Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor Logistiek en Economie voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG Cursusnaam Afstuderen Logistiek 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Logistics 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AWL de Groot (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Intervisie Afstuderen verplicht 2 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Intervisie Afstuderen verplicht 2 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Intervisie Afstuderen LE verplicht 2 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Intervisie Afstuderen LE verplicht 2 maal per blok 180 minuten bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? (Advies) Rapport / bij aanvangsblok JAAR: 5, Afstudeerscriptie 1. blok JAAR, week 36 Colloquium 5, bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR, week 36

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De doelstelling van het afstudeerproject is meerledig. Het is een leertraject waarin de student aan het eind van de studie een proeve van bekwaamheid aflegt. De student leert hoe hij/zij zelfstandig (maar wel ondersteund door feedback van docent, opdrachtgever en door zelfreflectie) in een beroepsomgeving een onderzoeksproject kan realiseren. Daarnaast geeft het de hogeschool de mogelijkheid om te beoordelen of de student de (eind)competenties van de opleiding in voldoende mate heeft laten zien bij de totstandkoming van het eindrapport, in het eindrapport zelf en in de bespreking van het rapport. 2.2 Cursus inhoud Zie cursuswijzer/studentenhandleiding voor een uitgebreide beschrijving van de cursusinhoud. Deze cursuswijzer is in zijn geheel te vinden op de site van het praktijkbureau. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs ; Verhoeven, N.; ; (2011); Boom/Lemma: Den Haag; Boek (verplicht) : Taaltopics Rapporteren ; Braas, C., Couwelaar, R. van, Kat, J.; ; (2012); Noordhoff Uitgevers: Groningen; Boek (aanbevolen) : Een onderzoek voorbereiden ; Oost, H., Markenhof, A. (2013); ; tweede druk; ThiemeMeulenhoff: Amersfoort; Boek (aanbevolen) : Van probleem naar prestatie Afstuderen in de HBO praktijk ;Zegel, J.D.; ; (2011); Uitgeverij Op de i: Hilversum; Boek (aanbevolen) : 101 Managementmodellen ; Mulders, M.; ; (2010); Noordhoff Uitgevers: Groningen; 2.5 Workload Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 828 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (LE) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-AE Cursusnaam Algemene Economie (LE) 1.3 Cursusnaam in Engels Economics (LE) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon H van Kerkvoort (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 14 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Rapport invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 Schriftelijk invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen economische ontwikkelingen uit dagbladen en vaktijdschriften interpreteren en weten welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor het strategische beleid van de onderneming. 2.2 Cursus inhoud Van business managers wordt verwacht dat ze beslissingen nemen die leiden tot het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Zij moeten niet alleen de interne processen en strategieën van een bedrijf begrijpen, maar ook de externe factoren die de bedrijfsprocessen beïnvloeden. Business managers moeten de internationale en nationale economische omgeving kunnen analyseren. De wijze waarop het strategische beleid van ondernemingen wordt bepaald, is namelijk afhankelijk van ontwikkelingen in deze internationale en nationale economische omgeving. Toekomstige afgestudeerden kunnen aan de hand van deze cursus de economische ontwikkelingen uit dagbladen en eenvoudige vaktijdschriften bijhouden. Zij kunnen gewapend met deze kennis, externe risico s inschatten en maatregelen nemen om negatieve effecten op de resultaten van hun bedrijf te voorkomen. Daarnaast zijn studenten op de hoogte van actuele economische vraagstukken.een paar voorbeelden: externe factoren beïnvloeden de kosten van productie. Verschil tussen lange en korte termijnkosten beslissingen die gerelateerd zijn aan de concurrentieverhoudingen in bedrijfstakken/sectoren beslissingen die gerelateerd zijn aan de marktvorm waarin het bedrijf opereert prijsbeleid(elasticiteit van vraag en aanbod) is gekoppeld aan kennis over de werking van markten wat zijn de externe effecten van productie de mondiale versus de lokale economie belang van innovatie in concurrerende markten effecten van de huidige kredietcrisis voor MKB-bedrijven demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (ontgroening/flexwerken) maatschappelijk verantwoord produceren (duurzaamheid/circulaire economie) economische effecten van de economische en monetaire unie Deze cursus is zowel een verdieping als een verbreding van het propedeuse vak Economie en Recht, waarbij in het Economie gedeelte vooral elementaire macro-economische onderwerpen worden behandeld. De inhoud van het vak Algemene economie in de hoofdfase sluit aan bij de cursussen bedrijfsethiek, marketing, HRM, risicomanagement en strategisch management. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Economics; Gregory Mankiw, N.; ; 2; South Western; Reader (verplicht) : Reader Algemene Economie (artikelen); 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110

6 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsethiek (LE) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-BEDET Cursusnaam Bedrijfsethiek (LE) 1.3 Cursusnaam in Engels Business Ethics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon MW Scholma (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Tutorial 1 verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Tutorial 2 verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assigment invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 Exam invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel student kan in een moreel dilemma binnen een bedrijfscontext herkennen, analyseren en daarin een ethisch verantwoorde keuze maken, formuleren en rechtvaardigen student kan in overleg met anderen als MT-team zorgdragen voor rechtvaardige verdeling van morele rechten en plichten van anderen rond arbeidsvoorwaarden en volwaardig werk student kan beleidsmatig voorstellen doen om in een competitieve bedrijfsomgeving invulling te geven aan maatschappelijk verantwoorde marketing student kan stakeholderbelangen analyseren, optimaliseren en invulling geven ten behoeve van MVO student kan mensenrechtenkwesties in internationale handelscontacten analyseren, beoordelen en daar ethisch verantwoord op ageren student kan een beleidsvoorstel opstellen en vertalen naar een actieplan 2.2 Cursus inhoud maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie met stakeholders moraal, ethiek, bedrijfsethiek en ethisch verantwoord oordelen in de bedrijfscontekst waardegericht beleid divers communiceren naar publiek, medewerkers, klanten en leveranciers debatteren rond maatschappelijk verantwoorde thema's uit de beroepspraktijk 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Bedrijfsethiek en MVO voor het HBO; Jan de Leeuw en Jacinta Kannekes; ; 5e druk; Damon, 2013; Reader (verplicht) : Lars Moratis en Timo Cochius: ISO Handleiding voor MVO, Van Gorcum, 2010; Bijlage 3; pdf op cursussite Reader (verplicht) : Royakkers De ethische cyclus; uit: Royakkers, Verantwoord ondernemen; HBU, 2008; Hoofdstuk 4;pdf op cursussite Reader (verplicht) : Marleen Willebrands: Beleidsvoorstel schrijven; Fontys Talencentrum. pdf op cursussite 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 103 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

9 Titel Business English 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-BUSENG Cursusnaam Business English Cursusnaam in Engels Business English Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon EJ Das (tel. 6402) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Les verplicht 7 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Les verplicht 7 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Les verplicht 7 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 106 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Practicals Written Exam invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Dit is de vervolgcursus op Business English Level A uit de Propedeuse. In deze module zal naast een herhaling van de basisgrammatica vooral aandacht besteed worden aan de praktische toepassing van het Engels op een zakelijk niveau. Vanzelfsprekend bouwt deze cursus verder aan het op- en uitbouwen van een ruime zakelijke en algemene vocabulaire. Daarnaast wordt het lezen en doorgronden van Engels tekstmateriaal uit gerenommeerde vakgerichte Engelse of Amerikaanse tijdschriften naar een hoger niveau getild dan in jaar 1. Bovendien wordt de nodige aandacht besteed aan luistervaardigheid op businessgebied. Aan de hand van deze bronnen wordt ook een beeld van de Engelstalige en internationale samenleving geschetst die de studenten moet helpen in het overbruggen en begrijpen van culturele verschillen. Ook het schrijven van een zakelijke brief komt ruimschoots aan bod. Tenslotte dienen alle studenten individueel een presentatie te houden en actief deel te nemen aan groepsdiscussies. Kortom dit is een veelzijdige cursus waarbij vele elementen van het zakelijk Engels aan de orde komen. DE VOERTAAL IS UITSLUITEND ENGELS!!! DIT BETEKENT DAT ALLE COMMUNICATIE MET DE DOCENT EN IN DE LES IN HET ENGELS DIENT TE GESCHIEDEN. 2.2 Cursus inhoud Opleidingsdoelen: De opleiding LE leidt studenten op tot vakbekwame HBO professionals, zodat zij in staat zijn om startersfuncties in logistieke beroepsrollen of in logistieke processen uit te oefenen. De opleiding LE leidt studenten op tot het uitoefenen van de Logistieke competentie: het op professionele wijze ontwikkelen, aansturen en uitvoeren van logistieke processen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Opleidingsvariant Financieel Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-FM Cursusnaam Financieel Management 1.3 Cursusnaam in Engels Financial Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon PMEM van der Aa (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? College verplicht 7 maal per blok 1050 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Excelwerkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus heeft de volgende leerdoelen: 1) Het kunnen vaststellen van kostprijzen (waarbij zowel vaste als indirecte kosten een rol spelen),het kunnen aangeven welke aannames achter deze kostprijsberekeningen zitten en kunnen aangeven hoe standaardkosten bepaald worden 2) Korte termijn beslissingen kunnen beargumenteren door toepassing van een incrementele analyse, het kan hier gaan om beslissingen ten aanzien van outsourcing, speciale orders, segment winstgevendheid en sales mix. 3) Het bepalen van kostprijzen en/of verkoopprijzen op basis van cost based, target en transferring pricing methodes. Tevens het evalueren van prijsbeslissingen op het effect op performance binnen een divisie of een segment. 4) Kunnen beschrijven welke onderliggende keuzes gemaakt kunnen worden bij het opstellen van budgetten en kunnen aangeven welke randvoorwaarden essentieel zijn voor succesvolle toepassing van. 5) Het kunnen opstellen van een masterbudget bestaande uit deelbudgetten voor verschillende afdelingen en/of functies zoals marketing, inkoop, verkoop en overhead en ook een. 6) Het kunnen opstellen van interne (nacalculatorische) resultatenoverzichten waarbij o.a. de direct materiaal, arbeid en overhead verschillen toe uitdrukking komen, en kunnen aangeven hoe managers op basis van deze verschillenanalyses de kosten beheersen. 7) De beginselen van dubbel boekhouden begrijpen, de journaalposten voor dagelijkse financiële feiten kunnen opstellen en een saldibalans kunnen uitsplitsen in een resultatenrekening en een balans. 8) Bepalen en analyseren van de financiële performance van een onderneming door de externe financiële rapportages te evalueren 9) Het kunnen opstellen van een financieel plan bestaande uit een exploitatie-begroting,een beginen een eindbalans en een liquiditeitsbegroting. 10) Het kunnen inschatten van risico s met betrekking tot de vlottende activa en het beheer van deze risico s kunnen organiseren. 11) Begrijpen van de tijd waarde van geld en het toepassen van dit begrip op eenvoudige kasstromen om de toekomstige waarde en de contante waarde daarvan te bepalen. 12) Bepalen van de kosten en baten van een (investerings)project (of de uitgaven en ontvangsten ervan) en toepassen van deze gegevens in de Gemiddeld Boekhoudkundige Waarde-methode, de TVT-methode, de NCW-methode, en de interne intrestvoet methode om investeringsbeslissingen te beargumenteren en/of te evalueren. 2.2 Cursus inhoud De cursus heeft de volgende leerdoelen: 1) Het kunnen vaststellen van kostprijzen (waarbij zowel vaste als indirecte kosten een rol spelen),het kunnen aangeven welke aannames achter deze kostprijsberekeningen zitten en kunnen aangeven hoe standaardkosten bepaald worden 2) Korte termijn beslissingen kunnen beargumenteren door toepassing van een incrementele analyse, het kan hier gaan om beslissingen ten aanzien van outsourcing, speciale orders, segment winstgevendheid en sales mix. 3) Het bepalen van kostprijzen en/of verkoopprijzen op basis van cost based, target en transferring pricing methodes. Tevens het evalueren van prijsbeslissingen op het effect op performance binnen

13 een divisie of een segment. 4) Kunnen beschrijven welke onderliggende keuzes gemaakt kunnen worden bij het opstellen van budgetten en kunnen aangeven welke randvoorwaarden essentieel zijn voor succesvolle toepassing van. 5) Het kunnen opstellen van een masterbudget bestaande uit deelbudgetten voor verschillende afdelingen en/of functies zoals marketing, inkoop, verkoop en overhead en ook een. 6) Het kunnen opstellen van interne (nacalculatorische) resultatenoverzichten waarbij o.a. de direct materiaal, arbeid en overhead verschillen toe uitdrukking komen, en kunnen aangeven hoe managers op basis van deze verschillenanalyses de kosten beheersen. 7) De beginselen van dubbel boekhouden begrijpen, de journaalposten voor dagelijkse financiële feiten kunnen opstellen en een saldibalans kunnen uitsplitsen in een resultatenrekening en een balans. 8) Bepalen en analyseren van de financiële performance van een onderneming door de externe financiële rapportages te evalueren 9) Het kunnen opstellen van een financieel plan bestaande uit een exploitatie-begroting,een beginen een eindbalans en een liquiditeitsbegroting. 10) Het kunnen inschatten van risico s met betrekking tot de vlottende activa en het beheer van deze risico s kunnen organiseren. 11) Begrijpen van de tijd waarde van geld en het toepassen van dit begrip op eenvoudige kasstromen om de toekomstige waarde en de contante waarde daarvan te bepalen. 12) Bepalen van de kosten en baten van een (investerings)project (of de uitgaven en ontvangsten ervan) en toepassen van deze gegevens in de Gemiddeld Boekhoudkundige Waarde-methode, de TVT-methode, de NCW-methode, en de interne intrestvoet methode om investeringsbeslissingen te beargumenteren en/of te evalueren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Management accounting en management control, Van MKB tot grootbedrijf; A.J van Aken & P.A.M. Bertens; ; 5e druk; ; Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie; P. de Boer, M.P. Brouwers en W. Koetzier; ; 9e druk; ; Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven; P. de Boer, M.P. Brouwers en W. Koetzier; ; 9e druk; ; Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie Uitwerkingen; P. de Boer, M.P. Brouwers en W. Koetzier; ; 7e druk; ; Diversen (verplicht) : Enkele artikelen uit de Finanace & Control Base, beschikbaar via de Virtuele Mediatheek. 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

14 Titel Opleidingsvariant HRM Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-HRM Cursusnaam HRM 1.3 Cursusnaam in Engels Human Resource Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon MP Oteman (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor/werkcollege HRM verplicht 7 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Hoorcollege Arbeidsrecht verplicht 7 maal per blok 420 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege Arbeidsrecht verplicht 7 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Rapport invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 Tentamen HR en Recht invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus doe je kennis en vaardigheden op waardoor je HRM beleid kunt toepassen en een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling ervan. Je leert verband te leggen tussen de doelstellingen van de organisatie en de inzet van mensen. 2.2 Cursus inhoud De verschillende thema (behorend bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers) die binnen HRM worden behandeld in hun onderlinge samenhang en binnen de context van in- en externe ontwikkelingen. Er is een koppeling tussen theorie en praktijk; kennisoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen en andere actieve werkvormen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Leerboek HRM; Frits Kluijtmans; ; 1ste; Noordhoff Uitgevers; Boek (verplicht) : Hoofdstukken Sociaal Recht; Prof. Mr. C. J. Loonstra; ; 21ste of recenter; Noordhoff; Boek (verplicht) : Wetteksten voor HEO of recenter 2.5 Workload Contactduur (uren): 39 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Management Informatiesystemen (LE) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-MIS Cursusnaam Management Informatiesystemen (LE) 1.3 Cursusnaam in Engels Management Information Systems (LE) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon BME de Waal (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Practicum verplicht 2 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Toets 1 Toets 2 invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de cursus wordt aan de volgende leerdoelen en eindtermen gewerkt: Het algemene doel van de cursus is inzicht te verkrijgen in de wisselwerking tussen ICT, mensen en organisaties om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het effectief toepassen en gebruik van ICT. De cursus heeft de volgende specifieke leerdoelen: 1. De student kan het belang aangeven van informatiesystemen en informatietechnologie in organisaties. 2. De student kan beschrijven welke informatiesystemen en informatietechnologie in organisaties toegepast kunnen worden. 3. De student kan de business-, informatie- en applicatie architectuur van een organisatie weergeven met behulp van het softwarepakket Architect. 4. De student kan de verschillende methoden beschrijven voor informatiesysteemontwikkeling en kan toelichten wat de rol is die de (informatie)manager daarin kan spelen. 5. De student kan de verschillende aspecten beschrijven die een rol spelen bij het implementeren van informatiesystemen. 2.2 Cursus inhoud Informatiesystemen zijn belangrijke middelen die bedrijfsmanagers tot hun beschikking hebben voor het bereiken van operationeel excelleren, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van de besluitvorming en het bereiken van concurrentievoordeel. De cursus biedt een overzicht van concepten op het gebied van management informatiesystemen en informatietechnologieën binnen een geïntegreerd kader van management-, organisatie- en technologie-elementen, voor het beschrijven en analyseren van informatiesystemen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: - Informatiesystemen en ondernemen - ICT en strategie - ICT-infrastructuur en opkomende technologieën - ICT toepassingen - Ontwikkelen en implementeren - Besluitvorming en ICT - ICT en Beheer In de werkcolleges worden de verschillende onderwerpen klassikaal toegelicht en besproken. In de

18 practica vindt oefening plaats met software en worden er (tussentijdse) voortgangsevaluaties gedaan van de praktijkopdrachten. De docent geeft een overzicht van de belangrijke aandachtspunten, legt begrippen en methodes uit en geeft opdrachten die tijdens het werkcollege en practicum worden uitgevoerd. De student bereidt zich voor op de werkcolleges en de practica door zich in te lezen in de opgegeven literatuur en de instructies van de praktijkopdrachten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Management Informatiesystemen; B.M.E. de Waal; ; 2013; Pearson Education; Diversen (verplicht) : Softwarepakket Architect (Bizzdesign) 2.5 Workload Contactduur (uren): 25 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 113 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Opleidingsvariant Marketing 2 (LE) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-MKG Cursusnaam Marketing 2 (LE) 1.3 Cursusnaam in Engels Marketing 2 (LE) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon AMC Zegers (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training (per helft van de klas) verplicht 6 maal per blok 900 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 1050 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Adviesrapport invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, Tentamen invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het doel van deze cursus is om jou, als student van een bedrijfskundige opleiding, klantgericht te leren denken en handelen. Ofwel: om de klant in jouw denken centraal te stellen. Dat betekent dat je een product-of dienstenaanbod kunt ontwikkelen op basis van de waarde die de klant daaraan hecht (klantgericht), in plaats van te denken vanuit het product (productgericht). Kortom: je leert hoe je klantwaarde kunt ontwikkelen. Aan het eind van de cursus ken je de betekenis van de marketing-elementen uit het Business Model Canvas, hoe deze onderling samenhangen en welke factoren invloed hebben op de ontwikkeling van een klantgerichte invulling van het business model. Aan het eind van deze cursus ben je in staat om, op operationeel niveau, een aantal analyses uit te voeren en een aantal beroepsproducten op te leveren die bijdragen aan de ontwikkeling of de verbetering van de invulling van het Business Model Canvas. 2.2 Cursus inhoud In de cursus Marketing in de Propedeuse heb je een introductie in de verschillende marketingconcepten gekregen en de taal van marketeers leren spreken. Marketing 2 gaat verder waar Marketing 1 ophoudt. De vier marketing-gerelateerde aspecten van het Business Model Canvas vormen het uitgangspunt voor de inhoud van de cursus, te weten: de value proposition, de customer segments, de channels en de customer relationships. In samenhang daarmee komen ook de revenu streams aan de orde. Dat betekent dat je het Canvasmodel leert te beschrijven maar ook hoe je deze kunt verbeteren zodat je daarmee de inkomstenstromen van een organisatie kunt verhogen. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: segmentatieproces, een afnemersanalyse, een concurrentie-analyse, een distributie-analyse, de wijze waarop je klantrelaties kunt opbouwen, onderhouden en uitbouwen, het inrichtem van een verkooporganisatie en de berekening van de marktomvang. Dit gebeurt aan de hand van werkcolleges waarin theorie en opdrachten worden besproken en gemaakt. Daarnaast wordt de theorie in de praktijk gebracht door voor een opdrachtgevende organisatie een adviesrapport te schrijven m.b.t. het Canvas Model. Dit rapport ontstaat uit een 5- tal tussentijdse praktijkopdrachten die je voor die organisatie uitvoert. Want het gaat er in deze cursus vooral om hoe je theorie kunt toepassen in de praktijk. Klantrelaties vormen één van de aspecten van het Canvas-model. Dat betekent dat je ook moet kunnen communiceren met klanten. Je leert in deze cursus hoe je klantrelaties moet opbouwen, onderhouden en uitbouwen. Daarom krijg je 3 salestrainingen waarin je leert een eerste verkoopgesprek voor te bereiden en te voeren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen

21 Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Philip Kotler, Philip Kotler; Principes van Marketing; ISBN ; 6e druk; Pearson Education; 6e druk, Pearson Education ISBN Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

22 Titel Opleidingsvariant Projectmanagement (LE) Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-PROMAN Cursusnaam Projectmanagement (LE) 1.3 Cursusnaam in Engels Project Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon JC van den Brink (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Projectsimulatie verplicht 2 maal per blok 480 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 2 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 2 maal per blok 360 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Werkcollege verplicht 1 maal per blok 120 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Kennistoets Portfolio invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Geen doel in Osiris geregistreerd 2.2 Cursus inhoud Geen inhoud in Osiris geregistreerd 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 22 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Traineeship Change Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-CHAMA Cursusnaam Traineeship Change Management 1.3 Cursusnaam in Engels Traineeship Change Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon MJ de Boer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Consult Veranderaanpak verplicht 4 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Werkcollege verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Workshop Onderzoeksvaardigheden verplicht 1 maal per blok 150 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Workshop Veranderaanpak verplicht 3 maal per blok 540 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkopdracht Tentamen Change Management invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: Kernvakgebied: Organizational Behaviour niveau 2 a. concepten en theorieën over veranderingen in organisaties kennen, begrijpen en doorgronden b. daarbinnen voor specifieke situatie(s) keuzes kunnen maken voor geëigende toepassingen van concepten en theorieën; deze keuzes kunnen beargumenteren en verdedigen Taken: Probleem stellen en Diagnose stellen uit de reeks: probleem, diagnose, ontwerp, verandering, evaluatie c. concrete en specifieke situatie(s) vanuit veranderperspectief kunnen diagnosticeren d. het kunnen beschrijven en toelichten van een veranderuitdaging in het kader van een verandertraject (voor een afdeling, organisatie of bedrijf, netwerk van organisaties of bedrijven, regio) waarbij ook de wijdere context in ogenschouw wordt genomen Generieke competentie: methodisch handelen e. het kunnen formuleren van een (integrale) aanpak en inrichting (implementatie en interventies) van een voorgestelde verandering of van voorgestelde veranderingen (van een afdeling, organisatie of bedrijf, netwerk van organisaties of bedrijven, regio) waarbij het creëren van draagvlak onderdeel een belangrijke focus is. Onderzoekend vermogen: analyse, ontwerp, data verzamelen, data analyse, conclusie & aanbevelingen 2.2 Cursus inhoud -Theorie uit boek: Essenties van verandermanagement, Marco de Witte, Jan Jonker en Maurits Jan Vink -Opdracht: formuleren van een veranderaanpak Opzet cursus gebaseerd op 3 workshops over 4 ballen model en 3 dilemma s: Ondersteund door 5 theorie werkcolleges, een gastcollege met praktijkvoorbeelden, een werkcollege ter voorbereiding op theoretische toets Elke 2 weken een vast moment voor consult door docent 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd

26 2.5 Workload Contactduur (uren): 30 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

27 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Traineeship Distribution Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-DIMA Cursusnaam Traineeship Distribution Management 1.3 Cursusnaam in Engels Traineeship Distribution Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon ME Akbas (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Praktijk verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege Theorie verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Workshop onderzoeksvaardigheden verplicht 1 maal per blok 150 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkopdracht Distribution Management Tentamen Distribution Management invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten kunnen uitleggen wat de functie van distributie is en het relateren aan andere functionele gebieden. Studenten begrijpen de elementen van distributielogistiek en kunnen deze met elkaar in relatie brengen Studenten zijn in staat om distributie in Europese en mondiale context te plaatsen Studenten zijn in staat om te kunnen beslissen of distributie wel of niet uitbesteed moet worden en op welke manier dit beheerst dient te worden Studenten begrijpen het concept Reverse logistics en kunnen het relateren aan andere bedrijfsfuncties zoals inkoop en opslag Studenten kunnen een rapport en aanbevelingen schrijven voor het traineebedrijf op basis van de aangereikte theorie Studenten kennen de meest voorkomende begrippen aangaande de theorie van distributielogistiek en kunnen deze vertalen naar het traineebedrijf. 2.2 Cursus inhoud Distributie management is het analyseren, plannen, uitvoeren en beheersen van beslissingen rondom goederenstromen tussen producenten en afnemers, op zo n manier dat producten op de juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste aantallen arriveren op de eindbestemming. Bij distributielogistiek worden de methoden bekeken om de goederen- en informatiestroom zo effectief en efficiënt te krijgen, bij distributie management gaat het om het beheersen en besturen. Dit wordt uiteindelijk gedaan vanuit het ketenperspectief. Dus een integraal concept. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : DistributieLogistiek; Van Goor & Ploos van Amstel; ; ; Noordhoff uitgevers; Boek (verplicht) : Warehousing en Fysieke Distributie; Engelbregt & Kruijer; ; ; Boom Onderwijs; 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

29 Titel Opleidingsvariant Traineeship IT & Logistics Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-ITLOG Cursusnaam Traineeship IT & Logistics 1.3 Cursusnaam in Engels Traineeship IT & Logistics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon MAJ Wezenberg (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Praktijk verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege Theorie verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Workshop Onderzoeksvaardigheden verplicht 1 maal per blok 150 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkopdracht IT & Logistics Tentamen IT & Logistics invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel van de cursus is de toepassing van BPM (Business process Management) bij het stagebedrijf van de student. De daaraan gekoppelde leerdoelen zijn: Processen analyseren met behulp van Proces Architectuur Model De geanlyseerde processen meten op basis van KPI s (Key performance indicators). Het herkennen van mogelijke knelpunten binnen het proces en hete geven van aanbevelingen op basis van verbetertechnieken om deze op te lossen. Gegevens op een gestructureerde manier verzamelen en presenteren in een Management Dashboard 2.2 Cursus inhoud Doel van de cursus is de toepassing van BPM (Business process Management) bij het stagebedrijf van de student. De daaraan gekoppelde leerdoelen zijn: Processen analyseren met behulp van Proces Architectuur Model De geanlyseerde processen meten op basis van KPI s (Key performance indicators). Het herkennen van mogelijke knelpunten binnen het proces en hete geven van aanbevelingen op basis van verbetertechnieken om deze op te lossen. Gegevens op een gestructureerde manier verzamelen en presenteren in een Management Dashboard 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Grip op processen in organisaties; Achterberg en Obers; 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

31

32 Titel Opleidingsvariant Traineeship Materials Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-MAMA Cursusnaam Traineeship Materials Management 1.3 Cursusnaam in Engels Traineeship Materials Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon MAJ Wezenberg (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege Praktijk verplicht 6 maal per blok 720 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Werkcollege Theorie verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Workshop onderzoeksvaardigheden verplicht 1 maal per blok 150 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkopdracht Materials Management Tentamen Materiale Management invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, invoeren in cijfers (1 t/m 10 of NA) 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1, week blok 2, week 46

33 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten zullen binnen het stagebedrijf de theorie met betrekking tot de verschillende plannings en voorraadbeheer methodieken kunnen beschrijven en herkennen. Daarnaast leren ze met deze methodieken te rekenen (S&OP, MPS, MRP, capaciteit, bestelmethodes, EOQ). Dit laatste deel zal getoetst worden door middel van een tentamen. De leerdoelen zijn: Studenten kunnen de verschillende planningen binnen de business plannings cyclus van elkaar onderscheiden. Studenten zijn in staat om een MRP en capacieitsplan op te stellen en uit te rekenen op verschillende niveau s. Studenten kennen de meest voorkomende begrippen aangaande de theorie van voorraadbeheer en productieplanning. Studenten kunnen een analyse maken van de verwachte vraag aan de hand van voorspellingsmethodieken en karakteristieken van de vraag. Studenten kennen de belangrijkste theorie rondom productie volgens JIT en TQM 2.2 Cursus inhoud Een onderdeel van de logistiek is het plannen en beheersen van goederenstromen. Dat deel zal in het vak materials management behandeld worden. Ieder bedrijf dat producten aanbiedt heeft met een dergelijke planning te maken en studenten leren door dit vak de basis van al die plannings en voorraadbeheer methodieken die in het bedrijfsleven gebruikt worden, met als doel het kunnen herkennen en zelf uitrekenen van materiaalbehoefte en beste voorraadniveau: centrale vraag is het voldoen aan de klantenwensen tegen zo laag mogelijke kosten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Introduction to materials management; Arnold; ; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 29 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen Logistiek 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd 2014-2015 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Logistiek en Economie - cursusbeschrijvingen hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Logistiek en Economie - cursusbeschrijvingen hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Logistiek en Economie - cursusbeschrijvingen hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2 Cursusnaam Bedrijfsadministratie 1.3 Cursusnaam in Engels Bookkeeping

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Addendum cursusbeschrijvingen Propedeuse FEM collegejaar 2014-2015 dd. 26-11-2014 In de cursusbeschrijvingen van de Propedeuse gids van de FEM voor het collegejaar 2014-2015 ontbreken de volgende cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen hoofdfase 2016-2017 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13 1.2 Cursusnaam Algemene economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Adaptief Professionaliseren Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-APRO.3V-15 1.2 Cursusnaam Adaptief Professionaliseren 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Commerciële Economiecursusbeschrijvingen

Bijlage cursusomschrijvingen. Commerciële Economiecursusbeschrijvingen Bijlage cursusomschrijvingen Commerciële Economiecursusbeschrijvingen hoofdfase duaal 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Adviseren & Veranderen Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTAV-13 1.2 Cursusnaam Adviseren & Veranderen 1.3 Cursusnaam in Engels Counseling

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfskunde MER - cursusbeschrijvingen deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Accountancy voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Accountancy voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Accountancy voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie