Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal

2 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel overzicht, zie de sharepointsite Boekenlijsten. 1.1 TMIL-L15AFOI-14 - Afstudeeropdracht en internationalisering Titel Afstudeeropdracht Opleidingsvariant Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L15AFOI Cursusnaam Afstudeeropdracht en internationalisering 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Assignment and Internationalisation 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentie- mogelijkheden? 1.9 Contactpersoon RAJM Klaver (tel. geen) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 7 maal per blok 700 minuten blok 1, blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2, blok 3 blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4, blok 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 827 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? O1 - Rapportage Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok CONTINUE, week 36 bij aanvangsblok 2: 1. blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 bij aanvangsblok 4: 1. blok CONTINUE, week 36 2/60

3 O2 - Presentatie Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok CONTINUE, week 36 bij aanvangsblok 2: 1. blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 bij aanvangsblok 4: 1. blok CONTINUE, week 36 O3 - Buitenlandexcursie Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE, week 36 bij aanvangsblok 2: 1. blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 bij aanvangsblok 4: 1. blok CONTINUE, week 36 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Afstuderen: De proeve van bekwaamheid. De student laat zien HBO-waardig op het gebied vanmilieukunde te zijn. Internationalisering: Kennismaking en/of verdieping van het besef dat Nederland een slechts klein deel van deze wereld is en dat er ondanks toenemende internationalisering, lokaal toch grote verschillen zijn. Kortom: Ook eens een kijkje over de grens. 2.2 Cursus inhoud Korte beschrijving van de inhoud Afstuderen: Zie afstudeerprotocol IGO Internationalisering: Een meerdaags bezoek aan een grote stad of gebied in het buitenland. Tijdens dit bezoek worden excursies naar bedrijven en overheidsinstanties op het gebied van Milieukunde gemaakt. Het gehele bezoek, inclusief de excursies, wordt door de studenten zelf georganiseerd. Kennisbasis geen Korte beschrijving van de inhoud Afstuderen: Zie afstudeerprotocol IGO Internationalisering: Een meerdaags bezoek aan een grote stad of gebied in het buitenland. Tijdens dit bezoek worden excursies naar bedrijven en overheidsinstanties op het gebied van Milieukunde gemaakt. Het gehele bezoek, inclusief de excursies, wordt door de studenten zelf georganiseerd. Kennisbasis geen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 12 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 827 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 3/60

4 4/60

5 1.2 TMIL-L03BMO-13 - Basis milieu onderzoek Titel Opleidingsvariant Basis milieu onderzoek Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L03BMO Cursusnaam Basis milieu onderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AM van der Meijden (tel. 8795) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Practicum verplicht 1250 Werkcollege verplicht 350 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? O1 Basis milieu onderzoek Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 4, week 16 T1 Basis milieu onderzoek Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 5/60

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na succesvol afronden van deze cursus weet je hoe een milieuonderzoek opgezet en uitgevoerd wordt. Je kunt: - op basis van beschikbare informatie een bodemonderzoek opzetten en (laten) uitvoeren. Je hebt een indruk van de voorkomende problemen bij de verschillende stappen van het bodemonderzoek. Bovendien heb je gevoel voor de verschillende bodemtypes. - op basis van beschikbare informatie een juiste keuze doen voor een geschikt wateronderzoek. eenvoudige wateronderzoeken uitvoeren. op basis van aangeleverde en zelf gemeten gegevens een eenvoudig rekenmodel opbouwen waarmee de geluidbelasting kan worden bepaald volgens rekenmethode-2 (SRM-2). je kent de principes waarop metingen van de luchtkwaliteit berusten: spectrometrie, gravimetrie, lichtverstrooiing, chemische analyse, olfactometrie. een emissiemeting uitvoeren aan een verbrandingsinstallatie en de gegevens herleiden tot standaard omstandigheden 2.2 Cursus inhoud Achtergrond en wijze van uitvoeren van onderzoek naar: - Geluid - Luchtkwaliteit - Geur - Bodemsamenstelling en kwaliteit - Waterkwaliteit Naast de theorie is er ook practicum waarbij metingen gedaan worden en monsters genomen worden 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Duale basisvorming 1 (TMIL-L01DBV1-14) Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 6/60

7 1.3 TMIL-L03BEB-13 - Beleid en beleidsinstrumenten Titel Opleidingsvariant Beleid en beleidsinstrumenten Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L03BEB Cursusnaam Beleid en beleidsinstrumenten 1.3 Cursusnaam in Engels Policy and policy tools 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon PJAG Deenen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 8 maal per blok 1600 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? T1 Beleid en beleidsinstrumenten Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 T2 Economie Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 7/60

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doelstellingen/competenties De student: - herkent, analyseert en kan de mogelijkheden die de overheid heeft om via beleid(sinstrumenten) te sturen, toepassen; - heeft inzicht in het wettelijk kader (op milieugebied), de bijbehorende begrippen, de systematiek van de (omgevings) vergunning en de melding, alsmede de rechtsbescherming tegen besluiten ( vergunningen, onthefffingen etc.); - heeft inzicht in economische aspecten als heffingen, subsidies en emissie- en energiehandel; - kan een kosten/baten analyse opstellen en omslagpunten en terugverdientijden berekenen 2.2 Cursus inhoud Deze cursus zal in het teken staan van het kunnen herkennen, analyseren en toepassen van de mogelijkheden die de overheid heeft om via beleid, beleidsinstrumenten en wettelijke kaders ontwikkelingen (op milieugebied) te stimuleren en te sturen. Na het volgen van dit onderdeel heeft de student tevens inzicht in het toepasselijke wettelijk kader, de bijbehorende begrippen, de systematiek van de (omgevings) vergunning en de melding, alsmede de rechtsbescherming tegen besluiten ( vergunningen, onthefffingen etc.) Toelichting. In het milieurecht vervult de overheid een belangrijke plaats. De overheid reguleert, faciliteert, stelt kaders, enz. Daartoe beschikt de overheid over verschillende sturingsinstrumenten. Verder verricht de overheid ook zelf allerlei handelingen. Deze handelingen, bestuurshandelingen genaamd, kunnen van feitelijke aard zijn, kunnen rechtsgevolg hebben of kunnen zijn gebaseerd op beleid(skeuzen). Bij het verrichten van bestuurshandelingen moet de overheid (geschreven en ongeschreven) normen en (rechts)beginselen in acht nemen. Ongeschreven recht vloeit meestal voort uit algemene rechtsbeginselen of uit meer specifieke (algemene) beginselen van behoorlijk bestuur. In het merendeel van de gevallen hebben de handelingen van de overheid een wettelijke basis en zijn gebaseerd op regelgeving. Er zijn echter ook beslissingen van de overheid die zijn gebaseerd op een al dan niet geformaliseerde - bestendige gedragslijn. In zo n geval spreken we meestal van beleid. Beleid is het resultaat van verschillende keuzen ten aanzien van doelen, middelen en tijdstippen. Ook op het gebied van het milieurecht speelt beleid een belangrijke rol (b.v. bron- en effectgericht milieubeleid). Daarnaast voorziet hoofdstuk 4 van de Wet milieubeheer o.m. in een stelsel van milieubeleidsplannen. Hiermee wordt een integrale en afgewogen aanpak van milieuproblemen beoogd. Het toepasselijke wettelijke kader stelt de overheid in staat daadwerkelijk ontwikkelingen aan de samenleving op te leggen. Daarnaast: - economie als instrument voor milieuvriendelijke varianten - economische oplossingen macro- en microniveau, verduurzaming economie, heffingen, subsidies, energiehandel en emissiehandel; - kosten/baten milieu-investeringen, omslagpunt, terugverdientijden. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: geen Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 8/60

9 1.4 TMIL-L04BMD-14 - Beleid voor milieu & duurzaamheid Titel Opleidingsvariant Beleid voor milieu & duurzaamheid Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L04BMD Cursusnaam Beleid voor milieu & duurzaamheid 1.3 Cursusnaam in Engels Policy for environment and sustainabilty 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon PJAG Deenen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 8 maal per blok 1600 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? T1 - Beleid Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 9/60

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student heeft kennis van milieubeleid en kan de vigerende wet- en regelgeving toepassen in actuele casuïstiek 2.2 Cursus inhoud In deze cursus wordt ingegaan op de beleidsmatige en juridische kaders van het aspect milieu in de Nederlandse regelgeving. De relatie ruimte en milieu wordt uitgebreid behandeld. De volgende onderwerpen komen aan bod: - Vaststellen/verkennen milieuthema s - Verschillende vormen van milieubeleid ( bron- en effectgericht, gebiedsgericht, ketenbeheer) - Relatie ro/milieu - Ruimtelijke kwaliteitseisen (milieukwaliteit ruimtelijke kwaliteit = omgevingskwaliteit) - Milieuparagraaf bestemmingsplan in relatie tot andere planologische documenten ( w.o. de structuurschets)) - Effectgerichte milieukwaliteitseisen in het bestemmingsplan ( o.a. art ,lid 2 Bro) - Milieubeleidsplannen- en programma s - Provinciale en gemeentelijke regelgeving op milieugebied (PMV) - Samenhangend toezicht op naleving van en handhaving van regelgeving - Bedrijven en milieuzonering/ basiszoneringslijst - Doelgroepen. Convenanten, meerjarenafspraken - Krachtenveldanalyse - Wegen politieke/ maatschappelijke haalbaarheid - Markconformiteit (b.v. handel in emissierechten) - het milieukwaliteitsysteem conform ISO14001 Aan het einde van het cursusblok wordt aandacht besteed aan wiskunde verdiepend (integreren en differentiëren) en statistiek. De kennis en kunde die hierbij wordt opgedaan wordt ingezet in een aantal navolgende cursussen van de opleiding milieukunde. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 10/60

11 1.5 TMIL-L06BBO-14 - Bodem en bodemonderzoek Titel Opleidingsvariant Bodem en bodemonderzoek Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L06BBO Cursusnaam Bodem en bodemonderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels SoundSoil ans Soil Survey 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon T Gregorian (tel. 8171) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 8 maal per blok 1600 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? O1 Bodemonderzoek Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 T1 Bodem en bodemonderzoek Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 11/60

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het verkrijgen van kennis en inzicht in basisbegrippen van de bodem (opbouw, grondwaterstroming) en basisprincipes van verschillende bodemonderzoeken 2.2 Cursus inhoud Korte beschrijving van de inhoud - basisprincipes van algemene geologie en geologie van Nederland; - bodemclassificatie, korrelgrootteverdeling, textuurdriehoek, NEN 5104; - terrein- en laboratoriumonderzoek; - energiehoogte, plaatshoogte, drukhoogte, snelheidshoogte, stijghoogte en waterspanning; - spanningen in de grond; - zettingen; - de verschillende functies van de bodem en het begrip bodemkwaliteit wordt behandeld: - het milieucompartiment bodem; - bodemverontreiniging en bodemaantasting; - bodembeleid; - risico s van bodemverontreiniging; - actuele risico s en urgentie van bodemsanering; - bodemkwaliteitsnormen en bodemgebruikswaarden; - vooronderzoek (NVN 5725); - verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) Kennisbasis Bodemclassificatie, grondmechanica (drukken, zettingen), grondwaterstroming, risicobeoordeling verontreinigde bodem, opzet bodemonderzoeken t.b.v. vaststellen bodemkwaliteit 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 12/60

13 1.6 TMIL-L08BOS-14 - Bodemsanering Titel Opleidingsvariant Bodemsanering Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L08BOS Cursusnaam Bodemsanering 1.3 Cursusnaam in Engels Soil Remediation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon AM van der Meijden (tel. 8795) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 8 maal per blok 1600 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? O1 Saneringsonderzoek Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 T1 Bodemsanering Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week 16 13/60

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Je leert welk beleid en wetgeving van toepassing is op een (water)bodemverontreiniging en welke maatregelen genomen kunnen worden m.b.t. de verontreiniging. Waarbij je leert welke saneringstechnieken er zijn en wanneer je die toepast. Ook leer je wat duurzaam omgaan met de ondergrond inclusief gebiedsgericht grondwaterbeheer is. 2.2 Cursus inhoud Korte beschrijving van de inhoud - Beleid en wetgeving bodemsanering - Opzet saneringsonderzoeken - Beheersmaatregelen - Ontgraven en reinigen van verontreinigde grond - Uitvoering bodemsanering: veiligheid, directievoering, oplevering, nazorg, vergunningen en planning - Geohydrologie en stofgedrag in combinatie met grondwatersaneringen - Ontwerpen grondwatersanering - In situ saneringen: invloed processen in de bodem op voortgang, principes van de verschillende technieken en de knelpunten. - Opzet systeemkeuze en wijze van toetsen van alternatieven. Duurzaam omgaan met de ondergrond - Bodembeheer (gebiedsgericht grondwaterbeheer) - Waterbodemsaneringen - Technieken grondwaterzuivering en de opzet van grondwaterzuiveringsinstallaties Kennisbasis Beleid en wetgeving (water)bodemsanering, stofgedrag in de bodem, grondwaterstroming, bepalen veiligheidsklasse, principes in-situ saneringstechnieken, grondwaterzuiveringsprincipes 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 14/60

15 1.7 TMIL-COM Communicatietechniek en onderzoeksvaardigheden Titel Opleidingsvariant Communicatietechniek Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-COM Cursusnaam Communicatietechniek en onderzoeksvaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Technology and Research Skills 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.9 Contactpersoon RAJM Klaver (tel. geen) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 3 maal per blok 600 minuten blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? O1 Plan van Aanpak Numeriek - 1 decimaal mogelijk 3, blok 2, week blok 3, week 6 O2 Onderzoek Numeriek - 1 decimaal mogelijk 3, blok 2, week blok 3, week 6 15/60

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doelstellingen/competenties De doelstellingen van de cursus TMIL-COM7-09 zijn: - De student kan een goed PvA schrijven. - De student kan een goed interview houden. - De student weet zich mondeling goed uit te drukken. De competenties die gedurende de cursus TMIL-COM7-09 aangescherpt worden zijn: kritische houding, torenvalkblik en omgang met complexiteit. 2.2 Cursus inhoud De cursus TMIL-COM7-09 bestaat uit 2 onderdelen: Een deel communicatie en een deel onderzoeksvaardigheden. Bij de onderzoeksvaardigheden leert de student een goed Plan van Aanpak (PvA) schrijven t.b.v. het afstudeerproject. De student leert welke elementen een PvA dient te bevatten/aandacht aan besteed dient te worden (aanleiding/achtergrond, doel, opdracht, activiteiten, grenzen, producten, planning, kwaliteit, risico en de projectorganisatie). Bij het communicatiedeel leert de student: - Zakelijke brieftechniek, en daarmee samenhangend schriftelijke taalvaardigheid: stijl, werkwoordvormen, interpunctie, alinea-indeling. - Gesprekstechniek: Algemene mondelinge communicatie, argumentatie techniek, interviewtechniek. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 10 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 72 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 16/60

17 1.8 TMIL-L01COW-14 - Competentieontwikkeling op de werkplek blok 1 & 2 Titel Opleidingsvariant Competentieontwikkeling op de werkplek Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L01COW Cursusnaam Competentieontwikkeling op de werkplek blok 1 & Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon C Stegewerns (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2 maal per blok 400 minuten Portfolio nvt 1 maal per 2 blokken 0 minuten blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? O1 - Trainingen blok 1 Alleen NVD of VD 5, blok 1, week blok 2, week blok 3, week 6 4. blok 4, week blok 5, week 27 O2 - Trainingen blok 2 Alleen NVD of VD 5, blok 1, week blok 2, week blok 3, week 6 4. blok 4, week blok 5, week 27 O3 - Portfolio Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 17/60

18 O4 - Assessment Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student toont met zijn portfolio aan dat hij de beroepsgerichte competenties van de opleiding tot op een zeker niveau en tot op een zekere complexiteit heeft verworven. De activiteiten op de werkplek moeten ieder volgend semester een oplopende graad in niveau van de competenties en in complexiteit hebben. Door de trainingen projectmatig werken, communicatie en onderzoeksvaardigheden ontwikkelt de student zich verder op deze gebieden. 2.2 Cursus inhoud Korte beschrijving van de inhoud Het portfolio bij de duale opleidingen is een verzameling van de beroepsproducten die het resultaat zijn van de activiteiten die de student in een semester op de werkplek heeft uitgevoerd. Het portfolio bevat materiaal zoals adviesen onderzoeksrapporten, tekeningen/kaarten, onderzoeksstaten, afschriften van brieven. Daarnaast wordt per beroepsproduct een korte toelichting gegeven op de verrichte activiteiten, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het product aan de competentieontwikkeling van de student heeft bijgedragen. Bij het portfolio behoort tevens een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin de student een relatie legt tussen verrichte activiteiten en ontwikkelde competenties in het betreffende semester, alsmede tussen nog te verwerven competenties en te verrichten activiteiten in de toekomst. Trainingen projectmatig werken, communicatie en onderzoeksvaardigheden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 272 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 18/60

19 1.9 TMIL-L03COW-13 - Competentieontwikkeling op de werkplek blok 3 & 4 Titel Opleidingsvariant Competentieontwikkeling op de werkplek Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L03COW Cursusnaam Competentieontwikkeling op de werkplek blok 3 & Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon C Stegewerns (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2 maal per blok 400 minuten Portfolio nvt 1 maal per 2 blokken 0 minuten blok 3, blok 4 blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? O1 Trainingen blok 3 Alleen NVD of VD 5, blok 4, week 16 O2 Trainingen blok 4 Alleen NVD of VD 5, blok 4, week 16 O3 Portfolio Alleen NVD of VD 5, blok 4, week 16 O4 Assessment Alleen NVD of VD 5, blok 4, week 16 19/60

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student toont met zijn portfolio aan dat hij de beroepsgerichte competenties van de opleiding tot op een zeker niveau en tot op een zekere complexiteit heeft verworven. De activiteiten op de werkplek moeten ieder volgend semester een oplopende graad in niveau van de competenties en in complexiteit hebben. 2.2 Cursus inhoud Het portfolio bij de duale opleidingen is een verzameling van de beroepsproducten die het resultaat zijn van de activiteiten die de student in een semester op de werkplek heeft uitgevoerd. Het portfolio bevat materiaal zoals adviesen onderzoeksrapporten, tekeningen/kaarten, onderzoeksstaten, afschriften van brieven. Daarnaast wordt per beroepsproduct een korte toelichting gegeven op de verrichte activiteiten, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het product aan de competentieontwikkeling van de student heeft bijgedragen. Bij het portfolio behoort tevens een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin de student een relatie legt tussen verrichte activiteiten en ontwikkelde competenties in het betreffende semester, alsmede tussen nog te verwerven competenties en te verrichten activiteiten in de toekomst. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: geen Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 272 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 20/60

21 1.10 TMIL-L05COW-14 - Competentieontwikkeling op de werkplek blok 5 & 6 Titel Opleidingsvariant Competentieontwikkeling op de werkplek Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L05COW Cursusnaam Competentieontwikkeling op de werkplek blok 5 & Cursusnaam in Engels Competency development on the job 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon C Stegewerns (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2 maal per blok 400 minuten Portfolio nvt 1 maal per 2 blokken 0 minuten blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? O1 - Trainingen blok 5 Alleen NVD of VD 5, blok 1, week blok 2, week 46 O2 - Trainingen blok 6 Alleen NVD of VD 5, blok 2, week blok 2, week 46 O3 - Portfolio Alleen NVD of VD 5, blok 2, week blok 2, week 46 O4 - Assessment Alleen NVD of VD 5, blok 2, week blok 2, week 46 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student toont met zijn portfolio aan dat hij de beroepsgerichte competenties van de opleiding tot op een zeker niveau en tot op een zekere complexiteit heeft verworven. De activiteiten op de werkplek moeten ieder volgend 21/60

22 semester een oplopende graad in niveau van de competenties en in complexiteit hebben. Door de trainingen projectmatig werken, communicatie en onderzoeksvaardigheden ontwikkelt de student zich verder op deze gebieden. 2.2 Cursus inhoud Het portfolio bij de duale opleidingen is een verzameling van de beroepsproducten die het resultaat zijn van de activiteiten die de student in een semester op de werkplek heeft uitgevoerd. Het portfolio bevat materiaal zoals adviesen onderzoeksrapporten, tekeningen/kaarten, onderzoeksstaten, afschriften van brieven. Daarnaast wordt per beroepsproduct een korte toelichting gegeven op de verrichte activiteiten, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het product aan de competentieontwikkeling van de student heeft bijgedragen. Bij het portfolio behoort tevens een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin de student een relatie legt tussen verrichte activiteiten en ontwikkelde competenties in het betreffende semester, alsmede tussen nog te verwerven competenties en te verrichten activiteiten in de toekomst. Trainingen projectmatig werken, communicatie en onderzoeksvaardigheden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 272 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 22/60

23 1.11 TMIL-L07COW-14 - Competentieontwikkeling op de werkplek blok 7 & 8 Titel Opleidingsvariant Competentieontwikkeling op de werkplek Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L07COW Cursusnaam Competentieontwikkeling op de werkplek blok 7 & Cursusnaam in Engels Competency development on the job 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon C Stegewerns (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2 maal per blok 400 minuten Portfolio nvt 1 maal per 2 blokken 0 minuten blok 3, blok blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? O1 - Trainingen blok 7 Alleen NVD of VD 5, blok 3, week 6 2. blok 5, week 27 O2 - Trainingen blok 8 Alleen NVD of VD 5, blok 4, week blok 5, week 27 O3 - Portfolio Alleen NVD of VD 5, blok 3, week 6 2. blok 5, week 27 O4 - Assessment Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE, week 36 23/60

24 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student toont met zijn portfolio aan dat hij de beroepsgerichte competenties van de opleiding tot op een zeker niveau en tot op een zekere complexiteit heeft verworven. De activiteiten op de werkplek moeten ieder volgend semester een oplopende graad in niveau van de competenties en in complexiteit hebben. Door de trainingen projectmatig werken, communicatie en onderzoeksvaardigheden ontwikkelt de student zich verder op deze gebieden. 2.2 Cursus inhoud Het portfolio bij de duale opleidingen is een verzameling van de beroepsproducten die het resultaat zijn van de activiteiten die de student in een semester op de werkplek heeft uitgevoerd. Het portfolio bevat materiaal zoals adviesen onderzoeksrapporten, tekeningen/kaarten, onderzoeksstaten, afschriften van brieven. Daarnaast wordt per beroepsproduct een korte toelichting gegeven op de verrichte activiteiten, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het product aan de competentieontwikkeling van de student heeft bijgedragen. Bij het portfolio behoort tevens een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin de student een relatie legt tussen verrichte activiteiten en ontwikkelde competenties in het betreffende semester, alsmede tussen nog te verwerven competenties en te verrichten activiteiten in de toekomst. Trainingen projectmatig werken, communicatie en onderzoeksvaardigheden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 7 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 272 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 24/60

25 1.12 TMIL-L02DBV Duale basisvorming Titel Duale basisvorming 2 Opleidingsvariant Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L02DBV Cursusnaam Duale basisvorming 1.3 Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.9 Contactpersoon RAJM Klaver (tel. geen) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 8 maal per blok 1600 bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 109 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? T1 Wiskunde & statistiek Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 3. blok 5, week 27 T2 Scheikunde Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6 3. blok 5, week 27 25/60

26 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Beheersing van de eerste basisvaardigheden Wiskunde en Scheikunde 2.2 Cursus inhoud Wiskunde DBV2: De basisvaardigheden wiskunde worden verder uitgebreid met differentiaal- en integraalrekening. De student functies af te leiden en de afgeleide functie te gebruiken om extreme waarden te bepalen. Tevens leert de student primitieve functies te bepalen en toepassing van integraalrekening. Statistiek (met MS Excel): Er worden, naast enkele basistermen als, gemiddelde, standaard deviatie, uitbijters en normaalverdeling, 4 statistische situaties behandeld: - Overschrijdingskans; - Correlatie; - Datasets met elkaar vergelijken; - 95% betrouwbaarheidsinterval; Deze situaties worden behandeld met milieukundige toepassingen/voorbeelden Scheikunde DBV2: De basisvaardigheden scheikunde worden verder uitgebreid met redoxreacties In het onderdeel organische chemie leert de student de basis van de koolstofchemie en de diverse functionele groepen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 26/60

27 1.13 TMIL-L01DBV Duale basisvorming 1 Titel Duale basisvorming 1 Opleidingsvariant Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L01DBV Cursusnaam Duale basisvorming Cursusnaam in Engels 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.9 Contactpersoon RAJM Klaver (tel. geen) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 8 maal per blok 1600 minuten blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 109 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? T1 - Wiskunde & natuurkunde Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 1, week blok 2, week blok 5, week 27 T2 - Scheikunde Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 1, week blok 2, week blok 5, week 27 27/60

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Beheersing van de eerste basisvaardigheden Wiskunde en Scheikunde 2.2 Cursus inhoud Wiskunde: Bij de basisvaardigheden wiskunde leert de student werken met breuken, haakjes, machten en allerlei functies: 1e graads-, 2e graads-, gebroken en exponentiële functies. De student leert ook deze functies op te lossen. Tevens bevat de cursus een inleiding in de goniometrie (sinus, cosinus en tangens). Scheikunde: De student leert wat atomen, ionen en moleculen zijn en hoe deze er chemisch uitzien. Aan de hand van de molecuulstructuur leert de student (fysisch-)chemische eigenschappen van stoffen te verklaren/voorspellen. De student leert over evenwichten, zuren en basen, zuur-base reacties en leert de ph van allerlei oplossingen te berekenen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 109 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 28/60

29 1.14 TMIL-L02DPR-13 - Duurzaam produceren Titel Opleidingsvariant Duurzaam produceren Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L02DPR Cursusnaam Duurzaam produceren 1.3 Cursusnaam in Engels Sustainable production 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal Nee 1.9 Contactpersoon R Heusdens (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 8 maal per blok 1600 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? O1 Energie Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 4, week 16 O2 Duurzaam produceren Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 4, week 16 29/60

30 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student: - kent de principes van de levenscyclusanalyse en kan er mee werken; - heeft inzicht in en kan gebruik maken van verschillende technieken en tools die gebruikt worden om te komen tot een duurzaam productontwerp - energie: student kan voorstellen doen om Nederlandse duurzame energiedoelstellingen te realiseren; 2.2 Cursus inhoud In de cursus zal door middel van theorie en praktijkvoorbeelden worden ingegaan op de verschillende handvatten die tijdens product ontwerp toegepast kunnen worden en zo bij kunnen dragen aan duurzame ontwikkeling. De uitwerking van het aspect energie zal hierbij een voorname rol hebben. Naast inzicht in de levenscyclusanalyse van producten leren de studenten tijdens deze cursus over de achtergronden, oorzaken en gevolgen van (duurzame) ontwikkeling en welk effect dit heeft op zowel nabije als verre toekomst. Daarnaast zal er tijd worden besteed aan mogelijke oplossingen binnen productontwerp die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving op zowel ecologisch (planet) als sociaal (people) vlak. In deze cursus komt aan bod: - Achtergronden, oorzaken en gevolgen met betrekking tot duurzaamheid en duurzame ontwikkeling - Huidige ontwikkelingen (methoden) en trends binnen product ontwerp op zowel ecologisch als sociaal vlak - Methoden en technieken die (als handvat) kunnen worden gebruikt tijdens milieugericht productontwerp - Levenscyclusanalyse (LCA); - Uitwerking en limitaties van het begrip Cradle to cradle; - Mission zero : het streven van industriele bedrijven om weg te stappen van fossiele brandstoffen; - Ontwerp voor The bottom of the Pyramid ; - rekenen aan energiebalansen in de gebouwde omgeving; Tijdens de bijeenkomsten van deze cursus zullen de studenten kennis opdoen over bovenstaande thema s en verschillende technieken en tools leren gebruiken die kunnen leiden tot duurzaam productontwerp. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: geen Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 27 Toetsduur (uren): - Zelfstudie (uren): 113 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 30/60

31 1.15 TMIL-L01DMI-13 - Duurzaamheid en Milieukwaliteit Titel Opleidingsvariant Duurzaamheid en Milieukwaliteit Duaal Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L01DMI Cursusnaam Duurzaamheid en Milieukwaliteit 1.3 Cursusnaam in Engels Sustainability and Environmental Quality 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Duaal Toetsen zijn er in Duaal 1.9 Contactpersoon M van Stigt (tel. 8151) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 8 maal per blok 1530 blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 112 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? O1 Duurzaamheidsanalyse en DPL profiel Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 1, week blok 2, week blok 3, week 6 4. blok 4, week blok 5, week 27 T1 Duurzaamheid Numeriek - 1 decimaal mogelijk 5, blok 1, week blok 2, week blok 5, week 27 31/60

32 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student: - herkent de aspecten People, Planet en Profit van Duurzame Ontwikkeling en kan een eigen verantwoordelijkheid (als burger, consument en beroepsbeoefenaar) verwoorden; - begrijpt de terminologie van duurzaamheid (denk hierbij aan afwenteling, eenrichtingsverkeer, ongelijke verdeling en ecologische voetafdruk) en kan het toepassen in werk- en leefstijlen; - heeft inzicht in de ontwikkeling van de milieuproblematiek vanaf de jaren 70; - kan een duurzaamheidsanalyse van een lokatie opstellen. 2.2 Cursus inhoud Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van vandaag, zonder dat ze daarbij het vermogen van toekomstige generaties in gevaar brengt in hun eigen behoeften te kunnen voorzien. Deze definitie werd gebruikt in het VN rapport Our common future uit 1987 die werd voorgezeten door de toenmalig Noorse Premier Gro Harlem Brundtland. Het is nog steeds de meest gangbare definitie van duurzame ontwikkeling. Het is interessant om te onderzoeken hoe we duurzame ontwikkeling vorm kunnen geven in ons bestaan en welke processen daar bij komen kijken. Politieke en economische aspecten spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol. Daarbij is het van belang om enkele mechanismen te beschrijven en aspecten van duurzame ontwikkeling te onderkennen zoals tijd en plaats en people, planet en prosperity. Een algemeen gebruikte manier om de mate van duurzaamheid of milieubelasting te bepalen is de Ecologische of Mondiale Voetafdruk. Je kunt ermee de milieubelasting van een persoon, een stad, land of bedrijf (producten en diensten) omrekenen naar het totaal ruimtegebruik op aarde, in hectares. Tijdens de lessen leer je een beeld te vormen van duurzame ontwikkeling op lokaal en mondiaal niveau en kun je een betoog schrijven over de mate van duurzaamheid van een bepaald onderwerp, gebruikmakend van bronnen en tijdens de lessen gebruikte duurzaamheidtermen. Traditioneel gaat het begrip milieukwaliteit over verontreiniging, aantasting en uitputting van de fysieke leefomgeving. Het is interessant om te zien hoe dit begrip is verschoven om langzamerhand deel uit te gaan maken van een breder begrip van duurzaamheid. Eerst op de schaal van Nederland, daarna op de schaal van een duurzame wijk. Onderwerpen: - terminologie: Duurzaamheid, duurzaamheid in het nieuws en om ons heen, de termen plaats, tijd, triple P, weeffouten en krachtbronnen. Kranenverhaal uit NMP - Eenrichtingsverkeer, terugkoppeling, millenniumdoelen - Ecologische netwerken, duurzaamheid en ecotoerisme. - Uitleg en toelichting opdracht: schrijven van betoog. Gebruik van bibliografische regels - Belangen en gedrag, afwenteling, tragedy of the commons en prisoners dilemma - Ecologische voetafdruk, scenario s voor de toekomst, groeimodellen, ecosysteemdiensten - Milieu issues in Nederland - Veranderingen in de opvatting van milieuproblematiek - Kwaliteit van de leefomgeving - Duurzame leefomgeving op wijkniveau 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 32/60

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basis milieu onderzoek Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBBE-L03BMO-15 1.2 Cursusnaam Basis milieu onderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels Basis

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Afstuderen ROP. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen ROP. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen ROP Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TROP-V15AFO-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen Ruimtelijke Ordening en Planologie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Milieukunde] [duaal hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Milieukunde] [duaal hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Milieukunde] [duaal hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Competentieontwikkeling op de werkplek 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (deeltijd)

Bijlage cursusomschrijvingen. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (deeltijd) Bijlage cursusomschrijvingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (deeltijd) 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Advies bouwrijp maken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBBE-V02RIJP-15 1.2 Cursusnaam Advies bouwrijp maken 1.3 Cursusnaam in Engels Advice

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Cellulaire Biochemie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TLSC-CB2V-13 1.2 Cursusnaam Cellulaire Biochemie 1.3 Cursusnaam in Engels Cellular

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-15 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Elektrotechniek 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Elektrotechniek 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Elektrotechniek 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken)

Nee. Frequentie. Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 54 (bij alle aanvangsblokken) Titel Opleidingsvariant Audio Visual Design Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AVID.1V-15 1.2 Cursusnaam Creative Audio Visual Design 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design

Bijlage cursusomschrijvingen. Communication and Multimedia Design Bijlage cursusomschrijvingen Communication and Multimedia Design 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDE-AFST.4V-14

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bachelor Verpleegkunde

Bijlage cursusomschrijvingen. Bachelor Verpleegkunde Bijlage cursusomschrijvingen Bachelor Verpleegkunde 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Gezondheid Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.KT1-16 1.2 Cursusnaam Gezondheid

Nadere informatie