1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Adaptief Professionaliseren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-APRO.3V Cursusnaam Adaptief Professionaliseren 1.3 Cursusnaam in Engels Adaptive skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon WHAM Schonk (tel. 3302) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per week 0 minuten blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 140 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student is in staat om - Te reflecteren op de ontwikkeling van denken en opgedane nieuwe inzichten te begrijpen - Te reflecteren op de eigen ontwikkeling als professional - Een groot aanpassingsvermogen te ontwikkelen zodat hij/zij kan opereren in een risicovolle en snel veranderende omgeving - Mondeling en schriftelijk helder te communiceren met zijn/haar groepsgenoten in een project, zodat de verwachtingen naar elkaar toe optimaal afgestemd zijn 2.2 Cursus inhoud De Creatieve Industrie staat o.a. bekend om zijn vele ZZP-ers met een groot aanpassingsvermogen. Vele verschillende soorten opdrachtgevers en verschillende projectteams waarin je aan de slag bent. Dit gaan we je laten ervaren. Daarnaast is het niet onbelangrijk om een helder beeld van jezelf als professional te hebben, zodat je weet wat je eigen sterke en zwakke kanten zijn. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

3 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ Cursusnaam Afstudeertraject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Programme 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: AW van den Brink (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Voorlichting + Bedrijvencontactdag verplicht 4 maal per blok 480 minuten voorlichting afstudeertraject niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Assessment verplicht 5 maal per week minuten Afstudeerstage (t.b.v. studiegids) verplicht 5 maal per week minuten blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR blok 1 blok 2 blok 3 blok 4

4 bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 440 (bij aanvangsblok 4), 830 (bij aanvangsblok JAAR) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Afstudeeropdracht mondeling Afstudeeropdracht schriftelijk Standaard 5, Standaard 5, blok 1 2. blok 1 1. blok 2 2. blok 2 1. blok 3 2. blok 3 1. blok 4 2. blok 4 3. blok 5 4. blok 5 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR 1. blok 1 2. blok 1 1. blok 2 2. blok 2 1. blok 3 2. blok 3 1. blok 4 2. blok 4 3. blok 5 4. blok 5 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR Stage Standaard 5, blok 1 2. blok 1 1. blok 2 2. blok 2 1. blok 3 2. blok 3 1. blok 4 2. blok 4 3. blok 5 4. blok 5 bij aanvangsblok JAAR: 1. blok JAAR 2. blok JAAR

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Een vierdejaars CE er moet in uiteenlopende beroepssituaties een probleem helder kunnen definiëren en planmatig en gestructureerd kunnen behandelen. Hij moet dus noodzakelijk onderzoek plannen en verrichten en aanbevelingen genereren en implementeren. Hiertoe zijn integratie van disciplines, probleemgericht werken, creativiteit, sociaal communicatieve bekwaamheid en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel noodzakelijk. Het afstudeertraject is een beroepsvoorbereidende praktijkperiode met een verdiepend karakter en beslaat 20 werkweken (+/- 3 dagen meewerken in bedrijf icm +/- 2 dagen schrijven van een afstudeeropdracht). De student functioneert als aspirant beroepsuitoefenaar op het gebied van de (internationale) marketing of communicatie en dient naast het actief bijdragen aan de commerciële werkzaamheden een afstudeeropdracht te vervullen. Studenten van het Institute for Marketing & Commerce kunnen uitsluitend een praktijkperiode vervullen bij: professionele, draaiende organisaties (niet bij op te starten/startende ondernemingen); organisaties met in principe minimaal vijf vaste werknemers; organisaties waarin de beroepspraktijk aanwezig is (Marketing/Sales/Marketing-Communicatie/Export functionaris(sen)); organisaties waarbij de inhoudelijke begeleider (regelmatig) aanwezig is; organisaties waarbij de student een fulltime werkplek heeft (in de beroepsomgeving). De stappen die de student moet ondernemen zijn: Duidelijk krijgen welke eisen de opleiding en het Praktijkbureau aan de praktijkperiode stelt door middel van voorlichting door het Praktijkbureau en de praktijkcoördinatoren, de cursuswijzer, de praktijkgids, etc. Definiëren van eigen doelstellingen/interesses. Inventariseren van potentiële te benaderen bedrijven en organisaties (met behulp van verslagen, verrichtte projecten, artikelen, persberichten, stagevacaturebank, (personeels)advertenties, lezingen, kruiwagens ). Informatie vergaren over de te benaderen adressen (onder andere contactpersonen, activiteiten, omvang, markten, afnemers, producten, branche/bedrijfstakinformatie, specifieke ontwikkelingen/problemen, organisatiestructuur, concurrenten, aanknopingspunten voor de praktijkperiode etc.). Bedrijven benaderen (schriftelijk en/of telefonisch en/of persoonlijk). Tijdens het afstudeertraject dient de student aan te tonen dat hij: effectief kan functioneren als aspirant-beroepsuitoefenaar (stage) op hbo-niveau; op verantwoorde wijze kan komen tot een beroepsproduct (afstudeeropdracht) op hbo-niveau. 2.2 Cursus inhoud Door het uitvoeren van de afstudeeropdracht toont de student aan dat hij in staat is op zelfstandige en creatieve wijze op basis van een aan de praktijk gerelateerde probleemstelling adequaat onderzoek te doen, de onderzoeksgegevens op de juiste wijze te analyseren, de analyse te vertalen in bruikbaar advies en van het geheel schriftelijk verslag te doen. Hij maakt daarbij uiteraard optimaal gebruik van de kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding. In een afstudeeropdracht gaat het altijd om de confrontatie/integratie van theorie en praktijk, waarbij de student in staat moet zijn een visie te ontwikkelen op strategisch tactisch niveau op het terrein van marketing (SMM, SEM, LEM of CI). Het gaat dus om de toepassing van theorie c.q. werkmodellen in de praktijk. De opdracht is geformuleerd als marketing managementprobleem in het kader van beleidsontwikkeling en is actueel en relevant voor de opdrachtverlenende organisatie. Eisen aan de afstudeeropdracht; onderwerp en vraagstelling Ten aanzien van het onderwerp, gelden onderstaande eisen: Het onderwerp van de afstudeeropdracht dient altijd gevonden te worden op het terrein van marketing management, internationaal marketing management, salesmanagement, (internationale) marketingcommunicatie of exportmanagement, sport- en entertainment marketing, leisure en event marketing of een onderdeel daarvan. Doel van de vraagstelling is strategische beleids-/visievorming (niet uitsluitend beschrijvend); uitgangspunt zijn de marketing- of marketingcommunicatiedoelstellingen van de organisatie. Vraagstelling en behandeling daarvan, getuigen van hbo-niveau (multidisciplinair, probleemoplossende aanpak, integratie theorie in de praktijk, eigen inbreng, kritische insteek, (maatschappelijk) verantwoorde afwegingen) Bovendien: Studenten dienen in hun specialisatie af te studeren ; of de context (werkomgeving) of de afstudeeropdracht passen in respectievelijk het SMM, SEM, LEM of CI domein. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1.

6 Marktonderzoek en Duurzaamheid (MCCE-MARKTDUU-11) en Onderzoeksvaardigheden (MCCE-ONDVAARD-10) en Stage 1 (MCCE-STAGE1-08) Het examen propedeuse moet zijn behaald. Minimaal 105 punten van het hoofdfase (4-jarige bacheloropleiding)-programma moeten zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Reader (verplicht) : Cursuswijzer afstudeertraject MCCE-AFSTTRAJ-13 Bij het schrijven van de afstudeeropdracht wordt, afhankelijk van het onderwerp, literatuur aanbevolen in genoemde cursuswijzer. Boek (verplicht) : Marketing Nima-B Kernstof; Gb. Rustenburg e.a.; ; ; ; Boek (verplicht) : Principes van Marketing; Philip Kotler, Gary Armstrong e.a.; ; Vijfde editie; ; Boek (verplicht) : Wat is onderzoek; Nel Verhoeven; ; ; ; 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 430 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 410 Bij aanvangsblok 2: Contactduur (uren): 470 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 370 Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 430 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 410 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 400 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 440 Bij aanvangsblok JAAR: Contactduur (uren): 10 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 830 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Business English 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-ENGELS Cursusnaam Business English Cursusnaam in Engels Business English Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: MT Alexander (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege 1 verplicht 7 maal per blok 980 minuten Werkcollege 2 verplicht 7 maal per blok 980 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Speaking and Presenting Standaard 5, blok 3 Summary Standaard 5, blok 3

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In een logisch vervolg op Engels jaar 1 leren de studenten rapporteren op schrift en mondeling in zakelijk Engels. Zij gaan dieper in op grammatika en breiden hun zakelijk vocabulaire uit. Zij doen onderzoek naar bronnen in het Engels en leren die kort samen te vatten in goed Engels. De studenten presenteren wekelijks over relevante nieuws items en schrijven daar korte samenvattingen over. 2.2 Cursus inhoud zie cursuswijzer, par. 2 en Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : English Grammar for International Studies; Piet van de Voort; ; ; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 33 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 107 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

9 Titel Business English 3 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-BUSENG Cursusnaam Business English Cursusnaam in Engels Business English Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon EJ Das (tel. 6402) Nee 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 1 maal per week 1350 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 1350 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 1350 minuten blok 1 blok 4 blok 1 blok 4 blok 1 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 106 (bij aanvangsblok 1), 102 (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, blok 1 2. blok 2 1. blok 4 2. blok 5 1. blok 1 2. blok 2 1. blok 4 2. blok 5

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Cursusdoel: The aim of this course is to further improve the English language skills of our students in both a business as well as an academic setting. The ultimate aim is to give our students enough self confidence in English to enable them to fully operate in any international business situation in which English is the language used. It goes without saying that the level of English used by our students should at least be of B2 (CEFR)level. 2.2 Cursus inhoud This course provides various exercises in a (semi) professional setting which enables the student to use and further all four skills. These are writing, reading, speaking and listening. Students have to give presentations which have to be of professional level, as opposed to the two previous years in which students are still learning how to give proper business presentations. Furthermore, students have to take part in negotiations and other oral exercises. Furthermore, business programmes will be watched as part of the listening skills. Special attention is paid to academic writing on the basis of various business related articles. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : All material will be provided on sharepoint. 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 106 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 36 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Commerciële vaardigheden 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-CV Cursusnaam Commerciële vaardigheden Cursusnaam in Engels Commercial Skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon WJG Matthijs 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Assessment Commerciele vh verplicht 2 maal per blok 960 minuten Training A-Groep verplicht 3 maal per blok 1440 minuten Training B-Groep verplicht 3 maal per blok 1440 minuten blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assessment Standaard 5, blok 1 MC vragen aan hand van cases Standaard 5, blok 1

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - De student kent verschillende faseringen en stappen in het verkoopgesprek - De student is bekwaam in het stellen van vragen - De student is bekwaam in het maken van een sellogram - De student kent de onderdelen van telefonische acquisitie, inclusief het telefoonscript - De student kent de regels en etiketten van het netwerken - De student heeft inzicht hoe organisaties Accountmanagement toepassen - De student begrijpt de rol van Inkoop bij het verkoopproces - De student kan de rol en positionering van de Salesafdeling binnen organisaties plaatsen - De student is beroepsbekwaam in het stimulerend luisteren naar de klant en het matchen van de behoeften van de klant met het productaanbod - De student is beroepsbekwaam in het weerleggen van bezwaren en het toepassen van argumentatietechnieken - De student is in staat zelf non-verbaal een goede eerste indruk te maken en non-verbale signalen van de klant op te pakken en te gebruiken in het gesprek - De student kan zichzelf effectief profileren - De student begrijpt de waarde van authenticiteit, vertrouwen en het belang van de intentie de klant te helpen bij het inkopen voor het opbouwen van langdurige zakelijke relaties 2.2 Cursus inhoud Het programma PIZD bestaat uit de cursussen Project Internationaal Zakendoen, Commerciële Vaardigheden en Business Engels. In de cursus Commerciële vaardigheden komen alle aspecten aan bod van het salestraject in een toepassingsgerichte lesomgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gespreks- en verkoop technieken in de vorm van assessments en presentaties. Commerciële Vaardigheden traint je op een intensieve manier in het voeren van een succesvol, professioneel verkoopgesprek. Hierbij is het noodzakelijk je in te leven in de behoeften van de klant en deze te matchen met het productaanbod. Je leert zaken als argumentatie-, aflsuit- en faserings- en onderhandelingstechnieken en het belang van non-verbale communicatie. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Salesvaardigheden; Rene Susan; SBN: ; druk 1; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 64 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 74 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Opleidingsvariant Consultancy Skills Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-CONSKILL Cursusnaam Consultancy Skills 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy Skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JMA Sant (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Assessment verplicht 1 maal per blok 180 minuten Training verplicht 6 maal per blok 720 minuten Werkcollege verplicht 6 maal per blok 720 minuten blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Consultancy skills Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 Consultancy skills tentamen Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na de cursus heeft de student de volgende kennis, inzichten en vaardigheden verworven, mede als voorbereiding op de stage: 1. Kennis: De student heeft kennis verworven over de organisatie van Project Management en de adviseursrol in de toekomstige stages en latere beroepsuitoefening. 2. Inzicht in: eigen competenties als adviseur en projectmanager de competenties van een succesvol adviseur 3. Vaardigheden, de student is beroeps bekwaam: efficiënte inzet van middelen om een project goed vorm te geven, te monitoren en kwalitatieve output te leveren identificatie van criteria voor succes, alsmede randvoorwaarden en afbakening van het project problemen te analyseren het voeren van effectieve adviesgesprekken inzicht in eigen communicatiestijl en in die van anderen, bewust van de kwaliteiten/ valkuilen per stijl kritiek geven en ontvangen Conflicthantering Overtuigen en Beïnvloeden Creatief denken 2.2 Cursus inhoud Totale studiebelasting per student is 140 uren. [5 STUDIEPUNTEN] Uur Voorbereiden lessen, inclusief lezen literatuur 5 x 7 uur = 35 Participatie lesonderdeel (Onderdeel A) 7 x 2 uur = 14 Participatie training project-, consultancy en adviesvaardigheden (Onderdeel B1) 7 x 3 uur = 21 Consultancy opdracht (Onderdeel B2) 40 Individueel portfolio incl. moodboard 10 Voorbereiding PVA en adviespresentatie 10 Voorbereiding groepsassessment en adviesrapport 10 Totaal 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Adviseren als tweede beroep; Nathans, H.; ISBN: ; Kluwer; Boek (aanbevolen) : Project management; Grit, R.; 7e editie Noordhoff Uitgevers; 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Opleidingsvariant Creatief Ondernemen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-COND.3V Cursusnaam Creatief Ondernemen 1.3 Cursusnaam in Engels Creative Entrepreneurship 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon WHAM Schonk (tel. 3302) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per week 0 minuten blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 140 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student is in staat om - Waarde te creëren rondom een product/dienst en/of onderneming - Verdienmethoden te herkennen en gebruiken rondom producten of diensten. - Te ondernemen op een manier die typisch is voor de Creatieve Industrie 2.2 Cursus inhoud Ondernemerschap en waardecreatie staan centraal in deze cursus. Je gaat aan de slag met ondernemerschap op een manier die typisch is voor de Creatieve Industrie en maak je kennis met verdienmodellen/methoden om waarde te creëren met je producten/diensten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

17 Titel Opleidingsvariant Deal or no deal Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-DEORNODE Cursusnaam Deal or no deal 1.3 Cursusnaam in Engels Deal or No Deal 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: OR Voorma (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 1 maal per week 360 minuten Training verplicht 1 maal per week 1440 minuten blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Opdracht Standaard 5, Tentamen Standaard 5, blok 3 2. blok 4 1. blok 3 2. blok 4

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het eind van de module Deal or no deal dient de student de volgende leerdoelen bereikt hebben: Kennis: 1. De student beheerst de theorie rondom de verschillende fasen van de verkoopplanning (Hoofdstukken 2, 4, 6, 7 en 11 van het boek van Salesmanagement) en de in de les behandelde sheets t.a.v de verschillende onderwerpen. 2. De student kent de theorie omtrent de salesplanning zoals beschreven in hoofdstuk 2 Salesplanning: van het boek Salesmanagement van Rustenburg. 3. De student kent de theorie omtrent CRM en customer relationship zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het boek Salesmanagement van Rustenburg. 4. De student kent de theorie omtrent Accountmanagement zoals beschreven in het hoofdstuk 6 van het boek Salesmanagement van Rustenburg. 5. De student kent de theorie omtrent Beursmanagement zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het boek Salesmanagement van Rustenburg. 6. De student kent de theorie omtrent Salesskills zoals beschreven in hoofdstuk 11van het boek Salesmanagement van Rustenburg. Toepassing van inzicht en vaardigheden: 7. De student kan volledig zelfstandig een verkoopgesprek inclusief prijsonderhandeling voeren aan de hand van een casus vanuit de rol van een verkoper volgens de gegeven criteria.8. De student is in staat een calculatieschema te maken in Excel, waarmee de student bij veranderende volumes, prijzen en koersen zijn/haar absolute winst en winstpercentage kan berekenen en inzicht heeft in zijn weerstandspunt, openingsbod en streefwaarde volgens de criteria vermeld in het beroepsproduct. 9. De student is staat een corporate presentatie te geven van het bedrijf wat hij/zij vertegenwoordigt aan de klant/prospect volgens de gegeven richtlijnen. 10. De student kan naar aanleiding van een case een voorstel maken voor een beursdeelname en deze presenteren volgens de gegeven criteria. 2.2 Cursus inhoud De module Deal or No deal is een module van de leerlijn Sales voor studenten Sales en Marketing management. In deze module worden alle fasen van de gehele verkoopplanning behandeld en wordt er tevens in rollenspellen geoefend met de vaardigheden, die nodig zijn bij de verschillende fasen van de verkoopplanning. In de module Deal or no deal richten we ons op alle fasen uit de verkoopplanning: 1. Analyse en planningsfase (o.a bronnen van klantgegevens, klantenrelaties, digitalisering, calculatieschema) 2. De verkoopfase (voeren van verkoopgesprek (behoefte inventarisatie), argumenteren, wervende offerte schrijven en onderhandelingsgesprekken) 3. De after sales en service-fase (het onderhouden van klantrelaties, after Sales) 4. Het geven van een Corporate Presentatie 5. Beursmanagement 6. Uitvoeren van sales-gerelateerde Bedrijfsopdrachten 7. CRM 8. Externe Communicatie 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Salesmanagement; Rustenburg, G.; ; 4; Noordhoff; Boek (verplicht) : Salesvaardigheden; Susan, R.; ; 1; Noordhoff; 2.5 Workload Contactduur (uren): 30

19 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

20 Titel Opleidingsvariant Duits keuzevak Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-DUITS Cursusnaam Duits keuzevak 1.3 Cursusnaam in Engels German elective 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee EAM Keller (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands, Duits 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege 1 verplicht 1 maal per week 630 minuten Werkcollege 2 verplicht 1 maal per week 630 minuten blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? toets mondeling Standaard 5, toets schriftelijk Standaard 5, blok 2 2. blok 3 1. blok 2 2. blok 3

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na afloop van deze onderwijseenheid... kun je de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken, die regelmatig voorkomen in je leef- studie- of werksfeer; (voorbeelden: voorlichtingsmateriaal begrijpen, korte artikelen over eigen vakgebied begrijpen, standaardcorrespondentie begrijpen etc.) kun je je redden in de meeste situaties, die zich kunnen voordoen in je privé- en werksfeer, dus ook tijdens reizen / verblijf in het Duitse taalgebied; (voorbeelden: eenvoudige gesprekken voeren ('small talk'), informatie over producten / diensten opvragen, bestellingen plaatsen) kun je eenvoudige samenhangende teksten over vertrouwde onderwerpen uit je studie- of werksfeer schrijven; (voorbeelden: standaardpresentatie over bedrijf, product, dienst geven) kun je feitelijke zaken, gebeurtenissen en plannen binnen je dagelijkse (werk-)routine beschrijven, verklaren; (voorbeelden: berichten / memo's voor collega's achterlaten, standaardcorrespondentie verzorgen (informatie over producten, diensten, prijzen) sollicitatiebrief + cv schrijven etc. Het studiemateriaal en de opdrachten bij deze cursus liggen qua moeilijkheidsgraad resp. vaardigheidsniveau op het niveau A2 ('basisgebruiker') en B1 ('onafhankelijk gebruiker') van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Voor de receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) streef je naar niveau B1 en voor de productieve vaardigheden (spreken en schrijven) haal je A Cursus inhoud In deze cursus word je getraind in elementaire zakelijke communicatie in het Duits. Je houdt je in deze cursus bezig met alle vier vaardigheden: spreek-, luister, lees- en schrijfvaardigheid. Het accent ligt vooral op de productieve vaardigheden, d.w.z. spreken en schrijven. Onderdelen van de cursus zijn: Module Wirtschaftsdeutsch: verschillende onderwerpen uit de dagelijkse beroepspraktijk worden behandeld (zoals b.v. kennismaken, een bedrijfsbezoek en ook een sollicitatie in het Duits) opfrissen van de basisgrammatica verschillende individuele opdrachten (zoals: lees-, schrijf- uitspraak- en luistervaardigheidsopdrachten). Deze worden verzameld in je eigen portfolio. Landeskunde en actuele en interculturele thema's. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (aanbevolen) : Brücke zur Grammatik; ; 2013 Boek (verplicht) : Deutsch für das Berufsleben B1 - Kursbuch (+ 2 Audio-CD's); ; druk 2010 Boek (verplicht) : Deutsch für das Berufsleben B1 - Übungsbuch; ; druk 2010 Boek (aanbevolen) : Duits idioom voor het economisch onderwijs; ; druk 2009 Boek (aanbevolen) : Duitse grammatica voor het economisch onderwijs; ; druk Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 10 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

22

23 Titel Opleidingsvariant Innovatie en Branding Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-INNOBRAN Cursusnaam Innovatie en Branding 1.3 Cursusnaam in Engels Innovation and Branding 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: DMR van der Kooij-Tholen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Consult Innovatie en Branding verplicht 1 maal per blok 120 minuten Hoorcollege verplicht 1 maal per blok 150 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 2400 minuten blok 4 blok 4 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 4 2. blok 5

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Student leert ideeën te genereren m.b.v. creatieve technieken als antwoord op een probleem. Student leert product- of dienstconcepten te ontwikkelen a.d.h.v. methodische werkwijze en op basis van een creatief idee. Student leert om het concept praktisch uit te werken, samen met anderen, in de vorm van een introductieplan Student verkrijgt inzicht in het dagelijks werk van een brand/ product marketeer Student verkrijgt inzicht in criteria voor succes voor de ontwikkeling en lancering van een nieuw, winstgevend product/ dienst. 2.2 Cursus inhoud De cursus Innovatie & Branding beoogt de student praktische ervaring op te laten doen met merk- en productmanagement waarin de nadruk wordt gelegd op innovatie en branding. Door middel van o.a. doelgroeponderzoek, storechecks, interview met een marketingexpert en een gastcollege zal de module zoveel mogelijk praktijkgericht zijn. Recente trends en ontwikkelingen worden hierin meegenomen en er is veel ruimte voor creativiteit. Aan de hand van de theorie worden de definitie en de kenmerken van merken en het innovatieproces binnen ondernemingen toegelicht. Door te oefenen met praktijkcases en zelf aan de slag te gaan met een concrete opdrachthet ontwikkelen van een nieuw marketingconcept en het maken van een introductieplan- wordt de stof eigen gemaakt en krijgt de student inzicht in de criteria voor succes. Tijdens de cursus wordt er gewerkt aan de volgende opdracht: Bedenk een nieuw innovatief concept voor een merk naar keuze uit de levensmiddelensector of retail en maak hiervoor een introductieplan 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Innovatie & Succes; Patrick van Thiel; ; ; ; 2.5 Workload Contactduur (uren): 45 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 95 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

25 Titel Opleidingsvariant Innovatief Onderzoeken & Ontwerpen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-INON.3V Cursusnaam Innovatief Onderzoeken & Ontwerpen 1.3 Cursusnaam in Engels Research & Design innovation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon WHAM Schonk (tel. 3302) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per week 0 minuten blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 140 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student is in staat om - Trends te herkennen en analyseren - Onderzoek te doen naar een specifieke doelgroep op basis van design thinking - Een ontwerp te maken van een product/dienst op basis van opgedane inzichten - Waarde te creëren rondom een product/dienst en/of onderneming 2.2 Cursus inhoud Je gaat trends herkennen en analyseren en op basis van opgedane inzichten een product of dienst ontwikkelen. Door middel van design thinking ga je onderzoek doen naar de doelgroep van je product/dienst. Dit levert nog meer inzichten op, op basis hiervan ga je ontwerpen voor en met je doelgroep en waarde creëren voor je doelgroep. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

27 Titel Opleidingsvariant Innovatief Prototypen & Valideren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-IVAL.3V Cursusnaam Innovatief Prototypen & Valideren 1.3 Cursusnaam in Engels Prototype development & innovationprototype development & innovation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon WHAM Schonk (tel. 3302) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per week 0 minuten blok 3 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 140 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? toets Resultaat in cijfers (1,0-10,0) 5, blok 3 1. blok 4 2. blok 5

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student is in staat om - Een prototype te realiseren van een product/dienst - Een prototype te gebruiken om te valideren of een ontwerp werkt - Opgedane resultaten te verwerken in nieuwe inzichten die vervolgens gebruikt worden om een nieuwe iteratie van het prototype te realiseren 2.2 Cursus inhoud Cursusomschrijving: In deze cursus staat prototyping centraal. Hoe kun je door middel van design thinking nu je ontwerp gaan testen en valideren? Rapid prototyping, paper prototyping en het betrekken van je doelgroep komen hierbij kijke 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 140 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

29 Titel Opleidingsvariant Management Skills Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-MANSKILL Cursusnaam Management Skills 1.3 Cursusnaam in Engels Management Skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JJJ Hendriks (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Training verplicht 1 maal per week 1260 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Portfolio 5, Presentatie 5, blok 2 2. blok 3 1. blok 2 2. blok 3

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Management skills is de laatste competentiegerichte lesmodule in studiejaar 3, voordat je gaat afstuderen en de arbeidsmarkt gaat versterken als Young professional In de bedrijfspraktijk blijkt dat naast kennis en ervaring net zo belangrijk de sociale vaardigheden om met werkgevers, collega s en klanten om te kunnen gaan. Om ze te leren kennen in hun denken en doen. Maar dat impliceert ook dat je je zelf moet (leren) kennen. Wat zijn je sterke en zwakke punten. Door jezelf goed/beter te leren kennen krijg je ook meer grip op je omgeving. Het 3e studiejaar is een belangrijk omslagjaar in die zin dat je meer zelfsturend bezig gaat zijn. Vragen als wat vind ik er zelf van worden belangrijker. De cursus Management skills levert een bijdrage aan het maken van die omslag, een die getuigt van een zelfstandige en kritische houding. Concreet komt dat erop neer gevoel te krijgen voor verhoudingen (wanneer reageren en wanneer eerst goed luisteren en observeren), vragen stellen, meedoen bij sociale events, initiatief nemen ipv een afwachtende houding aan te nemen 2.2 Cursus inhoud Jezelf leren kennen, bewust worden van je wensen en mogelijkheden. Als hulpmiddelen worden enkele tests en stukken uit de literatuur aangereikt. Zo besteden wij wat de literatuur betreft aandacht aan: The seven habits of highly effective people van Stehen Covey. Voor (toekomstige) managers bijna verplichte literatuur. Het gaat erom effectiever te worden in wat je doet om zo betere resultaten te kunnen boeken. De kernkwaliteiten van Ofman. Hier gaat het erom Management. Hier wordt specifiek aandacht besteed aan stijlen van leidinggeven, waarbij verschillende accenten kunnen worden gelegd, gegeven de situatie waarin de mager/diens organisatie zich bevindt. Auteurs zijn onder meer Hersey & Blanchard, Blake & Mouton (managerial grid met aandacht voor de taken en de samenwerking) en... Daarnaast word je gestimuleerd op basis van meningen van anderen (familieleden, docenten, stagebegeleiders, klasgenoten e.d.) een oordeel te vormen over jezelf. ( He, zo heb ik mijzelf nog niet bekeken ). Het zijn slechts signalen; niet meer dan dat!! Ze kunnen immers een averechtse uitwerking als ze klakkeloos voor waar worden aangenomen. Degenen die (nog) niet stevig in hun schoenen staan kunnen gaan leven naar die meningen van anderen (met name als het mensen zijn waar men tegenop kijkt) met als gevolg een mogelijk verkeerde beroepskeuze. Nogmaals, het zijn slechts signalen die voor de student redenen kunnen geven om nader op onderzoek te gaan. De tests staan dus niet een lijn met een uitgebreid psychotechnisch onderzoek op basis waarvan een sterkte-zwakte analyse wordt gegeven omtrent de capaciteiten van de onderzochte persoon mbt diens taal- en reken- en ruimtelijke inzicht vaardigheden, alsmede omtrent diens persoonlijkheidsstructuur. Om te kunnen zien er er sprake is van een verandering in de door jou gewenste richting (welke persoonlijke vaardigheden willen je ontwikkelen/verbeteren kun je de test aan het eind van de cursus (en/of later) nog een keer uitvoeren. In feite is er sprake van een kloofanalyse: waar sta je nu en waar wil je terecht komen. Een overzicht van je eigen sterken zwakke punten levert vanzelfsprekend een bijdrage aan de voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Een SWOT-analyse nu eens niet over dat product of die dienst maar nu met betrekking tot jezelf. Een wellicht ten overvloede: indien een sollicitatiegesprek niet leidt tot een perfect fit dan mondt die situatie uit in nadelen voor beide partijen. In de cursus worden voorts aandacht besteed aan de onderwerpen Projectmanagement, Time management Effectief vergaderen 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Consultancy Skills (MCCE-CONSKILL-13) 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Boek (aanbevolen) : Vergaderen ; Cees Braas c.s.; isbn ; ; Noordhoff Uitgevers; Onderdeel van de serie Taaltopics; Boek (aanbevolen) : Projectmanagement; Roel Grit; ISBN ; ; Noordhoff Uitgevers;

31 Reader (verplicht) : Syllabus Management skills, met korte beschrijvingen van theorieen, zoals die van Ofman, Covey en andere. En Prince2 2.5 Workload Contactduur (uren): 35 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 105 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

32 Titel Opleidingsvariant Marketing Communicatie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-MC Cursusnaam Marketing Communicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Marketing Communication 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: A Schellinkhout (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Consult verplicht 1 maal per week 1440 minuten Eindpresentatie verplicht 1 maal per blok 240 minuten Hoorcollege verplicht 1 maal per week 720 minuten blok 1 blok 4 blok 1 blok 4 blok 1 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 116 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? MC toets theorie Standaard 5, Praktijk Standaard 5, blok 1 2. blok 2 1. blok 4 2. blok 5 1. blok 1 2. blok 2 1. blok 4 2. blok 5

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Commerciële Economie - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Commerciële Economie - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Commerciële Economie - cursusbeschrijvingen hoofdfase voltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Adaptief Professionaliseren Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Commerciële Economiecursusbeschrijvingen

Bijlage cursusomschrijvingen. Commerciële Economiecursusbeschrijvingen Bijlage cursusomschrijvingen Commerciële Economiecursusbeschrijvingen hoofdfase duaal 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2 Cursusnaam Bedrijfsadministratie 1.3 Cursusnaam in Engels Bookkeeping

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER voltijd 2014-2015 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bachelor International Business and Languages voltijd

Bachelor International Business and Languages voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor International Business and Languages voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsopdracht Praktijk Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsstage ROP Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie