A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!"

Transcriptie

1 A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar

2 Ggaset A Ð Ã U 2 Ggaset A540A

3 Overzcht Overzcht Handset 1 Dsplay 2 Statusbalk ( pagna 33) Symbolen geven de actuele nstellngen en de bedrjfstoestand van het toestel weer. 3 Dsplaytoetsen ( pagna 8) 4 Verbreektoets, aan/ut-toets Gesprek beëndgen; Functe annuleren Één menunveau terug kort ndrukken Terug naar de ruststand lang ndrukken Handset n-/utschakelen lang ndrukken (n ruststand dsplay) 5 Hekje-toets Toetsblokkerng aan/ut lang ndrukken (n ruststand dsplay) Wsselen tussen hoofdletters, klene letters en cjfers; 6 R-toets Ruggespraak (flash) kort ndrukken Kespauze nvoeren lang ndrukken 7 Mcrofoon 8 Berchtentoets ( pagna 10) Toegang tot oproep- en berchtenljsten; Knppert: neuw bercht of neuwe oproep 9 Ster-toets In de ruststand: lang ndrukken Rngtones utschakelen Bj bestaande verbndng: kort ndrukken Omschakelen tussen mpulskezen/toonkezen 10 Toets 1 Antwoordapparaat (alleen lang ndrukken A540A)/vocemal selecteren 11 Verbndngstoets / handsfree-toets Weergegeven nummer kezen; Gesprek beantwoorden; wsselen tussen handmatg en handsfree bellen; Nummerherhalngsljst openen kort ndrukken Kezen lang ndrukken 12 Navgatetoets/menutoets ( pagna 8) Bassstaton Ggaset A Aanmeld-/pagng-toets Handsets zoeken ( pagng ) pagna 20. Handsets en DECT-toestellen aanmelden pagna 20 kort ndrukken lang ndrukken Bassstaton Ggaset A540A 13 Aanmeld-/pagng-toets Handsets zoeken ( pagng ) kort ndrukken pagna 20. Handsets en DECT-toestellen aanmelden pagna 20 lang ndrukken 14 Wstoets Hudge bercht wssen: 15 Aan-/ut-/weergave-/stoptoets Antwoordapparaat n- of utschakelen lang ndrukken Bj neuwe berchten, anders oude kort ndrukken berchten weergeven Weergave afbreken kort ndrukken Toets lcht op: Het antwoordapparaat s ngeschakeld Toets knppert: Antwoordapparaat neemt een bercht op Toets knppert Neuwe berchten aanwezg langzaam: Toets knppert snel: Antwoordapparaat s vol 16 Toets Voorut Naar het volgende bercht sprngen (tjdens afspelen). 17 Toets Terug Tjdens weergave van de tjd naar het kort ndrukken vorge bercht gaan Tjdens het belusteren van berchten naar het begn van het bercht kort ndrukken sprngen. 18 Volumeregelng Volume wjzgen: = zachter; Tjdens het belusteren van ø = harder berchten Volume van het oproepsgnaal tjdens het sgnaleren van een externe oproep 1

4 Overzcht Effectef gebruk van de gebruksaanwjzng Symbolen Waarschuwngen de, nden ze net worden nageleefd, persoonljk letsel danwel materële of fnancële schade kunnen a veroorzaken. h Voorwaarde om de volgende acte te kunnen utvoeren. Belangrjke nformate over de functe en het juste gebruk ervan. Toetsen Verbndngstoets c/ verbreektoets a Ster-toets P/ hekje-toets ( Navgatetoets q Overzcht van symbolen op het dsplay ( pagna 33). Functes, bevestgen en selecteren Selecte bevestgen met OK Één menunveau terug met Terug Overschakelen naar het rustdsplay met a lang ndrukken Functe utgeschakeld/ngeschakeld ³ Functe net geselecteerd/utgeschakeld Procedures Voorbeeld: automatsch beantwoorden n-/utschakelen Cjfer-/lettertoetsen Q tot O Berchtentoets f/ R-toets S Dsplaytoetsen n B Weergave n de gebruksaanwjzng: Menu q Instellngen OK q Telefone OK Automatsch opnemen OK (³ = ngeschakeld) Stap: U doet het volgende: Menu In de ruststand dsplaytoets Menu ndrukken. Het hoofdmenu wordt geopend. q Instellngen Met de navgatetoets q Instellngen kezen. OK Met OK bevestgen. Het submenu Instellngen wordt geopend. q Telefone Met de navgatetoets q Telefone kezen. OK Met OK bevestgen. Het submenu Telefone wordt geopend. Automatsch De functe voor het n- en utschakelen van het automatsch beantwoorden van opnemen oproepen verschjnt als eerste menu-opte. OK Met OK nschakelen of utschakelen. De Automatsch opnemen s ngeschakeld ³ of utgeschakeld. 2

5 Inhoudsoverzcht Inhoudsoverzcht Overzcht Bassstaton Ggaset A Bassstaton Ggaset A540A Handset Effectef gebruk van de gebruksaanwjzng Velghedsnstructes Toestel n gebruk nemen Telefoon bedenen Telefoneren Antwoordapparaat (Ggaset A540A) Vocemal Berchten Contacten (telefoonboek) Overge functes Wekker ECO DECT Telefoon utbreden Meerdere handsets Repeater Gebruk op een router Gebruk met een telefooncentrale Toestel nstellen Informate van de fabrkant Klantenservce Mleu Bjlage Symbolen op het dsplay Trefwoordenregster De functes de n deze gebruksaanwjzng worden beschreven, zjn net n alle landen resp. voor alle provders beschkbaar. 3

6 Velghedsnstructes Velghedsnstructes Lees voor gebruk de velghedsnstructes en de gebruksaanwjzng. Tjdens een stroomstorng kunt u het toestel net gebruken. Ook noodoproepen zjn net mogeljk. Als de toets-/dsplayblokkerng s ngeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen. Gebruk de toestellen net n een omgevng waar explosegevaar bestaat, bjvoorbeeld een schlderwerkplaats. De apparaten zjn net bevelgd tegen spatwater. Plaats de toestellen net n vochtge rumtes, zoals badkamers of doucherumtes. Gebruk utslutend de netadapter de op de toestellen wordt aangegeven. Gebruk n het toestel utslutend oplaadbare batterjen de voldoen aan de specfcates (ze Technsche gegevens ). Gebruk geen andere batterjen omdat deze persoonljk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadgde batterjen denen te worden vervangen. Defecte toestellen net meer gebruken of door de Servcedenst laten repareren, aangezen deze andere draadloze densten kunnen storen. Gebruk het toestel net als het dsplay gescheurd of gebroken s. Gebroken glas of kunststof kan verwondngen aan handen en gezcht veroorzaken. Laat het toestel door de Servcedenst repareren. Houd de handset net aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functe heeft ngeschakeld. Dt kan tot ernstge, bljvende gehoorschade leden. De handset kan bj analoge hoortoestellen onaangename storende geluden (brom- of peptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bj problemen contact op met de audcen. De werkng van medsche apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekenng met de technsche omstandgheden van de betreffende omgevng, bjvoorbeeld een dokterspraktjk. Inden u gebruk maakt van medsche apparatuur (bjvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrkant van het apparaat. Hj kan u nformeren of het betreffende apparaat n voldoende mate beschermd s tegen externe hoogfrequente energe (voor meer nformate over uw Ggasetproduct ze Technsche gegevens ). 4

7 Inhoud van de verpakkng een bassstaton, Toestel n gebruk nemen Toestel n gebruk nemen een netadapter voor het bassstaton, een telefoonsnoer een handset, een batterjklepje, (achterste deel van de handset), twee oplaadbare batterjen, een gebruksaanwjzng. Verkoopvaranten met meerdere handsets: voor elke extra handset worden twee batterjen, een batterjklepje en een lader meegeleverd. Bassstaton en lader plaatsen Het bassstaton en de lader zjn bedoeld voor gebruk n gesloten, droge rumten met een temperatuur tussen +5 C en +45 C. Plaats het bassstaton en de lader op een centrale poste n uw wonng op een egaal en slpvrj oppervlak. U kunt de lader ook aan de wand bevestgend. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommge meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten. Zorg ervoor, dat het toestel net wordt blootgesteld aan een warmtebron of drect zonlcht en plaats het net n de onmddelljke omgevng van andere elektrsche apparaten. Stel het toestel net bloot aan vocht, stof, agresseve vloestoffen en dampen. Let op het maxmale berek van het bassstaton. Dt bedraagt bnnen tot 50 meter en buten tot 300 meter. Het berek s klener als Max. berek utgeschakeld s ( pagna 19). Bassstaton aansluten Telefoonaanslutng DSL/ADSL Router Ggaset A540/A540A V AC 50/60Hz De netadapter moet altjd zjn aangesloten, omdat het toestel net werkt zonder stroomvoorzenng. Gebruk utslutend de meegeleverde netadapter en telefoonsnoer. De stekkerndelng van telefoonsnoeren kan verschllen (stekkerndelng, pagna 32). 5

8 Toestel n gebruk nemen Lader aansluten (nden meegeleverd) De platte stekker van de netadapter aansluten 1. Netadapter n het stopcontact steken 2. De stekker weer loskoppelen van de lader: Netadapter ut het stopcontact trekken. 3 4 Vergrendelng ndrukken Stekker loskoppelen. 3 Handset n gebruk nemen Het dsplay s met een fole beschermd: U kunt deze fole nu verwjderen! Batterjen plaatsen a Gebruk utslutend de door Ggaset Communcatons GmbH aanbevolen oplaadbare batterjen ( pagna 31). Gebruk van een ander type kan persoonljk letsel of productschade tot gevolg hebben Batterjen plaatssen (poste +/- ze afbeeldng). Batterjen laden Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen 1. Vervolgens het klepje dchtdrukken tot het vastklkt 2. Batterjvakje openen: Haak achter de gleuf de bovenn het klepje 3 zt en schuf het omlaag 4. De batterjen voor het eerste gebruk volledg opladen n het bassstaton/lader. De batterjen zjn volledg geladen als het symbool net meer op het dsplay wordt weergegeven. Plaats de handset utslutend n het bjbehorende bassstaton resp. lader. a De batterjen kunnen tjdens het laden warm worden. Dt s normaal en ongevaarljk. Om technsche redenen neemt de capactet van de batterjen na enge tjd af. 4 h = + = U 6

9 Toestel n gebruk nemen Dsplaytaal Menu q Instellngen OK q Taal OK... met q taal selecteren OK (³ = geselecteerd) Handset aanmelden De meegeleverde handsets zjn al bj het bassstaton aangemeld. Mocht een van de handsets net aangemeld zjn (meldng Handset a.u.b. regstreren of Plaats handset op bassstaton ), dan dent u de handset bj het bassstaton aan te melden. Op het bassstaton Ggaset A540-A540A automatsch aanmelden Handset n het bassstaton plaatsen Als er een taal s ngesteld de u net begrjpt: v L4... met q taal selecteren OK (³ = geselecteerd) Als het automatsch aanmelden net lukt, moet de handset handmatg worden aangemeld ( pagna 20). Datum en tjd Stel de datum en tjd n, zodat nkomende oproepen met de juste datum en tjd worden geregstreerd en u de wekker kunt gebruken. Tjdens het n gebruk nemen van het toestel: Tjd... met ~ datum nstellen OK... met ~ tjd nstellen OK Bj overge toepassngen: Menu q Instellngen OK Datum en tjd OK... met ~ datum nstellen OK... met ~ tjd nstellen OK Uw toestel s nu klaar voor gebruk! 7

10 Telefoon bedenen Handset n-/utschakelen In de ruststand: verbreektoets a lang ndrukken Toetsblokkerng n-/utschakelen Telefoon bedenen De toetsblokkerng voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ngedrukt. Toetsblokkerng n- of utschakelen: (lang ndrukken Als er een oproep op de handsets wordt gesgnaleerd, wordt de toetsblokkerng automatsch utgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkerng weer ngeschakeld. Navgatetoets Met de navgatetoets bladert u bnnen de menu s en de nvoervelden. In de ruststand resp. tjdens een extern gesprek heeft hj bovenden de volgende functes: In de ruststand Tjdens een gesprek Contacten openen. s Contacten openen. s Hoofdmenu openen. v Mcrofoon utschakelen. v Ljst met handsets openen. u Interne ruggespraak nschakelen. u Menu Geludsnstellngen ( pagna 23) oproepen. t Volume voor handset of handsfree telefoneren wjzgen. t In deze gebruksaanwjzng s de kant van de navgatetoets (boven, onder, rechts, lnks) de u voor de desbetreffende functe moet ndrukken, vetgedrukt, bjvoorbeeld v betekent dat u rechts op de navgatetoets moet drukken. Dsplaytoetsen Afhankeljk van de stuate worden verschllende functes va de functetoetsen aangeboden. Voorbeeld Nr.her. Menu Actuele functes van de dsplaytoetsen Dsplaytoetsen 8

11 Telefoon bedenen Menunavgate De functes van uw telefoontoestel worden aangeboden n een menu dat ut meerdere nveaus bestaat. Hoofdmenu openen (n de ruststand): Navgatetoets rechts v ndrukken... met navgatetoets q naar functe bladeren OK Terug naar het vorge menunveau: of Terugkeren naar de ruststand Verbreektoets a lang ndrukken Dsplaytoets Terug ndrukken Verbreektoets a kort ndrukken Tekst nvoeren Invoerposte: De cjfers/letters/tekens worden op de cursorposte ngevoegd Cursor verplaatsen: Navgatetoets r ndrukken. Teken voor de cursor wssen: Dsplaytoets Ws ndrukken Namen n Contacten Letters/tekens/selecteren: aan elke toets tussen Q en O zjn meerdere letters en cjfers toegewezen, ze tabellen met tekensets pagna 32. Gewenste letters/tekens selecteren:... Toets meerdere keren kort achter elkaar ndrukken. of... Toets lang ndrukken Klene letters, hoofdletters en cjfers nvoeren voor de volgende letter: hekje-toets (ndrukken Als u geen toets ndrukt, schakelt het dsplay na 2 mnuten automatsch n de ruststand. Elke eerste letter en elke letter na een spate worde automatsch als hoofdetter ngevoerd. Telefoneren Extern bellen... Nummer nvoeren Verbndngstoets c kort ndrukken of Verbndngstoets c lang ndrukken... Nummer nvoeren Kezen van een nummer annuleren: Verbreektoets a ndrukken Kezen ut Contacten... met s Contacten openen... met q contactpersoon selecteren Verbndngstoets c ndrukken Kezen ut de nummerherhalngsljst In de nummerherhalngsljst staan de 10 nummers de u het laatst op deze handset heeft gekozen. Verbndngstoets c kort ndrukken... Nummerherhalngsljst wordt geopend... met q contactpersoon selecteren Verbndngstoets c ndrukken 9

12 Telefoon bedenen Vermeldngen n de nummerherhalngsljst beheren Verbndngstoets c kort ndrukken... Nummerherhalngsljst wordt geopend... met q contactpersoon selecteren Menu... dan Nummer op het dsplay overnemen: q Nummer gebruken OK Contactpersoon overnemen n Contacten q Nummer naar telefoonboek OK ( pagna 16): Geselecteerd contactpersoon wssen: q Invoer wssen OK Alle contactpersonen wssen: q Ljst wssen OK U kunt het nummer wjzgen of aanvullen. Telefoneren ut de oproepljst (bellersljst) Afhankeljk van de gekozen nstellng bevat de oproepljst ( pagna 16) de laatste 25 nummers van alle oproepen of alleen de gemste (net-beantwoorde) oproepen. Berchtentoets f ndrukken q Bellersljst: OK... met q vermeldng selecteren Verbndngstoets c ndrukken Oproep beantwoorden Oproep beantwoorden: Verbndngstoets c ndrukken of Als Automatsch opnemen ngeschakeld s ( pagna 24):... handset ut de lader nemen Gesprek beantwoorden met de handsfree-clp Ggaset L410: Verbndngstoets c op de L410 ndrukken Weergave van telefoonnummer Bj meesturen van het nummer Het telefoonnummer van de beller wordt n het dsplay weergegeven. Als het nummer van de beller n Contacten s opgeslagen, wordt de bjbehorende naam weergegeven. Geen NummerWeergave In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven: Externe oproep: er wordt geen nummer meegestuurd Anonem: de beller onderdrukt NummerWeergave Onbekend: de beller heeft NummerWeergave net aangevraagd De L410 moet bj het bassstaton zjn aangemeld, ze de gebruksaanwjzng van de Ggaset L410. Bj leverng s uw toestel zo ngesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven. Handsfree-telefoneren Tjdens een gesprek, bj het tot stand komen van de verbndng en bj het belusteren van de berchten op het antwoordapparaat (alleen A540A) de handsfree-functe n- of utschakelen: Verbndngstoets c ndrukken. Handset tjdens een gesprek n de lader plaatsen: Verbndngstoets c ndrukken en ngedrukt houden... Handset n de lader plaatsen... c nog 2 seconden ngedrukt houden 10

13 Telefoon bedenen Ontvangstvolume Instellng tjdens een gesprek voor de actuele bedrjfsmodus(handsfree-telefoneren, handset): Navgatetoets t... met q volume nstellen OK De nstellng wordt na crca 2 seconden automatsch opgeslagen, ook als u OK net ndrukt. Instellen va het menu: Menu q Instellngen OK q Geludsnstellngen OK Gespreksvolume OK... dan Volume van de handset: Handsetvolume OK... met q volume nstellen OK (μ Opgeslagen) Handsfree-volume: q Handsfreevolume OK... met q volume nstellen OK (μ Opgeslagen) Mcrofoon utschakelen Als de mcrofoon tjdens een gesprek wordt utgeschakeld, kan uw gesprekspartner u net horen. Mcrofoon n-/utschakelen v ndrukken Automatsch voorkezen van netwerkaanbeders (preselecton) Een call-by-call-nummer (preselecton-nummer) wordt automatsch bj het kezen voor het nummer geplaatst, bjvoorbeeld bj nternatonale gesprekken va een specfeke aanbeder. Voer n de ljst Met voorkeuze het voorkesnummer of de eerste cjfers van het voorkesnummer n waarvoor het voorkesnummer moet worden gebrukt. De ljst Zonder voork. bevat de utzonderngen voor de ljst Met voorkeuze. Voorbeeld: Voorkesnr Met voorkeuze 08 Zonder voork Alle nummers de met 08 begnnen, met utzonderng van 081 en 084, worden gekozen met het voorkesnummer Telefoonnummer Gekozen nummer Het voorkesnummer en de nummers nvoeren: Menu q Instellngen OK q Telefone OK q Voorkeuzenetw. OK Voorkesnr. OK Nummer... met ~ nummer nvoeren OK (μ Opgeslagen) Voer voorkeuze nummers n de "Met voorkeuze" ljst: Menu q Instellngen OK q Telefone OK q Voorkeuzenetw. OK q Met voorkeuze OK 1: --- OK Nummer... met ~ nummer nvoeren OK (μ Opgeslagen) Voer nummers n zonder voorkeuze selecte n de "Zonder voork." ljst: Menu q Instellngen OK q Telefone OK q Voorkeuzenetw. OK q Zonder voork. OK 1: --- OK Nummer... met ~ nummer nvoeren OK (μ Opgeslagen) Om preselecton permanent ut te schakelen, wst u het voorkesnummer met dsplaytoets Ws. Voorkesnummer onderdrukken voor de actuele oproep Verbndngstoets c lang ndrukken. Menu q Voorkezen ut OK... dan... met ~ nummer nvoeren of... met s nummer overnemen ut Contacten Verbndngstoets c ndrukken 11

14 Telefoon bedenen Antwoordapparaat (Ggaset A540A) Bedenng Bedenng va het bassstaton ( pagna 1) Antwoordapparaat bedenen va de handset Antwoordapparaat n-/utschakelen Menu q Antwoordapparaat OK q Actveren OK (³ = ngeschakeld) Berchten belusteren Met de berchtentoets: Berchtentoets f q AntwApp. OK of va het menu: Menu q Antwoordapparaat OK Berchten afsp. OK of va het menu (als een vocemal geconfgureerd s): Menu q Antwoordapparaat OK Berchten afsp. OK q Antwrdapp. OK of met toets 1: Toets 1 lang ndrukken... de berchten op het antwoordapparaat worden drect weergegeven Tjdens de weergave beschkt u over de volgende optes: Gesprek overnemen tjdens het opnemen Dsplaytoets Beantw drukken of Als het antwoordapparaat va een handset wordt bedend of als er een bercht wordt opgenomen (toets knppert), kan het net va het bassstaton worden bedend. h Toets 1 s geprogrammeerd met het antwoordapparaat: Menu q Antwoordapparaat OK q Toets 1 OK q Antwrdapp. OK (³ = geselecteerd) Neuwe berchten worden als eerste weergegeven. Weergave stoppen: 2 of Menu Weergave voortzetten: 2 of q Verder OK Naar het volgende bercht: s of I Tjdens de weergave van de tjd naar het vorge bercht gaan: t of 1 Tjdens het belusteren van berchten naar het begn van het hudge bercht sprngen: t of 1 Hudge bercht wssen: Q of Ws Alle oude berchten wssen: Beller terugbellen: Nummer overnemen n Contacten: Verbndngstoets c ndrukken Menu q Ws oude ber. OK... met OK opdracht bevestgen Menu q Kezen OK Menu q Nr. n tel.boek OK Als meelusteren va de handset s ngeschakeld en het gesprek al op de handset te horen s, dan schakelt u door het ndrukken van de verbndngstoets c alleen de functe Handsfree aan en ut. 12

15 Telefoon bedenen Bedenng op afstand Met behulp van een andere telefoon (bjvoorbeeld vanut een hotel, mobele telefoon) het antwoordapparaat belusteren of nschakelen. h Antwoordapparaat nschakelen h... egen telefoonnummer bellen en laten overgaan tot u de meldng PIN nvoeren hoort... bnnen 10 seconden uw systeem-pin nvoeren Berchten op het antwoordapparaat belusteren h... egen telefoonnummer bellen en tjdens het weergeven van de welkomstboodschap op toets 9 drukken... Systeem-PIN nvoeren Het antwoordapparaat wordt va de toetsen bedend: Tjdens de weergave van de tjd: naar vorg bercht sprngen. Tjdens het belusteren van berchten: naar het begn van het hudge bercht sprngen. Bedenng op afstand beëndgen: of De actuele systeem-pin s net geljk aan 0000 ( pagna 25) en de andere telefoon beschkt over toonkezen (TDK). Het antwoordapparaat s utgeschakeld. Het antwoordapparaat s ngeschakeld. Weergave stoppen. Opneuw ndrukken om door te gaan. Na een pauze van crca 60 seconden wordt de verbndng verbroken. Instellngen Welkomstboodschap Naar het volgende bercht sprngen. 3 Hudge bercht wssen: 0 Toets a ndrukken Handset terugzetten op het toestel Het antwoordapparaat verbreekt de verbndng n de volgende stuates: de ngevoerde systeem-pin s onjust. er staan geen berchten op het antwoordapparaat. na de weergave van de resterende opslagcapactet. Opnemen Menu q Antwoordapparaat OK q Meldngen OK Pers.meld. opn. OK Spreek na OK OK... Na de toon een welkomstboodschap nspreken Stop opname OK... Na het opnemen wordt de welkomstboodschap voor controle weergegeven Bj leverng s het antwoordapparaat van een standaard welkomstboodschap voorzen. De opname wordt bj een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëndgd. Als u de opname onderbreekt, wordt de standaardtekst weer gebrukt. Lengte van de welkomstboodschap mn. 3 seconden, max. 180 seconden. A B 13

16 Telefoon bedenen Opnemen annuleren: of Verbreektoets a kort ndrukken Terug ndrukken Afspelen Menu q Antwoordapparaat OK q Meldngen OK q Tekst weerg. OK Als er geen persoonljke welkomstboodschap beschkbaar s, wordt de standaard meldtekst afgespeeld. Wssen Menu q Antwoordapparaat OK q Meldngen OK q Tekst wssen OK... met OK opdracht bevestgen Overge nstellngen Opnameparameters Menu q Antwoordapparaat OK... dan Opnameduur: q Opnamelengte OK... met q 1 mnuut / 2 mnuten / 3 mnuten / Maxmaal selecteren OK (³ = geselecteerd) Oproep beantwoorden: Meelusteren va de handset / bassstaton Menu q Antwoordapparaat OK q Meelusteren q Handset / Bassstaton OK (³ = ngeschakeld) Vocemal h Berchten belusteren Met de berchtentoets: q Oproepvertrag. OK... met q Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatsch selecteren OK (³ = geselecteerd) Als het beantwoorden van oproepen op Automatsch ngesteld s en neuwe berchten aanwezg zjn, dan wordt de oproep na 10 seconden beantwoord, anders na 18 seconden. Meelusteren op de handset voor de hudge weergave utschakelen: Verbreektoets a ndrukken Om de vocemal te kunnen gebruken, moet u deze bj uw provder aanvragen en het nummer n het telefoontoestel opslaan: Menu q Antwoordapparaat OK q Vocemal OK... met ~ telefoonnummer van de vocemal nvoeren OK Berchtentoets f q Vocemal OK of va het menu: Menu q Antwoordapparaat OK Berchten afsp. OK of va het menu (Ggaset A540A): Menu q Antwoordapparaat OK Berchten afsp. OK Vocemal OK of met toets 1: Toets 1 lang ndrukken... Vocemal wordt drect gekozen h Toets 1 s geprogrammeerd met het antwoordapparaat: Menu q Antwoordapparaat OK q Toets 1 OK q Vocemal OK (³ = geselecteerd) 14

17 Telefoon bedenen Berchten Berchtenljsten Inkomende berchten worden opgeslagen n berchtenljsten. U hoort een attentetoon zodra een neuwe vermeldng n een ljst bnnenkomt. Bovenden knppert de berchtentoets (nden ngeschakeld, pagna 15). Symbolen voor het type bercht en het aantal neuwe berchten worden n het rustdsplay weergegeven: Ã op het antwoordapparaat (alleen A540A)/vocemal ( pagna 12, pagna 14) n de oproepljst ( pagna 16). Berchtenljst openen Berchtentoets f ndrukken... met q berchtenljst selecteren: AntwAp.: antwoordapparaatljst (alleen A540A) Vocem.: vocemal ( pagna 14) Oproep.: oproepljst ( pagna 16)... geselecteerde berchteljst met OK openen Als er neuwe berchten zjn, dan worden alleen de ljsten met neuwe berchten weergegeven. Het symbool voor de vocemal wordt altjd weergegeven als het nummer van de vocemal n de telefoon s opgeslagen. De overge ljsten worden alleen weergegeven als ze berchten bevatten. Door de vocemal te selecteren, wordt het nummer van de vocemal gekozen ( pagna 14). Op het dsplay wordt geen ljst geopend. Knpperen van de berchtentoets Neuwe berchten worden gesgnaleerd door het knpperen van de berchtentoets op de handset. Deze maner van sgnaleren kan n- en utgeschakeld worden. Menu P(Q5(... n het dsplay verschjnt het cjfer 9... met ~ het berchttype selecteren: Berchten op de vocemal M4 Gemste oproepen M5 (alleen Ggaset A540A) berchten op het antwoordapparaat MM... het cjfer 9 nclusef de nvoer (bjv. 975) wordt weergegeven, n het nvoerveld knppert de actuele nstellng (bjv. 0)... met ~ de procedure bj neuwe berchten nstellen: Berchtentoets knppert Q Berchtentoets knppert net 1... nstellng met OK bevestgen Voorbeeld Ð Ã U Ã Nr.her. Menu 15

18 Telefoon bedenen Oproepljsten Afhankeljk van de gekozen nstellng bevat de oproepljst de laatste 25 nummers van alle oproepen of alleen de gemste (net-beantwoorde) oproepen. De volgende nformate wordt n de ljstvermeldngen weergegeven: Status van de vermeldng: Nwe opr.: neuwe gemste oproep. Oude opr: reeds gelezen vermeldng. Beantw.: oproep s beantwoord. Voorbeeld Nwe opr Antw.ap.: bercht op het antwoordapparaat. Nummer van de beller. Als het nummer n Contacten s opgeslagen, wordt de naam weergegeven. Datum en tjd van de oproep (mts ngesteld) :34 Ljsttype nstellen Menu q Instellngen OK q Telefone OK q Oproepen OK... dan Terug U Menu Gemste oproepen selecteren: q Gemste opr. OK (³ = geselecteerd) Alle oproepen selecteren: q Alle opr. OK (³ = geselecteerd) Oproepljst openen. Berchtentoets f q Oproep.:... de ljst wordt weergegeven met het aantal neuwe berchten (1) en het aantal oude (gelezen) berchten (2) OK Beller terugbellen ut de oproepljst Verbndngstoets c ndrukken Overge optes Menu... dan Vermeldng overnemen n Contacten ( pagna 16): q Nr. n tel.boek OK Geselecteerde vermeldng wssen: q Invoer wssen OK Alle vermeldngen wssen: q Ljst wssen OK 2 1 Voorbeeld Oproep.: Terug W OK Contacten (telefoonboek) In een contactpersoon worden de naam en het telefoonnummer opgeslagen (nvoeren van cjfers/letters/ tekens pagna 9). Aantal contactpersonen Tot 150 Lengte van contactpersonen Nummers: max. 32 cjfers Namen max. 16 tekens Aan elk contactpersoon kan een specfeke achtergrondkleur en rngtone worden toegewezen ( pagna 17). De Contacten worden voor elke handset separaat aangemaakt. U kunt echter de volledge nhoud van Contacten of afzonderljke contactpersonen naar andere handsets kopëren ( pagna 18). Sorteervolgorde: Spate Cjfers (0 9) Letters (alfabetsch) Overge tekens Contacten openen In de ruststand: s ndrukken 16

19 Telefoon bedenen Contactpersonen Contactpersoon aanmaken s... dan Eerste contactpersoon opslaan n Contacten: Telef.boek leeg Neuwe nvoer? OK... met ~ nummer nvoeren OK... met ~ naam nvoeren OK Nog een contactpersoon opslaan n Contacten: Menu Neuwe nvoer OK... met ~ nummer nvoeren OK... met ~ naam nvoeren OK Contactpersoon selecteren s... met ~ begnletter nvoeren... de weergave sprngt naar de eerste naam met deze letter... met q nden gewenst doorbladeren naar de gewenste contactpersoon. Naar boven of beneden door Contacten bladeren: q lang ndrukken Contactpersoon wjzgen s... met q de gewenste contactpersoon selecteren Menu q Invoer wjzgen OK... met ~ nummer wjzgen OK... met~ naam wjzgen OK Contactpersoon als VIP markeren Aan elk contactpersoon kan een VIP-beller Melode en/of een VIP-beller Kleur worden toegewezen. De contactpersoon wordt n Contacten n deze kleur en met het symbool Æ weergegeven. s... met q het gewenste contactpersoon selecteren Menu... dan Rngtone: q VIP-beller Melode OK... met q gewenste rngtone selecteren OK Kleur: q VIP-beller Kleur OK... met q gewenste kleur selecteren OK Nummer voor oproep wjzgen/aanvullen s... met q de gewenste contactpersoon selecteren Menu q Nummer gebruken OK... Nummer verschjnt n het dsplay... met ~ nummer wjzgen/aanvullen... met c nummer kezen U kunt het nummer op het dsplay naar Contacten kopëren: Menu Nr. opslaan n telefoonboek OK Contactpersoon wssen s... met q de gewenste contactpersoon selecteren Menu q Invoer wssen OK Alle contactpersonen wssen s Menu q Ljst wssen OK Verwjderen? OK Snelkestoetsen Contactpersonen programmeren onder de toetsen 0 en 2 tot en met 9: s... met q de gewenste contactpersoon selecteren Menu q Snelkestoets programmeren OK... dan... met ~ gewenste toets ndrukken of... met q gewenste toets selecteren OK Kezen:... de betreffende snelkestoets n de ruststand lang ndrukken 17

20 Overge functes Contactpersoon/Contacten versturen U kunt de volledge nhoud van Contacten of afzonderljke contactpersonen versturen. h Afzonderljke contactpersonen versturen s... met q de gewenste contactpersoon selecteren Menu q Invoer versturen OK... met q de ontvangende handset selecteren OK... nadat de contactpersonen zjn verstuurd, wordt Item verstuurd Volgende? weergegeven... dan Alle contactpersonen versturen s Menu q Ljst versturen OK... met q ontvangende handset selecteren OK Nummer overnemen n Contacten Nummers overnemen n Contacten de n een ljst (bjv. de oproepljst of nummerherhalngsljst staan) alsmede nummers de u zojust heeft ngevoerd om te kezen: Menu Nr. opslaan n telefoonboek OK... Nummer met OK bevestgen... evt. naam aanvullen OK Wekker De ontvangende en versturende handset zjn bj hetzelfde bassstaton aangemeld. De andere handset en het bassstaton kunnen contactpersonen versturen en ontvangen. Een externe oproep onderbreekt de overdracht. VIP-beller Melode en VIP-beller Kleur worden net verstuurd. Vermeldngen met nummers de al zjn opgeslagen, worden geannuleerd. Als u nog één volgende contactpersoon wlt versturen: OK Als u geen contactpersoon meer wlt versturen: Terug h Overge functes Een wekoproep wordt n het dsplay en met ngesteld volume en rngtone ( pagna 23) max. 60 seconden gesgnaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door mddel van een korte toon gesgnaleerd. h In het dsplay wordt een nummer weergegeven. Datum en tjd zjn ngesteld ( pagna 7). Wekker nschakelen Menu Wekker OK Actveren OK (³ = ngeschakeld)... met ~ wektjd n uren en mnuten nvoeren OK (μ Opgeslagen) Bj ngeschakelde wekker wordt op het rustdsplay van de handset het symbool ë en de wektjd weergegeven. Wekker utschakelen: Menu Wekker OK Actveren OK ( = utgeschakeld) 18

21 Wektjd nstellen Menu Wekker OK q Wektjd OK Tjd:... met ~ wektjd n uren en mnuten nvoeren OK (μ Opgeslagen) Wekoproep utschakelen/slumerstand h Er wordt een wekoproep weergegeven. Overge functes Utschakelen tot de volgende wekoproep: Ut ndrukken Slumerstand: Snooze of een wllekeurge toets ndrukken... de wekoproep wordt utgeschakeld en na 5 mnuten herhaald Als u geen toets ndrukt, wordt de wekoproep na 60 seconden utgeschakeld en na 5 mnuten herhaald. Na de tweede herhalng wordt de wekoproep voor 24 uur utgeschakeld. ECO DECT Bj leverng s het toestel op maxmaal berek ngesteld. Herbj s optmaal radobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen sgnalen ut (het DECT-sgnaal s ut (DECT ut)). Alleen het bassstaton houdt met een laag sgnaal contact met de handset. Tjdens het gesprek wordt het zendvermogen automatsch aangepast aan de afstand tussen het bassstaton en de handset. Hoe klener de afstand tot het bassstaton, des te lager s het zendvermogen. Om het DECT-sgnaal verder te verlagen: DECT-sgnaal met tot wel 80% vermnderen Menu q Instellngen OK q Systeem OK q ECO DECT OK q Max. berek OK ( = utgeschakeld) Met deze nstellng wordt ook het berek klener. Een repeater voor een groter berek kan net worden gebrukt. DECT-sgnaal n de ruststand utschakelen Menu q Instellngen OK q Systeem OK ECO DECT OK DECT ut OK (³ = utgeschakeld) Om de voordelen van de nstellng DECT ut te kunnen gebruken, moeten alle aangemelde handsets deze functe ondersteunen. Als de nstellng DECT ut ngeschakeld s en op het bassstaton een handset s aangemeld de deze functe net ondersteunt, wordt DECT ut automatsch utgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functe DECT ut automatsch weer ngeschakeld. De draadloze verbndng wordt alleen bj nkomende of utgaande oproepen automatsch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbndng wordt herdoor met ca. 2 seconden vertraagd. Om ervoor te zorgen dat een handset bj een nkomende oproep de draadloze verbndng met het bassstaton toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker lusteren naar het bassstaton, d.w.z. de omgevng scannen. Dt verhoogt het stroomverbruk en zorgt daarom voor kortere stand-b- en gesprekstjd van de handset. Bj ngeschakelde functe DECT ut s er geen berekndcate/geen berekalarm op de handset. U controleert de berekbaarhed door een verbndng tot stand te brengen. Verbndngstoets c lang ndrukken... de kestoon klnkt. Meer nformate vndt u op nternet onder 19

22 Telefoon utbreden Meerdere handsets Telefoon utbreden U kunt van uw toestel een draadloze telefooncentrale maken. Informate over het gebruk van meerdere handsets vndt u onder Compatbltet Welke hoofdfunctes ter beschkkng staan als u uw bassstaton met verschllende handsets gebrukt, vndt u onder: Aanmelden U kunt n totaal ver handsets op het bassstaton aanmelden. h Op het bassstaton: Aanmeld-/pagng-toets ( pagna 1) lang (mn. 3 seconden) ndrukken... en op de handset A540: Menu q Instellngen OK q Aanmelden OK Handset aanmelden OK... eventueel systeem-pin nvoeren (nstellng bj leverng: 0000) OK De verbndng met het bassstaton wordt tot stand gebracht. Dt kan enge tjd n beslag nemen. Het aanmelden van de handset moet zowel op het bassstatonals op de handset worden gestart. Bede procedures moeten bnnen 60 sec. worden ngeled. Aan de handsets worden automatsch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Elke handset krjgt automatsch het laagste vrje nummer (1-4). Zodra het aanmelden s gelukt, wordt dt met een meldng aangegeven. Als er al ver handsets op het bassstaton zjn aangemeld (alle nterne nummers zjn bezet), dan wordt de handset met het nterne nummer 4 door de neuwe handset vervangen. Als dt net lukt omdat er bjvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de meldng Geen ntern nummer vrj weergegeven. In dat geval moet een andere handset de net meer wordt gebrukt worden afgemeld en dent u de aanmeldprocedure te herhalen. Bj andere Ggaset-handsets en handsets met GAP-functe: meld de handset aan zoals beschreven n de bjbehorende gebruksaanwjzng. Afmelden Menu q Instellngen OK q Aanmelden OK q Handset afmelden OK... de gebrukte handset s geselecteerd... met q eventueel een andere handset selecteren OK... eventueel systeem-pin nvoeren (nstellng bj leverng: 0000) OK (μ Opgeslagen) Handset zoeken (pagng) Aanmeld-/pagng-toets op het bassstaton ( pagna 1) kort ndrukken... alle handsets gaan tegeljkertjd over (pagng), ook als het oproepsgnaal utgeschakeld s Zoeken beëndgen Op het bassstaton: Aanmeld-/pagng-toets opneuw kort ndrukken of op de handset: Verbndngstoets c of verbreektoets a ndrukken Na crca 3 mnuten wordt de pagng-oproep automatsch beëndgd. 20

23 Telefoon utbreden Intern telefoneren Specfeke handset opbellen u kort ndrukken... de ljst met handsets wordt geopend... met q handset selecteren... Verbndngstoets c ndrukken Alle handsets opbellen (groepsoproep) u lang ndrukken of u kort ndrukken... de ljst met handsets wordt geopend... met q Allen selecteren Verbndngstoets c ndrukken Interne ruggespraak / ntern doorverbnden U telefoneert met een externe gesprekspartner en u wlt het gesprek doorverbnden naar een nterne deelnemer of ruggespraak met hem houden. u... de ljst met handsets wordt geopend... een bepaalde handset of Aan allen selecteren OK of verbndngstoets c ndrukken Ruggespraak houden Terugkeren naar extern gesprek: Terug Extern gesprek doorverbnden Voordat of nadat de opgebelde deelnemer zch heeft gemeld: verbreektoets a ndrukken Bjschakelen n een extern gesprek Een nterne deelnemer kan zch bj het gesprek bjschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferente). h Verbndngstoets c lang ndrukken... alle deelnemers horen een sgnaaltoon. Bjschakelen utschakelen Verbreektoets a ndrukken... alle deelnemers horen een sgnaaltoon Repeater Een Ggaset-repeater vergroot het berek tussen de Ggaset-handset en het bassstaton. Repeater confgureren ECO DECT-nstellngen: Max. berek nschakelen ( pagna 19) en DECT ut utschakelen ( pagna 19) en Interne gesprekken met andere handsets zjn grats. De egen handset wordt net weergegeven. Als er slechts één andere handset s aangemeld, dan wordt deze drect gebeld. Als de opgebelde deelnemer zch net meldt of als hj de oproep net wl overnemen: Ruggespraak beëndgen met Terug De functe Meelusteren s ngeschakeld: Menu q Instellngen OK q Telefone OK q Meelusteren OK (³ = ngeschakeld) Repeater op de handset nschakelen: Menu q Instellngen OK q Systeem OK q Repeater OK Wjzgen? OK (³ = ngeschakeld) 21

24 Telefoon utbreden en Repeater op het bassstaton aanmelden: Aanmeld-/pagng-toets ( pagna 1) lang (mn. 3 sec.) ndrukken... netadapter van de repeater n een stopcontact steken... de repeater wordt automatsch bj het bassstaton aangemeld. Of het aanmelden gelukt of mslukt s, wordt aangegeven met de LED s op de repeater Voor meer nformate ze Gebruk op een router Eventuele echo s als gevolg van het aansluten op de analoge aanslutng van een router kunnen worden gereduceerd door het nschakelen van de XES-mode 1. Menu q Instellngen OK q Systeem OK q XES Mode OK (³ = ngeschakeld) Als er geen probleem s met echo s, dent de XES-mode utgeschakeld te zjn (nstellng bj leverng). Gebruk met een telefooncentrale Als u het toestel n combnate met een telefooncentrale wlt gebruken, dent u enkele nstellngen n te voeren. Ze hervoor de gebruksaanwjzng van de telefooncentrale. Menu P(Q5(... n het dsplay verschjnt het cjfer 9... met ~ het selecteren: Kesmethode: 1N Q = toonkezen (TDK) OK of 1 = mpulskezen (IDK) OK Flashtjd: 1Q Q = 80 ms OK of 1 = 100 ms OK Pauze na ljnbeleggng: Pauze na R-toets: of 2 = 120 ms OK of I = 400 ms OK of 4 = 250 ms OK of 5 = 300 ms OK of L = 600 ms OK of M = 800 ms OK 1L 1 = 1 sec OK of 2 = 3 sec OK of I = 7 sec OK 12 1 = 800 ms OK of 2 = 1600 OK of I = 3200 ms OK Het cjfer van de actuele nstellng knppert. Bj het kezen een kespauze nvoegen R-toets S lang ndrukken... op het dsplay verschjnt een P Tjdeljk omschakelen tussen mpulskezen naar toonkezen (TDK) Na het kezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbndng: Ster-toets P kort ndrukken 1. XES staat voor extended Echo Suppresson 22

25 Toestel nstellen Dsplay Toestel nstellen Taal Voor de dsplayweergave kunt u kezen ut verschllende talen. Menu q Instellngen OK q Taal OK... met q taal selecteren OK (³ = geselecteerd) Screensaver U kunt een dgtale klok als screensaver selecteren. Menu q Instellngen OK q Dsplay OK Screensaver OK... met q Geen screensaver / Dgtale klok selecteren OK (³ = geselecteerd) Kleurenschema U kunt de achtergrondverlchtng n 4 verschllende kleuren nstellen. Menu q Instellngen OK q Dsplay OK q Kleurschema s OK... met q Kleuren selecteren OK (³ = geselecteerd) Contrast U kunt het contrast van het dsplay op 9 verschllende nveaus nstellen. Menu q Instellngen OK q Dsplay OK q Contrast OK... met q Nveau: selecteren OK (³ = geselecteerd) Rngtones van de handset Bassnstellngen voor de rngtones. Rngtone permanent n-/utschakelen: Ster-toets P lang ndrukken Volume van het oproepsgnaal Menu q Instellngen OK q Geludsnstellngen OK q Volume belsgnaal OK... met q het volume van het oproepsgnaal nstellen OK (μ Opgeslagen) Van screensaver overschakelen op het rustdsplay: verbreektoets a kort ndrukken Rngtone voor de hudge oproep utschakelen: Menu Belsgnaal ut OK Het volume s geljk voor alle soorten belsgnalen. Rngtone U kunt verschllende rngtones nstellen voor externe oproepen, nterne oproepen en de wekker. Menu q Instellngen OK q Geludsnstellngen OK q Belsgnalen (handset) OK... dan Externe oproepen: Externe oproepen OK Melodeën OK Interne oproepen: q Interne oproepen OK Wekker: q Wekker OK... met q rngtone selecteren OK (³ = geselecteerd) 23

26 Toestel nstellen Rngtones voor het bassstaton (alleen Ggaset A540A) Op het bassstaton kunt u de rngtone en het volume van het oproepsgnaal nstellen. Menu q Instellngen OK q Geludsnstellngen OK q Beltonen (bass) OK... dan Volume oproepsgnaal: Volume oproepsgnaal OK... met q volume van het oproepsgnaal nstellen OK (μ Opgeslagen) Rngtone: q Rngtone OK... met q rngtone selecteren OK (³ = geselecteerd) Attentetonen/batterjsgnaal De handset maakt u door mddel van een akoestsch sgnaal op verschllende actvteten en stuates attent. De geludssgnalen kunnen onafhankeljk van elkaar n- en utgeschakeld worden. Menu q Instellngen OK q Geludsnstellngen OK... dan Attentetonen:... met q Attentetonen selecteren OK (³ = geselecteerd) Batterjsgnaal:... met q Batterjsgnaal selecteren OK (³ = geselecteerd) Wachtmuzek U kunt de wachtmuzek de een externe beller hoort bj nterne ruggespraak en doorverbnden n- of utschakelen. Menu P(Q5(1M... n het nvoerveld knppert de actuele nstellng (bjv. 0)... met ~ cjfer nvoeren: Utschakelen: Q OK (μ Opgeslagen) Inschakelen: 1 OK (μ Opgeslagen) Automatsch beantwoorden De oproep wordt beantwoord zodra u de handset ut de lader neemt. Menu q Instellngen OK q Telefone OK Automatsch opnemen OK (³ = ngeschakeld) Bevelgng tegen ongewenste oproepen Tjdschakelng voor externe oproepen Uw telefoon gaat tjdens een ngevoerde perode net over. Menu q Instellngen OK q Geludsnstellngen OK... dan Handset: q Belsgnalen (handset) OK Externe oproepen OK q Tjdschakelng OK q Inschakelen OK (³ = ngeschakeld)... dan Perode nstellen of wjzen: q Instellngen OK Belsgn. ut na... begn nvoeren OK Belsgn. ut tot... ende nvoeren OK (μ Opgeslagen) Bassstaton (alleen A540A): qbeltonen (bass) OK q Tjdschakelng OK Inschakelen OK (³ = ngeschakeld)... dan Perode nstellen of wjzen: q Instellngen OK Stl van... begn nvoeren OK Stl tot... ende nvoeren OK (μ Opgeslagen) Bj oproepen waaraan u n uw Contacten een VIP-rngtone heeft toegewezen, gaat uw handset ook bnnen deze perode over. 24

27 Toestel nstellen Geen oproepsgnaal bj anoneme oproepen Bj anoneme oproepen klnkt het oproepsgnaal van de handset net (de beller heeft het meesturen van het telefoonnummer actef onderdrukt). Menu q Instellngen OK q Geludsnstellngen OK q Belsgnalen (handset) OK Externe oproepen OK q Anoneme oproepen ut OK (³ = ngeschakeld) De nstellng geldt utslutend voor de handset waarop deze nstellng s ngevoerd. De oproep wordt alleen op het dsplay gesgnaleerd. Systeem-PIN Systeem-PIN wjzgen Menu q Instellngen OK q Systeem OK q Systeem-PIN OK... met ~ actuele systeem-pin nvoeren (nstellng bj leverng: 0000) OK... met ~ neuwe systeem-pin (4 cjfers; 0-9) nvoeren OK Systeem-PIN resetten U kunt op elk gewenst moment de systeem-pin terugzetten op 0000 als u deze vergeten bent. Herbj wordenalle nstellngen van het bassstaton gereset! Herbj worden alle handsets afgemeld! Voedngskabel van bassstaton loskoppelen Aanmeld-/pagng-toets van het bassstaton ngedrukt houden en geljktjdg de voedngskabel weer aansluten op het bassstaton Aanmeld-/pagng-toets ten mnste nog 5 seconden ngedrukt houden Standaardnstellngen van het toestel herstellen De nstellngen van het bassstaton en de handset kunnen onafhankeljk van elkaar worden gereset. Menu q Instellngen OK q Systeem OK q Handset resetten/bass resetten OK... Vraag om bevestgng met OK beantwoorden Bj het herstellen van de standaardnstellngen van de handset (Handset resetten) worden de audo- en dsplaynstelllngen gewst. Bj het resetten van het bassstaton (Bass resetten) worden de nstellngen voor ECO DECT en de systeemnstellngen gereset alsmede de oproepljsten/antwoordapparaatljsten gewst. Dt geldt net voor: Datum en tjd, De aanmeldng van handsets op het bassstaton alsmede de actuele selecte van bassstaton, Systeem-PIN, Vermeldngen n Contacten Nummerherhalngsljst. 25

28 Informate van de fabrkant Klantenservce Informate van de fabrkant Stap voor stap naar de oplossng met de klantenservce van Ggaset Bezoek onze klantenservce: Her vndt u o.a.: Vragen& antwoorden Grats downloaden van software en gebruksaanwjzngen Compatbltetstests Neem contact op met onze servcemedewerkers: U vndt geen oplossng onder Vragen & antwoorden? Wj helpen u graag verder per e-mal: per telefoon: Voor gedetalleerde vragen of persoonljke ondersteunng kunt u telefonsch contact opnemen met onze medewerkers Bj onverhoopte problemen - voor reparates en garante-aanspraken: Klantenservce Nederland (1,00 per gesprek) Houd uw aankoopbewjs a.u.b. bj de hand. Wj wjzen u erop, dat als het Ggaset-product net door een geautorseerde dealer n Nederland s verkocht, het mogeljk ook net volledg compatbel s met het landeljke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markerng op de verpakkng (kartonnen doos) van de telefoon s eendudg aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessores zjn ontwkkeld. Inden het apparaat of de accessores net overeenkomstg deze aanwjzng, de nstructes n de gebruksaanwjzng of op het apparaat zelf worden gebrukt, kan dt gevolgen hebben voor de garante-aanspraken (reparate of vervangng van het product) de de koper kan laten gelden. Om aanspraak op garante te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewjs te overleggen, waarut de aankoopdatum en het gekochte product bljken. 26

29 Informate van de fabrkant Vragen en antwoorden Mogeljke oplossngen op nternet onder Bovenden bevat onderstaande tabel hulp bj het zoeken naar problemen. In het dsplay wordt nets weergegeven. De handset s net ngeschakeld: Verbreektoets a lang ndrukken. De batterjen zjn leeg: Batterjen opladen of vervangen ( pagna 6). De toets-/dsplayblokkerng s ngeschakeld: Hekje-toets (lang ndrukken. In het dsplay knppert Bassstaton. De handset bevndt zch buten het berek van het bassstaton: Afstand tussen de handset en het bassstaton verklenen. Bassstaton s net ngeschakeld: Netadapter van het bassstaton controleren. Het berek van het bassstaton s klener geworden, omdat u Max. berek heeft utgeschakeld: Max. berek nschakelen ( pagna 19) of Afstand tussen de handset en het bassstaton verklenen. In het dsplay knppert Handset a.u.b. regstreren of Plaats handset op bassstaton. Handset s nog net aangemeld resp. s afgemeld omdat een andere handset s aangemeld (meer dan 4 DECT-aanmeldngen: Handset opneuw aanmelden ( pagna 7, pagna 20). De handset gaat net over. Oproepsgnaal s utgeschakeld: Oproepsgnaal nschakelen ( pagna 23). Het oproepsgnaal klnkt net als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft: Oproepsgnaal voor anoneme oproepen nschakelen ( pagna 25). Toestel gaat bnnen een bepaalde perode net over: Tjdschakelng voor externe oproepen ( pagna 24) controleren. Geen oproepsgnaal/kestoon vanut het vaste telefoonnet. U gebrukt net het meegeleverde telefoonsnoer of u gebrukt een neuw snoer met een onjuste stekkerndelng: Gebruk altjd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruk een telefoonsnoer met de juste stekkerndelng ( pagna 32). De verbndng wordt altjd na crca 30 seconden verbroken. Een Repeater (lager dan verse 2.0) s n- of utgeschakeld ( pagna 21): Handset utschakelen en opneuw nschakelen ( pagna 8). Foutsgnaal na het opvragen van de systeem-pin. De ngevoerde systeem-pin s onjust: Procedure herhalen of eventueel systeem-pin terugzetten op 0000 ( pagna 25). Systeem-PIN vergeten. Systeem-PIN terugzetten op 0000 ( pagna 25). Uw gesprekspartner hoort u net. De mcrofoon van de handset s utgeschakeld: Mcrofoon weer nschakelen ( pagna 11). Het nummer van de beller wordt net weergegeven. Het meesturen van het nummer (CLI) s net vrjgegeven bj de provder: De beller moet het meesturen van het nummer (CLI) bj zjn provder laten vrjgeven. NummerWeergave (CLIP) wordt net ondersteund door de provder of s net vrjgeschakeld: Nummer- Weergave (CLIP) laten vrjschakelen door de provder. Uw toestel s aangesloten va een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) de net alle gegevens doorgeeft: standaardnstellngen van de telefooncentrale herstellen: de netvoedng kort loskoppelen. Stekker weer aansluten en wachten tot het toestel opneuw s opgestart. Instellngen n de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave nschakelen. Zoek hervoor n de gebruksaanwjzng van de telefooncentrale op begrppen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrkant van de centrale. 27

30 Informate van de fabrkant Foutsgnaal bj nvoer va de toetsen. De acte s mslukt of u heeft onjuste gegevens ngevoerd: Procedure herhalen... dsplaymeldngen lezen en eventueel gebruksaanwjzng naslaan. U kunt geen berchten op de vocemal belusteren. De telefooncentrale s ngesteld op mpulskezen: Telefooncentrale op toonkezen nstellen ( pagna 22). Antwoordapparaat (alleen Ggaset A540A): In de oproepljst wordt geen tjd aangegeven bj een bercht. Datum/tjd zjn net ngesteld: Datum/tjd nstellen ( pagna 7). Het antwoordapparaat meldt bj bedenng op afstand PIN s ongeldg. Ingevoerde systeem-pin s onjust: Systeem-PIN nogmaals nvoeren. De systeem-pin s nog op 0000 ngesteld: Andere systeem-pin dan 0000 nstellen ( pagna 25). Het antwoordapparaat neemt geen berchten op. Het geheugen s vol: : Oude berchten wssen. Neuwe berchten belusteren en vervolgens wssen. Goedkeurng Dt toestel s geschkt voor gebruk bnnen Nederland op een analoge aanslutng. Het toestel s compatbel met landspecfeke bjzonderheden. Hermee verklaart Ggaset Communcatons GmbH dat het type radoapparatuur Ggaset A540/A540A voldoet aan Rchtljn 2014/53/EU. De volledge tekst van de EU-conformtetsverklarng s beschkbaar onder het volgende nternetadres: Deze verklarng s mogeljk ook beschkbaar n de "Internatonale verklarngen van overeenstemmng" of "Europese verklarngen van overeenstemmng". Raadpleeg daarom al deze bestanden. Garante Ggaset Communcatons verleent de consument een garante van 24 maanden voor dt toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewjs hervoor geldt de aankoopfactuur. Bnnen de garantetermjn zal Ggaset Communcatons Nederland B.V. alle gebreken de het gevolg zjn van materaal- en/of productefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dt geval kan contact worden opgenomen met de Ggaset Communcatons Nederland B.V. Klantenservce, alwaar de reparate dent te worden aangemeld. Bj de Klantenservce worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Materal Authorsaton) en verzendnstructes verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Ggaset Communcatons Nederland B.V. ter reparate aan te beden, zullen de verzendkosten voor egen rekenng zjn. Op de meegeleverde oplaadbare batterjen/ accu's wordt maxmaal zes maanden garante verleend. De garante vervalt nden: Reparates, vervangng of utbredngen aan het toestel zjn verrcht door anderen dan Ggaset Communcatons Nederland B.V. zonder haar schrfteljke toestemmng; Het toestel naar het oordeel van Ggaset Communcatons Nederland B.V. s verwaarloosd dan wel onvoorzchtg en/ of ondeskundg s gebrukt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake s van normale sljtage; Er sprake s van onjuste toepassng van deze gebruksaanwjzng; Typenummers en/of serenummers en/ of garantestckers zjn beschadgd, verwjderd en/of veranderd; Wjzgngen n garantekaart en/of aankoopfactuur zjn aangebracht; 28

31 Informate van de fabrkant Door verkeerd nleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterjen) en/of door gebruk van net voorgeschreven accu's (oplaadbare batterjen) defecten zjn ontstaan; Defecten zjn ontstaan door het net volgens voorschrften aansluten en/of nstalleren van de (goedgekeurde) zaken; Defecten zjn ontstaan ten gevolge van afwjkende omgevngscondtes, voor zover dergeljke condtes zjn aangegeven; Defecten zjn ontstaan door overge van butenaf komende oorzaken; De verzegelng, voorzover aanwezg, s verbroken. De garantetermjn wordt net verlengd of verneuwd door utvoerng van garantewerkzaamheden, met den verstande dat de garante op utgevoerde werkzaamheden dre maanden bedraagt. Als dt product net door een geautorseerde dealer n Nederland s verkocht, wordt geen kostenloze servce op de onderdelen en/of reparate gegeven. Wetteljke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wetteljke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garante noch utgesloten, noch beperkt. Deze garante wordt verleend door: Ggaset Communcatons Nederland B.V. Mleu Ons mleubeled Ggaset Communcatons GmbH s zch bewust van haar maatschappeljke verantwoordeljkhed en zet zch n voor een betere wereld. Al bj de plannng van onze producten en processen houden wj rekenng met de gevolgen voor het mleu. Dt geldt zowel voor de producte, de aanschaf, de verkoop, het gebruk, de servce als de utendeljke nzamelng en afvoer van onze producten. Kjk voor meer nformate over onze mleuvrendeljke producten en processen op nternet onder Mleumanagementsysteem Ggaset Communcatons GmbH s gecertfceerd volgens de nternatonale normen ISO en ISO ISO (mleu): gecertfceerd snds september 2007 door TÜV SÜD Management Servce GmbH. ISO 9001 (kwaltet): gecertfceerd snds door TÜV Süd Management Servce GmbH 29

32 Informate van de fabrkant Inzamelng van afval en oude apparaten Oplaadbare batterjen zjn klen chemsch afval. Utgebrede nformate over het verwjderen van oude batterjen kunt u opvragen bj uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht. Elektrsche en elektronsche producten mogen net bj het husvul worden aangeboden, maar denen naar specale nzamelngscentra te worden gebracht de zjn bepaald door de overhed of plaatseljke autorteten. Het symbool van de doorgekruste vulnsbak op het product betekent dat het product valt onder Europese rchtljn 2012/19/EU. De juste maner van weggooen en afzonderljke nzamelng van uw oude apparaat helpt mogeljke negateve consequentes voor het mleu en de menseljke gezondhed te voorkomen. Het s een eerste vereste voor hergebruk en recyclng van tweedehands elektrsche en elektronsche apparatuur. Utgebrede nformate over het verwjderen van oude apparatuur kunt u verkrjgen bj uw gemeente, het regonale rengngsbedrjf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bj uw verkoper / vertegenwoordger. Bjlage Onderhoud Neem het toestel alleen af met een vochtge of antstatsche doek. Gebruk geen oplosmddelen of mcrovezeldoekjes. Gebruk noot een droge doek: herdoor kan een statsche ladng ontstaan. In utzonderngen kan het contact met chemsche substantes het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrjgbare chemcalën zjn net alle substantes getest. Klene beschadgngen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzchtg worden hersteld met dsplay-poljstmddel voor mobele telefoons. Contact met vloestoffen! Als het toestel n contact gekomen s met vloestof: 1. Netadapter van het toestel loskoppelen. 2. De batterjen verwjderen en het batterjvakje open laten. 3. De vloestof ut het toestel laten lopen. 4. Alle delen droog deppen. 5. Het toestel vervolgens ten mnste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (nden aanwezg) laten drogen op een droge, warme plek (net n een magnetron of oven, enz.). 6. Het toestel pas weer nschakelen als dt volledg droog s. Als het toestel volledg droog s, kan het n veel gevallen weer worden gebrukt. 30

33 Informate van de fabrkant Technsche gegevens Batterjen Technologe: 2 x AAA NMH Spannng: 1,2V Capactet: 400 mah Gebruks-/laadduur van de handset De bedrjfstjd van uw toestel s afhankeljk van de accucapactet, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag (alle tjdaandudngen zjn maxmale waarden). Stand-by-tjd (uren) * 200 * / 110 ** Gesprekstjd (uren) 18 Gebrukstjd bj 1,5 uur gesprekstjd per dag (uren) * 90 * / 65 ** Laadduur n bassstaton (uren) 4 Laadduur n lader (uren) 4 * DECT ut utgeschakeld, zonder dsplayverlchtng n de ruststand ** DECT ut ngeschakeld, zonder dsplayverlchtng n de ruststand Stroomverbruk van het bassstaton Tjdens stand-by Handset n lader Handset buten lader A540 ca. 0,6 W ca. 0,55 W A540A ca. 0,7 W ca. 0,65 W Tjdens het gesprek ca. 0,65 W ca. 0,75 W Algemene technsche gegevens DECT-standaard GAP-standaard Aantal kanalen Radofrequente Duplexmethode Herhaalfrequente van de zendmpuls Lengte van de zendmpuls Kanaalraster Btrate Modulate Spraakbandbreedte Zendvermogen Berek Stroomvoorzenng bassstaton Omgevngsvoorwaarden tjdens gebruk Kesmethode wordt ondersteund wordt ondersteund 60 duplexkanalen MHz Tjdmultplex, 10 ms frameduur 100 Hz 370 μs 1728 khz 1152 kbt/s GFSK 32 kbt/s 10 mw, gemddeld vermogen per kanaal, 250 mw pulsvermogen maxmaal 50 meter bnnen, maxmaal 300 meter buten 230 V ~/50 Hz +5 C tot +45 C; 20 % tot 75 % relateve luchtvochtghed Toonkezen (TDK)/mpulskezen (IDK) 31

34 Informate van de fabrkant Indelng van de telefoonstekker vrj 2vrj 3a 4b 5vrj 6vrj Tabellen met tekensets Standaardtekens Betreffende toets meerdere keren ndrukken. 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 1 1 $ 2 a b c 2 ä á à â ã ç I d e f 3 ë é è ê 4 g h 4 ï í ì î 5 j k l 5 L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ M p q r s 7 ß N t u v 8 ü ú ù û O w x y z 9 ÿ ý æ ø å 1) Q.,?! : ; _ P * / ( ) < = > % ( \ & 1) spate 32

35 Informate van de fabrkant Symbolen op het dsplay De volgende symbolen worden afhankeljk van de nstellngen en de bedrjfstoestand van het toestel weergegeven. Symbolen van de statusbalk Symbool tot Ð Betekens Ontvangststerkte (DECT ut s utgeschakeld) 1% tot 100% Geen verbndng met bassstaton ¼ Ã DECT ut s ngeschakeld. Antwoordapparaat ngeschakeld (alleen A540A) Knppert: antwoordapparaat neemt bercht op of wordt door een andere nterne deelnemer gebrukt Symbool ó Ø = tot U = = tot U Betekens Oproepsgnaal utgeschakeld Toetsblokkerng ngeschakeld Laadnveau van de batterjen: mnder dan 11% tot meer dan 66% geladen Knppert: batterjen bjna leeg (ca. 5 mnuten gesprekstjd) Batterjen worden geladen Actueel laadnveau: 0% tot 100% Dsplaysymbolen bj het sgnaleren van... Symbool z Betekens Verbndng wordt tot stand gebracht (utgaande oproep) Verbndng tot stand gebracht Geen opbouw van de verbndng mogeljk / verbndng afgebroken Overge symbolen op het dsplay Symbool Betekens Ø Ù Ú Ø å Ú Ø ì Ú Wekoproep Ø Ì Ú Externe oproep Interne oproep Antwoordapparaat neemt op (alleen A540A) Symbool Betekens Informate Ð (velgheds-)vraag Even wachten, a.u.b.... Û Symbool μ À Betekens Bewerkng utgevoerd Bewerkng mslukt 33

36 Trefwoordenregster Trefwoordenregster A Aanmelden (handset) , 20 Afmelden (handset) Anonem Anoneme oproepen Antwoordapparaat afzonderljke berchten wssen bedenng op afstand berchten belusteren , 12 confgureren n-/utschakelen , 12 nstellngen Antwoordapparaat op afstand bedenen Antwoordapparaatljst Attentesgnalen Automatsch beantwoorden Automatsch kezen, voorkesnummer van netwerkaanbeder B Bassstaton aansluten op stroomvoorzenng/ telefoonnet op router aansluten op telefooncentrale aansluten oproepsgnaal nstellen standaardnstellngen herstellen systeem-pin wjzgen Batterjen laadnveau laden plaatsen Batterjsgnaal Bellen extern Belusteren bercht (antwoordapparaat) bercht (vocemal) welkomstboodschap (antwoordapparaat) Berek Berchten belusteren (antwoordapparaat)... 1, 12 Berchten belusteren (vocemal) Berchten-LED n-/utschakelen Berchtenljsten openen Berchtentoets Bevelgng tegen ongewenste oproepen Bjschakelen n extern gesprek C Confgureren antwoordapparaat Contact met vloestoffen Contacten contactpersoon opslaan contactpersoon/ljst versturen naar handset..18 nummer ut tekst overnemen versturen naar handset Contactpersoon selecteren n Contacten Corrgeren van onjuste nvoer Customer Care D Datum nstellen DECT-sgnaal reduceren Dsplay dsplaytaal wjzgen gebroken kleurenschema screensaver Dsplaytoetsen , 8 Dsplayweergave nummer (CLI/CLIP) Doorverbnden extern gesprek ntern Draadloze module utschakelen E Echo ECO DECT Extern Externe oproepen ntern doorverbnden tjdschakelng van het oproepsgnaal F Flashtjden nstellen (telefooncentrale) G Garante Gebroken dsplay Gebruksduur van de handset Gehoorapparaten Gemste oproep Gesprek deelnemer bjschakelen extern ntern ntern doorverbnden overnemen van antwoordapparaat Goedkeurng , 30 34

37 Trefwoordenregster H Handset aanmelden , 20 afmelden andere handset aanmelden attentesgnalen dsplaytaal handsfree-volume n gebruk nemen n-/utschakelen nstellen kleurenschema lader aansluten meerdere gebruken mcrofoon utschakelen pagng ruststand screensaver standaardnstellngen herstellen volume van de handset zoeken Handsfree-telefoneren Handsfree-volume Handsfree-volume/volume van de handset Hekje-toets Help Hlfe Hoofdletters/klene letters I Indelng telefoonstekker Inhoud van de verpakkng Inschakelen antwoordapparaat antwoordapparaat (bedenng op afstand).. 13 Instellen toestel Instellngen bj leverng Instellngen bj leverng herstellen Intern bjschakelen telefoneren Intern gesprek Interne ruggespraak Inzamelng van afval en oude apparaten K Kesmethode Kezen met Contacten met nummerherhalngsljst met oproepljst snelkezen Klantenservce Kleurenschema Kundenservce L Laadduur Laadnveau van de batterjen Lader aansluten Ljst antwoordapparaat beantwoorde oproepen gemste oproepen oproepljsten utgaande oproepen Ljstvermeldng Ludspreker M Medsche apparatuur Meelusteren met de opname (antwoordapparaat) Meesturen van het nummer Mcrofoon Mcrofoon (handset) n-/utschakelen Mcrofoon van handset utschakelen Mleu N Navgatetoets , 8 Netadapter Netwerkaanbeder, automatsch voorkezen Net storen Noodoproep net mogeljk Nummer nvoeren opslaan n Contacten overnemen n Contacten van beller weergeven (CLIP) Nummerherhalngsljst O Onbekend Onderhoud van het toestel Onjuste nvoer corrgeren Ontvangststerkte Ontvangstversterker, ze Repeater Opnameduur (antwoordapparaat) Oproep automatsch beantwoorden beantwoorden ntern doorverbnden

38 Trefwoordenregster Oproep beantwoorden (antwoordapparaat) 12, 14 Oproepljst Oproepljsten Oproepsgnaal rngtone voor nterne/externe oproepen rngtone wjzgen tjdschakelng voor externe oproepen volume nstellen wjzgen P Pagng PIN-code wjzgen Problemen oplossen R Repeater Rngtone oproepsgnaal voor nterne/externe oproepen23 Rngtone voor beller Router bassstaton aansluten R-toets Ruggespraak ntern Ruststand, terugkeren naar de S Screensaver Sgnaaltoon, ze Attentesgnalen Slumerstand (wekker) Sound ze Rngtone Standaardnstellngen Standaardnstellngen herstellen Standaardnstellngen van de handset herstellen 25 Statusbalk symbolen Ster-toets Stroomverbruk Symbolen statusbalk weergave van neuwe berchten wekker Symbolen op het dsplay Systeem-PIN resetten wjzgen T Tabellen met tekensets TDK (toonkezen) Technsche gegevens Telefoneren extern ntern oproep beantwoorden Telefoon bedenen Telefoonboek ze Contacten Telefooncentrale bassstaton aansluten flashtjden nstellen kesmethode nstellen omschakelen op toonkezen Telefoonstekker, ndelng Tjd nstellen Tjdschakelng oproepsgnaal voor externe oproepen Toestel nstellen standaardnstellngen herstellen Toestel n gebruk nemen Handset Toets 1 (snelkezen) Toetsblokkerng n-/utschakelen Toetsen berchtentoets dsplaytoetsen , 8 hekje-toets navgatetoets , 8 R-toets snelkezen , 17 ster-toets verbndngstoets verbreektoets Toonkezen (TDK) U Utschakelen antwoordapparaat

39 Trefwoordenregster V Velghedsnstructes Verbndngstoets Verbreektoets Versturen alle Contacten naar handset contactpersoon naar handset VIP-oproepsgnaal Vloestoffen Vocemal Volume oproepsgnaal Volume van de handset Voorkesnummers Vragen en antwoorden W Waarschuwngssgnaal, ze Attentesgnalen Wachtmuzek Weergave meldng van vocemal , 15 neuwe berchten n-/utschakelen Weergeven nummer (CLI/CLIP) Wekker Welkomstboodschap (antwoordapparaat) Wjzgen dsplaytaal oproepsgnaal Wssen welkomstboodschap van antwoordapparaat. 14 X XES-mode Z Zoeken handset n Contacten Alle rechten voorbehouden. Wjzgngen voorbehouden. 37

40

A540 H. Congratulations

A540 H. Congratulations A540 H Congratulatons By purchasng a Ggaset, you have chosen a brand that s fully commtted to sustanablty. Ths product s packagng s eco-frendly! To learn more, vst www.ggaset.com. 1 Ð U 2 3 12 11 4 10

Nadere informatie

Handleiding Twist 454

Handleiding Twist 454 Handledng Twst 454 A31008-M2601-E151-1-2M19 Twst 454 13 1 Ð U 2 3 12 11 4 10 9 5 8 6 7 Overzcht Overzcht Handset 1 Dsplay 2 Statusbalk ( pagna 30) Symbolen geven de actuele nstellngen en de bedrjfstoestand

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Compact aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Classic aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Classc aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt u zch met uw telefoon vertrouwd Belangrjke

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Ggaset Communcatons GmbH s the legal successor to Semens Home and Offce Communcaton Devces GmbH & Co. KG (SHC), whch n turn contnued the Ggaset busness of Semens AG.

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

T3 Classic aangesloten op IP Office

T3 Classic aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Classc aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Ggaset Communcatons GmbH s the legal successor to Semens Home and Offce Communcaton Devces GmbH & Co. KG (SHC), whch n turn contnued the Ggaset busness of Semens AG.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset Handleiding Gigaset Pro S650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset Handleiding Gigaset Pro R650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Belgacom Twist 451. Handleiding A31008-M2202-E F19

Belgacom Twist 451. Handleiding A31008-M2202-E F19 Belgacom Twist 451 Handleiding A31008-M2202-E151-1-3F19 Twist 451 uw veelzijdige partner Twist 451 uw veelzijdige partner Gefeliciteerd! U heeft een telefoon van de laatste generatie in handen. Uw telefoon

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Handleiding Gigaset SL750H Handset

Handleiding Gigaset SL750H Handset Handleiding Gigaset SL750H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik

MCS Rimini. DECT telefoon voor slechthorenden. Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik MCS Rimini DECT telefoon voor slechthorenden Versterking tot 27 db Luid belsignaal tot 80 db Maximaal 5 extra handsets Eenvoudig in gebruik INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 1.1. De telefoon aansluiten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Audio-instellingen. â Telefoonboek oproepen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Audio-instellingen. â Telefoonboek oproepen Gigaset A420/A420A Overzicht van de handset 1 Laadniveau van de batterijen 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen A420A) 3 Weergave van de ontvangststerkte 4 Displaytoetsen 5 Verbreektoets en aan/uit-toets

Nadere informatie

Gigaset A120/A120A/A220/A220A ECO DECT. = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces

Gigaset A120/A120A/A220/A220A ECO DECT. = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces Gigaset A120/A120A/A220/A220A Overzicht van de handset 1 Laadniveau van de batterijen = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen

Nadere informatie

Gigaset A120/A120A/A220/A220A

Gigaset A120/A120A/A220/A220A Gigaset A120/A120A/A220/A220A 1 Overzicht van de handset 1 Laadniveau van de batterijen = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Audio-instellingen. â Telefoonboek oproepen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Audio-instellingen. â Telefoonboek oproepen Gigaset A420/A420A Overzicht van de handset 1 Laadniveau van de batterijen 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen A420A) 3 Weergave van de ontvangststerkte 4 Displaytoetsen 5 Verbreektoets en aan/uit-toets

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Gigaset A130/AL130A/A230A/AL230A ECO DECT. = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces

Gigaset A130/AL130A/A230A/AL230A ECO DECT. = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces Gigaset A130/AL130A/A230A/AL230A Overzicht van de handset 1 Laadniveau van de batterijen = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Gigaset A120/A120A/A220/A220A ECO DECT. = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces

Gigaset A120/A120A/A220/A220A ECO DECT. = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces Gigaset A120/A120A/A220/A220A Overzicht van de handset 1 Laadniveau van de batterijen = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands Inhoudsopgave Inledng Inhoudsopgave...7 Vóór gebruk...8-9 Afspeelbare dscs...8 Berek van de afstandsbedenng...8 Voorzorgsmaatregelen...9 Opmerkngen over dscs...9 Over symbolen...9 Kezen van de weergavebron...9

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

TheraPro HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

TheraPro HR Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang . Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: 4 Radatorthermostaat met kraanopzetstuk M x,5; batterjen nbegrepen Kraanopzetstuk M8 x,5 Comap/Herz Dsplayopzetstuk

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Portable radio/(mp3)cd player with USB port

Portable radio/(mp3)cd player with USB port Portable rado/(mp3)cd player wth USB port ALD1915H APRC21U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 29 DA 43 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1 Beoogd gebruk...16 1.2

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Handleiding Verbeter uw communicatie met de cloud oplossingen van Cloud Connect!

Handleiding Verbeter uw communicatie met de cloud oplossingen van Cloud Connect! Gigaset C610 ip Installatie gids Inhoud van de verpakking Nadat u de doos heeft opengemaakt kan u volgende inhoud aantreffen. De batterijen zitten al in de handset en het klepje voor het batterij vak en

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Gigaset A400/A400A Ð ± V. Ú Belsignaal uitgeschakeld Ø Toetsblokkering ingeschakeld INT 1 11.12. 11:56. Overzicht van de handset

Gigaset A400/A400A Ð ± V. Ú Belsignaal uitgeschakeld Ø Toetsblokkering ingeschakeld INT 1 11.12. 11:56. Overzicht van de handset Gigaset A400/A400A Overzicht van de handset 1 Laadniveau van de batterijen ( pagina 6) 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen A400A) 3 Ontvangstniveau ( pagina 6) 4 Intern nummer van de handset 5 Displaytoetsen

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

C530 - C530 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Gigaset C530-C530A / LUG NL / A31008-M2512-M101-1-5419 / Cover_front.

C530 - C530 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Gigaset C530-C530A / LUG NL / A31008-M2512-M101-1-5419 / Cover_front. Gigaset C530-C530A / LUG NL / A31008-M2512-M101-1-5419 / Cover_front.fm / 6/4/13 C530 - C530 A Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SIEMENS GIGASET C300

Uw gebruiksaanwijzing. SIEMENS GIGASET C300 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies door, zodat u de telefoon goed en veilig leert gebruiken. - warmtebronnen - directe zonnestraling - vocht - andere elektrische apparaten Bescherm de telefoon tegen vocht, stof, agressieve

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

E500. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

E500.  GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. E500 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Gigaset A150/A150A/A250/A250A

Gigaset A150/A150A/A250/A250A Gigaset A150/A150A/A250/A250A 1 Overzicht van de handset 1 Laadniveau van de batterijen = e V U (leeg tot vol) = knippert: batterijen bijna leeg e V U knippert: laadproces 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Altjd aan uw zjde Bedenngshandledng Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C INHOUDSOPGAVE IEIDING 1 Productdocumentate... 3 2 CE-markerng... 3 INSTALLATIE 3 Installate van het apparaat... 3 3.1 Leverngsoverzcht...

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie