Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B / cover_0.fm / Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon"

Transcriptie

1 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B / cover_0.fm / s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon

2 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B / cover_0.fm /

3 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / covers_i-ii.fm / Overzcht van de handset Overzcht van de handset Verbndngs-/telefoonboektoets: Bovenste helft: Gesprek beantwoorden Nummer kezen Omschakelen van handsfree naar handmatg Onderste helft: Telefoonboek openen Handsfree-toets: Omchakelen van handmatg naar handsfree Verlcht: Handsfree s ngeschakeld Knpperend: nkomende oproep Berchtentoets/ oproepljst Toegang tot de ljsten: SMS, vocemal, bellersljst/antwoordapparaat (alleen C 150) Toets 1 Antwoordapparaat (alleen C 150)/Vocemal selecteren (crca 2 sec. ndrukken) Sterretje-toets Belsgnalen aan/ut (crca 2 sec. ndrukken) Bj het nvoeren van tekst voor een SMS-bercht: Wsselen tussen hoofdletters, klene letters en cjfers. INTÞ U MENU Dsplay Batterj-ndcate = leeg U vol = knpperend: Batterj bjna leeg of batterj wordt opgeladen Dsplayfunctes en dsplaytoetsen Met de dsplaytoetsen heeft u toegang tot de weergegeven functes. Verbreek- en aan/ut-toets Gesprek beëndgen Functe annuleren Eén menu-nveau terug (kort ndrukken) Terug naar ruststand (crca1 sec. ndrukken) Handset aan/ut (crca 2 sec. ndrukken) Toetsblokkerng Toetsblokkerng aan/ut (crca 2 sec. ndrukken) Toets snelkesljst Mcrofoon R-toets Ruggespraak-/doorverbndtoets (flash) Kestoonpauze nvoeren (crca 2 seconden ndrukken) 1

4 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / CX550_voceIVZ.fm / Inhoudsopgave Inhoudsopgave Overzcht van de handset Velghedsnstructes Toestel n gebruk nemen Bassstaton plaatsen Bassstaton aansluten Handset n gebruk nemen Handset n-/utschakelen Toetsblokkerng n-/utschakelen Bedenng van de telefoon en menustructuur Toetsen Onjuste nvoer corrgeren Ruststand Menutoegang aan de hand van een voorbeeld: Volume Handsfree nstellen Tjdfunctes Datum en tjd nstellen Tjdmodus wjzgen Telefoneren Extern bellen en gesprek beëndgen Oproep beantwoorden Zen we er belt (NummerWeergave) Handsfree telefoneren Meelusteren (va het bassstaton) n-/utschakelen Mcrofoon van de handset utschakelen Teledensten Functe de voor de eerstvolgende oproep ngesteld wordt Functes de voor alle volgende oproepen ngesteld worden Functes tjdens een oproep Functe de na een oproep ngesteld wordt Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboek en snelkesljst Nummerherhalngsljst Ljsten oproepen va de oproepljst Bellersljst en antwoordapparaatljst Kostenbewust telefoneren Een voorkesnummer (LCR) aan een telefoonnummer koppelen

5 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / CX550_voceIVZ.fm / Inhoudsopgave SMS (tekstberchten) Algemeen Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berchten Een SMS-bercht verzenden en ontvangen SMS-bercht verzenden en Outbox SMS-bercht ontvangen en Inbox SMS en telefooncentrales Fouten bj het verzenden en ontvangen van een SMS-bercht Antwoordapparaat van het bassstaton gebruken Bedenng van het antwoordapparaat va het bassstaton Bedenng van het antwoordapparaat va de handset Antwoordapparaat op afstand bedenen Antwoordapparaat van het bassstaton nstellen 50 Aannemen en kostenbesparngsfuncte voor bedenng op afstand Opnameduur vastleggen Meelusteren n-/utschakelen Snelkezen op het antwoordapparaat herstellen Vocemal gebruken Vocemal nstellen voor snelkezen Vocemalmeldng weergeven Handsets aan- en afmelden Automatsche aanmeldng: Ggaset C1 op het bassstaton van een Ggaset CX550 dsl/cable Handmatge aanmeldng: Ggaset C1 op het bassstaton van een Ggaset CX550 dsl/cable Handmatge aanmeldng: vanaf Ggaset 1000-sere en handsets van andere merken.. 56 Handsets afmelden Handset zoeken ( pagng ) Meerdere handsets gebruken Intern bellen en gesprek beëndgen Naam van een handset wjzgen Intern nummer van een handset wjzgen Interne ruggespraak Wsselgesprek aannemen/wegeren bj ntern gesprek

6 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / CX550_voceIVZ.fm / Inhoudsopgave Handset nstellen Dsplaytaal wjzgen Automatsch aannemen ut-/nschakelen Handsetvolume wjzgen Belsgnalen wjzgen Attentesgnalen n-/utschakelen Standaardnstellngen herstellen op de handset Bassstaton nstellen Toestel bevelgen tegen onbevoegde toegang Ludsprekervolume van het bassstaton wjzgen Volume en melode belsgnaal wjzgen Toetssgnaal van het bassstaton n-/utschakelen Repeater-ondersteunng Standaardnstellngen herstellen op het bassstaton Bassstaton aansluten op een telefooncentrale 70 Flash-tjden Duur van pauzes nstellen Bjlage Onderhoud Contact met water en andere vloestoffen Vragen en antwoorden Klantenservce (Customer Care) Technsche gegevens Bedenng op afstand van antwoordapparaat Tekenreekstabel Garante Accessores Menu-overzcht Hoofdmenu Telefoonboektoets en snelkesljst-toets Oproepljst/antwoordapparaatljst Trefwoordenregster

7 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / startng.fm / Velghedsnstructes! Velghedsnstructes $ Gebruk alleen de meegeleverde netvoedngsadapter en slut deze aan zoals s aangegeven op de onderzjde van het bassstaton. Gebruk alleen de aanbevolen oplaadbare batterjen (pagna 75) van hetzelfde type. Dus geen andere batterjtypen of net-oplaadbare batterjen, omdat de schade aan gezondhed en personen kunnen veroorzaken. Œ Plaats oplaadbare batterjen met de polen n de juste poste en gebruk het batterjtype dat n deze gebruksaanwjzng vermeld staat. (In het batterjvakje van de handset zjn symbolen aangebracht). De werkng van mtedsche apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technsche voorwaarden van de betreffende omgevng (bjvoorbeeld artsenpraktjk). De handset kan bj gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken. Handset en bassstaton zjn net spatwaterdcht (pagna 72). Gebruk het toestel net n een omgevng waar explosegevaar bestaat (bjvoorbeeld n sputerjen, tankstatons etc.). ƒ Draag uw Ggaset alleen nclusef de gebruksaanwjzngen over aan derden. Batterj net weggooen, maar nleveren als KCA. Lever de gebrukte handset en oude en/of defecte batterjen n als klen chemsch afval (KCA). Als de toetsblokkerng s ngeschakeld (pagna 10), kunnen er ook geen alarmnummers meer worden gekozen! Dt toestel s specfek aangepast voor gebruk op het netwerk van KPN Telecom. Herdoor kunt u gebruk maken van alle functes en densten de KPN Telecom aanbedt va het analoge telefoonnet. 5

8 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / startng.fm / Toestel n gebruk nemen Toestel n gebruk nemen Bj leverng dent de verpakkng het volgende te bevatten: de Ggaset CX550 dsl/cable bassstaton met toebehoren, een handset, een netvoedngsadapter met voedngskabel; een telefoonsnoer nclusef telefoonstekker; twee batterjen; een nstallate-cd nclusef gebruksaanwjzng en het document "Praktsche toepassngen en confguratevoorbeelden" voor de n het toestel geïntegreerde router, een korte gebruksaanwjzng voor de n het toestel geïntegreerde router, deze gebruksaanwjzng. Bassstaton plaatsen Plaatsng van het bassstaton Aanwjzngen voor het opstellen van het bassstaton vndt u n de gebruksaanwjzng bj de n de Ggaset CX550 dsl/cable geïntegreerde router. W Zorg dat het toestel net wordt blootgesteld aan warmte en drect zonlcht en stel het net op n de onmddelljke omgevng van andere elektrsche apparaten. Bescherm de Ggaset tegen vocht, stof, agresseve vloestoffen en dampen. Berek Afhankeljk van de omgevng bedraagt het berek butenshus maxmaal 300 meter en bnnenshus maxmaal 50 meter. Uw bassstaton en de aangemelde handsets alsmede andere vaste toestellen kunnen tjdens een stroomstorng net gebrukt worden. Alle nstellngen en geheugennformate (berchten, telefoonboek) bljven wel voor onbeperkte tjd bewaard. 6

9 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / startng.fm / Bassstaton aansluten Toestel n gebruk nemen Snoergeleder 1. Telefoonstekker met telefoonsnoer Telefoonaanslutng Onderzjde van het bassstaton (utvergroot) Indelng telefoonstekker: vrj vrj a b vrj vrj Steek de klene stekker van de telefoonkabel n de bus onderaan de Ggaset CX550 dsl/cable tot deze vastklkt. Led de kabel door de snoergeleder. Steek de telefoonstekker n de telefooncontactdoos. Om ervoor te zorgen dat uw toestel altjd gereed s voor gebruk, dent de netvoedngsadapter aan de Ggaset CX550 dsl/cable altjd aangesloten zjn Wanneer u zelf een telefoonsnoer aanschaft, let er dan op dat deze de juste aderndelng heeft (3-4-ndelng). Handset n gebruk nemen Beschermfole verwjderen Om het dsplay te beschermen, s er een fole aangebracht. U kunt deze beschermfole nu verwjderen. 7

10 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / startng.fm / Toestel n gebruk nemen Batterjen plaatsen Druk op de rbbels van het klepje en schuf het klepje omlaag als u het batterjcompartment wlt openen. Plaats de batterjen met de plus/mn-polen n de juste stand ze lnker afbeeldng. Plaats het klepje ongeveer 3 mm onder de rand en schuf het naar boven totdat het klepje vastklkt. W Plaats utslutend aanbevolen, oplaadbare batterjen van hetzelfde type (ze pagna 75). Gebruk noot gewone batterjen, want deze kunnen schade aan de gezondhed en lchameljk letsel veroorzaken Gebruk alleen de meegeleverde oplader. Andere opladers kunnen de batterjen beschadgen. 8

11 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / startng.fm / Handset aanmelden en de batterjen opladen Toestel n gebruk nemen Plaats de handset met het dsplay naar voren n het bassstaton u hoort nu een bevestgngssgnaal (oplopende reeks tonen). De handset wordt nu automatsch op het bassstaton aangemeld (pagna 54). In het dsplay gaan alle pctogrammen knpperen. De aanmeldngsprocedure duurt ongeveer een mnuut. Daarna wordt n de lnkerbovenhoek van het dsplay het cjfer "1" weergegeven. Dt betekent dat aan de handset het eerste nterne nummer s toegewezen. Om een tweede handset aan te melden, gaat u op preces dezelfde wjze te werk. Als ook de tweede handset s aangemeld, wordt n de lnkerbovenhoek van het dsplay het cjfer "2" weergegeven. Hoe u extra handsets kunt aanmelden, leest u op (pagna 58). De batterjen zjn bj leverng net geladen. Laat de handset daarom vervolgens n het bassstaton staan, om de batterjen op te laden. Het laden van de batterjen wordt op de handset aangegeven door het knpperen van het batterjsymbool =. = Batterjen leeg V Batterjen 2 /3 geladen e Batterjen 1 /3 geladen U Batterjen vol Nadat de batterjen zjn geladen, s het toestel klaar voor gebruk. Voor een correcte tjdweergave van oproepen dent u nu nog de datum en de tjd n te stellen (pagna 13) Het s raadzaam de batterjen de eerste keer onafgebroken op te laden gedurende de tjd de n de tabel (pagna 75) staat vermeld, ongeacht de laadnveau-ndcate. De batterjen worden warm tjdens het laden. Dt s normaal en ongevaarljk. Het laadnveau van de batterjen wordt pas na een ononderbroken laad-/ontlaadprocedure just weergegeven. Open het batterjvakje daarom net als dat net nodg s. Na deze eerste laadprocedure kunt u de handset na elk gesprek n het bassstaton terugplaatsen. Het laden wordt elektronsch gestuurd, zodat de batterjen optmaal worden opgeladen. Handset n-/utschakelen Om de handset n te schakelen, drukt u de verbreektoets a lang n. U hoort vervolgens een bevestgngssgnaal (oplopende reeks tonen). Om de handset ut te schakelen, drukt u de verbreektoets a n ruststand opneuw lang n (u hoort wederom een bevestgngssgnaal). Als u een utgeschakelde handset n het bassstaton of n de lader plaatst, wordt de handset automatsch ngeschakeld. 9

12 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / startng.fm / Toestel n gebruk nemen Toetsblokkerng n-/utschakelen U kunt de toetsen van uw handset blokkeren, bjvoorbeeld als u de handset meeneemt. Onwllekeurg drukken op de toetsen wordt dan genegeerd. Bj bnnenkomende gesprekken wordt de toetsblokkerng automatsch utgeschakeld en na beëndgen van het gesprek weer ngeschakeld. Om een gesprek aan te nemen, drukt u op de verbndngstoets c. Om de toetsblokkerng n- of ut te schakelen, drukt u crca twee seconden op R. U hoort utendeljk een bevestgngstoon. Als u gebeld wordt, wordt de toetsblokkerng automatsch utgeschakeld en zodra het gesprek beëndgd s, weer ngeschakeld. Als de toetsblokkerng s ngeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen! 10

13 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / gudance.fm / Bedenng van de telefoon en menustructuur Bedenng van de telefoon en menustructuur Toetsen Verbndngs-/telefoonboektoets De verbndngs-/telefoonboektoets c s een kanteltoets met twee functes. Door op de bovenste helft van deze toets te drukken, begnt u een gesprek. Als u op de onderste helft drukt, opent u het telefoonboek. Kanteltoets Bovenste helft van de toets = verbndngstoets Onderste helft van de toets = telefoonboektoets Dsplaytoetsen De dsplaytoetsen zjn de langwerpge toetsen drect onder het dsplay. De handset heeft twee dsplaytoetsen, de bede werken volgens het kantelprncpe. Dat wl zeggen dat deze toetsen zowel aan de lnker- als aan de rechterkant kunnen worden ngedrukt. Afhankeljk van de stuate actveert u met elk van de kanten van de toetsen een andere functe, de vervolgens drect va het dsplay wordt weergegeven. Voorbeeld INT Þ MENU Dsplaytoetsen De verschllende aandudngen hebben de volgende betekens: Dsplaysymbool Betekens bj toetsdruk [ ] Nummerherhalngstoets: Ljst met de laatste 10 telefoonnummers openen. [ ] INT Intern-toets: In ruststand de ljst met handsets openen. [ ] OK OK-toets: Menufuncte bevestgen of het ngevoerde bevestgen en opslaan. [ ] MENU Menutoets: In ruststand het hoofdmenu openen. Bj het telefoneren een stuate-afhankeljk menu openen. Naar boven of beneden bladeren. Cursor naar lnks of rechts verplaatsen. [ ] Û Verwjdertoets: Ingevoerde tekens van rechts naar lnks één voor één verwjderen. Ü Neuw bercht n oproepljst: SMS, vocemal en bellersljst 11

14 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / gudance.fm / Bedenng van de telefoon en menustructuur Onjuste nvoer corrgeren Na een correcte nvoer hoort u een bevestgngstoon (oplopende reeks tonen), bj een fouteve nvoer een fouttoon (dalende reeks tonen). U kunt opneuw nvoeren. Als u n de tekst verkeerde tekens heeft ngevoerd, dan kunt u deze als volgt corrgeren: Verwjder het teken lnks van de cursor door op Û te drukken. Om een telefoonnummer of tekst te corrgeren, plaatst u de cursor met de dsplaytoetsen uv achter het verkeerde teken. Druk vervolgens op de dsplaytoets Û. Het teken wordt gewst. Voer nu het juste teken n. Teken lnks van de cursor nvoegen. Als u een teken bent vergeten, verplaatst u de cursor met behulp van de dsplaytoetsen uv naar de poste waar het teken ontbreekt en voegt u het gewenste teken alsnog n. Ruststand Dsplay n ruststand 1 V 12: INT Þ MENU Tjd en datum al ngesteld Vanaf een wllekeurge menuposte terugkeren naar de ruststand Houd de verbreektoets a crca 1 sec. ngedrukt of Geen toetsen ndrukken: Na 2 mn. schakelt het dsplay automatsch over naar de ruststand. Veranderngen de u net bevestgt of opslaat door op OK te drukken, worden net doorgevoerd. Menutoegang aan de hand van een voorbeeld: Volume Handsfree nstellen 1. MENU Dsplaytoets ndrukken. Het menu wordt geopend. 2. s Druk een aantal malen op de dsplaytoets tot het dsplay Geludsnstellngen weergeeft. 3. OK Bevestg met de dsplaytoets. 4. s Druk een aantal malen op de dsplaytoets tot het dsplay Volume Handsfree weergeeft. 5. OK Bevestg met de dsplaytoets. 6. uv Druk op de rechter of lnker dsplaytoets om het gewenste volume (1 5) n te stellen. 7. OK Druk op de dsplaytoets om de nstellng op te slaan. 8. a Druk lang op de verbreektoets om terug te gaan naar de ruststand. 12

15 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / TmeCalendar.fm / Tjdfunctes Datum en tjd nstellen Tjdfunctes Het nstellen van de datum en de tjd s nodg om het tjdstp waarop oproepen /ngesproken berchten zjn bnnengekomen, correct te kunnen weergeven. [ ] MENU Menu openen. Afspraak/klok [ ] Datum/tjd [ ] OK Bevestgen. Datum nvoeren: [ ] OK [ ] OK [ ] Tjdmodus wjzgen Dag/maand/jaar nvoeren en bevestgen. Voorbeeld: Voor de datum voert u 2QQ5QI n. Tjd nstellen: Uren/mnuten nvoeren en bevestgen. Voorbeeld: Voor het tjdstp 9:35 voert u QOI5 n. Alleen wanneer 12-uursweergave s ngesteld: Dagdeel selecteren en bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Voor de tjdweergave kunt u kezen tussen 12-uurs- of 24-uursweergave (standaard) (am = van 0:00 tot 12:00; pm = van 12:00 tot 24:00). [ ] MENU Afspraak/klok Tjdmodus 24u Menu openen. Selecteren en bevestgen ( = aan). [ ] 12u [ ] OK Bevestgen ( = aan). Lang ndrukken (terug naar ruststand). 13

16 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / telephony.fm / Telefoneren Telefoneren Extern bellen en gesprek beëndgen Externe oproepen zjn oproepen va het openbare telefoonnet. In Nederland s de belangrjkste netwerkaanbeder KPN. Semens Nederland heeft daarom de functes van dt toestel specfek aangepast aan het netwerk van KPN. Telefoonnummer nvoeren en op de bovenste helft van de toets drukken. Het nummer wordt gekozen. Gesprek beëndgen: Verbreektoets ndrukken. U kunt ook eerst de bovenste helft van de toets c ndrukken (u hoort de kestoon) en dan het nummer nvoeren. Met de verbreektoets a breekt u het kezen van het telefoonnummer af. Kespauze nvoegen U kunt tussen het netnummer en het telefoonnummer een kespauze nvoegen. Druk crca 2 sec. op de toets S. Vervolgens voert u het telefoonnummer n. Hoe u met een andere handset kunt bellen, leest u op pagna 58. Oproep beantwoorden De handset gaat over, de oproep wordt op het dsplay weergegeven en de handsfreetoets knppert. Druk op de bovenste helft van de toets c om de oproep te beantwoorden. Als de handset op het bass-/laadstaton staat en de functe Automatsch opnemen s ngeschakeld (pagna 61), dan hoeft u de handset alleen van het bass-/ laadstaton af te halen om de oproep te beantwoorden. Als het belsgnaal stoort, houdt u de toets P 1 sec. ngedrukt. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het dsplay wordt weergegeven. 14

17 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / telephony.fm / Zen we er belt (NummerWeergave) Telefoneren Bj een bnnenkomende oproep wordt het telefoonnummer van de beller n het dsplay weergegeven. Voorwaarden: 1. U heeft bj uw netwerkaanbeder de functe NummerWeergave aangevraagd. 2. De beller heeft de netwerkaanbeder toestemmng gegeven om het telefoonnummer mee te sturen. CLIP CNIP* CLI Callng Lne Identfcaton Presentaton = weergave van het telefoonnummer van de beller (NummerWeergave) Callng Name Identfcaton Presentaton = weergave van de naam van de beller (NaamWeergave) Callng Lne Identfcaton = meesturen van het telefoonnummer van de beller (NummerWeergave) Aan NummerWeergave kunnen kosten verbonden zjn. Neem contact op met uw netwerkaanbeder voor meer nformate. Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave) Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, verschjnt het nummer van de beller op het dsplay. Als u voor dt nummer een vermeldng n uw telefoonboek heeft opgeslagen, dan wordt n plaats van het nummer de telefoonboekvermeldng, bjvoorbeeld Anna, weergegeven. Å Belsymbool Telefoonnummer of Anna Het dsplay geeft Externe oproep weer als er geen nummer wordt meegestuurd. Het dsplay geeft Onbekend weer als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagna 18). Naam van de beller weergeven (NaamWeergave * ) Wanneer u NaamWeergave heeft, wordt eveneens de naam (plaats) weergegeven de voor dt nummer bj uw netwerkaanbeder geregstreerd s. Anna de Vres, Amsterdam MENU Naam en plaats Telefoonnummer Het dsplay geeft Externe oproep weer als er geen nummer wordt meegestuurd. Het dsplay geeft Onbekend weer als de beller NummerWeergave onderdrukt (pagna 18). *Informeer bj uw servce-provder of deze denst reeds beschkbaar s 15

18 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / telephony.fm / Telefoneren Handsfree telefoneren Handsfree n-/utschakelen Er zjn stuates tjdens een gesprek waarn u uw handen nodg heeft of gewoon vrj wlt hebben. Dat s mogeljk met de handsfree-functe. U zet de handset neer, hoort de gesprekspartner va de ludspreker en kunt gewoon vrjut praten. Inschakelen bj nummer kezen: Telefoonnummer nvoeren en handsfree-toets ndrukken. Tjdens een gesprek nschakelen: Handsfree-toets ndrukken. Handsfree utschakelen: De bovenste helft van de toets ndrukken. Wanneer u handsfree utschakelt, gaat u over op handmatge bedenng en voert u het gesprek verder met de handset. Als u de handset tjdens een gesprek n het bassstaton wlt zetten, houdt u de handsfree-toets d ngedrukt terwjl u de handset op het bassstaton zet. Voordat u de functe handsfree gebrukt, dent u dt aan uw gesprekspartner te laten weten. Volume regelen tjdens handsfree-gesprek U voert een gesprek en handsfree s ngeschakeld. [ ] [ ] [ ] OK Druk nogmaals op de handsfree-toets. Volume verlagen of verhogen. Druk op de dsplaytoets om de nstellng op te slaan. 16

19 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / telephony.fm / Meelusteren (va het bassstaton) n-/utschakelen Telefoneren Om andere personen mee te laten lusteren naar wat uw gesprekspartner zegt, schakelt u de ludspreker op het bassstaton n. Voorwaarde: U voert een gesprek. [ ] MENU Meelusteren Meelusteren nschakelen: Meelusteren utschakelen: [ ] Meelusteren ut [ ] OK Bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Voordat u deze functe gebrukt, dent u dt aan uw gesprekspartner te laten weten. U kunt het volume op het bassstaton nstellen met de toetsen ð en ñ (pagna 67). Mcrofoon van de handset utschakelen Bj externe gesprekken kunt u de mcrofoon van de handset utschakelen om bjvoorbeeld ets met emand anders te bespreken. Uw telefonsche gesprekspartner hoort net wat u zegt (wachtmuzek) totdat u de mcrofoon weer nschakelt. U kunt uw gesprekspartner ook net horen. [ ] INT **** Terug **** Ljst met handsets openen. Het gesprek wordt n de wacht gezet (wachtmuzek). Mcrofoon nschakelen: Selecteren en bevestgen of verbreektoets a ndrukken en gesprek opneuw aannemen. 17

20 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / SAG_T-Net-LM.fm / Teledensten Teledensten Teledensten zjn functes de uw netwerkaanbeder va het telefoonnet aanbedt. Deze densten kunt u pas gebruken nadat u ze bj uw netwerkaanbeder heeft aangevraagd. Raadpleeg uw netwerkaanbeder als u wlt weten welke functes grats zjn en aan welke een taref verbonden s. Voor meer nformate over deze functes kunt u terecht bj uw netwerkaanbeder. Uw netwerkaanbeder kan u ook nformeren over kosten en u behulpzaam zjn bj eventuele problemen. Functe de voor de eerstvolgende oproep ngesteld wordt Druk voor de volgende procedure op de toetsen: MENU (menu openen); s Netdensten OK. Na afrondng van de procedure wordt een code met het nummer meeverzonden de op het dsplay van de handset verschjnt. Nummer versturen eenmalg onderdrukken (CLIR): Nummer onderdrukken OK ~ (telefoonnummer nvoeren) OK Functes de voor alle volgende oproepen ngesteld worden Druk voor elk van de volgende procedures op de toetsen: MENU (menu openen); s Netdensten OK; s Alle gesprekken OK. Na afrondng van een procedure wordt een code met het nummer meeverzonden de op het dsplay van de handset verschjnt. U verlaat een procedure door na bevestgng va het telefoonnet op de verbreektoets a te drukken. Wsselgesprek n-/utschakelen (alleen bj extern gesprek): s Wsselgesprek OK Aan OK of s Ut OK Algemene oproepdoorschakelng n-/ utschakelen en nstellen: (Menu-toegang ze herboven) Oproep doorschakelen OK Bj alle OK of sbj geen antwoord OK of sbj bezet OK Aan OK; ~ (nummer nvoeren) OK of s Ut OK Wanneer de algemene oproepdoorschakelng geactveerd s, worden geen oproepen meer gemeld. De actuele status wordt bj het nschakelen op het dsplay weergegeven. 18

21 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / SAG_T-Net-LM.fm / Functes tjdens een oproep Teledensten Terugbellen starten: U hoort de bezettoon: MENU; s Terugbellen OK Ruggespraak starten: MENU; s Ruggespraak OK ~ (nummer van deelnemer nvoeren) OK Wsselgesprek aannemen: MENU; Wsselgesprek aannemen OK Twee gesprekken tegeljk voeren: Twee gesprekken tegeljk voeren beëndgen: st (wsselen tussen twee deelnemers) MENU; s Gesprek verbreken OK Functe de na een oproep ngesteld wordt Druk voor de procedure op de toetsen: MENU; s Netdensten OK. Terugbellen vooraf s Terugbellen ut OK utschakelen: 19

22 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboek en snelkesljst In het telefoonboek en de snelkesljst kunt u n totaal 50 vermeldngen opslaan (afhankeljk van de omvang van de desbetreffende vermeldngen) Het telefoonboek vergemakkeljkt het kezen van nummers. U opent het telefoonboek door op het onderste deel van de toets h te drukken. De snelkesljst s een specaal telefoonboek waarn u belangrjke telefoonnummers kunt opslaan, bjvoorbeeld prvételefoonnummers, voorkesnummers van netwerkaanbeders (zgn. LCR-nummers = Least Cost Routng ). U opent de snelkesljst met de toets C. De bedenng van de snelkesljst s hetzelfde als de van het telefoonboek. In de snelkesljst zjn standaard al de telefoonnummers van onze klantenservce geprogrammeerd (ze pagna 74). Voor onze dverse producten zjn er specfeke telefoonnummers beschkbaar, zoals voor het bestellen van gebruksaanwjzngen, vragen over uw Ggaset-telefoon, nternet-producten of mobele telefoons. In de tekenreekstabel (pagna 78) zet u hoe u tekst kunt nvoeren. Voor een nummer kunt u maxmaal 32 cjfers en voor een naam maxmaal 16 letters nvoeren. Hoe u een kespauze nvoegt, leest u op pagna 14. Telefoonnummer n telefoonboek opslaan [ ] MENU [ ] Neuwe nvoer [ ] OK Bevestgen. [ ] OK [ ] MENU Telefoonboek openen. Telefoonnummer nvoeren en bevestgen. Naam nvoeren en dsplaytoets ndrukken. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Als uw toestel op een telefooncentrale s aangesloten, voer dan de netljncode (nummer voor butenljn) n als eerste cjfer van de telefoonboekvermeldng (ze hervoor de gebruksaanwjzng van uw telefooncentrale). 20

23 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Telefoonnummer opslaan n de snelkesljst Telefoonboek en overge ljsten gebruken U kunt aan maxmaal negen vermeldngen n de snelkesljst een cjfer toewjzen (0, 2 9). Wanneer u een van deze cjfers lang ndrukt (bjvoorbeeld 3 ) en daarna de bovenste helft van de toets c ndrukt, maakt u drect verbndng met het telefoonnummer waaraan u het cjfer 3 heeft toegewezen. [ ] MENU Snelkesljst openen. [ ] Neuwe nvoer [ ] OK Bevestgen. [ ] OK [ ] MENU Telefoonnummer nvoeren en bevestgen. Naam nvoeren en dsplaytoets ndrukken. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. [ ] MENU Sneltoets programmeren Snelkeuze: 2 Cjfer selecteren. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Een cjfer kan slechts aan één telefoonnummer worden toegewezen. Kezen met telefoonboek/snelkesljst of Telefoonboek of snelkesljst openen. Naar de vermeldng bladeren: Vermeldng selecteren. De bovenste helft van de toets ndrukken. Het nummer wordt gekozen. Begnletter nvoeren: Eerste letter van de naam nvoeren. Gewenste gegevens selecteren. Toets ndrukken. Het nummer wordt gekozen. 21

24 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Vermeldng n telefoonboek/snelkesljst wjzgen of [ ] [ ] MENU Invoer wjzgen []OK [ ] MENU Telefoonboek of snelkesljst openen. Vermeldng selecteren en dsplaytoets ndrukken. Telefoonnummer wjzgen en bevestgen. Naam wjzgen en dsplaytoets ndrukken. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Afzonderljke vermeldng of telefoonboek/snelkesljst wssen of [ ] [ ] MENU Invoer wssen Ljst wssen [ ] OK... vervolgens Telefoonboek of snelkesljst openen. Vermeldng selecteren en dsplaytoets ndrukken. Afzonderljke vermeldng wssen: Telefoonboek/snelkesljst volledg wssen: Druk op de dsplaytoets om de opdracht te bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). 22

25 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Weergegeven telefoonnummers n het telefoonboek overnemen Wanneer het dsplay een nummer weergeeft (NummerWeergave), kunt u dt n uw telefoonboek overnemen. Dt kan bj het kezen ut de nummerherhalngsljst, ut de bellersljst/antwoordapparaatljst of tjdens een gesprek zjn. [ ] MENU Nummer naar telefoonboek [ ] OK [ ] MENU Telefoonnummer bevestgen. Eventueel naam nvoeren en dsplaytoets ndrukken. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Wanneer u naast NummerWeergave ook NaamWeergave (pagna 15) heeft, wordt ook de bj het telefoonnummer behorende naam (max. 16 letters) meegestuurd. Telefoonnummer ut telefoonboek/snelkesljst overnemen Wanneer u tjdens de bedenng van uw toestel gevraagd wordt een extern telefoonnummer n te voeren, kunt u daarvoor het telefoonboek gebruken. Voorwaarde: Het nvoerveld voor externe telefoonnummers wordt weergegeven. of [ ] Telefoonboek of snelkesljst openen. Vermeldng selecteren en bevestgen. Het telefoonnummer wordt n het nvoerveld overgenomen. 23

26 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Nummerherhalngsljst In de nummerherhalngsljst staan de ten laatst gebelde telefoonnummers. Als voor deze nummers ook namen n het telefoonboek zjn opgeslagen, dan worden deze namen en de nummers weergegeven. Va de nummerherhalngsljst kunt u de telefoonnummers opneuw kezen. Telefoonnummers ut de nummerherhalngsljst kezen [ ] Nummerherhalngsljst openen. [ ] Vermeldng selecteren en bovenste helft van de toets ndrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen. Om het telefoonnummer aan te vullen of te wjzgen, drukt u op MENU en bevestgt u Nummer gebruken met OK. Om een telefoonnummer ut de nummerherhalngsljst over te nemen n het telefoonboek (pagna 23) drukt u op MENU, Nummer naar telefoonboek en OK. Afzonderljke telefoonnummers of volledge nummerherhalngsljst wssen [ ] Nummerherhalngsljst openen. [ ] [ ] MENU Invoer wssen Ljst wssen Vermeldng selecteren en menu openen. Afzonderljk telefoonnummer wssen: Druk de toets lang n (terug naar ruststand) als de ljst nog vermeldngen bevat. Volledge nummerherhalngsljst wssen: 24

27 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Ljsten oproepen va de oproepljst Telefoonboek en overge ljsten gebruken In de Oproepljst, va de toets f, roept u de volgende ljsten op: 1. SMS-ljst, 2. Antwoordapparaatljst, 3. Vocemalberchten (nden uw netwerkaanbeder deze functe ondersteunt en de vocemal voor snelkezen s gedefneerd, pagna 53), 4. Bellersljst. Zodra n één of meerdere ljsten een neuwe vermeldng (SMS, berchten op het geïntegreerde antwoordapparaat) bnnenkomt, hoort u een attentesgnaal. Op het dsplay wordt het symbool Û weergegeven. Wanneer u de toets f ndrukt en een van de ljsten opent, verdwjnt het symbool Û na het verlaten van de ljst, ook als een van de andere ljsten nog neuwe vermeldngen bevat. Door de toets f n te drukken, worden de volgende ljsten weergegeven: Als slechts één ljst neuwe vermeldngen bevat, dan wordt de eerste neuwe vermeldng van deze ljst weergegeven. Als meerdere ljsten neuwe vermeldngen bevatten, dan worden de desbetreffende ljsten voor selecte aangeboden. Als geen van de ljsten neuwe berchten bevat, worden alle ljsten aangeboden. Als er vocemalberchten zjn opgeslagen, dan ontvangt u - afhankeljk van de nstellng - een meldng (ze de bedenngshandledng van uw vocemal). Bellersljst en antwoordapparaatljst In de bellersljst worden de telefoonnummers van de laatste 10 oproepen opgeslagen. Als de bellersljst vol s en er komen neuwe oproepen bnnen, dan wordt de oudste vermeldng ut de ljst verwjderd. Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller s meegestuurd (pagna 15). De bellersljst (Oproepen: ) wordt op het dsplay bjvoorbeeld als volgt weergegeven: Oproepen: Aantal neuwe vermeldngen n de ljst Aantal oude, gelezen vermeldngen n de ljst Va de antwoordapparaatljst kunt u de berchten ut het antwoordapparaat belusteren. Bj elk bercht worden datum en tjd van de vermeldng en, nden meegestuurd, het telefoonnummer van de beller weergegeven. In de antwoordapparaatljst worden neuwe berchten na het belusteren achter de oude berchten n de ljst geplaatst. De antwoordapparaatljst (Antwoordapp.: ) wordt op het dsplay bjvoorbeeld als volgt weergegeven: Aantal neuwe vermeldngen/berchten n de ljst Antwoordapp.: Aantal oude/belusterde vermeldngen/berchten n de ljst 25

28 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Bellersljst/antwoordapparaatljst openen Neuwe oproepen (bellersljst) of neuwe berchten (antwoordapparaat) worden op het dsplay va het envelopsymbool Û, en berchten ook door een attentesgnaal, gemeld. Oproepen: Antwoordapp.: Bellersljst openen. Bellersljst openen: Het laatst toegevoegde nummer wordt weergegeven. Vermeldng selecteren. Antwoordapparaatljst openen: Het als eerste bnnengekomen bercht wordt weergegeven. De ludspreker wordt ngeschakeld. Het bercht wordt afgespeeld. Naar het volgende of vorge bercht bladeren. De vermeldng van het bercht wordt op het dsplay weergegeven. Het bercht wordt afgespeeld. Om een vermeldng of bercht te wssen, drukt u op MENU, Invoer wssen OK. Beller terugbellen Voorwaarde: Het telefoonnummer van de beller s meegestuurd (pagna 15). Bellersljst/antwoordapparaatljst openen en vermeldng selecteren. Vervolgens: De bovenste helft van de toets ndrukken. Het telefoonnummer wordt n de nummerherhalngsljst opgenomen. 26

29 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Vermeldng n de bellersljst/antwoordapparaatljst weergeven, telefoonnummer n het telefoonboek overnemen U kunt het tjdstp van de vermeldng opvragen en het telefoonnummer n uw telefoonboek overnemen. Bellersljst/antwoordapparaatljst openen en vermeldng selecteren. Vervolgens: [ ] MENU Telefoonnummer n telefoonboek overnemen: Nummer naar telefoonboek [ ] OK Nummer bevestgen. [ ] MENU Naam nvoeren en menu openen. [ ] Invoer opslaan [ ] OK Bevestgen. De vermeldng s opgeslagen. Datum en tjd van de vermeldng opvragen: Ontvangen op Informate (neuw of oud) weergeven: Status... vervolgens Lang ndrukken (terug naar ruststand). De status van een vermeldng wordt als volgt weergegeven: 2 V Neuw OK De volgende statusmeldngen zjn mogeljk: Neuwe oproep: Oude oproep: Beantw. Oproep: Antwoordapp.: Neuw ber. Oud ber. De oproep s neuw n de ljst. De oproep s oud n de ljst. De oproep s beantwoord. Het antwoordapparaat heeft de oproep beantwoord, de beller heeft geen bercht ngesproken. Het bercht s neuw n de ljst. Het bercht s oud n de ljst en s al eerder belusterd. Bj het overnemen van een telefoonnummer ut de antwoordapparaatljst wordt de berchtweergave onderbroken als u op MENU drukt. Nadat het telefoonnummer n het telefoonboek s opgeslagen, wordt de berchtweergave hervat. 27

30 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / Drectores.fm / Telefoonboek en overge ljsten gebruken Bellersljst wssen Bellersljst openen (pagna 26). Vervolgens: [ ] MENU Ljst wssen Let op: Alle oude en neuwe vermeldngen worden gewst. Lang ndrukken (terug naar ruststand). Op pagna 47 leest u hoe u oude berchten ut de antwoordapparaatljst wst. Een afzonderljke vermeldng ut de bellersljst wssen Bellersljst openen en vermeldng selecteren (pagna 26). Vervolgens: [ ] MENU [ ] Invoer wssen [ ] OK Bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). 28

31 Ggaset CX550 dsl/cable / nederländsch / A31008-C550-B / charges.fm / Kostenbewust telefoneren Kostenbewust telefoneren Uw gesprekskosten vallen lager ut als u telkens gebruk maakt van het aanbod van de goedkoopste netwerkaanbeder. De snelkesljst bedt u de mogeljkhed om de telefoonnummers op te slaan en eenvoudg te gebruken. Vermeldngen n de snelkesljst kunt u op dezelfde maner beheren als vermeldngen n het telefoonboek. Het enge verschl s dat u n plaats van het telefoonboek de snelkesljst á opent. Vanaf pagna 20 wordt beschreven hoe u vermeldngen n de snelkesljst kunt opslaan, wjzgen en wssen en hoe u een telefoonnummer aan een vermeldng kunt koppelen. Een voorkesnummer (LCR) aan een telefoonnummer koppelen. Met deze functe kan het voorkesnummer van een netwerkaanbeder vóór het telefoonnummer worden geplaatst ( koppelen ). [ ] [ ] MENU Nummer gebruken [ ]... vervolgens Snelkesljst openen. Vermeldng selecteren en dsplaytoets ndrukken. Telefoonnummer nvoeren: Telefoonnummer nvoeren. Telefoonnummer ut het telefoonboek kezen: Onderste helft van de toets ndrukken om het telefoonboek te openen. Telefoonnummer selecteren en bevestgen. De bovenste helft van de toets ndrukken. Het nummer wordt gekozen. 29

32 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / SMS_Neutral_so.fm / SMS (tekstberchten) SMS (tekstberchten) U kunt met de handset tekstberchten, oftewel SMS-berchten (Short Message Servce) verzenden en ontvangen. Vanaf elke aangemelde handset de geschkt s voor SMS kunt u SMS-berchten schrjven, wjzgen, lezen, wssen of doorsturen. Als er meerdere handsets n gebruk zjn, kan steeds maar één handset tegeljk van de SMS-functe gebrukmaken. Algemeen SMS-berchten worden va SMS-Centrales van servceprovders verstuurd. De telefoonnummers van de SMS-Centrales de u wlt gebruken om SMS-berchten te verzenden en ontvangen, moeten n uw toestel zjn ngevoerd. In totaal kunnen vjf SMS-Centrales worden ngevoerd. Bj leverng zjn de nummers voor SMS-Centrales ngesteld. U kunt deze nummers wjzgen. U kunt van elk van de ngevoerde SMS-Centrales SMS-berchten ontvangen. Herbj geldt als voorwaarde dat u bj de desbetreffende SMS-Centrale bent geregstreerd voor de ontvangst van SMS-berchten. Verzenden van SMS-berchten naar e-maladressen * Wanneer u een SMS-bercht naar een e-maladres wlt versturen, dent u op uw toestel voor de verzendcentrale bepaalde nstellngen door te voeren (pagna 32). Informeer bj uw servceprovder of deze de functe SMS to E-Mal ondersteunt en welke nstellngen u dent door te voeren. Opslagcapactet Afhankeljk van de grootte van de opgeslagen SMS-berchten kan een uteenlopend aantal SMS-berchten n het bassstaton worden opgeslagen. In het geheugen worden zowel de Inbox als de Outbox opgeslagen. Als het geheugen vol s, zal u gevraagd worden om SMS-berchten te wssen. 30 *Informeer bj uw servce-provder of deze denst beschkbaar s

33 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / SMS_Neutral_so.fm / SMS (tekstberchten) Voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van SMS-berchten Voor uw telefoonaanslutng moet NummerWeergave (pagna 15) geactveerd zjn. Controleer bj uw netwerkaanbeder of NummerWeergave s geactveerd. Als dat net het geval s, dent u deze functe bj uw netwerkaanbeder aan te vragen. Voor de ontvangst dent u zch bj uw servceprovder te laten regstreren. Informeer bj uw servceprovder: welk taref er geldt voor het verzenden en eventueel voor het ontvangen van een SMS-bercht; naar welke GSM-servceprovders u SMS-berchten kunt sturen en van welke aanbeders u SMS-berchten kunt ontvangen; welke functes de SMS-servce bedt; op welke maner u bj de eventueel voorgeprogrammeerde SMS-centrales geregstreerd wordt; automatsch door het versturen van een SMS of va een specale aanmeldprocedure (ze Een SMS-bercht verzenden en ontvangen Om SMS-berchten te kunnen verzenden en ontvangen, dent u het nummer van de SMS-Centrale van uw servceprovder n te voeren. Het toestel wordt geleverd met voorgeprogrammeerde telefoonnummers. In-/utschakelen van de functes SMS verzenden en SMS ontvangen Standaard zjn de functes SMS verzenden en SMS ontvangen ngeschakeld. [ ] MENU [ ] OK [ ] OK Menu openen. Instellng starten. SMS verzenden/ontvangen utschakelen: Invoeren en bevestgen. SMS verzenden/ontvangen nschakelen: Invoeren en bevestgen. Bj het utschakelen bljven de nstellngen de u voor het verzenden en ontvangen van SMS heeft ngevoerd (bjvoorbeeld de telefoonnummers van SMS-Centrales) en de vermeldngen n de Inbox en Outbox n het geheugen bewaard. Deze worden weer van toepassng als u de functes nschakelt. Na het utschakelen kunt u geen SMS-berchten meer ontvangen en uw toestel verzendt geen SMS-berchten meer. 31

34 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / SMS_Neutral_so.fm / SMS (tekstberchten) Telefoonnummer van een SMS-Centrale nvoeren, verzendcentrale wjzgen U kunt de telefoonnummers van een SMS-Centrale nvoeren of wjzgen. Het aanwezge telefoonnummer van de SMS-Centrale wordt gewjzgd door het te overschrjven. Informeer bj uw servceprovder naar het denstenaanbod en eventuele bjzonderheden voordat u een nstellng wjzgt of voorgeprogrammeerde telefoonnummers wst. Wanneer uw servceprovder het verzenden van SMS-berchten naar e-maladressen ondersteunt, kunt u ook een telefoonnummer voor de denst SMS to E-mal nstellen. Deze telefoonnummers worden u bj het verzenden van een SMS-bercht naar een e-maladres aangeboden. [ ] MENU [ ] SMS-berchten [ ] OK Bevestgen. Instellngen [ ] SMS-Centrales [ ] OK Bevestgen. SMS-Centrale 3 Selecteren en bevestgen, bjvoorbeeld SMS-Centrale 3. U SMS-Centrale 3 s OK [ ] Mjn Centrale [ ] OK Eventueel bevestgen om SMS-Centrale 3 voor de aanmeldng bj de servceprovder tjdeljk als verzendcentrale te actveren ( = aan). De eerder ngestelde verzendcentrale wordt automatsch utgeschakeld. Nummer van de SMS-centrale nvoeren: SMS [ ] OK Emal [ ] OK Nummer nvoeren en bevestgen. Nummer van de e-maldenst nvoeren: Nummer nvoeren en bevestgen. Lang ndrukken (terug naar ruststand). 32

35 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / SMS_Neutral_so.fm / SMS-bercht verzenden en Outbox SMS (tekstberchten) Als u tjdens het schrjven een oproep ontvangt, wordt het bercht automatsch opgeslagen n de Outbox. U kunt de oproep beantwoorden en het SMS-bercht later verder bewerken of verzenden (pagna 35). SMS-berchten de net verzonden kunnen worden, krjgen een foutstatus (pagna 41) en worden n de Inbox opgeslagen. SMS-berchten worden alleen automatsch opgeslagen als de verzendprocedure onderbroken wordt. Als u een SMS-bercht wlt opslaan, moet u dt doen voordat u het bercht verzendt. Tjdens de overdracht van een SMS-bercht naar de SMS-Centrale s de telefoonljn net beschkbaar. Op alle handsets wordt de meldng SMS-bercht wordt verstuurd! weergegeven. Let u erop dat sommge servceprovders voor een afgebroken verbndngsopbouw met de SMS-Centrale kosten berekenen. SMS-bercht schrjven Een SMS-bercht mag maxmaal 160 tekens lang zjn. Als het dsplay van uw handset s ngesteld voor Russsch of Greks, dan dent u deze nstellng vóór het schrjven van een SMS-bercht wjzgen (pagna 61). Kes een dsplaytaal de het Latjnse alfabet gebrukt (bjvoorbeeld Nederlands of Englsh). SMS-berchten met Grekse of cyrllsche tekens kunnen door de servceprovder net worden doorgestuurd. U schrjft een SMS-bercht als volgt: [ ] MENU [ ] SMS-berchten [ ] OK Bevestgen. [ ] Neuwe SMS [ ] OK Bevestgen. Het nvoerveld wordt geopend. Tekst nvoeren. morgen met U SMS-tekst Û u v MENU In de tekenreekstabel (pagna 78) zet u hoe u tekst kunt nvoeren. Met 1 voegt u spates n, met P wsselt u tussen hoofdletters, klene letters en cjfers (pagna 78). Hoe u tekst corrgeert, leest u op pagna 12. Wanneer u een onvolledg SMS-bercht ontvangt (bjvoorbeeld omdat het geheugen van uw toestel vol s), krjgt u herover een meldng. 33

36 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / SMS_Neutral_so.fm / SMS (tekstberchten) SMS-bercht opslaan Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagna 33) en het nvoerveld s open. [ ] MENU Opslaan Bevestgen. U kunt het SMS-bercht nu verzenden (pagna 34). Het SMS-bercht wordt n de Outbox opgeslagen. U kunt het bercht dan later opvragen en verzenden (pagna 35). SMS-bercht verzenden zonder op te slaan Voorwaarde: U heeft een SMS geschreven (pagna 33) en het nvoerveld s open. [ ] MENU [ ] Versturen [ ] OK Bevestgen. [ ] SMS-berchten [ ] OK Bevestgen. Telefoonnummer van de ontvanger (ncl. netnummer) nvoeren. [ ]... vervolgens [ ] OK Voorbeelden voor de nvoer van een telefoonnummer: SMS naar een e-maladres verzenden * Telefoonnummer ut het telefoonboek overnemen: Telefoonboek openen. Vermeldng selecteren en bevestgen. Het telefoonnummer verschjnt op het dsplay. Bevestgen. Het SMS-bercht wordt verzonden Natonale nummer op het vaste telefoonnetwerk Nummer op het mobele netwerk Wanneer uw servceprovder de functe SMS to E-mal ondersteunt, kunt u uw SMSberchten ook naar e-maladressen sturen. Informeer bj uw servceprovder welke nstellngen u op uw toestel moet aanpassen en op welke maner u het e-maladres moet nvoeren om een SMS-bercht als e-mal te kunnen versturen. Om een SMS-bercht naar een e-maladres te sturen, gaat u bjvoorbeeld als volgt te werk: 34 *Informeer bj uw servce-provder of deze denst wordt ondersteund

37 Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C550-B / SMS_Neutral_so.fm / SMS (tekstberchten) Voer aan het begn van de SMS-tekst het e-maladres van de ontvanger n. Schedt het e-maladres van de berchttekst met een spate of een dubbele punt (afhankeljk van de provder). U dent het SMS-bercht te verzenden aan het telefoonnummer van de e-maldenst van uw provder (pagna 32). Voer -teken n met de hekje-toets R (2 x drukken), de dubbele punt met de toets Q (8 x drukken) en de spate met de 1 (1 x drukken). Met MENU s Opslaan OK kunt u tussentjds opslaan. Outbox openen E-maladres nvoeren: Volledge e-maladres nvoeren en bjvoorbeeld met een spate afsluten (ze herboven). SMS-tekst nvoeren: Tekst nvoeren. Er wordt steeds één regel weergegeven. U Hallo E-maladres, spate, SMS-tekst (voorbeeld) Û u v MENU [ ] MENU [ ] Versturen [ ] OK Bevestgen. Emal [ ] OK Telefoonnummer van de e-maldenst nvoeren en bevestgen: Als voor de verzendcentrale het telefoonnummer van de e-maldenst s ngevoerd (pagna 32), dan wordt deze aangeboden. De Outbox bevat: SMS-berchten de u vóór het verzenden heeft opgeslagen (pagna 34), SMS-berchten de net verzonden konden worden, omdat u bj het schrjven bjvoorbeeld door een bnnenkomende oproep onderbroken werd. Deze SMS-berchten bljven opgeslagen totdat u ze wst. [ ] MENU [ ] SMS-berchten [ ] OK Bevestgen. Outbox De verschllende berchten worden n de Outbox opgeslagen als datumen tjdvermeldng. 35

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Gigaset A 200 A 200 Duo

Gigaset A 200 A 200 Duo s Be nspred Ggaset A 200 A 200 Duo Overzcht van de handset Overzcht van de handset Dsplay Intern nummer van de handset Oproepljst Toegang tot Vocemal-ljst Bellersljst Verbndngstoets Gesprek aannemen Telefoonnummer

Nadere informatie

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Ggaset Communcatons GmbH s the legal successor to Semens Home and Offce Communcaton Devces GmbH & Co. KG (SHC), whch n turn contnued the Ggaset busness of Semens AG.

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar www.ggaset.com.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

T3 Comfort aangesloten op IP Office

T3 Comfort aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Comfort aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

40403_SME_Omslagen.qxd :37 Pagina 2 CHICAGO 500S. Basisstation + handset. Gebruiksaanwijzing A C100- P

40403_SME_Omslagen.qxd :37 Pagina 2 CHICAGO 500S. Basisstation + handset. Gebruiksaanwijzing A C100- P 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 09:37 Pagina 2 CHICAGO 500S Basisstation + handset Gebruiksaanwijzing A31008- C100- P101-1- 5419 Gigaset C100 / KPN ndl / A31008-C100-P101-1-5419 / cover_100.fm / 08.05.2003

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

T3 Compact aangesloten op IP Office

T3 Compact aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Compact aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Handleiding Verbeter uw communicatie met de cloud oplossingen van Cloud Connect!

Handleiding Verbeter uw communicatie met de cloud oplossingen van Cloud Connect! Gigaset C610 ip Installatie gids Inhoud van de verpakking Nadat u de doos heeft opengemaakt kan u volgende inhoud aantreffen. De batterijen zitten al in de handset en het klepje voor het batterij vak en

Nadere informatie

T3 Classic aangesloten op IP Office

T3 Classic aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Classc aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Handleiding Twist 454

Handleiding Twist 454 Handledng Twst 454 A31008-M2601-E151-1-2M19 Twst 454 13 1 Ð U 2 3 12 11 4 10 9 5 8 6 7 Overzcht Overzcht Handset 1 Dsplay 2 Statusbalk ( pagna 30) Symbolen geven de actuele nstellngen en de bedrjfstoestand

Nadere informatie

Over de Chicago 900A/ 905A-basisstations

Over de Chicago 900A/ 905A-basisstations CS380/CS385 (Chicago 900A/905A) / nl / A31008-M2008-M151-1-5419 / overview.fm / 16.04.2009 Over de Chicago 900A/905A-basisstations Over de Chicago 900A/ 905A-basisstations De Chicago 900A/905A zijn DECT-basisstations

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

A540 H. Congratulations

A540 H. Congratulations A540 H Congratulatons By purchasng a Ggaset, you have chosen a brand that s fully commtted to sustanablty. Ths product s packagng s eco-frendly! To learn more, vst www.ggaset.com. 1 Ð U 2 3 12 11 4 10

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

SMS en doe je ook gewoon met je vaste telefoon. Altijd dichtbij. SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons

SMS en doe je ook gewoon met je vaste telefoon. Altijd dichtbij. SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons Altijd dichtbij SMS berichten via de vaste telefoon, net zoals bij mobiele telefoons Tekst maximaal 160 tekens Berichten versturen naar vaste nummers van KPN en naar alle mobiele nummers Nummer SMS centrale:

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Gigaset S455 SIM. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455 SIM. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset Handleiding Gigaset Pro R650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Over het Chicago 735-basisstation. Overzicht van het basisstation. Over deze gebruiksaanwijzing. Vragen over Chicago 735. Inhoud

Over het Chicago 735-basisstation. Overzicht van het basisstation. Over deze gebruiksaanwijzing. Vragen over Chicago 735. Inhoud Gigaset SL560-Sl565 / NDL PTT / A31008-M1715-M161-1-5419 / overview.fm / 06.07.2006 Over het Chicago 735-basisstation Over het Chicago 735-basisstation De Chicago735 is een DECT-basisstation van KPN. In

Nadere informatie

Handleiding HGT Teksttelefoon

Handleiding HGT Teksttelefoon Handleiding HGT Teksttelefoon Uitgave september 2002 5.x.s Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Vila Nova. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Nova. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Nova Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Nova Bovenaanzicht! Display @ BELLEN Beller terugbellen # WISSEN Telefoonnummer wissen $. Omlaag bladeren % & Omhoog bladeren! BELLEN

Nadere informatie

Over het Chicago 730-basisstation. Overzicht van het basisstation. Over deze gebruiksaanwijzing. Vragen over Chicago 730. Inhoud

Over het Chicago 730-basisstation. Overzicht van het basisstation. Over deze gebruiksaanwijzing. Vragen over Chicago 730. Inhoud Gigaset SL560-Sl565 / NDL PTT / A31008-M1710-M161-1-5419 / overview.fm / 06.07.2006 Over het Chicago 730-basisstation Over het Chicago 730-basisstation De Chicago 730 is een DECT-basisstation van KPN.

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Cordoba 100 Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Cordoba 100 Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Cordoba 100 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder

Vila Real. Gebruiksaanwijzing NummerMelder Vila Real Gebruiksaanwijzing NummerMelder Overzicht NummerMelder Vila Real Bovenaanzicht! Display @. Omlaag bladeren # & Omhoog bladeren $ WISSEN Telefoonnummer wissen % BELLEN Beller terugbellen! % $

Nadere informatie

Be inspired. Gebruiksaanwijzing. en veiligheidsvoorschriften!

Be inspired. Gebruiksaanwijzing. en veiligheidsvoorschriften! s Be inspired Gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften! Afbeelding van de handset Indicatieampje (LED) Brandt tijdens gesprek; Knippert bij: Inkomende oproep Nieuwe berichten Wekkeroproep, afspraken,verjaardagen

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset Handleiding Gigaset Pro S650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Gigaset DE900 IP PRO Overzicht

Gigaset DE900 IP PRO Overzicht Gigaset DE900 IP PRO Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Handsfree-toets Luidspreker in-/uitschakelen 2 Headset-toets Gesprek voeren via de headset 3 Toets Microfoon uit Microfoon in- en uitschakelen

Nadere informatie