Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

2 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Afstuderen deel 1 SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project, Part 1 SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon KC Dallinga (tel: ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Instructiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Werkcollege niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Onderzoeksplan Alleen VD of NVD 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In het laatste jaar van de studie toont de student aan in staat te zijn om een thematiek die relevant is voor de beroepsuitoefening zelfstandig uit te diepen op een voor het werkveld relevante manier. Dit doet hij projectmatig en grondig. Tevens toont hij in het eindgesprek aan dat hij over zijn onderzoek en over zijn eigen visie en ontwikkeling als SJD er een gefundeerd gesprek kan voeren in het bijzijn van twee docenten en een werkvelddeskundige. Competenties 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Leerlijn Integrale leerlijn. 2.2 Cursus inhoud De student kiest zelf een onderwerp voor het afstudeeronderzoek. Het onderwerp is actueel en relevant voor de eigen organisatie, of in ieder geval voor het eigen SJD werkveld. Daarnaast moet het onderzoek een methodische, een juridische en een funderende component bevatten. Parallel aan de start van het afstuderen gaan de studenten aan de slag met het uitwerken van het juridisch kader rondom het gekozen onderwerp. In de betreffende cursusbeschrijving (Juridisch kader afstuderen) staat meer informatie. Het onderzoeksrapport bestaat uit een scriptie, of een beleidsadvies, of een ander beroepsproduct met verantwoording, plus een evaluatie. Het geheel wordt tijdens een gesprek toegelicht tegenover een commissie van twee docenten en een werkvelddeskundige. Tijdens dit gesprek worden vragen gesteld over de aanpak en inhoud van het onderzoek, de actualiteit rondom het gekozen onderwerp en aanverwante zaken die aan bod zijn gekomen tijdens de studie. Bij dit eindgesprek komt ook de competentieontwikkeling van de student ter sprake en de visie die de student heeft ontwikkeld op het eigen beroep. Het werkstuk Praktijkleren jaar 4 dient hiertoe mede als input. Werkvorm In periode A worden lessen aangeboden die de studenten helpen bij het kiezen en afbakenen van het onderwerp en het formuleren van een goed onderzoeksplan. Toetsing Onderwerpkeuze. De student levert ter beoordeling van het onderwerp het aanvraagformulier Afstuderen in. Dit wordt door een commissie beoordeeld. Bij akkoord kan de student verder met het uitwerken van het onderzoeksvoorstel. Een onderzoeksplan. Dit wordt door twee docenten beoordeeld met voldaan of niet voldaan. Ontvangt de student een voldaan dan verwerft hij 5 EC en kan hij verder met het uitvoeren van het onderzoek. Beginvereisten Deel 1 (Onderzoeksplan) Voordat hij start met Afstuderen heeft de student de Propedeuse en minimaal 60 EC uit de hoofdfase behaald. Voorwaarde voor de beoordeling van het onderzoeksplan is dat de student in ieder geval het onderdeel Onderzoeksvaardigheden van De kritische professional uit jaar twee heeft afgerond en ten minste is gestart met Supervisie uit jaar drie. Taalvaardigheid In deze cursus wordt het werk op inhoud en op taalvaardigheid beoordeeld. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. Minimaal 60 punten van het hoofdfase (4-jarige bachelor opleiding)-programma moeten zijn behaald.

4 Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstuderen , op SharePoint. Schaaijk, G. van, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 1e druk, ISBN Verhoeven, N., Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers, 5e druk 2014, ISBN (Eerdere druk voorgeschreven bij Onderzoeksvaardigheden). Valbracht, J.G. en J.M. Gerlofs, J.M., schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2005, 1e druk, ISBN (Eerder voorgeschreven bij Professionele vaardigheden, te bestellen als Epub ISBN ) 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 132 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/29/adr-sjdd

5 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 2 SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Afstuderen deel 2 SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project, Part 2 SJD 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon KC Dallinga (tel: ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Periode B niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege Periode C niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege Periode D niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 Onderzoeksrapport Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In het laatste jaar van de studie toont de student aan in staat te zijn om een thematiek die relevant is voor de beroepsuitoefening zelfstandig uit te diepen op een voor het werkveld relevante manier. Dit doet hij projectmatig en grondig. Tevens toont hij in het eindgesprek aan dat hij over zijn onderzoek en over zijn eigen visie en ontwikkeling als SJD er een gefundeerd gesprek kan voeren in het bijzijn van twee docenten en een werkvelddeskundige. Competenties 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Leerlijn Integrale leerlijn. 2.2 Cursus inhoud De student kiest zelf een onderwerp voor het afstudeeronderzoek. Het onderwerp is actueel en relevant voor de eigen organisatie, of in ieder geval voor het eigen SJD werkveld. Daarnaast moet het onderzoek een methodische, een juridische en een funderende component bevatten. Parallel aan de start van het afstuderen gaan de studenten aan de slag met het uitwerken van het juridisch kader rondom het gekozen onderwerp. In de betreffende cursusbeschrijving (Juridisch kader afstuderen) staat meer informatie. Het onderzoeksrapport bestaat uit een scriptie, of een beleidsadvies, of een ander beroepsproduct met verantwoording, plus een evaluatie. Het geheel wordt tijdens een gesprek toegelicht tegenover een commissie van twee docenten en een werkvelddeskundige. Tijdens dit gesprek worden vragen gesteld over de aanpak en inhoud van het onderzoek, de actualiteit rondom het gekozen onderwerp en aanverwante zaken die aan bod zijn gekomen tijdens de studie. Bij dit eindgesprek komt ook de competentieontwikkeling van de student ter sprake en de visie die de student heeft ontwikkeld op het eigen beroep. Het werkstuk Praktijkleren jaar 4 dient hiertoe mede als input. Werkvorm Vanaf periode B werken de studenten grotendeels zelfstandig aan het onderzoek. Zij worden daarbij begeleid door een SJD-docent. Iedere periode is er minimaal één bijeenkomst op school waarin ondersteuning wordt geboden voor het onderzoek, de rapportage of het eindgesprek. Toetsing Het onderzoeksrapport, inclusief evaluatie. Het onderzoeksrapport, inclusief de evaluatie, wordt door twee docenten beoordeeld met een cijfer. Bij een voldoende (5,5 of hoger) kan de student het eindgesprek voeren. Het cijfer voor het onderzoeksrapport telt voor 80% mee voor het eindcijfer Afstuderen. Eindgesprek. Als alle studieonderdelen van de hoofdfase zijn afgerond en het onderzoeksrapport van voldoende niveau is, wordt de student ingeroosterd voor het eindgesprek. Het gesprek wordt gevoerd op basis van een aantal door de student aan te leveren stukken, zoals omschreven in de studiewijzer Afstuderen. Onderwerpen van gesprek zijn het onderzoek en de competentieontwikkeling van de student tijdens zijn studie en werk, evenals zijn visie op het beroep. Het gesprek wordt door twee docenten, geadviseerd door een werkvelddeskundige, beoordeeld met een cijfer. Bij een voldoende (5,5 of hoger) heeft de student alle onderdelen van Afstuderen afgerond. Het cijfer voor het eindgesprek telt voor 20% mee voor het eindcijfer Afstuderen. Beginvereisten Deel 2 (Onderzoeksrapport en eindgesprek) Het onderzoeksrapport wordt beoordeeld als een voldaan is geregistreerd voor het onderzoeksplan. Om ingeroosterd te kunnen worden voor het eindgesprek, moet de student aan alle verplichtingen van de opleiding hebben voldaan en dus ten minste 230 EC (60 van de propedeuse en 170 van de hoofdfase) hebben behaald. De student moet verder tijdig een op schrift gestelde gespreksvoorbereiding inleveren en zich volgens de procedure aanmelden voor het eindgesprek. Taalvaardigheid In deze cursus wordt het werk op inhoud en op taalvaardigheid beoordeeld.

7 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Afstuderen deel 1 SJD DT (ADR-SJDD ) 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstuderen , op SharePoint. Schaaijk, G. van, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 1e druk, ISBN Verhoeven, N., Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers, 5e druk 2014, ISBN (Eerdere druk voorgeschreven bij Onderzoeksvaardigheden). Valbracht, J.G. en J.M. Gerlofs, J.M., Schrijfvaardigheid in de Rechtspraktijk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2005, 1e druk, ISBN (Eerder voorgeschreven bij Professionele Vaardigheden, te bestellen Epub ISBN ) 2.5 Workload Contactduur (uren): 6 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 272 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/29/adr-sjdd

8 Titel Opleidingsvariant Bijzondere opdracht SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD-BIJZ Cursusnaam Bijzondere opdracht SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Special Project SJD DT 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AJ Pilon (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Anders niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De bijzondere opdracht is een, door de student zelf bedachte opdracht, die hij of zij zelfstandig uitvoert in de sociaal juridische beroepspraktijk. Bijzondere opdrachten mogen geen overlap hebben met verplichte cursussen, reeds gevolgde of nog te volgen keuzecursussen in het kader van de SJD opleiding. De bijzondere opdracht valt buiten de reguliere taken, die in het kader van de praktijktijd worden uitgevoerd. Dit betekent dat ook het werkstuk praktijktijd (inclusief de beroepsproducten, die in het kader van het werkstuk praktijktijd zijn gemaakt) niet gebruikt kunnen worden voor de bijzondere opdracht. Bijzondere opdrachten worden uitgevoerd gedurende de tijd dat de student staat ingeschreven bij de opleiding. Competenties De student maakt aan de hand van het formulier Eindproduct bijzondere opdracht (zie Sharepoint) een keuze uit de competenties waaraan hij heeft gewerkt en geeft hierbij een onderbouwing. Leerlijn De student beargumenteert aan de hand van het formulier 'Voorstel bijzondere opdracht' (zie Sharepoint) op welke leerlijn(en) de bijzondere opdracht betrekking heeft. Leerdoelen De student geeft aan de hand van het formulier Eindproduct bijzondere opdracht een onderbouwing van de leerdoelen waaraan hij heeft gewerkt in het kader van de bijzondere opdracht. 2.2 Cursus inhoud Bij deze cursus werkt de student zelfstandig aan een door hem zelf geformuleerde opdracht. De bijzondere opdracht is bij uitstek een cursus, waarin het accent ligt op de zelfwerkzaamheid van de student. Tijdens de bijzondere opdracht worden studenten minimaal begeleid. Voordat een student kan beginnen aan de bijzondere opdracht schrijft hij een voorstel dat hij voorlegt aan de cursuscoördinator. Hiervoor vult de student het formulier Voorstel bijzondere opdracht in. Als bijlage levert de student en eerste uitwerking van de opzet van de bijzondere opdracht in (inclusief een voorlopige inhoudsopgave van het werkstuk, een toelichting op het onderwerp, een doelstelling en probleemstelling en een voorlopige literatuurlijst). Als het voorstel is goedgekeurd kan de student aan de slag. Na afloop levert de student de bijzondere opdracht in bij de cursuscoördinator samen met het ingevulde formulier 'Eindproduct bijzondere opdracht'. Voorbeelden van bijzondere opdrachten: Het uitvoeren ven een onderzoek binnen de sociaal juridische dienstverlening Het ontwikkelen, geven of volgen van een opleiding, cursus of training binnen de sociaal juridische dienstverlening. Het opzetten of meewerken aan specifiek project binnen de sociaal juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van nieuw beleid, een handboek of een protocol voor een sociaal juridische organisatie. Het ontwikkelen of meewerken aan een preventieproject voor de sociaal juridische beroepspraktijk. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de sociaal juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van bijscholing binnen een sociaal juridische organisatie. Het uitvoeren van een opdracht in het kader van Jobrotation (binnen de eigen organisatie of buiten de eigen organisatie). Het verrichten van een opdracht in het kader van vrijwilligerswerk in de sociaal juridische beroepspraktijk. Het bekleden van een bestuursfunctie, bijvoorbeeld binnen de politiek. Het schrijven van een artikel in een sociaal juridisch vaktijdschrift 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

10 Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Bijzondere opdracht, SJD DT (digitaal aangeboden) Diversen (verplicht) : Door de student zelf aangedragen literatuur en andere informatie 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 138 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/29/adr-sjdd-bijz-11

11 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Conflicthantering & Mediation SJD DT (K) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDDK Cursusnaam Conflicthantering & Mediation SJD DT (K) 1.3 Cursusnaam in Engels Conflict management and Mediation Skills SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AHA Saenen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht 6 maal per blok 1080 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het uitgangspunt is dat de student de consequenties van het toepassen van conflictstijlen, met name eerst zijn eigen conflictstijl, kan herkennen en inzetten mede in het kader van mediationvaardigheden. De student leert vaardigheden en technieken, die hij kan toepassen bij conflicten in diverse situaties met als doel het voorkomen en/of oplossen van conflicten teneinde een rechtsgang te voorkomen. Zowel tijdens de studie als in het beroep of in het privéleven kunnen deze vaardigheden en technieken ingezet worden. De student is in staat conflicten te herkennen, verdere escalatie te voorkomen en bij te dragen aan het creatief oplossen van conflicten. Competenties Alle competenties van dimensie 1; 2.2; 2.8; 3.1; 3.3; 3.4 Leerdoelen De student kent de stijlen van conflicthantering en weet zijn eigen stijl te benoemen. De student is bekend met communicatietheorieën en kan deze kennis toepassen in conflictsituaties. De student is bekend met diverse conflicttheorieën (bronnen van conflicten, escalatie van conflicten, conflictstijlen) en kan deze kennis inzetten bij de oplossing van conflicten. De student is in staat zijn eigen wijze van communiceren te herkennen en te benoemen. De student past gespreksvaardigheden toe (metacommunicatie, samenvatten, herformuleren). De student kent het verschil tussen beleving en werkelijkheid. De student beschikt over inlevingsvermogen en treedt anderen met respect tegemoet. De student kan incidenten, conflicten bespreekbaar maken en draagt bij aan de oplossing ervan. De student is in staat het probleem van de partijen te verhelderen en kan de mening van anderen begrijpen en tot uitwisseling van gedachten, gevoelens en wensen komen. De student is in staat ordening te brengen in de veelheid van feiten, belevingen en relaties. De student is in staat vragen te stellen, die het proces een positieve wending geven. De student weet wat een neutrale en onafhankelijke positie inhoudt. De student is in staat zijn eigen rol in conflicten te herkennen en te benoemen. De student is in staat te reflecteren op zijn eigen rol (als bemiddellaar/mediator en in een samenwerkingsproces) en zijn eigen ontwikkeling vast te leggen in een portfolio. 2.2 Cursus inhoud Tijdens deze cursus vindt een verdieping plaats m.b.t. theorieën over communicatie, conflicten en conflictstijlen. Naast het bestuderen van de toepassing van de theorie zullen er veel oefeningen in het kader van bepaalde essentiële vaardigheden en technieken plaatsvinden. Daarnaast geven de wekelijkse schriftelijke opdrachten de student inzicht in de invloed van zijn socialisatie en zijn algemene ontwikkeling op het gebied van conflicthantering. Dit zal de student op weg helpen om zich te kunnen ontwikkelen als een persoon, die vaardigheden en technieken op het terrein van communicatie en conflicthantering kan inzetten. Deze algehele verdieping leidt tot dieper zelfinzicht en tot ruimere zelfkennis. Als verdieping tijdens de cursus wordt geoefend met de aangeleerde vaardigheden en technieken ten einde een bijdrage te kunnen leveren aan het mediationproces. Gedurende de cursus maakt de student wekelijks individuele opdrachten. 2.3 Ingangseisen Het examen propedeuse moet zijn behaald.

13 Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Conflicthantering en Mediation SJD DT (K) Prein, H., Trainingsboek conflicthantering en mediation, 5e druk, ISBN Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 121 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/29/adr-sjddk

14 Titel Opleidingsvariant De Kritische Professional Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam De Kritische Professional SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels The Critical Professional SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon EL Bouw (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Onderhandelen & Conflicthantering verplicht 7 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Onderzoeksvaardigheden niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 1: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Onderhandelen & Conflicthantering Onderzoeksvaardigheden Alle toetsresultaten toegestaan 5, Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 1: 1. blok 4, week blok 5, week 27

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Binnen de opleiding SJD deeltijd wordt er in de eerste twee studiejaren doorlopend aandacht besteed aan het ontwikkelen van professionele vaardigheden van de SJD er. De doelstelling is dat de student in staat is bewust, doelgericht en systematisch sociaal juridische problemen te analyseren en op te lossen en tijdens dit proces helder te communiceren met alle betrokkenen. De cursus De kritische professional is een vervolg op de cursus Professionele vaardigheden. In dit vervolg wordt er een verdieping aangebracht in diverse methoden en technieken die toegepast kunnen worden voor het analyseren, onderzoeken en oplossen van SJD problemen en/of conflicten. Studenten ontwikkelen in de loop van het tweede jaar het vermogen om tot een goed gefundeerd oordeel te komen door de zaken zorgvuldig, op een betrouwbare en valide manier te onderzoeken en de eigen keuzes en standpunten goed te onderbouwen. Daarbij zijn diverse vaardigheden en technieken van belang. De eerste twee periodes gaan de studenten aan de slag met complexe (gespreks)technieken als onderhandelen en bemiddelen. In de tweede helft van het studiejaar staan de onderzoeksvaardigheden centraal. Competenties 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.8, 3.1 Leerlijn Vaardigheden leerlijn Leerdoelen De student kan: op basis van een diagnosemodel conflicten analyseren op inhoud, proces en context; op basis van een conflictanalyse de eigen positie bepalen (boven de partijen, tussen de partijen of als een van de conflicterende partijen) en daar zijn interventies op afstemmen; een onderhandeling voorbereiden op grond van een adequate analyse van belangentegenstellingen en (afhankelijkheids-)positie; tijdens een onderhandeling diverse technieken en stijlen hanteren en daarbij zichtbaar rekening houden met de dilemma s van het onderhandelen; reflecteren op een gevoerde onderhandeling met toepassing van de theorie; uitgaande van een probleemstelling een onderzoeksvraag formuleren; de onderzoeksvraag analyseren in deelvragen; deelvragen door middel van een onderzoeksmethode beantwoorden en inzichtelijk weergeven; aangeven in hoeverre de gegeven antwoorden betrouwbaar zijn; op een kritische wijze gebruik maken van reeds beschikbaar onderzoeksresultaat; duidelijk maken welke principieel verschillende vormen van onderzoek mogelijk zijn (kwalitatief versus kwantitatief; empirisch versus normatief) en welke kwaliteitseisen daarbij passen; conclusies trekken uit onderzoeksresultaten en beredeneren in hoeverre deze conclusies geldigheid hebben.

16 2.2 Cursus inhoud In periode A en B leren de studenten om conflicten te diagnosticeren en vanuit verschillende posities op basis van een goed doordachte strategie met conflicten om te gaan. Daarbij wordt veel geoefend met het onderhandelen, waarbij de studenten zelf een van de conflicterende partijen zijn. De studenten verwerven zodoende vaardigheden om te kunnen omgaan met verschillende dilemma s van het onderhandelen. Daarbij is het van belang om steeds onderscheid te maken tussen de inhoud en het proces, maar ook om rekening te houden met de context waarbinnen de onderhandeling zich afspeelt. Het onderdeel onderhandelen en conflicthantering wordt in periode B afgesloten met een onderhandeling, waarin studenten worden beoordeeld op hun diagnose en voorbereiding, de manier waarop ze de onderhandeling uitvoeren en de manier waarop ze op die onderhandeling reflecteren met gebruikmaking van de theorie. In periode C en D gaan de studenten aan de slag met onderzoeksvaardigheden. Onderzoek doen betekent: op basis van zo betrouwbaar mogelijke gegevens zo verantwoord mogelijke conclusies trekken. Er is geen betere manier om onderzoek doen te leren, en om de resultaten van onderzoek op waarde in te kunnen schatten, dan het zelf te doen. Dat is dan ook de kern van dit deel van de cursus: het methodisch uitvoeren van een eigen onderzoek, aansluitend bij de eigen praktijk. Aan de hand van het leerboek worden de achtereenvolgende stappen van het verrichten van onderzoek behandeld. Studenten passen deze methode toe in hun eigen onderzoek. We zullen zien dat er een principieel onderscheid gemaakt kan worden tussen empirisch (feitelijk) onderzoek enerzijds en juridisch (normatief) onderzoek anderzijds. Hoewel betrouwbaarheid en geldigheid in beide gevallen belangrijke eisen zijn, gaat men op een wat andere manier te werk. Het staat studenten vrij om in hun eigen onderzoek tussen beide een keuze te maken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Huguenin, P., Onderhandelen en conflicthantering. Effectief handelen bij conflicten en tegenstellingen, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2004, ISBN Verhoeven, N., Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers, 4e druk 2011, ISBN , of als digitaal boek op ISBN Workload Contactduur (uren): 70 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 67 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/29/adr-sjdd

17 Titel Opleidingsvariant Juridisch kader afstuderen SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Juridisch kader afstuderen SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Juridical official graduation SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon PMHJ van Grinsven (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Juridisch kader Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus wordt voorafgaande aan de uitwerking van het afstudeeronderwerp het juridisch kader geschetst. Dit wordt uitgewerkt op macro- meso en microniveau. Bij het macroniveau gaat het vooral om de vraag wat er is aan wetgeving, bij het meso- en microniveau gaat het er meer om hoe je het recht toepast in het specifieke bedrijf of de organisatie waarover het afstudeeronderwerp handelt. Competenties 1;5; 1:6; 1.8. Leerlijn Voor een gedeelte conceptueel (macroniveau), voor het andere gedeelte integraal (meso- en microniveau). Leerdoelen De student kan de wetgeving op macroniveau benoemen; De student kan de wetgeving op meso- en microniveau toepassen; De student toont aan te schakelen tussen micro- meso en macroniveau; De student kent de status van diverse regelingen binnen het bedrijf of de organisatie; De student benoemt de specifieke bezwaar- en beroepsmogelijkheden op het te behandelen; rechtsgebied c.q. de mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid dan wel vormen van alternatieve geschilbeslechting; De student benoemt de juridische literatuur, websites en jurisprudentie waarmee binnen het bedrijf of de organisatie wordt gewerkt; De student kan op systematische en schriftelijke wijze relevante informatie uitwerken naar een sociaal juridische context. 2.2 Cursus inhoud Macroniveau Afhankelijk van het afstudeeronderwerp wordt aangegeven met welke wetgeving het bedrijf of de organisatie van doen heeft. Dat kan gaan om wetgeving in materiële zin, maar ook om nader beleid: wetten op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau; internationale regelgeving zoals verdragen; algemene maatregelen van bestuur; nadere beleidsregels, richtlijnen, verordeningen, circulaires of besluiten op basis van die wetgeving of internationale regelgeving; de juridische status hiervan in verhouding tot de basiswetgeving en/of internationale regelgeving. Mesoniveau Aan de orde komt hoe binnen dit bedrijf of deze specifieke organisatie het recht wordt toegepast: Wie zijn juridisch gezien de actoren binnen het bedrijf of de organisatie? Wat zijn hun bevoegdheden? Wordt er met regelgeving gewerkt of met handboeken waarin de regelgeving is verwerkt? Zo ja, hoe vindt dan in voorkomende gevallen de wettelijke toets plaats? Is er binnen het bedrijf of de organisatie sprake van een juridische audit? Wat zijn de juridische bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor de klant als hij het niet eens is met een beslissing van het bedrijf of de organisatie? Als daar geen sprake van is, welke juridische mogelijkheden, civielrechtelijke of strafrechtelijke, heeft dan de belanghebbende? Welke vormen van alternatieve geschilbeslechting bestaan er naast de juridische wegen? Is er voor burgers of klanten een interne klachtenregeling, en is die met waarborgen omkleed? Zijn er afspraken met bijvoorbeeld netwerkorganisaties hoe om te gaan met klanten? Is er een verwijzingsbeleid zodat klanten met hun juridische vragen op de juiste plek terecht komen? Met welke juridische literatuur en jurisprudentie wordt er binnen dit bedrijf of deze organisatie

19 regelmatig gewerkt? Microniveau Er is aandacht voor hoe in een concreet geval een juridische vraag wordt opgepakt. Hoe wordt de vraag van de klant of groep geanalyseerd op basis van wettelijke inzichten, jurisprudentie en nadere besluiten, verordeningen, richtlijnen etc.? Hoe wordt relevante juridische informatie verzameld? Wordt er op systematische wijze de relevante informatie uitgewerkt naar een sociaal juridische context? Wat zijn in concreet voorkomende gevallen zinvolle oplossingsstrategieën gebruik makend van wetteksten, jurisprudentie, literatuur en beleidsstukken? Taalvaardigheid In deze cursus wordt het werk op inhoud en taalvaardigheid beoordeeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op https://hu.xeroxwebwinkel.nl/) Materiaal: Diversen (verplicht) : Literatuur en jurisprudentie die de student zelf heeft verzameld. Wettenverzameling voor sociaal juridische dienstverlening , Den Haag: Sdu uitgevers ISBN bij het schrijven van deze studiegids helaas nog niet bekend, dit wordt bekend gemaakt in de betreffende studiewijzers. Van Schaaijk G.A.F.M., Praktijkgericht juridisch onderzoek, Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011, ISBN Workload Contactduur (uren): 4 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 135 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fmr/29/adr-sjdd

20 Titel Opleidingsvariant Literatuurstudie SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD-LIT Cursusnaam Literatuurstudie SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Literature studies SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AJ Pilon (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie