Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal

2 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon RSC Udo (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 1 maal per blok 80 minuten Paper verplicht 2 maal per blok 160 minuten Paper verplicht 4 maal per blok 320 minuten Werkcollege verplicht 13 maal per blok 1040 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 111 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Paper invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, , week 46 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

3 Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, , week 46 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel onderneming. 2.2 Cursus inhoud Dit wordt nader gespecificeerd in de volgende leerdoelen: arvan voor de 1 Het beschrijven van het kringloopmodel van de macro-economie en van de opbouw en ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (reeel en nominaal) aan de hand van de bestedingsbenadering, toegevoegde waarde benadering en inkomensbenadering 2 Het beschrijven en interpreteren van inflatiemaatstaven 3 Het beschrijven van het belang van sparen en het financiele systeem voor de macro-economie en het bedrijf 4 Het beschrijven en interpreteren van de productiefunctie 5 Het interpreteren en gebruiken van vraag- en aanbodcurves 6 Het gebruiken van IS en LM curves om korte termijn veranderingen in de economie te analyseren 7 Het gebruiken van AS en AD curves om korte en middellange termijn veranderingen in de economie te analyseren 8 Het beschrijven van het ontstaan en de werking van de Europese Monetaire Unie 9 Het beschrijven van de werking van het beleid van de Europese Centrale bank en het uitleggen van de invloed van inflatiebeleid 10 Het beschrijven van de Basel II en III akkoorden, inclusief de drie peilers en de bijbehorende typen risico 11 Het beschrijven van hoe het financieel toezicht is geregeld in Nederland en Europa 12

5 Uitleggen wat het belang van interest rates is, aan de hand van het liquidity preference framework 13 Het verklaren van wisselkoersontwikkelingen aan de hand van de betalingsbalans en Purchasing Power Parity 14 Het beschrijven en interpreteren van theorie over een open economie: handelsstormen, evenwicht en overheidshandelen 15 Toepassen van theorie over open economie op de (actuele) Nederlandse economie en beschrijven van de situatie van deze economie 16 Het toepassen van de begrippen en theorieen uit leerdoel 1 t/m 14 op de actualiteit (op sharepoint wordt tijdens de cursus tekst geplaatst over een actueel onderwerp dat wordt verdiept) 17 Het kritisch lezen van betogende vakartikelen 18 Het zoeken van literatuur voor het vormen van een eigen standpunt over een onderwerp 19 Het opzetten van een paper 20 Het analyseren en evalueren van een argumentatie 21 Het schrijven van een betogend vakartikel 22 Het formuleren van een standpunt dat is onderbouwd met bronnen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Aanvullende materialen (actualiteit) op Sharepoint Boek (verplicht) : Macroeconomics; Mankiw, G. en Taylor, M.; ISBN ; ; ; 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140

6 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/meac-ae-13

7 Titel Opleidingsvariant BA2 Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BEDRAD Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Advanced Accounting Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? BA2 (bedrijfsadministratie van ondernemingsprocessen en twinfield) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon A Oranje (tel. 6544) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per blok 405 minuten Werkcollege verplicht 3 maal per blok 405 minuten Werkcollege verplicht 4 maal per blok 560 minuten Werkcollege verplicht 4 maal per blok 480 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, , week blok 3, week 6 1., week blok 3, week 6

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Gebaseerd op de weergegeven landelijke opleidingskwalificaties dient de student na afloop van het studieonderdeel de volgende doelen te beheersen: b NV/BV... vreemd vermogen; b j b stenplaatsenmethode en de opslagmethode en het maken van de bijbehorende boekingen b b j ; Het verwerven van kennis,houding en vaardigheden om de onderwerpen genoemd bij cursusinhoud en kennisbasis in de praktijk met voldoende achterliggende theoretische kennis te kunnen toepassen. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus worden een aantal onderwerpen uit Fuchs, Boekhouden Geboekstaafd, deel 1 en 2 behandeld. Deze onderwerpen worden getoetst d.m.v. een individueel tentamen in week 8/9. Daarnaast wordt er een Twinfield-training verzorgd gedurende de laatste vier weken van het blok. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: - de boekhouding van de vennootschap onder firma - de boekhouding van de nv/bv, aandelenkapitaal, winstverdeling, reserves en vreemd vermogen - boekingen van diverse kosten zoals grond- en hulpstoffen, menselijke arbeid en vaste activa - het toerekenen van kosten aan orders

9 - boekingen bij de kostenplaatsenmethode - budgettering indirecte kosten - budget en boekhouding - fabricage boekhouding bij make to stock - berekening en analyse perioderesultaat - de administratie van dienstverlenende bedrijven 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 1; Fuchs en van Vlimmeren; ; 12; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd opgavenboek deel 1; Fuchs en van Vlimmeren; ; 12-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 2; Fuchs en van Vlimmeren; ; 7-de druk; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 2 opgavenboek deel 2; Fuchs en van Vlimmeren; ; 8-ste druk; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 31 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/meac-bedrad24-12

10 Titel Opleidingsvariant BA3 Consolidatie, fiscale aspecten Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BA Cursusnaam BA3 Consolidatie, fiscale aspecten en bijzondere onderwerpen 1.3 Cursusnaam in Engels Advanced Accounting Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A Oranje (tel. 6544) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 7 maal per blok 945 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 945 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Consolidatie en fiscale onderwerpen Groepsopdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week 36 2., week blok 1, week 36 2., week 46

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: het kunnen maken van boekingen t.a.v.: Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening Intercompany transacties, downstream sales en upstream sales Proportionele consolidatie De verslaggeving t.b.v. de fiscus De verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening Leasing en onderhandenwerk Vreemde valuta 2.2 Cursus inhoud In deze cursus worden een aantal onderwerpen uit Fuchs, Boekhouden geboekstaafd deel 3 behandeld. Deze onderwerpen worden getoetst d.m.v. een individueel tentamen in week 8/9. Daarnaast wordt in groepsverband tijdens de les weken gewerkt aan een opdracht die in week 6 wordt opgeleverd. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: - waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening - fusies - de geconsolideerde jaarrekening - technische aspecten van consolidatie

12 - intercompany transacties, downstream sales en upstream sales - proportionele consolidatie - de verslaggeving t.b.v. de fiscus - de verwerking van latente belastingverhoudingen in de vennootschappelijke jaarrekening - leasing en onderhanden werk - vreemde valuta 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd 3; Fuchs en Van Vlimmeren; ; 7; Noordhoff; Boek (verplicht) : Boekhouden geboekstaafd deel 3, opgavenboek; Fuchs en Van Vlimmeren; ; 7; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/15/meac-ba3-13

13 Titel Opleidingsvariant Belastingrecht 1 (IB) + Arb. en soc.r. Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-B1P Cursusnaam Belastingrecht 1 (IB) + Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht 1.3 Cursusnaam in Engels Fiscal Law 1 (Income Taxes)/ Labour and Social Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon J de Gier (tel. 6989) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Belastingrecht 1 verplicht 7 maal per blok 980 minuten blok 1 Gastcollege verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 1 WC Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht verplicht 7 maal per blok 980 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht Standaard 5, Belastingrecht 1 Standaard 5, blok 1, week 36 2., week blok 1, week 36 2., week 46

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusonderdeel Belastingrecht: de student heeft na dit cursusdeel op hoofdlijnen kennis van inleiding Belastingrecht, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Winst uit onderneming in de IB en de inkomsten uit Aanmerkelijk Belang. Cursusonderdeel Arbeids- en sociaal zekerheid: Eindtermen Bij deze cursus is uitgegaan van de Eindtermen theoretische Accountantsopleiding, versie 2008, update 2014/1.6 voor het vakgebied Recht, zoals die zijn voorgeschreven door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). De eindtermen voor de cursus zijn voorgeschreven door de CEA. Overigens hanteert de CEA het begrip eindterm als synoniem van leerdoel. De leerdoelen worden hierna besproken samen met de bijbehorende deskundigheidsniveaus waarop de student de leerdoelen moeten kennen. Leerdoelen (met voorgeschreven deskundigheidsniveau) - Kennis van de hoofdlijnen van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht (niveau 2); 2.2 Cursus inhoud Onderdeel Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht: In dit cursusonderdeel wordt specifiek ingegaan op juridische kennis in hoofdlijnen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. In de cursus wordt ingegaan op de diverse onderwerpen van het arbeidsovereenkomstenrecht. De verschillende soorten contracten waarbij arbeid wordt verricht worden besproken. Het ontslagrecht komt uitgebreid aan de orde evenals het sociaal zekerheidsrecht, het collectieve arbeidsovereenkomstenrecht en de collectieve acties. Tot slot wordt ingegaan op het onderwerp van de medezeggenschap en wordt aandacht besteed aan internationale aspecten van het sociale recht. De accountant komt bij zijn werkzaamheden in aanraking met vragen ter zake van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Van de accountant wordt in het algemeen verwacht dat hij kennis draagt van de hoofdlijnen van dit recht. Hij zal bij de wettelijke controle moeten kunnen vaststellen of aan de bepalingen van deze wetgeving op hoofdlijnen is voldaan en moeten kunnen signaleren wanneer nader onderzoek noodzakelijk is. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Convoy Theorieboek 2014/2015; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Belastingrecht voor Bachelors en Masters Convoy Werkboek 2014/2015; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Kluwer pocket Belastingwetten 2014; ; ISBN ; ; ; Boek (verplicht) : Wetteksten Hoger Onderwijs ; ; ISBN ; ; Noordhoff Uitgevers; Boek (verplicht) : Hoofdstukken Sociaal Recht, Editie 2014; C.J. Loonstra; ISBN ; ; Noordhoff Uitgevers; 2.5 Workload

15 Contactduur (uren): 34 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fem/11/meac-b1p-12

16 Titel Belastingrecht 3 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-BLR Cursusnaam Belastingrecht Cursusnaam in Engels Tax Law Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon JMM Marlet (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Belastingrecht 3 verplicht 14 maal per 100 minuten Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Belastingrecht 3 invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, , week blok 3, week 6

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het verwerven van kennis en inzicht in de Wet op de Omzetbelasting 1968, de Wet op de Loonbelasting 1964), de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (Overdrachtsbelasting), de Successiewet 1956 (Schenk- en erfbelasting) en de Invorderingswet Kennisnemen van de werkwijze van de Belastingdienst en het toepassen van verschillende vormen van toezicht. De student is in staat om zelfstandig, met gebruikmaking van wetteksten, oplossingen te vinden voor praktijkproblemen en is in staat bij adviserend optreden in een voor leken begrijpelijke taal de fiscale kwesties uit te leggen zodat zijn adviezen duidelijk overkomen. 2.2 Cursus inhoud De cursus bestaat uit veertien lessen van 2½ uur met de volgende inhoud 1. Inleiding Omzetbelasting Belastingplichtige, levering van goederen, plaats van levering 2. Vervolg Omzetbelasting Levering van diensten, plaats van dienst, maatstaf van heffing, tarief en tabel 3. Vervolg Omzetbelasting ICV, ICP, ICT, ICL en ICD, in- en uitvoer, verleggingsregeling, buitenlandse OB 4. Vervolg Omzetbelasting Aftrek voorbelasting, vrijstellingen, bijzondere regelingen, adm. Verplichtingen 5. Casus Omzetbelasting 6. Erf- en schenkbelasting 7. Overdrachtsbelasting 8. Invordering 9. Inleiding Loonheffing Dienstbetrekking, inhoudingsplichtige, loon 10. Vervolg Loonheffing Vrijstellingen, pensioen, werkkostenregeling, naheffing 11. Casus loonheffing 12. Internationaal belastingrecht 13. Toezicht Belastingdienst, tax assurance, tax control framework, rol fiscaal dienstverlener 14. Overloop, herhaling en training

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie over deze en

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2

DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd. 2014-2015 versie 2 DEM Minorbeschrijving van Beleggen Deeltijd 2014-2015 versie 2 1 Verantwoordelijk opleidingsmanager: mw P.M. van Straten Verantwoordelijk minorcoördinator: drs J.W. Landman Verantwoordelijke clusterexamencommissie:

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Latin America & Caribbean Suriname

Nadere informatie

Certificatenopleiding Economie

Certificatenopleiding Economie Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleiding en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studiegids 2007-2008 Stichting Opleidingen en

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie