Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015

2 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen vraag van de cliënt Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P1: Verhelderen van de vraag van de cliënt/doelgroep 1.3 Cursusnaam in Engels P1 Clarifying Clients'/Target Group's Requests 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon B Mulder (tel. 9610) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Crea Beeldend 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 4: 4 Crea Muziek 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 4: 4 Hoorcollege 8 maal per 480 minuten bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 4: 4 SA Training 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 4: 4 Theoriewerkplaats 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 4: 4 Inzage herkansing Mc P1 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 2: 4 bij aanvangs 4: 5 Inzage Mc P1 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 2: 3 bij aanvangs 4: 5 2

3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 64 (bij alle aanvangsken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Gespreksvaardigheden Numerieke 5, bij aanvangs 2: bij aanvangs 4: MC toets Numerieke 5, bij aanvangs 2: bij aanvangs 4: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student gaat werken binnen een nagebootste praktijk: Het Centrum Opvoeder en Jeugd. De student richt zich als Social Worker op de opvoeder(s) en gaat de (on)mogelijkheden binnen en rondom hem/haar analyseren. 2.2 Cursus inhoud Verhelderen van de vraag van de cliënt/doelgroep: Centrum Opvoeder en Jeugd Deze onderwijsmodule gaat over het verkennen van de vraag van een cliënt of cliëntengroep. Jij als student verzamelt informatie aan de hand van gesprekken en observaties om tot een goede analyse van de vraag van de opvoeder te komen. Een goede analyse is pas mogelijk als je beschikt over inhoudelijke kennis met betrekking tot kind en opvoeding. Onderwerpen zoals, ontwikkeling van kinderen, opvoedingsstijlen en de rol van de maatschappij in de opvoeding komen aan de orde. In de module werken we met het uitgangspunt dat jouw eigen opvoeding en het beeld dat je daarvan hebt van invloed zijn op de wijze waarop je naar andere opvoeders kijkt. In de diverse onderdelen zitten daarom opdrachten verwerkt waarbij je jouw eigen opvoeding als referentiekader gebruikt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsken: Contactduur (uren): 66 Toetsduur (uren): 10 Zelfstudie (uren): 64 Totaal (uren) 140 3

4 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 4

5 Titel Opleidingsvariant P2 Activeren van personen en groepen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P2: Activeren van personen en groepen 1.3 Cursusnaam in Engels P2: Activating individuals and groups 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands GMM Alofs (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Crea AVV 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 diverse hoorcolleges 8 maal per 480 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Instructie photoshop 2 maal per 180 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Sociaal Agogische Training 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 5

6 3 bij aanvangs 4: 4 Spreekuur niet 1 maal per 180 minuten bij aanvangs 1: 2 bij aanvangs 2: 3 bij aanvangs 3: 4 bij aanvangs 4: 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 88 (bij alle aanvangsken) Toelichting bij werkvorm diverse hoorcolleges: Inleidend hoorcollege, hoorcollege wetenschap socialisatie jongeren, hoorcollege methodiek, hoorcollege ontwikkeling, hoorcollege methodiek en afronding 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets MC toets Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: bij aanvangs 3: bij aanvangs 4: Presentatie Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: bij aanvangs 3: bij aanvangs 4: Toelichting bij toets Presentatie: - studiegroep van 30 studenten worden onderverdeeld in 6 subgroepjes van 5 studenten - 1 subggroepje presenteert aan de overige 5 - overige subgroepen geven mondelinge feedback en stellen kritische vragen - feedback wordt schriftelijk aan de groep gegeven + kopie naar beoordelend docenten. - De verkregen schriftelijke feedback neem je op in je legitimeringsmap. - De beoordeling zal gebeuren door twee (AV docent en docent kenniswerkplaats) 6

7 Titel Opleidingsvariant P3 Ontwerpen van plan van aanpak Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P3: Ontwerpen van plan van aanpak 1.3 Cursusnaam in Engels Develop a plan of action 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon B Mulder (tel. 9610) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Crea Beeldend 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 3: 3 Crea Muziek 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 3: 3 divserse hoorcolleges niet 10 maal per 600 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 3: 3 Soc Ago training 6 maal per 720 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 3: 3 Werkcollege 6 maal per 720 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 3: 3 Inzage herkansing mc toets P3 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 1: 3 bij aanvangs 3: 5 Inzage Mc P3 niet 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 1: 2 bij aanvangs 3: 4 7

8 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 74 (bij alle aanvangsken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets MC toets Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 3: Opdracht plan van aanpak Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 3: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Kennis vergaren omtrent methodisch werken, sociaal agogisch werken en ontwikkelingspsychologie. In het kader van het te schrijven plan van aanpak is bovenstaande van belang. Daarnaast is het doel van P3 een start te maken met professionele probleemverhelderende gesprekvoering. 2.2 Cursus inhoud In dit programma staat het werken aan een plan van aanpak centraal. Dit plan van aanpak biedt houvast aan het werk van een social worker. Die begeleidt, ondersteunt, behandelt of activeert. Het veranderen van de situatie van een cliënt (individueel of in een groep) of specifieke doelgroep is. Een belangrijk thema in het plan van aanpak. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de verschillende aspecten van de levensfasen waarin deze cliënt(en) of doelgroep zich bevindt. Aldus biedt P3 onderwijs op het gebied van methodisch handelen, agogiek en levensfasenpsychologie. Aan de hand van een vooraf aangeboden en door de studiegroep geselecteerde casus volg je een stappenplan dat uiteindelijk resulteert in het plan van aanpak. Hierbij maak je gebruik van het aangeboden onderwijs in de hoor en werkcolleges P3. Daarnaast zijn de trainingen Creatief Agogisch en Social Agogisch werken aanvullend op het samenstellen van het plan van aanpak. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (): Tieleman, M (2015) Levensfasen. Den Hag: Boom Lemma. 3e druk ISBN Boek (): Kuiper, J (2010). Methodisch handelen inzichtelijk. Den Haag: Boom Lemma. 1e druk. ISBN Boek (): Brinkman, J (2013). Voor de verandering, Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers. 5e druk. ISBN

9 Reader (): Reader Sociaal Agogische training P3. Verkrijgbaar op de curssussite P3 en cursusmateriaal. Boek () : Rosmalen, J. van (2015). Het woord aan de verbeelding: spel en kunstzinnige middelen in het sociaal agogische werk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 2e druk. ISBN Workload Bij alle aanvangsken: Contactduur (uren): 64 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 74 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 9

10 Titel Opleidingsvariant P4 Creatief onderzoeken cultuur en div. Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P4: Creatief en narratief onderzoeken van diversiteit 1.3 Cursusnaam in Engels Designing/Implementing Cultural Activity 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands ATAJ Loeffen (tel. 9067) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege 1 maal per 120 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Theater Stut 1 maal per 120 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Training Drama 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 WC diversiteit 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 10

11 3 bij aanvangs 4: 4 Ateliertijd 2 maal per 360 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 84 (bij alle aanvangsken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Groepsverslag Alle toegestaan 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: bij aanvangs 3: bij aanvangs 4: Presentatie Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: bij aanvangs 3: bij aanvangs 4:

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het algemene doel van dit programma is het vergroten van het inzicht in de meerwaarde van (maatschappelijke) diversiteit en het respectvol en inclusief omgaan met elkaar in onze pluriforme samenleving. 2.2 Cursus inhoud P4 Creatief onderzoeken van culturele diversiteit In dit programma verdiepen en verplaatsen studenten zich in de levenservaringen van een bepaalde groep die in een aantal opzichten heel anders zijn dan de eigen levenservaringen. De etnische afkomst, gezondheid, leeftijd en religie zijn bijvoorbeeld anders. Studenten gaan onderzoek doen naar de gekozen groep. Bij het onderzoek kiezen zij een bepaald levensthema dat belangrijk is in het dagelijks leven van die groep. De eigen levenservaringen van individuele leden van maatschappelijke groepen worden onderzocht, gedocumenteerd en daarna artistiek bewerkt tot een podiumpresentatie. Het algemene doel van dit programma is het vergroten van het inzicht in de meerwaarde van ( maatschappelijke) diversiteit en het respectvol en inclusief omgaan met elkaar in onze pluriforme samenleving. Het deelnemen aan en toeschouwer zijn van de podiumpresentatie is gericht op het zich actief verplaatsen in anderen, belangenbehartiging, kritisch kijken naar beeldvorming en actief bijdragen aan andere beeldvorming. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (): Loeffen, T, & Tigchelaar, H., (2013), Retourtje inzicht; Creatief met diversiteit voor sociale professionals. Uitgeverij Coutinho, ISBN Let op: 2e druk 2.5 Workload Bij alle aanvangsken: Contactduur (uren): 52 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 84 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 12

13 Titel Opleidingsvariant P5 Verkennen van het werkveld Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P5: Verkennen van het werkveld 1.3 Cursusnaam in Engels exploring the working field 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd JBM Janssen (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm HC werkveldverkenning 7 maal per 630 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 Historie Social Work 4 maal per 240 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 Werkcollege 1 maal per week 1680 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 zelfstudie, terugkoppeling en begeleiding niet 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 Toetsinzage MC toets niet 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 1: 2 bij aanvangs 2: 3 toetsinzage werkstuk niet 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 1: 2 bij aanvangs 2: 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 106 (bij alle aanvangsken) Toelichting bij werkvorm Historie Social Work: 13

14 -instructiecollege praktijkverkenning -gastcollege -hoorcollege historie 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets MC toets Historie Social Work Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: Werkstuk Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze module verken je het brede sociaal-agogische beroepenveld en de specifieke aspecten van het door jou gekozen beroep en opleiding. Maar je leert ook vergelijken met de andere beroepen, hun manieren van begeleiden en diensten verlenen. Centraal in deze periode staat dus werkveldonderzoek en literatuurstudie naar wat al die verschillende sociale professionals nu in de praktijk doen. 2.2 Cursus inhoud Met mensen werken, actief zijn in een buurt, individuen of groepen begeleiden of coachen, veranderingen tot stand brengen, mensen helpen of creatief begeleiden: jouw motief om voor een van onze agogische opleidingen te kiezen zit er vast bij. Je hebt zelf beelden en verwachtingen over de beroepen, waarvoor het Instituut voor Social Work opleidt. Je hebt waarschijnlijk ook veel vragen over de verschillende beroepen en werkterreinen. Je gaat in dit programma actief op zoek naar antwoorden op bepaalde vragen middels literatuurstudie, internetonderzoek en werkveldbezoeken. Het werkveld is steeds aan verandering onderhevig, doordat het onderdeel is van een steeds veranderende samenleving. De sociale professional kan maatschappelijke veranderingen analyseren en zijn werk daarop aanpassen. Tijdens Verkennen van het werkveld besteden we daarom ook aandacht aan maatschappelijke veranderingen op micro-, meso-, en macroniveau. Kennis van de geschiedenis is onderdeel van de beroepsvorming. Je moet weten waarom het beroep er is, wanneer, waarom en door wiens toedoen het ontstaan is. Maar ook hoe het in de loop van de tijd is veranderd, en nog steeds verandert. Dat er invloeden zijn vanuit de samenleving. En dat het mensen zijn die telkens nieuwe aanpakken bedenken. Voor een mens is geheugenverlies iets verschrikkelijks, want je weet niet meer wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naar op weg bent. Voor het sociale beroep is geheugenverlies even rampzalig. Ook als beroepsgroep moet je weten waar je vandaan komt, wat je in de geschiedenis hebt meegemaakt en wat je maatschappelijke opdracht is. Kennis van je geschiedenis draagt bij aan identiteit, weten wie je bent. Dat je er bent om mensen te ondersteunen zodat zij tot hun recht kunnen komen. Soms is een ogenschijnlijk spiksplinternieuw idee al eeuwen geleden ontstaan en uitgeprobeerd. Hier oog voor krijgen, dat is historisch besef. De geschiedenis van je vak kennen versterkt de beroepsidentiteit: jezelf serieus nemen enerzijds en je werk kunnen relateren en relativeren anderzijds. 2.3 Ingangseisen 14

15 Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek () : Ewijk, H. van e.a. Basisboek Sociaal Werk, activeren en verbinden (2012, 2e druk). Boom Lemma uitgevers. ISBN: of Boek (): Bijlsma, J. & Janssen, H. Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en Verbinden (2012, 2e druk). Coutinho. ISBN: Reader (): reader op cursussite 2.5 Workload Bij alle aanvangsken: Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 15

16 Titel Opleidingsvariant P6 Verrichten cliënt (tevr.) onderzoek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P6 Verrichten cliënt (tevr.) onderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels P6 Conducting Client (Satisfaction) Research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon JM Lof 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege kwalitatief onderzoek niet 6 maal per 360 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Spreekuur niet 1 maal per 120 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Werkcollege 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Inzage in het werkstuk niet 1 maal per 120 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 16

17 bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 109 (bij alle aanvangsken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Onderzoeksverslag Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: bij aanvangs 3: bij aanvangs 4: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze cursus gaat over onderzoek doen. Er achter komen hoe iets in elkaar steekt. Niet tussen neus en lippen door, omdat de vraag in ons opkomt, maar gericht. Onderzoeken is een gesystematiseerde vorm van vragen stellen en stilstaan bij vanzelfsprekendheden, bij vragen die je jezelf juist niet stelt. 2.2 Cursus inhoud Verrichten van (cliënttevredenheid) onderzoek Voor de hbo-opleiding richten we ons op praktijkgericht onderzoek, een vorm die nauw aansluit bij hetgeen werkgevers van hun hoger opgeleiden vragen. Aan het eind van de opleiding kun je zelfstandig een onderzoek opzetten en uitvoeren. Om daar te komen start het eerste jaar met een gerichte opdracht waarin de gehele cyclus van onderzoek opzetten en uitvoeren aan bod komt. Deze cursus wil je kennis laten maken met die cyclus. De volgende jaren volgt dan de verdieping en de variatie aan onderzoeksstrategieën die je kan inzetten zodat je bij het afstuderen klaar bent om zelf deze opdracht van je werkgever uit te voeren. Werkvormen De onderwijseenheid omvat hoorcolleges waarin onderzoek en onderzoeksstrategieën worden toegelicht. Daarnaast is er de kenniswerkplaats waarin studenten onder begeleiding van de docent in een basisgroep van 15 studenten zelf aan de slag gaan. Thema's zijn: Hoe formuleer ik een probleemstelling? Hoe maak ik een onderzoeksopzet? Hoe voer ik het onderzoek uit? Hoe analyseer ik de gegevens en maak ik een verslag? 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 17

18 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (): Verhoeven, N., (2014). Wat is onderzoek. Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs Den Haag: Boom Lemma. ISBN Boek (aanbevolen) : Baarda, B., Goede, M. de & Teunissen, J.(2005). Basisboek kwalitatief onderzoek (2 de druk). Groningen: Stenfert Kroese (EPN): ISBN: Boek (aanbevolen): Keken, H., (2006). Voor het onderzoek. Het formuleren van de probleemstelling. (2 de druk). Amsterdam: Boom. ISBN: Workload Bij alle aanvangsken: Contactduur (uren): 31 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 18

19 Titel Opleidingsvariant P7 Uitbrengen van een beleidsadvies Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P7: Uitbrengen van een beleidsadvies 1.3 Cursusnaam in Engels P7 Giving a policy advice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd AE Huisman (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Hoorcollege beleid niet 9 maal per 1080 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Responsecollege niet 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Werkcollege leertaak 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 1: 1 bij aanvangs 2: 2 bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 105 (bij alle aanvangsken) 19

20 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Open vragen Numerieke 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: bij aanvangs 3: bij aanvangs 4: Praktijk P7 Beleidsadvies Alle toegestaan 5, bij aanvangs 1: bij aanvangs 2: bij aanvangs 3: bij aanvangs 4: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De onderwijsdoelen Deze cursus stimuleert je tot het verkennen van beleidskunde en wat er allemaal nodig is om beleid te ontwikkelen en tot het verkennen van bestuurskunde. Je leert een beleidsadvies te schrijven en de conceptvorm daarvan op een begrijpelijke en toegankelijke manier te presenteren door middel van een elevator pitch (mondeling).de volgende competenties staan in deze cursus centraal: beleid ontwikkelen, innoveren, (re)presenteren en onderzoeken. Beleid ontwikkelen De sociale professional draagt bij aan de ontwikkeling, vaststelling, invoering, uitvoering en evaluatie van beleid. - Beleid kunnen beïnvloeden; je signaleert onwenselijke gevolgen en knelpunten bij het uitvoeren van beleid aan betrokken actoren. - Kunnen onderzoeken en adviseren over beleid; je onderzoekt een bepaald aspect van beleid en geeft hierover advies of ideeën voor verbetering. - Balans kunnen houden tussen meewerken aan de uitvoering van beleid en een kritische kijk op dat beleid. Innoveren De sociale professional draagt bij aan behoud en vernieuwing van de beroepsuitoefening, - Je kunt inzicht geven in de gevolgen van beleid. 20

21 - Je kunt beleid begrijpelijk en toegankelijk maken voor de actoren (betrokkenen). (Re)presenteren De sociale professional presenteert zichzelf en zijn werkzaamheden, en representeert zijn organisatie en professie. Een professional moet zichzelf, zijn organisatie en zijn professie op een adequate wijze presenteren en representeren. Een professional kan enkel adequaat functioneren wanneer hij zichzelf laat ziet en laat kennen. - Je kunt met behulp van een elevator pitch een beleidsadvies op een begrijpelijke en toegankelijke manier presenteren en op basis hiervan een dialoog (feedback) tot stand brengen. Zonder feedback, geen advies! Onderzoeken De sociale professional verricht praktijkonderzoek. - Bescheiden onderzoek kunnen doen, zoals praktijkverkenning, literatuurstudie, interview etc. ten behoeve van het uitvoeren, ontwikkelen, adviseren of evalueren van beleid. 2.2 Cursus inhoud 1. Opzet en verantwoording De legitimering en inhoud Het Rijk geeft de gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Dat noemt men de drie vormen van decentralisatie. Op deze manier wil men de bestuurslaag dichter bij de burgers brengen, zodat deze meer invloed en contact ervaren op zaken die hen direct aangaan. Essentieel in deze moderne tijd waarin mondige burgers steeds meer gehoord willen worden en ruimte vragen voor steeds meer individualistische wensen. Daarnaast vindt de landelijke politiek dat lokale overheden ook zelf beter weten wat er leeft bij de burgers. Doordat zij hun burgers kennen, zijn zij in staat een betere aanpak op maat te ontwikkelen in samenwerking met de verschillende lokale organisaties, cliëntenraden en gebruikers van de verschillende diensten. Het kabinet Rutte-Asscher heeft daarom als doel gesteld de komende vier jaren: Het overhevelen van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten) per 2015 naar de Wmo. De uitvoering van de Participatiewet neerleggen vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten. (Hierdoor krijgen de gemeente een belangrijke rol toegespeeld bij het betrekken van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten op de arbeidsmarkt in samenwerking met werkgevers en vakbonden). Het verantwoordelijk maken van gemeentes per 2015 voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming, jeugdreclassering, de jeugd- ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Deze drie decentralisatievormen maken het dat je als professional veel te maken krijgt met de gemeente en dat je actief betrokken zult worden om samen met vaak mondige burgers en andere instellingen nieuwe verbeterde plannen te maken. Als je het filmpje van Jos Steyart van Fontys Hogescholen WMO-werkplaats bekijkt zie je dat de huidige crisis en de toenemende vergrijzing eveneens een rol speelt voor de (lokale) overheid om de burgers en instellingen meer te betrekken bij het ontwikkelen van beleid. Ook maakt dit filmpje duidelijk dat er verwacht wordt van je dat je naar de burgers toe zult gaan in plaats van rustig af te wachten tot zij naar jou toekomen. Ter plekke dien je namelijk te kijken of praktische (kostenbesparende) oplossingen voor de burger in een kwetsbare positie mogelijk zijn in samenwerking met al datgene wat een wijk te bieden zou kunnen hebben. Door het complexe aanbod komt het regelmatig voor dat hulpvragers de weg kwijtraken. Je wordt dus een belangrijke schakel op het speelveld vol (tegenstrijdige) belangen. Goed om te weten welke (tegenstrijdige) belangen dat zijn en welke partijen daar een rol in spelen. Door in het filmpje genoemde thema s blijven burgers in een kwetsbare positie zo lang mogelijk in hun eigen woning en zal door instanties en gemeenten 21

22 telkens worden bekeken of hulpbehoevenden steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk en omgeving in plaats van een dure opvang in een van de verzorgingscentra. Kennis over welke hulpbronnen en processen er in een wijk te vinden zijn is daarbij zeer noodzakelijk. We gaan daar tijdens de lessen veel aandacht aanbesteden zodat je ook in de gaten krijgt in welke context de burger leeft. Een reden waarom het werken in wijken en buurten een grote rol speelt in het werk van de moderne social worker. Op de cursussite kan je nog meer informatie en video materiaal vinden over de WMO. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 40,75 (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen): Straatman, E. (2014). Stad en Beleid. Noordhof Uitgevers. 2.5 Workload Bij alle aanvangsken: Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 22

23 Titel Opleidingsvariant P8 Innoveren van de beroepspraktijk Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P8: Innoveren van de beroepspraktijk 1.3 Cursusnaam in Engels P8 Innovation In Professional Practice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands ELH Franken (tel. 9225) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm HC Marketing niet 6 maal per 720 minuten bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Training Presentatietechnieken 6 maal per 720 minuten bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Werkcollege 7 maal per 840 minuten bij aanvangs 3: 3 bij aanvangs 4: 4 Inzage P8 mc toets niet 1 maal per 60 minuten bij aanvangs 3: 4 bij aanvangs 4: 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 99 (bij alle aanvangsken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets 23

24 MC-Toets Numerieke 5, bij aanvangs 3: bij aanvangs 4: Verslag / Rapport / Portfolio Numerieke 5, bij aanvangs 3: bij aanvangs 4: Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel De student kan: Niches aantrekkelijke deelmarkten in het aanbod van Social Work signaleren (C4). Een niche uitkiezen en deze keuze verantwoorden op grond van actualiteit, professionele relevantie en persoonlijke interesse (C1). M.b.t. deze niche via creatieve methodieken komen tot een idee dat daarna planmatig nader uitgewerkt wordt tot een innovatief activiteitenaanbod voor de gekozen niche. Agogisch wordt het activiteitenaanbod echter eenvoudig uitgewerkt (C2 en A3/C4). Aan de hand van een voorgestructureerd stappenplan een uitgewerkt marketingplan op basisniveau opstellen m.b.t. een innovatieve dienst en daarbij deelproducten tijdig tot stand brengen en presenteren tijdens trainingen. Een aantal rollen bij projectgroepwerk onderscheiden, in een aantal van deze rollen op basisniveau goed functioneren en deze inzichten en vaardigheden toepassen bij het komen tot een relationeel goede en tevens resultaatgerichte samenwerking in het eigen projectteam (B2). Het uitgewerkte marketingplan presenteren aan collega-studenten en docenten. 2.2 Cursus inhoud P8 Innoveren van de beroepspraktijk d.m.v. cultureel en maatschappelijk ondernemerschap Bij deze cursus werk je in een projectgroep van in principe drie studenten planmatig aan het opstellen van een marketingplan voor een innovatieve dienst. Je verdiept je individueel en in groeps- verband grondig in marketingtheorieën en andere literatuur zodat er geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden bij elke stap van het marketingplan. Aan het einde van het project wordt het marketingplan gepresenteerd aan collega-studenten en aan de eigen werkcollegedocent. De e theorie wordt getentamineerd in de vorm van een meerkeuzetoets. Via diverse onderwijsvormen word je uitgebreid ondersteund bij de hierboven vermelde taken en de voorbereiding op de toetsen. In deze cursus bouwen we voort op de cursus P5 Oriëntatie van het werkveld die je voorafgaand aan deze cursus gevolgd hebt. De cursus bestaat uit een vijftal onderdelen: Hoorcolleges. Werkcolleges. Trainingen zakelijke en mondelinge presentatie. Groepsopdrachten. Zelfstudieopdrachten. In de hoorcolleges worden marktingbegrippen en kernelementen van het marketingplan behandeld incl. de financiële aspecten ervan. Waar mogelijk wordt deze stof geïllustreerd aan de hand van sprekende toepassingen / voorbeelden uit het domein Social Work. Tevens wordt een introductie gegeven op de training creatief en planmatig handelen. In de werkcolleges worden studenten stapsgewijs gecoacht bij het werken aan het marketinglan. Het marketingplan wordt gemaakt door een projectgroep van in principe drie studenten. Tevens worden er tijdens het werkcollege enkele proeftoetsen gemaakt en besproken ter voorbereiding op het tentamen. De trainingen zakelijke mondelinge communicatie maken integraal onderdeel uit van de werkcolleges. Deze cursus wordt op twee manieren getoetst: 1. Via een tentamen in de vorm van een meerkeuzetoets (2,5 EC). 2. Via een marketingplan plus de presentatie ervan (2,5 EC). 24

25 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (): Taaltopics Presenteren, Braas e.a. Druk 4 ISBN Boek (): Marketingoriëntatie, Bliekendaal Vugt en co druk 4 ISBN Workload Bij alle aanvangsken: Contactduur (uren): 39 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen NB: Voor deelname aan de toetsing van het onderdeel marketingplan en de presentatie ervan geldt een aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges van minimaal 80 %. De studiepunten voor deze cursus worden toegekend wanneer beide hierboven vermelde toetsen met een voldoende zijn afgesloten. 2.7 URL cursussite 25

26 Titel Opleidingsvariant P9 Beroepsvaardigheden Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P9: Beroepsvaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels P9: Work-related skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands J de Goede (tel. 9011) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Gastcollege Inspiratie 5 maal per 600 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Training 1 maal per 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Werkcollege basisgroep 5 maal per 600 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR bijeenkomst in de studiegroep 6 maal per 720 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Presenteer jezelf als professional Numerieke 5, bij aanvangs JAAR:. JAAR 26

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doelstellingen en competenties Of je nu social manager, cultureel werker, creatief therapeut, maatschappelijk werker of sociaal-pedagogisch hulpverlener wordt, de sociale professional werkt vooral met inzet van zichzelf als persoon en zijn individuele kwaliteiten. De sociale professional is zijn eigen instrument en je kunt je cliënten dan ook niet verder helpen dan je zelf bent. Dit betekent dat het een professionele plicht is om jezelf te blijven ontwikkelen als professional en ook als persoon. Daarnaast moet de sociale professional zichzelf, zijn organisatie en zijn beroep kunnen presenteren en representeren, zowel mondeling als schriftelijk. Ten slotte werkt hij niet alleen samen met collega s, maar ook met andere professionals en vrijwilligers. Het samenwerken in de studiegroep op school zien wij dan ook als een voortdurende leersituatie voor het (leren) samenwerken in de praktijk. Daarom besteden we ook hier aandacht aan. 2.2 Cursus inhoud Inhoud In het programma Beroepsvaardigheden, sta je zowel stil bij je persoonlijke als je professionele ontwikkeling. Je onderzoekt je eigen motivatie en geschiktheid voor het beroep van keuze en voor een studie op het HBO. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het reflecteren, het geven en ontvangen van feedback, het onderzoeken van de eigen socialisatie en het uitdiepen van de eigen motivatie. Beschik je over voldoende kwaliteiten en mogelijkheden, motivatie en inspiratie om je te ontwikkelen tot sociale professional in het agogische domein? Competenties Zelfsturing (Re)presenteren Samenwerken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (): Marie-José Geenen, Reflecteren; leren van je ervaringen als sociale professional ISBN Workload Contactduur (uren): 34 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 27

28 Titel Opleidingsvariant P10 Beroepspraktijk A Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P10: Werken in de beroepspraktijk A 1.3 Cursusnaam in Engels P10: Professional practice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon J de Goede (tel. 9011) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Stage 1 maal per 660 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Stage Numerieke 5, bij aanvangs JAAR:. JAAR Stagewerkplan Numerieke 5, bij aanvangs JAAR:. JAAR 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doelstellingen Je leert om in veilige en overzichtelijke situaties contact te leggen en te onderhouden en eenvoudige deeltaken uit te voeren. Hierbij gaat het vooral om jezelf blootstellen aan, onderdompelen in, meedraaien met het leven van een cliëntengroep. Bij beroepstaken moet je bijvoorbeeld denken aan het ontvangen en opzoeken van cliënten, het verstrekken van informatie, het begeleiden van een club. Je leert leiding te ontvangen, samen te werken en te deel te nemen aan overlegsituaties. Bij dit alles zijn een professionele opstelling en presentatie van belang. 2.2 Cursus inhoud 28

29 Inhoud Het programma Werken in de beroepspraktijk is onderverdeeld in 2 programma s die in elkaars verlengde liggen. P10 en P11. Het eerste deel, P10 is het startprogramma en behelst de oriëntatie op en het vinden van een geschikte stageplek en de inwerkperiode op de stage. Je wordt hierbij begeleid op school en tijdens het stagelopen ook op de stage instelling. In de stage in het eerste studiejaar maak je kennis met het werkveld. Je kunt aan het werk met het verwerven van de basisvaardigheden van de social worker. Ook kun je onderzoeken of dit soort werk bij je past of niet, vanuit je keuze voor een opleiding en beroep waarin het werken met mensen centraal staat. De belangrijkste competenties zijn het opbouwen van een professionele relatie met cliënten en/of doelgroepen (deze te onderhouden en ook weer te beëindigen) en om methodisch te leren werken. Natuurlijk probeer je daarbij de kennis en inzichten toe te passen die je vanuit de andere programma s op de opleiding aangeboden krijgt. Je voert eenvoudige uitvoerende werkzaamheden uit met een of meerdere cliënten / doelgroepen. Het gaat hier om werkzaamheden die deel uit maken van de dagelijkse praktijk. Over wat precies jouw taken zullen zijn, worden met de praktijkorganisatie concrete afspraken gemaakt; deze worden vastgelegd in het stagecontract. In het vervolgprogramma P11 werk je aan de hand van een plan van aanpak aan de verdere ontwikkeling van de competenties. Zie verder bij P11 Competenties Interactie Oriënteren Analyseren Plannen Realiseren Afronden Samenwerken Zelfsturing (Re)presenteren Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (): Marie-José Geenen, Reflecteren; leren van je ervaringen als sociale professional (2010) Bussum Coutinho. ISBN Boek (): H. van Ewijk, Basisboek sociaal werk, activeren en verbinden (2012) Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN: Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 120 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Titel P11 Beroepspraktijk B 29

30 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P Cursusnaam P11: Werken in de beroepspraktijk B 1.3 Cursusnaam in Engels P11: Professional practice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands J de Goede (tel. 9011) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten per In welke ken wordt de werkvorm Intervisie 3 maal per 360 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Stage 1 maal per week 0 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR werkcollege in de basisgroep 1 maal per 120 minuten bij aanvangs JAAR: JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Aantal keren Weging dat een In welke ken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar Beoordeling eindverslag Numerieke 5, bij aanvangs JAAR:. JAAR Eindbeoordeling stage Numerieke 5, bij aanvangs JAAR:. JAAR 30

31 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Zie beschrijving inhoud 2.2 Cursus inhoud Inhoud Het programma Werken in de beroepspraktijk is onderverdeeld in 2 programma s die in elkaars verlengde liggen. P10 en P11. In het vervolgprogramma P11 werk je aan de hand van een plan van aanpak aan de verdere ontwikkeling van de stage competenties. Je wordt hierbij begeleid op school en op de stage instelling. De stageperiode wordt afgesloten met het uitvoeren van een project. (Niet voor CT studenten; CT studenten volgen een binnen schools project) Doelstellingen Je leert om in veilige en overzichtelijke situaties contact te leggen en te onderhouden en eenvoudige deeltaken uit te voeren. Hierbij gaat het vooral om jezelf blootstellen aan, onderdompelen in, meedraaien met het leven van een cliëntengroep. Bij beroepstaken moet je bijvoorbeeld denken aan het ontvangen en opzoeken van cliënten, het verstrekken van informatie, het begeleiden van een club. Je leert leiding te ontvangen, samen te werken en te deel te nemen aan overlegsituaties. Je kunt een project opstarten en uitvoeren in 5 stappen. Bij dit alles zijn een professionele opstelling en presentatie van belang. Competenties Interactie Oriënteren Analyseren Plannen Realiseren Afronden Samenwerken Zelfsturing (Re)presenteren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek () : Marie-José Geenen, Reflecteren; leren van je ervaringen als sociale professional (2010) Bussum Coutinho. ISBN Boek () : H. van Ewijk, Basisboek sociaal werk, activeren en verbinden (2012) Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. ISBN: Workload Contactduur (uren): 8 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 132 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 31

32 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contacten toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 32

33 Titel Opleidingsvariant P12 Oriënteren op het beroep CMV Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASWU-1V-P12C Cursusnaam P12: Oriënteren op het beroep CMV 1.3 Cursusnaam in Engels P12: Orientation on CMV 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A van der Maas Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke ken wordt de werkvorm Evenement per C 7 maal per 1260 minuten bij aanvangs 1: 3 Evenement per D 6 maal per 1080 minuten bij aanvangs 1: 4 Labyrinth periode A en B 7 maal per 2520 minuten bij aanvangs 1: 1, 2 Manifestatie 3 maal per 3240 minuten bij aanvangs 1: 1, 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke ken wordt de toets Essay en Manifestatie Numerieke 5, bij aanvangs 1: Evenement Numerieke 5, bij aanvangs 1:

34 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In P12: Drijfveren en Inspiratie verkent de student deze domeinen via de creatieve middelen om goed voorbereid te zijn voor de hoofdfase van de opleiding CMV. Het programma bestaat uit drie cursussen. die inleidend zijn op de hoofdfase van de opleiding CMV. 2.2 Cursus inhoud CMV: Drijfveren en inspiratie De studie Culturele en Maatschappelijke Vorming is een studie met vele gezichten. We onderscheiden drie domeinen waarin de CMV'ers actief kan zijn: Kunsteducatie, Vrije tijd / Recreatie en Toerisme en Samenlevingsopbouw. In deze domeinen is de CMV er een creatieve agoog die onder andere gebruik kan maken van theatrale en muzikale middelen, moderne media, sport en spel en dans. De eerste cursus wordt aangeboden in periode A en B en heet Het Labyrint. In de cursus worden de domeinen en de creatieve middelen verkend. Aan het einde van periode B volgt de student de cursus De Manifestatie. De student gaat het podium op en volgt drie dagen lang een workshop op het gebied van theater, muziek, dans en audiovisuele middelen. De derde en laatste cursus Het Evenement vindt plaats in periode C en D. De student organiseert in een groep een evenement in het werkveld. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Workload Contactduur (uren): 135 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 5 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 34

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen vraag van de cliënt Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 P1 Verhelderen van de

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Voltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Voltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2016-2017 1 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsstage ROP Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CCM II, Overdrachtskunst Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort) Deeltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Titel Opleidingsvariant Artikel Deeltijd

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Oriënteren op de pedagogische praktijk Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-D1ORPDPRK-14 1.2 Cursusnaam Oriënteren op de pedagogische praktijk

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie