Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project 1.4 Aantal EC's 20 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon JW Eberg (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Afstudeerkring (meerderejaars) verplicht 3 maal per blok 270 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Hoorcollege Raamwerkondersteuning niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Individuele begeleiding verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Werkcollege 1 Samenwerken in netwerken niet verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 527 Toelichting bij werkvorm Afstudeerkring (meerderejaars): Werkcollege alleen voor meerderejaars Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindgesprek Individueel werkstuk afstudeerproject Alle toetsresultaten toegestaan 5,5 5 2 Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 Individueel werkstuk bij aanvangsblok JAAR: Alleen VD of NVD 5, raamwerk afstuderen 1. blok JAAR, week 36

3 Individueel werkstuk samenwerken in netw Numerieke toetsresultaten 5, blok JAAR, week 36 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid Het coördineren en implementeren van veiligheidsbeleid Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen Het uitvoeren van toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken Het adviseren bij veiligheidsvraagstukken Het verrichtten van project- en managementtaken bij veiligheidsbeleid 2.2 Cursus inhoud De afstudeeropdracht is een proeve van bekwaamheid, waarmee de student zijn competenties demonstreert als beginnend functionaris/medewerker Integrale Veiligheidskunde (IVK er), werkzaam in instellingen en bedrijven op posities die Hbo-niveau vereisen. Het afstudeertraject bestaat uit de volgende onderdelen: Raamwerk (20%) Samenwerken in netwerken (25%) Afstudeeronderzoek (50%) Eindgesprek (5%) Het beroepsprofiel van een IVK er dient in de afstudeeropdracht herkenbaar te zijn. Er dienen concrete thema s, problemen en ontwikkelingen uit de actuele praktijk van de Integrale Veiligheidskunde ter sprake te komen. Het resultaat van de afstudeeropdracht moet op enigerlei wijze bruikbaar ( relevant ) zijn voor de (betreffende sector van de) beroepspraktijk. De afstudeeropdracht moet blijk geven van een eigen visie van de student resp. de studentengroep op het thema (onderwerp, probleem) dat aan de orde is gesteld. De afstudeeropdracht geeft blijk van een zekere originaliteit en creativiteit: het gaat niet alleen om het bundelen en ordenen van wat al bekend is. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Zie Sharepoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 527 Totaal (uren) 560

4 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (20) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Opleidingsvariant Arbo en Veiligheid Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V2ARBO Cursusnaam Arbo en Veiligheid 1.3 Cursusnaam in Engels Occupational Health and Safety 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon MM Moinat (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepswerkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2, week blok 3, week 6 MC tentamen Numerieke toetsresultaten 5, blok 1, week blok 2, week 46

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het eind van de cursus: heeft de student kennis van de Arbo-wet en inzicht in de toepassing hiervan in de praktijk, is de student in staat deze kennis toe te passen in een coördinerende en organiserende rol binnen een organisatie, is de student in staat om een RI&E uit te voeren, is de student in staat om een lichte toetsing van een RI&E uit te voeren. 2.2 Cursus inhoud De volgende onderwerpen komen aan de orde: - Structuur en inhoud Arbo-wet - Gezondheid werknemers - Welzijn medewerkers - Veiligheid werknemers - Risico- Inventarisatie en Evaluatie - Plan van aanpak. Tijdens de lessen wordt ingegaan op de inhoud van de Arbo-wet en de betekenis hiervan voor de werkgever en werknemer. De student leert de wetgeving toe te passen aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Kennis van de Arbo-wet en inzicht in de toepassing hiervan komt tot uiting in het presenteren en beoordelen van een RI&E. Kerntaken: - Het regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken - Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid - Het coördineren en implementeren van veiligheidsbeleid 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht) : AI-01: Arbo- en verzuimbeleid, 11e editie 2010, SDU uitgevers Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Capita Selecta Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4CS Cursusnaam Capita Selecta 1.3 Cursusnaam in Engels Capita Selecta Year Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon MM Hoefsloot (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege 1 communicatie bij VH beleid niet verplicht 2 maal per blok 180 minuten Hoorcollege Ongevalsanalyse niet verplicht 2 maal per blok 180 minuten Werkcollege 1 Communiatie bij VH beleid niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten Werkcollege 2 Politicologie niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege Ongevalsanalyse verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepswerkstuk communicatie bij VH belei Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Groepswerkstuk ongevalsanalyse Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Open vragen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - Het regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken - Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid - Het coördineren en implementeren van veiligheidsbeleid - Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen - Het uitvoeren van toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken - Het adviseren bij veiligheidsvraagstukken - Het verrichtten van project- en managementtaken bij veiligheidsbeleid 2.2 Cursus inhoud In periode C en D van het laatste studiejaar IVK worden er nog een aantal interessante veiligheidsdkundige thema's aangeboden, die op het eerste oog niet heel sterk met elkaar verbonden zijn. Toch zijn de verschillende deelcursussen van het vak 'Capita Selecta' een belangrijk onderdeel van de gereedschapskist van een Integraal Veiligheidskundige. De cursus bestaat uit drie deelcursussen: Communicatie bij Veiligheidsbeleid Politicologie Ongevalsanalyse Communicatie bij Veiligheidsbeleid Het belang van communicatie bij beleid is toegenomen als middel om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. Aan beide kanten van de kloof is behoefte aan overbrugging. De politiek (organisatie) wil beter luisteren naar de burger (klant) en daarmee zijn beleid legitimeren. En de burger (klant) is mondiger geworden en zoekt naar meer invloed. In deze cursus wordt de rol van communicatie bij (veiligheids)beleid onderzocht. Bij overheidscommunicatie staat het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag centraal. We onderzoeken aan de hand van wetenschappelijke inzichten de (on)mogelijkheden van beïnvloedende (persuasieve) communicatie. Wat werkt en wat werkt niet, afgaande op sociaal-psychologisch onderzoek? In de cursus wordt een structuur aangeboden voor het maken van een communicatieplan. Het plan structureert de planning, de uitvoering en de analyse van de communicatie van een (overheids)organisatie. Het uiteindelijke communicatieplan blijft maatwerk. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie. Verder spelen voor een organisatie de mediacontacten een belangrijke rol. Hoe zorg je voor een goede relatie met de pers? Behandeld worden rol en belang van verschillende actoren; argumenten, regels en adviezen. Politicologie Een belangrijk deel van de opleiding IVK is gericht op het verwerven van kennis ten aanzien van overheidsbeleid. Het gaat hierbij om verhoudingen op alle niveaus: van lokaal tot landelijk en Europees, van waterschap tot parlement. Bij politicologie wordt het veiligheidsbeleid geplaatst in de politieke context. Veiligheid staat hoog op de politieke agenda en werkt zo door in de plannen van overheden op verschillende niveau s, maar ook in de wijze waarop verschillende politieke stromingen zich over veiligheid en veiligheidsbeleid uitlaten. De werkcolleges politicologie kennen twee onderdelen. Politicologische theorie en discussie aan de hand van actuele thema s. Onderwerpen die aan bod komen zijn: - Politiek en politicologie - Beleid en macht - Democratie, vertegenwoordiging, referendum - Basisbegrippen uit de staatsinrichting

9 - Europa, instituties, medialogica, communautair beleid - Internationalisering - Politieke ideologieën. Ongevalsanalyse In deze cursus wordt de student de theoretische kennis met betrekking tot incidentevaluaties bijgebracht om deze vervolgens in de praktijk toe te kunnen passen. De incidenten variëren van incidenten op de werkvloer tot echte ongevalevaluaties zoals bijvoorbeeld de Schipholbrand. In de cursus worden een aantal instrumenten aangereikt die nodig zijn voor het goed opzetten en uitvoeren van een incidentevaluatie. Vervolgens zal de student aan de hand van een zelf gekozen incident deze instrumenten toepassen. Onderwerpen die aan de orde komen: - Theorie van het ontstaan van ongevallen (feitenboom, tripod, S 137) - Verschillende methodieken ten behoeve van ongevallen onderzoek - Doel van ongevallenonderzoek - Voorbeelden van incident evaluaties 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht) : Bert Pol en Christine Swankhuisen, Nieuwe Aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden. Bussum: Coutinho, ISBN: Boek (aanbevolen) : Deschouwer K., Hooghe M. Politiek. Boom, Den Haag (2011) 2.5 Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 240 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant Crisisbeheersing en strafrecht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V2CBSR Cursusnaam Crisisbeheersing en strafrecht 1.3 Cursusnaam in Engels Crisis Management and Criminal Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon MSJ Geelhoed-Jung (tel. 9794) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege strafrecht niet verplicht 7 maal per blok 630 minuten werkcollege crisisbeheersing niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege strafrecht niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten blok 1 blok 2 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? combitoets crisisbeheersing Numerieke toetsresultaten 5, blok 2, week blok 3, week 6 combitoets strafrecht Numerieke toetsresultaten 5, blok 1, week blok 2, week 46

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen Het adviseren bij veiligheidsvraagstukken 2.2 Cursus inhoud De cursus Crisisbeheersing en Strafrecht bestaat uit twee, onafhankelijk van elkaar te volgen, onderdelen. Crisisbeheersing Hoe veilig onze samenleving ook lijkt, hoe klein het restrisico ook is, een crisis of een ramp is nooit helemaal uit te sluiten. En als die zich dan voordoet dan zullen een groot aantal hulpverleners en organisaties samenwerken om effecten te beheersen en verdere escalatie te voorkomen. Dergelijke situaties vragen om een anders soort organisatie dan de reguliere, zowel in organisatiestructuur als in werkwijze. Er is immers vaak sprake van grote tijdsdruk, onvoldoende informatie en tegenstrijdige belangen. Bij het vakonderdeel Crisisbeheersing zullen typische, algemeen herkenbare kenmerken van crises en crisisbeheersing worden behandeld. Ook de gestructureerde manier van samenwerken van de crisispartners/hulpverleningsdiensten in Nederland komt uitgebreid aan bod, vanuit het kernbegrip opschaling. Het gaat hierbij niet alleen om incidenten waarbij veel slachtoffers vallen. Het kan ook gaan om incidenten (of zelfs alleen maar de dreigingen van incidenten) die een grote maatschappelijke impact kunnen hebben. Denk hierbij aan de gevolgen van zedenzaken en familiedrama's. Maar ook een grootschalige stroomuitval of dreigende overstroming kan een samenleving ontwrichten. Hierbij is niet alleen de fysieke hulpverlening, maar ook crisiscommunicatie essentieel om de bevolking het vertrouwen in de overheid te laten behouden. In het college zal dan ook veel casuïstiek besproken worden, zowel over crises en rampen uit het verleden, als ook aan de hand van actualiteiten. Integraal Veiligheidskundigen kunnen zich bezighouden met de voorbereiding op dergelijke crises, rampen en incidenten. Dit houdt in dat er met vele partijen afspraken worden gemaakt om optimaal voorbereid te zijn (preparatie). Daarnaast kan een IVK-er onderdeel uitmaken van een team dat daadwerkelijk betrokken is bij de beheersing van een crisis, of de nafase/evaluatie ervan. Strafrecht Integrale Veiligheidskunde is een veel omvattende studie. De kern van de studie vormen veiligheidsvraagstukken die van uit verschillende invalshoeken worden geanalyseerd en onderzocht. De juridische invalshoek speelt daarbij een belangrijke rol, wetten en andere normen creëren immers het kader voor veel veiligheidsvraagstukken. Om een goede juridische analyse van veiligheidsvraagstukken te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk de grondbeginselen van verschillende rechtsgebieden te kennen. Een van de rechtsgebieden die voor integrale veiligheidskunde van belang zijn is het strafrecht. Strafrecht biedt geen oplossing voor allerlei maatschappelijk kwalen omdat zijn vermogen conflicten te reguleren beperkt is. Anderzijds is het strafrecht belangrijk: het bezit garanties tegen willekeur en voor de individuele vrijheid. In het materiële strafrecht legt de wetgever neer welke gedragingen strafbare feiten zijn en welke strafrechtelijke sancties op die feiten zijn gesteld. Het formele strafrecht regelt de gang van zaken met betrekking tot de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en wordt ook wel strafprocesrecht genoemd. Kennis van het strafrecht legt, samen met andere rechtsgebieden, de basis voor de analyse van veel veiligheidsvraagstukken. De volgende leerdoelen spelen een rol: de student kan de hoofdrolspelers in het strafprocesrecht duiden. de student kan de belangrijkste leerstukken van het formele strafrecht, zoals de bevoegdheden van politie en justitie bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten beschrijven en toepassen bij het oplossen van een eenvoudige praktijkcasus. de student kent de belangrijkste beginselen uit het straf(proces)recht, o.a. het opportuniteitsbeginsel, het legaliteitsbeginsel en het ne-bis-in-idembeginsel.

12 de student kan de belangrijkste leerstukken van het materiele strafrecht, zoals de strafbaarheid, de poging en vormen van deelneming en de sancties uitleggen en toepassen op een eenvoudige praktijkcasus. de student heeft inzicht in de systematiek van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering en in enkele bijzondere wetten. de student kan actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht benoemen en de discussie hierover in grote lijnen weergeven. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht) : Basisboek regionale crisisbeheersing. Academie voor crisisbeheersing, eerste druk, derde oplage, aug ISBN: Zie Sharepoint voor de PDF hiervan. Boek (verplicht) : Basisboek Integrale Veiligheid, Boom Lemma, Tweede druk ISBN: Diversen (verplicht) : Wordt gepubliceerd via Sharepoint. Boek (verplicht) : Beginselen van het strafrecht, mr. Ch.J. Enschede (meest recente druk). Diversen (verplicht) : Op Sharepoint geplaatste documenten. 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Economie en Politicologie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V2ECPO Cursusnaam Economie en Politicologie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics and Political Studies 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon EF Krol 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Politicologie niet verplicht 7 maal per blok 420 minuten Werkcollege 1 Economie en veiligheid verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege Politicologie niet verplicht 7 maal per blok 420 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 4 bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 108 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Combitoets Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Openvragen Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid - Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen - Het verrichtten van project- en managementtaken bij veiligheidsbeleid 2.2 Cursus inhoud Economie Er worden op verschillende niveaus grote budgetten beschikbaar gesteld om de verschillende veiligheidsdoelstellingen te realiseren. In deze moeilijke economische tijden wordt er door de politici en beleidsmakers steeds kritischer gekeken of gelden wel goed besteed zijn. Daarom moet toenemend worden varantwoord hoe financiële middelen zijn besteed en wat er concreet aan doelen mee is bereikt. Kortom, een veiligheidskundige zal steeds vaker zijn geplande activiteiten vooraf financieel moeten onderbouwen en achteraf in staat moeten zijn om deze te verantwoorden. de economische wetenschap maakt dit mogelijk. Economie is een vak dat zich bezighoudt met de optimale voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten ten einde behoeften die in de maatschappij leven te kunnen bevredigen. Schaars betekent hier niet zeldzaam, maar beperkt beschikbaar. Economisch handelen ontstaat omdat men niet alles tegelijk kan hebben, kan realiseren. Dit houdt in dat er keuzen moeten worden gemaakt. Voor de veiligheidskundige is het dus belangrijk te weten hoe bepaalde wenselijke situaties (de veiligheidsdoelstellingen) kunnen worden bereikt gegeven de financiële randvoorwaarden. Politicologie Bij politicologie wordt de politieke context waarin veiligheidsbeleid tot stand komt verkend en gegeven, en ook de invloed die de politieke context heeft op de praktijk van de IVK-er. Veiligheid staat al jaren hoog op de politieke agenda. Verschillende politieke stromingen uiten zich verschillend over veiligheid en veiligheidsbeleid. Wat vervolgens weer doorwerkt in de plannen van overheden op verschillende niveaus. Het gaat hierbij om verhoudingen op alle niveaus: van lokaal (waterschap, gemeente, provincie, samenwerkende gemeenten) tot landelijk tot Europees. Politieke uitspraken rond veiligheidsbeleid zijn bijna dagelijks in de actualiteit en bieden input voor de colleges. De zeven hoor- en werkcolleges politicologie kennen elk een eigen onderdelen. Zo gaan de hoorcolleges in op de politicologische theorie gekoppeld aan thema s, terwijl de werkcolleges aan de hand van opdrachten de theorie verbindt aan actuele (veiligheids)politiek. De thema s die aan de orde komen zijn onder andere: Politiek: ideologie en macht Democratie en veiligheid: dilemma s Europa en Nederland: Nederland en Europa Politieke analyse maken. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor vragen en discussie. De onderwerpen besproken tijdens zowel het hoor- als het werkcollege zullen onderdeel zijn van het tentamen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en

15 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Deschouwer K., Hooghe M. Politiek. Boom, Den Haag (2011) Boek (verplicht) : Jack Bergman. Basisboek veiligheid en economie. Bedrijfseconomische beginselen voor veiligheidskundigen. Uitgave Boom/Lemma. ISBN Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant Ethiek, Communicatie en Veiligheid Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V2ETHVH Cursusnaam Ethiek, Communicatie en Veiligheid 1.3 Cursusnaam in Engels Ethics, Communication and Safety/Security 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AC Van Gorp (tel. 9710) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege 1 Communicatie bij VH beleid niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten Hoorcollege Ethiek en Veiligheid niet verplicht 6 maal per blok 540 minuten Werkcollege 1 Communicatie bij VH beleid niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten Werkcollege Ethiek en Veiligheid niet verplicht 3 maal per blok 270 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 MC-tentamen Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid - Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen - Het adviseren bij veiligheidsvraagstukken - Het coördineren en implementeren van veiligheidsbeleid. - Het verrichten van project- en managementtaken bij veiligheidsbeleid 2.2 Cursus inhoud De cursus Ethiek, Communicatie en Veiligheid bestaat uit twee onderdelen; Ethiek en veiligheid Communicatie bij veiligheidsbeleid Ethiek draait om de vragen: hoe moet ik handelen? En: wat is goed leven? Deze vragen spelen ook een rol in de beroepspraktijk. Regelmatig word je met situaties geconfronteerd waarin je beslissingen moet nemen die grote gevolgen kunnen hebben. Door je kennis heb je als veiligheidskundige extra verantwoordelijkheid om je opvattingen goed af te wegen. In het vak ethiek leer je na te denken over die beslissingen. Welke normen en waarden heb jij en hebben anderen? Wat zou je moeten doen in een bepaalde situatie? En wat zijn kenmerken van een goede veiligheidskundige? In het gedeelte ethiek van deze cursus wordt een gestructureerde manier van redeneren over morele problemen aangeleerd. Er worden ethische theorieën behandeld die de student moet kunnen toepassen. Er is door middel van casuïstiek en wat verdieping aandacht voor een aantal types morele problemen die IVKers tegen kunnen komen in hun beroepspraktijk. Communicatie is een belangrijk aandachtsgebied voor beleid en management. Het draagt bij aan het bereiken van geformuleerde beleidsdoelen. Communicatie is een volwaardig instrument in de gereedschapskist van de integraal veiligheidskundige. Het onderdeel Communicatie bij Veiligheidsbeleid van deze cursus beschouwt de veiligheidskundige communicatie in eerste instantie als een vorm van beïnvloedende (overheids)communicatie: door communicatieve interventies probeert de veiligheidskundige professional de samenleving of een specifiek deel ervan veiliger (of gezonder of socialer) te maken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Zie Sharepoint. Boek (verplicht) : Bert Pol en Christine Swankhuisen, Nieuwe Aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden. Bussum: Coutinho, ISBN: Workload Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 113 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

18 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Fysieke Veiligheid Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V2FV Cursusnaam Fysieke Veiligheid 1.3 Cursusnaam in Engels Physical Safety/Security 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon S van der Loos (tel. 9890) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege gastcollege Ongevalsanalyse niet verplicht 2 maal per blok 180 minuten Werkcollege 1 Veilig Verplaatsen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege 2 Ruimtelijke ordening niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege ongevalsanalyse niet verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 2: blok 4 bij aanvangsblok 2: blok 3 bij aanvangsblok 2: blok 3 bij aanvangsblok 2: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Combitoets Ruimtelijke Ordening Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Combitoets Veilig Verplaatsen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Groepswerkstuk Ongevalsanalyse Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 4, week blok 5, week 27 2 Inhoudelijke gegevens

20 2.1 Cursus doel - Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid. - Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen - Het uitvoeren van toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken 2.2 Cursus inhoud De cursus Fysieke Veiligheid in jaar 2 bestaat uit drie onderdelen Ruimtelijke ordening en Veiligheid Veilig verplaatsen Ongevalsanalyse Ruimtelijke ordening en Veiligheid De beperkte ruimte in Nederland stelt ons telkens weer voor keuzes. Wordt een gebied bestemd voor woningbouw, voor industriële activiteiten, of moet het juist een natuurgebied blijven. Deze keuzes worden beïnvloed door allerlei aspecten. Veiligheid is een van deze aspecten. In deze cursus zal de aandacht uitgaan naar zowel de relatie tussen ruimtelijke ordening veiligheid. Daarbij gaat het altijd om twee zaken: een veilige ligging van een locatie (externe veiligheid) een veilige inrichting van een gebied of locatie. Externe veiligheid heeft te maken met risico s die veroorzaakt worden door instellingen (bijv. zware industrie), transportroutes (vervoer gevaarlijke stoffen), of luchthavens (vliegverkeer). De scenario s die zich kunnen voordoen hebben niet alleen betrekking op de werknemers binnen het systeem zelf (intern) maar hebben mogelijk ook consequenties tot ver buiten de grenzen van het systeem (extern). Met andere woorden: ook omwonenden lopen als gevolg van een bepaalde activiteit een additioneel risico om te overlijden als gevolg van een incident. Een kenmerk van externe veiligheidsvraagstukken is dat het altijd om scenario s met een zeer kleine kans gaat, maar met potentieel zeer grote gevolgen. Externe Veiligheid en Ruimtelijk Ordening hebben veel met elkaar te maken. De vraag is hoe de beperkte ruimte zo goed mogelijk kan worden ingericht, terwijl de risico s aanvaardbaar blijven. Daarbij komt de vraag wat is nog aanvaardbaar vanzelfsprekend aan de orde. Veilig Verplaatsen Vervoer vindt plaats over de weg, het spoor, het water, door de lucht of door buisleidingen. Al deze vervoersmodaliteiten brengen risico s met zich mee. Er is sprake van verkeersonveiligheid als er ongevallen plaatsvinden die direct of indirect uit de vervoersbeweging voortvloeien. Deze cursus gaat in op de diverse risico s en mogelijke beheersmaatregelen die er genomen worden om de verkeersveiligheid te optimaliseren. Ongevalsanalyse In dit ondedeel wordt de student de theoretische kennis met betrekking tot incidentevaluaties bijgebracht om deze vervolgens in de praktijk toe te kunnen passen. De incidenten variëren van incidenten op de werkvloer tot echte ongevalevaluaties zoals bijvoorbeeld de Schipholbrand. In de cursus worden een aantal instrumenten aangereikt die nodig zijn voor het goed opzetten en uitvoeren van een incidentevaluatie. Vervolgens zal de student aan de hand van een zelf gekozen incident deze instrumenten toepassen. Onderwerpen die aan de orde komen: Theorie van het ontstaan van ongevallen (feitenboom, tripod, S 137) Verschillende methodieken ten behoeve van ongevallen onderzoek Doel van ongevallenonderzoek Voorbeelden van incident evaluaties 2.3 Ingangseisen

21 Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Zie Sharepoint.) Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Zie Sharepoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 41 Toetsduur (uren): 5 Zelfstudie (uren): 234 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

22 Titel Opleidingsvariant Integrale Veiligheid Toepassing Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V1IVT Cursusnaam Integrale Veiligheid Toepassing 1.3 Cursusnaam in Engels Integrated Safety and Security: Assignment 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon B Pieters (tel. 9728) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Integrale Veiligheid niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten Spreekuur Taal niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege 1 taal;beleidsnotitie niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten Werkcollege Integrale Veiligheid niet verplicht 13 maal per blok 6240 minuten Spreekuur Onderzoek niet verplicht 1 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindopdracht groeps Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Eindopdracht individueel Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Voorbereidende groepssopdracht Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken Genereren van kennis en informatie en verzamelen van best practises uit verschillende disciplines Bijdragen aan de totstandkoming van oplossingsrichtingen, oplossingsstrategieën en maatregelen Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid (en visie) Ontwikkelen van visie op veiligheidsbeleid Vormen (voorbereiden) van veiligheidsbeleid Het coördineren en implementeren van veiligheidsbeleid Evalueren van veiligheidsbeleid Het signaleren en agenderen van veiligheidsontwikkelingen Crëeren van draagvlak en capaciteit voor veiligheid Het uitvoeren van toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken Opzetten van onderzoeksplannen Interpreteren en beoordelen van gegevens Vertalen van onderzoeksresultaten naar conclusies, aanbevelingen en nieuw beleid Het adviseren bij veiligheidsvraagstukken Vervullen van de rol van opdrachtnemer Formuleren van adviezen op het gebied van veiligheidsvraagstukken Presenteren van adviezen op het gebied van veiligheidsvraagstukken 2.2 Cursus inhoud Integrale Veiligheid Toepassing wordt gegeven in periode C en D van het eerste studiejaar IVK. Studenten gaan in groepen van gemiddeld 5 personen een integraal veiligheidsproject uitvoeren. Het thema van het integrale veiligheidsproject is het onderzoeken van de veiligheidssituaties op en rond een organisatie met een maatschappelijk en/of publiek karakter. In dit project dienen opgedane kennis, vaardigheden en houding uit het eerste jaar van de opleiding IVK te worde toegepast. De student gaat in een groep een toegewezen organisatie of instelling onderzoeken op verschillende veiligheidsaspecten. Hierbij dienen verschillende veiligheidsaspecten in kaart te worden gebracht, onderzocht en gerapporteerd. Op basis hiervan dient de student met zijn groep tot het formuleren van een advies voor de instantie of instellingen te komen. De uitvoering van het project gebeurt op projectmatige wijze, waarin de kennis over de verschillende fasen van projectmatig werken dienen te worden toegepast. De Integraal Veiligheidskundige heeft in de beroepspraktijk te maken met verschillende algemene en specialistische tekstsoorten. Die moet hij niet alleen kunnen begrijpen, maar ook kunnen produceren. De schriftelijke communicatieve taalvaardigheid is voor zowel de professional als de manager een belangrijke succesfactor. Studenten schrijven in de loop van hun opleiding regelmatig schriftelijke werkstukken. Deze moeten aan

24 formele eisen voldoen, die in de loop van de studie strenger worden. Vakinhoudelijke verslagen worden beoordeeld op tekstkwaliteit (onder andere spelling, helderheid en structuur). Daarnaast moeten veiligheidskundigen de competentie verwerven om beroepsgebonden tekstsoorten te kunnen produceren voor verschillende doelgroepen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht) : Annemarie Mars, Projectmanagement, Vijfde druk Uitgave in eigen beheer, via Boek (verplicht) : Rinke Berkenbosch & Willem Koetsenruijter (2013). Schrijven van beleidsnotities. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN Diversen (verplicht) : Literatuur op sharepoint Boek (verplicht) : Ben Baarda, Dit is onderzoek. Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek, tweede druk, 2014, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten. Boek (verplicht) : Literatuur die het gehele studiejaar is gebruikt bij de diverse onderwijslijnen. 2.5 Workload Contactduur (uren): 128 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 149 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

25 Titel Opleidingsvariant Managementvaardigheden Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V3MV Cursusnaam Managementvaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Management Skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon LHMM van den Berg (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege 1 verplicht 6 maal per blok 3240 minuten Werkcollege 2 verplicht 2 maal per blok 540 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2, blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 2: blok 2, blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Individueel werkstuk Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 4, week blok 5, week 27

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken Het verrichten van project- en managementtaken bij veiligheidsbeleid 2.2 Cursus inhoud Managen, leidinggeven, regievoeren zijn allemaal werkwoorden. Dat wil zeggen dat ze activiteit in zich dragen. In deze cursus gaan we daarom oefenen met diverse (management)situaties. Dit doen we aan de hand van het boek van Quinn (Quinn, 2011), waarin de 4 handelingsimperatieven met elk 5 vaardigheden van de manager zijn geïdentificeerd. Aan het slot van deze cursus wordt aandacht besteed aan de integratie van de 4 handelingsimperatieven, op weg naar meesterschap. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Handboek Managementvaardigheden, R.E. Quinn e.a. Academic Service 5e editie, ISBN Workload Contactduur (uren): 63 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 76 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

27 Titel Mobiliteit: Conceptueel 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V1MOBC Cursusnaam Mobiliteit: Conceptueel Cursusnaam in Engels Mobility: Concepts Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon B Pieters (tel. 9728) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verkeersveiligheid niet verplicht 7 maal per blok 420 minuten Werkcollege Verkeersveiligheid niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Combitoets Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het belichten van mobiliteit vanuit de verkeersveiligheid en verschillende invalshoeken. 2.2 Cursus inhoud De kennis uit dit blok AIV-V1MOBC1-14 is nodig ten behoeve van de kerntaken die centraal staan in AIV- V1IVT-14. Mobiliteit is het aantal verplaatsingen per tijdseenheid. Verplaatsingen kunnen variëren in reistijd, afstand, de gebruikte vervoerswijze(n) en het motief (woon-werk, recreatief, boodschappen doen, iemand ophalen...). Mobiliteit brengt ook risico s met zich mee. In deze cursuslijn wordt mobiliteit belicht vanuit de verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken, zoals verkeer op de weg, het spoor en het water. Verkeersveiligheid gaat in op de diverse risico s en mogelijke beheersmaatregelen die genomen worden om de verkeersveiligheid te optimaliseren. Er wordt in de cursuslijn ook stilgestaan bij de verkeersveiligheid bij bijvoorbeeld scholen of andere instellingen en organisaties met een maatschappelijke functie. Deze kennis wordt toegepast in AIV-IVT-14, Integrale Veiligheid Toepassing. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht) : Verhoeven, N. (2010) Wat is onderzoek? Boom Lemma uitgevers, Den Haag. 3e druk. ISBN: Boek (verplicht) : Berg, van den e.a. (2010) Recht. Een inleiding. Baarn/Utrecht/Zutphen. Uitgever: ThiemeMeulenhoff. (11e druk). ISBN: Boek (verplicht) : Stol, W. e.a. (red.) (2011) Basisboek Integrale Veiligheid. Den Haag. Boom Lemma (2e herziene druk ) ISBN: Diversen (verplicht) : Literatuur op Sharepoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

29 Titel Mobiliteit: Conceptueel 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V1MOBC Cursusnaam Mobiliteit: Conceptueel Cursusnaam in Engels Mobility: Concepts Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon B Pieters (tel. 9728) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege inleiding recht niet verplicht 7 maal per blok 420 minuten Werkcollege Inleiding Recht niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten Werkcollege Onderzoek voor veiligheid verplicht 7 maal per blok 630 minuten Werkcollege Regie & Managment niet verplicht 4 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Combitoets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Projectmatig werken en beantwoorden van juridische vragen (vanuit casuïstiek). 2.2 Cursus inhoud De kennis uit dit blok AIV-V1MOBC2-14 is nodig ten behoeve van de kerntaken die centraal staan in AIV- IVT-14. Deze cursuslijn krijgt de student les in projectmatig werken. In deze curus wordt de theoretische basis gelegd voor projectmatig werken. De kennis hiervan wordt toegepast in de module AIV-V1VT-14, cursuslijn Integrale Veiligheid Toepassing. In deze cursuslijn wordt aandacht besteed aan de thema s die een rol spelen binnen projectmatig werken: groepsdynamica, projectplanning, opdrachtverstrekking, presenteren en adviseren. Daarnaast krijgt de student in deze cursuslijn les in Inleiding Recht. Er wordt kennis gemaakt met regelgeving. De nadruk ligt op het bestuursrecht, maar ook andere rechtsgebieden zoals strafrecht komen aan bod. Waar kun je regelgeving vinden? Wat voor soort wetten zijn er? Hoe komt een wet tot stand? Wat zijn de rechten en plichten van burgers? En wat van een bestuursorgaan? Vanuit casuïstiek, die aansluit bij onder andere het thema mobiliteit, zal de student antwoord zoeken en vinden op verschillende juridische vragen. De juridische vaardigheden worden daarnaast ook toegepast in de module AIV-V1VT-14, cursuslijn Integrale Veiligheid Toepassing. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op (Actuele prijsinformatie is te vinden op (Actuele prijsinformatie is te vinden op (Literatuur op Sharepoint) (Actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht) : Annemarie Mars, Projectmanagement Vijfde druk Uitgave in eigen beheer, via Boek (verplicht) : Berg, van den e.a. (2010) Recht. Een inleiding. Baarn/Utrecht/Zutphen. Uitgever: ThiemeMeulenhoff. (11e druk). ISBN: Boek (verplicht) : Stol, W. e.a. (red.) (2011) Basisboek Integrale Veiligheid. Den Haag. Boom Lemma (2e herziene druk ) ISBN: Diversen (verplicht) : Literatuur op Sharepoint. Boek (verplicht) : Wettenbundel , bijvoorbeeld Kluwer wettenbundel. 2.5 Workload Contactduur (uren): 47 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 90 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde

Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Voltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Integrale Veiligheid Toepassing Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsstage ROP Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde

Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Beroepsvaardigheden Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Oriënteren op de pedagogische praktijk Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-D1ORPDPRK-14 1.2 Cursusnaam Oriënteren op de pedagogische praktijk

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie