Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Afstudeerberoepsproduct 1"

Transcriptie

1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct Cursusnaam in Engels Professional product Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse 0 maal per niet verplicht werkvormen week 0 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Numeriek 1 bij aanvangsblok CONTINUE: Beroepsproduct 5, decimalen. blok CONTINUE

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten werken aan een vakinhoudelijke opdracht van een school die nuttig is voor ontwikkelingen binnen de school. Bij het handelen als (aankomend) professional staat het volgende centraal: - systematisch (onderzoeksmatig) leren werken; - samenwerken met collega s; - omgaan met een opdrachtgever; - werken met deadlines; - zelfstandige kennisverwerving door verdieping in de achtergronden van de opdracht; - creatief denken. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De student maakt een vakinhoudelijk beroepsproduct voor de schoolpraktijk, passend bij ontwikkelingen in een school en in opdracht van een school. De student verwerft daartoe, in samenspraak met een school een opdracht, of de student kiest een opdracht van een opdrachtgever uit de projectenbank Het accent van het afstudeerberoepsproduct1 ligt op het toepassen van de vakdidactische kennis door middel van bijvoorbeeld het ontwikkelen van lesmateriaal. Het afstudeerberoepsproduct start met een oriëntatie en uitwerking van de opdracht, hetgeen wordt vastgelegd in het startcontract en het startdocument. Dit moet zijn goedgekeurd door de Studie- en Werk begeleider en de opdrachtgever vanuit de school alvorens tot de ontwikkeling van het afstudeerberoepsproduct kan worden overgegaan. Het plan wordt uitgewerkt tot een product dat ter beoordeling wordt aangeboden aan de opdrachtgever. Daarnaast zorgt de student voor overdracht van het product aan betrokken partijen op de school. In een procesverslag verantwoordt de student de gevolgde werkwijze. Doelstellingen: De student is in staat om relevante aspecten van de competenties en de kennisbasis van het vakgebied toe te passen in de ontwikkeling van een beroepsproduct. Toetsen en beoordelingscriteria: De opdrachtgever formuleert de eisen waaraan het product moet voldoen. De begeleider van Instituut Archimedes beoordeelt of de gestelde eisen passend zijn en formuleert, zo nodig aanvullende eisen. Dit wordt opgenomen in het startdocument. Afstudeerberoepsproduct 1 is vakinhoudelijk van aard en bevat een vakdidactisch element. Het product, de beoordeling door de opdrachtgever en de beschrijving van de totstandkoming ervan (proces) wordt vastgelegd in een dossier. Dit dossier wordt beoordeeld door de SWB. Indien de SWB niet van het vak is, dan wordt er beoordeeld door een vakdocent van IA.. De student verzamelt het startcontract, het startdocument, het product, de beoordeling van de opdrachtgever en het procesverslag in één dossier en legt dit voor aan de begeleider van Archimedes, die hierover de eindbeoordeling vaststelt. De exacte beoordelingseisen zijn te vinden in de studiehandleiding. Legitimering: SBL: 3,4,5,6 en 7 Dublin Descriptoren:Oordeelsvorming + Communicatie Generieke Kennisbasis:Domein 6 (praktijkonderzoek, ontwikkeling en innovatie).

3 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 35 (schatting kosten verplichte literatuur) Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiehandleiding Beroepsproducten (aangeleverd door de opleiding) Boek (verplicht) : Van der Donk, C. en Van Lanen, B Praktijkonderzoek in de school. Bussum. Coutinho Boek (aanbevolen) : Zitter, C. (2010). Sámen werkt het! De theorie en praktijk van professioneel samenwerken in het onderwijs. Amersfoort: CPS. 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Afstudeerberoepsproduct 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct Cursusnaam in Engels Professional product Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 0 maal per week 0 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? beroepsproduct Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE:. blok CONTINUE

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten werken aan een opdracht van een school die nuttig is voor ontwikkelingen binnen de school. Bij het handelen als (aankomend) professional staat centraal: - systematisch (onderzoeksmatig) leren werken; - samenwerken met collega s; - omgaan met een opdrachtgever; - werken met deadlines; - zelfstandige kennisverwerving door verdieping in de achtergronden van de opdracht; - creatief denken. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De student maakt een vakoverstijgend afstudeerberoepsproduct voor de schoolpraktijk, passend bij ontwikkelingen in een school en in opdracht van een school. De student verwerft daartoe in samenspraak met een school een opdracht of de student kiest een opdracht van een opdrachtgever uit de projectenbank. Het accent van het afstudeerberoepsproduct2 ligt op het toepassen van de vakoverstijgende kennis in de onderwijspraktijk. Het afstudeerberoepsproduct start met een oriëntatie en uitwerking van de opdracht, hetgeen wordt vastgelegd in het startcontract en het startdocument. Dit plan moet zijn goedgekeurd door de Studie- en Werk begeleider en de opdrachtgever van de school alvorens tot de ontwikkeling van het afstudeerberoepsproduct2 kan worden overgegaan. Het plan wordt uitgewerkt tot een product dat ter beoordeling wordt aangeboden aan de opdrachtgever. Daarnaast zorgt de student voor overdracht van het product aan betrokken partijen op de school. In een procesverslag verantwoordt de student de gevolgde werkwijze. De student werkt voor het grootste deel zelfstandig aan het afstudeerberoepsproduct Doelstellingen: De student is in staat om relevante aspecten van de SBL-competenties en de generieke kennisbasis toe te passen in de ontwikkeling van een beroepsproduct. Toetsen en beoordelingscriteria: De opdrachtgever formuleert de eisen waaraan het product moet voldoen. De begeleider van Instituut Archimedes beoordeelt of de gestelde eisen passend zijn en formuleert, zo nodig, aanvullende eisen. Dit wordt opgenomen in het startdocument. Afstudeerberoepsproduct 2 is vakoverstijgend van aard en bevat een onderwijskundig element. Het product, de beoordeling door de opdrachtgever en de beschrijving van de totstandkoming ervan (proces) wordt vastgelegd in een dossier. Dit dossier wordt beoordeeld door de SWB. De student verzamelt het startcontract, het startdocument, het product, de beoordeling van het product door de opdrachtgever en het procesverslag in één dossier en legt dit voor aan de SWB, die hierover de eindbeoordeling vaststelt. De beoordelingseisen van dit dossier zijn te vinden in de studiehandleiding. Legitimering: SBL: 4,5,6, en 7 Dublin Descriptoren:Oordeelsvorming + Communicatie Generieke Kennisbasis:Domein 6 (praktijkonderzoek, ontwikkeling en innovatie). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen

6 Kosten: EUR 35 (schatting kosten verplichte literatuur) Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiehandleiding Beroepsproducten (aangeleverd door de opleiding) Boek (verplicht) : Van der Donk, C. en Van Lanen, B Praktijkonderzoek in de school. Bussum. Coutinho Boek (aanbevolen) : Zitter, C. (2010). Sámen werkt het! De theorie en praktijk van professioneel samenwerken in het onderwijs. Amersfoort: CPS. 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Cultuur en Taal Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-CULT&TL Cursusnaam Cultuur en Taal 1.3 Cursusnaam in Engels Culture and Language 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon GVJ Callenfels (tel. 9027) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok CONTINUE

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het werkveld van docenten in het voortgezet onderwijs en in het mbo is erg divers. Leerlingen hebben sterk uiteenlopende sociaal-culturele en economische achtergronden. De diversiteit in de samenleving stelt iedere dag weer nieuwe vragen aan het onderwijs en vooral aan de docent. Scholen hebben de taak de leerlingen bewust bekwaam op te leiden zodat zij straks deel kunnen nemen aan die bestaande pluriforme samenleving. De zoektocht naar een juiste aanpak is groot en professionaliteit op het terrein van diversiteit is binnen het onderwijs nog niet vanzelfsprekend. Tijdens deze cursus maakt de student kennis met verschillende aspecten binnen het domein diversiteit. De belangrijkste uitdagingen die onze pluriforme maatschappij met zich meebrengt voor het onderwijsveld komen aan de orde en de student wordt uitgedaagd om na te denken over de eigen attitude ten aanzien van diversiteit en wat adequaat pedagogisch-didactisch handelen in deze kan bijdragen aan het opleiden van leerlingen. Tevens maakt de student kennis met taalgericht vakonderwijs. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten De student volgt interactieve en activerende werkcolleges waarin de bovenstaande doelen behaald worden met het bestuderen van literatuur, bekijken van instructiefilmpjes, instructie van de docent, het maken van dossieropdrachten en diverse werkvormen waarbij zowel individueel als in groepen gewerkt wordt. Met name het denken en leren vanuit casuïstiek en praktijkvoorbeelden staat in deze module centraal. De volgende thema s komen aan bod: Burgerschap Cultuur Gender Seksuele diversiteit Migratiegeschiedenis Interculturele communicatie * Taalbeleid * Functiebeperking: doven en slechthorenden Doelstellingen/competenties De student kan beroepssituaties waarin diversiteit in brede zin een rol speelt, analyseren, uitleggen en beargumenteren met behulp van de concepten: cultuur, etnische diversiteit, talige diversiteit, gender, seksuele diversiteit, studeren met een functiebeperking. De student kan zijn eigen aannames, (voor)oordelen, waarden en normen onderkennen ten aanzien van (gedrag) van leerlingen en hun ouders met uiteenlopende achtergronden. De student heeft kennis van het begrip gender en de maatschappelijke consequenties daarvan. De student ontwikkelt vaardigheden en een visie hierop voor zijn eigen onderwijs. De student heeft kennis van seksualiteit als sociaal proces met aandacht voor aspecten als homoseksualiteit, biseksualiteit, transgender. Hij ontwikkelt vaardigheden en een visie hierop voor het eigen onderwijs. De student laat in de interactie met dove of slechthorende leerlingen een positieve houding zien t.o.v. de benodigde communicatievorm(en), en toont aan rekening te houden met de visualiteit van deze leerlingen. Toetsen en beoordelingscriteria: Dossier met daarin: - De uitgewerkte opdrachten uit de studiehandleiding - Een lessenserie over één van de thema s van de cursus Legitimering:

9 SBL- Competentie 1,2,6,7 Generieke Kennisbasis: 3.1 (communicatiemodellen), 9.1 (onderwijskansen), 9.2 (burgerschapsvorming), 9.3 (omgaan met diversiteit), 9.4 (culturen en levensbeschouwingen) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (verplicht) : Schermer, K. (2008), Interculturele samenwerking en communicatie. Groningen/ Houten, Wolters Noordhoff Diversen (aanbevolen) : Naast de verplichte literatuur lezen de studenten aanvullende literatuur (artikelen, hoofdstukken uit boeken, websites, enz.). 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

10 Titel Opleidingsvariant Didactiek en het leren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-DIDDOC Cursusnaam Didactiek en het leren 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Practicum verplicht 1 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag met lessenserie Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus komt de basis van het lesgeven en begeleiden van onderwijsactiviteiten aan de orde. We kijken naar de relatie tussen leraar en leerlingen in verschillende rollen. Ook is er aandacht voor het Nederlandse onderwijssysteem en voor (nieuwe) didactische principes. Daarnaast krijgt de student door verdieping in literatuur over leertheorieën inzicht in verschillende aspecten die direct gerelateerd zijn aan het leren. Deze aspecten zijn van belang voor het maken van didactische keuzes en het stimuleren van het leren van leerlingen door de docent. Tenslotte wordt er geoefend in het ontwerpen van een lesplan en het geven van een les. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De cursus bestaat uit twee delen: deel 1 is basis met algemene didactiek en een verdieping in leertheorieën, deel 2 is een verdieping gericht op didactische vaardigheden. De didactische basis wordt gelegd door werkcolleges van de docent, daarnaast geven de studenten interactieve minilessen aan elkaar. Tijdens en na uitvoering van de minilessen vindt training plaats op eigen leerdoelen en belangrijke aandachtspunten in het lesgeven. De minilessen worden ondersteund met literatuurstudie en interactieve colleges over algemeen didactischeen onderwijskundige thema s. In de verdieping is er aandacht voor leertheorieën, algemeen didactische concepten, toetstheorie en het ontwikkelen van een eigen onderwijsvisie. Daarbij is er aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen onderwijs in het (V)MBO en onderbouw HAVO/VWO. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals (werk)college, practica en training. Doelstellingen: De student: 1. Kan methodisch een les voorbereiden, uitvoeren en evalueren met aandacht voor leerstijlen, beginsituatie, leerdoelen en keuze voor werkvormen. Operationalisatie van doelstelling 1: Typen leerdoelen onderscheiden en leerdoelen formuleren De volgende werkvormen onderscheiden: directe instructie; onderwijsleergesprek; onder begeleiding zelfstandig laten werken, samenwerkingsvormen. Lesgeven en gebruik maken van een passende opbouw, taal die past bij de inhoud en de doelgroep, visuele ondersteuning en passende lichaamstaal. Uitleggen hoe competentie 1, 2 en 3 ingezet kan worden in het kader van klassenmanagement. Kan bij de les gebruik maken van ICT-middelen. De student: 2. Kan vanuit de leertheorieën over het leren van leerlingen didactische keuzes verantwoorden in de lesvoorbereiding Operationalisatie van doelstelling 2: Kan de behavioristische, cognitivistische en constructivistische visie op leren herkennen; Kan op basis van leerdoelen, leerling-kenmerken en beginsituatie een verantwoorde keuze voor de didactische werkvorm(en) maken; Kent de principes en leertheoretische achtergronden van bijvoorbeeld directe instructie en zelfstandig leren Kent de rol en het belang van toetsing in het voortgezet onderwijs en MBO. Toetsen en beoordelingscriteria: Verslag: een dossier met daarin een lessenserie en terugblik op de miniles met ontvangen feedback en leerwinst en een verantwoording vanuit de verplichte literatuur uit Geerts W. en Van Kralingen R. (2011). De specifieke opdracht en beoordelingscriteria zijn terug te vinden in de cursushandleiding. Legitimering: SBL- competenties: 1, 3, 4 en 7

12 Dublin descriptoren: Kennis en Inzicht + Toepassen van kennis en inzicht Generieke kennisbasis: domeinen 1 (leren in diverse contexten) en domein 2 (didactiek en leren) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Cursushandleiding Didactiek en het leren Boek (verplicht) : Geerts W. Van Kralingen R. (2011), Handboek voor leraren, Coutinho, Bussum Boek (aanbevolen) : Marzano, R. & Miedema, W. (2011). Leren in 5 dimensies. Assen: van Gorcum. Boek (aanbevolen) : Van der Heide, W. & Bijkerk, L (2006). Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen in de praktijk. Bohn Stafleu van Lochum. Boek (verplicht) : Slooter, M. (2010). De vijf rollen van de leraar. CPS Uitgeverij. Reader (verplicht) : Cursushandleiding, aangereikt vanuit de opleiding. 2.5 Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 98 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar De mentor/loopbaanbegeleider 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-MENTOR Cursusnaam De mentor/loopbaanbegeleider 1.3 Cursusnaam in Engels The mentor 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag groepswerk Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok CONTINUE Verslag individueel Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok CONTINUE

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Door literatuurstudie, werkcolleges, bestuderen van methodes, het maken van een lessenserie, het voeren van verschillende soorten gesprekken en het onderzoeken van de begeleiding op de werkplek, krijgt de student een goed beeld van taken, bevoegdheden, kennis en vaardigheden van de mentor / studieloopbaanbegeleider en mogelijke organisatievormen van het mentoraat / studieloopbaanbegeleiding in de praktijk. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus wordt gewerkt aan de volgende thema s die van belang zijn bij het werken als mentor/ studieloopbaanbegeleider in het V.O. en M.B.O: Mogelijke organisatiestructuren van zorg (1e-, 2e-, 3e-, lijnszorg) en schoolculturen. Taken, kennis, vaardigheden, bevoegdheden en professionele houding van de mentor/studieloopbaanbegeleider. Het begeleiden van groepen en individuele leerlingen/studenten bij het leren kiezen, leren leren, en leren leven. Groepsdynamica Kennismaken met lesmethodes en materialen en het ontwikkelen van lesmaterialen voor mentorlessen en studieloopbaanlessen. Mogelijke problematiek bij leerlingen (persoonlijke problemen, leer en ontwikkelingsstoonissen). Leren signaleren. Gesprekstypen, - technieken en - interventies. Geheimhoudingsproblematiek. Contacten met (allochtone) ouders: 10 minuten gesprekken. Praktijkonderzoek doen aan de hand van bovenstaande thema s. Studenten werken aan verschillende vaardigheden: gespreksvaardigheden, ontwerpvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, feedback leren geven en ontvangen, reflectie. Doelstellingen: De student kan na afloop van de cursus: taken, bevoegdheden, kennis, vaardigheden en de professionele houding van een mentor in het voortgezet onderwijs of (studie)loopbaanbegeleider in het middelbaar beroepsonderwijs benoemen, beschrijven en erop reflecteren. beschrijven hoe de 3 vakoverstijgende gebieden van het mentoraat (leren leren, leren kiezen, leren leven) praktisch ingevuld kunnen worden, met verwijzing naar literatuur en lesmethodes. verschillende gespreksmodellen en gesprekstypen benoemen en diverse gespreksvaardigheden toepassen. D.w.z. open en gesloten vragen stellen, interventies plegen en een gesprek openen en afsluiten op basis van de theorie over gesprektechnieken en gespreksinterventies. beschrijven welke acties een mentor/studieloopbaanbegeleider of leraar kan ondernemen om het groepsklimaat (leef- en leerklimaat) in de klas of in een groep te bevorderen. de verschillende rollen van ouders en school in de opvoeding beschrijven. beschrijven hoe de organisatie en de cultuur m.b.t. het mentoraat en de leerlingbegeleiding op de leerwerkplek is georganiseerd (1e-, 2e- en 3e lijnszorg) en welke functionarissen daarbij betrokken zijn. reflecteren op bovenstaande punten en dit verbinden aan de eigen competentieontwikkeling. Toetsen en beoordelingscriteria Er zijn 2 deeltoetsen: dossier deel A 50% (groepswerk) en dossier deel B 50% (individueel) Dossier A Profiel van de mentor / studieloopbaanbegeleider Het dossier bevat o.a.: - Taken, bevoegdheden en houding van de mentor / loopbaanbegeleider - Thema s: leren kiezen, leren leren en leren leven o.b.v. literatuur en lesmethodes - Oriëntatie op de werkplek m.bt. organisatie van het mentoraat/ studieloopbaanbegeleiding;

15 Dossier B Ik als mentor / studieloopbaanbegeleider Het dossier bevat o.a.: - Verdieping in een specifieke klas en een individuele leerling/ student op de eigen werkplek aan de hand van de literatuur - Concrete uitwerking van 1 van de 3 thema s met voorbeeld lesmateriaal - Twee gespreksanalyses van een begeleidingsgesprek met een leerling/ student en ouder(s)/ verzorger(s) - Reflectie op de eigen ontwikkeling en koppeling aan de SBL-competenties in deze cursus Weging: Dossier deel A en deel B vormen tezamen het eindcijfer, weging is 50% per deel. Voor de specifieke beoordelingscriteria zie de cursushandleiding. 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Legitimering: Ontwikkeling op SBL competenties 1,2,3, 4 en 7. Dublin Descriptoren: Kennis en Inzicht + Toepassen Kennis&Inzicht Kennisbasis: Generiek: 2.5.2, 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 4.1.2, 5.1.2, 6.2.2, 6.3.2, Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Konig, Andre (laatste druk): In gesprek met de leerling, EPN, Houten. Boek (verplicht) : Wal, van de, J. e.a.: Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding (2011), Coutinho, Bussum, hfst 5. Boek (verplicht) : Geerts, W. en Kralingen, R (2011): Handboek voor leraren (hfst. 6, 8 en 10: 10.3 t/m 10.7.) Coutinho, Bussum. Boek (aanbevolen) : Bakker- de Jong, M. en Mijland, I. (2005): Handboek voor elke mentor, Quirijn, Esch Boek (aanbevolen) : Groothuis, M. en Verkuyl, H. (2008): Mentor in het voortgezet onderwijs, Nelissen, Soest Reader (verplicht) : Cursushandleiding, aangereikt vanuit de opleiding. 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant De pedagoog en de leerling Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-PEDAG Cursusnaam De pedagoog en de leerling 1.3 Cursusnaam in Engels The educator and his students 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon E Castelein (tel. 7168) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus komen de volgende thema s aan bod: Randvoorwaarden voor succesvol leren Effectief leer- en leefklimaat in de klas Pedagogisch handelen *Samenwerkend- en ontdekkend leren * Identiteitsontwikkeling: seksueel, cognitief, moreel en persoonlijk 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Enerzijds staan in deze cursus inzichten rond pedagogisch handelen en verschillende opvattingen over onderwijzen centraal. Anderzijds krijgt de student een goed beeld van de persoonlijkheidsontwikkeling van adolescenten en van aspecten die tijdens de adolescentie een rol spelen. De leraar is verantwoordelijk voor een leer- en leefklimaat in de klas waarbij alle leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren en zelfs het beste uit henzelf kunnen halen. Pedagogisch handelen is hierbij van essentieel belang. De student denkt na over, leert welke eisen er gesteld worden aan en ontwikkelt een visie op pedagogisch handelen in de klas. Daarnaast krijgt de student door te participeren in deze cursusgroep inzicht in de ontwikkeling van zijn of haar eigen gevoel van veiligheid. Dit is tevens input voor bovengenoemde visie. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals werkcollege, activerende opdrachten, onderwijsleergesprek en kringgesprek. Doelstellingen: De student: Kent de principes van en ontdekkend leren Kan de ingrediënten van een effectief leer- en leefklimaat in de klas beschrijven en herkennen. Kan de eigen visie ten aanzien van veiligheid en pedagogisch handelen omschrijven - Heeft kennis van de ontwikkelingsfases van adolescenten zoals beschreven door Piaget, Kohlberg en Erikson - Kan theorieën over de psychologische -, cognitieve -, morele -, culturele - en seksuele kant van de identiteitsontwikkeling en van de leefwereld van jongeren van 12 tot ongeveer 22 toepassen op de eigen en andermans ontwikkeling. Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk open boek tentamen en een eindopdracht over een effectief leer- en leefklimaat. De exacte tentamenstof, criteria en de weging zijn terug te vinden in de studiehandleiding van de cursus. Legitimering: SBL competenties: 1, 2, 3 en 7 Generieke kennisbasis: 2.3 (vormgeving van leerprocessen), 2.5 (begeleiden van leerprocessen), 3.1 (communicatiemodellen), 3.2 (gespreksvoering), 3.3 (groepsdynamica), 4.1 (identiteitsontwikkeling van de adolescent), 4.2 (morele ontwikkeling van de adolescent), 4.3 (adolescent en seksualiteit), 8.1 (pedagogische driehoek), 8.4 (pedagogiek van het beroepsonderwijs) Dublin descriptoren: I Kennis en Inzicht + II Toepassen van kennis en inzicht 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 160 (schatting kosten verplichte literatuur) Materiaal:

18 Boek (aanbevolen) : Dacier, D. e.a. (2011) Gedist? Antwoord op grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs CPS Boek (verplicht) : Ebbens S. & Ettekoven, S. (2013). Samenwerkend leren Groningen: Noordhoff Uitgevers. Boek (verplicht) : Geerts, W. & van Kralingen, R. (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Boek (verplicht) : Wal, van der, Jos. e.a. Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Coutinho, Bussum, 2011 Boek (verplicht) : Teitler, P. (2009) Lessen in orde, handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk 1 KOP Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-S&W Cursusnaam Studie en Werk 1 KOP 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon SM Snijders (tel. 9334) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week 1050 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok CONTINUE

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens deze onderwijseenheid doe je jouw eerste praktijkervaringen op in het docentenberoep op een leerwerkplek. Je leert methodieken om te leren van praktijkervaringen en deze te verbinden met je leerervaringen uit de andere studieonderdelen. Daarbij onderzoek je jezelf als persoon, als student en als docent, de keuzes die je maakt en gronden waarop je dat doet. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De onderwijseenheid Studie en Werk 1 omvat een oriëntatie op het beroep van docent. Je brengt je beginsituatie in beeld en formuleert de eerste leervragen waarmee je op de leerwerkplek aan je ontwikkeling gaat werken (leerwerkplan). Op je leerwerkplek voer je onderwijsondersteunende taken uit en verzorg je af en toe een les(-onderdeel). Je beschrijft de leerervaringen die je hierbij opdoet, reflecteert erop en koppelt ze aan de SLBdocentencompetenties. Daarbij leg je ook verbindingen tussen andere onderwijseenheden van je studie. Je eindigt de periode met het vaststellen van nieuwe ontwikkeldoelen en verwerkt deze in een nieuw leerwerkplan. Tijdens deze onderwijseenheid leer en werk je als docent(-assistent) op een school waar je gedurende 18 dagen aanwezig bent, verdeeld over 2 dagen per week. Je verzorgt verspreid over deze 18 dagen minimaal 10 lessen/lesonderdelen onder begeleiding. Je wordt daarbij vanuit Instituut Archimedes (op afstand) begeleid door je Studie- en Werkbegeleider (SWB) of Instituutsopleider (IO), indien deze op je leerwerkplek aanwezig is. Daarnaast word je op je leerwerk begeleid door een Werkplekbegeleider (WB) en eventueel een Schoolopleider (SO). Met je Werkplekbegeleider bespreek regelmatig je je werkzaamheden en leerervaringen. In de bijeenkomsten met je Studie- en Werkbegeleider (SWB) op Instituut Archimedes staat je zelfbeeld, de ontwikkeling van je docentcompetenties en de verbinding tussen de verschillende onderdelen van je studie centraal. Deze leg je vast en stel je regelmatig bij in je dossier. Je leert o.a. op systematische wijze met medestudenten incidenten uit het werk te bespreken, daarop te reflecteren en deze te thematiseren. Je werkt soms in groepen, soms met een studiegenoot en soms alleen aan leeractiviteiten. Werkervaringen en systematische reflectie vormen het uitgangspunt van het werken en leren op school. Je legt verslag van het resultaat van je werken en leren tijdens je studie en op je leerwerkplek in je portfolio, waarbij je verbindingen legt tussen je zelfbeeld, je leerervaringen en de ontwikkeling van je docentcompetenties. Je laat hierbij ook de bewijsstukken zien die je tijdens het werkplekleren hebt verzameld. De beoordeling van je dossier geschiedt door je IO of je SWB indien er geen IO op je leerwerkplek is. Doelstellingen: Je leert planmatig te werken aan de ontwikkeling van eigen beroepscompetenties. Daarbij leer je beelden, ervaringen, kennis over relevante onderwijskundige thema s en beroepsvereisten in kaart te brengen en te verbinden en op basis daarvan keuzes te maken en leervragen te formuleren. Vaardigheden die je hierbij al doende leert zijn o.a.: plannen, verslagleggen, reflecteren, verantwoordelijkheid dragen, initiatief nemen, verantwoording afleggen, helder communiceren, feedback vragen en ontvangen, hulp vragen, etc. Toetsen en beoordelingscriteria: Er wordt getoetst middels een dossier, dat wordt beoordeeld op de volgende criteria: - Je hebt je zelfbeeld, je beroepsbeeld en je beeld van de SBL-competenties vastgelegd; - Je hebt de bereidheid getoond te leren en te reflecteren; - Je bent minimaal 18 dagen op de leerwerkplek geweest en hebt daar oriënterende en onderwijsondersteunende taken uitgevoerd die nuttig zijn voor de school en leerzaam voor jezelf. - Je hebt minimaal 10 lesonderdelen verzorgd op de school onder begeleiding; - Je functioneren op school is positief beoordeeld op minimaal het niveau dat is vastgelegd in de indicatoren behorend bij de SBL-bekwaamheidseisen van Studie en Werk 1; - Je hebt de opdrachten naar behoren uitgevoerd; - Je hebt leervragen geformuleerd. - Je bent in staat om leerervaringen te koppelen aan competenties en kennisbasis en kunt hier

21 evidente bewijsstukken bij te laten zien; - Je hebt je beelden van jezelf, studie en beroep op basis van opgedane ervaringen bijgesteld. De beoordelingscriteria van het S&W1-dossier zijn te vinden in de cursushandleiding. Legitimering: SBL-bekwaamheidseisen: alle competenties, met de nadruk op 1 en 7 Dublin-descriptoren: toepassen van kennis en inzicht + leervaardigheden 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiehandleiding Studie en Werk 1 (aangeleverd door de opleiding) Boek (verplicht) : J. Hendriksen (2005). Intervisie bij werkproblemen. Nelissen, Soest Boek (verplicht) : Slooter, M. (2009), De vijf rollen van de leraar. CPS 2.5 Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 122 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

22 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk 2 KOP Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-S&W Cursusnaam Studie en Werk 2 KOP 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon SM Snijders (tel. 9334) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 1 maal per week 1050 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok CONTINUE

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens deze onderwijseenheid doe je op je leerwerkplek praktijkervaring op en experimenteer je met verschillende les- en begeleidingstaken. Je hebt een leerwerkplan gemaakt en doet verslag van je leerervaringen en reflecties en koppelt deze aan de SBL-docentcompetenties. Daarbij leg je ook verbindingen met beelden van jezelf, je studie en het leraarsberoep. Je eindigt met het vaststellen van ontwikkeldoelen voor de LIO en neemt deze op in je leerwerkplan voor de volgende periode. Tijdens S&W2 vindt de beoordeling van de LIO-bekwaamheid plaats door je IO of je SWB, indien er geen IO op je leerwerkplek aanwezig is. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Tijdens deze onderwijseenheid ben je gedurende 20 dagen (2 dagen per week) op een school, waar je leert en werkt als docent(instructeur). Tijdens deze uren werk je aan taken die nuttig zijn voor de school en leerzaam voor jou. Je werkt daarbij planmatig aan de hand van leerwerkvragen die je opstelt en afstemt op de school. Je wordt daarbij op afstand begeleid door je studie- en werkbegeleider (SWB) of Instituutsopleider (IO) van de Hogeschool. Daarnaast word je op de school begeleid door een Werkplekbegeleider (WB) en evt. een Schoolopleider (SO). Met je Werkplekbegeleider bespreek je regelmatig je werkzaamheden en leerervaringen. In overleg met je SWB / IO en je WB stuur je in toenemende mate zelfstandig je eigen leerproces. Je eindigt de periode met het vaststellen van nieuwe ontwikkeldoelen. Op de school voer je verschillende les- en begeleidingstaken uit. Verspreid over de hele periode verzorg je minimaal 20 les- of begeleidingsuren. Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan het werken aan eigen leervragen en het leren van praktijkervaringen. Hierbij maak je gebruik van instrumenten als reflectie, feedback en intervisie. Je legt verbindingen tussen je leerervaringen en reflecties enerzijds en je beelden ten aanzien van jezelf en het leraarsberoep anderzijds. Je maakt hierbij o.a. gebruik van literatuur. Tijdens de bijeenkomsten op de Hogeschool leer je o.a. op systematische wijze met medestudenten incidenten uit het werk te bespreken, daarop te reflecteren en deze te thematiseren. Je werkt soms in groepen, soms met een studiegenoot en soms alleen aan een leeractiviteit. Je legt verslag van het resultaat van je werken en leren op je leerwerkplek in je dossier, waarbij je telkens opnieuw verbindingen legt tussen je zelfbeeld, je leerervaringen en de ontwikkeling van je docentcompetenties. Je laat hierbij ook de bewijsstukken zien die je tijdens het ervaringsleren hebt verzameld. Doelstellingen: Je werkt vooral aan je basis-docentvaardigheden. Je legt continu verbindingen tussen je beelden, ervaringen, reflecties, kennis over relevante onderwijskundige thema s en beroepsvereisten. Op basis daarvan maak je keuzes en formuleer je nieuwe leervragen. Toetsen en beoordelingscriteria: Er wordt getoetst middels je dossier, dat o.a. wordt beoordeeld op de volgende criteria: - Je hebt nieuwe informatie over je zelfbeeld, beroepsbeeld en de docentcompetenties vastgelegd; - Je hebt de bereidheid getoond te leren en te reflecteren; - Je hebt minimaal 20 dagen op de leerwerkplek geweest en hebt taken als docent/instructeur uitgevoerd die nuttig zijn voor de school en leerzaam voor jezelf. - Je hebt minimaal 20 lesonderdelen verzorgd op school; - Je functioneren op school is door je WB positief beoordeeld op minimaal het niveau dat is vastgelegd in de indicatoren behorend bij de SLB-bekwaamheidseisen van Studie en Werk 2; - Je hebt de opdrachten naar behoren uitgevoerd (zie criteria handleiding); - Je hebt leervragen geformuleerd; - Je bent in staat om leerervaringen te koppelen aan competenties en de kennisbasis en kunt hier evidente bewijsstukken bij te laten zien; - Je hebt ontwikkeldoelen geformuleerd en bijgesteld.

24 De exacte beoordelingscriteria van het dossier zijn te vinden in de studiehandleiding. Legitimering: SBL-bekwaamheidseisen: alle competenties met de nadruk op 1 t/m 4 en 7. Dublin-descriptoren: toepassen van kennis en inzicht + leervaardigheden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Studiehandleiding Studie en Werk 2 (aangeleverd door de opleiding) Boek (aanbevolen) : Ebbens, S. (2009),Effectief leren, Noordhoff Uitgevers Boek (verplicht) : Slooter, M. (2009), De vijf rollen van de leraar, CPS Boek (verplicht) : Hendriksen J. (2005), Intervisie bij werkproblemen. Nelissen, Soest Boek (aanbevolen) : Marzano, R. & Miedema, W. (2011). Leren in 5 dimensies. van Gorcum. 2.5 Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 122 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

25 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk 3 KOP Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-S&W Cursusnaam Studie en Werk 3 KOP 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 1 maal per week 0 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE:. blok CONTINUE

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In Studie en Werk 3 ontwikkel je je verder met als doel aan het einde van de periode te kunnen functioneren als zelfstandig docent met louter begeleiding op afstand. Op je leerwerkplek verzorg je steeds meer lessen en ga je deelnemen aan teamoverleg en andere onderwijsactiviteiten. Aan de hand van je leervragen en reflecties koppel je de leerervaringen die je hierbij opdoet aan de docentcompetenties, daarbij leg je ook verbindingen met leerervaringen uit andere onderdelen van de studie. Je ontwikkelt een visie op jezelf als persoon, student en aankomend docent, denk na over de keuzes die je maakt en gronden waarop je dat doet. Je eindigt de periode met het vaststellen van nieuwe ontwikkeldoelen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Tijdens deze onderwijseenheid ben je gedurende 40 dagen op een school (minimaal 32 uur per week), waar je uur les- of begeleidingstaken hebt. Deze verschillende docenttaken zijn nuttig voor de school en leerzaam voor jou. Je werkt daarbij planmatig aan de hand van leerwerkvragen die je jezelf stelt en afstemt op de school. Werkervaringen en systematische reflectie daarop vormen het uitgangspunt van het werken en leren op school. Je wordt daarbij op afstand begeleid door je begeleider van de Hogeschool. Daarnaast word je op de school begeleid door een Werkplekbegeleider (WB) en evt. een Schoolopleider (SO). Met je Werkplekbegeleider bespreek je regelmatig je werkzaamheden en leerervaringen. In overleg met je SWB-er en je WB stuur je in toenemende mate zelfstandig je eigen leerproces. In de begeleiding wordt aandacht besteed aan: Studieloopbaanbegeleiding: Je richt je op wat je nog nodig hebt om te voldoen aan de bekwaamheidseisen op niveau startbekwaam. Daarbij ga je uit van een zelfanalyse en benut je de adviezen die je aan het einde van periode 2 hebt gekregen en verzamel je gericht bewijsstukken. Werkplekleren: Het planmatig werken aan het leren van praktijkervaringen vanuit je eigen leervragen op niveau startbekwaam. Hierbij maak je gebruik van instrumenten als reflectie, feedback en (video)intervisie. Je onderbouwt je visie en je handelen vanuit literatuur. Er zijn groepsbijeenkomsten, waarbij de groepssamenstelling voor het onderdeel Werkplekleren anders kan zijn dan die voor het onderdeel Studieloopbaanbegeleiding. Dit is afhankelijk van het type school waar je je leerwerkplek hebt. Je legt verslag van het resultaat van je werken en leren op je leerwerkplek in je portfolio, waarbij je telkens opnieuw verbindingen legt tussen je zelfbeeld, je leerervaringen en de ontwikkeling van je docentcompetenties. Je laat hierbij ook de zogenaamde. bewijsstukken zien die je tijdens het ervaringsleren hebt verzameld. Tijdens de bijeenkomsten op de Hogeschool leer je o.a. op systematische wijze met medestudenten incidenten uit het werk te bespreken, daarop te reflecteren en deze te thematiseren. Tevens houd je video-intervisie met een groep medestudenten. Je werkt dus soms in groepen, soms met een studiegenoot en soms alleen aan leeractiviteit. Toetsen en beoordelingscriteria: Er wordt getoetst middels je portfolio, dat wordt beoordeeld op de volgende criteria:

27 hebt leervragen geformuleerd en een antwoord beschreven hebt je beelden van jezelf, studie en beroep op basis van edane ervaringen bijgesteld. - Je hebt de bereidheid getoond te leren en te reflecteren; bent minimaal 32 uur per week op de leerwerkplek geweest; hebt 10 tot 12 lesuren per week verzorgd op de school. functioneren op school is door je IO positief beoordeeld op imaal het niveau dat is vastgelegd in de indicatoren behorend bij de SBL-bekwaamheidseisen van Studie en Werk 3; -Je hebt de opdrachten naar behoren uitgevoerd; bent in staat om leerervaringen te koppelen aan competenties en nisbasis en hier evidente bewijsstukken bij te laten zien; Beoordeling van de Nederlandse taalvaardigheid kan deel uitmaken van de toetsing. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Korte omschrijving: Je werkt verder aan de ontwikkeling van je eigen beroepscompetenties met als doel aan het einde van de periode als zelfstandig docent te kunnen functioneren. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: alle competenties Dublin descriptoren: toepassen van kennis en inzicht + leervaardigheden Generieke kennisbasis: in het portfolio houd je zelf bij welke onderdelen van de kennisbases je in welke mate beheerst 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Cultuur en Taal Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-CULT&TL-12 1.2 Cursusnaam Cultuur en Taal 1.3 Cursusnaam in Engels Culture and Language

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE 2014-2015 1/279 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 40

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bevolkingsgeografie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-H1BEVOLK-14 1.2 Cursusnaam Bevolkingsgeografie 1.3 Cursusnaam in Engels Population

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-PFACHD1-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 1: Einführung in die

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP1-15 1.2 Cursusnaam Beroep 1 1.3 Cursusnaam in Engels profession 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Spaans Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Spaans Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Beroep 3 leerprocessen Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2016-2017 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Studie en Werk 3 & 4 (de LIO-fase) bouwt voort op het eerste half jaar (Studie en Werk 1 & 2). De beoordeling wordt met een

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie