Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

2 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Afstuderen deel 1 SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project, Part 1 SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon KC Dallinga Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 1 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Werkcollege 1 niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Onderzoeksplan Alleen VD of NVD 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel (Afstuderen deel 1 en deel 2) SJD ers moeten in staat zijn om praktijkgericht onderzoek te doen. Studenten moeten daarom in het laatste jaar van de opleiding laten zien dat zij dit zelfstandig kunnen. Dat doen zij door middel van een Afstudeereenheid, bestaande uit Afstuderen deel 1 (Onderzoeksplan) en Afstuderen deel 2 (Onderzoeksrapport en eindgesprek). De student toont aan in staat te zijn om een thematiek die relevant is voor de beroepsuitoefening zelfstandig uit te diepen op een voor het werkveld relevante manier. Dit doet hij projectmatig en grondig. Tevens toont hij in het eindgesprek aan dat hij over zijn onderzoek en over zijn eigen visie en ontwikkeling als SJD er een gefundeerd gesprek kan voeren in het bijzijn van twee docenten en een werkvelddeskundige. 2.2 Cursus inhoud Competenties (Afstuderen deel 1 en deel 2) 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Leerlijn (Afstuderen deel 1 en deel 2) Integrale leerlijn. Learning outcomes (Afstuderen deel 1 en deel 2) De student kan: - zelfstandig een onderzoek/project opzetten en uitvoeren; - een relevant probleem/vraagstuk/fenomeen signaleren, de relevante informatie verzamelen en deze gestructureerd weergeven; - een probleemstelling in een sociaal juridische context plaatsen en deelproblemen/facetten beschrijven; - een relevante doelstelling en vraagstelling formuleren in termen van verifieerbare uitkomsten en beoogde effecten; - op basis van de doelstelling tot een heldere afgebakende en specifieke onderzoeksvraag komen; - op basis van een vraagstelling een logische onderzoeksopzet te formuleren, gebaseerd op actuele theorieën en/of modellen; - de keuze voor een oplossingsstrategie motiveren; - een onderbouwde keuze maken voor de te gebruiken onderzoeksmethode en instrumenten; - het analysekader helder uiteenzetten; - de dataverwerking juist uitvoeren en resultaten correct weergeven; - op kritische en transparante wijze gebruik maken van actuele en relevante bronnen; - tot een bruikbare uitkomst komen die logisch volgt op de onderzoeksvraag; - tot een valide opbrengst komen in de vorm van oplossingen, adviezen, aanbevelingen enz. - op professionele wijze het eigen product te evalueren en te reflecteren op het proces; - een eigen visie op het afstudeeronderwerp bepalen en verwoorden; - de toegevoegde waarde van het afstudeeronderwerp verwoorden; - de bevindingen op heldere en overtuigende wijze verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling. Kennisbasis (Afstuderen deel 1 en deel 2) Bij Afstuderen verdiept de student de kennis op het gebied van onderzoeksvaardigheden en juridische informatiemethoden. De student past eerder verworven of tijdens het traject te verwerven funderende, methodische en juridische kennis toe om tot zijn eindproduct te komen. Ingangseisen cursus en toets (Afstuderen deel 1 en deel 2) Voordat hij start met Afstuderen heeft de student de Propedeuse en minimaal 60 EC uit de hoofdfase behaald. Voorwaarde voor de beoordeling van het onderzoeksplan is dat de student in ieder geval het onderdeel Onderzoeksvaardigheden van De kritische professional uit jaar twee heeft afgerond en ten minste is gestart met Supervisie uit jaar drie. Het onderzoeksrapport wordt beoordeeld als een voldaan is geregistreerd voor het onderzoeksplan. Om ingeroosterd te kunnen worden voor het eindgesprek, moet de student aan alle verplichtingen van de opleiding hebben voldaan en dus ten minste 230 EC (60 van de propedeuse en 170 van de hoofdfase) hebben behaald. De student moet verder tijdig een op schrift gestelde gespreksvoorbereiding inleveren en zich volgens de procedure aanmelden voor het eindgesprek.

4 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. Minimaal 60 punten van het hoofdfase (4-jarige bacheloropleiding)-programma moeten zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstuderen SJD DT, op de digitale leeromgeving. Boek (verplicht) : Schaaijk, G. van, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 1e druk, ISBN Boek (verplicht) : Verhoeven, N., Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers, 5e druk 2014, ISBN (Eerdere druk voorgeschreven bij Onderzoeksvaardigheden). Boek (verplicht) : Valbracht, J.G. en J.M. Gerlofs, J.M., schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014, 2e druk, ISBN (Eerdere druk voorgeschreven bij Professionele vaardigheden) 2.5 Workload Contactduur (uren): 9 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 131 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 2 SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Afstuderen deel 2 SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project, Part 2 SJD 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon KC Dallinga Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 276 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Onderzoeksrapport Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel (Afstuderen deel 1 en deel 2) SJD ers moeten in staat zijn om praktijkgericht onderzoek te doen. Studenten moeten daarom in het laatste jaar van de opleiding laten zien dat zij dit zelfstandig kunnen. Dat doen zij door middel van een Afstudeereenheid, bestaande uit Afstuderen deel 1 (Onderzoeksplan) en Afstuderen deel 2 (Onderzoeksrapport en eindgesprek). De student toont aan in staat te zijn om een thematiek die relevant is voor de beroepsuitoefening zelfstandig uit te diepen op een voor het werkveld relevante manier. Dit doet hij projectmatig en grondig. Tevens toont hij in het eindgesprek aan dat hij over zijn onderzoek en over zijn eigen visie en ontwikkeling als SJD er een gefundeerd gesprek kan voeren in het bijzijn van twee docenten en een werkvelddeskundige. 2.2 Cursus inhoud Competenties (Afstuderen deel 1 en deel 2) 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Leerlijn (Afstuderen deel 1 en deel 2) Integrale leerlijn. Learning outcomes (Afstuderen deel 1 en deel 2) De student kan: - zelfstandig een onderzoek/project opzetten en uitvoeren; - een relevant probleem/vraagstuk/fenomeen signaleren, de relevante informatie verzamelen en deze gestructureerd weergeven; - een probleemstelling in een sociaal juridische context plaatsen en deelproblemen/facetten beschrijven; - een relevante doelstelling en vraagstelling formuleren in termen van verifieerbare uitkomsten en beoogde effecten; - op basis van de doelstelling tot een heldere afgebakende en specifieke onderzoeksvraag komen; - op basis van een vraagstelling een logische onderzoeksopzet te formuleren, gebaseerd op actuele theorieën en/of modellen; - de keuze voor een oplossingsstrategie motiveren; - een onderbouwde keuze maken voor de te gebruiken onderzoeksmethode en instrumenten; - het analysekader helder uiteenzetten; - de dataverwerking juist uitvoeren en resultaten correct weergeven; - op kritische en transparante wijze gebruik maken van actuele en relevante bronnen; - tot een bruikbare uitkomst komen die logisch volgt op de onderzoeksvraag; - tot een valide opbrengst komen in de vorm van oplossingen, adviezen, aanbevelingen enz. - op professionele wijze het eigen product te evalueren en te reflecteren op het proces; - een eigen visie op het afstudeeronderwerp bepalen en verwoorden; - de toegevoegde waarde van het afstudeeronderwerp verwoorden; - de bevindingen op heldere en overtuigende wijze verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling. Kennisbasis (Afstuderen deel 1 en deel 2) Bij Afstuderen verdiept de student de kennis op het gebied van onderzoeksvaardigheden en juridische informatiemethoden. De student past eerder verworven of tijdens het traject te verwerven funderende, methodische en juridische kennis toe om tot zijn eindproduct te komen. Ingangseisen cursus en toets (Afstuderen deel 1 en deel 2) Voordat hij start met Afstuderen heeft de student de Propedeuse en minimaal 60 EC uit de hoofdfase behaald. Voorwaarde voor de beoordeling van het onderzoeksplan is dat de student in ieder geval het onderdeel Onderzoeksvaardigheden van De kritische professional uit jaar twee heeft afgerond en ten minste is gestart met Supervisie uit jaar drie. Het onderzoeksrapport wordt beoordeeld als een voldaan is geregistreerd voor het onderzoeksplan. Om ingeroosterd te kunnen worden voor het eindgesprek, moet de student aan alle verplichtingen van de opleiding hebben voldaan en dus ten minste 230 EC (60 van de propedeuse en 170 van de hoofdfase) hebben behaald. De student moet verder tijdig een op schrift gestelde gespreksvoorbereiding inleveren en zich volgens de procedure aanmelden voor het eindgesprek. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1.

7 Afstuderen deel 1 SJD DT (ADR-SJDD ) 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstuderen SJD DT , op de digitale leeromgeving. Boek (verplicht) : Schaaijk, G. van, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 1e druk, ISBN Boek (verplicht) : Verhoeven, N., Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers, 5e druk 2014, ISBN (Eerdere druk voorgeschreven bij Onderzoeksvaardigheden). Boek (verplicht) : Valbracht, J.G. en J.M. Gerlofs, J.M., schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014, 2e druk, ISBN (Eerdere druk voorgeschreven bij Professionele vaardigheden) 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 2 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 276 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

8 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Bijzondere opdracht SJD DT 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD-BIJZ Cursusnaam Bijzondere opdracht SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Special Project SJD DT 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AJ Pilon (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De bijzondere opdracht is een, door de student zèlf bedachte opdracht, die hij of zij zelfstandig uitvoert in de sociaal juridische beroepspraktijk. Bijzondere opdrachten mogen geen overlap hebben met verplichte cursussen, reeds gevolgde of nog te volgen keuzecursussen in het kader van de SJD opleiding. De bijzondere opdracht valt buiten de reguliere taken, die in het kader van de praktijktijd worden uitgevoerd. Dit betekent dat ook het werkstuk praktijktijd (inclusief de beroepsproducten, die in het kader van het werkstuk praktijktijd zijn gemaakt) niet gebruikt kunnen worden voor de bijzondere opdracht. Bijzondere opdrachten worden uitgevoerd gedurende de tijd dat de student staat ingeschreven bij de opleiding. Bij deze cursus werkt de student zelfstandig aan een door hem zelf geformuleerde opdracht. De bijzondere opdracht is bij uitstek een cursus, waarin het accent ligt op de zelfwerkzaamheid van de student. Tijdens de bijzondere opdracht worden studenten minimaal begeleid.voordat een student kan beginnen aan de bijzondere opdracht schrijft hij een voorstel dat hij voorlegt aan de cursuscoördinator. Hiervoor vult de student het formulier Voorstel bijzondere opdracht in. Als bijlage levert de student en eerste uitwerking van de opzet van de bijzondere opdracht in (inclusief een voorlopige inhoudsopgave van het werkstuk, een toelichting op het onderwerp, een doelstelling en probleemstelling en een voorlopige literatuurlijst). Als het voorstel is goedgekeurd kan de student aan de slag. Na afloop levert de student de bijzondere opdracht in bij de cursuscoördinator samen met het ingevulde formulier 'Eindproduct bijzondere opdracht'. Voorbeelden van bijzondere opdrachten: Het uitvoeren ven een onderzoek binnen de sociaal juridische dienstverlening Het ontwikkelen, geven of volgen van een opleiding, cursus of training binnen de sociaal juridische dienstverlening. Het opzetten of meewerken aan specifiek project binnen de sociaal juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van nieuw beleid, een handboek of een protocol voor een sociaal juridische organisatie. Het ontwikkelen of meewerken aan een preventieproject voor de sociaal juridische beroepspraktijk. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de sociaal juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van bijscholing binnen een sociaal juridische organisatie. Het uitvoeren van een opdracht in het kader van Jobrotation (binnen de eigen organisatie of buiten de eigen organisatie). Het verrichten van een opdracht in het kader van vrijwilligerswerk in de sociaal juridische beroepspraktijk. Het bekleden van een bestuursfunctie, bijvoorbeeld binnen de politiek. Het schrijven van een artikel in een sociaal juridisch vaktijdschrift 2.2 Cursus inhoud Soort cursus Keuzecursus. Competenties De student maakt aan de hand van het formulier Eindproduct bijzondere opdracht (zie SharePoint) een keuze uit de competenties waaraan hij heeft gewerkt en geeft hierbij een onderbouwing. Leerlijn De student beargumenteert aan de hand van het formulier 'Voorstel bijzondere opdracht' (zie Sharepoint) op welke leerlijn(en) de bijzondere opdracht betrekking heeft. Learning outcomes De student geeft aan de hand van het formulier Eindproduct bijzondere opdracht een onderbouwing van de leerdoelen waaraan hij heeft gewerkt in het kader van de bijzondere opdracht. Kennisbasis Dit is afhankelijk van het gekozen onderwerp en de gekozen vorm van de bijzondere opdracht.

10 Werkvormen Op afspraak korte individuele begeleiding telefonisch, via de mail en/of face to face 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Bijzondere opdracht, SJD DT (digitaal aangeboden) Diversen (verplicht) : Door de student zelf aangedragen literatuur en andere informatie 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 139 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Conflicthantering & Mediation SJD DT (K) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDDK Cursusnaam Conflicthantering & Mediation SJD DT (K) 1.3 Cursusnaam in Engels Conflict management and Mediation Skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon TGJ Westra (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht 6 maal per blok 1080 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het uitgangspunt is dat de student de consequenties van het toepassen van conflictstijlen, met name eerst zijn eigen conflictstijl, kan herkennen en inzetten mede in het kader van mediationvaardigheden. De student leert vaardigheden en technieken, die hij kan toepassen bij conflicten in diverse situaties met als doel het voorkomen en/of oplossen van conflicten teneinde een rechtsgang te voorkomen. Zowel tijdens de studie als in het beroep of in het privé-leven kunnen deze vaardigheden en technieken ingezet worden. De student is in staat conflicten te herkennen, verdere escalatie te voorkomen en bij te dragen aan het creatief oplossen van conflicten. 2.2 Cursus inhoud Competenties Alle competenties van dimensie 1; 2.2, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4 Learning outcomes De student kent de stijlen van conflicthantering en weet zijn eigen stijl te benoemen. De student is bekend met communicatietheorieën en kan deze kennis toepassen in conflictsituaties. De student is bekend met diverse conflicttheorieën (bronnen van conflicten, escalatie van conflicten, conflictstijlen) en kan deze kennis inzetten bij de oplossing van conflicten. De student is in staat zijn eigen wijze van communiceren te herkennen en te benoemen. De student past gespreksvaardigheden toe (metacommunicatie, samenvatten, herformuleren). De student kent het verschil tussen beleving en werkelijkheid. De student beschikt over inlevingsvermogen en treedt anderen met respect tegemoet. De student kan incidenten, conflicten bespreekbaar maken en draagt bij aan de oplossing ervan. De student is in staat het probleem van de partijen te verhelderen en kan de mening van anderen begrijpen en tot uitwisseling van gedachten, gevoelens en wensen komen. De student is in staat ordening te brengen in de veelheid van feiten, belevingen en relaties. De student is in staat vragen te stellen, die het proces een positieve wending geven. De student weet wat een neutrale en onafhankelijke positie inhoudt. De student is in staat zijn eigen rol in conflicten te herkennen en te benoemen. De student is in staat te reflecteren op zijn eigen rol (als bemiddellaar/mediator en in een samenwerkingsproces) en zijn eigen ontwikkeling vast te leggen in een portfolio. Kennisbasis Tijdens deze cursus vindt een verdieping plaats m.b.t. theorieën over communicatie, conflicten en conflictstijlen. Naast het bestuderen van de toepassing van de theorie zullen er veel oefeningen in het kader van bepaalde essentiële vaardigheden en technieken plaatsvinden. Daarnaast geven de wekelijkse schriftelijke opdrachten de student inzicht in de invloed van zijn socialisatie en zijn algemene ontwikkeling op het gebied van conflicthantering. Dit zal de student op weg helpen om zich te kunnen ontwikkelen als een persoon, die vaardigheden en technieken op het terrein van communicatie en conflicthantering kan inzetten. Deze algehele verdieping leidt tot dieper zelfinzicht en tot ruimere zelfkennis. Als verdieping tijdens de cursus wordt geoefend met de aangeleerde vaardigheden en technieken ten einde een bijdrage te kunnen leveren aan het mediationproces. Gedurende de cursus maakt de student wekelijks individuele opdrachten. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen

13 Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Conflicthantering en Mediation SJD DT (K) Boek (verplicht) : Prein, H., Trainingsboek conflicthantering en mediation, 5e druk, ISBN Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 121 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Conflicthantering en onderhandelen 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Conflicthantering en onderhandelen 1.3 Cursusnaam in Engels Conflictmanagement and negotiation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon EL Bouw (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht 5 maal per blok 600 minuten Training verplicht 4 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 1: blok 2 bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2 2. blok 3

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De sociaaljuridisch dienstverlener krijgt in de praktijk met verschillende vormen van conflicten te maken. Het is dan van belang om deze conflicten te herkennen en om er een passende aanpak voor te kunnen bedenken en uitvoeren. Vaak is men daarbij zelf een van de conflicterende partijen, al dan niet namens een cliënt. In die gevallen is onderhandelen een goede techniek. Gedurende de cursus worden veel vaardigheden geoefend om studenten hierin te bekwamen. Ook verwerven studenten de theoretische kennis om conflicten te analyseren, te beoordelen welke interventies het meest geschikt zijn en met gebruik van relevante concepten te beschrijven hoe deze interventies uitgevoerd worden. 2.2 Cursus inhoud Competenties 1.2, 1.3, 1.6, 1.9, 1.10 Leerlijn Vaardigheden leerlijn Learning outcomes op basis van een diagnosemodel conflicten analyseren op inhoud, proces en context; op basis van een conflictanalyse de eigen positie bepalen (boven de partijen, tussen de partijen of als een van de conflicterende partijen) en daar zijn interventies op afstemmen; een onderhandeling voorbereiden op grond van een adequate analyse van belangentegenstellingen en (afhankelijkheids-)positie; tijdens een onderhandeling diverse technieken en stijlen hanteren en daarbij zichtbaar rekening houden met de dilemma s van het onderhandelen; reflecteren op een gevoerde onderhandeling met toepassing van de theorie. Kennisbasis Conflictanalyse: inhoud, proces (escalatie en stijlen), context, conflictinterventies De dilemma s van Mastenbroek De Harvard methode van het principieel onderhandelen (Fisher & Ury) Voorzitten van een onderhandeling 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 52,99 (Prijspeil maart 2015.) Materiaal: Boek (verplicht) : P. Huguenin, Onderhandelen en conflicthantering. Effectief handelen bij conflicten en tegenstellingen, Houten: Bohn Stafleu van Loghum Workload Contactduur (uren): 22 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 115 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

16 2.7 URL cursussite

17 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Juridisch kader afstuderen SJD DT 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Juridisch kader afstuderen SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Juridical official graduation SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon PMHJ van Grinsven (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Juridisch kader Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus wordt voorafgaande aan de uitwerking van het afstudeeronderwerp het juridisch kader geschetst. Dit wordt uitgewerkt op macro- meso en microniveau. Bij het macroniveau gaat het vooral om de vraag wat er is aan wetgeving, bij het meso- en microniveau gaat het er meer om hoe je het recht toepast in het specifieke bedrijf of de organisatie waarover het afstudeeronderwerp handelt. 2.2 Cursus inhoud Competenties 1.5, 1.6, 1.8. Leerlijn Voor een gedeelte conceptueel (macroniveau), voor het andere gedeelte integraal (meso- en microniveau). Learning outcomes De student kan de wetgeving op macroniveau benoemen; De student kan de wetgeving op meso- en microniveau toepassen; De student toont aan te schakelen tussen micro- meso en macroniveau; De student kent de status van diverse regelingen binnen het bedrijf of de organisatie; De student benoemt de specifieke bezwaar- en beroepsmogelijkheden op het te behandelen; rechtsgebied c.q. de mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid dan wel vormen van alternatieve geschilbeslechting; De student benoemt de juridische literatuur, websites en jurisprudentie waarmee binnen het bedrijf of de organisatie wordt gewerkt; De student kan op systematische en schriftelijke wijze relevante informatie uitwerken naar een sociaal juridische context. Kennisbasis Macroniveau Afhankelijk van het afstudeeronderwerp wordt aangegeven met welke wetgeving het bedrijf of de organisatie van doen heeft. Dat kan gaan om wetgeving in materiële zin, maar ook om nader beleid: wetten op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau; internationale regelgeving zoals verdragen; algemene maatregelen van bestuur; nadere beleidsregels, richtlijnen, verordeningen, circulaires of besluiten op basis van die wetgeving of internationale regelgeving; de juridische status hiervan in verhouding tot de basiswetgeving en/of internationale regelgeving. Mesoniveau Aan de orde komt hoe binnen dit bedrijf of deze specifieke organisatie het recht wordt toegepast: Wie zijn juridisch gezien de actoren binnen het bedrijf of de organisatie? Wat zijn hun bevoegdheden? Wordt er met regelgeving gewerkt of met handboeken waarin de regelgeving is verwerkt? Zo ja, hoe vindt dan in voorkomende gevallen de wettelijke toets plaats? Is er binnen het bedrijf of de organisatie sprake van een juridische audit? Wat zijn de juridische bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor de klant als hij het niet eens is met een beslissing van het bedrijf of de organisatie? Als daar geen sprake van is, welke juridische mogelijkheden, civielrechtelijke of strafrechtelijke, heeft dan de belanghebbende? Welke vormen van alternatieve geschilbeslechting bestaan er naast de juridische wegen? Is er voor burgers of klanten een interne klachtenregeling, en is die met waarborgen

19 omkleed? Zijn er afspraken met bijvoorbeeld netwerkorganisaties hoe om te gaan met klanten? Is er een verwijzingsbeleid zodat klanten met hun juridische vragen op de juiste plek terecht komen? Met welke juridische literatuur en jurisprudentie wordt er binnen dit bedrijf of deze organisatie regelmatig gewerkt? Microniveau Er is aandacht voor hoe in een concreet geval een juridische vraag wordt opgepakt. Hoe wordt de vraag van de klant of groep geanalyseerd op basis van wettelijke inzichten, jurisprudentie en nadere besluiten, verordeningen, richtlijnen etc.? Hoe wordt relevante juridische informatie verzameld? Wordt er op systematische wijze de relevante informatie uitgewerkt naar een sociaal juridische context? Wat zijn in concreet voorkomende gevallen zinvolle oplossingsstrategieën gebruik makend van wetteksten, jurisprudentie, literatuur en beleidsstukken? Taalvaardigheid In deze cursus wordt het werk op inhoud en taalvaardigheid beoordeeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Literatuur en jurisprudentie die de student zelf heeft verzameld. Boek (verplicht) : Wettenverzameling voor sociaal juridische dienstverlening , Den Haag: Sdu uitgevers Boek (verplicht) : Van Schaaijk G.A.F.M., Praktijkgericht juridisch onderzoek, Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011, ISBN Workload Contactduur (uren): 4 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 136 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Literatuurstudie SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD-LIT Cursusnaam Literatuurstudie SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Literature studies SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AJ Pilon (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij de literatuurstudie kiest de student zèlf een onderwerp dat betrekking heeft op de sociaal juridische beroepspraktijk en stelt zelf zijn literatuurlijst samen.de geraadpleegde literatuur mag geen overlap hebben met verplichte cursussen, reeds gevolgde of nog te volgen keuzecursussen in het kader van de SJD opleiding. De geraadpleegde literatuur mag slechts in zeer beperkte mate overlap mag hebben met literatuur die is of wordt gebruikt voor de scriptie of de afstudeerthema s (in overleg met cursuscoördinator). Bij de literatuurstudie schrijft de student een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. De student werkt zelfstandig aan de literatuurstudie. Studenten worden bij literatuurstudies minimaal begeleid. De literatuurstudie is bij uitstek een werkvorm, waarin het accent ligt op de zelfwerkzaamheid van de student. De student wordt aangeraden om als onderwerp voor een literatuurstudie een duidelijk afgebakend onderwerp te kiezen. Voordat een student kan beginnen aan de literatuurstudie levert hij of zij een opzet van de literatuurstudie in bij de cursuscoördinator. De opzet bevat een literatuurlijst (minimaal 700 pagina's) inclusief een bijlage met een korte toelichting op het gekozen onderwerp (introductie van het onderwerp, uitwerking SJD relevantie, doelstelling en vraagstelling). In overleg met de cursuscoördinator mag de student ook 1 à 2 interviews afnemen over het gekozen onderwerp (hierdoor wordt het aantal te lezen pagina's verlaagd). Als de opzet is goedgekeurd kan de student aan de slag. De student schrijft een werkstuk over de gelezen literatuur. Daarna volgt een mondelinge tentamen over de literatuurstudie. Bij het mondelinge tentamen is een tweede beoordelaar aanwezig. Voorbeelden van onderwerpen: Adoptie en hechtingsproblematiek Adolescentiepsychologie Outreachend werken Jeugdcriminaliteit Pleegzorg en islamitische gezinnen Huiselijk geweld in migrantengezinnen Borderline TBS Rode draad literatuurstudie: Wat heeft de bestudeerde literatuur de student opgeleverd aan nieuwe kennis en inzichten over de SJD beroepspraktijk? 2.2 Cursus inhoud Competenties Afhankelijk van het onderwerp. Leerlijn Conceptuele leerlijn en integrale leerlijn. Learning outcomes De student kan zelfstandig aan de hand van literatuur een onderwerp bestuderen, dat relevant is voor de sociaal juridische beroepsuitoefening. De student kan de beroepsrelevantie van het gekozen onderwerp voor de sociaal juridische beroepsuitoefening onderbouwen. De student kan een werkstuk over de bestudeerde literatuur schrijven, waarin de bestudeerde literatuur wordt samengevat. De student kan zich een eigen oordeel vormen over het belang van de bestudeerde literatuur voor de SJD beroepspraktijk. De student kan zijn mening zowel schriftelijk als mondeling onderbouwen en conclusies trekken over de bestudeerde literatuur. Kennisbasis Afhankelijk van het gekozen onderwerp voor de literatuurstudie.

22 Soort Cursus Keuzecursus Werkvormen Op afspraak korte individuele begeleiding, telefonisch, via de mail en/of face to face. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Literatuurstudie, SJD DT (digitaal aangeboden) Diversen (verplicht) : Door de student samengestelde literatuurlijst 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 139 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

23 Titel Opleidingsvariant Onderzoeksvaardigheden Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Onderzoeksvaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Researchskills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MAM de Boois (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Consult niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten Werkcollege verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 2: blok 3 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 3 2. blok 4

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Onderzoeks- en beoordelingsvaardigheden horen thuis in iedere professionele praktijk. Het handelen als sjd-professional moet gebaseerd zijn op betrouwbare informatie en kennis. Men spreekt tegenwoordig vaak van evidence-based : handelen op basis van kennis en normen die momenteel aantoonbaar het beste perspectief bieden op het beoogde resultaat. Als professional moet je derhalve een onderscheid kunnen maken tussen meer en minder betrouwbare informatie. Dat laat zich deels beoordelen aan de hand van de bronnen (waar komt die informatie vandaan?), maar uiteindelijk moet betrouwbaarheid toch beoordeeld worden op basis van de waarde van het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt. Daarnaast mag men van de professional, ook van de SJD'er, verwachten dat die in staat is om op een operationeel niveau zelf betrouwbare kennis te produceren, met andere woorden om onderzoek te doen. Bij sociaal-juridische dienstverlening komt vaak nog een ander belangrijk onderzoeksobject om de hoek kijken, namelijk de vraag naar de juiste toepassing van wet- en regelgeving. Dan gaat het niet om feitenonderzoek (hoe zit de werkelijkheid in elkaar?) maar om normatief onderzoek (hoe hoort men in gegeven omstandigheden te handelen?). De werkelijkheid is steeds ingewikkelder dan de wetgever heeft kunnen of willen voorzien. De SJD-er heeft juist te maken met die ingewikkeldheid en zal daar een zo betrouwbaar (of verdedigbaar) mogelijke weg in moeten kiezen. 2.2 Cursus inhoud Competenties 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.8, 3.1 Leerlijn Vaardigheden leerlijn Learning outcomes op basis van enkele algemene criteria een gefundeerd oordeel geven over de betrouwbaarheid van onderzoek; een geschikte onderzoeksvraag formuleren en deze in enkele deelvragen opdelen; aan een vraag een passende onderzoeksmethode koppelen; een of meer onderzoeksmethoden op een basaal niveau toepassen en de resultaten ervan inzichtelijk presenteren; onderzoeksresultaten kritisch beoordelen en tot conclusies komen. Kennisbasis In deze cursus komen verschillende aspecten van onderzoek aan bod zoals kwalitatief en kwantitatief onderzoek, theoretisch kader, operationalisering, betrouwbaarheid en validiteit. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 16 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

25 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Praktijkleren Jaar 1, 5 EC, Deel 1 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Praktijkleren Jaar 1, 5 EC, Deel Cursusnaam in Engels Learning in Practice Year 1, Part Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon JA Verhagen Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Hoorcollege A niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Leerteam niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten Leerteam niet verplicht 2 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkwerkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De deeltijdopleiding kent, in vergelijking met de voltijdopleiding, een andere wijze waarop de ervaring met uitvoerend SJD-werk in de opleiding een plaats krijgt: het zogenaamde concurrency-beginsel, waarbij in het leerproces van de student werkervaring en studie met elkaar worden gecombineerd. Door middel van een werkstuk Praktijkleren vindt ieder jaar toetsing plaats van de competentieontwikkeling van de student tijdens zijn studie en loopbaan. In het werkstuk wordt een koppeling gemaakt tussen het geleerde tijdens de opleiding en de uitvoering in de praktijk. Vervolgens worden gestelde leer- en loopbaandoelen geëvalueerd en nieuwe doelen opgesteld. In het eerste studiejaar kunnen 4 x 5 studiepunten worden verworven. In totaal dienen studenten hiervoor 560 uur werk te verrichten in een SJD relevante functie. 2.2 Cursus inhoud Competenties De student kan het proces van dienstverlening adequaat afsluiten, evalueren en reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en de gemaakte keuzes (1.10). De student kan projectmatig werken, realistische doelen stellen, werkzaamheden plannen c.q. planmatig aan pakken en reflecteren op het (beroepsmatig) handelen (2.8). De student kan vanuit een kritische en innovatieve houding de eigen beroepsidentiteit als SJD er verder ontwikkelen en verhelderen aan derden (3.4). Leerlijn Integrale en ervarings-reflectie leerlijn Learning outcomes de student kan een complete beschrijving geven van de eigen sjd-context en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden de student kan volgens de STARRO-methodiek situaties uit de eigen beroepspraktijk beschrijven de student is in staat de verbinding te verhelderen tussen de verschillende leerervaringen op school en op het werk de student kan benoemen welke maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de (eigen) beroepspraktijk de student is in staat de eigen leer- en loopbaandoelen 'smart' te formuleren de student kan anderen helpen om doelen te formuleren en geschikte praktijksituaties te bedenken om die doelen te realiseren de student kan een goede studieplanning maken en anderen daarbij betrekken en/of ondersteunen de student is in staat te reflecteren op de eigen ontwikkeling en de rol van het leerteam bij die ontwikkeling Onderwijsvorm In het eerste jaar vindt een instructiebijeenkomst plaats en zijn er diverse bijeenkomsten met het leerteam waarin de leer- en loopbaandoelen en de relatie tussen opleiding en het eigen werk worden besproken. Toetsing De toetsing van Praktijkleren vindt plaats via een individueel werkstuk. De student dient daarbij een aantal bewijsstukken te overleggen, waaronder een arbeidscontract, functieomschrijving, beroepsproduct(en), een verklaring m.b.t. de beroepsproducten, de competentielijst en een ingevuld, door de opleiding verstrekt, urenregistratieformulier. Met het ondertekenen en stempelen van het urenregistratieformulier en de verklaring m.b.t. de beroepsproducten verricht de organisatie waarvoor de student werkt haar specifieke aandeel in de erkenning van Praktijkleren. Studiepunten Praktijkleren worden uitsluitend toegekend over reeds gewerkte

27 uren en indien het hierover geschreven werkstuk als voldoende is beoordeeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Praktijkleren jaar (digitaal aangeboden via SharePoint) 2.5 Workload Contactduur (uren): 9 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 131 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

28 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Praktijkleren Jaar 1, 5 EC, Deel 2 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Praktijkleren Jaar 1, 5 EC, Deel Cursusnaam in Engels Learning In Practice Year 1, Part Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon JA Verhagen 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkwerkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De deeltijdopleiding kent, in vergelijking met de voltijdopleiding, een andere wijze waarop de ervaring met uitvoerend SJD-werk in de opleiding een plaats krijgt: het zogenaamde concurrency-beginsel, waarbij in het leerproces van de student werkervaring en studie met elkaar worden gecombineerd. Door middel van een werkstuk Praktijkleren vindt ieder jaar toetsing plaats van de competentieontwikkeling van de student tijdens zijn studie en loopbaan. In het werkstuk wordt een koppeling gemaakt tussen het geleerde tijdens de opleiding en de uitvoering in de praktijk. Vervolgens worden gestelde leer- en loopbaandoelen geëvalueerd en nieuwe doelen opgesteld. In het eerste studiejaar kunnen 4 x 5 studiepunten worden verworven. In totaal dienen studenten hiervoor 560 uur werk te verrichten in een SJD relevante functie. 2.2 Cursus inhoud Competenties De student kan het proces van dienstverlening adequaat afsluiten, evalueren en reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en de gemaakte keuzes (1.10). De student kan projectmatig werken, realistische doelen stellen, werkzaamheden plannen c.q. planmatig aan pakken en reflecteren op het (beroepsmatig) handelen (2.8). De student kan vanuit een kritische en innovatieve houding de eigen beroepsidentiteit als SJD er verder ontwikkelen en verhelderen aan derden (3.4). Leerlijn Integrale en ervarings-reflectie leerlijn Learning outcomes de student kan een complete beschrijving geven van de eigen sjd-context en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden de student kan volgens de STARRO-methodiek situaties uit de eigen beroepspraktijk beschrijven de student is in staat de verbinding te verhelderen tussen de verschillende leerervaringen op school en op het werk de student kan benoemen welke maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de (eigen) beroepspraktijk de student is in staat de eigen leer- en loopbaandoelen 'smart' te formuleren de student kan anderen helpen om doelen te formuleren en geschikte praktijksituaties te bedenken om die doelen te realiseren de student kan een goede studieplanning maken en anderen daarbij betrekken en/of ondersteunen de student is in staat te reflecteren op de eigen ontwikkeling en de rol van het leerteam bij die ontwikkeling Onderwijsvorm In het eerste jaar vindt een instructiebijeenkomst plaats en zijn er diverse bijeenkomsten met het leerteam waarin de leer- en loopbaandoelen en de relatie tussen opleiding en het eigen werk worden besproken. Toetsing De toetsing van Praktijkleren vindt plaats via een individueel werkstuk. De student dient daarbij een aantal bewijsstukken te overleggen, waaronder een arbeidscontract, functieomschrijving, beroepsproduct(en), een verklaring m.b.t. de beroepsproducten, de competentielijst en een ingevuld, door de opleiding verstrekt, urenregistratieformulier. Met het ondertekenen en stempelen van het urenregistratieformulier en de verklaring m.b.t. de beroepsproducten verricht de organisatie waarvoor de student werkt haar specifieke aandeel in de erkenning van Praktijkleren. Studiepunten Praktijkleren worden uitsluitend toegekend over reeds gewerkte

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Cursusomschrijving van de bacheloropleiding Management in de Zorg (deeltijd) 2011-2012

Cursusomschrijving van de bacheloropleiding Management in de Zorg (deeltijd) 2011-2012 Cursusomschrijving van de bacheloropleiding Management in de Zorg (deeltijd) 2011-2012 Hoe vind je een cursus? 1. Ga naar het Overzicht Curriculum (par. 4.1.4) in de studiegids 2. Zoek het studieprogramma

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen vraag van de cliënt Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CCM II, Overdrachtskunst Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie