Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010"

Transcriptie

1 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV

2 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk welkom 6 Harteljk dank Utvoerng van de toestellen Installeren Rengen et het oog op uw velghed 7 8 Ingebruknemng 9 Batterjen afstandsbedenng Aansluten Inschakelen Automatsche programmerng Dageljks gebruk 10 In-/utschakelen 10 Andere zender kezen 10 Algemene menubedenng 11 Gelud nstellen 11 Beeld nstellen 11 Bedenng va het toestel zelf 11 Gebruksmod TV-modus 12 Beeld-n-beeld 13 PG-modus Teletekstmodus 16 Vdeo-modus 17 Gebruk van extra apparatuur AV-apparatuur aanmelden en aansluten 18 Vdeoweergave 19 Loewe vdeorecorder en Loewe DVD-speler drect bedenen 20 Wat te doen als Technsche gegevens 23 echansch lektrsch Accessores 24 Servce-adressen 25 2

3 Afstandsbedenng TV-functes Indcate: VCR bedenen Indcate: DVD bedenen Rechtstreekse bedenng voor VCR/DVD/TV selecteren PIP-modus aan/ut Vdeo-modus met drukknoppen van de vdeorecorder op het beeldscherm aan/ut SV VTR Control 150 DVD LP 000 V= Radomodus aan/ut Beeldmenu In-/utschakelen n stand-by-stand Gelud ut/aan PG-modus aan/ut Programma rechtstreeks kezen /n menu: nvoer cjfers enu oproepen /n het menu: terug Teletekst-modus aan/ut T 0 Programma, tjd, ttel van de utzendng laten verschjnen /n het menu: menu utschakelen Hoofdnformate oproepen /n het menu: nfo-teksten n-/utschakelen Programma selecteren omhoog/omlaag /n het menu: selecteren omhoog/omlaag Overzcht van de programma s oproepen /n het menu: bevestgen Volume nstellen / + /n het menu: selecteren of nstellen lnks/rechts Persoonljke teletekstpagna s aan/ut Programmagegevens aan/ut Beeldformaat nstellen Laatste programma Voor de TV-modus kunt u deze toetsen met andere functes bezetten. Voer de neuwe bezettng van de toetsen n het TV-menu Instellngen functetoetsen ut. 3 3

4 Bedenngsgedeelte Bedenngsgedeelte openen Vdeo-ngang AVS (CVBS) Bus hoofdtelefoon Audo-ngangen (wt=lnks, rood=rechts) Vdeo-ngang AVS (Y/C, CVBS) Programma op/neer /In het menu: nstellen enu nschakelen Aanndcate Standby-ndcate Aan/ut-toets L AUDIO R V IN AV-S

5 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel VGA-ngang en utgang voor het sgnaal van de afstandsbedenng (RC5/RC6) Servceaanslutng/ aanslutng Loewe audo nstallates (L-Lnk) Aanslutbussen voor vdeorecorder, DVD, decoder enz. (uro-av) Antennebus satellettuner bj Twn-Sat: antennebus 2e satellettuner Aanslutng voor IR-lnk Antenne-ngang terrestrsche Dgtal-TV tuner/ antenne-aanslutkabel her nsteken bj Twn-Sat: antennebus 1e satellettuner Antenne-utgang terrestrsche Dgtal TV-tuner/ verbnden met de antennebus van de PIP-tuner Aanslutng voor draavoetbesturng utbredngsmogeljkhed Antennebus antenne-/kabeltuner/ antennestekker van de PIP-tuner (verdeler) her nsteken Antennebus PIP-tuner/ antenne-aanslutkabel her nsteken of verbnden met de utgang van de terrestrsche Dgtal-TV tuner IN OUT SAT VHF/UHF RC5/RC6 IR VHF/UHF CTRL VGA SRVIC AUDIO IN AV1 R AUDIO OUT L AV2/RGB SUBWOOFR STAND C AV3 SUB 1 2 DIG IN DIG OUT Aanslutng voor subwoofer n de voet, Loewe akteve ludsprekersystemen Aanslutng voor specale subwoofer of Home Automaton Dolby Dgtal-module SUR R L Dgtale audo-ngangen Dolby Dgtal-module Dgtale audo-utgang Dolby Dgtal-module xterne geludsngang Geludsutgangaanslutngen Aanslutng voor acteve centerludspreker Dolby Dgtal-module Aanslutng voor acteve surroundludspreker Dolby Dgtal-module 5

6 Harteljk welkom Harteljk dank, dat u gekozen heeft voor een product van Loewe. Het verheugt ons u als klant te mogen begroeten. De naam Loewe staat voor producten de zowel technsch als qua desgn en gebruksvrendeljkhed voldoen aan zeer hoge esen. Dat geldt net alleen voor onze TV s, maar ook voor onze vdeo s en accessores. Technek en desgn mogen daarbj geen doel op zch zjn, maar moeten onze klanten een optmaal kjk- en lustergenot beden. Ook hebben wj ons bj het desgn net laten leden door modetrends, de bnnen afzenbare tjd weer over zjn. Want utendeljk heeft u een kwaltatef hoogwaardg toestel gekocht en s het net de bedoelng dat u daarop morgen of overmogen al bent utgekeken. Het toestel Wj hebben het TV-toestel zo ontworpen, dat u het met behulp van menu s gemakkeljk kunt bedenen. Als u nformate over de bedenng nodg heeft, roept u smpelweg met de -toets de nfoteksten op, de u snel wegwjs maken. De antwoorden op een groot aantal technsche vragen zjn te vnden n de ndex van uw TV-toestel. De bedenngsfunctes van uw TV-toestel kunt u vanut de ndex drect actveren. Dt maakt het doorlezen van een utvoerge gebruksaanwjzng overbodg. Daarom worden n deze gebruksaanwjzng utslutend de belangrjkste punten van de bedenng utgelegd. Utvoerng van de toestellen Rengen In deze gebruksaanwjzng wordt de meest utgebrede utvoerng beschreven. De afgebeelde menu-nhouden kunnen afhankeljk van de utvoerng van het toestel varëren. Hoe uw toestel s utgevoerd, kunt u vnden onder Hoofdnformate Utvoerng. Installeren Houd er rekenng mee dat de pootjes van het TV-toestel op meubels de gemaakt zjn van zacht hout (bjv. vuren-, sparren- of grenenhout) door het gewcht van het toestel drukplekken kunnen achterlaten en dat er bj het verschuven van het toestel sporen achterbljven. Het plastc waarvan de voetjes zjn gemaakt, bevat weekmakers. Onder nvloed hervan kan het oppervlak van meubels n sommge gevallen loslaten. Zet het TV-toestel n dergeljke gevallen op een ondergrond de tegen de druk van het toestel bestand s en ongeveer even groot s als het standvlak van het toestel. Lees ook de velghedsnstructes op de volgende bladzjden en houd u heraan. Zorg ervoor dat er geen fel lcht of zonlcht op het beeldscherm valt. Door lchtweerkaatsng wordt het beeld ondudeljk. Reng het TV-toestel en de afstandsbedenng alleen met een vochtge, zachte en schone doek (zonder bjtende of schurende rengngsmddelen). Afvalverwjderng Verpakkng en doos U heeft gekozen voor een technsch butengewoon hoogwaardg en duurzaam product. Voor het verwjderen van de verpakkng hebben wj overeenkomstg de natonale voorschrften een bjdrage betaald aan de afvalverwerkers de belast zjn met het ophalen van de verpakkng bj de vakhandel. Toch advseren wj u de oorspronkeljke doos en het verpakkngsmateraal goed te bewaren, zodat het toestel zo nodg optmaal beschermd getransporteerd kan worden. Het toestel Als u uw TV-toestel afdankt, nformeer dan bj uw leverancer wat u ermee moet doen om het mleu zo mn mogeljk te belasten. et de afstandsbedenng kunt u naast dt TVtoestel ook een Loewe vdeorecorder en een Loewe DVD-speler besturen. 6

7 et het oog op uw velghed et het oog op uw egen velghed en om onnodge schade aan uw toestel te voorkomen, dent u de onderstaande velghedsnstructes door te lezen en n acht te nemen: Dt TV-toestel s utslutend bedoeld voor de ontvangst en weergave van beeld- en geludssgnalen. Dt toestel s ontwkkeld voor woon- en kantoorrumtes en mag net worden gebrukt n rumtes met een hoge luchtvochtghed (bjv. badkamers, sauna) of een hoge stofconcentrate (bjv. werkplaatsen). Als het toestel buten wordt gebrukt, zorg er dan voor dat het beschermd s tegen vocht (regen, drup- en spatwater, dauw). Zet geen met vloestof gevulde gebruksvoorwerpen, zoals vazen, op het tv-toestel. Veel vocht en stofconcentrates veroorzaken lekstroom n het toestel, waardoor er bj aanrakng elektrsche schokken kunnen optreden of brand kan ontstaan. De fabrkant verleent alleen garante bj gebruk onder de vermelde, toegestane omgevngscondtes. Dt toestel mag utslutend worden aangesloten op een elektrctetsnet met de op het typeplaatje vermelde spannng en frequente en alleen met het meegeleverde netsnoer. Bj een onjuste spannng kan het toestel beschadgd raken. Als het toestel vanut een koude omgevng wordt verplaatst naar een warme rumte, slaat er op alle onderdelen van het toestel vocht neer (condenswater). Vocht veroorzaakt lekstroom n het toestel, waardoor er brand kan ontstaan. U mag het toestel n een dergeljk geval pas nschakelen, nadat het voldoende op temperatuur s gekomen (d.w.z. als de aanslag op het beeldscherm s verdampt). Zoals eder elektronsch apparaat heeft ook uw TV-toestel lucht nodg om te voorkomen dat het te warm wordt. Als de luchttoevoer wordt belemmerd, kan er brand ontstaan. De ventlatesleuven n de achterwand van het toestel moeten altjd vrj bljven. Leg geen kranten of kleedjes op het televsetoestel. De luchttoevoer wordt ook belemmerd, als het televsetoestel wordt neergezet op een vloerkleed of op hoogpolge vloerbedekkng. 5 cm 10 cm 5 cm Als het toestel n een kast of een stellngkast wordt gezet, moet ervoor worden gezorgd dat er voor de luchtcrculate aan de zjkanten mnmaal 5 cm en aan de bovenkant mnmaal 10 cm vrj bljft. Plaats het toestel zo dat het net wordt blootgesteld aan drect zonlcht en net onder nvloed van radotoren extra verwarmd wordt. agnetsche velden beïnvloeden de beeldkwaltet van het TV-toestel. Plaats daarom geen ludsprekers of andere magnetsche bronnen n de drecte nabjhed van uw TVtoestel. Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen, naalden, paperclps, vloestoffen, was en dergeljke door de ventlatesleuven n de achterwand n het toestel terechtkomen. Dt veroorzaakt kortslutng n het toestel, waardoor er brand kan ontstaan. ocht er onverhoopt toch ets n het toestel terechtkomen, schakel het dan onmddelljk met de aan-/utschakelaar ut, haal de netstekker ut het stopcontact en laat de servcedenst het toestel nakjken. Zet geen met water gevulde bloemenvazen en geen brandende kaarsen e.d. op het televsetoestel. 7

8 et het oog op uw velghed De achterwand van het televsetoestel mag u n geen geval zelf verwjderen. In het toestel heersen hoge spannngen de levensgevaarljk zjn. Laat reparate- en onderhoudswerkzaamheden aan uw televsetoestel utslutend over aan erkende TVmonteurs. Door het gewcht van de beeldbus lgt het zwaartepunt van het televsetoestel ver naar voren. Daardoor heeft het toestel de negng betrekkeljk snel voorover te kantelen, waardoor het letsel zou kunnen veroorzaken. Plaats het televsetoestel daarom altjd op een vlakke, stabele ondergrond. Het toestel moet op alle pootjes rusten. Bj plaatsng n een kast of stellngkast mag het televsetoestel aan de voorkant net buten de kast utsteken. Bj plaatsng van het toestel op een verhogng dent u erop te letten dat deze groter s dan het bodemvlak van het toestel. Bj gebruk van draa- of uttrekbladen dent u te controleren of deze voldoende draagkracht hebben. Gebruk zo mogeljk utslutend orgnele accessores, zoals Loewe racks en stands. Als het televsetoestel op een rolconsole staat, verplaats deze dan voorzchtg, omdat de rolconsole met het televsetoestel anders kan omkantelen. Rolconsoles kunnen de stabltet van daarop geplaatste toestellen aanzenljk vermnderen; gebruk daarom alleen rolconsoles de voor het toestel bedoeld en goedgekeurd zjn. Laat knderen net zonder toezcht aan het televsetoestel komen. Laat knderen net n de drecte nabjhed van het televsetoestel spelen; het toestel zou omgestoten, verschoven of van het standvlak getrokken kunnen worden en daardoor letsel kunnen veroorzaken. Installeer het televsetoestel net op een plaats waar het aan sterke trllngen blootgesteld kan worden. Sterke trllngen kunnen het materaal overbelasten. Laat het toestel net aanstaan als er nemand n de betreffende rumte aanwezg s. Haal bj onweer de antenne- en de netstekker ut het stopcontact. Bj overspannng door blksemnslag kan het toestel zowel va de antenne-nrchtng als va het stroomnet beschadgd raken. Ook bj langere afwezghed dent u de antenne- en de netstekker ut het stopcontact te halen. De netstekker van het televsetoestel moet gemakkeljk toegankeljk zjn, zodat het toestel op eder wllekeurg moment gemakkeljk van het net losgekoppeld kan worden. Leg het netsnoer zo dat dt net beschadgd kan raken. Het netsnoer mag net worden geknkt of over scherpe randen worden gelegd, er mag net op gestaan worden en het mag net worden blootgesteld aan chemcalën. Dt laatste geldt overgens voor het gehele toestel. en netsnoer met beschadgde solate kan elektrsche schokken veroorzaken en s brandgevaarljk. Als u de netstekker ut het stopcontact haalt, trek dan noot aan het snoer maar altjd aan het stekkerhus. De bedradng n de netstekker kan anders beschadgd raken en daardoor kortslutng veroorzaken als de stekker weer n het stopcontact wordt gestoken. 8

9 RC5/RC6 SAT SRVIC IR CTRL SAT A/D VGA AUDIO IN AV1 R AUDIO OUT VHF/UHF L DIG OUT AV2/RGB AV3 C SUBWOOFR STAND SUB DIG IN 1 2 SUR R L Ingebruknemng Batterjen Afstandsbedenng Om de batterjen te plaatsen of te vervangen, drukt u op de pjl. Schuf het batterjdeksel daarbj omlaag en verwjder het. Gebruk batterjen van het type alkal-mangaan LR 03 (AAA) en let bj het plaatsen op de juste poste van de + en de. Breng het deksel vervolgens weer terug op zjn plaats. Aanwjzng voor het omgaan met gebrukte batterjen: De batterjen de bj de eerste utrustng worden geleverd, bevatten geen schadeljke stoffen zoals cadmum, lood en kwkzlver. Gebrukte batterjen zjn klen chemsch afval en mogen volgens de geldende rchtljnen net meer n het husvul worden gedeponeerd. Ze moeten overeenkomstg de n uw land geldende voorschrften bj de specale nzamelngsdepots worden afgegeven. Vraag uw wnkeler. + + Aansluten lektrctetsnet Slut het TV-toestel aan op een 230V/50 60 hertz contactdoos. Antennes Verbnd uw antenne-nrchtng of kabelsysteem met de antennebus van de PIP-tuner. Steek de antennestekker de boven de PIP-tuner utsteekt, n de antennebus van de VHF/UHFtuner. Als het tv-toestel s utgerust met een DVB-Tmodule, slut u uw antenne-nrchtng of kabelsysteem aan op de bovenste bus van de DVB-Tmodule (IN) en verbndt u de onderste bus (OUT) met de antenne-ngang van de PIP-tuner. Als het toestel s utgerust met één of twee satellettuners, slut u de SAT-antennes aan op de SAT-bussen (ze de afbeeldng op blz. 5). Inschakelen De aan-/utschakelaar van het TV-toestel vndt u achter de afdekkng van het bedenngsgedeelte. Open de klep van het bedenngsgedeelte. Druk op de aan-ut-schakelaar, zodat deze vastklkt. Automatsche programmerng Nadat het TV-toestel voor het eerst s ngeschakeld, wordt de automatsche programmerng gestart. Doorloop de menu s stuk voor stuk. erst moet u de menutaal voor uw toestel selecteren. Vervolgens geeft u aan welke antennes u op uw TV-toestel heeft aangesloten en n welk land u het toestel gebrukt. Dan start u het zoeken van zenders. Het TV-toestel zoekt alle zenders op de va uw antenne-nrchtng ontvangen kunnen worden, slaat deze op en sorteert ze. Daarna verschjnt er een overzcht van de opgeslagen zenders waarn u uw voorkeurzenders kunt markeren. Tenslotte meldt u met de aanslutwzard uw vdeo-apparatuur, decoder, Loewe audo nstallates en husbesturng aan en slut u deze apparaten volgens het afgebeelde aanslutschema aan op uw tv-toestel. et de pjltjes op de rng selecteert u de nstellngen bevestg uw nstellngen met. Dan komt u n het volgende menu terecht druk op deze toets als u nformate over de nstellngen wlt hebben. U kunt de automatsche programmerng op eder gewenst moment herhalen, bjv. na een verhuzng. Roep onder Hoofdnformate (toets ) de ndex op. Selecteer vervolgens het trefwoord erste ngebruknemng herhalen. Druk daarna op om de automatsche programmerng te starten. 9

10 Dageljks gebruk In-/utschakelen Uw TV-toestel s utgerust met een mleuvrendeljke stand-by-voedng. In de stand-bymodus daalt het opgenomen vermogen tot een uterste lage waarde. Als u nog meer stroom wlt besparen, schakelt u het toestel ut met de aan-/ ut-schakelaar. Houd er wel rekenng mee dat PG-gegevens dan verloren gaan en va het TVtoestel geprogrammeerde tmeropnames net worden gemaakt. Als het tv-toestel ngeschakeld s, kunt u het met de blauwe aan-/ut-schakelaar van de afstands-bedenng op stand-by zetten. Het rode stand-by-lampje op het toestel gaat dan branden. Als ook het groene lampje brandt, wordt er va de vdeorecorder of de ngebouwde dgtale recorder een tmer-opname gemaakt, worden er PG-gegevens verzameld of s de radomodus zonder beeld actef. Vanut de stand-by-modus kunt u het toestel het beste weer nschakelen met de blauwe aan-/ ut-schakelaar of met een cjfertoets (zender 0 9). Het groene lampje gaat dan branden. et schakelt u het TV-toestel n, kunt u het zenderoverzcht oproepen en een zender kezen. Inschakelen n de radomodus. De aan-/utschakelaar van het TV-toestel vndt u achter de afdekkng van het bedenngsgedeelte. Als u het TV-toestel utschakelt met de aan-/ut-schakelaar op het toestel, gaan alle lampjes ut. Als het TV-toestel utgeschakeld s, kunt u het met de aan-/utschakelaar op het toestel nschakelen. 10 Andere zender kezen Zender omhoog/omlaag (alleen voorkeurzenders, als het zenderoverzcht deze laat zen). et de cjfertoetsen van de afstandsbedenng Het toestel beschkt over een dynamsch geheugen met 220/met DVB 1470 geheugen-plaatsen. Als er mnder dan 10 zenders zjn opgeslagen, hoeft u maar één cjfer n te voeren, als er zenders zjn opgeslagen twee cjfers, als er zenders zjn opgeslagen dre cjfers en als er meer dan 999 zenders zjn opgeslagen ver cjfers (kjk n het zenderoverzcht na hoeveel zenders er zjn opgeslagen). 1-cjferge zenders Toets 0 9 één seconde ngedrukt houden; er wordt dan drect overgeschakeld. 1 7 lang 2 7 kort lang 2 7 kort kort lang Of even op toets 0 9 drukken; er wordt dan na 2 seconden overgeschakeld (drect als er maxmaal 9 zenders zjn opgeslagen). 2-cjferge zenders Tweede cjfertoets één seconde ngedrukt houden; er wordt dan drect overgeschakeld. Of bede cjfertoetsen even ndrukken; er wordt dan na 2 seconden overgeschakeld (drect als er maxmaal 99 zenders zjn opgeslagen). 3-cjferge zenders Derde cjfertoets één seconde ngedrukt houden; er wordt dan drect overgeschakeld. Of de dre cjfertoetsen even ndrukken; er wordt dan na 2 sec. overgeschakeld (drect als er maxmaal 999 zenders zjn opgeslagen). 4-cjferge zenders De ver cjfertoetsen even ndrukken; er wordt dan drect overgeschakeld. alle kort Afhankeljk van het aantal opgeslagen zenders kunt u ook één of meer nullen voor het eerste cjfer zetten om een zender te kezen, bjv. voor zender 7 = 07 of 007 of Va het zenderoverzcht et het zenderoverzcht oproepen Zender markeren (n het PIP-beeld s de gemarkeerde zender te zen) of met de cjfertoetsen markeren Gemarkeerde zender oproepen Op alfabet/nummer sorteren (blauwe toets) Alleen voorkeurzenders laten zen (gele toets) Audo-/vdeozender oproepen AV-selecte 0 Programmaoverzcht: TV Op nummer AVS AV3 AV2 AV1 0 VIDO 1 ARD 2 ZDF 3 SAT.1 4 RTL 5 VOX Selecteren en met bevestgen AV-selecte 6 S RTL 7 N TV 8 DSF 9 T3 10 PRO7 11 RTL 2 12 WDR 3 13 BR 3 14 HR 15 DR Zenderselecte: Zenders wjzgen Favorete zenders Sorterng wjzgen Info enu nde Programmaoverzcht: TV Op nummer CA DVD VCR2 VCR1 0 VIDO 1 ARD 2 ZDF 3 SAT.1 4 RTL 5 VOX Selecteren en met bevestgen 6 S RTL 7 N TV 8 DSF 9 T3 10 PRO7 11 RTL 2 12 WDR 3 13 BR 3 14 HR 15 DR Zenderselecte: Zenders wjzgen Favorete zenders Sorterng wjzgen Info enu nde Voor de weergave van AVapparatuur (ze ook blz. 19). VIDO AV1 AV2 AV3 AVS AV-bus of VIDO voor zender van de vdeorecorder selecteren.

11 Dageljks gebruk Algemene menubedenng Aan de hand van de TV-menu s en de beeldmenu s laten we u zen hoe u zch bnnen de menu s kunt bewegen. Welke toetsen u voor de bedenng nodg heeft, wordt onderaan n de menu s aangegeven. TV-menu oproepen Tv-menu arkeren Standaardwaarden Beeld (wt veld) Gelud zap2text Aanslutngen Instellngen Beeld Overge... Beeldformaat DNC Ut Aan DI Plus AD Beeld Overge... Beeldformaat DNC DI Plus AD Info Terug nde Beeld Contrast Kleur 32 Helderhed Beeldformaat Scherpte Tnt Overge... Info Terug nde Info Terug nde et of > het menu oproepen Grjs weergegeven menu-optes kunnen net opgeroepen worden Instellen (nstelwaarde en balk) Andere menuoptes markeren Selecteren (kader) Infoteksten n-/utschakelen DNC (rusvermnderng) et DNC vermndert of schakelt u de rus n het beeld ut de bjv. het gevolg s van een slechte ontvangst. Terug naar het vorge menunveau Alle menu s utschakelen Gelud nstellen Volume nstellen Volume nstellen met Overge... kunt u andere geludsnstellngen selecteren en de betreffende parameters nstellen. Gelud ut/aan Gelud ut; gelud aan: toets opneuw ndrukken of volume nstellen Gelud ut Gelud aan Overge geludsnstellngen: Tv-menu Standaardwaarden Beeld Gelud zap2text Aanslutngen Instellngen Overge... Volume 36 Lustermodus Stereo Panorama Dolby Vrtual Loudness Toonaanpassng Volume Gelud Gelud va Lustermodus Stereo Panorama Dolby Vrtual Toonaanpassng Hoge tonen Lage tonen Loudness Overge... TV-menu oproepen Gelud markeren Geludsfunctes oproepen Geludsfuncte markeren Instellen/ selecteren Geludsnstellngen: gelud va de ludsprekers van het tv-toestel of een andere nstallate, lustermodus, geludsaanpassng, hoge tonen, lage tonen, loudness en balans. Gelud voor ludsprekers en hoofdtelefoon, AV-utgang, volume van de hoofdtelefoon, automatsche volumeregelng en maxmaal volume. Beeld nstellen Beeldmenu oproepen Tv-menu Standaardwaarden Beeld Gelud zap2text Aanslutngen Instellngen Beeldnstellngen selecteren Beeld Contrast Kleur 32 Helderhed Beeldformaat Scherpte Tnt Overge... TV-menu oproepen Beeld markeren Beeldfunctes oproepen Beeldfuncte markeren Instellen/ selecteren Beeldnstellngen: contrast, kleur, helderhed, beeldformaat, scherpte, tnt, beeldaanpassng, rusvermnderng (DNC), bewegngscompensate (DI), automatsche beeldformaataanpassng (AD) en beeld draaen bj grootformaatbeeldbuzen. Bedenng va het toestel Andere zender kezen va het TV-toestel + Zender omhoog Zender omlaag Volume, contrast en kleur Bedenng op het toestel Volume 16 Contrast Kleur Programma /+ Servce arkeren + Wjzngen + Functetoets zo vaak ndrukken tot de gewenste functe gemarkeerd s eer volume, contrast of kleur nder volume, contrast of kleur 11

12 Gebruksmod 12 TV-modus Bj ngebruknemng en tjdens het dageljkse gebruk staat het toestel n de TV-modus. Dt s ook het geval als er geen andere gebruksmod, zoals PG, teletekst, PIP, vdeo of rado zjn geselecteerd. Voor elk van deze gebruksmod s er een menu beschkbaar, dat u kunt oproepen met de -toets en met de gekleurde toetsen wanneer u daaraan de betreffende functes heeft toegekend. Functes van de gekleurde toetsen n de TVmodus Aan de ver gekleurde toetsen kunt u zelf functes toewjzen. Standaard zjn de volgende functes ngesteld: Rood: overzcht van de persoonljke teletekspagna s laten zen of de pagna s oproepen Groen: beeldformaatnstellng oproepen Geel: laatst bekeken zender oproepen Blauw: zendernfo oproepen Vanut het TV-menu Instellngen Functetoetsen kunt u andere functes aan de toetsen toewjzen. Statusweergave Status oproepen/utschakelen Tjd 20:15 1 ARD Stereo Hoofdnformate Hoofdnformate oproepen Hoofdnformate Programma's automatsch zoeken Aanslutngen Toelchtng afstandsbedenng voor Index Utrustng Keuze van het bedenngsnveau Selecteren en met oproepen Info Terug nde De toelchtng bj de afstandsbedenng laat bj verschllende gebruksmod van het TV-toestel en de afstandsbedenng zen welke functe edere toets heeft. De ndex geeft antwoord op vele vragen over televsekjken. Als u een vraag heeft over de bedenng, geeft de ndex u drect toegang tot de bedenngsfuncte. Loewe TV-toestellen worden geleverd n verschllende utvoerngsvaranten. Hoe uw toestel s utgevoerd, vndt u onder de menu-opte Utrustng. Als u alle varabelen heeft ngesteld en alle aanslutngen tot stand heeft gebracht, kunt u va Keuze van het bedenngsnveau omschakelen naar Vereenvoudgde bedenng. Dan kunnen de optes Instellngen en Aanslutngen vanut de gebruksmod net meer worden opgeroepen. Schakel Vereenvoudgde bedenng weer ut, als u nstellngen wlt wjzgen. TV-menu TV-menu oproepen Tv-menu Standaardwaarden Beeld Gelud zap2text Aanslutngen Instellngen Standaardwaarden De nstellngen voor beeld en gelud de u heeft gekozen, kunt u n dt menu opslaan en later weer oproepen. Aanslutngen Informate herover vndt u n het hoofdstuk AVapparatuur aanmelden en aansluten op blz. 18. zap2text Bepaalde zenders maken gebruk van deze denst. Als er tjdens een programma naar een teletekstpagna wordt verwezen, wordt het betreffende pagnanummer door het tv-toestel opgeslagen en/of n beeld gebracht. U kunt deze pagna dan met de toets T tjdens het programma oproepen vanaf het scherm of vanut dt menu. nkele nstellngen n het TV-menu: Knderslot Als u wlt dat uw knderen vanaf een bepaalde tjd, eenmalg of dageljks, naar alle of bepaalde zenders net kunnen kjken, gebruk dan het knderslot. OSD-teksten U kunt de tjd dat OSD-teksten op het scherm bljven staan, hun poste en de nhoud van de programma- en statusweergave defnëren en de weergave van zap2text actveren en deactveren. Tmerfunctes U kunt uw TV-toestel op de door u vastgelegde tjden laten n- en utschakelen of u met een geludssgnaal ergens aan laten hernneren. Tjd en datum Als u teletekst ontvangt, wordt de juste nstellng van datum en tjd door het toestel geregstreerd. De tjd dent ter nformate voor tmeropnames, tmerfunctes en PG. Als u geen teletekst ontvangt, moet u datum en tjd nstellen en mag u het toestel net met de netschakelaar utschakelen, omdat deze nstellngen dan verloren gaan. Taal ocht het gebeuren dat het menu net op uw menutaal s ngesteld, dan moet u n de u onbekende, ngestelde taal het menu Taal selecteren: Druk op de -toets (TV-menu), markeer de laatste menu-opte (Instellngen), druk op de toets en markeer onder Overge... de laatste menu-opte (Taal). Roep dt menu op met de toets. arkeer vervolgens de gewenste taalen en bevestg uw keuze met.

13 Gebruksmod Beeld-n-beeld (PIP) Standard-PIP-funktes: Bj standaard-pip verschjnt er een PIP-beeld n het tv-beeld. Het kader en het PIP-beeld zjn bj standaard-pip aanvankeljk groen. PIP-beeld n-/utschakelen PIP-Bld PIP-beeld als stlstaand beeld Het kader om het PIP-beeld moet groen zjn. Druk op de groene toets als dt net zo s. Als u op de rode toets drukt, wordt het PIP-beeld een stlstaand beeld. Nogmaals ndrukken bewegend beeld. Andere zender voor het PIP-beeld kezen Het kader om het PIP-beeld moet groen zjn. Druk op de groene toets als dt net zo s. Nu op de gebrukeljke maner de zender kezen. Zenders scannen Het kader om het PIP-beeld moet groen zjn. Druk op de groene toets als dt net zo s. Start het zenders scannen met de blauwe toets. Het PIP-kader wordt blauw. De zenders wsselen elkaar nu automatsch af. U stopt de zenderscanfuncte met de blauwe toets. Het PIP-kader wordt weer groen. Splt screen (alleen bj toestellen met een 16:9 beeldscherm) arkeer n het PIP-menu de opte Type. Selecteer het symbool voor splt screen. PIP-menu PIP-beeld/TV-beeld verwsselen Het kader om het PIP-beeld moet groen zjn. Druk op de groene toets als dt net zo s. Verwssel de beelden met de gele toets. Poste van het PIP-beeld Roep met de -toets het PIP menu op. arkeer Poste. Wjzg de poste door de symbolen te selecteren. 3 WDR3 Type Poste Formaat odus Schakel het PIP-menu ut. Het rechterbeeld s het PIP-beeld en heeft geen gelud. De vertcale streep heeft dezelfde kleur als het kader van het PIP-beeld. PP nstellen Schakel het PIP-beeld n en roep met de toets het PIP-menu op. PIP-menu arkeer de opte Type odus. Poste Formaat odus Andere zender voor het TV-beeld kezen Het kader om het PIP-beeld moet wt zjn. Druk op de groene toets als dt net zo s. Nu op de gebrukeljke maner de zender kezen. Info Terug nde PIP Standaard-PIP Info Terug nde Selecteer PP. PIP-menu Type Poste Formaat odus Info Terug nde Schakel het PIP-menu ut. Formaat van het PIP-beeld arkeer n het PIP-menu de opte Formaat. Schakel het PIPmenu ut. PP-functe: Bj PP verandert het tv-beeld n een PIP-beeld. U kunt nu voor het tv-beeld een andere zender kezen en het PIP-beeld n het oog bljven houden. Zo kunt u reclame of delen van programma s naar het PIP-beeld verbannen. Bj PP s het kader rondom het PIP-beeld oranje. 2 ZDF PIP-beeld aan/ut Selecteer Groot of Klen. Als u PIP utschakelt, verandert het PIP-beeld weer n het normale tv-beeld. 13 BAQ2550H_31308_010_3_NL , 10:44 Uhr

14 Gebruksmod PG-modus PG s de elektronsche programmagds voor televseprogramma s. et behulp van dt systeem kunt u gemakkeljk de programma s vnden de u nteresseren (sorteren op tjd, dag, onderwerpen en zenders). U kunt de programma s noteren en opnames programmeren. Als PG voor het eerst wordt gebrukt (net bj DVB), wordt er een wzard geactveerd de u helpt bj het nstellen. Laat vervolgens de gegevens verzamelen (ze blz. 15). PG gebruken PG nschakelen/utschakelen PG Actueel: Vr /20:08 nu bnnenkort 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04: :15 VOX Zurück n de Vergangenhet 19:30 ZDF WISO 19:30 BR3 Immer weter, mmer höher und dann? 19:40 SAT1 echt wahr! 19:40 RTL Gute Zeten, schlechte Zeten 20:15 19:50 DR ach dch ran 20:00 ARD Tagesschau 20:00 HR3 Tagesschau 20:00 NDR Tagesschau 20:00 WDR Tagesschau Selecteren Opname Info en met Dag (Vr 3.8./Nu) T Detal bekjken Onderwerpen (Alle themas) enu Zenders (Alle) nde De eerste regel heeft aanvankeljk een groen kader. Dt groene kader staat voor tjd en datum; met de groene toets schakelt u om van tjd naar dag of als het kader een andere kleur heeft, naar het groene kader. et de pjltjestoetsen < > selecteert u: Nu, Bnnenkort of de tjd of de dag waarop de programma s begnnen. Op bass hervan wordt de programmaljst daaronder geactualseerd. et de toetsen g h markeert u een programma dat u wlt zen (programma dat bezg s), noteren of opnemen. PG Actueel: Vr /20:08 persoonl. thema's Alle -... Sport Knd Informatef uzek... 12:00 NDR WunschBox -13:00 14:03 ARD WunschBox 20:45 DR Das deutsche Schlagermagazn 21:00 NDR B uns to Hus 01:25 NDR B uns to Hus 12:00 NDR WunschBox 14:03 ARD WunschBox Selecteren en met aantekenen Opname Dag (Za 4.8./12:00) Onderwerpen (uzek) Zenders (Alle) Als u op de gele toets drukt, wordt het kader geel. Nu kunt u onderwerpen selecteren. et de pjltjestoetsen < > kunt u uw persoonljke Info enu nde onderwerpen, alle onderwerpen of de dverse themagebeden zoals flm, neuws, show, muzek enz. selecteren. De programmaljst daaronder wordt op bass hervan geactualseerd. et de toetsen g h markeert u een programma dat u wlt zen (programma dat bezg s), noteren of opnemen. PG Actueel: Vr /20:08 Voorkeurzenders Alle ARD... 14:03 ARD WunschBox -15:00 20:45 DR Das deutsche Schlagermagazn 14:03 ARD WunschBox Selecteren en met aantekenen Opname Dag (Za 4.8./14:03) Onderwerpen (uzek) Zenders (voorkeur-) Als u op de blauwe toets drukt, wordt het kader blauw. Dt blauwe kader staat voor zenderkeuze. et de pjltjestoetsen < > kest u tussen voorkeurzenders, alle zenders of de zender de op het moment s ngesteld. U kunt een andere zender kezen door met > naar... te gaan, n het volgende menu een zender te kezen en de gemaakte keuze met op te slaan. Naast de bedenngsnstructes voor de gekleurde toetsen worden ook de actuele nstellngen op het scherm weergegeven. Tjd drect nvoeren De tjd kunt u ook drect nvoeren met de cjfertoetsen van de afstandsbedenng. Nadat het eerste cjfer s ngevoerd, wordt de tjd naast het symbool van de groene toets eerst aangegeven met sterretjes, de daarna ververvangen worden door de ngevoerde cjfers. De markerng sprngt naar het eerstvolgende programma dat mogeljk s. U moet ver cjfers nvoeren, bjv Als het al later s dan de ngevoerde tjd, wordt de ngevoerde tjd toegepast op de volgende dag. Programma bekjken of noteren Het met de toetsen g h gemarkeerde programma kunt u noteren door op de -toets te drukken. Als u het programma noteert, wordt voor de naam ervan een + teken gezet. Zodra het programma begnt, wordt er hernaar overgeschakeld of krjgt u een meldng te zen. Info enu nde Opname met vdeorecorder of dgtale recorder (DR) programmeren U beredt het met de toetsen g h gemarkeerde programma voor opname voor door op de rode toets te drukken. Bj Tmeropname kest u DR (dgtale recorder) of VCR en u geeft aan of het gaat om een eenmalge opname of om een sere. Voor de naam van het programma wordt een rode punt gezet. Als u een programma markeert waarbj al een rode punt staat, kunt u de tmergegevens met de rode toets weer wssen (de rode punt verdwjnt). Gedetalleerde nformate oproepen Als er gedetalleerde nformate over het gemarkeerde programma beschkbaar s, zet u ook de T- toets op het scherm. et deze toets kunt u de gedetalleerde nformate oproepen. Overge functes n het PG-menu Overzcht van genoteerde programma s De door u genoteerde programma s vndt u n een overzcht; dt geldt ook voor DVB-radoprogramma s. TV nschakelen Op het tjdstp waarop een programma dat u genoteerd heeft, begnt, kunt u het TV-toestel automatsch vanut de stand-by-modus laten nschakelen. Als u op dat tjdstp net aanwezg bent, zorgt een ngebouwde bevelgng ervoor dat het TV-toestel na 5 mnuten weer wordt utgeschakeld. Genoteerd programma melden/starten Als het TV-toestel op het tjdstp waarop het genoteerde programma begnt, ngeschakeld s, kunt u laten melden dat het programma begnt en drect naar dt programma laten overschakelen. Regels beknopte nfo Over een groot aantal programma s s er beknopte nformate beschkbaar. Stel n hoeveel regels de nformate mag nnemen of schakel de opte Regels beknopte nfo ut. Starten met PG Als u de PG-modus start, kunt u uw laatste nstellngen voor onderwerp en zenderkeuze handhaven of met alle onderwerpen en alle zenders begnnen. 14

15 Gebruksmod PG-nstellngen Als u van aanbeder verandert of gegevens van andere zenders wlt verzamelen, kunt u dt doen n het PG-menu. Aanbeders zoeken PG aan/ut PG-menu oproepen PG-menu Overzcht van de aangetekende progr. Aanbeders-/zenderselecte Voorkeurzenders Persoonljke onderwerpenselecte TV nschakelen Nee Aangetekend programma erst melden Overge... Info Terug nde Aanbeders-/zenderselecte markeren oproepen Anbeders selecteren 3SAT PRO7 RTL2 TV 5 TRT 1 Aanbeders selecteren en met overnemen Aanbeders zoeken Aanbeders vastleggen Zenderselecte ventueel het zoeken van aanbeders starten (groene toets). Dt kan enge tjd duren. Aanbeder markeren Aanbeder overnemen Nu worden de aangeboden zenders gezocht en wordt er een ljst getoond van TV-zenders waarvan gegevens worden overgdragen. Ga met de -toets verder naar Aanbedersselecte. Als de aangeboden zenders voldoen aan uw wensen, gaat u met de blauwe toets verder naar Zenderselecte. Info Terug nde Zenders voor PG selecteren Selecteer her de zenders waarover er nformate verzameld moet worden. et + gemarkeerde zenders zjn voorkeurzenders. Over met (terrestrsche, kabel- en analoge satelleten) en D (dgtale) gemarkeerde zenders worden er gegevens verstrekt door de aanbeder; deze zenders zjn al gemarkeerd (blauwe letters). Zender markeren/markerng opheffen Rood: alleen voorkeurzenders markeren Zenderselecte: 3SAT 0 VIDO 1+ARD 2+ZDF 3+SAT.1 4+RTL 5 VOX 6+S RTL 7+N TV 8 DSF Zenders selecteren en met markeren 9+S RTL 10+DR 3 11 DSF 12 T3 13+PRO7 14+RTL 2 15+WDR 3 16+BR 3 17+HR 3 + markeren Alles markeren Alleen deze mark. Groen: alle zenders markeren Geel: alleen deze zender markeren Terug naar het PG-menu 18 KIKA 19 PHONIX 20 UROSPRT 21 KABL 1 22 TV 23 CNN INT. 24 HOT 25 TV 5 26 VIVA Gegevensverzamelng n-/utschakelen In het PG-menu onder Overge Gegevensverzamelng markeren Gegevensverzamelng aan/ut selecteren PG-menu Overge... Gegevensverzamelng Regels beknopte nfo Starten met PG Ut Aan geen Laatste nstellng Info Terug nde Info Terug nde Als u bjv. geen PG-aanbeders kunt ontvangen en er n uw TV-toestel geen DVB s ngebouwd, moet u de functe Gegevensverzamelng utschakelen. Gegevens verzamelen Nadat u deze nstellngen heeft opgeslagen en telkens nadat het toestel met de netschakelaar s utgeschakeld, moeten eerst de gegevens worden verzameld. Daartoe kest u de zender de u als aanbeder heeft gedefneerd, en laat u het toestel ongeveer 1 uur op deze zender staan. U kunt het toestel ook n de stand-by-modus zetten. Na ongeveer 2 mnuten gaat naast het rode lampje ook het groene ampje branden. Het verzamelen van gegevens duurt ongeveer 1 uur, bj toestellen met DVB-module ets langers. Als het toestel n de stand-by-modus staat, worden de gegevens s nachts tussen 2 en 5 uur automatsch verzameld. Favorete onderwerpen defnëren U vndt de programma s de u nteresseren, sneller als u uw favorete onderwerpen defneert. arkeer n het PG-menu Persoonljke onderwerpenselecte en kes uw favorete onderwerpen. Radomodus Persoonljke onderwerpenselecte Flm uzek algemeen News Jazz Show Rock/pop Hobby Klassek Sport Volks-/populare muzeke Knd uscal/opera Informatef Andere uzek Cultuur Onderwerpen selecteren en met markeren Alles markeren Alleen dt markeren et de toets Lschakelt u de radomodus n en ut. Als er mnmaal één satellettuner en eventueel een DVB-module n uw TV-toestel s ngebouwd, kunt u va uw TV-toestel ook radozenders ontvangen. Als geen van deze extra modules s ngebouwd, kunt u va het zenderoverzcht of met de toetsen g h alleen de geludsngangen selecteren en de radozenders va deze ngangen laten weergeven. Info Terug nde 15

16 Gebruksmod 16 Teletekstmodus Va teletekst wordt nformate utgezonden, bjv. neuws, weer, sport, programmaoverzchten en onderttelng. T Teletekst aan/ut 1OO 1OO ARD-Text Pagnaselecte O1.O7.O1 1O:3O:42 ARD-Text Teletext m rsten Letzte eldung: Lbyscher Botschafter n London schleßt ntschädgung für Lockerbe-Opfer ncht mehr aus Fußball: Rolf Hüssmann soll neuer Sportdrektor bem VfB Stuttgart werden O.3O n Zwllng zu vel OO Tagesschau um zwölf tagesschau O TV Gude.. 3OO/4OO Wetter O Kultur OO Sport OO/6OO TXT-Quz Lotto/Toto Wrtschaft OO Index O1 Impressum O7 + Inhalt tagesschau Veel zenders gebruken het bedenngssysteem TOP, sommge FLOF. Uw toestel ondersteunt bede systemen. De pagna s zjn ngedeeld op themagebed en onderwerp. Na nschakelng van teletekst worden maxmaal 3500 pagna s opgeslagen, waardoor deze snel opgeroepen kunnen worden. Pagna s selecteren met de gekleurde toetsen De gekleurde balken (bj TOP) resp. de gekleurde tekst (bj FLOF) op de voorlaatste regel geven aan met welke kleur toets u naar een bepaald themagebed en onderwerp kunt bladeren. Lotto/Toto Wrtschaft OO Index O1 Impressum O7 + Inhalt tagesschau Pagnaselecte Rood: terug naar de vorge pagna (net bj FLOF) Groen: verder naar de volgende pagna (net bj FLOF) Geel: naar het volgende onderwerp (alleen bj TOP en FLOF) Blauw: naar het volgende themagebed (alleen bj TOP en FLOF) Overge functes voor het selecteren van pagna s en op de pagna aangegeven pagnanummer markeren (page catchng) en met oproepen Van de ene naar de andere subpagna bladeren. Op de onderste menuregel kunt u zen welke subpagna s al opgeroepen kunnen worden. Overzchtspagna 100 oproepen De TOP-tabel s een teletekst-overzcht n de vorm van een ljst. Deze tabel kan alleen worden opgeroepen bj zenders met het TOP-bedenngssysteem. TOP-tabel oproepen TOP-tabel Überscht tagesschau Wetter Sport 1 TV Gude ARD heute ARD morgen FS-Sendungen TV Gude 2 Kultur Gesellschaft wetere... Pagna selecteren en met oproepen werden O.3O n Zwllng zu vel OO Tagesschau um zwölf tagesschau O TV Gude.. 3OO/4OO Wetter O Kultur OO Sport OO/6OO TXT-Quz Lotto/Toto Wrtschaft OO Index O1 Impressum O7 + Inhalt tagesschau Pagnaselecte + Wetter Vorhersage Städte Regonal Resen nt. Städte Bowetter 1OO 1OO ARD-Text Terug nde Geld Optonen O raadplegen O1.O7.O1 1O:3O:42 ARD-Text Teletext m rsten Themagebed markeren Onderwerpkolom selecteren Onderwerp markeren Pagna laten zen Pagnanummer drect nvoeren Weergave van de teletekstpagna s Automatsch versprngende pagna s vastzetten (HOLD) 0 9 Teletekstmenu enu Neuw Tonen Programma /+ Sub-pag Opname Tmer TOP-tabel Instellngen Info Terug nde Vergroten: bovenste gedeelte onderste gedeelte normaal formaat TV-beeld n-/utschakelen (splttekst) Teletekstmenu oproepen 1OO 1OO ARD-Text O1.O7.O1 1O:3O:42 ARD-Text Teletext m rsten Letzte eldung: Lbyscher Botschafter n London schleßt ntschädgung für Lockerbe-Opfer ncht mehr aus Fußball: Rolf Hüssmann soll neuer Sportdrektor bem VfB Stuttgart werden O.3O n Zwllng zu vel OO Tagesschau um zwölf tagesschau O TV Gude.. 3OO/4OO Wetter O Kultur OO Sport OO/6OO TXT-Quz Lotto/Toto Wrtschaft OO Index O1 Impressum O7 + Inhalt tagesschau Pagnaselecte Her vndt u functes als Neuwsflts, Tonen van verborgen nformate, overschakelen naar andere zenders (als er een tweede tuner beschkbaar s), 4-cjferg subpagnanummer drect nvoeren (als de subpagna s net automatsch wsselen), vdeotmeropnames va teletekst programmeren of de tmeroverzcht oproepen. Bj de nstellngen vndt u de menu s om de overzchtspagna s, de onderttelpagna s en uw persoonljke teletekstpagna s te defnëren. Volume nstellen In de teletekstmodus kunt u het volume nstellen, nadat u de gelud ut/aan-toets theeft ngedrukt.

17 Gebruksmod Vdeo-modus et de vdeo-knoppenbalken kunt u Loewe vdeorecorders en Loewe DVD-spelers bedenen, ook als deze aan het oog zjn onttrokken. De vdeoapparaten moeten va de uro-av-bussen (scart) aangesloten en va het menu Aanslutngen aangemeld zjn. De functe Dgtal Lnk van de Loewe vdeorecorder moet ngeschakeld worden. Alleen dan kunt u de knoppenbalk gebruken. Ook voor tmer-opnames van satelletprogramma s de door het tv-toestel worden bestuurd, heeft u Dgtal Lnk of Dgtal Lnk Plus nodg. U kunt maxmaal dre knoppenbalken oproepen, maar alleen knoppenbalken van aangemelde vdeorecorders en DVD-spelers worden n beeld gebracht. Vdeo-knoppenbalk V= n-/utschakelen AUX DVD VCR Vdeo-knoppenbalk selecteren, als er meer dan één vdeorecorder s aangesloten of er een DVDspeler en een vdeorecorder zjn aangesloten. Functe selecteren VCR/DVD n-/utschakelen Vdeo-ngang (uro-av-bus) voor de vdeorecorder selecteren Terugspoelen (alleen bj VCR) resp. zoekmodus terug Stoppen (STOP) Weergave (PLAY) STOP STOP AUX Info enu nde Doorspoelen (alleen bj VCR) resp. zoekmodus voorwaarts Stlstaand beeld (PAUZ) Volgende hoofdstuk (alleen bj DVD) Vorge hoofdstuk (alleen bj DVD) Opname Geselecteerde functe utvoeren. Als u een opname start, wordt het programma opgenomen van de zender de op dat moment s ngeschakeld. U kunt uw TV-toestel nu net op een andere zender zetten; deze functe s geblokkeerd. Pas als de opname beëndgd s, kunt u een andere zender kezen. Utzonderngen: 1. Als er meer dan één tuner (geen PIP-tuners) n uw TV-toestel s ngebouwd, kunt u met de tweede tuner een programma op een andere zender bekjken. 2. Ook het sgnaal van een AV-aanslutng kunt u bekjken (bjv. DVD-speler of een tweede vdeorecorder). 3. Bj een vdeorecorder met Dgtal Lnk Plus wordt voor de opname de tuner van de vdeorecorder gebrukt (net voor satelletzenders). Vdeo-menu Vdeo-menu oproepen Vdeo-menu Tmer Opname DR-archef Aanslutngen Instellngen Het vdeo-menu bedt u de volgende mogeljkheden: Info Terug nde In het menu Tmer kunt u de tmergegevens achteraf wjzgen, de gegevens wssen en neuwe opnames programmeren. In het menu Opname kunt u va PG, teletekst of handmatg de tmer programmeren. Als er een dgtale recorder s ngebouwd, kunt u met DR-archef het archefoverzcht oproepen. Vanut het menu Aanslutngen kunt u AVapparaten aan- en afmelden. et het menu Dgtal Lnk Plus gegevensutwsselng worden de zendergegevens van uw tv-toestel (geen satelletzenders) overgedragen naar de Dgtal Lnk Plus vdeorecorder. In het menu Instellngen kunt u de voorloopen nalooptjd van een opname en de sereopnametolerante nvoeren. Dgtal Lnk Plus vdeorecorders beschkken over de mogeljkhed de programmagegevens van het TV-toestel va de uro-av-kabel over te dragen naar de vdeorecorder (geen satelletzenders). Na edere wjzgng n het programmageheugen van uw TV-toestel of vdeorecorder wordt er gevraagd of er gegevensoverdracht moet plaatsvnden. Voor het opnemen met een Dgtal Lnk Plus vdeorecorder wordt altjd het ontvanggedeelte van de vdeorecorder gebrukt (geen satelletzenders); de tuner van het TV-toestel bljft beschkbaar voor televsekjken. Loewe vdeorecorders beschkken bovenden over Dgtal Lnk, een systeem voor het besturen van Loewe vdeorecorders va de uro-av-kabel. Als uw Loewe vdeorecorder alleen over Dgtal Lnk beschkt, wordt bj het opnemen de tuner van het televsetoestel gebrukt. Als u uw Loewe vdeorecorder aan het oog heeft onttrokken, kunt u de vdeorecorder met de Loewe afstandsbedenng bedenen. Bedenng va de vdeo-knoppenbalk s met Dgtal Lnk eveneens mogeljk. Dgtal Lnk moet va de vdeorecorder worden ngeschakeld. Gebruk alleen uro-av-kabels de volledg bedraad zjn, omdat Dgtal Lnk resp. Dgtal Lnk Plus anders net functoneert. 17

18 RC5/RC6 SAT SRVIC IR CTRL SAT A/D VGA AUDIO IN AV1 R AUDIO OUT VHF/UHF L DIG IN 1 2 DIG OUT AV2/RGB AV3 C SUBWOOFR STAND SUB SUR R L Gebruk van extra apparatuur Apparatuur aanmelden Bj het programmeren van uw televsetoestel heeft u met de aanslutwzard alle aangesloten apparaten (vdeorecorder, camcorder, DVD-speler, DVD-recorder, Loewe audo nstallates, pay-tvdecoder, Loewe hus-besturng, ntercom) al aangemeld en aangesloten. Als u nog meer of andere apparaten wlt aansluten, moet u met de opte Aanslutngen ut het tv-menu de aanslutwzard oproepen. Naast de aanslutng va de uro-av-bussen moet u ook een aanslutng van de antenne (alleen antenne-nrchtng of kabelnstallate) va de vdeorecorder met het tv-toestel tot stand brengen. Daarmee kan zowel de tuner n de vdeorecorder als de n het tv-toestel het antennesgnaal ontvangen. Als het tv-toestel s utgerust met een DVB-T module, moet u de vdeorecorder verbnden met de IN-bus van deze module. RFn AV1/TV RFout AV2/Dec De zender van de VCR zoeken en opslaan (als er geen uro AV-kabel aanwezg s) Schakel de testzender van de vdeorecorder n of plaats een bespeelde cassette n het apparaat en start de weergave. Roep vervolgens op het TV-toestel zender 0 op (standaard ngesteld op kanaal 36). Selecteer onder AV-selecte de eerste menu-opte (VCR). Om te voorkomen dat er bj het zoeken van de zender normale televsezenders worden gevonden, moet u de antennestekker ut de antenne-ngang van de vdeorecorder lostrekken (de stekker waarvan de kabel naar de antennenrchtng loopt). TV-menu oproepen Tv-menu Standaardwaarden Beeld Gelud zap2text Aanslutngen Instellngen Instellngen Programma's AV-nstellngen Knderslot OSD beeldscherm Tmerfuctes Tjd en datum Overge... Programma's Automatsch zoeken anueel nstellen Sorteren Wssen Naam ngeven/veranderen Voorkeurprogramma's Zenders handmatg nstellen Berek VHF UHF Kabel Kanaal 36 Frequente Hz Naam VIDO Norm B/G Kleurnorm Autom. Zoekmodus Zenders handmatg nstellen Berek UHF Kanaal 30 ( ) Frequente Hz Naam 30 Norm B/G Kleurnorm Autom. 0-9:Invoer Zoekmodus Opslaan Info Terug Info Terug nde 3 0 Instellngen markeren oproepen Programma s markeren oproepen anueel nstellen markeren oproepen Berek markeren en UHF selecteren Kanaal markeren Kanaal 30 nvoeren Zenders handmatg nstellen Berek UHF Kanaal 37 ( ) Frequente Hz Naam 37 Norm B/G Kleurnorm Autom. 0-9:Invoer Zoekmodus Opslaan Kanaal zoeken (blauwe toets) Als de zender s gevonden: opslaan (rode toets) r verschjnt een overzcht van opgeslagen zenders op het beeldscherm. Info Terug nde Opslaan 0 VCR 1 ARD 2 ZDF 3 SAT.1 4 RTL 5 VOX 6 S RTL 7 N TV 8 DSF 9 S RTL 10 N TV 11 DSF 12 T3 13 PRO7 14 RTL 2 15 WDR 3 16 BR 3 17 HR 3 Programma nvoegen Programma overschrjven Zender overschrjven (zender 0 gemarkeerd) enu s utschakelen 18 KIKA 19 PHONIX 20 UROSPRT 21 KABL 1 22 TV 23 CNN INT. 24 HOT 25 TV 5 26 VIVA Slut de eerder losgetrokken antennestekker weer aan op de vdeorecorder. Als er nu storngen optreden, omdat een TVzender utzendt va het kanaal dat ook door de vdeorecorder wordt gebrukt, moet u het zendkanaal van de vdeorecorder veranderen (ze de gebruksaanwjzng van de vdeorecorder) en de zender van de vdeorecorder op het TV-toestel opneuw zoeken. Info Terug nde 18

19 Gebruk van extra apparatuur Vdeoweergave U heeft verschllende mogeljkheden om het beeld en gelud van de vdeorecorder, DVD-speler of camcorder va uw tv-toestel te laten weergeven: 1. U gebrukt de uro-av-bussen van het tvtoestel en de vdeorecorder. Dt s de beste van alle mogeljkheden met een goede beelden geludskwaltet. Voor camcorders kunt u het beste de frontbussen AVS gebruken. Bj een Dgtal Lnk Plus vdeorecorder wordt het beeld van de vdeorecorder weergegeven vanaf de actuele programmaplaats. Bj een standaardvdeorecorder, een dvdspeler of een camcorder selecteert u va de functe AV-selecte of va het zenderoverzcht de AV-bus waarop het vdeoapparaat s aangesloten. Vdeorecorders geven tjdens de weergave een schakelspannng af, de het tv-toestel kan analyseren (kunt u voor edere vdeorecorder actveren va de aanslutwzard of door n het TV-menu Instellngen AV-nstellngen Schakelspannng nschakelen op Ja te zetten). In dt geval wordt het beeld van de vdeorecorder net als bj Dgtal Lnk Plus vdeorecorders weergegeven vanaf de actuele programmaplaats. 2. Aangemelde Loewe vdeorecorders en DVDspelers kunt u ook bedenen met de vdeoknoppenbalk. eer herover s te vnden op blz U gebrukt de antenneverbndng tussen vdeorecorder en tv-toestel. Het gelud wordt alleen n mono weergegeven. Kes hervoor onder AV-selecte de eerste menu-opte, bjv. VIDO. AV-zender oproepen va de functe AVselecte 0 AV-selecte AV-selecte oproepen VIDO AV1 AV2 AV3 AVS AV-bus of VIDO voor zender van de vdeorecorder selecteren. Nu zet u het beeld van het aangesloten AVapparaat. AV-zender oproepen va het zenderoverzcht Zenderoverzcht oproepen Programmaoverzcht: TV Op nummer AVS AV3 AV2 AV1 0 VIDO 1 ARD 2 ZDF 3 SAT.1 4 RTL 5 VOX 6 S RTL 7 N TV 8 DSF 9 T3 10 PRO7 11 RTL 2 12 WDR 3 13 BR 3 14 HR 15 DR Zenderselecte: Bj sorterng op nummer vndt u de AV-bussen altjd aan het begn van het overzcht zonder nummers. Selecteren en met bevestgen Zenders wjzgen Favorete zenders Sorterng wjzgen arkeer de AV-bus Gemarkeerde AV-bus oproepen Nu zet u het beeld van het aangesloten AVapparaat. Info enu nde 19

20 Gebruk van extra apparatuur Loewe vdeorecorder en Loewe DVD-speler drect bedenen U kunt de afstandsbedenng van uw TV-toestel ook omzetten op het bedenen van Loewe vdeorecorders en Loewe DVD-spelers. U kunt deze apparaten drect bedenen of, als ze aan het oog zjn onttrokken, va het TV-toestel. Dan moet bj de vdeorecorder de functe Dgtal Lnk worden ngeschakeld. Te bedenen apparaat selecteren: voor vdeorecorder: het lampje VTR op de afstandsbedenng brandt... opneuw ndrukken: het lampje DVD gaat branden... nogmaals ndrukken: er branden geen lampjes meer; de TVbedenng s geactveerd. Als er s omgeschakeld naar VTR of DVD, kan het TV-toestel net bedend worden. Schakel n dt geval terug naar TV of wacht 20 seconden tot de afstandsbedenng automatsch terugschakelt naar TV-bedenng (geen van de lampjes brandt). Loewe vdeorecorders VV3600H, VV8500H und VV5000 kunnen met deze afstandsbedenng net worden bestuurd. Gebrukt de orgnele afstandsbedenng of de vdeo-knoppenbalk. Functes voor Loewe vdeorecorders Functes voor Loewe DVD-spelers Indcate: VCR bedenen Indcate: DVD bedenen te bedenen apparaat kezen: TV/DVD/VCR ShowVew-tmer-menu oproepen/verwjderen omschakelen van long play op standard play SV VTR Control 150 DVD LP 000 V= gelud nstellen /taalkeuze voor de zender beeld- en geludsbron kezen nschakelen/utschakelen vanut standby tmerljst oproepen /verwjderen teller op nul zetten ndcator: VCR bedenen ndcator: DVD bedenen drecte bedenng TV/VCR/DVD selecteren menubalk aan, selecte cameraposte actef menubalk aan, herhalen actef SV VTR Control 150 DVD LP 000 V= markerngsteken plaatsen menubalk aan, zoom actef nschakelen/op standby zetten gebrukersnterface van de ngevoerde DVD aan menubalk aan, hoofdstukselecte actef Zender drect kezen n het menu: cjfers nvoeren hoofdstuk kezen /n het menu: cjfers nvoeren VCR-menu oproepen pauze (stlstaand beeld) /beeld-voorbeeldweergave zenderkeuze volgende/vorge /handmatge trackng /n het menu: poste kezen terugspoelen /zoeken terug band stoppen T 0 statusweergave n het menu: menu verwjderen opname starten (+ ) zenderoverzcht oproepen n het menu: oproepen/bevestgen slow moton voorut n het menu: selecteren/nstellen langzaam terugspoelen n het menu: selecteren/nstellen doorspoelen /zoeken voorut weergave starten DVD-menu aan /n het menu: menu sluten pauze /beeld voor beeld, slow moton volgende hoofdstuk (boven) begn hoofdstuk resp. vorge hoofdstuk (onder); n het menu: selecteren omhoog/omlaag begn hoofdstuk resp. vorge hoofdstuk/ zoeken achterut stop T 0 statusvenster aan /n het menu: menu sluten menubalk aan, vorge functe actef /n het menu: nfo aan/ut overzcht ttels/hoofdstukken /n het menu: menukeuze bevestgen zoeken /n het menu: selecteren rechts/lnks volgende hoofdstuk/ zoeken voorut weergave 20

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi Instrucciones de manejo

Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi Instrucciones de manejo Gebruiksaanwijzing Mode d'emploi Instrucciones de manejo 233 32399.010 TV Nemos 32 Nemos 29 Nemos 28 Mimo 29 Mimo 28 Aventos 3981 ZW Aventos 3972 ZP Aventos 3970 ZW Aventos 3781 ZW Aventos 3772 Z Aventos

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Articos 32 HD/DR+ 233 31310.011

Gebruiksaanwijzing. TV. Articos 32 HD/DR+ 233 31310.011 Gebruiksaanwijzing. Articos 32 HD/DR+ TV. 233 31310.011 1 1 Inhoud Afstandsbediening TV-functies 3 Bedieningsgedeelte 4 Aansluitingen aan de achterkant van het toestel 5 Hartelijk welkom 6 Hartelijk dank

Nadere informatie

Loewe Art UHD. Loewe ART UHD Ultra High Definition voor een uitzonderlijke beeldkwaliteit

Loewe Art UHD. Loewe ART UHD Ultra High Definition voor een uitzonderlijke beeldkwaliteit UHD Loewe ART UHD Ultra Hgh Defnton voor een utzonderljke beeldkwaltet Bj Loewe krjgt beeldkwaltet absolute prortet. Dankzj zjn Ultra Hgh Defnton (38 x 2160 pxels) s de Loewe ART-televse, de bovenden compatbel

Nadere informatie

Bekijk uw programma s in alle vrijheid met Loewe DR+ Meerdere programma s tegelijk opnemen. Loewe Multi Recording.

Bekijk uw programma s in alle vrijheid met Loewe DR+ Meerdere programma s tegelijk opnemen. Loewe Multi Recording. UHD Ultra hgh defnton voor een utzonderljke beeldkwaltet Bj Loewe krjgt beeldkwaltet absolute prortet. Dankzj zjn Ultra Hgh Defnton (3840 x 2160 pxels) s de Connect-tv, de bovenden compatbel s met de H.265/HEVC-standaard

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Spheros R37 Masterpiece Spheros R37 Masterpiece/DR+ 233 32173.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Spheros R37 Masterpiece Spheros R37 Masterpiece/DR+ 233 32173.010 Gebruiksaanwijzing. S P H E R O S Spheros R37 Masterpiece Spheros R37 Masterpiece/DR+ TV. 233 32173.010 1 1 Geachte klant, Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige televisietoestel van Loewe.

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Spheros 42 HD Spheros 42 HD/DR+ 233 31936.011

Gebruiksaanwijzing. TV. Spheros 42 HD Spheros 42 HD/DR+ 233 31936.011 Gebruiksaanwijzing.. Spheros 42 HD Spheros 42 HD/DR+ TV. 233 31936.011 1 1 Inhoud Afstandsbediening TV-functies 3 Aansluiten Signal Box 4 Bediening aan de Signal Box 5 Installeren 6-7 Opstellingsmogelijkheden

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands Inhoudsopgave Inledng Inhoudsopgave...7 Vóór gebruk...8-9 Afspeelbare dscs...8 Berek van de afstandsbedenng...8 Voorzorgsmaatregelen...9 Opmerkngen over dscs...9 Over symbolen...9 Kezen van de weergavebron...9

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Home Entertainment in perfectie.

Home Entertainment in perfectie. Home Entertanment n perfecte. Het Loewe-programma 2010. Het Loewe-programma 2010. Inoud. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual Rack

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Loewe Connect ID. Kwestie van karakter.

Loewe Connect ID. Kwestie van karakter. Loewe Connect ID. Kweste van karakter. Beken kleur. Loewe Connect ID. We kleur bekent, toont karakter. En dat s preces wat de Connect ID doet. Hj onderstreept uw karakter als eerste TV-toestel. Geen enkele

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Video. ViewVision 8106 H 233 31251.010

Gebruiksaanwijzing. Video. ViewVision 8106 H 233 31251.010 Gebruiksaanwijzing. ViewVision 8106 H Video. 233 31251.010 1 1 Inhoud Afstandsbediening VCR-functies 3 Bediening van het apparaat 4 sluitingen aan de achterkant 4 Hartelijk welkom 5 Over dit apparaat 5

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Een kwestie van karakter. Loewe Connect ID.

Een kwestie van karakter. Loewe Connect ID. Een kweste van karakter. Loewe Connect ID. Modern. Etquette kun je aanleren, karakter s aangeboren. U maakt een dudeljk verschl tussen goede maneren en echte stjl. Uw stjl s zoals uzelf: strak, zakeljk

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Wonder. Mooi. Loewe Reference verleidt de zinnen. En dan zet u hem aan.

Wonder. Mooi. Loewe Reference verleidt de zinnen. En dan zet u hem aan. Lcht. Kracht. Wonder. Moo. Loewe Reference verledt de znnen. En dan zet u hem aan. Overweldgend op het eerste gezcht. Een kunstwerk mddenn de rumte. Pure, heldere vormen met een adembenemend slank slhouet.

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl Handleiding Solcon TV Inhoud 1. De eerste keer opstarten 1.1 De eerste keer opstarten van uw Dune 2 Starten met... 2.1 TV kijken 2.2 Radio Luisteren 2.3 TV Gids 3 Fuctionaliteit Solcon TV 3.1 Pauze TV

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Articos 55 HD 233 31599.011

Gebruiksaanwijzing. TV. Articos 55 HD 233 31599.011 Gebruiksaanwijzing.. Articos 55 HD TV. 233 31599.011 1 1 Inhoud Welkom! 3 Afstandsbediening TV-functies 4 Aansluiten 5 Installeren 6-7 Opstellingsmogelijkheden 6 ampinformatie 7 Omwille van uw veiligheid...

Nadere informatie