1 Organisatorische gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels Content Managements Systems 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon R van Essen (tel. 3265) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 1920 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? adviesrapport Numeriek 1,0-10,0 5, Website Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus Content Management Systemen is een vervolg op de cursus Webvaardigheden in de eerste periode en leert jou de basisvaardigheden die nodig zijn bij het opzetten en inrichten van een Content Management Systeem. Verder leer je hoe je een opdrachtgever schriftelijk kunt adviseren omtrent de keuze voor een CMS. 2.2 Cursus inhoud De cursus CMS gaat over content management systemen in het algemeen en expliciet over Wordpress. Een CMS is een systeem, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren Behalve kennis van een CMS zelf zullen wij in deze cursus ook aandacht besteden aan daaraan gerelateerde aspecten zoals de keuze van een content management systeem en het schrijven van een handleiding. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Eigen webruimte 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

3 Titel Opleidingsvariant Digital Storytelling Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-DIGST.1V Cursusnaam Digital Storytelling 1.3 Cursusnaam in Engels Digital Storytelling 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon EJ de Boer (tel. 3270) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 1680 minuten Werkplaats niet verplicht 2 maal per week 1680 minuten Hassan Hussein Ali Awards niet verplicht 1 maal per blok 90 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkopdracht Animatie Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student kan doelgroepgerichte digitale boodschappen (content) maken vanuit de doelstellingen van de zender, de beschikbare relevante data en de behoefte van de ontvanger. Kan relevante data verzamelen, analyseren, controleren en valideren ten behoeve van de te ontwikkelen content. Kan gebruikers analyseren en kenmerken, wensen en eisen van gebruikers beschrijven en op basis daarvan gebruikers opsplitsen in relevante gebruikersklassen Kan de kwaliteit van ontwerpen op basis van vormgevingsaspecten (vorm en kleur) beoordelen en beargumenteren. Kan vanuit een analyse van doelstellingen en doelgroepen een origineel creatief concept ontwikkelen en dit concept vervolgens uitwerken in een ontwerp. Kan het creatief concept aan de hand van de analyses en ontwerpprincipes uitwerken in een interface- en interactieontwerp en een prototype en dit iteratief vervolmaken. Kan doelgericht alle benodigde media (zoals data, tekst, foto, illustratie, film, video, animatie, 3D en audio) produceren en bewerken. 2.2 Cursus inhoud Video neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen allerlei maatschappelijke discussies. De video s van Lucky.tv geven keer op keer een ongezouten mening en zorgen niet zelden voor opschudding. Ook er zijn tal van voorbeelden van bevlogen film- of videomakers die met hun producties nieuwe ideeën of andere zienswijzen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze opvattingen. Rondom belangrijke gebeurtenissen zie je op internet talloze filmpjes verschijnen. Bij de cursus Digital Storytelling ga je zelf een boodschap formuleren en overbrengen door middel van een animatiefilm. Om tot die animatie te komen doorloop je een vaststaand proces, dat bestaat uit de volgende drie fases: Conceptvorming, Preproductie en Realisatie. Je moet elke fase voldoende afronden voordat je verder kunt naar de volgende. Alle fases worden afgesloten met een presentatie. Deze drie fases zijn belangrijke fases die je later in de opleiding vaker zal doorlopen, en hebben als doel de student een logische volgorde van het werken aan concepten en het uitwerken ervan. In deze cursus leer je dat er belangrijke stappen te zetten zijn vóór je aan het realiseren begint. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 58 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 82 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fcj/1/jdc-digst.1v-08

5 Titel Opleidingsvariant Evaluatieonderzoek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-EVAL.1V Cursusnaam Evaluatieonderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels Evaluation research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon MCJ Welle Donker-Kuijer (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 2160 minuten Werkplaats B niet verplicht 2 maal per week 2160 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 Schriftelijk Tentamen Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoel(en): In de cursus Evaluatieonderzoek leer je communicatieve uitingen, in het bijzonder websites, analyseren aan de hand van verschillende onderzoeksmethodes. De analyses gebruik je om een gedegen advies te kunnen geven over de inzet en verbetering van communicatieve producten 2.2 Cursus inhoud Cursusinhoud Aan de orde komen: onderzoeksmethodieken vindbaarheid (findability) bruikbaarheid (usability) gebruiksplezier (likability) en webstatistieken. Vanzelfsprekend staat in dit vak de vraag centraal of het communicatiemiddel (de website) geschikt is om zijn doel te bereiken. Dit meten we aan de hand van succesfactoren zoals conversie: in hoeverre vertonen bezoekers het gewenste gedrag (lees: melden ze zich aan, vullen ze een formulier in of kopen ze een product etc.)? Je leert hoe een onderzoeksopzet en een verbeterplan voor een website gemaakt worden. Uiteindelijk mondt de cursus uit in een analyse van een website en verbeterplan. In het verbeterplan worden voorstellen op het gebied van de navigatie de zoekmachineoptimalisatie en zoekmachinemarketing e.d. gedaan om de conversie van de website te verhogen. In deze cursus besteden we extra aandacht aan rapportagevaardigheden. Learning outcomes: Onderzoeken De student ontwerpt naar aanleiding van een vraagstuk op het terrein van communicatie en informatievoorziening een praktijkonderzoek. De student voert dit onderzoek uit, analyseert de resultaten en rapporteert daarover. Prestatie-indicatoren: Je kan aan het einde van de cursus: Een gegeven onderzoek opzetten Een onderzoeksvraag formuleren Een gegeven onderzoek uitvoeren Onderzoeksgegevens interpreteren Onderzoeksgegevens rapporteren Evalueren De afgestudeerde onderzoekt en beoordeelt de productie en inzet van communicatiemiddelen. Hij onderzoekt het gebruik en het effect van communicatiemiddelen. Prestatie-indicatoren: Je kan aan het einde van de cursus: De effectiviteit van een digitaal communicatiemiddel meten en daarover rapporteren Gericht advies geven over de verbetering van digitale communicatiemiddelen Controleren of een gegeven website voldoet aan de vooraf gedefinieerde eisen en doelstellingen. Bovengenoemde competenties worden op niveau 1 (praktijkgericht) gerealiseerd. Kenninsbasis: De volgende modellen en concepten staan aan de basis van de cursus Evaluatieonderzoek, onderzoeksmethodologie, Organisatie- en communicatiedoelstellingen; Key performance indicators, balanced (internet) scorecard, expert- versus gebruikersonderzoeksmethodes; Usabilityonderzoek 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 72 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 66 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur.

7 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fcj/2/jdc-eval.1v-08

8 Titel Opleidingsvariant SLB inspiratiesessie propedeuse Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-INSP.1V Cursusnaam SLB inspiratiesessie propedeuse 1.3 Cursusnaam in Engels Inspiration sessions 1.4 Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon CM Jonker (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Gastcollege niet verplicht 2 maal per week 360 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Studenten van DMC komen meer te weten over de mogelijkheden na de studie DMC: wat zijn de beroepsperspectieven? Wat zijn de ervaringen van oud-studenten als het gaat om de arbeidsmarkt en het werkveld op het vakgebied van Digitale Media en Communicatie? Studenten kunnen deze sessies gebruiken om voor zichzelf een scherper beeld te vormen over de beroepsmogelijkheden, en daarmee input krijgen voor de te maken keuzes tijdens de studie. 2.2 Cursus inhoud Oud-studenten van de opleiding DMC vertellen over hun ervaringen na de studie: wat zijn de beroepsmogelijkheden van een DMC'er? Hoe zien zij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en in het werkveld? De inspiratiesessies kennen een college-tour achtige opzet en zijn bedoeld voor de gehele opleiding. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 4 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 2 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

10 Titel Introductie jaar 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-INTRO.1V Cursusnaam Introductie jaar Cursusnaam in Engels Introduction year Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon MPM Dullaart (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Introductiecollege kickoff jaar 1 niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Werkcollege 1 verplicht 1 maal per blok 300 minuten Werkcollege 2 niet verplicht 1 maal per blok 240 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Start van het eerste jaar 2.2 Cursus inhoud Tijdens de introductie maken de studenten kennis met de opleiding en met elkaar. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 10 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

12 Titel Opleidingsvariant Marketing en Communicatie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-MKCM.1V Cursusnaam Marketing en Communicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Marketing and Communications 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon KF van der Giessen 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 360 minuten Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 1920 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 Schriftelijk Tentamen Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoel(en): In blok 1 heb je de basis van marketing geleerd. Die kennis vormt onder andere de basis van deze cursus. Veel communicatie van ondernemingen en instellingen gebeurt op basis van marketingdoelstellingen en die communicatie moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. We noemen dit marketing communicatie. In de 4 P s van de marketing die in blok 1 zijn behandeld neemt Promotie een prominente rol in. De P van Promotie noemen we marketing communicatie. Dat marketing communicatie niet op zich staat leer je in deze cursus. Naast marketing communicatie kennen we nog andere soorten waarbij de nadruk van communiceren steeds anders ligt. Zo kennen we corporate communicatie (bedrijfscommunicatie) Public Relations Public Affairs Financiële communicatie enzovoorts. Op het einde van de cursus ben je goed ingeleid in de vele aspecten van communicatie weet je hoe je een (marketing)communicatieplan moet schrijven en waar dit plan aan moet voldoen. Ook zul je ervaren dat je met creativiteit een heel eind komt als het gaat boodschappen goed te laten aankomen bij doelgroepen. 2.2 Cursus inhoud 1. INLEIDING Marketingcommunicatie omvat de externe communicatie voor merken, producten en diensten. We noemen het daarom ook wel productcommunicatie. Maar marketing gaat niet over producten. Een van de belangrijkste lessen uit de marketing is dat het niet gaat om het product op zichzelf, maar om wat het product voor de consument betekent. Verkoop je het gat of de boor? 2. INHOUD In de cursus komen zowel de theorie achter marketing en communicatie aan bod, als ook de praktijk. Je leert vragen beantwoorden als: wat is Marketing?, wie behoort er tot mijn doelgroep? en hoe bereik ik deze doelgroep?. Communiceren met je doelgroep vereist een gedegen aanpak aan de hand van een plan, bestaande uit onder andere een omgevingsanalyse, SMART doelstellingen en planning van de beschikbare communicatiemiddelen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 38 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fcj/2/jdc-mkcm.1v-08

14 Titel Opleidingsvariant Marketing en E-business Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-MKEB.1V Cursusnaam Marketing en E-business 1.3 Cursusnaam in Engels Marketing and E-business 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon KF van der Giessen 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 420 minuten Presenteren niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 1920 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Schriftelijk Tentamen Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

15 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus ga je aan de slag met Marketing in een E-businessomgeving. Waar Marketing alle activiteiten die een bedrijf doet om een product naar de markt te brengen behelst behandelt E-business de digitale informatiestromen in een organisatie. Vanuit een organisatie geredeneerd: waar staan we voor waar gaan we voor en hoe doen we dat digitaal? Cursus inhoud In de cursus komen zowel de theorie achter marketing en e-business aan bod als ook de praktijk. Je leert vragen beantwoorden als: wat is Marketing? hoe ziet de omgeving van een organisatie eruit? en: welke invloed hebben deze externe factoren op de Missie en Visie van deze organisatie? En dan volgt de manier waarop informatiestromen in (en van en naar) de organisatie beheersbaar zijn (E-Business). We gaan in op de digitale ontwikkeling en de digitale toepassing extern (internet-based) en intern (intranet-based) van E-business. Je leert de gemaakte opdrachten op een gestuctureerde en overtuigende manier te presenteren.je zal uitgenodigd worden extra literatuur te zoeken en daarover in debat te gaan met je klasgenoten. COMPETENTIES Probleem analyseren; R (reproductief): o De student heeft inzicht in communicatieprocessen alsook daaraan gerelateerde beleids- en organisatieprocessen. Hij analyseert deze processen, geeft ze vorm, en plaatst ze in een een organisatorische context. Voorts geeft hij aan hoe deze processen met behulp van communicatiemiddelen binnen een organisatie geoptimaliseerd kunnen worden. Onderzoeken; R/T(reproductief/taakgericht): o De student ontwerpt naar aanleiding van een vraagstuk op het terrein van communicatie en informatievoorziening een praktijkonderzoek. De afstudeerde voert dit onderzoek uit, analyseert de resultaten en rapporteert daarover. Adviseren en Planvorming R (reproductief): o (De student adviseert binnen een gegeven communicatie- of informatiebeleidskader over innovatie van de praktijk, inzet van communicatiemiddelen en) stelt daartoe een plan van aanpak op. Projectmatig werken R/T (reproductief/taakgericht): o De student werkt op basis van een communicatieplan een prokect uit, leidt het project, bereikt de afgesproken resultaten en werkt binnen het project samen met andere professionals. Professioneel handelen R (reproductief): o De student (re)presenteert zichzelf en de organisatie als professional. Hij communiceert en interacteert op professionele wijze in uiteenlopende situaties, rekenend houdend met de context, de daar aanwezige behoeften en belangen en met gevoel voor verhoudingen. Hij werkt professioneel samen, ook in interdisciplinair verband. Hij reflecteert op zijn eigen ontwikkeling en op ontwikkelingen in de beroepspraktijk. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 43 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fcj/2/jdc-mkeb.1v-08

16 Titel Opleidingsvariant (Cross)mediawijsheid Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-MWIJS.1V Cursusnaam (Cross)mediawijsheid 1.3 Cursusnaam in Engels Media literacy 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon EJ de Boer (tel. 3270) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Praktijkopdracht Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus leer je op een andere manier naar de media te kijken. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een onderzoeker of trendwatcher. We kijken niet alleen naar nieuwe trends als sociale media of datavisualisatie, maar juist ook naar trends uit het verleden. Kunnen we door de media van het het verleden te bestuderen de trends in de toekomst leren te voorspellen? 2.2 Cursus inhoud Er zijn twee bijeenkomsten per week: het eerste college is een hoorcollege waarin de docent de thematiek verdiept en laat zien hoe de kernbegrippen als tools kunnen worden gebruikt om ontwikkelingen in het werkveld te duiden. Bovendien bepaal je in dit eerste college je eigen, individuele case om te bestuderen. Deze case werk je vervolgens uit in de vorm van een blog post. Tijdens het tweede college presenteren 3 tot 5 (afhankelijk van de groepsgrootte) gezamenlijk hun uitwerkingen van het weekthema. Iedere student moet tenminste 1 keer presenteren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fcj/1/jdc-mwijs.1v-10

18 Titel Opleidingsvariant Projectmanagement Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-PRMAN.1V Cursusnaam Projectmanagement en juridische vaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Project Management and legal skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon ME Westra (tel. 3331) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok de werkvorm aangeboden? Werkcollege 2 Juridische vaardigheden niet verplicht 2 maal per week 1680 minuten Werkcollege projectmanagement niet verplicht 2 maal per week 1680 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht projectmanagement 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 toets juridische vaardigheden Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Projectmatig leren werken en juridische vaardigheden opdoen. Na het behalen van dit vak heb je de volgende kennis en vaardigheden: je wordt je bewust van je rol binnen een team, als persoon en als project lid. je leert waar je op moet letten als je een team samenstelt. je weet wat een project is en onderkent de verschillende fasen in een project. je kan een projectstart-up organiseren met als resultaat een projectcontract. je kan een projectcontract schrijven met een duidelijke project afbakening. je kan een collectieve intake voorbereiden. je kan een planning maken. je kan een projectevaluatie maken Inleiding Recht Auteursrecht Portretrecht Merkenrecht Reclamerecht/digital marketing/cookies 2.2 Cursus inhoud Steeds meer bedrijven organiseren hun activiteiten in tijdelijke samenwerkingsverbanden: teams van medewerkers van verschillende afdelingen of met mensen van buiten de organisatie. Met deze teams kan de organisatie nieuwe vragen beantwoorden en zo flexibel inspelen op de steeds veranderende omgeving. Zijn dit projecten? En zo ja, hoe organiseer je dat dan? Daar zijn vele methoden voor ontwikkeld: Projectmatig Creëren (PMC), Prince2, PMBoK enz. In deze cursus houden we ons bezig met de methode Projectmatig Creëren. De kracht van deze methode is de aandacht voor de teamontwikkeling, leiderschap en omgeving van het project. De essentie van Projectmatig Creëren is ervoor te zorgen: Dat alle betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van het project Dat er energie los komt En dat er werkelijk wordt samengewerkt aan gedeelde doelen. Naast Projectmanagementleer je ook Juridische vaardigheden. Dit is een onderdeel van deze cursus. Het onderdeel juridische vaardigheden omvat de belangrijkste juridische aspecten van het communiceren: het Intellectueel Eigendomsrecht en het Media- en Communicatierecht. Communicatie kan inbreuk maken op - of juist beschermd worden door - rechten van Intellectuele Eigendom. In de cursus behandelen we de belangrijkste Intellectuele Eigendomsrechten waar jullie mee te maken kunnen krijgen: het Auteursrecht, het Portretrecht en het Merkenrecht 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 56 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 82 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

20 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie