Bijlage Cursusbeschrijvingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Cursusbeschrijvingen"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design

2 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel overzicht, zie de sharepointsite Boekenlijsten. 1.1 TEET-VEIEMCO-11 - Elektromagnetische compatibiliteit Titel Opleidingsvariant Elektromagnetische compatibiliteit Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TEET-VEIEMCO Cursusnaam Elektromagnetische compatibiliteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electromagnetic Compatibility 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van Nee andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon R Hamberg (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 12 maal per blok 1200 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 64 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Hoorcollege in combinatie met opdrachten 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Elektromagnetische comp. 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 2/17

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na succesvol afronden van de cursus kan de student: (K) Verschillende typen stoorbronnen zoals common-mode en differential- mode bronnen herkennen en onderscheiden. (K) Overspraak verschijnselen tussen transmissielijnen (printsporen) herkennen en beschrijven in kwalitatieve zin. (A) Het onderscheid schetsen tussen stoorbronnen, koppelpaden en stoorslachtoffers (T) Berekeningen aan een eenvoudige magnetische component doen (T) De opbouw van een apparaat in relatie brengen met verschijnselen als differential mode en common mode storingen. (T) Verschijnselen (parasitaire) in bekabelingsystemen in verband brengen met theoretische modellen (T) Een praktische uitvoeringsvorm in, beperkte kwalitatieve zin, in relatie brengen tot te verwachten emc problematiek (T) Het emissieniveau van een digitale storingsbron afschatten doormiddel van een berekening. (T) Oplossingen (kwalitatief) formuleren voor ongewenste elektromagnetische koppeling in het nabije veld (T) Oplossingen (kwalitatief) formuleren voor te hoge elektromagnetische emissie niveaus in het verre veld (T) Oplossingen (kwalitatief) formuleren voor te hoge overspraak tussen transmissie lijnen, voor zowel elektrisch korte als lange lijnen (T) Oplossingen (kwalitatief) formuleren voor nadelige effecten van reflecties in transmissie systemen m) (E) Zich, in kwalitatieve zin, een mening vormen over gekozen uitvoeringsvorm van een elektrisch ontwerp op het gebied van het emc gedrag. 2.2 Cursus inhoud Ontwerpers van elektronica en transmissie systemen worden, op het moment dat hun ontwerpen in echte hardware worden gebouwd, vrijwel zonder uitzondering geconfronteerd met zaken die niet direct in het ontwerp zijn voorzien. Als student heb je dit waarschijnlijk al ervaren in de projecten die je hebt gedaan. Denk daarbij maar eens aan het gedrag van een elektronische schakeling die niet doet wat je in het ontwerp had voorgesteld terwijl je toch echt het schema exact hebt nagebouwd. Dit is niet verwonderlijk als je bedenkt dat in schema s alleen de verbindingen op functioneel niveau staan weergegeven. Denk daarbij maar eens aan het volgende: Iedere fysieke verbinding met een draad in een schakeling heeft zelfinductie en een capaciteit. In de schema s is zijn deze zelfinducties en capaciteiten niet zichtbaar en dat is maar goed ook. Het schema zou niet meer te lezen zijn. Toch kunnen deze zelfinducties capaciteiten bij het realiseren van de schakeling een belangrijke (storende) rol spelen. Digitale signalen zien er, in het gebouwde ontwerp, niet meer uit als die mooie blokvormige signalen waar bij het ontwerp van uit werd gegaan. Niet zelden is gevolg dat de schakeling niet doet wat op grond van het schematische ontwerp verwacht mag worden. Ook in de beroepspraktijk is dit het geval. Waarom ook niet: het gaat om fysische verschijnselen en die laten zich niet zomaar wegdenken. Niet tijdens de studie en ook niet in de beroepspraktijk. Uit de beroepspraktijk is bekend dat het oplossen van een probleem zoals hierboven geschetst zeer kostbaar en doorlooptijd vertragend is. Algemeen heerst, terecht, de mening dat al in de ontwerpfase rekening moet worden gehouden met deze ongewenste verschijnselen. Ook hier geldt: Voorkomen is beter dan genezen. De fysische verschijnselen waarover we het hier hebben worden vaak samengebracht onder de één grote noemer EMC: Elektro-Magnetische Compatibiliteit. Deze cursus focust op een deel van het brede vakgebied van EMC. De kennis en vaardigheden die worden opgedaan zijn vooral gericht op het toepassen ervan in de ontwerp- en realisatiefase van elektronische systemen. Immers, voorkomen is beter dan genezen. In de cursus zullen ondermeer de volgende begrippen aan de orde komen: Aanpak van EMC vraagstukken in het algemeen Capacitieve en magnetische koppeling in het nabije veld Overspraak tussen geleiders Voorkomen van overspraak tussen geleider door bijvoorbeeld afscherming Ongewenste koppeling tussen circuits door gemeenschappelijke impedanties 3/17

4 Overspraak in transmissielijnen zoals printsporen. Forward en Backward Koppeling in het verre veld Signaal spectra Overdracht door kleine elektrische en magnetische dipolen Overdracht door bekabeling (l>>λ/2) Reflecties in transmissielijnen Regelgeving op EMC gebied 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Readers op SP Artikelen van fabricanten op SP Diversen (aanbevolen) : Een laptop, prijsklasse tussen de 400 en 800, wordt aanbevolen. 2.5 Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 64 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/17/teet-veiemco-11 4/17

5 1.2 TEET-VEIKEMSY-13 - Embedded systems design Titel Opleidingsvariant Embedded systems design Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TEET-VEIKEMSY Cursusnaam Embedded systems design 1.3 Cursusnaam in Engels Embedded Systems Design 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon JF van der Bent (tel. 8547) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Gastcollege verplicht 1 maal per blok 150 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Hoorcollege+gast+werkcollege verplicht 7 maal per blok 1400 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 58 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege+gast+werkcollege: Workshops 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Embedded systems design 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 5/17

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In dit vak doorloopt de student de complete ontwerpcyclus. Leerdoelen: - (T) het op papier uitvoeren van de complete ontwerp cyclus voor een elektronisch consumenten product. - (T) Het uitvoeren van een SWOT analyse van het project team - (T) Het opstellen van een business case o - (A) Het onderzoeken van de mogelijke oplossingsrichtingen o - (E) Het kiezen van de beste oplossingsrichting, met onderbouwing gebaseerd op de requirements - (A) Het uitvoeren van een risico analyse (bv FMEA) op het ontwerp o - (C) Het ontwerpen van het eind product zowel op High level design als Low level design niveau. Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende competenties: - Analyseren op niveau II - Ontwerpen op niveau II - Realiseren op niveau II 2.2 Cursus inhoud De volgende aspecten komen in de cursus aan bod: - SWOT analyse - Business case - Ontwikkelmodellen (v-model, Scrum) aan de hand van gastcolleges - Risico analyse technieken, FMEA, 7 step - Onderverdeling in Concept/Highlevel/Lowlevel design (module denken) - Vergelijkings tools: bv morfologische matrices - PCB ontwerp - low power design Het vak is vooral erop gericht dat de student er zelf mee aan de slag gaat zodat de aangeboden stof gaat "leven". 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Alle voorgaande computertechniek-, programmeer-, en electronica vakken. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Computersystemen en embedded systemen (al in bezit), 2e druk of hoger. Auteur: l.j.m. van moergestel,uitgever: academic service isbn: (Prijs indicatie 48,50) Boek (aanbevolen) : Arm system-on-chip architecture, second edition auteur: steve furber, uitgever: addison-westley isbn: (Prijs indicatie 70,50) Diversen (verplicht) : Arm bord vs 4.1 Diversen (verplicht) : Een laptop, prijsklasse tussen de 400 en Workload Contactduur (uren): 26 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 58 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/55/teet-veikemsy-13 6/17

7 1.3 TEET-VEIKGES-11 - Gevorderde gesprekstechnieken Titel Opleidingsvariant Gevorderde gesprekstechnieken Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TEET-VEIKGES Cursusnaam Gevorderde gesprekstechnieken 1.3 Cursusnaam in Engels Advanced Communication Skills 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon M Scager (tel. 8452) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 3 maal per blok 270 minuten blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 79 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Coaching decimaal mogelijk 5, blok 1. blok 2 7/17

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: Onderstaande leerdoelen verwijzen naar genummerde gedragskenmerken uit 'Professionalisering gedragskenmerken 2013 (IED master v3.6)'. Niveau van toetsing verwijst naar de niveau's genoemd in BoE (201II). RZ 4. (T, III) stuurt zichzelf op korte termijn (2 weken) bij op basis van zelfreflectie na elk gesprek MC 2. (T, III) luistervaardigheden: het actief luisteren, samenvatten, doorvragen; MC 2. (A, II) vraagtechnieken; het gebruik van open vragen; PM 7. (T, II) het leiden en structureren van gesprekken volgens de aangereikte methode; MC 6. (T, II) het inleven in en meedenken met de cliënt; SW 6, RZ 2. (E, II) een open houding creëren, door het bewust terughouden van eigen visies, meningen, oordelen; MC 6 (A, II) het onderzoeken, analyseren en verhelderen van cliënt-situaties; MC 1,5 (T, III) communiceert op metaniveau op een constructieve manier 2.2 Cursus inhoud Bij Gevorderde Gesprekstechnieken leert de student professionele leidinggevende gesprekken te voeren, gebaseerd op coachingstechnieken. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Het benodigde materiaal bevindt zich op sharepoint. Diversen (aanbevolen) : Een laptop, prijsklasse tussen de 400 en 800, wordt aanbevolen 2.5 Workload Contactduur (uren): 5 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 79 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/17/teet-veikges-11 8/17

9 1.4 TEET-VEIKPRJ Ingenieursfaseproject semester 7 Titel Ingenieursfaseproject semester 7 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TEET-VEIKPRJ Cursusnaam Ingenieursfaseproject semester Cursusnaam in Engels Bachelor Project (4th year) 1.4 Aantal EC's 18 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon JF van der Bent (tel. 8547) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Begeleiding verplicht 35 maal per blok minuten Hoorcollege verplicht 1 maal per blok 90 minuten blok 1, blok 2 blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 292 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: Zowel blok 1 als blok 2 Toelichting bij werkvorm Begeleiding: 5x per week 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Ingenieursfaseproject 5, blok 2. blok 3 9/17

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: (T) het ontwerpen van een elektronisch product. T) Het vaststellen in overleg met de opdracht gever van de requirements. A) Het onderzoeken van de mogelijke oplossingsrichtingen. E) Het kiezen van de beste oplossingsrichting, waarbij de oplossing gespiegeld wordt aan de requirements gebruik makend van tools zoals morfologische matrices. C) Het ontwerpen van het eind product zowel op High level design als Low level design niveau. C) Het bouwen van een prototype van het eind product. Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende competenties: Analyseren op niveau III Ontwerpen op niveau II Realiseren op niveau III - Managen op niveau III 2.2 Cursus inhoud Het project in semester 7 is een raamwerk waarbinnen concrete projectinvullingen kunnen passen. Ook kunnen projecten, die vanuit bedrijven of vanuit de kenniscentra worden aangeboden, hier een plaats in vinden. Studenten zullen, binnen de grenzen van de mogelijkheden, zich kunnen inschrijven op de aangeboden projecten, of zelf met project voorstellen komen. De studenten krijgen 'kantoorruimte' toegewezen om hun project uit te voeren. dit betekent dat zij gebruik maken van n kantoor, meubilair, afsluitbare kasten en computerfaciliteiten. de projectruimtes staan de helft van de week tot hun beschikking. ( qua studiepunten komt t project overeen met bijna de helft van hun tijdbesteding). zij worden door de begeleidende docenten ingedeeld in projectgroepen van max. 6 personen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Een laptop, prijsklasse tussen de 400 en 800, is verplicht. 2.5 Workload Contactduur (uren): 212 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 292 Totaal (uren) 504 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (18) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/17/teet-veikprj /17

11 1.5 TEET-VEIKINT-13 - Interface technieken Titel Opleidingsvariant Interface technieken Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TEET-VEIKINT Cursusnaam Interface technieken 1.3 Cursusnaam in Engels Interface Engineering 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon BWM Bozon (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege verplicht 6 maal per blok 1200 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 64 Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Theorie en practicum mix 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht decimaal mogelijk 5, blok 1. blok 2 Tentamen decimaal mogelijk 5, blok 1. blok 2 11/17

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: - (K) De student kan beschrijven hoe het USB protocol op de lagen 1, 2 en 3 van het OSI model uitgevoerd is. - (K) De student kan beschrijven hoe zowel het VGA als HDMI protocol in detail is uitgevoerd. - (T) De student kan simpele ruis berekeningen uitvoeren aan netwerken met enkele componenten. - (T) De student kan bepalen welke temperatuur meet methode (TC, Thermistor, RTD, IR) het meest geschikt is voor een gegeven situatie. - - (T) De student kan aan de hand van een aantal criteria een keuze maken uit een aantal protocollen (USB,SPI,I2C, 4-20mA, 0-5V) voor een gegeven situatie. - (K) De student kan de voor- en nadelen benoemen van een aantal analoge interfaces (4-20mA, 0-5V). - (C) De student kan een instrumentatie versterker ontwerpen voor een hoog ohmig zwakke bron. 2.2 Cursus inhoud Werken met interfaces zoals USB, PAL/HDMI, analoog 4-20mA, etc. Theorie en praktijk. Een interface vormt een onmisbare link tussen chips en de processor. Binnen in een microcontroller is de communicatie afgevangen maar wanneer er gekozen moet worden voor een I/O chip aan een structuur komt de embedded ingenieur voor een zeer uitgebreide keuze te staan. Dit vak geeft de ES ingenieur middelen om keuzes te maken en te funderen. Het vak bestaat uit een deel theorie getoets door een tentamen en uit 2 opdrachten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Een laptop, prijsklasse tussen de 400 en 800, wordt aanbevolen. 2.5 Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 64 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/56/teet-veikint-13 12/17

13 1.6 TEET-VEIKSOP-11 - Softcore processoren Titel Opleidingsvariant Softcore processoren Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TEET-VEIKSOP Cursusnaam Softcore processoren 1.3 Cursusnaam in Engels Softcore Processors 1.4 Aantal EC's 3 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd Nee 1.9 Contactpersoon EG van den Bor (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 7 maal per blok 1260 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 61 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: 4 uur instructieles/practicum in een computerlokaal. het eerste uur is een hoorcollege/instructie. de rest van de tijd is beschikbaar voor het practicum. de practicumopdrachten zijn individueel en moeten in eigen tijd afgemaakt worden Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Practicum Opdracht 5, blok 1. blok 2 Tentamen Softcore processoren 5, blok 1. blok 2 Toelichting bij toets Practicum Opdracht: Herkansing practicum moet in periode B!!! 13/17

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na afronding van de cursus, kan de student: Kan zelfstandig een FPGA met een softcore programmeren met het pakket ISE design suite. De Picoblaze, Microblaze en Atmega softcoreprocessoren configureren en software daarvoor ontwikkelen. De onderdelen van de softcore processoren uitleggen en hun functie beschrijven. Hardware ontwikkelen die gekoppeld kan worden aan de softcores processor, door deze hardware te beschrijven met de taal VHDL De ontwikkelde software simuleren en de resultaten controleren met het pakket ISE design suite De in circuit logic analyzer ChipScope configureren en koppelen aan de ontwikkelde hardware. - (T) De ontwikkelde hardware testen met de in circuit logic analyzer ChipScope en de resultaten verklaren. 2.2 Cursus inhoud Voor het realiseren van complexe digitale hardware wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van een FPGA. Voor complexe besturingstaken is het wenselijk om naast de FPGA hardware ook te beschikken over een processor. Om een extra processor te besparen wordt gebruik gemaakt van een deel van de digitale blokken en poorten van de FPGA om daar een softcoreprocessor van te maken. In deze cursus wordt voor de softcoreprocessoren vooral gebruik gemaakt van de PicoBlaze (8bits) en MicroBlaze (32 bits) softcoreprocessoren van de fabrikant Xilinx. Voor het programmeren van deze softcoreprocessoren wordt gebruik gemaakt van de ISE design suite met daarin de onderdelen embedded design kit (EDK) en software design kit (SDK). De PicoBlaze wordt geprogrammeerd in de assemblertaal. Voor het programmeren van de Microblaze processor wordt gebruik gemaakt van de taal C. Toetsbeschrijving In het practicum moeten vier individuele opdrachten gemaakt worden. Deze opdrachten zijn per student iets verschillend omdat gebruik gemaakt wordt van het collegekaartnummer. Voor een voldoende eindcijfer van het practicum moeten alle opdrachten minimaal voldoende zijn. Een opdracht is voldoende indien de student de werking kan aantonen door middel van een testbench en een demonstratie. Ook moet de student in staat zijn de behaalde resultaten te verklaren. Het tentamen bestaat uit vier tot zes open vragen over het toepassen van softcoreprocessoren, VHDL, FPGA s en het software pakket ISE. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : circuit design with vhdl, auteur: volnei a. pedroni. isbn (Prijs indicatie 52.03) Diversen (verplicht) : voor het softwarepakket webpack ise. Diversen (verplicht) : Een laptop, prijsklasse tussen de 400 en Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 61 Totaal (uren) 84 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (3) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/17/teet-veiksop-11 14/17

15 15/17

16 1.7 TEET-AGBACHEX-14 - Afstudeerproject Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TEET-AGBACHEX Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentie-mogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd CA Duiser (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Afstuderen verplicht 840 minuten blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Afstudeerverslag + evt technisch ontwerp 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 Eindcijfer 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 Go/No go zitting Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 Presentatie en verdediging 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 Professioneel functioneren 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 Projectinitiatiedocument (PID) Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 16/17

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student voldoet aan het competentieprofiel van de opleiding, dat terug te vinden is in de studiegids. Het competentieprofiel is opgesteld op basis van het Profiel van de Bachelor of Engineering (2012). 2.2 Cursus inhoud Het afstuderen in het achtste semester van de opleiding is de proeve van bekwaamheid: de afstudeerder toont aan dat hij aan het eindniveau van de HBO-Bachelor of Engineering voldoet. In het semester voorafgaand aan het afstuderen bereidt de student zich voor: hij neemt kennis van de procedures en reglementen rondom het afstuderen, zorgt dat hij aan de toelatingseisen voor het afstuderen (zie studiegids) voldoet en zoekt een passend bedrijf en passend project. Tijdens het achtste semester werkt de afstudeerder in een beroepsillustratieve werkomgeving zelfstandig, professioneel en gestructureerd aan een (technische) opdracht. Daarbij verdiept hij zich in het probleem, de benodigde kennis, een geschikte methode/werkwijze en rapporteert hij naar de betrokken partijen (o.a. bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider). Het eindniveau van de opdrachtuitvoering en eindproducten maakt de afstudeerder zichtbaar door zijn professioneel functioneren, het schrijven van een afstudeerverslag, het eventueel opleveren van een technisch ontwerp, en het houden van een mondelinge presentatie plus het voeren van een mondelinge verdediging tijdens een afstudeerzitting. 2.3 Ingangseisen Het examen propedeuse moet zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Elling, R., Andeweg, B. e.a., Rapportagetechniek; schrijven voor lezers met weinig tijd. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten. ISBN (Prijsindicatie: 45,00) Boek (verplicht) : Oost, H. (2008) Een Onderzoek Voorbereiden. Baarn: HB Uitgevers (Prijsindicatie: 19,25) Boek (verplicht) : Oost, H. (2007) Een Onderzoek Uitvoeren. Baarn: HB Uitgevers (Prijsindicatie: 19,25) 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 826 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/48/teet-agbachex-14 17/17

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBFM-AFS-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Project

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Analysis & Design Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V1AND1-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie