Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)"

Transcriptie

1 Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: /2014 Je hebt de mogeljkhed om de opledng Mddenkaderfunctonars bouw en nfra n de Netwerkschoolvarant te volgen. Egen ntatef staat voorop en je wordt utgedaagd om méér ut jouw opledng te halen. Omrngd door een netwerk van bedrjven, docenten, je ouders en anderen, word jj bj de Netwerkschool Twente op een uneke maner klaargestoomd tot vakspecalst n de Bouw & Infra. Kjk voor meer nformate op onze webste In de opledngsfolder over de opledng Mddenkaderfunctonars bouw en nfra (reguler) vnd je alle nformate over het beroep. Wat moet je ervoor kunnen? Voor dt beroep moet je nauwkeurg, zorgvuldg en handg zjn. Je moet goed kunnen rekenen en rumteljk nzcht hebben. Verder moet je goed zjn n taal om je mondelng en schrfteljk correct te kunnen utdrukken. Je moet goed kunnen plannen en organseren en problemen kunnen oplossen. 1/4 1/5

2 Hoe kan je vakkenpakket erut zen? Hoe zet de opledng erut Theore en Praktjk? In deze competentegerchte opledng krjg je te maken met echte beroepsstuates, waarn je kunt laten zen hoe je werkt. Er s dus veel aandacht voor de praktjk: op school en tjdens je stages. Een ander onderdeel bnnen de Netwerkschoolvarant s de mogeljkhed om deel te nemen n studentenondernemngen. Je leert n een studentenondernemng te werken n een netwerk, ondernemend te zjn en onderdelen van het ondernemerschap. Welke kant kan je op? De opledng kent 2 utstroomrchtngen: Mddenkaderfunctonars bouw Mddenkaderfunctonars nfra Hoe lang duurt de opledng? De opledng start n augustus 2013 en duurt 4 jaar. Tussentjdse nstroom s n overleg mogeljk. Wanneer heb je je dploma? Je doet examen n de laatste 1½ jaar van de opledng: op school en tjdens stage. Zo laat je zen dat je alle onderdelen (competentes en kerntaken) van het vak beheerst. 2 3 Nveau /5 bouwkunde bedrjfskunde tekenen en ontwerpen CAD tekenen (ook 3D) ondernemersvaardgheden Loopbaan en Burgerschap (LB) bouwkundge exacte vakken externe projecten mnors studentenondernemngen talen (Nederlands en Engels) rekenen Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) 1 Nveau 4 +

3 Kan k aan deze opledng deelnemen Wat moet je hebben om de opledng te volgen? Dploma vmbo kaderberoepsgerchte, gemengde of theoretsche leerweg Overgangsbewjs van 3- naar 4-havo/vwo Een geljkwaardg dploma Wskunde n je pakket s sterk aan te raden. Na aanmeldng word je utgenodgd voor een ntakegesprek. Tjdens de ntake wordt gekeken of je deze beroepsopledng met succes kunt afronden. Inden nodg, worden er aanvullende afspraken met je gemaakt. Wat kun je na de opledng? Uteraard kun je met het dploma gaan werken, maar je kunt ook verder studeren aan het hbo. Mogeljke opledngen zjn: bouwtechnsche bedrjfskunde, bouwkunde en cvele technek. Ook kun je verschllende avondopledngen of specalsatecursussen volgen. Wat kost de opledng?* Wetteljk lesgeld: 1.065,-. *Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent moet je dt betalen. Leermddelen: ca. 500,- voor het 1e leerjaar en ± 1.200,- voor de gehele opledng. Aanvullende kosten: ± 110,- per leerjaar (vrjwllge bjdrage). *Prjs schooljaar /5 Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool)

4 Over mbo Wat s mbo? Mbo staat voor mddelbaar beroepsonderwjs. Bj het ROC van Twente leer je dus een beroep. Alle vakken en lessen de je volgt, hebben met elkaar te maken. Dat wat je op het mbo leert, s bedoeld om je zo goed mogeljk voor te bereden op je toekomstge beroep. Je volgt dan ook een combnate van theorelessen en praktjklessen. Van stages (bpv) leer je ontzettend veel, dus de horen er ook bj. De 4 nveaus van het mbo ROC van Twente heeft veel beroepsopledngen. Op ver nveaus. Hoe hoger het nveau, hoe meer er van je verwacht wordt. Tjdens de opledng, maar ook n je werk. Beroepspraktjkvormng (BPV = Stage) Een beroep leer je door het werk veel te doen! Leren n de praktjk s een verplcht onderdeel van een mbo-opledng. Je leert tjdens een stage (BPV) toe te passen wat je op school geleerd hebt. De twee leerwegen n het mbo: BOL en BBL De termen BOL en BBL kom je vaak tegen n studegdsen of webstes van mbo-nstellngen. Maar wat s nu preces het verschl tussen bede leerwegen? BOL = Beroeps Opledende Leerweg In de BOL ga je de hele week naar school en daarnaast loop je stage om praktjkervarng op te doen. Een leerjaar bestaat vanaf 2014 ut gemddeld lesuren. Wl je preces weten hoeveel uur stage je volgt? Check dan onze webste. Begeledng Iedere student bj het ROC van Twente heeft een studeloopbaanbegeleder. Een docent of docente met we je regelmatg een gesprek hebt over je resultaten en hoe het gaat op school. Lees verder over het mbo BBL = Beroeps Begeledende Leerweg In de BBL begn je drect met werken en ga je één of twee dagen n de week naar school om de theore te leren. Bedenk wel: een BBLopledng kun je pas volgen als je een baan hebt bj een erkend leerbedrjf. 4/5

5 Meer over mbo Examen Nederlandse taal en rekenen Taal en rekenen zjn bassvaardgheden. Iedereen heeft ze nodg n het dageljks leven. Net alleen op school, maar bjvoorbeeld ook als je boodschappen doet of als je rest met de tren. Als je klaar bent met je opledng moet je natuurljk ook n je werk op een goede maner met de Nederlandse taal omgaan en laten zen dat je over rekenvaardgheden beschkt. Daarom s er n het mbo veel aandacht voor deze twee vakken en s er een centraal examen Nederlandse taal en rekenen. Voldoende Vanaf het schooljaar worden nveau-4-opledngen afgesloten met verplchte examens Nederlands en rekenen. Om je mbo-dploma te kunnen behalen, zul je voor deze twee vakken op je endljst mnmaal een 5 en een 6 moeten scoren. Hetzelfde geldt voor alle opledngen op nveau 2 en 3 vanaf Voordat je examen gaat doen, wordt er natuurljk veel geoefend. Her op school krjg je dan ook taalen rekenlessen. Als je een opledng volgt op nveau 4 s vanaf augustus 2012 Engels ook een verplcht vak. Over een aantal jaren moet je hervoor waarschjnljk ook een centraal examen afleggen. Wat je voor Nederlands, Engels en rekenen allemaal moet kennen en kunnen? Neem een kjkje op onze webste. Studefnancerng en knderbjslag Als je jonger bent dan 18 jaar, dan hebben jouw ouders recht op knderbjslag. Volg je een BOL-opledng en ben je nog geen 18 jaar, dan kunnen je ouders n aanmerkng komen voor een tegemoetkomng n de studekosten (tegemoetkomng ouders). Vanaf je 18e heb je recht op studefnancerng met een OV-studentenkaart. Volg je een opledng op nveau 3 of 4, dan geldt voor jou de prestatebeurs. Meer nformate vnd je op de webste Meer nformate? Voor meer nformate kun je grats bellen met ons Stude Informate Punt Twente (STIPT): of een e-mal sturen naar: Let op: aan de nformate n deze opledngsfolder kunnen geen rechten ontleend worden en de genoemde bedragen zjn onder voorbehoud. Deze opledng start alleen als er voldoende deelnemers zjn. Utgave: September / Oktober 2012 Let op: meld je aan voor 1 maart! Aanmelden kan door dt aanmeldngsformuler onlne n te vullen. Maar het aanmeldngsformuler s ook op te vragen bj STIPT of je egen decaan. Voor een BOL-opledng loopt de aanmeldngstermjn van 1 januar tot 1 maart. Zo s het mogeljk voor het neuwe schooljaar op verantwoorde wjze en tjdg een opledng te kezen. Week 4 Januar 2013 Maandag Enschede 21 Dnsdag Woensdag Hengelo Almelo + Vroomshoop Donderdag en 5/5 Rjssen Vrjdag Zaterdag/Zondag 26/ Check vooraf goed op welke locate de opledng wordt aangeboden. Ga naar of download de ROC en App

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Medewerker Marketing & Communicatie

Medewerker Marketing & Communicatie Commerciële Dienstverlening Medewerker Marketing & Communicatie LEERWEG: BOL NIVEAU: 4 DUUR: 3 jaar LESLOCATIE(S): Harderwijk: Westeinde 33 Raalte: Zwolsestraat 63a Zwolle: Dokterspad 2 Bedrijven, organisaties

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Marketing Medewerker

Marketing Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 4 Marketing Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Dokterspad 2 Bedrijven,

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3-4 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle*

Netwerkbeheerder. LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3-4 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* niveau 4 Netwerkbeheerder LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3-4 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Stadionplein 12 Digitale gegevens snel en veilig

Nadere informatie

De reis van je leven start hier!

De reis van je leven start hier! Kom verder bij Gilde Opleidingen De reis van je leven start hier! Gilde Opleidingen maakt kiezen makkelijker Meld je nu aan p.2 p.3 p.4 Wij maken kiezen makkelijker p.6 Leren bij Gilde Opleidingen p.11

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

PROFESSIONAL RESTAURATIE

PROFESSIONAL RESTAURATIE PROFESSIONAL RESTAURATIE NLEIDING Waarom hebben we professionals nodig? Oude gebouwen en monumenten vertellen een verhaal. Ze vormen een stukje geschiedenis in de omgeving. Dat verhaal interesseert steeds

Nadere informatie

ICT Beheerder. Laat jezelf zien. niveau 4

ICT Beheerder. Laat jezelf zien. niveau 4 niveau 4 ICT Beheerder LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3-4 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Stadionplein 12 Bedrijven willen storingsvrije computers

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Logistiek Teamleider. Laat jezelf zien. Internationale Handel/Groothandel

Logistiek Teamleider. Laat jezelf zien. Internationale Handel/Groothandel Internationale Handel/Groothandel Logistiek Teamleider LEERWEG: BBL NIVEAU: 3 DUUR: 2-3 jaar LESLOCATIE(S): Harderwijk: Westeinde 33 In magazijn van bijvoorbeeld een transporteur, distributiecentrum, fabriek

Nadere informatie

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Juridisch Administratieve Dienstverlening niveau 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Zwolle* * Zwolle: Dokterspad 2 In Nederland worden alle juridische zaken

Nadere informatie

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmeda.be

Nadere informatie

Junior Accountmanager

Junior Accountmanager Commerciële Dienstverlening niveau 4 Junior Accountmanager LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Dokterspad 2 Als

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

TT-INSTITUUT (Auto- & Motorfietstechniek) TECHNIEK

TT-INSTITUUT (Auto- & Motorfietstechniek) TECHNIEK TT-INSTITUUT (Auto- & Motorfietstechniek) TECHNIEK Techniek houdt wereld draaien VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle**

niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** Financiële Beroepen niveau 2 Bedrijfsadministratief Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 2 jaar Dronten, Harderwijk en Zwolle** * In Dronten en Harderwijk alleen BOL ** Dronten: Agripark Oost 2 / Harderwijk:

Nadere informatie

Lentiz mbo-opleidingen 2014-2015. Jouw MBO in de regio! LIFE College - Schiedam

Lentiz mbo-opleidingen 2014-2015. Jouw MBO in de regio! LIFE College - Schiedam Lentiz mbo-opleidingen 2014-2015 Jouw MBO in de regio! LIFE College - Schiedam WELKOM IN JOUW DROOM! LIFE College is een school die anders is dan alle andere scholen die je kent. Wij zijn geen grote mbo-onderwijsfabriek:

Nadere informatie

gebied? Ben je organiseren? jou!

gebied? Ben je organiseren? jou! RENSKE KIEST secretarieel Vind je het leuk om dienstverlenend bezig te zijn op secretarieel gebied? Ben je stressbestendig en veelzijdig en kun je werken in teamverband? Vind je het leuk om te organiseren?

Nadere informatie

T O M KIEST BEdrIjfSadMInISTraTIE

T O M KIEST BEdrIjfSadMInISTraTIE TOM KIEST Bedrijfsadministratie Vind je het leuk om dienstverlenend bezig te zijn op administratief gebied? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken? DAN IS een toekomst in de bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Managementassistent/ Directiesecretaresse

Managementassistent/ Directiesecretaresse Secretariële Beroepen niveau 4 Managementassistent/ Directiesecretaresse LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 3 jaar Harderwijk en Zwolle** * In Harderwijk alleen BOL ** Harderwijk: Westeinde 33 / Zwolle: Dokterspad

Nadere informatie

Manager Groene Detailhandel

Manager Groene Detailhandel Groene Detailhandel (Big Business*) Manager Groene Detailhandel LEERWEG: BOL NIVEAU: 4 DUUR: 3 jaar** LESLOCATIE(S): Raalte: Zwolsestraat 63a ** Of 1 jaar na het behalen van het diploma Vakbekwaam Medewerker

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf

Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf Loonwerk (Mighty Machines*) niveau 4 Manager Gemechaniseerd Loonbedrijf LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar* Raalte** * Of 1 jaar na het behalen van het diploma Vakbekwaam Medewerker Gemechaniseerd Loonbedrijf

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie