Bachelor Facility Management voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor Facility Management voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon LBJ Vos (tel. 2894) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 2 maal per week 840 minuten blok 1 Spreekuur niet verplicht 2 maal per blok 360 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 2 maal per blok 180 minuten blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 113 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen MPAM-BE-13.1 Schriftelijk tentamen MPAM-BE-13.2 invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week blok 1, week blok 2, week 46

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus bedrijfseconomie werkt de student aan het verwerven van de volgende kerncompetenties: Competentie 5: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen Competentie 6: Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken Leerdoelen 1. De student weet wat de functies van ondernemingen zijn in de economie, heeft kennis van bedrijfseconomische vakgebieden en functies. 2. Weet wat de Bedrijfseconomische vakgebieden zijn en hun functies. 3. De student heeft kennis van investeringen en de verschillende vermogensvormen om deze te financieren. 4. De student heeft kennis van de functies en onderdelen van het ondernemingsplan. 5. De student heeft kennis van werkkapitaalbeheer waaronder voorraadbeheer, debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer, en kan dit met berekeningen onderbouwen. 6. De student heeft kennis van diverse vormen en aspecten van eigen vermogen en kan een eenvoudige winstverdeling opstellen. 7. De student heeft kennis van diverse vormen en aspecten van vreemd vermogen; kan berekenen welke kosten zijn verbonden aan leverancierskrediet en bankkrediet. 8. De student kan de financiële structuur van een onderneming beoordelen aan de hand van een ratioanalyse; kan uitleggen hoe de ontwikkelingen van een onderneming zijn ten aanzien van rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. 9. De student weet wat financiële markten zijn en kent een aantal aspecten die te maken hebben met de financiering van ondernemingen. 10. De student weet wat de kostenstructuur is van een onderneming, kan uitleggen wat de betekenis is van de Break-evenanalyse en deze toepassen. 11. De student weet dat er verschillende methoden van kostencalculatie zijn met elk hun eigen toepassingsgebied. Heeft inzicht in de mogelijkheden hoe deze calculaties beslissingen van het management kunnen ondersteunen. 12. De student weet wat de gevaren zijn van een onjuiste kostentoerekening en kan enkele methoden van kostenverbijzondering voor indirecte kosten toepassen voor het berekenen van kostprijzen. 13. De student weet wat de functie en status is van het kasstroomoverzicht en kan eenvoudige berekeningen maken van het kasstroomoverzicht volgens de directe en de indirecte methode 2.2 Cursus inhoud De module bedrijfseconomie omvat zowel een introductie in de financiering als een introductie in de kostencalculatie. In het eerste vier weken staan wij uitgebreid stil bij de elementen van de financiële structuur van een onderneming. Deze komen tot uitdrukking in de balansopstelling. De uitkomst van het investeringsvraagstuk vinden we aan de debetzijde van de balans, de uitkomst van het financieringsvraagstuk aan de creditzijde. Aan de hand van het ondernemingsplan, dat een startende ondernemer moet opstellen, laten we zien dat er een duidelijke samenhang tussen beide vraagstukken is. Wat betreft het financieringsvraagstuk wordt nader ingegaan op de verschillende financieringsvormen die voor een onderneming beschikbaar zijn. We volgen hierbij de meest gebruikte indeling in eigen vermogen en vreemd vermogen. De eigenschappen van de verschillende vermogensvormen komen uitgebreid aan bod. Tot slot wordt een door een onderneming gekozen financiële structuur beoordeeld. Deze beoordeling geschiedt met name door het berekenen en interpreteren van kengetallen. Dit zijn verhoudingsgetallen die een bepaald aspect van de financiële structuur belichten. In de laatste drie weken wordt uitvoerig ingegaan op het onderwerp kosten- en kostprijscalculatie. Voor het voortbestaan van de onderneming is het noodzakelijk dat er winst wordt gemaakt, een overschot van opbrengsten boven kosten. Inzicht in deze opbrengsten en kosten is een absolute voorwaarde om de

4 onderneming levensvatbaar te maken en te houden. In deze module starten we met een nadere invulling van het vakgebied management accounting. Om op verantwoorde wijze bepaalde beslissingen te kunnen nemen, zullen deze vaak door kostencalculaties moeten worden onderbouwd. Kostprijsinformatie kan bijvoorbeeld dienen als ondersteuning bij het vaststellen van de verkoopprijs, de samenstelling van het assortiment of het wijzigen van de productiemethode. Vervolgens komen kostenstructuur en kostprijs aan bod. Inzicht hierin is noodzakelijk om de juiste beleidsbeslissingente kunnen nemen. Ruim aandacht wordt er besteed aan kostprijscalculatie en kostenverbijzondering. Hierbij gaat het om de vraag welke methode in een bepaalde situatie het meest geschikt om de kostprijs te bepalen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Basisboek bedrijfseconomie Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W. 9e druk, Wolters-Noordhoff Boek (verplicht) : Basisboek bedrijfseconomie opgaven Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W. 9e druk, Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Basisboek Bedrijfseconomie Studenten uitwerkingen P. de Boer, M.P. Brouwers en W. Koetzier e druk, Groningen, 2008 Reader (aanbevolen) : Workload Contactduur (uren): 23 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 113 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

5 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BDK Cursusnaam Bedrijfskunde 1.3 Cursusnaam in Engels Business Administration 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon DA Seyhan (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Practicum Casus uitwerking verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC Tentamen Opdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week blok 1, week blok 2, week 46

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel van deze cursus is om de studenten een algemene bedrijfskundige basis te geven welke een fundament vormt voor vervolgcursussen zowel in de propedeuse- als hoofdfase. 2.2 Cursus inhoud Tijdens deze cursus worden aan de hand van het 7 S model de belangrijkste principes van organisatiekunde en management doorlopen. Vragen worden beantwoord zoals: Wat is een organisatie en hoe wordt dezeop basis van de juiste modellen en voldoende bronnen. bestuurd? Hoe kan een organisatiestructuur er uit zien? Hoe lopen de processen? Wat is strategie? Wat houdt een organisatiecultuur in en waardoor wordt deze bepaald? Wat is marketing en wat is verkoop? 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Inleiding Organisatiekunde ten Berge, L.J.A.M., Oteman, M.P 4e druk, Coutinho 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Business English Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BUSENG1A Cursusnaam Business English 1.3 Cursusnaam in Engels Business English 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AJ Westerhof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per week 2520 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Practicum; writing invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze cursus is de eerste stap in de richting van het operational zijn in het Engels in een zakelijke omgeving. Daarmee wordt bedoeld dat de student in staat is : - Zich vrijelijk te uiten zowel schriftelijk als mondeling in het Engels op een professioneel niveau. - Gesproken en geschreven taal op zakelijk niveau en op persoonlijk niveau te begrijpen en daarop adequaat te reageren. - In staat is tot het geven van een presentatie met gebruikmaking van moderne hulpmiddelen. - Zich bewust is van de interculturele verschillen die er bestaan met de landen waar Engels de voertaal is. 2.2 Cursus inhoud Voor de latere beroepsuitoefening is het noodzakelijk dat afgestudeerde HBO studenten een solide kennis hebben van de Engelse basisgrammatica. Vanzelfsprekend richt het onderwijs op de FEM zich niet op de talloze details en uitzonderingen van de taal. Immers deze details en uitzonderingen leveren voor veel (near) native speakers ook problemen op. In het eerste leerjaar zal vooral aandacht geschonken worden aan die onderdelen die zeer veel voorkomen en die bovendien veelvuldig fout worden gedaan door studenten met een Nederlandse taalachtergrond. Gelukkig is de basisgrammatica met de nodige inzet te doorgronden en te leren. In deze module zal naast aandacht aan de basisgrammatica ook veel aandacht besteed worden aan het aanleren van een basis business vocabulaire en het leren lezen en doorgronden en samenvatten van kortere business teksten uit gerenommeerde Engelse of Amerikaanse tijdschriften. Bovendien wordt de nodige aandacht besteed aan luistervaardigheid op businessgebied. Aan de hand van deze bronnen wordt ook een beeld van de Engelstalige en internationale samenleving geschetst die de studenten moet helpen in het overbruggen en begrijpen van culturele verschillen. Ook het schrijven van een zakelijke komt ruimschoots aan bod. Tenslotte dienen alle studenten individueel een presentatie te houden en actief deel te nemen aan groepsdiscussies. Kortom dit is een veelzijdige cursus waarbij vele elementen van het zakelijk Engels aan de orde komen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Al het materiaal wordt via sharepoint beschikbaar gemaakt. Boek (aanbevolen) : Longman Dictionary of Contemporary English 6th edition ISBN Workload Contactduur (uren): 42 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 94 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite

9 Titel Opleidingsvariant Business Project Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BUSPROJ Cursusnaam Business Project 1.3 Cursusnaam in Engels Business Project 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon LBJ Vos (tel. 2894) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Coachgesprek verplicht 1 maal per week 315 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Eindpresentatie jaar verplicht 1 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Eindpresentatie klas verplicht 1 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 kick off verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 3: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 127 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Werkstuk Standaard 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In dit project zul je een ondernemingsplan schrijven dat aan de eisen voldoet die daaraan gesteld worden door banken, de Kamer van Koophandel en dergelijke organisaties. Naast het samenstellen van een goed ondernemingsplan zul je je bekwamen in het werken in projectverband. Bijzonder aandachtspunt bij het samenstellen van je plan zal het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen innemen. Competenties 1 (BBA) Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebeid van huisvesting en services 5 (BBA) Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen 6 (BBA) Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken 8 (BBA) Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) 9 (BBA) Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroeps- beoefenaar of professional 2.2 Cursus inhoud Jaarlijks nemen in Nederland een flink aantal mensen de stap om een eigen bedrijf te starten. Het starten van een eigen onderneming kan een aantal redenen hebben. Vaak wil de ondernemer zelfstandig zijn, dus zijn eigen beslissingen nemen en niet afhankelijk zijn van de grillen van een baas die hem vertelt wat te doen. Soms ook heeft deaanstande ondernemer het gat in de markt ontdekt en hoopt om in korte tijd rijk te worden. Het starten van een eigen bedrijf kent risico s. Van de starters gaan er binnen een paar jaar weer een behoorlijk aantal failliet. Het is daarom van belang vooraf goed na te denken over de te starten onderneming. Daarom wordt een ondernemingsplan voor het nieuwe bedrijf geschreven. Als hbo-student wordt van je verwacht dat je gedurende je opleiding ondernemerskwaliteiten ontwikkelt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedere HBO er na zijn studie een eigen bedrijf begint. Ondernemerskwaliteiten heb je ook nodig als je als afgestudeerde student een functie krijgt binnen een bestaande organisatie. Daarom is niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs het ondernemerschap hot. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Zo maak je een ondernemingsplan Grit R. 2e druk Wolters Noordhoff Boek (aanbevolen) : Basisboek bedrijfseconomie Boer P. de, Brouwers M.P., Koetzier W. 9e druk, Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Basisboek Communiceren Severijnen, O Bakker, M. Pas, N. 2e druk, HB Uitgevers Boek (aanbevolen) : Een goed rapport: aanwijzingen voor de uiterlijke verzorging van rapporten, scripties en verslagen R. Hogeweg 3e druk ThiemeMeulenhoff Boek (aanbevolen) : Taaltopics: Rapporteren Braas, C., Couwelaar, R., van Kat, J. 3e druk, Noordhoff 2.5 Workload Contactduur (uren): 13 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 127 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

11 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite

12 Titel Opleidingsvariant Communicatieve vaardigheden Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-CV Cursusnaam Communicatieve vaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Communication skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AJ Westerhof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Spreekuur verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 15 maal per blok 1800 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 Schriftelijk Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Communiceren is zowel tijdens je opleiding als bij de uitoefening van je toekomstige beroep een essentiële vaardigheid: ca. 80% van je werkzaamheden bestaat uit communicatie. Door communicatie sta je in contact met anderen: je schrijft s, brieven en rapporten, voert gesprekken, luistert en houdt presentaties. Correct taalgebruik is hierin onmisbaar. In de cursus Communicatieve Vaardigheden komen dit soort activiteiten aan bodie 2.2 Cursus inhoud Mondeling communiceren - Je bent in staat een boodschap helder over te brengen. - Je hebt een actieve luisterhouding en vraagt door als de essentie van de boodschap onduidelijk is. - Je kunt effectief feedback geven en ontvangen. - Je bent in staat om verschillende vormen van gesprekken te voeren. - Je stelt je in teams en onderlinge contacten coöperatief op en draagt actief bij aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Schriftelijk communiceren - Je schrijft correct Nederlands en geeft duidelijke, effectieve, volledige en juiste informatie. - Je gebruikt een op doel en publiek afgestemde schrijfstijl en een daarbij passend communicatiemiddel. - Je schrijft teksten die op een heldere en logische wijze zijn opgebouwd. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (verplicht) : Taaltopics Rapporteren Boek (verplicht) : Taaltopics Presenteren Boek (verplicht) : Taaltopics Corresponderen 2.5 Workload Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

14 Titel Opleidingsvariant Economie & Recht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-ER Cursusnaam Economie & Recht 1.3 Cursusnaam in Engels Economics & Civil Law 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon ACJ Liskamp-Klomberg (tel. 2860) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege Economie verplicht 2 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Werkcollege Recht verplicht 2 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie Economie niet verplicht 8 maal per blok 2640 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie Recht niet verplicht 8 maal per blok 2640 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen Economie Standaard 5, Schriftelijk tentamen Recht Standaard 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties 5 (BBA) Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen. 6 (BBA) Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. 2.2 Cursus inhoud Studenten verwerven basiskennis m.b.t. het vakgebied marketing en krijgen een goed inzicht in de effectiviteit van marketing: wat werkt wel en wat niet. De cursus draagt bij aan het ontwikkelen van de competentie probleemoplossend vermogen: de student kan eenvoudige marketingproblemen analyseren, een onderbouwd oordeel geven en oplossingen bedenken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Economics; Mankiw; ; 2; Cengage; Boek (verplicht) : Economics; Mankiw; ; 2; Cengage; Boek (verplicht) : Wetteksten Hoger Onderwijs e druk Noordhoff uitgevers b.v. Boek (verplicht) : Macroeconomics N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor e druk Cengeage Learning EMEA 2.5 Workload Contactduur (uren): 130 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 6 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant Individueel project Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BAINDPRO Cursusnaam Individueel project 1.3 Cursusnaam in Engels Individual Project 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon HRM Stellingwerf (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Coachgesprekken verplicht 5 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Rondleiding/Interviews verplicht 1 maal per blok 300 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Individueel werkstuk Team werkstuk (onderzoeksrapport) invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties BBA-FM8: Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) BBA-FM9: Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroeps- beoefenaar of professional) - De student kent de principes van het projectmatig werken en kan de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie toepassen. - De student kent de onderdelen van een projectplan - De student kan een onderzoekvraag en een doelstelling formuleren - De student kan een strokenplanning maken en bijstellen indien nodig - De student is in staat samen te werken met andere studenten in een team (o.a. door werkafspraken te formuleren over de manier van samenwerken, taken te verdelen én terug te koppelen, te archiveren, feedback te geven en te ontvangen) om zo tot een gezamenlijk product van voldoende kwaliteit te komen. - De student kan een aantal vergaderprincipes toepassen (een agenda opstellen, notulen schrijven, een vergadering voorbereiden en daaraan deelnemen zowel als projectleider, als projectlid, besluiten nemen) - De student kan systematisch zowel schriftelijke als mondelinge informatie verzamelen en deze overzichtelijk in een onderzoeksrapport weergeven. - De student is in staat om over zijn/haar gedrag te reflecteren. - De student is in staat gedrag en houding na reflectie bij te stellen. - De student is in staat op een professionele manier gedisciplineerd en doelgericht te werken. - De student heeft inzicht in zijn/haar motivatie en drijfveren waarop hij/zij binnen de context van de opleiding keuzes maakt. - De student heeft kennis van een aantal kenmerken van het werkveld. 2.2 Cursus inhoud Kiezen voor de juiste opleiding is een lastige opgave. Daarom onderzoek je tijdens de cursus IP het werkveld op zoveel mogelijk verschillende manieren (door boeken, internet, colleges, interviews, rondleidingen, vacatures, artikelen en opdrachten) om er achter te komen of jouw keuze voor dit vakgebied en dus de opleiding, de juiste is. Dat doe je voor een deel alleen en voor een deel in teamverband. Daarom krijg je ook les in hoe je samenwerkt in een team. Tot slot maak je kennis met het structureel opzetten van een onderzoek en projectmatig werken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Wat is Onderzoek? Nel Verhoeven 4e druk Boom Onderwijs Boek (aanbevolen) : Projectmanagement Roel Grit 6e druk, 2011, Noordhoff Dictaat (verplicht) : Cursuswijzer Individueel project Boek (aanbevolen) : Taaltopics: Rapporteren Braas, C., Couwelaar, R., van Kat, J. 3e druk Noordhoff Boek (aanbevolen) : Basisboek Communiceren Severijnen, O Bakker, M. Pas, N. 2e druk, HB Uitgevers 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM & BM

18 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Inleiding Facility Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-IFM Cursusnaam Inleiding Facility Management 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction in Facilities Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon SA Mulder (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Excursie Wolter en Dros niet verplicht 1 maal per blok 150 minuten blok 1 Instructiecollege niet verplicht 6 maal per blok 540 minuten blok 1 Rondleiding & Instructiecollege niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 1 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 630 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Portfolio Schriftelijk tentamen IFM invoeren in letters (VD, NVD, of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, blok 1, week blok 2, week blok 1, week blok 2, week 46

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties BBA-FM1: Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services. BBA-FM5: Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen. Deze competenties vertalen zich in de volgende leerdoelen: - De student beschikt over kennis van facilitaire producten en diensten, zoals gebouwenbeheer, safety & security, catering schoonmaak en inkoop - De student heeft inzicht in de organisatie van de facilitaire bedrijfsprocessen die nodig zijn om tot realisatie van de producten en diensten te komen - De student is in staat om kennis toe te passen op praktijksituaties met betrekking tot gebouwenbeheer, safety & security, catering, schoonmaak en inkoop. - De student kent de betekenis van de belangrijkste vaktermen die binnen het Facility Management gebruikt worden. 2.2 Cursus inhoud Facility Management is een breed en veelzijdig vakgebied waar de student in deze cursus nader kennis mee maakt. Vandaag de dag wordt de missie van Facility Management in Nederland als volgt gedefinieerd: FM creëert en voegt waarde toe aan organisaties, door het gastvrij, flexibel en optimaal faciliteren van werk en verblijf van individuen en groepen op het gebied van services en huisvesting. In deze inleidende cursus leert de student hoe deze missie zich vertaalt in facilitaire producten en diensten en de wijze waarop deze in processen worden vorm gegeven. Ook dient de student kennis te nemen van specifiek vakjargon, waarvan binnen het vakgebied Facility Management veelvuldig gebruik gemaakt wordt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Zo maak je een facilitair plan Beckers, R., Roelofs, V. 1e druk Noordhoff Boek (verplicht) : Basisboek Facilitair Management, B. Drion, H. van Sprang, 1e druk, 2012, ISBN Workload Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 115 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Prop FM 2.7 URL cursussite

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Addendum cursusbeschrijvingen Propedeuse FEM collegejaar 2014-2015 dd. 26-11-2014 In de cursusbeschrijvingen van de Propedeuse gids van de FEM voor het collegejaar 2014-2015 ontbreken de volgende cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-15 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Bedrijfseconomie 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2 Cursusnaam Bedrijfsadministratie 1.3 Cursusnaam in Engels Bookkeeping

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd 2014-2015 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen Logistiek 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

PMO Bedrijfseconomie

PMO Bedrijfseconomie PMO Bedrijfseconomie Jaar 1 Periode B 2016-2017 Themacoördinator Gerrit Lebbink 30-09-2016 Bijeenkomsten en docenten Op vrijdag 18 november begint thema B Bedrijfseconomie. Zaterdag 3 december Vrijdag

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13 1.2 Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie