Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015

2 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-DTAFSTOND Cursusnaam Afstudeeronderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation research 1.4 Aantal EC's 25 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten Presentatiebijeenkomst verplicht 1 maal per blok 60 minuten blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 5: blok 5 blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 5: blok 5

3 Workshop verplicht 2 maal per blok 480 minuten blok 1 bij aanvangsblok 2: blok 2 blok 3 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 5: blok 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 690 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok 1 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 2 1. blok 3 2. blok 3 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5 2. blok Toelichting bij toets toets: Toetsvorm De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: onderzoeksproposal; onderzoeksverslag; reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties); beoordelingsformulieren. Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar.

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In het afstudeeronderzoek kunnen alle eindcompetenties naar voren komen. De student heeft een kennisbasis van sociaal wetenschappelijk onderzoek. 2.2 Cursus inhoud U plant en voert een kwalitatief praktijkrelevant onderzoek uit waarin de theorie en praktijk met elkaar verbonden worden door systematische dataverzameling en analyse, argumenteren en schrijven van een consistent onderzoeksverslag. In principe doet u dit onderzoek samen met een medestudent. Het is ook mogelijk om mee te doen aan een langer lopend onderzoeksprogramma (bijvoorbeeld binnen een onderzoek van een lector) waarin u een deelonderzoek doet. Voorkeur heeft onderzoek vanuit een ecologisch perspectief waarbij belanghebbenden een grote rol spelen. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Minimaal 120 punten moeten zijn behaald voor categorie H (hoofdfase). 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Baarda, D.B. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek (druk 2). Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. Boek (verplicht) : Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en Doen. Boom onderwijs. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 9 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 690 Totaal (uren) 700 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (25) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Opleidingsvariant De pedagoog als verbindende prof Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-DTPDVBDPR Cursusnaam De pedagoog als verbindende professional 1.3 Cursusnaam in Engels The relating pedagogical professional 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstratiebijeenkomst verplicht 1 maal per blok 480 minuten Introductiedagen verplicht 2 maal per blok 960 minuten Leeronderzoeksgroep verplicht 3 maal per blok 720 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 383 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond Aantal keren dat een toets wordt In welke blokken wordt de toets aangeboden?

6 op hele procenten) aangeboden in een collegejaar toets Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok Toelichting bij toets toets: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: opzet en planning; leer en onderzoeksproducten; reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties); beoordelingsformulieren Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Als onderzoekende professional doet u onderzoek met een groep mensen om tot samenwerken of samen leren te komen. In de reflectie gaat de student in ieder geval in op het samenwerkingsproces, het constructief geven en ontvangen van feedback en de betekenis van verbinding voor een pedagoog. De eindcompetenties waar in dit domein aan gewerkt kan worden zijn de competenties 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en Cursus inhoud De pedagoog als verbindende professional wordt bewust bekwaam hoe ecologische pedagogiek zich in eerste instantie richt op het ontwikkelen van een brede professional die mensen, professionals en instituties kan samenbrengen en verbinden. Met behoud van uw eigen standpunt bent u bereid naar anderen te luisteren en de mogelijkheid open te houden iets van de ander te kunnen leren en uw mening bij kunnen en willen stellen. Duidelijk wordt de keuze voor een specifieke beroepsvisie en voorkeursrol als verbinder of mediator tussen betrokken personen en instanties. Hoe kunt u de leefwereld vergroten in samenwerking en wat hebben mensen nodig om anderen te verstaan en tot samenwerken te komen? 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : - Delden, P. van & De Kleermaeker, M. (2012). De verbindende professional: werken met en binnen netwerkorganisaties. In: Berk, M. (red.) De jeugdprofessional in ontwikkeling. Alphen aan de Rijn: Kluwer. Boek (verplicht) : Hadioui, I. El. (2012). Jeugdzorgen in de grote stad: over opgroeien met pedagogische meerstemmigheid. In: Notten, T & Sperings, F. (red.). Zorgen om de jeugd. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 383

7 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

8 Titel Opleidingsvariant De pedagoog als faciliterende prof Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-DTPDFACPR Cursusnaam De pedagoog als faciliterende professional 1.3 Cursusnaam in Engels The facilitating pedagogical professional 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstraties verplicht 1 maal per blok 480 minuten Leeronderzoeksgroep verplicht 3 maal per blok 720 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 399 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4

9 Toelichting bij toets toets: 2. blok De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: - Opzet en planning - Leer en onderzoeksproducten - Reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties) - Beoordelingsformulieren Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student heeft het politiek- en maatschappelijk krachtenveld rond een pedagogische context onderzocht en op basis hiervan een verbeteringsdoel voor nadere exploratie geformuleerd. De student faciliteert inhoudelijke afstemming van alle betrokkenen en formuleert op basis van de gezamenlijke dialoog een heldere probleemstelling van waaruit een mogelijke verbetering/ oplossing ingezet kan worden. De probleemstelling wordt vanuit een pedagogische en maatschappelijke relevantie beargumenteerd. In reflectie op het proces gaat de student in op de persoonlijke professionele pedagogische kwaliteiten om tot een gezamenlijke probleemstelling te komen. De eindcompetenties waar in dit domein aan gewerkt kan worden zijn de competenties 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 en Cursus inhoud Veel pedagogische vraagstukken zijn niet eenduidig, even snel, of in u eentje op te lossen. Het zijn vragen waarvan de oplossingsrichting zich pas gaat tonen als u ze open en samen onderzoekt. Als ecologisch pedagoog werkt u met wat zich voor doet, aan je openbaart, u verwondert en beweegt. In het leerdomein de pedagoog als faciliterende professional staat het professioneel en kwaliteitsgericht handelen vanuit een ecologische visie centraal. Een visie waarbij de professional niet de positie van deskundige die een diagnose stelt en een oplossing aandraagt inneemt, maar een professioneel die aandacht voor de ander heeft, gericht is op de dialoog en gezamenlijk op zoek gaat naar een oplossing. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Minimaal 45 punten van het hoofdfase (4-jarige bacheloropleiding)-programma moeten zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Diversen (verplicht) : Hermanns, J. (2013). Een pedagogische lente. Te downloaden op Diversen (verplicht) : Reader onderzoek. Te vinden op de opleidingspagina op SharePoint. Boek (aanbevolen) : Banning, H. & Banning-Mul, M. (2005). Narratieve begeleidingskunde. Hoe het gebroken verhaal professioneel te waarderen. Den Haag: Boom. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 399 Totaal (uren) 420

10 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens De pedagoog als kritische professional 1.1 Cursuscode APE-DTPDKRIPR Cursusnaam De pedagoog als kritische professional 1.3 Cursusnaam in Engels The critical pedagogical professional 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstratiebijeenkomst verplicht 1 maal per blok 480 minuten Leeronderzoeksgroep verplicht 3 maal per blok 720 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 399 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, blok 3

12 2. blok Toelichting bij toets toets: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: opzet en planning; leer en onderzoeksproducten; reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties); beoordelingsformulieren. Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student verzamelt beelden en verhalen in de pedagogische praktijk rondom een actueel thema zoals bijvoorbeeld sociale verhoudingen (b.v. macht, eigen kracht en gender), duurzaamheid, (wereld)burgerschap en maatschappelijke bewegingen (zoals vrijheid en de invloed van media op opvoeding). De student bekijkt de morele, normatieve en esthetische aspecten van het gekozen thema en legt een verbinding met het eigen professioneel handelen in de praktijk. De student verleent betekenis vanuit een ecologisch pedagogisch perspectief aan de verzamelde verhalen en laat door middel van reflectie zien op welke wijze zij zich ontwikkelt tot normatief creatief professional. De eindcompetenties waar in dit domein aan gewerkt kan worden zijn de competenties 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en Cursus inhoud Opvoeden heeft altijd met de toekomst te maken. De gevolgen van ons handelen nu zullen in de toekomst merkbaar zijn. Dit maakt pedagoog tot een normatief/ ethisch beroep waarin de vraag waartoe we opvoeden voortdurend centraal staat. Het leerdomein de pedagoog als kritisch professional is gericht op het ontwikkelen van bewust professioneel handelen en u te positioneren als critical friend vanuit pedagogisch en een maatschappij kritisch perspectief. Het ontwikkelen van een kritische houding naar de ethiek/normen die u in uw handelen laat zien, pedagogische verhoudingen en naar ethiek en normen van organisatie en overheidsbeleid. De maatschappelijke vraag kan haaks staan op de individuele vraag waardoor er tussen die beiden een spanning kan optreden. Een ecologisch pedagoog is in staat het belang van andermans normen en waarden te zien en niet de eigen normen en waarden of heersende procedures en methodieken als vanzelfsprekend en als de enig juiste te beschouwen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Boek (verplicht) : Jansen, W. & Brohm, R. (2012). De onderzoekende professional. In: Berk, M. & Hoogenboom, A. & Kleermaeker, M. De. & Verhaar, K. De jeugdprofessional in ontwikkeling. Alpen aan den Rijn: Uitgeverij Kluwer. Boek (verplicht) : Hadioui, I. El. (2012). Jeugdzorgen in de grote stad: over opgroeien met pedagogische meerstemmigheid. In: Notten, T & Sperings, F. (red.). Zorgen om de jeugd. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. Boek (aanbevolen) : Kress, T. M. (2011). Introduction: Why Critical Praxis Research? In: Kress, T. M. Critical Praxis Research. Explorations of Educational Purpose 19. New York: Springer Science+Business Media B.V. 2.5 Workload

13 Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 399 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant De pedagoog als profilerende prof Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-DTPDPROPR Cursusnaam De pedagoog als profilerende professional 1.3 Cursusnaam in Engels The pedagogical profiling professional 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstratiebijeenkomst verplicht 1 maal per blok 480 minuten Leeronderzoeksgroep verplicht 3 maal per blok 720 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 399 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4

15 2. blok Toelichting bij toets toets: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: opzet en planning; leer en onderzoeksproducten; reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties); beoordelingsformulieren. Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student laat zichzelf als pedagogisch professional zien door middel van dialoog en reflectie. U reflecteert op de eigen visie van ecologisch pedagogiek. Wat ziet u zelf als uw rol, hoe zien anderen dit en wat zou u vervolgens kunnen ondernemen om dit dichter bij elkaar te brengen? Welke bijdragen zijn zichtbaar in de praktijk? Welke betekenisverlening geeft de student aan de verkregen feedback op het pedagogische handelen (vaardigheden, houding en kennis) en de gehouden dialoog? De eindcompetenties waar u in dit domein aan werkt zijn de competenties 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 en Cursus inhoud In het leerdomein De pedagoog als profilerende professional staat het ecologisch perspectief op pedagogiek centraal. De student onderzoekt op welke wijze zij/hij als (ecologisch) pedagoog aan de actuele opvoedingspraktijk zou kunnen bijdragen. De student gaat over deze bijdragen in dialoog met het werkveld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Diversen (verplicht) : Stevens, L. (2009). Pedagogiek, keer terug naar uw saeck. In: Broer, N., Deckere, H. de, Meer, M., Notten, T. & Stakenborg, J. Grenzeloze pedagogiek. Boek (aanbevolen) : Ranty, V. (2014). De lerende professional. (2e druk). Den Haag: Boom Lemma. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 399 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

16 2.7 URL cursussite

17 Titel Opleidingsvariant Eindassessment Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-DTEINDASS Cursusnaam Eindassessment 1.3 Cursusnaam in Engels Final assessment 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerteam begeleid verplicht 1 maal per week 0 minuten Presentatie verplicht 1 maal per blok 60 minuten Voorlichting eindassessment verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 136 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, blok 3

18 Toelichting bij toets toets: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: -reflectieverslag en beoordelingsformulier 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Weergave van de reflectie op het ontwikkelingsproces van de student. 2.2 Cursus inhoud 2. blok Ter afsluiting van de opleiding schrijft u een eindreflectie op uw proces als student en als professional in opleiding van de afgelopen vier jaar. U kijkt terug op uw ontwikkeling tot startbekwaam pedagoog vanuit een ecologisch perspectief. Uw visie op ecologische pedagogiek en de verbinding met eindcompetenties komen in uw reflectie naar voren. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Minimaal 175 punten moeten zijn behaald voor categorie H (hoofdfase). 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 3 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 136 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Faciliteren van de ontwikkeling Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-DTFCONTW Cursusnaam Faciliteren van de ontwikkeling 1.3 Cursusnaam in Engels Facilitating development 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstratiebijeenkomst verplicht 1 maal per blok 480 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten Werkplaatsdag verplicht 3 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 399 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2

20 2. blok Toelichting bij toets toets: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: opzet en planning; leer en onderzoeksproducten; reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties); beoordelingsformulieren. Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student heeft het probleem in dialoog met de betrokkenen onderzocht, de betekenisverlening van de betrokkenen onderzocht en besproken. Dit is weergegeven in een casusbeschrijving weergegeven. Er is een advies ten aanzien van de stimulering van de ontwikkeling uitgebracht waarbij aandacht op welke wijze er op de situatie is afgestemd. In een procesverslag is gereflecteerd op de communicatiekwaliteiten (de professionele interactie met professionals en ouders), het zelfstandig plannen van de uitwerking van een leerdomein en het zoeken en gebruiken van bronnen. De eindcompetenties waar u in dit domein aan werkt zijn de competenties 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 14. Het onderzoekend leren is gericht op het zelfstandig plannen van een leeronderzoek en het zoeken gebruiken van bronnen observeren en interviewen. 2.2 Cursus inhoud Opvoeding en ontwikkeling kunnen niet los van elkaar gezien worden. Biologische (aanleg) en omgevingsfactoren (o.a. de opvoeding) zijn van invloed op ontwikkelingsmogelijkheden en/of beperkingen. Deze invloeden kunnen leiden tot bijzondere opvoedingssituaties die om professionele ondersteuning van een pedagoog vragen. Door te kijken naar dominante en alternatieve pedagogische stromingen, verschillende ontwikkelingsgebieden, manieren van ontwikkelen en diverse opvoedingspraktijken, beschrijft de student de mogelijkheden om zo vanuit een ecologisch perspectief ontwikkeling te faciliteren. Er worden creatief agogische werkvormen en manieren van leren verkend en ingezet om het kind, gezin of medeopvoeders in een praktijkgerichte casus te leren omgaan met de door hen ervaren belemmering in de ontwikkeling. De student faciliteert deze zoektocht naar het voor deze opvoedingssituatie meest praktische en haalbare handelingsarrangement. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Minimaal 45 punten moeten zijn behaald voor categorie PH1 (propedeuse en hoofdfase 1). 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Boek (verplicht) : Herpen, M. van (2008). Duurzaam opvoeden en ontwikkelen. Apeldoorn: Garant. Boek (verplicht) : Tieleman, M. & Graaf, J. de. (2012). Ontwikkelingspedagogiek. Pedagogiek in breder perspectief. Den Haag: Boom Lemma. Boek (aanbevolen) : Kuipers, H. (2010). Pedagogiek voor professionele opvoeders. Bussum: Coutinho. 2.5 Workload

21 Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 399 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

22 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens Faciliteren van de opvoedingscontext 1.1 Cursuscode APE-DTFCOPVCT Cursusnaam Faciliteren van de opvoedingscontext 1.3 Cursusnaam in Engels Facilitating pedagogical practices 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstratiebijeenkomst verplicht 1 maal per blok 480 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten Werkplaatsdag verplicht 3 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 399 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4

23 2. blok Toelichting bij toets toets: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: opzet en planning; leer en onderzoeksproducten; reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties); beoordelingsformulieren. Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het einde van dit domein kent u veel voorkomende opvoedingsvraagstukken en kunt u dit plaatsen in de maatschappelijke context. U kiest zelf de te onderzoeken opvoedsituatie en -context, zoals onderwijs (bijvoorbeeld Passend Onderwijs ), wijkgericht werken (bijvoorbeeld Wijkteams), gezinsbegeleiding (bijvoorbeeld Wraparound Care of Save) of kinderopvang (bijvoorbeeld VVE of BSO). U betrekt bij de uitwerking het lokale, provinciale en landelijke pedagogisch beleid en besteedt aandacht aan effecten van het beleid in de praktijk. U leert (beleid-)adviezen te geven gericht op de opvoedingscontext die ten goede komen aan de kinderen/jongeren. U zet bewust pedagogische vaardigheden in om opvoeding als proces te optimaliseren. Van belang is dat u op de hoogte bent van verschillende opvoedingsstijlen, culturele achtergronden, maatschappelijke-en pedagogische normen en waarden en onderwijs-en jeugdbeleid. Verder werkt u aan een kritische beschouwing van de belemmerende en beschermende factoren in de onderzochte opvoedingssituatie. U oefent in de leervaardigheden divergeren, presenteren, profileren en het oogsten/vieren van successen. De eindcompetenties waar u in dit domein aan werkt zijn de competenties 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Als onderzoekende professional leert u in dit domein de onderzoeksvaardigheden beschrijven, analyseren, verklaren en veranderen. 2.2 Cursus inhoud Dit leerdomein is gericht op inzichtelijk en verantwoord handelen. Waar het in de opvoeding op aankomt, is het creëren van gezamenlijke praktijken, het scheppen van de mogelijkheid tot participatie, en de ander in zijn kracht zetten. Pedagogisch gezien is het van belang dat het proces van doen en ondergaan de mogelijkheid tot ontwikkeling in zich draagt. Enerzijds brengt u door uw activiteiten veranderingen in de omgeving teweeg; anderzijds ondergaat u die veranderingen en anticipeert u op de gevolgen. U leert het opvoedingsproces zien als de voortdurende reconstructie van ervaringen, waarbij het opvoedingsproces een leven lang door blijft gaan. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Den Haag: Boom onderwijs. Boek (verplicht) : Kok, J.F.W. (2011). Opvoeden als beroep. Den Haag: Boom Lemma 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 1

24 Zelfstudie (uren): 399 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

25 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens Faciliteren van de pedagogische relatie 1.1 Cursuscode APE-DTFCPDREL Cursusnaam Faciliteren van de pedagogische relatie 1.3 Cursusnaam in Engels Facilitating pedagogical relationships 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 1 maal per blok 480 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten Werkplaatsdag verplicht 3 maal per blok 720 minuten blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 399 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, blok 3

26 2. blok Toelichting bij toets toets: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: opzet en planning; leer en onderzoeksproducten; reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties); beoordelingsformulieren. Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het leerdomein faciliteren van de pedagogische relatie is gericht op het aangaan, onderzoeken, onderhouden, begeleiden en ondersteunen van pedagogische relaties. De pedagoog in opleiding bouwt op, stemt af, analyseert en faciliteert een pedagogische relatie in de actuele praktijk. Daarbij wordt er gereflecteerd op deze relatie en de onderlinge verhoudingen én er wordt rekening gehouden met belangen en perspectieven van alle betrokkenen. U gaat het gesprek aan op een wijze die past bij de gesprekspartner en kunt het verhaal verbaal of op spelende wijze ontlokken. De eindcompetenties waar u in dit domein aan werkt zijn de competenties 2, 3, 5, 6, 8, 13 en 14. Onderzoekend leren in dit leerdomein is gericht op de onderzoekskwaliteiten betekenis geven en delen. Onderzoeksvaardigheden zijn: onderbouwen vanuit de literatuur en illustreren vanuit de praktijk van bevindingen. 2.2 Cursus inhoud Pedagoog is een relationeel beroep waarin men streeft naar het versterken van opvoedingsrelaties. Relatie en contact zijn nodig om een ander te kunnen ondersteunen, begeleiden, coachen. Een pedagoog ondersteunt de opvoedingsrelatie, maar heeft ook een relatie met degenen die ondersteund worden. Pedagogische sensitiviteit en responsiviteit in relaties zijn daarbij belangrijke voorwaarden die de pedagoog zelf beheerst en waar zij/hij opvoeders in faciliteert (coacht). Een ecologisch pedagoog gaat samen met de actoren in de opvoedingscontext op zoek naar mogelijkheden en streeft naar een samenwerkingsrelatie. In voorkomende gevallen moet deze samenwerking uitgebreid worden naar anderen. Ook daar heeft de pedagoog een faciliterende taak, bijvoorbeeld door te zorgen voor een juiste verwijzing. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Minimaal 45 punten moeten zijn behaald voor categorie P (propedeuse). 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Leijenhorst, B. (2011). Met passie naar professionaliteit. Den Haag: Boom Lemma. Boek (verplicht) : Mol, J. (2006). Opgroeien in vertrouwen. Amsterdam: SWP. Boek (verplicht) : Jansen, W. & Brohm, R. (2012). De onderzoekende professional. In: Berk, M. (red.). De jeugdprofessional in ontwikkeling. Alphen aan de Rijn: Kluwer.

27 Boek (aanbevolen) : Verstegen, R. & Lodewijks, H. (2012). Interactiewijzer. Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties. Assen: Van Gorcum. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 399 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

28 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens Oriënteren op complexe opvoed.contexten 1.1 Cursuscode APE-DTORCXOPV Cursusnaam Oriënteren complexe opvoedingscontexten 1.3 Cursusnaam in Engels Exploring the complex pedagogical practices 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CC Edes (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstratiebijeenkomst verplicht 1 maal per blok 480 minuten Introductiedag verplicht 2 maal per blok 960 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten Werkplaatsdag verplicht 3 maal per blok 720 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 383 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen:

29 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, blok 1 2. blok Toelichting bij toets toets: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: opzet en planning leer en onderzoeksproducten reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties) beoordelingsformulieren Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De eindcompetenties waar u in dit domein aan werkt zijn de competenties 1, 3, 6, 9, 11, 13 en 14. Het onderzoekend leren is gericht op de onderzoekskwaliteiten informatie verzamelen door observatie en interview en materialiseren middels het schrijven en presenteren van een beargumenteerde visie. De student geeft betekenis aan de gevonden informatie door de visie te koppelen aan de eigen (toekomstige) beroepspraktijk. 2.2 Cursus inhoud Opvoeding vindt plaats in een complex systeem van opvoeders, kinderen, maatschappij en omgeving. Opvoedingsvragen zijn niet eenvoudig op te lossen door vaste recepten. Een ecologisch pedagoog probeert de complexiteit van de praktijk mee te nemen in het professionele handelen. In dit eerste leer-en onderzoeksdomein van de hoofdfase oriënteert u zich op situaties waarin kinderen niet de garantie hebben dat de opvoeding die wordt geboden goed genoeg is. U gaat op zoek naar informatie over veelvoorkomende gedrags-en ontwikkelingsvragen. U kijkt daarbij naar verschillende theoretische benaderingen, naar beleid maar ook naar de eigen werkplek en andere praktijken. Samen met andere studenten verzamelt u zoveel mogelijk informatie via observatie, interview en bronnenonderzoek. U brengt de gevonden informatie met elkaar in verband en kijkt naar alle systemen die van invloed zijn op de opvoedingssituatie. In dit domein ontwikkelt u een visie op de lastige opvoedingsvraagstukken waarbij u laat zien hoe omgegaan kan worden met complexiteit en op welke manier meerstemmigheid daarbij kan helpen. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Minimaal 45 punten moeten zijn behaald voor categorie P (propedeuse). 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Burggraaf-Huiskes, M. & Blokland, G. (2011). Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van

30 preventie. Houten: Coutihino. Boek (verplicht) : Sipman, G. (2009). Professioneel pedagogisch handelen. Barneveld: Uitgeverij Nelissen. Boek (verplicht) : Jansen, W. & Brohm, R. (2012). De onderzoekende professional. In: Berk, M. (red.) De jeugdprofessional in ontwikkeling. Alphen aan de Rijn: Kluwer. Boek (verplicht) : Evers, J. (red.).(2007). Kwalitatief interviewen: kunst én kunde. Den Haag; Boom Lemma. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 383 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

31 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens Oriënteren op de pedagogische praktijk 1.1 Cursuscode APE-D1ORPDPRK Cursusnaam Oriënteren op de pedagogische praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels Exploring the pedagogical practice 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon EJM van Rooijen Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstraties verplicht 1 maal per blok 240 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten Werkplaatsdag verplicht 2 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 267 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Numerieke toetsresultaten 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4

32 Toelichting bij toets toets: 2. blok De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: - Opzet en planning - Leer en onderzoeksproducten - Reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties) - Beoordelingsformulieren Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De eindcompetenties waar u in dit domein aan werkt zijn de competenties 1,4, 6,8, 9 10, 12 en 14. (zie par ). Nadere specificatie van de bijbehorende competenties is op SharePoint terug te vinden in het beroepsprofiel van de opleiding Bachelor Ecologische Pedagogiek. Het onderzoekend leren is gericht op een kritische systematische analyse van het pedagogisch handelen in de dynamiek van het werkveld. De onderzoekskwaliteiten contact maken en bewegen worden uitgelicht. Ook wordt aandacht geschonken aan plannen, interviewen, analyseren en demonstreren. 2.2 Cursus inhoud hbo-pedagogen zijn werkzaam in een breed veld. U kunt bijvoorbeeld denken aan jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, het welzijnswerk of het onderwijs. In het leerdomein "Oriënteren op de pedagogische praktijk" onderzoekt u, in samenwerking met mede studenten, een actueel pedagogisch thema in de dynamiek van het werkveld en wat dit van het ecologisch pedagogisch handelen van die hbo-pedagoog vraagt. U onderzoekt naast de mogelijkheden voor een hbo-pedagoog op uw eigen werk of stage tenminste twee andere werkcontexten in de praktijk. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Boek (verplicht) : Janssen, H. (2011). Samen opvoeden, oriëntatie op pedagogische werkvelden. Houten: Coutinho. Boek (verplicht) : Landelijk Opleidingsoverleg Pedagogiek (2009). Opvoedingsrelaties versterken. Amsterdam: SWP. Diversen (verplicht) : Literatuur mbt thema van de benchmark (zoekt student zelf). 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 267 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

33 Titel Opleidingsvariant Oriënteren op het leerlandschap Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-D1ORLLS Cursusnaam Oriënteren op het leerlandschap 1.3 Cursusnaam in Engels Exploring the learning landscape 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon EJM van Rooijen Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Demonstratiebijeenkomst verplicht 1 maal per blok 240 minuten Introductiedag verplicht 2 maal per blok 960 minuten Leerteam verplicht 1 maal per week 0 minuten Werkplaatsdag verplicht 3 maal per blok 720 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 387 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden?

34 Presentatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1 2. blok Toelichting bij toets Presentatie: De vereiste stukken voor dit domein, die in het (eind)portfolio opgenomen worden: leer en onderzoeksproducten; reflectieverslag (inclusief een reflectie op de relevante eindkwalificaties); beoordelingsformulieren. Beoordeling en toetsing vindt plaats conform de bestaande beoordelingssystematiek, te weten een beoordeling door de coach en een beoordeling door een tweede beoordelaar. 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De eindcompetenties waar u in dit domein aan werkt zijn de competenties 1, 2, 13 en 14. (zie par ). Nadere specificatie van de bijbehorende competenties is op SharePoint terug te vinden in het beroepsprofiel van de opleiding Bachelor Ecologische Pedagogiek. Het onderzoekend leren in dit leerdomein is gericht op de onderzoekskwaliteiten waarnemen en materialiseren (vastleggen van informatie). Het kunnen, durven en willen zien, horen, voelen, ruiken en proeven van alles wat waarneembaar is. En het bijhouden van een logboek met alle gevonden informatie in relatie tot het leerdomein. 2.2 Cursus inhoud Het leerlandschap biedt mogelijkheden en het kader van waaruit de uitoefening van het beroep HBO- pedagoog vanuit een ecologisch perspectief binnen de deeltijdopleiding Bachelor Pedagogiek ontwikkeld wordt. In het leerdomein Oriënteren op het leerlandschap maakt u kennis met de opleiding: het leerlandschap en de werkwijze van de opleiding. U start met kennismaken met algemene en ecologische pedagogiek, gaat op onderzoek uit op een pedagogische site en geeft betekenis aan uw eigen leven, ervaring en opvoeding in het kader van pedagogisch handelen middels een startportfolio. U maakt kennis met onderzoekend leren, u ontwikkelt een visie op pedagogisch handelen en maakt een begin met reflecteren op en demonstreren van uw persoonlijke professionele ontwikkeling. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Jansen, H. en Linde, R. van der (2006). Vertellend leren. Digital Storytelling binnen Levend Leren. Utrecht: Agiel. Hfd 2.2 p Boek (verplicht) : Kroon,T. Levering,B. (2007). Grote pedagogen in klein bestek. Amsterdam: Uitgeverij SWP.. Boek (verplicht) : Landelijk Opleidingsoverleg Pedagogiek (2009). Opvoedingsrelaties versterken. Amsterdam: SWP. Boek (verplicht) : Sipman, G. (2009). Hoofdstuk 7; de biografische methode. In: Professioneel pedagogisch handelen. P Barneveld: Uitgeverij Nelissen. Boek (verplicht) : Korthagen, F. & Lagerwey, F. (2011). Flow en niet-flow. In: Leren van binnenuit. Den Haag: Boom- Lemma Uitgevers. Diversen (verplicht) : Boek (verplicht) : Hoofdstuk 2: Rijke beschrijvingen Brohm & Jansen 2.5 Workload

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Oriënteren op de pedagogische praktijk Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-D1ORPDPRK-14 1.2 Cursusnaam Oriënteren op de pedagogische praktijk

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Pedagogiek. vanuit ecologisch perspectief. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Pedagogiek. vanuit ecologisch perspectief. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief Deeltijd 2016-2017 1 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Oriënteren op de pedagogische praktijk

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Pedagogiek vanuit Ecologisch Perspectief in flexibele deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Pedagogiek vanuit Ecologisch Perspectief in flexibele deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Pedagogiek vanuit Ecologisch Perspectief in flexibele deeltijd 2017-2018 Bachelorproef Werkvormen: Werkvorm Coaching Frequentie 1 maal per week (zie APE-DBAPROOF-17 DB Bachelorproef

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding. Pedagogiek Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding. Pedagogiek Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Pedagogiek Deeltijd 2015-1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Eindportfolio Deeltijd Collegejaar 2015-1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief Master

Bijlage cursusomschrijvingen. Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief Master Bijlage cursusomschrijvingen Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief Master 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Eindportfolio Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm Eindportfoliogesprek

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Master Pedagogiek

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Master Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Master Pedagogiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Eindportfolio Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-MEINDPORT-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2016 2017 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Een pedagoog is er altijd op uit de eigen regie te stimuleren

Een pedagoog is er altijd op uit de eigen regie te stimuleren Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht Een pedagoog is er altijd op uit de eigen regie te stimuleren Een pedagoog is er altijd op uit de eigen regie te

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie