1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern Dutch Literature in it s Context 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon CP Nuijten (tel. 7311) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens de cursus Literatuur in context wordt de literatuurgeschiedenis van de moderne tijd (ca tot heden) systematisch doorlopen aan de hand van de theorie en voorbeelden uit het handboek, een groot aantal extra voorbeeldteksten, achtergrondinformatie en beeld- en geluidsmateriaal. De student leert de kenmerkende formelen en inhoudelijke eigenschappen van de belangrijkste literaire stromingen en dominante literaire periodecodes herkennen in primaire teksten en deze teksten te situeren in de tijd. Ook wordt aandacht geschonken aan zaken als de relatie tussen literaire stromingen / periodecodes en hun (cultuur)historische context, het onderscheid tussen de realistische schrijfwijze en het Realisme als literaire stroming etc. Tijdens deze cursus vergroten de studenten tevens hun belezenheid in de Nederlandstalige letterkunde van 1885 tot heden. Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Overzicht literaire/culturele stromingen vanaf ca tot heden en receptie van tien min of meer canonieke literaire werken uit de in het handboek onderscheiden periodes. Volgen van hoor- en werkcolleges bestudering handboek en ondersteunende data-bases. Het lezen van een door de docent samengestelde lijst van literaire werken uit periode 1885 tot heden. Doelstellingen/competenties: Ontwikkeling en verbreding van de belezenheid op het terrein van de Nederlandse letterkunde. Algemene culturele vorming. Uitbreiding van de capaciteit om te komen tot een adequate receptie van literaire teksten en deze te relateren aan de context van productie en eerste receptie van deze teksten. Studievaardigheden als het gebruik van bekende handboeken op het terrein van de moderne Nederlandse letterkunde en andere bronnen, zoals databases. Legitimering: SLB: 3 Kennisbasis: Kennisbasis NL Ba: in de eerste plaats 9.2, voorts 9.1; 10.1; 10.2 en Toetsen en beoordelingscriteria: Toetsing geschiedt door middel van een schriftelijk tentamen waarin de student aantoont een overzicht te hebben van de literaire stromingen of dominante periodecodes. De student kan de gelezen primaire teksten op grond van formele en inhoudelijke kenmerken relateren aan deze literaire stromingen of dominante periodecodes. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Erica van Boven en Mary Kemperink (bewerking), Literatuur van de moderne tijd: Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de negentiende en twintigste eeuw, Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2006, of later Diversen (verplicht) : De te lezen primaire teksten hoeven niet door de studenten te worden aangeschaft. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 123 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

3 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Didactiek 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1DIDAC Cursusnaam Didactiek Cursusnaam in Engels Teaching methods Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon Y Langendoen Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de module Didactiek 2 zal de student het didactisch repertoire uitbreiden door aandacht te besteden aan activerende, digitale en taalgerichte didactiek, het ontwikkelen van een lessenserie en de keuze voor een verantwoorde toetsvorm. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Deze module is een vervolg op de module Didactiek 1 en zal vooral gericht zijn op een verantwoorde inzet van activerende didactiek, digitale didactiek en taalgerichte didactiek. Deze inzet wordt gedegen onderbouwd vanuit de literatuur. De student zal ook bekijken hoe hij leerdoelen kan koppelen aan verantwoorde toetsvormen wanneer hij zelf lesmateriaal ontwerpt. De student zal het didactisch repertoire uitbreiden door aandacht te besteden aan activerende, digitale en taalgerichte didactiek, het ontwikkelen van een lessenserie en de keuze voor een verantwoorde toetsvorm. Doelstellingen/competenties: De student kan een kleine lessenserie Nederlands ontwikkelen met helder geformuleerde leerdoelen en daaraan gekoppeld een geschikte toetsvorm ter afsluiting van de lessenserie. Met duidelijk beeldmateriaal toont de student aan dat hij in zijn eigen lespraktijk kan werken met een activerende werkvorm. De student kan gestructureerd feedback geven op het beeldmateriaal van medestudenten en de student kan systematisch reflecteren op de verkregen feedback van medestudenten. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: 3 en 4 Kennisbasis: Domein 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 (onderdeel 1 en 2). Toetsen en beoordelingscriteria: Dossier. Studenten ontwikkelen zelf een korte lessenserie (uitgevoerd in het DA-model) met activerende, digitale en taalgerichte werkvormen op basis van de methode die er in de eigen lespraktijk gehanteerd wordt. Deze lessenserie wordt door de student ook (deels) uitgevoerd. De student voegt een voorstel voor een toetsvorm toe aan deze lessenserie, waarin hij of zij betoogt waarom de gekozen toetsvorm passend is bij de leerdoelen van de lessenserie. De lessenserie zal door de docent beoordeeld worden op de didactische aspecten, die op basis van literatuur worden verantwoord en de correcte koppeling van leerdoelen aan de gekozen werkvormen en toetsvorm. Deze beoordeling vormt het cijfer voor de module Didactiek 2. De precieze beoordelingscriteria zullen in de studiehandleiding te vinden zijn. Voorafgaand aan het inleveren van dit dossier zal de student een (deel van een) les uit de lessenserie opnemen op video. In deze film moet goed te zien zijn hoe de student een activerende werkvorm uitvoert in de klas. Tijdens de module zullen studenten dit beeldmateriaal aan elkaar voorleggen om gestructureerd feedback te verzamelen. Op basis van deze feedback schrijft de student een reflectie. Beeldmateriaal, feedbackformulieren en reflectie-instrument moeten door de docent afgetekend zijn voordat de beoordeling van bovengenoemde opdracht in Osiris ingevoerd wordt. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Ebbens, S. en Ettekoven, S.(2005). Effectief leren. Basisboek. (2e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers Boek (verplicht) : Geerts, W. en Kralingen, R. van (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho Diversen (verplicht) : De studiehandleiding Didactiek 2 en aanvullende materialen zullen via Sharepoint beschikbaar gesteld worden. Boek (verplicht) : Bonset, H. e.a. (2010) Nederlands in de onderbouw. Bussum: Uitgeverij Coutinho 2.5 Workload Contactduur (uren): 14

6 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Leesvaardigheid Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1LEESV Cursusnaam Leesvaardigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Reading skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JM van der Borden (tel. 7443) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus Leesvaardigheid wil (aankomende) docenten Nederlands in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs een basis bieden om te werken aan het verbeteren van leesvaardigheid van hun leerlingen. Goed kunnen lezen is de basis voor alle leren, maar vormt ook het fundament om in de toekomst als volwaardig lid van de samenleving te kunnen functioneren. In de cursus wordt gewezen op het belang van technisch lezen, van woordenschat en van het inzetten van de juiste strategieën om te komen tot tekstbegrip. We staan stil bij de theorie van het leesproces, van woordenschatontwikkeling en verwerving, van taalniveaus in teksten, van doelen, taken en strategieën. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor principes en opvattingen ten aanzien van leesvaardigheid- en woordenschatdidactiek. We beperken ons niet tot de theorie: er is uitgebreid aandacht voor de toepassing in de praktijk van het lesgeven. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Werkcolleges, groepswerk, individuele opdrachten, feedback en zelfstudie op het gebied van leesvaardigheid en woordenschat. Het accent ligt op theorie, strategieën en didactiek. Doelstellingen/competenties: - de student heeft kennis van theorieën over leesvaardigheid en woordenschat; - de student kan lees- en woordleerstrategieën toepassen en overdragen; - de student kan leermiddelen beoordelen, teksten selecteren en doelmatig inzetten voor een specifieke doelgroep; - de student kan observatie- en toetsinstrumenten beoordelen en ontwikkelen. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 2, 3, 4, 5 en 7 Kennisbasis: Domein 3.1, 3.2, 3.3 en 2.7 Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een dossier. Dit dossier bestaat uit twee onderdelen: 1. een opname van een (gedeelte van een) les waarin directe instructie en interactieve tekstanalyse gedemonstreerd worden met een geschreven verantwoording vanuit de theorie 2. een vervanging van een bestaande leesles door een les met actueel materiaal, eveneens voorzien van een geschreven verantwoording vanuit de theorie. Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgerond. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Syllabus Leesvaardigheid Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

9 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant Mondelinge Taalvaardigheid Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1MOND Cursusnaam Mondelinge Taalvaardigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Oral Proficiency 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon AFC van Roemburg Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mondelinge toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Deze module bouwt inhoudelijk voort op de vaardigheden die de student heeft geoefend bij Kritisch Denken op het gebied van kijken, luisteren en (argumentatief) spreken. De student heeft na afloop van de module kennis van theorieën over spreek-, luister- en kijkvaardigheid en van non-verbale communicatie. Ook kan de student spreek-, luister- en kijkstrategieën toepassen en overdragen. In deze module ligt het accent op de vertaling naar de eigen onderwijspraktijk: de didactiek van presenteren, luisteren, kijken en spreken en het maken en gebruiken van observatieen toetsinstrumenten. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus komt de spreek-, luister- en kijkvaardigheid aan bod en deze sluit aan op de module uit de propedeuse Kritisch Denken. Op basis van een praktijkvoorbeelden (presentatie van een leerling): bespreking van de aspecten van de luister-, spreek en kijktaken, bespreken van de kenmerken van de taakuitvoering, formatief beoordelen en summatief beoordelen, interventiemogelijkheden. Aandacht voor de didactiek rondom spreek- en luistervaardigheid. Aan de orde komen diverse mondelinge taalvaardigheidstaken op 2F en 3F niveau zoals: verkoopgesprekken, baliegesprekken, overdrachtsgesprekken, maar ook feedbackgesprekken en werkoverleg. Tevens is er veel aandacht voor het toepassen van de theorie in de schoolpraktijk. Door middel van (groeps)opdrachten, rollenspellen, presentaties en door zelfstudie wordt de vertaalslag naar de onderwijspraktijk gemaakt. Toetsen en beoordelingscriteria: Het ontwerpen van een les mondelinge taalvaardigheid op een (stage)school met verantwoording d.m.v. een DA-model en vanuit de theorie onderbouwd. Op deze les geven twee medestudenten inhoudelijke feedback, gebaseerd op inhoudelijke feedbackvragen van de ontwerper. Op deze feedback schrijf je een reflectie. en maak je een tweede versie van het ontwerp. Daarnaast maakt de student twee totaalopdrachten mondelinge taalvaardigheid met verantwoording en theoretische onderbouwing, drie van de vier onderdelen dienen aan bod te komen t.w. monoloog, dialoog, polyloog en luistervaardigheid. In te leveren producten: Uitgebreide (theoretische) verantwoording van les met behulp van DA-model plus verantwoording vanuit de theorie; Feedback van medestudenten Reflectie door student Nieuw ontwerp Twee totaalopdrachten met daarbij deelopdrachten, verantwoord vanuit de theorie. Actieve deelname aan discussie. Studielast: groepscontacttijd, docent aanwezig: 15¾ uur (D en V) begeleiding individueel of aan subgroepen, docent aanwezig: 19¼ (V) zelfstudie: 105 uur (D en V) Totale studielast = 140 uur = 5 EC x 28 uur Doelstellingen/competenties: Kennis: De student heeft kennis van: theorieën over spreek-, luister- en kijkvaardigheid en van non-verbale communicatie; de referentieniveaus voor spreek-, luister- en kijkvaardigheid; de eigenschappen van een aantal tweegesprekken en polylogen; didactiek t.b.v. spreek-, luister- en kijkvaardigheid en van non-verbale communicatie. Toepassing: De student kan: spreek-, luister- en kijkstrategieën toepassen en overdragen; adequate didactiek inzetten t.b.v. spreek-, luister- en kijkvaardigheid en van non-verbale communicatie; actueel en functioneel onderwijsmateriaal ontwikkelen passend bij het niveau van leerlingen en passend in de leerlijn spreek-, luister- en kijkvaardigheid en van non-verbale communicatie. Analyse: De student kan: op basis van de referentieniveaus, en (bestaande) opdrachten een oordeel geven over de aansluiting van beide op elkaar;

12 op basis van referentieniveaus een goede mondelinge taalvaardigheidsopdracht formuleren. Evaluatie: actueel en functioneel onderwijsmateriaal evalueren en beoordelen; de door medestudenten gehanteerde didactiek kritisch bekijken en van onderbouwde feedback voorzien. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen Competentie 3, 4, 5, 7 Kennisbasis: Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Module Kritisch Denken uit de propedeuse 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Cursusomschrijving Mondelinge Taalvaardigheid Boek (verplicht) : Bonset, H., De Boer, M., & e.a. (2010). Nederlands in de onderbouw (5e ed.). Bussum: Uitgeverij Coutinho. Boek (verplicht) : Steehouder, M., Jansen, C., & e.a. (2012). Leren communiceren (6e ed.). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Proza Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1PROZA Cursusnaam Proza 1.3 Cursusnaam in Engels Analysis of narrative text 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: ATM Cowton-Jansen Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus Proza leert de student met behulp van een verhaalanalytisch begrippenapparaat literaire romans en verhalen analyseren en interpreteren. Hij maakt zich de verhaalanalytische begrippen rond ondermeer thematiek, personages, vertelsituatie en perspectief, tijd en ruimte eigen. Ook wordt aandacht besteed aan genreleer, en zal het verschil tussen analyse, interpretatie en evaluatie aan de orde komen. Op basis van deze theorie wordt veel geoefend met het analyseren en interpreteren van een aantal korte literaire verhalen en de vier romans die de student tijdens de cursus leest. In eerste instantie staat in de module Proza de ontwikkeling van de literaire competentie van de student centraal. Daarnaast zal er enige aandacht zijn voor de didactiek rond proza-analyse op de leerwerkplek. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Diverse werkvormen. De student vult zijn leesportfolio aan. Doelstellingen/competenties: - de student kent een verhaalanalytisch begrippenapparaat en kan dit gebruiken bij het analyseren van literaire werken; - de student heeft kennis van de genreleer; - de student kan zelfstandig een literair verhaal analyseren en interpreteren - de student kan lesopdrachten verhaalanalyse bedenken Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3 Kennisbasis: Domein Toetsen en beoordelingscriteria: De toets bestaat uit een schriftelijk tentamen, waarin de student vragen krijgt over een kort literair verhaal, en over de tijdens de module gelezen primaire werken. De student toont dat hij verhaalanalytische begrippen op correcte wijze kan hanteren bij het analyseren en interpreteren van literaire werken. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Syllabus Proza (handboek in overleg met docent) Diversen (verplicht) : Vier primaire werken, waarvan één adolescentenroman Diverse korte verhalen. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Schrijfvaardigheid 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1SCHRY Cursusnaam Schrijfvaardigheid Cursusnaam in Engels Writing Proficiency Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon MHP Lafleur (tel. 7290) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege en zelfstudie niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Theorie: Achtergronden van schrijfvaardigheid: communicatiemodellen, schrijf- en bouwplannen en doelen van communicatie en kenmerken van doelgroepen. Beginselen van de Nederlandse spelling en theorieën over het schrijfproces. Ontwikkelingen in schrijfonderwijs en schrijfdidactiek. Didactisch: De studenten verzamelen schrijfproducten in hun schrijfportfolio, vervolg op Schrijfvaardigheid 1. Ze schrijven tbv de eigen vaardigheid volgens het didactische principe van schrijven in rondes en leren door feedback. Ze doen onderzoek naar de aanpak van de didactiek van het schrijfonderwijs op hun (leer)werkplek. Ook is er aandacht voor spellen en spellingsdidactiek, formuleren en interpunctie en de toepassing daarvan in de praktijk. Praktisch: Vaardigheden in het structureren van teksten, schrijven van schrijf- en bouwplannen. Vaardigheden in het schrijven van doel- en publiekgerichte teksten. Vaardigheden in het toepassen van de spellingregels. Het ontwikkelen van schrijfopdrachten en beoordelingsmodellen. Het beoordelen van leerlingproducten. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: de module Schrijfvaardigheid 2 is een onderdeel van de vaardighedenlijn in het curriculum van de opleiding Nederlands en een verdieping op de module Schrijfvaardigheid 1. In deze module vergroot de student opnieuw de eigen schrijfvaardigheid. Het zwaartepunt ligt op het kunnen toepassen van de kennis van theorieën over schrijfvaardigheid en de kennis van didactiek t.b.v. schrijfvaardigheid. Daartoe ontwikkelen de studenten schrijfopdrachten met beoordelingsmodellen voor hun eigen leerlingen. Werkvormen en activiteiten: werkcolleges, groepswerk, individuele opdrachten, presentaties en feedback geven en reflecteren. Doelstellingen/competenties: - de student kan schrijf- en bouwplannen maken en deze gebruiken ten dienste van het schrijven van een beschouwing; - de student kan feedback geven en op basis van feedback van anderen de eigen beschouwing verbeteren; - de student past het principe van schrijven in rondes toe; - de student kan de theorie over schrijven, spellen en taalgebruik vertalen naar de praktijk; - de student ontwikkelt een visie op de didactiek van en ontwikkelingen in het schrijfonderwijs; - de student kan deze visie vertalen naar schrijfproducten en beoordelingsmodellen voor leerlingen; - de student kan ontwikkelde schrijfproducten en beoordelingsmodellen verantwoorden vanuit de theorie. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3, 4,5 en 7 Kennisbasis: Domein 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4 Toetsen en beoordelingscriteria: 1. Artikel voor een personeelsblad op je eigen school: de studenten schrijven een beschouwing gebaseerd op interviews en artikelen. 2. Ontwikkelen van een schrijfopdracht met beoordelingsmodel met verantwoording van alle keuzes Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. De voorbereiding voor de beschouwing wordt opgenomen in het schrijfportfolio en bestaat uit de volgende onderdelen: - een schrijfplan; - een gedetailleerd bouwplan; - een doelgroepanalyse; - een onderwerpanalyse; - een eerste versie met feedback van medestudenten gebaseerd op een gezamenlijk ontwikkeld beoordelingsformulier. De beoordeling wordt alleen ingevoerd wanneer de student alle verplichte onderdelen aan het schrijfportfolio heeft toegevoegd. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was.

17 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Syllabus Schrijfvaardigheid Boek (verplicht) : Steehouder, M., Jansen, C., & e.a. (2012. Leren communiceren (in de cursushandleiding zal worden aangeven welke druk). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv Boek (verplicht) : Bonset, H. e.a. (2010) Nederlands in de onderbouw. Bussum : Coutinho, ISBN Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Titel Taalanalyse 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1TAAL Cursusnaam Taalanalyse Cursusnaam in Engels Linguistic analysis Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Wijnands (tel. 7436) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus Taalanalyse 2 behoort tot de leerlijn taalkunde, waartoe ook de cursussen Taalanalyse 1 (jaar 1), Taalvariatie en taalverandering (jaar 1) en Taalcriticus (jaar 3) behoren. Taalanalyse 2 gaat verder waar Taalanalyse 1 opgehouden is. Bij de cursus Taalanalyse 2 verbreden en verdiepen de studenten hun kennis van de taalkunde. Het volledige begrippenapparaat van de traditionele grammatica (het taalkundig en redekundig ontleden) komt aan de orde, waarbij zowel de eigen vaardigheid in het ontleden aan bod komt, als didactiek. Daarnaast biedt de cursus een verdere kennismaking in onderwerpen uit de algemene en toegepaste taalwetenschappen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten De leerstof bestaat uit verbreding en verdieping van onderwerpen uit de traditionele grammatica (alle begrippen van het redekundig en taalkundig ontleden). Ook wordt er aandacht besteed aan diverse onderwerpen uit de algemene (ATW) en toegepaste taalwetenschap (TTW), onder andere de taalgebruiker, taal en interactie, complexe zinnen, morfologie en uitdrukkingen. Verder komt de didactiek van grammatica aan de orde, waarbij er ook wordt stilgestaan bij grammatica voor NT2-leerders. De studenten maken zich de leerstof eigen door deelname aan de (hoor- en werk-)colleges en door zelfstudie. Doelstellingen/competenties De studenten hebben kennis van de basisbegrippen van de algemene taalwetenschap en de toegepaste taalwetenschap; taalhandelingstheorie en de bijbehorende basisbegrippen locutie, illocutie, perlocutie. De studenten hebben inzicht in de basisbegrippen van de syntaxis in de algemene taalwetenschap; de meerduidige invulling van de term taalbeschouwing; veelvoorkomende moeilijkheden met de Nederlandse grammatica bij NT2-leerders; visies op grammaticaonderwijs, ook aan NT2-leerders. De studenten kunnen toepassen hun inzicht in de morfologische structuren van het Nederlands (samenstelling en afleiding, affixen); hun inzicht in lexicale en grammaticale woorden; hun kennis van eerste- en tweedetaalverwerving en de fasen in de taalverwerving; hun kennis van de pragmatiek (te weten taalhandelingen, het coöperatieprincipe, conversatieanalyse, conversationele implicatuur, beleefdheidstheorie en etnografie van de communicatie). De studenten zijn in staat tot analyse van enkelvoudige en samengestelde zinnen in redekundige termen; enkelvoudige en samengestelde zinnen in termen van de taalkundige ontleding; aspecten van concrete taalsituaties; zinnen in dienst van taalbeheersing en taalverzorging. De studenten kunnen (synthese) ontleedopgaven maken; grammaticatoetsen maken en beoordelen. De studenten kunnen zich professionaliseren op het gebied van grammaticaonderwijs door het zoeken, vinden en raadplegen van bronnen met betrekking tot grammatica en grammaticaonderwijs. Legitimering De cursus sluit aan bij SBL-competenties 3 en 4. Kennisbasis De cursus sluit aan bij domein 2.2, 7.1, 7.2, 8.3 en 8.4 van de kennisbasis Nederlands voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs. Toetsen en beoordelingscriteria De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen en een dossier in de toetsweek, waarbij de schriftelijke toets voor 65% en het dossier voor 35% meeweegt voor het eindresultaat. Studenten zijn voor de cursus geslaagd als voor beide ten minste een 5,5 is gehaald. Het dossier is voldoende als alle opdrachten minimaal als voldoende zijn

20 beoordeeld. Voor het dossier geldt naast de formele eisen een aantal aanvullende criteria die specifiek bij de afzonderlijke opdrachten horen. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Taal en taalwetenschap, ISBN , Baker, A, Don, J en Hengeveld, K. (Reds.), 2e herziene druk (2013), New York, NY: Wiley-Blackwell Boek (verplicht) : Praktische cursus zinsontleding, ISBN , Klein, M. & Toorn, M. van den, 7e druk (2011). Groningen/Houten: Noordhoff. Diversen (verplicht) : Overige materialen, zoals de cursushandleiding, artikelen en hand-outs, worden te zijner tijd via sharepoint beschikbaar gesteld. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

21 Titel Didactiek 3 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H2DIDAC Cursusnaam Didactiek Cursusnaam in Engels Teaching methods Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: ATM Cowton-Jansen Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student leert tijdens deze module wat er komt kijken bij het ontwerpen van een leerstoflijn voor het schoolvak Nederlands, en hij gaat een leerstoflijn ontwerpen voor één leerjaar. De student verdiept zich voor de vier vaardigheden binnen het schoolvak Nederlands (lezen, schrijven, spreken, luisteren en kijken) in wat de leerling moet kennen en kunnen, en op welk beheersingsniveau. Hij leert leerdoelen formuleren, afgestemd op kerndoelen, eindtermen, referentieniveaus en taaltaken van het schoolvak Nederlands. Hij bepaalt welke leerstof aan bod moet komen, en welke leeractiviteiten daarbij horen. Hij zet passende activerende didactische werkvormen in de leerstoflijn in, en draagt zorg voor toenemende complexiteit. Ook verdiept de student zich in theorie rond toetsing. Op basis daarvan bepaalt hij welke toetsinstrumenten geschikt zijn voor een kwalitatief goede toetsing van de leerdoelen. De student kijkt kritisch naar hoe hij de lesmethode gebruikt binnen de leerstoflijn. Tijdens de module analyseert de student een lesmethode Nederlands en vergelijkt deze met een andere methode. De student kan alle keuzes die hij maakt verantwoorden. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: in de cursus Didactiek 3 verwerft de student inzichten op basis waarvan hij een leerstoflijn gaat ontwerpen voor het schoolvak Nederlands in het vo en in het mbo. Hij is in staat zijn keuzes te verantwoorden. Werkvormen en activiteiten: diverse werkvormen. Doelstellingen/competenties: - de student kan een leerlijn ontwerpen voor het schoolvak Nederlands; - de student toont aan dat hij kennis heeft van de kerndoelen/ eindtermen en referentieniveaus en taaltaken; - de student kan leerdoelen formuleren, zowel voor de langere termijn (voor een of meer leerjaren) als voor de kortere termijn (voor een reeks lessen een periode binnen een leerjaar); - de student kan passende didactische werkvormen inzetten; - de student kan lesmethodes analyseren en vergelijken; - de student kent observatie- en toetsinstrumenten en kan daar een verantwoorde keuze in maken; - de student ontwikkelt een visie op toetsing in het vo/mbo. - De student kan zijn keuzes verantwoorden. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3, 4, 7 Kennisbasis: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een dossier. Dit dossier bevat een door de student ontworpen leerstoflijn Nederlands voor één leerjaar met verantwoording. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Cursushandleiding Syllabus Didactiek Boek (verplicht) : Geerts, W. & Kralingen, van R. (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho Diversen (verplicht) : Sanders, P. (red) (2011). Toetsen op school. Arnhem: Cito. Online beschikbaar via: Diversen (verplicht) : Sanders, P. (red) (2012). Toetsen op school Voortgezet onderwijs. Arnhem: Cito. Online beschikbaar via: Diverse nog vast te stellen materialen. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14

23 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Fictie in de schoolpraktijk Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H2FICTIE Cursusnaam Fictie in de schoolpraktijk 1.3 Cursusnaam in Engels Fiction in schoolpractice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon E van der Helm Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus staan de criteria centraal voor verantwoord fictieonderwijs op het gebied van jeugd- en adolescentenliteratuur, drama, film en strips. De student neemt kennis van actuele vakdidactische inzichten en onderzoekt hoe deze zijn toe te passen in de eigen fictiepraktijk. 2.2 Cursus inhoud Doelstellingen/competenties: De student verwerft inzicht in de huidige fictiepraktijk en ontwikkelt een persoonlijke visie op zijn ideale fictiepraktijk. Leerstof, werkvormen en activiteiten: Recente vakartikelen selecteren, lezen en verwerken; discussiëren; debatteren; presenteren; lezen; interviewen; betoog schrijven. De student vult zijn leesportfolio aan. Toetsen en beoordelingscriteria: De student legt een dossier aan met de resultaten van zijn onderzoek naar de praktijk van en de vakliteratuur over fictieonderwijs. Op basis van dit onderzoek schrijft de student als eindproduct een stellingname over verantwoord fictieonderwijs ( woorden). De precieze beoordelingscriteria zullen in de studiehandleiding te vinden zijn. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SBL 3, 5 en 7 Kennisbasis: Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Inhoud van de cursussen Jeugdliteratuur en Literatuur in context en Schrijfvaardigheid 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Handleiding Fictie in de schoolpraktijk Boek (verplicht) : Jan Van Coillie (2007). Leesbeesten en boekenfeesten. Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken. Voll. herz. editie. Leidschendam/Leuven: Biblion/Davidsfonds/Infodok. ISBN: Boek (verplicht) : Helge Bonset (2010). Nederlands in de onderbouw. Vijfde, herziene druk. Amsterdam: Coutinho. Diversen (verplicht) : Recente artikelen op Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

26 Titel Opleidingsvariant Taalcoach Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H2TCOACH Cursusnaam Taalcoach 1.3 Cursusnaam in Engels Coaching on language in (vocational) education 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon AG Berntsen (tel. 7445) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 7 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus leer je als student Nederlands een adviserend en coachend gesprek te voeren over taalbewust lesgeven met een vakdocent of vakstudent. Na het zien van een vakles ga je in gesprek over taalontwikkeling in vaklessen in het vo of over taal en beroepstaken in het (v)mbo. Het verbeteren en onderhouden van het niveau taalvaardigheid van vo en (v)mbo-leerlingen vraagt om de aandacht van alle docenten, niet alleen die van de docent Nederlands. Taalbewust (beroeps)onderwijs is daarbij het motto. De examens Nederlands in het mbo en met name de schoolexamens komen in deze cursus ook aan bod. De docent Nederlands is in iedere school ook de motor en expert voor taalbeleid. De student verdiept zich in deze cursus in de didactiek van het taalbewust vakonderwijs. De student kent de niveaus van taalontwikkeling en de doorlopende leerlijnen in vo (doorstroomgericht) en mbo (taak- en doorstroomgericht). Via twee lesobservaties in een vakles maakt de student kennis met de rol: taalcoach zijn voor een vakdocent. De student reflecteert als startende taalcoach - op taalbewuste didactiek. De student schrijft een artikel over taalbeleid in de praktijk, bij voorkeur in het beroepsonderwijs. Dit doet hij op basis van een interview met een ervaren docent Nederlands/taalcoach. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: - Pijlers taalgericht vakonderwijs herkennen in vaklessen - Praktijkopdrachten taalgericht vakonderwijs (tvo) uitvoeren: - Observaties in lessen Nederlands en in vaklessen; - Interview taalbeleid in de praktijk uitwerken tot artikel; - Kennismaken met rol als taalcoach en coachende vaardigheden; - Casusbesprekingen tijdens werkcolleges. Doelstellingen/competenties (volgens Bloom) De studenten kennen voorbeelden van taalgericht vakonderwijs in het vo en het mbo. Ze hebben kennis van de drie pijlers van taalontwikkelende didactiek: context, interactie en taalsteun. Ze kennen de vijf vuistregels voor effectieve didactiek in taalbewust (beroeps)onderwijs. De studenten kennen voorbeelden uit de praktijk van taalbeleid in vo en mbo (drieslag taal). De studenten kennen de centrale examens Nederlands in het mbo en kunnen (voorbeelden van) schoolexamens ontwerpen. De studenten hebben inzicht in effectieve didactiek rond taal in een vakles, of tijdens de beroepsuitoefening op een stageplaats: ze kunnen de momenten in leersituaties benoemen waarop effectief aan taalontwikkeling gewerkt kan worden. De studenten kunnen eigen kennis over taalactiverende didactiek laten zien in een gesprek met een vakdocent over diens les. De studenten zijn in staat tot analyse van een vakles van een vakdocent op basis van De kijkwijzer taalgericht vakonderwijs of op basis van lesobservatieformulier taalbewust beroepsonderwijs. De studenten kunnen als startende coach een gesprek voeren over taalgerichte didactiek. De student kan zich professionaliseren tot taalcoach door het zoeken vinden en raadplegen van bronnen met betrekking tot taalgericht vakonderwijs en coachende vaardigheden. De student kan observaties doen in vaklessen en in gesprek gaan met de vakdocent over taalactiverende didactiek en taalbewust lesgeven in vaklessen. De student kan informatie uit een interview over taalbeleid verwerken in een artikel voor vakgenoten. Kennisbasis: (taal)didactiek, (taal)didactische werkvormen en (taal)leerprocessen (domein 1 Kennisbasis); Meertalige klassen, NT2-didactiek, woordenschatdidactiek, taalgericht vakonderwijs, taalbeleid (domein 2 Kennisbasis) Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: 3, 5 en 7 Toetsen en beoordelingscriteria: Dossier: - Verslag van een les en een coaching taalgerichte didactiek met een vakstudent/docent, een videoopname daarvan en een reflectie daarop; - Artikel over taalbeleid in de praktijk op basis van interview met docent Nederlands (voorwaardelijk voor beoordeling verslag). Beoordelingscriteria: kwaliteit van advisering over taalgerichte didactiek; kwaliteit van het coachend gesprek kwaliteit van de reflectie op rol als taalcoach aanwezigheid van het artikel in het dossier.

28 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Aanwezigheidsplicht: De studenten worden beoordeeld op basis van een eindopdracht/toets: een verslag van hun coaching op taal van een vakdocent. De eisen aan deze eindopdracht/toets staan in de cursushandleiding. De instructie, training en feedback op het coachende gesprek worden geoefend tijdens de colleges. De student vergroot dus kans van slagen door aanwezig te zijn. Het verwerken van de feedback van medestudenten bij de presentatie van het taalcoachende gesprek maakt verplicht onderdeel uit van het dossier. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Taalbewust beroepsonderwijs, Vijf vuistregels voor effectieve feedback, Bolle, T. en I. van Meelis (2014) Coutinho Boek (aanbevolen) : Meijerink (2009) Referentiekader taal en rekenen Diversen (verplicht) : ; publicaties: Kijkwijzer en Coachen op taal 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Taalkunde 1: Spelling en ontleden

Taalkunde 1: Spelling en ontleden Taalkunde 1: Spelling en ontleden TAALKUNDE 1 Spelling en ontleden In deze onderwijseenheid analyseer je enkelvoudige en samengestelde zinnen op alle niveaus. Hierbij maak je onderscheid tussen zinsdelen,

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Van taalexpert naar taalcoach Onderzoek naar de positie van de (aankomende) docent Nederlands

Van taalexpert naar taalcoach Onderzoek naar de positie van de (aankomende) docent Nederlands Van taalexpert naar taalcoach Onderzoek naar de positie van de (aankomende) docent Nederlands Mieke Lafleur Johanna van der Borden Studiedag Mbo Taalcoachacademie 21 september 2012 Programma 13.15-13.20

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actualités Littéraires Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-MACTLIT-13 1.2 Cursusnaam Actualités Littéraires 1.3 Cursusnaam in Engels Today

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Engels jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Engels jaar 2... 32 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16 Examenprogramma Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Leesvaardigheid Domein B Mondelinge taalvaardigheid Domein

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 2: Didaktische Grammatik 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-HFACHD2-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 2: Didaktische Grammatik

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 1A Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-PCOMP1A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 1A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Ronde 2. Naar een taalkrachtigere lerarenopleiding. 1. Aanleiding. 2. De praktijk op school

Ronde 2. Naar een taalkrachtigere lerarenopleiding. 1. Aanleiding. 2. De praktijk op school VIJFENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Ronde 2 Mieke Lafleur & Johanna van der Borden Hogeschool Utrecht / LEONED Contact: mieke.lafleur@hu.nl johanna.vanderborden@hu.nl Naar een taalkrachtigere

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bevolkingsgeografie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-H1BEVOLK-14 1.2 Cursusnaam Bevolkingsgeografie 1.3 Cursusnaam in Engels Population

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Propedeusejaar Ad Schrijftolk Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Schrijftolken Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDA-NGTAST-13 1.2 Cursusnaam Taalvaardigheid

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Stage A Tolken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-STAGEAT-14 1.2 Cursusnaam Stage A Tolken 1.3 Cursusnaam in Engels Interpreting practice

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

1 De kennisbasis Nederlandse taal

1 De kennisbasis Nederlandse taal Noordhoff Uitgevers bv De kennisbasis Nederlandse taal. De opzet van de kennisbasis. De inhoud van de kennisbasis. Toetsing van de kennisbasis. Hoe gebruik je Basiskennis taalonderwijs? In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-PFACHD1-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 1: Einführung in die

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Made in America. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016. 1.1 Cursuscode OAEN-H1AMERIC-14

Made in America. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016. 1.1 Cursuscode OAEN-H1AMERIC-14 Titel Opleidingsvariant Made in America Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-H1AMERIC-14 1.2 Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie