Alcatel OmniPCX Enterprise

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcatel OmniPCX Enterprise"

Transcriptie

1 Alcatel OmniPCX Enterprise

2

3 ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1

4 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het indrukken van de bedrijfsknop (afhankelijk van het type toestel : etc, ooo,, ) weergegeven door N.B. : Bepaalde in deze handleiding beschreven functies kunnen afhankelijk zijn van het type toestel of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg bij twijfel de systeembeheerder van uw installatie. 2

5 I N H O U D Uw oproepen Uitgaande externe oproepen...8 Uitgaande interne oproepen...8 De centrale bellen...8 Opbellen via de algemene verkortkieslijst...9 Doorverbinden van een oproep...9 Medewerker bellen (uw secretaresse of collega)...9 Uw gesprekspartner in de wacht plaatsen...10 Ander nummer kiezen tijdens een gesprek...10 Aannemen van oproepen tijdens een gesprek...11 Overschakelen van de ene gesprekspartner naar de andere (wisselgesprek)...11 Nummer kiezen uit uw individuele verkortkieslijst...11 Opvangen van een oproep bestemd voor een ander toestel...12 Met twee andere interne en/of externe gesprekspartners tegelijkertijd spreken (conferentiegesprek)...12 Parkeren (een externe gesprekspartner in de wacht plaatsen)...13 Automatisch terugbellen aanvragen als een intern toestel bezet is...14 Automatisch terugbellen bij bezet intern toestel...14 Nachtbel beantwoorden...15 Raadplegen van wachtende oproepen...15 Deelnemen aan een geprogrammeerde conferentie...15 Inbreken in een intern gesprek...16 Groepsschakeling...17 Uw groep tijdelijk verlaten

6 Een ISDN-oproep uitsturen...18 Een interne gesprekspartner oproepen op zijn pager...19 Spraakbericht achterlaten...19 Voor uw gemak Uw persoonlijke code programmeren...22 Uw individuele verkortkieslijst programmeren...22 Laatst gekozen nummer herhalen (herhaling nummer)...22 Afspraak programmeren...23 Wijzigen van het gekoppelde nummer...23 Niet storen...24 Volgstand van oproepen zodra u in gesprek bent...24 Ongewenste oproepen melden...24 Kostenplaats ingeven (oproepen toerekenen aan klantrekeningcodes)...25 Een extern privé-nummer bellen...25 Substitutie van een toestel...26 Tijdens uw afwezigheid Oproepen in volgstand plaatsen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand)...28 Oproepen in volgstand plaatsen naar toestel van collega...28 Oproepen in volgstand plaatsen naar een voice mail...29 Oproepen in volgstand plaatsen naar een ander nummer als u niet op kantoor bent...29 Volgstand van uw oproepen vanaf een ander toestel...29 Oproepen in volgstand plaatsen naar uw pager

7 Volgstand annuleren...30 Nieuwe berichten raadplegen...31 "Aanvragen tot terugbellen" raadplegen...31 Vergrendelen van uw toestel...32 Beantwoorden van een pager oproep...32 Terugbellen laatste interne beller die geen gehoor kreeg...32 Verklarende woordenlijst

8 6

9 O P R O E P E N U W O P R O E P E N 7

10 Uitgaande externe oproepen Neem de hoorn op. Kies een cijfer (bijvoorbeeld 0), gevolgd door het nummer van de door u gewenste gesprekspartner. Opmerking: 0 is de standaardcode voor een buitenlijn. Raadpleeg de te kiezen codes voor de benodigde functie (zie codetabel). Uitgaande interne oproepen Neem de hoorn op. Kies rechtstreeks het nummer van de door u gewenste gesprekspartner of gebruik uw individuele verkortkieslijst (Programmering van de lijst blz.22). De centrale bellen Neem de hoorn op. Kies een cijfer, bijvoorbeeld 9, op uw toetsenbord. Opmerking: 9 is de standaardcode van de functie "Oproep centrale" (zie codetabel). 8

11 Opbellen via de algemene verkortkieslijst Uw toestel biedt toegang tot een algemene lijst met verkortkiesnummers. Kies rechtstreeks het gewenste verkortkiesnummer. Doorverbinden van een oproep U bent in gesprek en u wilt uw gesprekspartner naar een ander toestel doorverbinden. Breng een ruggespraak gesprek tot stand en hang daarna op. U kunt de oproep meteen doorverbinden of wachten tot het andere toestel antwoordt alvorens het gesprek door te verbinden. O P R O E P E N Opmerking : het is doorgaans niet mogelijk om oproepen van de ene buitenlijn naar de andere door te verbinden (dit is afhankelijk van uw nationaal telefoonsysteem). Medewerker bellen (uw secretaresse of collega) Elk toestel kan aan het nummer van een medewerker worden gekoppeld. Kies om deze op snelle wijze te bellen de functiecode "Oproep vaste collega" (zie codetabel). Opmerking: uw voic kan als gekoppeld nummer geprogrammeerd worden. 9

12 Uw gesprekspartner in de wacht plaatsen U bent in gesprek met een interne of externe gesprekspartner. U wilt hem in de wacht plaatsen om het gesprek later op hetzelfde toestel terug te nemen. Kies de functiecode "Ruggespraak" (zie de codetabel) of (toestel met multifrequentie toetsenbord) ; de gesprekspartner wordt automatisch in de wacht geplaatst. Uw gesprekspartner hoort de wachttoon. Hang de hoorn op om het gesprek te hervatten (uw toestel belt, neem vervolgens de hoorn op) of (toestel met multifrequentie toetsenbord). Ander nummer kiezen tijdens een gesprek Tijdens een gesprek met een interne of externe gesprekspartner, kunt u een ander nummer kiezen. Kies hiertoe de functiecode "Ruggespraak" (zie de codetabel) en toets vervolgens het nummer van uw tweede gesprekspartner in. U wordt vervolgens verbonden met de tweede gesprekspartner. De eerste gesprekspartner wordt automatisch in de wacht geplaatst. Kies om het tweede gesprek te verbreken en het eerste gesprek terug te nemen de functiecode "Annuleren ruggespraak" of (toestel met multifrequentie toetsenbord) en kies de functiecode "Annuleren ruggespraak". Hang in geval van een verkeerde handeling op. Uw toestel wordt gebeld en u krijgt weer verbinding met uw eerste gesprekspartner. 10

13 Aannemen van oproepen tijdens een gesprek Wanneer u in gesprek bent en een tweede persoon u probeert te bereiken, hoort u een korte pieptoon. Plaats uw gesprekspartner in de wacht (zie blz.10) om te antwoorden en kies de functiecode "Raadplegen wachtende oproep" (zie codetabel). Volg dezelfde procedure op om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner. Als u ophangt zonder de tweede oproep aan te nemen, zal uw toestel automatisch opnieuw overgaan. O P R O E P E N Overschakelen van de ene gesprekspartner naar de andere (wisselgesprek) U bent met een gesprekspartner in gesprek, terwijl een andere in de wacht staat. Kies om van de ene gesprekspartner over te gaan naar de andere de functiecode "Wisselgesprek" (zie codetabel) of en kies de functiecode "Wisselgesprek" (toestel met multifrequentie toetsenbord). Uw twee gesprekspartners zijn nooit onderling in gesprek. Nummer kiezen uit uw individuele verkortkieslijst Uw toestel beschikt over een lijst met 12 nummers, die toegankelijk zijn door middel van de toetsen van het toetsenbord. Om een nummer te kiezen uit uw individuele verkortkieslijst: 11

14 kies de functiecode "Oproep uit individuele verkortkieslijst" en druk vervolgens op de toets van het toetsenbord waaronder u het nummer geprogrammeerd heeft (Programmering van de lijst blz.22). Opvangen van een oproep bestemd voor een ander toestel U hoort een toestel bellen in een kamer waar niemand aanwezig is om te antwoorden. Als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u de oproep beantwoorden vanuit uw eigen toestel. Als het toestel tot dezelfde toestelgroep behoort als uw eigen toestel Kies de functiecode "Pickup groepsoproep" (zie codetabel). Als het andere toestel niet tot uw groep behoort Kies de functiecode "Pickup toestel oproep" (zie codetabel) gevolgd door het nummer van het toestel dat u hoort overgaan. Met twee andere interne en/of externe gesprekspartners tegelijkertijd spreken (conferentiegesprek) Wanneer u met een gesprekspartner in gesprek bent, wordt een andere gesprekspartner in de wacht geplaatst. 12

15 Kies voor een conferentiegesprek tussen 3 gesprekspartners de functiecode "Driepartijenconferentie" (zie codetabel) of en kies de functiecode "Driepartijenconferentie" (toestel met multifrequentie toetsenbord). Voer dezelfde procedure uit om het conferentiegesprek te annuleren. U blijft in verbinding met de eerste gesprekspartner, terwijl het gesprek met de tweede verbroken wordt. N.B.: Als u tijdens een conferentiegesprek ophangt, kunnen de twee andere gesprekspartners rechtstreeks met elkaar verder praten (behalve als ze beiden externe gesprekspartners zijn). O P R O E P E N Parkeren (een externe gesprekspartner in de wacht plaatsen) U kunt een externe gesprekspartner in de wacht plaatsen om het gesprek op een ander intern toestel te hervatten. Plaats de gesprekspartner tijdens het gesprek in de wacht (zie blz.10) en kies vervolgens de functiecode "Parkeren/terugnemen" (zie codetabel) gevolgd door het nummer van het toestel waarop u het gesprek wilt hervatten. Kies om de wachtstand op te heffen de functiecode "Parkeren/terugnemen" gevolgd door het nummer van het toestel waarop het gesprek "geparkeerd" werd. N.B.: Als een geparkeerd gesprek niet binnen een bepaalde tijd hervat wordt, wordt het automatisch naar de centrale doorgeschakeld. 13

16 Automatisch terugbellen aanvragen als een intern toestel bezet is U belt een interne gesprekspartner, maar de bezettoon geeft aan dat hij in gesprek is. U kunt automatisch teruggebeld worden, zodra uw gesprekspartner ophangt. Kies de functiecode "Verzoek om terug te bellen" (zie codetabel). Hang vervolgens op. Kies om het verzoek te annuleren het nummer van uw gesprekspartner en hang vervolgens op of volg de aanwijzingen op die u hoort. N.B. : deze functie kan ook gebruikt worden voor een onbezet intern toestel (wanneer de persoon die u wilt bereiken afwezig is). U wordt dan teruggebeld zodra uw gesprekspartner de hoorn opneemt. Automatisch terugbellen bij bezet intern toestel U belt een interne gesprekspartner ; door een bieptoon wordt kenbaar gemaakt dat zijn toestel bezet is. U kunt uzelf in de wachtstand plaatsen door de functiecode "Wachten op bezet toestel" te kiezen (zie codetabel) Zodra uw gesprekspartner zijn gesprek beëindigd heeft en hij uw oproep niet beantwoord heeft, wordt deze oproep herhaald. 14

17 Nachtbel beantwoorden Als de telefoniste afwezig is, worden de voor de centrale bestemde interne of externe oproepen in principe naar alle toestellen gestuurd. Kies om een oproep te beantwoorden de functiecode "Beantwoorden nachtoproep" (zie codetabel). Raadplegen van wachtende oproepen U bent in gesprek. Door een bieptoon wordt kenbaar gemaakt dat een interne of externe gesprekspartner u probeert te bellen. Deze gesprekspartner wordt in de wacht geplaatst. U wilt deze oproep meteen beantwoorden: zet uw gesprek in de wachtstand (zie blz.10) en kies vervolgens de functiecode "Raadplegen wachtende oproep" (zie codetabel). O P R O E P E N N.B.: u kunt ervoor zorgen dat er geen oproepen in de wacht geplaatst worden wanneer u in gesprek bent. Kies de functiecode "Beheersing wachten op bezet toestel" (zie codetabel) Om deze blokkering te annuleren, hoeft u slechts op te hangen. Deelnemen aan een geprogrammeerde conferentie Op een vooraf bepaald tijdstip kunt u deelnemen aan een telefonisch conferentiegesprek met maximaal 7 tot 29 interne en externe gesprekspartners (afhankelijk van de configuratie). 15

18 Alle gesprekspartners moeten vooraf een vertrouwelijke toegangscode intoetsen. Uw systeembeheerder bepaalt uit hoeveel cijfers deze code bestaat. Kies de functiecode "Geprogrammeerde conferentie" (zie codetabel), gevolgd door de geheime toegangscode. Als u de eerste deelnemer bent, hoort u een wachttoon. Zo niet, dan wordt u toegelaten tot de conferentie. U kunt de conferentie te allen tijde verlaten door de verbinding te verbreken. Als er geen plaats meer is voor deelname aan de conferentie, hoort u de bezettoon. Een gesprekspartner aan de conferentie voorstellen U kunt een interne of externe gesprekspartner aan de conferentie voorstellen door middel van de faciliteit Doorverbinden. U bent in gesprek met een gesprekspartner. Kies de functiecode "Geprogrammeerde conferentie" (zie codetabel) gevolgd door de vertrouwelijke code voor deelname aan de conferentie. Uw gesprekspartner wordt automatisch in de wacht geplaatst en vervolgens doorverbonden naar het conferentiegesprek wanneer u ophangt. Inbreken in een intern gesprek Het toestel van uw gesprekspartner is bezet. Als dit toestel niet "beveiligd" is, kunt u, mits u hiertoe de bevoegdheid heeft, zich in het gesprek bijvoegen. 16

19 Kies de functiecode "Inbreken" (zie codetabel); door een bieptoon wordt kenbaar gemaakt dat u zich in het gesprek bijvoegt. Wanneer één van de 3 gesprekspartners ophangt, blijven de 2 resterende in gesprek met elkaar. Beveiligen tegen inbreken Kies de functiecode "Databescherming" (zie codetabel) en bel vervolgens uw gesprekspartner; de beveiliging wordt opgeheven wanneer u ophangt. O P R O E P E N Groepsschakeling Sommige toestellen kunnen in een lijnengroep worden geplaatst. Door het groepsnummer te kiezen, krijgt u verbinding met één van de toestellen van de groep. Zodra één van de toestellen antwoordt, bent u in verbinding met de toestelgroep. Opmerking: Het blijft altijd mogelijk om een bepaald toestel te bellen via het bijbehorende nummer in plaats van het groepsnummer. Uw groep tijdelijk verlaten Kies de functiecode "Verlaten van de toestelgroep" (zie codetabel) ; door een bieptoon wordt het verlaten van de toestelgroep bevestigd. 17

20 Opmerking: u blijft alle specifiek voor u bestemde oproepen ontvangen. Kies om terug te keren in de groep de functiecode "Toetreden tot toestelgroep" (zie codetabel). Een ISDN-oproep uitsturen* Uw toestel is geschikt voor ISDN-faciliteiten. Kies de functiecode "ISDN oproep" (zie codetabel) en vervolgens het nummer van uw gesprekspartner. Bevestig het gekozen nummer door #. * toestel met multifrequentie toetsenbord Een sub-adres versturen Het is mogelijk dat u een viercijferig sub-adres moet toevoegen aan het nummer van uw gesprekspartner om direct toegang te krijgen tot zijn fax, PC, telefoon, enz. Kies de functiecode "ISDN oproep" (zie codetabel) en het nummer van de gesprekspartner. Toets het sub-adres in op het toetsenbord (het sub-adres begint met * gevolgd door maximaal 4 cijfers). Bevestig door # als het sub-adres niet vier cijfers telt. 18

21 Een interne gesprekspartner oproepen op zijn pager* Uw gesprekspartner antwoordt niet en u weet dat hij een pager heeft. Kies om hem op te roepen de functiecode "Pager verzoek" (zie codetabel). U kunt hem tevens rechtstreeks oproepen op zijn pager door de functiecode "Directe pager oproep" te kiezen (zie codetabel) gevolgd door het nummer van uw gesprekspartner. Uw gesprekspartner kan de oproep aannemen vanuit een willekeurig intern toestel. O P R O E P E N * optioneel Spraakbericht achterlaten Volg de gesproken aanwijzingen van uw voic op. 19

22 20

23 V O O R U W G E M A K G E M A K 21

24 Uw persoonlijke code programmeren De standaardcode van uw toestel is Kies om de vergrendelingscode van uw toestel (zie blz.32) te wijzigen de corresponderende functiecode (zie codetabel). Kies na uw huidige code ingetoetst te hebben, de nieuwe code. Uw individuele verkortkieslijst programmeren Uw verkortkieslijst bestaat uit de twaalf toetsen van uw cijfertoetsenbord. Om deze lijst te programmeren: Neem de hoorn van de haak en kies de functiecode "Programmeren individuele verkortkieslijst". Selecteer een toets en kies vervolgens het te registreren (interne of externe) nummer. Hang op om te bevestigen. Opmerking : wacht bij een decimaal toestel tot alle gekozen cijfers verzonden zijn alvorens op te hangen. Laatst gekozen nummer herhalen (herhaling nummer) Neem om het laatst gekozen nummer te herhalen de hoorn van de haak en kies de functiecode "Herhalen laatst gekozen nummer" (zie codetabel). 22

25 Afspraak programmeren Kies de functiecode "Afspraakherinnering" (zie codetabel). Kies de tijd van de afspraak: 2 cijfers voor de uren, 2 cijfers voor de minuten. Voer het nummer van het te bellen toestel in. Voer niets in als het om uw eigen toestel gaat. Op de vooraf ingestelde tijd zal uw toestel overgaan. Neem de hoorn op en hang weer op ter bevestiging. Opmerking : als u niet meteen antwoordt, zal het toestel nogmaals overgaan. Na de twee poging wordt het verzoek tot herinnering gewist. Als uw toestel in volgstand staat, wordt de afspraakherinnering niet doorgestuurd. Herhaal dezelfde procedure om de afspraakherinnering te annuleren door middel van de functiecode "Annuleren afspraakherinnering" (zie codetabel). Wijzigen van het gekoppelde nummer G E M A K Kies om het gekoppelde toestelnummer te wijzigen de functiecode "Wijzigen van het gekoppelde nummer" gevolgd door het nummer van het nieuw te koppelen toestel. Kies om dit nummer te annuleren het nummer van uw eigen toestel in plaats van het nummer van het gekoppelde toestel. 23

26 Niet storen U kunt uw toestel tijdelijk afsluiten voor alle inkomende oproepen (behalve die van de centrale). Kies de functiecode "Niet storen" (zie codetabel) en vervolgens uw persoonlijke code. Kies om te annuleren de functiecode "Niet storen". Volgstand van oproepen zodra u in gesprek bent Kies de functiecode "Onmiddellijke volgstand bij bezet toestel" (zie codetabel) en kies vervolgens het nummer van bestemming van de volgstand. Opmerking : als het nummer van bestemming niet ingetoetst wordt, worden de oproepen doorgeschakeld naar uw gekoppelde toestel. Ongewenste oproepen melden Wanneer u een oproep beantwoordt en het een ongewenste oproep betreft, kunt u dit melden door de functiecode "Ongewenste oproep" te kiezen (zie codetabel) of (toestel met multifrequentie toetsenbord) en kies vervolgens de functiecode "Ongewenste oproep". Als de oproep afkomstig is van een intern toestel, wordt dit aan de systeembeheerder gemeld. Betreft het een externe oproep, dan wordt de oproep doorgegeven aan de telefoonmaatschappij, zelfs als de beller meteen ophangt. 24

27 Kostenplaats ingeven (oproepen toerekenen aan klantrekeningcodes) U kunt uw externe oproepen van een kenmerk voorzien, zodat de kosten voor rekening komen van uw klanten. Neem de hoorn van de haak. Kies de functiecode "Voorvoegsel kostenplaats" (zie codetabel) gevolgd door de betreffende kostenplaatscode. Opmerking: Deze functie kan ook tijdens een gesprek gebruikt worden (toestel met multifrequentie toetsenbord): en kies vervolgens de functiecode "Code kostenplaats". Een extern privé-nummer bellen U kunt vanaf uw toestel privé-gesprekken voeren door deze als zodanig te kenmerken. De kosten van deze gesprekken worden dan apart in rekening gebracht. Neem de hoorn van de haak. G E M A K Kies de functiecode "Privé oproep" (zie codetabel), eventueel gevolgd door uw persoonlijke code en vervolgens het nummer van uw gesprekspartner. Opmerking: Privé-gesprekken kunnen niet in volgstand worden geplaatst naar een ander toestel. 25

28 Substitutie van een toestel Door middel van deze faciliteit kunt u op een willekeurig ander toestel van de installatie de gebruiksmogelijkheden van uw eigen toestel benutten. Neem de hoorn op en kies de functiecode "Vervanging" (zie codetabel) gevolgd door het nummer van uw toestel, het nummer van uw persoonlijke code en hang vervolgens op. 26

29 T I J D E N S U W A F W E Z I G H E I D A F W E Z I G H E I D 27

30 Oproepen in volgstand plaatsen naar een ander nummer (onmiddellijke volgstand) U kunt de voor u bestemde oproepen in volgstand plaatsen naar uw huistelefoon, een mobiele telefoon, een autotelefoon of een ander toestel, zoals dat van een centrale of een collega. Kies de functiecode "Onmiddellijke volgstand" (zie codetabel). Kies het nummer van het toestel van bestemming. Kies bij een extern nummer eerst de code voor een buitenlijn (bijv. 9). Opmerking : In deze stand blijft het mogelijk vanaf uw eigen toestel te bellen, maar u kunt zelf alleen worden gebeld vanaf het toestel waarnaar uw oproepen in volgstand zijn geplaatst. Als er geen nummer voor het toestel van bestemming gekozen wordt, worden uw oproepen doorgeschakeld naar het toestel van uw collega waarvan het nummer aan uw toestel is gekoppeld. Oproepen in volgstand plaatsen naar toestel van collega U kunt uw oproepen in volgstand plaatsen naar het gekoppelde toestel van een collega door middel van : volgstand met vertraging wanneer u niet antwoordt. onmiddellijke volgstand, wanneer uw lijn bezet is. combinatie van beide volgstanden. Kies de corresponderende functiecode (zie codetabel). 28

31 Oproepen in volgstand plaatsen naar een voice mail* Kies de functiecode die overeenkomt met het gewenste type volgstand (zie codetabel) en kies vervolgens het nummer van uw voice mailservice. * als uw systeem over een voice mailservice beschikt, wordt u een telefoonnummer toegewezen. Oproepen in volgstand plaatsen naar een ander nummer als u niet op kantoor bent Kies de functiecode "Volgstand bij geen antwoord" (zie codetabel). Volg de aanwijzingen op en voer het nummer van het toestel in waarnaar de oproepen in volgstand geplaatst dienen te worden. Als uw toestel niet binnen de vooraf ingestelde tijd antwoordt, worden de oproepen in volgstand geplaatst. Voor het annuleren van de volgstand, zie bladzijde 30. Opmerking : Afhankelijk van uw systeem kunt u uw oproepen eveneens in volgstand plaatsen naar een extern nummer. Volgstand van uw oproepen vanaf een ander toestel U bent tijdelijk in een andere kamer en u wenst dat uw oproepen naar die kamer doorgeschakeld worden. Kies op het toestel van bestemming de functiecode "Onmiddellijke remote volgstand" (zie codetabel). Volg daarna de aanwijzingen op en kies het nummer van het bestemmingstoestel van de volgstand, gevolgd door het nummer van uw toestel. 29 A F W E Z I G H E I D

32 Voor het annuleren van de volgstand, zie bladzijde 30. Oproepen in volgstand plaatsen naar uw pager* Met deze functie kunt u via uw pager opgeroepen worden als u zich elders in het gebouw bevindt. Kies de functiecode van de volgstand van uw keuze (zie codetabel) en kies vervolgens het nummer van uw pager. *optioneel Volgstand annuleren Vanaf uw eigen toestel Kies de functiecode "Annuleren volgstand" (zie codetabel). Vanaf het interne toestel van bestemming Kies de functiecode "Annuleren volgstand door bestemmingstoestel" (zie codetabel) en kies vervolgens het nummer van het bestemmingstoestel van de volgstand. Vanaf een willekeurig toestel binnen het bedrijf Kies de functiecode "Annuleren remote volgstand" (zie codetabel) en kies vervolgens het nummer van het bestemmingstoestel van de volgstand. Opmerking : Telkens als u een nieuwe volgstand programmeert, wordt de vorige geannuleerd. 30

33 Nieuwe berichten raadplegen Door middel van een gesproken gids wordt gemeld of u nieuwe berichten heeft ontvangen. Kies om toegang te verkrijgen tot uw voice mail de functiecode "Voice mail" (zie codetabel) en volg de aanwijzingen op die u hoort. Raadpleeg de specifieke handleiding voor meer informatie over de berichtenservice. "Aanvragen tot terugbellen" raadplegen De aanwezigheid van één of meerdere aanvragen tot terugbellen wordt ofwel aangegeven door de knipperende Led "Bericht" (als uw toestel hiermee is uitgerust), ofwel bij het opnemen van de hoorn door een gesproken melding. In dit laatste geval wordt u automatisch na een vertraging verbonden met het toestel van degene die verzocht heeft om terug te bellen. Als er meerdere aanvragen om terug te bellen zijn, worden deze in chronologische volgorde van de eerste tot de meest recente aanvraag afgehandeld. Een aanvraag kan pas afgehandeld worden als het voorgaande verzoek beantwoord is. U kunt alle geregistreerde aanvragen om terug te bellen wissen door de functiecode "Raadplegen terug te bellen personen" te kiezen (zie codetabel). Opmerking : het terugbelbericht wordt tijdens het terugbellen gewist, zelfs als de aanvrager van het verzoek om terug te bellen niet antwoordt. A F W E Z I G H E I D 31

34 Vergrendelen van uw toestel Met deze faciliteit voorkomt u dat anderen vanaf uw toestel kunnen bellen of de programmering kunnen wijzigen. Kies de functiecode "Vergrendelen" (zie codetabel). Kies om het toestel te ontgrendelen de functiecode "Vergrendelen" (zie codetabel) gevolgd door uw persoonlijke code. Beantwoorden van een pager* oproep U bent niet op kantoor, maar wel in het gebouw. Als uw pager overgaat, kunt u de oproep vanaf elk bedrijfstoestel beantwoorden. Kies de functiecode "Beantwoorden pager-oproep" (zie codetabel) gevolgd door het nummer van uw toestel om verbinding te krijgen met degene die u probeert te bereiken. * optioneel Terugbellen laatste interne beller die geen gehoor kreeg U kunt de laatste interne beller terugbellen, ook al weet u niet wie het was. Neem de hoorn op. Kies de functiecode "Terugbellen laatste oproep" (zie codetabel). Na een vertraging wordt het laatste nummer herhaald. 32

35 VERKLARENDE WOORDENLIJST ALGEMENE VERKORTKIESLIJST: Een lijst met de verkorte nummers die door alle gebruikers binnen het bedrijf kunnen worden gebeld. CENTRALE BEL BEANTWOORDEN: Met deze faciliteit kunt u inkomende oproepen beantwoorden als de telefooncentrale onbemand is (Centrale bel). CONFERENTIE: In plaats van beurtelings met twee gesprekspartners te praten, kunt u met deze faciliteit met beiden tegelijk praten. DOORVERBINDEN: Een faciliteit waarmee u een oproep naar een ander bedrijfstoestel kunt sturen. GEPROGRAMMEERDE CONFERENTIE: Op een vooraf bepaald tijdstip kunt u samen met maximaal 7 tot 29 interne en externe gesprekspartners deelnemen aan een telefonische conferentie. 33

36 GROEP CALL PICKUP: Een faciliteit waarmee u een oproep kunt beantwoorden die voor een ander toestel uit dezelfde groep bestemd is. De pickup vindt plaats binnen een toestelgroep. GROEPSSCHAKELING: Een aantal toestellen die onder één nummer in het telefoonboek staan. Als dit nummer wordt gebeld, zal een beschikbaar toestel in de groep overgaan. INBREKEN: Een faciliteit waarmee u een gesprek tussen twee andere bellers kunt onderbreken (waarvan minstens één interne gesprekspartner). INDIVIDUELE VERKORTKIESLIJST: Een lijst met de telefoonnummers van de gebruiker van één toestel. ISDN: Integrated Services Digital Network. LED : Light Emitting Diode. Elektroluminescerende diode. PARKEREN: Met deze faciliteit kunt u een gesprekspartner in de wacht plaatsen en hem vervolgens op een willekeurig compatibel bedrijfstoestel terugnemen. 34

37 PERSOONLIJKE CODE: Met deze code, die dezelfde functie heeft als een wachtwoord, kunt de programmeerfuncties blokkeren en uw toestel vergrendelen (standaardcode: 0000). SUB-ADRES: Het is mogelijk dat u een viercijferig sub-adres achter het nummer van uw correspondent moet invoeren om hem via een ISDN verbinding te faxen, te bellen of om toegang te krijgen tot zijn PC. WACHTSTAND: Een faciliteit om een gesprekspartner in de wacht te plaatsen, zodat u een andere handeling kunt verrichten, en hem later op hetzelfde toestel terug te nemen. WISSELGESPREK: Een functie waarmee u beurtelings met twee gesprekspartners kunt praten. 35

38 Alcatel Alle rechten voorbehouden. 3BA NLAB Ed.02 Alcatel Business Systems behoudt zich het recht voor om de karakteristieke eigenschappen van haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, om technische verbeteringen door te voeren of de producten in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorschriften. 36

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Standaard Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Gebruiksaanwijzing? How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 ϖ Overzicht toestel en toetsen... 2 ϖ Startscherm 3 pagina s...2 ϖ Iemand opbellen... 3 ϖ Herhaling laatst gevormd nummer... 3

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een

Nadere informatie

Soms zijn er bijkomende functies op het volgende scherm. Gebruik dan de navigatortoets om naar het volgend/vorig scherm te gaan.

Soms zijn er bijkomende functies op het volgende scherm. Gebruik dan de navigatortoets om naar het volgend/vorig scherm te gaan. Allcatell OmniiPCX Enterpriise Advanced 4035 Dynamische schermtoetsen Onderaan het display van uw toestel vindt u 5 dynamische schermtoetsen. De functie van deze toetsen is afhankelijk van de status van

Nadere informatie

Vox Nuance 16. Gebruikershandleiding standaardtoestellen

Vox Nuance 16. Gebruikershandleiding standaardtoestellen Vox Nuance 16 Gebruikershandleiding standaardtoestellen Inhoud 1 Algemeen.............................. 3 1.1 Inleiding................................ 3 1.2 Over de handleiding.......................

Nadere informatie

Overzicht toestel en toetsen

Overzicht toestel en toetsen Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4028 & Digitaal 4029 Overzicht toestel en toetsen Startscherm 3 pagina s Het startscherm bestaat uit 3 pagina s : menu, perso en info. De actieve pagina wordt in het

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2 Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office Release 2 Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij de functietoetsen beschikt u over een hoog gebruikscomfort en een

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

Tritel VAMO. Gebruikershandleiding

Tritel VAMO. Gebruikershandleiding Tritel VAMO Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. VAMO 3 1.1 Identiteit 3 1.2 Bellen en gebeld worden 3 1.3 Gebeld worden 3 1.4 Voicemail 3 1.5 Gespreksbediening 4 1.6 Zakelijk of privé 4 1.7 Bellen bij

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office Snel aan slag met de d351 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d351. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een hoog

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Handleiding VAMO (Vast-Mobiel integratie)

Handleiding VAMO (Vast-Mobiel integratie) Handleiding VAMO (Vast-Mobiel integratie) Document: Handleiding VAMO Datum: 20-3-2018 Versie: 2.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1. Identiteit... 3 1.2. Bellen en gebeld worden...

Nadere informatie

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Oproepen maken en ontvangen Oproep beantwoorden Oproep beëindigen uw toestel rinkelt, neem de hoorn van de haak Intern toestel of groep oproepen haak

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700

Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700 First Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700 Gebruikershandleiding Hoe deze gids gebruiken? How U beschikt over een digitaal Belgacom IDS 110 -toestel. Dit toestel is bijzonder eenvoudig te gebruiken en

Nadere informatie

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Gebruikershandleiding how Wij danken u voor uw vertrouwen in Alcatel door de aanschaf van uw telefoon

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

Mitel6865i. Handleiding

Mitel6865i. Handleiding Mitel6865i Handleiding Overzicht van het toestel Telefoneren Beantwoorden van een oproep Volume regelen Gesprek in wacht plaatsen en terugnemen Gemiste oproepen bekijken Herhaal toets Conferentie Doorschakelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 3 1.3 De tonen in de Forum 300... 4 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...5 2.1 Buitenlijn kiezen... 5 2.2 Intern nummer kiezen...

Nadere informatie

Handleiding Dterm telefoon

Handleiding Dterm telefoon Library and IT Services Handleiding Dterm telefoon 1. Oproepindicator Deze gaat branden wanneer je wordt gebeld en blijft branden als er een voicemail-bericht is achtergelaten. 2. Display Het toestel is

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Proximus Analoog Toestel Proximus Forum TM 700

Proximus Analoog Toestel Proximus Forum TM 700 First Proximus Analoog Toestel Proximus Forum TM 700 Gebruikershandleiding Hoe deze gids gebruiken? How Klavier Numeriek klavier. Specifieke toets van het numeriek klavier. Andere gebruikte symbolen Alternatief

Nadere informatie

CLOUD & CLEAR. Telefoon functionaliteiten

CLOUD & CLEAR. Telefoon functionaliteiten CLOUD & CLEAR Telefoon functionaliteiten 1 1. TELEFOON FUNCTIONALITEITEN Er zijn diverse functies beschikbaar op uw bureautoestel. Raadpleeg onderstaande informatie om meer te weten te komen over hoe u

Nadere informatie

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Enterprise Gebruikswijze van deze gids U bent in bezit van het digitale toestel Alcatel Premium REFLEXES. Dankzij het grote display en het alfabetisch toetsenbord

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d352. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d352. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d352 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d352. Dankzij het alfabetische toetsenbord, het scherm en de iconen bent u

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

Handleiding. ZeelandNet Digitale Telefonie

Handleiding. ZeelandNet Digitale Telefonie Handleiding ZeelandNet Digitale Telefonie Let op: Om de genoemde diensten te activeren, dient uw telefoontoestel in de toonstand te staan. U kunt dit zien aan de stand van de schakelaar op de zij- of onderkant

Nadere informatie

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2 MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding Versie:1.2 Toets omschrijving 1. LCD Scherm Toont informatie over oproepen, berichten, soft keys, tijd, datum en andere relevante gegevens. 2. Power LED. 3. Account-toetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Vox Nuance 16. Gebruikershandleiding toestel a271

Vox Nuance 16. Gebruikershandleiding toestel a271 Vox Nuance 16 Gebruikershandleiding toestel a271 Inhoud 1 Algemeen.................................... 5 1.1 Inleiding...................................... 5 1.2 Over de handleiding............................

Nadere informatie

Mitel6867i. Handleiding. Overzicht van het toestel. Navigeren in het toestel. Telefoneren. Beantwoorden van een oproep.

Mitel6867i. Handleiding. Overzicht van het toestel. Navigeren in het toestel. Telefoneren. Beantwoorden van een oproep. Mitel6867i Handleiding Overzicht van het toestel Navigeren in het toestel Telefoneren Beantwoorden van een oproep Volume regelen Gesprek in wacht plaatsen en terugnemen Gemiste gesprekken bekijken Herhaal

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

Vodafone Wireless Office Handleiding

Vodafone Wireless Office Handleiding Vodafone Wireless Office Handleiding Bel voor meer informatie met de Vodafone Klantenservice op nummer 1200 ME.WOHL.0801.01 Auteursrechten Februari 2008 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets

Nadere informatie

Belgacom IDS 260 Belgacom Forum TM 700

Belgacom IDS 260 Belgacom Forum TM 700 First Belgacom IDS 260 Belgacom Forum TM 700 Gebruikershandleiding Hoe deze gids gebruiken? How Het Belgacom IDS 260-toestel beschikt over een alfabetisch klavier, een scherm en iconen die u het gebruik

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Inhoud Inhoud... 2 1. Gebeld worden... 3 1.1. Een gesprek beantwoorden tijdens een ander gesprek... 3 2. Bellen... 4 3. Doorverbinden... 4 3.1.

Nadere informatie

Handleiding dect toestellen LG LDK

Handleiding dect toestellen LG LDK Handleiding dect toestellen LG LDK Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat

Nadere informatie

Tritel HIPPER+ Anywhere Gebruikershandleiding

Tritel HIPPER+ Anywhere Gebruikershandleiding Tritel HIPPER+ Anywhere Gebruikershandleiding Inhoud 1 Introductie... 3 2 Afstandsbediening... 3 2.1 Instellingen... 3 3 Installatie... 4 3.1 Installeren HIPPER+ voor... 4 3.2 Installeren HIPPER+ voor...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

MVoice Hosted Uitgebreid Yealink T46G Handleiding. Versie:1.03

MVoice Hosted Uitgebreid Yealink T46G Handleiding. Versie:1.03 MVoice Hosted Uitgebreid Yealink T46G Handleiding Versie:1.03 Toets omschrijving 1. LCD Scherm Toont informatie over oproepen, berichten, soft keys, tijd, datum en andere relevante gegevens. 2. Power

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Inhoud 1 Introductie... 4 Een oproep maken 2 Externe oproep maken via willekeurige buitenlijn... 4 3 Externe oproep maken via een specifieke buitenmijn

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

Business Communications Manger Gebruikerskaart Primaire telefoon

Business Communications Manger Gebruikerskaart Primaire telefoon Business Communications Manger Gebruikerskaart Primaire telefoon 2001 Nortel Networks P0941617 versie 01 Uw primaire telefoon gebruiken Uw telefoon is geprogrammeerd als primaire telefoon voor specifieke

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Elmeg D130 / D140-1 - Toetsen: 1: Displaytoetsen: Hiermee selecteert u de functie die boven de toets op het display verschijnt. 2: Message toets: Door op deze toets

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Tritel HIPPER Anywhere Gebruikershandleiding

Tritel HIPPER Anywhere Gebruikershandleiding Tritel HIPPER Anywhere Gebruikershandleiding Inhoud 1 Introductie... 3 2 Afstandsbediening... 3 2.1 Instellingen... 3 3 Installatie... 4 3.1 Installeren HIPPER voor... 4 3.2 Installeren HIPPER voor...

Nadere informatie

Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Gebruikers App Handleiding

Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Gebruikers App Handleiding Yes Mobiel+ Mobiel Kantoor Gebruikers App Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Inloggen 4 Identiteit 5 Recent 6 Collega s 7 Profiel 8 Instellingen 9 o Direct doorschakelen 10 o Doorschakelen

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

itel-pbx Yealink T20P Handleiding

itel-pbx Yealink T20P Handleiding itel-pbx Yealink T20P Handleiding Inleiding De itel-pbx is een door OrcaGroup ontwikkelde, geavanceerde, op VoIP gebaseerde telefooncentrale met een zeer uitgebreide set aan functionaliteiten. Standaard

Nadere informatie

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2 Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG IPLDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals u die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke u in staat stelt eenvoudig de meeste van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

MVoice Hosted Uitgebreid Yealink W52P Handleiding. Versie:1.03

MVoice Hosted Uitgebreid Yealink W52P Handleiding. Versie:1.03 MVoice Hosted Uitgebreid Yealink W52P Handleiding Versie:1.03 Item omschrijving 1. Luidspreker 2. LCD Scherm. 3. Soft-keys (Status afhankelijk toetsen). 4. Speaker-toets. 5. Koptelefoon aansluiting 6.

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

Tritel HIPPER Anywhere Gebruikershandleiding

Tritel HIPPER Anywhere Gebruikershandleiding Tritel HIPPER Anywhere Gebruikershandleiding Inhoud 1 Introductie... 3 2 Afstandsbediening... 3 2.1 Instellingen... 3 3 Installatie... 4 3.1 Installeren HIPPER voor iphone... 4 3.2 Installeren HIPPER voor

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 40DHB0002NLFF Uitgave 1 (14.4.2005) Inhoud De 5601-telefoon... 1 Overzicht van de 5601... 1 Gespreksknoppen... 2 Basisfuncties... 3 Gesprek beantwoorden...

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing

Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Automatische-Telefoniste... 3 Voordelen... 3 1. Automatische Telefoniste Overzicht... 4 1.1 Bericht... 4 1.2 Code... 5 1.3

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

User s Manual... Guide d utilisation... Bedienungsanleitung... Manual de usuario... Gebruiksaanwijzing... Galilée 930 & 910 21635C

User s Manual... Guide d utilisation... Bedienungsanleitung... Manual de usuario... Gebruiksaanwijzing... Galilée 930 & 910 21635C User s Manual............................... Guide d utilisation............................ Bedienungsanleitung.......................... Manual de usuario............................ Gebruiksaanwijzing...........................

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

VOICE portal. Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS

VOICE portal. Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS HiP Express VOICE portal Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS Voice portal snelcodes 2 Inhoudsopgave 1. VOICE Portal 3 1.1 Hoofdmenu VOICE Portal...3 1.1.1 Menu: voicemail...3 1.1.2 Gepersonaliseerde

Nadere informatie

Forum 300 Gebruiksaanwijzing analoge toestellen

Forum 300 Gebruiksaanwijzing analoge toestellen Forum 300 Gebruiksaanwijzing analoge toestellen 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing...3 1.2 De tonen in de Forum 300...3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...4 2.2 Intern

Nadere informatie

Business Series Terminal. Deurtelefoon Gebruikershandleiding

Business Series Terminal. Deurtelefoon Gebruikershandleiding Business Series Terminal Deurtelefoon Gebruikershandleiding Business Series Terminal-deurtelefoon De Business Series Terminal (BST)-deurtelefoon wordt gebruikt als intercom voor het toegangsbeheer van

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I Versie 23 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I 1. Handset 09. Nummertoetsen 2. Handsfree speaker 10. Microfoon aan/uit 3. Voicemail indicatie (MWI) 11. Volumetoetsen 4. Navigatie/selecteer

Nadere informatie

Dienstengids Telefonie

Dienstengids Telefonie Dienstengids Telefonie Telenet Telefoondiensten Meer comfort, op elk moment van de dag Als Telenet-beller kun je kiezen uit heel wat handige telefoondiensten die je leven gemakkelijker en comfortabeler

Nadere informatie

Voicemail. Klantcontactcentrum

Voicemail. Klantcontactcentrum Voicemail Klantcontactcentrum Inhoudsopgave Inschakelen voicemail via Serviceweb 2 1.1 Hoofdmenu voice-portal 3 1.1.1 Menu: voicemail 3 1.1.1.1 Menu: afspelen berichten 3 1.1.1.2 Menu: in gesprek 4 1.1.1.3

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusiconen Uw toestel Oplaadniveau van de batterij Bericht ontvangen Geprogrammeerde afspraakherinnering Beltoon ingeschakeld Beltoon uitgeschakeld

Nadere informatie

Office Plus Telefonie. Handleiding

Office Plus Telefonie. Handleiding Office Plus Telefonie Handleiding Inhoudsopgave 1. Welkom bij Telefonie van Ziggo 4 2. Diensten van Ziggo 4 3. Oproepen doorschakelen 4 4. Nummerherkenning 4 5. Wisselgesprek 4 6. Nummerweergave 4 7. Nummerblokkering

Nadere informatie

SWCA-functies (Systemwide Call Appearance)

SWCA-functies (Systemwide Call Appearance) SWCA-functies (Systemwide Call Appearance) Art.nr. N0069074 November 2005 Informatie over System-wide Call Appearance (SWCA)-toetsen Met de functie System-wide Call Appearance (SWCA) kunt u inkomende en

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT Dienstbeschrijving HIPPER RoutIT Datum: 16-09-2016 Versielog RoutIT Startdocument RoutIT 05-10-2011 Aanpassingen door RoutIT 16-09-2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Installatie... 5 2.1 Installatie

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie

Vox Alliance. Gebruikershandleiding toestel a295

Vox Alliance. Gebruikershandleiding toestel a295 Vox Alliance Gebruikershandleiding toestel a295 PQRS Overzicht van de a295 # $ % ^ & @! Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4................................................ 1 2 3 4 GHI 7 ABC 5 JKL 8 0 TUV DEF 6

Nadere informatie