BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING /46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014"

Transcriptie

1 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING /46

2 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar /46

3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct Cursusnaam in Engels Professional product Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 420 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Beroepsproduct Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok CONTINUE 3/46

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten werken aan een opdracht van een school die nuttig is voor ontwikkelingen binnen de school. Bij het handelen als (aankomend) professional staat centraal: - systematisch (onderzoeksmatig) leren werken; - samenwerken met collega s; - omgaan met een opdrachtgever; - wwerken met deadlines; - zzelfstandige kennisverwerving door verdieping in de achtergronden van de opdracht; creatief denken. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De student maakt een vakinhoudelijk beroepsproduct voor de schoolpraktijk, passend bij ontwikkelingen in een school en in opdracht van een school. De student verwerft daartoe, in samenspraak met een school een opdracht, of de student kiest een opdracht van een opdrachtgever uit de projectenbank Het accent van het afstudeerberoepsproduct ligt op het toepassen van de vakdidactische kennis door middel van bijvoorbeeld het ontwikkelen van lesmateriaal. Het afstudeerberoepsproduct start met een oriëntatie en uitwerking van de opdracht, hetgeen wordt vastgelegd in het plan van aanpak. Dit plan van aanpak moet zijn goedgekeurd door de Studie- en Werk begeleider alvorens tot de ontwikkeling van het afstudeerberoepsproduct kan worden overgegaan. De afspraken tussen student en opdrachtgever worden tevens vastgelegd in het contractformulier. Het plan wordt uitgewerkt tot een product dat ter beoordeling wordt aangeboden aan de opdrachtgever. Daarnaast zorgt de student voor overdracht van het product aan betrokken partijen op de school. In een procesverslag verantwoordt de student de gevolgde werkwijze. Doelstellingen: De student is in staat om relevante aspecten van de competenties en de kennisbasis van het vakgebied toe te passen in de ontwikkeling van een beroepsproduct. Toetsen en beoordelingscriteria: De opdrachtgever formuleert de eisen waaraan het product moet voldoen. De begeleider van Instituut Archimedes beoordeelt of de gestelde eisen passend zijn en formuleert, zo nodig aanvullende eisen. Dit wordt opgenomen in het plan van aanpak. Afstudeerberoepsproduct 1 is vakinhoudelijk van aard en bevat een vakdidactisch element. Het product, de beoordeling door de opdrachtgever en de beschrijving van de totstandkoming ervan (proces) wordt vastgelegd in een dossier. Dit dossier wordt beoordeeld door de SWB.. De student verzamelt het contract, het plan van aanpak, het product en het procesverslag in één dossier en legt dit voor aan de begeleider van Archimedes, die hierover de eindbeoordeling vaststelt. De beoordelingseisen van dit dossier zijn te vinden in de studiehandleiding. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 4/46

5 Legitimering: SBL: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Dublin Descriptoren:Oordeelsvorming + Communicatie Generieke Kennisbasis: Domein 6 (praktijkonderzoek, ontwikkeling en innovatie). In de omschrijving van de opdracht worden de onderdelen van de kennisbasis van het vak vastgelegd. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiehandleiding Beroepsproducten (aangeleverd door de opleiding) Boek (aanbevolen) : Van der Donk, C. en Van Lanen, B Praktijkonderzoek in de school. Bussum. Coutinho 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 133 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fe/17/oakop-afstud1-12 5/46

6 Titel Afstudeerberoepsproduct 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct Cursusnaam in Engels Professional product Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 420 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? beroepsproduct Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok CONTINUE 6/46

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten werken aan een opdracht van een school die nuttig is voor ontwikkelingen binnen de school. Bij het handelen als (aankomend) professional staat centraal: - systematisch (onderzoeksmatig) leren werken; - samenwerken met collega s; - omgaan met een opdrachtgever; - werken met deadlines; - zelfstandige kennisverwerving door verdieping in de achtergronden van de opdracht; - creatief denken. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De student maakt een vakoverstijgend afstudeerberoepsproduct voor de schoolpraktijk, passend bij ontwikkelingen in een school en in opdracht van een school. De student verwerft daartoe in samenspraak met een school een opdracht, of de student kiest een opdracht van een opdrachtgever uit de projectenbank. Het accent van het afstudeerberoepsproduct ligt op het toepassen van de onderwijskundige kennis door middel van bijvoorbeeld het ontwikkelen van lesmateriaal Het afstudeerberoepsproduct start met een oriëntatie en uitwerking van de opdracht, hetgeen wordt vastgelegd in het plan van aanpak. Dit plan van aanpak moet zijn goedgekeurd door de Studie- en Werk begeleider alvorens tot de ontwikkeling van het afstudeerberoepsproduct kan worden overgegaan. De afspraken tussen student en opdrachtgever worden tevens vastgelegd in het contractformulier. Het plan wordt uitgewerkt tot een product dat ter beoordeling wordt aangeboden aan de opdrachtgever. Daarnaast zorgt de student voor overdracht van het product aan betrokken partijen op de school. In een procesverslag verantwoordt de student de gevolgde werkwijze. De student werkt voor het grootste deel zelfstandig aan het afstudeerberoepsproduct Doelstellingen: De student is in staat om relevante aspecten van de SBL-competenties en de kennisbasis van het vakgebied toe te passen in de ontwikkeling van een beroepsproduct. Toetsen en beoordelingscriteria: De opdrachtgever formuleert de eisen waaraan het product moet voldoen. De begeleider van Instituut Archimedes beoordeelt of de gestelde eisen passend zijn en formuleert, zo nodig, aanvullende eisen. Dit wordt opgenomen in het plan van aanpak. Afstudeerberoepsproduct 2 is vakoverstijgend van aard en bevat een onderwijskundig element. Het product, de beoordeling door de opdrachtgever en de beschrijving van de totstandkoming ervan (proces) wordt vastgelegd in een dossier. Dit dossier wordt beoordeeld door de SWB. De student verzamelt het contract, het plan van aanpak, het product en het procesverslag in één dossier en legt dit voor aan de begeleider van Archimedes, die hierover de eindbeoordeling vaststelt. De beoordelingseisen van dit dossier zijn te vinden in de studiehandleiding. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Legitimering: SBL: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Dublin Descriptoren:Oordeelsvorming + Communicatie Generieke Kennisbasis: Domein 6 (praktijkonderzoek, ontwikkeling en innovatie). In de omschrijving van de opdracht worden de onderdelen van de generieke kennisbasis vastgelegd 7/46

8 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiehandleiding Beroepsproducten (aangeleverd door de opleiding) Boek (aanbevolen) : Van der Donk, C. en Van Lanen, B Praktijkonderzoek in de school. Bussum. Coutinho 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 133 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fe/17/oakop-afstud2-12 8/46

9 Titel Opleidingsvariant Assessment Startbekwaam Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-H3ASSTART Cursusnaam Assessment Startbekwaam 1.3 Cursusnaam in Engels Assessment Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon HS Wielenga (tel. 7705) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Portfolio niet verplicht bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Assessment niet verplicht 7 maal per blok 63 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden In welke blokken wordt de toets aangeboden? procenten) in een collegejaar toets Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, bij aanvangsblok CONTINUE:. blok CONTINUE 9/46

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: In het assessment Startbekwaam aan het eind van je opleiding toon je aan dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen op niveau startbekwaam. 2.2 Cursus inhoud Doelstellingen/competenties: Tijdens het assessment wordt er aandacht besteed aan de competentieontwikkeling 1 t/m 7 op niveau startbekwaam. De assessoren geven na het assessment een integratieve beoordeling en een ontwikkelingsgericht advies met betrekking tot je professionele doorontwikkeling. Leerstof, werkvormen en activiteiten: Voorbereiding: Voor dit assessment stel je een (digitaal) presentatieportfolio samen, waarin je onderwijsvisie en je competentieontwikkeling beschrijft, ondersteund met voorbeelden, verantwoording en bewijsmateriaal. Het gehele portfolio (inclusief bijlagen) moet in maximaal 60 minuten te lezen zijn. Bij het samenstellen van je presentatieportfolio maak je een selectie uit al het materiaal dat je tijdens Studie en Werk in je ontwikkelingsportfolio hebt verzameld. Je SWB begeleidt je bij het samenstellen van je presentatieportfolio en zal het controleren op compleetheid. Hij maakt hierbij gebruik van de verklaring portfoliobegeleider, die te vinden is in de Handleiding Assessment Startbekwaam. Pas als het portfolio compleet is en je voldoet aan de toelatingseisen kun je deelnemen aan het assessment. Het assessment zelf: Het assessment startbekwaam duurt ruim 4 uur en vindt plaats op een ochtend, middag of avond. Het assessment wordt afgenomen door twee assessoren, waarvan er een werkzaam is als opleider op Instituut Archimedes en de ander als docent in het tweedegraads gebied. Beiden zijn het laatste jaar van je studie niet jouw begeleider geweest. Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen: Portfolio, hierin heb je je competentieontwikkeling in kaart gebracht en ondersteund met bewijsmateriaal. Presentatie, hierin laat je zien hoe jij als docent functioneert in (complexe) onderwijssituaties. Criterium Gericht Interview, hierin bevragen de assessoren je verder over je competentieontwikkeling. Beoordeling, de assessoren beoordelen je aan de hand van de bekwaamheidseisen op het niveau startbekwaam. Toetsen en beoordelingscriteria: Bij het assessment word je door twee assessoren beoordeeld aan de hand van de SBLbekwaamheidseisen op niveau Startbekwaam. De toetsmomenten vallen in de in het jaarrooster opgenomen assessmentweken, je hebt twee toetskansen in een studiejaar. Kijk voor de toetsmomenten op https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fe/ia/feassessment/default.aspx Legitimering: SBL-bekwaamheidseisen, alle competenties op niveau Startbekwaam.. In het niveau Startbekwaam zijn de Dublin Descriptoren verwerkt.. Kennisbasis: In het assessment worden de kennisbases niet expliciet getoetst. Het is echter onmogelijk om zonder deze kennis te voldoen aan de bekwaamheideisen op niveau Startbekwaam.deeld aan de hand van de SBLbekwaamheidseisen op niveau Startbekwaam. URL cursussite: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fe/ia/feassessment/default.aspx 10/46

11 Opmerkingen: Naast het inschrijven in Osiris voor het assessment moet je je ook aanmelden op de site van Bureau Assessments. 2.3 Ingangseisen Het examen propedeuse moet zijn behaald. Minimaal 175 punten van het hoofdfase (4-jarige bacheloropleiding)-programma moeten zijn behaald. Veronderstelde voorkennis: De student wordt bij Studie en Werk 4 begeleid in de voorbereiding op het assessment Startbekwaam. Kennis van het begrippenkader dat hierbij gebruikt wordt is noodzakelijk om aan het assessment deel te kunnen nemen. Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Handleiding Assessment Startbekwaam 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 135 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd 11/46

12 Titel Opleidingsvariant Cultuur en Taal Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-CULT&TL Cursusnaam Cultuur en Taal 1.3 Cursusnaam in Engels Culture and Language 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon GVJ Callenfels (tel. 9027) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 12/46

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het werkveld van docenten in het voortgezet onderwijs en in het mbo wordt steeds diverser. In deze cursus verwerft de student kennis en vaardigheden ten aanzien van het omgaan met verschillen en ontwikkelt hij een visie daarop voor zijn onderwijs. Ook maakt de student kennis met taalgericht vakonderwijs. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten Thema s: - Omgaan met verschillen, in- en uitsluitingmechanismen, sociale categorisering, stereotypering, interculturele communicatie - Etniciteit/meertaligheid - Gender - Seksuele diversiteit - Functiebeperking: doven en slechthorenden - Taalgericht vakonderwijs Werkvormen - (werk)college - onderwijsleergesprek - samenwerkend leren Vaardigheden Denken, kijken, handelen vanuit verschillende perspectieven Toepassen van modellen interculturele communicatie Omgaan met beeldvorming, vooroordelen, in- en uitsluitingsmechanismen, discriminatie in simulaties of casussen Doelstellingen/competenties De student kan beroepssituaties waarin diversiteit in brede zin een rol speelt, analyseren, uitleggen en beargumenteren met behulp van de concepten: cultuur, etnische diversiteit, talige diversiteit, gender, seksuele diversiteit, studeren met een functiebeperking. De student kan zijn eigen aannames, (voor)oordelen, waarden en normen onderkennen ten aanzien van (gedrag) van leerlingen en hun ouders met uiteenlopende achtergronden. De student heeft kennis van het begrip gender en de maatschappelijke consequenties daarvan. De student ontwikkelt vaardigheden en een visie hierop voor zijn eigen onderwijs. De student heeft kennis van seksualiteit als sociaal proces met aandacht voor aspecten als homoseksualiteit, biseksualiteit, transgender. Hij ontwikkelt vaardigheden en een visie hierop voor het eigen onderwijs. De student laat in de interactie met dove of slechthorende leerlingen een positieve houding zien t.o.v. de benodigde communicatievorm(en), en toont aan rekening te houden met de visualiteit van deze leerlingen. Toetsen en beoordelingscriteria: Dossier met daarin: - De uitgewerkte opdrachten uit de studiehandleiding - Een lessenserie over 1 van de thema s - Weergave presentatie Tijdens de cursus krijgt de student 1 maal de gelegenheid om peerfeedback te ontvangen op de opdrachten in het dossier. 13/46

14 De specifieke beoordelingscriteria en de weging zijn te vinden in de studiehandleiding. Van de student wordt verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is, daaraan bijdraagt en actief participeert. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. Ook maakt de student kennis met taalgericht vakonderwijs. Legitimering: SBL- Competentie 1,2,6,7 Generieke Kennisbasis: 3.1 (communicatiemodellen), 9.1 (onderwijskansen), 9.2 (burgerschapsvorming), 9.3 (omgaan met diversiteit), 9.4 (culturen en levensbeschouwingen) Dublin Descriptoren: Kennis + Inzicht 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (verplicht) : Schermer, K. (2008), Interculturele samenwerking en communicatie. Groningen/ Houten, Wolters Noordhoff 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fe/20/oakop-cultetl-12 14/46

15 Titel Opleidingsvariant De mentor/loopbaanbegeleider Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-MENTOR Cursusnaam De mentor/loopbaanbegeleider 1.3 Cursusnaam in Engels The mentor 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Verslag groepswerk Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 Verslag individueel Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 15/46

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: Door literatuurstudie, colleges, bestuderen van methodes, het maken van een lessenserie, het voeren van verschillende soorten gesprekken en het onderzoeken van de begeleiding op de werkplek, krijgt de student een goed beeld van taken, bevoegdheden, kennis en vaardigheden van de mentor / loopbaanbegeleider en mogelijke organisatievormen van het mentoraat / studieloopbaanbegeleiding in de praktijk. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus werken we aan de volgende thema s die van belang zijn bij het werken als mentor/ loopbaanbegeleider in het V.O. en M.B.O: Mogelijke organisatiestructuren van zorg (1e-, 2e-, 3e-, lijnszorg) en schoolculturen. Taken, kennis, vaardigheden, bevoegdheden en professionele houding van de mentor. Het begeleiden van groepen en individuele lln. bij het leren kiezen, leren leren, en leren leven. Groepsdynamica (ook in grote groepen), pesten etc. Kennismaken met lesmethodes en materialen en het zelf ontwikkelen van lesmaterialen bij leren leven. Mogelijke problematiek bij leerlingen (persoonlijke problemen, leer en gedragstoornissen). Leren signaleren. Gesprekstypen, - technieken en - interventies. Geheimhoudingsproblematiek. Contacten met (allochtone) ouders: huisbezoek en 10 minuten gesprekken. Praktijkonderzoek doen op bovenstaande thema s. Studenten werken daarbij aan de verschillende vaardigheden: gespreksvaardigheden, ontwerpvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, feedback leren geven en ontvangen, reflectie. Van de student wordt verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is, daaraan bijdraagt en actief participeert. Toetsen en beoordelingscriteria Er zijn 2 deeltoetsen: verslag deel A 50% (groepswerk) en verslag deel B 50% (individueel) Dossier: deel A Profiel van de mentor / loopbaanbegeleider Het dossier bevat o.a.: Taken, bevoegdheden en houding van de mentor / loopbaanbegeleider. 3 aparte thema s: leren kiezen, - leren en leven o.b.v. literatuur en lesmethodes Oriëntatie op de werkplek mbt. organisatie van het mentoraat/ studieloopbaanbegeleiding; D Deel B Ik als mentor / loopbaanbegeleider: Verdieping in een specifieke klas en een individuele leerling/ deelnemer op de eigen werkplek aan de hand van de literatuur. Concrete uitwerking van een van de drie thema s met voorbeeld lesmateriaal Twee gespreksanalyses van een begeleidingsgesprek met een leerling/ deelnemer en ouder/ naasten. Reflectie op de eigen ontwikkeling en koppeling aan de SBL-competenties in deze cursus Weging: Dossier deel A en deel B vormen tezamen het eindcijfer, weging is 50% per deel. Voor specifieke 16/46

17 beoordelingscriteria zie de uitwerking in de cursushandleiding. 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Doelstellingen: De student kan: taken, bevoegdheden, kennis, vaardigheden en de professionele houding van een mentor in het voortgezet onderwijs of (studie)loopbaanbegeleider in het middelbaar beroepsonderwijs benoemen, beschrijven en erop reflecteren. beschrijven hoe de 3 vakoverstijgende gebieden van het mentoraat (leren leren,- kiezen,- leven) praktisch ingevuld kunnen worden, met verwijzing naar literatuur en lesmethodes. verschillende gespreksmodellen en gesprekstypen benoemen en verschillende gespreksvaardigheden toepassen. D.w.z. open en gesloten vragen stellen, interventies plegen en een gesprek openen en afsluiten op basis van de theorie. beschrijven welke acties een mentor of leraar kan ondernemen om het groepsklimaat (leef- en leerklimaat) in de klas of in een groep te bevorderen. de verschillende rollen van ouders en school in de opvoeding beschrijven. beschrijven hoe de organisatie en de cultuur m.b.t. het mentoraat en de leerlingbegeleiding op de leerwerkplek is georganiseerd (1e-, 2e- en 3e lijnszorg) en welke functionarissen daarbij betrokken zijn. reflecteren op bovenstaande punten en dit verwerken in de eigen competentieontwikkeling. Legitimering: Ontwikkeling op SBL competenties 1,2,3, 4 en 7 (zie cursushandleiding). Kennisbasis: Generiek: 2.5.2, 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 4.1.2, 5.1.2, 6.2.2, 6.3.2, (Zie cursushandleiding). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Konig, Andre (laatste druk): In gesprek met de leerling, EPN, Houten. Boek (verplicht) : Wal, van de, J. e.a.: Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding (2011), Coutinho, Bussum, hfst 5. Boek (verplicht) : Geerts, W. en Kralingen, R (2011): Handboek voor leraren (hfst. 6, 8 en 10: 10.3 t/m 10.7.) Coutinho, Bussum. Boek (aanbevolen) : Bakker- de Jong, M. en Mijland, I. (2005): Handboek voor elke mentor, Quirijn, Esch Boek (aanbevolen) : Groothuis, M. en Verkuyl, H. (2008): Mentor in het voortgezet onderwijs, Nelissen, Soest 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) /46

18 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fe/17/oakop-mentor-12 18/46

19 Titel Opleidingsvariant De pedagoog en de leerling Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-PEDAG Cursusnaam De pedagoog en de leerling 1.3 Cursusnaam in Engels The educator and his students 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon E Castelein (tel. 7168) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, Tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 19/46

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte omschrijving: In deze cursus komen de volgende thema s aan bod: Randvoorwaarden voor succesvol leren Effectief leer- en leefklimaat in de klas Pedagogisch handelen. Samenwerkend- en ontdekkend leren - Identiteitsontwikkeling: seksueel, cognitief en persoonlijk - Referentiekader 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Enerzijds staan in deze cursus inzichten rond pedagogisch handelen en verschillende opvattingen over onderwijzen centraal. Anderzijds krijgt de student een goed beeld van de persoonlijkheidsontwikkeling van adolescenten en van aspecten die tijdens de adolescentie een rol spelen. Het begeleiden van onderwijsactiviteiten komt aan de aan de orde en er wordt gekeken naar de relatie tussen leraar en leerlingen. De leraar is verantwoordelijk voor een leer- en leefklimaat in de klas waarbij alle leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren en zelfs het beste uit henzelf kunnen halen. Pedagogisch handelen is hierbij van essentieel belang. De student denkt na over, leert welke eisen er gesteld worden aan en ontwikkelt een visie op pedagogisch handelen in de klas. Daarnaast krijgt de student door te participeren in deze cursusgroep inzicht in de ontwikkeling van zijn of haar eigen gevoel van veiligheid. Dit is tevens input voor bovengenoemde visie. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals werkcollege, activerende opdrachten, onderwijsleergesprek en kringgesprek. Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk open boek tentamen en een eindopdracht over een effectief leer- en leefklimaat. De exacte tentamenstof, criteria en de weging zijn terug te vinden in de studiehandleiding van de cursus. Van de student wordt verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is, daaraan bijdraagt en actief participeert. 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Doelstellingen: De student: Kent de principes van en ontdekkend leren Kan de ingrediënten van een effectief leer- en leefklimaat in de klas beschrijven en herkennen. Kan de eigen visie ten aanzien van veiligheid en pedagogisch handelen omschrijven en is zich bewust van de invloed van tijd, cultuur, plaats, opvoeding en referentiekader hierop. Kan communicatieve vaardigheden, waaronder feedback, effectief inzetten om via interactie het leren van leerlingen te ondersteunen; - Heeft kennis van de ontwikkelingsfases van adolescenten zoals beschreven door Piaget, Kohlberg en Erikson - Kan aan de hand van cases, de eigen ontwikkeling en ervaringen de vaste ontwikkelingsstadia van Piaget, Kohlberg en Erikson beschrijven 20/46

21 - Kan theorieën over de psychologische -, cognitieve -, morele -, culturele - en seksuele kant van de identiteitsontwikkeling en van de leefwereld van jongeren van 12 tot ongeveer 22 toepassen op de eigen en andermans ontwikkeling - Kan theorieën over de psychologische -, cognitieve -, morele -, culturele en de seksuele kant van de identiteitsontwikkeling en van de leefwereld van jongeren van 12 tot ongeveer 22 toepassen op cases. - Kan de bestudeerde theorieën toetsen aan de actuele ontwikkelingen ten opzichte van het denken over identiteitsontwikkeling. Legitimering: SBL competenties 2, 3, 4 en 7 Generieke kennisbasis: 2.3 (vormgeving van leerprocessen), 2.5 (begeleiden van leerprocessen), 3.1 (communicatiemodellen), 3.2 (gespreksvoering), 3.3 (groepsdynamica), 4.1 (identiteitsontwikkeling van de adolescent), 4.2 (morele ontwikkeling van de adolescent), 4.3 (adolescent en seksualiteit), 8.1 (pedagogische driehoek), 8.4 (pedagogiek van het beroepsonderwijs) Dublin descriptoren: Kennis en Inzicht + Toepassen van kennis en inzicht 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Dacier, D. e.a. (2011) Gedist? Antwoord op grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs CPS Boek (verplicht) : Ebbens S. & Ettekoven, S. (2013). Samenwerkend leren Groningen: Noordhoff Uitgevers. Boek (verplicht) : Geerts, W. & van Kralingen, R. (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Boek (verplicht) : Wal, van der, Jos. e.a. Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding, Coutinho, Bussum, Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 115 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fe/17/oakop-pedag-13 21/46

22 Titel Opleidingsvariant Didactiek en het leren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-DIDDOC Cursusnaam Didactiek en het leren 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon DK Blok (tel. 7774) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Verslag met lessenserie Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 22/46

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus komt de basis van het lesgeven en begeleiden van onderwijsactiviteiten aan de orde. We kijken naar de relatie tussen leraar en leerlingen in verschillende rollen. Ook is er aandacht voor het Nederlandse onderwijssysteem en voor (nieuwe) didactische principes. Daarnaast krijgt de student door verdieping in literatuur over leertheorieën inzicht in verschillende aspecten die direct gerelateerd zijn aan het leren. Deze aspecten zijn van belang voor het maken van didactische keuzes en het stimuleren van het leren van leerlingen door de docent. Tenslotte wordt er geoefend in het ontwerpen van een lesplan en het geven van een les. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De cursus bestaat uit twee delen: de basis met didactiek en didactische vaardigheden, daarnaast een verdieping in leertheorieën. De didactische basis wordt gelegd door werkcolleges van de docent, daarnaast geven de studenten interactieve minilessen aan elkaar. Tijdens en na uitvoering van de minilessen vindt training plaats op eigen leerdoelen en belangrijke aandachtspunten in het lesgeven. De minilessen worden ondersteund met literatuurstudie en interactieve colleges over algemeen didactische- en onderwijskundige thema s. In de verdieping is er aandacht voor leertheorieën, algemeen didactische concepten, toetstheorie en het ontwikkelen van een eigen onderwijsvisie. Daarbij is er aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen onderwijs in het (V)MBO en onderbouw HAVO/VWO. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals (werk)college, practica en training. Doelstellingen: De student: 1. Kan methodisch een les voorbereiden, uitvoeren en evalueren met aandacht voor leerstijlen, beginsituatie, leerdoelen en keuze voor werkvormen. Operationalisatie van doelstelling 1: Typen leerdoelen onderscheiden en leerdoelen formuleren De fasen in het leren van begrippen en vaardigheden onderscheiden De volgende werkvormen onderscheiden: directe instructie; onderwijsleergesprek; onder begeleiding zelfstandig laten werken, samenwerkingsvormen. Lesgeven en gebruik maken van een passende opbouw, taal die past bij de inhoud en de doelgroep, visuele ondersteuning en passende lichaamstaal. Uitleggen hoe competentie 1, 2 en 3 ingezet kan worden in het kader van klassenmanagement. Kan bij de les gebruik maken van ICT-middelen. De student: 2. Kan vanuit de leertheorieën over het leren van leerlingen didactische keuzes verantwoorden in de lesvoorbereiding Operationalisatie van doelstelling 2: Kan de behavioristische, cognitivistische en constructivistische visie op leren herkennen; Kan op basis van leerdoelen, leerling-kenmerken en beginsituatie een verantwoorde keuze voor de didactische werkvorm(en) maken; Kent de principes en leertheoretische achtergronden van bijvoorbeeld directe instructie en zelfstandig leren Kent de rol en het belang van toetsing in het voortgezet onderwijs en MBO. Van de student wordt verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is, daaraan bijdraagt en 23/46

24 actief participeert. Legitimering: SBL- competenties: 1, 3, 4 en 7 Dublin descriptoren: Kennis en Inzicht + Toepassen van kennis en inzicht Generieke kennisbasis: domeinen 1 (leren in diverse contexten) en domein 2 (didactiek en leren) Toetsen en beoordelingscriteria: Verslag: een dossier met daarin een lessenserie en terugblik op de miniles met ontvangen feedback en leerwinst en een verantwoording vanuit de verplichte literatuur uit Geerts W. en Van Kralingen R. (2011). De specifieke opdracht en beoordelingscriteria zijn terug te vinden in de cursushandleiding. 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de hertentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Cursushandleiding Didactiek en het leren Boek (verplicht) : Geerts W. Van Kralingen R. (2011), Handboek voor leraren, Coutinho, Bussum Boek (aanbevolen) : Marzano, R. & Miedema, W. (2011). Leren in 5 dimensies. Assen: van Gorcum. Boek (aanbevolen) : Van der Heide, W. & Bijkerk, L (2006). Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen in de praktijk. Bohn Stafleu van Lochum. 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fe/17/oakop-diddoc-12 24/46

25 Titel Opleidingsvariant Speciale leerlingen en behoeften Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-SPECIAL Cursusnaam Speciale leerlingen en behoeften 1.3 Cursusnaam in Engels Students with special needs 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon SM Snijders (tel. 9334) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, Kennistoets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 25/46

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving In het beroepenveld kan de student leerlingen tegenkomen met en/of gedragsstoornissen. Om pedagogisch en didactisch te kunnen handelen leert de student de meest voorkomende leer- en gedragstoornissen kennen en te leren herkennen. Daarnaast leren de studenten hoe de begeleiding van deze leerlingen op de werkplek geregeld is en hoe zij extra aandacht kunnen besteden aan deze leerlingen in en buiten de les. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: *Leer- en gedragsstoornissen (internaliserend- en externaliserend gedrag en classificeren in DSM V). - ADHD, ADD, ODD, OCD. - Autismespectrumstoornissen - Hoogbegaafdheid *Wet- en regelgeving m.b.t. zorgleerlingen *Standpunten m.b.t. de zorg in de onderwijspraktijk (actuele discussies). *Zorgstructuren in de school. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Doelstellingen: -De student kan specifieke leer- en/of gedragsstoornissen bij zijn leerlingen herkennen -De student kan benoemen wat de wettelijke verantwoordelijkheid is van scholen met betrekking tot leerlingen met leer en/ of gedragsstoornissen. -De student kan onderscheid maken tussen de eerste, tweede en derde lijns zorg in de zorgstructuur op de school -De student kan een standpunt innemen in discussies over de taak van scholen m.b.t. leerlingen met een leer en/of gedragsstoornis -De student kan omschrijven hoe de zorgstructuur op zijn / haar stageschool wordt vormgegeven. -De student kan vanuit de literatuur beargumenteren waarom hij / zij voor of tegen passend onderwijs op reguliere scholen is. -De student kan beschrijven wat er in een handelingsplan van een zorgleerling opgenomen moet worden. -De student kan zijn didactisch handelen naar zorgleerlingen onderbouwen vanuit de literatuur. -De student kan een keuze maken met betrekking tot ICT middelen die de zorgleerling in en/of buiten de klas kunnen helpen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de symptomen en mogelijke oorzaken van 26/46

27 verschillende stoornissen. Ook wordt er aandacht besteed aan de problemen die dit met zich mee kan brengen voor de leerling en de docent tijdens de les. Er wordt gekeken naar hulpmiddelen voor de leerling en adviezen voor de docent. Tijdens de bijeenkomsten is er ook tijd voor discussies over verschillende actuele punten die momenteel spelen in Nederland. Hierbij kan men denken aan het passend onderwijs vraagstuk of de extra studietijd voor studenten met een stoornis. Tijdens de cursus is er 1 maal de gelegenheid om de uitgewerkte handelingsplannen aan medestudenten te presenteren en te laten voorzien van feedback. Werkvormen tijdens de cursus: -samenwerkend leren -(werk)college -onderwijsleergesprek Van de student wordt verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is, daaraan bijdraagt en actief participeert. Toetsen en beoordelingscriteria: 1. Kennistoets over de leer- en gedragsstoornissen en de zorgstructuur op school 2. Dossier (handelingsplan, lesplan, brief naar externe instanties en reflectieverslag) De specifieke beoordelingscriteria en de weging zijn te vinden in de studiehandleiding. 1e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1e toetsmoment was. Legitimering: Competentie: 1, 2, 3 (generieke kennisbasis), 4, 5, 6 (deels), 7. Kennisbasis: Generieke domeinen: 5.1 (leerlingbegeleiding in de school: deels) 5.2 (passend onderwijs voor iedereen),5.3 (leerproblemen), 5.4 (andere belemmeringen). Dublin Descriptoren: Kennis + Inzicht 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Geerts, W. & Kralingen, R. (2011). Handboek voor leraren. Coutinho, Bussum. Boek (verplicht) : Teitler, P. (2009). Lessen in orde. Coutinho, Bussum Boek (aanbevolen) : Taal & Snellings (2009), Interventies in het onderwijs: leerproblemen. Boek (aanbevolen) : Jong, de W. (2010). Gedrag is meer dan je ziet. Pica, Huizen 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 27/46

28 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fe/17/oakop-special-12 28/46

29 Titel Opleidingsvariant Studie en Werk 1 KOP Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-S&W Cursusnaam Studie en Werk 1 KOP 1.3 Cursusnaam in Engels Study and Work Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon SM Snijders (tel. 9334) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1085 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok CONTINUE 29/46

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens deze onderwijseenheid doe je jouw eerste praktijkervaringen op in het docentenberoep op een leerwerkplek. Je leert methodieken om te leren van praktijkervaringen en deze te verbinden met je leerervaringen uit de andere studieonderdelen. Daarbij onderzoek je jezelf als persoon, als student en als docent, de keuzes die je maakt en gronden waarop je dat doet. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: De onderwijseenheid Studie en Werk 1 omvat een oriëntatie op het beroep van docent. Vanuit een nulmeting breng je je beginsituatie in beeld en formuleer je de eerste leervragen waarmee je op de leerwerkplek aan je ontwikkeling gaat werken. Op je leerwerkplek voer je onderwijsondersteunende taken uit en verzorg je af en toe een les(onderdeel). Aan de hand van leervragen en reflecties koppel je de leerervaringen die je hierbij opdoet aan de docentencompetenties. Daarbij leg je ook verbindingen tussen andere onderwijseenheden van je studie. Je eindigt de periode met het vaststellen van nieuwe ontwikkeldoelen. Tijdens deze onderwijseenheid leer en werk je als docent(assistent) op een school waar je gedurende 20 dagen aanwezig bent, verdeeld over 2 dagen per week. Je verzorgt verspreid over deze 20 dagen minimaal 10 lessen/lesonderdelen onder begeleiding. Je wordt daarbij vanuit Instituut Archimedes op afstand begeleid door je SWB-er. Daarnaast word je op je leerwerk begeleid door een Werkplekbegeleider (WB) en eventueel een Schoolopleider (SO). Met je Werkplekbegeleider bespreek je je werkzaamheden en leerervaringen regelmatig na. In de bijeenkomsten met je Studie en Werkbegeleider (SWB-er) op Instituut Archimedes staat je zelfbeeld, de ontwikkeling van je docentcompetenties en de verbinding tussen de verschillende onderdelen van je studie centraal. Deze leg je vast en stel je regelmatig bij in je dossier. Je leert o.a. op systematische wijze met medestudenten incidenten uit het werk te bespreken, daarop te reflecteren en deze te thematiseren. Je werkt soms in groepen, soms met een studiegenoot en soms alleen aan leeractiviteiten die je daarbij ondersteunen. Werkervaringen en systematische reflectie daarop vormen het uitgangspunt van het werken en leren op school. Je legt verslag van het resultaat van je werken en leren tijdens je studie en op je leerwerkplek in je portfolio, waarbij je verbindingen legt tussen je zelfbeeld, je leerervaringen en de ontwikkeling van je docentcompetenties. Je laat hierbij ook de bewijsstukken zien die je tijdens het werkplekleren hebt verzameld. Doelstellingen: Je leert planmatig te werken aan de ontwikkeling van eigen beroepscompetenties. Daarbij leer je beelden, ervaringen, kennis over relevante onderwijskundige thema s en beroepsvereisten in kaart te brengen en te verbinden en op basis daarvan keuzes te maken en leervragen te formuleren. Vaardigheden die je hierbij al doende leert zijn o.a.: plannen, verslagleggen, reflecteren, verantwoordelijkheid dragen, initiatief nemen, verantwoording afleggen, helder communiceren, feedback vragen en ontvangen, hulp vragen, etc. Toetsen en beoordelingscriteria: Er wordt getoetst middels je portfolio, dat wordt beoordeeld op de volgende criteria: - Je hebt je zelfbeeld, je beroepsbeeld en je beeld van de SBL Competenties vastgelegd; - Competenties vastgelegd; - Je hebt de bereidheid getoond te leren en te reflecteren; - Je bent minimaal 20 dagen op de leerwerkplek geweest en hebt daar oriënterende en onderwijsondersteunende taken uitgevoerd die nuttig zijn voor de school en leerzaam voor jezelf. - Je hebt minimaal 10 lesonderdelen verzorgd op de school onder begeleiding; - Je functioneren op school is door je IO positief beoordeeld op minimaal het niveau dat is vastgelegd in de indicatoren behorend bij de SBL-bekwaamheidseisen van Studie en Werk 1; - Je hebt de opdrachten naar behoren uitgevoerd; - Je hebt leervragen geformuleerd. - Je bent in staat om leerervaringen te koppelen aan competenties en kennisbasis en hier evidente 30/46

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Cultuur en Taal Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-CULT&TL-12 1.2 Cursusnaam Cultuur en Taal 1.3 Cursusnaam in Engels Culture and Language

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE 2014-2015 1/279 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 40

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Beroep 3 leerprocessen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBERLP-16 1.2 Cursusnaam Beroep 3 leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Profession

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 1/288 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bevolkingsgeografie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-H1BEVOLK-14 1.2 Cursusnaam Bevolkingsgeografie 1.3 Cursusnaam in Engels Population

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Eerste klas bètaproject Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEX-PBETA-12 1.2 Cursusnaam Eerste klas bètaproject 1.3 Cursusnaam in Engels First

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd

Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 1: Einführung in die Fachd 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-PFACHD1-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 1: Einführung in die

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd

Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd Beoordelingsrapport Studie en Werk 1B - voltijd 2016-2017 Inleiding: Bij Studie en Werk 1B word je beoordeeld op je leerproces én je functioneren als (aankomend) docent op je leerwerkplek. De beoordeling

Nadere informatie

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar

Titel Beroep 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar Titel Beroep 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-PBEROEP1-15 1.2 Cursusnaam Beroep 1 1.3 Cursusnaam in Engels profession 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage bij de ALPO studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015. Deze bijlage bevat de cursusbeschrijvingen van de ALPO opleiding

Bijlage bij de ALPO studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015. Deze bijlage bevat de cursusbeschrijvingen van de ALPO opleiding Bijlage bij de ALPO studiegids van Instituut Theo Thijssen, studiejaar 2014-2015 Deze bijlage bevat de cursusbeschrijvingen van de ALPO opleiding Cursusbeschrijvingen studiejaar 2014-2015 Academische Lerarenopleiding

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie