Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135"

Transcriptie

1 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: dd We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0) Page 1 / 7

2 Auxpress dudeljk Bj we kunt u terecht voor betrouwbare cloud densten waar houden ze zch mee bezg en hoe zen ze de toekomst van de cloud Samen met het vakblad PC Magazne on derzochten we de evolute van cloud computng n de Benelux We namen contact op met lokale provders maar stelden dezelfde vragen ook aan nternatonale spelers met een lokale klantendenst T f k I at meteen ƒ werd s dat de klasseke W W aanbeder van pure webhostng en DNS densten heeft afgedaan We geen sexy densten kan beden rond onlne opslag back up naar de cloud of onlne desktop speelt net meer mee op topnveau Wel zjn de verschllende aanbeders het net helemaal eens over de snelhed waarmee deze neuwe technologeën gaan doorbreken Zo verklaren heel wat bedrjven de lokale malserver en web server n het bedrjf al dood en begraven en zetten ze ook lokale back ups maar meteen op de ljst van bedregde dersoorten Anderen wjzen er daarentegen op dat er soms goede redenen zjn om bepaalde applcates lokaal te houden Soms veresen het netwerk de toepassng of de gegevens om n het bedrjf zelf verwerkt te worden We stellen her bondg een selec te voor van cloudaanbeders de Nederlandstalge ondersteunng beden en mnstens opslag en een e mal en kalenderfuncte n hun gamma hebben Voor een utgebreder dosser verwjzen we u naar het nummer van PC Magazne dat nu n de wnkel lgt of naar www pcmagazne be Speeltun voorbj De cloud s net langer het speeltuntje voor testsystemen of softwareontwkkelng maar een volwaardge concurrent voor de klasseke IT nfrastructuur de vroeger n het bedrjf of bj de hostngprovder stond et ljkt wel alsof veel bedrjven besef fen dat verzet weng zn heeft Daarom kezen ze maar zelf hoe en bj we ze clouddensten nrchten en afnemen et s ook opvallend dat we van veel ntegratoren vernamen dat klanten vaak onrealstsche f nancële verwachtngen hebben De cloud draat gelukkg dus net meer rond de beste keuze van vrtualsatetechnologe maar rond de beste maner om effcënt uw busness te draaen tegen een verantwoorde kostprjs Wees echter realstsch en kr tsch bj uw zoektocht naar een provder er hangt nu eenmaal een prjskaartje aan de luxe om een partner te hebben de steeds telefonsch berekbaar s vlot Nederlands praat en uw spe cfeke bedrjfsomgevng kent en begrjpt Ook achterlggend zjn er grote verschllen n de nfrastructuur om de uptme en de contnuïtet van systemen te garanderen In een publek cloudmodel hebt u daar nau weljks controle over dus denk goed na met we u een contract afslut en hoe u gaat garanderen dat ze de beloofde SLA s zullen waarmaken Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0) Page 2 / 7

3 Belgacom cloud Als lokale troef wjst Belgacom op hun meerdere hgh ter datacenters n Belgë en op het fet dat ze zeven dagen op zeven ondersteunng geven n het Nederlands Frans en Engels Kmo s en grote bedrjven krjgen bovenden een account manager toegewe zen de hun belangen behartgt Doordat ze zowel vaste als mobele netwerkdensten n egen beheer leveren kunnen ze effecteve end to end SLA s aanbeden Flexbel zjn ze ook want voor som mge clouddensten werken ze samen met Mcrosoft en worden de servces vanut datacenters n Ierland geleverd www belgacom be Belganostng Belganostng mkt naast kmo s ook op de partculere markt Omdat ze als lokale speler op het vlak van prjs noot kunnen concurreren met de grote provders zjn ze vooral gespecalseerd n maatwerk voor de klant Bj elke vraag kjken ze wat er mogeljk s Desnoods wordt er voor een bepaalde klant een neuw systeem opgezet Ook hostng op maat s een opte n Lnux of Wndows en ook met specfeke extra software als de klant dat verlangt www belganhostng be f L Bella Servces Belganostng Bella Servces zt al meer dan 15 jaar n de hostngwereld en rcht zch op zelfstandgen verengngen kmo s en partculeren De fo cus lgt vooral op cloudaanbedngen voor e mal en n mndere mate op webhostng Websteont k wkkelng wordt utbesteed aan bedrjven de zch hern specalseren www bella be Auxpress I SERVXCES cheops CeOpS TechnolOgy IManagng IT Networks Cheops Technology beheert de systemen van hun klanten n hun egen datacenter n Edegem Naast klasseke vrtuele hostng en e mal krjgen ze veel vraag naar clouddensten als storage replca te back up en Offce 365 Ook remote montorng management en co servcedesk management vnden klanten nog altjd belangrjk www cheops be Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0) Page 3 / 7

4 Auxpress ClearMeda NV De klanten van ClearMeda zjn bedrjven tot 250 medewerkers Ze beden zowel shared als dedcated webhostng aan Daarnaast ztten ook densten rond hosted Mcrosoft Exchange en shared Mcrosoft Dynamcs CRM n hun portefeulle Websteontwk kelng doen ze net zelf maar besteden ze ut Er s vooral vraag naar hosted desktops waarbj men gebruk kan bljven maken van dezelfde applcates als voorden De nterne malserver wordt ver vangen door osted Exchange ClearMeda wl zjn klanten vooral correct nformeren over de velghed van de cloudoplossngen de bj een professonele cloudprovder meestal beter s dan bj lokaal beheerde nstallates ClearMeda www clearmeda be m 11 I Combell Combell bedt al clouddensten aan snds 1999 al was er toen van de cloud nog geen sprake Ze gaan voor een zo rum mogeljk aan bod De vraag naar gestandaardseerde hostngoplossngen zoals domennamen hostng e mal en SSL certfcaten zt nog altjd n de lft Snds 2005 beden ze dedcated servers en cloudservers aan voor bedrjfskrtsche webstes en applcates De klant heeft bj Combell de keuze tussen publeke prvate of hybrde cloudoplos sngen www combell com Jfc Combell Your host on the nternet Dmenson Data Dmenson Data s een grote speler actef n meer dan 50 landen un publeke cloudnfrastructuur zt verspred over datacenters n zes landen waarvan er één zch n Belgë bevndt en één n Ne derland un klanten zjn zowel kmo s als grote ondernemngen Enerzjds zjn ze een lokale ntegrator op het gebed van netwerk datacenters managed servces en consultancy anderzjds een nternatonale speler voor publeke en prvate clouddensten Dmenson Data heeft dan ook een zeer rume waaer van onlne densten eucloud dmensondata com s dmenson data Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0) Page 4 / 7

5 Auxpress EASI EASI s een Belgsch bedrjf dat zch voornameljk focust op md delgrote ondernemngen Ze onderscheden zch van de grote jongens door de nadruk te leggen op flexbltet oewel ze een aantal standaard oplossngen hebben werken ze vooral op maat Ieder cloudproject vergt dan ook een ets andere aanpak en vaak komen er crea teve oplossngen bj kjken om te voldoen aan deze specfeke esen www eas net P Ecolomcs be Ecolomcs be s ld van de Van RoeyICT Group en heeft de kmo als belangrjkste doelgroep un klanten wllen zch lever geen zor gen maken over systeembeheer onderhoud en troubleshootng maar anderzjds toch de garante krjgen dat hun systemen altjd en overal beschkbaar zjn un cloudoplossng Assurlne bedt mogeljkheden de voor de doorsnee kmo moeljk of enkel tegen een hoge kostprjs onste te realseren zjn zoals tcketng server health montorng moble devce management en asset manage ment www ecolomcs be ecolomcs RealDolmen RealDolmen mkt op de kmo markt en dat n bjna alle sectoren met hybrde en publc cloud ntegratedensten un klanten m greren vooral commodtytoepassngen als e mal portals en CRM naar de cloud omwlle van de beschkbaarhed van de oplossngen en wegens de beperkte nood aan maatwerk Ook Back up as a Servce s popular omdat dt een heel tjdsntenseve actvtet s de extra bevelgng vraagt Va de cloud gebeurt dt automatsch naar een externe locate www realdolmen com R AL Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0) Page 5 / 7

6 Auxpress j Slcon N V I CT ALL ONE soujtqw5i j Slcon mkt op de kmo markt met hostngdensten en het boek houdpakket Vence n ASP model un klanten vragen momenteel veel naar onlne back up Offce 365 en de klasseke antspamfor mules n de cloud Daarnaast s Slcon een van de aanbeders de zware grafsche toepassngen als voorbeeld geeft bj toepassngen de moeljk naar de cloud te brengen zjn www slcon be j Smac ICT Nederland Smac rcht zch n eerste nstante met genereke oplossngen op klanten met 200 tot werkplekken en levert een breed scala aan managedservces server denstverlenng met de klemtoon op storage en werkplekdensten als onderdeel van totale outsourcng De echt grote cloudprovders leveren beperkte commodty densten maar dat s net de markt waarn zj zch be wegen ze wllen vooral succes boeken door een klantgerchte en persoonljke aanpak B A www smac com VA hi BB StratoAG et Dutse Strato mkt zowel op consumenten als op klene bedrj ven Momenteel s hun popularste clouddenst het onlne stora geplatform Drve dat net alleen va de browser maar va een veelvoud aan verbndngsprotocollen te benaderen s erdoor s het storageplatform breed nzetbaar en kan de beheerder zjn egen back upstratege bepalen De prmare opslag zal meestal lokaal bljven maar de back up van de gegevens gebeurt steeds meer n de cloud Op de markt concurreren ze wel rechtstreeks met de grote cloudprovders maar ze proberen qua servce prvacy en zelfs qua prjs een meerwaarde te beden www strato nl 1 STRATO Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0) Page 6 / 7

7 Auxpress Telenet Telenet mkt op alle ondernemngen en overheden n Belgë Er wordt vooral naar maloplossngen gevraagd het woord n de brede zn van maar ook vrtuele servers cloudgebaseerde applcates zoals boekhoudpakketten ERP en CMS systemen en webhostng bljven popular Kmo s vragen een betaalbare flexbele en velge e maloplossng de ook samenwerkngsmogeljkheden bevat Voor vrtuele servers s het heel belangrjk dat klanten op geljk welk ogenblk zelf resources kunnen aanpassen naar gelang de veranderende behoeften van hun bedrjf Zo betalen ze enkel voor wat ze verbruken 1 www telenet be busness I I telenet I Thnfactory NV Thnfactory s een Belgsche cloudprovder de zjn ICT partners n de Benelux helpt om hun busness te transformeren naar de cloud Ze doen dt door een webportaal aan te beden waarmee de partners ICT oplossngen kunnen bouwen en onderhouden Daarbj horen kant en klare densten zoals 9mBQP MMMllMjLjB JM e mal en back up maar ook een vrtueel datacenter met egen servers Ze merken M Jc grootste groe n vrtuele servers en de cloudwerkplek www thnfactory com Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0) F +32(0) Page 7 / 7

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN 1/7 \ ICT zou moeten werken als een nutsvoorziening: als stroom uit een stopcontact of als water uit de kraan. In theorie kan cloud

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

De Frontrunners Scan. Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12

De Frontrunners Scan. Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12 De Frontrunners Scan Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12 De Frontrunner Scan Dit is een Doe-het-Zelf questionnaire/scan die u een inzicht geeft op de vraag hoe goed u scoort op de 8

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie