KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers"

Transcriptie

1 200 KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee Nummer 1, januari 2014 Al wee eeuwen mobiel De 8 van IGO bepalen oekoms KMar Secies Siekem in de schijnwerpers

2 Inhoud Leijens reageer 6-9 IGO: een blik op de oekoms Colofon De ach De Koninklijke Marechaussee onwikkel zich de komende jaren van een gebiedsgebonden naar een informaiegesuurde organisaie. Maar hoe zie die organisaie erui? Wa beeken da voor de disricen en de brigades? Hoe gaan we me elkaar werken en hoe voeren we he in? Secie Siekem aan he woord Wa ze precies doen is voor niemand ech duidelijk. Maar daar kom nu verandering in. Als he werk van he Team Criminele Inlichingen (voorheen de CIE) en de secie Bijzondere Diens meer bekend is draag da namelijk bij aan een beere informaieposiie van beide diensen De srijd egen IED-makers En verder De srijd egen Improvised Explosive Devices in Afghanisan is nog nie gesreden. Twee KMar-medewerkers dragen in he forensisch Couner-IED laboraorium in Kabul hun seenje bij om sporen e vinden die naar de daders leiden. 04 KMarKor 12 Lowlands Grenade Van paard o salen ros 20 KMarren me 21 KMar in de media 22 Mensen 23 Groeen ui Cover Al wee eeuwen mobiel Te voe en e paard. Da waren in de begin jaren van de KMar de middelen voor verplaasing. In de archieven van he NIMH vond de redacie bijgevoede pren van P.F. Brunings. Hij maake in 1886 deze ekening van wee marechaussees. KMarMagazine is een uigave van he Cluser Communicaie, Ceremonieel & Evenemenen van Saf Commandan Koninklijke Marechaussee geproduceerd door he Mediacenrum Defensie. Hoofdredacie: Wilfried Goos Eindredacie: Rober den Harog Redacie: Mediacenrum Defensie Redacieraad: Ellen Beernink, Amanda de Boer-Bijl, Simone van Buren, kapiein Geer Fransen, Fanny Bloemers-Geurs, Benjamin Hol, Anouk Fransen, Barbara Zeelenberg- Kelderman Telefoon: (070) MDTN: * Redacieadres: Van Alkemadelaan 85, posbus 90615, 2509 LP Den Haag adres: Vormgeving: MCD Foografie: MCD e.a. Druk: OBT bv, Den Haag Adreswijzigingen: Voor medewerkers van de Koninklijke Marechaussee word he posadres da in PeopleSof saa gebruik. Di is uisluiend via PeopleSof e wijzigen. Abonnees die nie (meer) werkzaam zijn bij de Koninklijke Marechaussee kunnen adreswijzigingen doorgeven via Overname van arikelen of delen daarvan is alleen oegesaan me oesemming van de redacie. Aan de inhoud kunnen geen rechen worden onleend. In december heb ik de 8 van IGO gepreseneerd. Meeen bleek hoe ineressan he fenomeen communicaie soms kan zijn. Alleen al he geal 8 bleek voer voor speculaies. Ik heb al een aardige hoeveelheid redenen gehoord waarom we voor een ach-punenlijs gekozen zouden hebben. Is he misschien een rapporcijfer? We gaan nie voor een zesje, maar voor een mooie voldoende? We gaan voor de ien en zijn evreden me een ach? Uieraard is da allebei waar. Ook bij he uileggen van onze IGO-plannen aan de miniseries die onze rekeningen bealen krijg ik vaak meer dan een ruime voldoende voor he idee. Nu ook nog een ach voor de uivoering halen... Weer andere collega s herkenden in de 8 een bekend IGO-heoriemodel, da laa zien da he verzamelen, analyseren en gebruiken van informaie een proces is da zich alsmaar blijf herhalen. Weer anderen dachen he lemniscaa ( de liggende 8 ) e herkennen. Da is in de wiskunde he symbool voor oneindig. Dus: informaiegesuurd opreden is ies da we alijd moeen blijven doen? Informaie is nooi af? We blijven onszelf vooraan alijd veranderen? Of zijn de 8 van IGO misschien he begin van een op-10 die nog verder afgemaak moe worden? He zijn allemaal mooie gedachen. Zo blijk maar weer da je me genoeg fanasie en creaiviei aan alles een eigen invulling kun geven en da he dan nog kan kloppen ook. Toch zijn de 8 van IGO over een aanal zaken ook glashelder en laen ze geen misversand besaan over wa we gaan doen. Samen zijn ze de opelsom van heel veel gesprekken op allerlei niveaus. De 8 van IGO geven zo simpel en duidelijk mogelijk aan welke marsroue we als Koninklijke Marechaussee de komende jaren nemen. Verderop in di magazine saan ze nog een keer op een rij. Ik wil alle collega s van hare uinodigen om ze nog eens door e lezen, ze naas je eigen plan e houden en daarbij jezelf de vraag e sellen: wa wil jij da de 8 van IGO voor jou gaan beekenen? Ik wens u veel leesplezier, Luienan-generaal dr. Hans Leijens Commandan Koninklijke Marechaussee Foo: Nederlands Insiuu voor Miliaire Hisorie KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 3

3 KMarkor Uireiking draaginsignes aan rijksambenaren Zevenien rijksambenaren op Bonaire hebben een draaginsigne onvangen ui handen van CKMar. Ze onvingen he draaginsigne omda ze onlangs de opleiding Algemeen Opsporingsambenaar Caribisch Nederland me goed gevolg hebben afgerond. Secrearisgeneraal van Defensie, Erik Akerboom, was ook bij de uireiking aanwezig. CKMar prees de rijksambenaren voor hun presaie: Jullie presaie is van groe waarde voor de Marechaussee, maar ook voor he Caribisch Gebied. Voor de Marechaussee omda vooral jullie hier de ogen en oren van onze organisaie zijn. Jullie spreken de aal, kennen de culuur en de siuaie beer dan veel andere collega s. Jullie zijn de sleuel o veiligheid in he Caribisch Gebied. Doorda jullie nu nog breder inzebaar zijn, word jullie bijdrage nog waardevoller. Voor de Marechaussee, maar zeker ook voor de veiligheid in he Caribisch Gebied. Nieuwbouw BSB een fei He conrac Nieuwbouw voor de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachen (BSB) op Camp New Amserdam in Soeserberg is onderekend. Da houd in da er na jaren van uisel gesar gaa worden me de bouw van een pand waarin alle verschillende funcionalieien, die de BSB nodig heef, zijn verzameld. De oplevering van he nieuwe gebouw van de BSB saa gepland in Warchild goede doel 200 jaar KMar De Marechaussee gaa in 2014, he jaar waarin ze 200 jaar besaa, zoveel mogelijk geld ophalen voor Warchild. Warchild probeer kinderen in conflicgebieden e helpen hun oorlogservaringen e verwerken en ze perspecief e bieden voor de oekoms. Di doe ze door de kinderen onderwijs e geven psychosociale hulp e bieden me spor en spel. CKMar gaf he officiële sarscho voor de acie KMar voor Warchild op de nieuwjaarsrecepie. Hij onhulde ook een speciale YPR me sriping die word ingeze bij verschillende evenemenen. Di jaar is er bij alle evenemenen gelegenheid om een donaie e doen voor Warchild. Daarnaas worden er speciale acies georganiseerd, waaraan u kun bijdragen. Zo organiseer he OTCKMar een spinningmarahon en een benefieavond me opredens van KMar-bands. Ook op Schiphol word aan diverse acivieien gewerk. De opbrengs word op de Wapendag 2014 aan Warchild overhandigd. Heef u ook een goed idee en heef u daarbij onderseuning nodig, dan kun u conac opnemen via de me wapenadjudan Ed Schuur. Brigade Limburg Zuid win IGO-award De brigade Limburg Zuid heef de IGO-award 2013 gewonnen. De brigade roefde me he gebruik en informaiegesuurde inze van he MTV, de BSB, de disricssaf Noord-Oos en de secie Inelligence van he disric Schiphol af. Limburg Zuid onving op de nieuwjaarsrecepie ui handen van CKMar een geldbedrag van euro, een plaquee voor in he brigadegebouw en een wisselbokaal voor de bese inzending op he gebied van informaiegesuurd opreden. Commandanen bezoeken missiegebieden De Nederlandse miliairen in de missiegebieden zijn rond de Kersdagen nie vergeen. De operaionele commandanen hebben hun eenheden bezoch en me de miliairen gesproken. Luienan-generaal Hans Leijens, commandan Koninklijke Marechaussee, verbleef me commandan Landsrijdkrachen luienangeneraal Mar de Kruif kor bij de uigezonden miliairen in Afghanisan. Ze spraken me diverse miliairen van he Naional Suppor Elemen en miliairen werkzaam op he hoofdkwarier van ISAF over verschillende onderwerpen. Plaasvervangend commandan Koninklijke Marechaussee Hillie Beenjes verbleef een aanal dagen in Zuid-Soedan. Zij bezoch verschillende locaies in he land waar marechaussees werken. KMar Serious Reques groo succes De acie KMar Serious Reques heef euro opgebrach. Op iniiaief van eerse luienan Erik Sneep verrokken op 20 december veerig collega s voor een 140 kilomeer lange run-bike-run van he opleidingcenrum in Apeldoorn naar Leeuwarden. Daar aangekomen overhandigden ze bij de brievenbus van he glazen huis de cheque aan 3FM-dj Giel Beelen. Serious Reques focuse zich vorig jaar op kinderen die serven aan diarree. De KMar zee zich nie alleen in Nederland in voor Serious Reques. Op he NAVO-hoofdkwarier in he Afghaanse Kabul legden Nederlandse marechaussees, maar ook andere miliairen een zogenoemde runbike af. Ze renden 140 kilomeer op een loopband en fiesen ongeveer 350 kilomeer op de homerainer. Oproep: Hisorische foo s gezoch De redacie van KMarMagazine is in he kader van 200 jaar KMar op zoek naar hisorische foo s van de Koninklijke Marechaussee. Heef u nog oude foo s en wil u deze graag delen me andere collega s? Suur uw foo s dan op. Wellich word uw foo me bijbehorend verhaal dan wel in een van de volgende uigaven van de KMar gepubliceerd. U kun uw foo s van goede kwaliei en voorzien van een kore beschrijving suren naar: Wachhuisjes Soesdijk overgedragen De collecie van he Hisorisch Depo KMar is uigebreid me een aanal bijzondere nieuwe aanwinsen. Op 11 december namen medewerkers van he depo de wachhuisjes van paleis Soesdijk in onvangs. Voorda de overdrach plaas vond zijn de huisjes ui 1883 grondig opgeknap. Voor de gelegenheid waren de medewerkers van he depo gekleed in oude uniformen. KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 5

4 Groe ambiies me informaiegesuurd opreden De 8 van IGO geven meer duidelijkheid De Koninklijke Marechaussee onwikkel zich de komende jaren nog meer naar een informaiegesuurde organisaie. Maar hoe zie die organisaie erui? Wa beeken da voor de disricen en de brigades? Hoe gaan we me elkaar werken en hoe voeren we he in? Me de 8 van IGO heef de Marechausseeraad een aanal beslissingen genomen die daar meer duidelijkheid over geven. Teks: Wilfried Goos en Benjamin Hol Foo: Hans Lebbe He afgelopen jaar is binnen de Koninklijke Marechaussee op allerlei manieren meegepraa over informaiegesuurd opreden. Op de managemenconferenie en de onderofficiersconferenie, ijdens eamleidersdagen en in speciale werkgroepen; overal sond he hoog op de agenda. In december heef de Marechausseeraad op basis van alle inpu die er op da momen lag een aanal besluien genomen over hoe de Koninklijke Marechaussee informaiegesuurd gaa opreden en hoe de organisaie daar de komende jaren op word aangepas. Eén informaiegesuurde Marechaussee Commandan luienan-generaal Hans Leijens verelde ijdens zijn speech over de 8 van IGO op de nieuwjaarsrecepie nog eens waarom de Koninklijke Marechaussee deze riching heef gekozen: We moeen als Koninklijke Marechaussee mee me onze ijd. Informaie gaa sneller, de wereld is kleiner geworden. Toen we werden opgerich in 1814 zaen we in heel veel kazernes, dichbij he probleem da we moesen oplossen. Anno 2013 is de wereld een suk kleiner geworden en gaan de veranderingen seeds sneller. He denken in bewakingsgebieden help ons nu nie meer. We moeen landelijk informaie delen en me die informaie onze mensen snel inzeen waar ze he meese effec hebben. We moeen nu opreden als één Koninklijke Marechaussee. Alleen op die manier kunnen we ook in de oekoms klaarsaan voor de veiligheid van de Saa. Organisaieveranderingen Informaiegesuurd opreden is geen nieuw fenomeen voor de Koninklijke Marechaussee. Er word al veel informaiegesuurd gewerk, maar de komende jaren ze de Koninklijke Marechaussee de volgende sap: he aanpassen van de hele organisaie. Teams worden landelijk rechsreeks aangesuurd door één landelijke acisch commandan en he Profiling, Targeing & Tasking Cenre (PTTC). Er onsaa één informaieorganisaie binnen de Marechaussee. Daardoor verdwijn he disricsniveau ui de organisaie. De brigadecommandan zorg er vooral voor da de eams klaar zijn voor he uivoeren van hun opdrachen, onderhoud conacen me keenparners en geef geen direce leiding meer aan de operaie. Toch verander nie alles in één keer. >> De 8 van IGO 1. Informaiegesuurd opreden We gaan van gebiedsgebonden naar informaiegesuurd opreden. 2. Landelijke spreiding We werken in vase eams. Deze eams saren vanaf brigades verspreid in he hele land. 3. Brigade blijven de huisbasis voor de eams Brigades zijn nie langer veranwoordelijk voor de aansuring van de eams maar voor de personele en maeriele gereedheid en de conacen me de parners. Operaionele onderseuning en bedrijfsvoering beleggen we zo dich mogelijk bij de operaie. 4. Er kom een landelijk acisch commandan De landelijk acisch commandan suur de eams rechsreeks aan. Deze commandan zorg er ook voor da alle benodigde informaie real-ime en 24/7 beschikbaar is en da er voldoende onderseuning is me de juise middelen. Hij maak daarvoor onder meer gebruik van he PTTC. 5. He gaa om he effec De eamleider is veranwoordelijk voor hoe hij zijn opdrach uivoer. He e behalen effec saa cenraal. Hij beschik over de daarvoor benodigde mensen en middelen maar kan ook erugvallen op de landelijke onderseuning voor exra mensen of middelen. 6. Disricssaven verdwijnen Door he herverdelen van aken van de disricen naar onder andere he PTTC en de brigades, worden de disricssaven afgebouwd en verdwijnen ze uieindelijk. 7. Ruime voor (nieuw) vakmanschap Informaiegesuurd opreden vraag om (nieuw) vakmanschap. He werk word seeds complexer. De kwaliei van ons werk moe worden verbeerd. We maken ijd en geld vrij voor opleiding en onwikkeling, onder andere door de opriching van een IGO-academie. 8. Informaiegesuurd opreden vraag goede randvoorwaarden Beere randvoorwaarden zijn nodig, zoals sae-of-he-ar informaisering in de operaie. Daarnaas zoeken we, samen me de medezeggenschap, naar eigenijdse afspraken voor personeel en organisaie die zowel de individuele als de organisaiebelangen dienen. KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 7

5 Leijens zei daarover: De komende jaren laen we de huidige brigadelocaies besaan. We houden wa da beref landelijke spreiding, wan we hebben ook landelijk werk. Er besaa wel eens he beeld da we collega s ui Den Helder de ene dag in Hoogerheide en de andere dag in Maasrich gaan inzeen. Da is nauurlijk nie de bedoeling. Majoor Tjeerd Boomsma, beleidsadviseur disricssaf Noord-Oos Ik snap de gedache acher de onwikkeling. Ik vind he posiief da we meer gaan suren op he effec, zo zijn we daar waar we nodig zijn. Di maak he voor de collega s op sraa nog leuker en je doe er alijd oe. Ik kan me voorsellen da collega s zich zorgen maken over hun rol. Ik zou he mooi vinden als ze vanui he perspecief van de organisaie naar deze verandering kunnen kijken. Tijden veranderen en de snelheid van informaiedeling helemaal. Vandaar da informaiegesuurd werken verklaarbaar is, vanui de ijd geredeneerd. Opperwachmeeser Hareld Linsen, recherche op brigade Oosgrens-Midden Juis als er meer effec behaald gaa worden, zullen er ook meer onderzoeken worden gedraaid. Wa ik posiief vind is da we onze informaie gaan cenraliseren zoda de héle KMar er gebruik van kan maken in de operaie. Zo word de verbinding ussen de informaie van én aan collega s op sraa sneller gedeeld. Juis omda de informaie vaak vluchig is, is he zaak om over zo weinig mogelijk schakels informaie e delen. En de krach zi dan in he landelijke, acuele beeld waardoor we nog beer in saa zijn boeven e vangen of criminaliei zelfs e voorkomen. Adjudan Lex Brouwer, disricsadjudan disric Wes Ik geloof absoluu in de riching waar we nu als KMar voor hebben gekozen. Naas snelheid zijn zorgvuldigheid en kwaliei van wezenlijk belang. Nie alleen voor wa we aan he opbouwen zijn, maar ook voor he besaande. Belangrijk is da we de mensen meenemen in he nieuwe; van gebiedsgebonden naar informaiegesuurd werken. De echniek van vandaag de dag geef meer mogelijkheden en die gaan we inzeen. Waar we nie aan voorbij moeen gaan is he newerken me de mensen om ons heen. Hier kom veel informaie vandaan die bruikbaar is voor ons. Als we oog houden voor de medewerkers en goede informaie me elkaar delen gaan we sappen maken! Van gebiedsgebonden.. De Koninklijke Marechaussee in Nederland is nu nog ingedeeld in bewakingsgebieden. Door gebiedsgebonden werken gaa mogelijk informaie verloren die elders in he land bruikbaar zou kunnen zijn. We denken en werken nu nog vooral in bewakingsgebieden van brigades. Planning Volgens de huidige planning moe heel de Koninklijke Marechaussee in 2017 op de nieuwe manier werken. In 2014 cenraliseer de Inel-organisaie en kom er een landelijke acisch commandan. Ook worden de aken van de disricssaf van DLBE elders ondergebrach. In 2015 volgen de disricssaven van Noord-Oos, Wes en Zuid. De saf van disric Schiphol word in 2016 als laase afgebouwd. CKMar noem de plannen ambiieus, maar haalbaar. We doen ons bes om deze planning e halen. Eén ding is zeker: we gaan di doen. De onwikkeling van gebiedsgebonden naar informaiegesuurd is onomkeerbaar. Reacies Na de presenaie van de 8 van IGO zijn er op veel plaasen in he land informaiesessies georganiseerd, waar commandanen de plannen voor de komende jaren hebben oegelich. Leijens heef me belangselling de reacies gevolgd: Veel collega s zeggen da ze de plannen snappen en de riching onderseunen. Tegelijkerijd hebben ze ook veel vragen over hoe we alles exac gaan invullen. Ook willen mensen ween wa de onwikkelingen voor henzelf beekenen. Wij ween ook nog nie alles, wan de onwikkelingen zijn nog in volle gang. Maar wa we wél ween communiceren we nu al. < Kapiein Ber van der Pluijm, hoofd Operaiën brigade Limburg Zuid He is alijd goed om me je ijd mee e gaan. Ik vind he persoonlijk een goede onwikkeling. Ik wee nie wa de oekoms breng, maar veranderingen geven mij ook energie. Ik wil er graag een posiief aandeel in hebben. Ik merk da we onszelf als organisaie aan he onwikkelen zijn en ons op de kaar zeen voor de veiligheid van de Saa. Nauurlijk ben ik ook benieuwd wa he mij persoonlijk gaa brengen. Maar da zal de ijd uiwijzen..naar informaiegesuurd opreden. In de oekoms verzamelen we alle informaie op één locaie, he PTTC. He PTTC gebruik deze informaie om rechsreeks de eams aan e suren. Da maak de Koninklijke Marechaussee nog flexibeler: we zijn dáár waar he erop aankom. Ook leid he nog beer delen van informaie o nog meer resulaa. KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 9

6 Secie Bijzondere Diens en Team Criminele Inlichingen Hoe siekem zijn ze eigenlijk? Ze geven hun werkwijzen nie prijs. Op he journaal komen ze nooi er sprake en successen vieren ze binnenskamers. KMarMagazine sprak me de leidinggevenden van wee zogenoemde secies Siekem, luienan-kolonel Jan de Lange (hoofd van de secie Bijzondere Diens) en kapiein Jaap Ober hoofd van he Team Criminele Inlichingen (voorheen Criminele Inlichingen Eenheid CIE, red.). Beide secies hebben behoefe aan meer bekendheid, wan iedereen kan een bijdrage leveren aan he verbeeren van hun informaieposiie. Teks: Rober den Harog Foo: sergean-majoor Gerben van Es Wie zijn jullie en wa is jullie aak? Jaap Ober (JO): He TCI val organisaorisch onder de brigade Recherche. De ruim zesig collega s die bij mijn eam werken onderseunen de rechercheurs, zowel projecmaig als incidenieel. Onze voornaamse aak is he verzamelen van inlichingen over zware criminaliei, zoals drugs, mensensmokkel en mensenhandel en criminele samenwerkingsverbanden. We leveren onze informaie he liefs vooraf aan, maar op verzoek van de rechercheeams ook ijdens rechercheonderzoeken. Zij kunnen me onze informaie onderzoeken saren, maar onze informaie kan ook o een doorbraak leiden. Wij werken op basis van he need-o-know-principe Jan de Lange (JdL): De secie Bijzondere Diens is sinds kor adminisraief ondergebrach bij he disric Wes. We werken eers decenraal, maar de bijna 50 medewerkers zijn nu cenraal samengebrach onder één secie. We werken 100% in opdrach van de Algemene Inlichingenen Veiligheidsdiens (AIVD). We zijn een van de parijen die inlichingen lever, waar de AIVD behoefe aan heef. De KMar speel vanwege haar specifieke akenpakke, zoals op de luchhavens, een belangrijke rol. Ook verrichen we de veiligheidsonderzoeken voor de burgerluchvaar en voeren we zelfsandig onderzoeksopdrachen ui. Jullie winnen beiden inlichingen in, hoe gaa da in zijn werk? JO: He TCI maak voor he inwinnen van inlichingen gebruik van runners. Zij spreken me informanen. Sommigen bronnen melden zichzelf, anderen benaderen wij zelf. Sommigen doen he voor he geld, anderen ui wraak of rechvaardigheidsgevoel. Al onze informanen hebben één ding gemeen: he zijn mensen die alleen willen praen als ze volledig anoniem blijven. Uieraard zijn die bronnen bij ons wel bekend, maar wij verzekeren ze da ze nergens worden genoemd, behalve uizonderlijke gevallen. TCI-informaie is voor he Openbaar Miniserie uieraard nie voldoende ijdens een rechszaak, daarom is he de aak van de Recherche hard bewijs e verzamelen. JdL: De secie Bijzondere Diens beschik over analisen, bewerkers, documenalisen en collega s die conac onderhouden me informanen. Zij zijn de sensors in de Nederlandse samenleving. Onder volledige geheimhouding verschaffen ze ons informaie die wij in opdrach van de AIVD nodig hebben. He zijn onderzoeken die in he belang van de veiligheid van de Saa worden gedaan. Ies wa in he buienland gebeur kan namelijk direce gevolgen hebben voor Nederland. De oorlog in Syrië heef bijvoorbeeld gezorgd voor een sroom Jihad-gangers. Maar ook de Nucleair Securiy Summi in maar in Den Haag, beeken wa voor ons land. Da klink allemaal heel siekem, hoe siekem zijn jullie eigenlijk? JO: He werk van he TCI is nie heel geheimzinnig. We worden pas siekem als he gaa om he afschermen van onze informanen. He is nauurlijk nie de bedoeling da iedereen wee wie bepaalde informaie heef doorgegeven. We noemen onze bronnen bijvoorbeeld op onze eigen werkplek ook nooi bij de eche naam. Alle bronnen hebben een code of een bijnaam. Zo beschermen we nie alleen de bron, maar ook onszelf. Ook op de momenen da we een afspraak hebben me een van onze informanen gaan we zorgvuldig en onopvallend e werk. JdL: De secie BD behandel voornamelijk onderwerpen me he sempel geheim of zeer geheim. Wij werken op basis van he need-o-know-principe. Soms ween we zelf ook nie waar de informaie die wij aanleveren precies voor nodig is. Slechs een enkeling ken he volledige plaaje. Wij gebruiken daarnaas geen smarphones, zelfs bij vergaderingen mag er geen enkele mobiele elefoon in de ruime aanwezig zijn. He werk da wij verrichen heef namelijk een groo afbreukrisico. Als wij onzorgvuldig e werk gaan, kan da enorme oesanden leiden. Hoe kunnen de overige KMar-medewerkers hun seenje bijdragen? JO: He kan voorkomen da een verdache, geuige of slachoffer ijdens een verhoor kenbaar maak da hij of zij nog veel meer wee. Da is een belangrijk momen. He mees ideale is dan - en da is voor een opsporingsambenaar bes irrian - da de persoon in kwesie word doorverwezen naar he TCI ( , 24/7 bereikbaar). Op he momen da een opsporingsambenaar namelijk zelf doorvraag, ken hij de bron al. Als hij he verhaal vervolgens weer verder verspreid kom er een momen da wij de anonimiei van de informan nie meer kunnen garanderen. JdL: De secie BD is 24 uur per dag en 7 dagen per week elefonisch bereikbaar op de pikelijn via Iedereen kan ons bellen als ze alleen al he idee hebben da ze over informaie beschikken die een bijdrage kan leveren aan de naionale veiligheid. We garanderen alleen nie da we een erugkoppeling geven over of de informaie ies heef opgeleverd. Schroom dus nie om conac op e nemen me de secie BD en belangrijke informaie me ons e delen. Niemand is gebaa bij een opsporingsambenaar die een boekje vol inlichingen voor zichzelf houd. KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 11

7 Groose KMar-raining ooi krijg seeds meer vorm Voorbereiding Lowlands Grenade 2014 op soom Vergelijk je de osandkoming van Lowlands Grenade 2014 (LLGN14) me een marahon, dan heef de KMar al ruim winig kilomeer in de benen. In december 2013 vond de Main Planning Conference plaas, waar de KMar de funcies onder de landen verdeelde. Ook he game plan krijg me de week meer vorm. Teks: kapiein Jaap Woling Foo: archief EUPST Rechs: De KMar deed vorig jaar ook mee aan EUPST-rainingen. We proberen een gemengde groep poliiediensen ui 25 landen naar Nederland e halen, seek oefenleider LLGN14 luienan-kolonel Frank Bal op de Koningin Máximakazerne van wal. He vasleggen van een vijfal Afrikaanse deelnemers (op verzoek van de Europese Unie) is nog een zoekoch. Naas landen benader de KMar non-gouvernemenele organisaies (NGO s) om een zo realisisch mogelijke raining op de ma e leggen. Als de wensen worden vervuld, pariciperen sraks ondermeer he Rode Kruis, Urban Search & Rescue, UNICEF en Human Righs Wach. We kijken nu al nadrukkelijk naar hun rollen, leg projecofficier LLGN14 majoor Gerhard Smi ui. Door de NGO s namelijk zelf e laen rainen, krijg je een win-winsiuaie waar beide parijen oefendoelsellingen halen. Realisisch oefenscenario Medio februari zal de eindsreep vaag zichbaar worden. Dan schrijf de KMar namelijk he complee oefenscenario van LLGN14 ui. In de eerse week rainen de verschillende capacieien hun eigen experises apar van elkaar. Denk hierbij aan Communiy Policing, Special Weapons & Tacics, Crowd & Rio Conrol en eams gespecialiseerd in forensisch onderzoek. De oefenleiding schoel in de weede week een 72-uursscenario voor. De deelnemers zijn dan inmiddels ondergebrach in vier Inernaional Police Unis (me deelname van zesig Nederlandse marechaussees). De IPU-commandanen krijgen een operaiebevel en moeen vervolgens hun eenheid door de raining loodsen, ne als ijdens een missie. Begrafenissoe door Marnehuizen De raining moe realisisch zijn. Opreden in versedelijk gebied saa daarom cenraal, verel Bal. We bereiden onze mensen voor op oekomsige inze. Kijk eens naar wa we in Mali gaan doen. Daar saan we in Bamako ook op sraa. De Marnewaard, me miliair oefendorp Marnehuizen, is daarom een locaie bij uisek om LLGN14 ui e voeren. Van 16 o 27 juni saa er een complee gemeenschap inclusief supermark, kerk, poliiebureaus, discoheek en gevangenis. Volgens Smi is de logisiek om alles ui de grond e sampen ook meeen de groose uidaging in de voorbereiding: Op piekmomenen zullen er duizend mensen zijn. En voor de deelnemers moe er naas slaapgelegenheid ook gelegenheid zijn o douchen, een en onspannen. Feien en cijfers Wa: European Police Services Training Lowlands Grenade Wanneer: 16 o 27 juni Wie: 400 deelnemers, verdeeld over ruim winig landen, variërend van Bulgarije o Kenia. Focus: Mulinaionale samenwerking en ineroperabiliei er voorbereiding op oekomsige missies. Waar: Miliair oefenerrein Marnewaard, provincie Groningen. Kijk vooral nie raar op als er ploseling een begrafenissoe door de sraen rek, gaa Smi me een serieus gezich verder. We willen da Lowlands Grenade 2014 grens aan de realiei van de huidige poliiemissies. In he dorp word dus geleefd, ook s nachs. Da beeken da de deelnemers 24/7 aler moeen zijn en misschien wel van bed worden gelich om op e reden. Conferenie parallel aan raining Procedures, middelen en aansuring; alles kom aan bod, vervolg Smi. De-escaleren en normaliseren is aan de orde van de dag ijdens huidige missies. Da zie je dus ook erug in de raining én is duidelijk een andere focus dan de voorgaande European Police Service Trainingen. Ook nieuw is he gegeven da de oefenleiding voor he eers me Join Exercise Managemen Module (JEMM) werk. Di onderseunende sofwaresyseem zorg voor een chronologisch plaasvinden van de injecies waarmee de oefening gesuurd word. Dankzij JEMM is he makkelijker om oefendoelsellingen e halen. Bal: We zeen alle middelen in om de deelnemende landen zo goed mogelijk e laen rainen. Conferenie Police Inegriy Building Parallel aan de raining organiseer de KMar de conferenie Police Inegriy Building. Vijfig inernaionale expers zullen op de Marinekazerne in Amserdam hun lich laen schijnen over inegriei ijdens missies. He onderwerp is uiers relevan bij he bouwen en verbeeren van poliiediensen. De resulaen kunnen een sarpun zijn voor deba in de deelnemende landen en wellich ook voor discussie bij beleidsmakers op EUniveau. Theorie en prakijk zullen dus samen he fundamen vormen voor de groose raining in de KMar-hisorie. KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 13

8 Van paard o salen ros Op de fies, per boo, in de auo, op de moor of e paard. De Marechaussee moe voor he uivoeren van haar aken mobiel zijn en zich makkelijk en snel kunnen verplaasen. Ieder werkgebied vraag daarom om aangepase middelen. Door de jaren heen zijn behalve de KMar ook de verplaasingsmiddelen dooronwikkeld. He paard ui 1814 is weehonderd jaar laer vervangen door een salen ros. >> Teks: Rober den Harog Foo s: Nederlands Insiuu voor Miliaire Hisorie 200 Auo Groo, klein, onherkenbaar of juis me sriping, bepanserd of onbepanserd. De dikke DAF, de groene combi, de Ford F2, de Toyoa Hilux. Al meer dan honderd jaar gebruik de KMar diverse merken en ypen auo s. Alle varianen hebben en hadden hun eigen specialieien en gebreken. Onlangs voegde de KMar een nieuw hoofdsuk oe aan he boek voeruigen. De Volkswagen Amarok DC 103kW vervang de komende jaren namelijk de Mercedes Benz-erreinwagens. Paard De Koninklijke Marechaussee en he paard zijn onlosmakelijk me elkaar verbonden. Een van de redenen waarom de KMar werd opgerich was he gemis aan een cenraal aangesuurd bereden poliiekorps me een miliaire srucuur. Vroeger werd he paard gebruik voor verkenningen, he versuren van boodschappen en he vrijmaken van de weg. Vandaag de dag maak de KMar nog seeds gebruik van he paard, zowel voor ceremoniële gelegenheden als ijdens de operaies. YPR-765 De YPR-765 KMar is me een gewich van kilo en een opsnelheid van 70 kilomeer per uur al enkele decennia he mees in he oogspringende vervoersmiddel van de KMar. He word ingeze voor poliie- en crowd and rio conrol-aken of bij he besormen van gekaape vlieguigen. He rupsvoeruig is aan de voorzijde ui e rusen me een dozerblad of een ram. Ook is er plaas voor een 7.62 mm mirailleur. De YPR kan zonder exra uirusing amfibisch worden ingeze. Fies Nederland fiesland. Toen in 1890 de eerse fies werd onwikkeld me een laag frame en wee wielen, die even groo waren, was er een nieuw vervoersmiddel. De KMar-bikers zijn vandaag de dag nie meer weg e denken. He voordeel van de fies als vervoersmiddel is da de gebruiker zich bijvoorbeeld op evenemenenerreinen makkelijk kan verplaasen. De fies is efficiëner dan lopen. Sinds 2005 zijn de bikers ook acief op luchhaven Schiphol. Segway De KMar heef bewezen ook voorui e lopen en innovaies nie ui de weg e gaan. Toen he disric Schiphol als eerse Nederlandse poliiekorps vijf accuwagenjes in gebruik nam, werd er lacherig gereageerd. Maar me de wagenjes, die voorzien zijn van sriping, zwaailich en sirene kunnen de relaief groe afsanden op de luchhaven sneller worden overbrugd. De marechaussee kom ook fier aan op de plaas van besemming. De verhoogde posiie van de besuurder zorg da hij of zij een beer overzich heef op siuaies. KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 15

9 200 Vaaruig Vandaag de dag heef de KMar nog maar drie groe vaaruigen om e parouilleren voor grensbewakingsaken op en in de nabijheid van he waer. He aanal vaaruigen is de afgelopen jaren drasisch afgenomen en word deels vervangen door kleinere rhib s. He groose rijksvaaruig da momeneel nog in diens is, is de Glinder (RV180). Me bijna 35 meer een suk langer dan de roeiboo die de KMar in 1874 inzee voor de besrijding van mosselsroperij. Moor De Yamaha FJR 1300K is de moor die de KMar vandaag de dag gebruik. Van de Noron, Harley Davidson en Triumph o aan de Moo Guzzi en BMW, de KMar is door de jaren heen enkele keren van merk en ype veranderd. De huidige moor rijd binnen vier seconden 100 kilomeer per uur. Behalve he hard rijden ijdens he uivoeren van (grens)poliieaken word de moor ook gebruik ijdens ceremoniële escores. Voor he offroad opreden heef de KMar speciale KTM-crossmooren. CSI Kabul Moorboo De Rigid Hull Inflaable Boa is klein en zeer snel. De moorboen vormen de kleine broerjes van de groe rijksvaaruigen die de KMar heef. De KMar ze de rhib s in voor mariieme grensbewakingsoperaies, maar ook voor speciale beveiligingsopdrachen. De moorboen zijn makkelijk e ransporeren me een aanhanger en dus op iedere willekeurige locaie in e zeen. Vanwege de snelheid die ze kunnen halen, zijn ze van groe oegevoegde waarde voor de operaie. Marechaussee schakel in srijd egen IED s Me gemiddeld incidenen per jaar is de srijd egen Improvised Explosive Devices in Afghanisan nog lang nie gesreden. Kapiein Jeroen en wachmeeser-1 Roy zien daarvan regelmaig he schokkende bewijs. De marechaussees werken in he forensisch Couner-IED laboraorium in Kabul. Samen me drie landmachcollega s analyseren zij de sporen die naar de dader kunnen leiden. >> Teks: kapiein Marlous de Ridder Foo s: sergean-1 Eva Klijn en eigen archief KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 17

10 Volgens kapiein Jeroen gaa he nie uisluiend om de bomlegger maar juis om he newerk eracher. He Mulinaional Theare Exploiaion Laboraory (MNTEL) zoals he IED-lab me een duur woord hee, lig aan de rand van Kabul Airpor (KAIA). Geïsoleerd en afgeschermd van de res van he kamp doen hier vijf Nederlandse miliairen zes maanden lang forensisch onderzoek naar delen van geïmproviseerde explosieven (IED s). Vanwege de aanwezigheid van explosieven en gevoelige daderinformaie komen buiensaanders bij hoge uizondering op he errein. He is een bijzondere werkplek, begin kapiein Jeroen, normaal hoofd Bedrijfsbureau binnen disric Schiphol. En inderdaad, kijkend naar de conainers me geavanceerde onderzoeksapparauur lijk he of je in een aflevering van CSI Kabul ben beland. Bewijsmaeriaal He MNTEL is een iniiaief van he European Defence Agency en sinds juni 2011 operaioneel in Kabul. Op di momen leveren Nederland, Frankrijk, Zweden, Roemenië en Spanje miliairen. De leiding lig bij de Fransen. Binnen de Couner-IED word he lab als level 2 beschouwd. Da beeken da de vijfien medewerkers een breed scala aan middelen o hun beschikking hebben maar da de daadwerkelijke analyse een niveau hoger gebeur. Voor de missie in Afghanisan is da Baghram (level 3). We zoeken naar de modus operandi Onze TNO en NFI kun je hiermee vergelijken. Als coaliieroepen buien de poor op een IED suien, gaa eers een EOD-eam er plaase om de bermbom onschadelijk e maken. Vervolgens kom he Weapon Inelligence Team erbij. Zij doen he eerse onderzoek op locaie. Vergelijkbaar me he onderzoek op een plaas delic. Waarom lig de IED juis daar? Wa is de schade? Wanneer de componenen zijn veiliggeseld, komen ze bij ons, leg Jeroen de werkwijze ui. Opsporing In he lab zijn de rollen duidelijk verdeeld. De Genie houd zich bezig me de veiligheid en onderzoek de sooren componenen, de KMar lever experise op he gebied van opsporing. Volgens Jeroen gaa he daarbij nie uisluiend om de bomlegger maar juis om he newerk eracher. Wie financier he? Wie lever de maerialen en regel ranspor? Feielijk gebruiken we dezelfde poliiemehodes waarmee we bijvoorbeeld in Nederland drugsnewerken in kaar brengen. Ook zoeken we naar de modus operandi, vul wachmeeser-1 Roy aan. Worden in de omgeving ineens veel bermbommen me één bepaalde subsanie gevonden dan kan da voor ons een aanknopingspun zijn. Een eche rend val volgens de marechaussee nie e ondekken. Wel passen de makers zich coninu aan de werkwijze van de egensander aan. In die zin is he dus een ka-en-muis-spel. Daabase Verderop in he laboraorium bevind zich de bio cell. Hier gebeur he daadwerkelijk CSI-werk. Vingerafdrukken worden in deze cell me behulp van chemische processen en een oven weer volledig gereconsrueerd. Hezelfde geld voor DNA en de chemische samenselling van springsof. Labmanager Jeroen suur vervolgens een rappor naar Baghram. Daar zoeken analisen in de Amerikaanse daabase naar een mach. Van di werk gaa mijn har sneller kloppen, zeg Roy. Hoewel ik mij alleen me digiaal onderzoek hoor bezig e houden, help ik graag mee in de bio cell. He lig namelijk in de lijn me wa ik na mijn uizending ga doen. Mensenlevens Ondanks de ogenschijnlijke simpele echniek vormen IED s nog seeds he groose gevaar voor miliairen in Afghanisan. He aanal aanslagen neem weliswaar ies af, maar de zwaare en de impac nie. Recen nog onplofe een auo vol explosieven bij de zijpoor van KAIA, waarbij wonder boven wonder alleen de zelfmoordenaar omkwam. Hoewel de opsporing en bereching nie bij he IED-lab lig, en de Nederlanders lang nie alijd horen wa er me hun zaken is gebeurd, ervaren beiden he als een nuige missie. Jeroen: In he hele couner-ied verhaal zijn we een kleine speler, maar we leveren wel een direce bijdrage aan de veiligheid van de ISAF-roepen. Na onderzoek van IED s acherhalen wij in een flink aanal gevallen de ideniei van de verdache. Da geef een goed gevoel. Juis omda he om mensenlevens gaa, ben je gebrand om die dader e vinden, meen Roy. < Van di werk gaa mijn har sneller kloppen, zeg wachmeeser-1 Roy. KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 19

11 Een dagje kmarren me... KMar in de media Wachmeeser der eerse klasse Marcel Bedeke is als luchwaarnemer van de Kuswach ingeze boven Griekenland. Me hun Dornier parouilleerden hij en zijn collega s van 1 o en me 21 december voor de Fronex-operaie Poseidon langs de Griekse kuslijn. Daar brachen ze de migraiesromen naar he Europese vaseland in kaar om zo illegale migraie, mensensmokkel en andere grensoverschrijdende criminele prakijken egen e gaan. Op de websie van AT5 saa da de Marechaussee wee mannen ui Groo-Briannië heef aangehouden na een wilde achervolging van Schiphol naar Amserdam. He weeal ui Mancheser onrok zich aan de conrole en reed me hoge snelheid weg, erwijl een marechaussee nog half in de auo hing. Nada de marechaussee zich had bevrijd zee hij samen me zijn collega de achervolging in. Beide mannen zijn aangehouden. Blik op Nieuws schrijf over een agressieve man die door de Marechaussee bij Hengelo is aangehouden in een volle reincoupé. Tijdens een Mobiel Toezich Veiligheid-conrole werden reizigers van een inernaionale rein ui Duisland naar hun idenieispapieren gevraagd. De bereffende man gedroeg zich zeer agressief en belaagde de marechaussees. Nada hij werd overmeeserd, brachen ze hem naar een cellencomplex. Bij de aanhouding was zijn ideniei nog nie bekend. jusiie en na he bealen van een boee van 750 euro moch de man zijn weg vervolgen. Har van Nederland heef een iem gemaak over de diverse mehodes die worden gebruik om drugs Nederland in e smokkelen. Aanleiding was de vonds van 887 knopen van poncho s waarin bijna 3,5 kilo cocaïne za versop. De knopen en de poncho s werden in de ruimbagage van een 31-jarige Peruaan aangeroffen. De man liep egen de lamp bij een conrole nada hij op Schiphol was aangekomen vanui Zuid-Amerika. We opereren vanaf he vliegveld bij Kalamáa, een Zuid-Griekse sad op de Peloponnesos. Als Kuswachdeachemen zijn we een gemengd eam: de vliegers zijn luchmachers en marinemensen en de waarnemers zijn van de Marechaussee, Rijkswaersaa en de douane. Me Ger Hemelaar, mijn collega-waarnemer van de douane, bereid ik een nieuwe vliegroue voor. Ik geef bij de vliegers aan waar ik wil gaan kijken. Diverse media beseden aandach aan de aanhouding op Schiphol van een 13-jarig meisje voor drugssmokkel. Bij een conrole van een vluch ui he Caraibisch gebied bleek da he meisje ui Curaçao een zogenaamde duwersbol me cocaïne vaginaal in haar lichaam had versop. De Marechaussee hield he meisje aan en plaase haar onder oezich van he eam Jeugd en Zeden en de Raad voor de Kinderbescherming. De Marechaussee spreek van de jongse drugssmokkelaar ooi op de luchhaven. Een aanal dagen na de aanhouding van he 13-jarige meisje op Schiphol meld onder andere de NOS da de Marechaussee een 22-jarige Roerdammer heef aangehouden voor berokkenheid bij de schokkende zaak. De Telegraaf schrijf over een onsnape Duise crimineel die door de Marechaussee in de kraag is geva oen hij op Schiphol in een vlieguig wilde sappen. De 32-jarige man za een in Duisland een gevangenissraf ui oen hij ijdens een ziekenhuisbezoek onsnape. Sindsdien sond de man in Duisland gesignaleerd. Bij de paspoorconrole lie hij een paspoor van Jordanië zien zonder een visum. Toen de man zei da hij ook de Duise naionaliei had, werden zijn gegevens geconroleerd en bleek al snel da hij in zijn huisland werd gezoch. Omroep Gelderland meld da de Marechaussee, ijdens een conrole op de A12 bij Zevenaar, een auo heef onderschep me 86 kilo qa. De marechaussees hielden de 21-jarige Franse besuurder aan. Qa is een simulerend soor pruimabak da sinds begin 2013 op de lijs me verboden middelen saa. He word regelmaig door de Marechaussee aangeroffen bij grensconroles. Als mission commander bepaal ik de acische invulling van onze parouille. Me onze camera kunnen we bij dag en bij nach opnames maken van verdache schepen. Ook houd ik conac me de Griekse auorieien voor nieuwe inlichingen. Me haar kilomeer aan kuslijn is de grensbewaking van Griekenland een behoorlijke uidaging. Ons operaiegebied loop in een L-vorm van Korfoe o Rhodos en Kos. Een schip me op he dek slaapzakken en assen. De opvarenden zijn waarschijnlijk overgesap in kleinere boojes. Wij conroleren voor de Grieken of er ech niemand meer huis is. NU.nl berich over de aanhouding van een vermeende Mexicaanse opcrimineel op Schiphol. De Marechaussee heef laen ween da zij op verzoek van de Amerikaanse auorieien een 33-jarige Mexicaan hebben aangehouden. De man is in afwaching van zijn uilevering overgedragen aan he Openbaar Miniserie. De IJmuider Couran publiceerde een arikel over de een 51-jarige Bri, die is aangehouden door de Marechaussee voor he plegen van geweld aan boord van een vlieguig. De man had een meningsverschil me he cabinepersoneel. De discussie liep zo ui de hand da de man een sewardess schope. Direc na aankoms op Schiphol werd de man aangehouden. Na overleg me de officier van KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 21

12 Mensen De Groeen ui... Bevorderd (miliair) Diens verlaen (miliair) Diens verlaen (burger) Luienan-kolonel E.J.E. Doelizsch (Saf CKMar), E. Hofe (Saf CKMar) Majoor R.J.J.J. van Aer (CDC), R.J. van Ginkel (DLBE), P.D. van der Grijn (Saf CKMar) Eerse luienan J. Massier (DLBE) Tweede luienan L.C. Schreuders (Zuid) Adjudan-onderofficier M.J.M. Boumans (Zuid), H.J. Sulen (DLBE), J.P. van der Gaag (Wes), R.A. Hermsen (DLBE) Opperwachmeeser P.M. Sanen (Zuid), G.M.G. Meijer (DLBE), M.C.G. Sricker (Wes), J.J. de Haan (Noord-Oos) Wachmeeser der eerse klasse D. Kroon (Zuid), R.J.B. Ooserlee (Wes), M.C. Willemsen (LOKKMar), J. Aling (Schiphol), T.M.H. van Bakel (Zuid), R.H.M. Habes (Zuid), P. van Ballegooijen (LOKKMar), D.M. Pos (Schiphol), M.L. van der Velden (DLBE), T. Zorge (Schiphol), J.R. Dammer (Noord-Oos), D.S. van der Ploeg (Schiphol), B. Sanou (Schiphol), R.F. Koijmans (Schiphol) Wachmeeser R. Har (Schiphol), R. Soffels (DLBE), J.V. van Wijk (CLAS), W.J. Weserveld (DLBE), D.D. Flora (DLBE), D. Roos (CDC) Wachmeeser der eerse klasse X. Woorman (Schiphol), N. Visker (Schiphol), A.C.J. van Acherberg (Schiphol), L. Porman (Schiphol), D.M. van der Meer (Schiphol), R. Kuik (Wes), J.T. Wensink (Noord-Oos), H.F. van Uier (Schiphol), M.P. Chrisiaans (Zuid), A.J. Surm (Zuid), B.S. Baeen (Schiphol), C.M.A.C. van den Berg (Zuid), S. Bezuur (DLBE), T. Core (DLBE), E.J. Drogrop (Schiphol), M.W.T. Kok (Schiphol), C.R. Heeremans (Schiphol), J.F.J. van Zanen (Schiphol), P.A.B. Sui (Wes), E.C. Bol (Schiphol), M.W. Scherff (Schiphol), R. Schilder (Wes) Wachmeeser W.A.B. Weerings (Zuid) Marechaussee der weede klasse J.P.M. Varkevisser (Wes) Bevorderd (burger) Schaal 8 H. van den Berg (DLBE) Luienan-generaal W.A.G. van de Waer (Safgroep MD) Luienan-kolonel L.J. van Belzen (LOKKMar) Opperwachmeeser L.M. van Eeden (Saf CKMar) Wachmeeser der eerse klasse E.J.W. van Maurik (Saf CKMar) Marechaussee der eerse klasse W.P.G. Bruinenberg (DLBE), R.P.J. Huibers (LOKKMar), R.A.C. Leegwaer (Wes), J. Oerlemans (Wes), N. Snoey (Wes), J.I. Tries (Wes), S.L. van den Wijngaard (Schiphol), M. Zemmouri (Saf CKMar) Marechaussee der vierde klasse K.M. Hummels (LOKKMar), N. Jobse (LOKKMar), M. Nieuwenhuis (LOK- KMar), B. Rooze (LOKKMar), G.J. Spliner (LOKKMar), Y.A.G.M. Timmermans (LOKKMar), L. Varkevisser (LOKKMar), P.P. Verleg (LOKKMar) Schaal 13 T.J. Janssen (Schiphol) Schaal 11 G. Nejes (Wes) Schaal 5 J.B. Harhangi (LOKKMar) Schaal 4 P.M.J. Lahnsein (Saf CKMar) De gegevens zijn onrokken aan Peoplesof. Indien een muaie nie correc is dien u conac op e nemen me uw eigen P-diens. Juba, Zuid-Soedan Een maand eerder dan gepland moesen wij me de European Union Aviaion Securiy Mission (EUAVSEC) in Zuid-Soedan soppen. In oaal namen drie marechaussees deel aan de missie. Vanwege de couppoging in december werd besloen de missie voorijdig e beëindigen. Toda de groe evacuaie van mensen sare, leverden wij een bijdrage aan he verbeeren van de beveiliging van de burgerluchvaar me als doel deze op inernaionale sandaard e brengen. Wij deden di me circa veerig Europese en winig lokale collega s. Samen adviseerden, rainden en onderseunden wij de Zuid- Soedanese overheid vanaf de miniser van Transpor en de Civil Aviaion Auoriy o en me de luchhavenbeveiliging en de luchhavenpoliie. Als marechaussees maaken wij deel ui van he menoringeam en werken wij hoofdzakelijk op de enige inernaionale luchhaven van Zuid-Soedan, Juba Inernaional Airpor. Wij onderseunden en begeleidden de poliie- en beveiligingseam bij hun dagelijkse werk. Een uidagende omgeving me beperke facilieien en middelen. Vorig jaar is er, me behulp van onze missie onder andere, naionale wegeving voorbereid, zijn op verschillende niveaus formele overlegsrucuren opgeze en zijn 700 rainingscerificaen uigereik. De Groeen ui... Kiev (Oekraïne) We merken da al onze inspanningen o groe verbeeringen hebben geleid. Onze adviezen voor een beere passengerflow in de huidige erminal zijn overgenomen en belangrijke verbouwingen uigevoerd. Samen me de plaasing van nieuwe X-ray apparauur is di een groe sap voorwaars. Tijdens de druke rondom de evacuaies heef di duidelijk zijn vruchen afgeworpen. Eenmaal erug in Nederland onvingen we via he hoofd van onze missie complimenen en een dankbeuiging van de Zuid-Soedanese miniser van Transpor. Hij bood hem wee groe sieren aan. Een groo gebaar in Zuid-Soedan. Door onze hulp, rainingen en eerder verrich werk was he luchhavenpersoneel in saa de heciek ijdens de evacuaie groendeels e beperken. Naas he werk was er - oen he nog rusig was in he land - ook gelegenheid om e onspannen. s Avonds gingen we vaak sporen op he VN-kamp. Ook bezochen we de groe Konyo Konyo mark en maaken we een boooch over de rivier de Nijl. Toen zagen wij hoe mooi he land kan zijn. Groeen, Majoor Marco en kapieins André en Ronald European Union Aviaion Securiy Mission (EUAVSEC) KMAR MAGAZINE januari 2014 He maandblad voor medewerkers van de marechaussee pagina 23

13 Van brievenbus naar inbox De personeelsbladen van Defensie gaan in 2014 digiaal. In februari verschijn de laase papieren uigave van KMarMagazine. He blad gaa vanaf dan verder als online magazine. Abonneer je nu grais op de digiale nieuwsbrief en dan wee je als eerse wa he laase KMar-nieuws is: in woord, beeld en geluid op je compuer, able en smarphone. en smarphone. Digiaal ijdschrif onvangen? Zo doe je da! Sap 1: Sap 2: Sap 3: Surf Ga naar Kies Kies de defensiebladen waarop je een abonnemen wil. Mail Laa je persoonlijke adres acher. Sap 4: Sap 5: Bevesig Je onvang direc een onvangsbevesiging per . Klik op he inernelinkje. Lees Maandelijks krijg je een nieuwsbrief me de inhoudsopgave en link naar he nieuwe digiale ijdschrif. Belangrijk Meld je aan me je persoonlijke adres: de video s van de digiale bladen zijn nie beschikbaar via Mulan of Inerne op de werkplek. Na aanmelding onvang je een bevesigingsmailje. Klik op de inernelink. Een welkomsmailje verschijn in je inbox. Geen mail onvangen? Kijk in je spammail. De opgegeven adressen worden alleen gebruik voor de versuring van nieuwsbrieven van de online magazines.

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Van metadata naar kennis

Van metadata naar kennis meadaa Een onologie creëren me Topic Maps Van meadaa naar kennis Soms zijn meadaa e beperk om een documen gemakkelijk erug e vinden en zouden de meadaa eigenlijk me meer kennis verrijk moeen worden. Me

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur Een risico- en kosengedreven aanpak voor archiecuur Risico- en kosenmanagemen als primair businessdoel Archiecuur is e beschouwen als een discipline die gedreven word door risico s en kosen. Risico- en

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Voorwoord. editie juli 2014

Voorwoord. editie juli 2014 ediie juli 2014 Voorwoord Graag vraag ik uw aandach voor deze nieuwsbrief. Opnieuw zoals u van ons gewend ben een nieuwsbrief vol lezenwaardige zaken. Ook een nieuwsbrief die op een bijzonder momen uikom.

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rust en beweging

Hoofdstuk 1: Rust en beweging Hoofdsuk 1: Rus en beweging 1.1 Rus en beweging zijn relaief Ten opziche van he vlieguig is de passagier in................................................ Ten opziche van he aardoppervlak is he vlieguig

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d Impressie bijeenkoms provinciaal newerk d.d. 11-11-16 Op 11 november jl. was he provinciale newerk bewonersiniiaieven op he gebied van wonen, welzijn en zorg e gas bij Luneen Wil Wel. Cenraal hema was

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte Voorkom onzichbare verspilling: energiebehoefe van sofware Energie besparen dankzij zuinigere sofware De afgelopen jaren is de energie-efficiënie van ICT-sysemen al serk oegenomen als gevolg van de behoefe

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Pla n r-natige voorbefe ding

Pla n r-natige voorbefe ding nsrucie > eren mennen me... (2L) Rudolf Pesman en Pla n r-naige voorbefe ding Rudolf Pesman me Díesel. rkend paardendierenars rançoise Rey en inernaionale opmenners Tonnie Cazemier en Rudolf Pesman onderhouden

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

Krommen in het platte vlak

Krommen in het platte vlak Krommen in he plae vlak 1 Een komee beschrijf een baan om de zon. We brengen een assenselsel aan in he vlak van de baan van de komee, me de zon als oorsprong. Als eenheid in he assenselsel nemen we de

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Voorwoord. Editie november 2013

Voorwoord. Editie november 2013 Ediie november 2013 Voorwoord Als eerse kijk ik erug op winig jaar voorzierschap Zichenburg-Kerkeuinen en laer Dekkershoek. Ik kan me nog herinneren da er beselauo s op ons bedrijvenerrein sonden van aannemers,

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

stjosephbuurt type begijn

stjosephbuurt type begijn sjosephbuur ype begijn sjosephbuur Buur me karaker Welkom in de nieuwe sjosephbuur. Een buur op hisorische grond, ook een buur me veel woon- en werkvoorzieningen. Me behoud van karaker, maar wel een nieuw

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz.

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz. Huurwoningen Venlo-Noord Schuroesraa - Rummerkampsraa - Zoumeerssraa - Adelborsensraa Schipperssraa - Schrijnwerkerssraa - Pelsmakerssraa Iniiaief en verhuur Archiec Onwikkeling en realisaie huur- en koopwoningen

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gewijzigde openingstijden. Werkzaamheden Veerbrug Etten. Inzameling snoei- en tuinafval

Gemeentenieuws. Gewijzigde openingstijden. Werkzaamheden Veerbrug Etten. Inzameling snoei- en tuinafval Gemeenenieuws Column College bezoek melkveehouderij familie Rougoor Werken aan de oekoms Wehouder Kuser De laase ijd komen er weer vragen binnen over de werkzaamheden in he cenrum van Ulf. Zoals u misschien

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijke compiler voor het onderwijs

Gebruiksvriendelijke compiler voor het onderwijs Helium moe funcioneel programmeren onderseunen Gebruiksvriendelijke compiler voor he onderwijs Foumeldingen van compilers zijn vaak moeilijk e inerpreeren. Om he programmeeronderwijs e verbeeren word aan

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Informatie over. Praktijkonderwijs

Informatie over. Praktijkonderwijs Informaie over Prakijkonderwijs Colofon Een uigave van he dr. Alea Jacobs College in Hoogezand 2009 Teks: Henk Blik Foografie: Sigh-by-Sie Layou: Jeroen de Jonge Drukkerij: Reinier van der Kooi Oplage:

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is Blok 2 LB 60-61 16-17 WB 12-13 Les 1 Maak een oeje INFORMATIE Leeseks Teks 1: Reep voor een oeje van peer in de vorm van een gezih (oe). Teks 1: oud AVI 2; nieuw AVI M3, me uizondering van he woord reep

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie