Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)"

Transcriptie

1 Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship Aantal EC's 4,5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? en zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon P Maasen (tel. 7175) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 en: Aanwezigheid Contacttijd in minuten Frequentie verplicht? per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Bijeenkomst S&W/SLB verplicht 2 maal per blok 420 minuten blok 1, blok 2 Stage deel 1 verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok 1, blok 2 Stage deel 2 verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 119 Toelichting bij werkvorm Bijeenkomst S&W/SLB: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Stage deel 1: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Stage deel 2: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2) Selectie verslaglegging 3) Beoordeling instituutsopleider 4) Beoordeling SLB-er (dossier) Numeriek zonder 5, Numeriek zonder 5, Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok 2 2. blok 3 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 2 2. blok 3

2 5) Reflectieverslag Numeriek zonder 5, blok 2 2. blok 3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel In de praktijk werkt de student actief en bewust aan het verwerven van de ALPO-competenties. 2.2 Cursus inhoud Inhoud In het tweede jaar richt de student zich op het ontwikkelen van vakmanschap. De student leert lesgeven, ontwikkelt een goede pedagogische relatie met kinderen, observeert in de eigen groep en de school en analyseert, gebruikt en ontwerpt leermiddelen en leeromgevingen en voert in alle vaken vormingsgebieden praktijkactiviteiten uit. De student werkt er naar toe dat hij dagdelen onderwijs verzorgt, waarbij de student zijn praktijkactiviteiten op minimaal drie niveaus ontwerpt, uitvoert en evalueert. en Het kan gaan om zelfgekozen activiteiten of verplichte activiteiten vanuit de opleiding. Tevens maken SLB-bijeenkomsten deel uit van de praktijk. Aanwezigheidseis Voor de praktijk geldt een aanwezigheidsplicht (100%). Alleen bij een geldige reden mag een keer een praktijkdag worden gemist, mits de afwezigheid van te voren aan de praktijkbegeleider van de school is gemeld en is afgemeld bij de studieloopbaanbegeleider van de HU. Een gemiste praktijkdag wordt in overleg met de praktijkbegeleider van de school ingehaald. Voorbereiding op de praktijk De student wordt vanuit de cursussen gestimuleerd de opgedane kennis en vaardigheden te combineren en effectief in te zetten in de eigen praktijksituatie. Voor een deel wordt de student hierbij door de opleiding gestuurd. Daarnaast wordt de student begeleid door de studieloopbaanbegeleiders en praktijkbegeleiders. Op deze manier zal de student de praktijk zien als een betekenisvolle oefensituatie. Om hieraan richting te geven stelt de student aan het begin van ieder semester een plan op. Aan het eind van ieder semester wordt de stand zaken vastgesteld. Hiertoe schrijft de student op grond van de uitgevoerde activiteiten een geïntegreerd reflectieverslag. Hierin verantwoordt de student met behulp van onderwijskundige theorieën en systematische analyse in hoeverre en op welke manier hij zich in de verschillende ALPO-competenties heeft ontwikkeld. Dit verslag maakt ook deel uit van de beoordeling van de praktijk.

3 Indicatieve verdeling beschikbare studietijd De omvang van 4,5 ec staat voor 126 uur te besteden aan deze cursus. Bijdrage aan ontwikkeling SBL-competenties en academische vaardigheden Op grond van de SBL-competenties en de onderwijskundige competenties, waaronder de academische vaardigheden, zijn de ALPO-competenties opgesteld. In het ALPO-beroepsprofiel zijn deze competenties per jaar beschreven. De student werkt aan en wordt beoordeeld op zijn ontwikkeling in deze competenties. Toetsing De student levert een compleet praktijkdossier in. De beoordeling van dit dossier wordt uitgevoerd door de studieloopbaanbegeleider en vormt in totaal 75% van het eindcijfer. Dit dossier bestaat uit drie verschillende onderdelen, die elk voor 25% meetellen in het eindcijfer. Ten eerste de beoordeling van de praktijk door de instituutsopleider. Dit cijfer moet ten minste een 6 zijn. Ten tweede schrijft de student een reflectieverslag op basis van de systematisch voorbereide, uitgevoerde en geëvalueerde activiteiten. In dit verslag verantwoordt de student met behulp van onderwijskundige theorieën en systematische analyse in hoeverre en op welke manier hij zich in de verschillende ALPO-competenties heeft ontwikkeld. Het cijfer hiervoor moet minimaal een 5,5 zijn. Ten derde levert de student een selectie van de verslaglegging in van de zelfgekozen praktijkactiviteiten in, die door de student tijdens het semester zijn voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd met feedback van bijvoorbeeld de praktijkbegeleider. Ook het cijfer hiervoor moet minimaal een 5,5 zijn. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Zie betreffende externe boekenlijst 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 126 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (4,5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Praktijk 4A: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK Cursusnaam Praktijk 4A: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? en zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon P Maasen (tel. 7175) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 en: Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Bijeenkomsten S&W/SLB verplicht 2 maal per blok 480 minuten Stage deel 1 verplicht 0 maal per blok 0 minuten Stage deel 2 verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok 3, blok 4 blok 3, blok 4 blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 76 Toelichting bij werkvorm Bijeenkomsten S&W/SLB: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Stage deel 1: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Stage deel 2: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 2) Selectie verslaglegging Numeriek zonder 5, blok 3 2. blok 4 3) Beoordeling instituutsopleider Numeriek zonder 5, blok 3 2. blok 4 4) Beoordeling SLB-er (dossier) Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok 3 2. blok 4

5 5) Reflectieverslag Numeriek zonder 5, blok 3 2. blok 4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel In de praktijk werkt de student actief en bewust aan het verwerven van de ALPO-competenties. 2.2 Cursus inhoud Doel In de praktijk werkt de student actief en bewust aan het verwerven van de ALPO-competenties. Inhoud In het tweede jaar richt de student zich op het ontwikkelen van vakmanschap. De student leert lesgeven, ontwikkelt een goede pedagogische relatie met kinderen, observeert in de eigen groep en de school en analyseert, gebruikt en ontwerpt leermiddelen en leeromgevingen en voert in alle vaken vormingsgebieden praktijkactiviteiten uit. De student werkt er naar toe dat hij dagdelen onderwijs verzorgt, waarbij de student zijn praktijkactiviteiten op minimaal drie niveaus ontwerpt, uitvoert en evalueert. en Het kan gaan om zelfgekozen activiteiten of verplichte activiteiten vanuit de opleiding. Tevens maken SLB-bijeenkomsten deel uit van de praktijk. Aanwezigheidseis Voor de praktijk geldt een aanwezigheidsplicht (100%). Alleen bij een geldige reden mag een keer een praktijkdag worden gemist, mits de afwezigheid van te voren aan de praktijkbegeleider van de school is gemeld en is afgemeld bij de studieloopbaanbegeleider van de HU. Een gemiste praktijkdag wordt in overleg met de praktijkbegeleider van de school ingehaald. Voorbereiding op de praktijk De student wordt vanuit de cursussen gestimuleerd de opgedane kennis en vaardigheden te combineren en effectief in te zetten in de eigen praktijksituatie. Voor een deel wordt de student hierbij door de opleiding gestuurd. Daarnaast wordt de student begeleid door de studieloopbaanbegeleiders en praktijkbegeleiders. Op deze manier zal de student de praktijk zien als een betekenisvolle oefensituatie. Om hieraan richting te geven stelt de student aan het begin van ieder semester een plan op. Aan het eind van ieder semester wordt de stand zaken vastgesteld. Hiertoe schrijft de student op grond van de uitgevoerde activiteiten een geïntegreerd reflectieverslag. Hierin verantwoordt de student met behulp van onderwijskundige theorieën en systematische analyse in hoeverre en op welke manier hij zich in de verschillende ALPO-competenties heeft ontwikkeld. Dit verslag maakt ook deel uit van de beoordeling van de praktijk.

6 Indicatieve verdeling beschikbare studietijd De omvang van 3 ec staat voor 84 uur te besteden aan deze cursus. Bijdrage aan ontwikkeling SBL-competenties en academische vaardigheden Op grond van de SBL-competenties en de onderwijskundige competenties, waaronder de academische vaardigheden, zijn de ALPO-competenties opgesteld. In het ALPO-beroepsprofiel zijn deze competenties per jaar beschreven. De student werkt aan en wordt beoordeeld op zijn ontwikkeling in deze competenties. Toetsing De student levert een compleet praktijkdossier in. De beoordeling van dit dossier wordt uitgevoerd door de studieloopbaanbegeleider en vormt in totaal 75% van het eindcijfer. Dit dossier bestaat uit drie verschillende onderdelen, die elk voor 25% meetellen in het eindcijfer. Ten eerste de beoordeling van de praktijk door de instituutsopleider. Dit cijfer moet ten minste een 6 zijn. Ten tweede schrijft de student een reflectieverslag op basis van de systematisch voorbereide, uitgevoerde en geëvalueerde activiteiten. In dit verslag verantwoordt de student met behulp van onderwijskundige theorieën en systematische analyse in hoeverre en op welke manier hij zich in de verschillende ALPO-competenties heeft ontwikkeld. Het cijfer hiervoor moet minimaal een 5,5 zijn. Ten derde levert de student een selectie van de verslaglegging in van de zelfgekozen praktijkactiviteiten in, die door de student tijdens het semester zijn voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd met feedback van bijvoorbeeld de praktijkbegeleider. Ook het cijfer hiervoor moet minimaal een 5,5 zijn. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Zie betreffende externe boekenlijst. 2.5 Workload Contactduur (uren): 8 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 76 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Opleidingsvariant Praktijk 4B: Onderzoek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRO Cursusnaam Praktijk 4B: Onderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels Practitioner Research Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? en zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon P Maasen (tel. 7175) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 en: Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 3360 minuten blok 3, blok 4 Toelichting bij werkvorm Werkcollege: De ALPO kent een algemene regeling voor de aan- en afwezigheid bij bijeenkomsten Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Onderzoeksopdracht Numeriek zonder 5, blok 1 2. blok 2 1. blok 4 2. blok 5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel Doel van de cursus is kennis nemen van verschillende vormen van interviews, leren interviews voor te bereiden, af te nemen, en de verkregen data te analyseren en te rapporteren. De student leert: - Een interviewschema te ontwikkelen en de dataverzameling te plannen - Een interview af te nemen - Interviewgegevens geschikt te maken voor analyse: transcriberen - Interviewdata te analyseren (o.a. met behulp van grounded theory) - Resultaten van het interviewonderzoek te rapporteren volgens APA 6 standaard. 2.2 Cursus inhoud Inhoud In deze eerste van vier cursussen over praktijkonderzoek (4B, 5B, 6B, 7B) wordt de praktijkonderzoeklijn als geheel geïntroduceerd. Praktijkonderzoek 4B zal verder vooral ingaan op het maken van interviewschema s, plannen,

8 afnemen, analyseren van interviews en rapporteren over de resultaten van het interviewonderzoek. Naast 1-op-1 interviews met docenten en ouders zullen ook andere vormen van interviews aan bod komen, zoals interviews met kinderen en cued interviews (bijvoorbeeld stimulated recall). Praktijkonderzoek 4 is deels geïntegreerd met de cursus Maatschappelijke Problemen en Sociale Processen. Voor het maken van de onderzoeksopdracht uit deze cursus zullen kennis en vaardigheden uit Praktijkonderzoek 4B ingezet moeten worden. werkcolleges Er zijn 4 werkcolleges gespreid over het semester. Aanwezigheidseis De ALPO kent een algemene regeling voor de aan- en afwezigheid bij bijeenkomsten. Indicatieve verdeling van beschikbare studietijd De omvang van 2 EC staat voor 56 uur te besteden aan deze cursus. In de cursushandleiding wordt een indicatieve verdeling gegeven van deze beschikbare studietijd over de verschillende onderdelen van de cursus. Bijdrage aan ontwikkeling SBL-competenties en academische vaardigheden SBL-competenties - Competent in samenwerken met collega s - Competent in samenwerking met omgeving - Competent in reflectie en ontwikkeling Academische vaardigheden - Onderzoeken - Schrijven - Mondeling presenteren - Samenwerken Toetsing In Praktijkonderzoek 4B wordt het Methode-deel van de gezamenlijke opdracht met de cursus Maatschappelijke Problemen en Sociale processen beoordeeld. Dit onderdeel moet minimaal met een 5,5 beoordeeld zijn. De algemene criteria zijn: - De kwaliteit van dataverzameling, data-analyse en rapportage van de resultaten - De kwaliteit van de argumentaties (consistentie en volledigheid) - De kwaliteit van de communicatie (duidelijkheid, doelgerichtheid, overeenkomstig APA) - Originaliteit en persoonlijke input. Voorwaarde voor deelname aan herkansing/aanvullende toets De eerste mogelijkheid voor de opdracht moet zijn benut. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student heeft de cursussen Methoden van Onderwijsonderzoek 1 en 2 gevolgd. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Zie betreffende externe boekenlijst 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 56 Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 56 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 0 Totaal (uren) 56 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (2) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd Titel Praktijk 3: 1) Praktijkopdrachten

9 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRP Cursusnaam Praktijk 3: 1) Praktijkopdrachten 1.3 Cursusnaam in Engels Internship 3: Practical assignment 1.4 Aantal EC's 1,5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? en zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon P Maasen (tel. 7175) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 en: Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1) Opdracht Didactiek lezen/schr NED42 Numeriek zonder 5, blok 2 2. blok 3 1) Opdracht Didactiek schrijven SCH42 Numeriek zonder 5, blok 2 2. blok 3 1) Opdracht Jonge kinderen leren REK42 Numeriek zonder 5, blok 1 2. blok 2 1) Opdracht Leren en onderwijzen PED43 Numeriek zonder 5, blok 1 2. blok 2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel In de praktijk werkt de student actief en bewust aan het verwerven van de ALPO-competenties. 2.2 Cursus inhoud Inhoud In het eerste jaar oriënteert de student zich op de rol van de leraar en op onderwijskundige achtergronden. De student leert lesgeven, ontwikkelt een goede pedagogische relatie met kinderen, observeert in de eigen groep en de school en

10 analyseert, gebruikt en ontwerpt leermiddelen en leeromgevingen en voert in alle vak- en vormingsgebieden praktijkactiviteiten uit. en Het kan gaan om zelfgekozen activiteiten of verplichte activiteiten vanuit de opleiding. Tevens maken SLBbijeenkomsten deel uit van de praktijk. Aanwezigheidseis Voor de praktijk geldt een aanwezigheidsplicht (100%). Alleen bij een geldige reden mag een keer een praktijkdag worden gemist, mits de afwezigheid van te voren aan de praktijkbegeleider van de school is gemeld en is afgemeld bij de studieloopbaanbegeleider van de HU. Een gemiste praktijkdag wordt in overleg met de praktijkbegeleider van de school ingehaald. Voorbereiding op de praktijk De student wordt vanuit de cursussen gestimuleerd de opgedane kennis en vaardigheden te combineren en effectief in te zetten in de eigen praktijksituatie. Voor een deel wordt de student hierbij door de opleiding gestuurd. Daarnaast wordt de student begeleid door de studieloopbaanbegeleiders en praktijkbegeleiders. Op deze manier zal de student de praktijk zien als een betekenisvolle oefensituatie. Om hieraan richting te geven stelt de student aan het begin van ieder semester een plan op. Aan het eind van ieder semester wordt de stand zaken vastgesteld. Hiertoe schrijft de student op grond van de uitgevoerde activiteiten een geïntegreerd reflectieverslag. Hierin verantwoordt de student met behulp van onderwijskundige theorieën en systematische analyse in hoeverre en op welke manier hij zich in de verschillende ALPO-competenties heeft ontwikkeld. Dit verslag maakt ook deel uit van de beoordeling van de praktijk. Indicatieve verdeling beschikbare studietijd De omvang van 6 ec staat voor 168 uur te besteden aan deze cursus. In de praktijkhandleiding wordt een indicatieve verdeling gegeven van deze beschikbare studietijd over de verschillende onderdelen van de cursus. Bijdrage aan ontwikkeling SBL-competenties en academische vaardigheden Op grond van de SBL-competenties en de onderwijskundige competenties, waaronder de academische vaardigheden, zijn de ALPO-competenties opgesteld. In het ALPO-beroepsprofiel zijn deze competenties per jaar beschreven. Het beroepsprofiel is te vinden in de praktijkhandleiding op Blackboard. De student werkt aan en wordt beoordeeld op zijn ontwikkeling in deze competenties. Toetsing OTA-D-ALPRP43-11 (1,5 ec). Om tot een beoordeling van de praktijk te kunnen komen, moet de student de verplichte praktijkopdrachten hebben uitgevoerd. Deze opdrachten worden door de vakdocent als apart onderdeel van de praktijk beoordeeld en vormen gezamenlijk 25% van het eindcijfer. Alle praktijkopdrachten moeten minimaal met een 5,5 zijn beoordeeld. Het betreft praktijkopdrachten bij de cursussen: Nederlands 42 Schrijven 42 Pedagogiek 43 Rekenen Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Zie betreffende externe boekenlijst 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 42 Totaal (uren) 42 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (1,5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

11 Titel Opleidingsvariant Praktijk 4A: 1) Praktijkopdrachten Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRP Cursusnaam Praktijk 4A: 1) Praktijkopdrachten 1.3 Cursusnaam in Engels Internship 4: Practical assignment 1.4 Aantal EC's 1 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? en zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon P Maasen (tel. 7175) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 en: Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? 1) Opdracht Aardrijkskunde WER42 Numeriek zonder 5, blok 3 2. blok 4 1) Opdracht Drama/Muziek/Handv. KUN42 Numeriek zonder 5, blok 3 2. blok 4 1) Opdracht Geschiedenis WER42 Numeriek zonder 5, blok 3 2. blok 4 1) Opdracht Tekenen KUN42 Numeriek zonder 5, blok 3 2. blok 4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel In de praktijk werkt de student actief en bewust aan het verwerven van de ALPO-competenties. 2.2 Cursus inhoud

12 Inhoud In het eerste jaar oriënteert de student zich op de rol van de leraar en op onderwijskundige achtergronden. De student leert lesgeven, ontwikkelt een goede pedagogische relatie met kinderen, observeert in de eigen groep en de school en analyseert, gebruikt en ontwerpt leermiddelen en leeromgevingen en voert in alle vak- en vormingsgebieden praktijkactiviteiten uit. en Het kan gaan om zelfgekozen activiteiten of verplichte activiteiten vanuit de opleiding. Tevens maken SLBbijeenkomsten deel uit van de praktijk. Aanwezigheidseis Voor de praktijk geldt een aanwezigheidsplicht (100%). Alleen bij een geldige reden mag een keer een praktijkdag worden gemist, mits de afwezigheid van te voren aan de praktijkbegeleider van de school is gemeld en is afgemeld bij de studieloopbaanbegeleider van de HU. Een gemiste praktijkdag wordt in overleg met de praktijkbegeleider van de school ingehaald. Voorbereiding op de praktijk De student wordt vanuit de cursussen gestimuleerd de opgedane kennis en vaardigheden te combineren en effectief in te zetten in de eigen praktijksituatie. Voor een deel wordt de student hierbij door de opleiding gestuurd. Daarnaast wordt de student begeleid door de studieloopbaanbegeleiders en praktijkbegeleiders. Op deze manier zal de student de praktijk zien als een betekenisvolle oefensituatie. Om hieraan richting te geven stelt de student aan het begin van ieder semester een plan op. Aan het eind van ieder semester wordt de stand zaken vastgesteld. Hiertoe schrijft de student op grond van de uitgevoerde activiteiten een geïntegreerd reflectieverslag. Hierin verantwoordt de student met behulp van onderwijskundige theorieën en systematische analyse in hoeverre en op welke manier hij zich in de verschillende ALPO-competenties heeft ontwikkeld. Dit verslag maakt ook deel uit van de beoordeling van de praktijk. Indicatieve verdeling beschikbare studietijd De omvang van 4 ec staat voor 112 uur te besteden aan deze cursus. In de praktijkhandleiding wordt een indicatieve verdeling gegeven van deze beschikbare studietijd over de verschillende onderdelen van de cursus. Bijdrage aan ontwikkeling SBL-competenties en academische vaardigheden Op grond van de SBL-competenties en de onderwijskundige competenties, waaronder de academische vaardigheden, zijn de ALPO-competenties opgesteld. In het ALPO-beroepsprofiel zijn deze competenties per jaar beschreven. Het beroepsprofiel is te vinden in de praktijkhandleiding op Blackboard. De student werkt aan en wordt beoordeeld op zijn ontwikkeling in deze competenties. Toetsing OTA-D-ALPRP44-11 (1 ec). Om tot een beoordeling van de praktijk te kunnen komen, moet de student de verplichte praktijkopdrachten hebben uitgevoerd. Deze opdrachten worden door de vakdocent als apart onderdeel van de praktijk beoordeeld en vormen gezamenlijk 25% van het eindcijfer. Alle praktijkopdrachten moeten minimaal met een 5,5 zijn beoordeeld. Het betreft praktijkopdrachten bij de cursussen: Kunst 42 (drama, muziek en beeldende vorming) Kunst 42 (tekenen) Wereldoriëntatie 42 (geschiedenis) Wereldoriëntatie 42 (aardrijkskunde) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Zie betreffende externe boekenlijst. 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 28 Totaal (uren) 28 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (1) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

13 Titel Activiteit buiten curriculum ALPO Jaar 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA2-ACTBC Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Additional activities 1.4 Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Activiteit buiten curriculum Pabo Academisch ALPO Jaar Opleiding (varianten) en zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Nee 1.10 Voertaal Nederlands MAM Konings (tel ) 1.11 en: Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Professionele Gecijferdheid 1&2 niet verplicht 3 maal per blok 720 minuten Stagedagen jaar 2 verplicht 0 maal per blok 0 minuten Stageweken jaar 2 verplicht 0 maal per blok 0 minuten Startbijeenkomst S&W verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 3, blok 4 blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 blok 5 Toelichting bij werkvorm Stagedagen jaar 2: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Stageweken jaar 2: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Startbijeenkomst S&W: Deze activiteit vind plaats in de introductieweek voorafgaand aan het betreffende studiejaar. De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden?

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Binnen de lessen Professionele Gecijferdheid wordt de student voorbereid op de landelijke kennisbasistoets rekenen/wiskunde. 2.2 Cursus inhoud De lessen Professionele Gecijferdheid 1 en 2 bereiden de student voor op de Landelijke KennisBasistoets (LKB) rekenen/wiskunde. In jaar 3 wordt een derde reeks lessen aangeboden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

15 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Geletterdheid: Did.lezen/stellen/spellen 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTI-B-ALNED Cursusnaam Geletterdheid: Didactiek van het lezen, stellen en spellen 1.3 Cursusnaam in Engels Literature: Reading And Writing Teaching Methodology 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon en zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands JD Beeckman (tel ) 1.11 en: Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcolleges verplicht 8 maal per blok 960 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 66 Toelichting bij werkvorm Werkcolleges: De ALPO kent een algemene regeling voor de aan- en afwezigheid bij bijeenkomsten Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen Numeriek zonder 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel De student maakt zich de leerinhoud, didactiek en de wetenschappelijke kennis eigen om de basisschoolleerling te begeleiden in de ontwikkeling van geletterdheid. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Het is voor elk kind nodig om goed te leren lezen. Het vlot hanteren van een geschreven tekst is van groot belang voor maatschappelijk succes. De ontwikkeling van geletterdheid is dan ook een basaal proces dat het basisschoolkind doormaakt. In deze cursus leert de student welke leerinhoud, didactiek en wetenschappelijke kennis nodig is om leerlingen snel en met goed begrip te leren lezen. In de cursus staan de volgende topics binnen de geletterdheid centraal. - Kleuters moeten de principes van het alfabetisch schriftsysteem leren doorgronden. Dit proces wordt de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn genoemd. De student leert welke onderwijsactiviteiten dit bewustwordingsproces stimuleren.

16 - Wanneer het fonemisch bewustzijn voldoende is ontwikkeld, is het kind rijp voor het aanvankelijk technisch lezen. Hierbij gaat het om het aanleren van de elementaire leeshandeling: het decoderen van geschreven naar gesproken taal. - Wanneer de leerling de elementaire leeshandeling beheerst, is het zaak vloeiend te leren lezen, door leestechniek en leestempo te versnellen. Deze fase heet voortgezet (technisch) lezen of leesvloeiendheid. - Tekstbegrip is het uiteindelijke doel van de technische leesvaardigheid. Begrijpend lezenkomt dan ook voortdurend terug in het leesonderwijs. De leerling leert strategieën te hanteren om zijn tekstbegrip te optimaliseren. - Geletterdheid gaat niet alleen over teksten lezen, maar ook over zelf teksten schrijven. Het basisschoolkind leert schrijven op twee niveaus: op woordniveau, waarbij vooral de spellingvaardigheideen belangrijke rol speelt. Op tekstueel niveau spreken we van stelonderwijs waarbij de leerling leert grotere teksteenheden te componeren. Per topic binnen de geletterdheid wordt aandacht besteed aan diverse aspecten. Grofweg gaat het steeds om de volgende drieslag: - leerinhoud (kennis en vaardigheden van de taalgebruiker) en taalproducten; - didactiek (leerkrachtvaardigheden, onderwijsmiddelen, toetsing en leerstofordening); - wetenschappelijke achtergrondkennis. Werkcollege 1 x per week 2 uur Voorbereiding op de bijeenkomsten en bijdrage aan groepswerk De deelnemers bereiden zich actief voor op alle bijeenkomsten, door het bestuderen van de opgegeven literatuur, het werken aan de opdrachten, het voorbereiden van discussies, en het voorbereiden van peerfeedback Aanwezigheidseis De ALPO kent een algemene regeling voor de aan- en afwezigheid bij bijeenkomsten. Indicatieve verdeling van beschikbare studietijd De omvang van 3 ec staat voor 84 uur te besteden aan deze cursus. Bijdrage aan ontwikkeling SBL-competenties en academische vaardigheden SBL competenties - vakinhoudelijk en didactisch competent - competent in reflectie en ontwikkeling Academische vaardigheden - kritisch analyseren - mondeling presenteren - beoordelen en evalueren - reflectie en zelfsturing Toetsing Tentamen: 100%, minimum cijfer 5,50 Schriftelijke toets waarin de wetenschappelijke kennis van de student wordt getoetst. Voorwaarde voor deelname aan herkansing/aanvullende toets De eerste mogelijkheid voor het tentamen en de opdracht moet zijn benut. Bovendien moet zijn voldaan aan de aanwezigheidseis van de cursus 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student heeft de cursus Taalontwikkeling in de onderbouw gevolgd. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Zie betreffende externe boekenlijst 2.5 Workload Contactduur (uren): 16 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 66 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

17 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Rekenwiskundige ontwikkeling groep Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTI-B-ALREK Cursusnaam Rekenwiskundige ontwikkeling groep 1 t/m Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) en zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? Mathematics 2: Content and Pedagogical Content Knowledge on Numbers and Number Development 1.9 Contactpersoon K Ciach (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 en: Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor/werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 720 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 70 Toelichting bij werkvorm Hoor/werkcollege: De ALPO kent een algemene regeling voor de aan- en afwezigheid bij bijeenkomsten Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen literatuur Numeriek zonder 5, blok 1 2. blok 2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel De student ontwikkelt kennis van de didactische opbouw van rekenwiskundeonderwijs. Hierbij wordt uitgegaan van een opbouw in drie niveaus: het concreet contextuele, het modelmatige en het abstracte niveau. De student: beschikt over kennis en inzicht in de leerlijnen van het leren tellen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen gekoppeld aan de wijze waarop deze in de rekenmethoden aan de orde worden gesteld; heeft inzicht in en vaardigheid in de verschillende manieren van oplossen bij het rekenen tot 10/20 en 100 en is in staat leerlingen volgens een doorlopende te onderwijzen passend bij het niveau van de leerling in de groepen 1 tot en met 5 van het basisonderwijs; kan door middel van observeren en/of vragen stellen, herkennen in welke fase van de tel- en rekenontwikkeling de leerling zich bevindt; kan het denken en redeneren van leerlingen stimuleren door het stellen van vragen en het plegen van

18 interventies; - kan rekenwiskundige ontwikkeling relateren aan onderwijs leertheorie; zet passende materialen, schema s of modellen in bij het oplossen en uitleggen/toelichten van de rekenaanpakken van leerlingen; heeft kennis en inzicht in de leerlijnen van meten en de domeinen van meetkunde in groep 1 tot en met 4 en kan concrete voorbeelden geven bij de verschillende grootheden en deelgebieden. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Al voor de schoolse periode beginnen kinderen zich te ontwikkelen op het gebied van rekenen en wiskunde. In de groepen 1 en 2 wordt op deze voorschoolse ervaringen aangesloten. De verschillende telfasen geven de leerlingen de mogelijkheid om geleidelijk aan een overgang te maken van tellen naar rekenen. In de groepen 3 en 4 staat het optellen en aftrekken tot 10, 20, 100 en het aanleren van de tafels van vermenigvuldiging centraal waarmee een belangrijke basis voor het rekenen wordt gelegd. Zicht hebben op leerlijnen en inzicht in handelingsniveaus is een belangrijke voorwaarde om leerprocessen bij kinderen te kunnen waarnemen en vervolgens passende didactische beslissingen te kunnen nemen. Om leerlingen te ondersteunen bij het verwerven van deze basisvaardigheden worden verschillende contexten, materialen, modellen en oefenvormen ingezet. Het uitgangspunt is steeds een didactische opbouw in drie rekenniveaus (vanuit de onderwijs leertheorie); van het informele niveau, waarin de leerling handelt met concrete materialen in betekenisvolle en voorstelbare contexten, naar het rekenen met behulp van een model, zodat de leerling van daaruit het formele rekenen binnen bereik heeft. In de cursus zal kort aandacht worden besteed aan meet- en meetkundeactiviteiten die passen in de leerlijn voor de onderbouw. Begrippen en theorieën over leren en instructie uit de cursus Onderwijs en leren groep 3 tot en met 8 en de cursus Leerpsychologie zullen waar mogelijk gekoppeld worden aan de praktijk van het rekenonderwijs. Bijvoorbeeld: wat betekent onze kennis over informatieverwerking voor het automatiseren en memoriseren van handelingen en cognitieve ontwikkeling? Hoe zien we de veranderende ideeën over leren en instructie terug in de uitvoering van ons huidige rekenonderwijs? Hoe beïnvloedt deze kennis ons handelen in de onderwijspraktijk? Hoe ga je om met niveauverschillen in de rekenles? Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende typen interactie, het belang van interactie voor de leer- en denkprocessen bij rekenen-wiskunde, en daarmee de rol van taal; welke vragen stel je om de leerlingen te stimuleren in hun reken/wiskundige ontwikkeling te doen? Welke soorten vragen belemmeren of stimuleren juist interactie? Hoor-/werkcolleges 1 x per week 2 uur. Tijdens interactieve colleges zal vakinhoudelijke kennis gekoppeld worden aan de onderwijspraktijk. Voorbereiding op de bijeenkomsten en bijdrage aan groepswerk De studenten bereiden zich actief voor op alle bijeenkomsten, door het bestuderen van de opgegeven literatuur en het werken aan de opdrachten. Aanwezigheidseis De ALPO kent een algemene regeling voor de aan- en afwezigheid bij bijeenkomsten. Indicatieve verdeling van beschikbare studietijd De omvang van 3ec staat voor 84 uur te besteden aan deze cursus. In de cursushandleiding wordt een indicatieve verdeling gegeven van deze beschikbare studietijd over de verschillende onderdelen van de cursus. Bijdrage aan ontwikkeling SBL-competenties en academische vaardigheden SBL-competenties - Vakinhoudelijk en didactisch competent - Competent in reflectie en ontwikkeling Academische vaardigheden - Kritisch analyseren - Beoordelen en evalueren - Reflectie en zelfsturing Toetsing Schriftelijk tentamen: 100%, minimum cijfer 5,50 Tijdens het tentamen wordt beoordeeld of de student op kindniveau kan redeneren, inzicht heeft in de rekenontwikkeling bij kinderen en weet hoe passende materialen, schema s of modellen ingezet kunnen worden om kinderen te stimuleren tot niveauverhoging. Ook zal de algemeen theoretische kennis opgedaan m.b.v. de verplichte literatuur en collegestof worden getoetst. Voorwaarde voor deelname aan herkansing/aanvullende toets De eerste mogelijkheid voor het tentamen moet zijn benut. Bovendien moet zijn voldaan aan de aanwezigheidseis van de cursus. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student heeft de cursus Rekenen in de bovenbouw gevolgd.

19 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): Zie betreffende externe boekenlijst 2.5 Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 70 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

20 Titel Opleidingsvariant De vele talen van kinderen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTM-B-ALKUN Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? De vele talen van kinderen: de kunstvakken op de basisschool The Many Children's Languages: Arts At Primary School en zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon IM Keur (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 en: Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum Drama verplicht 6 maal per blok 720 minuten Practicum Handvaardigheid verplicht 6 maal per blok 720 minuten Practicum Muziek verplicht 6 maal per blok 720 minuten Practicum Tekenen verplicht 6 maal per blok 720 minuten Startbijeenkomst verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 3 blok 3 blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 88 Toelichting bij werkvorm Practicum Drama: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Practicum Handvaardigheid: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Practicum Muziek: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Practicum Tekenen: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling. Toelichting bij werkvorm Startbijeenkomst: De ALPO kent een beperkte aanwezigheidsplicht, dat wil zeggen dat voor een deel van het curriculum de student verplicht aanwezig moet zijn. Dit betreft alle praktijk en enkele vaardigheid cursussen zoals de kunstvakken en handschriftontwikkeling Toetsen:

21 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Aanwezigheid/Studietaken Drama Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok 3 2. blok 4 Aanwezigheid/Studietaken Handvaardigheid Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok 3 2. blok 4 Aanwezigheid/Studietaken Muziek Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok 3 2. blok 4 Aanwezigheid/Studietaken Tekenen Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok 3 2. blok 4 Presentatie Numeriek zonder 5, blok 3 2. blok 4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel De cursus is gericht op het bereiken van de volgende doelen. De student: - heeft inzicht in de muzikale, beeldende, dramatische en dansante ontwikkeling van kinderen; - kent de leerstof van de kunstvakken, zoals aangeboden in de theorie en methodes en kan deze inzetten in de praktijk van het basisonderwijs; - kan lessen op het gebied van de kunstvakken ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren, zowel per vak als in samenhang en kan daarop reflecteren; - heeft zicht op de rol van de kunstvakken drama/dans, muziek en beeldende vakken in de samenleving; - kan op een zinvolle wijze de ontwikkeling van kinderen met behulp van de kunstvakken stimuleren/vormgeven, rekening houdend met de culturele en sociale achtergronden van het kind als individu; - is in staat om in de groep een educatief programma (zoals sesamstraat of klokhuis ) te ontwikkelen en uit te voeren waarbij alle kunstvakgebieden op een zinvolle manier zijn ingezet. 2.2 Cursus inhoud Inhoud De vakken drama, handvaardigheid, muziek en tekenen zijn voor het programma van de ALPO gecombineerd in de cursus De vele talen van kinderen: de kunstvakken op de basisschool Tijdens de lessen werkt de student voornamelijk praktisch waarbij de theorie steeds naar de praktijk van het zelf beeldend werken wordt vertaald. Daarnaast onderzoekt de student hoe op de praktijkschool gewerkt wordt met de beeldende vakken, wat de leerstof is, welke methodes er gebruikt worden, welke thema s er aan de orde komen en welke leerlijnen er zijn. De student koppelt een handvaardigheid- en een tekenles (of andersom) uit de methodes aan elkaar zodat de leerstof op elkaar aansluit en er een samenhang ontstaat. Specifiek per vak Tekenen. Wat is tekenen en waarom tekenen kinderen? Bij tekenen gaat het om waarnemen, over het weergeven van de werkelijkheid en ideeën daarover. In zijn tekeningen drukt het kind uit wat het ervaart en beleeft. Er zijn verschillende theorieën geformuleerd over de ontwikkeling van het beeldend vermogen. Een daarvan gaat uit van de theorie die stelt dat mensen met hun beelden voor zichzelf en anderen hun wereld verduidelijken. Of zoals twee Amerikaanse onderzoekers (Wilson en Wilson, 1982) het formuleren: In zijn spontane tekeningen construeert het kind een beeld van zijn wereld en van zichzelf. In deze cursus kijkt de student terug naar zichzelf als tekenend kind en observeert de student met criteria uit de theorie de ontwikkelingsfase en kwaliteit van de wijze waarop kinderen in je stagegroep tekenen. Handvaardigheid. Leerkrachten ervaren het als een grote uitdaging om onderwijs in de beeldende vakken te geven om creativiteit bij de leerlingen te bevorderen. Het is een grote uitdaging voor het onderwijs in de beeldende vakken de leerkrachten in het primair onderwijs creatief te maken, zodat ze ook hun leerlingen tot creatief gedrag kunnen stimuleren. De student wordt uitgedaagd en gestimuleerd kinderen tot vormgeving te laten komen door andere materialen te verzamelen in zijn omgeving. De gevonden materialen kunnen als inspiratie dienen voor de inhoud van de lessen in de praktijk.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Bijlage bij de ALPO studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015. Deze bijlage bevat de cursusbeschrijvingen van de ALPO opleiding

Bijlage bij de ALPO studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015. Deze bijlage bevat de cursusbeschrijvingen van de ALPO opleiding Bijlage bij de ALPO studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015 Deze bijlage bevat de cursusbeschrijvingen van de ALPO opleiding Cursusbeschrijvingen studiejaar 2014-2015 Academische Lerarenopleiding

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage bij de deeltijd studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015

Bijlage bij de deeltijd studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015 Bijlage bij de deeltijd studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015 Deze bijlage bevat de cursusbeschrijvingen van het deeltijd opleiding en van de versnelde opleiding 1 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Spel en spelen Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTR2-BWKN1-15 1.2 Cursusnaam Spel en spelen 1.3 Cursusnaam in Engels To play ande play 1.4

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage bij de voltijd studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015

Bijlage bij de voltijd studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015 Bijlage bij de voltijd studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015 Deze bijlage bevat de cursusbeschrijvingen van de voltijd opleiding 1 Cursusbeschrijvingen studiejaar 2014-2015 Leraar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Engels in het basisonderwijs Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTV1-ENGL1-15 1.2 Cursusnaam Engels in het basisonderwijs 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

Titel Activiteit buiten curriculum VO Jaar 1

Titel Activiteit buiten curriculum VO Jaar 1 Titel Activiteit buiten curriculum VO Jaar 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTV1-ACTBC-15 1.2 Cursusnaam Activiteit buiten curriculum Pabo Versneld

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs voor het jonge kind

Bewegingsonderwijs voor het jonge kind Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Bewegingsonderwijs voor het jonge kind 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA1-HBEW1-15 1.2 Cursusnaam Bewegingsonderwijs voor het jonge kind

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Cursusdoelen 1. De student heeft kennis van getalfuncties, inzicht in de telrij, (structuur van) getallen en getalrelaties

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam : PABPRO14X : Pabo : Cij 4, Procenten Cursusnaam Engels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder Opleidingsvorm Leerroute

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie