Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng

2

3 Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng

4 Copyrght Copyrght Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van dt document, alsmede het gebruk en bekendmaken van de nhoud s net toegestaan zonder schrfteljke toestemmng van Thomson. De nhoud van dt document wordt utslutend ter nformate verstrekt, kan zonder voorafgaande kennsgevng worden gewjzgd en mag n geen geval worden geïnterpreteerd als een toezeggng van Thomson. Thomson s net verantwoordeljk of aansprakeljk voor enge fout of onjusthed n dt document. Thomson Telecom Belgum Prns Boudewjnlaan, 47 B-2650 Edegem Belgum Merken Volgende merken worden n dt document gebrukt: > DECT s een merk van ETSI. > Mcrosoft, Wndows, MS-DOS en Internet Explorer zjn gedeponeerde merken of merken van Mcrosoft Corporaton n de Verengde Staten en/of andere landen. > UNIX s een gedeponeerd merk van UNIX System Laboratores, Incorporated. > Apple en Mac OS zjn gedeponeerde merken van Apple Computer, Incorporated, geregstreerd n de Verengde Staten en andere landen. > Adobe, het Adobe-logo en Acrobat Reader zjn merken of gedeponeerde merken van Adobe Systems, Incorporated, geregstreerd n de Verengde Staten en/of andere landen. > Netscape en Netscape Navgator zjn gedeponeerde merken van Netscape Communcatons Corporaton. > Ethernet s een merk van Xerox Corporaton. > "W-F" en het W-F logo zjn gedeponeerde merken van de W-F Allance. "W-F CERTIFIED", "W-F ZONE", "W-F Allance", hun respecteveljke logo's en "W-F Protected Access" zjn merken van de W-F Allance. Desgevallend zjn de overge producten merken of gedeponeerde merken van de respecteveljke egenaren. Info Documentate Status: (januar 2007) Referente: E-DOC-CTC Verkorte ttel: Installatehandledng ST605/608 (WL)/620 R6.2 (nl)

5 Inhoudsopgave Over deze Installatehandledng Inledng tot de Thomson Gateway Bassnstallate Uw Thomson Gateway opstellen Uw Thomson Gateway nstalleren Begelede nstallate Handmatge nstallate De Thomson Gateway nstallate-cd Verbndngen van de Thomson Gateway Verbndngen en nschakelng Draadloze nstellng Bassbevelgng Op het web gebaseerde gebrukersnterface Problemen met de Internetverbndng oplossen Controle van hardware Lampjesdagnostek Webdagnostek Problemen met de nstallate-cd oplossen Problemen met draadloze nstellng oplossen Problemen met de Easy Setup oplossen... 40

6 Inhoudsopgave

7 Over deze Installatehandledng Over deze Installatehandledng Gebrukte symbolen In deze Installatehandledng worden de volgende symbolen gebrukt: Een opmerkng bedt aanvullende nformate over een onderwerp.! Een waarschuwng vertelt u over potentële problemen of specfek te nemen voorzorgsmaatregelen. Termnologe Over het algemeen zal naar de Thomson ST605(), Thomson ST608(), Thomson ST608() WL en Thomson ST620() n deze Installatehandledng worden verwezen als Thomson Gateway. Documentate en software-updates Thomson ontwkkelt voortdurend neuwe oplossngen, maar werkt daarnaast ook aan de verbeterng van zjn bestaande producten. Voor suggestes met betrekkng tot dt document verwjzen wj u naar Voor verdere nformate over Thomson s laatste technologsche nnovates, documenten en softwareverses bezoekt u ons op: 1

8 Over deze Installatehandledng 2

9 Hoofdstuk 1 Inledng tot de Thomson Gateway 1 Inledng tot de Thomson Gateway Inledng Bnnen enkele mnuten zult u toegang krjgen tot het Internet va uw Thomson Gateway. In deze Installatehandledng zet u hoe u uw Thomson Gateway confgureert en hoe u een computer of lokaal netwerk (LAN) op het Internet aanslut. Identfcate van uw Thomson Gateway Het label op de onderkant van uw Thomson Gateway geeft u nformate over de Thomson Gateway: > Productnaam > Modelnummer > Serenummer > Stroomveresten! Geleve het label net te verwjderen of te bedekken. DSL-verses De Thomson Gateway bestaat n twee ADSL-varanten: > POTS: De Thomson Gateway605/608/608 WL/620 wordt aangesloten op een conventonele telefoonljn (Plan Old Telephone Lne - POTS). > ISDN: De Thomson Gateway605/608/608 WL/620 wordt aangesloten op een ISDN-ljn, zodat wonngen met een ISDN-ljn de ADSL-servce kunnen gebruken. De... varant s geschkt voor... POTS > ADSL > ADSL2 > ADSL2+ > RE-ADSL ISDN > ADSL > ADSL2 > ADSL2+ U kunt uw verse eenvoudg herkennen aan de productnaam op het label aan de onderzjde van uw Thomson Gateway. Let erop dat u utslutend de Thomson Gateway-verse gebrukt de geschkt s voor uw type DSLservce.! 3

10 Hoofdstuk 1 Inledng tot de Thomson Gateway 4

11 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2 Bassnstallate Voordat u begnt Zorg dat u eerst de velghedsnstructes en voorschrften leest. De velghedsnstructes zjn te vnden op de nstallate-cd (ze 2.2 Uw Thomson Gateway nstalleren op pagna 7) en/of kunnen als gedrukt boekje worden geleverd. DSL-servce De DSL-servce moet actef zjn op uw telefoon- of ISDN-ljn. Inden de telefoon en de DSL-servce geljktjdg beschkbaar zjn va dezelfde aanslutng, hebt u een centrale spltter of meerdere flters nodg om het DSL- en het telefoonsgnaal van elkaar te scheden. Openbare telefoonljnen zjn elektrsch geladen en kunnen een elektrsche schok veroorzaken.! Probeer slechts spltter/flters op te zetten de specaal ontworpen zjn om door onbevoegd personeel te worden geïnstalleerd. Neem voor verdere bjstand contact op met uw Internetaanbeder. Computerveresten > Om uw computer(s) va Ethernet aan te sluten, dent u erop toe te zen dat deze computer(s) utgerust s met een Ethernet-netwerkkaart (NIC). > Voor draadloze netwerken hebt u een draadloze b/g compatbele clentadapter nodg voor elke computer de u draadloos wenst aan te sluten. Draadloze clentadapters U kunt een van volgende draadloze clentadapters gebruken: > Thomson ST110g CardBus > Thomson ST120g USB-adapter (met kabel) > Thomson ST121g USB-adapter (zonder kabel) > Een andere WLAN-clent met W-F certfcate Verbndngsgegevens van uw Internet-aanbeder (ISP) U hebt de volgende verbndngsgegevens nodg van uw ISP: > De methode van uw ISP om verbndng te maken met het Internet (bjvoorbeeld PPPoE, IPoA) > De VPI/VCI (bjvoorbeeld 8/35) en het type nkapselng > Uw gebrukersnaam en wachtwoord om toegang te krjgen tot het Internet bj PPP-verbndngen U krjgt deze nformate van uw ISP wanneer u een ADSL-abonnement neemt. Tjdens de nstallate zult u gevraagd worden om deze nformate n te voeren. > Uw IP-nstellngen n geval van statsche confgurates Optoneel kan uw Internet-aanbeder het servceprofel aangeven dat gebrukt moet worden bj de Home Install Wzard of Easy Setup van de Thomson Gateway. 5

12 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2.1 Uw Thomson Gateway opstellen Confguratemogeljkheden U kunt de Thomson Gateway tegen een wand monterenof smpelweg op een vlak oppervlak plaatsen. Wandmontage Ga als volgt te werk om de Thomson Gateway tegen een wand of ander vertcaal oppervlak te monteren: 1 Boor twee gaten n de wand of het andere vertcale oppervlak waar u de Thomson Gateway wenst te plaatsen. 2 Bevestg twee schroeven n de gaten. De schroeven denen vjf mllmeter ut het wandoppervlak te steken. 3 Bevestg uw Thomson Gateway tegen de wand met gebruk van de twee montageslots aan de onderzjde. Als u de Thomson Gateway op gpsplaat bevestgt, dent u pluggen te gebruken om de schroeven op hun plaats te houden. Anders zou de spannng van de aan de stekkers n het achterpaneel van de Thomson Gateway bevestgde kabels de Thomson Gateway ut de wand kunnen trekken. 6

13 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2.2 Uw Thomson Gateway nstalleren Internet-verbndng nstellen Er zjn verschllende maneren om Iuw Thomson Gateway te nstalleren. De beste maner hangt af van uw besturngssysteem. Als u het volgende besturngssysteem gebrukt Mcrosoft Wndows (98 SE, Me, 2000 of XP) s de beste maner om uw Thomson Gateway n te stellen de Home Install Wzard, zoals beschreven n Begelede nstallate op pagna 8. Mac OS X, mts u gebruk maakt van een draadverbndng met uw Thomson Gateway Elk besturngssysteem (mts u een IP-verbndng hebt) Mac OS X, draadloos verbonden met uw Thomson Gateway en mts u een IPverbndng hebt de Easy Setup, zoals beschreven n Handmatge nstallate op pagna 17: Open uw webbrowser, de HTTP-ontvanger op uw Thomson Gateway doet de rest. 7

14 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Begelede nstallate Inledng Op de cd vndt u een Quck-Install Wzard de u zal begeleden bj de eerste nstallate en confgurate van uw Thomson Gateway. De Quck-Install Wzard: > Verstrekt belangrjke nformate over velghed en voorschrften. > Toont u hoe u de vereste verbndngen met uw Thomson Gateway tot stand brengt. > Toont u hoe u uw apparaat aanzet. > Beredt u voor op een soepele utvoerng van de Thomson Gateway Home Install Wzard. De daaropvolgende Thomson Gateway Home Install Wzard beredt vervolgens uw Thomson Gateway en uw lokale computer(s) voor op aanslutng op het Internet. De Home Install Wzard: > Ledt u door de aanslutng van uw computer(s) op uw Thomson Gateway. > Beredt de Thomson Gateway voor op aanslutng op het Internet. Om de toepassngen op de nstallate-cd te kunnen utvoeren op een Mcrosoft Wndows 2000, een! Mcrosoft Wndows XP besturngssysteem of een Mac OS X computer, heeft u beheerdersrechten nodg. De kabels aansluten: wacht! Verbnd uw Thomson Gateway pas wanneer u hertoe opdracht krjgt van de Thomson Gateway Quck-Install Wzard en/of de Thomson Gateway Home Install Wzard. De cd de eerste keer starten Om het nstallate-cd-menu van de Thomson Gateway te starten: 1 Plaats de nstallate-cd n het cd-rom of dvd-rom-staton van uw computer. Mcrosoft Wndows: de cd start automatsch. Gebeurt dt net, dan verwjzen wj u naar De Thomson Gateway-cd wordt net automatsch gestart op pagna 35. Mac OS X: Dubbelklk op Menu n het venster met de nhoud van de cd. 2 Kes uw taal en klk op OK. 3 De procedure wordt vervolgd met de Thomson Gateway Quck-Install Wzard. Ga door naar Quck-Install Wzard op pagna 9. 8

15 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Quck-Install Wzard De Thomson Gateway Quck-Install Wzard ledt u door de eerste confgurate van uw Thomson Gateway. Ga als volgt te werk: 1 Op de Welkomstpagna klkt u op Volgende om verder te gaan. Als u de cd al eerder op deze computer afspeelde, wordt de Quck-Install Wzard net meer getoond; n plaats hervan verschjnt het cd-menu. 2 Kes uw Thomson Gateway ut de ljst met ondersteunde apparaten en klk op Volgende. Om uw Thomson Gateway eenvoudg te kunnen dentfceren, wordt een foto van het product getoond. Als u net zeker weet welk apparaat u hebt, kjkt u op het label aan de onderkant van uw Thomson Gateway. De Thomson Gateway velghedsnstructes en voorschrften worden weergegeven. 9

16 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 3 Scroll naar beneden om alle nstructes zorgvuldg te lezen, kes Ik heb de Velghedsnstructes en Voorschrften gelezen en begrjp ze volledg om te bevestgen dat u ze hebt gelezen, en klk op Volgende. Uw Thomson Gateway s ontworpen en getest om aan de recentste velghedsnormen te! voldoen. Om evenwel een velg gebruk van het product te waarborgen, s het belangrjk dat u de getoonde en/of beschkbare velghedsnstructes en voorschrften n het Velgheds- en Voorschrftenboekje leest en nauwkeurg opvolgt alvorens het Thomson Gateway product te nstalleren. Herna wordt u va dverse vensters verder geled door de prelmnare hardwareconfgurate van uw Thomson Gateway. 4 Volg alle nstructes zorgvuldg op. Klk telkens wanneer u klaar bent om verder te gaan, op Volgende. 5 Klk op Mjn THOMSON ST Confgureren om door te gaan. 6 De procedure wordt vervolgd met de Thomson Gateway Home Install Wzard. Ga door naar Home Install Wzard op pagna

17 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Home Install Wzard De Thomson Gateway Home Install Wzard helpt u door uw lokale netwerkverbndngen en beredt de Thomson Gateway voor op aanslutng met het Internet. Ga als volgt te werk: 1 Op de Welkomstpagna klkt u op Volgende om verder te gaan. Het scherm met de lcenteovereenkomst verschjnt. 2 Voordat u kunt verdergaan, moet u de voorwaarden accepteren. Klk op Ja als u akkoord gaat. Als u deze lcenteovereenkomst al tjdens een vorge confgurate hebt geaccepteerd, wordt dt venster net opneuw weergegeven. De Thomson Gateway Home Install Wzard controleert uw systeem en zal u vragen de Thomson Gateway op uw computer aan te sluten. Ze Thomson Gateway bedradng op pagna 20 voor een utgebred overzcht van alle Thomson Gateway verbndngen. Op Mac OS X kan het mogeljk zjn dat de wzard u vraagt de computer opneuw te starten alvorens te kunnen verdergaan. Is dt het geval, start de computer dan opneuw. De Home Install Wzard begnt automatsch opneuw: Zo net, kes dan Thomson Gateway Onderhoud en klk op Snelle Installate utvoeren n het cd-menu. 3 Breng een van de volgende verbndngen tot stand: 11

18 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Slut de gele RJ-45 Ethernet-kabel aan op de gele (aangegeven) Ethernet-poort van uw Thomson Gateway en het andere utende op de Ethernet-poort van uw computer. Voor draadloze netwerken (slechts mogeljk op een Thomson Gateway608 WL/620), steekt u een draadloze kaart of adapter n uw computer. 4 Wanneer de hardware met succes s geïnstalleerd en u verbndng met de Thomson Gateway hebt, zal de wzard verdergaan met de confgurate van uw Internet-verbndng. Ze bj problemen of voor utgebredere nformate Draadloze nstellng op pagna 23. Als de wzard geen verbndng detecteert, verschjnt er een foutmeldng. Ze De wzard detecteert geen verbndng op pagna 35. Ga door naar Confgurate van de Internet-verbndng op pagna

19 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Confgurate van de Internet-verbndng Ga als volgt te werk: 1 Desgevraagd voert u de gebrukersnaam en het wachtwoord van uw Thomson Gateway bevelgngsnstellngen n en klkt u op OK. De standaardgebruker s Admnstrator en het wachtwoord s blanco. Het s evenwel aan te raden een andere gebrukersnaam en een ander wachtwoord te specfceren tenende uw Thomson Gateway tjdens de confgurateprocedure tegen externe aanvallen te beschermen (ze voor verdere nformate 3 Ga door naar Confgurate van de Internet-verbndng op pagna 13. op pagna 24). 2 Kes de passende Rego, Internet-aanbeder en Servce voor uw Internet-verbndng, zoals gespecfceerd door uw Internet-aanbeder, en klk op Volgende.! als uw Internet-aanbeder een aparte schjf met een aangepast servceprofel heeft bjgevoegd, klkt u op Dskette om naar de locate van het bjbehorende servce-sjabloonbestand te gaan. Van heraf kan de procedure ets verschllen van de onderstaande beschrjvng. De nformate de u moet opgeven, s afhankeljk van het geselecteerde servceprofel en moet door uw Internet-aanbeder worden verstrekt. Herna wordt u va dverse vensters verder geled door de confgurateprocedure voor de Thomson Gateway en uw computer. Voer de gevraagde nformate n en klk waar gevraagd op Volgende. 3 Eerst wordt uw Internet-verbndng opgezet: Kes de VPI/VCI - en zo nodg het type verbndng - zoals gespecfceerd door uw Internet-aanbeder en klk op Volgende. Voer de gebrukersnaam en het wachtwoord n voor de nstellngen van uw Internet-account zoals gespecfceerd door uw Internet-aanbeder, en klk op Volgende. 4 De procedure gaat verder met enkele aanvullende confgurates. Ga door naar Confgurate van de Thomson Gateway (en uw computer) op pagna 13. Confgurate van de Thomson Gateway (en uw computer) Ga als volgt te werk: 1 Afhankeljk van het geselecteerde servceprofel en de veresten van uw Internet-aanbeder kunt u tjdens de Home Install Wzard aanvullende nstellngen moeten nvullen, zoals dynamsche DNS-servce, confgurate van de tjd, toewjzng van DMZ-poort of andere. Voer de van uw Internet-aanbeder ontvangen nformate n en klk waar gevraagd op Volgende. 13

20 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2 Uw Internet-aanbeder kan u vragen de gemeenschapsnstellngen van het Smple Network Management Protocol (SNMP) te specfceren. SNMP s een protocol voor het begeleden en opstellen van rapporten over SLA-prestates. Met de hulp van SNMP bljft uw Internet-aanbeder nog vóór uzelf - pro-actef op de hoogte van netwerkproblemen. Een gemeenschapsnaam dent als wachtwoord en verfcate. De door u gespecfceerde gemeenschapsnaam wordt geassoceerd met een specfeke MIB-weergave (welke MIB-voorwerpen te zen zjn voor de Internet-aanbeder) en specfek toegangsbeled: alleen lezen of lezen-schrjven (nden uw Internet-aanbeder waarden van de MIB moet wjzgen). U word aangeraden deze velden net leeg te laten. Klk op Volgende om door te gaan. 3 Om de draadloze verbndngen met uw Thomson Gateway608 WL/620te beschermen, zet u de schufknop n de gewenste velghedsstand. Om het verkeer tussen de Thomson Gateway en de aangesloten draadloze statons velg te stellen, zjn de volgende velghedsstanden beschkbaar: Laag, dat feteljk betekent dat helemaal geen velghedsmaatregelen worden genomen> Medum, dat betekent dat het verkeer aan de hand van een statsche coderngssleutel (WEP) wordt gecodeerd. 14

21 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Hoog, dat de hoogst beschkbare velghedsstandaard (WPA) bedt voor coderng van al het draadloos verkeer. Ze voor een overzcht van alle Thomson Gateway608 WL/620 draadloze bevelgngsvoorzenngen Bevelgng van uw draadloos netwerk op pagna Om uw Thomson Gateway tegen ongeoorloofde toegang te beschermen, dent u een gebrukersnaam en wachtwoord te verstrekken. Telkens wanneer een gebruker toegang wenst tot een Thomson Gateway beheersnterface of Command Lne Interface (CLI), wordt de gebruker gevraagd deze gebrukersnaam en dt wachtwoord te verstrekken alvorens toegang zal worden verleend. Klk op Volgende om door te gaan. 5 De procedure gaat verder met de laatste stappen van de confgurate van uw Thomson Gateway en uw computer. Ga door naar De Home Install Wzard beëndgen op pagna 15. De Home Install Wzard beëndgen De Thomson Gateway Home Install Wzard confgureert de Thomson Gateway en uw computer overeenkomstg het servceprofel. Ga als volgt te werk: 1 In het volgende venster kunt u de voortgang van het confgureren volgen: 15

22 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2 Klk op Voltooen om de wzard te sluten. De volgende stappen gebeuren automatsch: Na enkele seconden zal het Internet lampje op uw Thomson Gateway groen oplchten om aan te geven dat er een Internet-verbndng s. Gebeurt dt net, dan verwjzen wj u naar 4.2 Lampjesdagnostek op pagna 31. U kunt uw Internet-verbndng zo nodg testen zoals beschreven n Testen van uw Internet-verbndng op pagna 33. Het Thomson Gateway cd-menu verschjnt. Ze 2.3 De Thomson Gateway nstallate-cd op pagna 19 voor meer nformate. U wordt dan automatsch doorgestuurd naar de geïntegreerde Thomson Gateway pagna s (tenzj u het vakje n het laatste venster van de Home Install Wzard hebt aangekrust). Op deze pagna s kunt u uw frewall, de nstellngen van uw apparaat, de nstellngen van uw draadloze toegangspunt, enzovoort confgureren. Ze de Gebrukershandledng van de Thomson Gateway voor verdere nformate Meer over IP-nstellngen De netwerknterface van de computer de tjdens de Home Install Wzard wordt gebrukt, wordt zo geconfgureerd dat haar IP-confgurate n de meeste gevallen dynamsch wordt verkregen. Dt s de meest geschkte confgurate en dent net te worden gewjzgd. Geleve voor vaste of geavanceerde IP-confgurates de nstructes van uw Internet-aanbeder op te volgen. 16

23 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Handmatge nstallate Op het web gebaseerde Easy Setup Met de hulp van de Easy Setup stelt u uw Internet-verbndng met een paar klkken n. De Easy Setup s onafhankeljk van het besturngssysteem. Voorwaarden Controleer of: > Uw Thomson Gateway correct s ngesteld en aangezet. > Uw computer s aangesloten op de Thomson Gateway. Ingeval van een draadloze confgurate moet een draadloze clentadapter op uw computer worden geïnstalleerd en correct worden geconfgureerd voor aanslutng op uw Thomson Gateway. Ze Thomson Gateway bedradng op pagna 20 voor een utgebred overzcht van alle Thomson Gateway verbndngen. > Uw hostcomputer werd geconfgureerd als DHCP-clent of geconfgureerd met een geldg vast IP-adres. Raadpleeg het Help-bestand van uw webbrowser voor meer nformate. Bj problemen kunt u de hostcomputer een vast IP-adres geven n hetzelfde subnet als uw Thomson Gateway (als de Thomson Gateway zjn standaardnstellngen bezt, s dt een adres tussen en ). Inden u vaste IP-adressen gebrukt, moet de Thomson Gateway als DNS-server (standaard) zjn geconfgureerd. > Uw webbrowser geen proxyserver gebrukt. Ze Utschakelng proxyserver op pagna 40 voor meer nformate. HTTP-ontvanger Ga als volgt te werk: 1 Open een webbrowser. Ga naar om het even welke webste, bjvoorbeeld Zolang nog geen Internet-verbndng tot stand s gebracht, wordt u automatsch doorgestuurd naar de Thomson Gateway Welkomstpagna. Als u net automatsch wordt doorgestuurd, gaat u naar De Easy Setup-wzard starten op pagna 18 2 Klk op Mjn THOMSON ST nstellen om de Easy Setup-wzard te starten. 3 Ga door naar De Internet-verbndng nstellen op pagna

24 Hoofdstuk 2 Bassnstallate De Easy Setup-wzard starten U kunt de Easy Setup-wzard ook starten vanut de geïntegreerde webpagna s. Ga als volgt te werk: 1 Ga naar de Thomson Gateway pagna s op of op zjn IP-adres; het standaardadres s Klk n het menu SpeedTouch. 3 Klk n de Kes een taak-ljst op Instellen. De Internet-verbndng nstellen In de Easy Setup-wzard: 1 Klk op Volgende om door te gaan. Inden u om enge reden de wzard wlt afbreken, klkt u op Annuleren. 2 Kes de door uw Internet-aanbeder verstrekte Servce(bjvoorbeeld IPoA); klk herna op Volgende. 3 Kes de passende VPI/VCI - en nden nodg het type verbndng - dat u van uw Internet-aanbeder hebt ontvangen; klk vervolgens op Volgende. 4 Voor een PPP-verbndng van een vult u de nstellngen van uw Internet-account (PPP-gebrukersnaam en wachtwoord of nden u IPoA gebrukt - het lokale en externe IP-adres) n de u van uw Internetaanbeder hebt ontvangen. Klk op Volgende. 5 Vul de Thomson Gateway gebrukersnaam en het wachtwoord n. De standaardgebruker s Admnstrator en het wachtwoord s blanco. Het s evenwel aan te raden een andere gebrukersnaam en een ander wachtwoord voor de beheerder te specfceren tenende uw Thomson Gateway tegen externe aanvallen te beschermen, zoals beschreven n 3 Ga door naar Confgurate van de Internet-verbndng op pagna 13. op pagna Op het volgende scherm kunt u uw nstellngen herzen alvorens de confgurate van uw Thomson Gateway te starten. Als ets ontbreekt of onjust s, klkt u op Terug. Om de nstellngen te bevestgen, klkt u op Volgende. 7 Wacht tot de confgurate gereed s, en klk vervolgens op Voltooen. Na een korte pauze keert u automatsch terug naar de Welkomstpagna. Klk op de onderste lnk om naar de Thomson Gateway pagna s te gaan of kes Deze pagna net weergeven om va uw homepage op het Internet te gaan. 18

25 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2.3 De Thomson Gateway nstallate-cd Thomson Gateway nstallate-cd Uw Thomson Gateway wordt geleverd met een nstallate-cd. Als u de cd n een Mcrosoft Wndows PC of Mac OS X computer steekt, begeledt een ntuïtef cd-menu u door de functes en nhoud van de nstallate-cd en kunt u eenvoudg bladeren door de gebrukersdocumentate, Thomson Gateway systeemsoftware, servcesjablonen, SNMP & MIB s, enzovoort. Thomson Gateway cd-menu Het Thomson Gateway cd-menu wordt telkens wanneer de cd wordt aangebracht, of na utvoerng van de Quck-Install Wzard en de Home Install Wzard geopend: Selecteer: > Snelle Installate utvoeren om de Thomson Gateway Quck-Install Wzard te starten. > THOMSON ST Onderhoud om: Uw Thomson Gateway opneuw te confgureren va de Home Install Wzard. Upgrades voor uw Thomson Gateway te zoeken op het Internet Een neuw venster te openen voor een ljst met beschkbare SNMP MIB s op de nstallate-cd de s bjgewerkt om zo goed mogeljk aan de beheersmogeljkheden van de Thomson Gateway620 te voldoen. > Documentate en Help om: te raadplegen voor uw Thomson Gateway DSL of Router, zoals: > gebrukersdocumentate voor de bassbedenng van uw apparaat. > confgurategdsen voor geavanceerde confgurates. > opmerkngen over scenarogerchte toepassngen. De gebrukersdocumentate voor de Thomson Gateway netwerkproducten te raadplegen. Meer nformate over Thomson Gateway producten en oplossngen te raadplegen. Als u problemen hebt bj het bekjken van de Thomson Gateway documentate, verwjzen wj u naar Ik kan de Thomson Gateway documentate net bekjken op pagna 37. > De on lne bjstand te raadplegen op Open een neuw venster om de nhoud van de nstallate-cd te bekjken. 19

26 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2.4 Verbndngen van de Thomson Gateway Thomson Gateway bedradng Op de tekenng heronder zet u alle mogeljke verbndngen met de Thomson Gateway. ON ISDN 18VAC Reset Assocaton OFF Console ISDN Internet De op het achterpaneel van uw Thomson Gateway gedrukte kleurencodes helpen u de bjbehorende gekleurde kabels te herkennen. Verbndngen maken In de meeste gevallen zullen de Thomson Gateway Quck-Install Wzard en de Home Install Wzard u door het proces leden om alle vereste verbndngen met uw Thomson Gateway tot stand te brengen. Maak geen verbndngen voordat de wzard u dt vraagt. Ze 2.2 Uw Thomson Gateway nstalleren op pagna 7 voor meer nformate. Als u de vereste verbndngen zelf tot stand wlt brengen, verwjzen wj u voor verdere nformate naar 2.5 Verbndngen en nschakelng op pagna

27 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2.5 Verbndngen en nschakelng Zelf verbndngen maken Inden u de vereste verbndngen zelf tot stand wlt brengen zonder de begelede nstallateprocedure zoals aanbevolen te gebruken, dent u: > Ervoor te zorgen dat u eerst de velghedsnstructes en voorschrften leest. De velghedsnstructes zjn te vnden op de nstallate-cd (ze 2.2 Uw Thomson Gateway nstalleren op pagna 7) en/of kunnen als gedrukt boekje worden geleverd. > Volg de onderstaande nstructe om verbndngen met uw Thomson Gateway tot stand te brengen. DSL-verbndng Gebruk de grjze DSL-kabel om de DSL-poort van de Thomson Gateway aan te sluten op de wandcontactdoos van uw telefoon of een van de flters. Ingebouwde ISDN-modemverbndngen Uw Thomson Gateway608 WL/620 bevat een ngebouwde ISDN-modem de u kunt gebruken voor beheer op afstand en/of voor reservescenaro s om een doorlopende Internet-verbndng te verzekeren nden de DSLljn net goed zou werken. Gebruk de gouden ISDN-kabel om de ISDN-poort van de Thomson Gateway aan te sluten op de ISDNwandaanslutng. Voor verdere nformate verwjzen wj u naar de Gebrukershandledng van de Thomson Gateway.! Voor VS/Canada: Net de ISDN-poort gebruken; noot proberen deze poort op het netwerk aan te sluten. Aanzetten van de Thomson Gateway Steek de coaxstekker van de voedngsadapter n de Thomson Gateway voedngsngang en het andere utende van de wandaanslutng. De Thomson Gateway stroomveresten worden vermeld op het label op de onderkant van uw! Thomson Gateway. Inden u een andere stroomvoorzenng nodg hebt dan degene de u wordt verstrekt, dent u erop toe te zen dat de reservevoedng n overeenstemmng s met de Thomson Gateway stroomveresten. Gebruk de stroomschakelaar om de Thomson Gateway aan te zetten. Tjdens het opstarten zal het lampje op het voorpaneel enkele seconden rood oplchten. Zodra dt lampje volledg groen s, s uw Thomson Gateway klaar voor gebruk. Na nog een paar seconden zal ook het DSLlampje groen worden. Als deze lampjes net oplchten, verwjzen wj u naar Controle van lampjes op pagna 31. Een utgebred overzcht van de lampjes s te vnden n de Thomson Gateway Gebrukershandledng. Om uw Thomson Gateway ut te zetten, gebrukt u dezelfde schakelaar. 21

28 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Netwerkverbndngen. Met uw Thomson Gateway kunt u uw computer(s) aansluten va: > Ethernet 1 Draadloos netwerk (enkel mogeljk op een Thomson Gateway608 WL/620) U wordt aangeraden de Begelede Installateprocedure te volgen. Ze Begelede nstallate op pagna 8 voor meer nformate. 22

29 Hoofdstuk 2 Bassnstallate Draadloze nstellng Draadloze clentadapters Voor een draadloze verbndng met uw W-F gecertfceerde Thomson Gateway hebt u een draadloze b/g compatbele clentadapter nodg. U kunt een van volgende draadloze clentadapters gebruken: > Thomson110g CardBus > Thomson120g USB-adapter (met kabel) > Thomson121g USB-adapter (zonder kabel) > Een andere WLAN-clent met W-F certfcate > De ngebouwde gecertfceerde W-F WLAN-adapter - nden beschkbaar op uw computer Om hardware op een Mcrosoft Wndows 2000 of Mcrosoft Wndows XP besturngssysteem te kunnen nstalleren, hebt u beheerdersrechten op uw computer nodg. Installate van uw draadloze clentadapter Ga als volgt te werk wanneer de Home Install Wzard u vraagt de draadloze clentadapter aan te sluten. 1 Slut de draadloze clentadapter aan. De hardware wordt geïnstalleerd. Als u een Thomson Gateway draadloze netwerkadapter gebrukt, wordt de Thomson Gateway draadloze clentbeheerder geïnstalleerd, een alternatef voor de Wreless Zero Confguraton (WZC) n Wndows XP. Als u met Wndows XP werkt en lever de WZC gebrukt, verwjzen wj u naar Wndows Zero Confguraton herstellen op pagna 39 om opneuw over te schakelen op WZC. Met de bjgeleverde Thomson110g/120g/121g adapter wordt de clentbeheerder correct geconfgureerd voor een velge WLAN-verbndng met de Thomson Gateway. Ook voor een andere WLAN-clent op Mcrosoft Wndows XP met Servce Pack 2 zal de WLAN-confgurate va de WZC correct verlopen. In alle overge gevallen zult u de clentbeheerder van uw WLANclent moeten confgureren zonder hulp van de wzard. 23

30 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2 Voer uw Thomson Gateway serenummer n en klk op Volgende. Uw Thomson Gateway serenummer s een sleutel met 13 tekens de afgedrukt s op de onderkant van uw Thomson Gateway. In een specaal venster kunt u de voortgang volgen van de nstellng van de draadloze verbndng met uw Thomson Gateway. 3 Ga door naar Confgurate van de Internet-verbndng op pagna

31 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 2.6 Bassbevelgng Standaardgebrukersnaam en -wachtwoord De Thomson Gateway komt met een standaardgebruker; dens gebrukersnaam s Admnstrator en het standaardwachtwoord s blanco. Wjzgng van uw wachtwoord Om velghedsredenen wordt u aangeraden een wachtwoord te creëren om toegang tot de Thomson Gateway te krjgen. Ga als volgt te werk: 1 Ga naar de Thomson Gateway homepage ( of ). 2 Kes lnks n het venster Toolbox > Gebrukersbeheer. 3 Klk n de Kes een taak-ljst op Mjn wachtwoord wjzgen. 4 Voer een neuw wachtwoord n en bevestg. Vergeet deze logn-nformate net. Mocht u de vergeten, dan bent u verplcht de Thomson Gateway opneuw n zjn standaardconfgurate te zetten. Standaard bevelgngsnstellngen voor draadloze communcate Ook zjn er voor draadloze verbndngen met uw Thomson Gateway standaard geen bevelgngsnstellngen, dus de Thomson Gateway s n eerste nstante toegankeljk voor alle draadloze apparaten: > De toegangscontroleljst (ACL) s open en leeg; neuwe statons krjgen automatsch toegang tot de Thomson Gateway. > De netwerknaam (SSID) wordt meegedeeld. > Het bevelgngsnveau wordt aanvankeljk ngesteld op Laag (dt betekent dat geen coderng nodg s). U wordt aangeraden deze Thomson Gateway nstellngen voor draadloze toegangspunten te wjzgen, hetzj automatsch va de Thomson Gateway Home Install Wzard, hetzj handmatg zoals beschreven n de Thomson Gateway Gebrukershandledng. Bevelgng van uw draadloos netwerk Om uw draadloos netwerk te bevelgen kunt u: 1 Toegang toestaan of wegeren op bass van het MAC-adres van de draadloze clent(s). Bekende MACadressen worden bewaard n de toegangscontroleljst (ACL). Inden de Thomson Gateway s geconfgureerd om neuwe statons toe te staan mddels regstrate, zullen onbekende computers zch eerst moeten regstreren alvorens verbndng te kunnen maken. Voor de ACL hebt u de volgende optes: > Toegestaan (automatsch): Alle neuwe statons krjgen toegang tot de Thomson Gateway. > Toegestaan (mddels regstrate): Slechts statons de volgens de ACL toestemmng hebben, krjgen toegang. U kunt neuwe statons toevoegen va de Toewjzng / Regstrate toets. > Net toegestaan: Slechts statons de volgens de ACL toestemmng hebben, krjgen toegang. 2 Zet de mededelng van de naam van het draadloze netwerk (SSID) ut. Neuwe draadloze clents de naar beschkbare netwerken scannen zen uw netwerk net n hun ljst verschjnen. 25

32 Hoofdstuk 2 Bassnstallate 3 Codeer de gegevens de over het draadloze netwerk worden verzonden. U hebt de keuze ut verschllende coderngsmethoden of bevelgngsnveaus: Hoog: Coderng va een W-F Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK), de hoogst beschkbare vorm van bevelgng, maar deze kan slechts worden gebrukt als uw draadloze clent en clentmanager haar ondersteunen. Medum: Wred-Equvalent Prvacy-coderng (WEP). Laag: geen coderng, geen bevelgng. 4 Voor verdere nformate verwjzen wj u naar de Thomson Gateway Gebrukershandledng. 26

33 Hoofdstuk 3 Op het web gebaseerde gebrukersnterface 3 Op het web gebaseerde gebrukersnterface Geïntegreerde pagna s De Thomson Gateway komt met geïntegreerde webpagna s, de een nterface vormen tot de software op het apparaat. Hermee kan de Thomson Gateway eenvoudg va uw webbrowser worden ngesteld en beheerd vanaf elke PC de s aangesloten op de Thomson Gateway. Toegang Ga als volgt te werk om toegang te krjgen tot de pagna's : 1 Open uw webbrowser. 2 In de adresbalk tkt u of uw Thomson Gateway s IP-adres, dat standaard s, en vervolgens drukt u op ENTER. 3 Voer uw Thomson Gateway gebrukersnaam en wachtwoord n. De standaard gebrukersnaam s Admnstrator en het standaard wachtwoord s blanco. 4 De Thomson Gateway homepage verschjnt n het venster van uw browser. Van her hebt u afhankeljk van de rechten van uw account toegang tot de overge pagna s. Taken Onder andere kunt u: > De hudge nstellngen en status van de Thomson Gateway bekjken. > De Thomson Gateway confgureren voor aanslutng op uw Internet-aanbeder met de opgegeven nstellngen. > De frewall van de Thomson Gatewaynstellen om met specfeke toepassngen te werken. > Bevelgngsvoorzenngen nstellen. > Externe toegang voor beheer op afstand nschakelen. > Een reservekope maken van uw confgurate-nstellngen; > De standaardnstellngen van de Thomson Gateway opneuw nstellen. > De frmware van de Thomson Gateway verneuwen. Gebruk van de webpagna's De pagna s zjn verdeeld n: > Bassmodus: waarn de belangrjkste confguratetaken zjn te vnden. > Expertmodus: waarn geavanceerde functes aan de bassmodus worden toegevoegd en de Command Lne Interface (CLI) opdrachten n een grafsche gebrukersnterface worden gepresenteerd. Wanneer u veranderngen n de Thomson Gateway confgurate aanbrengt va bassmodus, wordt de confgurate automatsch opgeslagen wanneer u op Toepassen klkt. Wanneer u de expertmodus gebrukt, moet u de confgurate utdrukkeljk opslaan door op de Opslaan toets n de bovenste navgatebalk te klkken. Voor verdere nformate over de geïntegreerde pagna s gaat u naar de Help-lnk rechtsboven n de meldngen navgaterumte of kjkt u n de gebrukershandledng van de Thomson Gateway. 27

34 Hoofdstuk 3 Op het web gebaseerde gebrukersnterface Stekaart De volgende stekaart bedt u een overzcht van de belangrjkste pagna s: SpeedTouch Informaton Confguraton Event Logs Update Broadband Connecton DSL Connecton Internet Servces Toolbox Remote Assstance Game & Applcaton Sharng Web Ste Flterng Frewall Intruson Detecton Dynamc DNS User Management Offce Network Devces Interfaces Expert Mode SpeedTouch Easy Setup System Informaton Connectons Dagnostcs Syslog System Update SpeedTouch Servces SNTP SLA Add-on IP Router IP Addresses Expressons Classfcaton IP Routng RIP NAT IP QoS Connectons ATM Routed PPPoE Routed PPPoA Routed PPPoI Brdged Ethernet Routed Ethernet Routed IPoA PPTP-to-PPP-Relay Vrtual LAN Local Networkng DHCP DNS Managed Swtch Wreless Frewall Expressons Polcy Log VPN LAN to LAN VPN Clent VPN Server Certfcates Advanced Debug SIP PBX General Locaton Servce Call Loggng Call Screenng Back to Basc... 28

35 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen Wat moet u controleren? De eerste dngen de u moet controleren als u geen toegang tot het Internet krjgt, zjn: > Voedng > Hardwareverbndngen > Lampjes Als de suggestes n dt hoofdstuk het probleem met de Internet-verbndng net oplossen, verzoeken wj u contact op te nemen met uw Internet-aanbeder. Voor alle andere problemen (draadloze verbndng, bevelgng, beheer,...) verwjzen wj u naar de Thomson Gateway Gebrukershandledng. 29

36 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen 4.1 Controle van hardware Controleer de bedradng Slut alle vereste kabels naar behoren aan. Ze erop toe dat de kabels tussen uw Thomson Gateway, computers en telefoonstekker stevg zjn aangesloten. Losse aanslutngen kunnen uw Internet-verbndng beïnvloeden. Beschadgde kabels kunnen uw Internet-verbndng storen. Controleer de kabels op beschadgngen en losse verbndngen aan het end van de kabel. Vervang eventuele beschadgde kabels. Test de telefoonljn Om de mogeljkhed van fouten met de telefoonljn ut te schakelen, controleert u de beltoon door een telefoon op de hoofdstekkerdoos aan te sluten. Inden u ADSL gebrukt, controleert u of een spltter s geïnstalleerd of dat de mcroflters correct zjn geplaatst. Als er geen beltoon s, neemt u contact op met uw telefoonbedrjf. Start uw computer opneuw op Verles van Internet of netwerkverbndng kan worden veroorzaakt door de computer. Vaak kan een herstart het probleem wegnemen. Schakel de Thomson Gateway ut en weer n Om uw Thomson Gateway opneuw te starten, zet u gewoon uw Thomson Gateway ut. Wacht vjf seconden en zet hem weer aan. 30

37 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen 4.2 Lampjesdagnostek Controle van lampjes Nadat u de Internet-verbndng tot stand heeft gebracht, moeten ten mnste de volgende lampjes onafgebroken groen branden: Power, DSL, Internet. Status van lampje Er branden geen lampjes Power-lampje brandt rood of flkkert oranje DSL-lampje flkkert groen of er brandt helemaal geen DSL-lampje Geen Ethernet-lampjes Geen lampje voor ntegrtet en actvtet van verbndng met Ethernet-poort Mogeljke oplossngen De Thomson Gateway s net op een stopcontact aangesloten, of staat ut. > Controleer of de Thomson Gateway s aangesloten op een stopcontact. > Controleer of u de juste stroomvoorzenng voor uw Thomson Gatewayapparaat gebrukt. De Thomson Gateway stroomveresten worden vermeld op het label op de onderkant van uw Thomson Gateway. > Ze erop toe dat de Thomson Gateway aanstaat. > Trek de Thomson Gateway stekker erut, start uw computer opneuw en steek de Thomson Gateway stekker er weer n. De Thomson Gateway werkt slecht of wl net starten. > Trek de Thomson Gateway ut de computer en trek zjn stekker ut het stopcontact. Wacht vjf seconden en zet de Thomson Gateway weer aan. > Voer de Thomson Gateway upgradewzard ut de u op het cd-menu vndt, om de systeemsoftware te herstellen. Uw DSL-servce kan net synchronseren. > Vergews u ervan dat de Thomson Gateway s aangesloten op de telefoonljn met ngeschakelde DSL-functe. > Vergews u ervan dat de mcroflters correct zjn geplaatst (zo net, dan s er een grote kans dat uw gewone telefoonservce slecht functoneert). > Let erop dat u de juste Thomson Gateway-verse (ISDN of POTS) gebrukt, afhankeljk van de DSL/telefoonservce waarover u beschkt. > Inden uw verbndng eerst wel goed werkte, dent u uw Internetaanbeder te bellen om te controleren of er black-outs zjn. Geen Ethernet-verbndng: > Controleer of de Ethernet-kabels stevg zjn aangesloten op de 10/ 100BaseT poort. > Controleer of u het juste type kabel voor uw Ethernet-apparatuur gebrukt. > Controleer of het Ethernet-NIC-stuurprogramma correct op uw computer s geïnstalleerd en ngeschakeld. Energebesparende optes voor de Ethernet NIC schakelt u bj voorkeur ut. 31

38 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen Status van lampje WLAN-lampje knppert of gaat helemaal net aan Rood Internet-lampje of helemaal geen Internetlampje Mogeljke oplossngen > Het WLAN-lampje knppert als er draadloze LAN-actvtet s en kan verschllende kleuren hebben: Groen: Het draadloze toegangspunt van de Thomson Gateway functoneert n de hoogste velghedsstand (WPA). Controleer of u dezelfde WPA-coderng op de WLAN-clent gebrukt. Oranje: Het draadloze toegangspunt van de Thomson Gateway functoneert n de mddelste velghedsstand (WEP). Controleer of u dezelfde WEP-coderng op de WLAN-clent gebrukt. Rood: Het draadloze toegangspunt van de Thomson Gateway gebrukt geen bevelgng. > Het WLAN-lampje brandt net als het draadloze toegangspunt van de Thomson Gateway s utgeschakeld. Voor draadloze netwerken dent u zch ervan te vergewssen dat de WLAN s ngeschakeld op de Thomson Gateway. Ga als volgt te werk: 1 Ga naar de webpagna's van de Thomson Gateway. 2 Kes n het menu Bedrjfsnetwerk > Interfaces. 3 Klk op de WLAN. 4 Klk op Confgurate. 5 Kes Interface ngeschakeld. - OF - Houd de Toewjzng / Regstrate knop ngedrukt tot het WLAN-lampje brandt (groen, oranje of rood). Het WLAN-lampje versprngt tussen rood en groen: Als neuwe statons slechts zjn toegestaan mddels regstrate en u de Toewjzng / Regstrate toets hebt ngedrukt, wordt de ACL 30 seconden lang ontgrendeld om u de tjd te geven neuwe draadloze clents aan te sluten. > Er trad een verfcatefout op. Dt presenteert zch gewoonljk n de vorm van een foutmeldng aangaande een onjust wachtwoord. Controleer of uw gebrukersnaam correct s. Bj ADSL-verbndngen zet de gebrukersnaam er gewoonljk ut als Controleer of u uw wachtwoord correct hebt ngevoerd. Het wachtwoord houdt rekenng met grote en klene letters. Als u nog altjd foutmeldngen over uw wachtwoord krjgt, neemt u contact op met uw Internet-aanbeder. > U hebt het verkeerde servceprofel geselecteerd. Herstart de nstellng van uw Thomson Gateway en vergews u ervan dat u herbj het juste servceprofel selecteert. Een utgebred overzcht van de lampjes s te vnden n de Thomson Gateway Gebrukershandledng. 32

39 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen 4.3 Webdagnostek Testen van uw Internet-verbndng Nadat u de Internet-verbndng tot stand hebt gebracht, s er een eenvoudge maner om te controleren of uw confgurate n orde s. Ga als volgt te werk: 1 Ga naar de Thomson Gateway homepage ( of ). 2 Klk n het menu op SpeedTouch. 3 Klk n de Kes een taak-ljst op Verbndng met het Internet controleren. 4 Kes Te controleren Internetservce om de Internetservce te selecteren de u wlt controleren. 5 Klk op Verbndng controleren. Als de test succesvol s, zet u een ljst met groene markerngstekens zoals n het voorbeeld heronder: Anders zet u rode krusjes, de u helpen het probleem vast te stellen. Testresultaat Utleg Uw DSL-ljn s net gesynchronseerd. > Controleer of uw telefoonljn correct op uw Thomson Gateway s aangesloten. > Controleer het DSL-lampje, zoals beschreven n Controle van lampjes op pagna 31. Geen ATM-actvtet op uw DSL-ljn gedetecteerd. 33

40 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen Testresultaat Utleg Geen Ethernet-actvtet. Inden u bent aangesloten va een ander protocol dan PPPoE, s deze controle net van toepassng; het resultaat zal dan altjd zjn Geen Ethernet-actvtet. > Verfcate s mslukt: controleer uw gebrukersnaam en wachtwoord. De gebrukersnaam zet er n de meeste gevallen ut als > Uw verbndng s verbroken. > Kon de verbndng net tot stand brengen. Geen IP Geen Internet Geen DNS Er s geen IP-adres of geen DNS-server geconfgureerd. Tjdens de afstemmng van het IP-adres deed er zch een IPCP-fout of DHCPfout voor. Deze test stuurt 1 png naar elk adres ut een geconfgureerde ljst met IP-adressen. De test s een succes wanneer alle adressen kunnen worden berekt. Als uw prmare en secundare DNS-server op de ljst staan, volstaat het om een van beden te bereken. Als deze stap mslukt, zou dt kunnen komen omdat er een probleem s met de door uw Internet-aanbeder geleverde DNS-servce. 34

41 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen 4.4 Problemen met de nstallate-cd oplossen De Thomson Gateway-cd wordt net automatsch gestart Ga als volgt te werk: > In Mcrosoft Wndows: 1 In de Wndows-taakbalk klkt u op Start. 2 Kes Utvoeren. 3 In het Openen veld voert u het volgende pad n: D:\menu.exe, waarbj D de letter van uw cd-romstaton aandudt. > In Mac OS X: 1 Op uw bureaublad klkt u twee maal op het cd-pctogram. 2 Dubbelklk op Menu. De wzard detecteert geen verbndng Inden de Home Install Wzard geen verbndng met uw Thomson Gateway detecteert, verschjnt er een foutmeldng. In dt geval moet u controleren of: > De Thomson Gateway s ngeschakeld en volledg s geïntalseerd; > Uw computer een geldg IP-adres heeft (dat wl zeggen, net ); In Mcrosoft Wndows: 1 In de taakbalk klkt u op Start. 2 Kes Utvoeren. 3 Typ cmd n het Openen veld. 4 Klk op OK. Er verschjnt een zwart venster met een flkkerende cursor. 35

42 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen 5 Typ pconfg /all en klk op ENTER. In Mcrosoft Wndows 98 of Mcrosoft Wndows Mllennum typt u wnpcfg en klkt u op ENTER. Uw IP-adres wordt weergegeven. 36

43 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen In Mac OS X: 1 Ga naar Dock > System Preferences. 2 Klk op Network. 3 Klk op het TCP/IP tabblad Uw IP-adres wordt weergegeven. > Er geen frewall of router tussen uw computer en de Thomson Gateway s geplaatst; > Er geen persoonljk frewallprogramma op uw computer wordt utgevoerd; > Uw computer correct aan de Thomson Gateway s aangesloten, of de WLAN-clent correct aan de Thomson Gateway s gekoppeld: 1 In de meldngrumte van Wndows XP klkt u op het pctogram Draadloze netwerkverbndng. Als u net bent aangesloten bevat dt pctogram een rood krus: 2 Controleer of het weergegeven netwerk uw Thomson Gateway netwerknaam (SSID) draagt. Om het zoeken naar uw Thomson Gateway te herhalen, klkt u op Terug of start u de wzard opneuw. Zodra de wzard uw Thomson Gateway vndt, kunt u doorgaan met Confgurate van de Thomson Gateway (en uw computer) op pagna 13. De Thomson Gateway reageert net Als het n te vullen venster net verschjnt nadat u de Thomson Gateway Home Install Wzard hebt utgevoerd, betekent dt dat de Thomson Gateway net reageert of net langer toegankeljk s. Er zjn twee mogeljkheden: > Dt zou het gevolg kunnen zjn van de herconfgurate van de Thomson Gateway IP-nstellngen of de nstellngen van het draadloze toegangspunt. In dt geval wordt het laatste venster van de wzard Thusnstallate net weergegeven. Uw Thomson Gateway s evenwel correct ngesteld en u kunt op het Internet surfen. > Als u de Thomson GatewayIP-nstellngen Thomson Gateway of de nstellngen van het draadloze toegangspunt net opneuw hebt geconfgureerd, start u de wzard Thusnstallate opneuw. Als de nstellng va een draadloze verbndng mslukt, probeert u zo mogeljk - uw Thomson Gateway va een draadverbndng n te stellen. Als het probleem aanhoudt, moet u de nstructes van de Internet-aanbeder raadplegen voor meer nformate. Ik kan de Thomson Gateway documentate net bekjken Om de Thomson Gateway documentatepagna s op de nstallate-cd te kunnen bekjken, dent Javascrpt n uw webbrowser te zjn ngeschakeld. Raadpleeg het Help-bestand van uw webbrowser voor meer nformate. Om acteve nhoud op een Mcrosoft Wndows XP-systeem toe te staan, verwjzen wj u naar Ik krjg een waarschuwng over acteve nhoud n Internet Explorer op pagna

44 Hoofdstuk 4 Problemen met de Internetverbndng oplossen Ik krjg een waarschuwng over acteve nhoud n Internet Explorer Wanneer u documentatepagna s opent vanaf de nstallate-cd, s het mogeljk dat u een waarschuwng krjgt, bjvoorbeeld wanneer de pagna s n Internet Explorer worden geopend en u Mcrosoft Wndows XP met Servce Pack 2 gebrukt. Om de documentate te kunnen bekjken, gaat u als volgt te werk: 1 In Internet Explorer verschjnt het volgende bercht n de Informatebalk: 2 Klk op de Informatebalk (met de waarschuwng). 3 Kes Geblokkeerde nhoud toestaan. Er verschjnt een velghedswaarschuwng: 4 Klk op Ja. Nu kunt u de Thomson Gateway documentatepagna s bekjken of afdrukken. Deze waarschuwng verschjnt telkens wanneer u de documentate raadpleegt. Als u net wlt dat dt bercht n de toekomst wordt getoond, moet u toestaan dat cd-roms acteve nhoud op uw computer utvoeren: 5 Kes n het Internet Explorer menu Programma s > Internetoptes. 6 Kes onder Bevelgng select Acteve nhoud van cd-roms mag worden utgevoerd op mjn computer. 38

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Power. Ethernet DSL. Internet. Thomson ST546(v6) Installatiehandleiding

Power. Ethernet DSL. Internet. Thomson ST546(v6) Installatiehandleiding Power DSL Ethernet Internet Thomson ST546(v6) Installatiehandleiding Thomson ST546(v6) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het distribueren en kopiëren

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

SpeedTouch 510v5/v6. Installatiehandleiding. Residentiële ADSL Gateway. Release R5.4

SpeedTouch 510v5/v6. Installatiehandleiding. Residentiële ADSL Gateway. Release R5.4 SpeedTouch 510v5/v6 Residentiële ADSL Gateway Installatiehandleiding Release R5.4 SpeedTouch 510v5/v6 Installatiehandleiding R5.4 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON. Alle rechten voorbehouden. Het

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (Flits ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die met

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX762 (Flits ADSL connected by BBned) Wanneer u gebruik maakt van uw KPN telefoonlijn en u wilt hiermee bellen, dan gebruikt u de splitter. Het modem

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

SpeedTouch 706 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power Ethernet DSL. Internet Voice

SpeedTouch 706 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power Ethernet DSL. Internet Voice DSL SpeedTouch 706 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding Power Ethernet Internet Voice SpeedTouch 706 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Mac speedtouch 706(W)

Installatiehandleiding Mac speedtouch 706(W) modem Installatiehandleiding Mac speedtouch 706(W) Zo installeert u het modem op uw Mac Uw telefoontoestel(len) is (zijn) nu op uw modem aangesloten. Nu volgt het installeren van het modem op uw computer.

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis

Siemens SE551. Handleiding Flits Thuis Siemens SE551 Handleiding Flits Thuis Handleiding Siemens SE551 Flits Thuis Aansluiten Siemens SE551 Configuratie Siemens d.m.v. webinterface Instellen Gisgaset USB /PCMCIAdraadloze netwerk-adapter Aansluiten

Nadere informatie

SpeedTouch 516(v6) Installatiehandleiding. Residentiële ADSL Gateway. Release R5.3.2

SpeedTouch 516(v6) Installatiehandleiding. Residentiële ADSL Gateway. Release R5.3.2 SpeedTouch 516(v6) Residentiële ADSL Gateway Installatiehandleiding Release R5.3.2 SpeedTouch 516(v6) Installatiehandleiding R5.3.2 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON. Alle rechten voorbehouden. Het

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Configuratie Siemens SX762 Controleren van de aansluiting Wanneer u gebruik maakt van uw KPN telefoonlijn en u wilt hiermee bellen, dan gebruikt u de splitter. Het modem sluit u op dezelfde wijze aan als

Nadere informatie

SpeedTouch 706 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Release R5.4. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 706 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Release R5.4. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 706 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding Release R5.4 WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 706 (WL) Installatiehandleiding R5.4 Copyright

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

SpeedTouch 585. Installatiehandleiding. Wireless Residential ADSL Gateway. Release R5.3.1

SpeedTouch 585. Installatiehandleiding. Wireless Residential ADSL Gateway. Release R5.3.1 SpeedTouch 585 Wireless Residential ADSL Gateway Installatiehandleiding Release R5.3.1 SpeedTouch 585 Installatiehandleiding R5.3.1 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON. Alle rechten voorbehouden. Het

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne Inleiding NLEIDING De Nauticwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne.

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

SpeedTouch 510v5. Installatiehandleiding. Residential ADSL Gateway. Release R5.3.1

SpeedTouch 510v5. Installatiehandleiding. Residential ADSL Gateway. Release R5.3.1 SpeedTouch 510v5 Residential ADSL Gateway Installatiehandleiding Release R5.3.1 SpeedTouch 510v5 Installatiehandleiding R5.3.1 Copyright Copyright 1999-2005 THOMSON. Alle rechten voorbehouden. Het distribueren

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

EWS2910P-Kit-300. Quick Installation Guide

EWS2910P-Kit-300. Quick Installation Guide Uitpakken Open de verpakking en pak de inhoud zorgvuldig uit. Raadpleeg de paklijst hieronder of alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd. Houdt er rekening mee dat het model dat u gekocht heeft er

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta version).

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

SpeedTouch 716v5 (WL)

SpeedTouch 716v5 (WL) SpeedTouch 716v5 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding Release R5.3.2 SpeedTouch 716v5 WL SpeedTouch 716v5 WL SpeedTouch 716v5 (WL) Installatiehandleiding R5.3.2 Copyright

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn 123 - Installatiegids SpeedTouch 716v5 WL versie 1.0 Deze korte handleiding beschrijft alleen een aantal basiszaken om de router online te kunnen krijgen en te kunnen telefoneren. Raadpleeg de uitgebreide

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Instellen van de WiFi-Repeater

Instellen van de WiFi-Repeater Instellen van de WiFi-Repeater In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u uw Gembird WNP RP 002 WiFi repeater kunt instellen. Deze instellingen hoeft u in principe slechts eenmalig uit te voeren.

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01 Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT v0.01 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista en Windows 7... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Voor uw SurfSnelADSL abonnement

Installatiehandleiding. Voor uw SurfSnelADSL abonnement Installatiehandleiding Voor uw SurfSnelADSL abonnement Connected by KPN Type modem: P-2612 HNU-F3 Netwerk: KPN Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van de modem 2 De modem instellen 3 Het instellen van een beveiligde

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER 150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER Snel installatiegids DN-70490 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkverbindingen bouwen... Pagina 2 Netwerk instellen... Pagina 3 Inhoud verpakking Voordat

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03

EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 EnGenius/Senao ECB/SCB-3220 HANDLEIDING Firmware 1.43.03 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP... 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-3220

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Installatie van ST121g in combinatie met de SpeedTouch ST580 Wireless modem

Installatie van ST121g in combinatie met de SpeedTouch ST580 Wireless modem Installatie van ST121g in combinatie met de SpeedTouch ST580 Wireless modem 1 Verbinding tussen modem en PC Sluit het modem gedraad aan met behulp van de bij de ST580 meegeleverde ethernet kabel (geel).

Nadere informatie

Beknopte handleiding. AC750 WiFi Range Extender. Model EX3800

Beknopte handleiding. AC750 WiFi Range Extender. Model EX3800 Beknopte handleiding AC750 WiFi Range Extender Model EX3800 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

EW-7438APn. Snelstartgids. 07-2013 / v1.0

EW-7438APn. Snelstartgids. 07-2013 / v1.0 EW-7438APn Snelstartgids 07-2013 / v1.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - EW-7438APn Access point - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding - Snelstartgids - RJ45 Ethernet-kabel

Nadere informatie

Handleiding SpeedTouch VPN wizad.

Handleiding SpeedTouch VPN wizad. Handleiding SpeedTouch VPN wizad. Dit document is een stap voor stap handleiding om een VPN verbinding te maken tussen 2 vestigingen door middel van een Speed- Touch VPN modem. Het is geschikt voor de

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie