Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V2ADBEG Cursusnaam Adviseren en Begeleiden 1.3 Cursusnaam in Engels Advice and Coaching 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AJ Ravelli (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 1 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 118 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze onderwijseenheid leert u op een ecologisch-pedagogische wijze te werken aan één van de belangrijkste beroepstaken van een pedagoog: het adviseren en begeleiden van opvoeders en minderjarigen. U leert opvoeders op een planmatige en procesmatige wijze te adviseren en te ondersteunen bij opvoedvragen en/of opvoedingsproblematiek. 2.2 Cursus inhoud Binnen dit programma leert u vooral hoe u opvoeders zo kunt begeleiden en adviseren dat zij zelf een goede opvoedingsomgeving voor het kind kunnen realiseren. Daartoe leert u opvoeders hun kwaliteiten te ontdekken en in te zetten in de omgang met elkaar en natuurlijk hun kinderen. Om een goede omgeving voor het kind te kunnen realiseren is het natuurlijk belangrijk dat u vertrekt vanuit de mogelijkheden en behoeften van het kind. Daarnaast leert u hoe u het kind en zijn/haar gedrag goed leert kennen, zodat uw opvoeders kunt ondersteunen en adviseren een omgeving te creëren die specifiek bij dit unieke kind met zijn/haar unieke mogelijkheden en behoeften past. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Boek (verplicht) : Spanjaard, H., & Haspels, M. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Amsterdam: Uitgeverij SWP Willemse, J,. (2011). Anders kijken. Een breder zicht op menselijk gedrag. Theorie en praktijk van de systeembenadering. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 118 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/12/ape-v2adbeg-10

4 Titel Opleidingsvariant Afstudeer product Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V4PROD Cursusnaam Afstudeer product 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation product 1.4 Aantal EC's 20 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon HLA Blokland Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? leerteam niet verplicht 7 maal per blok 180 minuten per bijeenkomst Alle blokken, met start in blok 1 en 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, Alle blokken

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Als afstudeeropdracht kan een keuze gemaakt worden uit een drietal producten: een onderzoek, een beleidsproduct of een ontwikkelproduct. De keuze daarvan is afhankelijk van de opdrachtgever en van eigen interesse. Deze Bachelorproef is het slotstuk van u studie en u laat daarmee zien dat u een competent ecologisch pedagoog bent. 2.2 Cursus inhoud Het begint met het vaststellen van een afstudeerovereenkomst. Er is immers een opdrachtgever. Daarna volgt de start met het schrijven aan een afstudeervoorstel. Hierin wordt voor een belangrijk deel de opzet van het afstudeerproduct/onderzoek uitgewerkt. Een GO of NO GO van de coach in het leerteam bepaalt of verder mag worden gegaan met de uitwerking van het product/onderzoek in de praktijksituatie. Met de coach en medestudenten worden in het leerteam de inhoudelijke problemen besproken, vragen gesteld en gezocht naar oplossingen voor (praktische) obstakels. 2.3 Ingangseisen Student moet twee van de drie leeropdrachten, leerteam en stage uit het 3 e jaar behaald hebben. Daarnaast mag er niet meer dan 10 EC uit tweede en derde jaar open staan. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 uur (2 periodes) Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 518 uur Totaal (uren) 560 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (20) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/28/ape-v4prod-12 Titel Opleidingsvariant Beleid Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V2BELEID Cursusnaam Beleid 1.3 Cursusnaam in Engels Policy 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd

6 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AJ Ravelli (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 2520 minuten blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2 2. blok 3

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De meeste pedagogen werken in een instelling, vaak betaald door gemeenschapsgeld. Als u opvoeders ondersteunt, dan wil u graag het beste geven wat mogelijk is. Tegelijkertijd zijn de middelen en mogelijkheden beperkt en moet u keuzen maken. Ook moet u rekening houden met de wettelijke kaders. In dit programma ontwikkelt u inzicht in de krachtenvelden tussen de opvoeders en kinderen aan de ene kant en de verschillende beleidscontexten aan de andere kant. Om invloed uit te oefenen, leert u argumenteren over spanningen tussen beleid en praktijk. 2.2 Cursus inhoud In de eerste periode wordt u verdeeld in groepen, waarin u de gehele periode samenwerkt. Samen bereid u zich voor op het debat in periode B. U verdiept u in alle argumenten, voor en tegen. Pas op het allerlaatste moment hoort u of u in het debat voor of tegen de stelling bent. In periode A oefenen we het debatteren regelmatig, van eenvoudige debatjes naar steeds ingewikkelder debatten. In deze periode krijg u ook een aantal lessen over de ontwikkelingen in het jeugdbeleid en in het onderwijs. Naast deze lessen maken we een begin in het verzamelen van argumenten voor het debat. In periode B verschuift het accent van inzicht in het jeugdbeleid en onderwijsbeleid naar het vinden van argumenten die u in het debat kun gebruiken. We blijven oefenen met debatteren, maar het gebruik van valide argumenten en de presentatie worden steeds belangrijker. Aan het einde van de periode vindt de debatwedstrijd plaats. Pas op dat moment hoort u of uw team voor of tegen de stelling is, die jullie moeten verdedigen. In de toetsweken levert u een document in met alle argumenten die u verzameld hebt, zowel de argumenten voor als de argumenten tegen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 30 (Het is mogelijk dat er nog een extra boek aangeschaft moet worden. De kosten hiervoor zijn ongeveer 30,00) Materiaal: Boek (verplicht) : Braet, T & L. Schouw, (1998). Effectief debatteren, Noordhoff Uitgevers, Groningen. Bekker, J & T Witte (2014). Jeugdbeleid in transitie. Coutinho, Bussum. Inspectie van het onderwijs (2014). De staat van het onderwijs, Utrecht. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 97 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/4/ape-v2beleid-10

8 Titel Opleidingsvariant Buurtpedagogiek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V1BUURT Cursusnaam Buurtpedagogiek 1.3 Cursusnaam in Engels Surroundings Pedagogy 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon EAJ Nieman (tel. 9093) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 118 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk Projectplan Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok 2

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR Leren wat de invloed van de buurt is op het opgroeien van kinderen en wat de wisselwerking is tussen buurt en opvoeding. 2.2 Cursus inhoud Buurtpedagogiek gaat over opvoeden in de wijk. Opvoeden door ouders, door scholen, door voetbaltrainers, jongerenwerkers, jongeren onderling, vrijwilligers, professionals, speeltuinmedewerkers en politie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Winter, de, M. SWP. (2011). "Verbeter de wereld begin bij de opvoeding" 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 118 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/15/ape-v1buurt-09

10 Titel Opleidingsvariant Coördineren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V2COORD Cursusnaam Coördineren 1.3 Cursusnaam in Engels Coordination 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon EAJ Nieman (tel. 9093) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 118 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze onderwijseenheid wordt gewerkt aan beroepstaak 5: het coördineren van werkzaamheden in en tussen pedagogische basisvoorzieningen. U leert om verschillende opvoedingscontexten te herkennen en van daaruit te handelen, en deze met elkaar te verbinden. Hierbij houdt u rekening met uw eigen waarden en normen en met de diversiteit in de verschillende opvoedingscontexten. U leert omgaan met conflicten die kunnen ontstaan tussen de verschillende actoren. 2.2 Cursus inhoud Pedagogen die met kinderen, jeugdigen en hun opvoeders werken, zullen rekening moeten houden met reeds aanwezige kennis, eerdere ervaringen en heersende waarden en normen van de persoon die ze ondersteunen. Goede ondersteuning en onderlinge consensus bereiken kan door naar elkaar te luisteren, elkaar serieus te nemen, waar nodig in te schikken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Het aanboren van de eigen kracht van de betrokken en werken volgens de principes van de Restorative Practices zullen centraal staan in deze onderwijseenheid. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 118 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/8/ape-v2coord-10

12 Titel Creatief Agogisch Werk 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V1CAW Cursusnaam Creatief Agogisch Werk Cursusnaam in Engels Creative Agogic Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon NR de Vos 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Creatief/agogisch werkplaats verplicht 7 maal per blok 2520 minuten Hoorcolleges verplicht 7 maal per blok 840 minuten Leer-werkplaats verplicht 7 maal per blok 840 minuten blok 2 blok 3, blok 4 blok 1, blok 2 blok 3, blok 4 blok 1 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 96 (bij aanvangsblok 1), 68 (bij aanvangsblok 3) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden?

13 toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2 2. blok 3 1. blok 4 2. blok 5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij CAW 1 ligt de nadruk op het verkennen van verschillende creatief-agogische middelen. Het draait om het zelf ontdekken en ervaren. Daarbij wordt de praktijk ook in verbinding wordt gebracht met relevante theorie. Om tot agogisch werken te komen zult u zich eerst een aantal basisvaardigheden eigen moeten maken en u moet weten welke mogelijkheden de verschillende middelen bieden. Binnen de werkplaatsen kunt u de waarde van het werken met creatief agogische middelen ontdekken en leert u deze middelen in te zetten in contact en communicatie met kinderen en jongeren. U leert ook hoe u creatief agogische activiteiten kunt ontwerpen en aanbieden aan een doelgroep van uw keuze. 2.2 Cursus inhoud Communicatie en contact maken zijn essentiële kwaliteiten van de pedagoog. Taal is hierbij het instrument. Over het algemeen gebruiken we vooral gesproken taal. In de leer-werkplaatsen voor creatief-agogisch werken leren studenten middels andere talen te communiceren in een pedagogische context. Ze leren muzikale taal, beeldende taal, digitaal en andere creatieve talen in te zetten in pedagogische situaties, alsmede in begeleidings-, diagnostische- en adviessituaties. Daarnaast leren studenten de verschillende middelen te gebruiken om aan hun eigen (beroeps)houding en communicatieve vaardigheden te werken. Veelal helpen deze middelen om de eigen kwaliteiten/talenten te ontdekken en nader te ontplooien; kwaliteiten en talenten die ze kunnen inzetten om op hun eigen authentieke wijze kinderen en jongeren te begeleiden en opvoeders te ondersteunen. De theorie rondom creatief-agogisch werken, met daarbij passende vormen van methodisch werken, wordt in een reeks hoorcolleges besproken. Studenten leren in de leer-werkplaatsbijeenkomsten om deze theorie toe te passen in praktische situaties met een, door de student gekozen, doelgroep. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Boek (verplicht) : Rosmalen, J. van (2012). Het woord aan de verbeelding. Spel en kunstzinnige middelen in het sociaalagogisch werk (tweede, geheel herziene druk). Houten: Bohn/Stafleu. Diversen (aanbevolen) : Tijdens de Leer-werkplaatsen van de verschillende creatief-agogische middelen zal door de docent literatuur worden besproken en/of zult u opdrachten moeten doen waarin u gevraagd wordt literatuur te verwerken. 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 70 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 68

14 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/29/ape-v1caw1-14

15 Titel Creatief agogisch werken 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V2CAW Cursusnaam Creatief Agogisch Werken Cursusnaam in Engels Creative Agogic Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon NR de Vos 1.10 Voertaal Nederlands Nee 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Creatief/agogisch werkplaats verplicht 7 maal per blok 2520 minuten blok 1, blok 2 blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 97 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2 2. blok 3 1. blok 4 2. blok 5

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij CAW 1 in het eerste jaar lag de nadruk lag op het verkennen van de verschillende creatief-agogische middelen. Bij CAW 2 in het tweede jaar ligt de nadruk op de verdieping van het door u gekozen middel. De verdieping zal vooral inhouden dat u leert om een creatief-agogisch middel naar keuze in te zetten in opvoedingsituaties die extra aandacht of ondersteuning vragen. Dit zullen vooral situaties zijn waarin de kinderen of jongeren extra aandacht vragen bij de opvoeding ten gevolge van ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan kinderen met een verstandelijke beperking, kinderen met concentratieproblemen, kinderen die moeite hebben met contact maken en andere kinderen die aan bod kwamen in de onderwijseenheid deviante ontwikkeling in de propedeuse. 2.2 Cursus inhoud Communicatie en contact maken zijn essentiële kwaliteiten van de pedagoog. Taal is hierbij het instrument. Over het algemeen gebruiken we vooral gesproken taal. In de creatief agogische werkplaatsen leren studenten middels andere talen te communiceren in een pedagogische context. Ze leren muzikale taal, beeldende taal, digitaal en andere creatieve talen in te zetten in pedagogische situaties, maar ook in begeleidings-, diagnostische- en adviessituaties. Daarnaast leren studenten de verschillende middelen te gebruiken om aan hun eigen (beroeps)houding en communicatieve vaardigheden te werken. Veelal helpen deze middelen om de eigen kwaliteiten/talenten te ontdekken en nader te ontplooien; kwaliteiten en talenten die ze kunnen inzetten om op hun eigen authentieke wijze kinderen en jongeren te begeleiden en opvoeders te ondersteunen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : U krijgt literatuur aangereikt door de docent en gaat zelf op zoek naar geschikt materiaal. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 97 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/8/ape-v2caw-10

17 Titel Opleidingsvariant Diversiteit in de opvoeding Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V1DIO Cursusnaam Diversiteit in de opvoeding 1.3 Cursusnaam in Engels Diversity In Nurturing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AJC Hamers Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 119 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 In deze onderwijseenheid maakt u kennis met veel voorkomende opvoedingsstijlen en de (cultureel bepaalde) visies en overtuigingen die ten grondslag liggen aan deze stijlen. In de onderwijseenheid zal duidelijk worden dat eigen overtuigingen, principes, normen en waarden kunnen verschillen van die van anderen. 2.2 Cursus inhoud De invulling en kleuring van opvoeding wordt grotendeels en veelal onbewust bepaald in en door de cultuur (in brede zin des woords) waar een persoon deel van uitmaakt. Iedere cultuur kent zijn eigen mensbeeld en daarop gestoelde overtuigingen. Ieder individu construeert zijn werkelijkheid op basis van interactie met zijn medemensen en neemt daarmee de overtuigingen van die ander (onbewust) over. De betekenisverlening aan de werkelijkheid is daarom veelal sterk gekleurd door de cultuur waarin iemand zelf is opgegroeid. Door het uitwisselen van eigen ervaringen en overtuigingen, het verzamelen van kennis en informatie over opvoedingsidealen en overtuigingen in verschillende culturen en het werken aan casussen waarbij diverse cliënten met ieder eigen overtuigingen betrokken zijn, zult u zien dat er geen sprake zal zijn van de waarheid of de werkelijkheid. Verschillen in ervaren werkelijkheid kunnen soms tot botsingen leiden tussen opvoeders. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 23,50 EUR 19,50 Materiaal: Boek (verplicht) : Met nieuwe ogen. Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude; ; Martha van Endt-Meijling; 4e druk; Coetinho Boek (verplicht) : Van alles wat meenemen; ; Anke van Keulen, Annemiek van Beurden, Trees Pels; 3e druk; Coetinho 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/1/ape-v1dio-09

19 Titel Opleidingsvariant Ethische Beschouwing Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V4ETBESCH Cursusnaam Ethische Beschouwing 1.3 Cursusnaam in Engels Ethic Reflection 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon HLA Blokland Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? divers niet verplicht 2 maal per blok 360 minuten blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 133 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? divers Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1 2. blok 2 3. blok 3 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 2. blok 3 3. blok 4 1. blok 3 2. blok 4 3. blok 5 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Uw eigen gezichtspunten in filosofisch en ethisch perspectief kunnen plaatsen is een belangrijke vaardigheid van een ecologisch pedagoog. In dit onderdeel van uw afstudeertraject laat u in de vorm van een beschouwing zien hierin competent te zijn. 2.2 Cursus inhoud Veelal gekoppeld aan de afstudeeropdracht en dichtbij de eigen praktijksituatie plaatst u, aan de hand van een of meerdere dilemma s, uw eigen visie in een filosofisch/ethisch perspectief. In een aantal workshops wordt u daarin begeleid met gerichte informatie en oefening. Verdere begeleiding vindt in het leerteam plaats. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Brabander, R. de (2013). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor sociale beroepen. Bussum: Coutinho. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 6 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 133 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/1/ape-v4etbesch-09

21 Titel Opleidingsvariant Gezin en Opvoeding Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-V1GEOP Cursusnaam Gezin en Opvoeding 1.3 Cursusnaam in Engels Family And Nurturing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AJ Ravelli (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 118 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1 2. blok 2 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Business IT & Management deeltijd

Bachelor Business IT & Management deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business IT & Management deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie