Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

2 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Afstuderen deel 1 SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project, Part 1 SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon KC Dallinga (tel: ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Instructiebijeenkomst niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Werkcollege niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Onderzoeksplan Alleen VD of NVD 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In het laatste jaar van de studie toont de student aan in staat te zijn om een thematiek die relevant is voor de beroepsuitoefening zelfstandig uit te diepen op een voor het werkveld relevante manier. Dit doet hij projectmatig en grondig. Tevens toont hij in het eindgesprek aan dat hij over zijn onderzoek en over zijn eigen visie en ontwikkeling als SJD er een gefundeerd gesprek kan voeren in het bijzijn van twee docenten en een werkvelddeskundige. Competenties 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Leerlijn Integrale leerlijn. 2.2 Cursus inhoud De student kiest zelf een onderwerp voor het afstudeeronderzoek. Het onderwerp is actueel en relevant voor de eigen organisatie, of in ieder geval voor het eigen SJD werkveld. Daarnaast moet het onderzoek een methodische, een juridische en een funderende component bevatten. Parallel aan de start van het afstuderen gaan de studenten aan de slag met het uitwerken van het juridisch kader rondom het gekozen onderwerp. In de betreffende cursusbeschrijving (Juridisch kader afstuderen) staat meer informatie. Het onderzoeksrapport bestaat uit een scriptie, of een beleidsadvies, of een ander beroepsproduct met verantwoording, plus een evaluatie. Het geheel wordt tijdens een gesprek toegelicht tegenover een commissie van twee docenten en een werkvelddeskundige. Tijdens dit gesprek worden vragen gesteld over de aanpak en inhoud van het onderzoek, de actualiteit rondom het gekozen onderwerp en aanverwante zaken die aan bod zijn gekomen tijdens de studie. Bij dit eindgesprek komt ook de competentieontwikkeling van de student ter sprake en de visie die de student heeft ontwikkeld op het eigen beroep. Het werkstuk Praktijkleren jaar 4 dient hiertoe mede als input. Werkvorm In periode A worden lessen aangeboden die de studenten helpen bij het kiezen en afbakenen van het onderwerp en het formuleren van een goed onderzoeksplan. Toetsing Onderwerpkeuze. De student levert ter beoordeling van het onderwerp het aanvraagformulier Afstuderen in. Dit wordt door een commissie beoordeeld. Bij akkoord kan de student verder met het uitwerken van het onderzoeksvoorstel. Een onderzoeksplan. Dit wordt door twee docenten beoordeeld met voldaan of niet voldaan. Ontvangt de student een voldaan dan verwerft hij 5 EC en kan hij verder met het uitvoeren van het onderzoek. Beginvereisten Deel 1 (Onderzoeksplan) Voordat hij start met Afstuderen heeft de student de Propedeuse en minimaal 60 EC uit de hoofdfase behaald. Voorwaarde voor de beoordeling van het onderzoeksplan is dat de student in ieder geval het onderdeel Onderzoeksvaardigheden van De kritische professional uit jaar twee heeft afgerond en ten minste is gestart met Supervisie uit jaar drie. Taalvaardigheid In deze cursus wordt het werk op inhoud en op taalvaardigheid beoordeeld. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. Minimaal 60 punten van het hoofdfase (4-jarige bachelor opleiding)-programma moeten zijn behaald.

4 Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstuderen , op SharePoint. Schaaijk, G. van, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 1e druk, ISBN Verhoeven, N., Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers, 5e druk 2014, ISBN (Eerdere druk voorgeschreven bij Onderzoeksvaardigheden). Valbracht, J.G. en J.M. Gerlofs, J.M., schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2005, 1e druk, ISBN (Eerder voorgeschreven bij Professionele vaardigheden, te bestellen als Epub ISBN ) 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 132 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 2 SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Afstuderen deel 2 SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project, Part 2 SJD 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon KC Dallinga (tel: ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Periode B niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege Periode C niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Werkcollege Periode D niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindgesprek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36 Onderzoeksrapport Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In het laatste jaar van de studie toont de student aan in staat te zijn om een thematiek die relevant is voor de beroepsuitoefening zelfstandig uit te diepen op een voor het werkveld relevante manier. Dit doet hij projectmatig en grondig. Tevens toont hij in het eindgesprek aan dat hij over zijn onderzoek en over zijn eigen visie en ontwikkeling als SJD er een gefundeerd gesprek kan voeren in het bijzijn van twee docenten en een werkvelddeskundige. Competenties 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Leerlijn Integrale leerlijn. 2.2 Cursus inhoud De student kiest zelf een onderwerp voor het afstudeeronderzoek. Het onderwerp is actueel en relevant voor de eigen organisatie, of in ieder geval voor het eigen SJD werkveld. Daarnaast moet het onderzoek een methodische, een juridische en een funderende component bevatten. Parallel aan de start van het afstuderen gaan de studenten aan de slag met het uitwerken van het juridisch kader rondom het gekozen onderwerp. In de betreffende cursusbeschrijving (Juridisch kader afstuderen) staat meer informatie. Het onderzoeksrapport bestaat uit een scriptie, of een beleidsadvies, of een ander beroepsproduct met verantwoording, plus een evaluatie. Het geheel wordt tijdens een gesprek toegelicht tegenover een commissie van twee docenten en een werkvelddeskundige. Tijdens dit gesprek worden vragen gesteld over de aanpak en inhoud van het onderzoek, de actualiteit rondom het gekozen onderwerp en aanverwante zaken die aan bod zijn gekomen tijdens de studie. Bij dit eindgesprek komt ook de competentieontwikkeling van de student ter sprake en de visie die de student heeft ontwikkeld op het eigen beroep. Het werkstuk Praktijkleren jaar 4 dient hiertoe mede als input. Werkvorm Vanaf periode B werken de studenten grotendeels zelfstandig aan het onderzoek. Zij worden daarbij begeleid door een SJD-docent. Iedere periode is er minimaal één bijeenkomst op school waarin ondersteuning wordt geboden voor het onderzoek, de rapportage of het eindgesprek. Toetsing Het onderzoeksrapport, inclusief evaluatie. Het onderzoeksrapport, inclusief de evaluatie, wordt door twee docenten beoordeeld met een cijfer. Bij een voldoende (5,5 of hoger) kan de student het eindgesprek voeren. Het cijfer voor het onderzoeksrapport telt voor 80% mee voor het eindcijfer Afstuderen. Eindgesprek. Als alle studieonderdelen van de hoofdfase zijn afgerond en het onderzoeksrapport van voldoende niveau is, wordt de student ingeroosterd voor het eindgesprek. Het gesprek wordt gevoerd op basis van een aantal door de student aan te leveren stukken, zoals omschreven in de studiewijzer Afstuderen. Onderwerpen van gesprek zijn het onderzoek en de competentieontwikkeling van de student tijdens zijn studie en werk, evenals zijn visie op het beroep. Het gesprek wordt door twee docenten, geadviseerd door een werkvelddeskundige, beoordeeld met een cijfer. Bij een voldoende (5,5 of hoger) heeft de student alle onderdelen van Afstuderen afgerond. Het cijfer voor het eindgesprek telt voor 20% mee voor het eindcijfer Afstuderen. Beginvereisten Deel 2 (Onderzoeksrapport en eindgesprek) Het onderzoeksrapport wordt beoordeeld als een voldaan is geregistreerd voor het onderzoeksplan. Om ingeroosterd te kunnen worden voor het eindgesprek, moet de student aan alle verplichtingen van de opleiding hebben voldaan en dus ten minste 230 EC (60 van de propedeuse en 170 van de hoofdfase) hebben behaald. De student moet verder tijdig een op schrift gestelde gespreksvoorbereiding inleveren en zich volgens de procedure aanmelden voor het eindgesprek. Taalvaardigheid In deze cursus wordt het werk op inhoud en op taalvaardigheid beoordeeld.

7 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Afstuderen deel 1 SJD DT (ADR-SJDD ) 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Afstuderen , op SharePoint. Schaaijk, G. van, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 1e druk, ISBN Verhoeven, N., Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers, 5e druk 2014, ISBN (Eerdere druk voorgeschreven bij Onderzoeksvaardigheden). Valbracht, J.G. en J.M. Gerlofs, J.M., Schrijfvaardigheid in de Rechtspraktijk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2005, 1e druk, ISBN (Eerder voorgeschreven bij Professionele Vaardigheden, te bestellen Epub ISBN ) 2.5 Workload Contactduur (uren): 6 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 272 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

8 Titel Opleidingsvariant Bijzondere opdracht SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD-BIJZ Cursusnaam Bijzondere opdracht SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Special Project SJD DT 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AJ Pilon (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Anders niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De bijzondere opdracht is een, door de student zelf bedachte opdracht, die hij of zij zelfstandig uitvoert in de sociaal juridische beroepspraktijk. Bijzondere opdrachten mogen geen overlap hebben met verplichte cursussen, reeds gevolgde of nog te volgen keuzecursussen in het kader van de SJD opleiding. De bijzondere opdracht valt buiten de reguliere taken, die in het kader van de praktijktijd worden uitgevoerd. Dit betekent dat ook het werkstuk praktijktijd (inclusief de beroepsproducten, die in het kader van het werkstuk praktijktijd zijn gemaakt) niet gebruikt kunnen worden voor de bijzondere opdracht. Bijzondere opdrachten worden uitgevoerd gedurende de tijd dat de student staat ingeschreven bij de opleiding. Competenties De student maakt aan de hand van het formulier Eindproduct bijzondere opdracht (zie Sharepoint) een keuze uit de competenties waaraan hij heeft gewerkt en geeft hierbij een onderbouwing. Leerlijn De student beargumenteert aan de hand van het formulier 'Voorstel bijzondere opdracht' (zie Sharepoint) op welke leerlijn(en) de bijzondere opdracht betrekking heeft. Leerdoelen De student geeft aan de hand van het formulier Eindproduct bijzondere opdracht een onderbouwing van de leerdoelen waaraan hij heeft gewerkt in het kader van de bijzondere opdracht. 2.2 Cursus inhoud Bij deze cursus werkt de student zelfstandig aan een door hem zelf geformuleerde opdracht. De bijzondere opdracht is bij uitstek een cursus, waarin het accent ligt op de zelfwerkzaamheid van de student. Tijdens de bijzondere opdracht worden studenten minimaal begeleid. Voordat een student kan beginnen aan de bijzondere opdracht schrijft hij een voorstel dat hij voorlegt aan de cursuscoördinator. Hiervoor vult de student het formulier Voorstel bijzondere opdracht in. Als bijlage levert de student en eerste uitwerking van de opzet van de bijzondere opdracht in (inclusief een voorlopige inhoudsopgave van het werkstuk, een toelichting op het onderwerp, een doelstelling en probleemstelling en een voorlopige literatuurlijst). Als het voorstel is goedgekeurd kan de student aan de slag. Na afloop levert de student de bijzondere opdracht in bij de cursuscoördinator samen met het ingevulde formulier 'Eindproduct bijzondere opdracht'. Voorbeelden van bijzondere opdrachten: Het uitvoeren ven een onderzoek binnen de sociaal juridische dienstverlening Het ontwikkelen, geven of volgen van een opleiding, cursus of training binnen de sociaal juridische dienstverlening. Het opzetten of meewerken aan specifiek project binnen de sociaal juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van nieuw beleid, een handboek of een protocol voor een sociaal juridische organisatie. Het ontwikkelen of meewerken aan een preventieproject voor de sociaal juridische beroepspraktijk. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor de sociaal juridische dienstverlening. Het ontwikkelen van bijscholing binnen een sociaal juridische organisatie. Het uitvoeren van een opdracht in het kader van Jobrotation (binnen de eigen organisatie of buiten de eigen organisatie). Het verrichten van een opdracht in het kader van vrijwilligerswerk in de sociaal juridische beroepspraktijk. Het bekleden van een bestuursfunctie, bijvoorbeeld binnen de politiek. Het schrijven van een artikel in een sociaal juridisch vaktijdschrift 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

10 Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Bijzondere opdracht, SJD DT (digitaal aangeboden) Diversen (verplicht) : Door de student zelf aangedragen literatuur en andere informatie 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 138 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Conflicthantering & Mediation SJD DT (K) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDDK Cursusnaam Conflicthantering & Mediation SJD DT (K) 1.3 Cursusnaam in Engels Conflict management and Mediation Skills SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AHA Saenen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training verplicht 6 maal per blok 1080 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het uitgangspunt is dat de student de consequenties van het toepassen van conflictstijlen, met name eerst zijn eigen conflictstijl, kan herkennen en inzetten mede in het kader van mediationvaardigheden. De student leert vaardigheden en technieken, die hij kan toepassen bij conflicten in diverse situaties met als doel het voorkomen en/of oplossen van conflicten teneinde een rechtsgang te voorkomen. Zowel tijdens de studie als in het beroep of in het privéleven kunnen deze vaardigheden en technieken ingezet worden. De student is in staat conflicten te herkennen, verdere escalatie te voorkomen en bij te dragen aan het creatief oplossen van conflicten. Competenties Alle competenties van dimensie 1; 2.2; 2.8; 3.1; 3.3; 3.4 Leerdoelen De student kent de stijlen van conflicthantering en weet zijn eigen stijl te benoemen. De student is bekend met communicatietheorieën en kan deze kennis toepassen in conflictsituaties. De student is bekend met diverse conflicttheorieën (bronnen van conflicten, escalatie van conflicten, conflictstijlen) en kan deze kennis inzetten bij de oplossing van conflicten. De student is in staat zijn eigen wijze van communiceren te herkennen en te benoemen. De student past gespreksvaardigheden toe (metacommunicatie, samenvatten, herformuleren). De student kent het verschil tussen beleving en werkelijkheid. De student beschikt over inlevingsvermogen en treedt anderen met respect tegemoet. De student kan incidenten, conflicten bespreekbaar maken en draagt bij aan de oplossing ervan. De student is in staat het probleem van de partijen te verhelderen en kan de mening van anderen begrijpen en tot uitwisseling van gedachten, gevoelens en wensen komen. De student is in staat ordening te brengen in de veelheid van feiten, belevingen en relaties. De student is in staat vragen te stellen, die het proces een positieve wending geven. De student weet wat een neutrale en onafhankelijke positie inhoudt. De student is in staat zijn eigen rol in conflicten te herkennen en te benoemen. De student is in staat te reflecteren op zijn eigen rol (als bemiddellaar/mediator en in een samenwerkingsproces) en zijn eigen ontwikkeling vast te leggen in een portfolio. 2.2 Cursus inhoud Tijdens deze cursus vindt een verdieping plaats m.b.t. theorieën over communicatie, conflicten en conflictstijlen. Naast het bestuderen van de toepassing van de theorie zullen er veel oefeningen in het kader van bepaalde essentiële vaardigheden en technieken plaatsvinden. Daarnaast geven de wekelijkse schriftelijke opdrachten de student inzicht in de invloed van zijn socialisatie en zijn algemene ontwikkeling op het gebied van conflicthantering. Dit zal de student op weg helpen om zich te kunnen ontwikkelen als een persoon, die vaardigheden en technieken op het terrein van communicatie en conflicthantering kan inzetten. Deze algehele verdieping leidt tot dieper zelfinzicht en tot ruimere zelfkennis. Als verdieping tijdens de cursus wordt geoefend met de aangeleerde vaardigheden en technieken ten einde een bijdrage te kunnen leveren aan het mediationproces. Gedurende de cursus maakt de student wekelijks individuele opdrachten. 2.3 Ingangseisen Het examen propedeuse moet zijn behaald.

13 Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiewijzer Conflicthantering en Mediation SJD DT (K) Prein, H., Trainingsboek conflicthantering en mediation, 5e druk, ISBN Workload Contactduur (uren): 18 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 121 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant De Kritische Professional Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam De Kritische Professional SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels The Critical Professional SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon EL Bouw (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Onderhandelen & Conflicthantering verplicht 7 maal per blok 2520 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Onderzoeksvaardigheden niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 1: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Onderhandelen & Conflicthantering Onderzoeksvaardigheden Alle toetsresultaten toegestaan 5, Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 1: 1. blok 4, week blok 5, week 27

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Binnen de opleiding SJD deeltijd wordt er in de eerste twee studiejaren doorlopend aandacht besteed aan het ontwikkelen van professionele vaardigheden van de SJD er. De doelstelling is dat de student in staat is bewust, doelgericht en systematisch sociaal juridische problemen te analyseren en op te lossen en tijdens dit proces helder te communiceren met alle betrokkenen. De cursus De kritische professional is een vervolg op de cursus Professionele vaardigheden. In dit vervolg wordt er een verdieping aangebracht in diverse methoden en technieken die toegepast kunnen worden voor het analyseren, onderzoeken en oplossen van SJD problemen en/of conflicten. Studenten ontwikkelen in de loop van het tweede jaar het vermogen om tot een goed gefundeerd oordeel te komen door de zaken zorgvuldig, op een betrouwbare en valide manier te onderzoeken en de eigen keuzes en standpunten goed te onderbouwen. Daarbij zijn diverse vaardigheden en technieken van belang. De eerste twee periodes gaan de studenten aan de slag met complexe (gespreks)technieken als onderhandelen en bemiddelen. In de tweede helft van het studiejaar staan de onderzoeksvaardigheden centraal. Competenties 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.8, 3.1 Leerlijn Vaardigheden leerlijn Leerdoelen De student kan: op basis van een diagnosemodel conflicten analyseren op inhoud, proces en context; op basis van een conflictanalyse de eigen positie bepalen (boven de partijen, tussen de partijen of als een van de conflicterende partijen) en daar zijn interventies op afstemmen; een onderhandeling voorbereiden op grond van een adequate analyse van belangentegenstellingen en (afhankelijkheids-)positie; tijdens een onderhandeling diverse technieken en stijlen hanteren en daarbij zichtbaar rekening houden met de dilemma s van het onderhandelen; reflecteren op een gevoerde onderhandeling met toepassing van de theorie; uitgaande van een probleemstelling een onderzoeksvraag formuleren; de onderzoeksvraag analyseren in deelvragen; deelvragen door middel van een onderzoeksmethode beantwoorden en inzichtelijk weergeven; aangeven in hoeverre de gegeven antwoorden betrouwbaar zijn; op een kritische wijze gebruik maken van reeds beschikbaar onderzoeksresultaat; duidelijk maken welke principieel verschillende vormen van onderzoek mogelijk zijn (kwalitatief versus kwantitatief; empirisch versus normatief) en welke kwaliteitseisen daarbij passen; conclusies trekken uit onderzoeksresultaten en beredeneren in hoeverre deze conclusies geldigheid hebben.

16 2.2 Cursus inhoud In periode A en B leren de studenten om conflicten te diagnosticeren en vanuit verschillende posities op basis van een goed doordachte strategie met conflicten om te gaan. Daarbij wordt veel geoefend met het onderhandelen, waarbij de studenten zelf een van de conflicterende partijen zijn. De studenten verwerven zodoende vaardigheden om te kunnen omgaan met verschillende dilemma s van het onderhandelen. Daarbij is het van belang om steeds onderscheid te maken tussen de inhoud en het proces, maar ook om rekening te houden met de context waarbinnen de onderhandeling zich afspeelt. Het onderdeel onderhandelen en conflicthantering wordt in periode B afgesloten met een onderhandeling, waarin studenten worden beoordeeld op hun diagnose en voorbereiding, de manier waarop ze de onderhandeling uitvoeren en de manier waarop ze op die onderhandeling reflecteren met gebruikmaking van de theorie. In periode C en D gaan de studenten aan de slag met onderzoeksvaardigheden. Onderzoek doen betekent: op basis van zo betrouwbaar mogelijke gegevens zo verantwoord mogelijke conclusies trekken. Er is geen betere manier om onderzoek doen te leren, en om de resultaten van onderzoek op waarde in te kunnen schatten, dan het zelf te doen. Dat is dan ook de kern van dit deel van de cursus: het methodisch uitvoeren van een eigen onderzoek, aansluitend bij de eigen praktijk. Aan de hand van het leerboek worden de achtereenvolgende stappen van het verrichten van onderzoek behandeld. Studenten passen deze methode toe in hun eigen onderzoek. We zullen zien dat er een principieel onderscheid gemaakt kan worden tussen empirisch (feitelijk) onderzoek enerzijds en juridisch (normatief) onderzoek anderzijds. Hoewel betrouwbaarheid en geldigheid in beide gevallen belangrijke eisen zijn, gaat men op een wat andere manier te werk. Het staat studenten vrij om in hun eigen onderzoek tussen beide een keuze te maken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Huguenin, P., Onderhandelen en conflicthantering. Effectief handelen bij conflicten en tegenstellingen, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2004, ISBN Verhoeven, N., Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger beroepsonderwijs. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers, 4e druk 2011, ISBN , of als digitaal boek op ISBN Workload Contactduur (uren): 70 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 67 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

17 Titel Opleidingsvariant Juridisch kader afstuderen SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD Cursusnaam Juridisch kader afstuderen SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Juridical official graduation SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon PMHJ van Grinsven (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Juridisch kader Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus wordt voorafgaande aan de uitwerking van het afstudeeronderwerp het juridisch kader geschetst. Dit wordt uitgewerkt op macro- meso en microniveau. Bij het macroniveau gaat het vooral om de vraag wat er is aan wetgeving, bij het meso- en microniveau gaat het er meer om hoe je het recht toepast in het specifieke bedrijf of de organisatie waarover het afstudeeronderwerp handelt. Competenties 1;5; 1:6; 1.8. Leerlijn Voor een gedeelte conceptueel (macroniveau), voor het andere gedeelte integraal (meso- en microniveau). Leerdoelen De student kan de wetgeving op macroniveau benoemen; De student kan de wetgeving op meso- en microniveau toepassen; De student toont aan te schakelen tussen micro- meso en macroniveau; De student kent de status van diverse regelingen binnen het bedrijf of de organisatie; De student benoemt de specifieke bezwaar- en beroepsmogelijkheden op het te behandelen; rechtsgebied c.q. de mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid dan wel vormen van alternatieve geschilbeslechting; De student benoemt de juridische literatuur, websites en jurisprudentie waarmee binnen het bedrijf of de organisatie wordt gewerkt; De student kan op systematische en schriftelijke wijze relevante informatie uitwerken naar een sociaal juridische context. 2.2 Cursus inhoud Macroniveau Afhankelijk van het afstudeeronderwerp wordt aangegeven met welke wetgeving het bedrijf of de organisatie van doen heeft. Dat kan gaan om wetgeving in materiële zin, maar ook om nader beleid: wetten op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau; internationale regelgeving zoals verdragen; algemene maatregelen van bestuur; nadere beleidsregels, richtlijnen, verordeningen, circulaires of besluiten op basis van die wetgeving of internationale regelgeving; de juridische status hiervan in verhouding tot de basiswetgeving en/of internationale regelgeving. Mesoniveau Aan de orde komt hoe binnen dit bedrijf of deze specifieke organisatie het recht wordt toegepast: Wie zijn juridisch gezien de actoren binnen het bedrijf of de organisatie? Wat zijn hun bevoegdheden? Wordt er met regelgeving gewerkt of met handboeken waarin de regelgeving is verwerkt? Zo ja, hoe vindt dan in voorkomende gevallen de wettelijke toets plaats? Is er binnen het bedrijf of de organisatie sprake van een juridische audit? Wat zijn de juridische bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor de klant als hij het niet eens is met een beslissing van het bedrijf of de organisatie? Als daar geen sprake van is, welke juridische mogelijkheden, civielrechtelijke of strafrechtelijke, heeft dan de belanghebbende? Welke vormen van alternatieve geschilbeslechting bestaan er naast de juridische wegen? Is er voor burgers of klanten een interne klachtenregeling, en is die met waarborgen omkleed? Zijn er afspraken met bijvoorbeeld netwerkorganisaties hoe om te gaan met klanten? Is er een verwijzingsbeleid zodat klanten met hun juridische vragen op de juiste plek terecht komen? Met welke juridische literatuur en jurisprudentie wordt er binnen dit bedrijf of deze organisatie

19 regelmatig gewerkt? Microniveau Er is aandacht voor hoe in een concreet geval een juridische vraag wordt opgepakt. Hoe wordt de vraag van de klant of groep geanalyseerd op basis van wettelijke inzichten, jurisprudentie en nadere besluiten, verordeningen, richtlijnen etc.? Hoe wordt relevante juridische informatie verzameld? Wordt er op systematische wijze de relevante informatie uitgewerkt naar een sociaal juridische context? Wat zijn in concreet voorkomende gevallen zinvolle oplossingsstrategieën gebruik makend van wetteksten, jurisprudentie, literatuur en beleidsstukken? Taalvaardigheid In deze cursus wordt het werk op inhoud en taalvaardigheid beoordeeld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Diversen (verplicht) : Literatuur en jurisprudentie die de student zelf heeft verzameld. Wettenverzameling voor sociaal juridische dienstverlening , Den Haag: Sdu uitgevers ISBN bij het schrijven van deze studiegids helaas nog niet bekend, dit wordt bekend gemaakt in de betreffende studiewijzers. Van Schaaijk G.A.F.M., Praktijkgericht juridisch onderzoek, Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011, ISBN Workload Contactduur (uren): 4 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 135 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Literatuurstudie SJD DT Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-SJDD-LIT Cursusnaam Literatuurstudie SJD DT 1.3 Cursusnaam in Engels Literature studies SJD 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AJ Pilon (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week blok JAAR, week 36

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2016 2017 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Cursusomschrijving van de bacheloropleiding Management in de Zorg (deeltijd) 2011-2012

Cursusomschrijving van de bacheloropleiding Management in de Zorg (deeltijd) 2011-2012 Cursusomschrijving van de bacheloropleiding Management in de Zorg (deeltijd) 2011-2012 Hoe vind je een cursus? 1. Ga naar het Overzicht Curriculum (par. 4.1.4) in de studiegids 2. Zoek het studieprogramma

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Oriënteren op de pedagogische praktijk Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-D1ORPDPRK-14 1.2 Cursusnaam Oriënteren op de pedagogische praktijk

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie