Nee. A Hammer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam in Engels Thesis: Applied Research 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee A Hammer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Afrondingsteam verplicht 5 maal per blok 300 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Individuele begeleiding niet verplicht 4 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Introductieles over de afstudeerfase niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 3: blok CONTINUE Onderzoeksvaardigheden niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Themabijeenkomsten verplicht 5 maal per blok 1800 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 373 Toelichting bij werkvorm Afrondingsteam: Groepsbijeenkomsten met eindproductbegeleider Toelichting bij werkvorm Individuele begeleiding: Individuele begeleiding met eindproductbegeleider Toelichting bij werkvorm Onderzoeksvaardigheden: Lessen onderzoeksvaardigheden en themabijeenkomsten 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Presentatie van onderzoek/scriptie Verslag van praktijkgericht onderzoek 5, , bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student schrijft, onder begeleiding van een hogeschooldocent, een onderzoeksrapport waarin een complete onderzoekscyclus wordt weergegeven ten einde een antwoord te geven op een eenvoudig praktijkprobleem aan de hand van een zelf opgestelde beschrijvende/vergelijkende onderzoeksvraag en een vertaling van de bevindingen naar de praktijk (aanbevelingen). 2.2 Cursus inhoud Om de studie af te ronden voert u een praktijkgericht onderzoek uit. U kiest een onderwerp van interesse of u sluit aan bij een van de onderwerpen vanuit het werkveld (waaronder het lectoraat Dovenstudies) en werkt, onder begeleiding van de eindproductbegeleider en hogeschoolhoofddocent, een onderzoeksopzet uit. De opzet voert u uit en de resultaten van uw onderzoek rapporteert u in een verslag. Het onderzoek richt zich op het vakgebied waarvoor u wordt opgeleid tolk NGT. Om u te ondersteunen in de onderzoeksvaardigheden worden er lessen onderzoeksvaardigheden aangeboden in periode C en werkt u samen met uw medestudenten in een afrondingsteam vanaf het begin tot het einde van uw onderzoek. U overlegt met uw afrondingsteam in bijeenkomsten en via de cursussite in HUBL. De themabijeenkomsten geven u inhoudelijke en beroepsmatige ondersteuning. U maakt tijdens deze bijeenkomsten kennis met problemen, speciale settings en recent onderzoek op uw vakgebied. De themabijeenkomsten hebben geen verplichte aanwezigheid. U dient wel de kennis en vaardigheden opgedaan tijdens deze bijeenkomsten te demonstreren in uw onderzoeksverslag aan de hand van bijgevoegde reflectieverslagen of het uitvoeren van een alternatieve opdracht. Kennisbasis: De vakkennis opgedaan in het curriculum en literatuuronderzoek vormen de basis voor het onderzoek. Daarnaast maakt u gebruik van uw kennis over en vaardigheden in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek volgt de regulatieve onderzoekscyclus en data worden gegenereerd volgens standaardmethodieken (interview, vragenlijst, experiment). Competenties: Tolken NGT werken aan de competenties: Organisatorisch competent, niveau 3; Competent in samenwerken met collega s, niveau 3; Competent in samenwerken met de omgeving, niveau 3; Competent in reflectie en ontwikkeling, niveau 3; Vakinhoudelijk competent, niveau Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Tolkvaardigheden 6 (OGTDB-TV6-13) 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht): De onderzoekscomponent van het vierde jaar, de Afronding. Interne Publicatie, IGTD, Annemiek Hammer & Jan Nijen Twilhaar Diversen (verplicht): Cursussite op HUBL (Afronding). Boek (aanbevolen): Fischer, T., Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Baarda, B., et al. (2012). Basisboek Methoden en Technieken. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 2.5 Workload Contactduur (uren): 47 Toetsduur (uren): 0 Zelfstudie (uren): 373 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

3 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Stage B Tolken Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-STAGEBT Cursusnaam Stage B Tolken 1.3 Cursusnaam in Engels Interpreting practice B 1.4 Aantal EC's 20 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Nee PC Bodbijl (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Individuele begeleiding niet verplicht 1 maal per blok 0 minuten Intervisie verplicht 3 maal per blok 1440 minuten Praktijkdag niet verplicht 2 maal per blok 3600 minuten blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 Stage niet verplicht 2 maal per week 0 minuten Stageterugkombijeenkomst verplicht 1 maal per blok 480 minuten blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 466 Toelichting bij werkvorm Individuele begeleiding: Individuele begeleiding/feedbackspreekuren Toelichting bij werkvorm Intervisie: 80 % aanwezigheidsplicht, Door het bespreken van casussen leren studenten intervisiebijeenkomsten te houden. Toelichting bij werkvorm Praktijkdag: Rollenspellen op praktijkdagen met dove gastdocenten Toelichting bij werkvorm Stage: Schaduwtolken/zelfstudie/trainingsmomenten 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Intervisieverslag 5, blok 4 2. blok 5 Tolken in praktijknabije situatie 5, blok 4 2. blok 5 Verslag PLA Beperkte Alfa NA, 5,5 2

5 NVD, VD 1. blok 4 2. blok 5

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan functioneren als tolk, volgens de beroepscode voor tolken NGT. De student kan minimaal een half uur tolken in een interactiesituatie met minimaal vier deelnemers. De student kan benoemen wat de ontwikkelingen zijn m.b.t. het beroep tolk NGT. De student kan zich een mening vormen over de ontwikkelingen en activiteiten die in de dovenwereld plaatsvinden. De student kan intervisie uitvoeren als deelnemer en gespreksleider, volgens de incidentmethode en de vijfstappenmethode. 2.2 Cursus inhoud Aan het eind van deze stage is de tolk in opleiding in staat in alle denkbare situaties te functioneren als professionele tolk. De tolk in opleiding kan tolken van NGT naar Nederlands en van Nederlands naar NGT, en adequaat omgaan met beurtwisselingen in een interactiesituatie. De tolk in opleiding gebruikt tolkstrategieën tijdens het tolken. De tolk in opleiding positioneert zich in een tolksituatie op professionele wijze en houdt zich aan de beroepscode voor tolken gebarentaal. De tolk in opleiding is op de hoogte van ontwikkelingen in het werkveld, die betrekking hebben op de dovenwereld en op het beroep tolk NGT. De tolk in opleiding kan een eigen bedrijf opstarten en is in staat intervisie uit te voeren als deelnemer en als gespreksleider. De student is in staat te reflecteren op zijn beroepsuitoefening. Kennisbasis: Tolkvaardigheden: De student is op de hoogte van: Communicatieproces; Tolkproces; Isham; Visualiseren van informatie. Interactievaardigheden: De student is op de hoogte van interactiemodellen, waaronder Leary; Role Spaces. De student kent organisaties in de dovenwereld, waaronder Dovenschap, NGc, welzijnsstichtingen. De student kent organisaties m.b.t. het beroep, waaronder RTG, NBTG, Tolknet. Competenties: Interpersoonlijk competent, niveau 3; Tolktechnisch competent, niveau 3; Vakinhoudelijk competent, niveau 3; Organisatorisch competent, niveau 3; Competent in samenwerken met collega s, niveau 3; Competent in reflectie en ontwikkeling, niveau 3; Competent in samenwerken met de omgeving, niveau Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Stage A (OGTDB-STAGEAT-14) met een voldoende afgesloten 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen): Alle informatie betreffende deze stage zie HUBL: Diversen (aanbevolen): Houd de recente ontwikkelingen in het werkveld bij door o.a. websites van organisaties in de gaten te houden. Te denken valt aan: NBTG, Stichting RTG, Doof.nl, Plotsdoven stichting, Boek (verplicht): Intervisie leren Een methode voor professionele ontwikkeling Bernard van de Beek, Mirabelle Schaub-de Jong ISBN e druk Boom Lemma uitgevers Boek (aanbevolen): Integriteit in uitvoering W. van Dalen, A. Herrema, Wieger van Dalen 1e druk Nederlands Noordhoff Uitgevers B.V Workload Contactduur (uren): 92 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 466 Totaal (uren) 560 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (20) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Opleidingsvariant STB4 Tolken Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-STB4T Cursusnaam Studievaardigheden en (generieke) Beroepsvoorbereiding jaar 4 Tolken 1.3 Cursusnaam in Engels Study skills and Career preparation 4, Interpreters 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon E de Nobel (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Ondernemerschap niet verplicht 5 maal per blok 600 minuten Studievaardigheden verplicht 2 maal per blok 960 minuten blok 1 blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 114 Toelichting bij werkvorm Ondernemerschap: Ondernemerschap:Klassikaal) Profilering van jezelf: hoe zet je een bedrijf op; vakgericht ondernemerschap; belastingen (gastdocent); online: Hoe gebruik je Sociale Media; het werkveld en de klanten Toelichting bij werkvorm Studievaardigheden: (Werkcollege Studievaardigheden) les Studievaardigheidslessen met 75% verplichte aanwezigheid Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Ondernemerschap 5, blok 4 2. blok 5 Studievaardigheden (incl. buddy) 5, blok 4 2. blok 5 Toelichting bij toets Ondernemerschap: De toets bestaat uit het opmaken van een ondernemingsplan Toelichting bij toets Studievaardigheden (incl. buddy): Opdrachten hebben afgerond, buddy activiteiten worden meegenomen

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Stuva: 1. De student is zich bewust van de eisen die aan hem/haar gesteld worden na het afstuderen en beschrijft in een verslag (aan de hand van het beroepsprofiel en de competentiekaarten) zijn/haar leerdoelen voor dit studiejaar. 2. De student oriënteert zich op het beroep door te beschrijven hoe de beroepscode tolken of gedragscode leraren zich verhoudt tot zijn/haar ervaringen in de stagepraktijk. 3. De student reflecteert op de eigen ervaringen in de stage om zo te komen tot professioneel handelen. Ondernemerschap: 1. De student krijgt inzicht in en kennis over de bedrijfsmatige kanten van zijn/haar beroep. 2. De student krijgt concrete informatie waarmee hij/zij een volwaardig bedrijfsplan kan opzetten, passend binnen de wereld waarin hij/zij zich begeeft met kennis en respect voor het beroep en de klanten. 2.2 Cursus inhoud Korte beschrijving Binnen STB4 vallen de onderdelen Studievaardigheden, Ondernemerschap en buddyproject Studievaardigheden: bij Studievaardigheden binnen STB4 houdt de student zich bezig met afstuderen. Daartoe zijn vaste en terugkerende onderdelen: planning, competenties/eindkwalificaties en beroepsoriëntatie. Dit alles wordt getoetst dmv verplichte opdrachten, In het buddyproject geven studenten in groepjes door alle lagen van de opleidingen heen, elk jaar op het Allerhandenfestival (AHF) een informatieve of ludieke presentatie die zij gezamenlijk maken. Hiertoe komen zij elk blok één keer bij elkaar ter voorbereiding. Hiervan maken zij notulen. De presentatie heeft als voertaal NGT; bij voorkeur worden dove gasten uitgenodigd. Ondernemerschap: bij Ondernemerschap binnen STB4 houdt de student zich bezig met het vakgericht profileren van het (toekomstig) eigen bedrijf, de financiële kant, het gebruik van sociale media, de rol van afgestudeerde student/professional binnen het werkveld en de omgang met/professionele houding ten opzichte van potentiële klanten. Kennisbasis: Studievaardigheid: bij Stuva werken de studenten met reflectiemodellen, persoonlijke leeragenda, SMARTformuleren van leerdoelen, planning etc. Tevens werken zij met de competentiekaarten en gedragsindicatoren. In het beroep van tolk NGT en leraar NGT zijn (werk)planning (en in het kader daarvan: keuzes maken) en zelfreflectie belangrijke onderdelen. Daarom is het noodzakelijk dat de student deze vaardigheden tijdens de opleiding ontwikkelt. Ook in de opleiding zelf zijn deze vaardigheden nodig. Competenties: Tolken NGT werken aan de competenties: Interpersoonlijk competent, niveau 2/3; Organisatorisch competent, niveau 3; Competent in reflectie en ontwikkeling, niveau 3; competent in samenwerking met collega s, niveau 3; competent in samenwerken met de omgeving, niveau Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: de student wordt verondersteld de cursussen STB1, 2 en 3 te hebben gevolgd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht): Cursussite: HUBL Workload Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 114 Totaal (uren) 140

9 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Voor de lessen studievaardigheid binnen deze module geldt een verplichte aanwezigheid van 75% 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

10 Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT J Tolken Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-NGTJT Cursusnaam Taalvaardigheid NGT J Tolken 1.3 Cursusnaam in Engels Proficiency Sign Language of the Netherlands (NGT) J for Interpreters 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon EM Boers (tel ) 1.10 Voertaal Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerteambijeenkomsten niet verplicht 8 maal per blok 960 minuten Nederlandse Gebarentaal lessen niet verplicht 34 maal per blok 4080 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 195 Toelichting bij werkvorm Nederlandse Gebarentaal lessen: Aan de hand van diverse werkvormen wordt de Nederlandse Gebarentaal in de praktijk geoefend onder begeleiding van een docent Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Lexicontoets 5, blok 1 2. blok 2 3. blok 3 4. blok 4 5. blok 5 NGT Functional Assessment (NFA) Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok 1 2. blok 2 Toelichting bij toets Lexicontoets: Lexicontoets waarbij het lexicon van module J getoetst wordt (LOT) Toelichting bij toets NGT Functional Assessment (NFA): NGT Functional Assessment (NFA) : interview in NGT, naar aanleiding van opname wordt NGT-vaardigheidsniveau vastgesteld; student toont aan (minimaal) niveau B2 van Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen te beheersen

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Module overstijgende doelen: De student kan NGT produceren en begrijpen op het niveau B2 volgens het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. De student beheerst zowel receptief als productief jargon met betrekking tot complexere situaties waar tolken kunnen gaan werken, zoals ICT, congressen en het zakenleven en kan dit toepassen in gesprekken en presentaties. De student kan complexere informatieve teksten in NGT analyseren voor specifieke grammaticale en pragmatische aspecten. De student kan informatie uitwisselen over alle zaken die verband houden tot zijn/haar beroepstaken, hierover adviseren en informatie en argumenten uit verschillende bronnen bijeenvoegen en rapporteren. De student kan enigszins complexe informatie in geschreven Nederlands vertalen naar correct en visueel NGT waarbij het correcte lexicon en verbanden worden toegepast. 2.2 Cursus inhoud In module NGTJ wordt aandacht besteed aan de competenties die behoren bij de descriptoren van niveau B2 zoals genoemd in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen en aan een aantal descriptoren van niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Hierbij wordt aandacht besteed aan: - Lexicon (reikwijdte) - Grammatica (nauwkeurigheid) - Vloeiendheid (tempo, gelijkmatigheid, vloeiende taalstroom) - Coherentie (verbanden leggen, structuur aanbrengen) - Interactie - Begrip De volgende zaken worden in NGTJ behandeld: - Lexicon (reikwijdte): thema s: terminologie diverse schoolvakken, diverse doelgroepen en diverse werkplekken - Grammatica (nauwkeurigheid): herhaling van alle eerder behandelde NGT-fenomenen met betrekking tot morfologie, syntaxis en morfo-syntaxis - Vloeiendheid (tempo, gelijkmatigheid, vloeiende taalstroom): aandacht voor overbrengen van fijne betekenisnuances en het effectief toepassen van compensatiestrategieën om hiaten in de woordenschat op te vullen - Coherentie (verbanden leggen, structuur aanbrengen): expliciet aandacht voor het leggen van verbanden, zowel expliciet en nadrukkelijk, als impliciet en genuanceerd - Interactie: aandacht voor het begrijpen van abstracte en complexe onderwerpen - Begrip: aandacht voor het begrijpen van opnames waarin sprake is van niet-standaardtaalgebruik, aandacht voor het herkennen van fijne detail en betekenisnuances, aandacht voor het volgen van een betoog waarin verbanden impliciet worden weergegeven en niet nadrukkelijk worden benoemd. Kennisbasis: De doelen van de modules Taalbeheersing Nederlandse Gebarentaal zijn geformuleerd in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (Common European Framework of Reference for Languages). Binnen dit Europees Referentiekader (ERK) worden zes niveaus onderscheiden. Competenties: Tolktechnisch competent, niveau Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De student beheerst de competenties van niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen en en/of heeft modules NGT A tot en met I gevolgd. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd

12 Materiaal: Woordenboek (verplicht): Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal online abonnement: aan te schaffen via Diversen (verplicht): HUBL; ; toegang tot de cursus via het dashboard Diversen (aanbevolen): Lexicoverhoor NGTJ Hogeschool Utrecht 2.5 Workload Contactduur (uren): 84 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 195 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

13 Titel Tolkvaardigheden 7 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-TV Cursusnaam Tolkvaardigheden Cursusnaam in Engels Interpreting Skills Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd, Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd, Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon W Terpstra (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands met Gebaren, Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Logopedie: Prosodie niet verplicht 3 maal per blok 720 minuten Rolspaces/Theorie/rollenspellen niet verplicht 15 maal per blok 3600 minuten blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 208 Toelichting bij werkvorm Rolspaces/Theorie/rollenspellen: Tolken voor verschillende klanten: theorie en rolspellen 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Analyse n.a.v. rollenspel 5, blok 2 2. blok 3 Rollenspel 5, blok 2 2. blok 3 Toelichting bij toets Analyse n.a.v. rollenspel: De student schrijft na het rollenspel een analyse en beargumenteert de keuzes die hij/zij gemaakt heeft. Dit doet de student op twee elementen: vertaaltechnisch en hij/zij verklaart de keuzes die gemaakt zijn op basis van de theorie van de Rolspaces. Toelichting bij toets Rollenspel: Rollenspel met deelnemers die verschillende vormen van NGT en/of NmG kunnen gebruiken.

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student is in staat om volgens de theorie van Lewellyn-Jones &Lee 2012, Feyne (2013), op een correcte, professionele wijze een gesprek te tolken tussen een gebarentaalvaardige en niet-gebarentaalvaardige persoon/personen Daarnaast reflecteert de student met behulp van de theorie van Lewellyn-Jones &Lee 2012, Feyne (2013) op zijn functioneren. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus leert de student te tolken in verschillende situaties. De cursus is klantgericht. Dit betekent dat er tijdens de cursus wordt uitgegaan van de behoefte van de klant. De verschillende situaties waarin klanten een tolk nodig hebben, worden behandeld en er wordt mee geoefend. Daarbij wordt uitgegaan van de diverse communicatievormen die de (dove) klant kan gebruiken. Dit kan NGT(in de stijl van de dove klant) maar ook NmG zijn. Het eerste deel van de cursus richt zich op de professionele verhouding tussen de tolk en de klanten. Dit noemen we in de cursus Rolspaces. In het eerste deel worden ook de basisprinicipes van NmG behandeld en wordt in de lessen Logopedie ingegaan op het belang van prosodie. Het tweede deel van de cursus richt zich op het vertaaltechnische deel en het tolken zelf. Kennisbasis: Rolspaces (R.G.Lee en Peter Llewellyn Jones) Community Interpreting (Jemina Napier e.a.) Nederlands met Gebaren (NmG) op basis van theoretische literatuur (Onderzoek Lectoraat Dovenstudies Terpstra & Knoors Terpstra & Schermer). Tolkvaardigheden Stemtolken Competenties: TV7 (niveau 3) Interpersoonlijk Organisatorisch Samenwerken met collega s Samenwerken met de omgeving Reflectie en ontwikkeling Tolktechnisch competent (indien in stage B) Vakinhoudelijk competent 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht): Cursussite: HUBL 2.5 Workload Contactduur (uren): 72 Toetsduur (uren): 0 Zelfstudie (uren): 208 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

15

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Stage A Tolken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-STAGEAT-14 1.2 Cursusnaam Stage A Tolken 1.3 Cursusnaam in Engels Interpreting practice

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Propedeusejaar Ad Schrijftolk Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Schrijftolken Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDA-NGTAST-13 1.2 Cursusnaam Taalvaardigheid

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden is de titel van

er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden is de titel van ERRATUM AD Schrijftolk, voltijd instroom in bachelor Tolk NGT Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Tolk NGT, Deeltijd, 2014-2015 Propedeusejaar Tolk NGT Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-NGTA-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Dovenstudies 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-DS1-14 1.2 Cursusnaam Dovenstudies 1 1.3 Cursusnaam in Engels Deaf Studies 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden is de titel van

er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden is de titel van ERRATUM Bachelor Leraar NGT, voltijd Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden is

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Leraar NGT, Deeltijd, 2014-2015 Propedeusejaar Leraar NGT Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-NGTA-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Dovenstudies 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-DS1-14 1.2 Cursusnaam Dovenstudies 1 1.3 Cursusnaam in Engels Deaf Studies 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Leraar NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDL-14 1.2 Cursusnaam Afronding Leraar Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Taalvaardigheid NGT E/F ST

Taalvaardigheid NGT E/F ST Jaar 3 Instroom AD Schrijftolk in bacheloropleiding tolk NGT Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT E/F ST Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-NGTEFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASLV-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal. Frequentie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal. Frequentie Titel Dovenstudies 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-DS1-14 1.2 Cursusnaam Dovenstudies 1 1.3 Cursusnaam in Engels Deaf Studies 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASLV-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal. Frequentie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal. Frequentie Titel Dovenstudies 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-DS1-14 1.2 Cursusnaam Dovenstudies 1 1.3 Cursusnaam in Engels Deaf Studies 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal. Frequentie

Nee. HPM van Gils (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal. Frequentie Titel Dovenstudies 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-DS1-14 1.2 Cursusnaam Dovenstudies 1 1.3 Cursusnaam in Engels Deaf Studies 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Oriënteren op de pedagogische praktijk Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-D1ORPDPRK-14 1.2 Cursusnaam Oriënteren op de pedagogische praktijk

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Leraar Tolk NGT Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Bachelor (NL) - Leraar Tolk NGT Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Bachelor 2017-2018 (NL) - Leraar Tolk NGT Voltijd 2017-2018 Titel Dovenstudies 1 OGTDB-DS1-14 Cursusnaam Dovenstudies 1 5 European Credits Nederlandse Gebarentaal,

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie