Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie"

Transcriptie

1 Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie

2

3 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering 1.3 Cursusnaam in Engels Consulting & Organisational Change 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AMJ Borsboom (tel. 3526) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Adviseren niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 3 Organisatieverandering niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Advies 5, Organisatieverandering 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: Spreekvaardigheid: Je neemt op een effectieve wijze deel aan (semi-)formele en informele gesprekken over onderwerpen van praktische, sociale en beroepsmatige aard. Geeft in een discussie een mening en onderbouwt die met argumenten. Je houdt een duidelijk, gedetailleerd betoog over een breed scala van onderwerpen uit het eigen interesse- of werkgebied. Luistervaardigheid: Je begrijpt meer complexe informatie over onderwerpen uit het dagelijks leven en de wereld van opleiding en beroep in voldoende mate om de draad van het betoog te volgen. Leesvaardigheid Je begrijpt een breed scala aan teksten op het eigen vak- of interessegebied. Begrijpt teksten over specialistische onderwerpen als hij voldoende kennis heeft van het desbetreffende onderwerp. Schrijfvaardigheid Je schrijft duidelijke, gedetailleerde tekst over een breed scala van onderwerpen in het dagelijks leven, in het beroepsleven en in opleidingen. Te behalen eindniveau: Het gaat bij deze cursus om de kerncompetentie professioneel handelen.de student dient aan het einde van jaar 2 een niveau tussen B2 en C1 (hoog B2/laag C1) van het Common European Framework of Reference for Languages behaald te hebben. De prestatie-indicatoren voor deze cursus zijn zoals beschreven voor dit niveau in het Raamwerk Moderne Vreemde Talen (gebaseerd op het Common European Framework of Reference for Languages). Hieronder een globaal overzicht. Voor een meer gedetailleerde uitwerking zie: (interactief raamwerk Moderne Vreemde Talen) 2.2 Cursus inhoud De cursus Advanced Engels in het tweede studiejaar bereidt je voor op de beroepspraktijk. Door middel van praktijkgerichte oefeningen en opdrachten, zo veel mogelijk aansluitend bij de beroepspraktijk van een medewerker bedrijfscommunicatie, komen de vier vaardigheden aan bod. Je leert hoe je een persuasive presentation in het Engels geeft en hoe je een sollicitatiegesprek in

5 het Engels voert, zowel als sollicitant als in de rol van lid van een selectiecommissie. Voortbouwend op de eerstejaarscursussen komt ook het vergaderen in het Engels aan de orde. Bij het oefenen en toetsen van luistervaardigheid wordt gebruik gemaakt van opnames van native English speakers, eventueel ondersteund door beelden. In de cursus komen de volgende schriftelijke producten aan bod: text summary, management summary, brochure, feature article. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan veelgemaakte grammatica- en vocabulairefouten en aan zaken als zinsbouw, interpunctie en structuuraanduiders, alsmede aan het hanteren van de juiste stijl en toon. Als voorbereiding op de mondelinge opdrachten lees je relevante, Engelstalige teksten, die betrekking hebben op het vakgebied van een bedrijfscommunicator. Ook voor het onderdeel text summaries lees je diverse van dergelijke teksten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

6 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-AFST.4V Cursusnaam Afstuderen 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon R Manten (tel. 3366) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Kick off verplicht 1 maal per blok 240 minuten Workshop afstuderen verplicht 6 maal per blok 1440 minuten blok 1, blok 2 blok 3, blok 4 blok 1, blok 2 blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 812 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Scriptie 5, blok 2, week blok 4, week 16

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student heeft de volgende leerdoelen voor het afstuderen: Het in de dagelijkse praktijk werken aan een relevante afstudeeropdracht die in principe bruikbaar is voor en gewenst is voor de organisatie waar men afstudeert. Het toepassen van eerder opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk en het opdoen van relevante werkervaring. 2.2 Cursus inhoud Bij het afstuderen voer je zelfstandig een opdracht uit voor een organisatie. Die opdracht heeft te maken met de strategische inzet van communicatiemiddelen door de desbetreffende organisatie. Bij de uitvoering van de opdracht doorloop je het hele traject, van acquisitie tot implementatie. Daarnaast wordt je gevraagd om te reflecteren op de wijze waarop je de opdracht hebt aangepakt, als student, die terugkijkt op de opleiding die bijna is afgerond, en als professional, die de arbeidsmarkt opgaat. 2.3 Ingangseisen Het examen propedeuse moet zijn behaald. Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 812 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

8 Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills and English 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon J Moons (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Computerpracticum onderzoek niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 4 Engels verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 4 Hoorcollege onderzoek niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 4 Werkcollege onderzoek niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 136 (bij aanvangsblok 1), 80 (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Engels 5, Onderzoeksvaardigheden 5, blok 1, week blok 4, week blok 5, week blok 1, week blok 4, week blok 5, week 27

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Onderzoek: Je onderscheidt, beoordeelt en stelt verschillende onderzoeksvragen op volgens Van Keken en Van der Hulst (2008) en Baarda (2010). Je onderscheidt de designs survey, experiment en quasi-experiment en trekt de juiste conclusie over oorzakelijke verbanden in een onderzoek Je beoordeelt (of maakt) een onderzoeksopzet (steekproef, dataverzameling en operationalisering) op representativiteit, betrouwbaarheid, validiteit en overige factoren (anonimiteit, respons, controle, kosten) Je kent en berekent verschillende vormen van eenvoudige beschrijvende statistiek (grafieken, tabellen, centrum- en spreidingsmaten) en inferentiële statistiek (betrouwbaarheidsinterval en t-toets) en weet deze correct te interpreteren. Engels: schrijfvaardigheid, niveau B1 +/B2 van het ERK): Je schrijft een formele brief (verzoek om informatie, klacht, begeleidende brief) of een kort webartikel in het Engels, die voldoet aan de daarvoor in het zakelijke verkeer geldende criteria m.b.t. vorm en lay-out, standard words and phrases, woordgebruik, bij doel en doelgroep passende toon en stijl, spelling en interpunctie.je woordenschat en woordgebruik zijn voldoende om een duidelijke boodschap over te brengen en je maakt geen spel- of grammaticale fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan. (leesvaardigheid, niveau B1+/B2 van het ERK): Je begrijpt de belangrijkste punten en de betekenis van sleutelwoorden- en begrippen uit lange, vrij complexe Engelstalige teksten over onderwerpen, die aansluiten bij of gerelateerd zijn aan het vakgebied van de bedrijfscommunicatie, maar die niet al te specialistisch taalgebruik bevatten 2.2 Cursus inhoud Onderzoek: In een bedrijf of organisatie worden voortdurend beslissingen genomen. Maar op basis waarvan worden deze beslissingen genomen? In veel gevallen zal eerst onderzoek gedaan worden. Door middel van onderzoek kun je de kans vergroten dat je beslissingen goed uitpakken. Zo zal een uitgever eerst de interesse peilen voordat zij een nieuw blad uitbrengt; zo wordt hopelijk voorkomen dat de introductie uitdraait op een groot verlies. Een bedrijf zou ook kunnen laten onderzoeken of een reclamecampagne het gewenste effect heeft. Eigenlijk kun je overal onderzoek naar doen. Maar wat is onderzoek? Onderzoek is het verzamelen van gegevens om daarmee een onderzoeksvraag te beantwoorden of een theorie te toetsen. Daarbij kun je gebruik maken van bronnen (literatuuronderzoek), of je kunt nieuwe gegevens verzamelen. Hoewel verschillende vormen van onderzoek aan bod komen, richten we ons in deze cursus vooral op kwantitatief enquêteonderzoek. Dat wil zeggen, onderzoek met cijfermatige gegevens die je via enquêtes verzamelt. Engels: Een bedrijfscommunicatieprofessional kan niet zonder Engels.Veel bedrijven werken in een internationale context, zowel in Nederland als daarbuiten. Bij de externe communicatie, maar ook vaak bij de interne

10 communicatie wordt Engels gebruikt of is Engels zelfs de bedrijfstaal. Om jullie de mogelijkheid te geven je beroep in een internationale context uit te oefenen, zowel at home als abroad is het noodzakelijk om je beroepsgerichte Engelse taalvaardigheid verder te ontwikkelen. De focus in dit blok ligt op lezen en luisteren. De ontwikkelingen op het vakgebied komen vooral uit de Verenigde Staten en Engeland. Dat is de reden dat er zoveel Engelse termen worden gebruikt in de bedrijfscommunicatie. De nieuwste vakliteratuur is vaak alleen in het Engels toegankelijk en bijvoorbeeld op congressen over communicatie is de voertaal Engels. Als communicatieprofessional moet je de ontwikkelingen op je vakgebied kunnen volgen en daarvoor is het nodig dat je redelijk complex en gespecialiseerd Engels kunt lezen en verstaan. Soms word je gevraagd artikelen te lezen en er open of mc vragen over te beantwoorden, soms schrijf je een samenvatting (in het Nederlands of het Engels) voor een bepaald doel of een bepaalde doelgroep en soms word je gevraagd om een kort praatje te houden (in het Nederlands of het Engels) over wat je gelezen hebt. Je werkt aan je luistervaardigheid door het luisteren naar (en vaak tegelijkertijd kijken naar) nieuwsuitzendingen, korte reportages, documentaires en korte filmpjes die een link hebben met de cursus als geheel en het vakgebied (bijvoorbeeld over statistische onderwerpen). Je maakt korte verslagen (in het Engels of Nederlands) van het beluisterde of gebruikt de via het beluisterde opgedane kennis in de rest van de cursus. Spreekvaardigheid wordt verder ontwikkeld in een business meeting en discussies. Schrijfvaardigheid wordt verder ontwikkeld door middel van het schrijven van shorties (korte artikelen geschikt voor plaatsing op websites) n.a.v. iets wat je beluisterd of gelezen hebt of korte samenvattingen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 136 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 56 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 80 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

11 Titel Opleidingsvariant Het Bureau Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BUREAU.3V Cursusnaam Het Bureau 1.3 Cursusnaam in Engels The Office 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon JLC Vis (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Bureauconsultaties verplicht 1 maal per week 1680 minuten Bureaudagen verplicht 3 maal per week minuten Bureauspoedopdracht feedback verplicht 1 maal per week 420 minuten Eindpresentaties Het BureaU verplicht 1 maal per blok 300 minuten Kick off Het BureaU verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 2 blok 4 blok 2 blok 4 blok 2 blok 4 blok 2 blok 4 blok 2 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 70 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Communicatieplan en 5,5 50 3

12 middelen 1. blok 2, week blok 4, week blok 5, week 27 Individuele opdracht 5, Profilering Het Bureau 5, blok 2, week blok 4, week blok 5, week blok 2, week blok 4, week blok 5, week 27

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1. Je positioneert en profileert een met een groepje medestudenten op te richten communicatiebureau in professionele richtlijnen en communicatiemiddelen. 2. Je ontwikkelt voor de opdrachtgever op basis van deskresearch een uitvoerbaar communicatieplan of communicatieadvies dat aansluit bij de vraag, de communicatiesituatie en het budget van de opdrachtgever. 3. Je realiseert voor de opdrachtgever op basis van het opgestelde communicatieplan of communicatieadvies de beschreven communicatiemiddelen (print, digitaal, audiovisueel, event, ( )) die aansluiten bij de organisatie en de doelgroep. aansluiten bij de organisatie en de doelgroep. 4. Je verantwoordt de bij het ontwikkelen van de communicatiemiddelen gemaakte keuzes. 5. Optioneel: Je stelt voor de opdrachtgever op basis van de ontwikkelde communicatiemiddelen een procedure of onderhoudsplan op voor d 2.2 Cursus inhoud Het BureaU is de naam van het niet-commerciële communicatiebureau dat in blok B en D door derdejaarsstudenten binnen de opleiding Bedrijfscommunicatie gerund wordt. Voor Het bureau voeren studenten in groepen voor een opdrachtgever een reële communicatieopdracht uit. Het bureau geeft met de stage (jaar 3) en de afstudeeropdracht (jaar 4) duidelijk vorm aan praktijkleren. < 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 210 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 70 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

14 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Communicatietrends en Crisiscommunicatie 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-COCRI.3V Cursusnaam Communicatietrends en Crisiscommunicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Trends and Crisis Communication 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Blok 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Communicatietrends niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Crisiscommunicatie niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Praktijkcase crisisexpert niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten blok 1 blok 3 blok 1 blok 3 blok 1 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 108 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Communicatietrends 5, Crisiscommunicatie 5, blok 1, week blok 3, week 6 2. blok 4, week blok 1, week 36

15 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen Communicatietrends: 1. Je onderzoekt en analyseert (online) communicatietrends, actuele mediaontwikkelingen en de toepassing ervan. 2. Op basis van je analyse maak je een digitaal trendrapport in de vorm van een blog. 3. Je adviseert een bedrijf over welke communicatie- en mediatrends het beste ingezet zouden kunnen worden. Leerdoelen Crisiscommunicatie: 1. Je analyseert een crisis aan de hand van de causaliteitsketen van Stamsneijder (2002). 2. Je maakt een stakeholderanalyse volgens de richtlijnen van Gardner et al. (1985) 3. Je past de principes van responsstrategieën toe afhankelijk van de crisissituatie. 4. Je adviseert de opdrachtgever over de inzet van media in een crisissituatie. 2.2 Cursus inhoud Communicatietrends In deze cursus ga je onder andere onderzoeken hoe je nieuwe mediakanalen (bv. tablets en smartphones) kunt gebruiken bij bedrijfscommunicatie. Je leert nieuwe trends op waarde te schatten. Bovendien leer je ook hoe je nieuwe media moet beoordelen of het verstandig is voor je opdrachtgever/werkgever om gebruik te maken van dit kanaal. En zo ja op welke manier. Voorts leer je om bestaande boodschappen aan te passen aan de eisen die jouw doelgroep stelt aan vorm en inhoud. Crisiscommunicatie Zoals er goede tijden, kent ieder bedrijf ook kwade tijden. Of het nu gaat om een mislukte fusie, een milieuprobleem, een beursgang die faalt of het terugroepen van een product. Als zich onvoorziene omstandigheden aandienen, kunnen reputaties als bladeren van de boom vallen. Bedrijfscrises kunnen grote schade veroorzaken, omdat zij in het nieuws breed worden uitgemeten. De consument is veel eerder en sneller op de hoogte van het handelen van bedrijven dan vroeger, o.a. dankzij mediatrends zoals Facebook, Twitter en WhatsApp. Er is meer dan ooit behoefte aan openheid van zaken. De vraag naar deskundigheid en een praktische aanpak om communicatie daarbij in goede banen te leiden, neemt hand over hand toe. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 108

17 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

18 Titel Opleidingsvariant Communicatieonderzoek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-COMON.1V Cursusnaam Communicatieonderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon M ter Huurne (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Briefing locatie opdrachtgever niet verplicht 1 maal per blok 180 minuten blok 4 Consultatie niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten blok 4 Instructie Onderzoek niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 4 Presentatie adviezen verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 4 Rapporten niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 4 Zelfstandig werken project niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 140 (bij aanvangsblok 1), 96 (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht 5, blok 1, week blok 4, week blok 5, week 27 Individueel 5, blok 1, week 36

19 1. blok 4, week blok 5, week 27

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Communicatietrends In deze cursus ga je onder andere onderzoeken hoe je nieuwe mediakanalen (bv. tablets en smartphones) kunt gebruiken bij bedrijfscommunicatie. Je leert nieuwe trends op waarde te schatten. Bovendien leer je ook hoe je nieuwe media moet beoordelen of het verstandig is voor je opdrachtgever/werkgever om gebruik te maken van dit kanaal. En zo ja op welke manier. Voorts leer je om bestaande boodschappen aan te passen aan de eisen die jouw doelgroep stelt aan vorm en inhoud. Crisiscommunicatie Zoals er goede tijden, kent ieder bedrijf ook kwade tijden. Of het nu gaat om een mislukte fusie, een milieuprobleem, een beursgang die faalt of het terugroepen van een product. Als zich onvoorziene omstandigheden aandienen, kunnen reputaties als bladeren van de boom vallen. Bedrijfscrises kunnen grote schade veroorzaken, omdat zij in het nieuws breed worden uitgemeten. De consument is veel eerder en sneller op de hoogte van het handelen van bedrijven dan vroeger, o.a. dankzij mediatrends zoals Facebook, Twitter en WhatsApp. Er is meer dan ooit behoefte aan openheid van zaken. De vraag naar deskundigheid en een praktische aanpak om communicatie daarbij in goede banen te leiden, neemt hand over hand toe. 2.2 Cursus inhoud Voor dit project hebben we een reële opdrachtgever. Deze opdrachtgever is de communicatieafdeling van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zij hebben een communicatieprobleem dat ze zullen toelichten tijdens een briefing. Het is aan jou om met een adequate oplossing te komen voor hun probleem. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 44 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 96 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

21 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

22 Titel Opleidingsvariant Communicatieplatform Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-COMPLA.2V Cursusnaam Communicatieplatform 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Platform 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Blok 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Assessments niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 2 Eindpresentaties verplicht 1 maal per blok 180 minuten blok 2 Projecturen (consultatie) niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 102 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Concept 5, Presentatie 5, blok 2, week blok 3, week 6 1. blok 2, week blok 3, week 6

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1) Je analyseert de doelgroep van een bestaande organisatie analyseren en brengt deze in kaart. 2) Je adviseert op basis van deze analyse de organisatie op het gebied van online media. 3) Je werkt je advies uit in een plan van aanpak en een gedetailleerd conceptueel voorstel. 4) Je presenteert het conceptueel voorstel kort en krachtig. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Korte beschrijving: Het begrip communicatieplatform is erg breed. In deze cursus gebruiken we een communicatieplatform om een heel specifieke doelgroep te informeren en enthousiasmeren. Dit communicatieplatform staat niet op zich, de doelgroep kan met behulp van verschillende middelen (zoals sociale media) naar het platform getrokken worden. De opdrachtgever is een taakomroep of onderdeel van een B-omroep. Belangrijk is dat helder wordt welke opdracht deze omroep heeft in het bestel. Voor deze omroep ontwikkel je een gedetailleerd conceptueel voorstel (inclusief plan van aanpak) en presenteer je deze. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 38 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

24 Titel Opleidingsvariant Corporate communicatie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-CORCOM.2V Cursusnaam Corporate communicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Corporate Communication 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon WA van Oorschot 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Corporate Communicatie niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 4 Werkcollege Corporate Communicatie niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Imago 5, blok 4, week blok 5, week 27 Tentamen Corporate Communicatie 5, blok 4, week blok 5, week 27

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1. Je beschrijft op welke wijze een organisatie bepaalde communicatie-activiteiten ontwikkelt met de bedoeling een gunstig beeld van zichzelf te creëren bij haar stakeholders, daarbij pas je begrippen en theorieën uit het vakgebied van de corporate communicatie toe. 2. Je gebruikt de belangrijkste begrippen en theorieën uit het vakgebied van de corporate communicatie bij het analyseren en beoordelen van communicatiestrategieën, -concepten en/of middelen die een organisatie inzet om een gunstig beeld van zichzelf te creëren bij haar stakeholders. 3. Je ontwerpt een communicatiestrategie, een concept en een communicatiemiddel voor een imagoversterkende publiciteitscampagne. 2.2 Cursus inhoud Het is voor bedrijven van belang een goede relatie te hebben met hun stakeholders. De communicatie-activiteiten die daarop gericht zijn, vallen onder de noemer corporate communicatie of concerncommunicatie. Bij corporate communicatie ligt de focus op de organisatie als geheel en het gaat erom een positief beeld van de organisatie te creëren. In deze cursus maak je kennis met de basisbegrippen en theorieën van corporate communicatie (identiteit, imago, reputatie, corporate brand en corporate story) en met enkele concrete vormen ervan (experience marketing, mvo-communicatie, public affairs, issue management). Daarnaast gaan we dieper in op de communicatie die ingezet wordt om een positief beeld te creëren (van een organisatie, een branche, een stad of een product). Dat zal gebeuren in de vorm van het ontwerp dat je maakt voor een campagne, die erop is gericht de beeldvorming rond een bepaald product positief te beïnvloeden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? HES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Voltijd Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur? Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context Minor Beleggen Advies en Beheer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie