Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC Cursusnaam Didactiek Cursusnaam in Engels Teaching methods Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JM van der Borden (tel. 7443) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse niet verplicht 14 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus Didactiek 1 leert de student een les Nederlands in elkaar zetten en uitvoeren voor de groep. Hij werkt de les uit in het Didactische Analysemodel. Hij toont dat hij een lesdoel kan formuleren, basale didactische principes (OVUR VUT) in kan zetten, en een of meer eenvoudige activerende werkvormen functioneel kan gebruiken. Hij gebruikt hierbij een schoolmethode en de theorie uit de colleges. De studenten geven feedback op elkaars lesvoorbereidingen, en verwerken deze. Een gedeelte van de les Nederlands voert de student uit voor de groep. Hiervan maakt hij een opname. Op basis van terugzien van de opname en feedback van medestudenten en docent, evalueert de student de les op lesinhoud, didactiek en uitvoering. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: de studenten werken gedurende dit project aan het voorbereiden en uitvoeren van een les. Tijdens de bijeenkomsten staat het lesgeven en het reflecteren hierop dan ook centraal. Werkvormen en activiteiten: werkcolleges, groepswerk, individuele opdrachten, presentaties en feedback geven. Doelstellingen/competenties: - de student kan een les Nederlands in elkaar zetten volgens het DAmodel; - de student kan een les Nederlands voor de groep uitvoeren; - de student kan leervragen formuleren en hierop reflecteren; - de student kent de theorieën op het gebied van activerende didactiek, effectief leren, verschillende vormen van instructie en nonverbale communicatie; - de student maakt een globale analyse van een schoolmethode; - de student kan samenwerken in een groep. Toetsen en beoordelingscriteria: De student levert een dossier in met de volgende producten: 1 Drie reflectieverslagen bij didactische leervragen. De student maakt hierbij gebruik van reflectiemodellen en toont dat hij op leervragen die betrekking hebben op Didactiek 1 kan reflecteren. (Individueel) 2 Uitgebreide beschrijving van een les Nederlands, uitgewerkt in het Didactische Analysemodel. De student toont dat hij met medestudenten een les Nederlands kan ontwerpen met behulp van het DA-model. (Groep) 3 Evaluatie van de gegeven les op lesinhoud en didactiek. Aanpassing van de les op basis van deze evaluatie. (Individueel) Voor een voldoende beoordeling moeten alledrie de producten voldoende zijn. 1 e Toetsmoment neestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 1, 3 en 7 Kennisbasis: Domein 1.1, 1.2, Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Cursushandleiding Didactiek Boek (verplicht) : Bonset, H. e.a., Nederlands in de onderbouw. Bussum :Coutinho, 2010, ISBN

3 Boek (verplicht) : Geerts, W. & Kralingen, van R., Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho, 2011, ISBN Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 98 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant Jeugdliteratuur Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PJEUGD Cursusnaam Jeugdliteratuur 1.3 Cursusnaam in Engels Youth literature 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: CIA Breukink-Prosper Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht 21 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving In deze cursus maakt de student uitgebreid kennis met het actuele aanbod in de jeugd- en adolescentenliteratuur. De student leert jeugdliteraire werken selecteren, analyseren en evalueren. Hij verwerft inzicht in de verschillende functies van het lezen. De student oriënteert zich op de didactische mogelijkheden van het fictieonderwijs voor verschillende doelgroepen binnen het tweedegraads gebied. De student heeft zijn kennis van en ervaring met jeugd- en adolescentenliteratuur uitgebreid met actueel aanbod. De student is zich bewust van de manieren waarop hij jeugdliteraire werken kan selecteren en aanbieden aan de verschillende doelgroepen binnen het tweedegraads gebied. Hij verwerft inzicht in de verschillende functies van het lezen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Van Coillie (2007 of 2014) bestuderen, boeken selecteren, analyseren en evalueren, verwerkingsopdrachten maken, discussiëren, presenteren, voorlezen, lezen. De student legt een portfolio aan, waarin hij o.m. de volgende onderdelen opneemt: - een fictieautobiografie - verwerkingsopdrachten bij de drie verplichte titels - verwerkingsopdracht bij een jeugd-/adolescentenboek naar keuze - verslag boekpromotie kerntitel Jonge Jury 2016 Doelstellingen/competenties: De student heeft plezier gekregen in het lezen van jeugd- en adolescentenboeken. De student heeft zijn jeugdliteraire competentie uitgebreid. De student heeft kennis van het aanbod aan actuele jeugdliteratuur. Toetsen en beoordelingscriteria: De beoordeling van het portfolio vormt het eindcijfer voor de cursus. Deze beoordeling kan pas voldoende zijn wanneer de student alle verplichte onderdelen en aan zijn portfolio heeft toegevoegd (zie verder de beoordelingrubrics in de cursushandleiding). 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SBL 3 en 7 Kennisbasis Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Cursushandleiding Jeugdliteratuur Boek (verplicht) : Boek (verplicht) : Jan Van Coillie (2014). Leesbeesten en boekenfeesten. Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken. Herdruk van voll. herz. editie van Leidschendam/Leuven: Biblion/Davidsfonds/Infodok. ISBN Kosten: euro Diversen (verplicht) : Recente (vak)artikelen op Sharepoint Boek (aanbevolen) : Helge Bonset (2010). Nederlands in de onderbouw. Vijfde, herziene druk. Amsterdam: Coutinho. ISBN Kosten: ca. 33,50 euro Diversen (verplicht) : De drie verplichte leestitels zullen in de cursushandleiding worden vermeld. Kosten: euro per titel (papier; als e-book ook mogelijk en dan goedkoper) 2.5 Workload Contactduur (uren): 42

6 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 98 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Kritisch denken Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PKRIDEN Cursusnaam Kritisch denken 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Thinking 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Zuurmond (tel. 7518) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 14 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numeriek 1 decimalen 5, toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze module staat de training in argumentatievaardigheden en mediawijsheid centraal. Studenten zullen argumentatieve teksten, reclame en propaganda leren analyseren en beoordelen. De betrouwbaarheid van conclusies en informatiebronnen wordt daarbij ook beoordeeld. De analyse zal vertaald worden in argumentatieschema s die studenten leren maken met behulp van het programma Rationale. Studenten zullen deze argumentatieve vaardigheden niet alleen inzetten om te analyseren; zij zullen deze vaardigheden ook zelf in de praktijk brengen. Tijdens deze module produceert de student op basis van een argumentatieschema een betoog, dat een onderdeel vormt van het schrijfportfolio. Bovendien neemt de student deel aan een voorbereide discussie. 2.2 Cursus inhoud De module Kritisch denken is onderdeel van de vaardighedenlijn in het curriculum van de opleiding Nederlands. In het eerste jaar ligt het accent op de kennis en eigen vaardigheden van de student. Kennis van argumentatie wordt gekoppeld aan schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, alsmede aan kijk- en luistervaardigheid. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: 3 Leerdoelen kennisbasis Nederlands: 1. De student kan leesstrategieën inzetten: vaststellen van leesdoel, kiezen van adequate strategie zoals oriënterend, globaal, intensief en kritisch lezen; herkenning van tekstverbanden en tekststructuren (3.2.3); 2. De student kan het verschil tussen feiten en meningen herkennen en benoemen (3.2.4); 3. De student kan argumentatiestructuren herkennen en waarderen (3.2.5); 4. De student kan drogredenen herkennen en correct benoemen (3.2.5); 5. De student is mediawijs: de student kan bronnen zoeken, correct omgaan met bronnen, bronnen beoordelen op betrouwbaarheid, reclame en propaganda herkennen (3.4 / 4.1 / 4.2); 6. De student is de hoogte van kenmerken van verkoopgesprekken en kan een verkoopgesprek voeren (5.1); 7. De student is de hoogte van kenmerken van een discussie en kan deelnemen aan een discussie (5.1 / 5.2); 8. De student is de hoogte van kenmerken van een betoog, kan een betoog van een medestudent van feedback voorzien en kan zelf op basis van een argumentatieschema een betoog schrijven (6.1 / 6.2). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 55 (Totaal kosten twee verplichte titels en softwareprogramma.) Materiaal: Boek (verplicht) : Braas, C., Van der Geest, E. en De Schepper, A. (2006). Taaltopics. Argumenteren. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers Boek (verplicht) : Heerink, M. en Rijnboutt, J. (2014). Argumenteren. Amsterdam: Pearson Education Benelux Diversen (verplicht) : Softwareprogramma Rationale te downloaden via Surfspot.nl of gratis te gebruiken via Rationaleonline.com 2.5 Workload Contactduur (uren): 42

9 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

10 Titel Opleidingsvariant Poëzie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PPOEZIE Cursusnaam Poëzie 1.3 Cursusnaam in Engels Poetry 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: CIA Breukink-Prosper Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht 14 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus wordt gewerkt met zowel gedichten voor volwassenen als voor de jeugd: - de docent-in-opleiding verhoogt zijn eigen literaire competentie en leert een variatie aan poëtische teksten kennen - de student leert voor zijn leerlingen een verantwoorde tekstkeus maken - de student krijgt zicht op de mogelijkheden die poëzie leerlingen biedt om zich zelf te ontwikkelen. De cursus is daarom opgezet als een eerste kennismaking met de Nederlandse jeugd- en volwassenpoëzie, waarbij de nadruk ligt op gedichten van na De studenten leren aan de hand van primaire teksten een veelgebruikt analysemodel voor gedichten hanteren. Daarnaast leren zij poëzietechnische termen kennen en hanteren als middel tot een groter begrip van gedichten. In de cursus wordt nadrukkelijk gebruikgemaakt van en gerelateerd aan de mogelijkheden die juist poëzie biedt om tegemoet te komen aan menselijke emoties, creativiteit en verbeeldingskracht. De voordracht, de visualisatie van gedichten, bijv. op het internet, en diverse didactische toepassingsmogelijkheden maken deel uit van de kennismaking met poëzie. De studenten stellen een dossier samen dat bestaat uit didactische opdrachten en analyseopdrachten. 2.2 Cursus inhoud Doelstellingen/competenties: De student heeft zijn literaire competentie op het gebied van poëzie uitgebreid en geactualiseerd. De student kan deze competentie inzetten t.b.v. het ontwikkelen van lesmateriaal en kan dit verantwoorden vanuit de theorie. Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: analyseren, interpreteren en waarderen van poëtische teksten; het werken met poëzie in de schoolpraktijk. Werkvormen: werkcollege, groepswerk, zelfstudie. De student maakt een dossier, waarin een aantal individuele en samenwerkingsopdrachten worden uitgewerkt, die betrekking hebben op zowel de literaire competentie van de student zelf als op de ontwikkeling van zijn didactische handelingsrepertoire met betrekking tot poëzie. Toetsen en beoordelingscriteria: Schriftelijk tentamen waarin de student theorie van analyseren, interpreteren en waarderen van poëzie toepast. De beoordeling van het tentamen vormt het eindcijfer voor de cursus. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SBL 3, 4, 5 en 7 Kennisbasis: Kennisbasis Nederlands domein 9 en Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Syllabus Dichter bij Poëzie Diversen (verplicht) : Actuele jeugd- en adolescentenpoëzie Diversen (verplicht) : Relevante en actuele achtergrondliteratuur Diversen (verplicht) : Relevante websites 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140

12 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Schrijfvaardigheid 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PSCHRYF Cursusnaam Schrijfvaardigheid Cursusnaam in Engels Writing Proficiency Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AL Spaan (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Groepswerk niet verplicht 14 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Inhoud: eigen vaardigheid spelling, formuleren/stijl, interpunctie, samenvatten, zakelijk schrijven. Ook: schrijfproces, bouwplannen uit Steehouder en introductie feedback geven, gekoppeld aan instructie uiteenzetting. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De module Schrijfvaardigheid 1 is onderdeel van de vaardighedenlijn in het curriculum van de opleiding Nederlands. Het zwaartepunt in deze cursus ligt op het leren kennen, ontwikkelen, oefenen en leren beheersen van basis(taal)vaardigheden, met het oog op het aanleren van deze vaardigheden in de lespraktijk en het toepassen van deze vaardigheden in je eigen studie. Je werkt in deze cursus, op basis van diagnostische toetsen, aan vaardigheden als samenvatten, spellen, formuleren en correct omgaan met bronnen. Bovendien begin je in deze cursus aan je schrijfportfolio, waarin je je schrijfproducten opslaat. Doelstellingen/competenties: In het eerste jaar ligt het accent op de eigen kennis en vaardigheden van de student. Kennis van de formele aspecten heeft tot doel de taalvaardigheid van de studenten te vergroten. Kennis: de student heeft kennis van de formele aspecten van de Nederlandse taal in het bijzonder ook van bouwplannen en schrijfplannen; de student kent de aspecten van communicatie: referentieel, appelerend, expressief en relationeel. de student kent de communicatiedoelen. de student kent de verschillende vaste structuren van teksten (probleemstructuur, maatregelstructuur, evaluatiestructuur, handelingsstructuur, onderzoeksstructuur) de student kent de regels voor het geven van feedback. Toepassing: de student kan de formele regels van de Nederlandse taal toepassen in diverse schrijfproducten; de student kan schrijf- en bouwplannen maken en deze gebruiken ten dienste van het schrijven van een uiteenzetting. de student kan feedback geven en op basis van feedback van anderen de eigen uiteenzetting verbeteren. Inzicht: de student krijgt inzicht in eigen vaardigheden en deficiënties. Toetsen en beoordelingscriteria: Schriftelijk tentamen: gedocumenteerd schrijven: ter plekke schrijven van uiteenzetting n.a.v. vooraf geselecteerd materiaal. Formatief schrijfportfolio: inleiding, sollicitatiebrief, uiteenzetting, zakelijke correspondentie zoals s, reflectieverslag over spelling, stijl en interpunctie en de schrijfproducten op basis van feedback van medestudenten. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de herkansingsweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: Competentie 3, en 7 Kennisbasis: Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Pak, D. (2013). Vlekkeloos Nederlands, Spelling en Stijl Compleet, Taalniveau 4F. (8e ed.). Den Haag: Pak Uitgeverij. ISBN Boek (verplicht) : Steehouder, M., Jansen, C., & e.a. (2012). Leren communiceren (6e editie). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff bv.

15 Boek (verplicht) : Bonset, H., & De Vries, H. (2009). Talige startcompetenties Hoger Onderwijs. SLO. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Taalanalyse 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PTAAL Cursusnaam Taalanalyse Cursusnaam in Engels Linguistic analysis Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Wijnands (tel. 7436) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 14 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij de cursus Taalanalyse 1 maken de studenten kennis met taalkunde. De belangrijkste begrippen uit de traditionele grammatica (het taalkundig en redekundig ontleden) komen aan de orde, waarbij de nadruk ligt op de eigen vaardigheid in het ontleden. Daarnaast biedt de cursus een inleiding in onderwerpen uit de algemene en toegepaste taalwetenschappen. De cursus Taalanalyse 1 behoort tot de leerlijn taalkunde, waartoe ook de cursussen Taalvariatie en taalverandering (jaar 1), Taalanalyse 2 (jaar 2), en Taalcriticus (jaar 3) behoren. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten De leerstof bestaat uit onderwerpen uit de traditionele grammatica (de belangrijkste onderwerpen van het redekundig ontleden en een gedeelte van de begrippen van het taalkundig ontleden) en de algemene (ATW) en toegepaste taalwetenschap (TTW). Bij de ATW en TTW gaat het onder andere om de onderwerpen taal, taalvermogen, taalverwerving, enkelvoudige zinnen, woordenschat en spreken en verstaan. De studenten maken zich de leerstof eigen door deelname aan de (hoor- en werk-)colleges en door zelfstudie. Doelstellingen/competenties De studenten hebben kennis van De basisbegrippen van de algemene taalwetenschap en de toegepaste taalwetenschap: zij kunnen een definitie/ omschrijving geven van de basisbegrippen met betrekking tot het verschijnsel taal en het menselijk taalvermogen, eerste en tweede taalverwerving, woordgroepenleer, enkelvoudige zinnen, woordenschat, fonetiek/ en fonologie. De studenten hebben inzicht in de basis van de fonetiek en fonologie en de klankstructuur van het Nederlands; fonemen, het begrip distinctiviteit en het proces van assimilatie; de basisbegrippen van de syntaxis in de algemene taalwetenschap; het verschijnsel taal en het menselijk taalvermogen. taalverwerving; De studenten kunnen de conventies aangaande fonetische transcriptie toepassen op Nederlandse spraak. De studenten zijn in staat tot analyse van een enkelvoudige zin in redekundige begrippen, met uitzondering van het oorzakelijk voorwerp en de bepaling van gesteldheid; een enkelvoudige zin in de taalkundige begrippen zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, werkwoord (inclusief ondersoorten), voorzetsel, bijwoord, telwoord (inclusief ondersoorten) en persoonlijk, bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord Legitimering De cursus sluit aan bij SBL-competentie 3. Kennisbasis De cursus sluit aan bij domein 7.1, 7.2, en 8.1 van de kennisbasis Nederlands voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs. Toetsen en beoordelingscriteria De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen in de toetsweek. Studenten zijn voor de cursus geslaagd als ze ten minste een 5,5 voor de toets hebben gehaald. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Taal en taalwetenschap, ISBN: , Baker, A, Don, J en Hengeveld, K. (Reds.), 2e herziene druk (2013), New York, NY: Wiley-Blackwell Boek (verplicht) : Praktische cursus zinsontleding, ISBN , Klein, M. & Toorn, M. van den, 7e druk (2011). Groningen/Houten: Noordhoff.

18 Diversen (verplicht) : Overige materialen, zoals de cursushandleiding en hand-outs, worden te zijner tijd via sharepoint beschikbaar gesteld. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Taalvariatie en taalverandering Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PTAALVAR Cursusnaam Taalvariatie en taalverandering 1.3 Cursusnaam in Engels Language Variation and Language Change 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: ANM van der Meer (tel. 9308) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 14 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus Taalvariatie en taalverandering (TVTV)behoort tot de leerlijn taalkunde, waartoe ook de cursussen Taalanalyse 1 (jaar 1), Taalanalyse 2 (jaar 2) en Taalcriticus (jaar 3) behoren. Na de inleiding in de algemene taalwetenschappen in de cursus Taalanalyse 1, maken de studenten bij TVTV kennis met het terrein van de sociolinguïstiek en taalverandering. Studenten bestuderen de geschiedenis van het Nederlands en raken zo op de hoogte van taalkundige veranderingen in het Nederlands van de middeleeuwen tot nu en van (mogelijke) veranderingen die zich op dit moment voordoen. Zij kunnen historische, sociologische of politieke verklaringen daarvoor geven. Door de kennismaking met het vakgebied van de sociolinguïstiek hebben studenten enige kennis van verschillende variëteiten van het Nederlands. Daarnaast verwerven zij kennis van meertalige taalgemeenschappen en van tweedetaalverwerving. De studenten interviewen een volwassen NT2-verwerver, brengen taalkundige verschillen tussen het Nederlands en een andere taal in kaart en krijgen meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op het proces van tweedetaalverwerving. Op grond van de verworven kennis en inzichten zijn studenten in staat om lesideeën over taalbeschouwelijke onderwerpen te genereren voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en mbo. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten In de cursus Taalvariatie en taalverandering maakt de student kennis met het vakgebied van de sociolinguïstiek, tweedetaalverwerving en de geschiedenis van het Nederlands. Tijdens de colleges wordt theoretische leerstof toegelicht en besproken. Studenten bestuderen literatuur en maken opdrachten. Ze bestuderen veranderingen in het Nederlands vanaf de middeleeuwen tot nu. Ook komt de NT2-verwerving aan bod en de invloed van meertaligheid op het ontstaan van nieuwe taalvariëteiten en mogelijke veranderingen van het Nederlands. Alle leeractiviteiten hebben als doel de studenten uit te rusten met kennis over taalvariatie en taalverandering. Tijdens de colleges worden gemaakte opdrachten (groepsgewijs) besproken en eventueel van feedback voorzien. Daarnaast delen studenten hun bevindingen middels korte presentaties tijdens de colleges. Doelstellingen/competenties De studenten hebben kennis van en inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen talen: taaluniversalia, taalfamilies, taal en dialect, tweetaligheid; taalvariatie: regionale en sociale taalvariatie (groepstalen en jongerentalen); de begrippen categoriale en variabele regels bij taalvariatie; de geschiedenis van het Nederlands; tweedetaalverwerving. De studenten kunnen toepassen... voor het v.o. en mbo geschikte taalbeschouwingsonderwerpen in de vorm van uitgewerkte lesideeën; kennis over regionale en sociale taalvariatie, zoals jongerentaal en groepstalen; kennis van eerste- en tweedetaalverwerving en de fasen in de taalverwerving. De studenten zijn in staat tot analyse van... attitudes t.a.v. taalverandering taalgeschiedenis (op hoofdkenmerken) taalgebruik van NT2 ers (interview) De studenten kunnen (synthese) onderwerpen zoals jongerentaal en dialecten vertalen naar ideeën voor taalbeschouwingslessen. De studenten zijn in staat tot evaluatie van... attitudes ten aanzien van taalverandering. Toetsen en beoordelingscriteria De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen en een dossier waarbij de schriftelijke toets voor 65% en de het dossier voor 35% meeweegt voor het eindresultaat. De toets wordt afgenomen in de toetsweek. Studenten zijn voor de cursus geslaagd als ze zowel voor voor de toets als het dossier ten minste een 5,5 hebben gehaald. Het dossier bevat een aantal opdrachten, waaronder een interview met een volwassen NT2-verwerver en een uiteenzetting over meertaligheid. Het dossier is voldoende als alle opdrachten minimaal als voldoende zijn beoordeeld. Voor het dossier geldt naast de formele eisen een aantal aanvullende criteria die specifiek bij de afzonderlijke opdrachten horen. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering

21 De cursus sluit aan bij SBL-competenties 3 en 7. Kennisbasis De cursus sluit aan bij domein 8.1, 8.2 en 8.4 van de kennisbasis Nederlands voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De studenten beschikken over kennis van de begrippen uit de algemene taalwetenschap uit de cursus Taalanalyse Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Baker, A., Don., J en Hengeveld, K. (Reds.). (2012). Taal en taalwetenschap (2e editie). New York, NY: Wiley-Blackwell. Boek (verplicht) : Appel, R. & Vermeer A. (1996). Tweede-taalverwerving en Tweede-taalonderwijs (2e druk). Bussum: Coutinho. (Hoofdstuk 1 t/m 3) Boek (verplicht) : Horst, J., van der & Marschall, F. (2000). Korte geschiedenis van de Nederlandse taal (4e herziene druk). Den Haag: SDU. Diversen (verplicht) : Overige materialen, zoals de cursushandleiding, enkele artikelen en hand-outs, worden te zijner tijd via sharepoint beschikbaar gesteld. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

22 Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP Cursusnaam Beroep Cursusnaam in Engels profession Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.9 Contactpersoon SW Janzing Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 WERKCOLLEGE niet verplicht 2 maal per week 1680 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Alfanumeriek en numeriek voor IA 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De belangrijkste taak van een docent is lesgeven in een schoolorganisatie. Om een les/onderwijsactiviteit goed te laten verlopen is het van belang dat deze goed voorbereid en uitgevoerd wordt. Ter afsluiting van de les is het van belang dat er geëvalueerd wordt welke leerresultaten er zijn behaald. In deze cursus maakt de student kennis met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een les. Ook wordt er ingegaan op de rollen van de docent en begeleiden van het leerproces bij de leerlingen. Er wordt kennisgemaakt met de (mogelijk) toekomstige werkvelden; het voortgezet onderwijs en het beroepsgericht onderwijs. De student krijgt training in zaken als presentatie, stemgebruik, houding en orde houden. Daarnaast wordt in deze module gestart met de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van studenten. De student verwerft basale informatievaardigheden en leert observeren met een bestaand observatie-instrument. Aan het einde van de cursus zal formatief getoetst worden of de student het taalniveau 3F beheerst. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de blended leeromgeving: dit wordt vormgegeven door middel van werkcolleges, hoorcolleges of weblectures, samenwerken binnen leerteams en de HUbl site. Informatie over de inhoud van de cursus, de materialen en de werkwijze is te vinden op de HUbl site. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes De student: 1. beschrijft vanuit zijn rol als toekomstig docent, zijn visie op het begeleiden van het leerproces van zijn toekomstige leerlingen, 2. onderzoekt zijn (mogelijk) toekomstige werkveld en onderkent zijn pedagogisch/didactische taken binnen het VO en Beroepsonderwijs, 3. verwerkt de verschillende onderdelen van het model didactische analyse (beginsituatie, leerdoelen, leerstof, leeractiviteiten, leermiddelen en evaluatie) in een lesplan en verantwoordt alle gemaakte keuzes vanuit de verplichte literatuur, 4. voert een les(onderdeel) uit waarbij hij de uitgangspunten van effectief klassenmanagement toepast, 5. voert een les(onderdeel) uit waarbij de uitgangspunten van directe instructie worden toegepast, 6. voert op de gevraagde methodische en kritische wijze een eenvoudig observatieonderzoek uit, 7. zoekt en vindt in een sterk gestructureerde context Nederlandstalige vakliteratuur waarmee een gegeven onderzoeksvraag beantwoord kan worden en verwerkt dit in de vorm van een eigen geschreven rapportage. In beroep 1 wordt ook aandacht besteed aan de taalvaardigheid van de student. Door middel van formatieve feedback en toetsing krijgt de student zicht op het eigen niveau van schrijven. Indien dit lager is dan minimaal 3F niveau wordt van de student verwacht dit gedurende de propedeuse zelfstandig bij te werken. Leeractiviteiten Deze module wordt aangeboden in de vorm van blended learning. Blended learning is een onderwijsvorm waarbij studenten leren door de combinatie van face-to-face bijeenkomsten, een digitale leeromgeving, leren in een leerteam en leren op de werkplek. Vakinhoud, vakdidactiek en algemene didactiek worden hierbij gekoppeld aan de mogelijkheden van de technologie. De student krijgt hoor- en werkcolleges waarin de bovenstaande doelen behaald worden. Er is in de werkcolleges speciale aandacht voor het trainen en oefenen van een aantal basale docentvaardigheden zoals houding, stemgebruik en presenteren. Thema: Leren Als docent ben je verantwoordelijk voor het leerproces bij je leerlingen. Wat is leren en hoe kun je je leerlingen daarbij begeleiden? Binnen dit thema ontwikkelt de student zijn visie over leren en en zijn visie over zijn toekomstige pedagogische en didactische rol als docent.

24 Thema: Lesvoorbereiding Binnen dit thema staat het belang en het nut van een lesvoorbereiding centraal. De student ontwikkelt de vaardigheden ten aanzien van een goede lesvoorbereiding. Dit resulteert in het beschrijven van een lesplan waarin de beginsituatie, leerdoelen, werkvormen en directe instructie zijn weergegeven. Thema: Het uitvoeren van een les (onderdeel) Het geven van een les vereist het toepassen van kennis en verschillende vaardigheden door de docent. De bijeenkomsten van deze cursus zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van het lesgeven. De volgende items komen tijdens de trainingen aan bod: houding, leerklimaat, rollen van de leraar, lesorganisatie, klassenmanagement, directe instructie, werkvormen, activeren, begeleiden en motiveren van leerlingen, controleren en evalueren van leerdoelen. Thema: Het Nederlandse onderwijssysteem: VO/ Beroepsonderwijs De student doet kennis op over de (toekomstige) werkplek: het Nederlandse onderwijssysteem. Het betreft de hele breedte van het tweedegraadsgebied: algemeen voortgezet onderwijs (AVO) en het beroepsonderwijs (VMBO/MBO). Thema: Onderzoekend vermogen Binnen de leerlijn Beroep ontwikkelt de student zijn onderzoekend vermogen. Tijdens deze fase komt het uitvoeren van een voor gestructureerd observatieonderzoek aan bod. Dit observatieonderzoek is gericht op het lesgeven door (toekomstige) leraren. De observaties vinden plaats tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de eerste basale kennis wat betreft informatievaardigheden. De student leert in een gestructureerde context om Nederlandstalige literatuur te zoeken met behulp van zoekmachines om daarmee een gegeven onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Deze literatuur wordt verwerkt in een inleiding rondom het Nederlandse onderwijssysteem. Vaardigheden: 1. Het maken van een lesvoorbereiding 2. Het uitvoeren van een (les)onderdeel waarbij de volgende vaardigheden centraal staan: spreekvaardigheid, het geven van uitleg/instructie, het gebruik van onderwijsleermiddelen, het begeleiden van gesprekken in de groep, orde houden, lesorganisatie en het evalueren van leerresultaten. 3. Observeren. 4. Informatievaardigheid 5. Schrijfvaardigheid op minimaal 3F niveau Toetsen en beoordelingscriteria De cursus wordt afgesloten door middel van een dossier. Het dossier bestaat uit: a) Een inleiding waarin de student vanuit zijn rol als toekomstig docent, zijn visie op het begeleiden van het leerproces van zijn toekomstige leerlingen beschrijft en zijn (mogelijk) toekomstige werkveld onderzoekt. b) Een lesplan, aangevuld met toelichting en onderbouwing van de gemaakte keuzes. c) Een terugblik op de gegeven les en de leerwinst, inclusief feedback aan de hand van het observatieonderzoek en verantwoord vanuit de literatuur. Het dossier wordt beoordeeld op basis van een rubric (zie studiehandleiding) en moet ingeleverd worden binnen WinVision. Het dossier dient ten minste te worden afgesloten met een 5,5. 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Kennisbasis SBL-competenties: 1,2,3,4 en 7 Competentie 8 Generieke kennisbasis: 1.1 Het concept leren 1.2 Visies op leren 1.4 Leerling kenmerken 2.1 Didactische analyse 2.2 Leerdoelen en instructiemodellen

25 2.3 Vormgeven van leerprocessen 3.1 Communicatiemodellen 3.3 Groepsdynamica 6.1 Werken aan eigen professionele ontwikkeling 6.2 Praktijkonderzoek 7.1 Nederlandse Onderwijssysteem Addendum kennisbasis ICT: 3.1 Informatievaardigheden Addendum kennisbasis beroepsgericht onderwijs: 6.1 Werken aan eigen professionele ontwikkeling 7.1 Nederlandse Onderwijssysteem 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Ettekoven,S & Hooiveld, J.(2015). Leren en onderwijzen. Groningen/Houten: Noordhoff Boek (verplicht) : Slooter, M. (2010). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS. Boek (verplicht) : Donk, C. van der & Lanen, B. van (2013). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. Boek (verplicht) : Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onder-zoeksrapportage. Bussum: Coutinho. Boek (verplicht) : Gruwel-Brand, S. & Wopereins, I. (2010). Word informatievaardig! Groningen: Noordhoff. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 98 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

26 Titel Beroep 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP Cursusnaam Beroep Cursusnaam in Engels profession Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: CA Schouten (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 3360 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 98 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving In deze module leert de student over de ontwikkeling van de mens tijdens de adolescentie (10-22 jaar). In deze periode ontwikkelt iemand zijn vermogen om emoties en impulsen te controleren, verwerft autonomie ten opzichte van ouders en leeftijdsgenoten, is er een toenemend inlevingsvermogen in de ander en een toenemend gevoel van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Kortom, iemand verwerft zich in deze periode een eigen identiteit. We besteden aandacht aan diverse aspecten van adolescentieontwikkeling. Wat gebeurt er biologisch, hoe ontwikkelt het brein zich? Wat speelt er op cognitief vlak? Hoe verloopt de psycho-sociale en morele ontwikkeling? Welke rol spelen het gezin, leeftijdsgenoten, de maatschappelijke en culturele context waarin een jongere groot wordt? Daarnaast staan we stil bij de verschillen die er zijn tussen leerlingen. Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes?welke verschillen spelen een rol bij adolescenten met verschillende achtergronden? De student leert in deze module de belangrijkste theorieën en modellen op deze gebieden kennen. In de module hebben we ook oog voor de wijze waarop een docent om kan gaan met deze diversiteit bij en tussen leerlingen. Daarbij is de eigen inbreng van de docent van belang: vanuit welke grondhouding geeft hij invulling aan zijn rol als docent? Welke vaardigheden zet hij in bij de interactie met zijn leerlingen? Op welke wijze weet hij aan te sluiten bij de ontwikkeling van zijn leerlingen, en wat draagt hij bij aan een prettig klasklimaat? 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes De student kan. 1. vanuit diverse actuele bronnen (film, literatuur, onderzoeksgegevens, etc.) een beeld geven van de diversiteit in gedrag en belevenissen van adolescenten in de vorm van een adolescentenportret. 2. gedrag van adolescenten analyseren aan de hand van de belangrijkste kennis en theoreën rondom de cognitieve, morele, seksuele, biologische en persoonlijkheidsdanwel identiteits-ontwikkeling. 3. de invloed van verschillende ecologische systemen, zoals genoemd in de theorie van Bronfenbrenner, op het gedrag van adolescenten omschrijven. 4. omschrijven hoe docenten in hun interactie met leerlingen rekening kunnen houden met verschillende aspecten van de ontwikkeling van de adolescent. 5. omschrijven hoe de verschillende egoposities uit de transactionele analyse een rol kunnen spelen bij de interactie tussen docent en leerling. 6. voorbeelden geven hoe je als docent rekening kan houden met de implicaties van de ontwikkeling van adolescenten bij het creëren van een positief leerklimaat. 7. op methodische wijze een eenvoudig onderzoek met behulp van interviews uitvoeren naar de belevingswereld van jongeren in het onderwijs. 8. in een gesprek met een adolescent zorgdragen voor veiligheid door het gesprek op een prettige wijze in te leiden, duidelijkheid te geven omtrent het gebruik van opgedane informatie en een open houding aan te nemen. 9. in een gesprek de adolescent openheid bij de adolescent bevorderen door vaardigheden toe te passen als valideren, actief luisteren, open vragen stellen, doorvragen, aansluiten bij (de bewoordingen van) de leerling en samenvatten. 10. Nederlandse vakliteratuur zoeken en vinden in de context van een eenvoudig onderzoek naar de belevingswereld van jongeren 11. een adolescentenportret schrijven dat qua leesbaarheid, spelling, interpunctie en grammatica voldoet aan 4F niveau. Leeractiviteiten Deze module wordt aangeboden in de vorm van blended learning. Blended learning is een onderwijsvorm waarbij studenten leren door de combinatie van face-to-face bijeenkomsten, een digitale leeromgeving, leren in een leerteam en leren op de werkplek. Vakinhoud, vakdidactiek en algemene didactiek worden hierbij gekoppeld aan de mogelijkheden van de technologie. Je krijgt 2 uur in de week een werkcollege waarin je de stof verwerkt en leert toepassen op casussen. De volgende thema s komen aan bod:

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Nederlands Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Nederlands Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Nederlands Voltijd 2017-2018 Titel Didactiek 1 Collegejaar 2017-2018 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 Cursusnaam Didactiek 1 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-PFACHD1-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 1: Einführung in die

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Differentiëren en integreren basis

Differentiëren en integreren basis Titel Opleidingsvariant Differentiëren en integreren basis Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAWI-PANDIFB-12 1.2 Cursusnaam Analyse: differentiëren en integreren

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actieve aarde Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-PACTIEF-14 1.2 Cursusnaam Actieve aarde 1.3 Cursusnaam in Engels Active Earth 1.4 Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE 2014-2015 1/279 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 40

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Orientatie op geschiedenis A Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-16 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP1-15 1.2 Cursusnaam Beroep 1 1.3 Cursusnaam in Engels profession 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actualités Littéraires Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-MACTLIT-13 1.2 Cursusnaam Actualités Littéraires 1.3 Cursusnaam in Engels Today

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK. Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER /356

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK. Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER /356 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR TECHNIEK Ad ONDERWIJSONDERSTEUNER 2014-2015 1/356 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Spaans Voltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Beroep 3 leerprocessen Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 1A Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-PCOMP1A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 1A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Engels jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Engels jaar 2... 32 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Master (NL) - Nederlands Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Master (NL) - Nederlands Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Master 2017-2018 (NL) - Nederlands Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Argumenteren Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm Werkcollege

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Chemie van het leven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OABI-PCHEMIE-12 1.2 Cursusnaam Chemie van het leven 1.3 Cursusnaam in Engels The chemistry

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actieve aarde Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-PACTIEF-14 1.2 Cursusnaam Actieve aarde 1.3 Cursusnaam in Engels Active Earth 1.4 Aantal

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Propedeusejaar Ad Schrijftolk Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Schrijftolken Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDA-NGTAST-13 1.2 Cursusnaam Taalvaardigheid

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie