Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0"

Transcriptie

1 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse

2

3 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron Systems AG Wlly-Brandt-Weg 41 D Münster 3

4

5 Inhoud 1. Verklarng van begrppen en symbolen Informate over de velghed Waarschuwngsaanwjzngen Aanwjzngen Velghedsaanwjzngen Reglementare toepassng Over deze gebrukershandledng Doelgroep Verklarng van de symbolen Productbeschrjvng Eerste stappen Installate Lcentes Software opstarten Gebrukersnterface Bassfunctes Werkbalk Meldngsfunctes Utlezng X of utlezng Z oproepen Meldngen weergeven Meldngen afdrukken Fscaal grootboek Fscale utlezngen oproepen Fscaal grootboek weergeven Programma afsluten

6 DURATEC CONTROL 8. Gedetalleerde aanvang van het proces Kassadefntes programmeren Bassgegevens oproepen Kassaprogramma oproepen Kassaprogramma wjzgen Kassaprogramma bewerken Kassaprogramma overdragen Communcate Communcatelogboek Communcatejobs weergeven Communcatejobs analyseren Meldngsjablonen kopëren Overzcht utlezngen Utlezngen wssen Specale functes Datum/tjd overdragen Lcentes overdragen Duratec POS-softwarepakketten mporteren Drverbestanden beheren Reorganseren POS-dump oproepen Fundamentele parameters programmeren Lcentes Help Woordenljst Fouten, mogeljke oorzaken en probleemoplossng Klantenservce

7 1. Verklarng van begrppen en symbolen 1.1. Informate over de velghed Deze handledng bevat nledende velghedsvoorschrften en waarschuwngsaanwjzngen voor uw software Duratec Control Waarschuwngsaanwjzngen Het trefwoord LET OP beschrjft een gevaar dat materële schade ten gevolge kan hebben als het net wordt vermeden. LET OP Soort en bron van gevaar. Gevolgen bj negeren XX Gevaren afweren Aanwjzngen Het nformatesymbool dudt op aanwjzngen voor gegevens de bj het gebruk van uw software nuttg kunnen zjn. 7

8 DURATEC CONTROL 2. Velghedsaanwjzngen a OPGELET Storngen en gegevensverles door verkeerde programmerng. XX Verander de programmerng alleen, wanneer u absoluut zeker weet wat de effecten ervan zjn. XX Bevelg de programmerng en programmafunctes met wachtwoorden. XX Zorg dageljks voor een back-up van uw gegevens om gegevensverlezen te voorkomen. XX Uw Duratec-vakspecalst ondersteunt u bj vragen over de programmerng of programmeert het kassasysteem volgens uw wensen. De vrjgeschakelde functes van de Duratec Control-software zjn afhankeljk van de lcentes de u heeft aangeschaft. Neem hervoor de gegevens n acht op het technsche gegevensblad. 8

9 3. Reglementare toepassng Met de software Duratec Control kunt u Duratec-kassasystemen programmeren, gegevens op de kassasystemen oproepen en voor analyse voorbereden. Als gebruker van de software bent u ervoor verantwoordeljk dat de gegevens worden verwerkt n overeenstemmng met de wetteljke veresten. Uw Duratec-dealer heeft de software voor u geïnstalleerd en geprogrammeerd. Hj s uw contactpersoon bj vragen over de bedenng en programmerng van uw software. 4. Over deze gebrukershandledng Deze gebrukershandledng vormt een onderdeel van de software Duratec Control. Lees deze documentate volledg door, voordat u met het product aan de slag gaat. Bewaar de documentate op een plaats dat deze altjd voor alle gebrukers toegankeljk s. Overhandg het product altjd aan derden samen met de vereste documentate Doelgroep Endgebruker van de software Duratec Control. Informate over de nstallate en de opname van uw kassasysteem n een netwerk vormen geen onderdeel van deze gebrukershandledng. 9

10 DURATEC CONTROL 4.2. Verklarng van de symbolen Markerng Functe Voorbeeld Enkele aanhalngstekens Dubbele aanhalngstekens Puntge haakjes Opsommngstekens Ingesprongen opsommngstekens Beschrjven een venster. Beschrjven nvoervelden n een venster. Beschrjven opdrachten en paden naar opdrachten. Geven opdracht voor een handelng. Wjzen erop dat de volgende stappen onderlggende stappen zjn. Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen. Voer n het veld Vertraagd opstarten een datum en een tjd n. Klk op de menubalk op <Communcate\ Bassgegevens oproepen>. Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen. Wanneer u de bassgegevens later wlt oproepen, plaatst u een vnkje bj Vertraagd opstarten n het venster 'Utvoerng'. Voer n het veld Vertraagd opstarten een datum en een tjd n. 10

11 5. Productbeschrjvng Met de software Duratec Control kunt u kassasystemen van Duratec programmeren. U kunt kassaprogramma's ut kassasystemen van Duratec oproepen. Het s mogeljk om kassaprogramma's te bewerken en naar kassasystemen van Duratec over te dragen. Er kunnen twee soorten utlezngen worden opgeroepen: Z-lezngen zjn afslutende lezngen. Door een Z-lezng worden de gegevens ut het boekngsgeheugen van het kassasysteem gewst. X-lezngen zjn tussentjdse lezngen. Bj een X-lezng bljven de gegevens bewaard n het boekngsgeheugen van het kassasysteem. De software Duratec Control kan meldngen weergeven en naar prnters verzenden. In het toebehoren zjn verschllende meldngssjablonen meegeleverd, bjvoorbeeld artkel-, bedende-, transacte- en Z-metermeldngen. 11

12 DURATEC CONTROL 6. Eerste stappen 6.1. Installate Neem de gegevens over de systeemspecfcates op het technsche gegevensblad n acht. Uw Duratec-dealer heeft de software voor u geïnstalleerd en bedrjfsklaar voorbered Lcentes De vrjgeschakelde functes van de software zjn afhankeljk van de lcentes de u heeft aangeschaft. Uw Duratec-vakspecalst staat u terzjde bj vragen over lcentes voor de functes de u nodg hebt Software opstarten Voor de werkng van de software s een Hardlock n de vorm van een USB-stck met lcente-nformate noodzakeljk. Let erop dat de Hardlock op een USB-nterface van uw pc s aangesloten. 12

13 Start de software op va het startmenu n Wndows door op de nvoer Duratec Control te klkken. Afb. 1: Startmenu 6.4. Gebrukersnterface Menubalk Werkbalk Ttelbalk Statusbalk Werkoppervlak Afb. 2: Gebrukersnterface 13

14 DURATEC CONTROL 7. Bassfunctes 7.1. Werkbalk De werkbalk bevat belangrjke opdrachten ut de menubalk. U kunt de opdrachten met een klk op een pctogram oproepen. Opdracht Meldngen weergeven Pctogram Toetsenbordafkortngen Ctrl + B Meldngen afdrukken Ctrl + D Utlezngoverzcht Utlezngen oproepen Ctrl + Alt + L Kassaprogramma bewerken Ctrl + P Kassaprogramma overdragen Ctrl + Alt + P Kassaprogramma oproepen Omschakelen + Ctrl + Alt + P Communcatelogboek Ctrl + Alt + J Communcatejobs weergeven Omschakelen + Ctrl + Alt + J Communcatejobs analyseren Ctrl + Alt + W Kassa's bewerken Omschakelen + Ctrl + Alt + K Bassgegevens oproepen Ctrl + Alt + B 14

15 7.2. Meldngsfunctes Om de functe Meldngsfunctes te kunnen gebruken s de aanvullende lcente Duratec Control Reportng noodzakeljk. Uw Duratec-vakspecalst staat u terzjde bj vragen over lcentes voor de functes de u nodg hebt Utlezng X of utlezng Z oproepen Om boekngsgegevens verder te kunnen verwerken moet u deze oproepen n uw kassasysteem. Dat doet u d.m.v. een zogenaamde Utlezng. De software slaat utlezngen op met datum en tjd. Klk op de menubalk op <Communcate\Utlezngen oproepen>. Afb. 3: Utlezngen oproepen Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u de gegevens wlt oproepen. Klk op <Volgende>. Kes n het venster 'Utleesoptes' onder Utleestype of u een Utlezng X of Utlezng Z wlt utvoeren. 15

16 DURATEC CONTROL Bj een X-lezng bljven de gegevens na het oproepen bewaard n het kassasysteem. Bj een Z-lezng worden de gegevens na het oproepen gewst n het kassasysteem. Klk op <Volgende> Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren>. Klk n het venster 'Gereed' op <Gereed maken> om de utlezngen op te roepen. De transmsse van de gegevens s afgesloten, wanneer het venster van de communcatemodule slut Meldngen weergeven Werkbalk Opdracht Opneuw laden Vorg verslag Volgend verslag F5 Alt + beeld omhoog Alt + beeld omlaag Beschrjvng Pctogram Toetsenbordafkortngen Beeldschermweergave bjwerken Instellngen F6 Verslagperode beperken Berek Afdrukken Omschakelen + F6 Bjv. artkelnr. 100 tot 110 Zoom Weergave veranderen 16

17 Voornstellngen gebruken Klk op de menubalk op <Meldngen>. Beweeg de mus over de nvoer <Weergeven> Er verschjnt een ljst met vooraf ngestelde meldngen. Afb. 4: Meldngen weergeven Klk op de meldng van uw keuze. Handmatge selecte Klk op de menubalk op <Meldngen\Weergeven>. Kes n het venster 'Meldngsjabloon'<(Geen meldngsjabloon)>. Klk op <Volgende> Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u de meldngen wlt oproepen. Klk op <Volgende> Kes n het venster 'Utlezngen' de perode van welke utlezngen n de meldng denen te worden opgenomen. Wanneer u alleen Z-lezngen wlt meenemen, plaats dan een vnkje bj <Alleen Z-lezngen>. Klk op <Volgende>. Plaats n het venster 'Meldngsutgavenmarkerng' een vnkje bj de meldngen de u wlt weergeven. 17

18 DURATEC CONTROL U markeert alle nvoeren met de knop. U wst alle markerngen met de knop. Met de knop kunt u de ljst alfabetsch sorteren. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren> Meldngen afdrukken Voornstellngen gebruken Klk op de menubalk op <Meldngen\Prnten>. Afb. 5: Meldngen afdrukken Klk op de meldng van uw keuze. Het afdrukken begnt meteen. Handmatge selecte Kes de gewenste meldngen n overeenstemmng met de onder Meldngen weergeven op pagna 16 beschreven procedure. 18

19 Het venster 'Prnternstellngen' wordt geopend. Afb. 6: Prnternstellngen Wanneer u parameters van de prnter of het aantal af te drukken exemplaren wlt wjzgen, klk dan n het venster 'Prnternstellngen' op <Wjzgen>. Stel n het venster 'Prnter' de gewenste parameters n. Klk op <OK> om de nstellngen op te slaan. Kes n het venster 'Prnternstellngen' de lay-out van de gegevens. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren>. De gewenste verslagen worden afgedrukt. Klk op <Gereed maken> om het venster 'Gereed' te sluten 19

20 DURATEC CONTROL 7.3. Fscaal grootboek Fscale utlezngen oproepen Om fscale utlezngen te kunnen oproepen moet het fscale systeem n uw kassasysteem zjn ngeschakeld (ze 8.4. Kassaprogramma wjzgen op pagna 29). Informate over de confgurate van het kassaprogramma treft u aan n de documentate van uw kassasysteem. Klk op de menubalk op <Communcate\Fscale utlezngen oproepen>. Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u de gegevens wlt oproepen. U markeert alle nvoeren met de knop. U wst alle markerngen met de knop. Met de knop sorteren. kunt u de ljst alfabetsch Klk op <Volgende>. Controleer uw selecte n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren>. Klk n het venster 'Gereed' op <Gereed maken> om de fscale utlezngen op te roepen. De transmsse van de gegevens s afgesloten, wanneer het venster van de communcatemodule slut. 20

21 Fscaal grootboek weergeven Klk op de menubalk op <Meldngen\Fscaal grootboek weergeven>. Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u het fscale grootboek wlt weergeven. Klk op <Volgende>. Kes n het venster <Utleesgebed> voor welke perode het fscale grootboek dent te worden weergegeven. Verwjder het vnkje voor Alleen Z-lezngen, wanneer zowel gegevens ut de X-lezngen als ut de Z-lezngen denen te worden weergegeven. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren> om de gekozen selecte weer te geven Programma afsluten Klk op de menubalk op <Bestand\Afsluten> om de software Duratec Control af te sluten. 21

22 DURATEC CONTROL 8. Gedetalleerde aanvang van het proces a OPGELET Storngen en gegevensverles door verkeerde programmerng. XX Verander de programmerng alleen, wanneer u absoluut zeker weet wat de effecten ervan zjn. XX Bevelg de programmerng en programmafunctes met wachtwoorden. XX Zorg dageljks voor een back-up van uw gegevens om gegevensverlezen te voorkomen. XX Uw Duratec-vakspecalst ondersteunt u bj vragen over de programmerng of programmeert het kassasysteem volgens uw wensen Kassadefntes programmeren Kassasystemen met welke u de gegevens van de software Duratec Control wlt utwsselen, moeten her eerst worden aangemaakt. Klk op de menubalk op <Confgurate\Instellngen\Kassa's>. Het venster 'Kassadefntes' wordt geopend. 22

23 <Bewerken> Menuopte <Bewerken> s alleen actef, wanneer ten mnste al één kassa s aangemaakt. Markeer de gewenste kassa n het venster 'Kassadefnte'. Klk op <Bewerken>. <Invoegen> Met de opdracht <Invoegen> opent u het venster om kassa's aan te maken. Klk n het venster 'Kassadefnte' op <Invoegen>. Voer n het venster 'Neuw gegevensrecord aanmaken' onder Kassa een geheel getal n tussen 1 en Onder andere aan de hand van het her ngevoerde getal wordt de kassa n de software geïdentfceerd. Het s net nodg om de getallen van de aangemaakte kassa's opeenvolgend toe te wjzen. Wanneer uw ondernemng verschllende flalen heeft, kunt u aan de kassasystemen van het eerste flaal bjvoorbeeld de nummers 101, 102, 103 toewjzen en aan het tweede flaal de nummers 201, 202,

24 DURATEC CONTROL Wanneer u verschllende kassa's met vergeljkbare of denteke kassadefntes wlt aanmaken, kunt u onder Gegevens kopëren van handmatg het kassanummer van een reeds aangemaakte kassa nvoeren of kunt u klkken op het pctogram om een kassa ut de selecteljst te kezen. Klk op <OK> om de kassa aan te maken. Naam Behalve het nummer s de naam bestemd ter dentfcate van de kassa n de software. Voer n het veld Naam een kassanaam n. Er zjn geen rchtljnen voor de vormgevng van de naam. Denkbaar zjn de naam van het flaal of verwjzngen naar de locate. Klk op <OK> om de nstellngen op te slaan. Afdelngsadres Het afdelngsadres s een dentfcatekenmerk voor kassa's n een Duratec-netwerk. Het afdelngsadres moet vooraf n het kassasysteem worden ngevoerd. Elke kassa op de afdelng krjgt een egen, eendudg afdelngsadres. Voer n het veld Afdelngsadres het getal n dat ut het kassasysteem werd utgelezen. Klk op <OK> om de nstellngen op te slaan. 24

25 Host/IP Het IP-adres dentfceert de kassa n het IP-netwerk. Het IP-adres moet vooraf n het kassasysteem worden ngevoerd. Elk apparaat n het netwerk krjgt een egen, eendudg IP-adres. Voer n het veld Host/IP het IP-adres n van het kassasysteem. Klk op <OK> om de nstellngen op te slaan. Wachtwoord voor toegang De toegang tot Duratec-kassasystemen kan zjn bevelgd door wachtwoorden. Wachtwoorden worden rechtstreeks op het beeldscherm van het kassasysteem ngevoerd. Voer n het veld Wachtwoord voor toegang het wachtwoord voor toegang tot de kassa n. Klk op <OK> om de nstellngen op te slaan. <Wssen> Markeer de nvoer van de kassadefnte de u wlt wssen. Klk op <Wssen>. Bevestg de velghedsvraag met <Ja>. <Zoeken> Klk n het venster 'Kassadefnte' op <Zoeken>. Voer n het venster 'Zoeken' onder 'Zoektekst' de naam van de kassa n de u wlt zoeken. Kes de Zoekrchtng. 25

26 DURATEC CONTROL Kes onder Optes of hoofdletters of klene letters n acht denen te worden genomen. Klk op <OK> om naar de ngevoerde naam te zoeken. <Controleren> Met de opdracht <Controleren> controleert u of de kassa's volgens de voorschrften zjn gedefneerd. Klk n het venster 'Kassadefnte' op <Controleren>. <Updaten> Klk op <Updaten> om de weergave van de kassadefnte te updaten. Venster sluten Klk op <Sluten> om het venster 'Kassadefntes' te sluten Bassgegevens oproepen Om de software gegevens te kunnen laten utwsselen met kassasystemen moet n de software dezelfde verse van de bassnformate als n de kassasystemen worden voorzen. Klk op <Communcate\Bassgegevens oproepen>. Afb. 7: Bassgegevens oproepen 26

27 Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u de bassnformate wlt oproepen. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren>. Klk n het venster 'Gereed' op <Gereed maken> om de bassnformate op te roepen. De bassnformate wordt opgeroepen door de communcatemodule. De Na utgelezen gegevens treft u aan onder <Confgurate\Instellngen\Kassa's>, wanneer u op <Bewerken> en vervolgens op <Gegevens\ Kassa> klkt. de nstallate van een neuwe Duratec POS-verse n kassasystemen denen altjd eerst de bassgegevens te worden opgeroepen. 27

28 DURATEC CONTROL 8.3. Kassaprogramma oproepen Wanneer de confgurate rechtstreeks op een kassasysteem werd gewjzgd, s het nuttg om na het oproepen van de bassgegevens het kassaprogramma op te roepen. Klk op de menubalk op <Communcate\Kassaprogramma\Oproepen>. Afb. 8: Kassaprogramma oproepen Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u de kassaprogramma's wlt oproepen. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren>. Klk n het venster 'Gereed' op <Gereed maken> om kassaprogramma op te roepen. De kassaprogramma's worden opgeroepen door de communcatemodule. 28

29 8.4. Kassaprogramma wjzgen Kassaprogramma bewerken Klk op de menubalk op <Kassaprogramma\Bewerken>. Kes n het venster 'Programmagegevens bewerken' het kassasysteem waarvan u het kassaprogramma wlt bewerken. Klk op <OK>. Het venster voor de confgurate van het kassaprogramma wordt geopend n de modus Volledg scherm. Dt venster ljkt op de gebrukersnterface de onder menuopte <Stamgegevens:Bewerken> n de programmeermodus op uw kassasysteem verschjnt. Gegevens over de confgurate treft u aan n de documentate van uw kassasysteem Kassaprogramma overdragen Om de nstellngen te actveren moet het gewjzgde kassaprogramma naar het kassasysteem worden overgedragen. 29

30 DURATEC CONTROL Klk op de menubalk op <Communcate\Kassaprogramma\Overdragen>. Afb. 9: Kassaprogramma overdragen Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u het kassaprogramma wlt overdragen. Klk op <Volgende>. Controleer uw kassaselecte n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Gereed'. Klk op <Gereed maken> om het kassaprogramma over te dragen. Op het beeldscherm van de geactveerde kassa verschjnt de meldng Wachten a.u.b. De transmsse van de gegevens s afgesloten, wanneer het venster van de communcatemodule slut. 30

31 8.5. Communcate Communcatelogboek In het communcatelogboek zet u gegevens over afgesloten of verkeerde communcatejobs. Klk op de menubalk op <Communcate\Communcatelogboek>. Verkeerde communcatejobs zjn n kleur gemarkeerd. Door te klkken op het plusje voor de nvoeren worden gedetalleerde gegevens weergegeven Communcatejobs weergeven In het 'Joboverzcht' zet u gegevens over communcatejobs, zoals een beschrjvng, de status en de vervaltermjn van communcatejobs. Klk op de menubalk op <Communcate\Communcatejobs weergeven> Communcatejobs analyseren Va de opdracht <Communcate\Communcatejobs analyseren> wst u communcatejobs. Klk op de menubalk op <Communcate\Communcatejobs analyseren>. Kes n het venster 'Communcatejobs analyseren' of u 'Alleen beëndgde communcatejobs' wlt analyseren of Alle communcatejobs analyseren. Klk op <Utvoeren>. Klk n het venster 'Gereed' op <Gereed maken> om het analyseren van de communcatejobs af te sluten. 31

32 DURATEC CONTROL 8.6. Meldngsjablonen kopëren Om de functe Meldngsfunctes te kunnen gebruken s de aanvullende lcente Duratec Control Reportng noodzakeljk. Uw Duratec-vakspecalst staat u terzjde bj vragen over lcentes voor de functes de u nodg hebt. Klk op de menubalk op <Confgurate\Meldngen>. Afb. 10: Verslagen kopëren Klk op <Confgurate\Meldngen\Utgavenmeldngen kopëren> om de utgavenmeldngen te kopëren. Kes n het venster 'Utgavenmeldngen kopëren' de meldngssjablonen de u wlt kopëren. Klk op <Utvoeren>. Klk op <Gereed maken>. Ga op overeenkomstge wjze te werk om de meldngssjablonen te kopëren. 32

33 8.7. Overzcht utlezngen Her kunt u een overzcht laten weergeven van de utlezngen de zjn gelukt. Klk op de menubalk op <Bestand\Utlezngen\Overzcht>. Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u de utlezngen wlt weergeven en klk op <Volgende>. Klk n het venster 'Utlezngoverzcht' op <Gereed maken>, wanneer u het utlezngoverzcht wlt sluten. Detals Als bj Detals een vnkje s geplaatst, worden n het venster 'Utlezngoverzcht' bovenden het kassanummer en de utlezngstatus weergegeven. Utleznggebed Onder Utleznggebed kunt u kezen voor welke perode utlezngen n het venster 'Utlezngoverzcht' worden weergegeven. <Updaten> Door op het symbool te klkken kunt u de weergave n het venster 'Utleesoverzcht' updaten Utlezngen wssen Klk op de menubalk op <Bestand\Utlezngen\Wssen>. Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u de utlezngen wlt wssen. Klk op <Volgende>. Kes n het venster 'Utleznggebed' ut welke perode u utlezngen wlt wssen. Klk op <Volgende>. 33

34 DURATEC CONTROL Wanneer alleen X-lezngen denen te worden gewst, plaatst u een vnkje n het venster 'Optes' onder Alleen X-lezngen. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren> om de gekozen utlezngen te wssen. Klk n het venster 'Gereed' op <Gereed maken> Specale functes Datum/tjd overdragen Klk op de menubalk op <Communcate\Specale functes>. Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen aan welke u de datum en de tjd wlt overdragen. Klk op <Volgende>. Plaats n het venster 'Specale functes' een vnkje bj Datum/ tjd overdragen. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng' en klk op <Utvoeren>. Klk n het venster 'Gereed' op <Gereed maken> om de datum en de tjd over te dragen. Het overdragen van de gegevens s gelukt, wanneer het venster van de communcatemodule slut. 34

35 Lcentes overdragen Het s mogeljk om neuw aangeschafte lcentecodes door mddel van de software Duratec Control aan hun kassasysteem over te dragen. De overdracht van de lcentes gebeurt op dezelfde wjze als de overdracht van datum en tjd Duratec POS-softwarepakketten mporteren Klk op de menubalk op <Bestand\POS-softwarepakketten\Importeren>. Afb. 11: Duratec POS-softwarepakketten mporteren Voer n het venster 'Duratec POS-softwarepakketten mporteren' onder Drver bestanden het pad en de bestandsnamen n of klk op het symbool om het.dpp- of.dpf-bestand n uw bestandssysteem op te sporen. Markeer het gewenste bestand. 35

36 DURATEC CONTROL Klk op <Openen>. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng'. Klk op <Utvoeren>. Klk op <Gereed maken> om het mporteren van softwarepakketten af te sluten Drverbestanden beheren Klk op de menubalk op <Bestand\Duratec POS-softwarepakketten\Drverbestanden beheren>. Afb. 12: Duratec POS-drverbestanden beheren <Updaten> Met de opdracht <Updaten> update u de weergave van de geïnstalleerde drverbestanden. 36

37 <Importeren> Met de opdracht <Importeren> roept u de assstent op voor het mporteren van Duratec POS-softwarepakketten. <Wssen> Met de opdracht <Wssen> wst u geïnstalleerde drverbestanden. Markeer n het venster 'Drverbestanden' het drverbestand dat u wlt wssen en klk op <Wssen>. Bevestg de velghedsvraag met <Ja>. <Controleren> Met de opdracht <Controleren> controleert u of vereste drverbestanden ontbreken en of drverbestanden zjn geïnstalleerd de net meer nodg zjn. Venster sluten Klk op <Sluten> om het venster 'Duratec POS-drverbestanden beheren' te sluten Reorganseren Met de opdracht <Bestand\Reorganseren> reorganseert u de utlezngsdatabase van de software Duratec Control. Eventuele databasefouten worden gecorrgeerd. Klk op de menubalk op <Bestand\Reorganseren>. Lees de aanwjzng n het venster 'Aanwjzng'. Klk op <Utvoeren> om de database te reorganseren. Lees de aanwjzng n het venster 'Gereed'. Klk op <Gereed maken> om de reorgansate af te sluten. 37

38 DURATEC CONTROL POS-dump oproepen POS-dumps zjn geheugenspegelbeelden ut kassasystemen. Klk op de menubalk op <Communcate\ POS-dump\Oproepen>. Plaats n het venster 'Kassamarkerng' een vnkje bj de kassasystemen van welke u de POS-dumps wlt oproepen. Klk op <Volgende>. Kopeer de voornstellng of voer n het venster 'Optes' een Bestandsnaam en een Opmerkng n. Met het pctogram kunt u een selecteljst oproepen om een bestandsnaam samen te stellen. Klk op <Volgende>. Controleer uw nstellngen n het venster 'Samenvattng' Klk op <Utvoeren>. Lees de aanwjzng n het venster 'Gereed' en klk op <Gereed maken> om de Duratec POS-dumps op te roepen. Opgeroepen Duratec POS-dumps worden bj een standaardnstallate opgeslagen n de drectory <\Duratec\DuratecControl\PosDump>. 38

39 8.14. Fundamentele parameters programmeren Defneer n het venster 'Parameter' algemene nstellngen, de gegevensnterface en nstellngen voor communcatejobs. U hebt de mogeljkhed om voornstellngen te bepalen voor de weergave en het afdrukken van meldngen. In de parameters worden rchtljnen voor utgavenmeldngen opgeslagen. Klk op de menubalk op <Confgurate\Parameter> Lcentes In het venster 'Lcentes' kunt u de actueel geïnstalleerde lcentes bekjken en de lcentemanager oproepen om andere lcentes n te voeren. Klk op de menubalk op <Confgurate\Lcentes>. <Updaten> Klk op <Updaten> om de weergave van de lcentes te updaten. <Lcentemanager> Klk op <Lcentemanager> om de lcentemanager te openen. De lcentemanager kan alleen worden geopend, wanneer de Hardlock correct s ngestoken. 39

40 DURATEC CONTROL <New> Met de opdracht <New> opent u het venster om een lcentesleutel n te voeren. Klk n het venster 'Hardlock Lcenses' op <New> om een lcentesleutel n te voeren. Voer n het veld Lcense Code de lcentecode n en klk op <OK>. <Update> Met de opdracht <Update> update u de weergave van de lcentes. Klk n het venster 'Hardlock Lcenses' op <Update> om de weergave van de lcentes te updaten Help <Handboek> Opent dt handboek. <Wjzgngsdocumentate> Open met de opdracht <Help\Wjzgngsdocumentate> een tekstbestand dat nformate bevat over verses en softwarewjzgngen. <Belangrjke aanwjzngen> Open met de opdracht <Help\Belangrjke aanwjzngen> een tekstbestand dat nformate bevat de bj het gebruk van de software beslst n acht dent te worden genomen. <Verstrekte lcente> Opent een tekstbestand met nformate over de verstrekte lcente. 40

41 <Duratec op het web> Open met de opdracht <Help\Duratec op het web> de Duratec-homepage n uw nternetbrowser. <Over> Opent een venster met copyrght- en versegegevens. 41

42 DURATEC CONTROL 9. Woordenljst Bassgegevens Eerst moeten de bassgegevens van het kassasysteem worden utgelezen, zodat de software Duratec Control met een kassasysteem gegevens kan utwsselen. Deze omvatten gegevens over de hardware en de geïnstalleerde softwareverse. Operator Bedende s edere gebruker van het programma of van het kassasysteem. Het s mogeljk om aan bedendes van het kassasysteem verschllende rechten toe te wjzen. Verslag Een verslag toont artkel-, bedende- en omzetgegevens van kassasystemen. Verslagen kunnen op het beeldscherm worden weergegeven of op een prnter worden afgedrukt. Verslagsjablonen Verslagsjablonen zjn formuleren waarop de ut de kassasystemen utgelezen gegevens geordend volgens verschllende crtera worden weergegeven. POS-dump Een dump s een geheugenspegelbeeld van een kassasysteem. In een dump zjn de programmerng van de kassa en de omzetgegevens opgeslagen. Fscaal grootboek 42 In het fscale grootboek worden alle boekngsgegevens gedetalleerd alsmede andere gegevens elektronsch en onveranderljk geregstreerd.

43 Welke gegevens als fscaal relevant worden beschouwd, s afhankeljk van de betreffende fscale wetgevng. De afrekennggegevens (dus bjv. de dagomzetten) kunnen naadloos ut de ndvduele verkoopprocessen (dus de ndvduele producten of vergeljkbare rekenngposten) worden herled; ook wanneer ntussen stamgegevens of andere nstellngen van de kassa's werden veranderd. Het s net mogeljk om de gegevens te wjzgen. De volledghed bljkt ut de gegevens. De gegevens worden n het kassasysteem overeenkomstg de rchtljnen geregstreerd. Archverng van de gegevens gebeurt n de software Duratec Control. Kassadefnte Een kassadefnte bevat nstellngen de de software Duratec Control nodg heeft om met kassasystemen te kunnen communceren. Kassaprogramma Kassaprogramma's omvatten de programmerng van kassasystemen (stamgegevens, artkelen, enz.). Kassasysteem Een kassasysteem bestaat ut de kassahardware, het besturngssysteem van de kassa en de kassasoftware. Communcatemodule De communcatemodule s een autonome component van de software Duratec Control. De module s nodg voor de gegevensutwsselng met de kassasystemen. Utlezng Een utlezng omvat gegevens de ut kassasystemen werden opgeroepen, met name omzetten. Een utlezng kan worden geïdentfceerd door het kassanummer, de datum en de tjd van de oproep. 43

44 DURATEC CONTROL Een X-lezng kopeert gegevens ut kassasystemen naar de software. Een Z-lezng roept gegevens ut kassasystemen op. De gegevens worden na het afsluten van de utlezng gewst ut het kassasysteem. POS-softwarepakket Er zjn twee soorten softwarepakketten beschkbaar. Softwarepakketten met de bestandsextense.dpf bevatten het besturngssysteem en de kassasoftware. Softwarepakketten met de bestandsextense.dpp bevatten het subprogramma om het kassaprogramma te bewerken (stamgegevens en artkelprogrammerng, enz.) Dt programma bedt dezelfde functonaltet als het menu Stamgegevens: Bjwerken n de programmeermodus van uw kassasysteem. Werkbalk Verschllende functes van de software kunnen met een eenvoudge klk op het betreffende pctogram op de werkbalk worden gestart. 44

45 10. Fouten, mogeljke oorzaken en probleemoplossng Fout Mogeljke oorzaken Oplossng De software start net. De software start net, hoewel er een Hardlock s aangesloten. In het venster 'Kassaselecte' worden net alle kassasystemen weergegeven. De nstallate heeft een storng. De Hardlock s net aangesloten. U hebt geen geldge lcente. De Hardlock-drver s net volgens de voorschrften geïnstalleerd. De Hardlock werkt net n de gekozen USBaanslutng. De Hardlock s defect. De bassgegevens van de kassasystemen werden net opgeroepen. Installeer de software Duratec Control opneuw. Slut de Hardlock aan. Schaf een geldge lcente aan. Installeer de Hardlockdrver opneuw. Steek de Hardlock n een andere USB-aanslutng. Laat de Hardlock vervangen. Roep de bassgegevens van de kassasystemen op. 45

46 DURATEC CONTROL 11. Klantenservce Uw Duratec-vakspecalst staat u terzjde voor vragen en hulp bj het bedenen van de software Duratec Control. 46

47 47

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

T3 Comfort aangesloten op IP Office

T3 Comfort aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Comfort aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie:

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie: Productdocumentate Utgavedatum documentate: 02.05.2017 Productdocumentate 1 enet SMART HOME nstallate... 5 1.1 Systeemveresten... 5 1.2 Inbedrjfname va... 5 1.3 Bedenng va enet SMART HOME app... 7 2 enet

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx

HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx HANDLEIDING Vectron Commander 6.xx Kassanet Leza Atoomweg 7 1627 LE Hoorn Tel 0229-562110 Fax 0229-271611 Info@leza.nl 1 Uitlezen programmering van de kassa Menu communicatie Lees kassaprogramma Kies kassa

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Ontwerpen van programma s

Ontwerpen van programma s Volgens G. Polya (end jaren veertg) zjn er 4 stappen nodg om een algortme te ontwerpen: 1. Begrjp het probleem. 2. Tracht een dee te vormen over hoe een algortmsche procedure het probleem zou kunnen oplossen.

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

T3 Compact aangesloten op IP Office

T3 Compact aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Compact aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

G-Note Digital Note Recorder

G-Note Digital Note Recorder G-Note Dgtal Note Recorder Model: G-Note Seres Gebrukershandledng Verklarng van het Federal Communcatons Commsson (FCC) n verband met hoogfrequente nterferente Deze utrustng werd getest en n overeenstemmng

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie