Titel Startopdracht 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Startopdracht 1"

Transcriptie

1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam in Engels Assignment 1 - Professional performance 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon BB Visscher Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Professioneel optreden Numerieke beoordelingen 5, ,0-10,0. blok JAAR

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Als bachelor Manager in de Zorg kun je in vele sectoren van de zorg, welzijn en dienstverlening werkzaam zijn. Veelal werk je meer of minder samen met andere professionals in de eigen en andere organisaties. De student heeft na afloop van de cursus basiskennis van de organisaties. Bij de samenwerking is het van belang te weten hoe professionals over gezondheid, gezondheidsproblemen en preventie denken en hoe er internationaal dezelfde professionele taal gesproken wordt. De sector gezondheidszorg, welzijn en dienstverlening staat volop in de belangstelling door de vele actuele ontwikkelingen; deels ingegeven door politieke maatregelingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo neemt o.a. de toepassing van zorg en technologie in toenemende mate een grotere rol in en trekt de overheid zich steeds meer terug waardoor er meer verantwoordelijkheid bij de burgers wordt gelegd. Learning outcomes: 10. Zich richting persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage te leveren aan de professionalisering van management in de zorg: De eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren; De persoonlijke effectiviteit op peil houden. 2.2 Cursus inhoud Managementleerlijn P rojectmatig werken; Leerlijn Persoonlijk leiderschap en communicatie: Inzicht in eigen communicatie Interactie en positionering Weerbaarheid Feedback Aandacht Kernkwaliteiten Persoonlijke effectiviteit Luisteren. Presenteren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Grit, R. (2012). Projectaanpak in zes stappen. Noordhoff Boek (verplicht) : Oomkes, F en Garner, A (2011). Communiceren. Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 420 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fg/3/gzo-1.d-strt1-14

3 Titel Startopdracht 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT Cursusnaam Startopdracht 2 - Oriëntatie op werkveld en beroep 1.3 Cursusnaam in Engels Assignment 2 - Occupation orientation and starting in a management role 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon BB Visscher 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Oriëntatie op werkveld en beroep Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, blok JAAR

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Als bachelor Manager in de Zorg kun je in vele sectoren van de zorg, welzijn en dienstverlening werkzaam zijn. Veelal werk je meer of minder samen met andere professionals in de eigen en andere organisaties. De student heeft na afloop van de cursus basiskennis van de organisaties Bij de samenwerking is het van belang te weten hoe professionals over gezondheid, gezondheidsproblemen en preventie denken en hoe er internationaal dezelfde professionele taal gesproken wordt. De sector gezondheidszorg, welzijn en dienstverlening staat volop in de belangstelling door de vele actuele ontwikkelingen; deels ingegeven door politieke maatregelingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo neemt o.a. de toepassing van zorg en technologie in toenemende mate een grotere rol in en trekt de overheid zich steeds meer terug waardoor er meer verantwoordelijkheid bij de burgers wordt gelegd. Learning outcomes: 10. Zich richting persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage te leveren aan de professionalisering van management in de zorg: De eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren; De persoonlijke effectiviteit op peil houden. 2.2 Cursus inhoud Managementleerlijn algemene organisatorische principes gezondheidszorgorganisaties vanuit het perspectief van het bestaansrecht, leefbaarheid (cultuur) management en inrichting van de organisatie; organisatiestromingen/paradigma s omgevingsanalyse/omgevingsinvloeden besturing structurering organisatie in ontwikkeling Gezondheid, welzijn en dienstverlening De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland; Beroepen en functies binnen de gezondheidszorg Gezondheidszorg in Europa; ontwikkelingen Europees verband Trends in de gezondheidszorgsectoren: AGZ, GGZ, MGZ, JGZ Visie op gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de overheid, de samenleving, zorgaanbieders en zorgverzekeraars Visie op gezondheid en zorg vanuit nationaal en internationaal perspectief Volksgezondheid en preventie vanuit ethisch perspectief Algemene en specifieke wet en regelgeving Methodologie leerlijn Wat is de functie en definitie van wetenschap Refereren en Citeren, Literatuurlijst Wat is wetenschappelijk onderzoek Zorg en Technologie leerlijn ehealth interventies Invloed van technologie op de zorgverlener, de cliënt, zijn/haar mantelzorger en de manager Implementatie e-health beleid met betrekking tot zorg en technologie, rol van bedrijfsleven, financiering, technologische toepassingen/trends, wetgeving, privacy, veiligheid, ethiek, verdieping op ehealth 2.3 Ingangseisen

5 Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Dam, N. van en Marcus, J (2012). Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Groningen: Noordhoff Boek (verplicht) : Timmer, S (2011). e-health in de praktijk, handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum Boek (verplicht) : Verhoeven, N. (2014). Wat is onderzoek? Amsterdam: Boom onderwijs 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 420 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fg/3/gzo-1.d-strt2-14

6 Titel Opleidingsvariant Methodologie Best Practice Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D.MBP Cursusnaam Methodologie Best Practice 1.3 Cursusnaam in Engels Evidence based Best Practice 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon B Steunenberg Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 4 maal per blok 480 minuten Werkcollege verplicht 4 maal per blok 720 minuten blok JAAR blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Best Practice Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, blok JAAR Casusgroepbijeenkomsten Numeriek en/of VD, NVD 5, blok JAAR

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus bestaat uit twee onderdelen: de LOEP leerlijn (3 en 4) zijnde de Best Practice en de casusgroepbijeenkomsten: het in kleine groepen inbrengen, bespreken en analyseren van een managementprobleem uit de eigen praktijk. Learning outcomes: 3. Kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten en een adequate taakvervulling en een goede werkomgeving te stimuleren: Het bevorderen van de taakvervulling. 8. De samenwerking en ontwikkeling van samenwerkingsverbanden te bevorderen. 10. Zich richting persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage te leveren aan de professionalisering van management in de zorg: De eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren; De persoonlijke effectiviteit op peil houden. 2.2 Cursus inhoud De bedoeling van de Best Practice opdracht is een gezondheidsprobleem in kaar brengen via het gezondheidskundige model van Lalonde, vervolgens door een werkwijze uit de eigen praktijk aansluitend bij dit gezondheidsprobleem op een correcte manier te beschrijven/protocolliseren, onderbouwd met een literatuurstudie en met meetinstrumenten waarmee de juistheid van de werkwijze op kwaliteit getoetst kan worden (LOEP 3 en 4): - K ennis van de gezondheidskundige analyse en basisbegrippen uit de epidemiologie; - Health Field Concept van Lalonde; - Het meten van gezondheid; - Richtlijnen voor onderzoek en gezondheid; - Kennis van literatuuronderzoek en het schrijven van een review; - Kennis van refereren volgens APA normen; - Herhaling zoeken via PubMed en Google-scholar; - Wetenschappelijk schrijven; - Casusgroepbijeenkomsten. Elke student brengt tenminste eenmaal een casus over een managementprobleem in ter bespreking. Per casus is anderhalf uur beschikbaar en de besprekingen worden gehouden tijdens bijeenkomsten van drie uur. de student vervult naast de rol van inbrenger ook de rollen van voorzitter van de bespreking en notulist. Het managementprobleem wordt geanalyseerd met behulp van het model Problem Solving. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Hoofdstuk 1 uit: Burgt, van der, M., Mechelen, Van gevers, E. (2008). Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum. 2.5 Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 258 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

8 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fg/3/gzo-1.d.mbp-14

9 Titel Methodologie 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D.METH Cursusnaam Methodologie Cursusnaam in Engels Methodology Applied Research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon B Steunenberg Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 3 maal per blok 360 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Zoekplan Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, blok JAAR

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Product waaruit blijkt dat er op basis van een probleemformulering en analyse een zoekstrategie is geformuleerd om via een literatuuronderzoek deze vraag te kunnen beantwoorden. Er wordt van de beroepsbeoefenaar verwacht dat hij/zij nieuwe inzichten of een up-to-date overzicht over een bepaald onderwerp in hun beroep, de gezondheidszorg of samenleving kan inpassen in het beroepsmatig handelen. Learning outcomes: 10. Zich richting persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage te leveren aan de professionalisering van management in de zorg: De eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren;. De persoonlijke effectiviteit op peil houden. 2.2 Cursus inhoud De accenten bij deze beroepsopdracht liggen op de stappen problematiseren, zoeken en, nog erg basaal, toepassen. Er wordt bij het uitvoeren van deze opdracht nog veel structuur geboden in de vorm van een duidelijk stappenplan en instructies. Het formuleren van een vraagstelling is bij alle opdrachten de eerste stap, vaak gevolgd door het opzoeken van literatuur. Concreet gaat de student op basis van een eigen vraagstelling naar literatuur zoeken en een verslag schrijven. Studenten kunnen aan de hand van dit literatuuronderzoekje hun gedachtegang onderbouwen, een kritische mening vormen en een basis leggen voor evidence based handelen. Er wordt gestart met een zogenaamde mediatheekinstructie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Verhoeven, N. (2014) Wat is onderzoek? Amsterdam: Boom onderwijs. 2.5 Workload Contactduur (uren): 6 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 132 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fg/3/gzo-1.d.meth-14

11 Titel Opleidingsvariant Middenmanager in de Organisatie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D.MO Cursusnaam Middenmanager in de Organisatie 1.3 Cursusnaam in Engels Middle Management in the Organisation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: G Vroegindeweij (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 3 maal per blok 360 minuten Werkcollege verplicht 3 maal per blok 360 minuten blok JAAR blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Presentatie eigen positie in de organisa Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, blok JAAR

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan aan het eind zijn organisatie plaatsen in het veld van zorg en welzijn. De student weet het wat het belangrijkste beleidsdoel van de organisatie is en kan deze vertalen naar zijn eigen werkeenheid. De student kan zijn eigen organisatie in beeld brengen met behulp van het model van Mintzberg en kan de cultuur omschrijven met behulp van een cultuuranalyse. Cursusdoel : bevorderen taakvervulling en het ontwikkelen van het eigen beroepsmatig handelen. Learning outcomes: 3. Kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten en een adequate taakvervulling en een goede werkomgeving te stimuleren: Het bevorderen van de taakvervulling. 6. Medewerkers aan te sporen tot een individuele bijdrage aan verandering: Individuele medewerkers stimuleren tot verandering en voorwaarden scheppen voor een lerende organisatie. 8. De samenwerking en ontwikkeling van samenwerkingsverbanden te bevorderen. 10. Zich richting persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage te leveren aan de professionalisering van management in de zorg: De eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren; De persoonlijke effectiviteit op peil houden. 2.2 Cursus inhoud Managementleerlijn Algemene organisatorische principes van gezondheidszorgorganisaties vanuit het perspectief van het Bestaansrecht, Leefbaarheid (cultuur) Management en Inrichting van de organisatie; Besturing van de organisatie; Structurering van de organisatie; Bepalen eigen positie van midden manager in de organisatie; Vormgeven/reflectie op rol en vorm van de eigen functie van Middenmanager (Quinn) of moet dit eruit. Onderwerpen: Strategische beleidsvorming; Ontstaan van beleid + deelterreinen; Organisatiekunde: theorievorming, een analysemodel;. Organisatiekunde: theorievorming, een analysemodel;. Organisatiecultuur en leiderschap. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Alblas, G. Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e druk). Groningen/Houten: Wolters Noordhoff. 2.5 Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

13 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fg/3/gzo-1.d.mo-14

14 Titel Opleidingsvariant Organisatie van de Gezondheidszorg Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D.OG Cursusnaam Organisatie van de Gezondheidszorg 1.3 Cursusnaam in Engels Occupation oriëntation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon B Steunenberg Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 3 maal per blok 360 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Kennistoets Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, blok JAAR

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Als bachelor Manager in de Zorg kun je in vele sectoren van de zorg, welzijn en dienstverlening werkzaam zijn. Veelal werk je meer of minder samen met andere professionals in de eigen en andere organisaties. Learning outcomes: 1. Een klantgericht dienstenaanbod te creëren en te zorgen voor de (kwaliteit)borging hiervan: Het beleidscyclus afstemmen van het dienstenaanbod op de vraag van klanten; Het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en verbeteren van interventies, gericht op groepen cliënten dan - wel organisaties; Een jaar(activiteiten)plan maken voor de werkeenheid; De kwaliteitsbewaking van de dienstverlening uitvoeren. 2. Zorg te dragen voor een kwantitatief en kwalitatief adequate inzet van mensen en middelen, afgestemd op het dienstenaanbod: Het plannen en organiseren van inzet van personeel en middelen; ICT aanwenden voor verbetering van de zorg- en dienstverlening. 2.2 Cursus inhoud Gezondheid, welzijn en dienstverlening leerlijn De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland; Actuele maatschappelijke ontwikkelingen gezondheidszorg; Beroepen en functies binnen de gezondheidszorg; Gezondheidszorg in Europa; ontwikkelingen Europees verband; Omgevingsanalyse/omgevingsinvloeden; Politieke aspecten en toekomstperspectief; Relevante maatschappelijke ontwikkelingen en financiering van de zorg en welzijn in Nederland; Vertaling naar consequenties voor het veld van Zorg en Welzijn; Inzicht in wet en regelgeving en financiering gezondheidszorg Nederland; Kennis van patiëntenplichten en rechten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boot, J.M. (2010) Organisatie van de gezondheidszorg. Assen: van Gorcum 2.5 Workload Contactduur (uren): 6 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 132 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

16 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fg/3/gzo-1.d.og-14

17 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Sociaal Communicatieve Competenties 0 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D.SCC Cursusnaam Sociaal Communicatieve Competenties Cursusnaam in Engels Social Communication Skills Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon J van de Pol (tel. 2761) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? zelfstudie niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Selfassessment Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, blok JAAR

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Een beginnend leidinggevende is in staat om een reeel beeld van de eigen persoonlijkheid te geven alsmede een globaal beeld over de kwaliteit van het eigen beroepsmatig handelen en persoonlijke effectiviteit. Learning outcomes: 10. Zich richting persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage te leveren aan de professionalisering van management in de zorg: De eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren; De persoonlijke effectiviteit op peil houden. 2.2 Cursus inhoud Persoonlijk leiderschap en communicatie leerlijn Algemene communicatieprincipes Feedback Inzicht in eigen communicatie 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Oomkes, F en Garner, A. (2011). Communiceren. Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 139 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

19 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsanalyse Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.V-BABA Cursusnaam Bedrijfsanalyse 1.3 Cursusnaam in Engels Business Processes - Analysing the Company 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RPJ van Domburg 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Excursie verplicht 4 maal per blok 240 minuten Hoorcollege verplicht 41 maal per blok 2460 minuten Project verplicht 21 maal per blok 1260 minuten Werkcollege verplicht 20 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Bedrijfsanalyse Numeriek en/of VD, NVD 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Dit blok is een inleiding in de bedrijfskunde. Studenten leren een bedrijfskundige analyse te maken van een organisatie (financiën, SWOT analyse, marketing, HRM, strategische planning, procesmanagement ). Daarnaast leren zij op een andere manier naar organisaties te kijken door middel van een waarderend onderzoek. Verder leren studenten diverse gespreksvaardigheden. Learning outcomes: 1. Een klantgericht dienstenaanbod te creëren en te zorgen voor de (kwaliteit)borging hiervan: Het beleidscyclus afstemmen van het dienstenaanbod op de vraag van klanten; Het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en verbeteren van interventies, gericht op groepen cliënten dan - wel organisaties; Een jaar(activiteiten)plan maken voor de werkeenheid; De kwaliteitsbewaking van de dienstverlening uitvoeren. 4. De ontwikkeling en uitvoering van innovatief en strategisch beleid van de organisatie actief te ondersteunen en te vertalen naar de eigen werkeenheid: Innovatief beleid ontwikkelen voor de werkeenheid of organisatie, passend binnen het strategisch beleid van de organisatie. 10. Zich richting persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage te leveren aan de professionalisering van management in de zorg: De eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren; - De persoonlijke effectiviteit op peil houden. 2.2 Cursus inhoud Managementleerlijn Organisatiesstructuren Strategie Managementinstrumenten Financieel management Jaarrekeningen en budgettering Interne budgettering Marketingplan Procesmanagement Waarderend onderzoek Methodologie Meetniveaus Meten en statistische vaardigheden Technieken van betrouwbaarheid Kunnen maken van een registratieverslag Ethische aspecten van meten meetresultaten vergelijken, normtabellen betrouwbaarheid en validiteit en meetinstrumenten psychometrische eigenschappen van meetinstrumenten Juist vermelden bronnen en APA literatuurlijst Zorg en Technologie ICT/technologie in de moderne organisatie, processen van zorg- en dienstverlening Persoonlijk leiderschap en communicatie Tweegesprekken Situationeel leiderschap 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal:

21 Boek (verplicht) : Alblas, G. K. (2012). Bedrijfskunde. De basis. Houten: Noordhoff Uitgevers Boek (verplicht) : Sluijs, A. v. (2010). Van basis tot budget 9e druk. Reed Business Boek (verplicht) : Stuive R. (2014), basisboek Procesmanagement, 1e druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 2.5 Workload Contactduur (uren): 86 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 51 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fg/3/gzo-1.v-baba-11

22 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsprocessen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.V-BAKT Cursusnaam Bedrijfsprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Business Processes 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RPJ van Domburg 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 3 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Kennistoets Numeriek en/of VD, NVD 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Generieke studievaardighedenset

Generieke studievaardighedenset Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van convenant Succesvolle Doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland Generieke studievaardighedenset voor doorstroom mbo-hbo in het kader van

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie