1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Instruction 1B 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht 12 maal per blok 1440 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 8 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Behandelplan (LC) Camouflage Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doelstellingen en competenties Binnen blok B1 staat centraal: Competentiegebied I: Preventie, zorg, en begeleiding: werken met en voor cliënten/ patiënten Rol: Zorgaanbieder/ therapeut/ begeleider Competentie 2.1: Verlenen van zorg Om hun vraag te beantwoorden, biedt de huidtherapeut cliënt(en)/ patiënt(en) op een professioneel verantwoorde wijze huidtherapeutische zorg aan. Competentiegebied III: Beroep: Werken aan professionalisering Rol: Innovator Competentie 9: Ontwikkelen van methoden, technieken en richtlijnen Om huidtherapeutische preventie, zorg en begeleiding optimaal te laten aansluiten op de actuele maatschappelijke vragen, levert de huidtherapeut een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van methoden, technieken en richtlijnen. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Deze cursus maakt onderdeel uit van Onderwijsblok B1 'HZD bij patiënten met haar- en pigmentproblematiek' en dient samen met de andere cursussen uit dit onderwijsblok te worden gevolgd. In het themablok B1 ga je verder met het verzamelen van onderzoeksgegevens en het uitvoeren van onderzoek. Uit de verzamelde gegevens stel je een behandelplan op en voer je de gekozen interventie bij de betreffende problematiek uit. Dit gebeurt net als in blok A1 aan de hand van casuïstiek. Je leert de verzamelde patiëntgegevens zoals anamnese, onderzoek, huidtherapeutische diagnose en het behandelplan te verwerken. Daarnaast gaan we dieper in op de zakelijke aspecten zoals rechten, plichten en de vergoedingen van de verzekeraars voor de verschillende behandelingen. Tijdens dit blok leer je verschillende vaardigheden zoals camouflage, het aanbrengen van een peeling, permanent ontharen, anatomie in Vivo, communicatie en massage. Deze vaardigheden vragen langdurige oefening en training. Vandaar dat al vroeg in het eerste jaar met deze vaardigheden gestart wordt. Je kunt aan de hand van de anamnese, huidtherapeutische onderzoeksgegevens en de analyse van de gegevens tot differentiaal diagnoses komen. Op basis van symptomen behorend bij een aandoening ben je in staat om op basis van de onderzoeksgegevens de huidtherapeutische diagnose te stellen. Je kunt een compleet behandelplan opstellen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

3 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Beroeps Opdracht Evidence Based Pract B2 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-2.BOEBP2B Cursusnaam Beroeps Opdracht Evidence Based Practice B2 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Instruction EBPB2 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 8 maal per blok 480 minuten Practicum verplicht 4 maal per blok 960 minuten Werkcollege verplicht 8 maal per blok 960 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? LOEP3 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 verslag behandelplan LC Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoelen Deze beroepsopdracht bestaat uit twee delen, te weten een opdracht voor de Learning Communicty en een opdracht voor LOEP 3. Learning Community Aan het einde van blok B2 heb je de volgende leerdoelen bereikt. je hebt inzicht in jouw eigen professionele ontwikkeling als aankomend huidtherapeut. Je weet wat je sterke punten zijn, en waar je nog aan moet werken. heb je inzicht in jouw eiegen professionele ontwikkeling als aankomend huidtherapeut. Je weet wat je sterke punten zijn, en waar je nog aan moet werken. Je kunt werken met het behandelprotocol Lila binnen de LC, waarbij je de reacties van de huid herkent en je past de behandeling daarop aan.je raakt steeds meer competent in het behandelen van patiënten met een indicatie voor LiLa, hieronder hoort ook het werken volgens de WIP-richtlijn Huidtherapie. Daarbij beheers je de theoretische kennis die noodzakelijk is om de handelingen uit te voeren, én ben je in staat de theoretische kennis te transformeren naar de praktijk en daar toe te passen. Je weet wat van je verwacht wordt wanneer er tijdens het handelen van een patiënt iets misgaat. LOEP 3 Doel van de opdracht is dat je leert gestructureerd evidence based artikelen te zoeken, te selecteren, te beoordelen op bewijskracht en dat je een onderbouwde conclusie kunt formuleren. Met je werkgroepje ga je op zoek naar evidence based oedeemtherapie, oftewel CDT, in de vorm van wetenschappelijke artikelen. De leerdoelen zijn als volgt: Problematiseren Zoeken / gegevens verzamelen o Probleem o Systematisch een analyseren zoekplan uitvoeren o Formuleren van een (bronnen, zoektermen, vraagstelling uit een combinaties van aspecten gegeven probleem of situatie; o Formuleren doelstelling van een vraag, begrenzingen) o in meerdere databestanden correct kunnen zoeken o Overzicht opstellen van gelezen literatuur: per databank vermelden van gebruikte zoektermen, toelichting bij de trefwoorden, Booleaanse combinaties, welke begrenzingen; aantal hits Verwerken en beoordelen Toepassen in het beroepsproduct o Begrijpen van de informatie o Wetenschappelijk (redactioneel lezen en in eigen woorden samenvattend rapporteren samenvatten van anderstalige literatuur) over de gevonden literatuur o Begrijpen van veel voorkomende o Het gevonden antwoord statistische begrippen en uitwerkingen in de literatuur verwerken in o Vergelijken van inhoudelijke resultaten een CAT-rapport uit onderzoek (min. 3 bronnen) o Rapporteren o Beoordelen of de literatuur inhoudelijk geschikt materiaal oplevert voor het beantwoorden van de vraag (via PICO). o Beoordelen van de literatuur op kwaliteit aan de hand van een EBRO formulier. o Conclusies trekken aan de hand van de gebruikte literatuur en het waarderen van de conclusie op bewijskracht. o Discussiepunten opvoeren, en het betrouwbaarheidsniveau van de conclusie. o Kritische beschouwing geven op de gevolgde stappen van vraagstelling t/m de methode. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Deze cursus bestaat uit twee onderdelen, te weten de LOEP 3 en de Learning Community: LOEP 3 CAT Als paramedicus dien je evidence based te handelen. Je zal daarom in staat moeten zijn snel te kunnen onderzoeken of een interventie al dan niet voldoende onderbouwd is, de zogenaamde Evidence Based Practice. Dit kun je doen door de methodiek van Critical Appraissal of a Topic, oftewel CAT. Doel van de opdracht is dat je leert gestructureerd evidence based artikelen te zoeken,

5 te selecteren, te beoordelen op bewijskracht en dat je een onderbouwde conclusie kunt formuleren. Met je werkgroepje ga je op zoek naar evidence based oedeemtherapie, oftewel CDT, in de vorm van wetenschappelijke artikelen. Voor het correct uitvoeren van de opdracht is beheersing van de opgegeven verplichte literatuur van de LOEPlessen noodzakelijk. Je maakt een CAT, waarbij je een klinische vraag formuleert en oplost door het zoeken van bewijs. Via correcte zoekstrings (search queries) maak je eenvoudige searches in Pubmed die je, met wat aanpassingen, ook kunt doen in Cinahl en Cochrane. De methode van het zoeken leer je via de opgegeven literatuur op Sharepoint. Ter ondersteuning vindt er een workshop plaats in de mediatheek. Learning Community Vasculaire aandoeningen en pigmentatie problematiek kunnen behandeld worden met lichten/of lasertherapie. In blok B2 zijn vier hoorcolleges ingeroosterd waar ingegaan wordt op het behandelen van vaatlaesies en pigmentlaesies. Tijdens de colleges komt naar voren welke indicaties wel en welke niet behandeld kunnen worden in de huidtherapeutische praktijk. Tevens wordt besproken wat het werkingsmechanisme bij vaten en pigmentatie inhoudt, en welke effecten de behandeling op de huid heeft. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed van de verschillende behandelparameters van licht- en lasertherapie. De kennis, opgedaan in blok A en tijdens de hoorcolleges van blok B, heb je nodig binnen de lessen van Learning Community (LC). In de LC werk je aan je eigen professionele gedrag en reflecteer je op jouw handelen. Het accent in de LC ligt op jouw ontwikkeling op het gebied van professioneel gedrag. In blok B2 wordt je beoordeeld op de uitvoering en verantwoording van tenminste één LiLa-behandeling bij een patiënt met overbeharing. Er wordt van je verwacht dat je het behandelprotocol Lila binnen de LC volgt en kunt laten zien dat je weet hoe te handelen bij calamiteiten. Je kunt reacties van de huid herkennen en adequaat handelen op de reactie van de patiënt. De beoordeling vindt plaatst aan de hand van de uitgebreide patiëntenbeschrijving in je verslag en de reflectie op je handelen. Je werkt in de LC aan professioneel gedrag door je verantwoordelijkheden als student te nemen. Deze verantwoordelijkheden staan beschreven in de LC handleiding, hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden studenten. Je houdt een logboek bij met een korte weergave van bijeenkomsten in de Learning Community. Hierin schrijf je over je patiëntbehandelingen, wat je leert in de LC, alle feedback die je krijgt, bijzondere leermomenten, moeilijke kwesties etc. In dit logboek noteer je de feedback en ontwikkelingen op professioneel gedrag. Je dient van alle LC-bijeenkomsten iets te registreren om later te kunnen bepalen wat voor jouw de belangrijkste leermomenten waren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

6 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Beroeps Opdracht Haar Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOHP1B Cursusnaam Beroeps Opdracht Haar Problematiek 1B 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Instruction 1B 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? praktijkonderwijs verplicht 15 maal per blok 1800 minuten Werkcollege verplicht 8 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? I-O&B 1B Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 I-PROD HP 1B Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel binnen het Blok B1 haar,- en pigmentproblemen, is inzicht krijgen in de haar- en pigmentproblematiek en Huidtherapeutische Zorg en Dienstverlening (HZD) bij patiënten met haar- en pigmentproblematiek kunnen verlenen De informatie, verkregen uit de conceptuele leerlijn als de vaardigsheidsleerlijn, kun je inzetten bij het uitwerken van een casus bij een patiënt met haar- of pigmentproblemen. 2.2 Cursus inhoud Inhoud In blok B1 staat de Huidtherapeutische Zorg en Dienstverlening (HZD) bij patiënten met haar- en pigmentproblematiek centraal. Patiënten met haar,- en pigmentproblematiek komen veel in de praktijk van de huidtherapeut. Patiënten kunnen (te) veel of juist te weinig haar hebben. Of last hebben van pigmentvlekken of juist depigmentaties. De hulpvragen waar de patiënten mee komen kunnen heel divers zijn. Wanneer je een patiënt met beharingsproblemen en/of pigmentproblemen gaat behandelen, is het van belang dat je goed weet welke problematiek hieraan ten grondslag ligt. Kennis hebben van de huid, de haren en pigmentatie is daarbij een vereiste. Tijdens dit blok leer je zowel de theoretische onderbouwing als de praktische behandelingen volgens het Huidtherapeutisch Methodisch Handelen (HMH). In blok B1 gaan we verder met werken volgens het HMH en ga je ook patiëntgegevens verwerken en een huidtherapeutisch onderzoek doen. Je formuleert een huidtherapeutische diagnose, stelt een behandelplan op en voert het behandelplan uit. Daarnaast evalueer je hoofd en subdoelen en (tussentijds) resultaat. Je sluit dit af door te rapporteren richting verwijzend arts. Door het klinisch redeneren, krijg je inzicht in huidtherapeutische verantwoorde zorg en dienstverlening. Je leert verbanden te leggen tussen theorie en praktijk die je aangeboden krijgt gedurende dit blok. Doordat je in dit blok werkt aan het beroepsproduct behandelplan en aan de beroepsdienst onderzoeken en behandelen, zal je dus behandelplannen gaan opstellen en in de praktijk gaan uitvoeren. Verder leer je tijdens dit blok verschillende vaardigheden zoals camouflage, het aanbrengen van een (oppervlakkige)peeling, permanent ontharen, anatomie in vivo en communicatie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 38 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

9 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Beroeps Opdracht Huid Problematiek D2 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-2.BOHP2D Cursusnaam Beroeps Opdracht Huid Problematiek D2 1.3 Cursusnaam in Engels Professional InstructionD2 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 19 maal per blok 1140 minuten Practicum verplicht 5 maal per blok 1200 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? LOEP4 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 logboek LC Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Er is in dit product sprake van rapportage en presentatie aan beroepsgenoten over een uitgevoerd literatuuronderzoek naar klinimetrische eigenschappen van meetinstrumenten. O.a. de verschillende vormen van betrouwbaarheid/ reproduceerbaarheid van uitgevoerde metingen en validiteit van onderzochte meetinstrumenten komen aan bod, maar ook responsiviteit en hanteerbaarheid, diagnostische waarde, sensitiviteit en specificiteit zijn aspecten die van belang zijn. Summatieve toetsing vindt plaats door het inleveren van een rapport over een CAT naar een meetinstrument met de projectgroep en het doen van een posterpresentatie hierover. Individuele toetsing vindt vervolgens plaats met een individuele toets. Het gaat om open vragen waarin een aantal methodologische begrippen moeten worden beschreven. 2.2 Cursus inhoud LOEP 4 is een literatuurstudie over de betrouwbaarheid en/of validiteit van meetinstrumenten voor de huid. In groepjes van 3 wordt verslag gedaan en een presentatie gegeven aan de rest van de klas over deze literatuurstudie. We gaan meer de diepte in op het design van klinimetrisch onderzoek. Er wordt ook een volgende stap gezet met het uitvoeren van eenvoudige statistische analyses op de verkregen meetgegevens in SPSS. Dit heeft enkel als doel kennis te maken met statistiek en om letterlijk voor je te zien wat betrouwbaarheid nu betekent in getallen. Het onderzoeken van de klinimetische eigenschappen van meetinstrumenten is relevant voor het thema van dit blok omdat je hierdoor bekend raakt met diagnostiek methoden/ meetmethoden voor de huid/huidproblemen. Dit kan bv. van belang zijn in het kader andere opdrachten binnen de opleiding huidtherapie of later in de praktijk, waar je mogelijk onderzoek gaat doen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 41 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

11 Titel Opleidingsvariant Beroeps Opdracht Huidtherapie C2 Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-2.BOHU2C Cursusnaam Beroeps Opdracht Huidtherapie C2 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Instruction C2 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht 3 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? overall toets C2D2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Je wordt beoordeeld of je competent genoeg bent voor de verschillende stages die plaatsvinden in het derde of vierde studiejaar. Je kan op alle theorie en praktijk van blok A1 tot en met C2 getoetst worden, met nadruk op het klinisch redeneren en de integratie van verschillende vakken. Daarnaast wordt elke student op een interventie getoetst. Er wordt op het gebied van huidtherapeutische interventies gekeken naar hoe je onder andere de vaardigheden uitvoert, hoe de omgang is met de patiënt, hoe jouw (professionele) werkhouding is. Het totaalplaatje dus. Je wordt beoordeeld op de beheersing van de competentie 2.1 verlenen van zorg op niveau 3 uit competentiegebied 1. In C2 vindt dit summatieve expert-assessment plaats. Je hebt eind blok D recht op een herkansing bij een onvoldoende beoordeling. De leerdoelen zijn: het patiëntgericht uitleggen. Leg je patiënt in patiëntgerichte taal uit wat de behandeling inhoudt, ga ook bijv. in op voorlichting, preventie en advies wanene rdit gevraagd wordt door de beoordelaar. Je kunt (theoretisch) onderbouwen van de keuze van de behandeling, beredeneren van het behandelplan op basis van gegevens uit de casuïstiek en het bijstellen van je behandelmethode wanneer van toepassing. Je geeft blijk van analyse van de casus en je stemt de behandeling af op de problematiek van de patiënt met gemotiveerde keuzes. Je voert een interventie efficiënt en effectief uit. 2.2 Cursus inhoud In de voorgaande blokken is toegewerkt naar een beginniveau om op stage te gaan. In de polikliniek Huidtherapie kan nog volop geoefend worden onder begeleiding van een oudere jaarstudent ter voorbereiding op het assessment. Dit wordt afgenomen aan de hand van casuïstiek. De casuïstiek heeft betrekking op problematiek van blok A1 tot en met blok C2. De casuïstiek wordt niet van tevoren bekend gemaakt. Dit zal pas tijdens het assessment duidelijk worden. Zo gaat het namelijk in de praktijk ook: bij een nieuwe patiënt weet je van tevoren niet wat je staat te wachten. Per student zal in elk geval 2 (soms 3) diverse soorten casuïstiek worden behandeld. Tijdens het toetsmoment wordt met 2 verschillende docenten getoetst. De beoordelende docenten zullen aan de hand van casuïstiek diverse vragen stellen. Daarnaast zul je een vaardigheid (willekeurig gekozen door de desbetreffende docenten) uitvoeren. Je zult de behandeling op een medestudent uitvoeren. De uit te voeren interventie kan alles uit de blokken A1 tot en met C2 betreffen. Beide docenten beoordelen één eel van de toets, dusó het vraaggesprek óf de interventie. Achteraf beoordelen beiden of de student stagewaardig is én zullen beiden een rol hebben in de totstandkoming van de cijfers. Per 2,5 half uur worden 6 studenten (3 koppels) getoetst door 2 docenten. Uitgangspunt is studenten op minimaal twee, max drie onderwerpen te bevragen op theorie. De vaardigheidsbeoordeling wordt niet alleen gedaan door het resultaat te beoordelen, maar ook door vragen te stellen op achterliggende theorie en inzicht in handelen. Via een mail wordt je op de hoogte gesteld van de indeling en datum/tijd waarop je getoetst wordt. Regel zelf al je benodigdheden voor alle vaardigheden, en zorg dat je alles bij je hebt. Regels: Je krijgt voldoende tijd om de casus door te lezen De docenten kunnen bepalen welke studenten met elkaar gaan werken tijdens de toets. Studenten mogen tijdens het toetsen niet overleggen met elkaar Je wordt ondervraagd op minimaal 2 verschillende onderwerpen (bijv. lymfoedeem en acne) zodat je je kennis echt kunt laten zien De docent vult zowel positieve als negatieve feedback in op het beoordelingsformulier 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 125 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

13 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

14 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Beroeps Opdracht Litteken Behandeling A2 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-2.BOLB2A Cursusnaam Beroeps Opdracht Litteken Behandeling A2 1.3 Cursusnaam in Engels Professional InstructionA2 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 8 maal per blok 480 minuten Practicum verplicht 14 maal per blok 1680 minuten Presentatie verplicht 4 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? I-O&B littekenbehandeling Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 journal club Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Beroepsdienst De uitgewerkte behandelplannen worden meegenomen naar de toets onderzoeken en behandelen van patiënten met littekenproblematiek (toets I-DNST). De uitvoering van één van deze behandelplannen wordt getoetst tijdens deze toets. De uitvoering voldoet aan de gestelde criteria en is met een voldoende beoordeeld. Beroepsproduct Je hebt, samen met je werkgroepje, gezocht in verschillende databanken naar evidence based literatuur bij een gegeven interventie. Eén artikel betreffende deze interventie zal tijdens de Journal Club besproken worden. Tijdens deze Journal Club begeleid je als tutor de andere groepjes bij het kritisch lezen en beoordelen van dit artikel. Deze bijeenkomst rond je af met een PowerPoint presentatie waarin je een samenvatting geeft van jullie zoektocht en van de beoordeling van het artikel. De uitwerking voldoet aan de gestelde criteria en is met een voldoende beoordeeld. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Deze cursus dient samen met de overige cursussen uit het blok HZD bij wondzorg te worden gevolgd. Korte omschrijving In deze cursus staat de casuïstiek met als onderwerp littekenbehandeling centraal. Aan de hand van casussen worden patiëntbehandelingen zelfstandig uitgewerkt en beoefend. De keuze van een interventie wordt evidence base onderbouwd door te zoeken naar artikelen in wetenschappelijke databases. Om deze wetenschappelijke artikelen goed te kunnen lezen en beoordelen zal de groep onderverdeeld worden in vier subgroepen waarbij elke groep één artikel van een bepaalde interventie gaat uitwerken en beoordelen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 44 Toetsduur (uren): 6 Zelfstudie (uren): 90 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

16 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Beroeps Opdracht Oedeem Problematiek B2 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-2.BOOP2B Cursusnaam Beroeps Opdracht Oedeem Problematiek B2 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Instruction B2 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht 18 maal per blok 2160 minuten Werkcollege verplicht 12 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? beroepsdienst oedeem Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Beroepsopdracht CDT onderste extremiteiten Uiteindelijk zijn er een aantal leerdoelen aan te wijzen voor deze beroepsopdracht, namelijk: Studenten leren patiëntgericht uit te leggen uit wat een MLD-behandeling inhoudt. Met behulp van alle kennis en theorie betreffende alle interventies van Complexe Decongestieve Therapie, kan ook duidelijk uitgelegd worden wat CDT inhoudt. Daarnaast kan een student het uitvoeren van een totaal behandeling met CDT gericht op casuïstiek dat zich vooral op de onderste extremiteiten richt. Je geeft een MLD/zwachtel of TEK-behandeling alsof het de 1 e behandeling is voor de patiënt (zonder onderzoek, inspectie en palpatie). Je laat zien in hoeverre je de theorie van de afzonderlijke interventies van CDT beheerst. Je geeft onderbouwing van de totaalbehandeling: je geeft blijk van analyse van de casus en je stemt de behandeling af op de problematiek van de patiënt met gemotiveerde keuzes. 2.2 Cursus inhoud Complexe Decongestieve Therapie (= CDT) omvat onder andere de interventies MLD, zwachtelen cq compressie geven, en uiteindelijk (het aanmeten van een) TEK. In dit blok gaan jullie aan de hand van de onderwerpen primair -, secundair lymfoedeem, lipoedeem en mengvormen hiervan, duidelijker bekijken hoe een hele behandeling dient te worden gegeven. Het betreft vooral de onderste extremiteiten die zijn aangedaan. In de lessen V-MLD en V-Casus CDT krijg je te maken met verschillende soorten casuïstiek. Uiteindelijk vinden er drie carousseltoetsen plaats waarbij je te maken krijgt met variaties op de gegeven casuïstieken tijdens de lessen. De casuïstiek voor deze drie carrouseltoetsen is hetzelfde. Dit kan betekenen dat je getoetst wordt op verschillende casussen, maar ook dat je op dezelfde casus wordt getoetst tijdens de carrouseltoets CDT V-MLD, V-TEK of V-Zwachtelen. De docent kan ter plekke variaties op de casuïstiek aanbrengen, zodat het klinisch redeneren getoetst kan worden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 48 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 89 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

18 Titel Opleidingsvariant Beroeps Opdracht Oncologie C2 Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-2.BOON2C Cursusnaam Beroeps Opdracht Oncologie C2 1.3 Cursusnaam in Engels Professional InstructionC2 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht 16 maal per blok 1920 minuten practicum1 verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? I-O&B oncologie Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 zelfmanagement (LC) Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel learning outcome Competenties waaraan in dit blok wordt gewerkt Competentiegebied I: Preventie, zorg, en begeleiding: werken met en voor cliënten/ patiënten Rol: Zorgaanbieder/ therapeut/ begeleider Competentie 1: het aanbieden van preventieactiviteiten. Om risico's voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, past de huidtherapeut primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. Competentie 2.2: het geven van begeleiding. Om aan de vraag van de cliënt te voldoen, biedt de huidtherapeut cliënten op een professioneel verantwoorde wijze begeleiding aan. Om huidtherapeutische behandelingen te integreren of geïntegreerd te houden in de gezondheidszorg biedt de huidtherapeut doelgroepen van huidtherapie zoals patiëntenverenigingen en medewerkers in de gezondheidszorg op een professioneel verantwoorde wijze voorlichting en advies aan. Rol: Coördinator Competentie 3: coördineren van activiteiten rondom de cliënt(en)/patiënt(en). Om de huidtherapeutische preventieactiviteiten, zorg en begeleiding te laten verlopen als een continu en integraal proces, coördineert de huidtherapeut, indien nodig, de afgesproken activiteiten rondom de cliënten/patiënten en doelgroepen. 2.2 Cursus inhoud In themablok C2 komt huidtherapeutische zorg- en dienstverlening bij een patiënt met tumorproblematiek aan de bovenste extremiteiten aan bod. In dit blok leer je een patiënt met tumorproblematiek te onderzoeken en te behandelen met behulp van de diverse interventies bij CDT (met nadruk op MLD en compressietherapie, dwz zwachtelen en TEK). Ook hier wordt weer aan de hand van drie verschillende carrouseltoetsen casuïstiek vanuit diverse invalshoeken belicht en getoetst. Zelfredzaamheid is daarnaast een belangrijk punt van aandacht. Maar niet alleen bij patiënten met tumorproblematiek. Een opdracht voor advies ten aaanzien van zelfmanagement bij een patiënt maakt onderdeel uit van deze 5 EC. Er wordt uitgegaan van de kennis uit blok B2 met betrekking tot LOEP 3 product. Je kunt groeien in de competenties en bijbehorende rollen zoals begeleider, coördinator en coach. Maar ook kun je in dit blok werken aan de competenties en rollen die gericht zijn op de behandeling in de breedste zin van het woord van de individuele patiënt met tumorproblematiek met nadruk in C2 op de bovenste extremiteiten. Zoals in voorgaande blokken, wordt er ook nu weer verwacht dat je je eigen beroepsmatig handelen evalueert en bespreekbaar maakt door middel van toetsing en reflectie. Ook zul je zoveel mogelijk evidence based moeten handelen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 46 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 91 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

21 Titel Opleidingsvariant Beroeps Opdracht Registeren C1 Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOR1C Cursusnaam Beroeps Opdracht Registeren C1 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Instruction C1 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht 8 maal per blok 960 minuten Werkcollege verplicht 14 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? LOEP2 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 vaardigheden C1 Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoelen Doelstellingen en competenties Competentiegebied I: Preventie, zorg, en begeleiding: werken met en voor cliënten/ patiënten Rol: Zorgaanbieder/ therapeut/ begeleider Competentie 2.1: Verlenen van zorg Competentie 2.1a Voert een huidtherapeutische anamnese en onderzoek uit en stelt een diagnose conform het huidtherapeutisch methodisch handelen (HMH). Competentie 2.1b Stelt een huidtherapeutisch behandelplan op, voert het behandelplan uit en evalueert conform het huidtherapeutisch methodisch handelen (HMH). Competentiegebied II: Organisatie: werken in en vanuit een organisatie Rol: Manager, ondernemer Competentie 5: Beheren van de praktijk, onderneming, afdeling of dienst Competentie 5.b Voert een praktijk- en cliëntenadministratie met behulp van administratieve systemen Competentiegebied III: Beroep: werken aan professionalisering Rol: Beroepsoefenaar Competentie 7: Ontwikkelen van beroepscompetenties Competentie 7.a Evalueert en maakt het eigen beroepsmatig handelen bespreekbaar doormiddel van toetsing en reflectie. Competentiegebied III: Beroep: werken aan professionalisering Rol: Innovator Competentie 9: Ontwikkelen van methoden, technieken en richtlijnen Competentie 9.b Handelt evidence based. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Tijdens deze cursus werk je aan een registratieverslag, waarbij de aandacht ligt op het reproduceerbaar meten en registeren met behulp van meetinstrumenten. Meetgegevens dienen in het patiëntendossier of binnen een praktijkonderzoek te worden verwerkt om de (behandel)resultaten van de huidtherapeut zo objectief mogelijk vast te leggen. De vraag hoe reproduceerbaar je meet is aan de ene kant afhankelijk van het meetinstrument en aan de andere kant van de persoon die de meting uitvoert. Ook de veranderlijkheid van hetgeen wat je meet, bijvoorbeeld een aandoening, kan invloed hebben. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op reproduceerbaar en valide meten. Je voert zelfstandig metingen uit met behulp van een meetinstrument en een zelfgeschreven meetprotocol. De meetgegevens worden vastgelegd en de resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd (met behulp van statistiek), geïnterpreteerd en bediscussieerd. Toetsing De toets bestaat uit twee delen. Deel 1 bestaat uit het schrijven van een registratieverslag in groepsverband. De uitvoering voldoet aan de gestelde criteria en is minimaal met een voldoende beoordeeld. Deel 2 is een individuele toets waarin jouw kennis wordt getoetst. Uitgangspunt is de inhoud van het registratieverslag in groepsverband. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

23 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

24 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Beroeps Opdracht Screening en Diag D2 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-2.BOSD2D Cursusnaam Beroeps Opdracht Screening en Diagnostiek D2 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Instruction D2 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? diverse werkvormen verplicht 10 maal per blok 1200 minuten Presentatie verplicht 10 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? intercollegiale consultatie Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 SDPA Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoelen: In het kader van de Directe Toegankelijkheid Huidtherapie zal het steeds vaker voorkomen, dat een patiënt je een plekje of vlekje op de huid laat zien en wil weten of dit plekje kwaad kan: is het pluis of is het niet pluis? Bij het screenen van de huid kan het ook voorkomen, dat je een plekje ontdekt, dat er verdacht uitziet. Het differentiëren van verschillende benigne/ maligne huidtumoren is moeilijk, maar wel zeer belangrijk zodat je een, op de patiënt aangepast, behandelplan kunt opstellen. Daarom is het belangrijk dat je kennis hebt over de ontstaanswijze en de gevolgen van benigne en maligne huidtumoren, zodat je als huidtherapeut adequaat kunt handelen bij deze patiënten. Soms is alleen het geven van een advies voldoende. In andere gevallen kun je zelf behandelen en in sommige gevallen moet je verwijzen naar de arts. In het themablok D2 staat het onderwerp Screening, Diagnostiek, Preventie & Advies centraal. Er wordt uitvoerig ingegaan op en geoefend in het onderscheid tussen verschillende benigne en maligne tumoren. Hierbij wordt zowel met patiënten als met allerlei beeldmateriaal geoefend onder begeleiding van artsen en huidtherapeuten. Ook de ABCD- regel, het gebruik van de Dermatoscoop, en Teledermatologie passeren de revue. Daarnaast worden verschillende interventies aangeleerd waarmee diverse cosmetisch storende benigne huidaandoeningen te behandelen zijn. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Deeltoets 1: Intercollegiale consultatie/ patiëntenbespreking De studenten presenteren een patiënt die zij gezien hebben in de LC en/of het spreekuur met de dermatoloog. Een patiënt gezien hebben kan verschillende dingen betekenen. In ieder geval hebben zij de anamnese, vaak ook onderzoek gedaan en een eerste differentiaal diagnose opgesteld. Er kan aanvullend onderzoek zijn verricht, soms is een definitieve diagnose gesteld en is al gestart met een behandeling. Na de presentatie worden zij door de groep en de docent(en) bevraagd over deze patiënt. Hierbij kan het gaan om vragen ter verduidelijking, maar ook om vragen, die meer toetsend zijn. B.v. over de onderbouwing van keuzes, die gemaakt zijn of over het proces van het klinisch redeneren. Summatieve toetsing vindt plaats door middel van criteria die gelden voor een casusreferaat. Doel is het voeren van voeren goede inhoudelijke discussie met heldere argumentatie, blijk geven van klinisch redeneren, het etaleren van kennis en het gezamenlijk leren van de casuïstiek Deeltoets 2: V-TELE (teledermatologie) Beoordeling van de student a.d.h.v. een teledermatologisch consult met nabespreking in de klas/ collegezaal. Groepjes van twee studenten fotograferen de huidafwijking van een patiënt uit hun eigen omgeving volgens de regels van klinische fotografie en van de Teledermatologie. Opdracht is: beschrijf de foto volgens PROVOKE, doe een screening, differentiaaldiagnoses, waarschijnlijkheidsdiagnose en stel een heldere vraag aan de dermatoloog. Geef indien mogelijk, een behandelvorostel. Het consult wordt 14 dagen voor de les naar de dermatoloog gestuurd. Per klas wordt vervolgens een 100 min. georganiseerd met de dermatoloog. In de klas presenteert elk groepje kort de casus en de bovenbeschreven onderdelen. Eerst mogen de studenten uit de groep feedback geven, vervolgens wordt nabesproken. De studenten krijgen zowel feedback op de techniek van de foto als op het consult. Na de les wordt casus verbeterd en uitgewerkt en g d naar de begeleidend docent. Summatieve toetsing vindt plaats door het naderhand verbeteren van de casus, verder uitwerken van de casuïstiek en dit verzenden naar de begeleidend docent. Indien correct verbeterd, ontvangt de student 2 punten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 6 Zelfstudie (uren): 94 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

26 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

27 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Beroeps Opdracht Talg- en Zweetklier C1 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOTZP1C Cursusnaam Beroeps Opdracht Talg- en Zweetklier Problematiek C1 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Instruction C1 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AP Tschur (tel. 5298) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht 16 maal per blok 1920 minuten Werkcollege verplicht 8 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? I-O&B acné Numerieke beoordelingen 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 vaardigheden C1 lila Voldaan / Niet-Voldaan beoordeling 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doelstellingen en competenties Binnen blok B1 staat centraal: haar,- en pigmentatieproblematiek Je zult werken aan onderstaande competentiegebieden en rollen: - Competentiegebied I: Preventie, zorg, en begeleiding: werken met en voor cliënten/ patiënten met haar,- en pigmentproblemen. Rol: Zorgaanbieder/ therapeut/ begeleider Competentie 2.1: Verlenen van zorg Om de hulpvraag/zorgvraag van de patiënt te beantwoorden, biedt de huidtherapeut cliënt(en)/ patiënt(en) op een professioneel verantwoorde wijze huidtherapeutische zorg aan. -Competentiegebied III: Beroep: Werken aan professionalisering Rol: Innovator Competentie 9: Ontwikkelen van methoden, technieken en richtlijnen Om huidtherapeutische preventie, zorg en begeleiding optimaal te laten aansluiten op de actuele maatschappelijke vragen, levert de huidtherapeut een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van methoden, technieken en richtlijnen. 2.2 Cursus inhoud Deze cursus bestaat uit het Onderwijsblok B1 met als thema 'Huidtherapeutische Zorg en Dienstverlening bij 'patiënten met haar- en pigmentproblematiek'. In het themablok B1 ga je verder (in navolging van wat in blok A1 aangeboden is) met het verzamelen van huidtherapeutische onderzoeksgegevens en het uitvoeren van onderzoek. Uit de verzamelde gegevens stel je een behandelplan op die past bij de hulpvraag van de patiënt en voer je de gekozen interventie/behandeling bij de betreffende problematiek uit. Dit gebeurt aan de hand van casuïstiek omtrent haren,- en pigmentproblemen. Je leert de patiëntgegevens die uit de anamnese, huidtherapeutisch onderzoek en huidtherapeutische diagnose naar voren komen te analyseren en in een behandelplan te verwerken. Daarnaast gaan we dieper in op de zakelijke aspecten zoals rechten, plichten en de vergoedingen van de verzekeraars voor de verschillende behandelingen. Tijdens dit blok leer je verschillende vaardigheden zoals bijvoorbeeld camouflagetechniek, permanent ontharen, anatomie in vivo, communicatie en massage. Naast het uitvoeren van behandelingen werk je aan een beroepsproduct. Tijdens dit beroepsproduct staat het opstellen van een behandelplan aan de hand van casuïstiek centraal. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 8 Zelfstudie (uren): 92 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht Opleiding Huidtherapie. Competentieboekje. 31 augustus 2004

Hogeschool van Utrecht Opleiding Huidtherapie. Competentieboekje. 31 augustus 2004 Hogeschool van Utrecht 31 augustus 2004 Samenstelling: Docententeam Onderwijskundige begeleiding: bureau Onderwijs Impuls 1 Competentiegebied I: Preventie, zorg, en begeleiding: werken met en voor cliënten/

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Huidtherapie

Bijlage cursusomschrijvingen. Huidtherapie Bijlage cursusomschrijvingen Huidtherapie 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Beroeps Product Circulatie Probl 1D 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOCP1D-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroepsorienterende Stage Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GCE-1.BOS-15 1.2 Cursusnaam Beroepsorienterende Stage 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen

MONDHYGIËNISTEN. Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen MONDHYGIËNISTEN 1. Cursus Sealen Eén hele dag en een halve dag Kosten: 495,=, inclusief lunch en materialen Doelgroep: Tandartsassistenten en mondhygiënisten Data: Voorjaar 2009 Lokatie: Docenten: Inhoud:

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design Bijlage cursusomschrijvingen Communication and Multimedia Design 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam HGZO 2011 Verloskunde Academie Rotterdam HBO opleiding Starten 60 studenten per jaar vierjarige opleiding, 50% stage Vanaf 2009-2010: competentiegericht onderwijs ZO congres 2011 de StudentArena Voor 2009-2010

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie