حماستلا. 平 等 µplus-value für alle opportunity, chance. bogatstvo Arbecht σεβασμο diversitate Pune ubwubashi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "حماستلا. 平 等 µplus-value für alle opportunity, chance. bogatstvo Arbecht σεβασμο diversitate Pune ubwubashi"

Transcriptie

1 Werk, job dversté glechberechtgung together per tutt creatvdad Rad, posao разноликост за све δημιουργικοτητα muncă per te gjthe together Akaz bazgosha szansa ZENGİNLİK glechberechtgung عيمجلل 創 造 力 gléck kansen ensemble velfalt job apertura respeto за све bogatstvo Arbecht σεβασμο dverstate Pune ubwubash szacunek ةاواسملا marabar DEĞER ARTIMI samen 平 等 µplus-value für alle opportunty, chance nseme conjunto prlka, sreća, mogućnost богатство kréatvtét EŞİTLİK مارتحإ για ολους tolerantă 機 會 OTWARTOŚĆ ehteram tolerm dverstet rchesse gelegenhet for all Lavoro, mpego oportundad poštovanje посао respekt δουλεια pentru tot 工 作 ÇEŞİTLİLİK Praca rspetto voor edereen kreattvtät added value Trabajo толеранција, трпељивост oppenheet ouverture حماستلا Een job voor edereen RÓŻNORODNOŚĆ egoltate barazm va Selor πολυμορφια respekt mokhtalef BERABER једнакост zajedno 機 會 Kar Traval, emplo, job raznolkost glechheet rqueza égalté gualdad HERKES İÇİN fortuna, opportuntà equalty geljkhed creatvtà za svakog dversdad zgjuares ةميق ةدايز HERKES İÇİN ىنغ opportunté gemensam creatvty verschddenheet KREATYWNOŚĆ gemensam kreatvnost ανοχη fat meerwaarde 公 差 $ansă Praca respect chancen срећа (шанса) μαζι HOŞGÖRÜ ανοιγμα tolerranza/tolleranza? صرفلا arbet se bashku Employment, work, ŞANS tolerancja uguaglanza 尊 重 dversty креативност toleranz por todos créatvté toleranca заједно pour tous SAYGI عادبإ mpreună tolérance ισοτητα respekt İŞ πλουτος chance mehrwert pasur 所 有 dverstà creatvtate ευκαιρια toleranz YARATICILIK respect عونتلا tolerancja jednakost поштовање tolerance jednakost Werk, job dversté glechberechtgung لمعلا за све szansa ZENGİNLİK glechberechtgung عيمجلل 創 造 力 gléck nseme conjunto prlka, sreća, عيمج богатство kréatvtét EŞİTLİK Meer nfo op

2 Inhoudstafel Ik werk bj de overhed va Selor! Wat kan k doen bj de overhed? Bj welke overhedsdensten kan k sollcteren va Selor? Nu ken k het verschl tussen statutar en contractueel! Ik moet net va Selor passeren als k wl werken bj: Welke voordelen krjg k als k voor de overhed werk? Hoeveel verden k bj de overhed? Ik ben overtugd om te sollcteren. Ik regstreer me n Mjn Selor! Hoe moet k de deelnemngsvoorwaarden begrjpen? Moet k Belg zjn om bj de federale overhed te werken? Wat als k nog geen ervarng heb? Wat als k net het gevraagde dploma heb of geen dploma heb? Wat als k mjn dploma n het butenland behaald heb? Wat als k mjn dploma n een andere taal behaald heb? Moet k tweetalg zjn (Nederlands-Frans) om voor de federale overhed te werken? Kan het een voordeel zjn als k nog andere talen ken? Moet k na mjn sollctate testen afleggen? Welke testen moet k afleggen? > Postbakoefenng (pc-proef) > Testen rond het redeneervermogen (pc-proef) > Persoonljkhedstesten (pc-proef) > Intervew Kan k me voorbereden op de testen van Selor? Moet k een IT er zjn om de pc-testen te kunnen oplossen? Moet k dan n één grote zaal een test afleggen? Maak k wel een kans tussen al de kanddaten? Wat als k geslaagd ben? Wat als k net geslaagd ben? Moet k altjd n Brussel werken? Wat kan k nog doen bj Selor? > Als k al ambtenaar ben? > Als k een taaltest wl afleggen? > Als k n de bewakngs- en velghedssector wl werken? Hoe weet k dat Selor geljke kansen bedt? Hoe krjg k als vrouw of man geljke kansen? Hoe krjg k als persoon met een handcap of als k een zekte heb, geljke kansen? > Hoe kan k aanpassngen van de selectetesten aanvragen? > Hoe weet k dat k aan een job geraak? > Wordt mjn werkplaats ook aangepast? Hoe krjg k als persoon van allochtone orgne geljke kansen? > Hoe kan k de testen testen op neutraltet? > Kan k anonem sollcteren? > Hoe kan k meer weten over de projecten voor allochtonen? Hoe krjg k geljke kansen als k mjn dploma net behaald heb? Hoe krjg k geljke kansen als k n een stuate van socale utslutng leef of n kansarmoede? 3

3 Ik werk bj de overhed va Selor! Als je een job zoekt, vergeet je vaak de overhed als werkgever. Je wl een onthaalfuncte, een job op een personeelsdenst, een job als boekhouder, als ngeneur, je werkt n IT of je wl een team leden? Dat kan allemaal bj de overhed. Selor s het selectebureau van de overhed en zoekt neuwe medewerkers voor verschllende overhedsdensten. Wat kan k doen bj de overhed? De overhed vormt een wereld op zch. Je vndt er bjna alle soorten jobs: Admnstrateve jobs: dosserbeheerders, admnstratef assstenten, onthaalfunctes, medewerkers van callcentra bj allerhande overhedsdensten, Medsche jobs: verpleegkundgen, maatschappeljk assstenten, dokters Wetenschappeljke jobs: onderzoekers, bologen, voedngsdeskundgen, Technsche jobs: ngeneurs, archtecten, werfleders, Fnancële jobs: budgetbeheerders, boekhouders, controlejobs, Jobs n communcate: medewerkers nterne of externe communcate, vertalers, Jobs de te maken hebben met velghed: pententar bewakngsassstenten n de gevangenssen, controlejobs bj de voedselvelghed, Jobs de bj alle overhedsdensten aanwezg zjn: jobs n HR, jursten, maatschappeljk assstenten, IT ers, Er zjn enorm veel mogeljkheden en dat voor allerle mensen. Voor de meeste jobs heb je een hoger dploma nodg, voor andere jobs net. De jobs hebben één dng gemeen: edereen werkt voor het welzjn van edereen n ons land en voor een betere denstverlenng. Bj welke overhedsdensten kan k sollcteren va Selor? Selor rekruteert meestal medewerkers voor de federale overhed. Deze bestaat ut 10 vertcale federale overhedsdensten (FOD s) met elk hun specfeke bevoegdhed, 4 horzontale FOD s en 3 programmatorsche overhedsdensten (POD s): Kanselarj van de eerste mnster Budget en Beheerscontrole Personeel en Organsate Informate- en Communcate - Technologe Bnnenlandse Zaken Justte Defense Fnancën Socale Zekerhed Butenlandse Zaken, Butenlandse Handel en Ontwkkelngsamenwerkng Werkgelegenhed, Arbed en Socaal Overleg Econome, KMO, Mddenstand en Energe Volksgezondhed, Velghed van de Voedselketen en Leefmleu Mobltet en Vervoer Selor rekruteert ook voor de Vlaamse en Franstalge Gemeenschap en voor het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedeljk Gewest. Vaak zoeken deze densten ook zelf neuwe medewerkers, zonder de hulp van Selor. Kjk daarom ook geregeld op hun stes voor nog meer jobaanbedngen. Jobs bj de Vlaamse overhed vnd je bjvoorbeeld ook bj Jobpunt Vlaanderen (www.jobpunt.be). Daarnaast heb je nog een groot aantal bekende en mnder bekende socale en wetenschappeljke nsttuten of rjksdensten (Rjksnsttuut voor Invaldtets- en Zekteverzekerng, Rjksdenst voor Arbedsvoorzenng, Rege der Gebouwen, Konnkljk Meteorologsch Insttuut enzovoort). In totaal rekruteert Selor voor meer dan 150 verschllende overhedsdensten. Duurzame Ontwkkelng Maatschappeljke Integrate, Armoedebestrjdng en Socale Econome Wetenschapsbeled Bouthana El Idrss, Admnstratef Assstent, Federale Overhedsdenst Socale Zekerhed Ik maakte een zeer bewuste keuze. Ik koos voor de federale overhed, omdat deze een toekomstvse heeft en een hart voor z n medewerkers en burgers. Vooral geen nummer zjn, en zeker net anders bekeken worden! Maar deel utmaken van een team waar je de kans krjgt om jezelf te ontplooen, daar gng k voor! Als je zelf het ntatef neemt en dudeljk maakt wat je wlt, dan geraak je er. Ga ervoor en geloof n jezelf! Meer nfo: > Bj welke overhedsdenst? 4 5

4 Nu ken k het verschl tussen statutar en contractueel! Bj de overhed kan je op verschllende maneren aan de slag: > Statutar: her gaat het om een vaste benoemng. Je hebt het statuut van ambtenaar. Naast de werkzekerhed ben je ook zeker van bevorderngsmogeljkheden en goede pensoenvoorwaarden. Je kan daarnaast van job veranderen va de nterne markt. Zo kan je een neuwe utdagng aangaan bj een andere federale overhedsdenst. > Contractueel: her spreken we van een contract dat meer ljkt op een contract n de prvésector. Je kan een contract hebben van bepaalde of van onbepaalde duur. Je verdent evenveel als een statutare ambtenaar maar je kansen om door te groeen zjn ets mnder. > Management: bnnen de federale overhed kan je ook als manager aan de slag. Het gaat her om een mandaatfuncte. Voor zo n functe s een flnk pak ervarng en een masterdploma nodg. Ik moet net va Selor passeren als k wl werken bj: gemeenten, steden en provnces en densten de daarbj horen (zoals OCMW s). Informeer je herover n je gemeente- of stadhus of provncehus. het onderwjs. Het onderwjs behoort tot de Vlaamse overhed. Om daar te werken, net enkel als leerkracht, check je beter de ste van het onderwjs, de stes van de lokale scholen of onderwjsnstellngen waar je wl werken of kjk je op de webste van de Vlaamse Denst voor Arbedsbemddelng (www.vdab.be). de Polte (www.jobpol.be) het Belgsche leger (www.ml.be). Defense zoekt de mltaren zelf. Het burgerpersoneel wordt wel va Selor gerekruteerd. overhedsbedrjven (bpost, NMBS, Belgacom) regonale vervoersbedrjven MIVB, de Ljn, TEC Europese nstellngen (www.europa.eu) een aantal federale overhedsdensten de net of slechts gedeelteljk verbonden zjn aan Selor voor hun rekruterng (bjvoorbeeld Velghed van de Staat, Raad van State, magstratuur, Fedasl, Federaal Agentschap Nucleare Controle, ). Jaarljks starten er zo n tot mensen bj de federale overhed. Ongeveer à starten op statutare bass, een duzendtal op contractuele bass en een honderdtal start een mandaat. De komende jaren vertrekken ook heel wat medewerkers op pensoen. De overhed zal dus actef bljven rekruteren op de arbedsmarkt. In totaal werken ongeveer ambtenaren voor de federale overhed. Mare Odette Katshnda, technsch expert, federale overhedsdenst Personeel & Organsate Meer nfo: > Werk Na 2 jaar ervarng als consultant bj de Polte wou k ets anders. De federale overhedsdenst P&O nteresseerde me wel. Ik kende deze FOD net en k wou er meer van weten. Daarom heb k mjn cv op de ste van Selor ngevuld. Welke voordelen krjg k als k voor de overhed werk? Werken voor één van de grootste werkgevers van het land, brengt ook verschllende voordelen met zch mee. We sommen heronder even de voordelen van de federale overhed op: mnstens 26 dagen verlof (feest- en brugdagen net meegerekend) en mogeljkheden om overuren te recupereren. grats woon-werkverkeer met het openbaar vervoer: je krjgt je abonnement voor je verplaatsngen (voor het werk) met de tren, tram, bus, metro, en/of een fetsvergoedng

5 bj sommge overhedsdensten heb je gljdende werkuren, je kan met andere woorden kezen wanneer je begnt te werken (bnnen bepaalde tjdstppen). Daardoor kan je een evenwcht vnden tussen je persoonljk en professoneel leven. Je kan bjvoorbeeld je knderen naar de opvang brengen zonder je n alle bochten te moeten wrngen om voor 8 uur op je werk te zjn. Soms zjn er ook mogeljkheden tot thuswerk. een utgebred opledngsaanbod. Je volgt je opledng ook tjdens de werkuren en je hoeft ze net zelf te bekostgen. premes: je kan een competentepreme krjgen nadat je slaagt voor een gecertfceerde opledng. Daardoor ontvang je elk jaar op een vast moment een bepaald bedrag en dat kan voor een perode van 6 of 8 jaar. Daarnaast kan je ook een preme krjgen omdat je een taaltest bj Selor afgelegd hebt. je kan een voordelge hosptalsateverzekerng krjgen, bj sommge overhedsdensten kan je deze grats krjgen. Voor sommge jobs krjg je ook een gsm en/of een nternetverbndng. er zjn restaurants bj sommge overhedsdensten waar je terecht kan voor een lekkere en goedkope maaltjd. Tjdens de vakante organseren bepaalde overhedsdensten (meestal samen met hun socale denst) professonele knderopvang. ten slotte heb je ook een FED+ -kaart als federale ambtenaar. Daardoor krjg je kortngen of voordelen bj socaal-culturele of sporteve evenementen, ook n een aantal wnkels. Meer nfo: > Verlonng en voordelen Hoeveel verden k bj de overhed? Bnnen de federale overhed lgt het loon vast n barema s. Je nettowedde hangt af van een hele reeks factoren: het nveau van de job, je ancënntet, Daarnaast zjn er persoonljke factoren, bjvoorbeeld gehuwd of net en aantal personen ten laste. Voor een begnnende ambtenaar mag je als nettoloon voor een alleenstaand persoon, zonder emand ten laste, ongeveer rekenen op (cjfers 1 januar 2009): 1675 euro (job op masternveau zonder gevraagde ervarng) 1400 euro (job op bachelornveau) 1280 euro (job op nveau hoger secundar onderwjs) 1200 euro (geen dploma of lager secundar onderwjs). Als ambtenaar krjg je ook vakantegeld (92% van een maandwedde) en een endejaarspreme (met een vast gedeelte van 650 euro en een varabel deel van 2.5% van de wedde van oktober dat jaar). Meer nfo: > Verlonng en voordelen Ik ben overtugd om te sollcteren. Ik regstreer me n Mjn Selor! In Mjn Selor vnd je een cv, kan je je selectes opvolgen, kan je nog meer demotesten afleggen, Eénmaal regstreren en je bent vertrokken. Met een ngevuld cv, ben je natuurljk nog meer: Je kan sollcteren voor de jobs de onlne staan. Dat zjn meestal statutare jobs of vaste benoemngen. Een voorwaarde om opgenomen te worden n de selecteprocedure s dat je aan de deelnemngsvoorwaarden voldoet. Check dus altjd het rubrekje profel n de jobomschrjvng. Heb je je cv al ngevuld, check dan of alle gegevens nog up to date zjn en als er ervarng gevraagd wordt, vul je deze zo goed mogeljk n. Vergeet ook net je dploma en/of andere offcële documenten op te laden! Stel je cv ook open voor zoekopdrachten. Federale overhedsdensten zoeken n de cv-databank van Selor naar contractuele medewerkers voor bepaalde of onbepaalde duur (dus geen vaste benoemng, maar eerder een contract zoals n de prvé). Komt hun profel overeen met dat van jou, krjg je een jobomschrjvng toegestuurd va Mjn Selor. Deze jobs verschjnen net op de webste, dus stel je cv zeker open voor contractuele jobs. Meer nfo: > Mjn Selor Hoe moet k de deelnemngsvoorwaarden begrjpen? Om edereen dezelfde kansen te beden, moet Selor strkt zjn n de deelnemngsvoorwaarden. Wanneer Selor bjvoorbeeld 2 jaar ervarng vraagt, dan moet je 2 jaar ervarng hebben. In de prvésector kan je msschen je kans wagen als je maar anderhalf jaar ervarng hebt maar bj de overhed lukt dt net. Iedereen de aan dezelfde deelnemngsvoorwaarden voldoet, moet op dezelfde maner behandeld worden. Hetzelfde geldt ook voor de dploma s. Wanneer ze een bachelor vragen n een bepaalde rchtng, moet je daaraan voldoen (tenzj het anders aangedud s). Voor dezelfde redenen staat een job op de webste van Selor ook altjd mnstens 14 dagen open voor sollctate. Selor mag bjvoorbeeld net zoals de prvésector bepalen wanneer er genoeg nschrjvngen zjn en de job bjvoorbeeld na 8 dagen doen verdwjnen van de webste. Om te sollcteren heb k Selor alle nodge nformate bezorgd. De federale overhed doet nspannngen om alle mogeljke dscrmnate ut te schakelen bj het rekruteren van neuwe medewerkers. Er zjn opledngen voor de selecteverantwoordeljken, de selecteprocedures worden gecontroleerd De geljke kansen zjn een realtet omdat de deelnemngsvoorwaarden heel goed omschreven zjn Cypren Katalay Ondel admnstratef assstent, Mnstere van Defense 8 9

6 Moet k Belg zjn om bj de federale overhed te werken? Voor functes van openbaar gezag moet je Belg zjn. Het gaat om jobs zoals pententar bewakngsassstent, dplomaten en fnanceel nspecteurs. Voor alle andere statutare jobs (vaste benoemngen) moet je op het moment dat je n denst treedt, Belg zjn of de Zwtserse natonaltet hebben of burger van een land zjn dat behoort tot de Europese Economsche Rumte. Voor de contractuele jobs (van bepaalde of onbepaalde duur) zjn er geen natonaltetsveresten (tenzj ook voor functes van openbaar gezag). Het staat altjd bj de jobomschrjvng of het om een statutare of contractuele job gaat en je vndt onder de rubrek profel welke natonaltet je moet hebben. Wat als k nog geen ervarng heb? De overhed s één van de wenge werkgevers de kansen geeft aan starters. Heel vaak moet je geen ervarng hebben om te sollcteren voor een job. Soms kan je ook deelnemen als je nog n je laatste jaar zt. Hoe het preces zt met de ervarng, vnd je terug n de rubrek profel n de jobomschrjvng. Wat als k net het gevraagde dploma heb of geen dploma heb? Om een job op bachelornveau ut te oefenen, moet je normaal gezen een bachelordploma hebben. Selor werkt eraan om mensen de net het juste dploma hebben, maar wel de juste competentes en/of de nodge ervarng ook toe te laten. Dat project heet Eerder Verworven Competentes (EVC) en werkt met nstapkaarten. Een nstapkaart kan je behalen door een test af te leggen de meet of je de nodge algemene competentes hebt voor een job op een bepaald nveau. De nstapkaart geeft je de mogeljkhed om te sollcteren voor bepaalde jobs waarvoor je dplomanveau normaal gezen net n aanmerkng komt. Soms heb je naast de nstapkaart dan ook ervarng nodg n het domen van de job. Het staat altjd n de jobomschrjvng aangedud of je kan deelnemen va een nstapkaart. Wat als k mjn dploma n het butenland behaald heb? Certfcaat Als je een butenlands dploma hebt, moet het eerst onderzocht worden door de Vlaamse overhed op geljkwaardghed. Het kan dan geljkgeschakeld worden met een Belgsch dploma. Er zjn verschllende crtera de onderzocht worden en op bass daarvan wordt een beslssng genomen. In de jobomschrjvng staat aangedud wat je moet doen als je je dploma n het butenland behaald hebt. Wat als k mjn dploma n een andere taal behaald heb? Meestal moet je geen taaltest afleggen om bj de federale overhed te werken. Je hebt bjvoorbeeld je masterdploma archtectuur n het Engels behaald en je wl sollcteren voor een federale Franstalge job op masternveau, dan moet je geen taaltest Frans afleggen. Door de specale taalwetten n Belgë s het echter zo dat je n sommge gevallen een taaltest moet afleggen wanneer je je dploma behaalde n een andere taal dan de taal van de job waarvoor je sollcteert. Bjvoorbeeld, als je je dploma n het Frans behaald hebt en je wl sollcteren voor een Nederlandstalge job. De stuate hangt ook af van de overhed waarvoor je sollcteert (gemeenten, provnces, Gemeenschappen of Gewesten). Meer nfo kan je altjd vragen bj je personeelsdenst. Moet k tweetalg zjn (Nederlands-Frans) om voor de federale overhed te werken? Bj de federale overhed kom je terecht n een tweetalge omgevng maar je hoeft net de andere landstaal te beheersen tenzj het explcet n de jobomschrjvng gevraagd wordt (bjvoorbeeld dplomaten of vertalers). Het gaat her eerder om utzonderljke stuates. Je moet met andere woorden geen taaltest Frans afleggen als je voor een Nederlandstalge job sollcteert. Als ambtenaar kan je vrjbljvend altjd Frans studeren bj het Opledngsnsttuut voor de Federale Overhed (OFO). Als je slaagt voor een taaltest en je werkt n Brussel, krjg je een taalpreme. Naast de preme, kan je het ook zen als een persoonljk voordeel. De stuate hangt ook her af van de overhed waarvoor je sollcteert (gemeenten, provnces, Gemeenschappen of Gewesten). Meer nfo kan je altjd vragen bj je personeelsdenst. Kan het een voordeel zjn dat k nog andere talen ken? Voor sommge jobs, bjvoorbeeld n het gevangenswezen, n de opvangcentra van Fedasl of bj de Velghed van de Staat, kan het een voordeel zjn dat je nog andere talen kent naast het Nederlands of het Frans. Het staat meestal aangedud n de jobomschrjvng. De kenns van andere talen (vaak Arabsch, Chnees, Engels, ) kan noot als deelnemngsvoorwaarde gesteld worden en je wordt er net op getest (behalve voor dplomaten of vertalers). Moet k na mjn sollctate testen afleggen? Nadat je gesollcteerd hebt en je voldoet aan de deelnemngsvoorwaarden, nodgt Selor (of een overhedsdenst de va Selor rekruteert) je ut voor enkele testen. Daarbj word je net getest op je schoolse kenns (tenzj het explcet aangegeven wordt n de jobomschrjvng, wat n utzonderljke gevallen gebeurt), maar op wat je kan. We moeten mmers nagaan of jj de geschkte persoon bent om de job ut te oefenen. Selor meet je competentes: hoe jj je n een bepaalde werkomgevng gedraagt. Meer nfo: > Taaltesten Meer nfo: > Narc Meestal bestaat een selecteprocedure voor een statutare job bj de federale overhed ut twee testen. Je start met een pc-proef waarbj va testen nagegaan wordt of jj bjvoorbeeld analyses kan maken en of je verbanden kan leggen tussen bepaalde nformate. Als je geslaagd bent voor deze test, word je utgenodgd voor het ntervew

7 Daar pelen we naar je motvate voor de job en stellen we vragen over hoe jj je gedraagt n bepaalde professonele stuates. Wanneer je bjvoorbeeld een job zou wllen waarbj je vaak te maken zal hebben met stress, moet Selor weten hoe jj omgaat n stressvolle werkstuates. Voor een contractuele job (van bepaalde of onbepaalde duur) moet je meestal enkel een ntervew afleggen bj de overhedsdenst de rekruteert. Selor let er wel op dat zj dezelfde ntervewtechneken gebruken. Doan S lan Huong, Fnanceel expert, belgsch nterventeen resttutebureau Vanaf de sollctate tot de testen en ntervews, kan k garanderen dat Belgsche en butenlandse kanddaten op exact dezelfde maner behandeld worden, er bestaat geen verschl Tps T bljf kalm neem de nstructes goed door werk onderwerp voor onderwerp af. Welke testen moet k afleggen? Heronder ze je een overzcht van de testen de Selor het vaakst gebrukt. De testen zjn altjd aangepast aan het nveau van de job (master, bachelor, hoger of lager secundar onderwjs, geen dploma) en je legt ze af n de taal van de job waarvoor je sollcteert. Selor doet ook onderzoek naar de neutraltet van de testen en zorgt ervoor dat er geen dscrmnerende elementen nztten op gebed van afkomst of cultuur. Postbakoefenng (pc-proef) Bj de postbakoefenng (ook wel n-baskettest genoemd) word je n een fcteve werkomgevng gedropt. Een aantal competentes worden getest va een nagebootste malbox of postbak. In deze postbak lgt een hele stapel post, de kan varëren van korte memo s en telefoonrekenngen tot vertrouweljke breven en zelfs hele rapporten. Het s jouw taak om n een bepaalde tjd de post af te handelen. Het spreekt voor zch dat net alle post n eerste nstante even belangrjk s en op deze maner wordt dan ook getest of je snel en correct hoofdzaken van bjzaken kunt onderscheden en hoe je orde n de chaos aan kunt brengen. Je moet dus nschatten wat al dan net belangrjk s, wat de prorteten zjn, welke actes je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en we je herbj betrekt. Testen rond het redeneervermogen (pc-proef) Met deze testen wllen wj weten hoe snel jj verbanden zet, ets kan doorgronden of prncpes en regels zet. Deze testen pelen dus naar hoe snel jj neuwe kenns kan verwerven. Het kan gaan om: Numerek redeneervermogen: ze jj de verbanden tussen bepaalde cjfers Verbaal redeneervermogen: welke verbanden bestaan tussen verschllende woorden Abstract redeneervermogen: kan jj lnken leggen tussen bepaalde fguren, objecten. Persoonljkhedstesten (pc-proef) Je persoonljkhedsegenschappen de van belang zjn voor de job waarvoor je sollcteert, worden gemeten. Meestal krjg je een reeks stuates, standpunten of egenschappen opgesomd en moet jj kezen welke het meeste op jou van toepassng s. Het gaat erom hoe jj jezelf zet. Er bestaan dus geen juste of foute antwoorden. Je score op deze testen kan noot voor een utslutng zorgen. Je legt deze test af ter ondersteunng van het ntervew. Intervew Met het ntervew meet Selor of je de nodge competentes hebt om de job ut te oefenen. Jj kan ook utmaken voor jezelf of de job je voldoende utdagngen bedt. Selor gebrukt de STAR(R)-technek (Stuate, Taak, Acte, Resultaat en Reflecte). Herbj verloopt het gesprek volgens een bepaalde structuur en lgt de focus sterk op gedrag. Aan de hand van voorbeelden de je zelf aanbrengt, wordt gepeld naar jouw competentes. Je beschrjft bjvoorbeeld of je n een professonele context oot te maken had met stress, hoe je er mee omgng. Het kan ook dat je een case moet voorbereden en dat je deze dan voorstelt aan de jury. T T T Tps bljf kalm let goed op de tjd lees goed de utspraken en de opdrachten. Tps eerste gedachte of ndruk s de beste bljf jezelf; je weet per slot van rekenng net naar welk soort persoonljkhed men op zoek s. Tps nformeer je goed over de job en de organsate en ljst een aantal vragen op de je zelf wl stellen vraag om verdudeljkng of extra utleg als je de vraag net begrjpt geef geen vage antwoorden. Zorg dat je op voorhand goede voorbeelden bedenkt de je motvate, ambte, competentes en talenten llustreren. Als je nog geen werkervarng hebt, kan je verwjzen naar ervarngen op school, bj groepswerk of bj de jeugdbewegng. wees eerljk n wat je kan, wat je wlt, we je bent. Bluf net, leugens worden gauw ontdekt

8 Kan k me voorbereden op de testen van Selor? Selor test je net op kenns. Je moet met andere woorden net studeren (tenzj het anders aangegeven wordt n de jobomschrjvng). Het gaat erom te testen hoe jj n een bepaalde werkstuate werkt. Wat je kan en hoe je omgaat met bepaalde stuates s het belangrjkste. Dat kan je net n één nacht veranderen. Het enge wat we je vragen s dat je de jobomschrjvng goed leest, bj jezelf afvraagt of de job wel ets s voor jou en nden je nog vragen hebt, je nformeert vooraleer je sollcteert. In de tps herboven ze je vaak staan bljf jezelf en dat s de beste raad de Selor kan geven. Op de webste van Selor vnd je ook demotesten van sommge pc-testen de we afnemen. Wl je weten hoe de testen n elkaar ztten, dan kan je een paar voorbeeldvragen oplossen. Moet k een IT er zjn om de pc-testen te kunnen oplossen? Yvonne Kalnda, Fnanceel expert, belgsch nterventeen resttutebureau Ik vnd dat Selor de echte toegangspoort vormt voor de overhed. En dat Selor echte kansen geeft aan mensen van allochtone orgne. Ik ze geen enkele reden om schrk te hebben om te sollcteren bj de federale overhed. Het s een sector waar edere persoon erkend wordt op zjn waarde los van welke hudskleur hj of zj heeft. De pc-testen zjn gebruksvrendeljk opgesteld. Je moet geen carrère n IT hebben om ze te kunnen afleggen. Een beetje basskenns van een besturngssysteem zoals Wndows bjvoorbeeld kan je wel op weg helpen. Ook dat je weet hoe je met een mus werkt, kan handg zjn. Maar je hoeft bjvoorbeeld geen expert te zjn n Excel of Word. Tenzj je natuurljk voor een job gaat sollcteren waarbj dt een groot deel utmaakt van je taken. Om vertrouwd te geraken met het utzcht van de testen, raden we je her ook aan om de demotesten op de webste van Selor te raadplegen. Bj sommge testen heb je bj de start ook een soort oefenmodule waar je kan zen hoe je moet antwoorden op de vragen. Moet k dan n één grote zaal een test afleggen? De grote, jaarljkse examens dateren ut het verleden. Toen huurde Selor een grote zaal en nodgde edereen samen ut om een test te doen. Tegenwoordg s dat net meer zo. Iedereen komt een eerste test afleggen op pc n de gebouwen van Selor. Je zt noot met meer dan 150 mensen n een zaal. Selor zorgt er ook voor dat je op je gemak kan ztten wanneer je de test aflegt. Maak k wel een kans tussen al de kanddaten? Veel mensen denken dat er altjd meer dan duzend kanddaten zjn voor een job bj de overhed. Dat s net meteen correct. Voor bepaalde jobs zjn er veel kanddaten, voor andere zjn er dan weer heel weng kanddaten. Het aantal kanddaten gaat vaak samen met het nveau van de job (er zjn mnder kanddaten met een masterdploma rechten dan kanddaten met een dploma hoger secundar onderwjs) en met het reële aantal vacatures. Voor bepaalde jobs zjn er verschllende vacatures. Je vndt het juste aantal altjd n de jobomschrjvng. Laat je noot afschrkken door het aantal kanddaten voor een job. Wat als k geslaagd ben? Voor de statutare jobs wordt na de selecte een rangschkkng van de geslaagden opgesteld. De persoon de bovenaan de ljst staat, s volgens Selor het meest geschkt om de job ut te oefenen. Hj of zj heeft de juste competentes voor de job. Er kunnen zoveel personen aan de slag als er functes openstaan (vnd je n elke jobschrjvng op voorhand). Is er emand bj de wegert, neemt de volgende zjn plaats n enzovoort. Telkens er een plaats vrj s, vraagt men aan de volgende persoon op de ljst of er nteresse s om te begnnen. Doorgaans bljft zo n ljst 2 jaar geldg. Het kan zelfs zjn dat je gecontacteerd wordt bnnen de perode voor een geljkaardge job bj een andere overhedsdenst. In plaats van een neuwe selecte te organseren, kan Selor de ljst van geslaagden doorgeven aan een andere overhedsdenst. Bj de contractuele jobs wordt net gewerkt met een rangschkkng van geslaagden. Je cv komt n aanmerkng bj de zoekopdracht, de volgende stap s dat je het ntervew aflegt bj de overhedsdenst. Daarna krjg je van dezelfde overhedsdenst je resultaat. En de boodschap of je al dan net de job hebt. Wat als k net geslaagd ben? Net edereen slaagt bj een eerste deelname. Je resultaat heeft n eder geval geen nvloed op je volgende sollctates bj Selor. Zolang je voldoet aan de deelnemngsvoorwaarden, mag je sollcteren voor eender welke job. Wl je echt de specfeke job, dan kan je altjd opneuw sollcteren moest het je de eerste keer net gelukt zjn

9 Moet k altjd n Brussel werken? De meeste jobs bj de (federale) overhed zjn n Brussel. De (hoofd)kantoren van de overhedsdensten bevnden zch vaak n de hoofdstad van ons land. De kantoren zjn meestal wel gemakkeljk te bereken met het openbaar vervoer. Ze bevnden zch vaak dchtbj een trenstraton, metro- of busstaton. Wanneer je bj de federale overhed werkt, krjg je ook je vervoerskosten van en naar het werk va het openbaar vervoer grats. Je krjgt je abonnement van je werkgever. Daarnaast zjn er nog overhedsdensten de ook lokale kantoren hebben n de provncehoofdsteden. Overhedsdensten zoals bjvoorbeeld Fnancën, de Rjksdenst voor Pensoenen, stellen ook mensen tewerk n andere steden. De gevangenssen van de federale overhedsdenst Justte waar je aan de slag kan als pententar bewakngsassstent, verpleegkundge, IT er, of maatschappeljk assstent, zjn verspred over het ganse land. In de jobschrjvng s aangegeven waar je de job moet utoefenen. Zelfs al start je bj sommge densten n Brussel, dan kan je achteraf je overzettng aanvragen naar een andere stad. Wat kan k nog doen bj Selor? Als k al ambtenaar ben? Selor s het selectebureau van de overhed. Selor rekruteert en selecteert neuwe medewerkers voor verschllende overhedsdensten. Daarnaast organseert Selor ook bevorderngsproeven voor ambtenaren en helpt Selor de nterne mobltet te bevorderen bnnen de (federale) overhed. Zo kan je, eenmaal je op vaste bass voor de federale overhed werkt, veranderen van job. Je kan sollcteren voor jobs de enkel openstaan voor ambtenaren. Zo kan je bjvoorbeeld veranderen van een onthaalfuncte bj de federale overhedsdenst Socale Zekerhed naar een job als calltaker bj de federale overhedsdenst Bnnenlandse Zaken. Een neuwe utdagng Als k een taaltest wl afleggen? Meer nfo: > Al ambtenaar? Je kan ook bj Selor terecht als je een taalcertfcaat wl behalen. Selor organseert taaltesten voor de kenns van de andere landstaal. Een taalcertfcaat Frans kan je nodg hebben voor de utoefenng van bepaalde jobs bj een lokale Brusselse overhedsdenst (bjvoorbeeld wanneer je een loketfuncte utoefent) of als je Belg bent en je sollcteert voor een functe n een taal de net overeenkomt met de taal van je dploma. In de meeste gevallen moet je echter geen taaltest afleggen als je sollcteert. Je moet ook net perfect tweetalg zjn om bj de federale overhed te werken. Je werkt en functoneert n de taal van de job waarvoor je sollcteert. Meer nfo: > Taaltesten Dverstet bj Selor s een realtet: sollctanten kunnen ontmoeten van verschllende horzonten. Ik vnd dat dat mjn job verrjkt, net alleen op professoneel gebed, maar ook op menseljk gebed. Ik ben er fer op dat k n een omgevng werk de geljke kansen utstraalt en de ook werkeljk garandeert! Alan Dupret, Als k n de bewakngs- of velghedssector wl werken? Selor organseert ook proeven voor mensen de een job wllen starten bj een bewakngsof velghedsfrma. Samen met de federale overhedsdenst Bnnenlandse Zaken zorgt Selor ervoor dat de verschllende frma s dezelfde deelnemngsvoorwaarden gebruken. Wl je zo n job utoefenen, dan moet je je eerst nschrjven bj een bevoegd opledngscentrum (je vndt de ljst terug op Deze nemen dan contact op met Selor om je n te schrjven voor de nodge testen. Eenmaal je geslaagd bent, kan je je opledng starten bj één van de opledngscentra. Na de opledng, nodgt Selor je nogmaals ut om een test af te leggen n verband met de wetgevng de verbonden s met de bewakngs-en velghedssector. Hoe weet k dat Selor geljke kansen bedt? Het team Dverstet bj Selor waakt over het geljke kansenbeled bj de nstroom van neuwe medewerkers bj de overhed. Selor wl dat de overhed een weerspegelng s van onze moderne samenlevng met haar rjkdom aan dverstet. Tjdens de selectetesten doet Selor er ook alles aan om een objecteve evaluate van de competentes te garanderen. Bj Selor hebben hudskleur, geslacht, geloof, handcap, seksuele voorkeur,... geen nvloed op resultaten. Enkel competentes tellen en edereen wordt op dezelfde maner behandeld. Selor wl daarom bepaalde doelgroepen aansporen om te sollcteren: vrouwen en mannen personen met een handcap of zekte personen van allochtone orgne personen de geen kans kregen om een opledng te volgen of af te maken personen n een stuate van socale utslutng en/of kansarmoede Admnstratef medewerker, screenng, Selor Meer nfo: > Testen voor de bewakngs- of velghedssector Meer nfo: > Geljke kansen

10 Hoe krjg k als vrouw of als man geljke kansen? Bnnen de federale overhed s slechts 1 manager op 6 een vrouw. Slechts 1 op de 5 sollctanten s vrouw. Vaak onderschatten vrouwen zchzelf of zjn ze zch net bewust van hun competentes en carrèremogeljkheden. Selor wl hen stmuleren voor een managementjob door het project Top Sklls. Va Top Sklls doorlopen de kanddates dezelfde proef als bj een echte managementselecte. Selor screent hen op 5 managementcompetentes (flexbel en verneuwend denken, vse en ntegrerend vermogen, verantwoordeljkhedszn en ntatef nemen, overtugen en onderhandelen, samenwerken en utbouwen van netwerken). Na afloop krjgen de kanddates de nodge feedback over hun sterke punten en ontwkkelngspunten. Daarnaast krjgen ze ook nteressante achtergrondnformate over het deale profel en de vereste egenschappen van een manager. Selor neemt nog meer ntateven om geljke kansen te beden aan vrouwen en mannen (gendermatere) door: aandacht te besteden aan de genderproblematek n de rekruterngsadvertentes (m/v) een evenwchtge jury samen te stellen de testen te screenen op genderproblematek (garanderen van neutraltet op vlak van geslacht) gendervertekenng bj mondelnge selectes te vermjden events rond deze thematek te sponsoren neuwe vrouweljke juryleden te zoeken voor managementselectes het standaard-cv voor managementjobs aan te passen waarbj deeltjdse ervarng geljkgesteld s aan voltjdse ervarng het utwerken van specfeke communcatekanalen voor vrouwen zodat zj op de hoogte zjn van de managementjobs en projecten. Meer nfo: > Geljke kansen Hoe krjg k als persoon met een handcap of als k een zekte heb, geljke kansen? Selor organseert geen aparte selectes voor personen met een handcap. Wj voorzen redeljke aanpassngen en aparte begeledng bnnen de gewone selectes zodat de handcap de deelname aan de test net verhndert of de resultaten beïnvloedt. Er zjn ook aanpassngen voor de taaltesten en bevorderngsselectes. Hoe kan k aanpassngen van de selectetesten aanvragen? Aanpassngen van selectetesten moeten aangevraagd worden va Mjn Selor op de webste van Selor: daarn moet een beschrjvng van de handcap gegeven worden en aangedud worden welke aanpassngen gewenst zjn. Laad er ook een attest van de handcap op. Eenmaal volledg ngevuld zullen de aanpassngen bj elke selecte automatsch voorzen worden. Afhankeljk van de selectetest en de handcap (vsueel, motorsch, audtef, leerstoorns of andere) voert Selor redeljke aanpassngen door en kan je je test afleggen n een aangepaste omgevng: testen afleggen op een pc met vergroot- of voorleessoftware, bralleleesregel of software voor dyslectc vragenformuleren aanpassen (A3-formaat n plaats van A4) tolk gebarentaal nschakelen mondelng afnemen van schrfteljke testen en pc-testen extra tjd verlenen. Dt zjn slechts enkele voorbeelden. Andere aanpassngen zjn ook mogeljk. Hoe weet k dat k aan een job geraak? Als je geslaagd bent voor een selecte voor de federale overhed, kan je kezen om op een aparte ljst van geslaagden te staan. Overhedsdensten de emand met een handcap wllen aanwerven, kunnen deze onbeperkt geldge ljst van geslaagden met een handcap raadplegen. 3% van het federale overhedspersoneel s voorzen voor personen met een handcap (met utzonderng van sommge overhedsdensten). Om dt doel te bereken werd de begeledngscommsse voor de aanwervng van personen met een handcap n het federaal openbaar ambt opgercht. Wordt mjn werkplaats ook aangepast? Als je aangenomen wordt, kan Selor je helpen met rchtljnen voor aanpassngen aan je werkpost bj je toekomstge werkgever. Herbj wordt rekenng gehouden met je moeljkheden en noden. Zo kan je n optmale omstandgheden je job begnnen. Meer nfo: > Geljke kansen Hoe krjg k als persoon van allochtone orgne geljke kansen? Selor wl dat meer kanddaten van allochtone orgne sollcteren bj de overhed. Eerst wllen we werk maken van het utbouwen van onze communcatekanalen. Wj wllen de jobs verspreden op de juste plaatsen. Selor beschkt ondertussen al over 500 adressen van verengngen en organsates waar we onze jobs wllen verspreden. Samen met deze organsates wllen we ook projecten utwerken en ervarngen delen

11 Hoe kan k de testen testen op neutraltet? Selor doet er alles aan opdat de testen geen dscrmnerende elementen op gebed van afkomst en cultuur bevatten. Specfek gaat Selor na of geslacht en afkomst een nvloed hebben op het meten van competentes. Daarom analyseert Selor zjn testen, vraag per vraag op neutraltet. Dt gebeurt n samenwerkng met de academsche en wetenschappeljke wereld. Bj de aankoop of de ontwkkelng van neuwe testen est Selor dat deze neutraal zjn en geljke kansen beden aan edereen. Daarom organseert Selor soms Test de test-sesses. Dan gaan mensen van autochtone en allochtone orgne nagaan of de testen neutraal zjn op gebed van afkomst en cultuur. Het s ook de gelegenhed voor Selor om de testen de demystfëren en aan te tonen dat het accent op competentes lgt. Kan k anonem sollcteren? Het verbeteren van pc-testen gebeurt anonem. Je naam, orgne en geslacht zjn net zchtbaar voor de personen de je test verbeteren. Ook bj de zoekopdrachten n de cv-databank voor contractuele jobs en de nterne markt bnnen de federale overhed zjn deze gegevens net zchtbaar. Selor selecteert je enkel op wat je kan. Hoe kan k meer weten over de projecten voor allochtonen? Vanaf end 2010 gaat Selor naar de verschllende grote steden (Brussel, Gent, Leuven, Luk, Charlero, ) en komt je persoonljk alles utleggen over de jobs bj de overhed, hoe je moet sollcteren, welke testen je moet afleggen, welke talen je moet beheersen, hoe geljke kansen gegarandeerd worden Je kan er ook workshops volgen en demotesten afleggen of deelnemen aan een sesse van Test de test op neutraltet. Eén van de doelstellngen s om te begrjpen wat personen van allochtone orgne tegenhoudt om te sollcteren bj de overhed, om oplossngen te vnden en om hen aan te sporen om te sollcteren. RONDE VA N BELGIË Om te kunnen sollcteren voor een job waarvoor je net over het juste dploma(nveau) beschkt, moet je eerst een nstapkaart behalen. Met deze proef gaat Selor na of je kan functoneren op een bepaald nveau. Het gaat dus net over een vervangng van het dploma, maar wel over het valorseren van competentes. De nstapkaartproeven bestaan ut twee computergestuurde testen, de respecteveljk 4 genereke competentes en het abstract redeneervermogen meten. De nstapkaartproeven werden ontwkkeld per opledngsnveau. Ongeacht de professonele context van de selectes, zjn het telkens dezelfde proeven voor het behalen van een nstapkaart. Hoe hoger het nveau, hoe moeljker de proef uteraard. De nstapkaart kan behaald worden door edereen: als je wl sollcteren voor een job waar een algemeen dploma voor gevraagd wordt, moet je dus eerst slagen voor de nstapkaartproef (bjvoorbeeld voor de job van pententar bewakngsassstent moet je een dploma hebben van het hoger secundar onderwjs. Heb je dt dploma net, dan kan je va een nstapkaart toch sollcteren voor de job van pententar bewakngsassstent). als je wl sollcteren voor de job waar een specfek dploma voor gevraagd wordt (bjvoorbeeld IT-programmeur), moet je de gevraagde ervarng n het domen van de job aantonen én slagen voor de nstapkaartproef. Als een selecte wordt opengesteld voor EVC, vnd je dt terug n de jobomschrjvng, bj de deelnemngsvoorwaarden voor de job. Met een nstapkaart kan je net sollcteren voor alle jobs: gereglementeerde beroepen (bvb geneesheer, jurst) zullen noot toegankeljk zjn va EVC. Meer nfo: > Testen Meer nfo: > Geljke kansen Maud De Raemaeker, Hoe krjg k geljke kansen als k mjn dploma net behaald heb? Het dploma vormt vaak een deelnemngsvoorwaarde waar men net onderut kan. Selor werkt er wel aan om mensen de geen dploma behaald hebben, maar wel de juste competentes en/of de nodge ervarng hebben voor een job, te laten deelnemen aan de selecteprocedures. Het project heet Eerder Verworven Competentes (EVC). Certfcaat Medewerkster methodologe en screenng, R&D, Selor Wat de nstapkaarten betreft kan k alleen maar zeggen dat het een posteve evolute s de de opgedane competentes en ervarng erkent. Het dploma s net langer een obstakel voor sommge jobs bj de federale overhed. EVC s echt een kans de gegrepen moet worden!

12 Hoe krjg k geljke kansen als k n een stuate van socale utslutng leef of n kansarmoede? In ons land leeft één burger op zeven onder de armoedegrens. Iemand met een job ervaart mnder socale utslutng en heeft meer het gevoel bj de maatschappj te horen. Daarom zet Selor zch n om jobs bj de overhed ook toegankeljk te maken voor deze mensen. Bj Selor werkt bovenden een ervarngsdeskundge n de armoede en socale utslutng de opgegroed s n de kansarmoede. Va zjn raadgevngen maakt hj ons aandachtger voor deze specfeke doelgroep en hj doet voorstellen om deze personen beter te bereken zodat ze ook de kans krjgen om te sollcteren. Amal Abdesadak, Admnstratef medewerkster, Selor Meer nfo: > Geljke kansen Snds aprl 2007 werk k op het onthaal van Selor. Ik had mjn cv aangemaakt op Selor.be maar dacht dat het nets zou opleveren. Ik heb maar een dploma van lager secundar onderwjs. Ik was ervan overtugd dat je om bj de overhed te werken een hoger dploma moest hebben. Ik zag mjn dploma dus echt als een strukelblok, veel meer dan het fet dat k van Marokkaanse orgne ben. Utendeljk hebben noch mjn orgne, noch mjn dplomanveau een nvloed gehad. Ik werd utgenodgd voor een ntervew en dat verlep goed. Mjn job bestaat ern om mensen de een taaltest of een selecte-ntervew moeten afleggen te ontvangen. Ik weet hoe zenuwachtg zj zch voelen, dus daarom ontvang k hen graag met een glmlach. Ondertussen heb k mjn studes hervat en dat lukt goed n combnate met mjn job. Ik raad edereen aan om te sollcteren bj de overhed en om vertrouwen te hebben n zchzelf. Iedereen krjgt een kans her! Werk, job dversté glechberechtgung together per tutt creatvdad Rad, posao разноликост за све δημιουργικοτητα muncă per te gjthe together Akaz bazgosha szansa ZENGİNLİK glechberechtgung عيمجلل 創 造 力 gléck kansen ensemble velfalt job apertura respeto за све bogatstvo Arbecht σεβασμο dverstate Pune ubwubash szacunek ةاواسملا marabar DEĞER ARTIMI samen 平 等 µplus-value für alle opportunty, chance nseme conjunto prlka, sreća, mogućnost богатство kréatvtét EŞİTLİK مارتحإ για ολους tolerantă 機 會 OTWARTOŚĆ ehteram tolerm dverstet rchesse gelegenhet for all Lavoro, mpego oportundad poštovanje посао respekt δουλεια pentru tot 工 作 ÇEŞİTLİLİK Praca rspetto voor edereen kreattvtät added value Trabajo толеранција, трпељивост oppenheet ouverture RÓŻNORODNOŚĆ egoltate barazm πολυμορφια حماستلا respekt mokhtalef BERABER једнакост zajedno 機 會 Kar Traval, emplo, job raznolkost glechheet rqueza égalté gualdad HERKES İÇİN fortuna, opportuntà equalty geljkhed creatvtà za svakog dversdad zgjuares ةميق ةدايز HERKES İÇİN ىنغ opportunté gemensam creatvty verschddenheet KREATYWNOŚĆ gemensam kreatvnost ανοχη fat meerwaarde 公 差 $ansă Praca respect chancen срећа (шанса) μαζι HOŞGÖRÜ ανοιγμα tolerranza/tolleranza? صرفلا arbet se bashku Employment, work, ŞANS tolerancja uguaglanza 尊 重 dversty креативност toleranz por todos créatvté toleranca заједно pour tous SAYGI عادبإ mpreună tolérance ισοτητα respekt İŞ πλουτος chance mehrwert pasur 所 有 dverstà creatvtate ευκαιρια toleranz YARATICILIK respect عونتلا tolerancja jednakost поштовање tolerance jednakost Werk, job dversté glechberechtgung لمعلا за све szansa ZENGİNLİK glechberechtgung عيمجلل 創 造 力 gléck nseme conjunto prlka, sreća, عيمج богатство kréatvtét EŞİTLİK

13 VU: Marc Van Hemelrjck Bschoffshemlaan Brussel Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd paper door de beschutte werkplaats Manufast ABP Wetteljk Depot: D/2010/7737/71 Oktober Grats nfoljn

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Kijk verder! Vind jouw route. welkom #opendagnhl. Ontdek meer op:

Kijk verder! Vind jouw route. welkom #opendagnhl. Ontdek meer op: Kjk verder! Vnd jouw route welkom #opendagnhl Ontdek meer op: Café C0030 Welkom! Welkom op de NHL Open Dag! Onze studenten en docenten vertellen je graag alles over onze opledngen, de hogeschool en het

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg Do SS er Jos Kersten& Tonny van de Pasch n Nederland wordt sprtuele zorg n de verplegng belangrjk en relevant geacht, maar het ontbreekt desondanks aan systematsche aandacht ervoor: zowel n het onderwjs

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie