Bachelor Commerciële economie voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor Commerciële economie voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ Cursusnaam Afstudeertraject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Programme 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AW van den Brink (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Voorlichting + Bedrijvencontactdag verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Afstudeeropdracht bij aanvangsblok JAAR: Standaard 5, mondeling 1. blok JAAR, week 36 Afstudeeropdracht bij aanvangsblok JAAR: Standaard 5, schriftelijk 1. blok JAAR, week 36 Stage Standaard 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Een vierdejaars CE er moet in uiteenlopende beroepssituaties een probleem helder kunnen definiëren en planmatig en gestructureerd kunnen behandelen. Hij moet dus noodzakelijk onderzoek plannen en verrichten en aanbevelingen genereren en implementeren. Hiertoe zijn integratie van disciplines, probleemgericht werken, creativiteit, sociaal communicatieve bekwaamheid en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel noodzakelijk. Het afstudeertraject is een beroepsvoorbereidende praktijkperiode met een verdiepend karakter en beslaat 20 werkweken (+/- 3 dagen meewerken in bedrijf icm +/- 2 dagen schrijven van een afstudeeropdracht). De student functioneert als aspirant beroepsuitoefenaar op het gebied van de (internationale) marketing of communicatie en dient naast het actief bijdragen aan de commerciële werkzaamheden een afstudeeropdracht te vervullen. Studenten van het Institute for Marketing & Commerce kunnen uitsluitend een praktijkperiode vervullen bij: professionele, draaiende organisaties (niet bij op te starten/startende ondernemingen); organisaties met in principe minimaal vijf vaste werknemers; organisaties waarin de beroepspraktijk aanwezig is (Marketing/Sales/Marketing- Communicatie/Export functionaris(sen)); organisaties waarbij de inhoudelijke begeleider (regelmatig) aanwezig is; organisaties waarbij de student een fulltime werkplek heeft (in de beroepsomgeving). De stappen die de student moet ondernemen zijn: Duidelijk krijgen welke eisen de opleiding en het Praktijkbureau aan de praktijkperiode stelt door middel van voorlichting door het Praktijkbureau en de praktijkcoördinatoren, de cursuswijzer, de praktijkgids, etc. Definiëren van eigen doelstellingen/interesses. Inventariseren van potentiële te benaderen bedrijven en organisaties (met behulp van verslagen, verrichtte projecten, artikelen, persberichten, stagevacaturebank, (personeels)advertenties, lezingen, kruiwagens ). Informatie vergaren over de te benaderen adressen (onder andere contactpersonen, activiteiten, omvang, markten, afnemers, producten, branche/bedrijfstakinformatie, specifieke ontwikkelingen/problemen, organisatiestructuur, concurrenten, aanknopingspunten voor de praktijkperiode etc.). Bedrijven benaderen (schriftelijk en/of telefonisch en/of persoonlijk). Tijdens het afstudeertraject dient de student aan te tonen dat hij: effectief kan functioneren als aspirant-beroepsuitoefenaar (stage) op hbo-niveau; op verantwoorde wijze kan komen tot een beroepsproduct (afstudeeropdracht) op hbo-niveau. 2.2 Cursus inhoud Door het uitvoeren van de afstudeeropdracht toont de student aan dat hij in staat is op zelfstandige en creatieve wijze op basis van een aan de praktijk gerelateerde probleemstelling adequaat onderzoek te doen, de onderzoeksgegevens op de juiste wijze te analyseren, de analyse te vertalen in bruikbaar advies en van het geheel schriftelijk verslag te doen. Hij maakt daarbij uiteraard optimaal gebruik van de kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding. In een afstudeeropdracht gaat het altijd om de confrontatie/integratie van theorie en praktijk, waarbij de student in staat moet zijn een visie te ontwikkelen op strategisch tactisch niveau op het terrein van marketing (SMM, SEM, LEM of CI). Het gaat dus om de toepassing van theorie c.q. werkmodellen in de praktijk. De opdracht is geformuleerd als marketing managementprobleem in het kader van beleidsontwikkeling en is actueel en relevant voor de opdrachtverlenende

4 organisatie. Eisen aan de afstudeeropdracht; onderwerp en vraagstelling Ten aanzien van het onderwerp, gelden onderstaande eisen: Het onderwerp van de afstudeeropdracht dient altijd gevonden te worden op het terrein van marketing management, internationaal marketing management, salesmanagement, (internationale) marketingcommunicatie of exportmanagement, sport- en entertainment marketing, leisure en event marketing of een onderdeel daarvan. Doel van de vraagstelling is strategische beleids-/visievorming (niet uitsluitend beschrijvend); uitgangspunt zijn de marketing- of marketingcommunicatiedoelstellingen van de organisatie. Vraagstelling en behandeling daarvan, getuigen van hbo-niveau (multidisciplinair, probleemoplossende aanpak, integratie theorie in de praktijk, eigen inbreng, kritische insteek, (maatschappelijk) verantwoorde afwegingen) Bovendien: Studenten dienen in hun specialisatie af te studeren ; of de context (werkomgeving) of de afstudeeropdracht passen in respectievelijk het SMM, SEM, LEM of CI domein. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Marktonderzoek en Duurzaamheid (MCCE-MARKTDUU-11) en Onderzoeksvaardigheden (MCCE-ONDVAARD-10) Het examen propedeuse moet zijn behaald. Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Cursuswijzer afstudeertraject MCCE-AFSTTRAJ-13 Boek (verplicht) : Marketing Nima-B Kernstof; Gb. Rustenburg e.a.; ; ; ; Boek (verplicht) : Principes van Marketing; Philip Kotler, Gary Armstrong e.a.; ; Vijfde editie; ; Boek (verplicht) : Wat is onderzoek; Nel Verhoeven; ; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 2 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 838 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/13/mcce-afsttraj-13

5 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsopdracht Praktijk Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-BEDROPD Cursusnaam Bedrijfsopdracht Praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels Business Practice 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon M Nutzel (tel. 6231) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Opdracht 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Opdracht voor een bedrijf, lectoraat of opdrachten vanuit HU Bij een voldoende beoordeling van dit onderdeel toont de student aan dat hij: een probleem helder kan definiëren en de opdrachtgever hierin betrekt inclusief de probleemdefinitie, probleemanalyse en plan van aanpak; informatie kritisch kan analyseren en beoordelen; een probleem gestructureerd en planmatig kan behandelen; de relevante marketingconcepten kan toepassen in een consistent, op de specifieke situatie geënt beroepsproduct zoals marketingplan, marketing-communicatieplan, eventplan, sponsorplan etc.; zijn eigen werk kritisch kan verantwoorden binnen zijn team; werkt conform de aanpak van de propedeuse cursus Project- en Onderzoeksvaardigheden 101 en 102 en de tweedejaars cursus Onderzoeksvaardigheden; intake via Mark Nutzel, praktijkcoördinator 2.2 Cursus inhoud Geen inhoud in Osiris geregistreerd 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 84 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar Beroepsproduct communicatie & merk 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LBPCOMME Cursusnaam Beroepsproduct communicatie & merk 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon M Veldhuizen (tel. 6353) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Consult C&M verplicht 3 maal per blok 30 minuten Intervisie BP C&M verplicht 1 maal per blok 120 minuten Intervisie BP C&M verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Kick-off beroepsproduct C&M verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege BP C&M verplicht 6 maal per blok 360 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assesment BP C&M invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week 46

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen een adviesopdracht uitvoeren en daarvoor een P.v.A. opstellen, een analyse uitvoeren en een adviesrapport opstellen en dit presenteren. Studenten kunnen de huidige communicatiestrategie en de markstrategie van een bedrijf in kaart brengen, en daarvan een sterkte/zwakte analyse maken. Studenten kunnen een brandkey-model opstellen voor het bedrijf (of daarvoor een ander merkmodel gebruiken). Studenten kunnen een marketingcommunicatieplan opstellen voor een bedrijf. Studenten kunnen een advies uitbrengen voor het verbeteren van de marketingcommunicatiestrategie en het verder ontwikkelen en versterken van het merk. Studenten kunnen in peersessies elkaar feedback geven en leren om feedback te ontvangen. 2.2 Cursus inhoud Uitvoeren van een adviesopdracht met P.v.A., analyse en rapportage. In kaart brengen van de huidige marketingcommunicatiestrategie op het leerbederijf met daarbij een starkte/zwakte analyse. In kaart brengen van de huidige merkidentiteit van het bedrijf (of van de merken die gevoerd worden) en het opstellen van een brand key. Opstellen van een marketingcommunicatieplan voor het leerbedrijf. Advies uitbrengen voor het verbeteren van de marketingcommunicatiestrategie en het verder versterken van het merk. Peersessies (intervisie) met medestudenten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rapporteren; Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Kath; ISBN-13: ; Druk 2012; Noordhoff Uitgevers B.V.; Boek (verplicht) : Van probleem naar prestatie; Jan Dik Zegel; ISBN: ; ; Uitgeverij Op de i; Diversen (verplicht) : Syllabus. Door docent. 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

9 Titel Opleidingsvariant Beroepsproduct externe analyse Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LBPEXTA Cursusnaam Beroepsproduct externe analyse 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon M Veldhuizen (tel. 6353) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Consult BP ExtAn verplicht 2 maal per blok 20 minuten Intervisie BP ExtAn verplicht 1 maal per blok 120 minuten Intervisie BP ExtAn verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Kick-off beroepsproduct ExtAn verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege BP ExtAn verplicht 6 maal per blok 360 minuten blok 2 blok 2 blok 2 blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assesment BP ExtAn invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 2, week blok 3, week 6

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen een adviesopdracht uitvoeren en daarvoor een P.v.A. opstellen, een analyse uitvoeren en een adviesrapport opstellen en dit presenteren. Studenten kunnen een externe analyse uitvoeren op een bedrijf, inclusief een kansen/bedreigingen analyse. Studenten kunnen een marktonderzoek opzetten en uitvoeren met als onderdelen: onderzoeksplan; onderzoeksopzet; gegevens verzamelen, verwerken, analyseren en rapporteren. Studenten kunnen een advies uitbrengen op grond van een externe analyse en een marktonderzoek. Studenten kunnen in peersessies elkaar feedback geven en leren om feedback te ontvangen. 2.2 Cursus inhoud Systematiek voor het uitvoeren van een praktijkopdracht in de vorm van een beroepsproduct. Uitvoeren van een adviesopdracht met P.v.A., analyse en rapportage. Uitvoeren van een externe analyse voor het leerbedrijf en maken van een eenvoudige kansen/bedreigingen analyse. Uitvoeren van een marktonderzoek voor het leerbedrijf, met: onderzoeksplan, gegevens verzamelen, gegevens verwerken en analyseren, en rapporteren. Advies uitbrengen aan jet leerbedrijf op basis van de externe analyse en het marktonderzoek. Peersessies (intervisie) met medestudenten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rapporteren; Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Kath; ISBN-13: ; Druk 2012; Noordhoff Uitgevers B.V.; Boek (verplicht) : Van probleem naar prestatie; Jan Dik Zegel; ISBN: ; ; Uitgeverij Op de i; Diversen (verplicht) : Syllabus. Door docent. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

11 Titel Opleidingsvariant Beroepsproduct internationaal Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LBPINTER Cursusnaam Beroepsproduct internationaal 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon M Veldhuizen (tel. 6353) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Consult BP IntNat verplicht 2 maal per blok 20 minuten Intervisie BP IntNat verplicht 1 maal per blok 120 minuten Intervisie BP IntNat verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Kick-off beroepsproduct IntNat verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege BP IntNat verplicht 6 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assesment BP IntNat invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen een adviesopdracht uitvoeren en daarvoor een P.v.A. opstellen, een analyse uitvoeren en een adviesrapport opstellen en dit presenteren. Studenten kunnen de mogelijkheden voor een bedrijf in het buitenland in kaart brengen en een externe analyse uitvoeren in een land, inclusief een kansen/bedreigingen analyse. Studenten kunnen de cultuur en de juridische kaders van eenland in kaart brengen gericht op de export van producten of diensten. Studenten kunnen een (eenvoudig) exportplan opstellen voor een bedrijf. Studenten kunnen een advies uitbrengen voor het exporteren van producten en/of diensten aan een bedrijf. Studenten kunnen Engelstalige bronnen raadplegen en een managementsamenvatting schrijven in het Engels. Studenten kunnen in peersessies elkaar feedback geven en leren om feedback te ontvangen. 2.2 Cursus inhoud Uitvoeren van een adviesopdracht met P.v.A., analyse en rapportage. Uitvoeren van een externe analyse voor een bepaald land om de kansen en bedreigingen in dat land voor het leerbedrijf in kaart te brengen. In kaart brengen van de cultuur en de juridische aspecten in het land naar keuze voor het leerbedrijf. Opstellen van een eenvoudig exportplan voor het leerbedrijf. Advies uitbrengen over de exportmogelijkheden voor het leerbedrijf. Peersessies (intervisie) met medestudenten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rapporteren; Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Kath; ISBN-13: ; Druk 2012; Noordhoff Uitgevers B.V.; Boek (verplicht) : Van probleem naar prestatie; Jan Dik Zegel; ISBN: ; ; Uitgeverij Op de i; Boek (verplicht) : Syllabus. Door docent. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

13 Titel Opleidingsvariant Beroepsproduct interne analyse Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LBPINTAN Cursusnaam Beroepsproduct interne analyse 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon M Veldhuizen (tel. 6353) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Consult IntAn verplicht 2 maal per blok 20 minuten Intervisie BP IntAn verplicht 1 maal per blok 120 minuten Intervisie BP IntAn verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Kick-off beroepsproduct IntAn verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege BP IntAn verplicht 6 maal per blok 360 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assesment BP IntAn invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week 46

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen een adviesopdracht uitvoeren en daarvoor een P.v.A. opstellen, een analyse uitvoeren en een adviesrapport opstellen en dit presenteren. Studenten kunnen het huidige businessmodel in kaart brengen, en een korte beschrijving geven van een bedrijf. Studenten kunnen een interne analyse uitvoeren op een bedrijf, inclusief een sterkte/zwakte analyse. Studenten kunnen een klantenanalyse uitvoeren en een marktbewerkingsplan opstellen. Studenten kunnen een advies uitbrengen voor het verbeteren van de CRM-systematiek en de marktbewerking op een bedrijf. Studenten kunnen in peersessies elkaar feedback geven en leren om feedback te ontvangen. 2.2 Cursus inhoud Systematiek voor het uitvoeren van een praktijkopdracht in de vorm van een beroepsproduct. Uitvoeren van een adviesopdracht met P.v.A., analyse en rapportage. Uitvoeren van een interne analyse op het leerbedrijf en opstellen van het businessmodel. Maken van een eenvoudige sterkte/zwakte analyse. Uitvoeren van een klantenanalyse en/of opstellen marktbeweringsplan. Advies uitbrengen voor het verbeteren van het klantmanagement. Peersessies (intervisie) met medestudenten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rapporteren; Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Kath; ISBN-13: ; Druk 2012; Noordhoff Uitgevers B.V.; Boek (verplicht) : Van probleem naar prestatie; Jan Dik Zegel; ISBN: ; ; Uitgeverij Op de i; Diversen (verplicht) : Syllabus beroepsproducten. Docent. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

15 Titel Opleidingsvariant Beroepsproduct ketenmanagement Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LBPKETEN Cursusnaam Beroepsproduct ketenmanagement 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon M Veldhuizen (tel. 6353) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Consult BP KetenM verplicht 2 maal per blok 20 minuten Intervisie BP KetenM verplicht 1 maal per blok 120 minuten Intervisie BP KetenM verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Kick-off beroepsproduct KetenM verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege BP KetenM verplicht 6 maal per blok 360 minuten blok 2 blok 2 blok 2 blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assesment BP KetenM invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 2, week blok 3, week 6

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen een adviesopdracht uitvoeren en daarvoor een P.v.A. opstellen, een analyse uitvoeren en een adviesrapport opstellen en dit presenteren. Studenten kunnen de huidige logistieke keten en/of supply chain waarvan het bedrijf deel uitmaakt in kaart brengen. Studenten kunnen aan de hand van het people/planet/profit model in kaart brengen in hoeverre een bedrijf bezig is met MVO en in welke fase van Willard het bedrijf zich bevindt. Studenten kunnen een advies uitbrengen hoe een bedrijf de logistiek in de supply chain verder kan verbeteren. Studenten kunnen een advies uitbrengen hoe een bedrijf met duurzaamheid meer waarde kan toevoegen en haar positie in de markt kan verbeteren. Studenten kunnen in peersessies elkaar feedback geven en leren om feedback te ontvangen. 2.2 Cursus inhoud Uitvoeren van een adviesopdracht met P.v.A., analyse en rapportage. Uitvoeren van een analyse van de logistiek in de supplychain en de positie beschrijven die het leerbedrijf in de keten inneemt. Uitvoeren van een MVO-analyse volgens het people/planet/profit model en bepalen in welke fase van Willard het leerbedrijf zich bevindt. Advies uitbrengen over hoe het leerbedrijf de postitie in de supplychain kan verbeteren. Advies uitbrengen over het leerbedrijf kan verduurzamen en meer waarde kan toevoegen en haar marktpositie kan versterken met duurzaamheid. Peersessies (intervisie) met medestudenten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rapporteren; Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Kath; ISBN-13: ; Druk 2012; Noordhoff Uitgevers B.V.; Boek (verplicht) : Van probleem naar prestatie; Jan Dik Zegel; ISBN: ; ; Uitgeverij Op de i; Boek (verplicht) : Syllabus. Door docent. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

17 Titel Opleidingsvariant Beroepsproduct marketinginnovatie Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LBPMARKI Cursusnaam Beroepsproduct marketinginnovatie 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon M Veldhuizen (tel. 6353) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Consult BP MarkInn verplicht 2 maal per blok 20 minuten Intervisie BP MarkInn verplicht 1 maal per blok 120 minuten Intervisie BP MarkInn verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Kick-off beroepsproduct MarkInn verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege BP MarkInn verplicht 6 maal per blok 360 minuten blok 3 blok 3 blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assesment BP MarkInn invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen een adviesopdracht uitvoeren en daarvoor een P.v.A. opstellen, een analyse uitvoeren en een adviesrapport opstellen en dit presenteren. Studenten kunnen de online-strategie van het bedrijf in kaart brengen en daarvan een sterkte/zwakte analyse uitvoeren en verbeterpunten benoemen. Sudenten kunnen (nieuwe) online onderzoekstools (zoals Buzz analyse e.d.) toepassen in het kader van Marktonderzoek 2.0. en kunnen de reultaten hiervan vertalen naar het marketingbeleid. Studenten kunnen een advies uitbrengen voor het verbeteren van de online-stratgie van het bedrijf. Studenten kunnen in peersessies elkaar feedback geven en leren om feedback te ontvangen. 2.2 Cursus inhoud Uitvoeren van een adviesopdracht met P.v.A., analyse en rapportage. In kaart brengen van de online marketingstategie van het bedrijf en daarvan een sterkte/zwakte analyse uitvoeren en identificeren van verbeterpunten. In kaart brengen van kansen op het gebied van online makreting voor het bedrijf. Uitvoeren van een online-marktonderzoek m.b.v. nieuwe tools, zoals buzzanalyse, netnografisch onderzoek e.d. De resultaten vertalen naar marketingbeleid en dit uitwerken in een advies. Advies uitbrengen voor het verbeteren van de online stategie voor het leerbedrijf. Peersessies (intervisie) met medestudenten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rapporteren; Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Kath; ISBN-13: ; Druk 2012; Noordhoff Uitgevers B.V.; Boek (verplicht) : Van probleem naar prestatie; Jan Dik Zegel; ISBN: ; ; Uitgeverij Op de i; Boek (verplicht) : Syllabus. Door docent. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

19 Titel Opleidingsvariant Beroepsproduct sales Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LBPSALES Cursusnaam Beroepsproduct sales 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon M Veldhuizen (tel. 6353) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Consult BP Sales verplicht blok 3 Intervisie BP Sales verplicht 1 maal per blok 120 minuten Intervisie BP Sales verplicht 6 maal per blok 1080 minuten Kick-off beroepsproduct Sales verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege BP Sales verplicht 6 maal per blok 360 minuten blok 3 blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assesment BP Sales 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen een adviesopdracht uitvoeren en daarvoor een P.v.A. opstellen, een analyse uitvoeren en een adviesrapport opstellen en dit presenteren. Studenten kunnen de verkooporganisatie van een bedrijf in kaart brengen en kunnen een sterkte/zwakte analyse maken van het salesproces. Studenten kunnen verkoopresultaten op een bedrijf verzamelen en in kaart brengen en op basis van die cijfers een analyse uitvoeren. Studenten kunnen een salesplan opstellen met de uitwerking van de verkoopstrategie en een onderbouwd verkoopbudget en kostenbudget. Studenten kunnen in peersessies elkaar feedback geven en leren om feedback te ontvangen. 2.2 Cursus inhoud Uitvoeren van een adviesopdracht met P.v.A., analyse en rapportage. In kaart brengen van de verkooporganisatie op het leerbedrijf en het uitvoeren van een sterkte/zwakte analyse van het salesproces. Verzamelen en analyseren van verkoopresultaten op het leerbedrijf. Opstellen van een salesplan voor het leerbedrijf inclusief verkoopstrategie, verkoopbudget en kostenbudget. Advies uitbrengen voor het verbeteren van de verkooporganisatie. Peersessies (intervisie) met medestudenten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rapporteren; Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Kath; ISBN-13: ; Druk 2012; Noordhoff Uitgevers B.V.; Boek (verplicht) : Van probleem naar prestatie; Jan Dik Zegel; ISBN: ; ; Uitgeverij Op de i.; Boek (verplicht) : Syllabus. Door docent. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsopdracht Praktijk Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCIL-BEDROPD-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfsopdracht Praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Accountancy voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Accountancy voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Accountancy voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene

Nadere informatie