1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.9 Contactpersoon CLM van der Meer Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Praktijkleren en (wekelijkse) lesdagen verplicht 10 maal per blok 1000 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Praktijkopdrachten Schriftelijk tentamen Werkplekleren 5,5 2 5,5 2 Numerieke en 1-10 (geen deci) 5, ,5 2 bij aanvangsblok 3: bij aanvangsblok 3: bij aanvangsblok 3: bij aanvangsblok 3:

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 Oriëntatie op de geneeskundige zorg binnen de chirurgie 2 Kennis en vaardigheden opdoen om bij laag-complexe chirurgische aandoeningen een (differentiaal) diagnose te kunnen stellen en een behandelplan op te stellen. 3 Kennis en vaardigheden op gebied van wetenschap en farmacotherapie opdoen voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelppan (evidence based handelen) 4 Beroepsontwikkeling: kennis en vaardigheden opdoen om werkplek gebonden taken te kunnen uitvoeren (EPA s en competenties) 5 Professionele ontwikkeling; reflectie en studieplanning 2.2 Cursus inhoud De module Chirurgie is onderdeel van het opleidingsprogramma van de duale masteropleiding voor Physician Assistants. Het betreft een integrale module met een nauwe relatie tussen het binnenschoolse lesprogramma en het praktijkleren: u volgt wekelijkse lesdagen, loopt een stage binnen de chirurgie en werkt aan uw beroepsontwikkeling (EPA s) op uw eigen afdeling (werkplekleren). Het binnenschoolse onderwijs richt zich op kennis van wonden en wondgenezing, en op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de diagnostiek en (operatieve) behandeling van chirurgische aandoeningen. De volgende thema s worden behandeld: fracturen en/of gewrichtstrauma s, acute buik, urologische problemen, borstkanker en aandoeningen van hart en vaten die in aanmerking komen voor hart/vaatchirurgie. Van de ziektebeelden die in belangrijke mate de oorzaak zijn van deze problematiek worden pathofysiologie, oorzaak, gevolgen, diagnostiek en behandeling (inclusief medicatie) besproken. U leert gegevens uit (aanvullend) onderzoek te interpreteren. Klinisch redeneren en evidence based practice zijn hierbij belangrijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan (anti)stolling, bloedtransfusies, anesthesie, (postoperatieve) pijnbestrijding, hygiëne en infectiebestrijding. U wordt op de hoogte gebracht van preoperatieve screening, en pre-, per- en postoperatieve zorg. Binnen de wetenschapsleerlijn gaat het om de van een wetenschappelijk artikel. Binnen de communicatietraining oefent u in conflicthantering en hoe te communiceren met patiënten met een andere culturele achtergrond. Aan het onderwijsprogramma is een stage gekoppeld. U bent ongeveer 15 dagen op een externe stageplek. De stage chirurgie biedt u de gelegenheid om de vaardigheden en kennis die tijdens de lesdagen worden opgedaan in de praktijk te brengen. Tijdens de stage oefent u in het afnemen van een anamnese, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, statusvoering, diagnostiek en het opstellen behandelplan bij een chirurgische patiënt. U voert verschillende praktijkopdrachten uit die met de stagebegeleider worden besproken. In de weken dat u geen stage loopt bent u ongeveer 28 uur per week op uw eigen werkplek en werkt u aan uw beroepsontwikkeling (EPA s en competenties). De vorderingen worden na afloop van de onderwijsperiode zichtbaar gemaakt in het portfolio. Achterliggend bewijsmateriaal zoals korte praktijken (KPB), en van technische handelingen (OSATS), groslijsten, verslagen van voortgangsgesprekken en andere bewijsmateriaal worden daarvoor in het portfolio verzameld. Na afloop van het blok reflecteert u op uw beroepsontwikkeling en maakt u een leerwerkplan voor de volgende periode. De module wordt afgerond met een theorietoets en en van het werkplekleren, de vaardigheden en de professionalisering. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Onderwijsmateriaal op de cohortsite (Sharepoint) Overige materiaal: zie boekenlijst op

3 2.5 Workload Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 400 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Module Eerste stap op weg naar PA Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAES Cursusnaam Module Eerste stap op weg naar PA 1.3 Cursusnaam in Engels Introducing the PA 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.9 Contactpersoon B Oostvogels Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Praktijkleren en wekelijkse lesdagen niet verplicht 16 maal per blok 2240 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio 5,5 2. blok 2 Praktijkopdrachten 5,5 2. blok 2 Schriftelijk tentamen Numerieke en 1,0-10,0 5, blok 1 Werkplekleren 5,5 2. blok 2

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 Kennismaking met het beroep van de Physician Assistant en de verandering van discipline. 2 Kennismaking met de manier waarop binnen de medische wereld patiënten worden gediagnosticeerd en behandeld (geneeskundige proces, klinisch redeneren en evidence based werken) 2 Kennis en vaardigheden opdoen om bij enkelvoudige laag-complexe ziektebeelden een (differentiaal) diagnose te kunnen stellen. 3 Het werkplekleren opstarten; introductie op de werkvloer, beschrijven van EPA's en het opstellen van het individuele opleidingsplan en het stageplan. 4 Professionele ontwikkeling: leren leren en leren reflecteren. 2.2 Cursus inhoud De Module 'De eerste stap op weg naar PA' is de aanvangsmodule van de duale masteropleiding voor Physician Assistants. Het betreft een integrale module met een nauwe relatie tussen het binnenschoolse lesprogramma en het werkplekleren. Het onderwijs start met een introductieperiode van 2 weken waarin elke dag onderwijs wordt gegeven en waarbij een start wordt gemaakt met de vorming van een Body of Knowledge and Skills (BoKS). Vervolgens bent u uur/ week werkzaam op uw eigen werkplek, volgt u een dag per week onderwijs en werkt u aan zelfstudieopdrachten. Tijdens de lesdagen maakt u kennis met het geneeskundige proces, de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek en van farmacotherapie. Het geneeskundige proces richt zich op een aantal thema s: het geneeskundige proces, ritmestoornissen, bovenste luchtweginfecties, lage rugpijn (en neurologische uitval), kindergeneeskunde, hypertensie en huidaandoeningen. U leert systematisch relevante gegevens te verzamelen door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek en deze gegevens te interpreteren. U stelt aan de hand van casuïstiek bij enkelvoudige problematiek vanuit de genoemde thema s een differentiële diagnose op en formuleert een behandelvoorstel. Klinisch redeneren en evidence based practice zijn hierbij belangrijk. U oefent tijdens practica in de uitvoering van medische basisvaardigheden die voor het klinische werk noodzakelijk zijn zoals gesprekstraining, lichamelijk onderzoek uitvoeren, klinisch redeneren, katheteriseren, prikken en injecteren. In de module wordt aandacht besteed aan veranderen van discipline en professioneel functioneren, studieplanning en portfoliobeheer, reflecteren, en het gebruik van Sharepoint. Op uw eigen werkplek beschrijft u samen met uw klinische opleider het individuele opleidingsplan met de taken waarvoor u wordt opgeleid (EPA's) en stelt u een stageplan op. U maakt kennis met de medewerkers op de afdeling en stelt uzelf voor als PA in opleiding. Aan de hand van het individuele opleidingsplan maakt u een leerwerkplan voor de voorliggende onderwijsperiode waarmee uw eigen professionele ontwikkeling kan worden gestuurd. Door regelmatig na te gaan of u de beoogde doelen heeft behaald en te reflecteren op uw eigen (beroepsmatige) functioneren leert u als reflective practitioner verantwoording te nemen voor het eigen professionele handelen. U start een portfolio om de informatie te verzamelen die nodig is om het leerproces inzichtelijk te maken. De module wordt afgerond met een theorietentamen en en van het werkplekleren, de vaardigheden en de professionalisering. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Onderwijsmateriaal op de cohortsite (Sharepoint) Overige materiaal: zie boekenlijst op Workload

6 Contactduur (uren): 37 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 380 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Opleidingsvariant Module Interne geneeskunde Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAIG Cursusnaam Module Interne geneeskunde 1.3 Cursusnaam in Engels Internal medicine 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.9 Contactpersoon EZ de Boer Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Praktijkleren en (wekelijkse) lesdagen verplicht 10 maal per blok 1000 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio 5,5 2 bij aanvangsblok 2: Praktijkopdrachten 5,5 2 bij aanvangsblok 2: Schriftelijk tentamen Numerieke en 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2 Werkplekleren 5,5 2 bij aanvangsblok 2:

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 Oriëntatie op de geneeskundige zorg binnen de interne geneeskunde 2 Kennis en vaardigheden opdoen om bij laag-complexe interne aandoeningen een (differentiaal) diagnose te kunnen stellen. 3 Kennis en vaardigheden op gebied van wetenschap en farmacotherapie opdoen ten behoeve van diagnostiek en behandeling 4 Beroepsontwikkeling: kennis en vaardigheden opdoen om werkplek gebonden taken te kunnen uitvoeren(epa s en competenties) 5 Professionele ontwikkeling; reflectie en studieplanning 2.2 Cursus inhoud De module interne geneeskunde is onderdeel van het opleidingsprogramma van de duale masteropleiding Physician Assistant. Het betreft een integrale module met een nauwe relatie tussen het binnenschoolse lesprogramma en het praktijkleren: u volgt wekelijkse lesdagen, loopt stage binnen de interne geneeskunde en werkt aan uw beroepsontwikkeling (EPA s) op uw eigen afdeling (werkplekleren). Het binnenschoolse onderwijs richt zich op diagnostiek en behandeling binnen een aantal thema s: vermoeidheidsklachten en bloedarmoede, verminderde nierfunctie, gewichtsverlies en buikpijn, geelzucht en galstenen, intestinale bloedingen en veranderd defecatiepatroon. Oncologie en genetica worden in relatie tot darmkanker besproken. Van de ziektebeelden die in belangrijke mate de oorzaak zijn van deze problematiek worden pathofysiologie, oorzaak, gevolgen, diagnostiek en behandeling (inclusief medicatie) besproken. U leert gegevens uit (aanvullend) onderzoek te interpreteren. Klinisch redeneren en evidence based practice zijn hierbij belangrijk. Verder maakt u kennis met de principes en kenmerken van wetenschappelijk onderzoek, het opzoeken van relevante literatuur en met de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Aan het onderwijsprogramma is een stage gekoppeld. U bent ongeveer 15 dagen op een externe stageplek. De stage interne geneeskunde biedt u de gelegenheid om de vaardigheden en kennis die tijdens de lesdagen worden opgedaan in de praktijk te brengen. Tijdens de stage oefent u in het afnemen van een anamnese, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, statusvoering, diagnostiek, opstellen behandelplan bij een interne patiënt. U voert verschillende praktijkopdrachten uit die met de stagebegeleider worden besproken. In de weken dat u geen stage loopt bent u ongeveer 28 uur per week op uw eigen werkplek en werkt u aan uw beroepsontwikkeling (EPA s en competenties). De vorderingen worden na afloop van de onderwijsperiode zichtbaar gemaakt in het portfolio. Achterliggend bewijsmateriaal zoals korte praktijken (KPB), en van technische handelingen (OSATS), groslijsten, verslagen van voortgangsgesprekken en andere bewijsmateriaal worden daarvoor in het portfolio verzameld. Na afloop van het blok reflecteert u op uw beroepsontwikkeling en maakt u een leerwerkplan voor de volgende periode. De module wordt afgerond met een theorietoets en en van het werkplekleren, de vaardigheden en de professionalisering. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Onderwijsmateriaal op de cohortsite (Sharepoint) Overige materiaal: zie boekenlijst op Workload

9 Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 400 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

10 Titel Opleidingsvariant Module Spoed Eisende hulp Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PASEH Cursusnaam Module Spoed Eisende hulp 1.3 Cursusnaam in Engels Emergency medicine 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.9 Contactpersoon EZ de Boer Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Praktijkleren (Wekelijkse) lesdagen verplicht 10 maal per blok 1000 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Numerieke en 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4: Praktijkopdrachten 5,5 1 bij aanvangsblok 4: Schriftelijk tentamen Numerieke en 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4: Werkplekleren Numerieke en 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4:

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 Oriëntatie op de geneeskundige zorg binnen de acute geneeskunde 2 Kennis en vaardigheden opdoen om bij acute aandoeningen een diagnose te stellen en (geprotocolleerde) acute geneeskundige handelingen uit te voeren. 3 Kennis en vaardigheden opdoen om bij vitale functiestoornissen een diagnose te stellen en zo nodig levensreddend te handelen (BLS/ ALS). 4 Kennis en vaardigheden op gebied van wetenschap en farmacotherapie opdoen ten behoeve van diagnostiek en behandeling 5 Beroepsontwikkeling: kennis en vaardigheden opdoen om werkplek gebonden taken te kunnen uitvoerenepa s en competenties) 6 Professionele ontwikkeling; delen van ervaringen en intervisie 2.2 Cursus inhoud De module Spoed Eisende Hulp is onderdeel van de duale masteropleiding voor Physician Assistants. Het betreft een integrale module met een nauwe relatie tussen het binnenschoolse lesprogramma en het praktijkleren: u volgt wekelijkse lesdagen, loopt stage bij de spoedeisende geneeskunde en werkt aan uw beroepsontwikkeling (EPA s) op uw eigen afdeling (werkplekleren). Het binnenschoolse onderwijs richt zich op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor spoedeisende hulp aan patiënten met acute problemen zoals: ademnood, pijn op de borst, bewustzijnsstoornissen, intoxicaties en allergische reacties, shock en multitrauma, en op diagnostiek en behandeling van acuut zieke kinderen. Van de ziektebeelden die in belangrijke mate de oorzaak zijn van deze klachten worden pathofysiologie, oorzaak, gevolgen, diagnostiek en behandeling (inclusief medicatie) besproken. De medische vaardigheden waaraan dit blok aandacht wordt besteed zijn: triage, Top-teen onderzoek, ABCD(E)-methode, BLS (Basic life support/ reanimatie, AED), ALS (Advanced life support/ Ambulance), APLS, en het interpreteren van laboratoriumonderzoek (bloedgassen). De vaardigheden worden geoefend in het skills lab en betreffen zowel het oefenen met een pop als het uitvoeren van onderzoek en interventies bij simulatiepatiënten. Om uw algemene presentatievaardigheden te oefenen houdt u een voordracht over uw eigen werkplek. In deze module wordt verder aandacht besteedt aan wetenschapsvaardigheden (leerlijn wetenschap) en farmacotherapie. Aan het onderwijsprogramma is een stage gekoppeld. U bent ongeveer 15 dagen op een externe stageplek (bv. spoedpost, HAP, SEH). De stage biedt u de gelegenheid om de vaardigheden en kennis die tijdens de lesdagen worden opgedaan in de praktijk te brengen. Tijdens de stage oefent u in het afnemen van een anamnese, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, statusvoering, opstellen behandelplan bij een patiënt met acute aandoeningen. U voert verschillende praktijkopdrachten uit die met de stagebegeleider worden besproken. In de weken dat u geen stage loopt bent u ongeveer 28 uur per week op uw eigen werkplek en werkt u aan uw beroepsontwikkeling (EPA s en competenties). De vorderingen worden na afloop van de onderwijsperiode zichtbaar gemaakt in het portfolio. Achterliggend bewijsmateriaal zoals korte praktijken (KPB), en van technische handelingen (OSATS), groslijsten, verslagen van voortgangsgesprekken en andere bewijsmateriaal worden daarvoor in het portfolio verzameld. Na afloop van het blok reflecteert u op uw beroepsontwikkeling en maakt u een leerwerkplan voor de volgende periode. De module wordt afgerond met een theorietoets en en van het werkplekleren, de vaardigheden en de professionalisering. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd

12 Diversen (verplicht) : Onderwijsmateriaal op de cohortsite (Sharepoint) Overige materiaal: zie boekenlijst op Workload Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 403 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

13 Titel Opleidingsvariant De chronische patient Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-2.PACZ Cursusnaam De chronische patient 1.3 Cursusnaam in Engels Chronic care 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AM Ridder-Steensma (tel. 5352) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Praktijkleren en (wekelijkse) lesdagen verplicht 10 maal per blok 1000 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Beroepsopdrachten Numeriek en/of VD, NVD 5,5 2 Bloktoets Numeriek en/of VD, NVD 5, Portfolio Numeriek en/of VD, NVD 5, blok 2. blok 1. blok 2 Stage 5,5 2. blok 2 Vaardigheden Numeriek en/of VD, NVD 5,5 2. blok 2

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 oriëntatie op het vakgebied van de chronische ziekten 2 kennis van ziektebeelden (oorzaken, klinisch beeld, diagnostiek, behandeling) van chronische aandoeningen 3 oefenen van medische basisvaardigheden 4 beroepsontwikkeling (EPA s en competenties) 5 professionele ontwikkeling 2.2 Cursus inhoud 'De chronische patiënt omvat het vijfde onderwijsblok van de masteropleiding voor Physician Assistants. Tijdens de dit blok maakt u kennis met de manier waarop binnen het specialisme van de chronische ziekten wordt gewerkt. U volgt wekelijkse lesdagen, loopt een stage op een afdeling met chronisch zieke patiënten en werkt op uw eigen afdeling. Het onderwijs richt zich primair op de kennis en vaardigheden (BoKS) die nodig zijn voor geneeskundige zorg aan patiënten met chronische gewrichtsaandoeningen, eczeem, stofwisselingsziekten (m.n. DM), chronische dyspneu en verminderde inspanningstolerantie, chronische pijn en chronisch zieke kinderen/ adolescenten. Van de ziektebeelden die in belangrijke mate de oorzaak zijn van deze klachten worden pathofysiologie, oorzaak, gevolgen, diagnostiek en behandeling (inclusief medicatie) besproken. In het bijzonder wordt in dit blok aandacht besteed aan kwaliteit van leven, disease management en palliatieve zorg (inclusief ethische dilemma s). De medische vaardigheden waaraan dit blok aandacht wordt besteed zijn: anamnese, lichamelijk onderzoek, gewrichtsonderzoek, het interpreteren van laboratoriumonderzoek (DM), voorlichting en begeleiding van patiënt en diens naasten en het samenwerken in een multidisciplinair team. Aan het onderwijsprogramma is een stage gekoppeld. U bent ongeveer 15 dagen op stage. U kunt stage lopen op een afdeling met chronisch zieke patiënten. De stage biedt u de gelegenheid om de vaardigheden en kennis die tijdens de lesdagen worden opgedaan in de praktijk te brengen. U voert daartoe verschillende praktijkopdrachten uit waarvan u verslag doet in uw portfolio. Op het stage adres oefent u de medische basisvaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek, statusvoering, behandelplan opstellen etc.) bij patiënten met chronische aandoeningen. In de weken dat u geen stage loopt bent u ongeveer 28 uur per week op uw eigen werkplek. Binnen de eigen werkplek werkt u aan de hand van een leerwerkplan aan de ontwikkeling van bekwaamheid en zelfstandigheid in het uitvoeren van beroepstaken (EPA s) en beroepscompetenties. De vorderingen worden zichtbaar gemaakt in het portfolio. Achterliggend bewijsmateriaal zoals korte praktijken (KPB), en van technische handelingen (OSATS), groslijsten, verslagen van voortgangsgesprekken en andere bewijsmateriaal worden daarvoor in het portfolio verzameld. Na afloop van het blok reflecteert u op een situatie vanuit uw werk waarbij u uw professionaliteit (bekwaamheid, competenties) beschouwd. U analyseert de verkregen feedback en de behaalde resultaten en maakt een leerwerkplan voor de volgende periode. Het blok kent 5 toetsonderdelen. Uitgebreide leerdoelen zijn beschreven in het blokboek. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Onderwijsmateriaal op de cohortsite (Sharepoint) Voor boekenlijst zie Workload Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 400 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

15 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

16 Titel Opleidingsvariant De oudere patient Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-2.PAOP Cursusnaam De oudere patient 1.3 Cursusnaam in Engels Geriatrics and gerontology 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon B Oostvogels Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Praktijkleren en (wekelijkse) lesdagen verplicht 10 maal per blok 1000 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Beroepsopdrachten Numeriek en/of VD, NVD 5,5 2 Bloktoets Numeriek en/of VD, NVD 5, Portfolio Numeriek en/of VD, NVD 5, bij aanvangsblok 3: bij aanvangsblok 3: bij aanvangsblok 3: Stage 5,5 2 bij aanvangsblok 3: Vaardigheden Numeriek en/of VD, NVD 5,5 2 bij aanvangsblok 3:

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 oriëntatie op het vakgebied van de neurologie en psychiatrie 2 kennis van ziektebeelden (oorzaken, klinisch beeld, diagnostiek, behandeling) binnen de ouderengeneeskunde 3 oefenen van medische basisvaardigheden 4 beroepsontwikkeling (EPA s en competenties) 5 professionele ontwikkeling 2.2 Cursus inhoud 'De oudere patiënt omvat het zevende onderwijsblok van de masteropleiding voor Physician Assistants. Tijdens de dit blok maakt u kennis met de manier waarop binnen de ouderengeneeskunde wordt gewerkt. U volgt wekelijkse lesdagen, loopt een stage op een afdeling met oudere patiënten en werkt op uw eigen afdeling. Het onderwijs richt zich primair op de kennis en vaardigheden (BoKS) die nodig zijn voor diagnostiek en behandeling van ouderen met gehoor- en visusstoornissen, incontinentie, psychische stoornissen (delier, dementie en depressie) en met gestoorde stabiliteit (verhoogde valneiging) gecombineerd met een hoge kans op fracturen. Speciaal wordt aandacht besteed aan de operatie risico s bij ouderen. Van de ziektebeelden die in belangrijke mate de oorzaak zijn van deze problemen worden pathofysiologie, oorzaak, gevolgen, diagnostiek en behandeling (inclusief medicatie) besproken. Er wordt aandacht besteed aan de normale verouderingsprocessen, de vitale ouderen, kwaliteit van leven, medisch ethische dilemma s in de ouderengeneeskunde en de problematiek van ouderenvoorzieningen (WMO). Ook wordt aandacht besteed aan autonomie, zelfbeschikking, levenseinde, palliatieve sedatie en euthanasie. De medische vaardigheden waaraan dit blok in het bijzonder aandacht wordt besteed zijn: het onderzoeken van oudere patiënten (volledig geriatrisch onderzoek), gespreksvoering in complexe situaties, de hetero anamnese, onderzoek naar de mentale status en het onderzoek van gehoor en visus. Aan het onderwijsprogramma is een stage gekoppeld. U bent ongeveer 15 dagen op stage. U loopt stage binnen een specialisme waarbij ouderen de grootste patiëntengroep vormen. De stage biedt u de gelegenheid om de vaardigheden en kennis die tijdens de lesdagen worden opgedaan in de praktijk te brengen. U voert daartoe verschillende praktijkopdrachten uit waarvan u verslag doet in uw portfolio. Op het stage adres oefent u de medische basisvaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek, statusvoering, het opstellen behandelplan) bij de oudere patiënt. In de weken dat u geen stage loopt bent u ongeveer 28 uur per week op uw eigen werkplek. Binnen de eigen werkplek werkt u aan de hand van een leerwerkplan aan de ontwikkeling van bekwaamheid en zelfstandigheid in het uitvoeren van beroepstaken (EPA s) en beroepscompetenties. De vorderingen worden zichtbaar gemaakt in het portfolio. Achterliggend bewijsmateriaal zoals korte praktijken (KPB), en van technische handelingen (OSATS), groslijsten, verslagen van voortgangsgesprekken en andere bewijsmateriaal worden daarvoor in het portfolio verzameld. Na afloop van het blok reflecteert u op een situatie vanuit uw werk waarbij u uw professionaliteit (bekwaamheid, competenties) beschouwd. U analyseert de verkregen feedback en de behaalde resultaten en maakt een leerwerkplan voor de volgende periode. Het blok kent 5 toetsonderdelen. Uitgebreide leerdoelen zijn beschreven in het blokboek. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Onderwijsmaterialen op de cohortsite (Sharepoint) voor de boekenlijst zie Workload Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 400 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

18 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

19 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar De pychiatrische neurologische patient 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-2.PAPN Cursusnaam De pychiatrische neurologische patient 1.3 Cursusnaam in Engels Psychiatry and neurology 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon PMC Dix (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Praktijkleren en (wekelijkse) lesdagen verplicht 10 maal per blok 1000 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Agressietraining 5,5 1 bij aanvangsblok 2:. blok 2 Beroepsopdrachten Numeriek en/of VD, NVD 5,5 2 Bloktoets Numeriek en/of VD, NVD 5, Portfolio Numeriek en/of VD, NVD 5, bij aanvangsblok 2: bij aanvangsblok 2:. blok 2 bij aanvangsblok 2: Psychiatrische anamnese 5,5 1 bij aanvangsblok 2:. blok 2 Stage 5,5 1 bij aanvangsblok 2: Vaardigheden Numeriek en/of VD, NVD 5,5 2 bij aanvangsblok 2:

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 oriëntatie op het vakgebied van de neurologie en psychiatrie 2 kennis van ziektebeelden (oorzaken, klinisch beeld, diagnostiek, behandeling) binnen de neurologie en psychiatrie 3 oefenen van medische basisvaardigheden 4 beroepsontwikkeling (EPA s en competenties) 5 professionele ontwikkeling 2.2 Cursus inhoud 'De neurologische en psychiatrische patiënt omvat het zesde onderwijsblok van de masteropleiding voor Physician Assistants. Tijdens de dit blok maakt u kennis met de manier waarop binnen de specialismen van de neurologie en de psychiatrie wordt gewerkt. U volgt wekelijkse lesdagen, loopt een stage op een afdeling met neurologische en/ of psychiatrische patiënten en werkt op uw eigen afdeling. Het onderwijs richt zich primair op de kennis en vaardigheden (BoKS) die nodig zijn voor diagnostiek en behandeling van neurologische patiënten met stoornissen in de sturing van de motoriek, functiestoornissen van ruggenmerg en perifere zenuwen, hersenfunctiestoornissen en epilepsie. Wat betreft de psychiatrische patiënten gaat het om angst, psychosen, depressie, agressie en suïcidaliteit. Van de ziektebeelden die in belangrijke mate de oorzaak zijn van deze problemen worden pathofysiologie, oorzaak, gevolgen, diagnostiek en behandeling (inclusief medicatie) besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de juridische aspecten van psychiatrische hulpverlening (WGBO, IBS, BOPZ en wils(on)bekwaamheid) en aan enkele beelden uit de kinder- en jeugdpsychiatrie. De medische vaardigheden waaraan dit blok in het bijzonder aandacht wordt besteed zijn: neurologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek en het omgaan met agressie. Aan het onderwijsprogramma is een stage gekoppeld. U bent ongeveer 15 dagen op stage. U kunt ervoor kiezen een stage neurologie te doen of een stage psychiatrie, of een stage in beide vakgebieden. De stage biedt u de gelegenheid om de vaardigheden en kennis die tijdens de lesdagen worden opgedaan in de praktijk te brengen. U voert daartoe verschillende praktijkopdrachten uit waarvan u verslag doet in uw portfolio. Op het stage adres oefent u de medische basisvaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek, statusvoering, het opstellen behandelplan) bij de neurologische en/of psychiatrische patiënt. In de weken dat u geen stage loopt bent u ongeveer 28 uur per week op uw eigen werkplek. Binnen de eigen werkplek werkt u aan de hand van een leerwerkplan aan de ontwikkeling van bekwaamheid en zelfstandigheid in het uitvoeren van beroepstaken (EPA s) en beroepscompetenties. De vorderingen worden zichtbaar gemaakt in het portfolio. Achterliggend bewijsmateriaal zoals korte praktijken (KPB), en van technische handelingen (OSATS), groslijsten, verslagen van voortgangsgesprekken en andere bewijsmateriaal worden daarvoor in het portfolio verzameld. Na afloop van het blok reflecteert u op een situatie vanuit uw werk waarbij u uw professionaliteit (bekwaamheid, competenties) beschouwd. U analyseert de verkregen feedback en de behaalde resultaten en maakt een leerwerkplan voor de volgende periode. Het blok kent verschillende toetsonderdelen. Uitgebreide leerdoelen zijn beschreven in het blokboek. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Onderwijsmateriaal op de cohortsite (Sharepoint) voor boekenlijst zie Workload Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 400 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur.

21 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

22 Titel Opleidingsvariant Vrouw en kind Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-2.PAVK Cursusnaam Vrouw en kind 1.3 Cursusnaam in Engels Pediatrics and Gynecology 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AM Ridder-Steensma (tel. 5352) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Praktijkleren en (wekelijkse) lesdagen verplicht 10 maal per blok 1000 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Beroepsopdrachten Numeriek en/of VD, NVD 5,5 1 Bloktoets Numeriek en/of VD, NVD 5, Portfolio Numeriek en/of VD, NVD 5, bij aanvangsblok 4: bij aanvangsblok 4: bij aanvangsblok 4: Stage 5,5 1 bij aanvangsblok 4: Vaardigheden Numeriek en/of VD, NVD 5,5 1 bij aanvangsblok 4:

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1 oriëntatie op het vakgebied van de gynaecologie/ verloskunde en van de kindergeneeskunde 2 kennis van ziektebeelden (oorzaken, klinisch beeld, diagnostiek, behandeling) binnen de gynaecologie/ verloskunde en van de kindergeneeskunde 3 oefenen van medische basisvaardigheden 4 beroepsontwikkeling (EPA s en competenties) 5 professionele ontwikkeling 2.2 Cursus inhoud 'Vrouw en kind omvat het achtste onderwijsblok van de masteropleiding voor Physician Assistants. Tijdens de dit blok maakt u kennis met de manier waarop binnen de gynaecologie/ verloskunde en de kindergeneeskunde wordt gewerkt. U volgt wekelijkse lesdagen, loopt een stage op een afdeling gynaecologie/ verloskunde en/ of een kinderafdeling en werkt op uw eigen afdeling. In dit blok leert u medische kennis en vaardigheden (BoKS) rondom zwangerschap, bevalling, kraambed, gynaecologisch problemen en kindergeneeskunde zodat u enkelvoudige en veelvoorkomende aandoeningen kunt diagnosticeren. Van veel voorkomende ziektebeelden worden pathofysiologie, oorzaak, gevolgen, diagnostiek en behandeling (inclusief medicatie) besproken. Uiteraard leert u over gynaecologische aandoeningen en SOA s maar ook over de menstruele cyclus en reproductive health. Er wordt aandacht besteed aan de normale zwangerschap, prenatale diagnostiek, bevalling en kraambed, en de veel voorkomende problemen daarbij. Wat betreft de kindergeneeskunde wordt dit blok aandacht besteed aan groei- en ontwikkeling en screening. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de rechten van het kind, het wettelijke kader (WGBO, beroepsgeheim en meldplicht) en de problemen bij kindermishandeling. De medische vaardigheden waaraan dit blok in het bijzonder aandacht wordt besteed zijn: het gynaecologisch onderzoek (incl. VT), het onderzoek van de (gezonde) zwangere, onderzoek van de pasgeborene en van de wat oudere kinderen, en de interpretatie van laboratoriumonderzoek bij kinderen. Aan het onderwijsprogramma is een stage gekoppeld. U bent ongeveer 15 dagen op stage. U kunt ervoor kiezen een stage gynaecologie te doen of een stage kindergeneeskunde, of een stage in beide vakgebieden. De stage biedt u de gelegenheid om de vaardigheden en kennis die tijdens de lesdagen worden opgedaan in de praktijk te brengen. U voert daartoe verschillende praktijkopdrachten uit waarvan u verslag doet in uw portfolio. Op het stage adres oefent u de medische basisvaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek, statusvoering, het opstellen behandelplan) bij de gynaecologische patiënt en/of kinderen. In de weken dat u geen stage loopt bent u ongeveer 28 uur per week op uw eigen werkplek. Binnen de eigen werkplek werkt u aan de hand van een leerwerkplan aan de ontwikkeling van bekwaamheid en zelfstandigheid in het uitvoeren van beroepstaken (EPA s) en beroepscompetenties. De vorderingen worden zichtbaar gemaakt in het portfolio. Achterliggend bewijsmateriaal zoals korte praktijken (KPB), en van technische handelingen (OSATS), groslijsten, verslagen van voortgangsgesprekken en andere bewijsmateriaal worden daarvoor in het portfolio verzameld. Na afloop van het blok reflecteert u op een situatie vanuit uw werk waarbij u uw professionaliteit (bekwaamheid, competenties) beschouwd. U analyseert de verkregen feedback en de behaalde resultaten en maakt een leerwerkplan voor de volgende periode. Het blok kent 5 toetsonderdelen. Uitgebreide leerdoelen zijn beschreven in het blokboek. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Onderwijsmateriaal op cohortsite (Sharepoint) Voor boekenlijst zie Workload Contactduur (uren): 17 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 400 Totaal (uren) 420

24 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

25 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Evidence based Medicine in de praktijk 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-3.PAAF Cursusnaam Evidence based Medicine in de praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels Practising evidence based medicine 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon CLM van der Meer 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 20 maal per blok 800 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Artikel Numeriek en/of VD, NVD 5, Casusbeschrijving Numeriek en/of VD, NVD 5, Casuspresentatie Numeriek en/of VD, NVD 5,5 5 1 Portfolio Numeriek en/of VD, NVD 5, Referaat Numeriek en/of VD, NVD 5, Werkplekleren Numeriek en/of VD, NVD 5,5 25 1

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van blok 9 en 10 is het afronden van de beroepscompetentieontwikkeling zoals verwoord in het Landelijke MPA Opleidingscompetentieprofiel (LOO-MPA 2012). Na het afstuderen kan de PA op het niveau van een master in de praktijk de taken van een medisch specialist overnemen binnen zijn eigen specialisme, en relevante wetenschappelijke inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten toepassen in de praktijk (EBP) en op de problemen uit de praktijk. Hieruit voortvloeiend zal de PA na de opleiding de kwaliteit van de zorg (kunnen) verbeteren. 2.2 Cursus inhoud Het afstuderen omvat het laatste halfjaar van de MPA opleiding. Tijdens de lesdagen volgt u groepsbijeenkomsten en kunt u persoonlijke afspraken maken met uw begeleiders (casus en onderzoek). Er zijn in deze periode geen stages. U werkt ongeveer 28 uur per week op uw eigen werkplek en de rest van de tijd aan de afronding van alle afstudeerproducten. Op de werkplek worden de EPA s, die zijn beschreven in het individuele werkplekcurriculum en op het niveau van een professional master worden beheerst, afgesloten met een bekwaamverklaring die getekend wordt door drie medische specialisten uit het betreffende werkveld. Uw klinische opleider schrijft een eindevaluatie waarin duidelijk wordt hoe u professioneel functioneert op de werkvloer. De eind van het werkplekleren wordt bepaald in het laatste werkplekbezoek (eindgesprek). Om te laten zien hoe u omgaat met evidence based practice beschrijft u een casus vanuit uw eigen specialisme waarbij u een verantwoording geeft voor de beslissingen die in het geneeskundige proces zijn gemaakt. U onderbouwt dit met evidentie vanuit de wetenschappelijke literatuur. De casusbeschrijving wordt door u gepresenteerd en toegelicht aan uw groepsgenoten in een casuspresentatie. U rondt het praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoek af met een verslag in de vorm van een artikel. U houdt daarover een referaat waarna u vragen beantwoordt die naar aanleiding van uw onderzoek door de aanwezigen worden gesteld. Het referaat is toegankelijk voor uw cohortgenoten en voor externen. Met artikel en referaat laat u zien hoe uw onderzoekend vermogen is ontwikkeld. Het portfolio wordt door u afgerond waarbij het zicht moet geven op uw professionele ontwikkeling en weergeeft hoe de stand van zaken is op het moment van afstuderen. In het portfolio wordt, indien u medicatie gaat voorschrijven als PA, een persoonlijk formularium toegevoegd. Het afstuderen omvat 6 deeltoetsen: Beroepsopdrachten, casusbeschrijving, casuspresentatie, reflectie en studieplanning (eindportfolio), artikel en referaat. Uitgebreide leerdoelen zijn beschreven in het blokboek. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Onderwijsmateriaal op de cohortsite (Sharepoint) Voor boekenlijst zie Workload Contactduur (uren): 13 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 826 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

27

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Physician Assistant

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Physician Assistant Bijlage cursusomschrijvingen Master Physician Assistant 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Module Chirurgie Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm Diverse werkvormen Frequentie

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Physician Assistant

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Physician Assistant Bijlage cursusomschrijvingen Master Physician Assistant 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Evidence based Medicine in de praktijk 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Cursusomschrijving van de Masteropleiding Physician Assistant 2011-2012

Cursusomschrijving van de Masteropleiding Physician Assistant 2011-2012 Cursusomschrijving van de Masteropleiding Physician Assistant 2011-2012 Hoe een cursus te vinden? 1. Ga naar het Overzicht Curriculum (par. 4.1.4) in de studiegids 2. Zoek het studieprogramma van het betreffende

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Evidence Based Practice Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.EBP-12 1.2 Cursusnaam Evidence Based Practice 1.3 Cursusnaam in Engels Evidence

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bachelor Verpleegkunde

Bijlage cursusomschrijvingen. Bachelor Verpleegkunde Bijlage cursusomschrijvingen Bachelor Verpleegkunde 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Gezondheid Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.KT1-16 1.2 Cursusnaam Gezondheid

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Advanced Nursing Practice

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Advanced Nursing Practice Bijlage cursusomschrijvingen Master Advanced Nursing Practice 2016-2017 Titel Opleidingsvariant 1e Jaars Praktijkleren Duaal Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PRAK-14

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie