1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills and English 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon J Moons (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten de werkvorm aangeboden? Computerpracticum onderzoek niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Engels verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Hoorcollege onderzoek niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Werkcollege onderzoek niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 136 (bij aanvangsblok 1), 80 (bij aanvangsblok 4) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Engels Numeriek 1,0-10,0 5, Onderzoeksvaardigheden Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Onderzoek: Je onderscheidt, beoordeelt en stelt verschillende onderzoeksvragen op volgens Van Keken en Van der Hulst (2008) en Baarda (2010). Je onderscheidt de designs survey, experiment en quasi-experiment en trekt de juiste conclusie over oorzakelijke verbanden in een onderzoek Je maakt een onderzoeksopzet (steekproef, dataverzameling en operationalisering) op representativiteit, betrouwbaarheid, validiteit en overige factoren (anonimiteit, respons, controle, kosten) Je kent en berekent verschillende vormen van eenvoudige beschrijvende statistiek (grafieken, tabellen, centrum- en spreidingsmaten) en inferentiële statistiek (betrouwbaarheidsinterval en t-toets) en weet deze correct te interpreteren. Engels: schrijfvaardigheid, niveau B1 +/B2 van het ERK): Je schrijft een formele brief (verzoek om informatie, klacht, begeleidende brief) of een kort webartikel in het Engels, die voldoet aan de daarvoor in het zakelijke verkeer geldende criteria m.b.t. vorm en lay-out, standard words and phrases, woordgebruik, bij doel en doelgroep passende toon en stijl, spelling en interpunctie. Je woordenschat en woordgebruik zijn voldoende om een duidelijke boodschap over te brengen en je maakt geen spel- of grammaticale fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan. (leesvaardigheid, niveau B1+/B2 van het ERK): Je begrijpt de belangrijkste punten en de betekenis van sleutelwoorden- en begrippen uit lange, vrij complexe Engelstalige teksten over onderwerpen, die aansluiten bij of gerelateerd zijn aan het vakgebied van de bedrijfscommunicatie, maar die niet al te specialistisch taalgebruik bevatten. 2.2 Cursus inhoud Onderzoek: In een bedrijf of organisatie worden voortdurend beslissingen genomen. Maar op basis waarvan worden deze beslissingen genomen? In veel gevallen zal eerst onderzoek gedaan worden. Door middel van onderzoek kun je de kans vergroten dat je beslissingen goed uitpakken. Zo zal een uitgever eerst de interesse peilen voordat zij een nieuw blad uitbrengt; zo wordt hopelijk voorkomen dat de introductie uitdraait op een groot verlies. Een bedrijf zou ook kunnen laten onderzoeken of een reclamecampagne het gewenste effect heeft. Eigenlijk kun je overal onderzoek naar doen. Maar wat is onderzoek? Onderzoek is het verzamelen van gegevens om daarmee een onderzoeksvraag te beantwoorden of een theorie te toetsen. Daarbij kun je gebruik maken van bronnen (literatuuronderzoek), of je kunt nieuwe gegevens verzamelen. Hoewel verschillende vormen van onderzoek aan bod komen, richten we ons in deze cursus vooral op kwantitatief enquêteonderzoek. Dat wil zeggen, onderzoek met cijfermatige gegevens die je via enquêtes verzamelt. Engels: Een bedrijfscommunicatieprofessional kan niet zonder Engels. Veel bedrijven werken in een internationale context, zowel in Nederland als daarbuiten. Bij de externe communicatie, maar ook vaak bij de interne communicatie wordt Engels gebruikt of is Engels zelfs de bedrijfstaal. Om jullie de mogelijkheid te geven je beroep in een internationale context uit te oefenen, zowel at home als abroad is het noodzakelijk om je beroepsgerichte Engelse taalvaardigheid verder te ontwikkelen. De focus in dit blok ligt op lezen en luisteren. De ontwikkelingen op het vakgebied komen vooral uit de Verenigde Staten en Engeland. Dat is de reden dat er zoveel Engelse termen worden gebruikt in de bedrijfscommunicatie. De nieuwste vakliteratuur is vaak alleen in het Engels toegankelijk en bijvoorbeeld op congressen over communicatie is de voertaal Engels. Als communicatieprofessional moet je de ontwikkelingen op je vakgebied kunnen volgen en daarvoor is het nodig dat je redelijk complex en gespecialiseerd Engels kunt lezen en verstaan. Soms word je gevraagd artikelen te lezen en er open of mc vragen over te beantwoorden, soms schrijf je een samenvatting (in het Nederlands of het Engels) voor een bepaald doel of een bepaalde doelgroep en soms word je gevraagd om een kort praatje te houden (in het Nederlands of het Engels) over wat je gelezen hebt. Je werkt aan je luistervaardigheid door het luisteren naar (en vaak tegelijkertijd kijken naar) nieuwsuitzendingen, korte reportages, documentaires en korte filmpjes die een link hebben met de cursus als geheel en het vakgebied (bijvoorbeeld over statistische onderwerpen). Je maakt korte verslagen (in het Engels of Nederlands) van het

3 beluisterde of gebruikt de via het beluisterde opgedane kennis in de rest van de cursus. Spreekvaardigheid wordt verder ontwikkeld in een business meeting en discussies. Schrijfvaardigheid wordt verder ontwikkeld door middel van het schrijven van shorties (korte artikelen geschikt voor plaatsing op websites) n.a.v. iets wat je beluisterd of gelezen hebt of korte samenvattingen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij aanvangsblok 1: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 136 Bij aanvangsblok 4: Contactduur (uren): 56 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 80 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Communicatieonderzoek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-COMON.1V Cursusnaam Communicatieonderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon J Moons (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Briefing locatie opdrachtgever niet verplicht 1 maal per blok 240 minuten Consultatie niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten Instructie Onderzoek niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Presentatie adviezen verplicht 1 maal per blok 120 minuten Zelfstandig werken project niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Individueel Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen Je kan een communicatieonderzoek ontwerpen en uitvoeren. Je kan het effect van de communicatie-inzet bij een doelgroep evalueren. Je kan onderzoeksresultaten verwerken en interpreteren. Je kan advies schrijven met betrekking tot strategie, media en middelen op basis van onderzoeksresultaten. 2.2 Cursus inhoud Voor dit project hebben we een reële opdrachtgever. Deze opdrachtgever is de communicatieafdeling van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zij hebben een communicatieprobleem dat ze zullen toelichten tijdens een briefing. Het is aan jou om met een adequate oplossing te komen voor hun probleem. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 50 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 90 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

6 Titel Opleidingsvariant Corporate video Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-CORVI.1V Cursusnaam Corporate video 1.3 Cursusnaam in Engels Corporate video 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MMJ Gruijthuijzen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Assessment Beroepsvaardigheden verplicht 1 maal per blok 180 minuten Basis beroepsvaardigheden verplicht 3 maal per blok 540 minuten Eindpresentatie Corporate Video niet verplicht 1 maal per blok 180 minuten Instructie niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten Projecturen verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 2 blok 2 blok 2 blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Basis beroepsvaardigheden Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 2. blok 3 Groepsopracht corporate videa Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 2. blok 3

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1. Je verzamelt informatie, verwerkt dit tot een verhaal en zet het om in een script en storyboard. 2. Je verfilmt het script en storyboard. 3. Je monteert de beeldselectie tot een logisch, passend en overtuigend verhaal. 4. Je maakt keuzes op basis van financiële afwegingen. 5. Je beheerst de basis beroepsvaardigheden actief luisteren, vragen stellen, feedback geven en feedback ontvangen. 2.2 Cursus inhoud Bedrijven presenteren zich steeds vaker met behulp van video. Het gaat dan om reclamefilms, maar ook om corporate video's. In deze cursus gaan studenten zelf zo'n korte film produceren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 50 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 90 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

8 Titel Opleidingsvariant Crossmediaalconcept Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-CRSMC.1V Cursusnaam Crossmediaalconcept 1.3 Cursusnaam in Engels Cross media concept 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon WA van Oorschot Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Assesment niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Hoorcollege verplicht 1 maal per blok 120 minuten Projecturen niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 139 (bij aanvangsblok 2), 102 (bij aanvangsblok 3) Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 1. blok 3 2. blok 4 Individuele opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 1. blok 3 2. blok 4

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1. Je ontwerpt op basis van vooronderzoek en een corporate story een crossmediaal concept voor de opdrachtgever. 2. Je maakt op basis van het crossmediaal concept een voorstel voor de middelen die je wilt inzetten. 3. Je werkt een van de voorgestelde middelen uit. 4. Je maakt een planning voor de implementatie van de verschillende middelen die je wilt inzetten. 5. Je maakt een realistische planning voor dit project en werkt volgens deze planning. 6. Je presenteert het eindproduct binnen 7 minuten aan de opdrachtgever/projectbegeleider. 7. Je vergadert op professionele wijze met de opdrachtgever/begeleider en vervult de rol van voorzitter waarbij je rekening houdt met de context, aanwezige behoeften en belangen. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus ontwikkel je in drietallen een crossmediaal concept voor een museum. Je maakt voor het aan jou toegewezen museum een crossmediaal concept met als doel jongeren van 12 t/m 18 jaar te enthousiasmeren om het museum te bezoeken. Je bedenkt voor dit concept een verhaal, passend bij het museum en de doelgroep. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij aanvangsblok 2: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 139 Bij aanvangsblok 3: Contactduur (uren): 37 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

10 Titel Opleidingsvariant Doelgroepgericht schrijven Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-DGGS.1V Cursusnaam Doelgroepgericht schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Target audience writing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MAM Rundervoort Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossieropdracht Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen In deze cursus leer je: wat de Europese taalniveaus globaal inhouden en wat er wordt verstaan onder schrijven op B1-niveau ; een analyse te maken van het lees- en kijkgedrag en de informatiebehoefte van de doelgroep van een tekst en deze te vertalen in eisen aan een doel- en doelgroepgerichte tekst; op welke wijze je voorafgaand aan het schrijfproces relevante deskresearch doet, waarbij de resultaten relevant zijn voor vorm en inhoud van de tekst; deze tekst te schrijven, waarvoor je de verschillende stappen in het schrijfproces planmatig doorloopt; een tekstbriefing te interpreteren, te maken en te vertalen in een doel- en doelgroepgerichte tekst; hoe je een zakelijke brief, , een foldertekst/brochuretekst opbouwt en formuleert; voor een organisatie een huisstijlschrijfwijzer te maken, waarin je vastlegt aan welke eisen de tekst van een organisatie voor een bepaalde doelgroep moet voldoen. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus leer je op een correcte, heldere en doelgerichte manier schriftelijk te communiceren met een doelgroep. Je leert daarbij rekening te houden met de informatiebehoefte en het leesgedrag van een doelgroep/lezersgroep. Je leert daarnaast het schrijfproces planmatig in te richten en structuur aan te brengen in teksten. Onderdeel van dit schrijfproces is het verzamelen van informatie, ofwel het uitvoeren van deskresearch, omdat je als schrijver natuurlijk wilt dat vorm en inhoud perfect zijn afgestemd op de doelgroep. Tot slot leer je een huisstijlschrijfwijzer op te stellen voor teksten in een bepaalde organisatie. Dit wil zeggen dat je voor een organisatie vastlegt hoe de klant/de doelgroep bijvoorbeeld wordt aangesproken, welke woorden je wel en niet gebruikt, wat de lengte is van teksten et cetera. Een huisstijl voor geschreven teksten dus. Bij deze cursus ligt de nadruk op het gestructureerd en planmatig leren schrijven van zakelijke teksten voor en in organisaties, zoals een folder/brochure en een zakelijke brief/ . Hierbij staat de analyse van de doelgroep en de afstemming van de tekst op die doelgroep centraal. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 119 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

12 Titel Opleidingsvariant Doelgroep analyse Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-DLGA.1V Cursusnaam Doelgroepanalyse 1.3 Cursusnaam in Engels Target group analysis 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MEC van Gelderen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Doelgroepanalyse niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten Doelgroepanalyse Informatievaardigheden niet verplicht 1 maal per week 240 minuten Doelgroepanalyse Rapporteren niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Doelgroepanalyse workshop teamrollen verplicht 1 maal per blok 120 minuten Gastcollege Doelgroepanalyse verplicht 1 maal per blok 120 minuten Masterclass Doelgroepanalyse niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten Startbijeenkomst verplicht 1 maal per blok 120 minuten Assessment niet verplicht 1 maal per week 720 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Individuele Numeriek 1,0-5, bij aanvangsblok 1:

13 opdracht 10,0 1. blok 1 2. blok 2

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. Je segmenteert voor een opdrachtgever een gegeven doelgroep in subdoelgroepen, verantwoord op basis van bronnen en beschreven aan de hand van segmentatiecriteria. 2. Je realiseert beroepsproducten (ijkpersoonbeschrijvingen, ijkpersoonmoodboards, kernboodschappen, slogans en campagnebriefing) op basiersoonmoodboards, kernboodschappen, slogans en campagnebriefing) op basis van het profiel van de subdoelgroepen, aangevuld met informatie uit interviews. 3. Je schrijft professionele verslagen (notulen, eindrapport, factuur). 4. Je reflecteert op je eigen voorkeursrol en die van anderen aan de hand van de 2.2 Cursus inhoud Voor een organisatie zijn de vragen 'wie is de doelgroep',' wat beweegt die doelgroep' en 'wat wil die doelgroep' buitengewoon belangrijk. In deze cursus ga je in groepjes zelfstandig die doelgroep onderzoeken, analyseren en beroepsproducten maken die van die analyse een weerslag zijn. Dit doelgroeponderzoek dient ter voorbereiding van de ontwikkeling van de verslavingspreventiecampagne die De Jellinek wil opzetten voor verschillende verslavingen. Voor iedere verslaving moeten alle mogelijke doelgroepen van de campagne in kaart gebracht worden, om vervolgens nader gesegmenteerd te worden. Op welke doelgroepen kan de campagne zich het beste richten en waarom? En hoe zijn deze doelgroepen het beste te bereiken? En hoe willen ze aangesproken worden? 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 46 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 94 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Opleidingsvariant Effect van Communicatie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-EFCOM.1V Cursusnaam Effect van Communicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Effects of Communication 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JLC Vis (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Tentamen Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1) Je formuleert SMART communicatiedoelstellingen passend bij de organisatie en de doelgroep(en). 2) Je maakt een onderbouwde keuze uit mogelijke communicatieonderzoeken om het effect van communicatie te meten. 3) Je selecteert op basis van het type onderzoek een geschikte onderzoeksmethode. 2.2 Cursus inhoud De cursus Effect van communicatie behandelt het laatste deel van het communicatieplan: het effect van communicatie. Tijdens de cursus leer je dat het effect van communicatie opgedeeld kan worden in kennis, houding en gedrag. Je maakt kennis met verschillende typen communicatieonderzoek en leert welk soort onderzoek en welke onderzoeksmethoden in verschillende situaties het best toegepast kan worden. Je krijgt ook een inkijkje in het communicatievak. Je leert welke verschillende domeinen van communicatie worden onderscheiden (concerncommunicatie, marketingcommunicatie en interne communicatie). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

17 Titel Opleidingsvariant Invloed van media en marketing Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-INVMM.1V Cursusnaam Invloed van media en marketing 1.3 Cursusnaam in Engels Influence of Media and Marketing 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: M ter Huurne (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Invloed van media en marketing niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Invloed van media en marketing niet verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht enquete Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Tentamen Media en Marketing Numeriek 1,0-10,0 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: Je beschrijft consumentengedrag aan de hand van drie perspectieven (individu, sociale omgeving en maatschappij) met als doel om de consument te beïnvloeden. Je zet beïnvloedingsprincipes in met als doel om consumentengedrag te beïnvloeden. Je maakt een enquête ten dienste van onderzoek onder doelgroepen. Je voert doelgroeponderzoek uit door middel van een enquête en je rapporteert daarover. 2.2 Cursus inhoud Wanneer je als communicatiedeskundige te maken krijgt met het onderzoeken, ontwerpen of evalueren van communicatie-uitingen, dan is het allereerst belangrijk om kennis te hebben van de doelgroep(en) waarop die communicatie-uitingen zich richten. Hiervoor is het nodig om inzicht te krijgen in de variëteit van culturen en subculturen die onze samenleving kenmerken en van de potentiële doelgroepen die hiermee verbonden zijn. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht): Zie literatuurlijst studentenhandleiding. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

19 Titel Kick-off jaar 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-KICK1.1V Cursusnaam Kick-off jaar Cursusnaam in Engels Kick-off year Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MEC van Gelderen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Kick Off jaar 1 niet verplicht 1 maal per blok 30 minuten bij aanvangsblok 1: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Uitleg geven over de opbouw van het eerste blok. 2.2 Cursus inhoud Niet van toepassing 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 1 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

21 Titel Opleidingsvariant Klassenvertegenwoordigersoverleg Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-KVO.1V Cursusnaam Klassenvertegenwoordigersoverleg 1.3 Cursusnaam in Engels class representative meeting 1.4 Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MEC van Gelderen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Klassenvertegenwoordigersoverleg niet verplicht 1 maal per blok 90 minuten blok 3 blok 4 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het onderwijs van het blok ervoor mondeling evalueren met de klassenvertegenwoordigers. 2.2 Cursus inhoud Evalueren van het onderwijs 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 2 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

23 Titel Opleidingsvariant Media & middelen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-MEM.1V Cursusnaam Media & middelen 1.3 Cursusnaam in Engels Media and means 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JLC Vis (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Kostenbegroting niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten Mediaexploratie (hoorcollege) niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Mediaexploratie (werkcollege) niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Kostenbegroting Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 2. blok 4 Mediaexploratie Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 2. blok 4

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: Mediaexploratie 1. Ik weet hoe verschillende media zijn ontstaan, hoe ze gebruikt worden en hoe ik ze kan inzetten. 2. Ik ben in staat om mediagebruik van doelgroepen te onderzoeken. 3. Ik kan een publiciteitsplan opstellen voor een gegeven organisatie met een gegeven doel Kostenbegroting 1. Ik kan het veranderende Nederlandse medialandschap beschrijven, welke instituten hierin een rol spelen en welke processen bij mediaplanning een rol spelen. 2. Ik kan de belangrijkste mediabegrippen, zoals bereik en selectiviteit, toepassen bij mediaplanning. 3. Ik kan het belangrijkste marktonderzoek toepassen bij de kostprijsberekening van print, tv en radio, internet, mobiel en evenementen. 4. Ik kan op basis van openbare bronnen de kostenbegroting of -structuur opstellen van de inschakeling van print (advertenties en drukwerk), out-of-home, tv en radio, internet, mobiel en evenementen dan wel passende offertes aanvragen bij de bijbehorende media-exploitanten. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus benader je de media niet als consument, maar als communicatieprofessional; je wilt met de inzet van media en middelen de kennis, de houding of het gedrag veranderen bij een doelgroep. Hoe pak je dat aan? De verschillende kanalen of media komen aan de orde: print (kranten, boeken, tijdschriften), radio, televisie, outdoor (bijv bij bushokjes), (mobiel) internet. De voor- en nadelen en de geschiedenis van de verschillende media komen aan de orde en natuurlijk ook wie er van deze media gebruikmaakt. Uiteindelijk weet je welke media je als communicatieprofessional ter beschikking staan en welke middelen je via deze media kunt inzetten. Een belangrijk criterium bij de keuze tussen de verschillende media en middelen zijn de kosten. Deze maak je voor alle media en middelen die je overweegt in te schakelen. In deze cursus leer je een kostenbegroting te maken voor de inzet van verschillende middelen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 49 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 87 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

25 Titel Opleidingsvariant Meeloopdagen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-MLD.1V Cursusnaam Meeloopdag BC (HC) 1.3 Cursusnaam in Engels immersion day BC 1.4 Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: LK van der Heijden (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Meeloopdag BC (HC) niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Meeloopdag BC (WC) niet verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 2 blok 3 blok 2 blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Meeloopdag 2.2 Cursus inhoud Hoor- en werkcollege voor aankomend studenten 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 3 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

27 Titel NSE week jaar 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-NSE.1V Cursusnaam NSE week jaar Cursusnaam in Engels NSE week year Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon R van der Weijden Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? NSE-week verplicht 5 maal per week 3200 minuten blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Niet van toepassing. Immers een 0-ectscursus. 2.2 Cursus inhoud Niet van toepassing. Immers een 0-ectscursus 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 53 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

29 Titel Opleidingsvariant Organisatie en beeldtaal Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ORBEEL.1V Cursusnaam Organisatie en beeldtaal 1.3 Cursusnaam in Engels Organisation and Visual Elements 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AMJ Borsboom (tel. 3526) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Beeldtaal niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Organisatie niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 2. blok 3

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bedrijfscommunicatie gaat over de communicatie die organisaties inzetten om hun doelen te bereiken. Als professional op dat terrein moet je weten hoe organisaties in elkaar steken en hoe ze gezien willen worden. Bij dat laatste gaat het vooral om de visuele communicatie. Bij deze cursus maak je kennis met die zogenaamde beeldtaal. Je leert hoe je de visuele communicatie van een organisatie kan beschrijven met gebruikmaking van begrippen uit de semiotiek, retorica en grafische vormgeving. Daarnaast komen in de cursus allerlei organisatiekundige begrippen aan bod, waarmee je de organisatie zelf kunt beschrijven. 2.2 Cursus inhoud Inhoud: Bedrijfscommunicatie is de communicatie die organisaties inzetten om hun doelen te bereiken. Als professional op het gebied van bedrijfscommunicatie moet je weten hoe organisaties in elkaar steken, wat ze nastreven, hoe ze werken en wat voor uitstraling ze (willen) hebben. Om daar inzicht in te krijgen, moet je weten hoe je naar organisaties kunt kijken en naar hun communicatie en beeldvorming. In deze cursus krijg je daar gereedschappen voor aangereikt, in de vorm van theorieën en begrippen uit de organisatie- en communicatiekunde. Leerdoelen: 1. Je legt relevante theorieën en begrippen uit de organisatiekunde uit door aspecten van organisaties te beschrijven die voor een communicatieprofessional van belang zijn: missie, doelen, managementstijl, organisatiestructuur, organisatiecultuur en personeelsbeleid. 2. Je maakt op basis van deskresearch en interviews een beschrijving van een bestaande organisatie, waarbij je de begrippen uit de organisatiekunde gebruikt die in de cursus aan de orde zijn gekomen. 3. Je toetst deze organisatiebeschrijving aan de definities en theorieën, waar je bij de cursus mee hebt kennisgemaakt. 4. Je legt relevante begrippen uit de semiotiek, retorica en grafische vormgeving uit door de communicatie-uitingen van organisaties te beschrijven. 5. Je benoemt de sterke en zwakke kanten van de visuele aspecten van communicatie-uitingen van organisaties en ontwerpt hier, waar nodig/wenselijk, verbeteringen/alternatieven voor. 6. Je toetst de visuele communicatie van een bestaande organisatie aan de definities en theorieën, waar je bij de cursus mee hebt kennisgemaakt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 114 (Studieboeken) Materiaal: Boek (verplicht): Beeldtaal, Perspectieven voor makers en gebruikers, Jos van den Broek e.a. ISBN Uitgever: Boom Onderwijs, Amsterdam, Prijs: 34 Boek (verplicht): Communicatiehandboek, Wil Michels. ISBN Uitgever: Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, 2014, 4e druk (of eerdere). Prijs: 49,95 Boek (verplicht): Management en organisatie in de media- en entertainmentindustrie, Joost Scholten. ISBN Uitgever: Boom Onderwijs, Amsterdam, 2e druk, Prijs: 30 (ebook: 20) 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112

31 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

32 Titel Opleidingsvariant Diplomering propedeuse Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-PROP.1V Cursusnaam Diplomering propedeuse 1.3 Cursusnaam in Engels first year diploma ceremony 1.4 Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: LK van der Heijden (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Propedeuse-uitreiking niet verplicht 1 maal per blok 240 minuten blok 2 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

33 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Niet van toepassing. Is een 0-ectscursus. 2.2 Cursus inhoud Niet van toepassing. Is een 0-ectscursus. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 4 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

34 Titel Opleidingsvariant Studieloopbaanbegeleiding Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-SLB.1V Cursusnaam Studieloopbaanbegeleiding 1.3 Cursusnaam in Engels studentcareercoaching 1.4 Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MEC van Gelderen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Individuele gesprekken niet verplicht 5 maal per blok 2400 minuten Studievaardigheidstraining niet verplicht 3 maal per blok 360 minuten Klassikale SLB-bijeenkomst niet verplicht 2 maal per blok 960 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 1: blok 3 bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2, blok 3, blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

35 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Begeleiding van studenten in hun studieloopbaan 2.2 Cursus inhoud Niet van toepassing 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 62 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

36 Titel Opleidingsvariant Tekst en beeld Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-TEB.1V Cursusnaam Tekst en beeld 1.3 Cursusnaam in Engels Text and Visual Elements 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MAM Rundervoort Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Beeld niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Inloopspreekuur Indesign niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Inloopspreekuur Photoshop niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Kick off Photoshop en In Design niet verplicht 1 maal per blok 60 minuten Tekst niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 2 blok 2 blok 2 blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossieropdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 2. blok 3

37 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: je verbeeldt een (gewenst imago van een) organisatie in tekst en beeld je zet tekst, beeld en de combinatie van beide in met een bepaald ondernemings-/communicatiedoel voor ogen; je maakt een bruikbare tekst-/ en beeldbriefing; je beoordeelt en selecteert (beeldredactie) bij een bepaalde tekst(soort) beeldmateriaal; je maakt een schets van een infographic waarin je ingewikkelde informatie voor een doelgroep eenvoudiger te begrijpen maakt; je schrijft passende titels bij beeldmateriaal; je maakt zelf eenvoudige, maar goede foto s; je zet een interview in als effectieve informatieverzamelingstechniek; je maakt in opdracht van een bedrijf een doeltreffende advertorial en poster, en een doeltreffend interview, in tekst en beeld; je geeft op correcte wijze citaten van geïnterviewden weer in een tekst. 2.2 Cursus inhoud Tijdens deze cursus volg je wekelijks een les Beeld en een les Tekst. Daarnaast zijn er wekelijks inloopspreekuren voor Photoshop en InDesign. Beeld In het onderdeel Beeld leer je alles over concrete vormen van beeldtaal (foto s, grafieken, infographics) en over de rol die beeldtaal kan spelen bij het overbrengen van een boodschap. Je leert een beeldbriefing te maken, beeldmateriaal te selecteren. Je leert ook zelf te fotograferen en foto s te beoordelen. En je leert hoe je een tekst met beeld op een aantrekkelijke manier opmaakt. Tekst Het onderdeel Tekst is een vervolg op Doelgroepgericht Schrijven uit blok A. De research- en schrijfvaardigheden die je daar hebt opgedaan, heb je bij het schrijven van elke tekst nodig. In dit blok ontwikkel je echter een nieuwe (research)vaardigheid die van groot belang is bij het schrijven van teksten: interviewen. Het gaat hier niet om het puurjournalistieke (tv-)interview, maar om interviewen als informatievergaringstechniek. Het gaat er hierbij om hoe je een vraaggesprek opbouwt, hoe je zorgt voor een goede gesprekssfeer waarin de geïnterviewde jou zoveel mogelijk relevante informatie (prijs)geeft, en hoe je die gegevens tot een informatieve, overtuigende of diverterende tekst verwerkt. Daarnaast leer je de volgende beroepsproducten te maken (tekst en beeld): interviewartikel, achtergrondartikel, advertorial en poster. Integratie Tekst en Beeld De onderdelen taal en beeld worden in deze cursus geïntegreerd. Je maakt voor en tijdens de les wekelijkse opdrachten waarin soms alleen het beeld of alleen de taal centraal staan, en andere opdrachten waarbij de verbinding van taal en beeld centraal staan. Door die opdrachten leer je een boodschap van een organisatie zo in woord en beeld over te brengen, dat het bedoelde effect wordt bereikt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 57 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 83 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design Bijlage cursusomschrijvingen Communication and Multimedia Design 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2 Cursusnaam Bedrijfsadministratie 1.3 Cursusnaam in Engels Bookkeeping

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Adaptief Professionaliseren Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-APRO.3V-15 1.2 Cursusnaam Adaptief Professionaliseren 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Propedeusejaar Ad Schrijftolk Titel Opleidingsvariant Taalvaardigheid NGT A Schrijftolken Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDA-NGTAST-13 1.2 Cursusnaam Taalvaardigheid

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie