1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JH Heuts (tel. 3523) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 1800 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 1920 minuten blok 3, blok 4 blok 4 blok 3, blok 4 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 109 (bij aanvangsblok 3), 107 (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Computertentamen Numeriek 1,0-10,0 5, Factsheet Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5 1. blok 3 1. blok 4 2. blok 5

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Je verwerft in brede zin kennis en inzicht in de fundamenten en belangrijke ontwikkelingen/trends in de Nederlandse samenleving, zowel politiek, sociaal-economisch, maatschappelijk als cultureel. Je bent in staat om standpunten te onderbouwen rondom actuele maatschappelijke vraagstukken die leven in de Nederlandse samenleving. Je bent je bewust van de ethische en morele dimensies en aspecten van maatschappelijke kwesties die in de binnenlandse pers aan bod komen Je kunt gericht vooronderzoek doen ten behoeve van een serieus praatprogramma op de radio, waarbij je snel en zorgvuldig relevante en correcte informatie kan opsporen en presenteren. 2.2 Cursus inhoud Deze cursus richt zich op de inrichting van de Nederlandse samenleving. De student leert welke verbanden er bestaan binnen de Nederlandse samenleving en hoe deze zijn ontstaan. Er wordt aandacht besteed aan onder meer politieke, financieel-economische, maatschappelijke, culturele, levensbeschouwelijke en juridische verhoudingen. Hierbij wordt voortgeborduurd op de leerstof van de cursus Journalistiek en Maatschappij. Je volgt zeven hoorcolleges, die zijn opgebouwd rond de thema's religie & levensbeschouwing, financiële en economische crisis, criminaliteit en strafrecht, politieke verschuivingen, gezondheidszorg, cultuurbeleid en het omroepbestel. Bij de meeste hoorcolleges wordt een externe expert uitgenodigd om een gastcollege te verzorgen. De totale leerstof (colleges, boeken, readers) wordt getoetst in een afsluitende meerkeuzetoets van 60 vragen. Parallel aan de hoorcolleges is er elke week een werkgroep van twee uur, waarin het onderwerp van het laatste college verder wordt uitgediept en waar je leert dit onderwerp een journalistieke vertaling te geven, in de vorm van een factsheet voor een redactievergadering van een serieus discussieprogramma op de radio. Alle aspecten van de factsheet worden in de werkgroepen geoefend, dit mondt uit in een individueel factsheet die wordt gepresenteerd en verdedigd in een klassikale bijeenkomst. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Jan Willem Duyvendak & Miriam Otto, Sociale kaart van Nederland, Boom Onderwijs, 2de (huidige) druk. ISBN Boek (verplicht) : Leo Rademaker, Schets van de Nederlandse samenleving, Boom Onderwijs, 1ste druk (huidige). ISBN: Reader (verplicht) : Reader Binnenlandse Zaken, School voor Journalistiek, ( te vinden op Sharepoint) Jeroen Heuts (red.) 2.5 Workload Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 109 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

3

4 Titel Opleidingsvariant Padua.FM Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINPFM.1V Cursusnaam PaduaFM 1.3 Cursusnaam in Engels PaduaFM 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon BL Alberink (tel. 3112) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Projectbegeleiding PaduaFM verplicht 1 maal per week 5100 minuten blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 95 (bij aanvangsblok 4), 140 (bij aanvangsblok 5) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Functioneren op redactie en in het veld Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5 Minidossier Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In PaduaFM leer je de eerste beginselen van radiomaken. Je werkt in een redactie toe naar een eindproduct (een radio-uitzending). Daarin zitten telefoongesprekken en reportages. Je maakt verder kennis met de verschillende rollen op een radioredactie. Omdat bij radiomaken veel techniek komt kijken, verdiep je je ook daarin. Je leert opnames maken en monteren. Verder maak je kennis met het radiolandschap (welke zenders zijn er en welke programma s maken ze). 2.2 Cursus inhoud PaduaFM is een practicum, waarin jij met collega-studenten een centrale opdracht uitwerkt. Bij PaduaFM luidt die opdracht als volgt. Stel, de HU heeft een internetradiozender en wil daarop programma s aanbieden. Aan jullie de taak om proefuitzendingen te maken voor op die zender. De HU wil graag dat de volgende thema s aan bod komen: 1. kunst en cultuur 2. geld 3. criminaliteit en recht 4. wonen 5. sport 6. politiek 7. natuur & milieu. Je maakt het programma voor (doelgroep) Utrechtse studenten. In elke uitzending zitten minstens twee vorken (van tevoren opgenomen telefoongesprekken), minstens twee reportages en minstens twee interviews op locatie. Onder begeleiding van de hoofdredacteur van de HU-website (de docent) en in deelredacties van circa acht studenten maak je drie keer, met een interval van twee weken, een proefuitzending. In week tien lever je met jouw deelredactie een volwaardige uitzending die je presenteert aan de opdrachtgever en radiojournalisten. Tijdens de cursus verdiep je je ook in het radiolandschap en verzorg je presentaties over radiozenders en programma s voor jouw medestudenten. LEERDOELEN EN COMPETENTIES Informatie verwerken tot journalistieke producten voor diverse media (competentie 3) Student geeft blijk van elementaire kennis van de afzonderlijke media en de verschillende genres en stijlen daarbinnen. Hij kan een kort, relevant, goed opgebouwd en informatief product maken voor een breed (regionaal) publiek en voor studenten, in tekst en geluid. Hij doet dat in correct Nederlands (gesproken of geschreven) en in een passende stijl. Adequaat en professioneel communiceren en samenwerken (competentie 4) Student weet welke functies er zijn binnen de journalistiek en wat die behelzen. Hij kan die functies binnen de school-context invullen en daarbij moet hij goedomgaan met feedback en kritiek, ook van medestudenten. Hij is in staat samen te werken met studenten en kan in een groepje zo nodig een leidende rol op zich nemen. Hij getuigt van een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse taal. In gesprekssituaties weet hij zich goed te handhaven en hij is zich bewust van de contextgevoeligheid van communicatie. (Hij heeft een begin gemaakt met een netwerk en is zich ook bewust van het belang daarvan.) Reflecteren op de eigen ontwikkeling als professional (competentie 7) Student is zich bewust van het eigen leer- en (samen)werkgedrag in onderwijsgroepen en is in staat dit zo nodig bij te sturen, onder begeleiding van een docent. Hij is in staat kritisch naar zijn eigen beroepsmotivatie te kijken. Hij heeft kennis van en inzicht in methoden van reflectie, weet hoe hij hiervoor gegevens moet verzamelen en kan daarover met medestudenten communiceren. Concreet levert dat de volgende leerdoelen op: 1. De student kan aan het eind van de cursus onderwerpen voor radio-items bedenken. 2. De student kan die onderwerpen mondeling (redactievergadering) en schriftelijk (callsheet) presenteren. 3. De student kent de rollen op een radioredactie en kan die adequaat invullen. 4. De student kan reflecteren (mondeling) op onderwerpen van anderen. 5. De student kan kritiek geven en ontvangen op items en ideeën. 6. De student kan een journalistiek radio-item maken. 7. De student kan een radio-item monteren in het programma Audacity. 8. De student beheerst de regels van het schrijven van een radiotekst. KENNISBASIS - J.W.Duyvendak en Miriam Otto, Sociale Kaart van Nederland 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 0 Materiaal: Reader (verplicht) : RTVB Syllabus Radiomaken 2.5 Workload

6 Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 45 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 95 Bij aanvangsblok 5: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Verslaggeving Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINVSL.1V Cursusnaam Verslaggeving 1.3 Cursusnaam in Engels Reporting 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon BJ Verschoor Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 3360 minuten blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 112 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Verslaggeving Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij Verslaggeving ga je elke week op pad om verslag te doen van bijeenkomsten (openbare debatten, voorlichtingsavonden, demonstraties, evenementen, enzovoorts, enzovoorts.). Je leert hoe je als verslaggever goed beslagen ten ijs komt, hoe je ter plekke de juiste informatie verzamelt en hoe je dat materiaal verwerkt tot een pakkend verslag. Daarbij oefen je allerlei technieken om teksten begrijpelijk te formuleren en structureren. In de cursus Verslaggeving schrijven we in principe over onderwerpen die voor regionale kranten geschikt zijn. 2.2 Cursus inhoud In de lessen Verslaggeving krijg je onderwijs in verschillende verslaggenres, zoals het rechtbankverslag, het raadsverslag, het nieuwsverslag en het sfeerverslag. Na je instructie ga je op pad om zo'n verslag te maken. Deze verslagen bespreken we in de les. Ook krijgt elk verslag gerichte feedback van de docent. Na zeven weken heb je les gehad in verslaggenres en heb je verschillende verslagen gemaakt en herschreven (na de feedback). Drie van deze verslagen bied je in je dossier aan, compleet met werkplan. Het vierde verslag maak je in week acht en voeg je ook toe aan het dossier. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Kussendrager, N., Van der Lugt, Verschoor. Basisboek Journalistiek. Noordhoff Uitgevers, 5e druk. ISBN Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

9 Titel Opleidingsvariant Foreign Affairs Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BUIFA.1V Cursusnaam Foreign Affairs 1.3 Cursusnaam in Engels Foreign Affairs 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon A de Jongh (tel. 3162) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Engels niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten blok 3 blok 4 blok 3 blok 4 blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 104 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Foreign Affairs MC tentamen Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5 Foreign Affairs Opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. Je kunt de Internationale actualiteit goed volgen en de belangrijkste ontwikkelingen analyseren tijdens de actualiteitenbespreking in de les 2. Je kan onderscheid maken tussen relevante en niet relevante onderwerpen voor opdracht nieuwsanalyse 3. Je kan bij nieuwsanalyse hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. 4.Je kan binnen korte periode relevante bronnen vinden die je in staat stellen om een journalistiek eindproduct te maken 5. Je bent in staat Engelse teksten te gebruiken als bron voor de nieuwsanalyse 6. Je begrijpt Engelse teksten en laat zien dat je vragen over de teksten, gesteld in het Engels, kunt beantwoorden 2.2 Cursus inhoud Deze cursus behandelt internati onale machtsverhoudingen en hun betekenis voor de journalistiek: welke factoren bepalen deze verhoudingen, hoe zijn ze ontstaan en welke rol spelen internationale organisaties? Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van de media, zowel nationaal als internationaal. Je leert bovendien een nieuwsanalyse te maken ( in 'vraag-antwoordvorm') van een internationale kwestie en krijgt zo een goed beeld van de beeldvorming over deze kwesties. Tijdens de cursus zullen we ook ingaan op de actualiteit. Je wordt geacht het buitenlands nieuws bij te houden en vragen over de actualiteit zijn dan ook onderdeel van de toets Ook wordt er aandacht besteed aan de Engelse taal en Engelstalige nieuwsmedia. Je krijgt tijdens de cursus drie extra lessen in het Engels waar de Angelsaksische media en politiek worden behandeld. Een deel van de getentamineerde literatuur is in het Engels en wordtin het Engels getoetst. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Ruud Hoff. Internationale machtsverhoudingen na Boom, Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 34 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 104 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant Padua.TV Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BUIPTV.1V Cursusnaam PaduaTV 1.3 Cursusnaam in Engels PaduaTV 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: DH Westerink (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Productiedag niet verplicht 1 maal per week 6720 minuten Productietijd niet verplicht 1 maal per week 3360 minuten Projectbegeleiding verplicht 1 maal per week 2520 minuten Pitch Padua TV verplicht 1 maal per blok 180 minuten blok 3 blok 4 blok 3 blok 4 blok 3 blok 4 blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 32 (bij aanvangsblok 4), 140 (bij aanvangsblok 5) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Minidossier Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5 Persoonlijk Numeriek 1,0-5,5 50 3

12 dossier 10,0 1. blok 3 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Je draagt journalistiek relevante onderwerpen aan tijdens redactievergaderingen en beargumenteert waarom deze geschikt zijn voor de opdrachtgever en de doelgroep. Je laat zien dat je in staat bent om een inhoudelijk journalistiek verhaal te vertellen dat geschikt is voor de doelgroep en dat technisch voldoende is. Je demonstreert dat je samen kunt werken met duopartners binnen een tv-redactie en dat je in staat bent feedback te geven en te ontvangen op gemaakte items en op de samen werking met anderen. Je evalueert na afloop van de productie jouw bijdragen aan de cursus en bewijst met voorbeelden en argumenten dat je hebt voldaan aan de opdracht. 2.2 Cursus inhoud Tijdens de cursus PaduaTV bedenk en produceer je eenvoudige televisie-items die geschikt zijn voor het journalistieke platform en de doelgroep van een opdrachtgever. Je maakt de items met verschillende duopartners binnen een redactie, je geeft en ontvangt feedback en je laat zien dat je goed kunt samenwerken met duopartners en binnen de redactie. Als je de items hebt geproduceerd, benoem je je zwakke en sterke punten en beargumenteer je waarom je denkt dat je geslaagd bent in het uitvoeren van de opdracht. Aan het einde van de periode worden de beste items van jouw klas ingezonden voor een wedstrijd die de SVJ i.s.m. een jury, bestaande uit deskundigen uit de beroepspraktijk, heeft uitgeschreven: maak items voor een doelgroep. In week 10 laten de klassen hun beste items aan een vakjury zien. Tijdens deze zogenaamde Pitch PaduaTV geeft de jury feedback op de ingezonden items. Aan het einde van de Pitch wijst de jury de winnaars aan. De beoordeling van de vakjury staat overigens los van de cijfers die jij voor dit vak krijgt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Kussendrager, N., & Van der Lugt, D. (2007). Hoofdstuk 6: Nieuws en nieuwsbronnen. In Basisboek Journalistiek. Groningen: Noordhoff Diversen (verplicht) : 1 x SDHC Class6 of hoger (16GB of meer) Diversen (aanbevolen) : De montagesofware imovie, Adobe Premiere Elements en Finalcut worden door de docenten techniek ondersteund. mocht je Premiere Elements aanschaffen: Adobe Premiere Elements 10 (9 voldoet ook nog). Kijk op Let op versie PC of Apple. 2.5 Workload Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 108 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 32 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 108 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 32 Bij aanvangsblok 5: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

14 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Opleidingsvariant Research Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BUIRES.1V Cursusnaam Research 1.3 Cursusnaam in Engels Research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon EM Diekerhof Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 3360 minuten blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 110 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Research online Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5 Researchdossier Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het algemene leerdoel voor research in jaar 1 is: Studenten kunnen snel & systematisch op basis van een invalshoek en een researchvraag informatie en bronnen verzamelen over een eenvoudig journalistiek onderwerp, kunnen de betrouwbaarheid van bronnen beoordelen en kunnen bronnen selecteren volgens journalistieke principes 2.2 Cursus inhoud Bij het vak Research leren studenten op een systematische en journalistieke manier informatie en bronnen verzamelen, beoordelen en selecteren. Aan de orde komt allereerst belangrijke praktische kennis over bronnen: wat zijn de belangrijkste (online) vindplaatsen voor documentaire en mondelinge bronnen, wat is (het belang van) het onderscheid tussen primair/secundaire en tussen formeel/informeel en wat zijn de richtlijnen voor bronvermelding. Omdat betrouwbaarheid van informatie een onderscheidend kenmerk van kwaliteitsjournalistiek is, komt het beoordelen van de mate van betrouwbaarheid van bronnen uitgebreid aan bod. Verder leren studenten om gericht en systematisch te researchen, en daarvoor - voor focus en afbakening- invalshoeken te bedenken en researchvragen te formuleren. Uiteraard worden ook de journalistieke principes van het selecteren van bronnen behandeld: hoor en wederhoor, dubbel checken, scheiding van feiten en meningen. Maar bovenal wordt er in de lessen veel geoefend met kleinere en grotere researchopdrachten, waarbij studenten verschillende efficiënte journalistieke zoekstrategieën leren en (advanced, online) researchtools & technieken moeten worden gebruikt. De verschillende research vaardigheden worden ook geoefend in praktische huiswerk opdrachten. De cursus sluit af met een Researchdossier en een online toets. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Handboek Journalistieke Research Diversen (aanbevolen) : Diverse tutorials mbt gebruik researchtools en databanken 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

17 Titel Opleidingsvariant First Issue Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-CLFISS.1V Cursusnaam First Issue 1.3 Cursusnaam in Engels First Issue, magazine 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon BJA Bartels Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Redactie verplicht 2 maal per week 3360 minuten Werkgroep vormgeving en beeldredactie verplicht 1 maal per week 1680 minuten Presentatie: Grande finale verplicht 1 maal per blok 240 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 94 (bij aanvangsblok 2), 140 (bij aanvangsblok 5) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht 2 Numeriek 1,0-10,0 5, Tijdschrift Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 1. blok 2 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5 1. blok 1 1. blok 2 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competentie 3 Info verwerken tot journalistieke producten voor div. media, hier: Tijdschrift. Competentie 4 Prof. communiceren en samenwerken. Competentie 5 Bedrijfsmatig denken en werken: plannen, deadlines en functioneren als in het beroepenveld. Competentie 7 Reflecteren op eigen ontwikkeling en als professional. CONCREET: 1 - De student kan passende onderwerpen bedenken voor artikelen in een tijdschrift met een bepaald doel / bepaalde doelgroep en hiervoor concrete werkplannen (Artikelconcepten & Plannen v. Aanpak & Beeldidee) ontwikkelen. 2 De student kan op een basisniveau beeld denken : bedenkt beelden die qua concept goed passen bij specifieke artikelen. Dit aspect beoordeelt de RV-docent. 3 De student kan bij de artikelen die hij (in correct Nederlands!) schrijft zorgen dat ze passen binnen het concept van het tijdschrift. 4 De student kan met de redactie een tijdschrift maken met een HELDER, nog niet bestaand concept een mogelijk gat in de markt -, waarvan de doelgroep NIET uit studenten/leeftijdsgenoten bestaat. 5 - De student kan met de redactie een tijdschrift maken waarbij de onderwerpkeuzes passen bij het concept en de doelgroep 6 - De student kan met de redactie een tijdschrift maken waarvan de uitstraling (vormgeving) past bij een duidelijk zichtbare doelgroep. 7 De student kan in een reflectie ( woorden) aangeven en toelichten wat zijn / haar sterke kanten zijn mbt tijdschriftconcepten 8 De student kan in een reflectie ( woorden) aangeven en toelichten wat zijn / haar zwakke kanten zijn mbt tijdschriftconcepten EN VERDER: * De student kan opbouwende feedback geven op het functioneren van de redactieleden. * De student kan omgaan met feedback van medestudenten en van de docent en past zijn/haar werkwijze / gedrag waar nodig aan. * De student kan bedrijfsmatig denken en werken (zodat de groep op de student als redactielid kan rekenen). Hier onder vallen: Voldoende (aantal en inhoudelijk relevant) ideeën verzinnen, Realistische werkplanning maken (zie format werkplan), De student houdt zich aan de gemaakte afspraken (deadlines en onderlinge redactie-afspraken: samenwerkingscontract) * De student kent de verdeling van de taken binnen de redactie en voert zijn/haar eigen rol ook zodanig uit dat hij/zij functioneert volgens die indeling. En zo nodig springt de student elders bij om (extra) taken op zijn/haar schouders te nemen. (ook: rol tijdens vergaderingen, actieve, leergierige, constructieve werkhouding) 2.2 Cursus inhoud Focus bij deze cursus ligt op: a) Concept Denken, en b) Samenwerken. In deze cursus leer je in een redactie (samen)werken, in verschillende rollen, aan een tijdschrift. Jouw klas wordt verdeeld in twee redacties, die elk een nulnummer (first issue) maken van een tijdschrift over trends en lifestyle. Beide redacties bedenken een tijdschriftconcept, verzinnen artikelconcepten, schrijven artikelen, kiezen passend beeld (foto's, infographics en andere illustraties) en geven het tijdschrift vorm. We gaan ervan uit dat elk tijdschrift gemaakt wordt als inzending voor een wedstrijd die een grote tijdschriftuitgever heeft uitgeschreven: maak een nulnummer van een lifestyleblad waarvoor je zelf de doelgroep kiest (en die doelgroep bestaat NIET uit studenten). Aan het eind van de cursus is een grote presentatie. Dan komt er een vakjury, gevormd door mensen uit de beroepspraktijk die een winnaar zal aanwijzen. (de beoordeling van de vakjury staat overigens los van de cijfers die jij voor dit vak krijgt.) De redacties komen iedere week zo n 10 uur bijeen: 2 x 2 uur begeleid door de redactiedocent, 2 x 2 uur om als groep samen te werken aan het nulnummer en daarnaast krijg je elke week 1 x 2 uur begeleiding in de werkgroep Vormgeving en Beeldredactie van een docent Redactionele Vormgeving. Je gaat dit blad vormgeven met behulp van Indesign en zorgt zelf voor beeld voor bij de teksten die je schrijft. In week 8 levert je redactie het blad in bij de twee docenten In week 9 lever je jouw dossier in met jouw individuele werk en jouw reflectie. In week 10 is de grote presentatie van de tijdschriften. Tijdens First Issue komen de volgende onderdelen aan de orde: de opzet / het concept van een blad, het selecteren van onderwerpen voor de doelgroep, beeld selecteren en beoordelen en werken met Indesign. Er worden afspraken gemaakt over werkverdeling, deadlines en de kwaliteit van de inbreng tijdens de redactievergaderingen. Daarbij is het belangrijk dat je kritisch leert kijken naar jouw rol binnen de redactie en naar je

19 eigen functioneren / werk en dat van anderen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 39,5 Materiaal: Boek (verplicht) : Handboek Tijdschrift, Ingrid Cramer en Marina Zwaan, Pictures Publishers (o.a. te bestellen via Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 46 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 94 Bij aanvangsblok 2: Contactduur (uren): 46 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 94 Bij aanvangsblok 5: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Interviewen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-CLINTV.1V Cursusnaam Interviewen & Spreekvaardigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Interviewing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MC van Kerkhoven (tel. 3635) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Interviewen niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Spreekvaardigheid niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten blok 1, blok 2 blok 2 blok 1, blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 112 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Interviewdossier Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 2. blok 2 3. blok 3 1. blok 2 2. blok 3 Presentatie Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 2. blok 2 3. blok 3 1. blok 2 2. blok 3

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Voor het cursusonderdeel Interviewen verwachten we dat je aan het eind van de werkgroepen en opdracht de volgende leerdoelen hebt bereikt: Je weet wat een journalistiek interview kenmerkt. Je kunt een journalistiek interview voorbereiden. Je kunt een journalistiek interview uitvoeren, onafhankelijk van het medium. Je kunt een journalistiek interview verwerken tot een eenvoudig portret of tot een voorproductie. Voor het cursusonderdeel Spreekvaardigheid verwachten we dat je aan het eind van de werkgroepen en opdracht de volgende leerdoelen hebt bereikt: Voor het cursusonderdeel Spreekvaardigheid verwachten we dat je aan het eind van de werkgroepen en opdracht de volgende leerdoelen hebt bereikt: Je bent je bewust van het belang van professionele mondelinge en non-verbale communicatievaardigheden. Je kunt in een vergadering, aan de telefoon en in discussies met collega s, met argumenten en overtuigingskracht een idee voorstellen. Je kunt met aandacht luisteren in een professioneel gesprek. Je kunt interpreteren en samenvatten wat je hebt gehoord in een werksituatie. Je kunt een kritische vraag stellen naar aanleiding van wat je is verteld. Je kunt jezelf op een professionele wijze presenteren naar een publiek en een opdrachtgever, of bij een sollicitatie naar een functie binnen een redactie. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus leer je interviews voor te bereiden en af te nemen en word je getraind in spreekvaardigheid en presentatie. Je volgt voor beide vakken aparte werkgroepen. Interviewen In het vak Interviewen gaat het specifiek om het interview; hoe bereid je je voor, hoe leg je contact, hoe stel je je op tijdens het gesprek, welke vragen stel je en hoe doe je dat? Hoe los je problemen op die zich tijdens een interview kunnen voordoen, hoe maak je aantekeningen en hoe hou je de regie in een gesprek? In de werkgroepen wordt de theorie en praktijk van het journalistieke interview behandeld. Goede en slechte voorbeelden worden getoond en besproken. De interviews worden buiten de werkgroepen gedaan en individueel en soms klassikaal behandeld. In totaal doe je vier interviews: 1. een interview met een ouderejaars; 2. een telefonisch interview; 3. een camera-interview op locatie; 4. een eindinterview op locatie waarvan je een dossier inlevert en waarvoor je een cijfer krijgt. Voor opdracht 3 werk je in een groep van maximaal drie, opdrachten 1, 2 en 4 doe je alleen. Op alle opdrachten kun je feedback krijgen als je ze op tijd inlevert. Opdracht 2 is in opzet en uitwerking gelijk aan de eindopdracht en vormt daarvoor een goede oefening. In de eindopdracht moet je iemand spreken op locatie, een telefonisch interview is dan niet toegestaan. Als je het werkplan voor het einddossier inlevert voor week 7, krijg je daarop eenmaal feedback. De camera-interviews worden klassikaal beken en besproken. Daarvoor wordt ruim de tijd genomen. Opdrachten 1, 2 en 3 tellen niet mee voor het eindcijfer. De eindopdracht bestaat uit vier onderdelen die samen een dossier vormen. De docent beoordeelt het dossier en geeft een cijfer. Dit is de toets in Osiris: Interviewdossier. Spreekvaardigheid In het vak Spreekvaardigheid gaat het om de momenten waarop je binnen je vak met mondelinge communicatie bezig bent en jezelf presenteert naar collega s, bronnen, publiek of opdrachtgever. Dus als je vergadert, telefoneert, discussieert met collega s, een idee aan ze voorlegt, als je jezelf ergens moet voorstellen of als je een mondelinge bron raadpleegt. Of als je een idee moet presenteren of als je je als beginnende journalist op de arbeidsmarkt moet bewijzen. In de werkgroepen wordt aandacht besteed aan mondelinge taalbeheersing. Je oefent verschillende soorten

22 spreekvaardigheid die in de beroepspraktijk van belang zijn, waaronder het presenteren van een verhaalidee, (telefonisch) benaderen van bronnen, discussiëren, mondeling samenvatten en parafraseren. Ook is er aandacht voor lichaamstaal en andere non-verbale communicatie, en voor het overtuigend presenteren. Aan het einde van de cursus presenteer je in een werkgroep een verhaalidee aan de groep en geef je antwoord op vragen uit de groep ter verduidelijking van je betoog. De docent en de groep beoordelen je voorbereiding, presentatie, non-verbale houding en overtuigingskracht volgens de criteria die in de werkgroepen zijn behandeld. Zelf observeer je dus ook een medestudent. Hiervan schrijf je een verslag in de vorm van een observatieverslag. Hierin geef je feedback geeft op de presentatie van een ander. Je eigen presentatie en het observatieverslag dat je van een andere presentatie hebt gemaakt worden beoordeeld door de docent en vormen samen een eindcijfer. Dit is de toets in Osiris: Presentatie. De toetsen Interviewdossier en Presentatie tellen allebei voor 50% mee en vormen opgeteld en gemiddeld het eindcijfer voor de cursus. Voor beide vakken moet je minimaal een 5,5 scoren. Meer informatie over de cursusopbouw vind je in de Cursushandleiding. Alle informatie over de inhoud van de cursus en de opdrachten etc. vind je in syllabus. Alle documenten vind je op de Sharepoint cursuspagina onder 'Studiemateriaal'. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Dictaat (verplicht) : Cursushandleiding Interviewen & Spreekvaardigheid Boek (verplicht) : Basisboek journalistiek, Bas Verschoor, Nico Kussendrager & Dick van der Lugt, Noordhoff Uitgevers B.V. Werkboek (verplicht) : Syllabus Interviewen Werkboek (verplicht) : Syllabus Spreekvaardigheid Boek (aanbevolen) : Interviewen in de praktijk, Dick van der Lugt, Noordhoff Uitgevers B.V. 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

23 Titel Opleidingsvariant Mens & Media Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-CLMENM.1V Cursusnaam Mens & Media 1.3 Cursusnaam in Engels Media and society 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MJ Kusters (tel. 3319) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Mediawerkgroep niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 110 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Mens & Media Numeriek 1,0-10,0 5, Opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 1. blok 2 2. blok 3 1. blok 1 1. blok 2 2. blok 3

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - De student heeft weet van maatschappelijke processen en van welke ontwikkelingen daarbinnen relevante journalistieke onderwerpen opleveren - De student kan een gericht plan maken voor een journalistiek product m.b.t. een bepaalde doelgroep - De student is in staat om geschikte en betrouwbare bronnen te raadplegen voor het uitwerken van een journalistiek product - De student kan een journalistiek product uitwerken voor een bepaalde doelgroep - De student is in staat om kritisch te kijken naar de journalistieke beroepspraktijk - De student is zich bewust van eisen van journalistieke kwaliteit, authenticiteit en betrouwbaarheid Dit alles op een basaal niveau, niveau Cursus inhoud In deze cursus volg je per week een hoorcollege en een werkgroep, beide van twee uur. De hoorcolleges gaan in feite over twee onderwerpen, die door twee docenten naar voren gebracht worden: - Mens: over kenmerken van 'de' Nederlandse cultuur en lifestyle (waarden en normen, historische ontwikkelingen, verschillende sociale klassen, subculturen, trends en hypes); - Media: over de wijze waarop Nederlandse media over 'de' Nederlandse cultuur en lifestyle berichten. Daarbij wordt aandacht besteed aan doelgroepdenken, beeldvorming en beeldtaal, de journalistieke ethiek en media-effecten. De werkgroepen geven de mogelijkheid om met individuele vragen te komen over de collegestof en de literatuur. Tevens worden in de werkgroepen in een aantal stappen opdrachten behandeld, als voorbereiding op een eindopdracht die individueel moet worden uitgewerkt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

25 Titel Opleidingsvariant Journalistiek en Maatschappij Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-JOUMA.1V Cursusnaam Journalistiek en Maatschappij 1.3 Cursusnaam in Engels Journalism and Society 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MEA Bayer (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Werkgroep niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 108 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Krantenanalyse Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 1. blok 2 2. blok 3 Nieuws en actualiteit Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 1. blok 2 2. blok 3

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus Journalistiek en Maatschappij leer je op theoretisch niveau wat nieuws is, hoe je het selecteert en hoe je het journalistiek vertaalt. Om die selectie en duiding op een degelijke manier aan te pakken, verdiep je je in een aantal belangrijke maatschappelijke thema s. Bovendien leer je in de colleges, de werkgroepen en uit de literatuur welke theorieën en zienswijzen er bestaan over de betekenis van de journalistiek in de samenleving. We richten ons hierbij expliciet op de journalistiek in de landelijke dagbladen. Je vergaart kennis van de actualiteit en ontwikkelingen over een aantal belangrijke thema s in de Nederlandse samenleving. Je krijgt inzicht in het belang en het functioneren van instituties als fundament voor de Nederlandse samenleving. Je volgt de actualiteit over de behandelde maatschappelijke thema s. Je krijgt inzicht in het Nederlandse dagbladlandschap, zowel in print (de krant) als digitaal (de websites). Je verwerft kennis van en inzicht in de beginselen van de journalistiek en de werkwijze van de journalist. 2.2 Cursus inhoud Hoorcollege Bij dit vak krijg je een wekelijks hoorcollege gedurende de eerste zeven weken van het programma. Daarin behandelen we iedere week in samenhang een aspect van het journalistieke beroep en een maatschappelijk thema. Aan de orde komen de volgende aspecten van het journalistieke vak: de functie van de journalistiek, de rollen van de journalist, nieuwsselectie, het vinden en beoordelen van bronnen en journalistieke ethiek. We behandelen de volgende inhoudelijke thema s: openbare orde en rechtsstaat, politiek en bestuur, wonen en woonomgeving, milieubeleid, kennissamenleving en onderwijs, arbeid en sociale zekerheid Werkgroep Elke week is er in aansluiting op het college een werkgroepbijeenkomst, waarin de literatuur (uit de boeken en de reader) over de betreffende weekthema s (journalistiek maatschappij) wordt besproken. Daarnaast bespreken docent en studenten de kenmerken en achtergrond van de krant van de week (volgens schema) en je analyseert de keuzes die de krant en journalist maken. Ieder week geeft een drietal studenten een korte presentatie over de kenmerken en achtergrond van de betreffende krant. Ze behandelen daarbij kort de historie, doelgroep, taal- en beeldgebruik, nieuwsselectie/onderwerpkeuze, relatie printversie - website, commerciële positie van de krant en de wijze waarop de krant zich verantwoordt tegenover de lezers. De werkgroep is ook bedoeld om te oefenen met de inhoudsanalyse van de krant, zoals die in toets 2 wordt gevraagd. Meer informatie over de cursusopbouw, werkwijze en huiswerk vind je op deze cursuspagina onder 'Studiemateriaal'. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : J.W.Duyvendak en M. Otto, Sociale kaart van Nederland. Boom Uitgevers, 2013 (2de druk) Boek (verplicht) : Nico Kussendrager, Bas Verschoor, Dick van der Lugt, Basisboek Journalistiek. WoltersNoordhoff, 2014 (5de druk) Reader (verplicht) : Reader 'Journalistiek als Beroep' 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

27 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

28 Titel Opleidingsvariant Nieuwsbericht Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-NWSBER.1V Cursusnaam Nieuwsbericht 1.3 Cursusnaam in Engels News Item 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon BJ Verschoor Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Correct Nederlands niet verplicht 1 maal per 3600 minuten Correct Nederlands1 niet verplicht 1 maal per minuten Nieuwsbericht niet verplicht 2 maal per week 3360 minuten blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 blok 1 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren -193 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Correct Nederlands Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 1. blok 2 2. blok 3 Nieuwsbericht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 1. blok 2 2. blok 3

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Nieuwsbericht In de vaardigheidstraining Nieuwsbericht leer je in veertien bijeenkomsten (twee keer twee uur per week) verschillende soorten nieuwsberichten te maken. We leren je het nieuws te bepalen, koppen te maken, een goede lead, we schenken aandacht aan context en duiding, we leren je hoe je citeert, we kijken naar de opbouw van het bericht en de eisen per genre. Behalve het nieuwsbericht leer je ook hoe je een zachtnieuwsbericht maakt, dat een andere opzet heeft. De opbouw van deze nieuwsberichten is voor alle media toepasbaar, van kranten tot websites en van radioteksten tot televisie. Correct Nederlands Parallel en ondersteunend aan Nieuwsbericht loopt de collegelijn Correct Nederlands, met drie hoorcolleges en drie werkgroepen. Hierin leer je beter spellen en leestekens plaatsen, maar ook verwijswoorden en enkelvoud/meervoud correct gebruiken. Het accent ligt op werkwoordspelling en 'aan elkaar of niet'. 2.2 Cursus inhoud Nieuwsbericht Aan de hand van het werkboek en de informatie van de docent maken we klassikaal opdrachten tijdens de les om te oefenen met de onderdelen van het nieuwsbericht. De eerste drie weken staat het 'harde' nieuwsbericht centraal, daarna gaan we bezig met het 'zachte' nieuwsbericht en oefenen we leads. Bij die laatste oefeningen komt ook het werken met statistische cijfers aan bod. In de laatste weken concentreren we ons op tentamenoefeningen, waarbij je aan de hand van verstrekte informatie een hardnieuwsbericht, een zachtnieuwsbericht, een leadopdracht en een kopopdracht moet maken. Correct Nederlands In de hoor- en werkcolleges Correct Nederlands worden de belangrijkste taalregels uitgelegd en beoefend aan de hand van voorbeelden. Je kunt ook feedback krijgen via het internet. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Kussendrager, N., Van der Lugt, Verschoor. Basisboek Journalistiek. Noordhoff Uitgevers, 5e druk. ISBN Boek (verplicht) : Aafke Moons e.a., Basisboek Spelling, Pearson Education 2de (huidige) druk. ISBN Boek (aanbevolen) : Het Groene Boekje Woordenlijst Nederlandse Taal. SDU Standaard. ISBN Ook te vinden op internet (Het (fysieke) Groene boekje mag tijdens tentamen gebruikt worden) Boek (aanbevolen) : Wim Daniëls, Het Wittte Boekje. Prisma. ISBN Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 328 Toetsduur (uren): 5 Zelfstudie (uren): -193 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 CIJFER: Code: ST1 Studiepunten: 17 Naam student: eeske van eenendaal Stagebedrijf: De elderlander, Redactie Rivierenland, standplaats Tiel Docentbegeleider: Trudy Braber Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 7 Studiepunten: 17 Naam student: Tom de Brouwer Stagebedrijf:Brabants Dagblad Docentbegeleider: Rene Quist Praktijkbegeleider: Chris van Mersbergen Stageperiode:

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design Bijlage cursusomschrijvingen Communication and Multimedia Design 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-14

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie