Bijlage Cursusbeschrijvingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd

2 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project HBR, Part-Time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? Nee 1.9 Contactpersoon I de Weert 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Professioneel presenteren verplicht 2 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR introductiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Afstudeeropzet Professioneel presenteren Alle toetsresultaten toegestaan 5, Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 0 2. blok JAAR, week 0 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 0 2. blok JAAR, week 0

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel AFSTUDEERPROJECT FASE 1 Het Afstudeerproject vormt het sluitstuk van uw opleiding HBO Rechten. U laat daarin zien dat u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in staat bent om zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek uit te voeren en te presenteren op een voor het werkveld relevante manier. De keuze van het onderwerp dat u wilt onderzoeken, bepaalt u zelf in samenspraak met de opleiding. Het project bestaat uit een onderzoeksplan, waarin u gemotiveerd (op projectmatige wijze) aangeeft wàt u gaat onderzoeken en op welke wijze. Dit onderzoeksplan dient als basis voor uw verdere onderzoek en het opstellen van het eindrapport in fase 2 van het Afstudeerproject. Ook in fase 2 presenteert en verdedigt u dit rapport mondeling aan een commissie, die bestaat uit twee docenten en een werkvelddeskundige. Daarbij komt niet alleen het rapport zelf aan bod, maar ook de bredere context ervan. Competenties Afhankelijk van het door u gekozen afstudeeronderwerp, zullen specifieke competenties (in meerdere mate) een rol spelen. Bij het eindgesprek in fase 2 dient u desgevraagd te kunnen aantonen, te beschikken over alle HBR-competenties. Middels de afstudeereenheid als geheel, laat u in alle gevallen zelf expliciet zien dat u de volgende HBR-competenties beheerst: - Juridisch analyseren - Adviseren - Beslissen. Afhankelijk van de doelstelling van uw onderzoek wordt verder aan minimaal één van de volgende competenties voldaan: - Reguleren - Dossier managen - Organiseren. Leerdoelen U laat zien dat u: fase 1: zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren met behulp van een onderzoeksplan; een juridisch relevante probleembeschrijving, doelstelling en centrale vraag kunt formuleren; in staat bent om relevante informatie te zoeken en verwerken in een onderzoeksrapport met bruikbare resultaten voor een opdrachtgever; uw bevindingen op heldere, correcte en overtuigende wijze schriftelijk en mondeling kunt presenteren;

4 fase 2: een onderzoeksrapport kunt schrijven waarin u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar: o voldoende gegevens verwerkt om rechtsvragen te kunnen beantwoorden; o juridische onderwerpen en problematiek op heldere wijze aan derden overbrengt; o consequenties schetst van juridische en andere procedures en trajecten voor een opdrachtgever; een conclusie en voor zover mogelijk aanbevelingen kunt opstellen; uw bevindingen op heldere, correcte en overtuigende wijze schriftelijk en mondeling kunt presenteren; in staat bent om in de context van een presentatie te discussiëren over uw onderzoeksrapport op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. PROFESSIONEEL PRESENTEREN DT De training Professioneel Presenteren bereidt u voor op uw afstudeerpresentatie en op uw profilering als afgestudeerd HBO-professional. Het betreft hier algemene beroepsvaardigheden. In welke richting u uw carrière ook voortzet, er wordt van u verwacht dat u in staat bent anderen mondeling te overtuigen van uw visie. De context waarin u dit doet kan variëren van een kleinschalige vergadersituatie tot een seminar met honderden toehoorders. Om effectief te opereren op de arbeidsmarkt en uw persoonlijke doelen te realiseren, is daarnaast van belang dat u durft te tonen waar u goed in bent, waar uw belangstelling naar uitgaat en wat u graag wilt bereiken. Competenties - Adviseren Vertegenwoordigen Leerdoelen Hoofddoel: U kunt een professionele presentatie geven en hierop reflecteren op basis van de aangeboden theorie. Subdoelen: 1. U kunt uw presentatie aanpassen aan doel, publiek en context op basis van de gebruikte literatuur zodat u de kans zo groot mogelijk maakt dat uw presentaties begrijpelijk, aantrekkelijk en doeltreffend zijn; 2. U kunt in 1 minuut uw sterke kanten, doelen en interesses overtuigend presenteren zodat u in staat bent uzelf in allerlei situaties effectief te profileren;

5 3. U kunt twee sterk punten en een ontwikkelpunt van uzelf benoemen op het terrein van presenteren en profileren en een bijpassend actieplan ontwerpen om uw ontwikkeldoelen te realiseren, zodat u in staat bent zelfstandig verder te werken aan de vergroting van uw vaardigheden. 2.2 Cursus inhoud AFSTUDEERPROJECT FASE 1 Inhoud Het Afstudeerproject omvat het onderzoeksplan, het onderzoeksrapport en het eindgesprek. In deze cursus staan het onderzoeksrapport en het eindgesprek centraal. Onderwijsvorm - Introductiebijeenkomst (1x). - U werkt hoofdzakelijk zelfstandig aan uw afstudeerproject, waarbij u wordt ondersteund door een afstudeerbegeleider vanuit de opleiding (docent). Vrijstelling Er wordt voor deze cursus geen vrijstelling verleend. Aanwezigheidsregeling Bij deze cursus geldt een aanwezigheidsregeling: aanwezigheid is verplicht bij de introductiebijeenkomst. Deze wordt in iedere periode 1x aangeboden en is steeds gelijk van inhoud: u hoeft deze slechts eenmaal bij te wonen. U woont de eerstvolgende introductiebijeenkomst bij zodra u kunt starten (of bent gestart) met fase 2. Indien u (een substantieel deel van) de bijeenkomst mist, wordt een compensatieopdracht geëist of dient u de eerstvolgende introductiebijeenkomst bij te wonen. PROFESSIONEEL PRESENTEREN Inhoud Afstemmen van inhoud, opbouw en wijze van presenteren op doel, publiek en context; Overtuigend presenteren; Omgaan met stress; Omgaan met reacties van het publiek; Uzelf professioneel profileren. Onderwijsvorm Training. Presentieregeling Aanwezigheid is verplicht. U mag één bijeenkomst missen. Inschrijving Hoewel de training Professioneel Presenteren behoort tot het reguliere onderwijsprogramma, verwachten we toch van u dat u zich voor deze training inschrijft via Osiris. De reden hiervoor is dat we werken in kleine groepen van max. 15 deelnemers. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen

6 Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : M. Braspenning & J. aan de Stegge, Presenteren. Professionals aan het woord, Bertram + De Leeuw Uitgevers Boek (verplicht) : M. Pluymaekers, Overtuigend Presenteren, Bussum: Uitgeverij Coutinho, Boek (verplicht) : G.A.F.M. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers Diversen (verplicht) : Studiewijzers en overige literatuur(verwijzingen) op de cursussite Diversen (verplicht) : Reader Afstuderen HBO Rechten Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 131 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject deel 2 HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Afstudeerproject deel 2 HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project HBR, Part-Time 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon I de Weert Ja Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? introductiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.12 Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 277 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Afstudeerpresentatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 0 2. blok JAAR, week 0 Afstudeerscriptie (deel 2) Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 0 2. blok JAAR, week 0

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het Afstudeerproject vormt het sluitstuk van uw opleiding HBO Rechten. U laat daarin zien dat u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in staat bent om zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek uit te voeren en te presenteren op een voor het werkveld relevante manier. De keuze van het onderwerp dat u wilt onderzoeken, bepaalt u zelf in samenspraak met de opleiding. Het project bestaat uit een onderzoeksplan, waarin u gemotiveerd (op projectmatige wijze) aangeeft wàt u gaat onderzoeken en op welke wijze. Dit onderzoeksplan dient als basis voor uw verdere onderzoek en het opstellen van het eindrapport in fase 2 van het Afstudeerproject. Tot slot presenteert en verdedigt u dit rapport mondeling aan een commissie, die bestaat uit twee docenten en een werkvelddeskundige. Daarbij komt niet alleen het rapport zelf aan bod, maar ook de bredere context ervan. Competenties Afhankelijk van het door u gekozen afstudeeronderwerp, zullen specifieke competenties (in meerdere mate) een rol spelen. Bij het eindgesprek in fase 2 dient u desgevraagd te kunnen aantonen, te beschikken over alle HBR-competenties. Middels de afstudeereenheid als geheel, laat u in alle gevallen zelf expliciet zien dat u de volgende HBR-competenties beheerst: - Juridisch analyseren - Adviseren - Beslissen. Afhankelijk van de doelstelling van uw onderzoek wordt verder aan minimaal één van de volgende competenties voldaan: - Reguleren - Dossier managen - Organiseren. Leerdoelen U laat zien dat u: zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren met behulp van een onderzoeksplan; een juridisch relevante probleembeschrijving, doelstelling en centrale vraag kunt formuleren; in staat bent om relevante informatie te zoeken en verwerken in een onderzoeksrapport met bruikbare resultaten voor een opdrachtgever; een onderzoeksrapport kunt schrijven waarin u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar: o o o voldoende gegevens verwerkt om rechtsvragen te kunnen beantwoorden; juridische onderwerpen en problematiek op heldere wijze aan derden overbrengt; consequenties schetst van juridische en andere procedures en trajecten voor een opdrachtgever; een conclusie en voor zover mogelijk aanbevelingen kunt opstellen;

9 uw bevindingen op heldere, correcte en overtuigende wijze schriftelijk en mondeling kunt presenteren; in staat bent om in de context van een presentatie te discussiëren over uw onderzoeksrapport op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Het Afstudeerproject omvat het onderzoeksplan, het onderzoeksrapport en het eindgesprek. In deze cursus staan het onderzoeksrapport en het eindgesprek centraal. Ingangseis cursus U heeft de cursus Afstudeerproject fase 1 HBR-DT (ADR-HBRD ) behaald. Ingangseisen toetsen U heeft minimaal een 5,5 voor het eindrapport om te mogen deelnemen aan het eindgesprek. U heeft voorts geen verplichte studie-onderdelen meer openstaan voordat u mag deelnemen aan het eindgesprek. Onderwijsvorm - Introductiebijeenkomst (1x). - U werkt hoofdzakelijk zelfstandig aan uw afstudeerproject, waarbij u wordt ondersteund door een afstudeerbegeleider vanuit de opleiding (docent). Vrijstelling Er wordt voor deze cursus geen vrijstelling verleend. Aanwezigheidsregeling Bij deze cursus geldt een aanwezigheidsregeling: aanwezigheid is verplicht bij de introductiebijeenkomst. Deze wordt in iedere periode 1x aangeboden en is steeds gelijk van inhoud: u hoeft deze slechts eenmaal bij te wonen. U woont de eerstvolgende introductiebijeenkomst bij zodra u kunt starten (of bent gestart) met fase 2. Indien u (een substantieel deel van) de bijeenkomst mist, wordt een compensatieopdracht geëist of dient u de eerstvolgende introductiebijeenkomst bij te wonen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : G.A.F.M. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011 Boek (verplicht) : M.H. Bastiaans e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2013 (of recentere versie) Boek (verplicht) : M.G. IJzermans & G.A.F.M. van Schaaijk, Oefening baart kunst. Onderzoeken, argumenteren en presenteren voor juristen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p (digitaal beschikbaar Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstudeerproject fase 2 HBR-DT (digitaal beschikbaar). 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 277

10 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid HBR DT 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Labor Law and Social Security 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.8 Excellentiemogelijkheden? Nee 1.9 Contactpersoon RJ Schakel 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? hoor/werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding In deze cursus komt het arbeidsrecht en een deel van het socialezekerheidsrecht aan bod. Bij de behandeling van het arbeidsrecht nemen wij de relatie tussen de individuele werknemer en werkgever uitgebreid onder de loep. Uiteenlopende onderwerpen als proeftijd, concurrentiebeding, wijzigen van arbeidsvoorwaarden, gelijke behandeling, vakantie en verlof en het einde van het dienstverband komen aan de orde. Naast het individuele arbeidsrecht is er in de cursus aandacht voor het collectieve arbeidsrecht (medezeggenschapsrecht, CAO, Sociaal plan).in deze cursus worden naast het arbeidsrecht wettelijke regelingen ( werknemersverzekeringen) behandeld die een relatie hebben met het arbeidsrecht: de verzekering van de werknemer tegen werkloosheid, ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid. Competenties Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren) Geven van advies op basis van een juridische analyse. (Adviseren) Vaststellen van de rechtspositie van een of enkele personen binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren. (Beslissen) Leerdoelen a. U kunt bij een aangeboden casus op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht het antwoord op de casusvraag/casusvragen formuleren op basis van een analyse van de zelf geselecteerde relevante privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsregels. b. U kunt de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsregels herkennen en beschrijven op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht c. U kunt bovengenoemde privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsregels koppelen aan de relevante feiten uit de casus. U kunt aan de hand van de sub c. genoemde koppeling een gemotiveerde en helder geformuleerde conclusie trekken 2.2 Cursus inhoud Inhoud Afgrenzing arbeidsovereenkomst met ander soort (arbeids)overeenkomsten. Rechten en plichten werkgever en werknemer. Gelijke behandeling Loonaanspraken en re-integratieverplichtingen tijdens ziekte Manier waarop dienstbetrekking rechtsgeldig eindigt of beëindigd kan worden. Verzekerdenkring werknemersverzekeringen Aanspraken op uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voorwaarden voor het recht op werkloosheiduitkering. Hoogte en duur van de uitkering. Situaties waarin een maatregel opgelegd kan worden. Voorwaarden voor het recht op ziektewetuitkering. Hoogte en duur van de uitkering. Voorwaarden voor het recht op uitkering langdurige arbeidsongeschiktheid ( WIA) Hoogte en duur van de uitkeringen. Onderwijsvorm Werkcollege van 3 uur. Toetsvorm Schriftelijk tentamen met open vragen.

13 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : P.M.H.J van Grinsven, mr. H.C. Geugjes, Arbeidsrecht begrepen 5e druk, Boom juridische uitgevers ISBN of latere druk indien verschenen Boek (verplicht) : H.C. Geugjes. Mr. J. Heinsius, Socialezekerheidsrecht begrepen. 3e druk, ISBN , of latere druk indien verschenen Boek (verplicht) : Wettenbundel (bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving of de Kluwer Collegebundel). Diversen (aanbevolen) : Overig materiaal word vermeld op de cursussite op Sharepint 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant Burgerlijk Procesrecht HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Burgerlijk Procesrecht HBR 1.3 Cursusnaam in Engels Administrative Procedural Law HBR, Part-Time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja Nee 1.9 Contactpersoon WK Lem 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Open vragen tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het gaat in deze cursus om een eerste kennismaking met en een inleiding op het algemene Nederlands burgerlijk procesrecht. Het burgerlijk procesrecht is het formele recht dat regelt op welke wijze de materiële rechten uit het privaatrecht kunnen worden verwezenlijkt, met name in geval van geschillen. Competenties Diagnosticeren. Beslissen. Adviseren. Belangen behartigen. Informatie. 2.2 Cursus inhoud U kunt uitleggen wat het belang is van het burgerlijk procesrecht in ons rechtsstelsel. U kunt aangeven welke personen in welke hoedanigheid een rol spelen in een burgerlijk proces. U kunt de belangrijkste beginselen van burgerlijk procesrecht toepassen en benoemen. U kunt de in de lesstof voorkomende procesrechtelijke begrippen toepassen en definiëren. U kunt de relevante rechtsbronnen hanteren en toepassen. U kunt uitspraken inzake burgerlijk (proces)recht van nationale en internationale rechters lezen en er de rechtsregel in herkennen. Daarbij kunt u aangeven wat het belang is van de betreffende uitspraak. U kunt beargumenteren welke rechter absoluut en relatief bevoegd is zowel nationaal als internationaal. U kunt beschrijven hoe de dagvaardingsprocedure verloopt en in een casus beargumenteren hoe deze in dat concrete geval kan/zal verlopen. U kunt beschrijven hoe de verzoekschriftprocedure verloopt en in een casus beargumenteren hoe deze in dat concrete geval kan/zal verlopen. U kunt beschrijven wat arbitrage is en hoe een arbitrageprocedure verloopt. Daarbij bent u ook in staat om de betreffende regels in een casus toe te passen. U kunt benoemen wat een kort geding procedure inhoudt en bent in staat om de betreffende regels in een casus toe te passen. U kunt benoemen hoe het bewijsrecht werkt en waar het staat. Ook de verschillende bewijsmiddelen kunt u benoemen en toepassen in casusposities. U kunt de bijzondere regels van procesrecht voor een aantal specifieke rechtsgebieden benoemen, (her)kennen en toepassen in een casus. U weet welke rechtsmiddelen er zijn en wanneer die ingesteld kunnen en moeten worden. U weet wat in een vonnis moet staan en welke vonnissen er zijn. U kunt de algemene regels van beslag- en executierecht benoemen en toepassen in een concrete casus. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : nader te bepalen in studiewijzer Diversen (verplicht) : nader te bepalen in studiewijzer 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116

16 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

17 Titel Opleidingsvariant Consumentenrecht HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Consumentenrecht HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Consumer Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon JA Verhagen Ja Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Consumentenrecht niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 117 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Consumentenrecht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het consumentenrecht is een volwassen en complex rechtsgebied geworden. Het rechtsgebied ontwikkelt zich snel. Het consumentenrecht werkt door in het dagelijks leven van eenieder, maar met name ook op vele gebieden van de beroepspraktijk van de HBO-jurist. In deze cursus worden vele aspecten van het consumentenrecht behandeld. Onder de regels van het consumentenrecht vallen Europese en nationale wet- en regelgeving. Daarbij wordt primair gekeken naar de privaatrechtelijke rechtspositie van de consument. Daarbij kunt u denken aan consumentenkoop, E-commerce en algemene voorwaardenproblematiek. Competenties Juridisch analyseren Beslissen Adviseren Leerlijn Deze cursus maakt deel uit van de conceptuele leerlijn. Leerdoelen U kent de begrippen op het gebied van het consumentenrecht. U bent in staat uw kennis op het gebied van de (Europese) regelgeving en jurisprudentie t.a.v. het consumentenrecht toe te passen. U kunt adviseren over consumentenrechtelijke aangelegenheden en bent in staat casusposities op te lossen. U bent in staat als jurist te communiceren met vakgenoten die gespecialiseerd zijn op dit terrein, maar ook met de leek die in aanraking is gekomen met het consumentenrecht. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Ontstaan en positie van het Consumentenrecht Algemene voorwaarden bij Consumentenovereenkomsten Consumentenkoop Consumentendienstverlening E-commerce Handelspraktijken Misleidende reclame Procesrecht voor de individuele consument Geschillencommissies Handhaving consumentenbescherming Onderwijsvorm Hoor- en werkcollege. Toetsvorm

19 Tentamen met casusposities en open vragen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Wettenbundel (bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving of de Kluwer Collegebundel). Boek (verplicht) : Handboek Consumentenrecht, E.H. Hondius en G.J.Rijken (red), uitgeverij Paris, derde druk, 2011, ISBN Diversen (verplicht) : Studiewijzer Consumentenrecht (digitaal beschikbaar). 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 117 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Goederenrecht HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Goederenrecht HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Property Law HBR, Part-Time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja Nee 1.9 Contactpersoon AH Bottelier (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Klein werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Open vragen tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze cursus gaat in op de rechtsverhouding tussen een deelnemer aan het rechtsverkeer en een goed of goederen. Naast de theoretische kennis wordt van u verwacht dat u deze kennis op de juiste wijze kunt toepassen. Hiervoor zult u veel werken met juridische casus. Competenties Juridisch Analyseren Adviseren Vertegenwoordigen Beslissen Leerdoelen U kunt bij een aangeboden casus, het antwoord op de casusvraag/casusvragen formuleren op basis van een analyse van de zelf geselecteerde relevante goederenrechtelijke rechtsregels. U kunt de goederenrechtelijke rechtsregels herkennen en beschrijven, op het gebied van: Zie hiervoor inhoud.u kunt bovengenoemde goederenrechtelijke rechtsregels koppelen aan de relevante feiten uit de casus. U kunt aan de hand van de sub b. genoemde koppeling een gemotiveerde en helder geformuleerde conclusie trekken 2.2 Cursus inhoud Inhoud Plaatsbepaling van het goederenrecht in het materiële privaatrecht. Relatie vermogensrecht tot het goederenrecht. Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten. GG Goederen en hun onderscheidingen. Bezit. Overdracht. Beschikkingsbevoegdheid. Derdenbescherming. Verkrijging en verlies door verjaring. Eigendom. Beperkte goederenrechtelijke rechten. Zekerheidsrechten. Onderwijsvorm Werkcollege. Toetsvorm Tentamen met open vragen en casusposities. Wie voldoet aan de voorwaarden van de later bekend te maken compensatieregeling verdient daarmee maximaal 10 punten en hoeft de laatste tentamenvraag ter waarde van 10 punten niet te maken. Eén weekopdracht dient verplicht te worden ingeleverd en wordt zowel inhoudelijk als op taal beoordeeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal:

22 Boek (verplicht) : Inleiding Privaatrecht Cursusdeel 1, Algemeen deel Goederenrecht, Open Universiteit Boek (verplicht) : Wettenbundel (collegebundel SDU of Kluwer ) 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 115 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

23 Titel Opleidingsvariant Handhaving HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Handhaving HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Law Enforcement 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon M Obers (tel ) Ja Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Handhaving niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? open vragen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In bestuursrechtelijke wetten worden regels gesteld die nageleefd moeten worden. Als deze regels niet worden nageleefd dan moeten bestuursorganen die daarop toezicht uitoefenen in principe handhaven. De burger verwacht dit ook van het bestuur. Gedogen is voor velen niet meer van deze tijd. Handhaven kan met civielrechtelijke middelen, met strafrechtelijke middelen en met bestuursrechtelijke. In deze cursus gaat het vooral om het bestuursrechtelijke instrumentarium om toezicht te houden en te handhaven. Competenties. Gewerkt wordt aan de competenties juridisch analyseren, adviseren en beslissen. Leerdoelen. U heeft kennis van handhaving in het perspectief van het recente verleden en U kunt de roep van burgers om handhaving en veiligheid plaatsen in een theoretisch kader. U hebt kennis van de rechtsregels die gelden op het terrein van bestuursrechtelijke handhaving. U hebt inzicht in de mogelijkheden van het gemeentebestuur in het bijzonder de burgemeester, om te handhaven als het gaat om verstoring van de openbare orde. U hebt inzicht in de mogelijkheden tot regulering en handhaving waar het gaat om coffeeshops en prostitutie en U kunt die regels toepassen op concrete casussen. U kunt bij casussen met verschillende aspecten rond handhaving, antwoorden formuleren op basis van een analyse van zelf geselecteerde relevante rechtsregels bijvoorbeeld uit APV. U kunt de regels voor betaling en inning van schulden toepassen op een concrete casus. 2.2 Cursus inhoud Achtergronden van de huidige focus op handhaving en veiligheid, aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders en regels voor toezicht. Toezichthoudende en handhavingsinstrumenten zoals de last onder bestuursdwang en die onder dwangsom, bestuurlijke boete. Regulerings- en handhavingsinstrumenten openbare orde uit de Gemeentewet, Opiumwet, Wet Openbare Manifestaties en Drank en Horecawet en APV. Er wordt niet alleen veel gewerkt met Wet- en regelgeving maar ook wordt veel gewerkt met het destilleren en toepassen van rechtsregels uit jurisprudentie 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer en reader via Sharepoint Diversen (verplicht) : Alle informatie betreffende bestuusrechtelijke handhaving uit databanken HU. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

25 2.7 URL cursussite

26 Titel Opleidingsvariant Huurrecht HBR DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Huurrecht HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Tenancy Law HBR DT 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon RJ Schakel Ja Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? hoor/werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 115 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Huurrecht 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Huurrecht Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel inleiding Deze cursus geeft een verdieping van het verbintenissenrecht. De huurovereenkomst is een van de benoemde overeenkomsten uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek Ingegaan wordt op de regelgeving en rechtspraak met betrekking tot huur van woonruimte en van middenstandsbedrijfsruimte.de onderwerpen huurbescherming en huurprijsbescherming, medehuurders, eindigen van de huur en ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstand, overlast en gebruik in strijd met bestemming komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier waarop in het huurrecht wordt geprocedeerd, in het bijzonder aan het opstellen van een dagvaarding.. Competenties Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren) Geven van advies op basis van een juridische analyse. (Adviseren) Behartigen van juridische belangen van anderen door rechtsbijstand te verlenen, te onderhandelen en te bemiddelen. (Vertegenwoordigen) Vaststellen van de rechtspositie van een of enkele personen binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren. (Beslissen) Leerdoelen 1. U kunt bij een aangeboden casus op het gebied van huurrecht het antwoord op de casusvraag/casusvragen formuleren op basis van een analyse van de zelf geselecteerde relevante privaatrechtelijke rechtsregels. a. U kunt de privaatrechtelijke rechtsregels herkennen en beschrijven op het gebied van huurrecht b. U kunt bovengenoemde privaatrechtelijke rechtsregels koppelen aan de relevante feiten uit de casus. c. U kunt aan de hand van de sub b. genoemde koppeling een gemotiveerde en helder geformuleerde conclusie trekken. 2. U kunt bij een aangeboden dossier op het gebied van huurrecht de feitelijke en juridische onderbouwing van de vordering van de eiser en de weerlegging van het verweer van gedaagde beschrijven. (inhoudelijk middenstuk dagvaarding opstellen) a. U kunt de relevante feiten uit de casus herkennen en beschrijven b. U kun de relevante rechtsregels selecteren en deze koppelen aan de relevante feiten uit de casus. c. U kunt aan de hand van de sub b. genoemde koppeling een gemotiveerde en helder geformuleerde onderbouwing van de vordering formuleren d. U kunt aan de hand van het verweer van gedaagde een gemotiveerde en helder geformuleerde weerlegging van het verweer formuleren 2.2 Cursus inhoud Inhoud De huurovereenkomst. De totstandkoming van de huurovereenkomst. Verplichtingen van huurder en verhuurder. Huur van woonruimte. Huurprijs van woonruimte. Het eindigen van de huurovereenkomst. Ontbinding. Positie van medehuurder en onderhuurder. Huur van bedrijfsruimte. Termijnbescherming. Huurprijsbescherming. Onderhuur en indeplaatsstelling. Procederen in huurzaken Opstellen dagvaarding Onderwijsvorm

28 Werkgroep 7x 3uur. Toetsvorm Schriftelijk tentamen met open vragen, weging 70 % en individueel werkstuk, weging 30% 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Wettenbundel 2014/2015 (bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving of Kluwer Collegebundel) Boek (verplicht) : Kloosterman, e.a. Hoofdlijnen in het Huurrecht, 7de druk, Kluwer Deventer ISBN of latere druk indien verschenen Boek (verplicht) : Ars Aequi, Jurisprudentie Huurrecht 1959/2013, vierde druk, onder redactie van A.S. Rueb ISBN of latere druk indien verschenen Diversen (aanbevolen) : Studiewijzer en reader (digitaal beschikbaar) via cursussite Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 115 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

29 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Inl. Recht & Juridische Vaardigheden HBR 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Inleiding Recht en Juridische Vaardigheden & Juridisch 1.2 Cursusnaam Informatiemanagement HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction To Law And Legal Skills HBR DT& Legal Information 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? Nee 1.9 Contactpersoon RJ Schakel 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Inleiding Recht niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Juridisch Informatiemanagement niet verplicht 2 maal per blok 360 minuten Juridische Vaardigheden niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Inleiding recht Tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 JUVA groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel INLEIDING RECHT EN JURIDISCHE VAARDIGHEDEN DT Korte inleiding De cursus omvat een elementaire inleiding in de belangrijkste rechtsgebieden, alsmede het oefenen in de voor een juridisch beroep noodzakelijke vaardigheden. De basisbeginselen van diverse rechtsgebieden zoals het staats- en bestuursrecht, het internationale recht, privaatrecht, strafrecht en het procesrecht worden in deze cursus uiteengezet. In het vervolg van de opleiding komen de rechtsgebieden uitgebreid terug in verdiepende cursussen. In deze cursus leert u tevens vaardigheden aan om het recht in de praktijk toe te passen, zoals het opzoeken van relevante wetteksten in de wettenbundel en het zoeken in juridische databanken. Er wordt een eerste aanzet gegeven tot meer complexe vaardigheden, zoals het ontleden van wetsartikelen in rechtsvoorwaarden en gevolgen en het oplossen van juridische casuïstiek via een stappenplan. Ook wordt aandacht besteed aan het analyseren van rechterlijke uitspraken. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het zoeken van informatie op relevante juridische sites. Hiervoor wordt tevens een aparte verplichte training aangeboden. Competenties Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren) Vaststellen van de rechtspositie van een of enkele personen binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren. (Beslissen) Leerdoelen 1. U kunt de basisbegrippen van staats- en bestuursrecht, privaatrecht en strafrecht en internationaal recht weergeven en de essentie daarvan uitleggen 2. U kunt op basis van een aan u voorgelegde rechtsvraag in een wettenbundel de relevante artikelen en/of artikelonderdelen aanduiden en deze ontleden in rechtsvoorwaarden en rechtsgevolg 3. U kunt bij een aangeboden casus op het gebied van privaat- en publiekrecht het antwoord op de casusvraag/casusvragen formuleren op basis van een analyse van de zelf geselecteerde relevante privaatrechtelijke rechtsregels. a. U kunt de privaat- en publiekrechtelijke rechtsregels herkennen en beschrijven op het gebied van nederlands recht b. U kunt bovengenoemde privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsregels koppelen aan de relevante feiten uit de casus. c. U kunt aan de hand van de sub b. genoemde koppeling een gemotiveerde en helder geformuleerde conclusie trekken. 4. U kunt rechterlijke uitspraken uit de verschillende rechtsgebieden op internet opzoeken en de uitspraak analyseren aan de hand van een vragenmodel JURJURIIDISCH INFORMATIEMANAGEMENT DT Korte inleiding Het vinden van juridische informatie is een belangrijke vaardigheid van een (HBO) jurist. Zonder relevante informatie is het niet mogelijk om juridische vraagstukken op te lossen. Veel informatie is te vinden in verschillende (juridische) databanken. Tijdens deze training maakt u kennis met verschillende databanken. U krijgt een inleiding in de vaardigheden die nodig zijn bij het zoeken in de verschillende systemen. De training zal plaatsvinden in computerlokalen en is vooral praktisch van aard. U zult actief zoeken in de verschillende databanken. Met de vaardigheden die u hier krijgt zult u beter in staat zijn informatie te selecteren die nodig is bij het oplossen van een juridische casus. Competenties 1. Aanleggen en beheren van juridische dossiers, bewaken van de doorloop en de samenhang, afsluiten en overdragen ervan. (Dossier managen) 2. Efficiënt en effectief uitvoeren en regisseren van organisatieprocessen in een juridische context met

31 aandacht voor proces- en kwaliteitsmanagement, kennis- en informatiemanagement en innovatie. (Organiseren) Leerdoelen - U weet uw weg te vinden in de mediatheek van de Hogeschool Utrecht. - U kunt de juiste zoekvragen formuleren voor de verschillende (juridische) databanken - U kunt zoeken en vinden op wetsartikelniveau. U kunt zoeken en vinden op jurisprudentieniveau. - U kunt relevante juridische informatie zoeken en vinden voor het oplossen van een vraagstuk. 2.2 Cursus inhoud INLEIDING RECHT EN JURIDISCHE VAARDIGHEDEN DT Inhoud In de cursus passeren de verschillende rechtsgebieden de revue: het staatsrecht, bestuursrecht,het privaatrecht en het strafrecht. Daarnaast komen de volgende juridische vaardigheden aan bod: hanteren van een wettenbundel, ontleden van wetsartikelen, vinden en gebruiken van parlementaire stukken, vinden en analyseren van rechterlijke uitspraken en beargumenteerd oplossen van eenvoudige casusposities. Onderwijsvorm Er is vier uur werkcollege per week. Twee uren daarvan zijn bestemd voor een toelichting op de stof door de docent en voor het uitwerkenvan de vragen en casuïstiek die u hebt voorbereid alvorens naar het werkcollege te komen. In de andere twee uren staan de juridische vaardigheden centraal. Ook daarvoor heeft u thuis voorbereidende opdrachten gemaakt. Toetsvorm Een schriftelijk tentamen met open vragen, dat voor 70% telt, en een thuis te maken individuele opdracht die voor 30% telt. JURIDISCH INFORMATIEMANAGEMENT DT Onderwijsvorm Trainingen (2 x 3 uur) Toetsvorm Schriftelijk tentamen Presentieregeling Geen verplichte aanwezigheid 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Wettenbundel (bijvoorbeeld Sdu Verzameling Nederlandse wetgeving of Kluwer Collegebundel Boek (verplicht) : C.J. Loonstra, Hoofdlijnen Nederlands Recht, tiende druk, Noordhoff Uitgevers, ISBN of latere druk indien verschenen Boek (verplicht) : C.J. Loonstra, Juridische vaardigheden, isbn , of latere druk indien verschenen Boek (verplicht) : Hoogewerf, mr. Dr. C.L., mr. E.M. Oudejans, mr. W. Riphagen, Zoeken in juridische databanken, laatste druk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2.5 Workload Contactduur (uren): 34 Toetsduur (uren): 4

32 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

33 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Internationaal en Europees recht HBR DT 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRD Cursusnaam Internationaal en Europees recht HBR DT 1.3 Cursusnaam in Engels International and European Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? Nee 1.9 Contactpersoon M Maassen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? open vragen tentamen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M.

SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Sociaal Recht SORE SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht BR1D BR1D-BPR: mevrouw mr. A. Hofmeijer ( HMJA) BR1D-GDR: de heer A.T.M. van den Heuvel (HVLA)

Nadere informatie

Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht)

Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht) Titel Onderwijseenheid (OWE) Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht) Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten COR-KHIE COR-KHIE1A-K: mevrouw mr. M.H.M. Radstake-Huls

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

structureren onderzoeksverslag terugkombijeenkomst

structureren onderzoeksverslag terugkombijeenkomst structureren onderzoeksverslag terugkombijeenkomst programma 19:00 20:00 presentatie onderzoeksverslag 20:00 20:15 pauze 20:15 21:15 bespreking knelpunten en individuele begeleiding programma 9:30 10:15

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen brede kennis van rechtsbronnen / rechtsgebieden kan psycho-sociale problematiek van doelgroepen (globaal) herkennen brede kennis van indeling recht / rechtsregels kan de bedrijfsregels en -procedures m.b.t.

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie