Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd

2 Propedeuse voltijd

3 Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-KC Cursusnaam Bedrijfseconomie/HRA 1.3 Cursusnaam in Engels Business economics/hra 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon J van Andel (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Rekenloket niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 110 Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Rekenloket: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Toelichting bij toets mc toets:

4 De toets vindt plaats in periode C. De herkansing vindt plaats in periode D

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kent en begrijpt onderdelen van management en financial accounting in relatie tot het veld van HRM. Daarnaast worden onderwerpen vanuit Human Resource Accounting (HRA) aangeboden. De student kan bijvoorbeeld de belangrijkste bedrijfseconomische stukken van een bedrijf (balans, winsten verliesrekening en maand/kwartaalvoortgangsrapportages) lezen en berekeningen uitvoeren. Human resource accounting (HRA): - De student kan de (ontwikkeling in de) belangrijkste financiële HRM-gegevens in relatie tot de bedrijfseconomische gegevens interpreteren. - De student kan kosten en baten berekenen van HR-beleid en de HR-afdeling van een casus organisatie. - De student kan uit geautomatiseerde gegevensbronnen, zoals Excel, conclusies trekken in relatie tot HRM-vraagstukken. - De student kan de belangrijkste HRM-ken- en stuurgetallen benoemen en berekenen. - De student kan een HR-(jaar)verslag interpreteren, kan gebruik maken van ken- en stuurgetallen en conclusies en aanbevelingen opstellen. 2.2 Cursus inhoud Een bedrijf of organisatie werkt over het algemeen in een managementcyclus van plannen maken; uitvoeren en vervolgens kijken of de plannen gerealiseerd zijn. Vaak worden hiervoor kengetallen (de huidige situatie) en stuurgetallen (de wenselijke of streefsituatie) gebruikt. Voor directies, managers en leidinggevenden is deze gang van zaken dagelijkse werkelijkheid. Zij hebben te maken met jaarrekeningen en begrotingen, plannen en managementrapportages, die hen sturen in hun handelen. Voor een HRM er, die deze leidinggevenden ondersteunt, is het essentieel om begrip te hebben van deze onderwerpen. Doel van de cursus HRM in Cijfers is dat studenten gesprekspartner zijn voor het management en de daarbij behorende financiële en niet financiële ken- en stuurgetallen over het bedrijf, haar personeel en human resource management kunnen gebruiken. Daarbij kunnen vanuit de financiele kant kijken naar het HR domein. Studenten maken zich deze materie eigen door middel van voorbereiden van en participeren in hoor/werkcolleges en via zelfstudie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Putte, van der, C. en Rienstra, F. (2012). Principes van bedrijfseconomie (2e druk), Amsterdam: Pearson Benelux. ISBN Diversen (aanbevolen) : divers materiaal op Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

6 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfskunde Voltijd Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-KC Cursusnaam Bedrijfskunde 1.3 Cursusnaam in Engels Business Administration 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AH Enneking (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Rekenloket niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 110 Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je wordt geacht aanweizg te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Rekenloket: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Toelichting bij toets mc toets:

8 De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na afloop van de cursus heeft de student een duidelijk beeld van de vele facetten van het vakgebied. De student is bekend met de kenmerkende bedrijfskundige begrippen en modellen waarmee de student kan beschrijven: - waaruit de organisatie en marktomgeving bestaat van organisaties - welke interne en externe bedrijfsprocessen er zijn die een rol spelen binnen organisaties - wat wordt verstaan onder de integrale, multidisciplinaire benadering van bedrijfskunde - welke functionele managementgebieden worden onderscheiden en wat hun inhoud op hoofdlijnen is - op welke wijze je bedrijfsproblemen en de inrichting van organisaties kunt beschrijven, analyseren en oplossen. 2.2 Cursus inhoud Bedrijfskunde is een studie die zich bezighoudt met de organisatie en (markt)omgeving van organisaties. Het kent een integrale, multidisciplinaire benadering. Dit betekent dat bedrijfskunde wordt belicht vanuit verschillende disciplines zoals (bedrijfs)economie, finance, marketing, recht, management, logistiek, projectmanagement en human resource management. Bij bedrijfskunde leer je bedrijfsproblemen te beschrijven, analyseren en op te lossen. In deze cursus staat het gehele bedrijf centraal. Je leert onderscheid te maken tussen soorten organisaties op grond van allerlei interne aspecten, zoals grootte, productiewijze, servicegraad, enzovoort. Maar ook de externe aspecten spelen een rol, zoals markt, concurrentie en technologische vernieuwing. Bovendien zijn er bedrijven die qua vorm en omgeving op elkaar lijken, terwijl het ene bedrijf toch succesvoller is dan het andere. Dit onderscheid wordt door bedrijven gemaakt door hun interne en externe processen anders in te richten dan vergelijkbare bedrijven. In deze cursus maak je daarom ook kennis met de verschillende procesvormen die je kunt tegenkomen in verschillende organisaties. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Bedrijfskunde Integraal. Peter Thuis & Rienk Stuive. 1e druk ISBN Aanvullende literatuur en bronnen worden bekendgemaakt via de studiehandleiding Aanvullende literatuur en bronnen worden bekendgemaakt via de studiehandleiding 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Duurzame inzetbaarheid van medewerkers Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-KC Cursusnaam Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 1.3 Cursusnaam in Engels Sustainable employability of staff members 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon MJP van der Zant (tel. 9224) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege niet verplicht 4 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 116 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

11 Toelichting bij toets mc toets: De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie Zie voor beschrijving de inhoud. - De student kan het begrip duurzame inzetbaarheid in een brede maatschappelijke context plaatsen. - De student heeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende deelgebieden van duurzame inzetbaarheid: gezondheid&vitaliteit, flexibiliteit, cultuur&leiderschap en mobiliteit. - De student kan de verschillen benoemen tussen de modellen op het gebied van belasting en belastbaarheid (Arbeid en Gezondheid) die in de voorgeschreven literatuur worden behandeld. - De student heeft kennis van de instrumenten om de balans tussen belasting en belastbaarheid in kaart te brengen (WEBA-analyse) en te optimaliseren (re-integratie en preventie). - De student heeft basiskennis van de theorie omtrent opleiden en leren in organisaties en kan de koppeling maken met duurzame inzetbaarheid. - De student heeft inzicht in het doel van competentiemanagement en talentmanagement; en kan de samenhang met andere HR-instrumenten en de organisatiedoelstellingen beschrijven. - De student heeft kennis van de assessment centermethode als instrument om competenties en kwaliteiten in te schatten. De student heeft inzicht in het belang van loopbaanmanagement en Management Development (MD) vanuit individueel- en organisatieperspectief, en heeft inzicht in verschillende loopbaantheorieën; de verschillende loopbaanfasen; de vormen voor loopbaanbeleid en de instrumenten voor loopbaanontwikkeling en Management Development (MD). 2.2 Cursus inhoud De wereld om ons heen is continu in verandering. Soms lijkt het wel dat verandering de enige zekerheid is. Ontwikkelingen als internationalisering, individualisering, vergrijzing, flexibilisering en digitalisering zijn aan de orde van de dag. Een belangrijke vraag hierbij is hoe kunnen organisaties, individuen en de maatschappij als geheel inspelen op deze ontwikkelingen, zodat er nu en in de toekomst genoeg welvaart is voor iedereen. Dit vergt aanpassingsvermogen. Was vroeger nog het idee dat een goede beroepsopleiding voldoende was voor een levenslange loopbaan, tegenwoordig is de gedachte dat leren gedurende het gehele werkzame leven onvermijdelijk is. Ook worden we met z n allen steeds ouder en werken we langer door. Dit kan alleen maar wanneer werknemers gezond genoeg zijn om te werken en een organisatie gezond genoeg is om in te werken. Oftewel een optimale balans tussen belasting en belastbaarheid is essentieel voor duurzame inzetbaarheid. Om dit te bereiken, is er continu aandacht nodig voor het ontwikkelen van mens en organisatie. Dit geldt zowel voor medewerkers in loondienst als voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers). Deze thema s vatten we samen onder de term: Duurzame inzetbaarheid. Binnen het HR-werkveld houdt de HRD-professional zich met name bezig met het organiseren van het leren, ontwikkelen en opleiden van medewerkers. Het HRD-beleid van organisaties heeft als doel om er voor te zorgen dat medewerkers over de juiste competenties blijven beschikken om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op (onverwachte) ontwikkelingen in de toekomst, zodat de (toekomstige) organisatiedoelen gehaald worden. In de cursus verdiept de student zich in het thema duurzame inzetbaarheid. Om antwoord te geven op de hierboven geschetste problematiek heeft de HRD-professional een aantal instrumenten ter beschikking rondom duurzame inzetbaarheid. Deze instrumenten liggen op het gebied van: 1) gezondheid & vitaliteit 2) flexibiliteit (o.a. opleidingsbeleid, competentiemanagement en talentmanagement) en 3) mobiliteit (o.a. loopbaanmanagement en management development). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

13 Kosten: (Ja, zie materiaal.) Boek (verplicht) : Kluytmans, F. (2010). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN , 55,60 Boek (verplicht) : Nader te bepalen Diversen (aanbevolen) : Artikelen en Collegesheets (SharePoint) 2.5 Workload Contactduur (uren): 22 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant Collegejaar HRD in de praktijk Voltijd Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-IO Cursusnaam HRD in de praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels HRD in practice 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A van Velzen (tel. 9702) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Adviestraining verplicht 2 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok 3: blok 4 Buddy systeem niet verplicht 10 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Herkansingsbijeenkomst niet verplicht 3 maal per blok 0 minuten Hoorcollege niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Introductiecollege niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Lectoraat/KSI introductie HC niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Lectoraat/KSI introductie WC niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Leergroep niet verplicht 7 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4

15 Spreekuur Talentontwikkeling niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Studievereniging HRM niet verplicht 2 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Voorbereidingsbijeenkomst 360graden niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 3: blok 4 Voorlichting Honours/Sirius niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 3: blok 4 Workshop Studievaardigheden niet verplicht 2 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 168 Toelichting bij werkvorm Buddy systeem: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Studievereniging HRM: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Workshop Studievaardigheden: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Voorlichting Honours/Sirius: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Voorbereidingsbijeenkomst 360graden: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Lectoraat/KSI introductie HC: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Introductiecollege: De student wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Spreekuur Talentontwikkeling: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Adviestraining: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Lectoraat/KSI introductie WC: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Leergroep: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond Aantal keren dat een In welke blokken wordt

16 op hele procenten) toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? adviesnota Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 folder Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 ontwikkelportfolio en trainingen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Toelichting bij toets adviesnota: De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2 Toelichting bij toets eindgesprek: De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2 Toelichting bij toets folder: De toets vindt plaats in periode C. De herkansing vindt plaats in periode D Toelichting bij toets ontwikkelportfolio en trainingen: De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De student kan schriftelijk toelichten op welke manier een organisatie vraagstukken op het terrein van HRD (loopbaanmanagement, competentiemanagement, opleidingsmanagement en gezondheidsmanagement) heeft georganiseerd. De student kan een analyse maken van concrete ontwikkelingsvragen in het functioneren van een afdeling en haar medewerkers. De student kan zich een oordeel vormen over de mogelijke en noodzakelijke interventies op teamniveau en op het niveau van enkele specifieke medewerkers. De student kan voorstellen voor verbetering formuleren in een adviesrapport. De student kan zijn advies in een gesprek met de leidinggevende effectief presenteren De student kan reflecteren op zijn eigen professionele ontwikkeling. De student is in staat met behulp van feedback en reflectie tot effectiever gedrag te komen. 2.2 Cursus inhoud Deze Integrale Opdracht HRD in de praktijk richt zich op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de afstemming tussen de strategie van een fictieve organisatie, stichting LEEF en de inzet van haar medewerkers.organisaties kunnen niet zonder een HRD-beleid om ervoor te zorgen dat hun medewerkers over de benodigde competenties blijven beschikken om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren en voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen. In deze Integrale Opdracht maken we kennis met Stichting LEEF. Stichting LEEF is een goededoelen-organisatie met als missie een gezond gewicht voor kinderen en jongeren. De kernactiviteiten van Stichting LEEF zijn voorlichting, onderzoeksfinanciering en fondsenwerving. Als aankomend HR-professional brengen de studenten een advies uit aan de directeur van Stichting LEEF over de mobiliteit van zijn individuele medewerkers en de ontwikkeling van de teams als geheel. De afdeling kampt met hoge verzuimcijfers, een dalende productiviteit en ontevreden medewerkers. De studenten onderzoeken vanuit een HRD-perspectief welke mogelijkheden een HRafdeling heeft om werknemers en daarmee het team en de organisatie te ontwikkelen. Studenten maken een analyse van de ontwikkelvraagstukken binnen de organisatie en leren deze zowel schriftelijk als mondeling te adviseren aan de directeur. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Diversen (verplicht) : De student gaat zelf op zoek naar geschikte literatuur Diversen (verplicht) : Artikelen op SharePoint en Studiehandleiding 2.5 Workload Contactduur (uren): 112 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 168 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

18 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Collegejaar HRM in de praktijk Voltijd Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-IO Cursusnaam HRM in de praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels HRM in practice 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon MC Keesen (tel (wo) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Bespreking Portfolio niet verplicht 1 maal per blok 180 minuten blok 1 Herkansingsbijeenkomst niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten blok 2 Introductiecollege niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 1 Kennismakingsgesprek niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 1 Leergroep niet verplicht 7 maal per blok 2520 minuten blok 1, blok 2 Spreekuur Talentontwikkeling niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten blok 1, blok 2 Training - 2 uur verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 1 Training - 3 uur verplicht 3 maal per blok 1080 minuten

20 blok 1, blok 2 Workshop Studiekeuze/Studieplanning niet verplicht 2 maal per blok 360 minuten blok 1 Workshop Studievaardigheid niet verplicht 2 maal per blok 360 minuten blok 2 Introductiedagen niet verplicht 1 maal per blok 960 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 164 Toelichting bij werkvorm Kennismakingsgesprek: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Workshop Studiekeuze/Studieplanning: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Workshop Studievaardigheid: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Introductiecollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Bespreking Portfolio: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Spreekuur Talentontwikkeling: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Training - 2 uur: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Training - 3 uur: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Leergroep: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Introductiedagen: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de brief die je thuisgestuurd krijgt Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week blok 3, week 6 ontwikkelportfolio Alleen VD of NVD 5, blok 2, week blok 3, week 6

21 trainingen Alleen VD of NVD 5, blok 1, week blok 2, week 46 verslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46 Toelichting bij toets eindgesprek: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C Toelichting bij toets ontwikkelportfolio: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C. Toelichting bij toets trainingen: De toets vindt plaats in periode A. De herkansing vindt plaats in periode B. Toelichting bij toets verslag: De toets vindt plaats in periode A. De herkansing vindt plaats in periode B

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De student maakt kennis met de HR-professie in de praktijk en verwerkt inzicht in de eigen ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar. Hiertoe behoort de ontwikkeling van een professionele houding, ontwikkeling van generieke vaardigheden en het vermogen inhoudelijke kennis adequaat toe te passen. De student verzamelt en integreert kennis uit theorie, casus en organisaties in de praktijk bij het maken van de HR-beroepsproducten. D e student is in staat zijn beroepsproducten af te stemmen op de doelgroep. De student vertoont professioneel gedrag door middel van geven en ontvangen van feedback en het voeren van een werkoverleg met een senior HR-adviseur. De student maakt op uitvoeringsniveau beroepsproducten op het terrein van planning, organisatie, instroom, doorstroom en uitstroom en binnen de kaders van bestaand HR-beleid in casusorganisatie. Het gaat om de volgende beroepsproducten: o De student kan een planning maken van zijn werkzaamheden met behulp van de basistechnieken van het projectmatig werken. o De student kan een wervingsplan en praktische hulpmiddelen (advertentietekst, brieven, gesprekshandleiding) maken op grond van bestaand werving- en selectiebeleid. o De student kan een organisatiebeschrijving van het bedrijf maken met behulp van de theorie uit de kenniscursussen. o De student kan een informatiebrochure voor leidinggevenden en medewerkers maken op het gebied van doorstroom. De student kan een opzet maken voor een exitgesprek met een medewerker (op basis van het bestaande beleid) en dit gesprek ook daadwerkelijk uitvoeren. Studenten verkrijgen inzicht in en praktische ervaring met uitvoerende werkzaamheden van HRM binnen de organisatie. 2.2 Cursus inhoud In deze Integrale Opdracht (IO) gaan studenten zelf aan de slag met HR-vraagstukken in organisaties. Studenten opereren als aankomend HR-professionals in een casusorganisatie en voeren zelfstandig praktijkgerichte opdrachten uit. De opdrachten zijn uitvoerende HR-taken die passen binnen de kaders van bestaand HR-beleid in de casusorganisatie. Studenten krijgen van de HR-afdeling opdrachten waaraan zij in periode A en B zullen werken. De eerste opdracht gaat over het structureren van de eigen werkzaamheden. De overige opdrachten gaan over vier belangrijke thema s van het dagelijkse HR-werkterrein, te weten organisatie (bedrijf), instroom, doorstroom en uitstroom. Studenten maken op deze wijze snel kennis met het praktische werkterrein van HR en leggen de basis van de eigen ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar. De studenten voeren de opdrachten uit in de casusorganisatie. Vanzelfsprekend maken zij ook gebruik van het theoretisch kader dat zij in de kenniscursussen aangeboden krijgen. Daarnaast gaan zij ook in het werkveld op zoek naar werkpraktijkorganisaties, om te onderzoeken hoe het thema daar is geregeld. Gedurende de IO worden verschillende trainingen op het gebied van professionele communicatie aangeboden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (verplicht) : Gramsbergen-Hoogland, Y (2008). Gesprekken in organisaties (4e druk). Groningen:

23 Noordhoff Uitgevers. ISBN , 53,80 Diversen (verplicht) : Studiehandleiding Schriftelijke Beroepsproducten (SharePoint) Diversen (verplicht) : Grit, R.(2011). Project management. (6e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN , 28, Workload Contactduur (uren): 116 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 164 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Inl.arbeidsrecht en soc.zekerheidrechtt Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-KC Cursusnaam Inleiding arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction labour legislation and social security 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon T van Mazijk (tel. 9084) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten blok 1, blok 2 Leergroep Ondersteuning Arbeidsrecht niet verplicht 2 maal per blok 480 minuten blok 1, blok 2 Werkcollege niet verplicht 2 maal per blok 480 minuten blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 92 Toelichting bij werkvorm Leergroep Ondersteuning Arbeidsrecht: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden?

25 mc toets deel a Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46 mc toets deel b Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week blok 3, week 6 Toelichting bij toets mc toets deel a: De toets vindt plaats in periode B De herkansing vindt plaats in periode BC

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor beschrijving de inhoud. De student heeft kennis van en inzicht in de 3 hoofdlijnen van het arbeidsrecht aangaande de instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers in een organisatie, die de juridische verhouding tussen werkgever en werknemer bepalen. De student heeft kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van het sociaal recht op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De student is in staat de in deze cursus opgedane arbeidrechtelijke kennis en inzichten toe te passen bij het beoordelen en oplossen van eenduidige doch relevante praktijkvragen over de instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers in een organisatie. De student is in staat de in deze cursus opgedane kennis en inzichten toe te passen bij het beoordelen en oplossen van een aantal eenduidige doch relevante sociaal rechtelijke praktijkvragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 2.2 Cursus inhoud Kennismaking met de hoofdlijnen van het arbeidsrecht. Wat is de rol en betekenis van het arbeidsrecht in de verhouding werkgever en werknemer bij het aannemen van personeel, bij het werken in de organisatie en bij het verlaten van de organisatie. Welk sociaal vangnet is er voor de werknemer na het beëindigen van de arbeidsrelatie? Datgene wat wenselijk is vanuit organisatieperspectief is arbeidsrechtelijk niet altijd acceptabel. Het is daarom van belang zorgvuldig in kaart te kunnen brengen wat arbeidsrechtelijk wel en niet mogelijk is. Goed advies aan het management door HR is belangrijk voor werkgever en werknemer. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (verplicht) : Wordt nader bekend gemaakt. Boek (verplicht) : Roozendaal, W.L. Arbeidswetgeving (meest recente druk). Deventer: Kluwer.ISBN , 25,00 Diversen (aanbevolen) : Publicaties op SharePoint cursussite 2.5 Workload Contactduur (uren): 44 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 92 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

27 Titel Opleidingsvariant Collegejaar Inleiding HRM en organisatiekunde Voltijd Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-KC Cursusnaam Inleiding HRM en organisatiekunde 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction HRM and organizational science 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon CMC Leeuwenkamp (tel. 9007) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Engels taalvaardigheid niet verplicht 2 maal per blok 480 minuten blok 1, blok 2 Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten blok 1 Werkcollege niet verplicht 4 maal per blok 480 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 108 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Engels taalvaardigheid: Deze werkvorm is verwerkt in de contacturen met de leergroep (talentontwikkeling). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden?

28 mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46 Toelichting bij toets mc toets: De toets vindt plaats in periode A. De herkansing vindt plaats in periode B

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kent de essentiële kenmerken van het HRM-vakgebied zoals personeelsplanning, werving en selectie, beloning, ontwikkeling, arbeidsverhoudingen, organisatieontwerp en organisatieontwikkeling en kan deze uitleggen. De student kent de in-, door- en uitstroomfases van de HRM-cyclus. De student kent de bestaande HRM activiteiten en technieken die binnen de instroomfase (werving en selectie van personeel), doorstroomfase (binden en boeien van personeel) en uitstroomfase (vertrek van personeel) gebruikt worden. De student kent het verschil tussen de taken, rollen en posities van HR-managers (staf) en lijnmanagers. De student kent de klassieke benadering van Henry Mintzberg op gebied van organisatie, -structuur en -coördinatie en kan deze benadering gebruiken. De student herkent de cultuurtypologie van Handy & Harrison en weet deze ook toe te passen. 2.2 Cursus inhoud In de cursus Inleiding HRM en Organisatiekunde maakt de student kennis met het vakgebied van Human Resource Management en Organisatiekunde. Het is het vakgebied dat gaat over mensen, arbeidsmiddelen, arbeidsprocessen en structuren in een onderneming. De onderneming heeft voldoende goede mensen nodig die bepaalde taken en functies moeten kunnen uitoefenen. Om ervoor te zorgen dat deze hun werkzaamheden op een effectieve en plezierige manier uitoefenen, moeten er binnen de organisatie afspraken worden gemaakt en voorzieningen worden getroffen op het gebied van HRM. De student maakt kennis met processen zoals sollicitatieprocedures en het aannemen van nieuwe medewerkers, krijgt inzicht in het belonen en motiveren van medewerkers door middel van salaris en promotie en gaat kijken naar de manier waarop binnen organisaties wordt omgegaan met het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. De eerste drie colleges hebben betrekking op de operationele kant van HRM; wat komt hier allemaal bij kijken?, welke werkzaamheden, activiteiten en verantwoordelijkheden liggen bij de HRM-professional?, hoe wordt binnen organisaties en instellingen tegen HRM aangekeken? De verschillende HRM-activiteiten en instrumenten worden uitgelegd aan de hand van de instroom-doorstroom- en uitstroomfases van de HRMcyclus. Dit betekent dat we gaan kijken naar de manier waarop nieuwe medewerkers hun weg vinden naar de organisatie, de manier waarop ze binnen de organisatie werken en de manier waarop ze deze uiteindelijk ook weer gaan verlaten en wat daarbij de rol is van de HRM-professional. Hij moet ervoor zorgen dat medewerkers worden geworven, geselecteerd, beloond,opgeleid, ontslagen enzovoort. In de laatste vier colleges staat kennis over Management en Organisatie centraal. Studenten gaan aan de slag met de basisbegrippen structuur, cultuur, strategie en omgeving van een organisatie. Door middel van opdrachten en diverse casussen in de aanvullende werkcolleges zal worden toegewerkt naar het ontwikkelen van organisatiesensitiviteit die onmisbaar is voor het beroep van de HRM-professional. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten: (Ja, zie materiaal.) Kosten en studiematerialen Boek (verplicht) : Marcus, J.A., & Dam, N. van. (2007). An Internal Approach. Organisation and Management. Groningen: Wolters-Noordhoff.ISBN , 65,95 Boek (verplicht) : Marcus, J.A., Dam, N. van, & Perdeck, L. (2009). Werkboek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. (6e druk). ISBN , 28,00 Boek (verplicht) : Schoenmakers, I.A.M., & Koopmans, F. (2012). Operationeel personeelsmanagement.

30 (3e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN , 42, Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

31 Titel Opleidingsvariant Collegejaar Kritisch denken en taalvaardigheid Voltijd Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-KC Cursusnaam Kritisch denken en taalvaardigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Critical thinking and language skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon JJ Ansems (tel. 9714) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten blok 1, blok 2 Taalloket niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 94 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets deel a Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46 mc toets deel b Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week blok 3, week 6

32 Toelichting bij toets mc toets deel a: De toets vindt plaats in periode A. De herkansing vindt plaats in periode C Toelichting bij toets mc toets deel b: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C

33 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. Kritisch denken: De student kan drogredeneringen en misleidend taalgebruik doorzien. De student kan cijfers en cijfermatige presentaties kritisch beschouwen en analyseren. De student kan onderscheid maken tussen feiten, veronderstellingen en meningen. De student kan onderzoeksresultaten kritisch beschouwen en analyseren. De student kan kritische vragen stellen bij media en mediagebruik. De student kan hoofd- en bijzaken scheiden (samenvatten). Taalvaardigheid: De student kan correct formuleren (spelling, zinsbouw, interpunctie e.d.). De student kan teksten helder en logisch structureren. De student kan een aantrekkelijke zakelijke schrijfstijl hanteren. 2.2 Cursus inhoud Sinds de komst van het internet zijn de mogelijkheden voor informatievoorziening bijna oneindig. De vraag is niet meer zozeer hoe we aan voldoende informatie komen, maar eerder hoe we uit het enorme aanbod informatie op een efficiënte manier kunnen filteren op betrouwbaarheid. Wat zijn feiten en wat zijn slechts vooronderstellingen en interpretaties? Wat is belangrijk, en wat lijkt alleen belangrijk, maar is het feitelijk niet? Hoe betrouwbaar is het onderzoek of de auteur? Waar wordt de waarheid verdraaid? Zeker als commercie een rol gaat spelen of andere vormen van eigenbelang kan ook met cijfers een schijnwerkelijkheid worden voorgespiegeld. Deze (politieke) spelletjes worden dagelijks gespeeld op allerlei niveaus. Tegen deze achtergrond is het belangrijk dat studenten kritisch leren denken. Daarvoor wordt in deze cursus niet alleen relevante literatuur bestudeerd, maar worden de (theoretische) inzichten ook toegepast op de dagelijkse actualiteit. Studenten leren de juiste vragen te stellen bij de informatie die hen via allerlei kanalen bereikt. In de leergroep wisselen studenten hun vragen en bevindingen uit, zodat er ook van elkaar wordt geleerd. Kritisch denken speelt bovendien een grote rol bij de integrale opdracht die in dezelfde periode plaatsvindt. Theorie en praktijk worden zo verbonden. Een HR-professional kan gedachten goed ordenen en redeneringen op een aantrekkelijke, representatieve en overtuigende manier presenteren. Dit stelt hoge eisen aan de taalvaardigheid. Voor veel studenten is hier nog een inhaalslag te maken. Het gaat niet alleen om het vermijden van taalfouten, maar ook om een aantrekkelijke stijl en een goede tekstopbouw waarin alle verbanden duidelijk zijn aangegeven. In het HR-domein staan de ontwikkelingen nooit stil. Dat betekent voortdurend nieuwe informatie. Ook tijdens de studie moet er veel worden gelezen. Daarbij is het belangrijk dat studenten leren tekststructuren snel te doorzien en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. In deze cursus oefenen de studenten daarom ook met het maken van samenvattingen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (verplicht) : Ansems, J.J. (2007). Van woord tot tekst. (7e druk). Amersfoort: Thieme Meulenhoff.

34 ISBN: , 30,50 Boek (verplicht) : Baillargeon, N. (2008). Zelf denken; een korte cursus intellectuele zelfverdediging. Tilburg: De Wereld. ISBN: , 24,50 Diversen (aanbevolen) : Digitaal taalloket (gratis te gebruiken via Digitaal modellenboek voor schriftelijke producten (gratis beschikbaar via SharePoint) 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 94 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

35 Titel Opleidingsvariant Collegejaar Motivatie en prestatie Voltijd Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-KC Cursusnaam Motivatie en prestatie 1.3 Cursusnaam in Engels Motivation and performance 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A van Velzen (tel. 9702) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Werkcollege niet verplicht 4 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 116 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie de studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Toelichting bij toets mc toets:

36 De toets vindt plaats in periode C. De herkansing vindt plaats in periode D

37 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student weet wat persoonlijkheid is en met welke modellen de persoonlijkheid getypeerd kan worden. De student weet welke factoren bepalend zijn voor het gedrag van mensen in organisaties. De student kent de invloed van cultuur op de motivatie en individuele waarden De student kent de theorie en systemen van prestatie- en ontwikkelingsmanagement. De student kent enkele theorieën rondom leiderschap en leiderschapsstijlen. De student kent de rol van het management bij het motiveren van individuen en teams. De student kent een aantal verschillende motivatietheorieën die behandeld zijn tijdens de cursus. De student kent verschillende beloningsvormen en de rol van beloning in het motivatieproces. De student weet hoe gedrag in organisaties kan bijdragen aan de verhoging van de effectiviteit van organisaties. De student kent de oorzaken en gevolgen van politiek gedrag en conflicten in organisaties. 2.2 Cursus inhoud Gemotiveerde medewerkers hebben en behouden is één van de kernvraagstukken van HRM. In de cursus Motivatie en Prestatie onderzoeken we het gedrag in organisaties: waardoor voelen mensen zich betrokken bij hun werk en willen medewerkers een goede prestatie leveren? We bestuderen de verschillende motivatietheorieën en factoren zoals persoonlijkheid en culturele achtergrond- die van invloed zijn op het motivatieproces. Welke rol speelt belonen in het motivatieproces en hoe kun je prestaties optimaal belonen? Daarnaast krijg je inzicht in de rol van het management bij het motivatieproces. Als HR-medewerker is het van groot belang om te weten waardoor de individuele medewerker en teams van mensen zich betrokken voelen bij hun werk en wat hun drijfveren zijn. Dit inzicht maakt het mogelijk om als HR-medewerker te adviseren over het optimaal laten functioneren van medewerkers en ervoor te zorgen dat er aansluiting is tussen de motivatie van de medewerkers en de HR-instrumenten en organisatiedoelstellingen. In deze cursus krijg je inzicht in wat jouw eigen drijfveren zijn en hoe je de motivatie van anderen achterhaalt. Je brengt in kaart wat de satisfiers en dissatisfiers van werknemers zijn en hoe je als HRmedewerker invloed kan uitoefenen op deze factoren. Aan de hand van casussen bedenk je een motiverende en passende beloningsvorm. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (verplicht) : Kluytmans, F. (2010). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN , 55,60 Boek (verplicht) : Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2011). Gedrag in Organisaties. (10e druk). ISBN , 56,50 Diversen (verplicht) : Sheets en Studiehandleiding 2.5 Workload Contactduur (uren): 22 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2016-2017 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2016-2017 1 Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13 1.2 Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Propedeusejaar Ad Schrijftolk Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Schrijftolken Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDA-NGTAST-13 1.2 Cursusnaam Taalvaardigheid

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2017-2018 Afstudeerprogramma Supervisie Werkcollege Onderzoeksmethode Startbijeenkomst APA-DAP-15 Afstudeerprogramma 30 European Credits

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Adaptief Professionaliseren Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-APRO.3V-15 1.2 Cursusnaam Adaptief Professionaliseren 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie