Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gigaset SX353isdn/SX303isdn"

Transcriptie

1 s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty. Rghts of modfcatons reserved. Ggaset SX353sdn/SX303sdn

2 Overzcht van het basstoestel Overzcht van het basstoestel Toets menutoegang opent het hoofdmenu Nummerherhalng Telefoonboek Handsfree aan/ut Volume regelen Cjfertoetsen cjfers of tekst nvoeren Antenne Dsplaytoetsen Toets Menu sluten terug naar het vorge menu Berchtentoets knppert: bercht aanwezg, neuwe vermeldngen n de bellersljst Functetoetsen Mcrofoon Pauze / ende belusteren van berchten (SX353sdn) Antwoordapparaattoets verlcht: antwoordapparaat ngeschakeld (SX353sdn) Berchten belusteren (SX353sdn) 1

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Overzcht van het basstoestel Velghedsvoorschrften Weergavemethode Basstoestel n gebruk nemen Verpakkngsnhoud Basstoestel plaatsen Basstoestel aansluten Extra toestellen aansluten Basstoestel bedenen Menubeheer Basstoestel va handset bedenen Basstoestel n gebruk nemen Installate-wzard Telefoneren Extern telefoneren en gesprek beëndgen Intern telefoneren Oproep aannemen NummerWeergave onderdrukken Handsfree telefoneren en meelusteren n-/utschakelen Oproep tjdens de oproepvertragng overnemen (Call PckUp) Oproep wegeren Ljn reserveren Zend-MSN voor het volgende gesprek defnëren Terugbellen bj n gesprek (CCBS) / bj geen gehoor (CCNR) Bellerdentfcate Functes tjdens een gesprek Mcrofoon van het basstoestel utschakelen Telefoneren met verschllende deelnemers Inkomende oproep doorschakelen CD (Call Deflecton) Gesprekken doorverbnden Extern wsselgesprek bewerken CW (Call Watng) Verbndng n de wachtstand zetten (Call Hold) Gesprek parkeren/voortzetten Telefoonboek en overge ljsten gebruken Telefoonboek en snelkesljst Vrje geheugenrumte weergeven Nummerherhalngsljst Ljsten oproepen va de berchtentoets Bellersljsten

4 Inhoudsopgave Kostenbewust telefoneren Een voorkesnummer (LCR) aan een telefoonnummer koppelen Gespreksduur weergeven Gesprekskosten laten weergeven SMS (tekstberchten) Algemeen Voorwaarden voor het versturen en ontvangen van SMS-berchten Berchtencentrales beheren Telefoonnummers van SMS-centra nvoeren, wjzgen of wssen Zendcentrale nschakelen/utschakelen Aan-/afmelden bj het SMS-centrum Geheugenrumte SMS-berchten versturen en Outbox SMS-bercht naar een e-maladres versturen SMS-bercht ontvangen en Inbox SMS-bercht en telefooncentrales Fout bj het versturen en ontvangen van een SMS-bercht Antwoordapparaat bedenen Antwoordapparaat selecteren Antwoordapparaat n-/utschakelen Meldtekst en modus selecteren Meldteksten opnemen/wjzgen Meldteksten belusteren/wssen Memoberchten opnemen Gesprek opnemen Gesprek van antwoordapparaat overnemen Berchten belusteren Terugbellen tjdens weergave Bercht weergeven voor gesprekspartner Memoberchten belusteren Weergavesnelhed nstellen (Memo)berchten wssen Oud (memo)bercht markeren als neuw bercht Nummer n telefoonboek overnemen Bedenng op afstand Antwoordapparaat nstellen MSN-nummer voor ontvangst toewjzen Antwoordapparaat verbergen/weergeven Instellen na welk nterval het antwoordapparaat moet worden ngeschakeld Gesproken weergave van datum en tjd ut-/nschakelen Opnameduur en -kwaltet nstellen Automatsche pauze n-/utschakelen Antwoordapparaat vergrendelen en antwoordapparaat-pin nstellen Tjdsbesturng nstellen

5 Inhoudsopgave Automatsch meelusteren n-/utschakelen Automatsche gespreksovername n-/utschakelen Automatsche notfcate va SMS n-/utschakelen Tjdfunctes Datum en tjd nstellen Afspraak vastleggen Nachtstand Bevelgng PIN-code wjzgen Autorsates nstellen Alarmnummers Systeem nstellen Namen voor nterne deelnemers wjzgen ISDN-nummers (MSN) nstellen/wssen Telefoonnummer (MSN) toewjzen Ljst met MSN-nummers voor verzendng nstellen voor eerstvolgend gesprek Ingesprektoon nstellen voor MSN-nummers de n gesprek zjn (Busy on Busy) Belmelode toewjzen aan een MSN-nummer Wegerng voor gehele MSN-groep nstellen Oproepen doorschakelen Kezen bj opgelegde hoorn n-/utschakelen Bestemmngsnummer nstellen CD (Call Deflecton) Automatsch doorschakelen bj geen gehoor op een handset nstellen Interne oproepgroep nstellen Oproepvertragng nstellen Wsselgesprek CW (Call Watng) n-/utschakelen Ruggespraak extern/ntern nstellen Wachtmuzek nstellen Toegangsnummer wjzgen Standaardnstellngen herstellen Status opvragen Softwareverse opvragen Volume, dsplay en toetsen nstellen Dsplay nstellen Volume wjzgen Beltonen wjzgen Attentetonen n-/utschakelen Functetoetsen gebruken

6 Inhoudsopgave Bluetooth-toestellen gebruken BT-modus nstellen Mobele telefoon gebruken Headset gebruken Gebruk n combnate met andere apparaten. 127 Handsets aanmelden Handsets afmelden Bluetooth-toestellen aanmelden Bluetooth-toestellen confgureren Bluetooth-toestellen afmelden Draadgebonden analoge toestellen aansluten Toesteltype vastleggen Telefoneren met toestellen op analoge aanslutng (RJ11-aanslutng) Ggaset Repeater PC aansluten va USB Gebruk n combnate met een huscentrale Netljncode Gesprek doorverbnden ECT (Explct Call Transfer) n-/utschakelen Kesoptes Gebruk van de ntercomfuncte Intercomfuncte nstalleren Interne deelnemers aan de ntercombelgroep toevoegen Telefoneren met de ntercom Intercom doorschakelen naar een externe ljn Aanslutng van ntercoms Bjlage Onderhoud Vloestoffen Veelgestelde vragen Klantenservce (Customer Care) Technsche gegevens Tekenreekstabel Garante

7 Inhoudsopgave Menu-overzcht Hoofdmenu Submenu "Bass nstellen" Submenu "Antwoordapp." Telefoonboektoets en nummerherhalngstoets Accessores Woordenljst Trefwoordenregster

8 Velghedsvoorschrften Velghedsvoorschrften! Lees voor het gebruk deze velghedsnstructes en de gebruksaanwjzng. Breng uw knderen op de hoogte van de nhoud van de gebruksaanwjzngen en over de mogeljke gevaren bj het gebruk van het toestel. O Gebruk utslutend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzjde van het toestel. De werkng van medsche apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technsche voorwaarden van de betreffende omgevng (bjvoorbeeld artsenpraktjk). Plaats de telefoon net n de badkamer of douche (ze pagna 9 en pagna 156). Handset en basstoestel zjn net spatwaterdcht. Gebruk de telefoon net n een omgevng waar ontploffngsgevaar bestaat (bjvoorbeeld sputerjen). ƒ Geef uw Ggaset alleen met de gebruksaanwjzng aan derden door. Lever de gebrukte handset en oude en/of defecte batterjen n als klen chemsch afval. Net alle n deze gebruksaanwjzng beschreven functes zjn n alle landen beschkbaar. Op de analoge telefoonaanslutngen mogen alleen toestellen worden aangesloten de bnnenshus (n gebouwen) worden gebrukt 7

9 Weergavemethode Weergavemethode Met een tabel onder een opschrft wordt het basstoestel of handset weergegeven de over deze functe beschkt. Voorbeeld: telefoonboek of snelkesljst: afzonderljke vermeldng of volledge ljst naar handset versturen op handset: S44 S1 SL1 C34 C2 Voorbeeld: Vocemal nstellen voor snelkezen op bassstaton: SX353sdn 8

10 Basstoestel n gebruk nemen Verpakkngsnhoud De verpakkng bevat: 1 basstoestel, 1 hoorn met een gedraad hoornsnoer, 1 netadapter met netsnoer, 1 ISDN-kabel, 1 kabel voor extra analoge toestellen 1 USB-kabel voor aanslutng op PC 1 tekstkaart, 1 gebruksaanwjzng. Basstoestel plaatsen Aanwjzngen voor het plaatsen Basstoestel n gebruk nemen Het basstoestel s bestemd voor het gebruk n gesloten droge rumtes met een omgevngstemperatuur van +5 C tot +45 C. Stel het basstoestel op een centrale plaats n de wonng/het kantoor op, bjvoorbeeld n de gang. W Stel het basstoestel noot bloot aan: warmtebronnen, drect zonlcht, andere elektrsche toestellen. Bescherm de Ggaset tegen vocht, stof, agresseve vloestoffen en dampen. Berek en ontvangstnveau bj gebruk met handset De rekwjdte bedraagt butenshus ca. 300 m. In gebouwen wordt een rekwjdte van max. 50 m berekt. De ontvangstndcate geeft aan hoe goed het radocontact tussen basstoestel en handset s: Ð ontvangstnveau 100 % ontvangstnveau 75 % Ñ ontvangstnveau 50 % Ò laag ontvangstnveau geen ontvangst (knppert) 9

11 Basstoestel n gebruk nemen Basstoestel aansluten Let op de aangegeven volgorde Bus voor het netsnoer Bus voor de ISDNkabel Bus voor het spraalsnoer van de hoorn Schematsche afbeeldng 1. Steek de stekker met het lange end van het gedraade hoornsnoer n de bus op het basstoestel, Led de kabel door de snoergeleder, Steek het andere end van het hoornsnoer n de hoorn. ISDN-aanslutng (NTBA) Onderzjde van het basstoestel (utvergroot) 1. Telefoonstekker met ISDN-kabel 2. Steek de stekker van de ISDN-kabel n de bus op het basstoestel (nklkken), Led de kabel door de snoergeleder, Steek de tweede stekker van de ISDN-kabel n de NTBA (ISDN-aanslutng). 10

12 Basstoestel n gebruk nemen Stopcontact Kabelkanaal Onderzjde van het basstoestel (utvergroot) 2. Netadapter met netsnoer 3. Steek de klene stekker van het netsnoer n de bus op het basstoestel. Led de kabel door de snoergeleder, let erop, dat de hoorn op het toestel lgt! Steek de netadapter n het stopcontact. Om ervoor te zorgen dat uw telefoon altjd gereed s voor gebruk, moet de netadapter altjd zjn aangesloten. Het basstoestel en de aangemelde handsets zjn bj een stroomstorng net operatoneel. Alle nstellngen en opgeslagen vermeldngen (berchten, telefoonboekvermeldngen, enz.) bljven echter onbeperkt bewaard. 11

13 Basstoestel n gebruk nemen Extra toestellen aansluten Op de Ggaset SX353sdn kunt u een analoog toestel (pagna 137) aansluten. Bovenden kunt u een PC va de USB-aanslutng van het basstoestel (pagna 144) gebruken. Aanslutng voor het draadgebonden toestel met het nterne nummer 21 USB-aanslutng Stekkerndelng van de meegeleverde kabel Omdat er voor analoge toestellen twee verschllende stekkerndelngen bestaan (3/4 resp. 2/5), s de meegeleverde kabel zo utgevoerd (ze afbeeldng) dat er n eder geval een verbndng tussen het basstoestel en het extra analoge toestel tot stand kan worden gebracht. Als u de stekkerndelng van uw analoge toestel net kent, slut u bede toestellen wllekeurg op elkaar aan. Als de verbndng net tot stand wordt gebracht, draat u de kabel gewoon om, waardoor automatsch de juste ndelng wordt gekozen Alleen bj aanslutng op PC: USB-kabel aansluten op het basstoestel, maar nog net op de PC aansluten. Slut de kabel pas aan zodra het programma talk&surf-wzard u daarom vraagt. 12

14 Basstoestel n gebruk nemen Basstoestel bedenen Menubeheer Dsplaytoetsen Dsplaytoetsen zjn de horzontale kanteltoetsen drect onder het dsplay. De functe van deze toetsen s afhankeljk van de stuate. De hudge functe wordt drect boven de toetsen op het dsplay weergegeven. Voorbeeld: YZ { Functes van dsplaytoetsen (afhankeljk van de stuate) Dsplaytoetsen De verschllende aandudngen hebben de volgende betekens: Dsplaysymbool Betekens bj toetsbedenng -toets: menufuncte bevestgen of nvoer bevestgen en opslaan. W Menu+-toets: submenu openen, bjv. bj nvoervelden. X Wstoets: ngevoerde tekens van rechts naar lnks verwjderen. { Escape-toets: een menunveau terug of procedure afbreken. stuv Pjltoetsen Correcte van onjuste nvoer Na een correcte nvoer hoort u een bevestgngstoon (oplopende toonreeks), bj een fouteve nvoer een fouttoon (dalende toonreeks). U kunt opneuw nvoeren. Als u n de tekst verkeerde tekens heeft ngevoerd, kunt u deze als volgt corrgeren: Teken lnks van de cursor met ß wssen Om een telefoonnummer of tekst te corrgeren, plaatst u de cursor met het dsplaytoetsen achter het verkeerde teken. Druk vervolgens op de dsplaytoets ß. Het teken wordt gewst. Voer nu het juste teken n. Teken lnks van de cursor nvoegen Als u een teken bent vergeten, verplaatst u de cursor met de dsplaytoetsen naar de poste waar het teken ontbreekt en voegt u het gewenste teken alsnog n. Teken overschrjven Bj het nvoeren van Datum/tjd s het aantal cjfers vooraf gedefneerd en het veld al ngevuld. Zet de cursor met behulp van de dsplaytoetsen op het cjfer dat moet worden gewjzgd en overschrjf dt. 13

15 Basstoestel n gebruk nemen Teken overschrjven Bj het nvoeren van Eenheden/kosten s het aantal cjfers vast gedefneerd en het veld vooraf ngevuld. Zet de cursor met behulp van de dsplaytoetsen op het onjust ngevoerde cjfer en overschrjf dt. Ruststand Dsplay n de ruststand (voorbeeld) Ggaset SX353sdn <1> Aa: 1 aan Intern :45 Ÿ INT SMS Geeft aan hoeveel telefoonljnen momenteel bezet zjn: <1> één ljn of <2> bede ljnen. Vanut een wllekeurg punt n het menu terugkeren naar de ruststand: De toets om het menu te sluten ca. 1 sec. ndrukken of geen toets ndrukken: Na 1 mn. keert het dsplay automatsch n de ruststand terug. Wjzgngen de u net door ndrukken van, JA, Opslaan, Zenden of met Opslaan bevestgt of heeft opgeslagen, worden net doorgevoerd. Menutoegang aan de hand van het voorbeeld "Volume handsfree" nstellen 1. Toets menutoegang ndrukken. Het menu wordt geopend. 2. s Dsplaytoets zo vaak ndrukken tot op het dsplay Gelud (door het kader) wordt gemarkeerd en met de dsplaytoets bevestgen. 3. v Dsplaytoets zo vaak ndrukken tot op het dsplay Vol.ludspreker (door het kader) wordt gemarkeerd en met de dsplaytoets bevestgen. 4. uv Dsplaytoetsen ndrukken om het volume (1 5) te selecteren. 5. Dsplaytoets ndrukken om de nstellng op te slaan. 6. j Toets menu sluten lang ndrukken om terug te gaan naar de ruststand. 14

16 Basstoestel n gebruk nemen Basstoestel va handset bedenen Het bassstaton SX353sdn ondersteunt de handsets S44, S1, SL1, C34, C1 en C2. Uw bassstaton bedt u samen met een Ggaset-handset een groot aantal functes. Afhankeljk van de handset de u gebrukt, kunt u tot op zekere hoogte deze functes gebruken. De gebruksaanwjzng voor uw handset vndt u op de meegeleverde CD. Voor "Belmelode toewjzen aan een MSN-nummer" worden herna voorbeelden gegeven voor de bedenng van het basstoestel va de volgende handsets: S44, S1 en SL1, C34, C1 en C2. Voor utleg over de gebrukte symbolen en nformate over de bedenng van uw handset verwjzen wj u naar de bjbehorende gebruksaanwjzng. Bassstaton va de handset S44 bedenen De handset S44 heeft als centraal bedenngselement een navgatetoets p de van ver rchtngspjlen en de bjbehorende symbolen s voorzen. Afhankeljk van de aandudng de u ndrukt (boven, beneden, rechts of lnks), wordt een bepaalde functe opgeroepen. In de gebruksaanwjzng s de toetszjde waarop u moet drukken met een zwarte drehoek gemarkeerd, bjv.: toets v voor rechts = menu openen. Voorbeeld: "Belmelode toewjzen aan een MSN-nummer" v s Ð Selecteren en bevestgen. s Bass Selecteren en bevestgen. s Instellngen Selecteren en bevestgen. ~ Inden nodg PIN-code nvoeren (pagna 98). s ISDN-nstell. Selecteren en bevestgen. s MSN defnëren Selecteren en bevestgen. s MSN1: MSN-nummer selecteren, bjv. MSN1: Anna. v Submenu openen. s Toon opr.sg: Selecteren en bevestgen. r Toon opr.sg: 5 Melode selecteren en bevestgen, bjv. Toon opr.sg: 5. 15

17 Basstoestel n gebruk nemen Bassstaton va de handsets S1 en S2 bedenen De handsets S1 en SL1 hebben als centraal bedenngselement een navgatetoets p de van ver rchtngspjlen en de bjbehorende symbolen s voorzen. Afhankeljk van de aandudng de u ndrukt (boven, beneden, rechts of lnks), wordt een bepaalde functe opgeroepen. In de gebruksaanwjzng s de toetszjde waarop u moet drukken met een zwarte drehoek gemarkeerd, bjv.: toets v voor rechts = menu openen. Voorbeeld: "Belmelode toewjzen aan een MSN-nummer" v s Bass nstellen Selecteren en bevestgen. s Instellngen Selecteren en bevestgen. ~ Inden nodg PIN-code nvoeren (pagna 98). s ISDN-nstell. Selecteren en bevestgen. s MSN defnëren Selecteren en bevestgen. s MSN1: MSN-nummer selecteren, bjv. MSN1: Anna. v Submenu openen. s Toon opr.sg: Selecteren en bevestgen. r Toon opr.sg: 5 Melode selecteren en bevestgen, bjv. Toon opr.sg: 5. Bassstaton va de handset C34 bedenen De handset C34 heeft als centraal bedenngselement een navgatetoets p de van ver rchtngspjlen en de bjbehorende symbolen s voorzen. Afhankeljk van de aandudng de u ndrukt (boven, beneden, rechts of lnks), wordt een bepaalde functe opgeroepen. In de gebruksaanwjzng s de toetszjde waarop u moet drukken met een zwarte drehoek gemarkeerd, bjv.: toets v voor rechts = menu openen. Voorbeeld: "Belmelode toewjzen aan een MSN-nummer" v s Instellngen Selecteren en bevestgen. s Bass Selecteren en bevestgen. s Instellngen Selecteren en bevestgen. ~ Inden nodg PIN-code nvoeren (pagna 98). s ISDN-nstell. Selecteren en bevestgen. s MSN defnëren Selecteren en bevestgen. s MSN1: MSN-nummer selecteren, bjv. MSN1: Anna. v Submenu openen. s Toon opr.sg: Selecteren en bevestgen. r Toon opr.sg: 5 Melode selecteren en bevestgen, bjv. Toon opr.sg: 5. 16

18 Basstoestel n gebruk nemen Bassstaton va de handset C1 of C2 bedenen De handsets C1 en C2 hebben elk een tumeltoets de twee functes heeft. Voor de Ggaset C1 heeft de bovenhelft van de tumeltoets de functe van verbndngstoets cen de onderhelft de van telefoonboek h. Voor de Ggaset C2 heeft de bovenhelft van de tumeltoets de functe van verbndngstoets cen de onderhelft de van handsfree-toets d. Voorbeeld: "Belmelode toewjzen aan een MSN-nummer" MENU s Bass nstellen Selecteren en bevestgen. s Instellngen Selecteren en bevestgen. ~ Inden nodg PIN-code nvoeren (pagna 98). s ISDN-nstell. Selecteren en bevestgen. s MSN defnëren Selecteren en bevestgen. smsn1: MSN-nummer selecteren, bjv. MSN1: Anna. MENU Submenu openen. s Toon opr.sg: 5 Melode selecteren en bevestgen, bjv. Toon opr.sg: 5. Basstoestel n gebruk nemen Installate-wzard Er zjn nog enge nstellngen nodg om uw basstoestel te kunnen gebruken. Herbj wordt u geholpen door de nstallate-wzard (pagna 19). Deze kan altjd va het dsplay van uw basstoestel (pagna 19) of va een comfort-handset S44, S1 of SL1 (ze gebruksaanwjzng van de handset) worden opgeroepen. U kunt achtereenvolgens de volgende nstellngen opgeven: datum en tjd antwoordapparaat n-/utschakelen MSN-nummers van uw aanslutng bepalen/nvoeren toesteltype voor de aangesloten toestellen nstellen ontvangst-msn nstellen zend-msn nstellen nummer voor butenljn (netljncode bj gebruk van een telefooncentrale) Als alternatef kunt u uw basstoestel ook va een PC nstellen (ze gebruksaanwjzng van de PC-software). Een gebruksaanwjzng voor de handsets S44, S1, SL1, C34, C1 en C2 vndt u op de meegeleverde CD. 17

19 Basstoestel n gebruk nemen Wat s een MSN? MSN = Multple Subscrber Number ofwel meerdere telefoonnummers. U kunt voor een ISDN-aanslutng maxmaal ten verschllende telefoonnummers aanvragen. Een MSN vertegenwoordgt de aan u toegewezen telefoonnummers met het netnummer, echter zonder de eerste 0! U bepaalt zelf hoe uw telefoon het MSN gebrukt. Daarbj wordt ondersched gemaakt tussen: Ontvangst-MSN: telefoonnummers waarop u kunt worden gebeld. U kunt de MSNnummers voor ontvangst aan bepaalde nterne deelnemers (toestellen) toekennen (pagna 103). Inkomende oproepen worden alleen naar de toestellen doorgeschakeld waaraan het betreffende ontvangst-msn s toegekend. Toestellen zjn bjv. handsets of antwoordapparaten. Zend-MSN: telefoonnummers de worden overgedragen aan degene de wordt gebeld. Va de zend-msn s vndt afrekenng bj de netwerkprovder plaats. U kunt aan elke nterne deelnemer een zend-msn vast toekennen (pagna 103). Interne deelnemer: Aan uw basstoestel s het vaste nterne telefoonnummer 10 toegekend. Mogeljke nterne deelnemers zjn : Int11 Int18: Handsets Int21: analoge toestellen zoals analoge telefoons, faxapparaten of modems Int40: PC va de USB-aanslutng van het basstoestel Int41 Int48: Datamodule (pagna 144) Int51 Int53: Bluetooth-apparatuur zoals mobele telefoon, headset of PC/ PDA. Aan een PC de va Bluetooth wordt aangemeld, wordt automatsch een ntern telefoonnummer tussen 51 en 53 toegewezen Int91 Int93: de geïntegreerde antwoordapparaten Voorbeeld van de toekennng van MSN-nummers: U heeft ver MSN-nummers aangevraagd, twee voor zakeljk gebruk (MSN1 en MSN2) en twee voor prvé-gebruk (MSN3 en MSN4). U heeft ver handsets aangesloten op een basstoestel. Twee handsets (Intern 11 en 12) en het antwoordapparaat Intern 91 zjn voor zakeljk gebruk en de overge twee (Intern 13 en 14) en het antwoordapparaat Intern 92 zjn voor prvé-gebruk. Interne deelnemer Gebruk Ontvangst-MSN Zend-MSN Handsets Intern 11, 12 zakeljk MSN1, MSN2 MSN1 Antwoordapparaat Intern 91 MSN1, MSN2 --- Handset Intern 13 prvé MSN3 MSN3 Handset Intern 14 MSN4 MSN4 Antwoordapparaat Intern 92 MSN3, MSN

20 Basstoestel n gebruk nemen Oproepvertragng Bj ngeschakelde oproepvertragng wordt een nkomende oproep vertraagd op het basstoestel aangekondgd (bjv. pas na 5 belsgnalen aantal nstelbaar). U kunt de oproepvertragng voor elke nterne deelnemer en elk ontvangst-msn ndvdueel nstellen (pagna 112). In het voorbeeld moet een op MSN1 bnnenkomende oproep pas op de handset Intern 11 worden geactveerd als Intern 12 de oproep net aanneemt. Hervoor dent u een oproepvertragng voor Intern 11 en MSN1 n te stellen (bjvoorbeeld na 5 belsgnalen). De oproep voor MSN1 wordt dan drect op Intern 12 aangekondgd en op Intern 11 pas na de vjfde belcyclus. Installatewzard starten en bassnstellngen defnëren De nstallatewzard van uw basstoestel kunt u drect va het basstoestel of va de handset S44, S1 of SL1 bedenen. Installatewzard starten: s Bass nstellen Selecteren en bevestgen. s Installate Selecteren en bevestgen. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Dsplaytoets ndrukken om de nstallatewzard te starten. Als u al een systeem-pin heeft ngesteld (net 0000) (pagna 98), wordt u verzocht de systeem-pin n te voeren. ~ Inden nodg PIN-code nvoeren en bevestgen. De nstallatewzard kan net geljktjdg door meerdere nterne deelnemers worden gebrukt. Als reeds nstellngen aanwezg zjn (standaardnstellng of eerder gedefneerde nstellngen), worden deze op de betreffende plaats op het dsplay weergegeven en kunnen worden gewjzgd. Als u de nstallatewzard voortjdg wlt verlaten, drukt u op de toets (lang) om het menu te sluten. Alle wjzgngen de u al met Invoer opslaan heeft opgeslagen, bljven behouden. Het basstoestel keert terug n de ruststand. Druk op de dsplaytoets NEE om een nstellng over te slaan. 19

21 Basstoestel n gebruk nemen Datum en tjd nstellen: Datum en tjd worden, afhankeljk van de netwerkprovder, bj de eerste utgaande oproep automatsch van het telefoonnetwerk overgenomen. Op het dsplay wordt het volgende weergegeven: Datum en tjd nvoeren? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Dsplaytoets ndrukken om de datum en tjd n te stellen. ~ Achtereenvolgens de datum (6 postes) en de tjd (4 postes n de 24-uursmodus) nvoeren, bjvoorbeeld als de datum s en de tjd 9.45 uur. W Dsplaytoets ndrukken om het submenu te openen. Invoer opslaan Selecteren en bevestgen. Als de tjd n de 12-uursmodus wordt weergegeven, kunt u deze nstellng later wjzgen (pagna 92). Antwoordapparaat n-/utschakelen : De antwoordapparaten: Aa1, Aa2 en Aa3 zjn beschkbaar. U kunt de antwoordapparaten echter alleen gebruken als ze zjn ngeschakeld. Standaard s alleen Aa1 ngeschakeld (alleen Aa1 wordt n de menu s weergegeven. Op het dsplay wordt het volgende weergegeven: Antwoordapp. 1 onderdrukken? Beantwoord de vraag met JA als u Aa1 wlt utschakelen en met NEE als u Aa1 wlt gebruken. Deze procedure wordt herhaald voor Antwoordapp. 2 en Antwoordapp. 3. Een antwoordapparaat kunt u alleen utschakelen als er geen (memo) berchten zjn opgeslagen (pagna 83). Egen telefoonnummers (MSN-nummers) nvoeren en namen aan MSN s toekennen: Vele aanslutngen beden uw telefoon de mogeljkhed het MSN-nummer na het aansluten automatsch op te vragen. Voorwaarde: u heeft een aanslutng de deze mogeljkhed ondersteunt. Op het dsplay wordt het volgende weergegeven: Egen nummers (MSN's) zoeken? Wanneer uw aanslutng deze mogeljkhed net ondersteunt, dent u de MSN s handmatg n te voeren. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA 20 Dsplaytoets ndrukken om de opdracht te bevestgen. Dsplaytoets ndrukken om de opdracht "MSN1 nvoeren?" te bevestgen. ~ Naam nvoeren. De nvoer van een naam voor een MSN s een opte.

22 Basstoestel n gebruk nemen s~ Evt. naar de regel <Nummer> navgeren en MSN nvoeren. Als de MSN s automatsch zjn bepaald, s er al een nummer ngevoerd. W Dsplaytoets ndrukken om het submenu te openen. Invoer opslaan Selecteren en bevestgen. De ngevoerde MSN-nummers worden automatsch aan alle aangemelde handsets als ontvangst-msn s toegewezen. MSN1 wordt automatsch als zend-msn voor alle handsets ngesteld. Deze procedure wordt voor MSN2 tot en met MSN10 en MSN0 herhaald. Toesteltype nstellen: Op het dsplay wordt het volgende weergegeven: Toesteltype nstellen? Wanneer u een analoog toestel op uw basstoestel heeft aangesloten, kest u JA. Op het dsplay wordt het volgende weergegeven: Toesteltype voor Intern 21 nstellen?, kes JA. Kes het betreffende toesteltype en bevestg met ( = aan). De volgende nstellngen zjn mogeljk (Toesteltype vastleggen, pagna 139). Telefoon ze pagna 137, Aanslutng van telefoons Fax ze pagna 138, Aanslutng van een faxapparaat Modem ze pagna 138, Aanslutng van een modem Antwoordapp. ze pagna 138, Aanslutng van een antwoordapparaat Neutraal ze pagna 139, Aanslutng van een faxapparaat Deurtype 1 ze pagna 148, Intercomfuncte nstalleren Deurtype 2(TDK) ze pagna 148, Intercomfuncte nstalleren Ext. wachtmuz. ze pagna 139, Wachtmelode van een extern toestel nvoegen Geen functe ze pagna 139, Geen toestel aangesloten Druk kort op de toets menu verlaten j om door te gaan. 21

23 Basstoestel n gebruk nemen Ontvangst-MSN nstellen: Op het dsplay wordt het volgende weergegeven: Ontvangst-MSN nstellen? Va het ontvangst-msn worden nkomende oproepen aangenomen. U kunt de MSNnummers de aan uw ISDN-aanslutng zjn toegewezen naar wens over de verschllende toestellen verdelen. U kunt aan een toestel meerdere ontvangst-msn s toekennen. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Dsplaytoets ndrukken om de opdracht te bevestgen. Dsplaytoets ndrukken om de opdracht "Indelng voor Intern 11 nstellen?" te bevestgen. De ljst met ngevoerde MSN-nummers wordt weergegeven. s MSN 1: MSN-nummer selecteren dat aan dt toestel moet worden toegewezen en bevestgen. Herhaal deze procedure voor alle MSN-nummers de u als ontvangst-msn s aan het toestel wlt toekennen ( = aan). j De toets menu verlaten kort ndrukken om de toekennng voor dt toestel te beëndgen. Deze procedure wordt voor alle toestellen (handsets, datamoduelen etc.) de op uw telefoon zjn aangesloten en voor de geïntegreerde antwoordapparaten herhaald. Tjdens het nstellen van de ontvangst-msn s voor een antwoordapparaat worden n de MSN-ljst alleen MSN s aangeboden de nog net voor een ander antwoordapparaat zjn gereserveerd. 22

24 Basstoestel n gebruk nemen Zend-MSN nstellen: Op het dsplay wordt het volgende weergegeven: Zend-MSN nstellen? U kunt aan elke nterne deelnemer een van de beschkbare zend-msn s toekennen. Dt wordt naar de gesprekspartner verzonden en de netwerkprovder brengt de gesprekskosten n rekenng voor dt MSN. U kunt aan elk toestel een van de beschkbare zend-msn s toewjzen. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Dsplaytoets ndrukken om de opdracht te bevestgen. Dsplaytoets ndrukken om de opdracht "Indelng voor Intern 11 nstellen?" te bevestgen. De ljst met ngevoerde MSN s wordt weergegeven. s MSN 1: MSN-nummer selecteren dat aan dt toestel moet worden toegekend en bevestgen ( = aan). j De toets menu verlaten ndrukken om de toekennng voor dt toestel te beëndgen. Deze procedure wordt herhaald voor alle handsets de op uw telefoon zjn aangemeld. Gebruk met een telefooncentrale: Voer de volgende stappen alleen ut als u de telefoon op een partculere telefooncentrale wlt aansluten (net rechtstreeks op de NT). Afhankeljk van uw telefooncentrale kan het nodg zjn, dat u voor het tot stand brengen van externe oproepen een netljncode moet defnëren. Ze hertoe de gebruksaanwjzng van uw telefooncentrale. U kunt één netljncode (een- tot ver-cjferg) nvoeren. Op het dsplay wordt het volgende weergegeven: Hus- of bedr. centrale? [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR JA ] Dsplaytoets ndrukken om de opdracht te bevestgen. Dsplaytoets ndrukken om de opdracht Toegangsnummer nstellen? te bevestgen. ~ Netljncode (nr. butenljn) nvoeren. W Dsplaytoets ndrukken om het submenu te openen. Invoer opslaan Selecteren en bevestgen. De confgurate-wzard wordt afgesloten. Op het dsplay wordt "Installate beëndgd" weergegeven. Druk op de toets Verbreken om terug te keren naar de rusttoestand. 23

25 Telefoneren Telefoneren Extern telefoneren en gesprek beëndgen Externe oproepen zjn oproepen n het openbare telefoonnetwerk. Op uw basstoestel kunnen geljktjdg twee externe gesprekken plaatsvnden. Drect kezen: c Hoorn opnemen. ~ Telefoonnummer nvoeren. Het telefoonnummer wordt gekozen. Blokkezen: ~ Telefoonnummer nvoeren. c Hoorn opnemen. Het telefoonnummer wordt gekozen. Gesprek beëndgen: a Hoorn opleggen. Met het opleggen van de hoorn breekt u het kezen af. Als Kes handsfree s geactveerd (pagna 109), kunt u ook bj opgelegde hoorn kezen en telefoneren. Kes het telefoonnummer en de handsfree-functe wordt geactveerd. Wanneer u vooraf een functetoets zodang heeft gereserveerd (pagna 122), kunt u ook va deze functetoets kezen. Met een mobele telefoon de va Bluetooth met het basstoestel s verbonden, kunt u utslutend blokkezen. Meer bjzonderheden over Bluetooth ze pagna 125. Intern telefoneren Interne oproepen zjn gesprekken tussen het basstoestel en een toestel dat op het basstoestel s aangemeld. tussen toestellen de op dezelfhet basstoestel zjn aangemeld. Ze zjn grats. Op uw basstoestel kunnen geljktjdg dre nterne gesprekken worden gevoerd. U kunt een bepaald toestel of alle aangemelde nterne deelnemers tegeljk oproepen ("groepsoproep"). Wanneer u tjdens een ntern gesprek of groepsoproep een oproep ontvangt, wordt het gesprek net onderbroken. U hoort een aankloptoon. 24

26 Telefoneren Een bepaalde handset bellen c [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR INT ] Hoorn opnemen. Dsplaytoets ndrukken om nterne oproep n te leden. ~ Nummer van de gewenste nterne deelnemer nvoeren. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR LIJST ] Dsplaytoets ndrukken. sint11:intern 11 Gewenste nterne nummer selecteren en bevestgen, bjv. Int11: Intern vervolgens Gesprek beëndgen: a Hoorn opleggen. Als Kes handsfree s geactveerd (pagna 109), kunt u ook bj opgelegde hoorn kezen en telefoneren. Kes het telefoonnummer en de handsfree-functe wordt geactveerd. Wanneer u vooraf een functetoets zodang heeft gereserveerd (pagna 122), kunt u ook va deze functetoets kezen. Groepsoproep aan alle nterne deelnemers starten U kunt vanaf uw basstoestel een groepsoproep sturen aan alle aangemelde nterne deelnemers de zjn ngesteld voor groepsoproepen (pagna 111). Standaard s deze opte geactveerd. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR INT ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR LIJST ] s Aan allen P Dsplaytoets ndrukken om nterne oproep n te leden. Dsplaytoets ndrukken. Selecteren en bevestgen. Ster-toets ndrukken. De eerste nterne deelnemer de de oproep aanneemt, s met u verbonden. 25

27 Telefoneren Oproep aannemen Uw basstoestel gaat over, de oproep wordt op het dsplay weergegeven en de handsfree-toets d knppert. Neem de hoorn op of druk op de handsfree-toets d om de oproep aan te nemen. Als u last heeft van het belsgnaal drukt u op de dsplaytoets Stl. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze op het dsplay wordt weergegeven. Hoe u het belsgnaal kunt veranderen, leest u op pagna 120. NummerWeergave onderdrukken Voorwaarde: de functe "NummerWeergave onderdrukken" wordt door uw netwerkprovder ondersteund. In de standaardnstellng wordt uw telefoonnummer weergegeven bj degene de u belt (CLIP bj utgaande oproepen) en wordt het telefoonnummer van de beller op uw handset weergegeven (COLP bj nkomende oproepen). U kunt deze NummerWeergave onderdrukken (CLIR bj utgaande oproepen). Ze de verklarende woordenljst op pagna 174 voor meer nformate over de gebrukte afkortngen. Telefoonnummer van de beller weergeven Bj een oproep wordt het telefoonnummer of de naam van de beller op het dsplay weergegeven. Voorwaarde: het telefoonnummer van de beller wordt verzonden. Dsplay-weergave bj CLIP Bj de NummerWeergave wordt het telefoonnummer van de beller op het dsplay weergegeven. Als u voor dt nummer een vermeldng n uw telefoonboek heeft opgeslagen, wordt n plaats van het nummer de telefoonboekvermeldng weergegeven, bjv. "Anna". Externe opr. van voor prvé Telefoonnummer resp. "Anna" Ontvangst-MSN dat wordt gebeld WEIGER BEL UIT Op het dsplay wordt Externe opr. van Onbekend aangegeven als het telefoonnummer van de beller net wordt verzonden. NummerWeergave onderdrukken U wlt net dat uw gesprekspartner uw telefoonnummer zet. U kunt de NummerWeergave verhnderen. De NummerWeergave kunt u voor de eerstvolgende oproep of voortdurend onderdrukken. 26

28 Telefoneren Nummerweergave alleen bj de volgende oproep onderdrukken s Bass nstellen s Opr. voorbered s Anoneme oproep j Selecteren en bevestgen. Selecteren en bevestgen. Selecteren en bevestgen ( = ngeschakeld). Lang ndrukken (terug naar ruststand). Na het gesprek wordt de nstellng hersteld. Aan uw volgende gesprekspartner wordt uw telefoonnummer weer weergegeven. Als u het gewenste telefoonnummer n de nummerherhalngsljst kest, vndt ook geen anoneme oproep plaats. NummerWeergave permanent onderdrukken of toestaan Standaard s Anoneme oproep net geactveerd. s Bass nstellen s Instellngen s ISDN-nstell. s Anoneme oproep j Selecteren en bevestgen. Selecteren en bevestgen. Selecteren en bevestgen. Selecteren en bevestgen ( = ngeschakeld). Lang ndrukken (terug naar ruststand). Handsfree telefoneren en meelusteren n-/utschakelen De functonaltet van de handsfree-toets d s afhankeljk van de stand waarn uw basstoestel zch op dat moment bevndt: Uw basstoestel bevndt zch n de ruststand: Handsfree telefoneren bj het kezen nschakelen: ~d Telefoonnummer nvoeren en handsfree-toets ndrukken. 27

29 Telefoneren U telefoneert va de hoorn of u telefoneert va de hoorn en heeft meelusteren ngeschakeld: d d + c a Meelusteren n-/utschakelen: Handsfree-toets ndrukken. Handsfree tjdens het gesprek nschakelen: Handsfree-toets ngedrukt houden en hoorn opleggen. Gesprek beëndgen: Hoorn opleggen. U telefoneert va de functe handsfree: Handsfree utschakelen: c Hoorn opnemen. Gesprek beëndgen: d Handsfree-toets ndrukken. U kunt tjdens handsfree telefoneren met ð en ñ het volume nstellen. Oproep tjdens de oproepvertragng overnemen (Call PckUp) U kunt oproepen ondanks de ngestelde oproepvertragng (pagna 112) voortjdg overnemen. Voorwaarden: de deelnemer de de oproep overneemt, moet ten mnste over de autorsate Alleen aannemen beschkken (pagna 98). aan bede deelnemers moet hetzelfde ontvangst-msn zjn toegekend (pagna 103). c [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] JA Oproep wegeren Hoorn opnemen. Beantwoorden? wordt weergegeven. Bevestgen om de oproep over te nemen. U ontvangt een externe oproep of u voert een gesprek en ontvangt een externe oproep. De oproep wordt zowel akoestsch als ook op het dsplay van alle telefoons of handsets van deze MSN-groep weergegeven. U kunt deze externe oproep wegeren. Druk op de dsplaytoets WEIGER. Afhankeljk van de nstellng (pagna 105) wordt de oproep alleen door het egen basstoestel gewegerd (telefoons of handsets met hetzelfde ontvangst-msn bljven overgaan) of door de gehele MSN-groep (de beller hoort de ngesprektoon). 28

30 Telefoneren Ljn reserveren Uw ISDN-aanslutng bedt u 2 geljktjdg brukbare telefoonljnen (B-kanalen). Voorwaarde: u wlt extern telefoneren maar bede telefoonljnen van uw aanslutng worden (door andere nterne deelnemers) gebrukt. Druk op de dsplaytoets TERUGB.. De eerste vrje ljn de beschkbaar komt, wordt dan voor u gereserveerd. Uw basstoestel gaat over zodra een externe ljn vrj s. c [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR WISSEN ] Vrje ljn reserveren: Hoorn opnemen. U kunt het telefoonnummer nu zoals gebrukeljk nvoeren. Reserverng wssen: Dsplaytoets ndrukken. De reserverng wordt opgeheven. Als u de reserverng net accepteert of wst, wordt deze na 30 sec. automatsch gewst. Zend-MSN voor het volgende gesprek defnëren Ook als u voor het basstoestel een ndvdueel zend-msn heeft gedefneerd (pagna 103), kunt u voor elk gesprek een ander MSN-nummer als zend-msn selecteren, bjvoorbeeld voor gescheden kostenregstrate. Zorg ervoor, dat bj SMS-berchten het MSN voor verzendng en ontvangst overeenkomt met het telefoonnummer dat s geregstreerd bj uw berchtencentrale (pagna 54). Standaard s MSN volgend nr. voor geen van de MSN-nummers geactveerd. s Bass nstellen s Opr. voorbered s MSN volgend nr. s MSN1: j Selecteren en bevestgen. Selecteren en bevestgen. Selecteren en bevestgen. Gewenste MSN selecteren en bevestgen ( = ngeschakeld). Bj de eerstvolgende oproep wordt dt MSN gebrukt. Lang ndrukken (terug naar ruststand). De tjdeljk ngestelde zend-msn wordt als telefoonnummer weergegeven bj degene de wordt gebeld. Om deze functe eenvoudger te kunnen gebruken, kunt u ook een functetoets overeenkomstg programmeren (pagna 123). 29

31 Telefoneren U kunt uw basstoestel ook zodang nstellen dat na het opnemen van de hoorn of ndrukken van de handsfree-toets d een ljst met alle beschkbare zend-msn s wordt weergegeven (pagna 104). Terugbellen bj n gesprek (CCBS) / bj geen gehoor (CCNR) Voorwaarde: de telefooncentrale of netwerkprovder ondersteunt deze functe. Terugbellen bj n gesprek CCBS (Completton of calls to busy subscrber) De deelnemer de u belt, s just n gesprek. Met automatsch terugbellen bespaart u zch herhaalde oproeppogngen. Terugbellen bj geen gehoor CCNR (Completton of calls no reply) Wanneer de door u gebelde deelnemer net opneemt, kunt u automatsch terug laten bellen: zodra de betreffende deelnemer verbndng heeft gemaakt en weer vrj s, wordt u teruggebeld. De opdracht om terug te bellen wordt na crca 2 uur (afhankeljk van de servceprovder/telefooncentrale) automatsch geannuleerd. Terugbellen actveren De deelnemer de door u wordt gebeld, s n gesprek of neemt net op: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] TERUGB. Dsplaytoets ndrukken. Bevestgng van de schakelcentrale afwachten. Terugbellen aannemen Het basstoestel gaat over met een specale beltoon en het dsplay toont het nummer van degene de terugbelt. c Hoorn opnemen. De verbndng wordt tot stand gebracht. Terugbellen controleren en wssen Terugbellen wssen wanneer u wordt teruggebeld Het basstoestel gaat over en het dsplay toont het nummer van degene de terugbelt. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] WISSEN Dsplaytoets ndrukken. Het terugbellen wordt gewst. 30

32 Telefoneren Terugbellen controleren of wssen voordat u wordt teruggebeld s Bass nstellen s Status s Terugbellen [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR TERUG ] [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR WISSEN ] Bellerdentfcate Selecteren en bevestgen. Selecteren en bevestgen. De statusljst wordt weergegeven ( = ngeschakeld). Selecteren en bevestgen. Het hudge terugbelnummer wordt weergegeven op het dsplay. Controleren: Dsplaytoets ndrukken. Het terugbellen bljft actef. Wssen: Dsplaytoets ndrukken. Het terugbellen wordt gewst. U kunt de denttet achterhalen van bellers de u lastgvallen of bedregen. Voorwaarde: u heeft de bellerdentfcate aangevraagd bj uw netwerkprovder. Actveer deze functe tjdens het gesprek of drect nadat de beller heeft opgelegd. U mag de verbndng net zelf verbreken. U mag de hoorn net opleggen! Om deze functe eenvoudger te kunnen gebruken, kunt u ook een functetoets zodang programmeren (pagna 124). s Nr.weerg. beller Selecteren en bevestgen. De beller wordt n de telefooncentrale geïdentfceerd. Het telefoonnummer van de beller, de datum en de tjd worden geregstreerd. U ontvangt deze gegevens later van uw netwerkprovder. 31

33 Functes tjdens een gesprek Functes tjdens een gesprek Mcrofoon van het basstoestel utschakelen U kunt de mcrofoon van uw basstoestel utschakelen tjdens een gesprek om bjvoorbeeld ets dscreet te bespreken. Uw gesprekspartner kan dan net meelusteren, maar u kunt wel horen wat uw gesprekspartner zegt. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] MIC.UIT [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] MIC.AAN Dsplaytoets ndrukken. Het gesprek wordt "vastgehouden". Mcrofoon nschakelen: Dsplaytoets ndrukken. Bj het utvoeren van andere functes, bjvoorbeeld nterne ruggespraak, wordt de mcrofoon weer ngeschakeld. Telefoneren met verschllende deelnemers Als u met verschllende deelnemers wlt telefoneren, dent u eerst ruggespraak te starten. Vervolgens kunt u schakelen tussen de deelnemers ("Wsselgesprek", pagna 34) of het gesprek met alle deelnemers tegeljk voortzetten ("Conferente", pagna 35, afhankeljk van het netwerk). Externe ruggespraak U wlt tjdens een extern of ntern gesprek een andere externe deelnemer bellen. U kunt voor ruggespraak met een externe deelnemer vanut een extern gesprek nstellen (pagna 113) dat bede ISDN-ljnen bezet zjn (de verbndng wordt ntern n de wachtstand gezet) of dat de tweede ISDNljn beschkbaar bljft (de verbndng wordt extern n de wachtstand gezet, nden uw servceprovder dt ondersteunt). Externe ruggespraak starten: Ruggespraak Selecteren en bevestgen. De eerste deelnemer wordt nu n de wachtstand gezet. Alleen als de deelnemer ntern n de wachtstand s gezet (pagna 113), hoort hj of zj de ngestelde wachtmelode (pagna 114). 32

34 Functes tjdens een gesprek Verbndng met tweede externe deelnemer tot stand brengen: ~ Telefoonnummer van tweede deelnemer nvoeren. Het maken van een verbndng s ook va het telefoonboek of andere ljsten mogeljk (pagna 39). Tweede deelnemer s n gesprek: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR TERUG ] Dsplaytoets ndrukken om terug te keren naar de eerste deelnemer. Tweede deelnemer neemt op: Wsselgesprek (pagna 34): st Met de dsplaytoetsen van gespreksdeelnemers wsselen. Conferente (pagna 35): [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR CONF. ] Dsplaytoets ndrukken om telefonsche conferente n te schakelen. Gesprek doorverbnden (pagna 36). Interne ruggespraak U wlt tjdens een extern gesprek een nterne deelnemer bellen. Interne ruggespraak starten: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR INT ] RUGGESP [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR INT ] Interne oproep starten. Dsplaytoets ndrukken. Interne oproep starten. De eerste deelnemer wordt nu n de wachtstand gezet. De eerste (externe) deelnemer hoort de ngestelde wachtmelode (pagna 114) als de verbndng ntern n de wachtstand wordt gezet (pagna 113). 33

35 Functes tjdens een gesprek Verbndng met nterne deelnemer tot stand brengen: ~ Nummer van de gewenste nterne deelnemer nvoeren. [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] LIJST Dsplaytoets ndrukken. sint11:intern 11 Gewenste nterne nummer selecteren, bjvoorbeeld Int11: Intern 11 en bevestgen. Verbndng met de nterne deelnemer wordt tot stand gebracht. Geselecteerde nterne deelnemer s n gesprek: [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] TERUG Dsplaytoets ndrukken om terug te keren naar de externe deelnemer. Interne deelnemer neemt op: Wsselgesprek (pagna 34): st Met de dsplaytoetsen van gespreksdeelnemers wsselen. Conferente (pagna 35): [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR] CONF. Dsplaytoets ndrukken om telefonsche conferente n te schakelen. Gesprek doorverbnden (pagna 36). Wsselgesprek voeren Voorwaarde: u heeft ruggespraak ngeschakeld (pagna 32 of pagna 33). De va ruggespraak tot stand gebrachte verbndng s actef en de eerste verbndng s n de wachtstand gezet. U kunt om en om met bede deelnemers spreken: Met s tschakelt u tussen de bede gesprekspartners. Als de verbndng ntern n de wachtstand s gezet (pagna 113), horen externe deelnemers de ngestelde wachtmelode (pagna 114). Interne deelnemers n de wachtstand horen geen wachtmelode. 34

36 Functes tjdens een gesprek Ruggespraak/wsselgesprek beëndgen s Ende a Het hudge gesprek beëndgen: Selecteren en bevestgen. Het gesprek n de wachtstand wordt opneuw geactveerd. Hoorn opleggen (terug naar de ruststand). De acteve verbndng wordt verbroken. U wordt automatsch teruggebeld door de deelnemer n de wachtstand. Conferente Voorwaarde: u heeft ruggespraak ngeschakeld (pagna 32 of pagna 33). Bj externe ruggespraak s de functe afhankeljk van uw netwerkprovder. De va ruggespraak tot stand gebrachte verbndng s actef en de eerste verbndng s n de wachtstand gezet. Bj een conferente spreekt u met bede deelnemers tegeljk. U kunt een conferente tot stand brengen met: twee externe deelnemers (afhankeljk van netwerkprovder) of één nterne deelnemer en één externe deelnemer. Op uw bassstaton kunnen geljktjdg twee conferentes worden gehouden. Conferente starten U voert een gesprek met ruggespraak en heeft de eerste deelnemer n de wachtstand gezet. Druk op de dsplaytoets CONF. om de conferente tot stand te brengen. Conferente beëndgen U kunt een conferente op verschllende maneren beëndgen: a [RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ENKEL ] Conferente beëndgen: Hoorn opleggen (terug naar de ruststand). Conferente wjzgen n ruggespraak: Bevestgen om van de conferenteschakelng terug te keren naar een gesprek met ruggespraak (pagna 32 of pagna 33). De verbndng de vóór het beleggen van de conferente actef was, wordt opneuw de acteve verbndng. 35

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SIEMENS GIGASET S45 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3953734

Uw gebruiksaanwijzing. SIEMENS GIGASET S45 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3953734 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SIEMENS GIGASET SX353

Uw gebruiksaanwijzing. SIEMENS GIGASET SX353 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SIEMENS GIGASET SX353. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SIEMENS GIGASET SX353 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset S44. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Ggaset Communcatons GmbH s the legal successor to Semens Home and Offce Communcaton Devces GmbH & Co. KG (SHC), whch n turn contnued the Ggaset busness of Semens AG.

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Gigaset A 200 A 200 Duo

Gigaset A 200 A 200 Duo s Be nspred Ggaset A 200 A 200 Duo Overzcht van de handset Overzcht van de handset Dsplay Intern nummer van de handset Oproepljst Toegang tot Vocemal-ljst Bellersljst Verbndngstoets Gesprek aannemen Telefoonnummer

Nadere informatie

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar www.ggaset.com.

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

T3 Comfort aangesloten op IP Office

T3 Comfort aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Comfort aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42G

Handleiding Yealink T42G Handleiding Yealink T42G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Beschrijving telefoontoestel...

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Telefoneren via de PC Overzicht

Telefoneren via de PC Overzicht Telefoneren via de PC Overzicht Via de gebruikersinterface van de telefooncentrales Gigaset T500 PRO en Gigaset T300 PRO heeft u toegang tot de functies van de telefooncentrale. Aanmelden bij de gebruikersinterface

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

T3 Compact aangesloten op IP Office

T3 Compact aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Compact aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Handleiding Yealink T41P

Handleiding Yealink T41P Handleiding Yealink T41P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

Handleiding NDI Basis telefoon Polycom IP331

Handleiding NDI Basis telefoon Polycom IP331 Polycom IP331 Datum : 10 december 2013 Versie : 2 Inhoudsopgave 1 Toestel layout... 3 2 Basis functionaliteiten... 5 2.1 Nummerherhalen... 5 2.2 Wachtfunctie... 5 2.3 Conference call opstarten... 5 2.4

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Handleiding Telefonie Kabel Noord

Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 1 Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 2 INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 Nummerherhaling 6 Dubbelgesprek

Nadere informatie

T3 Classic aangesloten op IP Office

T3 Classic aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Classc aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing *LJDVHW 3070/75 LVGQ. Bestelnr. A31008-G3070-B100-1-5419. en veiligheidsvoorschriften!

Gebruiksaanwijzing *LJDVHW 3070/75 LVGQ. Bestelnr. A31008-G3070-B100-1-5419. en veiligheidsvoorschriften! s *LJDVHW 3070/75 LVGQ Uitgegeven door de divisie Information and Communication Mobile Hofmannstr. 51 D-81359 München Siemens AG 2000 Alle rechten behouden. Levering zolang de raad strekt. Technische wijzigingen

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME:

DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: DAR 3001 RECORDER INGEBRUIKNAME: Bij de DAR3001 wordt een SD-kaart meegeleverd. Op deze SD-kaart staan een aantal files, inclusief een Engelstalige handleiding Het is aan te raden een kopie van deze SD-kaart

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

A540 H. Congratulations

A540 H. Congratulations A540 H Congratulatons By purchasng a Ggaset, you have chosen a brand that s fully commtted to sustanablty. Ths product s packagng s eco-frendly! To learn more, vst www.ggaset.com. 1 Ð U 2 3 12 11 4 10

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset Handleiding Gigaset Pro R650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset Handleiding Gigaset Pro S650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

Handleiding Twist 454

Handleiding Twist 454 Handledng Twst 454 A31008-M2601-E151-1-2M19 Twst 454 13 1 Ð U 2 3 12 11 4 10 9 5 8 6 7 Overzcht Overzcht Handset 1 Dsplay 2 Statusbalk ( pagna 30) Symbolen geven de actuele nstellngen en de bedrjfstoestand

Nadere informatie

Gigaset DE900 IP PRO Overzicht

Gigaset DE900 IP PRO Overzicht Gigaset DE900 IP PRO Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Handsfree-toets Luidspreker in-/uitschakelen 2 Headset-toets Gesprek voeren via de headset 3 Toets Microfoon uit Microfoon in- en uitschakelen

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Handleiding HGT Teksttelefoon

Handleiding HGT Teksttelefoon Handleiding HGT Teksttelefoon Uitgave september 2002 5.x.s Een uitgave van: HGT Nederland Postbus 435 3800 AK Amersfoort Teksttelefoon 033 480 03 41 Telefoon 033 480 03 40 Fax 033 480 03 42 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Systeemtelefoon Snelle referentiegids

Systeemtelefoon Snelle referentiegids Systeemtelefoon Snelle referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw Belcodes en Functies afwijken van degenen die in

Nadere informatie