Overzicht toestel en toetsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht toestel en toetsen"

Transcriptie

1 Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4028 & Digitaal 4029 Overzicht toestel en toetsen Startscherm 3 pagina s Het startscherm bestaat uit 3 pagina s : menu, perso en info. De actieve pagina wordt in het donker grijs weergegeven. Uw startpagina is standaard de perso pagina maar deze kan naar wens gewijzigd worden via Menu Program-MijnToestel-Home page. U kiest een pagina met behulp van de navigatortoets (links/rechts). Perso : overzicht geprogrammeerde toetsen (door systeembeheerder of door u zelf) Menu : toegang tot faciliteiten en menu programmatie en personalisatie toestel Info : informatie over toestand van uw toestel (identiteit, ontvangen berichten, actieve afleiding) Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 1

2 Navigeren Toets OK : om een functie, programmering te bevestigen Links/Rechts : om van de ene pagina (startscherm) naar de andere te gaan Boven/Beneden : om de inhoud van een bladzijde te doorlopen (volgende regels) Terug/Uit : om een niveau terug te gaan (kort indrukken) of om terug te keren naar het startscherm (lang indrukken). Tijdens een gesprek kan u via deze toets wisselen tussen het telefoniescherm en het standaard startscherm. Dynamische schermtoetsen Links en rechts van het scherm, vindt u in totaal 6 dynamische schermtoetsen. De functie van deze toetsen is afhankelijk van de status van uw toestel (vrij, in gesprek, ). Een functie kan enkel geactiveerd worden wanneer deze op het display wordt weergegeven. Soms zijn er nog bijkomende functies terug te vinden op een volgende bladzijde. Gebruik dan de navigator om naar beneden/boven te gaan om al de functies terug te vinden. Door een druk op de toets activeert u de functie weergegeven naast de toets. Het gebruik van een dynamische schermtoets wordt voortaan weergegeven met Presentatie oproepen Zodra u in belfase gaat (zelf bellen of opgebeld worden), verandert het startscherm in een telefoniescherm. Hier krijgt u al de nodige info omtrent uw lopend gesprek en de status van de lijnen wordt weergegeven aan de hand van iconen : U ontvangt een oproep Uw correspondent is in wacht gezet Uw in wacht geplaatste correspondent, wordt opnieuw aangeboden U bent in gesprek of u belt zelf naar iemand Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 2

3 Iemand opbellen Haak af en vorm het gewenste nummer (indien extern : + 0 voor buitenlijn) Of Vorm onmiddellijk het gewenste nummer : de handenvrij functie is automatisch geactiveerd Om te eindigen : haak in of druk op de toets Einde Bellen op naam Via het AZERTY toetsenbord van uw toestel, hebt u toegang tot de centrale telefoonboek zodat u elk intern nummer en extern verkort nummer kan opzoeken door het ingeven van de naam. Voer min. de 2 eerste letters van de familienaam in Bevestig uw keuze met OK (zoeken op familienaam) of kies één van de functies aangeboden op het scherm (Naam, Initialen of Naam+Voorn) Op het display verschijnen de eerste 2 gevonden namen met overeenkomstige telefoonnummers. Ga met de navigator naar beneden/boven tot u de gewenste persoon gevonden hebt. Om de persoon op te bellen : druk op de schermtoets links van de naam of rechts van het nummer Om te eindigen : druk op de toets Einde Herhaling laatst gevormd nummer Om het laatst gevormd nummer (meestal extern) opnieuw uit te sturen : Druk op de bis -toets : Opmerking : u hebt ook de mogelijkheid om een lijst op te vragen van de 8 laatst gevormde nummers en dit via Menu Uitg.oproep Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 3

4 Oproep beantwoorden Uw toestel rinkelt. U hebt de volgende mogelijkheden : 1 Antwoorden : haak af of, druk op de handenvrij-toets of, druk op de knipperende lijntoets of, druk op schermtoets Opr.aannem. : 2 Bel afzetten : Druk op de schermtoets Stil : het belt nog steeds maar u hoort het niet 3 Oproep weigeren Enkel mogelijk voor multilijntoestellen en indien er voor u een vaste collega (associated set) is voorgeprogrammeerd. Bij weigeren van de oproep zal deze naar de collega (ander toestel of voice mail) worden doorgestuurd. Druk op de schermtoets Opr. weiger 2de oproep beantwoorden U kan op de volgende manieren een 2 de oproep ontvangen : - u hebt een multilijntoestel (u kan meerdere oproepen tegelijkertijd ontvangen) - iemand heeft een lijn naar u doorgeschakeld terwijl u reeds in gesprek was - een collega probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent : hij kiest de functie wachten (met schermtoets in wacht of code 5) U bent reeds in gesprek met een correspondent en ontvangt een 2de oproep : (de identiteit van de 2de oproeper verschijnt even op het scherm) Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 4

5 Om de 2de oproep te beantwoorden zonder het gesprek te beëindigen met de 1 ste : - druk op de bellende lijntoets Of - selecteer m.b.v. de navigator de bellende lijn en druk op de schermtoets Opr.aannem. U 1ste correspondent staat in wacht en u bent nu in gesprek met de 2de : U hebt de volgende mogelijkheden : - van de ene naar de andere correspondent switchen : - druk op de wachtende lijntoets Of - selecteer m.b.v. de navigator de wachtende correspondent waarmee u wenst te praten en druk op de schermtoets Terugnemen - gesprek met één van beide beëindigen : - haak in : de andere nog wachtende correspondent wordt automatisch opnieuw aangeboden; druk op de bellende lijntoets om deze terug te nemen. Of - druk op de einde-toets : u bent automatisch opnieuw in gesprek met de andere correspondent Handenvrij, luidspreker & volume Deze toets heeft 2 functies : handenvrij (kort indrukken) en luidspreker (lang indrukken) Tijdens uw gesprek met de hoorn, kan u ofwel enkel de luidspreker activeren ofwel volledig naar handenvrij telefoneren overgaan. Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 5

6 Bij het activeren van de functie handenvrij/luidspreker, verschijnt op het display een icoon dat u duidelijk maakt wat u geactiveerd hebt : gesprek volledig handenvrij gesprek via hoorn gesprek via hoorn met luidspreker actief U kan tijdens uw gesprek het volume van ontvangst in de hoorn en op de luidspreker regelen : gebruik de toetsen en om het volume te kiezen (7 niveaus). Micro uitschakelen (mute) U kunt de microfoon tijdens een gesprek uitschakelen, ongeacht of u via de hoorn of handenvrij telefoneert : Om de micro uit te schakelen en daarna terug te activeren : druk op de micro-toets Een icoon op het display geeft weer dat de micro inactief of actief is : micro uitgeschakeld micro actief Ruggespraak (2de gesprek opstellen) Tijdens een gesprek met een correspondent (intern of extern), kunt u een tweede persoon opbellen (intern of extern) om informatie te vragen. U bent in gesprek Vorm onmiddellijk het nummer van de 2de persoon die u wenst te spreken (indien extern : + 0 voor een buitenlijn). Uw huidige correspondent wordt automatisch op wacht geplaatst. Om het gesprek te beëindigen en terug te keren naar uw 1ste correspondent : druk op de schermtoets Rgsprk uit : Gesprek doorschakelen U kan uw correspondent doorverbinden naar een andere persoon (intern of extern). U kan het gesprek onmiddellijk doorverbinden zonder te wachten op antwoord. U bent in gesprek Vorm onmiddellijk het nummer naar waar u wenst door te schakelen (indien extern : + 0 voor een buitenlijn) Om door te schakelen : druk op de schermtoets Drschaklng Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 6

7 (of haak in of druk op de toets Einde om door te schakelen) Indien de persoon bezet is of het gesprek niet wenst te aanvaarden : Druk op de schermtoets Rgsprk uit : Wisselgesprek (makelaarsruggespraak) U bent opnieuw in gesprek met uw eerste correspondent. U bent in gesprek met een correspondent en u belde een tweede persoon op (ruggespraak) door onmiddellijk diens nummer te vormen. (in gesprek met 2de correspondent) (1ste correspondent staat in wacht) U kan vervolgens gemakkelijk van de ene naar de andere persoon switchen. Op die manier spreekt u met ofwel de 1ste ofwel de 2de correspondent. Om van de ene naar de andere correspondent te gaan : druk op de gewenste lijntoets U kan zo vaak wisselen als u wenst Om het gesprek te beëindigen met één van beide correspondenten : Druk op de schermtoets Rgsprk uit : U bent nog steeds in gesprek met de andere correspondent. Opmerking : Indien u inhaakt tijdens het wisselgesprek, hebt u beide correspondenten met elkaar doorgeschakeld! Conferentie U kan een conferentie opstarten met maximum 3 personen (uzelf en 2 andere personen). Dit kan zowel met interne als externe personen. U bent in gesprek met de 1ste persoon (intern of extern) Vorm onmiddellijk het nummer van de 2de persoon (indien extern : + 0 voor buitenlijn) Wacht op antwoord Om de conferentie op te starten : druk op de schermtoets Conferentie Om de conferentie te beëindigen : Druk op de schermtoets Einde conf U bent nog steeds in gesprek met de 1ste correspondent. Opmerking : Indien u inhaakt tijdens de conferentie, hebt u beide correspondenten met elkaar doorgeschakeld! Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 7

8 Correspondent in wacht plaatsen U bent in gesprek en wil uw correspondent in wacht plaatsen en later naar hem terugkeren. Uw correspondent hoort ondertussen de wachtmuziek. De werkwijze is verschillend op een monolijn en multilijntoestel! 1 Monolijntoestel (enkel mogelijk voor externe correspondenten). Om uw correspondent in wacht te plaatsen : druk op de schermtoets In Wacht. Ga eventueel met de navigator naar beneden om deze functie terug te vinden. Om terug te keren naar uw correspondent : druk op de schermtoets Einde wacht Opmerking : om een interne correspondent in wacht te plaatsen, gebruikt u de code [*75] (dit werkt dan ook voor externe lijnen; u kan deze code eventueel programmeren achter een sneltoets) 2 Multilijntoestel Om uw correspondent in wacht te plaatsen : druk op de lijntoets waarmee u in gesprek bent Om terug te keren naar uw correspondent : druk op de wachtende lijntoets Automatische heroproep Als u een intern toestel belt waarvan alle lijnen bezet zijn, kunt u de optie automatische heroproep gebruiken : u wordt automatisch opgebeld zodra de lijn vrij komt. Druk op de schermtoets Belt u terug en haak in of verbreek U kunt het verzoek annuleren door het toestel een tweede maal op te bellen en dan in te haken. Heroproep aanvragen U probeert een collega op te bellen maar deze antwoordt niet : u kan hem een heroproepbericht zenden. Druk op de schermtoets Belt u terug en haak in of verbreek Om het verzoek te annuleren : Vorm code [*84] + toestelnummer Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 8

9 Raadplegen heroproepbericht U hebt een bericht ontvangen : de oranje LED van de berichtentoets knippert en op de pagina info krijgt u informatie over het aantal nieuwe berichten. Om de berichten te raadplegen : druk op de berichtentoets Het totaal aantal nieuwe berichten per soort verschijnt op het display. Om heroproepberichten te raadplegen : druk op de schermtoets x heroproep Naam en nummer van de collega die de heroproep gevraagd heeft, verschijnen op het display : Om uw collega terug te bellen : druk op de schermtoets Heroproep Om het bericht te wissen (zonder terug te bellen) : druk op de schermtoets Wissen Indien u meerdere heroproepberichten ontvangen hebt, krijgt u eerst een lijst van de collega s die een heroproep hebben aangevraagd. U kiest via de overeenkomstige schermtoets een collega om vervolgens het bericht te verwerken (terugbellen of wissen). Raadplegen Onbeantwoorde oproepen Zodra u een oproep gemist hebt, krijgt u hiervan een bericht : de oranje LED van de berichtentoets knippert en op de pagina info krijgt u informatie over het aantal nieuwe berichten. Om de berichten te raadplegen : druk op de berichtentoets Het totaal aantal nieuwe berichten per soort verschijnt op het display. Om onbeantwoorde oproepen te raadplegen : druk op de schermtoets x onbeantw. oproepen (of 1 oproep onbeantwoord) U krijgt een overzicht van het aantal niet beantwoorde interne en externe oproepen : druk op de overeenkomstige schermtoets om de gemiste oproepen te raadplegen of De identiteit van uw correspondent/collega + tijdstip van de oproep verschijnen op het display : Om uw correspondent/collega terug te bellen : druk op de schermtoets Heroproep Om het bericht te wissen (zonder terug te bellen) : druk op de schermtoets Wissen Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 9

10 Indien u meerdere niet beantwoorde oproepen hebt, krijgt u eerst een lijst van de correspondenten/collega s die u gebeld hebben. U kiest via de overeenkomstige schermtoets een correspondent/collega om vervolgens het bericht te verwerken (terugbellen of wissen). Oproep overnemen (pickup) Wanneer het toestel van uw collega rinkelt, kan u via deze functie deze oproep beantwoorden vanaf uw eigen toestel. 1 Groepspickup Enkel mogelijk voor toestellen die in dezelfde groep zijn voorgeprogrammeerd! Vorm code [*4] om de oproep te beantwoorden. 2 Individuele pickup Via deze functie kan u van eender welk toestel een oproep overnemen, zonder dat hiervoor iets vooraf geprogrammeerd moet worden. Vorm code [*56] + toestelnummer waarvan u de oproep wenst over te nemen. Opmerking : u kan deze code eventueel programmeren achter een toets (F1, F2 of op één van de toetsen van uw perso pagina) Oproepen afleiden (follow-me) Tijdens uw afwezigheid kunt u uw oproepen naar een ander toestel afleiden. Om de afleiding te activeren : druk op de afleidings-toets (pijl rechts bovenaan) Kies het type afleiding via één van de volgende schermtoetsen : - Onm.afl. : alle oproepen worden onmiddellijk afgeleid - Onm.afl.VM : alle oproepen worden onmiddellijk afgeleid naar uw persoonlijke mailbox (indien voice mail systeem voorzien) - Andere afl. : biedt u de mogelijkheid om oproepen af te leiden wanneer u niet antwoord (na x keer bellen) of wanneer u in gesprek bent Voorbeeld : druk op de schermtoets Onm.afl Voer het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden afgeleid. Dit nummer kan zijn - een ander toestel : vorm het nummer van dat toestel - een extern nummer : vorm [0] voor een buitenlijn + nummer (indien toegelaten) of, druk op één van de volgende schermtoetsen : - Collega : om uw oproepen af te leiden naar uw vaste collega - RechtstrOpr : om uw oproepen af te leiden naar één van de voorgeprogrammeerde nummers op uw perso pagina - Sprkbericht : om uw oproepen af te leiden naar uw mailbox Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 10

11 Haak in of druk op de toets Einde Een draaiende afleidingspijl verwijst naar een actieve afleiding en op de pagina info krijgt u hier eveneens informatie over. Om deze afleiding te annuleren : Druk opnieuw op de afleidings-toets Druk op de schermtoets Wissen Zenden van toonsignalen (DTMF) Soms moet u tijdens een gesprek cijferinformatie zenden (bijvoorbeeld, in verband met bankdiensten, een automatische operator, een antwoordapparaat, enz.). Om dit mogelijk te maken, moet u eerst toonsturing activeren : Druk op de schermtoets Stuur DTMF. Alle cijfers worden nu via toonsignalen gezonden. Toetsen programmeren U kan maximum 72 toetsen programmeren op uw perso pagina + 2 bijkomende sneltoetsen (F1 en F2). Sommige toetsen op uw perso pagina zijn misschien reeds voorgeprogrammeerd voor specifieke functies (multilijnen, supervisie, directeur/secretaresse functies). Deze kunnen uitsluitend door uw systeembeheerder gewijzigd worden. Om een nummer te programmeren : Selecteer m.b.v. de navigator de pagina Menu en kies achtereenvolgens via de schermtoetsen de volgende functies : Program Mijn toestel Toetsprogr. Kies een toets : - F1 of F2 voor een sneltoets Of - Ga via de schermtoets Perso page naar één van de 72 programmeerbare schermtoetsen (gebruik de navigator om naar beneden/boven te scrollen) en kies vervolgens een vrije positie Om een nummer te programmeren, druk op de schermtoets RechtstrOpr Vorm het te programmeren nummer (indien extern, + 0) en druk op de schermtoets O.K. om te bevestigen Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 11

12 vorm nummer + Geef een naam (label) aan de toets (max. 14 karakters en niet mogelijk voor F1 en F2) en druk op de schermtoets O.K. om te bevestigen geef naam (met Azerty toetsenbord) + Haak in of druk op de toets Einde op de programmatie te beëindigen Om een nummer op te bellen: Druk op de sneltoetsen F1 of F2 of druk op één van de geprogrammeerde schermtoetsen op uw perso pagina Om een toets te wissen of te wijzigen : Volg dezelfde procedure maar kies de functie Wissen of Wijzigen Voice Mail (type Alcatel 4635 of Alcatel 4645) Raadpleeg uw systeembeheerder om na te gaan met welk type voice mail systeem (4635 of 4645) uw Alcatel centrale is uitgerust. Indien het systeem is uitgerust met een voice mail systeem, kan u over een persoonlijke mailbox beschikken. Tijdens afwezigheid, kan u dan gesproken berichten ontvangen. Mailbox openen - Vorm code [*82] Of - Druk op de berichtentoets (enveloppe) en vervolgens op de schermtoets Gn nieuw spraakbericht (of x nieuw spraakbericht indien u reeds berichten ontvangen hebt) Vorm uw paswoord - Alcatel 4635 : Indien u nieuwe berichten ontvangen hebt, hoort u automatisch het eerste nieuw bericht. Zoniet komt u in het hoofdmenu terecht. - Acatel 4645 : U hoort het hoofdmenu Eerste gebruik : mailbox initialiseren Alcatel 4635 : Open uw mailbox : vorm code [*82] of via de berichtentoets (enveloppe) Geef uw tijdelijk paswoord ( = toestelnummer) en druk [#] om te bevestigen Kies een persoonlijk paswoord ( 4 digits) en druk [#] om te bevestigen Spreek uw naam in na de bieptoon en druk [#] om de opname te beëindigen Indien naam OK : druk [#] / Indien u de naam opnieuw wenst op te nemen : druk [*] Kies een persoonlijke begroeting : - Druk [1] voor de standaardbegroeting - Druk [2] om zelf een persoonlijke begroeting op te nemen Haak in om de initialisatieprocedure te beëindigen Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 12

13 Alcatel 4645 : Zolang uw mailbox niet geïnitialiseerd is, knippert de oranje LED van de berichtentoets Open uw mailbox : vorm code [*82] of via de berichtentoets (enveloppe) Geef uw tijdelijk paswoord ( = 0000) Kies een persoonlijk paswoord (min. 3 en max. 8 cijfers) en druk [#] om te bevestigen Spreek uw naam in na de bieptoon en druk [#] om de opname te beëindigen Indien naam OK : druk [#] / Indien u de naam opnieuw wenst op te nemen : druk [5] Haak in om de initialisatieprocedure te beëindigen Uw mailbox is nu klaar om gebruikt te worden. Mailbox activeren Druk op de afleidings-toets Druk op de schermtoets Onm.afl.VM Haak in of druk op de toets Einde Wanneer u nu wordt opgebeld, kan uw correspondent een bericht inspreken. Om te annuleren : Druk opnieuw op de afleidings-toets Druk op de schermtoets Wissen Berichten raadplegen U hebt een bericht ontvangen : de oranje LED van de berichtentoets knippert en op de pagina info krijgt u informatie over het aantal nieuwe berichten. Open uw mailbox : vorm code [*82] of via de berichtentoets (enveloppe) Geef uw paswoord - Alcatel 4635 : u hoort automatisch het eerste nieuw bericht - Alcatel 4645 : u bent in het hoofdmenu, druk [1][1] om uw nieuwe berichten te beluisteren Na het beluisteren van uw eerste bericht, hebt u de volgende mogelijkheden : [7] wissen, [9] bewaren, [0] meer opties, [#] volgend bericht, [*] terug naar hoofdmenu Opmerking : u kan eveneens gebruik maken van de schermtoetsen voor het activeren van de functies (beluisteren, wissen,.). Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 13

14 Overzicht startscherm Menu Selecteer m.b.v. de navigator het startscherm menu U kan steeds één stap terugkeren door gebruik te maken van de toets Terug : Program : - MijnToestel : - Toetsprogr. : om de toetsen F1 of F2 te programmeren of om één van de 72 posities op de perso pagina te programmeren - Bellen : voor het instellen van de belmelodie, volume en type bel - Taal : keuze uit Frans/Engels/Vlaams/Duits - Paswoord : wijzigen van uw toestelpaswoord (standaard = 0000) - Home page : om te bepalen welk startscherm (menu, perso of info) standaard moet weergegeven worden - Contrast : gebruik de + en toetsen om het contrast van het display te regelen - Jack plug : voor het aansluiten en detecteren van een hoofdtelefoon, luidspreker of conferentiemodule - Parameters : - IP-paramtrs (enkel op 4028) : voor het raadplegen van IP-adres, Ethernet-adres,. - Tel.test : test van belsignaal en Led s - Versie : om de SW/HW versie van uw toestel op te vragen - Mijn dienstn : - Conslt : raadplegen van codes van faciliteiten aangeboden door de Alcatel OmniPCX Enterprise call server - Bel-mode : raadplegen code ISDN-oproep (bloksturing) en nummer voor oproep operatorgroep - Collega : raadplegen en eventueel wijzigen nummer vaste collega (= associated set, voor automatische doorschakeling bij geen antwoord) - Intercom : voor het samenstellen van interfonielijsten Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 14

15 Afspraak : Voor het instellen van een afspraak/wekdienst Uitg. oproep Om de lijst van de 8 laatst gevormde nummers te raadplegen (en eventueel terug te bellen) Vergrendel Om uw toestel te vergrendelen/ontgrendelen (gebruik van paswoord, standaard = 0000) Tekstbericht Voor het raadplegen en versturen van tekstberichten ( kan ook via de berichtentoets) en voor het instellen van een afwezigheidsbericht (kan ook via de afleidings-toets) Acties Voor het raadplegen van uw niet beantwoorde oproepen (raadplegen gemiste oproepen eveneens mogelijk via berichtentoets) Afleiding Om uw oproepen af te leiden naar een ander telefoonnummer (kan ook met afleidings-toets) - Onm.afl. : om al uw oproepen onmiddellijk af te leiden - Onm.afl.VM : onmiddellijke afleiding van uw oproepen naar uw voice mailbox - Andere afl. : - Onmiddellijke afleiding : onmiddellijke afleiding - Afleiding bij bezet : afleiding van oproepen in geval van bezet - Afleiding bij gn antwd : afleiding van oproepen wanneer u niet antwoordt - Afleid.bezet/gn antw - Afstandsafleiding : om een toestel naar dit toestel af te leiden (afleiding activeren vanaf het bestemmingstoestel; vorm het toestelnummer dat moet afgeleid worden) - Wis afleiding : om een afleiding te wissen - Wis op afl. toestel : om een afleiding te wissen vanaf het bestemmingstoestel (vorm het toestelnummer waarvan de afleiding gewist moet worden) - Wis afstandsafleiding : om een afleiding van eender welk toestel te wissen vanaf eender welk toestel (vorm toestelnummer waarvan de afleiding gewist moet worden) - Afl nr tekst : om uw oproepen af te leiden naar een tekstbericht (= afwezigheidsbericht; enkel leesbaar door interne correspondenten met toestel dat tekstberichten ondersteund) - Niet storen : uw externe oproepen gaan onmiddellijk naar de telefonist(e) en voor interne oproepen bent u niet bereikbaar Alcatel OmniPCX Enterprise - Customer Training Services CBR/ES12 SW page 15

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 ϖ Overzicht toestel en toetsen... 2 ϖ Startscherm 3 pagina s...2 ϖ Iemand opbellen... 3 ϖ Herhaling laatst gevormd nummer... 3

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office Snel aan slag met de d351 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d351. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een hoog

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700

Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700 First Belgacom IDS 110 Belgacom Forum TM 700 Gebruikershandleiding Hoe deze gids gebruiken? How U beschikt over een digitaal Belgacom IDS 110 -toestel. Dit toestel is bijzonder eenvoudig te gebruiken en

Nadere informatie

M700 DIGITALE TOESTELLEN

M700 DIGITALE TOESTELLEN M700 DIGITALE TOESTELLEN Gebruikershandleiding M700 digitale toestellen: Editie 1, software V2.1. 2004. Actis Business Partners. Alle rechten voorbehouden. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

Slim, die lijn van mij!

Slim, die lijn van mij! Praktische gids Slim, die lijn van mij! Alle Slimme Diensten bij de hand! Gratis diensten Als het bezet is, belt Proximus automatisch terug Ring Back... 5 U weet wie geprobeerd heeft u te bereiken n r

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d352. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d352. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d352 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d352. Dankzij het alfabetische toetsenbord, het scherm en de iconen bent u

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2 Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office Release 2 Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij de functietoetsen beschikt u over een hoog gebruikscomfort en een

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

VOICE portal. Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS

VOICE portal. Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS HiP Express VOICE portal Versie 1.0 Datum 7 maart 2011 EXPRESS Voice portal snelcodes 2 Inhoudsopgave 1. VOICE Portal 3 1.1 Hoofdmenu VOICE Portal...3 1.1.1 Menu: voicemail...3 1.1.2 Gepersonaliseerde

Nadere informatie

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Standaard Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Gebruiksaanwijzing? How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Yealink T40P

Handleiding Yealink T40P Handleiding Yealink T40P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Dienstengids Telefonie

Dienstengids Telefonie Dienstengids Telefonie Telenet Telefoondiensten Meer comfort, op elk moment van de dag Als Telenet-beller kun je kiezen uit heel wat handige telefoondiensten die je leven gemakkelijker en comfortabeler

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

Proximus Analoog Toestel Proximus Forum TM 700

Proximus Analoog Toestel Proximus Forum TM 700 First Proximus Analoog Toestel Proximus Forum TM 700 Gebruikershandleiding Hoe deze gids gebruiken? How Klavier Numeriek klavier. Specifieke toets van het numeriek klavier. Andere gebruikte symbolen Alternatief

Nadere informatie

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon Handleiding EADS Telecom M 760 Digitale telefoon De M760 U hebt een nieuw telefoon toestel ontvangen. Met dit toestel, een M 7 6 0, hebt u toegang tot alle services en functies van de EADS Telecom M6500

Nadere informatie

Handleiding Yealink CP860

Handleiding Yealink CP860 Handleiding Yealink CP860 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage 60/80 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Elmeg D130 / D140-1 - Toetsen: 1: Displaytoetsen: Hiermee selecteert u de functie die boven de toets op het display verschijnt. 2: Message toets: Door op deze toets

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T46G

HANDLEIDING YEALINK T46G HANDLEIDING YEALINK T46G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T19P

HANDLEIDING YEALINK T19P HANDLEIDING YEALINK T19P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding Dterm telefoon

Handleiding Dterm telefoon Library and IT Services Handleiding Dterm telefoon 1. Oproepindicator Deze gaat branden wanneer je wordt gebeld en blijft branden als er een voicemail-bericht is achtergelaten. 2. Display Het toestel is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

Belgacom Forum IPhone 730 Belgacom Forum Phone 730 Belgacom Forum 700. Gebruikershandleiding. First. First

Belgacom Forum IPhone 730 Belgacom Forum Phone 730 Belgacom Forum 700. Gebruikershandleiding. First. First First Belgacom Forum IPhone 70 Belgacom Forum Phone 70 Belgacom Forum 700 First Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inleiding Hoe deze gids gebruiken Door uw keuze van een telefoon uit het Forum

Nadere informatie

Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken.

Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. De cursist bedient het hoofdtoestel efficiënt door training

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Enterprise Gebruikswijze van deze gids U bent in bezit van het digitale toestel Alcatel Premium REFLEXES. Dankzij het grote display en het alfabetisch toetsenbord

Nadere informatie

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Oproepen maken en ontvangen Oproep beantwoorden Oproep beëindigen uw toestel rinkelt, neem de hoorn van de haak Intern toestel of groep oproepen haak

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

NDI Advanced Toestel Yealink T41P

NDI Advanced Toestel Yealink T41P NDI Advanced Toestel Yealink T41P Versie: V.1.0 Eerste versie: 4 juli 2016 Laatst gewijzigd: 18 Augustus 2016 1 Toestel layout 2 Basis functionaliteiten 2.1 Een gesprek starten Een gesprek starten kan

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Cisco Voic . Beknopte handleiding BASF Antwerpen. Vers. 2014_01

Cisco Voic . Beknopte handleiding BASF Antwerpen. Vers. 2014_01 Cisco Voicemail Beknopte handleiding BASF Antwerpen Vers. 20_0 Pagina van 8 Content Cisco Voicemail Beknopte handleiding... 2 Aanmelden in de Cisco Voicemail... 2 Wijzigen van de PIN-code... 2 Wijzigen

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Inhoud Inhoud... 2 1. Gebeld worden... 3 1.1. Een gesprek beantwoorden tijdens een ander gesprek... 3 2. Bellen... 4 3. Doorverbinden... 4 3.1.

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

Voicemail. Klantcontactcentrum

Voicemail. Klantcontactcentrum Voicemail Klantcontactcentrum Inhoudsopgave Inschakelen voicemail via Serviceweb 2 1.1 Hoofdmenu voice-portal 3 1.1.1 Menu: voicemail 3 1.1.1.1 Menu: afspelen berichten 3 1.1.1.2 Menu: in gesprek 4 1.1.1.3

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T48G

HANDLEIDING YEALINK T48G HANDLEIDING YEALINK T48G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d354 Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d354 Vox Novo Office Snel aan de slag met de d354 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How U bent in het bezit van het digitale toestel d354. Het grote display, het navigatiesysteem en het alfabetische toetsenbord

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

HANDLEIDING Aastra 6753i telefoon

HANDLEIDING Aastra 6753i telefoon HANDLEIDING Aastra 6753i telefoon voor gebruik op de Vertical Televantage communicatieserver Auteur: J.H. de Vries 01-01-2010, versie 1.1 Inhoudsopgave 1. ASTRA 6753I TOESTEL... 3 1.1. TOESTEL LAY-OUT...

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6753i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Handleiding Yealink T41P

Handleiding Yealink T41P Handleiding Yealink T41P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410 Gebruikersgids Inhoud Telefoon overzicht Basis telefonie mogelijkheden Geavanceerde telefonie mogelijkheden Antwoordapparaat & Gesprekshistoriek Telefoon voorkeuren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 3 1.3 De tonen in de Forum 300... 4 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...5 2.1 Buitenlijn kiezen... 5 2.2 Intern nummer kiezen...

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...i. Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine model Deel 2 Opbellen en oproepen beantwoorden

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...i. Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine model Deel 2 Opbellen en oproepen beantwoorden Inhoudsopgave Inhoudsopgave...i Deel 1 Introductie Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine model 3...1 Indeling van de Vox SOPHO ErgoLine model 2+...2 Deel 2 Opbellen en oproepen beantwoorden Opbellen Kiezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001

Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001 Art.nr. P0609362 02 5 maart 2004 Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor Nortel Networks IP Phone 2001 Aan de slag 3 Met de Nortel Networks. IP Phone 2001 kunt u spraak en data toevoegen

Nadere informatie

Belgacom Forum IPhone 740 / 750 Belgacom Forum Phone 740 Belgacom Forum 700. Gebruikershandleiding. First. First

Belgacom Forum IPhone 740 / 750 Belgacom Forum Phone 740 Belgacom Forum 700. Gebruikershandleiding. First. First First Belgacom Forum IPhone 740 / 70 Belgacom Forum Phone 740 Belgacom Forum 700 First Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inleiding Hoe deze gids gebruiken Door uw keuze van een telefoon uit

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I Versie 23 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I 1. Handset 09. Nummertoetsen 2. Handsfree speaker 10. Microfoon aan/uit 3. Voicemail indicatie (MWI) 11. Volumetoetsen 4. Navigatie/selecteer

Nadere informatie

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusiconen Uw toestel Oplaadniveau van de batterij Bericht ontvangen Geprogrammeerde afspraakherinnering Beltoon ingeschakeld Beltoon uitgeschakeld

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Garnizoenstraat 1, 5363 VX Velp (N-B) T: +31 (0) 486 47 88 88 F: +31 (0) 486 47 88 89 info@advitronics.nl

Nadere informatie

Opera 2010 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2010 IP Gebruiksaanwijzing Opera 2010 IP Gebruiksaanwijzing 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 5 1.4 De tonen in de Opera 20IP ISDN & VoIP... 6 1.5 Inloggen

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7 P QRS ZWQY Overzicht van het systeemtoestel a295 # $ % ^ & @! Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4........................................ 1 2 3 4

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Laatst gekozen nummers

Laatst gekozen nummers 01 Beschrijving Laatst gekozen nummers Doorschakeling Haak Display Lijnen Snelkiestoetsen Verbinding verbreken Voicemail Servicemenu Headsettoets Microfoon aan/uit Volume regelen Luidsprekertoets Navigatiewiel

Nadere informatie

Vox Alliance. Gebruikershandleiding toestel a295

Vox Alliance. Gebruikershandleiding toestel a295 Vox Alliance Gebruikershandleiding toestel a295 PQRS Overzicht van de a295 # $ % ^ & @! Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4................................................ 1 2 3 4 GHI 7 ABC 5 JKL 8 0 TUV DEF 6

Nadere informatie

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA504G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2 MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding Versie:1.2 Toets omschrijving 1. LCD Scherm Toont informatie over oproepen, berichten, soft keys, tijd, datum en andere relevante gegevens. 2. Power LED. 3. Account-toetsen

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Cisco IP Phone SPA504G. Gebruikershandleiding

Cisco IP Phone SPA504G. Gebruikershandleiding Cisco IP Phone SPA504G Gebruikershandleiding Inhoud Toestel... 3 Indeling... 3 Scherm opbouw... 4 Indien geen gesprek... 4 Indien in gesprek... 4 Gebruik van de telefoon... 5 Gebruik van de hoorn, handsfree/luidspreker

Nadere informatie