Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd

2 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Afstudeerpresentatie HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Presentation 1.4 Aantal EC's 2 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Ja Nee 1.9 Contactpersoon MEJ van Buren (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? 1. blok 1, week blok 2, week 46 bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week 46 Presentatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 3, week 6 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16 bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte inleiding Het afstudeerproject vormt het sluitstuk van uw opleiding HBO-Rechten Voltijd. U laat daarin zien dat u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in staat bent om zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek uit te voeren en te presenteren op een voor het werkveld relevante manier. De keuze van het onderwerp dat u wil onderzoeken bepaalt u zelf in samenspraak met de opleiding. Het project bestaat uit een onderzoeksplan waarin u gemotiveerd (op projectmatige wijze) aangeeft wat u gaat onderzoeken en op welke wijze. Dit onderzoeksplan dient als basis voor uw verdere onderzoek en het opstellen van het eindrapport. Tot slot presenteert en verdedigt u dit rapport mondeling aan een commissie, die bestaat uit twee docenten en een werkvelddeskundige. Daarbij komt niet alleen het rapport zelf aan bod maar ook de bredere context ervan. Ingangseis U kunt zich in Osiris inschrijven voor de cursus Onderzoeksplan Afstuderen en de toets wanneer u de cursussen uit jaar 1 en 2 en de cursus Praktijkopdracht HBR-VT met een voldoende hebt afgesloten, alsmede uw stage met een voldoende heeft afgerond. U ontvangt van de cursuscoördinator voor het begin van de cursus bericht bij welke docent u de werkgroep Onderzoeksplan Afstuderen gaat volgen. Wanneer u de toets van de cursus Onderzoeksplan Afstuderen heeft gehaald, kunt u zich inschrijven voor de toets van de cursus Onderzoeksrapport Afstuderen en de toets van de cursus Afstudeerpresentatie. Tijdens de werkgroep Onderzoeksplan Afstuderen verneemt u van uw docent, welke afstudeerbegeleider u verder gaat begeleiden bij het uitwerken van het onderzoeksplan tot een onderzoeksrapport. Competenties U laat in het afstudeerproject zien dat u de volgende competenties beheerst: 1. Juridisch analyseren; 2. Adviseren; 3. Beslissen; Afhankelijk van de doelstelling van uw onderzoek wordt verder aan minimaal een van de volgende competenties voldaan: 1. Reguleren; 2. Dossier managen; 3. Organiseren Leerdoelen U laat zien dat u: - zelfstandig een praktijkgericht juridisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren met behulp van een onderzoeksplan; - een juridisch relevante probleemomschrijving, doelstelling en centrale vraag kunt formuleren; - in staat bent om relevante informatie te zoeken en te verwerken in een onderzoeksrapport met bruikbare resultaten voor een opdrachtgever; - een onderzoeksrapport kunt schrijven waarin u op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar: o voldoende gegevens verwerkt om rechtsvragen te kunnen beantwoorden. o juridische onderwerpen en problematiek op heldere wijze aan derden overbrengt. o consequenties schetst van juridische en andere procedures en trajecten voor een opdrachtgever. - een conclusie en voorzover mogelijk aanbevelingen kunt opstellen; - uw bevindingen op heldere, correcte en overtuigende wijze schriftelijk en mondeling kunt presenteren; - in staat bent om in de context van een presentatie te discussiëren over uw onderzoeksrapport op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 2.2 Cursus inhoud Inhoud

4 Het afstudeerproject bevat omvat het onderzoeksplan, het onderzoeksrapport en de presentatie. In de cursus presentatie staat de presentatie centraal. Werkvorm U werkt zelfstandig aan het afstudeerproject. Daarbij biedt de opleiding u ondersteuning in de vorm van een hoorcollege databanken en werkcolleges bij het opstellen van uw onderzoeksplan afstuderen. Bij het uitwerken van uw onderzoeksopzet tot een onderzoeksrapport wordt u individueel begeleid door een afstudeerbegeleider. Deze heeft daartoe acht uur beschikbaar. Daarnaast wordt er nog een hoorcollege gegeven over het onderzoeksrapport en de afstudeerpresentatie. Toetsvorm Schriftelijk werkstukken en een mondelinge presentatie. De werkstukken bestaande uit een onderzoeksplan en onderzoeksrapport. Het onderzoeksplan (5 EC) wordt beoordeeld met een voldaan of niet voldaan. Pas wanneer het onderzoeksopzet is beoordeeld met een voldaan kunt u het onderzoeksrapport (8 EC) inleveren. Voor het onderzoeksrapport ontvangt u een cijfer. De presentatie over uw onderzoeksrapport wordt gehouden voor een commissie van twee docenten en een werkvelddeskundige (2 EC). De presentatie wordt beoordeeld met een cijfer, dat is opgebouwd uit een cijfer voor de inhoud en een cijfer voor de presentatie. De data waarop u de werkstukken moet inleveren en u zich kunt aanmelden voor de presentatie worden bekend gemaakt op SharePoint in de Jaarplanning Afstuderen. De criteria waarop de toetsen worden beoordeeld zijn opgenomen in de Studiewijzer Afstuderen. Voor alle drie de toetsen (onderzoeksopzet, onderzoeksrapport en presentatie) geldt dat u drie kansen heeft om een voldoende te halen. U dient zich wel voor elke kans opnieuw in te schrijven. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Werkboek (verplicht) : Studiewijzer Afstudeertraject HBR-VT Reader (verplicht) : Reader Afstuderen HBO Rechten Boek (verplicht) : G.A.F.M. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011 Boek (verplicht) : M.H. Bastiaans e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bron-vermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2013 Boek (verplicht) : M.G. IJzermans & G.A.F.M. van Schaaijk, Oefening baart kunst. Onderzoeken, argumenteren en presenteren voor juristen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 54 Totaal (uren) 56 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (2) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Beroepsethiek HBR VT Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Beroepsethiek HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Professional Ethics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon MWC Vermeulen 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Nee Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege ethiek verplicht 4 maal per blok 240 minuten introcollege verplicht 1 maal per blok 120 minuten Training pleiten verplicht 4 maal per blok 480 minuten Werkcollege ethiek verplicht 5 maal per blok 600 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? ethiek Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

6 pleiten Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2, week blok 3, week 6

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties Adviseren Juridisch analyseren Beslissen Vertegenwoordigen Leerdoelen U kunt eigen normen en waarden formuleren U kunt morele kwesties herkennen, benoemen en analyseren. U kunt vanuit uw eigen beroepsrol een standpunt in morele kwesties innemen en dat standpunt met argumenten onderbouwen. U bent in staat integriteitrisico s in de beroepspraktijk te herkennen en te signaleren. U kunt een bijdrage leveren aan het moreel gesprek binnen de beroepspraktijk. U kunt een pleidooi op gestructureerde wijze opbouwen. U kunt een (juridisch) standpunt mondeling op overtuigende wijze onderbouwen en verdedigen. U kunt met geldige argumenten de stellingen van de wederpartij weerleggen (repliceren/dupliceren). U kunt op doeltreffende wijze reageren op vragen en opmerkingen van de rechter en op andere onvoorziene gebeurtenissen tijdens een zitting. 2.2 Cursus inhoud BEROEPSETHIEK HBR VT Cursuscode ADR-HBRV Soort cursus Verplichte cursus Studiebelasting 5 EC Korte inleiding De cursus Beroepsethiek is samengesteld uit een onderdeel ethiek en een onderdeel pleiten. Ethiek Bij het werken in de juridische beroepspraktijk doen zich vraagstukken voor die niet alleen met het wetboek in de hand kunnen worden opgelost. Gedoeld wordt op vragen die in de eerste plaats een moreel oordeel vereisen. Wat te doen wanneer u constateert dat een regeling tot absolute onrechtvaardigheden leidt? Moet u een leidinggevende, die het niet zo nauw neemt met publieke gelden, aanspreken? Moeten regels altijd en overal uniform worden toegepast of zijn er uitzonderingen toegestaan wanneer dat om humane redenen wenselijk zou zijn? Ethische vragen komt u onvermijdelijk in de beroepspraktijk tegen. De vraag hoe daar zorgvuldig mee om te gaan, zowel vanuit uw persoonlijke als professionele verantwoordelijkheid, staat centraal in deze cursus. Pleiten In samenhang met de strafrechtelijke cursussen die u in deze periode volgt, leert u hoe u een pleidooi opzet en uitvoert. U bouwt daarbij voort op hetgeen u heeft geleerd in de cursus Overtuigend Presenteren in het eerste jaar. U wordt getraind om een juridisch standpunt mondeling op overtuigende wijze te onderbouwen en te verdedigen. U leert een repliek en dupliek te houden en doelgericht te reageren op onverwachte situaties tijdens rechtszittingen. U werkt toe naar een (fictieve) strafzitting ter afsluiting van de cursus Formeel Strafrecht waarbij u de rechtbank probeert te overtuigen van uw standpunt. Ingangseis U heeft de cursus De kritische professional gevolgd. Inhoud In het onderdeel ethiek krijgt u een inleiding in de ethiek, toegespitst op de beroepsethiek van de jurist, aan de hand van morele dilemma s uit diverse casus. Bij dergelijke dilemma s gaat het om moeilijk oplosbare problemen, waarbij waarden botsen en het niet op voorhand duidelijk is welke waarde doorslaggevend is. Daarnaast is er aandacht voor integriteit en moreel verantwoord beleid in organisaties waar hbo-juristen werkzaam zijn. In het onderdeel pleiten wordt u getraind om een juridisch standpunt mondeling op overtuigende wijze te onderbouwen en te verdedigen. U werkt toe naar een (fictieve) strafzitting ter afsluiting van de cursus Formeel Strafrecht waarbij u de rechtbank probeert te overtuigen van uw standpunt. Onderwijsvorm Ethiek Hoorcollege 5 x 1 uur Werkcollege 5 x 2 uur

8 Voor de werkgroepen wordt van studenten verwacht dat zij de stof voorbereiden en huiswerkopdrachten maken. Pleiten Werkcollege 4 x 2 uur Op deze werkcolleges is een aanwezigheidsregel van toepassing. Toetsvorm BeEthiek: schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en een open vraag in de vorm van een dilemma-analyse. Het tentamen duurt 2 uur(60%). Er is voor dit cursusonderdeel een compensatieregeling. Voor de deelnemers aan deze regeling is er nog een extra opdracht. De studenten die hier een voldoende voor halen en daarnaast ook voldoen aan de overige voorwaarden van deze regeling, verdienen 20 punten waardoor ze tijdens het tentamen één vraag van de dilemma-analyse ter waarde van 20 punten niet hoeven te maken.pleiten: het mondeling tentamen Pleiten (40%) wordt in de vorm van een groepspleidooi, met individuele beoordeling, afgenomen in de cursus Formeel Strafrecht. Literatuur - Studiewijzer (digitaal beschikbaar) - A.J. van Dijk ea, Argumenteren voor juristen,groningen/houten: Noordhoff Uitgevers E.H. Schotman, Ethiek en Recht in kort bestek, Den Haag: Boom Eventuele overige literatuur wordt nader bekend gemaakt 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Kritische professional gevolgd. Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : E.H. Schotman, Ethiek en Recht in kort bestek, Den Haag: Boom 2011 Reader (verplicht) : Boek (verplicht) : A.J. van Dijk, Argumenteren voor juristen,groningen/houten: Noordhoff Uitgevers Workload Contactduur (uren): 24 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

9 Titel Bestuursrecht HBR VT Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Bestuursrecht HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Administrative Law HBR, Full-Time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Ja Nee 1.9 Contactpersoon MEJ van Buren (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 1 maal per week 420 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? open vragen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 3, week 6 2. blok 4, week 16

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel d Competenties 1. Juridisch analyseren 2. Adviseren 3. Beslissen 4 Dossier managen Leerdoelen - U heeft inzicht in de opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan. - U heeft inzicht in de verhouding tussen Awb en bijzonder bestuursrecht. - U kunt de kernbegrippen uit de Awb toepassen in een casus. - U heeft inzicht in het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel - U kunt de bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden toepassen. - U kunt het bestuursprocesrecht toepassen. 2.2 Cursus inhoud BESTUURSRECHT HBR VT Cursuscode ADR-HBRV Soort cursus Verplichte cursus Studiebelasting 5 EC Korte inleiding In de cursus Bestuursrecht wordt de stof die in eerste jaar in Staats- en bestuursrecht aan bod is gekomen op bepaalde punten herhaald en nader uitgewerkt. Zo wordt dieper ingegaan op de begrippen besluit, bestuursorgaan en het legaliteits- en specialiteitsbeginsel. Behalve verdieping van het eerste jaar, komen er ook nieuwe thema s aan bod. Aan de orde komt de vraag op welke wijze het bestuur haar regelgeving kan handhaven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan procedures rondom beroep en hoger beroep. Daarbij speelt ook de vraag op welke wijze een rechter een besluit toetst. Het bestuursrecht bestaat uit een algemeen deel en een bijzonder deel. Om u zoveel mogelijk kennis te laten maken met het bijzondere deel, worden de thema s behandeld aan de hand van het bijzondere bestuursrecht zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Werkvorm Hoorcollege en werkcollege. Toetsvorm Schriftelijk tentamen met open vragen Literatuur Studiewijzer en eventueel aanvullend studie- en oefenmateriaal (digitaal beschikbaar) Kluwer collegebundel Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal:

11 Boek (aanbevolen) : Kluwer collegebundel Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 117 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

12 Titel Bijzondere overeenkomsten 1 HBR VT Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Bijzondere overeenkomsten 1 HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Special agreements 1 HBR, full time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon EA de Ruiter 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Nee Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege consumentenrecht verplicht 1 maal per week 420 minuten Hoorcollege verzekeringsrecht verplicht 1 maal per week 420 minuten Werkcollege consumentenrecht verplicht 1 maal per week 840 minuten Werkcollege verzekeringsrecht verplicht 1 maal per week 1050 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 90 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? consumentenrecht Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week 36

13 2. blok 2, week 46 verzekeringsrecht Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties Verzekeringsrecht: 1. Juridisch analyseren 2. Adviseren 3. Beslissen 5. Organiseren Consumentenrecht: 1. Juridisch analyseren 2. Adviseren 3. Vertegenwoordigen 4. Beslissen 5. Organiseren Leerdoelen Verzekeringsrecht: U heeft inzicht in de hoofdlijnen van het verzekeringsrecht. U kunt het verzekeringsrecht binnen de algemene privaatrechtelijke regels. U bent in staat om de wettelijke regels toe te passen op praktijk situaties en geeft blijk dat u inzicht heeft in de leerstof. U bent in staat om een advies te formuleren naar aanleiding van een gerezen probleem op het gebied van verzekeringsrecht. U bent in staat om een complex juridisch vraagstuk op het terrein van verzekeringsrecht uit diverse posities te analyseren en af te handelen. U kent de begrippen die in het verzekeringsrecht worden gehanteerd en u kunt deze in praktijksituaties toepassen. Consumentenrecht: U heeft inzicht in de hoofdlijnen van het consumentenrecht. U kunt het consumentenrecht plaatsen binnen de algemene privaatrechtelijke regels. U bent in staat om de wettelijke regels toe te passen op praktijksituaties, zoals deze in de werkelijke rechtspraktijk voorkomen. U bent in staat met betrekking tot deze problematiek een plan van aanpak op te stellen en een advies te formuleren. U bent in staat een juridisch vraagstuk op het terrein van het consumentenrecht vanuit diverse posities te analyseren en af te handelen. U kent de taken en bevoegdheden van de toezichthouders binnen het consumentenrecht. U weet welke belangenorganisaties opkomen voor het belang van de consument in Nederland. U weet hoe u kunt klagen bij klachtinstanties (belangenorganisaties, consumentenautoriteit) aan de hand van vigerende wetgeving. 2.2 Cursus inhoud De cursus Bijzondere overeenkomsten 1 bestaat uit een onderdeel verzekeringsrecht en een onderdeel consumentenrecht. Verzekeringsrecht (3 EC) Verzekeringsrecht behandelt de mogelijkheden om bepaalde risico s die een persoon niet wenst of kan dragen over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. Risico s worden in het kader van verzekeringsrecht op basis van een overeenkomst, zoals beschreven in boek 7, titel 17 van het Burgerlijk Wetboek, aan een verzekeringsmaatschappij overgedragen. De aldus gesloten overeenkomst moet een onzeker voorval met betrekking tot het risico betreffen. Verzekeringsrecht vervult in onze samenleving een zeer belangrijke rol. Consumentenrecht (2 EC) In deze cursus worden vele aspecten van het consumentenrecht behandeld. Onder de regels van het consumentenrecht vallen Europese en nationale wet- en regelgeving. Daarbij wordt primair gekeken naar de privaatrechtelijke rechtspositie van de consument. Daarbij kunt u denken

15 aan de consumentenkoop, de overeenkomst op afstand en de problematiek rondom de algemene voorwaarden. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (aanbevolen) : Reader (aanbevolen) : Workload Contactduur (uren): 46 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 90 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Bijzondere overeenkomsten 2 HBR VT Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Bijzondere overeenkomsten 2 HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Special Contracts Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JMW Smit 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Ja Nee Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 1 maal per week 420 minuten Werkcollege verplicht 1 maal per week 1050 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 111 Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? groot werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27 open vragen Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4, week blok 5, week 27

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties: Selecteren van feiten op juridische relevantie en formuleren van één of meerdere rechtsvragen op basis van de juridisch relevante feiten. (Diagnosticeren) Afwegen van juridische argumenten en maatschappelijke factoren en concipiëren van een (bindende) beslissing inzake rechtsvragen, op basis van feitenmateriaal en het recht zoals dat in de rechtsbronnen ligt besloten en met behulp van gangbare instructies of standaarden. (Beslissen) Geven van zowel juridisch als niet-juridisch advies op basis van een diagnose en een (voorlopige) beslissing. (Adviseren) Behartigen van de juridische belangen van anderen en verlenen van rechtsbijstand. (Belangen behartigen) Onderhandelen en bemiddelen in een juridisch geschil en kunnen afdoen van het geschil buiten rechte met gebruikmaking van technieken uit mediation. (Bemiddelen) Na onderzoek inschatten van de juridische situatie alsmede de juridische risico s bij organisaties op basis van ter beschikking staand materiaal. (Juridische audit) Raadplegen en selecteren van het recht via juridische databanken, alsmede bijdragen aan de totstandkoming en optimalisering van een juridisch informatiesysteem in de eigen organisatie. (Informatie) Leerdoelen: U kunt de relevante arbeidsrechtelijke wetgeving en jurisprudentie benoemen; U kunt verschillende soorten contracten benoemen en onderscheiden; U kent en analyseert de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden; U kunt de arbeidsongeschiktheidsregelingen toepassen; U heeft kennis over de diverse mogelijkheden waarop aan een arbeidsrelatie een einde kan komen en kent de gevolgen voor de uitkeringspositie van de werknemer; U kunt het sociaal zekerheidsrecht en de arbeidsrechtelijke wetgeving evenals de jurisprudentie toepassen op aan de beroepspraktijk ontleende casuïstiek. U maakt zich daarbij de wetsystematiek van zowel het arbeidsrecht als de werknemersverzekeringen eigen; U analyseert een redelijk complex arbeidsrechtelijk vraagstuk vanuit diverse posities (werkgever, werknemer en belangenbehartiger); U schakelt tussen de wet, de inhoud van de arbeidsovereenkomst en de CAO. 2.2 Cursus inhoud De arbeidsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. De nadruk ligt in deze cursus op het individuele arbeidsrecht, de contractuele relatie tussen de individuele werkgever en werknemer. Er is een koppeling gemaakt tussen het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, op sommige onderdelen een Siamese tweeling. Er is vooral aandacht voor de werknemersverzekeringen Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Kosten: (Actuele prijsinformatie is te vinden op en op Materiaal: Boek (verplicht) : Grinsven, Mr. P.M.H.J. van, Mr. H.C. Geugjes en Mr. H.N.M. Soemers, Arbeidsrecht begrepen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 5e druk, ISBN of een latere uitgave. Boek (verplicht) : Kluwer, Arbeidswetgeving, laatste druk 2.5 Workload Contactduur (uren): 25

18 Toetsduur (uren): 4 Zelfstudie (uren): 111 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19 Titel Conflicten HBR VT Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV Cursusnaam Conflicten HBR VT 1.3 Cursusnaam in Engels Conflict Management HBR Full-Time 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Ja Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MMC van den Berg (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? conflicten verplicht 1 maal per week 840 minuten Mondelingen toets verplicht 1 maal per blok 240 minuten Training conflicten verplicht 1 maal per week 1260 minuten blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? mondeling Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1, week blok 2, week 46 open en mc Alle toetsresultaten 5,5 50 2

20 vragen toegestaan 1. blok 1, week blok 2, week 46

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Competenties Juridisch analyseren Adviseren Vertegenwoordigen Beslissen Leerdoelen Als u deze cursus met succes hebt afgerond, bent u in staat: - beroepsrollen van de Hbo-jurist te onderscheiden en te bepalen welke mogelijke functies daar bij horen. - voor ten minste een van de beroepsrollen overeenkomsten en verschillen te benoemen tussen theorie en praktijk wat betreft het omgaan met conflicten. - uit te leggen hoe de escalatie van een conflict verloopt m.b.v. de psychologische en cognitievescalatiemechanismen en de escalatieladder van Glasl. - een conflict te analyseren aan de hand van een model.met uw houding en gedrag een bijdrage te leveren aan de de-escalatie van een conflict: - neemt uw houding en gedrag een bijdrage te leveren aan de de-escalatie van een conflict: - neutraal optreden.inzet van specifieke gespreksvaardigheden. uw conflictkennis en vaardigheden, passend bij de conflictsituatie en uw beroepsrol, strategisch in te zetten. te bepalen of, hoe, door wie en wanneer er in een conflict geïntervenieerd zou moeten worden. 2.2 Cursus inhoud In de juridische beroepspraktijk zult u als Hbo-jurist veel optreden in situaties waarin conflicten (zijn) ontstaan. Zo is het mogelijk dat u een partij moet bijstaan die een conflict heeft met een ander. Ook kunt u te maken krijgen met een boze gedupeerde van uw beslissing, een ontevreden cliënt of met de indiener van een klacht. Ten slotte komt het voor dat u moet adviseren en/of naar passende (juridische) bijstand moet verwijzen. In dergelijke gevallen is het van belang dat u kunt bepalen wat, afhankelijk van de situatie en uw rol daarin, de adequate aanpak is van het conflict. Heeft de betrokkene genoeg aan begrip voor zijn emoties of is er (daarnaast) iets anders nodig? U kunt bij dat laatste denken aan onderhandelen, bemiddeling en Mediation, of een gang naar de rechter. In de cursus Conflicten verwerft u de kennis en vaardigheden om effectief te kunnen handelen in een conflictgesprek en een adequate aanpak van het conflict te kunnen bepalen. Daartoe leert u omgaan met de emoties van de ander, zonder het doel van het zakelijke contact uit het oog te verliezen. Daarnaast leert u in kaart te brengen hoe een conflict en de context daarvan eruit zien, en u verwerft kennis van diverse methoden van conflictoplossing. U maakt zich specifieke gespreksvaardighelossing. U maakt zich specifieke gespreksvaardigheden eigen, leert wensen en belangen van de ander op tafel te krijgen, en u bekwaamt zich in specifieke onderhandelingsvaardigheden. Inhoud Wat is een conflict? Conflictstijlen en -strategieën Systematisch kijken naar een conflict Escalatie en gevolgen van een conflict 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten.

Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Afstudeerproject deel 1 & training professioneel presenteren HBR DT

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M.

SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Sociaal Recht SORE SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten, afstudeerrichting Kandidaat - Gerechtsdeurwaarder Deeltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject GDW Deeltijd Collegejaar 1 Organisatorische

Nadere informatie

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk

IMPRESSIE WORKSHOP 4. praktijkgericht juridisch onderzoek. G.A.F.M. van Schaaijk IMPRESSIE WORKSHOP 4 praktijkgericht juridisch onderzoek G.A.F.M. van Schaaijk AANKONDIGING VAN EEN NIEUW BOEK: PRAKTIJKGERICHT JURIDISCH ONDERZOEK DOOR GEERTJE VAN SCHAAIJK Verwachte verschijningsdatum:

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie