Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd

2 Propedeuse deeltijd

3 Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBGO Cursusnaam Beroepsgerichte ontwikkeling Cursusnaam in Engels Professional development Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon FA Kooi (tel. 9227) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerwerkplan gestuurd niet verplicht 3 maal per blok 720 minuten blok 1, blok 2 Project niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten blok 1, blok 2 Assessment niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 1, blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 263 Toelichting bij werkvorm Leerwerkplan gestuurd: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Project: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Assessment: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio + eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week blok 3, week 6 Toelichting bij toets Portfolio + eindgesprek: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De student is in staat een ontwikkelportfolio samen te stellen. De student laat in het ontwikkelportfolio zien tenminste één van de acht basistaken van kerntaak 1 te beheersen op propedeuse niveau en inzicht te hebben in het eigen functioneren daarbij. De student is in staat om een gesprek te voeren over het eigen functioneren op de basistaken en zijn ontwikkeling op de basistaken. 2.2 Cursus inhoud In de leerlijn beroepsgerichte ontwikkeling levert het praktijkleren een belangrijke bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de werkende professional. Voor het uitoefenen van het beroep van HRprofessional is een noodzakelijke voorwaarde dat je de activiteiten en instrumenten beheerst die behoren bij de basistaken van het beroep. Dit wordt ook wel de kern van het HRM-beroep genoemd: de student moet aantonen dat hij beroepsbekwaam is. De HR-werkterreinen zijn door de opleiding HRM uitgewerkt in het schema basistaken en niveaus. In de BGO-leergroepbijeenkomsten vindt een uitwisseling van praktijk- en werkproceskennis door de leergroepdeelnemers plaats: studenten delen (praktijk)kennis met elkaar en verkrijgen zodoende nieuwe (praktijk)kennis. In de eerste twee studiejaren zal de student in een ontwikkelportfolio beroepsproducten verzamelen die gerelateerd zijn aan de basistaken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (aanbevolen) : Grit, S. & Grit, R. (2011). Zo Studeer je. 1e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN , 17, Workload Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 263 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBGO Cursusnaam Beroepsgerichte ontwikkeling Cursusnaam in Engels Professional development Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon FA Kooi (tel. 9227) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerwerkplan gestuurd niet verplicht 4 maal per blok 960 minuten Project niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten Assessment niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 259 Toelichting bij werkvorm Leerwerkplan gestuurd: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Project: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Assessment: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio + eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Toelichting bij toets Portfolio + eindgesprek: De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2.

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie Voor de beschrijving zie de inhoud. De student is in staat een ontwikkelportfolio samen te stellen. De student laat in het ontwikkelportfolio zien tenminste drie van de acht basistaken van kerntaak 1 te beheersen op propedeuse niveau en inzicht te hebben in het eigen functioneren daarbij. De student levert aan het einde van het 1e studiejaar bewijzen aan van de beheersing van tenminste drie van de acht basistaken van kerntaak 1 van het beroep op het propedeuse niveau De student is in staat om een gesprek te voeren over het eigen functioneren op de basistaken en zijn ontwikkeling op de basistaken. 2.2 Cursus inhoud In de leerlijn beroepsgerichte ontwikkeling levert het praktijkleren een belangrijke bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de werkende professional. Voor het uitoefenen van het beroep van HRprofessional is een noodzakelijke voorwaarde dat je de activiteiten en instrumenten beheerst die behoren bij de basistaken van het beroep. Dit wordt ook wel de kern van het HRM-beroep genoemd: de student moet aantonen dat hij beroepsbekwaam is. De HR-werkterreinen zijn door de opleiding HRM uitgewerkt in het schema basistaken en niveaus. In de BGO-leergroepbijeenkomsten vindt een uitwisseling van praktijk- en werkproceskennis door de leergroepdeelnemers plaats: studenten delen (praktijk)kennis met elkaar en verkrijgen zodoende nieuwe (praktijk)kennis. In de eerste twee studiejaren zal de student in een ontwikkelportfolio beroepsproducten verzamelen die gerelateerd zijn aan de basistaken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (aanbevolen) : Grit, S. & Grit, R. (2011). Zo Studeer je. 1e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN , 17, Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 259 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DKC Cursusnaam Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 1.3 Cursusnaam in Engels Sustainable employability of staff members 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon MJP van der Zant (tel. 9224) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Toelichting bij toets mc toets: Leerwegonafhankelijke toetsing is mogelijk. De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor beschrijving de inhoud. De student kan het begrip duurzame inzetbaarheid in een brede maatschappelijke context plaatsen. De student heeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende deelgebieden van duurzame inzetbaarheid: gezondheid&vitaliteit flexibiliteit, cultuur&leiderschap en mobiliteit. D De student kan de verschillen benoemen tussen de modellen op het gebied van belasting en belastbaarheid (Arbeid en Gezondheid) die in de voorgeschreven literatuur worden behandeld. De student heeft kennis van de instrumenten om de balans tussen belasting en belastbaarheid in kaart te brengen (WEBA-analyse) en te optimaliseren (re-integratie en preventie). De student heeft basiskennis van de theorie omtrent opleiden en leren in organisaties en kan de koppeling maken met duurzame inzetbaarheid. De student heeft inzicht in het doel van talentmanagement; en kan de samenhang met andere HRinstrumenten en organisatiedoelstellingen beschrijven. De student heeft inzicht in het belang van loopbaanmanagement en Management Development (MD) vanuit individueel- en organisatieperspectief, en heeft inzicht in verschillende loopbaantheorieën; de verschillende loopbaanfasen; de vormen voor loopbaanbeleid en de instrumenten voor loopbaanontwikkeling en Management Development (MD). 2.2 Cursus inhoud De wereld om ons heen is continu in verandering. Soms lijkt het wel dat verandering de enige zekerheid is. Ontwikkelingen als internationalisering, individualisering, vergrijzing, flexibilisering en digitalisering zijn aan de orde van de dag. Een belangrijke vraag hierbij is hoe kunnen organisaties, individuen en de maatschappij als geheel inspelen op deze ontwikkelingen, zodat er nu en in de toekomst genoeg welvaart is voor iedereen. Dit vergt aanpassingsvermogen. Was vroeger nog het idee dat een goede beroepsopleiding voldoende was voor een levenslange loopbaan, tegenwoordig is de gedachte dat leren gedurende het gehele werkzame leven onvermijdelijk is. Ook worden we met z n allen steeds ouder en werken we langer door. Dit kan alleen maar wanneer werknemers gezond genoeg zijn om te werken en een organisatie gezond genoeg is om in te werken. Oftewel een optimale balans tussen belasting en belastbaarheid is essentieel voor duurzame inzetbaarheid. Om dit te bereiken, is er continu aandacht nodig voor het ontwikkelen van mens en organisatie. Dit geldt zowel voor medewerkers in loondienst als voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers). Deze thema s vatten we samen onder de term: Duurzame inzetbaarheid. Binnen het HR-werkveld houdt de HRD-professional zich met name bezig met het organiseren van leren, ontwikkelen en opleiden van medewerkers. Het HRD-beleid van organisaties heeft als doel om er voor te zorgen dat medewerkers over de juiste competenties blijven beschikken om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op (onverwachte) ontwikkelingen in de toekomst, zodat de (toekomstige) organisatiedoelen gehaald worden. Gedurende de cursus verdiept de student zich in het thema duurzame inzetbaarheid. Om antwoord te geven op de hierboven geschetste problematiek heeft de HRD-professional een aantal instrumenten ter beschikking rondom duurzame inzetbaarheid. Deze instrumenten liggen op het gebied van 1) gezondheid & vitaliteit 2) flexibiliteit (o.a. opleidingsbeleid en talentmanagement) en 3) mobiliteit (o.a. loopbaanmanagement en management development). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten:

9 (Ja, zie materiaal.) Boek (verplicht) : Kluijtmans, F. (2010). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN , 55,95 Boek (verplicht) : Nader te bepalen Diversen (verplicht) : Artikelen en collegesheets (SharePoint) 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant HRD in de praktijk Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DIO Cursusnaam HRD in de praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels HRD in practice 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RMAJ Rouwette (tel. 9707) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 4 maal per blok 960 minuten Training verplicht 5 maal per blok 1800 minuten Werkcollege niet verplicht 2 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 222 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Training: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? adviesnota Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 folder Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6

11 2. blok 4, week 16 Toelichting bij toets adviesnota: De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2 Toelichting bij toets eindgesprek: De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2 Toelichting bij toets folder: De toets vindt plaats in periode C. De herkansing vindt plaats in periode D

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De student kan schriftelijk toelichten op welke manier een organisatie vraagstukken op het terrein van HRD (loopbaanmanagement, competentiemanagement, opleidingsmanagement en gezondheidsmanagement) heeft georganiseerd. De student kan een analyse maken van concrete ontwikkelingsvragen in het functioneren van een afdeling en haar medewerkers. De student kan zich een oordeel vormen over de mogelijke en noodzakelijke interventies op teamniveau en op het niveau van enkele specifieke medewerkers. De student kan voorstellen voor verbetering formuleren in een adviesrapport. De student kan zijn advies in een gesprek met de leidinggevende effectief presenteren De student kan reflecteren op zijn eigen professionele ontwikkeling. De student is in staat met behulp van feedback en reflectie tot effectiever gedrag te komen. 2.2 Cursus inhoud Deze Integrale Opdracht HRD in de praktijk richt zich op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de afstemming tussen de strategie van een fictieve organisatie, stichting LEEF en de inzet van haar medewerkers. Organisaties kunnen niet zonder een HRD-beleid om ervoor te zorgen dat hun medewerkers over de benodigde competenties blijven beschikken om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren en voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen. In deze Integrale Opdracht maken we kennis met Stichting LEEF. Stichting LEEF is een goededoelenorganisatie met als missie een gezond gewicht voor kinderen en jongeren. De kernactiviteiten van Stichting LEEF zijn voorlichting, onderzoeksfinanciering en fondsenwerving. Als aankomend HR-professional brengen de studenten een advies uit aan de directeur van Stichting LEEF over de mobiliteit van zijn individuele medewerkers en de ontwikkeling van de teams als geheel. De afdeling kampt met hoge verzuimcijfers, een dalende productiviteit en ontevreden medewerkers. De studenten onderzoeken vanuit een HRD-perspectief welke mogelijkheden een HR-afdeling heeft om werknemers en daarmee het team en de organisatie te ontwikkelen. Studenten maken een analyse van de ontwikkelvraagstukken binnen de organisatie en leren deze zowel schriftelijk als mondeling te adviseren aan de directeur. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : De student gaat zelf op zoek naar geschikte literatuur, er kan ook gebruik gemaakt worden van de beschikbare literatuurlijst. 2.5 Workload Contactduur (uren): 58 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 222 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

13 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant HRM in de praktijk Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DIO Cursusnaam HRM in de praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels HRM in practice 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon FA Kooi (tel. 9227) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerwerkplan gestuurd niet verplicht 8 maal per blok 1920 minuten Training verplicht 2 maal per blok 480 minuten Training 1 verplicht 3 maal per blok 1080 minuten blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 222 Toelichting bij werkvorm Leerwerkplan gestuurd: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Training: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Training 1: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? individueel verslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week blok 3, week 6 presentatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week blok 3, week 6 werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week 46

15 2. blok 3, week 6 Toelichting bij toets werkstuk: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De student beschrijft de HR-praktijk in praktijkorganisaties. De student past theoretische concepten en modellen van organisatie, instroom, doorstroom en uitstroom toe op de praktijkorganisaties. De student kan de verschillende klantgroepen onderscheiden en op systematische wijze (= met behulp van de basisprincipes van projectmatig werken) adequaat informeren op het terrein van introductie, organisatie, instroom, doorstroom en uitstroom met zowel mondelinge als schriftelijke beroepsproducten. 2.2 Cursus inhoud Deze eerste Integrale Opdracht (IO) start in de eerste week van de opleiding. De studenten gaan tijdens deze IO op onderzoek uit naar het werkterrein van de HR- functionaris. De leeractiviteiten zijn gericht op het werken binnen organisaties en op HR-werkzaamheden binnen de kaders van bestaand HR-beleid. Studenten gaan in een drietal bedrijven op zoek naar de wijze waarop HR-beleid in (verschillende) organisaties is vormgegeven en maken de vergelijking van die situaties in relatie tot de theorie zoals deze is aangeboden in de kenniscursussen. Dit is met name gericht op de HRM-cyclus van in-door- en uitstroom. De resultaten van deze analyse leggen zij vast in een werkstuk en presenteren zij aan hun medestudenten en beoordelende docent. Studenten maken hierdoor kennis met organisaties, en wel met name in de context van de (eigen) HRafdeling. Zij leggen hiermee de basis van de eigen ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar. Door studenten zelf onderzoek te laten doen in praktijkorganisaties, wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling van organisatiesensitiviteit. De student voert in werkgroepverband een aantal opdrachten over organisatiekenmerken en een aantal basistaken van kerntaak 1 met betrekking tot in-, door- en uitstroom. Deze opdrachten leiden tot beroepsproducten, waarvan de uitwerkingen besproken worden in de leergroepen. Studenten dienen generieke vaardigheden in te zetten om de inhoudelijke opdrachten uit te voeren. De nadruk zal daarbij liggen op project- en presentatievaardigheden. Tijdens de looptijd van de IO worden de door de studenten gegenereerde producten van feedback voorzien door de leergroepbegeleider en medestudenten. Er dienen drie eindproducten bij deze IO te worden gemaakt: een schriftelijk verslag, inclusief twee zelfontwikkelde beroepsproducten, een presentatie aan de leergroep en een individuele opdracht.hierbij worden zowel de inhoudelijke kennis als de generieke vaardigheden beoordeeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (verplicht) : Grit, R.(2011). Project management. (6e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff.ISBN , 28,25 Boek (verplicht) : Gramsbergen, Y. en van der Molen, H., (2008) Gesprekken in organisaties. 53, Workload Contactduur (uren): 58 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 222 Totaal (uren) 280

17 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Titel Opleidingsvariant Inleiding HRM en organisatiekunde Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DKC Cursusnaam Inleiding HRM en organisatiekunde 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction HRM and organizational science 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon CMC Leeuwenkamp (tel. 9007) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 124 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46 Toelichting bij toets mc toets: Leerwegonafhankelijke toetsing is mogelijk. De toets vindt plaats in periode A. De herkansing vindt plaats in periode B

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kent de essentiële kenmerken van het HRM-vakgebied zoals personeelsplanning, werving en selectie, beloning, ontwikkeling, arbeidsverhoudingen, organisatieontwerp en organisatieontwikkeling en kan deze uitleggen. De student kent de in-, door- en uitstroomfases van de HRM-cyclus. De student kent de bestaande HRM activiteiten en technieken die binnen de instroomfase (werving en selectie van personeel), doorstroomfase (binden en boeien van personeel) en uitstroomfase (vertrek van personeel) gebruikt worden. De student kent het verschil tussen de taken, rollen en posities van HR-managers (staf) en lijnmanagers. De student kent de klassieke benadering van Henry Mintzberg op gebied van organisatie, -structuur en -coördinatie en kan deze benadering gebruiken. De student herkent de cultuurtypologie van Handy & Harrison en weet deze ook toe te passen. 2.2 Cursus inhoud In de cursus Inleiding HRM en Organisatiekunde maakt de student kennis met het vakgebied van Human Resource Management en Organisatiekunde. Het is het vakgebied dat gaat over mensen, arbeidsmiddelen, arbeidsprocessen en structuren in een onderneming. De onderneming heeft voldoende goede mensen nodig die bepaalde taken en functies moeten kunnen uitoefenen. Om ervoor te zorgen dat deze hun werkzaamheden op een effectieve en plezierige manier uitoefenen, moeten er binnen de organisatie afspraken worden gemaakt en voorzieningen worden getroffen op het gebied van HRM. De student maakt kennis met processen zoals sollicitatieprocedures en het aannemen van nieuwe medewerkers, krijgt inzicht in het belonen en motiveren van medewerkers dmv salaris en promotie en gaat kijken naar de manier waarop binnen organisaties wordt omgegaan met het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. De eerste drie colleges hebben betrekking op de operationele kant van HRM; wat komt hier allemaal bij kijken?, welke werkzaamheden, activiteiten en verantwoordelijkheden liggen bij de HRM-professional?, hoe wordt binnen organisaties en instellingen tegen HRM aangekeken? De verschillende HRM activiteiten en instrumenten worden uitgelegd aan de hand van de instroomdoorstroom- en uitstroomfases van de HRM-cyclus. Dit betekent dat we gaan kijken naar de manier waarop nieuwe medewerkers hun weg vinden naar de organisatie, de manier waarop ze binnen de organisatie werken en de manier waarop ze deze uiteindelijk ook weer gaan verlaten en wat daarbij de rol is van de HRM-professional. Hij moet ervoor zorgen dat medewerkers worden geworven, geselecteerd, beloond,opgeleid, ontslagen enzovoort. In de laatste vier colleges staat kennis over Management en Organisatie centraal. Studenten gaan aan de slag met de basisbegrippen structuur, cultuur, strategie en omgeving van een organisatie. Door middel van casussen in de colleges zal worden toegewerkt naar het ontwikkelen van organisatiesensitiviteit die onmisbaar is voor het beroep van de HRM-professional. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten: (Ja, zie materiaal.) Kosten en studiematerialen Boek (verplicht) : Marcus, J.A., & Dam, N. van. (2007). An Internal Approach. Organisation and Management. Groningen: Wolters-Noordhoff.ISBN , 65,95 Boek (verplicht) : Marcus, J.A., Dam, N. van, & Perdeck, L. (2009). Werkboek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. (6e druk). ISBN , 28,00 Boek (verplicht) : Schoenmakers, I.A.M., & Koopmans, F. (2012). Operationeel personeelsmanagement.

20 (3e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN , 42, Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

21 Titel Opleidingsvariant Motivatie en prestatie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DKC Cursusnaam Motivatie en prestatie 1.3 Cursusnaam in Engels Motivation and performance 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A van Velzen (tel. 9702) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 124 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Toelichting bij toets mc toets: Leerwegonafhankelijke toetsing is mogelijk. De toets vindt plaats in periode C. De herkansing vindt plaats in periode D

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student weet wat persoonlijkheid is en met welke modellen de persoonlijkheid getypeerd kan worden. De student weet welke factoren bepalend zijn voor het gedrag van mensen in organisaties. De student kent de invloed van cultuur op de motivatie en individuele waarden. De student kent de theorie en systemen van prestatie- en ontwikkelingsmanagement. De student kent enkele theorieën rondom leiderschap en leiderschapsstijlen. De student kent de rol van het management bij het motiveren van individuen en teams. De student kent een aantal verschillende motivatietheorieën die behandeld zijn tijdens de cursus. De student kent verschillende beloningsvormen en de rol van beloning in het motivatieproces. De student weet hoe gedrag in organisaties kan bijdragen aan de verhoging van de effectiviteit van organisaties. De student kent de oorzaken en gevolgen van politiek gedrag en conflicten in organisaties. 2.2 Cursus inhoud Gemotiveerde medewerkers hebben en behouden is één van de kernvraagstukken van HRM. In de cursus Motivatie en Prestatie onderzoeken we het gedrag in organisaties: waardoor voelen mensen zich betrokken bij hun werk en willen medewerkers een goede prestatie leveren? We bestuderen de verschillende motivatietheorieën en factoren zoals persoonlijkheid en culturele achtergrond- die van invloed zijn op het motivatieproces. Welke rol speelt belonen in het motivatieproces en hoe kun je prestaties optimaal belonen? Daarnaast krijg je inzicht in de rol van het management bij het motivatieproces. Als HR-medewerker is het van groot belang om te weten waardoor de individuele medewerker en teams van mensen zich betrokken voelen bij hun werk en wat hun drijfveren zijn. Dit inzicht maakt het mogelijk om als HR-medewerker te adviseren over het optimaal laten functioneren van medewerkers en ervoor te zorgen dat er aansluiting is tussen de motivatie van de medewerkers en de HR-instrumenten en organisatiedoelstellingen. In deze cursus krijg je inzicht in wat jouw eigen drijfveren zijn en hoe je de motivatie van anderen achterhaalt. Je brengt in kaart wat de satisfiers en dissatisfiers van werknemers zijn en hoe je als HRmedewerker invloed kan uitoefenen op deze factoren. Aan de hand van casussen bedenk je een motiverende en passende beloningsvorm. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (verplicht) : Kluytmans, F. (2014). Leerboek HRM, Hoofdstuk 7. Tweede druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers. EAN: ,00 Boek (verplicht) : Marcus, J.A., & Dam, N. van. (2007). An Internal Approach. Organisation and Management. Groningen: Wolters-Noordhoff.ISBN , 65,95 Boek (verplicht) : Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2011). Gedrag in Organisaties. (10e druk). ISBN , 56,50 Sheets en Diversen (verplicht) : Sheets en Studiehandleiding 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124

23 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Plannen van personeel Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DKC Cursusnaam Plannen van Personeel 1.3 Cursusnaam in Engels Personnel planning 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AH Enneking (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 124 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 Toelichting bij toets mc toets: Leerwegonafhankelijke toetsing is mogelijk. De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De student kent het begrip en het doel van personeelsplanning, weet hoe een personeelsbestand is opgebouwd, is in staat beleidsontwikkelingen te vertalen naar een gewenste situatie en kent alle relevante actoren die betrokken zijn bij in-, door- en uitstroom. De student kent de (technisch-instrumentele) HR-instrumenten die kunnen worden ingezet bij het managen van in-, door- en uitstroom van personeel, in het bijzonder de instrumenten performance management, functiewaardering, beloning, branding, en kan deze toepassen op operationeel niveau. De student kent de werking van en de trends op de arbeidsmarkt en is in staat demografische ontwikkelingen in kaart te brengen en te analyseren naar hun gevolgen voor personeelsplanning (zowel kwantitatief als kwalitatief). De student kent de belangrijkste ontwikkelingen en trends op het gebied van strategische personeelsplanning 2.2 Cursus inhoud In deze cursus staan de thema s instroom doorstroom en uitstroom van personeel centraal. Personeelsplanning is een voortdurend proces, gericht op de optimale afstemming tussen vraag en aanbod van personeel. Het gaat om de match tussen de hoeveelheid en de kwaliteit van de personeelsbehoefte en de personeelsbeschikbaarheid. Hoeveel medewerkers met welke kwaliteiten heb je nodig nu en in de toekomst en waar vind je die medewerkers binnen en buiten de organisatie? Om hier antwoord op te geven leer je de samenstelling en ontwikkeling van het personeelsbestand in kaart te brengen. Je analyseert trends en ontwikkelingen in het personeelsbestand en op de arbeidsmarkt buiten de organisatie. Met het geven van informatie aan het lijnmanagement en je HR-collega s draag je bij aan een optimale invulling van de personeelsbezetting. Uiteraard onderbouw je je informatie ook cijfermatig. Een optimale personeelsbezetting komt niet vanzelf. Je moet nadenken over welke werknemers je aan wilt nemen, welke je door kunt laten stromen en welke werknemers niet langer passen bij de organisatie en die moet je laten uitstromen. Vanuit een strategisch kader kijken we naar vooral naar de technisch-instrumentele kant van het personeelsplanningsproces. We concentreren ons op de operationele HR-instrumenten die je kunt inzetten bij in-, door- en uitstroom. Bij instroom leer je hoe het wervings- en selectietraject eruit ziet, ken je alle hierbij betrokken partijen binnen en buiten de organisatie. Met de toepassing van de performance managementcyclus ontstaat er zicht op de gewenste en noodzakelijke veranderingen in de personele bezetting. Beoordeling, beloning en ontwikkeling spelen hier een belangrijke rol. Maar ook hoe aantrekkelijk de organisatie is voor potentiële werknemers, welke kant de organisatie op wil en hoe de organisatie wordt ingericht heeft zijn invloed op de gewenste personele bezetting. De theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Door organisatieveranderingen, de ontwikkeling van individuele medewerkers en hun functioneren verlaten medewerkers de organisatie. Het goed managen van de gewenste uitstroom in samenspel met het lijnmanagement, medewerkers en andere belanghebbenden binnen en buiten de organisatie kent een belangrijke bijdrage van HR. Tot slot van deze cursus bespreken we actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van planning en sturing van personeelsstromen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten: (Ja, zie materiaal.) Kosten en studiematerialen

26 Materiaal: Boek (verplicht) : Kluytmans, F. (2010). Leerboek HRM. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN , 55,95 Boek (aanbevolen) : Kluytmans, F. (2008). Bedrijfskundige aspecten van HRM. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN , 39,10 Boek (aanbevolen) : Thierry, H. (2008). Beter belonen in organisaties.(3e druk). Assen: Van Gorcum. ISBN , 29, Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

27 Hoofdfase deeltijd

28 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DAP Cursusnaam Afstudeerprogramma 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Program 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RMAJ Rouwette (tel. 9707) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 3 maal per blok 0 minuten Leerwerkplan gestuurd niet verplicht 3 maal per blok 0 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 840 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Leerwerkplan gestuurd: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? afstudeerverslag met eindgesprek Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De student moet een praktijkopdracht, gericht op HR-beleidsontwikkeling, HR-implementatie van beleid en/of effectmeting van HR-beleid op eind hbo niveau kunnen uitvoeren De student is in staat tot het verwerken van relevante, wetenschappelijke inzichten, theorieën en concepten analyseren en synthetiseren. De student kan deze kritisch evalueren op praktijkrelevantie. De student kan zelfstandig een complexe probleemsituatie in de beroepspraktijk definiëren en analyseren op basis van relevante kennis en inzichten. De student maakt gebruik van bronnen van het vereiste niveau. De student heeft een heldere eigen visie op het onderwerp. De student kan een duidelijke relatie leggen met ontwikkelingen in het HR-vakgebied. De student is in staat tot het opbouwen van maatschappelijke context. De student kan een intern consistent betoog opbouwen. 2.2 Cursus inhoud Het praktijkdeel van het afstudeerprogramma bestaat uit een literatuurstudie, een afstudeeropdracht en het eindgesprek. Het doel van het praktijkdeel van het afstudeer-programma is dat de student in de praktijk, door het uitvoeren van een individuele afstudeeropdracht, laat zien dat hij kan functioneren op eindniveau hbo bachelor HRM. De afstudeeropdracht kan uitgevoerd worden op alle werkterreinen van HRM, maar is altijd gerelateerd aan 1 van de volgende aandachtgebieden: HR- beleidsontwikkeling HR-implementatie van beleid Effectmeting van HR-beleid Het onderwerp van de literatuurstudie is gekoppeld aan de inhoud van de afstudeeropdracht, zodat opgedane inzichten uit de literatuur toegepast kunnen worden in de afstudeeropdracht. Als onderlegger voor het eindgesprek dient de student een artikel te schrijven voor een fictief HRvakblad/website waarin de student een HR-vraagstuk uitwerkt naar aanleiding van de opgedane kennis en ervaring uit de afstudeeropdracht en literatuurstudie. Werkstuk in de vorm van een door de student geschreven paper over een actueel thema van HRM voor een professioneel publiek. Het onderwerp van het eindwerkstuk hangt samen met één van de aspecten van de adviesopdracht. Van belang is dat het onderwerp relevant is voor het HR- vakgebied en dat bij de behandeling wordt uitgegaan van actuele wetenschappelijke en professionele inzichten. Daarbij dient de eigen professionele zienswijze van de student op het onderwerp, in relatie tot recente ontwikkelingen in het HR-vakgebied, duidelijk naar voren te komen. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Om deel te kunnen nemen aan het eindgesprek moet de student alle cursussen uit het examenprogramma hebben behaald. 2.4 Kosten en

30 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Diversen (aanbevolen) : De student zoekt zelf relevante literatuur 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 840 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

31 Titel Opleidingsvariant Begeleide praktijktijd Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBPT Cursusnaam Begeleide praktijktijd 1.3 Cursusnaam in Engels Supervision of practical work 1.4 Aantal EC's 20 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon HM Hokke (tel. 9607) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Introductiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per blok 720 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per blok 240 minuten blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 544 Toelichting bij werkvorm Introductiebijeenkomst: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de studiehandleiding. Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie studiehandleiding Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 4, week blok 5, week 27 Toelichting bij toets Verslag: De toets vindt plaats in periode D. De herkansing vindt plaats in periode D2.

32 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie voor de beschrijving de inhoud. De werkende professional kan HRM-beroepsproblemen individueel schriftelijk benoemen en problematiseren. De werkende professional kan in een groep de beroepsproblemen in interactie met werkende professionals mondeling benoemen en problematiseren. De werkende professional ontwikkelt een kritische houding ten aanzien van zijn eigen inbreng en de inbreng van andere werkende professionals. De werkende professional neemt het resultaat van de leergroep bijeenkomst als bewijsmateriaal op in het ontwikkelportfolio. 2.2 Cursus inhoud Studenten brengen, op basis van het ontwikkelingsportfolio dat in de in de eerste twee studiejaren is ontwikkeld, HRM-beroepsproblemen ter bespreking en verdieping in de leergroep in. Tijdens BPT wordt met wat meer afstand gekeken naar het werk dat de student verricht en wordt aandacht geschonken aan de werkwijze en eventuele werkproblemen van de werkende professional. Met verslaglegging, bespreking, reflectie en door middel van vergelijking en uitwisseling met de andere studenten, kijkt de student naar het eigen gedrag en zoekt naar verbetering en ontwikkeling. Alle onderwerpen die in de leergroep behandeld worden, zijn vertrouwelijk en blijven uitsluitend onder de deelnemers. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Ja, zie materiaal.) Materiaal: Boek (verplicht) : Hendriksen, J. (2010). Intervisie bij werkproblemen. (11e druk). Amsterdam: Boom/Nelissen. ISBN , 20, Workload Contactduur (uren): 16 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 544 Totaal (uren) 560 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (20) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

33 Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APA-DBGO Cursusnaam Beroepsgerichte ontwikkeling Cursusnaam in Engels Professional development Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon FA Kooi (tel. 9227) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerwerkplan gestuurd niet verplicht 3 maal per blok 720 minuten Project niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten Assessment niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 263 Toelichting bij werkvorm Leerwerkplan gestuurd: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Project: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie. Toelichting bij werkvorm Assessment: Je wordt geacht aanwezig te zijn. Zie de studiehandleiding voor meer informatie Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio + eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week blok 3, week 6 Toelichting bij toets Portfolio + eindgesprek: De toets vindt plaats in periode B. De herkansing vindt plaats in periode C

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2017-2018 Afstudeerprogramma Supervisie Werkcollege Onderzoeksmethode Startbijeenkomst APA-DAP-15 Afstudeerprogramma 30 European Credits

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2016-2017 1 Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2016-2017 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

APA-DKC9-15 Strategic HRM Deeltijd jaar 3, Periode A

APA-DKC9-15 Strategic HRM Deeltijd jaar 3, Periode A Studiehandleiding 2016-2017 APA-DKC9-15 Strategic HRM Deeltijd jaar, Periode A Human Resource Management Hogeschool Utrecht Nathalie van Hooff Jurgen Tates 1 Inhoud 1 Algemene informatie... 2 Cursusdoelen...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Adaptief Professionaliseren Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-APRO.3V-15 1.2 Cursusnaam Adaptief Professionaliseren 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie