Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1"

Transcriptie

1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

2 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom, Frankrijk. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is op doorlopende ontwikkeling. Wij behouden ons derhalve het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten, die in deze handleiding worden beschreven. Actis en EADS aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele weglatingen, drukfouten of onregelmatigheden. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 2

3 Welkom Proficiat met de aankoop van deze Connexity telefoon! In deze handleiding worden de meest belangrijke aanwijzingen gegeven voor het gebruik van de M3xx telefoonreeks. Uw telefoon is een essentieel instrument voor uw werk. U stelt daarom terecht hoge eisen aan uw telefoontoestel. Dit is de reden waarom uw organisatie heeft gekozen voor een Connexity M6500IP communicatiesysteem. Een telefooncentrale die aan de hoogste normen voldoet en vooruitstrevende techniek combineert met een zeer gebruikersvriendelijke bediening. De telefoontoestellen van Connexity zijn ontworpen om optimaal gebruik te maken van de vele mogelijkheden die deze centrale biedt. Voor uw veiligheid Plaats het toestel niet in een vochtige ruimte of vlakbij een waterkraan. Zorg dat het toestel geplaatst wordt bij een omgevingstemperatuur tussen 5 en 45 graden Celsius. Gebruik voor reiniging een vochtige doek met weinig zeep en daarna een droge doek. Het toestel blijft mooi als u geen oplosmiddelen of huishoudproducten gebruikt. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 3

4 Inhoudsopgave UW TELEFOON: DE M ALGEMENE FUNCTIES 7 OPBELLEN EN GEBELD WORDEN 7 Opbellen 7 Opgebeld worden 7 Opties tijdens gesprek 9 Omleiden van gesprekken 9 Afspraak programmeren 10 Toestel vergrendelen TELEFOONLIJST 11 Telefoonnummers programmeren als snelkeuzenummer 11 Nummer programmeren onder geheugentoets 11 Nummer programmeren onder functietoets 11 Wissen van al de geheugentoetsen INSTELLINGEN 12 Beltoon 12 Belvolume 12 Flashing 12 Pause 12 Fabrieksinstellingen 13 UW TELEFOON: DE M ALGEMENE FUNCTIES 15 OPBELLEN EN GEBELD WORDEN 15 Opbellen 15 Opgebeld worden 15 Opties tijdens gesprek 17 Omleiden van gesprekken 17 Afspraak programmeren 18 Toestel vergrendelen TELEFOONLIJST 19 Telefoonnummers programmeren als snelkeuzenummer 19 Nummer programmeren onder geheugentoets 19 Wissen van al de geheugentoetsen INSTELLINGEN 20 Beltoon 20 Belvolume 20 Flashing 20 Pause 20 Fabrieksinstellingen 20 UW TELEFOON: DE M ALGEMENE FUNCTIES 22 OPBELLEN EN GEBELD WORDEN 22 Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 4

5 Opbellen 22 Opgebeld worden 23 Opties tijdens gesprek 24 Omleiden van gesprekken 25 Afspraak programmeren 25 Toestel vergrendelen TELEFOONLIJST 26 Telefoonnummers programmeren als snelkeuzenummer 26 Telefoonnummers programmeren onder geheugentoets 26 Wissen van al de geheugentoetsen OPROEP INFO 27 Ontvangen oproepen 27 Uitgestuurde oproepen 27 Opslaan nummers uit het logboek INSTELLINGEN 28 Beltoon 28 Belvolume 28 Hoofdtelefoon 28 Datum en uur 28 Flashing 28 Pause 28 Fabrieksinstellingen 29 Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 5

6 Uw Telefoon: De M310 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. Volume Regeling Geheugen toetsen Toetsenbord Functie toetsen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 6

7 1. Algemene Functies Opbellen en gebeld worden Opbellen het nummer in (vergeet voor een extern gesprek niet eerst de 0 te toetsen) Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen Laatst gekozen nummer herhalen Het laatste nummer, dat u heeft gebeld of geprobeerd te bellen, staat in het geheugen van uw toestel. U kunt als volgt dit nummer opnieuw bellen: Snelkeuze toetsen Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuze toetsen, kunt u dat nummer op de volgende manier bellen: de gewenste snelkeuze toets om het nummer te bellen. Hoorn neerleggen om het gesprek te beëindigen Geheugentoetsen Als u een telefoonnummer of functie hebt geprogrammeerd onder een van de geheugentoetsen, dan kunt u deze op volgende manier activeren: de geheugentoets om het nummer te bellen. Hoorn neerleggen om het gesprek te beëindigen Terugbellen bij bezet of geen antwoord Als een intern toestel niet opneemt of in gesprek is, dan kunt u als volgt uw toestel automatisch laten terugbellen (uw telefoon gaat dan over zodra desbetreffende persoon ophangt): Opgebeld worden Neem de hoorn op om het gesprek aan te nemen. Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen. Overnemen (gericht) Als een ander toestel overgaat, dan kunt u op de volgende manier het gesprek van dat toestel overnemen: gevolgd door het toestelnummer dat u wilt overnemen. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 7

8 Overnemen (uit groep) Als een ander toestel van uw eigen groep overgaat, dan kunt u op de volgende manier het gesprek van dat toestel overnemen: Overnemen algemene bel Als de algemene bel overgaat, dan kan u op volgende manier de oproep overnemen: Wachtfunctie Met deze functie kunt u gesprekken in wacht zetten om bijvoorbeeld iets op te zoeken, ruggespraak te houden met een tweede beller of een tweede gesprek aan te nemen. Tweede gesprek Als u een tweede gesprek aan wilt nemen, dan kunt u dit als volgt doen: Toets Opzoeken Als u iets op wilt zoeken, dan kunt u dat als volgt doen: Voor het terugnemen van het gesprek: Ruggespraak Als u ruggespraak wilt houden met een tweede beller, dan kunt u dat op de volgende manier doen: Voor het terugnemen van het gesprek: Tweede persoon bellen Als u in gesprek bent, kunt u de volgende manier een tweede persoon bellen: Doorverbinden Als u een gesprek heeft aangenomen, kunt u deze op de volgende manier zonder aankondiging doorverbinden:, ( 0 niet vergeten indien u naar een buitenlijn wil doorverbinden) Leg de hoorn neer om door te verbinden Voor het doorverbinden met aankondiging wacht u met het neerleggen van de hoorn tot u uw gesprekspartner heeft gesproken. Als de persoon, naar wie u doorverbindt, in gesprek is of niet antwoordt, kunt u als volgt het Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 8

9 gesprek terugnemen: Opties tijdens gesprek Conferentie om een tweede gesprek op te zetten. nu Wisselen Met deze functie kunt u wisselen tussen 2 gesprekken: Omleiden van gesprekken U kunt binnenkomende gesprekken automatisch laten omleiden, omdat u bijvoorbeeld even ergens anders zit of met pauze bent. Onmiddellijk Voor het onmiddellijk omleiden van een gesprek toetst u Geen antwoord Voor het omleiden bij geen antwoord van een gesprek toetst u In gesprek Voor het omleiden bij in gesprek toetst u Voor het opheffen van alle omleidingen toetst u Naar voic Voor het onmiddellijk omleiden naar de voic toetst u Voor het omleiden naar de voic bij geen antwoord toetst u Voor het omleiden naar de voic bij in gesprek toetst u Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 9

10 Afspraak programmeren U kan tot 3 afspraken programmeren op uw toestel. Om een afspraak te programmeren gaat u als volgt te werk: Om een afspraak te annuleren toets Toestel vergrendelen U heeft de mogelijkheid om uw toestel te vergrendelen om zo misbruik van uw toestel te vermijden : Voordat u deze functie kunt activeren, dient u uw wachtwoord (standaard 0000 ) te wijzigen. gevolgd door het oude wachtwoord nl Geef nu tweemaal achter elkaar het nieuwe wachtwoord in (4 cijfers) U mag nu de hoorn neerleggen om uw toestel te vergrendelen gevolgd door uw wachtwoord om het toestel te ontgrendelen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 10

11 2. Telefoonlijst U kunt telefoonnummers opslaan, zodat u deze verkort kunt kiezen. Telefoonnummers programmeren als snelkeuzenummer Als u een nummer aan een snelkeuze toets wilt toewijzen, gaat u als volgt te werk: Kies een toets van om het nummer op te slaan Voer het nummer in Wacht op bevestiging Hoorn neerleggen om te beëindigen Als u een verkort nummer wilt wissen, dan toetst u van de sneltoets. en hierna het nummer Nummer programmeren onder geheugentoets De M310 beschikt over 10 geheugentoetsen waaronder u een nummer of functie kunt programmeren. Om een geheugentoets te programmeren gaat u als volgt te werk: vervolgens op op de te programmeren geheugentoets Geef het nummer van de correspondent in of van de functie. om te bevestigen. Nummer programmeren onder functietoets De M310 beschikt over 1 functietoets waaronder u een nummer of functie kan programmeren. Om de functietoets te programmeren gaat u als volgt te werk: vervolgens op op de functietoets Geef het nummer van de correspondent in of van de functie. om te bevestigen. Wissen van al de geheugentoetsen gevolgd door 0 nu op om te bevestigen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 11

12 3. Instellingen De telefoon heeft verschillende functies waarmee u zelf kunt bepalen hoe u de telefoon gebruikt. Beltoon De M310 beschikt over 5 melodieën. Om een melodie te programmeren gaat u als volgt te werk: gevolgd door 1, u hoort nu de oorspronkelijke melodie vervolgens op U kan nu een nieuwe melodie kiezen, toets uw keuze in (1 t/m 5) terug op Om uw keuze te bevestigen, toets en u krijgt een bevestigingstoon Belvolume Om het volume van de beltoon te regelen gaat u als volgt te werk: gevolgd door 1, u hoort nu de oorspronkelijke melodie vervolgens op, u hoort een bip wanneer u het minimum of maximum volume bereikt terug op Om uw keuze te bevestigen, toets op en u krijgt een bevestigingstoon Flashing U kunt de flashing van het toestel, indien nodig, als volgt aanpassen: gevolgd door 6 Geef de waarde van de gewenste flashing in ( 080 tot 600 ) vb 085 = 85ms Om uw keuze te bevestigen, toets Pause Het toestel kan aangesloten worden op een PABX, naargelang het type PBX kan het mogelijk zijn dat u een pause moet inlassen na de uitgangs prefix bij het uitsturen of programmeren van een geheugentoets Geef de prefix in Geef nu het nummer in van uw correspondent Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 12

13 Fabrieksinstellingen Om terug te keren naar de standaard instellingen, namelijk: - Melodie 3 + volume 3 - Flashing 270ms - Bis : leeg gevolgd door Om uw keuze te bevestigen, toets Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 13

14 Uw Telefoon: De M320 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. Volume regeling Geheugen toetsen Toestenbord Functie toetsen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 14

15 1. Algemene Functies Opbellen en gebeld worden Opbellen Vorm het nummer (indien extern eerst een 0 toetsen ) Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen Handenvrij bellen Vorm het nummer (indien extern eerst een 0 toetsen ) Hoorn afhaken indien u met uw correspondent wenst te spreken Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen Laatst gekozen nummer herhalen Het laatste nummer, dat u heeft gebeld of proberen te bellen, staat in het geheugen van uw toestel. U kunt als volgt dit nummer opnieuw bellen: Snelkeuze toetsen Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuze toetsen, kunt u dat nummer op de volgende manier bellen: op de gewenste snelkeuze toets om het nummer te bellen. Hoorn neerleggen om het gesprek te beëindigen Geheugentoetsen Als u een telefoonnummer of functie hebt geprogrammeerd onder een van de geheugentoetsen, dan kan u deze op volgende manier uitsturen: op de geheugentoets om het nummer te bellen. Hoorn neerleggen om het gesprek te beëindigen Terugbellen bij bezet of geen antwoord Als een intern toestel niet opneemt of in gesprek is, dan kunt u als volgt uw toestel automatisch laten terugbellen (uw telefoon gaat dan over zodra desbetreffende persoon ophangt): Opgebeld worden Neem de hoorn op om het gesprek aan te nemen. Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 15

16 Overnemen (gericht) Als een ander toestel overgaat, dan kunt u op de volgende manier het gesprek van dat toestel overnemen: gevolgd door het toestelnummer dat u wilt overnemen. Overnemen (uit groep) Als een ander toestel van uw eigen groep overgaat, dan kunt u op de volgende manier het gesprek van dat toestel overnemen: Overnemen algemene bel Als de algemene bel overgaat, dan kan u op volgende manier de oproep overnemen: Wachtfunctie Met deze functie kunt u gesprekken in wacht zetten om bijvoorbeeld iets op te zoeken, ruggespraak te houden met een tweede beller of een tweede gesprek aan te nemen. Tweede gesprek Als u een tweede gesprek aan wilt nemen, dan kunt u dit als volgt doen: Toets Opzoeken Als u iets op wilt zoeken, dan kunt u dat als volgt doen: Voor het terugnemen van het gesprek: Ruggespraak Als u ruggespraak wilt houden met een tweede beller, dan kunt u dat op de volgende manier doen: Voor het terugnemen van het gesprek: Tweede persoon bellen Als u in gesprek bent, kunt u op de volgende manier een tweede persoon bellen: Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 16

17 Doorverbinden Als u een gesprek heeft aangenomen, kunt u deze op de volgende manier zonder aankondiging doorverbinden:, ( 0 niet vergeten indien u naar een buitenlijn wil doorverbinden) Leg de hoorn neer om door te verbinden Voor het doorverbinden met aankondiging wacht u met het neerleggen van de hoorn tot u uw gesprekspartner heeft gesproken. Als de persoon, naar wie u doorverbindt, in gesprek is of niet antwoordt, kunt u als volgt het gesprek terugnemen: Opties tijdens gesprek Conferentie om een tweede gesprek op te zetten. nu Wisselen Met deze functie kunt u wisselen tussen 2 gesprekken : Mute Met deze functie kunt u de microfoon af- en aanzetten : Meeluisteren Met deze functie kunt u als derde meeluisteren met een gesprek : nogmaals op om de luidspreker af te zetten Omleiden van gesprekken U kunt binnenkomende gesprekken automatisch laten omleiden, omdat u bijvoorbeeld even ergens anders zit of met pauze bent. Onmiddellijk Voor het onmiddellijk omleiden van een gesprek toetst u Geen antwoord Voor het omleiden bij geen antwoord van een gesprek toetst u Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 17

18 In gesprek Voor het omleiden bij in gesprek toetst u Voor het opheffen van alle omleidingen toetst u Naar voic Voor het onmiddellijk omleiden naar de voic toetst u Voor het omleiden naar de voic bij geen antwoord toetst u Voor het omleiden naar de voic bij in gesprek toetst u Afspraak programmeren U kan tot 3 afspraken programmeren op uw toestel. Om een afspraak te programmeren gaat u als volgt te werk: toets Hoorn neerleggen om te beëindigen of toets Om een afspraak te annuleren toets Toestel vergrendelen U heeft de mogelijkheid om uw toestel te vergrendelen om zo misbruik van uw toestel te vermijden : Voordat u deze functie kan activeren, dient u uw wachtwoord (standaard 0000 ) te wijzigen. gevolgd door het oude wachtwoord nl Geef nu tweemaal achter elkaar het nieuwe wachtwoord in (4 cijfers) U mag nu de hoorn neerleggen of toets om uw toestel te vergrendelen gevolgd door uw wachtwoord om het toestel te ontgrendelen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 18

19 2. Telefoonlijst U kunt telefoonnummers opslaan, zodat u deze verkort kunt kiezen. Telefoonnummers programmeren als snelkeuzenummer Als u een nummer aan een snelkeuze toets wilt toewijzen, gaat u als volgt te werk: Kies een toets van om het nummer op te slaan Voer het nummer in Wacht op bevestiging Hoorn neerleggen om te beëindigen of toets Als u een verkort nummer wilt wissen, dan toetst u van de sneltoets. en hierna het nummer Nummer programmeren onder geheugentoets De M320 beschikt over 10 geheugentoetsen waaronder u een nummer of functie kan programmeren. Om een geheugentoets te programmeren gaat u als volgt te werk: vervolgens op de te programmeren geheugentoets Geef het nummer van de correspondent in of van de functie. om te bevestigen. Hoorn neerleggen om te beëindigen of toets Wissen van al de geheugentoetsen gevolgd door 0 nu op om te bevestigen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 19

20 3. Instellingen De telefoon heeft verschillende functies waarmee u zelf kunt bepalen hoe u de telefoon gebruikt. Beltoon De M320 beschikt over 5 melodieën. Om een melodie te programmeren gaat u als volgt te werk: gevolgd door 1, u hoort nu de oorspronkelijke melodie U kan nu een nieuwe melodie kiezen, toets uw keuze in (1 t/m 5) Om uw keuze te bevestigen, toets en u krijgt een bevestigingstoon Belvolume Om het volume van de beltoon te regelen gaat u als volgt te werk: gevolgd door 1, u hoort nu de oorspronkelijke melodie, u hoort een bip wanneer u het minimum of maximum volume bereikt Om uw keuze te bevestigen, toets en u krijgt een bevestigingstoon Flashing U kan de flashing van het toestel, indien nodig, als volgt aanpassen: gevolgd door 6 Geef de waarde van de gewenste flashing in ( 080 tot 600 ) vb 085 = 85ms Om uw keuze te bevestigen, toets Pause Het toestel kan aangesloten worden op een PABX, naargelang het type PBX kan het mogelijk zijn dat u een pause moet inlassen na de uitgangs prefix bij het uitsturen of programmeren van een geheugentoets Geef de prefix in Vorm nu het nummer van uw correspondent Fabrieksinstellingen Om terug te keren naar de standaard instellingen, namelijk: - Melodie 3 + volume 3 - Flashing 270ms - Bis : leeg gevolgd door Om uw keuze te bevestigen, toets Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 20

21 Uw Telefoon: De M350 Om de M350 te gebruiken met al zijn functies, dient u het toestel te voorzien van een batterij LR14. De telefoon is voorzien van een display en de hieronder beschreven toetsen: Volume regeling Geheugen toetsen (1) Displaygboek Display Logboek Geheugen Toetsen (2) Toetsenbord Menu Toets Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 21

22 1. Algemene Functies Opbellen en gebeld worden Opbellen Vorm het nummer (indien extern eerst een 0 toetsen ) Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen Handenvrij bellen Vorm het nummer (indien extern eerst een 0 toetsen ) indien u met uw correspondent wenst te spreken Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen Laatst gekozen nummer herhalen Het laatste nummer, dat u heeft gebeld of proberen te bellen, staat in het geheugen van uw toestel. U kunt de laatste 10 gevormde nrs consulteren en uitsturen als volgt:, het laatst gevormde nummer wordt weergegeven. meermaals op om de volledige lijst te zien. Wanneer u het nummer heeft gevonden, toets of hoorn afhaken om het nummer uit te sturen. Snelkeuze toetsen Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuze toetsen, kunt u dat nummer op de volgende manier bellen: op de gewenste snelkeuze toets om het nummer te bellen. Hoorn neerleggen om het gesprek te beëindigen Geheugentoetsen Als u een telefoonnummer of functie hebt geprogrammeerd onder een van de geheugentoetsen, dan kan u deze op volgende manier uitsturen: 1 of 2 maal (naargelang het niveau) op de geheugentoets of om het nummer te bellen. Hoorn neerleggen om het gesprek te beëindigen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 22

23 Terugbellen bij bezet of geen antwoord Als een intern toestel niet opneemt of in gesprek is, dan kunt u als volgt uw toestel automatisch laten terugbellen (uw telefoon gaat dan over zodra desbetreffende persoon ophangt): Opgebeld worden Neem de hoorn op om het gesprek aan te nemen. Leg de hoorn neer om het gesprek te beëindigen. Overnemen (gericht) Als een ander toestel overgaat, dan kunt u op de volgende manier het gesprek van dat toestel overnemen: gevolgd door het toestelnummer dat u wilt overnemen. Overnemen (uit groep) Als een ander toestel van uw eigen groep overgaat, dan kunt u op de volgende manier het gesprek van dat toestel overnemen: Overnemen algemene bel Als de algemene bel overgaat, dan kan u op volgende manier de oproep overnemen: Wachtfunctie Met deze functie kunt u gesprekken in wacht zetten om bijvoorbeeld iets op te zoeken, ruggespraak te houden met een tweede beller of een tweede gesprek aan te nemen. Tweede gesprek Als u een tweede gesprek aan wilt nemen, dan kunt u dit als volgt doen: Opzoeken Als u iets op wilt zoeken, dan kunt u dat als volgt doen: Voor het terugnemen van het gesprek: Ruggespraak Als u ruggespraak wilt houden met een tweede beller, dan kunt u dat op de volgende manier doen: Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 23

24 Voor het terugnemen van het gesprek: Tweede persoon bellen Als u in gesprek bent, kunt u op de volgende manier een tweede persoon bellen: Doorverbinden Als u een gesprek heeft aangenomen, kunt u deze op de volgende manier zonder aankondiging doorverbinden:, ( 0 niet vergeten indien u naar een buitenlijn wil doorverbinden) Leg de hoorn neer om door te verbinden Voor het doorverbinden met aankondiging wacht u met het neerleggen van de hoorn tot u uw gesprekspartner heeft gesproken. Als de persoon, naar wie u doorverbindt, in gesprek is of niet antwoordt, kunt u als volgt het gesprek terugnemen: Opties tijdens gesprek Conferentie Met deze functie kan je met drie personen een gesprek aangaan : om een tweede gesprek op te zetten. nu Wisselen Met deze functie kunt u tussen 2 gesprekken wisselen : Mute Met deze functie kunt u de microfoon af- en aanzetten : op, volgend icoon wordt op uw display afgebeeld. Meeluisteren Met deze functie kunt u als derde meeluisteren met een gesprek : op nogmaals op om de luidspreker af te zetten Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 24

25 Omleiden van gesprekken U kunt binnenkomende gesprekken automatisch laten omleiden, omdat u bijvoorbeeld even ergens anders zit of met pauze bent. Onmiddellijk Voor het onmiddellijk omleiden van een gesprek toetst u Geen antwoord Voor het omleiden bij geen antwoord van een gesprek toetst u In gesprek Voor het omleiden bij in gesprek toetst u Voor het opheffen van alle omleidingen toetst u Naar voic Voor het onmiddellijk omleiden naar de voic toetst u Voor het omleiden naar de voic bij geen antwoord toetst u Voor het omleiden naar de voic bij in gesprek toetst u Afspraak programmeren U kan tot 3 afspraken programmeren op uw toestel. Om een afspraak te programmeren gaat u als volgt te werk: toets Hoorn neerleggen of toets Om een afspraak te annuleren toets Toestel vergrendelen U heeft de mogelijkheid om uw toestel te vergrendelen om zo misbruik van uw toestel te vermijden : Vooraleer u deze functie kan activeren, dient u uw wachtwoord (standaard 0000 ) te wijzigen. gevolgd door het oude wachtwoord nl Geef nu tweemaal achter elkaar het nieuwe wachtwoord in (4 cijfers) U mag nu de hoorn neerleggen of toets om uw toestel te vergrendelen gevolgd door uw wachtwoord om het toestel te ontgrendelen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 25

26 2. Telefoonlijst U kunt telefoonnummers opslaan, zodat u deze verkort kunt kiezen. Telefoonnummers programmeren als snelkeuzenummer Als u een nummer aan een snelkeuze toets wilt toewijzen, gaat u als volgt te werk: Kies een toets van om het nummer op te slaan Voer het nummer in Wacht op bevestiging Hoorn neerleggen om te beëindigen of toets Als u een verkort nummer wilt wissen, dan toetst u van de sneltoets. en hierna het nummer Telefoonnummers programmeren onder geheugentoets De M350 biedt de mogelijkheid om als volgt 20 nummers te programmeren : eenmaal op of op om te programmeren op niveau 1 tweemaal op of op om te programmeren op niveau 2 Geef het te programmeren nummer in (opgelet : 0 voor extern nummer) Om een eventuele correctie aan te brengen, toets terug op om te bevestigen. Wissen van al de geheugentoetsen gevolgd door 0 nu op om te bevestigen, u krijgt nu een bevestigingstoon. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 26

27 3. Oproep info De M350 biedt de mogelijkheid om de uitgaande (max.10) en ontvangen oproepen (max.10) te bekijken. Ontvangen oproepen, het laatst ontvangen nummer wordt afgebeeld Indien het om een nieuwe oproep gaat dan wordt volgend icoon vast afgebeeld : meermaals op om de volledige lijst te zien of haak de hoorn af indien u het nummer wil uitsturen Uitgaande oproepen, het laatst uitgestuurde nummer wordt afgebeeld meermaals op om de volledige lijst te zien of haak de hoorn af indien u het nummer wil uitsturen Opslaan nummers uit het logboek of tot u het gewenste nummer heeft eenmaal op of op om te programmeren op niveau 1 tweemaal op of op om te programmeren op niveau 2 om te bevestigen Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 27

28 4. Instellingen De telefoon heeft verschillende functies waarmee u zelf kunt bepalen hoe u de telefoon gebruikt. Beltoon De M350 beschikt over 7 melodieën. Om een melodie te programmeren gaat u als volgt te werk: gevolgd door 1, u hoort nu de oorspronkelijke melodie U kan nu een nieuwe melodie kiezen, toets uw keuze in (1 t/m 7) Indien u belmelodie 0 dan staat de beltoon af en wordt als volgt op de display aangegeven : Om uw keuze te bevestigen, toets op Belvolume Om het volume van de beltoon te regelen gaat u als volgt te werk: gevolgd door 1, u hoort nu de oorspronkelijke melodie, u hoort een bip wanneer u het minimum of maximum volume bereikt Om uw keuze te bevestigen, toets Hoofdtelefoon De M350 heeft de mogelijkheid om een hoofdtelefoon aan te sluiten : De hoofdtelefoon is aktief indien vast afgebeeld wordt op display. De hoofdtelefoon is aktief bij aannemen van de oproep indien knippert op display. Datum en uur Om datum en uur weer te geven op de display volstaat het om de correctietoets drukken. in te Flashing U kan de flashing van het toestel, indien nodig, als volgt aanpassen: gevolgd door 6 Geef de waarde van de gewenste flashing in ( 080 tot 600 ) vb 085 = 85ms Om uw keuze te bevestigen, toets Pause Het toestel kan aangesloten worden op een PABX, afhankelijk van het type PBX kan het mogelijk zijn dat u een pause moet inlassen na de uitgangs prefix bij het uitsturen of programmeren van een geheugentoets Geef de prefix in Vorm nu het nummer van uw correspondent Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 28

29 Fabrieksinstellingen Om terug te keren naar de standaard instellingen, namelijk: - Melodie 3 + volume 3 - Flashing 270ms - Bis : leeg gevolgd door Om uw keuze te bevestigen, toets Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 29

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Overzicht toestel en toetsen

Overzicht toestel en toetsen Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4028 & Digitaal 4029 Overzicht toestel en toetsen Startscherm 3 pagina s Het startscherm bestaat uit 3 pagina s : menu, perso en info. De actieve pagina wordt in het

Nadere informatie

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon CNE Telecom bv Gebouw EuroTwin I Kropaarstraat 1 1032 LA Amsterdam T: 020 419 888 6 STOP. Deze toets beeïndigd waarmee u bezig bent. Bijvoorbeeld een gesprek,

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen... 2 Telefoneren... 2 Een nummer uit het geheugen bellen... 2 Een nummer uit het telefoonboek bellen... 2 Een gesprek beantwoorden... 2 Informatie inwinnen... 2

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

HANDLEIDING. Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren

HANDLEIDING. Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren HANDLEIDING Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren 1. APPARAATBESCHRIJVING EN BEDIENING VAN KNOPJES Voorkant: een licht naar buiten toe gewelfde luidspreker, daaronder

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1 Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 2 1. INSTALLATIE Sluit het krulsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

User Guide. Polycom IP 331

User Guide. Polycom IP 331 User Guide Polycom IP 331 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep op hold plaatsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G

Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G Gebruikershandleiding Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G Voor aanvullende informatie: www.telefonie.leidenuniv.nl

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2 Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG IPLDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals u die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke u in staat stelt eenvoudig de meeste van

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

Systeemtelefoon Snelle referentiegids

Systeemtelefoon Snelle referentiegids Systeemtelefoon Snelle referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw Belcodes en Functies afwijken van degenen die in

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Garnizoenstraat 1, 5363 VX Velp (N-B) T: +31 (0) 486 47 88 88 F: +31 (0) 486 47 88 89 info@advitronics.nl

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 1. Inleiding. Het procesmodel "KLEINE TELEFOONCENTRALE" is gemaakt voor gebruik op scholen. Het doel is om de leerling niet alleen kennis te laten maken met het installeren van een komplete telefooncentrale,

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Sabra-Systems info@sabra-systems.nl www.sabra-systems.nl Tel: 0342-422255 Welkom Middels deze handleiding willen wij

Nadere informatie

CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012

CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012 Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012 T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E mail@callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing. Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen

Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing. Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen Werking en display symbolen Werking en display symbolen 1 2 3 4 5 6 7 Sommige systemen of systeem versies ondersteunen

Nadere informatie

Handleiding Gigaset R630 PRO. Verkorte handleiding

Handleiding Gigaset R630 PRO. Verkorte handleiding Handleiding Gigaset R630 PRO Verkorte handleiding Overzicht toestel 1 LED Te gebruiken als zaklamp. 2 Display van handset 3 Laadniveau Geeft laadniveau van batterijen weer. 4 Volume toetsen 5 Displaytoetsen

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0

CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0 CallIP Pompmolenlaan 41G 3447 GK Woerden T: 0348-566520 F: 0348-499276 http://www.callip.nl info@callip.nl CallIP Mitel 5224 IP Telefoon Beginnen met kiezen Versie 1.0 2010 CallIP http://www.callip.nl

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Inhoud 1 Introductie... 4 Een oproep maken 2 Externe oproep maken via willekeurige buitenlijn... 4 3 Externe oproep maken via een specifieke buitenmijn

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Handleiding Aastra 53i. Versie 4.0 7-10-2013

Handleiding Aastra 53i. Versie 4.0 7-10-2013 Handleiding Aastra 53i Versie 4.0 7-10-2013 Inhoudsopgave Overzicht toestel 3 Toestel aansluiten 4 Uitgaand gesprek opzetten 5 Inkomend gesprek opnemen 5 Handsfree telefoneren 6 Doorverbinden 7 Wachtstand

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7 P QRS ZWQY Overzicht van het systeemtoestel a295 # $ % ^ & @! Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4........................................ 1 2 3 4

Nadere informatie

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE

De nummers kunnen in de display worden opgeroepen, compleet met datum en tijd van elke oproep. INSTALLATIE De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigentijds en gebruikersvriendelijke vormgeving. De bediening en instelling van de telefoon werken via menubesturing. De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweergave

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 HANDSET. 3 BASISSTATION. 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM. 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN.

IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE. 2 HANDSET. 3 BASISSTATION. 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM. 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN. IN HOUDSTAFEL INSTALLATIE... 2 HANDSET... 3 BASISSTATION... 4 INFORMATIE OP HET LCD-SCHERM... 4 INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK OVER DE VASTE TELEFOONLIJN... 5 GEBRUIK VAN DE TELEFOON OVER DE VASTE TELEFOONLIJN...

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. SOPHO Dterm beschikt over een groot aantal

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2 Installeren

Nadere informatie

PABX telefooncentrale

PABX telefooncentrale 345829 PABX telefooncentrale Gebruiksaanwijzingen 09/11-01 PC 2 1 Inleiding 6 1.1 De Telefooncentrale 6 Algemene beschrijving 6 2 Gebruik 8 2.1 Telefoonfuncties 8 Speciale toetsen die op de BTicino telefoons

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 3 1.3 De tonen in de Forum 300... 4 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...5 2.1 Buitenlijn kiezen... 5 2.2 Intern nummer kiezen...

Nadere informatie

Ascotel Office 45 / 45pro Gebruiksaanwijzing. Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen

Ascotel Office 45 / 45pro Gebruiksaanwijzing. Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen Ascotel Office 45 / 45pro Gebruiksaanwijzing Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen 20 25 35 Werking en display symbolen Werking en display symbolen 203 22 24 1 2 4 5 6 21 23 25 13 15 13 19 11 18

Nadere informatie

Telefoneren via de PC Overzicht

Telefoneren via de PC Overzicht Telefoneren via de PC Overzicht Via de gebruikersinterface van de telefooncentrales Gigaset T500 PRO en Gigaset T300 PRO heeft u toegang tot de functies van de telefooncentrale. Aanmelden bij de gebruikersinterface

Nadere informatie

ISDN. Extern doorverbinden/oproep omleiden. Versie 1.00

ISDN. Extern doorverbinden/oproep omleiden. Versie 1.00 ISDN Extern doorverbinden/oproep omleiden Versie 1.00 Inhoud OPROEP OMLEIDEN EXTERN 3 Via het ISDN netwerk...3 Via de OfficeServ SOHO....6 Werken met groepen...7 OPROEP DOORVERBINDEN EXTERN 10 2 SAMSUNG

Nadere informatie

Communicatieplatforms

Communicatieplatforms MITEL Communicatieplatforms Gebruikershandleiding 5312 en 5324 IP-telefoons - i - KENNISGEVING De informatie in dit document wordt niet gegarandeerd door Mitel Networks Corporation (MITEL ) of enige van

Nadere informatie

handleiding siemens gigaset

handleiding siemens gigaset handleiding siemens gigaset Maak uw Siemens gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

GEWA Jupiter Telefoon Gebruiksaanwijzing

GEWA Jupiter Telefoon Gebruiksaanwijzing GEWA Jupiter Telefoon Gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE...3 GEWA JUPITER MOGELIJKHEDEN EN EXTRA S...3 AANSLUITING EN OMSCHRIJVING...4 AANSLUITEN VAN DE GEWA JUPITER...4 TOETSEN EN ANDERE FUNCTIES VAN DE GEWA

Nadere informatie

Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken.

Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. De cursist bedient het hoofdtoestel efficiënt door training

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

MAESTRO 2060. De conformiteit met deze richtlijnen wordt aangegeven door het label

MAESTRO 2060. De conformiteit met deze richtlijnen wordt aangegeven door het label 00-Maestro 2060 FIA Intro 9-06-2005 9:13 Pagina 1 INTRODUCTION MAESTRO 2060 Inleiding Bedankt dat u hebt gekozen voor de Belgacom Maestro 2060. Een telefoon die geschikt is voor thuis en voor op kantoor,

Nadere informatie

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens. Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel Functie-

Nadere informatie

Instructie Cisco 7960 als receptietoestel. Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken.

Instructie Cisco 7960 als receptietoestel. Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. Instructie Cisco 7960 als receptietoestel Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. De cursist bedient het hoofdtoestel efficiënt door training in de basishandelingen

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Hoe de IP110-telefoon gebruiken

Hoe de IP110-telefoon gebruiken Hoe de IP110-telefoon gebruiken E. Lievens & J. Kater In opdracht van Com8 nv v 1.0 P a g e 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ANATOMIE VAN HET INNOVAPHONE IP110 TOESTEL... 4 3. BASIS FUNCTIONALITEITEN... 6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER WERKING Iedere alarm ingang heeft een bijbehorend telefoonnummer een meldtekst en een afmeldcode. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig maakcontact of verbreekcontact)

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systeemtelefoontoestellen voor het MD110-communicatiesysteem Gebruikershandleiding Afbeelding voorpagina Plaats de afbeelding rechtstreeks op de pagina, zonder rekening te houden met de tekstdoorloop.

Nadere informatie

Slim, die lijn van mij!

Slim, die lijn van mij! Praktische gids Slim, die lijn van mij! Alle Slimme Diensten bij de hand! Gratis diensten Als het bezet is, belt Proximus automatisch terug Ring Back... 5 U weet wie geprobeerd heeft u te bereiken n r

Nadere informatie

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon 41-001368-11 REV03 GEBRUIKERSHANDLEIDING SLIM WERKEN KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

Phone. Handige gebruikstips. Handige. Gebruik Adresboek

Phone. Handige gebruikstips. Handige. Gebruik Adresboek Handige gebruikstips bij de Tiptel / Yealink IPP Phones Handige gebruikstipss bij de Tiptel IP282/IP284/IP286 IP Phone A. Uw Tiptel IP282/IP284/IP286-toestel leren kennen B. Uw Tiptel IP282/IP284/IP286-toestel

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Gebruikershandleiding how Wij danken u voor uw vertrouwen in Alcatel door de aanschaf van uw telefoon

Nadere informatie

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing Arizona 910 CP Analoge telefoon Gebruiksaanwijzing Over de Arizona 910 CP De Arizona 910 CP is een draadgebonden analoog telefoontoestel van KPN. Over deze gebruiksaanwijzing Inhoud Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies,

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G

H A N D L E I D I N G TOPIC big button draadloos telefoontoestel 1 H A N D L E I D I N G 2 INHOUDSTABEL 1. Veiligheids- en milieuvoorschriften 3 2. Inhoud van de verpakking 4 3. Installatie 5 4. Beschrijving van de symbolen

Nadere informatie

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410 Gebruikersgids Inhoud Telefoon overzicht Basis telefonie mogelijkheden Geavanceerde telefonie mogelijkheden Antwoordapparaat & Gesprekshistoriek Telefoon voorkeuren

Nadere informatie

Voicemail. Klantcontactcentrum

Voicemail. Klantcontactcentrum Voicemail Klantcontactcentrum Inhoudsopgave Inschakelen voicemail via Serviceweb 2 1.1 Hoofdmenu voice-portal 3 1.1.1 Menu: voicemail 3 1.1.1.1 Menu: afspelen berichten 3 1.1.1.2 Menu: in gesprek 4 1.1.1.3

Nadere informatie

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systeemtelefoontoestellen voor MD110 en MX-ONE Telephony System Gebruikershandleiding Afbeelding voorpagina Plaats de afbeelding rechtstreeks op de pagina, zonder rekening te houden met de tekstdoorloop.

Nadere informatie

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA504G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie