Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W"

Transcriptie

1 Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1

2 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument kun je kijken hoe jouw ondernemende houding zich ontwikkelt. Dit meetinstrument hoort bij de module Innoveren in de Praktijk die jij in periode 2 t/m 4 van dit schooljaar samen met je medestudenten gaat volgen. Tijdens deze module ontwikkel je door het uitvoeren van een innovatieopdracht in de praktijk een creatieve, actieve en ondernemende houding. Dit is belangrijk, omdat deze competenties steeds vaker gevraagd worden van huidige en toekomstige medewerkers in de zorg- en welzijnssector. De module Innoveren in de Praktijk is in samenwerking met Pantein en Dichterbij tot stand gekomen. Tijdens de onderwijsmodule Innoveren in de Praktijk ga je werken aan de competenties die horen bij een ondernemende houding. Deze competenties zie je in het plaatje op het voorblad. Om te kijken of je je voldoende ontwikkeld op deze competenties vul je het meetinstrument drie keer in: een keer bij de start van de module, een keer halverwege de module en een keer aan het einde van de module. In het meetinstrument staat per competentie beschreven wat jij - afhankelijk van je niveau van opleiding - minimaal aan score moet bereiken aan het einde van de module, om voor de ontwikkeling van jouw ondernemende houding een voldoende te behalen. Deze beoordeling maakt onderdeel uit van de totale beoordeling van de module Innoveren in de Praktijk. Het is heel belangrijk dat jij jezelf eerlijk scoort bij de beschreven gedragingen omdat de docenten en leermeesters je dan ook goed kunnen begeleiden bij jouw ontwikkeling. De begeleidende docenten en/of leermeesters die verbonden zijn aan de uitvoering van de module Innoveren in de Praktijk scoren jouw ontwikkeling ook. Dit doen zij halverwege en aan het einde van de module. Veel succes bij het uitvoeren van de innovatieve opdracht in de praktijk! 2

3 Competentie Samenwerken Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Hulp vragen / hulp geven 1.Ik durf anderen niet om hulp te vragen voor dingen waar ik niet goed in ben en vind hulp geven ook moeilijk. 2.Ik vind anderen hulp vragen voor dingen waar ik niet goed in ben en hulp aanbieden aan anderen lastig, maar doe het soms wel. 3.Ik vind anderen om hulp vragen voor dingen waar ik niet goed in ben en hulp aanbieden spannend, maar doe het toch regelmatig. 4.Ik heb de moed om anderen om hulp te vragen voor dingen waar ik niet goed in ben. Ik geef ook graag hulp aan anderen. Gedragsindicator 2 Afspraken nakomen 1.Ik kom mijn afspraken niet na. 2.Ik moet vaak aan afspraken herinnerd worden. 3.Ik kom de gemaakte afspraken meestal na. 4.Ik kom alle gemaakte afspraken na. meting S D/L S D/L 3

4 Gedragsindicator 3 Bijdrage aan de sfeer in de groep 1.Ik heb vaak ruzie of problemen met de groep. 2.Ik draag soms bij aan een goede sfeer in de groep. 3.Ik draag geregeld bij aan een goede sfeer in de groep. 4.Ik draag steeds actief bij aan een goede sfeer in de groep. Gedragsindicator 4 Aan te spreken op gedrag in de groep 1.Ik durf mensen in de groep niet aan te spreken op hun gedrag. 2.Ik vind iemand aanspreken op zijn gedrag lastig en doe het dan ook bij hoge uitzondering. 3.Ik vind iemand aanspreken op zijn gedrag spannend, maar doe het desondanks regelmatig. 4.Ik durf iemand aan te spreken op zijn/haar gedrag in de groep. Gedragsindicator 5 Feedback ontvangen 1.Ik heb moeite met het ontvangen van feedback en ken de regels voor het ontvangen van feedback onvoldoende. 2.Ik weet wat de regels van feedback zijn, maar vind het nog lastig om ze toe te passen. 3.Ik weet wat de regels van feedback zijn en kan er redelijk mee uit de voeten. 4.Ik kan volgens de regels feedback ontvangen. meting S D/L S D/L meting S D/L S D/L meting S D/L S D/L 4

5 Gedragsindicator 6 Voor jezelf opkomen 1.Ik neem pas een standpunt in na een gesprek met mijn groepsgenoten. 2.Ik heb moeite mijn eigen standpunt in te nemen en deze te verdedigen. 3.Ik durf meestal een standpunt in te nemen en het te verdedigen. 4.Ik durf een standpunt in te nemen en het te verdedigen. Gedragsindicator 7 Interesse in relevante activiteiten groepsgenoten 1.Ik ben niet geïnteresseerd in relevante activiteiten van mijn groepsgenoten. 2.Ik vraag soms naar relevante activiteiten van mijn groepsgenoten. 3.Ik vraag geregeld naar relevante activiteiten van mijn groepsgenoten. 4.Ik toon altijd interesse voor relevante activiteiten van mijn groepsgenoten. meting S D/L S D/L meting S D/L S D/L Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik 5

6 Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Samenwerken: Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 3 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 6

7 Competentie Plannen en organiseren Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Meetbare doelen formuleren en prioriteiten stellen 1.Ik formuleer geen doelen en prioriteiten. 2.Ik formuleer voordat ik met het project begin meetbare doelen en ik stel prioriteiten. Hierbij heb ik hulp/begeleiding nodig. 3.Ik formuleer voordat ik aan het project begin meetbare doelen en ik stel prioriteiten. Hierbij heb ik af en toe hulp/begeleiding nodig. Het lukt me om me aan deze prioriteiten te houden. 4.Ik formuleer voordat ik het project begin doelen en ik stel prioriteiten. Het lukt mij om me aan deze prioriteiten te houden. Als dat nodig is pas ik mijn prioriteiten aan en kan ik beargumenteren waarom dit nodig is. Gedragsindicator 2 Tijdsinschatting maken van activiteiten en een tijdsplanning maken 1.Ik kan niet goed inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost. Het maken van een tijdsplanning vind ik lastig. 2.Ik kan redelijk inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost. Deze informatie gebruik ik bij het maken van een tijdsplanning. Hierbij heb ik hulp/begeleiding nodig. 3.Ik kan inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost en een tijdsplanning maken. Af en toe heb ik hierbij hulp/begeleiding nodig. 4.Ik kan zelfstandig inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost en een goede tijdsplanning maken. Meting S D/L S D/ L 7

8 Gedragsindicator 3 Van te voren inschatten wat er nodig is om een activiteit op te zetten 1.Ik kan van te voren niet bepalen wat er nodig is voor het opzetten van een activiteit. 2.Ik kan van te voren redelijk bepalen wat er nodig is voor het opzetten van een activiteit. Hierbij heb ik hulp/begeleiding nodig. 3.Ik bepaal van te voren wat er nodig is voor het opzetten van een activiteit. Af en toe heb ik hierbij hulp/begeleiding nodig. 4.Ik bepaal van te voren zelfstandig wat nodig is voor het opzetten van een activiteit. Gedragsindicator 4 Werken met een planning en deze eventueel aanpassen 1.Ik werk chaotisch en houd geen rekening met de planning. 2.Ik heb intensieve hulp nodig bij het controleren van de planning en bij het vinden van oplossingen bij planningsproblemen. 3.Ik controleer regelmatig of ik op schema lig en heb moeite met het vinden van een oplossing bij een planningsprobleem. 4.Ik controleer of ik op schema lig en los eventueel planningsproblemen op. Gedragsindicator 5 Zicht op taakverdeling 1.Tijdens het opzetten en uitvoeren van een activiteit weet ik niet welke taken er zijn en wie welke taak moet uitvoeren. 2.Tijdens het opzetten en uitvoeren van een activiteit weet ik ongeveer welke taken er allemaal zijn. Ik weet wat mijn taak is. 3.Tijdens het opzetten en uitvoeren van een activiteit weet ik welke taken er zijn. Ik weet wat mijn taak is. 4.Tijdens het opzetten en uitvoeren van een activiteit weet ik welke taken er zijn. Ik weet wat mijn taak is en die van de anderen. 8

9 Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Plannen en organiseren Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op matig. 9

10 Competentie Informatievaardigheden Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Gericht zoeken 1.Als ik informatie zoek, weet ik niet waar ik moet beginnen en kan ik niets/weinig vinden. 2.Als ik informatie zoek, vind ik het moeilijk om te beginnen, en duurt het lang voordat ik de juiste kernwoorden heb. 3.Ik kan door middel van kernwoorden informatie vinden, maar het zijn niet altijd de juiste kernwoorden. Daardoor is de informatie niet altijd geschikt. 4.Ik kan door middel van de juiste kernwoorden gericht informatie vinden. Gedragsindicator 2 Bron gebruik, benoemen en verantwoorden 1.Ik gebruik geen bronnen bij mijn onderzoek. 2.Ik gebruik bronnen, benoem ze soms, maar verantwoordt ze eigenlijk niet. 3.Ik gebruik bronnen, benoem en verantwoordt ze ook meestal. 4.Ik gebruik verschillende bronnen (boeken, interviews, internet), om aan informatie te komen. In mijn onderzoek benoem ik die en verantwoord ik die duidelijk. 10

11 Gedragsindicator 3 Informatiekeuze 1.Ik kan niet kiezen welke informatie ik nodig heb (geen hoofd- en bijzaken onderscheiden). 2.Een keuze maken tussen hoofd- en bijzaken van informatie vind ik lastig, maar ik kan uiteindelijk wel tot een keuze komen. 3.Ik weet wat de belangrijkste informatie is (hoofdzaak), maar beargumenteren waarom is lastig en doe ik ook niet altijd. 4.Ik kan een keuze maken uit de gevonden informatie en beargumenteer waarom ik deze gebruik. Gedragsindicator 4 Informatie toepassen 1.De bruikbare informatie die ik vind, kan ik niet koppelen aan mijn onderwerp. 2.De bruikbare informatie die ik vind, kan ik maar beperkt toepassen in mijn onderzoek. 3.De bruikbare informatie die ik vind, kan ik meestal koppelen aan mijn onderzoek. 4.Ik kan de bruikbare informatie koppelen aan mijn onderwerp. Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik 11

12 Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Informatievaardigheden Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 12

13 Competentie Innoveren Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Kansen zien in de context 1.Ik sta niet open voor de kansen die de context van mijn leer-/werksituatie mij biedt 2.Ik vind het moeilijk om kansen binnen de context van mijn leer-/werksituatie te zien, en vraag daarbij geregeld om hulp. 3.Ik zie kansen binnen de context van mijn leer-/werksituatie, maar moet soms ook nog wel gewezen worden op kansen. 4.Ik zie kansen binnen de context van mijn leer-/werksituatie. Gedragsindicator 2 Omgaan met veranderingen 1.Ik heb moeite met het omgaan met veranderingen. 2.Ik heb moeite met het omgaan met veranderingen, maar sta er wel voor open. 3.Ik heb weinig moeite met het omgaan met veranderingen, en sta er meestal open voor. 4.Ik kan goed met veranderingen om gaan en sta er altijd open voor. Gedragsindicator 3 Creativiteit 1.Ik bedenk nooit iets nieuws voor mijn leer-en werksituatie. 2.Ik bedenk soms iets nieuws voor mijn leer-en werksituatie. 3.Ik kan als het nodig iets nieuws bedenken voor mijn leer-en werksituatie. 4.Ik bedenk vaak iets nieuws voor mijn leer-en werksituatie (ook als het niet nodig is). 13

14 Gedragsindicator 4 Toepassen ideeën 1.Als ik nieuwe ideeën heb, kan ik ze niet concreet en toepasbaar maken en laat ze dan ook liggen. 2.Als ik nieuwe ideeën heb, vind ik het moeilijk om ze concreet en toepasbaar te maken, maar praat met anderen om me te helpen. 3.De nieuwe ideeën die ik heb, kan ik meestal wel concreet en toepasbaar te maken. 4.De nieuwe ideeën die ik bedenk kan ik concreet maken en toepassen. Gedragsindicator 5 Vraaggericht 1.Ik houd geen rekening met de vraag van de cliënt/organisatie (opdrachtgever). 2.Ik houd soms rekening met de vraag van de cliënt/organisatie (opdrachtgever). 3.Ik houd regelmatig rekening met de vraag van de cliënt/organisatie (opdrachtgever). 4.Ik houd altijd rekening met de vraag van de cliënt/organisatie (opdrachtgever). Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik 14

15 Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Innoveren Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 15

16 Competentie Probleemoplossend vermogen Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Analyseren 1.Ik analyseer een probleem niet. Ik ga gewoon aan het werk met het probleem. 2.Ik analyseer een probleem, en doe dat zonder er eerst over na te denken hoe ik moet analyseren. 3.Ik ga systematisch en gestructureerd te werk in het analyseren van een probleem. Maar weet niet goed wat de oorzaken en gevolgen van het probleem zijn. 4.Ik ga systematisch en gestructureerd te werk in het analyseren van een probleem. Daardoor weet ik wat de oorzaken en gevolgen zijn van een probleem. Gedragsindicator 2 Doorzettingsvermogen 1.Bij de minste of geringste tegenslag stop ik ermee. 2.Omgaan met tegenslagen, vind ik moeilijk. Maar na een tijdje lukt het meestal wel. 3.Het omgaan met tegenslagen lukt mij meestal wel. 4.Ik heb doorzettingsvermogen om met tegenslagen om te gaan. Gedragsindicator 3 Omgaan met moeilijke situaties 1.Bij een moeilijke situatie neem ik geen beslissing. 2.Bij een moeilijke situatie wacht ik eerst af. Een beslissing nemen doe ik later en daar heb ik hulp bij nodig. 3.Ik kan beslissingen nemen in moeilijke situaties, maar ik twijfel geregeld lang over de beslissing. 4.Ik kan effectief en snel beslissingen nemen in moeilijke situaties. 16

17 Gedragsindicator 4 Verantwoordelijkheid nemen bij problemen 1.Als er een probleem is, onderneem ik geen actie / doe ik niets. 2.Als er een probleem is, wacht ik eerst af en daarna kom ik actie. 3.Bij problemen kom ik meestal meteen in actie. 4.Bij problemen, doe ik er alles aan om het op te lossen. Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Probleemoplossend vermogen Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 17

18 Competentie Communiceren Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Brengt informatie op gestructureerde en begrijpelijke manier over 1.Ik praat altijd in mijn eigen woorden en pas mij niet aan. 2.Ik weet dat ik mijn taal soms moet aanpassen aan de ontvanger, maar het lukt niet altijd om dat ook echt te doen. 3.Ik kan goed informatie overbrengen, maar dat kan wel meer gestructureerd. 4.Ik pas mijn taalgebruik aan, aan de situatie/ontvanger. Ik spreek in begrijpelijke termen. Gedragsindicator 2 Actief luisteren (luisteren en samenvatten) (verbale en non verbale communicatie) 1.Ik hoor zelden wat de ander zegt en kan dat niet samenvatten. 2.Ik luister soms naar de inbreng van anderen en vat onvoldoende samen wat er is gezegd. 3.Ik luister vaak naar de inbreng van anderen en vat samen wat er is gezegd. 4.Ik luister aandachtig naar de inbreng van anderen en vat op een juiste manier samen wat is gezegd. Gedragsindicator 3 Contact leggen en contact onderhouden 1.Ik leg weinig contacten met mensen die ik niet ken. 2.Ik leg contacten ( , telefonisch, face-to-face) met anderen en onderhoud deze ook, maar ik vind het eng en moeilijk en heb hierbij hulp nodig. 3.Ik leg zelfstandig contacten ( , telefonisch, face-to-face), maar vooral met de mensen waarmee ik dat wil. 4.Ik kan met iedereen contacten leggen. Ik kan deze contacten onderhouden. 18

19 Gedragsindicator 4 Schriftelijk vastleggen 1.Mijn schrijfvaardigheid is slecht. Iets op papier krijgen duurt lang en het is onduidelijk voor de lezer. 2.Ik schrijf voldoende duidelijke teksten. Soms is het voor de lezer nog wel onduidelijk wat ik precies bedoel. 3.Ik kan redelijk goed op papier krijgen wat ik bedoel. 4.Schrijven is voor mij geen probleem. De boodschap die ik wil geven komt duidelijk over. Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik 19

20 Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Communiceren Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 20

21 Competentie Presenteren Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Doelgericht presenteren 1.Ik heb altijd hulp nodig om te bepalen wat ik wil overbrengen en om aan te sluiten bij de personen voor wie mijn presentatie bedoeld is. 2.Ik vind het lastig om te bepalen wat ik wil overbrengen en houd niet altijd rekening met de personen voor wie mijn presentatie bedoeld is. 3.Ik kan meestal goed overbrengen wat ik wil en houd voldoende rekening met de personen voor wie mijn presentatie bedoeld is. 4.Ik kan overbrengen wat ik wil en houd rekening met de personen voor wie mijn presentatie bedoeld is. Gedragsindicator 2 Boeiend presenteren 1.Mijn presentatie verloopt moeizaam, is moeilijk te volgen en niet duidelijk. 2.Met mijn presentatie weet ik mensen soms te boeien. 3.Met mijn presentatie weet ik mensen meestal te boeien. 4.Ik presenteer boeiend door een actieve houding. Gedragsindicator 3 Jezelf presenteren 1.Ik houd er geen rekening mee of mijn uiterlijke verzorging en kleding past bij de situaties waarin ik terecht kom. 2.Ik weet vaak niet of mijn uiterlijke verzorging en kleding past bij de situatie waarin ik terecht kom. 3.Ik let er meestal op dat mijn uiterlijke verzorging en kleding past bij de situaties waarin ik terecht kom. 4.Ik let erop dat mijn uiterlijke verzorging en kleding past bij de situatie waarin terecht kom 21

22 Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Presenteren Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 1 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 3 / voldoende. 22

23 Competentie Kritisch denken Instructie: kies bij iedere gedragsindicator de beschrijving die het beste bij jou past. Je mag bij iedere meting maar 1 kruisje zetten per gedragsindicator. Bij de startmeting ben jij de enige die het meetinstrument invult. Bij de tussenmeting en de eindmeting vult jouw docent of leermeester het meetinstrument ook in. Jij mag steeds een kruisje zetten in de kolom waar een S (=student) boven staat, je docent of leermeester zet een kruisje in de kolom waar D/L (=docent/leermeester) boven staat. Tel na iedere meting bij iedere gedragsindicator op hoe vaak je een score 1, 2, 3 of 4 hebt ingevuld. Gedragsindicator 1 Zelfreflectie 1.Ik reflecteer zelden op mijn eigen functioneren 2.Ik reflecteer op mijn eigen functioneren, maar heb daar nog wel geregeld hulp van anderen bij nodig. 3.Ik ben meestal kritisch over mijn eigen functioneren. Af en toe heb ik hier nog hulp bij nodig. 4.Ik ben kritisch over mijn eigen functioneren. Gedragsindicator 2 Omgaan met informatie 1.Ik neem snel informatie van anderen voor waar aan. 2.Ik heb moeite met het analyseren en beoordelen van informatie en neem nog geregeld informatie voor waar aan. 3.Ik analyseer en beoordeel informatie van anderen, maar heb nog moeite om tot eigen conclusies te komen. 4.Ik analyseer en beoordeel informatie onafhankelijk van anderen en kom tot eigen conclusies. Gedragsindicator 3 Denken vóór handelen 1.Ik doe meestal voordat ik denk. 2.Voordat ik tot actie overga denk ik meestal eerst na. 3.Voordat ik beslis om tot actie over te gaan stel ik meestal eerst gerichte vragen en denk na voordat ik een beslissing neem en tot actie overga. 4.Ik stel gerichte vragen en denk na voordat ik een beslissing neem en tot actie overga. 23

24 Gedragsindicator 4 Belangen behartigen 1.Ik heb geen beeld van de belangen van partners. 2.Ik vorm me een beeld van de belangen van partners. 3.Ik ben me bewust van de belangen van partners en handel daarna. 4.Ik ben me bewust van de belangen van partners en kan omgaan met conflicterende belangen. Totaalscore: Tel op hoe vaak je een 1, 2, 3 of 4 hebt gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de startmeting heb ik. Bij de tussenmeting heb ik Bij de eindmeting heb ik Tel nu ook op hoe vaak je docent of leermeester een 1, 2, 3 of 4 heeft gescoord. Vul dat hieronder in. Bij de tussenmeting heeft mijn docent/leermeester Bij de eindmeting heeft mijn docent/leermeester Beoordeling Kritisch denken Voldaan op Mbo niveau 3: maximaal 2 gedragsindicatoren op 2 / matig. Voldaan op Mbo niveau 4: maximaal 1 gedragsindicator op 2 / matig. 24

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Studiegids Opleidingsdeel

Studiegids Opleidingsdeel Studiegids Opleidingsdeel 2014-2015 VORMGEVEN, COMMUNICATIE & RUIMTE: 2D/3D Fase 1 Oriëntatiefase (basisjaar) Boxtel Cohort 2014 Inhoudsopgave Voorwoord & leeswijzer... 3 Inleiding... 4 Hoe zit het onderwijs

Nadere informatie

Informatie verzamelen

Informatie verzamelen Informatie verzamelen. Lezen en studeren 2.2 Vragen stellen 4.3 Informatie halen uit boeken en tijdschriften, en van internet, dvd/video of tv 7.4 Interviewen 9.5 Enquête houden.6 Op excursie of werkbezoek

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event 10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event Als je tijdens een congres of event een presentatie moet houden of een workshop moet geven, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Hieronder

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM > WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM Je kunt de boom op diverse manieren invullen. Zie hieronder voor suggesties: WAT MOGELIJKHEID 1 MOGELIJKHEID 2 MOGELIJKHEID 3 DE WORTELS Vul in wat jouw belangrijkste waarden

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie