Advies Operations Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Operations Management"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels Operations Management advice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Boer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Contacttijd in minuten Frequentie verplicht? per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je kunt het primaire bedrijfsproces herkennen en schematisch beschrijven. Je kunt vanuit het primaire bedrijfsproces het inkoopbeleid opstellen. Je kunt de verschillende aspecten van het inkoopbeleid uitwerken. Je kunt het inkoopbeleid omzetten naar een inkoopplan. Je kunt de verschillende stappen van het tactische inkoopproces uitwerken. Je kunt de verschillende stappen van het operationele inkoopproces uitwerken. Je kunt je advies met betrekking tot de inrichting van het inkoopproces onderbouwen. Je kunt een adviesrapport schrijven. Je kunt een projectplan maken, uitvoeren en een project beheersen. 2.2 Cursus inhoud Operations management is dat deel van het management van een organisatie dat gaat over de productie van goederen en diensten. Het is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van operaties binnen een bedrijf. Het is ook het management dat er voor zorgt dat de toevoer van grondstoffen en logistieke acties goed verlopen. In een goed lopende organisatie is de operatie van de verschillende bedrijfsonderdelen niet alleen goed op elkaar afgestemd maar ook ondersteunend aan de algemene bedrijfsstrategie. Bij dit beroepsproduct focus je je op het inkoopproces van een bestaande onderneming. Een onderneming die professioneel inkoopt zal zijn inkoopbeleid moeten afstemmen op de bedrijfscontext. Slim inkopen kan een belangrijke rol spelen bij de kostprijs van je product/dienst en daarmee op de hoogte van je winst. Van Weele4 definieert inkoop als:. het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening, de bedrijfsvoering en de instandhouding van het bedrijf tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden. Een bedrijf stelt in het algemeen de volgende eisen aan Inkoop: inkoop moet er toe bijdragen de kwetsbaarheid van de onderneming ten op zicht van leveranciers, concurrenten en afnemers op de lange termijn te minimaliseren; inkoop moet actief participeren in het vinden van leveranciers die in staat zijn om mee te denken over toekomstige technologisch ontwikkelingen; inkoop moet er voor zorg dragen dat leveranciers meerwaarde opleveren voor de onderneming. In de vorm van een project ga je voor een onderneming het inkoopbeleid ontwerpen of verbeteren. Allereerst breng je het primaire proces van de onderneming in kaart en leg je vanuit daar de link naar het inkoopbeleid. Op basis van dit beleid richt je de verschillende onderdelen van het inkoopproces in. Om de opdrachtgever te overtuigen dat de door jou voorgestelde inkoopbeleid en inkoopprocessen gunstig zijn zal je een kosten-baten analyse moeten maken. Hierbij geeft je aan wat de kwantitatieveen kwalitatieve impact is op de organisatie. Dit alles leg je vast in een adviesrapport. Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140

3 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen 1 van de 2 onderdelen uit Examenonderdeel Interne Optimalisatie. Assessments 1x Midden en 1 x op hoog niveau aantonen. 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant Advies Procesverbetering Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-PROC Cursusnaam Advies Procesverbetering 1.3 Cursusnaam in Engels Procesreengineering advice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands A Boer (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je kunt processen herkennen en schematisch beschrijven. Je kunt processen methodisch analyseren. Je kunt aangeven hoe een proces verbeterd kan worden en dit beschrijven. Je kunt beschrijven hoe een proces beheerst kan worden. Je kunt op basis van onderzoek en analyse komen tot een advies. Je kunt je voorstel tot verandering onderbouwen (o.a. financieel). Je kunt aangeven hoe het veranderingsproces het beste begeleid kan worden. Je kunt een adviesrapport schrijven. Je kunt een projectplan maken, uitvoeren en een project beheersen. 2.2 Cursus inhoud Je kunt op verschillende manieren naar een organisatie kijken: Hoe zit de organisatiestructuur in elkaar?, Wie werken er in de organisatie en wat doen zij? Welke bedrijfsprocessen kunnen je onderscheiden? In dit studieonderdeel ga je aan de slag met bedrijfsprocessen. Je gaat ze beschrijven, analyseren en verbeteren. Maar verbeteren betekent vaak veranderen en dat gaat niet zo maar. Het management wil weten wat een verbetering in eerste instantie kost en uiteindelijk oplevert. Onder de medewerkers die betrokken zijn bij de verandering zul je te maken krijgen met weerstand. In de vorm van een project ga je voor een bestaande onderneming een aantal processen schematisch in kaart brengen. Door analyse van deze processen kom je tot verbetervoorstellen. Om dit te kunnen doen zal je gesprekken voeren met medewerkers van de organisatie. Om de opdrachtgever te overtuigen dat de door jou voorgestelde verbeteringen gunstig zijn zal je een kosten-batenanalyse moeten maken. Hierbij geef je aan wat de kwalitatieve en kwantitatieve impact is van deze veranderingen op de organisatie. In het algemeen geldt dat mensen niet willen veranderen. Daarom is het goed om in je advies op te nemen hoe het beste met deze mogelijke weerstand omgegaan kan worden. Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen 1 van de 2 onderdelen uit Examenonderdeel Interne Optimalisatie. Assessments 1x Midden en 1 x op hoog niveau aantonen. 2.7 URL cursussite

6 Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-AFS Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Thesis 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands MHL Rubrech (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Individuele begeleiding verplicht 4 maal per blok 240 minuten blok JAAR Introductiecollege verplicht 2 maal per blok 420 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Mondeling Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok JAAR 2. blok JAAR Schriftelijk Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Je bent in staat om een complexe en relevante opdracht uit te voeren, met inachtneming van systematische onderzoek en analyse, belichting vanuit meerdere invalshoeken en haalbare en beargumenteerde antwoorden/oplossingen. 2.2 Cursus inhoud Een afstudeeropdracht is een complexe opdracht van flinke omvang, die individueel moet worden aangepakt op Hbo-niveau. Als Hbo er ben je een zelfstandig denker, verricht je toegepast onderzoek en beargumenteer je keuzes. Je kunt, zoals van een Europese Bachelor verwacht mag worden, een complexe beleids- of organisatievraag analyseren, oplossen en daarover op professionele wijze rapporteren binnen de beroepsgroep. Oftewel, aansluiten bij de Europese eindkwalificaties van een bachelor. De afstudeeropdracht vindt plaats in de vorm van een project voor een bestaand bedrijf, een persoon/organisatie met een nieuw idee of voor je eigen (nog op te richten) bedrijf. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit de volgende beroepsproducten: Business plan; Haalbaarheidsrapport; Internationaal Marktentryplan of Exportplan; Marketingplan. Bekijk voor meer informatie de afstudeerleidraad op de cursussite. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 11 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 828 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

8 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Business Plan (Hoog niveau) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-BUSS-H Cursusnaam Business Plan (Hoog niveau) 1.3 Cursusnaam in Engels Business Plan (High) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands A Boer (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Hoog niveau Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je bent in staat om aan te geven op welke wijze (inzet van productiemiddelen) een product/dienst geleverd kan worden. Je bent in staat om de relevante juridische en maatschappelijke regels voor een startend bedrijf te duiden. Je bent in staat om de invloed van relevante externe factoren vast te stellen en hier betekenis aan te geven. Je bent in staat om de complete kosten, noodzakelijk om een product/dienst te leveren, te bepalen. Je bent in staat om onderbouwde (inschattingen van) opbrengsten te bepalen. Je bent in staat om de kern van de kans (aanleiding) te bepalen, te beschrijven en beargumenteerd te beantwoorden. Je bent in staat om bevindingen helder, eenduidig en in correct zakelijke taal te verwoorden (zowel op schrift als mondeling). Je kunt een projectplan maken, uitvoeren en een project beheersen. 2.2 Cursus inhoud Volgens Radboud Universiteit Nijmegen is een businessplan (ondernemingsplan) een plan waarin de gewenste ontwikkeling en doelstellingen van een onderneming voor een bepaalde periode zijn vastgelegd en onderbouwd. Een ondernemer schrijft een ondernemingsplan niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een potentiële geldverstrekker. Een geldverstrekker moet immers aan de hand van een aantal factoren kunnen bepalen al dan niet in zee te gaan met de ondernemer. De ondernemer wordt onder andere op basis van ondernemerskwaliteiten en op basis van zijn ondernemingsplan beoordeeld. Jij als student of een derde die als opdrachtgever optreedt ziet een nieuwe realistische kans in de markt. In het project dat uitmondt in een Businessplan (ondernemingsplan) ga je onderzoeken op welke wijze je voor deze kans een succesvol bedrijf kan starten. Eventueel kun je dit ook doen voor een nieuwe bedrijfsactiviteit van een bestaand bedrijf. Vanuit een heldere startpositie onderzoek je diverse relevante factoren (die zowel extern als intern gesitueerd zijn) om vervolgens te bepalen op welke wijze je je bedrijf moet inrichten. Onderwerpen waarover belangrijke beslissingen genomen worden zijn o.a.: intern organisatorisch, juridisch, de markt, marketing en financieel. Het beroepsproduct waar de student bij dit curriculumonderdeel aan werkt, wordt op niveau midden en niveau hoog getoetst. Deze cursuscode hoort bij niveau: HOOG. De beoordelingscriteria voor de beroepsproducten op de verschillende niveau s vindt u op de cursussite, zie hieronder bij de url cursussite Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140

10 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen 1 van de 3 onderdelen uit New Business. Assessments 1x Midden en 2 x op hoog niveau aantonen. 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Business Plan (Midden niveau) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-BUSS-M Cursusnaam Business Plan (Midden niveau) 1.3 Cursusnaam in Engels Business Plan (Intermediate) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Boer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Midden niveau Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je bent in staat om aan te geven op welke wijze (inzet van productiemiddelen) een product/dienst geleverd kan worden. Je bent in staat om de relevante juridische en maatschappelijke regels voor een startend bedrijf te duiden. Je bent in staat om de invloed van relevante externe factoren vast te stellen en hier betekenis aan te geven. Je bent in staat om de complete kosten, noodzakelijk om een product/dienst te leveren, te bepalen. Je bent in staat om onderbouwde (inschattingen van) opbrengsten te bepalen. Je bent in staat om de kern van de kans (aanleiding) te bepalen, te beschrijven en beargumenteerd te beantwoorden. Je bent in staat om bevindingen helder, eenduidig en in correct zakelijke taal te verwoorden (zowel op schrift als mondeling). Je kunt een projectplan maken, uitvoeren en een project beheersen. 2.2 Cursus inhoud Volgens Radboud Universiteit Nijmegen is een businessplan (ondernemingsplan) een plan waarin de gewenste ontwikkeling en doelstellingen van een onderneming voor een bepaalde periode zijn vastgelegd en onderbouwd. Een ondernemer schrijft een ondernemingsplan niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een potentiële geldverstrekker. Een geldverstrekker moet immers aan de hand van een aantal factoren kunnen bepalen al dan niet in zee te gaan met de ondernemer. De ondernemer wordt onder andere op basis van ondernemerskwaliteiten en op basis van zijn ondernemingsplan beoordeeld. Jij als student of een derde die als opdrachtgever optreedt ziet een nieuwe realistische kans in de markt. In het project dat uitmondt in een Businessplan (ondernemingsplan) ga je onderzoeken op welke wijze je voor deze kans een succesvol bedrijf kan starten. Eventueel kun je dit ook doen voor een nieuwe bedrijfsactiviteit van een bestaand bedrijf. Vanuit een heldere startpositie onderzoek je diverse relevante factoren (die zowel extern als intern gesitueerd zijn) om vervolgens te bepalen op welke wijze je je bedrijf moet inrichten. Onderwerpen waarover belangrijke beslissingen genomen worden zijn o.a.: intern organisatorisch, juridisch, de markt, marketing en financieel. Het beroepsproduct waar de student bij dit curriculumonderdeel aan werkt, wordt op niveau midden en niveau hoog getoetst. Deze cursuscode hoort bij niveau: MIDDEN. De beoordelingscriteria voor de beroepsproducten op de verschillende niveau s vindt u op de cursussite, zie hieronder bij de url cursussite Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140

13 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen 1 van de 3 onderdelen uit New Business. Assessments 1x Midden en 2 x op hoog niveau aantonen. 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant Capita Selecta Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-CAP Cursusnaam Capita Selecta 1.3 Cursusnaam in Engels Selected Topics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands A Boer (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Opdrachten verplicht 1 maal per blok 0 minuten blok JAAR Plenaire Sessies verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het leerdoel van dit studieonderdeel is: Je bent in staat om een complexe en relevante opdracht uit te voeren, met inachtneming vansystematische onderzoek en analyse, belichting vanuit meerdere invalshoeken en haalbare enbeargumenteerde antwoorden/oplossingen. 2.2 Cursus inhoud Capita Selecta betekent een selectie onderwerpen die geen onderlinge samenhang hoeven tevertonen maar vallen binnen een groter onderwerp. Dit groter onderwerp is in dit geval afstuderen. Dit studieonderdeel is een verzameling activiteiten die er toe moeten leiden dat jouw afstudeertraject soepel verloopt. Hierbij kan gedacht worden aan een introductie op het afstuderen, het verdiepen van je onderzoeksvaardigheden, het oefenen met presenteren, het verbeteren van je schriftelijke vaardigheden, een plenaire sessie over het schrijven van een goed plan van aanpak, enz. De gedetailleerde inhoud van dit studieonderdeel zal aan het begin van studiejaar bekend worden gemaakt. Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Communicatieplan (Hoog niveau) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-COMM-H Cursusnaam Communicatieplan (Hoog niveau) 1.3 Cursusnaam in Engels Communication plan (High) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Boer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Hoog niveau Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je kent de onderdelen van een marketingcommunicatieplan en je kunt uitleggen waarom deze een noodzakelijk onderdeel vormen. Je kunt op basis van onderzoek naar consumenten(gedrag), producten en concurrenten een volledig marketingcommunicatieplan opstellen. Je bent in staat de marketingstrategie en -doelstellingen te vertalen naar een marketingcommunicatiestrategie en doelstellingen. Je kent de verschillende marketingcommuncatiemiddelen en kanalen en je bent in staat een passende (geïntegreerde) communicatie- en mediamix op te stellen Je bent in staat een goede briefing op te stellen voor de conceptontwikkeling op basis van het marketingcommunicatieplan. Je kunt een marketingcommunicatieplan financieel onderbouwen. Je kunt een projectplan maken, uitvoeren en een project beheersen. 2.2 Cursus inhoud Een marketingcommunicatieplan (MCP) vormt een logisch vervolg op een marketingplan. Bij dit beroepsproduct geef je verder invulling aan de P van promotie (of C van communicatie) uit de marketingmix. Daarbij houd je rekening met de geformuleerde marketingstrategie. Je doet waar nodig nader onderzoek naar de doelgroep(en), het product of dienst en de concurrentie. Op basis hiervan formuleer je een communicatiestrategie en stel je de communicatiemix samen en kiest daarbij de passende media. Daarbij maak je een keuze tussen zowel online als offline mogelijkheden. Hierbij is het van belang dat je het consumentengedrag als uitgangspunt neemt voor je communicatie. Je schrijft een marketingcommunicatieplan voor een bestaande onderneming. Dit plan presenteer je tijdens je assessment aan de assessoren, vergelijkbaar met een briefing aan het management. Het beroepsproduct waar de student bij dit curriculumonderdeel aan werkt, wordt op niveau midden en niveau hoog getoetst. Deze cursuscode hoort bij niveau: HOOG. De beoordelingscriteria voor de beroepsproducten op de verschillende niveau s vindt u op de cursussite, zie hieronder bij de url cursussite Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen 1 van de 3 onderdelen uit Examenonderdeel Marketing. Assessments 2x Midden en 1 x op hoog niveau aantonen. 2.7 URL cursussite

18 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Communicatieplan (Midden niveau) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-COMM-M Cursusnaam Communicatieplan (Midden niveau) 1.3 Cursusnaam in Engels Communication plan (Intermediate) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Boer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Midden niveau Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je kent de onderdelen van een marketingcommunicatieplan en je kunt uitleggen waarom deze een noodzakelijk onderdeel vormen. Je kunt op basis van onderzoek naar consumenten(gedrag), producten en concurrenten een volledig marketingcommunicatieplan opstellen. Je bent in staat de marketingstrategie en -doelstellingen te vertalen naar een marketingcommunicatiestrategie en doelstellingen. Je kent de verschillende marketingcommuncatiemiddelen en kanalen en je bent in staat een passende (geïntegreerde) communicatie- en mediamix op te stellen Je bent in staat een goede briefing op te stellen voor de conceptontwikkeling op basis van het marketingcommunicatieplan. Je kunt een marketingcommunicatieplan financieel onderbouwen. Je kunt een projectplan maken, uitvoeren en een project beheersen. 2.2 Cursus inhoud Een marketingcommunicatieplan (MCP) vormt een logisch vervolg op een marketingplan. Bij dit beroepsproduct geef je verder invulling aan de P van promotie (of C van communicatie) uit de marketingmix. Daarbij houd je rekening met de geformuleerde marketingstrategie. Je doet waar nodig nader onderzoek naar de doelgroep(en), het product of dienst en de concurrentie. Op basis hiervan formuleer je een communicatiestrategie en stel je de communicatiemix samen en kiest daarbij de passende media. Daarbij maak je een keuze tussen zowel online als offline mogelijkheden. Hierbij is het van belang dat je het consumentengedrag als uitgangspunt neemt voor je communicatie. Je schrijft een marketingcommunicatieplan voor een bestaande onderneming. Dit plan presenteer je tijdens je assessment aan de assessoren, vergelijkbaar met een briefing aan het management. Het beroepsproduct waar de student bij dit curriculumonderdeel aan werkt, wordt op niveau midden en niveau hoog getoetst. Deze cursuscode hoort bij niveau: MIDDEN. De beoordelingscriteria voor de beroepsproducten op de verschillende niveau s vindt u op de cursussite, zie hieronder bij de url cursussite Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen 1 van de 3 onderdelen uit Examenonderdeel Marketing. Assessments 2x Midden en 1 x op hoog niveau aantonen. 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Communicatieplan (Prop) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-PCOMM Cursusnaam Communicatieplan (Propedeuse) 1.3 Cursusnaam in Engels Communication plan 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands M Heerkens (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten Kennisshot niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok JAAR blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen met betrekking tot het Marketingcommunicatieplan zijn: je kent de onderdelen van een marketingcommunicatieplan en je kunt uitleggen waarom deze een noodzakelijk onderdeel vormen; je bent in staat de marketingstrategie en -doelstellingen te vertalen naar een marketingcommunicatiestrategie en doelstellingen; je kent de verschillende marketingcommunicatiemiddelen en kanalen en je bent in staat een passende (geïntegreerde) communicatie- en mediamix op te stellen; je kunt twee marketingcommunicatiemiddelen uitwerken; je kunt een marketingcommunicatieplan financieel onderbouwen. 2.2 Cursus inhoud Het beroepsproduct marketingcommunicatie maakt deel uit van het tweede project. Dit tweede project doe je voor een externe opdrachtgever. De opdrachtgever moet een reeds bestaande onderneming hebben en wil weten hoe hij beter op de markt kan inspelen met als doel de omzet te verhogen. Voor deze opdrachtgever schrijf je zowel een marketingplan, als een marketingcommunicatieplan. Het Marketingplan bestaat uit een strategisch marketing beleidsplan en een operationeel marketingplan. Vervolgens ga je nog concreter in op de p van promotie in het Marketingcommunicatieplan. Op basis van de strategie en doelstellingen beschrijf je welke communicatie-instrumenten het bedrijf gaat inzetten. Kies je bijvoorbeeld voor reclame of sponsoring? Welke (nieuwe) media zet je in? Al deze activiteiten worden beschreven, gepland en gebudgetteerd. Tot slot ga je op een creatieve manier communicatie-uitingen uitwerken. Hierbij is het van belang dat je het consumentengedrag als uitgangspunt neemt voor je communicatie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 2 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 138 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Cursus binnen Leerlijn ZO ONDERNEMEND Oormerk: min. 15 v/d 25 ECTS uit de leerlijn ZO ONDERNEMEND 2.7 URL cursussite

22 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Communicatieve Vaardigheden (Prop) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-COVA Cursusnaam Communicatieve Vaardigheden (Propedeuse) 1.3 Cursusnaam in Engels Communication skills beginner 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands S Trok-Wesselkamp (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Engels Tentamen Resultaat in letters (VD, NVD) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2 2. blok 4 Nederlands Tentamen Resultaat in letters (VD, NVD) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2 2. blok 4

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus Communicatieve Vaardigheden wordt via een online-module aandacht besteed aan spelling en grammatica van de Nederlandse (C1-niveau) en Engelse taal (B2-niveau). Zowel Nederlands als Engels wordt afgesloten met een digitale toets. 2.2 Cursus inhoud De leerdoelen van Communicatieve vaardigheden zijn: je kunt de spelling en grammatica van de Nederlandse taal op juist wijze toepassen (C1- niveau); je kunt de spelling en grammatica van de Engelse taal op juist wijze toepassen (B2-niveau). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 55 (Licentie Hogeschool Taal, Geldig voor de duur van 5 jaar) Materiaal: Diversen (verplicht): Licentie Hogeschooltaal 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Communicatieve Vaardigheden Hoofdfase 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-COVA Cursusnaam Communicatieve Vaardigheden Hoofdfase 1.3 Cursusnaam in Engels Communication skills advanced 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Boer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Begeleidingsgesprekken verplicht 2 maal per blok 60 minuten blok JAAR Hoorcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je weet uit welke elementen een goed rapport moet bestaan en hoe deze elementen moeten worden ingevuld. Je kunt een goed rapport schrijven. 2.2 Cursus inhoud Communiceren is een belangrijke competentie, zowel tijdens je opleiding als bij de uitoefening van je toekomstige beroep: circa 80% van je werkzaamheden bestaat uit communicatie. Door communicatie sta je in contact met anderen: je schrijft s, brieven en rapporten, voert gesprekken, luistert en houdt presentaties. In de cursus Communicatieve Vaardigheden werd in het eerste jaar via een online-module aandacht besteed aan spelling en grammatica van de Nederlandse (C1-niveau) en Engelse taal (B2-niveau). Zowel Nederlands als Engels werd afgesloten met een digitale toets. In het tweede jaar staat rapporteren centraal. Bij het uitvoeren van je projecten is in bijna alle gevallen een (advies) rapport het eindresultaat. Ook bij je afstuderen is een rapport je eindproduct. In dit studieonderdeel leer je hoe je een goed rapport schrijft. Door zelfstudie met behulp van hogeschooltaal.nl en andere literatuur vergroot je, je kennis over rapporteren. Deze kennis pas je toe in één van de rapportages voor een beroepsproduct. Een docent zal deze rapportage van feedback voorzien. Deze feedback verwerk je dan weer in een volgende versie van datzelfde rapport. Het verbeterde rapport wordt vervolgens beoordeeld Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Rapporteren, Cees Braas, Rinke van Couwelaar, Judith Kat. 4e druk, 2013 EAN: Ca EUR Workload Contactduur (uren): 5 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 135 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

26 Titel Opleidingsvariant Concept (Hoog niveau) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-CONC-H Cursusnaam Concept (Hoog niveau) 1.3 Cursusnaam in Engels Concept (High) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands A Boer (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Hoog niveau Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je bent in staat brainstormtechnieken toe te passen om ideeën te ontwikkelen en nader uit te werken. Je bent in staat om een waarde propositie van een concept te bepalen op basis van de behoefte van de doelgroep. Je bent in staat om te bepalen hoe een concept op de markt kan worden gezet. Je bent in staat om te bepalen hoe de bedrijfsvoering van een concept moet worden vormgegeven. Je bent in staat om het verdienmodel van een concept te beschrijven. Je bent in staat een onderbouwde, grove inschatting van de opbrengsten en kosten te maken. Je bent in staat om bevindingen helder, eenduidig en in correct zakelijke taal te verwoorden (zowel op schrift als mondeling). Je kunt een projectplan maken, uitvoeren en een project beheersen. 2.2 Cursus inhoud Ondernemers hebben vaak veel ideeën, maar zetten lang niet alles op papier. In dit project ga je een idee vertalen naar een concept. Een concept is een eerste ontwerp, schets van een idee. Het is onder meer van belang om te weten wat de waarde-propositie is van het idee, hoe hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van de doelgroep, hoe het concept in de markt kan worden gezet, hoe de bedrijfsvoering vorm moet worden gegeven en wat het verdienmodel is. Brainstormtechnieken kunnen je helpen om ideeën te ontwikkelen en verder uit te werken. Ook kunnen gesprekken met toekomstige afnemers leiden tot nieuwe inzichten. Dit alles draagt er toe bij dat er goed over de verschillende aspecten van het product/dienst is nagedacht voordat het wordt geïntroduceerd op de markt. Het project kan worden uitgevoerd voor een eigen idee of voor een idee van een opdrachtgever. In beide gevallen kan het zowel gaan om een bedrijfsstart als een nieuwe idee binnen een bestaand bedrijf. Het beroepsproduct waar de student bij dit curriculumonderdeel aan werkt, wordt op niveau midden en niveau hoog getoetst. Deze cursuscode hoort bij niveau: HOOG. De beoordelingscriteria voor de beroepsproducten op de verschillende niveau s vindt u op de cursussite, zie hieronder bij de url cursussite Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

28 1 van de 3 onderdelen uit New Business. Assessments 1x Midden en 2 x op hoog niveau aantonen. 2.7 URL cursussite

29 Titel Opleidingsvariant Concept (Midden niveau) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-CONC-M Cursusnaam Concept (Midden niveau) 1.3 Cursusnaam in Engels Concept (Intermediate) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands A Boer (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Project verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Midden niveau Resultaat in letters (VD, NVD) 5, blok JAAR 2. blok JAAR

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Je bent in staat brainstormtechnieken toe te passen om ideeën te ontwikkelen en nader uit te werken. Je bent in staat om een waarde propositie van een concept te bepalen op basis van de behoefte van de doelgroep. Je bent in staat om te bepalen hoe een concept op de markt kan worden gezet. Je bent in staat om te bepalen hoe de bedrijfsvoering van een concept moet worden vormgegeven. Je bent in staat om het verdienmodel van een concept te beschrijven. Je bent in staat een onderbouwde, grove inschatting van de opbrengsten en kosten te maken. Je bent in staat om bevindingen helder, eenduidig en in correct zakelijke taal te verwoorden (zowel op schrift als mondeling). Je kunt een projectplan maken, uitvoeren en een project beheersen. 2.2 Cursus inhoud Ondernemers hebben vaak veel ideeën, maar zetten lang niet alles op papier. In dit project ga je een idee vertalen naar een concept. Een concept is een eerste ontwerp, schets van een idee. Het is onder meer van belang om te weten wat de waarde-propositie is van het idee, hoe hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van de doelgroep, hoe het concept in de markt kan worden gezet, hoe de bedrijfsvoering vorm moet worden gegeven en wat het verdienmodel is. Brainstormtechnieken kunnen je helpen om ideeën te ontwikkelen en verder uit te werken. Ook kunnen gesprekken met toekomstige afnemers leiden tot nieuwe inzichten. Dit alles draagt er toe bij dat er goed over de verschillende aspecten van het product/dienst is nagedacht voordat het wordt geïntroduceerd op de markt. Het project kan worden uitgevoerd voor een eigen idee of voor een idee van een opdrachtgever. In beide gevallen kan het zowel gaan om een bedrijfsstart als een nieuwe idee binnen een bestaand bedrijf. Het beroepsproduct waar de student bij dit curriculumonderdeel aan werkt, wordt op niveau midden en niveau hoog getoetst. Deze cursuscode hoort bij niveau: HOOG. De beoordelingscriteria voor de beroepsproducten op de verschillende niveau s vindt u op de cursussite, zie hieronder bij de url cursussite Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

31 1 van de 3 onderdelen uit New Business. Assessments 1x Midden en 2 x op hoog niveau aantonen. 2.7 URL cursussite

32 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar IOS Blok 4 Finan. Busin. & Finan. Sour. 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-IOS Cursusnaam 1.3 Cursusnaam in Engels Finance, Business Planning & FInancial Sourcing Finance, Business Planning & Financial Sourcing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands M Heerkens (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Contacttijd in minuten per aanvangsblok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Opdrachten verplicht 0 maal per blok 0 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Plenaire Sessies verplicht 9 maal per blok 2160 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Resultaat in letters (VD, NVD) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 4

33 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van dit studieonderdeel zijn: Kennis Kent de verschillende begrotingen in een ondernemingsplan en hun functie. Kent bedrijfseconomische principes. Kent diverse ondernemingsvormen en kent de financiële en fiscale consequenties. Kent verschillende methoden om de omvang van de markt en marktaandeel te bepalen. Kent de verschillende soorten kosten. Kent methoden om de kosten te bepalen. Kent diverse afschrijvingssystemen. Kent diverse kostprijsberekeningen. Weet wat een break-even analyse is. Kent kosten-baten analyses. Kent financiële kengetallen. Kent verschillende wegen om kapitaal aan te trekken. Vaardigheden Kan een ondernemingsplan financieel onderbouwen voor de komende 3 jaar en voor 3 scenario s. Kan vaststellen in welke situatie een ondernemingsvorm de meest geschikte is en de fiscale consequenties aangeven. Kan de omvang van de markt en marktaandeel bepalen. Kan de verschillende soorten kosten bepalen. Kan methoden toepassen om de kosten te bepalen. Kan afschrijvingssysteem toepassen. Kan een kostprijsberekening opstellen. Kan break-even punt bepalen. Kan kosten-baten analyse maken. Kan financiële kengetallen uitrekenen en interpreteren. Kan investeerders vinden, informeren en overtuigen. Aan het eind van dit blok ben je instaat om plannen financieel te onderbouwen, weet je hoe er vermogen aangetrokken kan worden en kun je beoordelen of plannen financieel haalbaar zijn. 2.2 Cursus inhoud In IOS blok 4 ga je samen met een team voor jullie eigen start-up een degelijk financieel onderbouwd ondernemingsplan opstellen. Je weet waar je financieringsbronnen kunt vinden en je kunt het plan overtuigend presenteren aan mogelijke financiers. Ook ben je in staat om ondernemingsplannen van anderen bedrijfseconomisch te beoordelen. Link naar het opleidingsintranet (Hoofdfase): Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht): licentie Qredits e-learning ca. EUR Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Small Business and Retail Managementcursusbeschrijvingen

Bijlage cursusomschrijvingen. Small Business and Retail Managementcursusbeschrijvingen Bijlage cursusomschrijvingen Small Business and Retail Managementcursusbeschrijvingen hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Advies Procesverbetering Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Commerciële Economiecursusbeschrijvingen

Bijlage cursusomschrijvingen. Commerciële Economiecursusbeschrijvingen Bijlage cursusomschrijvingen Commerciële Economiecursusbeschrijvingen hoofdfase duaal 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design Bijlage cursusomschrijvingen Communication and Multimedia Design 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-14

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Adaptief Professionaliseren Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-APRO.3V-15 1.2 Cursusnaam Adaptief Professionaliseren 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

Afstuderen ROP. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen ROP. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen ROP Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TROP-V15AFO-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen Ruimtelijke Ordening en Planologie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen Logistiek 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2 Cursusnaam Bedrijfsadministratie 1.3 Cursusnaam in Engels Bookkeeping

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie