1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam in Engels Competency Based Education 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon ES Ranada (tel. 4722) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In dit blok ga je dieper in op de belangrijke rol die de je als docent en coach speelt bij het creëren van een competentiegerichte, krachtige leeromgeving, waarin het coachen van zelfsturing van de leerlingen, het leren van ervaringen en het toetsen centraal staan. We gaan in dit blok oefenen met Belangrijke bouwstenen die nodig zijn voor het scheppen van een krachtige leeromgeving in het CGO. Het maken van een krachtige (toets)opdracht voor een krachtige leeromgeving. Verschillende vaardigheden van het coachen van het leerproces van individuele leerlingen en groepen. Een competentiegerichte toets ontwerpen en ontwikkelen Peerassesments uitvoeren voor het beoordelen van de ontwikkelde toetsen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Zie korte omschrijving. werkcollege, leergesprek, werkgroepen, groeps- en individuele opdrachten, blended Toetsen en beoordelingscriteria: Dossier waarin: - een reflectieverslag coachingsvaardigheden, - een ontwikkelde competentiegerichte toets met een peerassessment beoordeling - en het individuele leerwinstverslag. Het gehele product wordt ingeleverd in het digitaal portfolio (WinVision). Toetsing: Beoordeling op basis van een Rubric. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen: Student kan: Een krachtige leeromgeving creëren Een toetsopdracht construeren voor een activerende leeromgeving Een aantal vaardigheden voor de docent in de rol van coach in het (voorbereidend) beroepsonderwijs ontwikkelen. De basisprincipes van toetsen toepassen bij het ontwerpen en ontwikkelen van een toets voor het (voorbereidend)beroepsonderwijs. Samen met anderen in een peergroep een toets beoordelen aan de hand van concrete criteria, conclusies hierover trekken en aanbevelingen doen. Competenties: SBL- competenties 3 en 4, 5 en 7 Kennisbasis: Vak kennis: 11.3 Dublin descriptoren - Kennis en inzicht - Toepassen van kennis en inzicht - Communicatie - Leervaardigheden 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Uit de leerlijn Beroep cursus 1,2 en 3

3 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Handboek voor leraren; ISBN ; Geerts, W, en Kralingen van, R.; 1e druk (2011); Uitgeverij Coutinho, Bussum. Boek (verplicht) : Toetsen in het hoger onderwijs; ISBN ; Berkel van, H. en Bax, A.; 3e druk (2012); Bohn Stafleu Van Loghum, Houten. Boek (verplicht) : Het gaat steeds beter!; ISBN ; Bijkerk. L., H. en Heide van der W.; 1e druk (2009); Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Boek (verplicht) : Aan de slag; ISBN ; Bie de, D. P.; 1e druk (2008); Bohn Stafleu van Loghum, Houten. Boek (verplicht) : De vijf rollen van de leraar.; ISBN ; Slooter, M.; 1e druk (2011), Amersfoort: CPS. Reader (aanbevolen) : Reader met artikels op Hubl. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Doelgroep: ouderen&mensen met beperking 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1OUDER Cursusnaam Doelgroepen: ouderen en mensen met een beperking 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits Targetgroups: From young adults to elderly and people with disabilities 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon KE Weiss 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Kennistoets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 Praktijkopdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus gaat het over de kennis van de verschillende werkvelden met de vele organisaties in de sector Zorg en Welzijn. Elk werkveld heeft zijn specifieke doelgroep, variërend in leeftijd van pasgeborene tot hoog bejaard. In deze cursus staan de doelgroepen adolescenten tot en met hoog bejaarden en mensen met een beperking centraal. Je verdiept je in de specifieke kenmerken van de ontwikkeling en levensloop van deze doelgroepen. Tevens verdiep je je in de verschillende werkvelden en organisaties van de sector Zorg en Welzijn. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Zie korte omschrijving. Hoorcollege, leergesprek, werkgroepen, groeps- en individuele opdrachten Toetsen en beoordelingscriteria: - Kennistoets met MC vragen. - Een dossier met een uitgewerkte praktijkopdracht inclusief een leerwinstverslag. Toetsing - Schriftelijke toets/ MC: objectieve criteria - Dossier met praktijkopdracht met gebruik van een Rubric 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen/ competenties: De student kan voor de doelgroepen adolescenten tot en met hoogbejaarden en mensen met een beperking: - de groei, ontwikkeling en lichamelijke en psychische kenmerken in de verschillende levensfasen beschrijven. - de sociale, medische en opvoedingsaspecten aangeven. - stoornissen in de groei en ontwikkeling beschrijven. - begrippen zoals werk, stress, levenscrises en menopauze omschrijven en de relatie tussen deze begrippen verklaren. - de verschillende hulpverleningsmogelijkheden, woonvormen en voorzieningen benoemen en de functie hiervan omschrijven. - aan de hand van methodisch werken een activiteitenplan, zorg/leefplan of handelingsplan opstellen. - verschillende vormen van activiteitenbegeleiding, spel en beweging toepassen. - verwerkingsprocessen ten aanzien van ziekte, dood en levenscrises beschrijven. Legitimering: SBL- competenties 1, 2, 3, 4, 6 en 7 Kennisbasis: Vakkennis: thema 4: 4.5 t/m 4.10 Generiek: 1.1, 1.2 en 2.1 Dublin descriptoren Kennis en inzicht Toepassen van kennis en inzicht Communicatie Oordeelsvorming 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : De mens in thema s.; ISBN ; Rooijendijk,L, Delft, F van.; 11e druk (2014); Boom Lemma Uitgevers. Boek (aanbevolen) : Mensenwerk. oriëntatie op doelgroepen in het sociaal werk.; ISBN ; Bassant, J. en Bassant-Hensen,M; 1e druk (2010); Bussum: Coutinho. Boek (verplicht) : Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.; ISBN

6 ; A.Bogerd en L.Nijgh; 1e druk (2013), Boom Lemma Uitgevers. Boek (verplicht) : Levensfasen.; ISBN ; Maryke Tieleman; 2e druk (2011); Boom Lemma Uitgevers. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Pathologie en Farmacologie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1PATHO Cursusnaam Pathologie en Farmacologie 1.3 Cursusnaam in Engels Pathology and Phamacology 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: HJH In Den Bosch (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdrachten Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 Schriftelijke toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: De cursus pathologie focust zich op de oorzaken, (pathofysiologische) gevolgen en behandeling van veel voorkomende ziekten binnen het werkvel van gezondheidszorg en welzijn. Naast infectieziekten wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de meest voorkomende doodsoorzaken zoals kanker, hart- en vaatziekten en COPD. Tevens wordt ingegaan op veel voorkomende aandoeningen zoals diabetes mellitus, reuma, multiple sclerose, CVA en decubitus. Bij medicamenteuze behandelingen wordt in ingegaan op de basisprincipes van de farmacologie en de farmacokinetiek. Geintegreerd met de aandoeningen wordt natuurwetenschappelijke kennis aangeboden die inzicht geven in de pathofysiologische processen van het menselijk lichaam zoals afweerreactie en immuniteit. Pathologie en farmacologie sluit aan op anatomie en fysiologie en biedt een verdere vakinhoudelijke basis voor werkveld zorg en welzijn binnen het vmbo en mbo. Doelstellingen: De student kan: basisprincipes van natuurwetenschappen uitleggen in relatie tot anatomie, fysiologie en pathologie. uitleggen wat de uitgangspunten zijn van de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde. algemene ziekteverschijnselen benoemen zoals infecties, koorts, pijn, ontsteking, allergie, oedeem, benauwdheid. t.a.v. de volgende ziektebeelden aspecten benoemen en uitleggen als oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling en prognose: infectieziekten, kanker, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, voortplantingsstelsel, neurologische aandoeningen, aandoeningen aan de huid, SOA's, osteoporose en gewrichtsaandoeningen. de werking, bijwerking en toedieningsvormen van zelfzorgmedicatie en specifieke medicatie zoals antibiotica, ontstekingsremmers en bloeddrukregulerende medicatie beschrijven. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Zie korte omschrijving. Werkcolleges, groepswerk, casuïstiek, zelfstudie en aanvullende activerende werkvormen. Voor het realiseren van de doelstellingen van deze cursus maakt de student gebruik van literatuuronderzoek en multimediale bronnen om inzicht te verkrijgen in de pathofysiologische processen bij de mens. Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke kennistoets. Daarnaast wordt een opdracht uitgevoerd die onderdeel is van de totaalbeoordeling zoals het ontwikkelen van een gefilmde miniles voor gebruik binnen een blended leeromgeving of het maken van een factsheet. Voor de opdracht hebben studenten een kritische onderzoekende houding nodig (bronnenonderzoek obv zelf geformuleerde hoofdvraag en deelvragen) en zetten zij ICT vaardigheden in. Tussentijds geven studenten en/of docent feedback op conceptproducten van de opdracht. De opdracht wordt bij aanvang van de cursus nader toegelicht. Alle onderdelen dienen met een voldoende te worden afgetekend. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen: De student kan: basisprincipes van natuurwetenschappen uitleggen in relatie tot anatomie, fysiologie en pathologie. uitleggen wat de uitgangspunten zijn van de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde. algemene ziekteverschijnselen benoemen zoals infecties, koorts, pijn, ontsteking, allergie, oedeem, benauwdheid. t.a.v. de volgende ziektebeelden aspecten benoemen en uitleggen als oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling en prognose: infectieziekten, kanker, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, voortplantingsstelsel, neurologische aandoeningen, aandoeningen aan de huid, SOA's, osteoporose en gewrichtsaandoeningen. de werking, bijwerking en toedieningsvormen van zelfzorgmedicatie en specifieke medicatie zoals antibiotica,

9 ontstekingsremmers en bloeddrukregulerende medicatie beschrijven. Legitimering: SBL competentie 3 en verbinding met competentie 4. Dublindescriptoren: kennis en inzicht; oordeelsvorming; communicatie. Kennisbasis: Thema 5: Gezondheid en Ziekte en verbinding met thema 1, 4, 6, 7, 8, 9 en 11. Kennisbasis ICT: 1, 2 en 3 met verbinding naar Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Beknopte Integrale Ziekteleer.; ISBN ; Bocken P. ; 5e druk (2012); Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg. Boek (aanbevolen) : Medische basiskennis.; ISBN ; Verstappen F.; 4e druk (2014); Lemma, Den Haag. Boek (verplicht) : Basisboek pathologie. MBO niveau 4.; ISBN ; Huygen A, In den Bosch H, Krabbenbos I, van de Minkelis J en Hendriks W (redactie); 3e druk, 2012; Amersfoort, ThiemeMeulenhoff, Boek (aanbevolen) : Pathologie.; ISBN ; Jüngen Ij, Zaagman-van Buuren M. 1e druk (2006), Houten, Bohn Stafleu van Loghum. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant Psychopathologie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1PSYCHO Cursusnaam Psychopathologie 1.3 Cursusnaam in Engels Psychopathology 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon AMN Tollenaar Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 Schriftelijk toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze cursus richt zich op de oorzaken, gevolgen en behandeling van veel voorkomende psychische ziektebeelden (volgens DSM) binnen het werkveld van gezondheidszorg en welzijn. De kern van de cursus psychopathologie bevat: cognitieve stoornissen angststoornissen schizofrenie stemmingsstoornissen persoonlijkheidsstoornissen afhankelijkheid van een middel 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Werkcolleges, hoorcolleges, groepswerk, opdrachten Toetsen en beoordelingscriteria: Een schriftelijke toets Een opdracht. Toetsingscriteria: - Schriftelijke toets: een antwoordmodel met objectieve criteria (70%) - Opdracht: op basis van een beoordelingsmodel (30%) Beide toetsen dienen met een voldoende te worden afgetekend. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen/competenties: De student kan de psychiatrische ziektebeelden: cognitieve stoornissen, angststoornissen,, schizofrenie, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, afhankelijkheid van een middel, aan de hand van de classificatie volgens DSM en de NANDA beschrijven en herkennen. kan actieve kennisconstructie over een interventie en de gekoppelde verpleegkundige diagnose bevorderen met behulp van ICT Legitimering: SBL competentie 3 Dublindescriptoren Kennis en inzicht Toepassen kennis en inzicht Kennisbasis: Thema 5: Gezondheid en Ziekte met verbindingen naar thema 1, 2, 4, 7 en 11. Kennisbasis ICT Thema 1, 2, 3 en Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd

12 Materiaal: Boek (verplicht) : Psychiatrie in de verpleegkunde; ISBN ; Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus en Beverly Green; 8e editie (incl. XTRA), Pearson Education; Alzheimerexperience. Werkwijze : HUbl omgeving Diversen (verplicht) : Studiehandleiding met de verplichte en aanbevolen literatuur is terug te vinden binnen de digitale omgeving in de werkruimte Psychopathologie 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Voeding in de levenscyclus Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1VCYCL Cursusnaam Voeding in de levenscyclus 1.3 Cursusnaam in Engels Nutrition in life cycle 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon KE Weiss Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijke toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In de cursus wordt ingegaan op de voedselpatronen in de verschillende levensfasen. De student leert de behoefte aan energie,(maco- en micronutriënten voor verschillende doelgroepen beschrijven en verklaren. Heeft kennis van eetstoornissen en de voedingspatronen van diverse migrantgroepen en alternatieve voedingssystemen. Heeft tevens inzicht in de meest voorkomende diëten en omstandigheden die veranderingen in het voedingspatroon met zich meebrengen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Zie korte omschrijving Hoorcollege, werkcollege, opdrachten Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Beoordeling vindt plaats met behulp van een antwoordmodel met objectieve beoordelingscriteria. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Korte omschrijving: In de cursus wordt ingegaan op de voedselpatronen in de verschillende levensfasen. De student leert de behoefte aan energie,(maco- en micronutriënten voor verschillende doelgroepen beschrijven en verklaren. Heeft kennis van eetstoornissen en de voedingspatronen van diverse migrantgroepen en alternatieve voedingssystemen. Heeft tevens inzicht in de meest voorkomende diëten en omstandigheden die veranderingen in het voedingspatroon met zich meebrengen. Learning outcomes Doelstellingen/competenties: De student kan: de behoefte aan energie en voedingsstoffen in verschillende levensmiddelen voor de doelgroepen zuigeling tot en met hoog bejaard benoemen en verklaren. de sociaal, psychologische en maatschappelijke betekenis van voeding bij verschillende doelgroepen uitleggen. voedingspatronen bij migrantengroepen en alternatieve voedingssystemen aan de hand van voorbeelden illustreren en de mogelijke gezondheidseffecten benoemen. eetstoornissen herkennen en oorzaken, symptomen, behandeling en preventieve maatregelen benoemen. de meest voorkomende diëten toelichten. levensmiddelen oordeelkundig inkopen, bewaren en verwerken/toepassen. het productieproces en de herkomst van levensmiddelen beschrijven. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 2,3,4,7 Kennisbasis: Eigen voeding en het voedingsgedrag van specifieke doelgroepen Thema 7: 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 en 7.8 Dublin descriptoren Kennis en inzicht Toepassen van kennis en inzicht Oordeelsvorming 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Mens en Voeding.; ISBN ; E. Hartman, A.P. den Hartog, F.H. van der

15 Boom-Binkhorst.; 9e druk (2014); HB uitgevers, De verplichte literatuur voor de cursus is terug te vinden via de werkruimte in Sharepoint of in Hubl. Boek (verplicht) : Diverse websites en actuele materialen worden uitgereikt tijdens de cursus / zijn beschikbaar via Sharepoint of Hubl 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant Voedingspracticum Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1VPRACT Cursusnaam Voedingspracticum 1.3 Cursusnaam in Engels Nutrition in practice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon KE Weiss Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Beroepsproduct Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus krijg je te maken met een praktische vertaling van de theorie uit de cursus Voedingsleer en Voeding in de levenscyclus. Je werkt aan een praktijkopdracht: het organiseren van een voedingspracticum over voeding en gezond eten voor leerlingen van Zorg en welzijn (v)mbo scholen. Hierbij maak je gebruik van vakinhoudelijke didactische theorieën, eigen ervaringen en die van collega s uit de onderwijspraktijk om vakdidactische en organisatorische vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het verzorgen en uitvoeren van praktijklessen over voeding. Je voert de opdracht uit in de eigen beroepscontext of op de leerwerkplek. De opdracht wordt afgesloten met een peerassesment dat uitgevoerd wordt door medestudenten. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Zie korte omschrijving Instructiecollege, werkcollege, opdrachten Toetsen en beoordelingscriteria: 1. Schriftelijke toets: met meerkeuze- en openvragen. 2. Dossier met het verslag van een praktijkopdracht: het organiseren en uitvoeren van een voedingspracticum voor (v)mbo leerlingen Zorg en Welzijn aangevuld met een peerassessment beoordeling en een individueel leerwinstverslag. Beoordeling - Schriftelijke toets: een antwoordmodel met objectieve toetscriteria - Dossier met uitgewerkte praktijkopdracht: beoordeling op basis van een Rubric 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen/competenties: De student kan: de wet- en regelgeving over veiligheid, hygiëne, ergonomie en milieu uitleggen en in beroepssituaties toepassen de inkoop, het productieproces, de voedselbereiding, de samenstelling en de gebruiksmogelijkheden van levensmiddelen toelichten en toepassen de regels van veiligheid, hygiëne, binnen praktijklokalen en praktijklessen aangeven en toepassen. voedingsmenu s en recepturen van (multiculturele) gerechten aan de hand van de receptenleer, beoordelen, aanpassen en opstellen. Een dieetmaaltijd samenstellen en bereiden afgestemd op de behoefte van het individu. de meest gangbare basistechnieken op gebied van voedselbereiding uitvoeren en demonstreren. verschillende manieren van tafels dekken en serveermethoden beschrijven en uitvoeren. een practicum voeding aan de hand van didactische verantwoorde principes organiseren en begeleiden. vaklokalen voor het uitvoeren van voedingspractica inrichten en beheren. Legitimering SBL competenties Vakkennisbasis: Thema 7: 7.7, 7.8, 7.9 Dublin descriptoren Kennis en inzicht Toepassen van kennis en inzicht Leervaardigheid 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

18 Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Receptenleer; ISBN ; J.G. van Eden, W.J. Gerritsen, A. van de Zedde, T.F Visser; 6e druk (2013); HB Uitgeverij. Boek (aanbevolen) : Levensmiddelenleer. ISBN ; Catsbergen, K. v. D.; 6e druk (2013); Baarn: HBuitgevers. Boek (aanbevolen) : Veilig voedsel.; ISBN ; Dijk, R. v.; 2e druk (2014); Boom Lemma: Den Haag. Boek (aanbevolen) : Stap voor stap leren koken.; ISBN ; Drukker, I.; 4e druk (2008); Groningen: Noordhoff uitgeverij. Boek (aanbevolen) : Over eten & koken.; ISBN ; McGee, H. M.; 1e druk (2013); Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam. Boek (aanbevolen) : Het nieuwe kookboek.; ISBN ; Henderson, HHF, Ebbelink Bosch, IJ.; 38e druk (2014); Amsterdam: Kosmos uitgeverij. Boek (aanbevolen) : Levensmiddelen hygiëne; ISBN ; Ridderbos, GJA.; 8e druk (2014); Amsterdam: Reed business. Diversen (aanbevolen) : Diverse artikelen op Sharepoint. Diversen (aanbevolen) : Websites: Diversen (verplicht) : Handleiding en aanvullend studiemateriaal op SharePoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Facilitaire dienstverlening Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H2FACILI Cursusnaam Facilitaire dienstverlening 1.3 Cursusnaam in Engels Facility Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JAM Akkermans (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkopdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok CONTINUE Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Tijdens deze cursus maakt de student kennis met de verschillende aspecten van facilitair management. De volgende onderwerpen komen aan de orde: management en organisatie, gebouwenbeheer, textiel/linnen beheer, logistiek diensten, voedingsdienst en de schoonmaakdienst. Naast een kennistoets maakt de student maakt een vakinhoudelijke opdracht voor het vmbb of mbo. Hierdoor vindt de transfer van de theorie naar de praktijk van het beroepsonderwijs plaats. 2.2 Cursus inhoud Leerstof en activiteiten: Oriëntatie op thema 10 van de vakinhoudelijke kennisbasis GZW vindt plaats door middel van literatuurstudie en werkveldbezoek. Werkvormen: diverse werkvormen. Toetsen en beoordelingscriteria: Schriftelijke toets. Beoordeling vindt plaats aan de hand van objectieve beoordelingscriteria. Praktijkopdracht: Student oriënteert zich aan de hand van een zelfsturende opdracht op de facilitaire dienst van een instelling. Oriëntatie vindt plaats door middel van een bezoek aan een instelling en interview met diverse functionarissen binnen de FD. De verwerkte literatuur wordt tijdens dit bezoek getoetst in de praktijk 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen/competenties: De student kan van de afdeling gebouwenbeheer, voedings-, schoonmaak-, linnen en logistieke dienst aangeven wat de werkzaamheden die er plaats vinden inhouden. De student kan: de kenmerken van profit en nonprofitorganisaties benoemen. de organisatie en kwaliteitszorg van gebouwenbeheer, voedings-, schoonmaak-, linnen en logistieke dienst beschrijven en bijbehorende taken en functies benoemen. het uitbesteden of in eigen beheer uitvoeren van facilitaire taken beargumenteren. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3 en 6 Kennisbasis: Kennisbasis Gezondheidszorg & Welzijn. Thema 10 Facilitaire dienstverlening: 10.1 t/m 10.8 Dublin Descriptoren: Kennis en inzicht Toepassen kennis en inzicht Communicatie 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Facility Management; ISBN ; G.W.A. Maas en Pleunis J.W.; 2e druk (2011); Alphen aan de Rijn, Kluwer b.v. Boek (aanbevolen) : Facility Management Zakboek.; Zwart de A.; 2005; Doetinchem, Reed Business Information b.v.

21 Reader (verplicht) : Facilitair management Jose Akkermans staat op de werkruimte in Sharepoint of Hubl 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

22 Titel Opleidingsvariant Gezondheidsbevordering Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H2GEZBEV Cursusnaam Gezondheidsbevordering 1.3 Cursusnaam in Engels Health Promotion 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon AMN Tollenaar Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Diverse toetsvormen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok CONTINUE

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus krijgt de student een opdracht waarbij het geleerde in de cursus leefstijl en zorgzelfstandigheid wordt toegepast. Hierbij worden succes- en faalfactoren van een interventie onderzocht gericht op gezondheidsbevordering van een bepaalde doelgroep. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Zie korte omschrijving Diverse werkvormen en opdrachten Toetsen en beoordelingscriteria: Dossier met: 1. een uitgewerkte opdracht 2. een individueel leerwinstverslag. Beoordeling op basis van een beoordelingsmodel 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen/ competenties De student kan: keuzes voor interventies op basis van gedragsveranderings- en verklaringsmodellen en de voorlichtingsmethodieken onderbouwen. een onderbouwd oordeel over bestaande preventie activiteiten voor op een school of voor doelgroepen in het werkveld geven. verschillende vormen (primair, secundair en tertiair) van collectieve en individuele ziektepreventie en gezondheidsbevordering uitleggen. de methodische stappen van de GVO-cyclus toelichten en een voorbeeld benoemen. epidemiologische gegevens benoemen en interpreteren. verschillende visies op gezondheid benoemen en uitleggen. Legitimering: SBL Competentie 3 en 7 met verbindingen met Competentie 4 en 5 Dublindescriptoren Toepassen kennis en inzicht Oordeelsvorming Kennisbasis: Kennisbasis GZW, Thema 9 Bevorderen van gezond gedrag/ GVO. Met een verbinding naar thema 8: Leefstijl en thema 4: doelgroepen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Lekker belangrijk. Leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren.;isbn ; N. Halem van(red).; 1e druk (2013); Noordhoff Uitgevers. Diversen (verplicht) : Studiehandleiding en aanvullend studiemateriaal binnen de digitale omgeving in de bijbehorende werkruimte 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126

24 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

25 Titel Opleidingsvariant Leefstijl en zorgzelfstandigheid Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H2LEVEN Cursusnaam Leefstijl en zorgzelfstandigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Lifestyle and independance in care 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon AMN Tollenaar Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Diverse toetsvormen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok CONTINUE

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus staat het thema leefstijl en zorgzelfstandigheid centraal. Via gedragsverklarende modellen leer je (on)gezond gedrag van (groepen) mensen te verklaren. Tevens leer door middel van gedragsveranderinsgmodellen te herkennen welke factoren invloed hebben op gedragsverandering. Je leert actuele leefstijlproblemen te beschrijven door statische gegevens zoals incidentie, prevalentie en mortaliteit te analyseren. De volgende onderwerpen als onderdeel van de leefwereld van jongeren komen daarbij aan bod:, voeding en bewegen, genotmiddelen,, seksualiteit, - en geldbesteding. Tot slot wordt besteed aan communicatie met jongeren in het onderwijs over deze onderwerpen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Zie korte omschrijving Hoorcollege, werkcollege, opdrachten, blended. Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke kennistoets. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen/competenties: De student kan; verschillende visies op gezondheid in verband brengen met zijn eigen gezondheidsvisie. verschillende statistische en epidemiologische begrippen beschrijven. verschillende vormen van preventie en voorlichtingsmethodieken toepassen op bestaande preventie activiteiten. verschillende gedragsverklaringsmmodellen en gedragsveranderingsmodellen beschrijven. verschillende manieren van communiceren met jongeren beschrijven. kan voor de onderstaande thema s de actuele gegevens over het gedrag ten aanzien van het thema bij jongeren benoemen en de determinanten van de verschillende modellen, soorten preventies en methodieken toepassen op de thema's: o o o o voeding en beweging seksualiteit. middelengebruik. geld. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 1, 3, 4 en 7. Kennisbasis: Kennisbasis GZW, Thema 8: Leefstijl en zorgzelfstandigheid. Met een verbinding naar kennisbasis thema 4: Doelgroepen Met een verbinding naar thema 11.1: verzorging onderbouw VO. Dublin Descriptoren Kennis en inzicht Toepassen van kennis en inzicht Oordeelsvorming

27 Communicatie 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Leefwerelden van jongeren. Thuis, school, media en populaire cultuur.; ISBN ; Hermes, J., Naber, P. & Dieleman, A.; 2e druk (2012); Bussum: Uitgeverij Coutinho. Boek (verplicht) : Lekker belangrijk. Leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren.; ISBN ; N. Halem van (red). 1e druk (2013); Noordhoff Uitgevers. Boek (aanbevolen) : VMBO in perspectief. een overzicht na tien jaar vmbo.; ISBN: ; Studulski, F. & Schoonhoven, R. van; 1e druk (2009); SWP. Diversen (verplicht) : Artikelen in de werkruimte op SharePoint of Hubl 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

28 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H2ONTW Cursusnaam Ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs 1.3 Cursusnaam in Engels Educational design and development 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon ES Ranada (tel. 4722) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok CONTINUE

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus gaat het om je eigen beroepsontwikkeling en de zelfsturing van je leerproces als startende docent. Je krijgt te maken met het ontwerpen en ontwikkelen van een reëel onderwijsonderdeel van het curriculum van een (v)mbo school met aandacht voor de vele onderwijskundige en vakdidactische principes die hieraan ten grondslag liggen. Concreet betekent dit dat je in een projectgroep gaat werken aan een curriculumopdracht uit de beroepspraktijk. De opdracht kan een bestaand onderwijsproduct zijn dat je analyseert met eventuele verbeteringen en aanbevelingen voor de onderwijspraktijk of een onderwijsproduct dat je zelf gaat ontwerpen en ontwikkelen voor het curriculum van een (V)MBO school. Binnen het werken aan deze opdracht maak je gebruik van een onderzoekende kritische houding met aandacht voor de criteria van praktijkonderzoek. ICT vaardigheden spelen daarbij een ondersteunende rol. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Hoorcollege, werkcollege, groepswerk, en (praktijk) opdrachten Toetsen en beoordelingscriteria: Een dossier met Een projectplan voor het ontwerpen en ontwikkelen van een realistisch educatief onderwijsvraagstuk van het curriculum van het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Het ontwikkelde product, dat voldoet aan relevante onderwijskundige, (vak)didactische principes en bijdraagt aan ontwikkelingen van curricula binnen het (voorbereidend)beroepsonderwijs. Inclusief de ontvangen feedback en beoordeling van de peerassessoren. Een individueel verslag met terugblik op het functioneren als projectlid en peerassessor, inclusief de ontvangen feedback en de opgedane leerwinst. Toetsing met gebruik van een Rubric 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen/competenties: Je kunt: - Een bijdrage leveren om een didactisch of onderwijskundig vraagstuk of probleem gerelateerd aan een curriculum van een (v)mbo school te beantwoorden of op te lossen - Een onderwijsvisie ontwikkelen gebaseerd op de filosofie van het Nieuwe leren. - De ontwikkelde onderwijsvisie in relatie brengen met een (gekozen) onderwijs concept - Onderwijskundige kwaliteitseisen formuleren om een ontwikkeld beroepsproduct van een curriculum voor het (V)MBO te beoordelen. - Samenwerken in een project met aandacht voor jouw aandeel in de communicatie en samenwerking. - collega-docenten coachen tijdens het werken aan onderwijsvraagstukken uit de onderwijspraktijk - Reflecteren op je leerontwikkeling als startend docent Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 1, 2,3, 4,5,6,7 Kennisbasis: Thema 11: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 Dublin descriptoren - Kennis en Inzicht - Toepassen van kennis en inzicht - Oordeelsvorming - Communicatie

30 - Leervaardigheid 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Uit leerlijn Beroepcursus 1,2,3,4,5, CGO, aanleren van vaardigheden, WPS 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Aan de slag; ISBN ; Bie de, D. P.; 1e druk (2008); Bohn Stafleu van Loghum, Houten. Boek (verplicht) : Het gaat steeds beter!; ISBN ; Bijkerk. L., H. en Heide van der W.; 1e druk (2009); Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Boek (verplicht) : Handboek voor leraren; ISBN ; Geerts, W, en Kralingen van, R.; 1e druk (2011); Uitgeverij Coutinho, Bussum. Boek (verplicht) : Een auto op de sloop; Emst, A. v., herziene druk (2009); Utrecht: APS. Diversen (verplicht) : Artikelen uitgereikt tijdens de cursus en aangegeven in de werkruimte van SharePoint. Reader (verplicht) : Reader met artikels op Hubl. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

31 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Vakdidactiek VMBO/MBO en werkplekleren 1 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-HVAKDID Cursusnaam Vakdidactiek VMBO/MBO en werkplekleren Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits Teaching methods Pre-Vocational Education /Secondary Vocational Education and Work-based learning Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon ES Ranada (tel. 4722) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier, demonstratie vaardigheden Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok CONTINUE

32 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus staan de betekenis en praktische uitvoer van de vakdidactiek voor de leraar van Z&W binnen VMBO / MBO centraal. Dit houdt in dat we aandacht besteden aan de plaats die de school inruimt voor het geven van de inhoud van een bepaald vak van Z&W, het schoolvak dat ingaat op de vakinhoud hiervan, de leraar en de specifieke manier van lesgeven aan leerlingen binnen een realistische leeromgeving die hoort bij deze bepaalde vakinhoud. Kortom we gaan in op het proces van de vakdidactiek van Z&W, dat rekening houdt met de essentie van het vak (vakinhoud), met de verschillende factoren die het leerproces van de leerlingen kunnen bevorderen (didactiek) en tot slot ook met de realiteit van een les (praktijk). De dynamiek van de vakdidactiek en de uitvoer hiervan komt in de cursus in beeld aan de hand van minilessen met aandacht voor het werkplekleren. Een basiskennis van de generieke didactiek is een vereiste om het proces van de vakdidactiek te begrijpen. We maken immers een vertaalslag van de didactische principes van de didactiek, die het onderwijsproces bepalen, naar een vakdidactiek van een bepaald vak. Ook gaan we in op de vernieuwingen voor de sector Z&W binnen het VMBO en MBO die veranderende eisen stellen aan het vakdidactisch handelen van de (toekomstige) leraar en de eindkwalificaties van de leerlingen. Voor deze cursus geldt als werkdefinitie voor vakdidactiek: Vakdidactiek is de discipline die (toekomstige) leraren in staat moet stellen om de inhoud van een vak in een bepaalde context te openen voor leerlingen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Zie korte omschrijving. Diverse werkvormen waaronder werkcollege, leergesprek, werkgroepen, groeps- en individuele opdrachten. Toetsen en beoordelingscriteria: Dossier met daarin: uitgewerkte opdrachten verslag peerassessment individueel leerwinstverslag Het gehele product wordt ingeleverd in het digitaal portfolio (WinVision). Beoordeling op basis van een Rubric. Toetsing: 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Learning outcomes Doelstellingen: De student: kan een visie op de rol van een vak van de sector Z&W van het VMBO en MBO beschrijven. kan de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de vakdidactiek binnen de sector Z&W van het VMBO en MBO uitleggen. kan de relatie docent-leerling binnen het werkplekleren van de sector Z&W in het kader van het klassenmanagement toelichten. kan voor een bepaald vak van de sector Z&W het vakdidactisch handelen van de leraar beschrijven. kan vier onderwijskundig didactische principes die voortkomen uit de onderwijskundige visie van werkplekleren van de sector Z&W benoemen. kan een beschrijving geven van de opbouw en onderwijskundige legitimering van diverse vormen van werkpleksimulatie.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actualités Littéraires Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-MACTLIT-13 1.2 Cursusnaam Actualités Littéraires 1.3 Cursusnaam in Engels Today

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Chemie van het leven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OABI-PCHEMIE-12 1.2 Cursusnaam Chemie van het leven 1.3 Cursusnaam in Engels The chemistry

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actieve aarde Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-PACTIEF-14 1.2 Cursusnaam Actieve aarde 1.3 Cursusnaam in Engels Active Earth 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Diergedrag Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OABI-H1DGEDR-12 1.2 Cursusnaam Diergedrag 1.3 Cursusnaam in Engels Animal behaviour 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie