1 Organisatorische gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: M Wensink (tel ) Werkvorm leerteambijeenkomsten afstuderen Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten niet verplicht In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? bij aanvangsblok 1: blok 1 blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Practicum niet verplicht 0 maal per blok 0 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 blok 2 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Verslag 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE bij aanvangsblok 3: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE bij aanvangsblok 4: 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van het afstuderen is dat de student aantoont dat hij de vereiste professional skills bezit om de bij zijn opleidingsprofiel behorende ICT-beroepstaken uit te voeren op HBO-niveau. Het afstudeerproject moet zodanig complex zijn, en mate van zelfstandigheid vereisen, dat professional skills op eindniveau nodig zijn om het project uit te kunnen voeren. Het is echter niet alle ICT-beroepstaken en professional skills op eindniveau te verenigen in één project. Daarom gelden de volgende minimumeisen voor een afstudeerproject: Beheersingsniveaus van de opleiding: minimaal 50% op eindniveau van het opleidingsprofiel (zie de tabel met beheersingsniveaus in H van de studiegids van de opleiding); Professional skills: Creatief probleem oplossen EN Analyse en informatieverwerking EN Planning & organisatie op eindniveau (zie H van de studiegids van de opleiding). De overige professional skills minimaal op niveau Cursus inhoud De procedures en regelingen omtrent het afstuderen zijn vastgelegd in de Afstudeerleidraad, die te vinden is op de Sharepointsite https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fnt/cluster_ict/afstuderen/default.aspx. "Het afstudeeronderwerp moet liggen in het verlengde van de studie en een uitdaging zijn voor de student. Bovendien zal het onderwerp zodanig gekozen moeten worden dat de student zijn speciale expertise op een bepaald terrein naar voren kan laten komen. Het afstudeerproject moet een aantal producten opleveren waarop de student kan worden beoordeeld. Hiertoe behoort in ieder geval de scriptie, die gezien moet worden als het document waarin het project in al zijn facetten beschreven, geanalyseerd en verantwoord wordt. Daarnaast moet nog een tweede product, het z.g. beroepsproduct, worden opgeleverd. Dit kan zijn een adviesrapport, een geheel of gedeeltelijk gerealiseerd informatiesysteem of een infrastructuur met documentatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een technisch rapport voor een bedrijf of om een ontwerpdocument. Kortom het beroepsproduct is het belangrijkste product dat voor het bedrijf in kwestie wordt opgeleverd. Een student moet het afstudeerproject zelfstandig uitwerken en voltooien. Hij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de voortgang van het afstuderen en de inhoud van de scriptie. De begeleiders (bedrijfsbegeleider en docentbegeleider) hebben alleen de taak van adviseur, dus zij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de scriptie en de uitvoering en de kwaliteit van het beroepsproduct. Een student moet in staat zijn met de mensen uit de omgeving waarin hij zijn project uitvoert samen te werken en effectief te communiceren. Een student dient in staat te zijn tijdens de afstudeerzitting zijn werk mondeling te presenteren en daarover een discussie te voeren met deskundigen. Voorts dient een student in staat te zijn afstand te nemen van de specifieke opdracht en in algemene zin conclusies over gelijksoortige problemen te kunnen trekken." 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

3 2.6 Opmerkingen Voltijd, Deeltijd en Duaal. Toetsinschrijving mag ook. 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/47/tict-afstud-12

4 Titel Opleidingsvariant Business IT Alignment Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-DBITA Cursusnaam Business IT Alignment 1.3 Cursusnaam in Engels Business IT Alignment 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AM Bosman 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 4 maal per blok 1560 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 toets 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus Business IT Alignment leer je op gestructureerde wijze de IT behoefte in lijn te brengen met de strategische uitgangspu business. Hiervoor maken we gebruik van een enterprise architectuur model. 2.2 Cursus inhoud Organisaties staan onder grote druk om zich voortdurend aan te passen aan haar omgeving. Door toepassing van nieuwe IT techno mobiel, social media, etc) ontstaan nieuwe business modellen die bestaande organisaties onder druk zetten. Succesvolle organisati juiste investeringen te doen in nieuwe IT heden. Organisaties moeten daarom de juiste keuzes maken in IT technologieën d concurrentiepositie te verbeteren. In de cursus Business IT Alignment leer je op gestructureerde wijze de IT behoefte in lijn te breng strategische uitgangspunten van de business. Hiervoor maken we gebruik van een enterprise architectuur model. Student kan een situatie analyse (interne- en externe analyse) uitvoeren Kan de belangrijkste trends en ontwikkelingen beschrijven voor een organisatie (DESTEP): Kan een concurrentie analyse uitvoeren o.b.v. het 5 krachtenmodel van Porter Kan de sterkten en zwakten vaststellen van de dienstverlening van de organisatie Kan een SWOT analyse maken en vaststellen wat de belangrijkste strategische uitgangspunten zijn Student kan de consequenties van de strategische uitgangspunten door vertalen naar: Vernieuwing van de dienstverlening (producten, diensten en kanalen) Vernieuwing van de bedrijfsprocessen Vernieuwing van het IT landschap Student kan uitleggen waarom IT governance belangrijk is en welke organisatorische- en procesmatige maatregelen kunnen worden Student kan de nieuw gewenste procesinrichting middels BPMN2.0 en Archimate ontwerpen De student kan adviseren over de de afstemming tussen business en ict De student kan de archituur van bedrijfsprocessen met bijbehoren beheersing en informatievoorziening ontwerpen De student kan procesarchitectuur (principes, bedrijfsregels en modellen) beheren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 394 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/51/tcbi-dbita-15

6 Titel Opleidingsvariant Business Process Management Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-DBPM Cursusnaam Business Process Management 1.3 Cursusnaam in Engels Business Process Management 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AM Bosman 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 4 maal per blok 1560 minuten blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets 5, blok 2 2. blok 3 toets 5, blok 2 2. blok 3

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Organisaties hebben steeds intensiever contact met hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van studiefinanciering en je aanmelden voor een opleiding. Een goed verloop van de processen om dit te maken is erg belangrijk. Je leert welke methoden en technieken er zijn om processen te analyseren en te beschrijven (modelleren) en welke ICT-middelen er zijn om deze processen te controleren en te beheersen. 2.2 Cursus inhoud Leerdoel In de cursus wordt aan de volgende competenties gewerkt: Het analyseren en ontwerpen van een bedrijfsproces vanuit de optiek van BPM. Het kunnen modelleren van een bedrijfsproces met behulp van een modelleringstechniek. Het kunnen toepassen van simulatiemethodiek als onderzoekstool om een proces in te richten of te verbeteren. Het kunnen beschrijven en analyseren van een bedrijfsproces op optimaliserings- en capaciteitsvraagstukken. Het kunnen bouwen van een eenvoudig simulatiemodel bij een praktijksituatie. Het statistisch kunnen analyseren van de prestaties van een aantal e verbeteringen. Het leren gebruiken van een BPM systeem en toepassing ervan ter verbetering van een productieproces. Het maken van een rapport. Kennisbasis Deze cursus behandeldo.a. het analyseren, ontwerpen, modelleren van bedrijfsprocessen vanuit de optiek van BPM. Hierbij wordt ook een BPM-systeem gebruikt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 394 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/51/tcbi-dbpm-15

8 Titel Business Process Management 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-D3BPM Cursusnaam Business Process Management Cursusnaam in Engels Business Process Management Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AM Bosman Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 4 maal per blok 1560 minuten blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Business Process Management 1 5, blok 2 2. blok 3 Tentamen Business Process Management 1 5, blok 2 2. blok 3

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Inzicht in Business Process Management 2.2 Cursus inhoud Leerdoel In de cursus wordt aan de volgende competenties gewerkt: Het analyseren en ontwerpen van een bedrijfsproces vanuit de optiek van BPM. Het kunnen modelleren van een bedrijfsproces met behulp van een modelleringstechniek. Het kunnen toepassen van simulatiemethodiek als onderzoekstool om een proces in te richten of te verbeteren. Het kunnen beschrijven en analyseren van een bedrijfsproces op optimaliserings- en capaciteitsvraagstukken. Het kunnen bouwen van een eenvoudig simulatiemodel bij een praktijksituatie. Het statistisch kunnen analyseren van de prestaties van een aantal e verbeteringen. Het leren gebruiken van een BPM systeem en toepassing ervan ter verbetering van een productieproces. Het maken van een rapport." Kennisbasis Deze cursus behandeldo.a. het analyseren, ontwerpen, modelleren van bedrijfsprocessen vanuit de optiek van BPM. Hierbij wordt ook een BPM-systeem gebruikt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen): De literatuur is op dit moment nog niet bekend. Zie voor de actuele informatie de SharePoint site. 2.5 Workload Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 394 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/60/tcbi-d3bpm1-14

10 Titel Business Systems 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-D4BUSY Cursusnaam Business Systems 1.3 Cursusnaam in Engels Business Systems 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AM Bosman Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 4 maal per blok 1560 minuten blok 2 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 394 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Business systems 1 5, blok 2 2. blok 3 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Tentamen Business Systems 1 5, blok 2 2. blok 3 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoel Na afloop van deze module zal de student: Begrijpen hoe ERP, CRM en SCM standaardapplicaties de bedrijfsvoering kunnen ondersteunen. in staat zijn met deze kennis een advies uit te brengen over de toepassing van deze software in de eigen organisatie. in staat zijn dit advies te onderbouwen en verdedigen tijdens een assessment. in staat zijn de consequenties van het invoeren van standaardsoftware te overzien. een implementatieplan kunnen schrijven voor het invoeren van standaardsoftware." 2.2 Cursus inhoud Kennisbasis De studenten brengen een adviesrapport uit met een aanbeveling voor een systeemlandschap voor hun organisatie. Hierbij ligt de nadruk op systemen die de bedrijfsvoering ondersteunen zoals ERP, CRM en SCM. De studenten vervullen hierbij de rollen van teamleider en specialisten op het niveau van junior analist/consultant. Met behulp van de casuïstiek in de eigen werkomgeving diepgaande kennis verwerven van de wijze waarop standaardsoftware de bedrijfsvoering ondersteund, en de impact van het gebruik van standaardsoftware op de organisatie." 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen): Titel: Enterprise Resource Planning, Auteur(s): Mary Sumner, Uitgeverij: Pearson Education, ISBN: Boek (verplicht): Management Information systems, managing the digital firm; Kenneth C. Laudon, Janet P. Laudon, 13e druk, Pearson 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 394 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/60/tcbi-d4busy1-14

12 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Informp. en nieuwe Systeemontwikkeling 1 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-D4IPNSO Cursusnaam Informatieplanning en nieuwe Systeemontwikkeling Cursusnaam in Engels Informatieplanning en nieuwe Systeemontwikkeling Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AM Bosman Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 4 maal per blok 1560 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Infopl. en nwe Systeemontw. 1 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Tentamen Infopl. en nwe Systeemontw. 1 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Inleiding in Informatieplanning en Systeemontwikkeling 2.2 Cursus inhoud Leerdoel "Kennis over: Begrippenkader en raamwerk Informatiebeleid en Informatieplanning. Contingency-benadering: Situationeel specifieke informatieplanning. Methoden en technieken voor informatieplanning. * Nieuwe Systeemontwikkeling" Kennisbasis: "Informatieplanning: Vroeger verliep automatisering veel ad hoc. Het gevolg daarvan zijn de losse eilanden, afzonderlijke pakketten die niet met elkaar in verbinding staan. Het is dan geen wonder, dat er bij organisaties nogal eens wat mis gaat. De beheersing van de informatievoorziening vraagt om een aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De bedrijfskundig informaticus zal daarmee te maken krijgen en daar een bijdrage aan moeten leveren. Inhoudelijke thema s: Begrippenkader en raamwerk Informatiebeleid en Informatieplanning. Contingency-benadering: Situationeel specifieke informatieplanning. Methoden en technieken voor informatieplanning. Nieuwe Systeemontwikkeling: Lineaire systeemontwikkeling kenmerkt zich door lange doorlooptijden en uitgebreide (papieren) rapportages ten behoeve van de besluitvorming. Door de sterke scheiding van de fasen wordt veel werk min of meer opnieuw gedaan, telkens vanuit een ander perspectief en door andere personen. Gebruikers zijn gedurende lange tijd niet of nauwelijks bij het ontwikkeltraject betrokken. Gekoppeld aan de lange doorlooptijd heeft dit vaak tot gevolg dat het uiteindelijk opgeleverde systeem niet langer (geheel) aansluit bij de veranderde behoeften van de gebruikers. Om aan de bezwaren tegen lineaire systeemontwikkeling tegemoet te komen wordt steeds meer gebruik gemaakt van zogenaamde agile - of dynamische steemontwikkelmethoden. Deze methoden, waarvan Dynamic Systems Development Method (DSDM), Rational Unified Process (RUP) en extreme Programming (XP) enkele bekende zijn, zijn erop gericht systeemontwikkeling sneller, beter en goedkoper te laten plaatsvinden door consequente toepassing van een aantal (nieuwe) principes ten aanzien van projectmanagement en methoden, technieken en tools voor systeemontwikkeling." 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Titel: Business-Informatieplanning - grip op organisatieverandering en ICT-inzet, Auteur(s): M. Beijen, E. Broos, E. Lucas, Uitgeverij: Kluwer, ISBN: , Aanvullende info: 2003 Boek (verplicht): Titel: DSDM,de methode in de praktijk, Auteur(s): Jennifer Stapleton, Uitgeverij: Pearson Education, ISBN: , Aanvullende info: 2005, 2e editie 2.5 Workload Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 394 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/60/tcbi-d4ipnso1-14

14 Titel IT-Service Management 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-D3ITSM Cursusnaam IT-Service Management Cursusnaam in Engels IT-Service Management Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AM Bosman Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 4 maal per blok 1560 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 394 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht IT-Service Management 1 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Tentamen IT-Service Management 1 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tegenwoordig is een organisatie meer en meer afhankelijk van ICT. Al deze ICT moet ook beheerd worden. Als BIM student ben je de spil tussen de Business en de IT en is het dus ook belangrijk dat je kennis hebt van ICT beheer. De BIM student is in staat om naar aanleiding van dit themablok zelfstandig inzicht te hebben in de vormen van IT beheer en de toegevoegde waarde van de ITIL best practices hierin. De student kan hiernaast met de opgedane kennis het doorlopende project verder invullen. Leerdoel Kennis van en ervaring met ITIL, ASL en BISL. 2.2 Cursus inhoud Kennisbasis De tijd, dat problemen met computers bij een helpdesk konden worden aangemeld en de gebruiker maar moest wachten op een oplossing ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig is werken zonder functionerende ICT voor velen praktisch on. Daarom willen gebruikers heldere afspraken over de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en is de naam IT beheer veranderd in IT Service Management (ITSM). Om tot afspraken, een infrastructuur en een organisatie te komen waarmee de gewenste kwaliteit kan worden gerealiseerd zijn in de loop der jaren zogenaamde best practices ontstaan, richtlijnen voor beheerprocessen. Voor het beheer van de infrastructuur is dat ITIL (IT Infrastructure Library), voor applicaties ASL (Application Services Library) en voor het beheren van de functionaliteit BiSL (Business information Services Library). In deze cursus worden deze onderwerpen behandeld en in de eigen organisatie toegepast. Ook wordt in deze cursus verder gewerkt aan het POP-traject. De student kan een beschreven ITIL model vertalen naar een geoperationaliseerd proces binnen een organisatie. De student kan op ITIL gebaseerde bedrijfsprocessen adviseren binnen een organisatie. De student kan op ITIL gebaseerde bedrijfsprocessen ontwerpen binnen een organisatie. De student kan de ITIL methode en bijbehorende processen toepassen op een casus. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (aanbevolen): ICT-dienstverlening Van ICT-beheer naar ICT-servicemanagement Leo Ruijs ISBN: Dit boek laat alle aspecten en frameworks van ICT-servicemanagement aan bod komen. Boek (verplicht): Pierre Bernard, IT-Servicemanagement op basis van ITIL 2011, Editie Boek (aanbevolen): Remko van der Pols, e.a. - BiSL Een framework voor business informatiemanagement 2de herziene druk ASL2 Een framework voor applicatiemanagement Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 394 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/60/tcbi-d3itsm1-14

16 Titel Opleidingsvariant Software Lifecycle Management Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-DSLMT Cursusnaam Software Lifecycle Management 1.3 Cursusnaam in Engels Software Lifecycle Management 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentieheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AM Bosman 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 4 maal per blok 1560 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 394 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 1. blok 2 2. blok 3 toets 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 1. blok 2 2. blok 3

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na het volgen van het thema moet de student in staat om de volgende Software life cycle management aspecten invulling te geven. 2.2 Cursus inhoud De student: Kan beschrijven wat SLCM is en weet hoe deze wordt gepositioneerd in een organisatie; Kan advies geven voor een ontwikkelstrategie, hierbij rekening houdend met de situationele factoren van de be organisatie; Het kunnen uitvragen van functionele en non functionele requirements op basis van een gekozen methode; Kan de processen software-configuratiemanagement, softwaredelivery, testen, acceptatie, uitrol, beheer en eva analyseren en kan hiervoor een verbeterplan opstellen (om de effectiviteit en de efficiëntie van SLCM op een c wijze (PDCA) te verbeteren); Kan een kwaliteitsplan opstellen waarin de onderkende risico s en impact ten aanzien van het SLCM zijn besch Kan tegenmaatregelen voorstellen voor geïdentificeerde risico s in ontwikkel- en beheerprocessen; Een plan van aanpak opstellen om op een continue wijze invulling te geven aan ICT Quality management. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 394 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/51/tcbi-dslmt-15

18

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Analysis & Design Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V1AND1-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie