Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Beroepsethiek HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Ethics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd MWC Vermeulen (tel. 9249) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Hoorcollege ethiek 5 maal per 300 minuten bij aanvangs 2: 2 Introcollege Pleiten en Ethiek niet 120 minuten bij aanvangs 2: 2 Training pleiten 4 maal per 480 minuten bij aanvangs 2: 2 Werkcollege ethiek niet 6 maal per 720 minuten bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Mondeling pleiten 5, bij aanvangs 2: Tentamen ethiek 5, bij aanvangs 2:

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 1. Adviseren 2. Juridisch analyseren 3. Beslissen 4. Vertegenwoordigen Leerdoelen Ethiek: U kunt eigen normen en waarden formuleren. U kunt morele kwesties herkennen, benoemen en analyseren. U kunt vanuit uw eigen beroepsrol een standpunt in morele kwesties innemen en dat standpunt met argumenten onderbouwen. U bent in staat integriteitrisico s in de beroepspraktijk te herkennen en te signaleren. U kent de belangrijkste stromingen uit de ethiek en kunt deze toepassen op praktijksituaties in het recht. U bent in staat om verbanden tussen recht en ethiek te leggen. Pleiten: U kunt een pleidooi op gestructureerde wijze opbouwen. U kunt een (juridisch) standpunt mondeling op overtuigende wijze onderbouwen en verdedigen. U kunt met geldige argumenten de stellingen van de wederpartij weerleggen (repliceren/dupliceren). U kunt op doeltreffende wijze reageren op vragen en opmerkingen van de rechter en op andere onvoorziene gebeurtenissen tijdens een zitting. 2.2 Cursus inhoud Korte inleiding De cursus Beroepsethiek is samengesteld uit een onderdeel ethiek en een onderdeel pleiten. Ethiek Bij het werken in de juridische beroepspraktijk doen zich vraagstukken voor die niet alleen met het wetboek in de hand kunnen worden opgelost. Gedoeld op vragen die in de eerste plaats een moreel oordeel vereisen. Wat te doen wanneer u constateert dat een regeling tot absolute onrechtvaardigheden leidt? Spreekt u een leidinggevende of collega, die het niet zo nauw neemt met publieke gelden, aan? Moeten regels altijd en overal uniform worden toegepast of zijn er uitzonderingen wanneer dat om humane redenen wenselijk zou zijn? Ethische vragen komt u onvermijdelijk in de beroepspraktijk tegen. De vraag hoe daar zorgvuldig mee om te gaan, zowel vanuit uw persoonlijke als professionele verantwoordelijkheid, staat centraal in deze cursus. Pleiten In samenhang met de strafrechtelijke cursussen die u in deze periode volgt, leert u hoe u een pleidooi opzet en uitvoert. U bouwt daarbij voort op hetgeen u heeft geleerd in de cursus Overtuigend Presenteren in het eerste jaar. U getraind om een juridisch standpunt mondeling op overtuigende wijze te onderbouwen en te verdedigen. U leert een repliek en dupliek te houden en doelgericht te reageren op onverwachte situaties tijdens rechtszittingen. U werkt toe naar een (fictieve) strafzitting ter afsluiting van de cursus Formeel Strafrecht waarbij u de rechtbank probeert te overtuigen van uw standpunt. Inhoud In het onderdeel ethiek krijgt u een inleiding in de ethiek, toegespitst op de beroepsethiek van de jurist, aan de hand van morele dilemma s uit diverse casus. Bij dergelijke dilemma s gaat het om moeilijk oplosbare problemen, waarbij waarden botsen en het niet op voorhand duidelijk is welke waarde doorslaggevend is. Daarnaast is er aandacht voor integriteit en moreel verantwoord beleid in organisaties waar hbo-juristen werkzaam zijn. In het onderdeel pleiten u getraind om een juridisch standpunt mondeling op overtuigende wijze te onderbouwen en te verdedigen. U werkt toe naar een (fictieve) strafzitting ter afsluiting van de cursus Formeel Strafrecht waarbij u de rechtbank probeert te overtuigen van uw standpunt. 3

4 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. De kritische professional HBR VT (ADR-HBRV ) 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek () : E.H. Schotman, Ethiek en Recht in kort bestek, Den Haag: Boom 2011 ISBN10: Reader () : Boek () : A.J. van Dijk, Argumenteren voor juristen,groningen/houten: Noordhoff Uitgevers 2012 ISBN: Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 4

5 Titel Opleidingsvariant Bestuursrecht HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Bestuursrecht HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Administrative Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd CDCJ van Mourik (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Hoorcollege niet 360 minuten bij aanvangs 3: 3 Werkcollege niet 840 minuten bij aanvangs 3: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets open vragen tentamen 5, bij aanvangs 3: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. [JURIDISCH ANALYSEREN] Vaststellen van de rechtspositie van een of enkele personen binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren. [BESLISSEN] Geven van advies op basis van juridische analyse. [ADVISEREN] Behartigen van juridische belangen van anderen door rechtsbijstand te verlenen, te onderhandelen en te bemiddelen. [VERTEGENWOORDIGEN] 5

6 Leerdoelen U heeft inzicht in de regels voor bestuurlijke handhaving, met name de last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en bestuurlijk toezicht. U kunt bij casussen met verschillende aspecten rond handhaving in het omgevingsrecht, antwoorden formuleren op basis van een analyse van door u geselecteerde relevante rechtsregels uit de Awb, het omgevingsrecht en jurisprudentie. U heeft inzicht in het bestuursprocesrecht, met name de bezwaarprocedure, beroepsprocedure, hoger beroepsprocedure en de voorlopige voorziening. U kunt bij casussen met verschillende aspecten rond het bestuursprocesrecht, antwoorden formuleren op basis van een analyse van door u geselecteerde relevante rechtsregels uit de Awb en jurisprudentie. 2.2 Cursus inhoud Deze cursus is een vervolg op de cursus staats- en bestuursrecht in jaar 1. De cursus Bestuursrecht biedt zowel een herhaling als een verdieping van enkele thema s die bij de cursus Staats- en bestuursrecht 1 (jaar één, periode B) aan bod zijn gekomen. Tijdens de cursus Staats-en bestuursrecht heeft u de volgende bestuursrechtelijke onderwerpen bestudeerd: - inleiding bestuursrecht (algemeen deel en bijzondere delen, bronnen, systeem, relatie tot bijzonder bestuursrecht); - begrippen bestuursorgaan, openbaar lichaam, belanghebbende en besluit; - attributie, delegatie en mandaat; - materiële en formele beginselen van behoorlijk bestuur; - basis bestuursprocesrecht. In de cursus bestuursrecht in jaar 2 worden deze onderwerpen bekend verondersteld en ligt de focus op: - handhaving binnen het omgevingsrecht, met name de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom; - het bestuursprocesrecht; - het toepassen van kennis over deze onderwerpen op casuïstiek. Een groot verschil met de cursus staats- en bestuursrecht is dat u uw kennis moet toepassen op casuïstiek en dus het juridisch stappenplan (cursus Vaardig met recht) goed moet toepassen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek () : R.Benhadi c.s. Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken, Ars Aequi Libri (laatste druk) Diversen () : Cursusmateriaal op de cursussite 'Bestuursrecht' (SharePoint). Diversen () : Kluwer collegebundel Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 118 Totaal (uren) 140 6

7 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 7

8 Titel Opleidingsvariant Bijzondere overeenkomsten 2 HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Bijzondere overeenkomsten 2 HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Special Contracts Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Ja JMW Smit (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Hoorcollege 420 minuten bij aanvangs 4: 4 Werkcollege 840 minuten bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets groot werkstuk 5, bij aanvangs 4: open vragen tentamen 5, bij aanvangs 4:

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties: 1. Juridisch analyseren 2. Beslissen 3. Adviseren 4. Vertegenwoordigen 5. Organiseren Leerdoelen: u kunt de relevante arbeidsrechtelijke wetgeving en jurisprudentie benoemen; u kunt verschillende soorten contracten benoemen en onderscheiden; u kent en analyseert de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden; u kunt de arbeidsongeschiktheidsregelingen toepassen; u heeft kennis over de diverse mogelijkheden waarop aan een arbeidsrelatie een einde kan komen en kent de gevolgen voor de uitkeringspositie van de werknemer; u kunt het sociaal zekerheidsrecht en de arbeidsrechtelijke wetgeving evenals de jurisprudentie toepassen op aan de beroepspraktijk ontleende casuïstiek. U maakt zich daarbij de wetsystematiek van zowel het arbeidsrecht als de werknemersverzekeringen eigen; u analyseert een redelijk complex arbeidsrechtelijk vraagstuk vanuit diverse posities (werkgever, werknemer en belangenbehartiger); u schakelt tussen de wet, de inhoud van de arbeidsovereenkomst en de CAO. 2.2 Cursus inhoud De arbeidsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. De nadruk ligt in deze cursus op het individuele arbeidsrecht, de contractuele relatie tussen de individuele werkgever en werknemer. Er is een koppeling gemaakt tussen het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, op sommige onderdelen een Siamese tweeling. Er is vooral aandacht voor de werknemersverzekeringen Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek () : De literatuur vooraf aan de cursus bekendgemaakt Boek () : Kluwer, Arbeidswetgeving, laatste druk 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 117 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 9

10 Titel Opleidingsvariant Conflicten HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Conflicten HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Conflict Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd MH Janssen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Mondelinge tentamens 480 minuten bij aanvangs 1: 1 Training Conflicten 1260 minuten bij aanvangs 1: 1 Werkcollege Conflicten niet 420 minuten bij aanvangs 1: 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets mondeling 5, bij aanvangs 1: open en mc vragen 5, bij aanvangs 1:

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties Juridisch analyseren Adviseren Vertegenwoordigen Beslissen Leerdoelen Als u deze cursus met succes hebt afgerond, bent u in staat: beroepsrollen van de hbo-jurist te onderscheiden en te bepalen welke mogelijke functies daar bij horen. voor ten minste een van de beroepsrollen overeenkomsten en verschillen te benoemen tussen theorie en praktijk wat betreft het omgaan met conflicten. uit te leggen hoe de escalatie van een conflict verloopt m.b.v. de psychologische en cognitieve escalatiemechanismen en de escalatieladder van Glasl. een conflict te analyseren aan de hand van een model. met uw houding en gedrag een bijdrage te leveren aan de de-escalatie van een conflict: o neutraal optreden. o inzet van specifieke gespreksvaardigheden. uw conflictkennis en vaardigheden, passend bij de conflictsituatie en uw beroepsrol, strategisch in te zetten. te bepalen of, hoe, door wie en wanneer er in een conflict geïntervenieerd zou moeten worden. de theorie en belangrijkste begrippen van het Harvard model van onderhandelen toe te lichten en in de praktijk te brengen. 2.2 Cursus inhoud In de juridische beroepspraktijk zult u als Hbo-jurist veel optreden in situaties waarin conflicten (zijn) ontstaan. Zo is het mogelijk dat u een partij moet bijstaan die een conflict heeft met een ander. Ook kunt u te maken krijgen met een boze gedupeerde van uw beslissing, een ontevreden cliënt of met de indiener van een klacht. Ten slotte komt het voor dat u moet adviseren en/of naar passende (juridische) bijstand moet verwijzen. In dergelijke gevallen is het van belang dat u kunt bepalen wat, afhankelijk van de situatie en uw rol daarin, de adequate aanpak is van het conflict. Heeft de betrokkene genoeg aan begrip voor zijn emoties of is er (daarnaast) iets anders nodig? U kunt bij dat laatste denken aan onderhandelen, bemiddeling en Mediation, of een gang naar de rechter. In de cursus Conflicten verwerft u de kennis en vaardigheden om effectief te kunnen handelen in een conflictgesprek en een adequate aanpak van het conflict te kunnen bepalen. Daartoe leert u omgaan met de emoties van de ander, zonder het doel van het zakelijke contact uit het oog te verliezen. Daarnaast leert u in kaart te brengen hoe een conflict en de context daarvan eruit zien, en u verwerft kennis van diverse methoden van conflictoplossing. U maakt zich specifieke gespreksvaardigheden eigen, leert wensen en belangen van de ander op tafel te krijgen, en u bekwaamt zich in onderhandelingsvaardigheden. Onderwerpen Wat is een conflict? Conflictstijlen en strategieën. Systematisch kijken naar een conflict. Escalatie en gevolgen van een conflict. Invloed van emoties op een conflict. Interventiemogelijkheden/conflictoplossingsmethoden. Onderhandelen op basis van belangen. Gebruik van objectieve criteria. Beste alternatief zonder overeenkomst. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 11

12 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen () : Studiewijzer Artikelen op cursussite Websites Hand-outs Literatuur nog bekend gemaakt 2.5 Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 12

13 Titel Opleidingsvariant De basis van het recht HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam De basis van het recht HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Legal Foundations 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd T van der Dussen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Basis van het recht hoorcollege niet 420 minuten bij aanvangs 1: 1 Basis van het recht werkcollege niet 840 minuten bij aanvangs 1: 1 Databanken werkcollege 4 maal per 480 minuten bij aanvangs 1: 1 Basis van het recht training niet 840 minuten bij aanvangs 1: 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Databanken 5, bij aanvangs 1: 1. 2 MC tentamen 5, bij aanvangs 1:

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 1. Juridisch analyseren 2. Beslissen 3. Adviseren 4. Organiseren 5. Reguleren Leerdoelen - U heeft inzicht in de aard van ons rechtssysteem. - U kunt de rol van rechtsbronnen binnen het rechtssysteem aangeven. - U kunt aangeven hoe de diverse rechtsgebieden zich tot elkaar verhouden. - U kunt de basisbegrippen van het staats- en bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht en internationaal recht benoemen en toepassen op eenvoudige praktijksituaties. IT-vaardigheden - U weet uw weg te vinden in de mediatheek van de Hogeschool Utrecht. - U kunt de juiste zoekvragen formuleren voor de verschillende (juridische) databanken. - U kunt zoeken en vinden op wetsartikelniveau. - U kunt zoeken en vinden op jurisprudentieniveau. - U kunt relevante juridische informatie zoeken en vinden voor het beantwoorden van een vraagstuk. 2.2 Cursus inhoud Korte inleiding De cursus bestaat uit twee onderdelen en het eerste onderdeel omvat een elementaire inleiding in de belangrijkste rechtsgebieden. De cursus is zowel theoretisch als praktisch van aard. Tijdens de wekelijkse werkcolleges de stof door de docent toegelicht en door u verder uitgewerkt in de toetsvragen en casusvragen die u heeft voorbereid alvorens naar het werkcollege te komen. De vragen en casus zullen aansluiten op de juridische problematiek die een hbo-jurist zal tegenkomen in de praktijk en op de cursus Vaardig met recht 1 die u in dezelfde periode volgt. Tijdens de lessen van de cursus Vaardig met recht 1 gaat u verder in op de vragen van De basis van het recht. Naast de hoor- en werkcolleges gaat u tijdens workshops dieper in op het rechtsgebied. Dit zult u met name doen door op een interactieve manier kennis te maken met de achtergronden van het recht. Kennismanagement en ICT-vaardigheden worden steeds meer verlangd van de hbo- jurist. Zoeken naar relevante informatie voor de oplossing van een vraagstuk in (juridische) databanken valt daar zeker onder. Onderdeel twee van de cursus omvat een elementaire inleiding in het zoeken naar informatie in de verschillende (juridische) databanken. Dit onderdeel van de cursus is vooral praktisch van aards is vooral praktisch van aard en zal worden verzorgd in computerlokalen. Tijdens het werkcollege zult u actief zoeken in de verschillende databanken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek () : Prof. mr. C.J. Loonstra, laatste druk, Hoofdlijnen Nederlands recht. Boek () : Hoogewerf, mr. Dr. C.L., mr. E.M. Oudejans, mr. W. Riphagen, Zoeken in juridische databanken, laatste druk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2.5 Workload Contactduur (uren): 43 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 94 14

15 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 15

16 Titel Opleidingsvariant De bedrijfsjurist HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam De bedrijfsjurist HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels The company lawyer 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd BHM Hoeijmaekers (tel. 9872) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Cursuscoördinator spreekuur niet 6 maal per 360 minuten bij aanvangs 4: 4 Feedback niet 6 maal per 720 minuten bij aanvangs 4: 4 Hoorcollege 60 minuten bij aanvangs 4: 4 Werkcollege 840 minuten bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets groot werkstuk 5, bij aanvangs 4: mondeling 5, bij aanvangs 4:

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 1. Juridisch analyseren 2. Beslissen 3. Adviseren 4. Vertegenwoordigen 5. Organiseren 6. Reguleren Leerdoelen U heeft inzicht in de juridische, de bedrijfseconomische en de organisatorische betekenis van het begrip de onderneming. U beschikt over basale kennis van het ondernemingsrecht. U herkent stakeholders. U kunt een vraag van een ondernemer vertalen naar een rechtsvraag. U kunt relevante rechtsbronnen en ander relevant materiaal zoeken en selecteren. U kunt aangeven wat juridische diensten zijn U kunt aangeven hoe juridische diensten waarde kunnen toevoegen voor een klant U kunt een omgevingsanalyse maken voor een juridische onderneming U kunt een concurrentieanalyse maken voor een juridische onderneming U kunt een (marketing)strategie voor een juridische onderneming opzetten U kunt de doelstelling en organisatiestructuur van een onderneming achterhalen en de belangrijkste bevoegdheden beschrijven. U kunt bedrijfseconomische gegevens signaleren als relevante informatie voor het management van een onderneming. U kunt een dossier ordenen en beheren op zo n manier dat het voor een ander begrijpelijk en hanteerbaar is. U kunt benoemen wat belangrijk is in samenwerking en uw eigen leerdoelen benoemen. 2.2 Cursus inhoud Korte inleiding De hbo-jurist onderscheidt zich in het juridische werkveld door een combinatie van juridische competenties en competenties die gebaseerd zijn op kennisdomeinen die in een juridische context worden gedemonstreerd. In deze cursus met het karakter van een project besteedt u specifiek aandacht aan de samenhang tussen de juridische en andere relevante kennisdomeinen vanuit het perspectief van een onderneming. U verwerft kennis o.a. door in groepen te werken aan praktijkgerichte opdrachten. Deze opdrachten spelen zich zowel binnen als buiten de opleiding af. Er een beroep gedaan op uw zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid. De docent treedt voornamelijk op als begeleider. Inhoud In deze cursus onderzoekt u aan de hand van het centrale onderwerp de onderneming de functie van het recht, de organisatiekunde en de bedrijfseconomie. U verwerft inzicht in de betekenis van deze disciplines voor het functioneren van een onderneming in de maatschappij. U gestimuleerd om zelfstandig op zoek te gaan naar relevante rechtsbronnen en naar besluitvormingsprocessen binnen een onderneming. Daarnaast is de cursus erop gericht u inzicht te geven in de samenhang tussen juridische, sociaalcommunicatieve en organisatiekundige kennis en vaardigheden. Tot slot besteedt u in deze cursus aandacht aan de voorwaarden voor effectief samenwerken en evalueert u de samenwerking. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 17

18 2.5 Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 18

19 Titel Opleidingsvariant De bestuursjurist HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam De bestuursjurist HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels The Administration Lawyer 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd MEJ van Buren (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Schrijven in een juridische context WC 840 minuten bij aanvangs 2: 2 Spreekuur niet 420 minuten bij aanvangs 2: 2 Toepassen bestuursrecht WC 360 minuten bij aanvangs 2: 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets De bestuursjurist, opdracht 5, bij aanvangs 2: Schrijven in een jur.context tentamen 5, bij aanvangs 2:

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 1. Juridisch analyseren 2. Adviseren; 3. Vertegenwoordigen; 4. Beslissen 5. Dossier managen 6. Organiseren Leerdoelen Toepassen bestuursrecht: U hebt globaal inzicht in de opbouw van de gemeentelijke organisatie (B&W, burgemeester, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, ambtelijk apparaat). U kent globaal de taken en bevoegdheden van het college van B&W, de burgemeester en de gemeenteraad. U kunt de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toepassen op beschikkingen en u kent de bezwaarschriftenprocedure(aanvragen, beschikkingen, mandaat, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bezwaarschriftenprocedure). U hebt inzicht in de opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan. U hebt inzicht in de verhouding tussen Awb en bijzonder bestuursrecht. U kunt een bezwaarschrift opstellen en beoordelen. U kunt relevante rechtsbronnen zoeken en selecteren. U kunt iedere uitwerking in correct Nederlands opstellen (qua stijl, structuur, inhoud, grammatica en spelling). Schrijven in een juridische context: U kunt een doel- en doelgroepgerichte retorische planning maken. U kunt een passende selectie (samenvatting) maken uit een grote hoeveelheid gegevens. U kent de inhoudelijke structuur van een brief. U kunt de aanvaardbaarheid van eigen en andermans argumentatie beoordelen. U kunt een doelgroepgerichte schrijfstijl gebruiken. U kunt een toegankelijk gestructureerde brief schrijven. U kent de conventies voor brieven en kan die conventies toepassen. 2.2 Cursus inhoud Deze cursus bestaat uit twee onderdelen. - Schrijven van een bezwaarschrift dat voldoet aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (toepassen bestuursrecht). - Gebruiken van taal die goed te begrijpen is en op een toegankelijk gestructureerde manier in een tekst aangeboden (schrijven in een juridische context). Toepassen bestuursrecht U leert in deze cursus een bezwaarschrift schrijven dat voldoet aan de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en waarin u leert uw standpunt helder en overtuigend te onderbouwen met argumenten. U verwerft kennis en inzicht door praktijkgerichte opdrachten vanuit het perspectief van de burger. Ook krijgt u inzicht in de wijze waarop een zitting bij de bezwaarschriftencommissie verloopt. De opdrachten voert u uit in kleine groepen, zowel binnen als buiten de opleiding. Er een groot beroep gedaan op uw zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid. Voor dit onderdeel geldt dat er een sterke samenhang bestaat met de cursus Staats- en bestuursrecht en met onderdeel Schrijven in een juridische context. Schrijven in een juridische context De hbo-jurist moet in staat zijn om in schriftelijke communicatie taal te gebruiken die voor de 20

21 doelgroep - vooral cliënten - goed te begrijpen is. Bovendien is het nodig om gegevens op een toegankelijk gestructureerde manier in een tekst aan te bieden. Ook kan een hbo-jurist uit een grote verzameling gegevens de juiste gegevens selecteren om een passend advies te geven. Daarom leert de student in deze cursus zich systematisch en goed voor te bereiden op een schrijftaak, en om die schrijftaak uit te voeren. Dat laat de student zien door een correcte en doel- en doelgroepgerichte brief te schrijven. De vaardigheden uit deze cursus zijn zowel van belang voor de juridische beroepspraktijk, als voor de studie. De inhoud van de cursus ondersteunt taken voor de cursus Juridische Vaardigheden. Ook bestaat er een sterke samenhang tussen de cursus Formuleren en Schrijven in een juridische context. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Literatuur bekendgemaakt in de Studiewijzer op SharePoint. Reader (aanbevolen) : Materiaal bekendgemaakt in de Studiewijzer op SharePoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 21

22 Titel Opleidingsvariant De HBO-jurist HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam De HBO-jurist HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels The legal advisor 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon M Brouwer 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Feedback, werkcollege 5 maal per 300 minuten bij aanvangs 1: 1 Formuleren, werkcollege niet 6 maal per 720 minuten bij aanvangs 1: 1 Hbo jurist, hoorcollege 60 minuten bij aanvangs 1: 1 Hbo jurist, werkcollege 840 minuten bij aanvangs 1: 1 Spreekuur 360 minuten bij aanvangs 1: 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Tentamen formuleren 5, bij aanvangs 1: Verslag hbo Jurist 5, bij aanvangs 1:

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 1. Adviseren 2. Vertegenwoordigen 3. Beslissen 4. Reguleren 5. Dossier managen Leerdoelen Het beroep van de hbo-jurist U kunt op hoofdlijnen uw eigen motivatie, uw verwachtingen van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van uw eigen competenties onder woorden brengen. U kunt verwoorden wat het beroep van hbo-jurist inhoudt. U bent in staat interviews af te nemen. U bent in staat een presentatie te houden. U bent in staat een projectplan te schrijven. U bent in staat feedback te geven en te ontvangen. U bent in staat assertief te reageren. U kent de factoren die de effectiviteit van samenwerking bepalen. U heeft inzicht in uw eigen functioneren binnen een samenwerkingsgroep. U kunt uw eigen bijdrage aan de samenwerking evalueren. U kunt de samenwerking van de groep als geheel evalueren en initiatieven nemen om deze te verbeteren. Formuleren U kunt doelgroepgericht schrijven. U herkent formuleerfouten. U bent in staat formuleerfouten te verbeteren. U herkent constructies die de toegankelijkheid van een tekst in de weg staat. U bent in staat ontoegankelijke constructies te herschrijven. 2.2 Cursus inhoud Korte Inleiding Deze cursus bestaat uit twee onderdelen, te weten Het beroep van de hbo-jurist en Formuleren. De cursus heeft als doel u een eerste oriëntatie te bieden op de studie hbo-rechten en de beroepspraktijk van de hbo-jurist. Een hbo-jurist zal vaak samen met anderen moeten werken aan een afgebakende opdracht. Het eindresultaat van een dergelijke opdracht is mede afhankelijk van de effectiviteit van het samenwerkingsproces. U leert de voorwaarden voor een effectieve samenwerking herkennen en realiseren. Hierbij werkt u aan theoretische kennis, praktische vaardigheden en beroepshouding. Aan bod komen: projectmanagement, vergaderen, besluitvorming, assertiviteit, feedback geven en ontvangen. In de HBR-beroepspraktijk moet u in staat zijn om in uw schriftelijke communicatie taal te gebruiken die voor uw doelgroep, vooral voor uw cliënten, goed te begrijpen is. In dit proces speelt een heldere formulering een belangrijke rol. In deze cursus leert u daarom welke formuleerfouten of problemen er zijn en hoe u ze kunt verbeteren en voorkomen. De vaardigheden die u leert, zijn zowel van belang voor de beroepspraktijk van de hbo-jurist als voor uw opleiding. Het beroep van de hbo-jurist U verzamelt actuele informatie over uiteenlopende sectoren binnen de juridische beroepspraktijk. Daarbij gaat u zelf het werkveld in om binnen organisaties werkvelddeskundigen te interviewen en presenteert u de gevonden informatie aan medestudenten. U leert vanuit de theorie over projectmanagement, vergaderen, assertiviteit, feedback geven en ontvangen, over samenwerking en hoe u die uitgangspunten daadwerkelijk in praktijk kunt brengen. 23

24 Formuleren In de cursus leert u wat het belang van helder formuleren is. Ook leert u hoe u zelf helder formuleert. Dit gebeurt door formuleerproblemen te herkennen, maar ook door ze te verbeteren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek () : Roel Gritt, Projectmanagement, 7e druk 2015, ISBN , Noordhoff 2.5 Workload Contactduur (uren): 38 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 98 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 24

25 Titel Opleidingsvariant De kritische professional HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam De kritische professional HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels The critical professional 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon M Brouwer 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Kritisch denken hoorcollege 60 minuten bij aanvangs 3: 3 Kritisch denken werkcollege 840 minuten bij aanvangs 3: 3 Overtuigend presenteren werkcollge 5 maal per 600 minuten bij aanvangs 3: 3 Training overtuigend presenteren 2 maal per 360 minuten bij aanvangs 3: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets MCtentamen kritisch denken 5, bij aanvangs 3: presenteren 5, bij aanvangs 3:

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 1. Juridisch analyseren 2. Beslissen 3. Adviseren 4. Vertegenwoordigen Leerdoelen U kunt informatie kritisch analyseren. U kunt informatie evalueren. U bent in staat de oordelen van anderen en van uzelf kritisch te onderzoeken en op hun juistheid te beoordelen. Overtuigend Presenteren (OP) Competenties OP 1. Juridisch analyseren 2. Beslissen 3. Adviseren 4. Vertegenwoordigen Leerdoelen OP Na het met een voldoende afsluiten van deze cursus kunt u: 1. Een overtuigende presentatie geven door een positief beeld van jezelf te geven (ethos), door gebruik te maken van; de correcte/juiste omgangsvormen; effectieve lichaamstaal; een goed stemgebruik; (oog)contact. 2. Een overtuigende presentatie geven door in te spelen op gevoelens die leven bij het publiek (pathos) door gebruik te maken van; stijlmiddelen; emoties (bv. stiltes); aandachtstrekker en/of uitsmijter. 3. Een overtuigende presentatie geven gebaseerd op argumenten (logos) door gebruik te maken van; een duidelijke inleiding; argumenten voor het eigen standpunt; argumenten ter weerlegging tegen standpunt; een samenvatting & conclusie (& verzoek); tellen en labelen en structuuraanduiders. 2.2 Cursus inhoud Korte inleiding Als hbo-jurist van u verwacht dat u werkt vanuit een onderzoekende, kritische houding. In deze cursus leert u redeneren, argumenteren en uw standpunt mondeling overtuigend te presenteren. U herkent of redenen die door anderen gebruikt worden kloppen. U leert zelf redenen tegen elkaar af te wegen en zodoende uw standpunten juist te onderbouwen. U leert daarnaast uw standpunt op overtuigende wijze te presenteren aan uw publiek (waaronder de rechter) en adequaat te reageren op kritische vragen. U gebruikt deze vaardigheden in uw opleiding en uw carrière bij het schrijven van brieven, advies-, en beleidsnota's, bij het nemen van beslissingen en bij het effectief presenteren van uw producten. Inhoud Deze cursus bestaat uit twee onderdelen: kritisch denken en overtuigend presenteren. In het onderdeel kritisch denken bekwaamt u zich in logisch groeperen van gegevens, herkennen van redeneringen in teksten, splitsen van redeneringen in onderdelen (premissen en conclusie), analyseren van gebruikte begrippen, opsporen van verborgen vooronderstellingen, 26

27 herkennen van drogredenen, vaststellen van geldigheid van redeneringen, opbouwen van een eigen betoog, visueel weergeven van een redenering, verantwoorden van een eigen betoog, evalueren van vooronderstellingen, beoordelen van betrouwbaarheid van conclusies en beoordelen van betrouwbaarheid van informatiebronnen. Het softwareprogramma Rationale biedt daartoe ondersteuning. In het onderdeel overtuigend presenteren houdt u een overtuigend pleidooi voor uw standpunt door gebruik te maken van ethos, logo's en pathos. U structureert uw verhaal en onderbouwt met logische argumenten, vertelt het overtuigend en speelt in op gevoelens. Ook leert u goed te luisteren naar de mondelinge presentatie van een collega en kritische vragen te stellen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek () : Van Dijk, A.J. (red.), Hiemstra, W.H., Conijn, H. Argumenteren voor juristen. Noordhoff Uitgevers, 1e druk (2012) ISBN Workload Contactduur (uren): 31 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 27

28 Titel Opleidingsvariant De onderneming HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam De onderneming HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels The company 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon PW Enthoven (tel. 9048) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Financiën en Recht hoorcollege niet 630 minuten bij aanvangs 4: 4 Financiën en Recht werkcollege niet 420 minuten bij aanvangs 4: 4 Ondernemingsrecht WC_A niet 840 minuten bij aanvangs 4: 4 Ondernemingsrecht WC_B niet 630 minuten bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Financiën en recht MC-tentamen 5, bij aanvangs 4: Ondernemingsrecht tentamen 5, bij aanvangs 4:

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties: 1. Juridisch analyseren. 2. Adviseren 3. Beslissen. Leerdoelen: De student is in staat te plannen, te structureren en vorm te geven van ondernemingen en in het bijzonder het kunnen hanteren van de juridische spelregels die de onderneming daarbij in acht moet nemen. De student heeft kennis van en inzicht in de mogelijkheden om de onderneming juridisch vorm te geven, de juridische verhouding tussen de onderneming en haar werknemers, bestuurders, leden dan wel aandeelhouders, zeggenschap en medezeggenschap van belanghebbenden binnen en rond de onderneming. De student weet door wie een organisatie naar derden toe kan worden vertegenwoordigd. De student kan de vermogenstoestand en periodieke vermogensaanwas van een onderneming beoordelen aan de hand van financiële jaarstukken. De student is in staat om aan de hand van het Stappenplan een juridische casus op te lossen. 2.2 Cursus inhoud Korte inleiding: In onze maatschappij functioneren heel verschillende organisaties. Sommige zijn klein, andere zijn juist groot. Sommige streven naar winst terwijl juist andere een sociaal of religieus doel nastreven. Naarmate organisaties groeien, neemt de verdeling van de taken toe. De vraag: wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen? dan steeds belangrijker. Net als in het staatsrecht in iedere organisatie gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de macht tussen belanghebbenden. Dit machtsevenwicht ook wel het systeem van checks and balances genoemd. Het bestuur van een organisatie heeft het daardoor niet alleen voor het zeggen, het zal moeten luisteren naar en overleggen met (vertegenwoordigers van) werknemers, aandeelhouders, leden en toezichthouders. En in sommige gevallen zal het gewoonweg een besluit dat is genomen door andere belanghebbenden moeten uitvoeren. Hiervoor heeft de wetgever regels gecreëerd die nauw samenhangen met de maatschappelijke ideeën over machtsverdeling binnen organisaties. De maatschappij verandert en daardoor zal de wetgever mogelijk de regels aanpassen. Zo werd bijvoorbeeld aan het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw algemeen aanvaard dat aandeelhouders van vennootschappen meer te zeggen moesten krijgen over hun geld. De wetgever anticipeerde daarop door de rechten van aandeelhouders te vergroten. Tezelfdertijd vond men dat het toezicht op besturen van organisaties moest worden verbeterd. Ook dat leidde tot ingrijpende wetswijziging. En tot slot is er een decennialange tendens om werknemers meer te zeggen te geven over hun werk. En ook dat leidt voortdurend tot aanpassing van wetgeving op het gebied van medezeggenschap. Hierdoor is het Ondernemingsrecht een fascinerend vakgebied. Het recht volgt het gedeelde gevoel om alle belangen zo evenwichtig mogelijk te behartigen. Inhoud: Onderneming, rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordiging. Eenmanszaak en persoonsvennootschappen. Naamloze vennootschap en besloten vennootschap. Vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting. Jaarverslaggeving m.b.t. diverse rechtsvormen. Jaarrekening en het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. Balans en resultatenrekening. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op 29

30 Materiaal: Boek () : De boeken en de reader worden in de studiewijzer bekend gemaakt. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 94 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 30

31 Titel Opleidingsvariant De procespraktijk HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam De procespraktijk HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Legal Practice of moot court 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Ja V Tan (tel ) Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken de werkvorm Anders dan Rechtspraak hoorcollege 60 minuten bij aanvangs 3: 3 Comparitie procespraktijk werkcollege 120 minuten bij aanvangs 3: 3 Feedback procespraktijk werkcollege 6 maal per 1080 minuten bij aanvangs 3: 3 Procespraktijk hoorcollege 6 maal per 360 minuten bij aanvangs 3: 3 Spreekuur 6 maal per 360 minuten bij aanvangs 3: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets aangeboden in een collegejaar In welke ken de toets Procespraktijk, verslag 5, bij aanvangs 3: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 31

32 Competenties Juridisch analyseren Beslissen Adviseren Vertegenwoordigen Dossier managen Organiseren Reguleren Leerdoelen - U heeft kennis en inzicht in de functies en betekenis van (juridische) regels. Hierbij kunt u denken aan de preventieve, regulerende en begrenzende werking; - U bent in staat relevante wet- en regelgeving te analyseren en toe te passen inzake de gegeven opdrachten; - U bent in staat om uw cliënt te adviseren omtrent de mogelijkheden om een geschil te beslechten; - U bent in staat een dagvaarding en een conclusie van antwoord op te stellen; - U bent in staat om in een concrete casus een pleitnota voor te bereiden en deze mondeling te presenteren; - U kunt delegeren, regisseren, controleren, organiseren en plannen. Daarnaast bent u in staat werkbesprekingen te houden met andere autonome professionals. 2.2 Cursus inhoud In dit project werkt u aan de voorbereiding en uitvoering van een oefenrechtbank. U start na uw HBO-Rechten studie samen met oude medestudenten een juridisch adviesbureau. In uw hoedanigheid als juridisch adviseur zult u een zaak uitpluizen en uw cliënt schriftelijk adviseren. Daarnaast zult u in het project ook procederen bij de kantonrechter. Een dagvaarding en conclusie van antwoord behoort daarmee ook tot de opdrachten die ingeleverd dienen te worden. Uiteindelijk zult u een pleidooi moeten houden voor de kantonrechter, waar u met al uw kennis en vaardigheden de rechter zult overtuigen van uw gelijk. In het project werkt u met een grote mate van zelfstandigheid in groepen samen om de aangeboden opdrachten op te lossen. Daartoe verzamelt u (zowel binnen als buiten de opleiding) de benodigde informatie. De cursus aangeboden in dezelfde periode als de cursussen de kritische professional en privaatrecht 1. De kennis en vaardigheden van deze cursussen past u toe u bij de procespraktijk. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen () : Studiewijzer Diversen () : Artikelen op SharePoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 32

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M.

SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Sociaal Recht SORE SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Methodiek Kritisch Denken met Rationale

Methodiek Kritisch Denken met Rationale Inhoud Methodiek Kritisch Denken met Rationale Sytske Teppema Hanze Hogeschool, 19 oktober 2010 1. Introductie 2. Belang Kritisch Denken (KD) 3. Wat is KD? 4. Hoe ontwikkel je KD-vaardigheden? Theorie

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING BESTUURSRECHT (R08191) (onderdeel traject Propedeuse Rechten) studiecentrum: Enschede tijdvak: november 2011 t/m januari 2012 begeleider: mr drs G.E.P. ter Horst

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13 1.2 Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie