Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

2 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P1 Verhelderen van de vraag van de klant/cliënt 1.3 Cursusnaam in Engels P1 Clarifying Clients'/Target Group's Requests 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Lunshof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Beeldende lessen verplicht 3 maal per blok 540 minuten blok 1 P1 Inzage toets verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 2 Toets mondeling verplicht 3 maal per blok 540 minuten blok 1 Toets P1 herkansing niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 2 Training verplicht 6 maal per blok 900 minuten blok 1 Toetsinzage verslag niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 2 Professionalisering in de praktijk verplicht 1 maal per blok 3360 minuten blok 1 Toetsinzage Beeldend niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 46 Toelichting bij werkvorm Profesionalisering in de praktijk: 56 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden?

3 Beeldend verslag/werkmap Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok 2 Verslag en assessment 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok 2 Aan het eind van P1 bent u in staat om: contact te leggen met de klant/cliënt en een werkrelatie op te bouwen; te reflecteren op eigen houdings- en handelingsaspecten in het contact, daarvan de betekenis te zien en dit alles bespreekbaar te maken; het eigen referentiekader te hanteren in relatie tot het referentiekader van de klant/cliënt; communicatietheorie te vertalen naar de praktijk; op basis van een evaluatie het plan van aanpak bij te stellen en te verantwoorden. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus staat het verkennen van de vraag van de klant/cliënt centraal. Dit alles gebeurt binnen de context van de organisatie waar je als sociaal agoog werkzaam bent. Deze context is medebepalend voor de doelgroep waarmee u werkt. U bent als sociaal agoog bezig om uw eigen manier van werken te ontwikkelen. Hierbij hoort het contact maken met een klant/cliënt op een manier die bij u past en tegelijkertijd voldoet aan de basisprincipes van de communicatietheorie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Gespreksvoering Auteur: Molen, H.t. Van Der Druk: 3 ISBN Workload Contactduur (uren): 93 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 46 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/1/aswa-d1p1-09

4 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P10 Professionalisering in de praktijk 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P10 Professionalisering in de praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels P10 Professionalism in practice 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Lunshof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Professionalisering in de praktijk verplicht 0 maal per blok 0 minuten Intervisie verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 2 blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 blok 1 blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 278 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P10 Reflectiepraktijdtoets 3 Numerieke toetsresultaten 5, blok 4 2. blok 5 1. blok 5 bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 bij aanvangsblok 4: 1. blok 5 P10 Reflectiepraktijktoets 1 Numerieke toetsresultaten 5, blok 1

5 2. blok 2 1. blok 2 2. blok 3 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 P10 Reflectiepraktijktoets 2 Numerieke toetsresultaten 5, blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 bij aanvangsblok 4: 1. blok 5 P10 Reflectiepraktijktoets 4 Numerieke toetsresultaten 5, blok 4 2. blok 5 1. blok 5 bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 bij aanvangsblok 4: 1. blok 5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Op school brengt u uw ervaringen in vanuit de praktijk en op het werk hebt u inbreng vanuit school. Professionalisering in de praktijk kunt u beschouwen als een samenkomen van de binnen- en buitenschoolse praktijk en ontwikkelingen Het doel is om reflectie- en intervisie vaardigheden te ontwikkelen en zo betekenisvolle ervaringen in studie en praktijk om te zetten in leer ervaringen. 2.2 Cursus inhoud De beoordeling van de beroepsrelevantie van uw praktijkervaringen en de controle van de praktijkuren gebeurt gedurende het schooljaar aan de hand van intervisie en een complexe reflectie op een viertal casussen en op basis van een vanuit de praktijk ondertekend formulier. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Geenen, M.J. (2010). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho ISBN Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 2 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 278 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

6 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/4/aswa-d1p10-09

7 Titel Opleidingsvariant D1P2 Signaleren en preventie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P2 Signaleren en preventie 1.3 Cursusnaam in Engels P2 Signaling and prevention 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: HMR van Laar (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten Toets P2 Teamoverleg verplicht 3 maal per blok 360 minuten Professionalisering in de praktijk niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Toetsinzage niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 2 blok 2 blok 2 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P2 Rapport Numerieke toetsresultaten 5, blok 2 2. blok 3 P2 Teamoverleg Numerieke toetsresultaten 5, blok 2 2. blok 3

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Primaire competenties In dit programma leert u enerzijds om te signaleren en anderzijds om een preventieplan te ontwikkelen. In de methodische werkwijze bij zowel signalering als preventie spelen de competenties van de regulatieve cyclus een belangrijke rol. In dit programma gaat het vooral om de volgende competenties: A2 Oriënteren De sociale professional signaleert en verheldert vraagstukken. A3 Analyseren De sociale professional analyseert vraagstukken. A4 Plannen De sociale professional stelt doelen en maakt plannen. Secundaire competenties Je activiteiten op het vlak van signalering en preventie legt u in een gesimuleerd teamoverleg voor aan collega s. Hierbij zijn de volgende competenties van belang: A6 Afronden - De sociale professional evalueert en rapporteert over werkzaamheden. B1 Samenwerken - De sociale professional initieert en onderhoudt samenwerkingsverbanden en netwerken. B2 Leiden - De sociale professional voert basale leidinggevende taken uit. C2 ( Re)presenteren - De sociale professional presenteert zichzelf en zijn werkzaamheden, en representeert zijn organisatie en professie. Beheersingsniveau Het programma is gericht op het eerste beheersingsniveau van de competenties. Dit betekent dat het in de opdracht gaat om relatief overzichtelijke signalerings- en preventieactiviteiten zonder al te veel complexiteit, dynamiek en conflicten. 2.2 Cursus inhoud Programma-inhoud P2 In dit programma staat een tweetal kerntaken van sociale professionals centraal, te weten signalering en preventie. Hoewel deze taken betrekking hebben op de uitvoerende werkzaamheden van sociale professionals, voer je ze niet in direct contact met cliënten uit. Bij signaleren en preventie gaat het doorgaans om bepaalde doelgroepen en niet zozeer om specifieke cliënten. Signalering Signaleren is het opvangen van en betekenis toekennen aan gebeurtenissen binnen en buiten de beroepspraktijk die de sociale omstandigheden van (potentiële) cliënten negatief kunnen beïnvloeden. Veranderingen in regelingen of voorzieningen kunnen bijvoorbeeld ingrijpende gevolgen hebben voor de leefomstandigheden van specifieke bevolkingsgroepen. Het is een taak van sociale professionals zulke signalen, bij wijze van spreken, op te vangen en door te zenden. Preventie komt voort uit signaleren. Preventie Preventie is het door middel van doelgerichte, georganiseerde activiteiten voorkomen van ernstige problemen bij mensen, of van een verergering daarvan. Het voorkomen van problemen vraagt van sociale professionals vooral dat ze oog hebben voor factoren die problemen kunnen veroorzaken en inzicht in de wijze waarop deze factoren adequaat aangepakt kunnen worden. Samenhang Signalering kan de eerste stap zijn van preventieactiviteiten. In dit programma gaat het om deze samenhang: van het globale plan van aanpak, dat deel uitmaakt van de signaleringssystematiek, werk je één signaal verder uit tot een preventieplan. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Scholte, M.& P. van Splunteren, 2007.Opgelet! Systematisch signaleren in het maatschappelijk werk. Bussum: Coutinho, isbn Boek (verplicht): Roos, S. de, M. van Dinther & J. Terpstra, Preventie in de sociaalpedagogische hulpverlening, Bussum: Coutinho, isbn Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 118

9 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p2-09

10 Titel Opleidingsvariant D1P3 Ontwerpen plan van aanpak Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P3 Ontwerpen plan van aanpak 1.3 Cursusnaam in Engels P3 Designing a plan of action 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: IL Vermeulen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Muziektraining verplicht 6 maal per blok 540 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten Professionalisering in de praktijk niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Toetsinzage P3 niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 2 blok 2 blok 2, blok 3, blok 4, blok 5 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P3 Verslag Numerieke toetsresultaten 5, blok 2 2. blok 3

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het handelen van een social worker is erop gericht het sociaal functioneren van individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden te verbeteren. Kenmerkend voor dit handelen is doelgerichtheid, procesmatigheid, systematiek en planmatigheid. Als social worker handelt u bovendien altijd in de context van een organisatie en vaak ook binnen een multidisciplinair team. Het type organisatie en de doelgroep waarmee u werkt bepalen zowel de wijze waarop u de vraag verkent en analyseert, de middelen die u hierbij inzet, alsook uw plan van aanpak. Binnen deze cursus vindt een eerste kennismaking plaats met de mogelijkheden van muziek binnen deze context. Het doel van de cursus is om te leren op een systematische wijze de situatie en vraag van de cliënt in kaart te brengen. Daar een analyse van te maken en te beslissen welke middelen u wilt inzetten ter ondersteuning van de cliënt. Hierbij gebruikt u casuïstiek uit uw werk. U formuleert een eerste plan van aanpak waarbij u ook gebruik maakt van de kennis die u opgedaan heeft in de muzisch agogische training. De voorliggende cursussen Ontwerpen van een plan van aanpak en de Creatief Agogische Trainingen horen dan ook bij elkaar. 2.2 Cursus inhoud Werkcolleges Plan van Aanpak Muziektrainingen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Joep Brinkman Voor de verandering. Een praktische inleiding in de agogische theorie. Druk 4 Groningen: Wolters Noordhoff ISBN Boek (verplicht): * Geenen, Marie Jose: Reflecteren. Coutinho, 2010 ISBN Workload Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p3-09

12 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P4 Creatief onderzoeken van cultuur & diversiteit 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P4 Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit 1.3 Cursusnaam in Engels P4 Starting and executing a cultural activity 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Lunshof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training Drama verplicht 4 maal per blok 720 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Toetsinzage P4 niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Professionalisering in de praktijk verplicht 0 maal per blok 0 minuten Toets P4 dramapresentatie verplicht 1 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4, blok 5 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P4 Dramapresentatie Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 P4 Verslag Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De doelen van de opdrachten sporen met de competenties die je in dit programma ontwikkelt: U bent in staat om contact te leggen met een specifieke door jou gekozen culturele groep (netwerken). U bent in staat om de sociale situatie en een belangrijk levensthema van doelgroepen van social work te onderzoeken en die te presenteren. U verhoudt zich tot de uitdagingen en vraagstukken die social workers tegenkomen en ontwikkelt daarop een eigen visie. U bekwaamt u als professional in het overstijgen van stereotypen en clichés. 2.2 Cursus inhoud Multiculturaliteit heeft de afgelopen jaren ook het social work voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Het social work in onze multiculturele samenleving staat voor mooie uitdagingen en voor nieuwe problemen. De diversiteit en complexiteit van de samenleving zal eerder toenemen dan afnemen. Dat maakt dat er op de arbeidsmarkt een behoefte bestaat aan professionals, die bijdragen aan een klimaat waarin ruimte is voor velerlei culturele uitingsvormen. Deze bijdrage kan geleverd worden wanneer professionals maatschappelijke analyses kunnen maken, wanneer zij vanuit een authentieke visie opereren in hun vak en met culturele sensibiliteit kunnen werken met heel verschillende doelgroepen. In deze studieperiode ontwikkel je je inhoudelijke visie op de multiculturele samenleving en leer je op een creatieve wijze deze visie concreet vorm te geven in een podiumactiviteit (dramapresentatie) en mogelijk in te zetten in het sociaal agogisch werk. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 39,50 (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Retourtje inzicht Auteur: Loeffen, T. Druk: 2 ISBN Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/1/aswa-d1p4-09

14 Titel Opleidingsvariant D1P5 Verkennen van het werkveld Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P5 Verkennen van het werkveld 1.3 Cursusnaam in Engels P5 Exploring the workfield 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Lunshof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 630 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 720 minuten Werkstuk schrijven verplicht 1 maal per blok 60 minuten Toetsinzage P5 MC toets niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Professionalisering in de praktijk niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Toetsinzage verslag P5 niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P5 MC Geschiedenis Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok 2 P5 Verslag Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok 2

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het eind van het programma: kunt u door middel van een presentatie een beschrijving geven van de werkterreinen van de geïnterviewde social workers; u heeft kennis van, inzicht in en overzicht over social work in al zijn facetten; u heeft een eigen visie ontwikkeld op een aantal actuele kwesties ten aanzien van de praktijk van social work; u kunt uw eigen visie op social work op een professionele wijze schriftelijk presenteren en verdedigen; u kunt uw kennis van en inzicht in de praktijk van social work relateren aan je eigen professionele ambities en kwaliteiten; u kunt actuele kwesties op het terrein van social work plaatsen in de historische context; u kunt belangrijke historische ontwikkelingen, gebeurtenissen en pioniersfiguren van social work noemen en u kun het social work in historisch perspectief plaatsen. 2.2 Cursus inhoud Verkennen van het werkveld Dit programma heeft een oriënterend karakter. Centraal staat het ontwikkelen van inzicht in en overzicht van social work in al zijn facetten. Samen met anderen gaat u het brede domein van social work onderzoeken. P 5 heeft ook een historische component. Het werkveld van social work heeft een lange geschiedenis. Door de eeuwen hebben mensen zich bekommerd om hun behoeftige medemens. Ook hebben zich maatschappelijke veranderingen voorgedaan die geleid hebben tot het social work dat wij nu kennen. In dit programma verwerft u kennis over de geschiedenis van social Work 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Sociaal werk in Nederland, 500 jaar verheffen en verbinden Auteur: Jan Bijlsma en H. Jansen Druk: 2 ISBN Boek (verplicht): Basisboek sociaal werk activeren en verbinden Auteur: Ewijk, H.van, Spierings, F., Wijnen, R. Druk: 2 ISBN Boek (verplicht): Opleidingsspecifiek: alleen voor MWD studenten! Basiswerk Maatschappelijk werk en dienstverlening, methodiek Auteur: Gerritsen Maritza, Birnie, Sylvia. Druk 1 Boek (verplicht): Opleidingsspecifiek: alleen voor SPH studenten! Orientatie op sociaal-pedagogische hulpverlening Auteur: Kooiker, I. Laatste druk ISBN Boek (verplicht): Opleidingsspecifiek: alleen voor CT studenten! Handboek creatieve therapie Auteur: Henk Smeijster. Druk: laatste druk! 2.5 Workload Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p5-09

16 Titel Opleidingsvariant D1P6 Verrichten van onderzoek Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P6 Verrichten van onderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels P6 Performing a research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon S Atabaki Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 4 maal per blok 240 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Professionalisering in de praktijk niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Inzage toets P6 niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 2 blok 2 blok 2 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P6 Onderzoeksrapport Numerieke toetsresultaten 5, blok 2 2. blok 3

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het hoofddoel van dit onderwijsonderdeel is: het onder begeleiding kunnen uitvoeren van een kleinschalig, kwalitatief praktijkonderzoek. 2.2 Cursus inhoud P6 Verrichten van onderzoek Deze cursus gaat over onderzoek doen. Er achter komen hoe iets in elkaar steekt. Niet tussen neus en lippen door, omdat de vraag in ons opkomt, maar gericht. Onderzoeken is een gesystematiseerde vorm van vragen stellen en stilstaan bij vanzelfsprekendheden, bij vragen die u uzelf juist niet stelt. Voor de HBO opleiding richten we ons op praktijkgericht onderzoek, een vorm die nauw aansluit bij hetgeen werkgevers van hun hoger opgeleiden vragen. Aan het eind van de opleiding kunt u zelfstandig een onderzoek opzetten en uitvoeren. Om daar te komen start het eerste jaar met een gerichte opdracht waarin de gehele cyclus van onderzoek opzetten en uitvoeren aan bod komt. Deze cursus wil u kennis laten maken met die cyclus. De volgende jaren volgt dan de verdieping en de variatie aan onderzoeksstrategieën die u kan inzetten zodat u bij het afstuderen klaar bent om zelf zo'n opdracht van uw werkgever uit te voeren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Verhoeven, N., (2011). Wat is onderzoek. Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lema. ISBN Boek (aanbevolen): Baarda, B., Goede, M. de & Teunissen, J.(2001). Basisboek kwalitatief onderzoek (3de druk). : ISBN: Boek (aanbevolen): Keken, H., (2006). Voor het onderzoek. Het formuleren van de probleemstelling. (2de druk). Amsterdam: Boom. ISBN: Diversen (aanbevolen): 2.5 Workload Contactduur (uren): 23 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 117 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/9/aswa-d1p6-10

18 Titel Opleidingsvariant D1P7 Beleidsadvisering Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P7 Beleidsadvisering 1.3 Cursusnaam in Engels P7 Giving a policy advice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon MC van Stralen (tel. 2483) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? AV les verplicht 3 maal per blok 270 minuten Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 630 minuten Inloopspreekuur verplicht 3 maal per blok 180 minuten Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten Toetsinzage P7 verslag niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Toets AV presentatie verplicht 1 maal per blok 180 minuten Professionalisering in de praktijk niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P7 (audio) Visuele presentatie Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 P7 Beleidsrapport Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel We onderscheiden vier uitwerkingsterreinen van competenties op het gebied van beleid: het uitvoeren van beleid als werknemer van een instelling. De sociale professional geeft uitvoering aan het instellingsbeleid (werk- en behandelplannen, protocollen e.d.) Het beïnvloeden van beleid: de sociale professional signaleert in het kader van zijn of haar uitvoerende werkzaamheden onwenselijke gevolgen van beleid en brengt deze onder de aandacht van de betrokken actoren. Het onderzoeken van en adviseren over beleid: de sociale professional kan als aparte taak specifieke aspecten van bepaald beleid onderzoeken, dit met het oog op het uitbrengen van advies hierover. Het ontwikkelen en implementeren van beleid. De sociale professional draagt bij aan beleidsvoorbereiding en aan de ontwikkeling van (nieuw) beleid en de effectuering daarvan. Hoewel al deze terreinen in dit programma aan de orde komen, verwachten wij niet dat u aan het einde van de periode op alle gebieden competent zult zijn. Wel verwachten wij dat u inzicht verwerft in de meest relevante aspecten die een rol spelen bij het tot stand komen van beleid (het beleidsvormingsproces) en dat u daarbij kritisch kijkt of het beleid ook effectief is. Ofwel, u dient zich af te vragen of er dankzij het gevoerde beleid ook wordt bereikt wat werd beoogd. 2.2 Cursus inhoud Beleid bepaalt doelen en bepaalt wat er concreet met cliënten bereikt dient te worden, maar ook hoe daarover rekenschap moet worden afgelegd. Enkele of overzichtelijk afgebakende beroepsactiviteiten zijn ingebed in grotere gehelen van beleid. Beleid vormt het kader voor afstemming en voor effectieve samenwerking, maar ook voor het toenemen van professionele deskundigheid of van groei in de beloning van het werk. Beleid is te vinden op verschillende niveaus: van landelijk overheidsbeleid ten aanzien van integratie tot regionaal en lokaal overheidsbeleid op het niveau van provincie en gemeente. Op instellingsniveau kan er sprake zijn van het beleid van het bestuur van een grote koepelorganisatie en van het beleid van een kleinere unit daarbinnen. Ook kan beleid ontwikkeld worden door een vakgroep van professionals die in samenwerking en samenhang visie en doelen wil concretiseren bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening. Dit onderwijsonderdeel bestaat uit zeven hoorcolleges, zeven werkcolleges en drie trainingsbijeenkomsten. U werkt in drie tallen aan een aantal opdrachten, en aan de deeltoets het schrijven van een beleidsrapport. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Haar, Marian ter (2007) Professionals in de beleidsarena.4e druk Assen: Van Gorcum BV. ISBN Boek (verplicht): Stad En Beleid Auteur: Straatman. Elly Druk: 2 ISBN Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p7-09

20 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P8 Innoveren van de beroepspraktijk 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P Cursusnaam D1P8 Innoveren van de beroepspraktijk 1.3 Cursusnaam in Engels P8 Innovation In Professional Practice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon FB van der Velde (tel. 2482) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 5 maal per blok 300 minuten Werkcollege verplicht 4 maal per blok 480 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per blok 180 minuten Toetsinzage P8 verslag niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten professionalisering in de praktijk niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Consult verplicht 2 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 5 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P8 Marketingplan Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 P8 MC Marketing Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan: Niches aantrekkelijke deelmarkten in het aanbod van Social Work signaleren (C4); Een niche uitkiezen en deze keuze verantwoorden op grond van actualiteit, professionele relevantie en persoonlijke interesse (C1); M.b.t. deze niche via creatieve methodieken komen tot een idee dat daarna planmatig nader uitgewerkt wordt tot een innovatief activiteitenaanbod voor de gekozen niche. Agogisch wordt het activiteitenaanbod echter eenvoudig uitgewerkt (C2 en A3/C4); Aan de hand van een voorgestructureerd stappenplan een uitgewerkt marketingplan op basisniveau opstellen m.b.t. een innovatieve dienst en daarbij deelproducten tijdig tot stand brengen en presenteren tijdens trainingen. Een aantal rollen bij projectgroepwerk onderscheiden, in een aantal van deze rollen op basisniveau goed functioneren en deze inzichten en vaardigheden toepassen bij het komen tot een relationeel goede en tevens resultaatgerichte samenwerking in het eigen projectteam (B2); Het uitgewerkte marketingplan presenteren aan collega-studenten en docenten. 2.2 Cursus inhoud Je werkt in een kleine projectgroep van in principe drie studenten planmatig aan het opstellen van een marketingplan. Daarbij spoor je een interessante deelmarkt op die relevant is voor het domein Social Work. Voor deze deelmarkt ontwikkel je een innovatieve dienst. Deze dienst wordt agogisch basaal bewerkt. Vervolgens werk je alle aangedragen elementen van het marketingplan op basisniveau systematisch uit. Je verdiept je individueel en in groepsverband grondig in theorieën en literatuur m.b.t. deze thematiek, zodat er geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden bij elke stap van het werken aan het marketingplan. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Marketingoriëntatie, Bliekendaal Vugt en co ISBN Boek (verplicht): Innoveren van de beroepspraktijk 2.5 Workload Contactduur (uren): 19 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p8-10

22 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P9 Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling AB 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P9AB Cursusnaam D1P9 Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling AB 1.3 Cursusnaam in Engels P9 Taking charge of one's own (career) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Lunshof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Assessment verplicht 2 maal per blok 360 minuten Professionalisering in de praktijk niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Eisen aan werkstukken niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Coaching deeltijd student periode A en B verplicht 3 maal per blok 360 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 126 (bij alle aanvangsblokken) Toelichting bij werkvorm Profesionalisering in de praktijk: 112 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P9 StartPOP Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok 2

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In het SLO-traject staan drie deelcompetenties centraal: 1. loopbaansturing, 2. positioneren en presenteren 3. samenwerken en netwerken met verschillende partners. 1. blok 2 2. blok 3 Loopbaansturing (C1) De social worker geeft sturing aan de eigen professionele loopbaan Het sturen van de eigen loopbaan veronderstelt een relatie met de eigen levensloop, waarin werken en privéleven met elkaar in evenwicht worden gebracht; impliceert het sturen van het eigen leerproces en de eigen ontwikkeling; impliceert het ontwikkelen van een eigen netwerk; veronderstelt werken aan de eigen employability. De social worker positioneert en presenteert zichzelf als professional (C2) Positioneren en presenteren als professional vindt zowel binnen als buiten de context van de eigen beroepsuitoefening plaats. Positioneren en presenteren heeft ook betrekking op dimensies als belangentegenstellingen, machtsassymmetrieën en morele verschillen. Het omvat daarom het verantwoorden en legitimeren van het eigen handelen, de eigen organisatie en het eigen beroep. Dit betekent dat de opleiding u zal aanspreken als een zich op de praktijk voorbereidende hbo-professional. Bij deze kwalificatie hoort een overall blik op de beroepscompetenties van het eerste studiejaar. De social worker werkt samen en onderhoudt netwerken met verschillende partners (B1) De social worker werkt samen met professionals binnen en buiten de eigen organisatie alsook met vrijwilligers en para-professionals. De social worker ontwikkelt en onderhoudt netwerken met als doel de realisering van een evenwicht tussen de belangen van de klant/cliënt, de eigen organisatie en andere belanghebbenden. 2.2 Cursus inhoud Als hbo-student dient u zelf verantwoordelijkheid te nemen voor uw studie en alle hiermee samenhangende zaken. Uitgangspunt daarbij is uw ambitie om een echt goede professional te worden. Om dit te kunnen realiseren investeert u in uw loopbaan en ontwikkeling. Hierbij is voor u als deeltijd/duaal student steeds sprake van een wisselwerking tussen de praktijk en de theorie. Dit zijn geen duidelijk te onderscheiden gebieden, maar het een kan het ander voortdurend voeden en beïnvloeden. U kijkt regelmatig naar wat u doet en heeft gedaan en wat dat voor u betekent. Met andere woorden, u denkt actief na over uw werk, studie en de combinatie hiervan. De cursus Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling, afgekort SLO, is ten eerste bedoeld om uzelf verder te ontwikkelen tot een hbo-professional. Het leerproces van de zich ontwikkelende, steeds zelfstandiger wordende professional is een reis waarbij u zelf de route bepaalt. Hierbij staat de ontwikkeling van de competenties centraal. Een competentie is een combinatie van vaardigheden, kennis en inzicht voor het uitvoeren van taken in een specifieke beroepssituatie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op ) Materiaal: Boek (verplicht): Reflecteren Leren van je ervaringen als sociale professional Auteur: Geenen, M.-J. Druk: 1 ISBN Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126

24 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p9ab-09

25 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar D1P9 Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling CD 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWA-D1P9CD Cursusnaam D1P9 Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling CD 1.3 Cursusnaam in Engels P9 Taking charge of one's own (career) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Lunshof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Coaching deeltijd periode C en D verplicht 3 maal per blok 360 minuten Informatie over Hoofdfase niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Presentatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten Professionalisering in de praktijk niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 127 (bij alle aanvangsblokken) Toelichting bij werkvorm Professionalisering in de praktijk: 56 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? P9 EindPOP Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 3. blok 4 bij aanvangsblok 4:

26 Toelichting bij toets P9 EindPOP: Inleveren week B7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In het SLO-traject staan drie deelcompetenties centraal: 1. loopbaansturing, 2. positioneren en presenteren 3. samenwerken en netwerken met verschillende partners. 1. blok 4 2. blok 5 Loopbaansturing (C1) De social worker geeft sturing aan de eigen professionele loopbaan Het sturen van de eigen loopbaan veronderstelt een relatie met de eigen levensloop, waarin werken en privéleven met elkaar in evenwicht worden gebracht; impliceert het sturen van het eigen leerproces en de eigen ontwikkeling; impliceert het ontwikkelen van een eigen netwerk; veronderstelt werken aan de eigen employability. De social worker positioneert en presenteert zichzelf als professional (C2) Positioneren en presenteren als professional vindt zowel binnen als buiten de context van de eigen beroepsuitoefening plaats. Positioneren en presenteren heeft ook betrekking op dimensies als belangentegenstellingen, machtsassymmetrieën en morele verschillen. Het omvat daarom het verantwoorden en legitimeren van het eigen handelen, de eigen organisatie en het eigen beroep. Dit betekent dat de opleiding u zal aanspreken als een zich op de praktijk voorbereidende hbo-professional. Bij deze kwalificatie hoort een over-all blik op de beroepscompetenties van het eerste studiejaar. De social worker werkt samen en onderhoudt netwerken met verschillende partners (B1) De social worker werkt samen met professionals binnen en buiten de eigen organisatie alsook met vrijwilligers en para-professionals. De social worker ontwikkelt en onderhoudt netwerken met als doel de realisering van een evenwicht tussen de belangen van de klant/cliënt, de eigen organisatie en andere belanghebbenden. 2.2 Cursus inhoud 9: Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling periode C+D Als hbo-student dient u zelf verantwoordelijkheid te nemen voor uw studie en alle hiermee samenhangende zaken. Uitgangspunt daarbij is uw ambitie om een echt goede professional te worden. Om dit te kunnen realiseren investeert u in uw loopbaan en ontwikkeling. Hierbij is voor u als deeltijd/duaal student steeds sprake van een wisselwerking tussen de praktijk en de theorie. Dit zijn geen duidelijk te onderscheiden gebieden, maar het een kan het ander voortdurend voeden en beïnvloeden. U kijkt regelmatig naar wat u doet en heeft gedaan en wat dat voor u betekent. Met andere woorden, u denkt actief na over uw werk, studie en de combinatie hiervan. De cursus Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling, afgekort SLO, is ten eerste bedoeld om uzelf verder te ontwikkelen tot een hbo-professional. Het leerproces van de zich ontwikkelende, steeds zelfstandiger wordende professional is een reis waarbij u zelf de route bepaalt. Hierbij staat de ontwikkeling van de competenties centraal. Een competentie is een combinatie van vaardigheden, kennis en inzicht voor het uitvoeren van taken in een specifieke beroepssituatie. Binnen het SLO-traject reflecteert u op uw eigen ontwikkeling tot Social Worker ongeacht uw studierichting. U onderzoekt en ontwikkelt als het ware uw eigen keuzes, motivatie en geschiktheid voor beroep en opleiding. Vragen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld: Past het sociaal-agogisch werkveld bij u: voelt u zich aangesproken door de competenties die daarvoor nodig zijn? Heeft u een goed beeld van het beroep? Wordt u geïnspireerd door het werk en kun u dat ook uitdragen? Heeft u genoeg motivatie en doorzettingsvermogen voor de combinatie van werk, studie en/of het vervullen van zorgtaken? Bent u in staat met verschillende mensen om te gaan en te communiceren? Bent u betrouwbaar in de samenwerking? 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

27 Kosten: (Voor de meest actuele prijzen kun je terecht op Materiaal: Boek (verplicht): Reflecteren Leren van je ervaringen als sociale professional Auteur: Geenen, M.-J. Druk: 1 ISBN Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 13 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 127 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/11/aswa-d1p9cd-09

28 Titel Opleidingsvariant Artikel D4 Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AMWA-D4ARTIK Cursusnaam Artikel 1.3 Cursusnaam in Engels Article 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: WBM van Genugten (tel ) Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Coaching verplicht 2 maal per blok 120 minuten blok 5 Hoorcollege niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 2 Workshop niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schrijven v.e. artikel Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 5 2. blok 5

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Inhoud en legitimatie Als maatschappelijk werker word u uitgedaagd om in te spelen op veranderende maatschappelijke omstandigheden. U moet Uw je werk voortdurend ontwikkelen en daarom is het van belang om u professionele kennis en ervaring uit te wisselen. U hebt bovendien een belangrijke signalerende functie in de sociale gevolgen van die veranderende omstandigheden en de impact van (sociaal) beleid op de groepen mensen met wie u werkt. U moet die signalen overtuigend zichtbaar kunnen maken aan collega s, overheden en andere beleidsmakers. Hiervoor is het van belang dat u professionele ervaringen, bevindingen, vragen en zorgen helder en boeiend kunt verwoorden en beschrijven. Bij het schijven van een artikel is er ruimte om uw eigen mening en zorgen te verwoorden. Het is een communicatiemiddel waarmee u moet boeien en raken daar gaat het dus ook om emoties. In een artikel gaat het erom als professional te positioneren en aandacht te vragen voor wat misschien nog niet zo ingebed en gezamenlijk is. U steekt u nek uit. Het schrijven van een artikel is een individuele opdracht, waarbij het erom gaat jouw gefundeerde mening of zorg te verwoorden. In deze afstudeeropdracht word u gevraagd om kritisch te kijken naar wat u te zeggen hebt en hoe u dat doet. U wordt uitgenodigd plezier te ontdekken in een creatief schrijfproces, waarmee u een deel van jouw professionele werkelijkheid kunt onthullen voor uzelf én voor anderen, met het doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de professie. 2.2 Cursus inhoud Toets Jaar 4 Niveau 3 De context van leren en presteren is de praktijk of één vanuit de praktijk vormgegeven situatie, waarbij de taak zelfstandig en waar mogelijk volledig opgepakt en uitgevoerd wordt maar ondersteuning en feedback van collega s (op afstand) aanwezig is. Het betreft taken waarin sprake is van een vorm van complexiteit die door de student zelf benoemd kan worden. Protocollen en regels kunnen aanwezig zijn maar zijn niet leidend in het handelen. De student is in staat de eigen gemaakte professionele kennis, vaardigheden en houding toe te passen in de praktijk en weet dit ook te benoemen en te onderbouwen. Het resultaat en het handelen wordt binnen het vakgebied gezien als passend en wenselijk. Het eigen leerproces kenmerkt zich door een sterke reflectie, de durf om te experimenteren en gedrag bij te stellen. Vanuit ervaringen is de student in staat vrij zelfstandig en zelfsturend zijn professionele bagage uit te breiden. Hierbij worden de fases van Zimmerman (2002) doorlopen met coaching van collega s, medestudenten en docenten. Visies en oordelen zijn persoonlijk en gebaseerd op passende argumentatie bijvoorbeeld op basis van actualiteit, ethiek, ervaringen en onderzoek. De student is in staat om zijn kennis, zijn visie en vragen te delen met derden binnen en buiten de opleiding en op basis daarvan oordelen bij te stellen. De ondersteuning vanuit de opleiding heeft een coachend karakter gericht op het proces. Competenties Leerdoelen 3. Ontwikkelingsgericht en ondernemend handelen 3.4 Kan actuele informatie verzamelen 3.5 Heeft kennis van trends 3.6 Kan een visie vormen en overbrengen op belanghebbende 4. Mondelinge, non-verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 3.4 Kan correct Nederlands schrijven 4.5 Kan de Taalbril correct toepassen 6. Ontwikkelen in en van het beroep 6.4 Stelt zichzelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 6.7 Kan beroepsontwikkeling nationaal en internationaal in de gaten houden 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Zie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2016-2017 1 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen vraag van de cliënt Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 P1 Verhelderen van de

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Voltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Voltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CCM II, Overdrachtskunst Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie