Overzicht toestel en toetsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht toestel en toetsen"

Transcriptie

1 Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4028 & Digitaal 4029 Overzicht toestel en toetsen Startscherm 3 pagina s Het startscherm bestaat uit 3 pagina s : menu, perso en info. De actieve pagina wordt in het donker grijs weergegeven. Uw startpagina is standaard de perso pagina maar deze kan naar wens gewijzigd worden via Menu Program-MijnToestel-Home page. U kiest een pagina met behulp van de navigatortoets (links/rechts). Perso : overzicht geprogrammeerde toetsen (door systeembeheerder of door u zelf) Menu : toegang tot faciliteiten en menu programmatie en personalisatie toestel Info : informatie over toestand van uw toestel (identiteit, ontvangen berichten, actieve afleiding) Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 1

2 Navigeren Toets OK : om een functie, programmering te bevestigen Links/Rechts : om van de ene pagina (startscherm) naar de andere te gaan Boven/Beneden : om de inhoud van een bladzijde te doorlopen (volgende regels) Terug/Uit : om een niveau terug te gaan (kort indrukken) of om terug te keren naar het startscherm (lang indrukken). Tijdens een gesprek kan u via deze toets wisselen tussen het telefoniescherm en het standaard startscherm. Dynamische schermtoetsen Links en rechts van het scherm, vindt u in totaal 6 dynamische schermtoetsen. De functie van deze toetsen is afhankelijk van de status van uw toestel (vrij, in gesprek, ). Een functie kan enkel geactiveerd worden wanneer deze op het display wordt weergegeven. Soms zijn er nog bijkomende functies terug te vinden op een volgende bladzijde. Gebruik dan de navigator om naar beneden/boven te gaan om al de functies terug te vinden. Door een druk op de toets activeert u de functie weergegeven naast de toets. Het gebruik van een dynamische schermtoets wordt voortaan weergegeven met Presentatie oproepen Zodra u in belfase gaat (zelf bellen of opgebeld worden), verandert het startscherm in een telefoniescherm. Hier krijgt u al de nodige info omtrent uw lopend gesprek en de status van de lijnen wordt weergegeven aan de hand van iconen : U ontvangt een oproep Uw correspondent is in wacht gezet Uw in wacht geplaatste correspondent, wordt opnieuw aangeboden U bent in gesprek of u belt zelf naar iemand Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 2

3 Iemand opbellen Haak af en vorm het gewenste nummer (indien extern : + 0 voor buitenlijn) Of Vorm onmiddellijk het gewenste nummer : de handenvrij functie is automatisch geactiveerd Om te eindigen : haak in of druk op de toets Einde Bellen op naam Via het AZERTY toetsenbord van uw toestel, hebt u toegang tot de centrale telefoonboek zodat u elk intern nummer en extern verkort nummer kan opzoeken door het ingeven van de naam. Voer min. de 2 eerste letters van de familienaam in Bevestig uw keuze met OK (zoeken op familienaam) of kies één van de functies aangeboden op het scherm (Naam, Initialen of Naam+Voorn) Op het display verschijnen de eerste 2 gevonden namen met overeenkomstige telefoonnummers. Ga met de navigator naar beneden/boven tot u de gewenste persoon gevonden hebt. Om de persoon op te bellen : druk op de schermtoets links van de naam of rechts van het nummer Om te eindigen : druk op de toets Einde Herhaling laatst gevormd nummer Om het laatst gevormd nummer (meestal extern) opnieuw uit te sturen : Druk op de bis -toets : Opmerking : u hebt ook de mogelijkheid om een lijst op te vragen van de 8 laatst gevormde nummers en dit via Menu Uitg.oproep Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 3

4 Oproep beantwoorden Uw toestel rinkelt. U hebt de volgende mogelijkheden : 1 Antwoorden : haak af of, druk op de handenvrij-toets of, druk op de knipperende lijntoets of, druk op schermtoets Opr.aannem. : 2 Bel afzetten : Druk op de schermtoets Stil : het belt nog steeds maar u hoort het niet 3 Oproep weigeren Enkel mogelijk voor multilijntoestellen en indien er voor u een vaste collega (associated set) is voorgeprogrammeerd. Bij weigeren van de oproep zal deze naar de collega (ander toestel of voice mail) worden doorgestuurd. Druk op de schermtoets Opr. weiger 2de oproep beantwoorden U kan op de volgende manieren een 2 de oproep ontvangen : - u hebt een multilijntoestel (u kan meerdere oproepen tegelijkertijd ontvangen) - iemand heeft een lijn naar u doorgeschakeld terwijl u reeds in gesprek was - een collega probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent : hij kiest de functie wachten (met schermtoets in wacht of code 5) U bent reeds in gesprek met een correspondent en ontvangt een 2de oproep : (de identiteit van de 2de oproeper verschijnt even op het scherm) Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 4

5 Om de 2de oproep te beantwoorden zonder het gesprek te beëindigen met de 1 ste : - druk op de bellende lijntoets Of - selecteer m.b.v. de navigator de bellende lijn en druk op de schermtoets Opr.aannem. U 1ste correspondent staat in wacht en u bent nu in gesprek met de 2de : U hebt de volgende mogelijkheden : - van de ene naar de andere correspondent switchen : - druk op de wachtende lijntoets Of - selecteer m.b.v. de navigator de wachtende correspondent waarmee u wenst te praten en druk op de schermtoets Terugnemen - gesprek met één van beide beëindigen : - haak in : de andere nog wachtende correspondent wordt automatisch opnieuw aangeboden; druk op de bellende lijntoets om deze terug te nemen. Of - druk op de einde-toets : u bent automatisch opnieuw in gesprek met de andere correspondent Handenvrij, luidspreker & volume Deze toets heeft 2 functies : handenvrij (kort indrukken) en luidspreker (lang indrukken) Tijdens uw gesprek met de hoorn, kan u ofwel enkel de luidspreker activeren ofwel volledig naar handenvrij telefoneren overgaan. Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 5

6 Bij het activeren van de functie handenvrij/luidspreker, verschijnt op het display een icoon dat u duidelijk maakt wat u geactiveerd hebt : gesprek volledig handenvrij gesprek via hoorn gesprek via hoorn met luidspreker actief U kan tijdens uw gesprek het volume van ontvangst in de hoorn en op de luidspreker regelen : gebruik de toetsen en om het volume te kiezen (7 niveaus). Micro uitschakelen (mute) U kunt de microfoon tijdens een gesprek uitschakelen, ongeacht of u via de hoorn of handenvrij telefoneert : Om de micro uit te schakelen en daarna terug te activeren : druk op de micro-toets Een icoon op het display geeft weer dat de micro inactief of actief is : micro uitgeschakeld micro actief Ruggespraak (2de gesprek opstellen) Tijdens een gesprek met een correspondent (intern of extern), kunt u een tweede persoon opbellen (intern of extern) om informatie te vragen. U bent in gesprek Vorm onmiddellijk het nummer van de 2de persoon die u wenst te spreken (indien extern : + 0 voor een buitenlijn). Uw huidige correspondent wordt automatisch op wacht geplaatst. Om het gesprek te beëindigen en terug te keren naar uw 1ste correspondent : druk op de schermtoets Rgsprk uit : Gesprek doorschakelen U kan uw correspondent doorverbinden naar een andere persoon (intern of extern). U kan het gesprek onmiddellijk doorverbinden zonder te wachten op antwoord. U bent in gesprek Vorm onmiddellijk het nummer naar waar u wenst door te schakelen (indien extern : + 0 voor een buitenlijn) Om door te schakelen : druk op de schermtoets Drschaklng Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 6

7 (of haak in of druk op de toets Einde om door te schakelen) Indien de persoon bezet is of het gesprek niet wenst te aanvaarden : Druk op de schermtoets Rgsprk uit : Wisselgesprek (makelaarsruggespraak) U bent opnieuw in gesprek met uw eerste correspondent. U bent in gesprek met een correspondent en u belde een tweede persoon op (ruggespraak) door onmiddellijk diens nummer te vormen. (in gesprek met 2de correspondent) (1ste correspondent staat in wacht) U kan vervolgens gemakkelijk van de ene naar de andere persoon switchen. Op die manier spreekt u met ofwel de 1ste ofwel de 2de correspondent. Om van de ene naar de andere correspondent te gaan : druk op de gewenste lijntoets U kan zo vaak wisselen als u wenst Om het gesprek te beëindigen met één van beide correspondenten : Druk op de schermtoets Rgsprk uit : U bent nog steeds in gesprek met de andere correspondent. Opmerking : Indien u inhaakt tijdens het wisselgesprek, hebt u beide correspondenten met elkaar doorgeschakeld! Conferentie U kan een conferentie opstarten met maximum 3 personen (uzelf en 2 andere personen). Dit kan zowel met interne als externe personen. U bent in gesprek met de 1ste persoon (intern of extern) Vorm onmiddellijk het nummer van de 2de persoon (indien extern : + 0 voor buitenlijn) Wacht op antwoord Om de conferentie op te starten : druk op de schermtoets Conferentie Om de conferentie te beëindigen : Druk op de schermtoets Einde conf U bent nog steeds in gesprek met de 1ste correspondent. Opmerking : Indien u inhaakt tijdens de conferentie, hebt u beide correspondenten met elkaar doorgeschakeld! Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 7

8 Correspondent in wacht plaatsen U bent in gesprek en wil uw correspondent in wacht plaatsen en later naar hem terugkeren. Uw correspondent hoort ondertussen de wachtmuziek. De werkwijze is verschillend op een monolijn en multilijntoestel! 1 Monolijntoestel (enkel mogelijk voor externe correspondenten). Om uw correspondent in wacht te plaatsen : druk op de schermtoets In Wacht. Ga eventueel met de navigator naar beneden om deze functie terug te vinden. Om terug te keren naar uw correspondent : druk op de schermtoets Einde wacht Opmerking : om een interne correspondent in wacht te plaatsen, gebruikt u de code [*75] (dit werkt dan ook voor externe lijnen; u kan deze code eventueel programmeren achter een sneltoets) 2 Multilijntoestel Om uw correspondent in wacht te plaatsen : druk op de lijntoets waarmee u in gesprek bent Om terug te keren naar uw correspondent : druk op de wachtende lijntoets Automatische heroproep Als u een intern toestel belt waarvan alle lijnen bezet zijn, kunt u de optie automatische heroproep gebruiken : u wordt automatisch opgebeld zodra de lijn vrij komt. Druk op de schermtoets Belt u terug en haak in of verbreek U kunt het verzoek annuleren door het toestel een tweede maal op te bellen en dan in te haken. Heroproep aanvragen U probeert een collega op te bellen maar deze antwoordt niet : u kan hem een heroproepbericht zenden. Druk op de schermtoets Belt u terug en haak in of verbreek Om het verzoek te annuleren : Vorm code [*84] + toestelnummer Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 8

9 Raadplegen heroproepbericht U hebt een bericht ontvangen : de oranje LED van de berichtentoets knippert en op de pagina info krijgt u informatie over het aantal nieuwe berichten. Om de berichten te raadplegen : druk op de berichtentoets Het totaal aantal nieuwe berichten per soort verschijnt op het display. Om heroproepberichten te raadplegen : druk op de schermtoets x heroproep Naam en nummer van de collega die de heroproep gevraagd heeft, verschijnen op het display : Om uw collega terug te bellen : druk op de schermtoets Heroproep Om het bericht te wissen (zonder terug te bellen) : druk op de schermtoets Wissen Indien u meerdere heroproepberichten ontvangen hebt, krijgt u eerst een lijst van de collega s die een heroproep hebben aangevraagd. U kiest via de overeenkomstige schermtoets een collega om vervolgens het bericht te verwerken (terugbellen of wissen). Raadplegen Onbeantwoorde oproepen Zodra u een oproep gemist hebt, krijgt u hiervan een bericht : de oranje LED van de berichtentoets knippert en op de pagina info krijgt u informatie over het aantal nieuwe berichten. Om de berichten te raadplegen : druk op de berichtentoets Het totaal aantal nieuwe berichten per soort verschijnt op het display. Om onbeantwoorde oproepen te raadplegen : druk op de schermtoets x onbeantw. oproepen (of 1 oproep onbeantwoord) U krijgt een overzicht van het aantal niet beantwoorde interne en externe oproepen : druk op de overeenkomstige schermtoets om de gemiste oproepen te raadplegen of De identiteit van uw correspondent/collega + tijdstip van de oproep verschijnen op het display : Om uw correspondent/collega terug te bellen : druk op de schermtoets Heroproep Om het bericht te wissen (zonder terug te bellen) : druk op de schermtoets Wissen Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 9

10 Indien u meerdere niet beantwoorde oproepen hebt, krijgt u eerst een lijst van de correspondenten/collega s die u gebeld hebben. U kiest via de overeenkomstige schermtoets een correspondent/collega om vervolgens het bericht te verwerken (terugbellen of wissen). Oproep overnemen (pickup) Wanneer het toestel van uw collega rinkelt, kan u via deze functie deze oproep beantwoorden vanaf uw eigen toestel. 1 Groepspickup Enkel mogelijk voor toestellen die in dezelfde groep zijn voorgeprogrammeerd! Vorm code [*4] om de oproep te beantwoorden. 2 Individuele pickup Via deze functie kan u van eender welk toestel een oproep overnemen, zonder dat hiervoor iets vooraf geprogrammeerd moet worden. Vorm code [*56] + toestelnummer waarvan u de oproep wenst over te nemen. Opmerking : u kan deze code eventueel programmeren achter een toets (F1, F2 of op één van de toetsen van uw perso pagina) Oproepen afleiden (follow-me) Tijdens uw afwezigheid kunt u uw oproepen naar een ander toestel afleiden. Om de afleiding te activeren : druk op de afleidings-toets (pijl rechts bovenaan) Kies het type afleiding via één van de volgende schermtoetsen : - Onm.afl. : alle oproepen worden onmiddellijk afgeleid - Onm.afl.VM : alle oproepen worden onmiddellijk afgeleid naar uw persoonlijke mailbox (indien voice mail systeem voorzien) - Andere afl. : biedt u de mogelijkheid om oproepen af te leiden wanneer u niet antwoord (na x keer bellen) of wanneer u in gesprek bent Voorbeeld : druk op de schermtoets Onm.afl Voer het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden afgeleid. Dit nummer kan zijn - een ander toestel : vorm het nummer van dat toestel - een extern nummer : vorm [0] voor een buitenlijn + nummer (indien toegelaten) of, druk op één van de volgende schermtoetsen : - Collega : om uw oproepen af te leiden naar uw vaste collega - RechtstrOpr : om uw oproepen af te leiden naar één van de voorgeprogrammeerde nummers op uw perso pagina - Sprkbericht : om uw oproepen af te leiden naar uw mailbox Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 10

11 Haak in of druk op de toets Einde Een draaiende afleidingspijl verwijst naar een actieve afleiding en op de pagina info krijgt u hier eveneens informatie over. Om deze afleiding te annuleren : Druk opnieuw op de afleidings-toets Druk op de schermtoets Wissen Zenden van toonsignalen (DTMF) Soms moet u tijdens een gesprek cijferinformatie zenden (bijvoorbeeld, in verband met bankdiensten, een automatische operator, een antwoordapparaat, enz.). Om dit mogelijk te maken, moet u eerst toonsturing activeren : Druk op de schermtoets Stuur DTMF. Alle cijfers worden nu via toonsignalen gezonden. Toetsen programmeren U kan maximum 72 toetsen programmeren op uw perso pagina + 2 bijkomende sneltoetsen (F1 en F2). Sommige toetsen op uw perso pagina zijn misschien reeds voorgeprogrammeerd voor specifieke functies (multilijnen, supervisie, directeur/secretaresse functies). Deze kunnen uitsluitend door uw systeembeheerder gewijzigd worden. Om een nummer te programmeren : Selecteer m.b.v. de navigator de pagina Menu en kies achtereenvolgens via de schermtoetsen de volgende functies : Program Mijn toestel Toetsprogr. Kies een toets : - F1 of F2 voor een sneltoets Of - Ga via de schermtoets Perso page naar één van de 72 programmeerbare schermtoetsen (gebruik de navigator om naar beneden/boven te scrollen) en kies vervolgens een vrije positie Om een nummer te programmeren, druk op de schermtoets RechtstrOpr Vorm het te programmeren nummer (indien extern, + 0) en druk op de schermtoets O.K. om te bevestigen Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 11

12 vorm nummer + Geef een naam (label) aan de toets (max. 14 karakters en niet mogelijk voor F1 en F2) en druk op de schermtoets O.K. om te bevestigen geef naam (met Azerty toetsenbord) + Haak in of druk op de toets Einde op de programmatie te beëindigen Om een nummer op te bellen: Druk op de sneltoetsen F1 of F2 of druk op één van de geprogrammeerde schermtoetsen op uw perso pagina Om een toets te wissen of te wijzigen : Volg dezelfde procedure maar kies de functie Wissen of Wijzigen Voice Mail (type Alcatel 4635 of Alcatel 4645) Raadpleeg uw systeembeheerder om na te gaan met welk type voice mail systeem (4635 of 4645) uw Alcatel centrale is uitgerust. Indien het systeem is uitgerust met een voice mail systeem, kan u over een persoonlijke mailbox beschikken. Tijdens afwezigheid, kan u dan gesproken berichten ontvangen. Mailbox openen - Vorm code [*82] Of - Druk op de berichtentoets (enveloppe) en vervolgens op de schermtoets Gn nieuw spraakbericht (of x nieuw spraakbericht indien u reeds berichten ontvangen hebt) Vorm uw paswoord - Alcatel 4635 : Indien u nieuwe berichten ontvangen hebt, hoort u automatisch het eerste nieuw bericht. Zoniet komt u in het hoofdmenu terecht. - Acatel 4645 : U hoort het hoofdmenu Eerste gebruik : mailbox initialiseren Alcatel 4635 : Open uw mailbox : vorm code [*82] of via de berichtentoets (enveloppe) Geef uw tijdelijk paswoord ( = toestelnummer) en druk [#] om te bevestigen Kies een persoonlijk paswoord ( 4 digits) en druk [#] om te bevestigen Spreek uw naam in na de bieptoon en druk [#] om de opname te beëindigen Indien naam OK : druk [#] / Indien u de naam opnieuw wenst op te nemen : druk [*] Kies een persoonlijke begroeting : - Druk [1] voor de standaardbegroeting - Druk [2] om zelf een persoonlijke begroeting op te nemen Haak in om de initialisatieprocedure te beëindigen Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 12

13 Alcatel 4645 : Zolang uw mailbox niet geïnitialiseerd is, knippert de oranje LED van de berichtentoets Open uw mailbox : vorm code [*82] of via de berichtentoets (enveloppe) Geef uw tijdelijk paswoord ( = 0000) Kies een persoonlijk paswoord (min. 3 en max. 8 cijfers) en druk [#] om te bevestigen Spreek uw naam in na de bieptoon en druk [#] om de opname te beëindigen Indien naam OK : druk [#] / Indien u de naam opnieuw wenst op te nemen : druk [5] Haak in om de initialisatieprocedure te beëindigen Uw mailbox is nu klaar om gebruikt te worden. Mailbox activeren Druk op de afleidings-toets Druk op de schermtoets Onm.afl.VM Haak in of druk op de toets Einde Wanneer u nu wordt opgebeld, kan uw correspondent een bericht inspreken. Om te annuleren : Druk opnieuw op de afleidings-toets Druk op de schermtoets Wissen Berichten raadplegen U hebt een bericht ontvangen : de oranje LED van de berichtentoets knippert en op de pagina info krijgt u informatie over het aantal nieuwe berichten. Open uw mailbox : vorm code [*82] of via de berichtentoets (enveloppe) Geef uw paswoord - Alcatel 4635 : u hoort automatisch het eerste nieuw bericht - Alcatel 4645 : u bent in het hoofdmenu, druk [1][1] om uw nieuwe berichten te beluisteren Na het beluisteren van uw eerste bericht, hebt u de volgende mogelijkheden : [7] wissen, [9] bewaren, [0] meer opties, [#] volgend bericht, [*] terug naar hoofdmenu Opmerking : u kan eveneens gebruik maken van de schermtoetsen voor het activeren van de functies (beluisteren, wissen,.). Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 13

14 Overzicht startscherm Menu Selecteer m.b.v. de navigator het startscherm menu U kan steeds één stap terugkeren door gebruik te maken van de toets Terug : Program : - MijnToestel : - Toetsprogr. : om de toetsen F1 of F2 te programmeren of om één van de 72 posities op de perso pagina te programmeren - Bellen : voor het instellen van de belmelodie, volume en type bel - Taal : keuze uit Frans/Engels/Vlaams/Duits - Paswoord : wijzigen van uw toestelpaswoord (standaard = 0000) - Home page : om te bepalen welk startscherm (menu, perso of info) standaard moet weergegeven worden - Contrast : gebruik de + en toetsen om het contrast van het display te regelen - Jack plug : voor het aansluiten en detecteren van een hoofdtelefoon, luidspreker of conferentiemodule - Parameters : - IP-paramtrs (enkel op 4028) : voor het raadplegen van IP-adres, Ethernet-adres,. - Tel.test : test van belsignaal en Led s - Versie : om de SW/HW versie van uw toestel op te vragen - Mijn dienstn : - Conslt : raadplegen van codes van faciliteiten aangeboden door de Alcatel OmniPCX Enterprise call server - Bel-mode : raadplegen code ISDN-oproep (bloksturing) en nummer voor oproep operatorgroep - Collega : raadplegen en eventueel wijzigen nummer vaste collega (= associated set, voor automatische doorschakeling bij geen antwoord) - Intercom : voor het samenstellen van interfonielijsten Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 14

15 Afspraak : Voor het instellen van een afspraak/wekdienst Uitg. oproep Om de lijst van de 8 laatst gevormde nummers te raadplegen (en eventueel terug te bellen) Vergrendel Om uw toestel te vergrendelen/ontgrendelen (gebruik van paswoord, standaard = 0000) Tekstbericht Voor het raadplegen en versturen van tekstberichten ( kan ook via de berichtentoets) en voor het instellen van een afwezigheidsbericht (kan ook via de afleidings-toets) Acties Voor het raadplegen van uw niet beantwoorde oproepen (raadplegen gemiste oproepen eveneens mogelijk via berichtentoets) Afleiding Om uw oproepen af te leiden naar een ander telefoonnummer (kan ook met afleidings-toets) - Onm.afl. : om al uw oproepen onmiddellijk af te leiden - Onm.afl.VM : onmiddellijke afleiding van uw oproepen naar uw voice mailbox - Andere afl. : - Onmiddellijke afleiding : onmiddellijke afleiding - Afleiding bij bezet : afleiding van oproepen in geval van bezet - Afleiding bij gn antwd : afleiding van oproepen wanneer u niet antwoordt - Afleid.bezet/gn antw - Afstandsafleiding : om een toestel naar dit toestel af te leiden (afleiding activeren vanaf het bestemmingstoestel; vorm het toestelnummer dat moet afgeleid worden) - Wis afleiding : om een afleiding te wissen - Wis op afl. toestel : om een afleiding te wissen vanaf het bestemmingstoestel (vorm het toestelnummer waarvan de afleiding gewist moet worden) - Wis afstandsafleiding : om een afleiding van eender welk toestel te wissen vanaf eender welk toestel (vorm toestelnummer waarvan de afleiding gewist moet worden) - Afl nr tekst : om uw oproepen af te leiden naar een tekstbericht (= afwezigheidsbericht; enkel leesbaar door interne correspondenten met toestel dat tekstberichten ondersteund) - Niet storen : uw externe oproepen gaan onmiddellijk naar de telefonist(e) en voor interne oproepen bent u niet bereikbaar Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 15

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4068 IP Touch 4038

Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4068 IP Touch 4038 Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 408 IP Touch 408 Gebruikershandleiding Inleiding Gebruiksaanwijzing Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in Alcatel stelt met uw keuze voor een telefoon uit de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d285-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d285-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Overzicht d285... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het d285... 5 1.6 De vaste functietoetsen...

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order Nr : 9504 404 20302 Datum : Januari 2001 De informatie in deze handleiding is zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise

Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise IP Telephony Contact Centers Mobility Services Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise Bedienungsanleitung Operating Gebruiksanwijzing instructions Versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

Aastra 6739i. SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing. Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510

Aastra 6739i. SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing. Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510 Aastra 6739i SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510 Welkom bij Aastra Hartelijk bedankt, dat u voor een product van Aastra hebt gekozen.

Nadere informatie

Gebruik van de nieuwe Dterm IP Telefoons

Gebruik van de nieuwe Dterm IP Telefoons Gebruik van de nieuwe Dterm IP Telefoons Handleiding IP-telefonie voor medewerkers Universiteit van Tilburg Inhoud 1 De voordelen van VoIP 2 Nieuwe faciliteiten 3 Uw nieuwe telefoon 1 Gebruik van het display

Nadere informatie

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr.

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr. Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 POWER Modelnr. KX-TVP50 Lees s.v.p. deze handleiding voordat u het systeem gaat gebruiken en bewaar deze handleiding. Inleiding

Nadere informatie

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2 Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG IPLDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals u die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke u in staat stelt eenvoudig de meeste van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor SOPHO IPC 500 standaardtelefoons en telefoons met display

Gebruikershandleiding voor SOPHO IPC 500 standaardtelefoons en telefoons met display Gebruikershandleiding voor SOPHO IPC 500 standaardtelefoons en telefoons met display Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Algemene informatie...2 Overzicht...3 Alfanumerieke display...4 Belinstellingen...4 Volume-instellingen...5

Nadere informatie

Vox Alliance. Systeemdocumentatie, faciliteitenhandboek

Vox Alliance. Systeemdocumentatie, faciliteitenhandboek Vox Alliance Systeemdocumentatie, faciliteitenhandboek KPN Telecom BV, april 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing. Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen

Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing. Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen Werking en display symbolen Werking en display symbolen 1 2 3 4 5 6 7 Sommige systemen of systeem versies ondersteunen

Nadere informatie

OpenScape Webclient = UC via www. Beknopte handleiding & praktische tips. pag. 1

OpenScape Webclient = UC via www. Beknopte handleiding & praktische tips. pag. 1 = UC via www Beknopte handleiding & praktische tips pag. 1 Waarvoor dient het? OpenScape Webclient OpenScape Webclient highlights: One-Number Service (ONS) Altijd bereikbaar op éénzelfde nummer (toestelonafhankelijk)

Nadere informatie

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1 Snom gebruikershandleiding @COM Business Manager v1.3 Versie 7.1.35-04 pagina 1 Copyright Uit deze handleiding mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-N620 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS. Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-02760A Nederlands. 04/2002 Rev.1.1

DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-N620 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS. Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-02760A Nederlands. 04/2002 Rev.1.1 DUAL BAND GSM TELEFOON SGH-N620 GEBRUIKSAANWIJZING ELECTRONICS World Wide Web WWW.samsungmobile.com Gedrukt in Korea Codenr.: GH68-02760A Nederlands. 04/2002 Rev.1.1 GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Nadere informatie

MITEL 5330 IP- en 5340 IP-telefoons Gebruikershandleiding

MITEL 5330 IP- en 5340 IP-telefoons Gebruikershandleiding MITEL 5330 IP- en 5340 IP-telefoons Gebruikershandleiding KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor

Nadere informatie

Communicatieplatforms

Communicatieplatforms MITEL Communicatieplatforms Gebruikershandleiding 5312 en 5324 IP-telefoons - i - KENNISGEVING De informatie in dit document wordt niet gegarandeerd door Mitel Networks Corporation (MITEL ) of enige van

Nadere informatie

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen Avena 135/135 Duo Draadloze analoge telefoon DECT Gebruiksaanwijzingen Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen staan veiligheidsmaatregelen! Gelieve ze eerst te lezen voordat u het toestel gebruikt en bewaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 office. tiptel

Gebruiksaanwijzing. Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 office. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 office tiptel Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Let bij het plaatsen, het aansluiten en het bedienen van de tiptel

Nadere informatie

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195. tiptel

ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL, B) fl ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195 tiptel 1998, Tiptel b.v. / Tiptel NV Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie