Adviseren bij een organisatieverandering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviseren bij een organisatieverandering"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering 1.3 Cursusnaam in Engels Consulting & Organisational Change 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon AMJ Borsboom (tel. 3526) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten de werkvorm aangeboden? Adviseren niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 3 Organisatieverandering niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Advies Numeriek 1,0-10,0 5, Organisatieverandering Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 2. blok 4 1. blok 3 2. blok 4

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus gaat het om twee voor communicatieprofessionals wezenlijke thema s: adviseren en organisatieverandering. Organisaties veranderen continu. Als professional op het gebied van bedrijfscommunicatie word je bij die veranderingen betrokken, omdat je de aanleiding voor de verandering, de gevolgen en de aanpak ervan vertaalt in een communicatiestrategie. Je adviseert over de inzet van communicatiemiddelen en voorkomt met adequate communicatie dat weerstanden onoverkomelijke hindernissen worden. Na deze cursus heb je een goed beeld van wat organisatieveranderingen inhouden, wat de rol van communicatie daarbij is en hoe je adviezen over de in te zetten communicatie ontwikkelt en presenteert. 2.2 Cursus inhoud De cursus bestaat uit twee onderdelen: Organisatieverandering en Adviseren. Bij het onderdeel Organisatieverandering wordt er niet alleen ingegaan op de strategische aanpak van een organisatieverandering, maar vooral ook op wat een dergelijke verandering doet met degenen die erbij betrokken zijn. Veranderingen roepen nu eenmaal vaak veel emoties op, zowel bij de veranderaar als bij degenen die moeten veranderen (verwarring, irritatie, boosheid, rouw). Het is van belang dat je deze emoties, bij jezelf en bij anderen, kunt herkennen en er een adequate reactie op kunt geven. Bij het onderdeel Adviseren wordt een basis gelegd voor de beroepscompetentie adviseren. Er wordt ingegaan op wat adviseren betekent voor de communicatieprofessional en hoe een adviesproces in elkaar zit. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de wijze waarop adviezen inhoudelijk ontwikkeld kunnen worden en hoe ze (met name schriftelijk) kunnen worden gepresenteerd. Leerdoelen: Je herkent fasen en rollen in een (communicatie)adviestraject. Je verzamelt informatie over een voorgenomen organisatieverandering, beschrijft de mogelijke weerstand tegen deze verandering bij betrokkenen en geeft aan hoe communicatie ingezet kan worden om de verandering goed te laten verlopen. Op basis hiervan presenteer je een effectief advies; daarvoor gebruik je verschillende vormen. Je analyseert reeds doorgevoerde organisatieveranderingen en benoemt daarbij relevante aspecten, zoals weerstand, strategie en fasering; je geeft een gefundeerd oordeel over de wijze waarop de organisatieverandering is aangepakt en met name ook op de rol die communicatie daarbij heeft gespeeld. Je maakt in gegeven situaties, waarbij sprake is van organisatieverandering, een keuze voor de inzet van bepaalde communicatiestrategieën en/of communicatiemiddelen, onderbouwt die keuze met overtuigende argumenten en werkt de gekozen middelen, zo mogelijk, verder uit. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 75 (Studieboeken) Materiaal: Boek (verplicht): De kracht van het piramideprincipe, Eline Jansen en Marita van Hasselt-van Rijssen. ISBN Uitgever: Academic Service, Amsterdam, Prijs: 25,95 Boek (verplicht): Veranderen met verstand en gevoel, Rob Kayzel. ISBN Uitgever: Coutinho, Bussum, 2012, 2e herziene druk. Prijs: 23,50 Boek (verplicht): Communicatiehandboek, Wil Michels. ISBN Uitgever: Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, 2014, 4e druk (of eerdere). Prijs: 49,95 Boek (verplicht): Beter in rapporteren, Manon Rundervoort en Eric Tiggeler. Uitgever: Academic Service, Amsterdam, Prijs: 24, Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd

3 Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-AFST.4V Cursusnaam Afstuderen (15 EC, oude stijl) 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon J Moons (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Afstuderen Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 1. blok 2 1. blok 3 1. blok 4 bij aanvangsblok 5: 1. blok 5

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel NB: deze 15 EC cursus behoort tot het oude curriculum en staat alleen open voor degenen die deze cursus in hun examenprogramma hebben. De bedoeling van de afstudeeropdracht is dat je laat zien dat je op het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar in staat bent zelfstandig een bepaalde communicatieopdracht tot een goed einde te brengen. Daarmee toon je tegelijkertijd aan dat je de competenties die voor de opleiding Bedrijfscommunicatie zijn vastgesteld, in voldoende mate hebt ontwikkeld. Daarbij gaat het om de volgende competenties: - Probleem analyseren - Onderzoeken - Adviseren en planvorming - Ontwikkelen en ontwerpen - Produceren - Implementeren - Evalueren - Projectmatig werken - Professioneel handelen 2.2 Cursus inhoud Bij het afstuderen voer je zelfstandig een opdracht uit voor een organisatie. Je werkt daarbij op dezelfde manier als een freelancer: je voert enkel en alleen de afgesproken opdracht uit -je verricht geen andere ( stageachtige ) werkzaamheden- en je voert de opdracht uit volgens heldere afspraken die je met de opdrachtgever maakt. Als afgestudeerde BC er kun je werkzaam zijn als communicatiedeskundige binnen een organisatie maar je kunt ook je eigen bedrijf starten en freelanceopdrachten gaan uitvoeren. Met de eerste vorm waarin je toekomstig beroep voorkomt, heb je kennis gemaakt tijdens de stage. Bij het afstuderen is de tweede vorm aan de beurt: het freelancen. Aan de opdracht die je uitvoert, worden enkele eisen gesteld. De opdracht moet: - afkomstig zijn van een werkelijke opdrachtgever; - relevant zijn voor het vakgebied van Bedrijfscommunicatie, ofwel passen binnen het beroepsprofiel; - geschikt zijn voor de ontwikkeling van de beroepscompetenties; - een omvang hebben die past bij het aantal beschikbare studiebelastingsuren. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 420 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

6 2.6 Opmerkingen Bezem URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-AFST.4V Cursusnaam Afstuderen 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon J Moons (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Workshop afstuderen niet verplicht 5 maal per blok 1200 minuten blok 1, blok 2 blok 2, blok 3 blok 3, blok 4 blok 4, blok 5 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 820 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Scriptie Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 1. blok 3 1. blok 4 1. blok 5

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student heeft de volgende leerdoelen voor het afstuderen: Het in de dagelijkse praktijk werken aan een relevante afstudeeropdracht die in principe bruikbaar is voor en gewenst is voor de organisatie waar men afstudeert. Het toepassen van eerder opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk en het opdoen van relevante werkervaring. 2.2 Cursus inhoud Bij het afstuderen voer je zelfstandig een opdracht uit voor een organisatie. Die opdracht heeft te maken met de strategische inzet van communicatiemiddelen door de desbetreffende organisatie. Bij de uitvoering van de opdracht doorloop je het hele traject, van acquisitie tot implementatie. Daarnaast wordt je gevraagd om te reflecteren op de wijze waarop je de opdracht hebt aangepakt, als student, die terugkijkt op de opleiding die bijna is afgerond, en als professional, die de arbeidsmarkt opgaat. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 820 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

9 Titel Opleidingsvariant Het Bureau Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BUREAU.3V Cursusnaam Het Bureau 1.3 Cursusnaam in Engels The Office 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon JLC Vis (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Bureauconsultaties verplicht 1 maal per week 3360 minuten Bureaudagen niet verplicht 3 maal per week minuten Bureauspoedopdracht feedback verplicht 1 maal per week 600 minuten Eindpresentaties Het BureaU verplicht 1 maal per blok 300 minuten Kick off Het BureaU verplicht 1 maal per blok 120 minuten blok 2 blok 4 blok 2 blok 4 blok 2 blok 4 blok 2 blok 4 blok 2 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 48 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Communicatieplan en middelen Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 2. blok 3

10 1. blok 4 2. blok 5 Individuele opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 1. blok 4 2. blok 5 Profilering Het Bureau Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 2. blok 3 1. blok 4 2. blok 5

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1. Je positioneert en profileert een met een groepje medestudenten op te richten communicatiebureau in professionele richtlijnen en communicatiemiddelen. 2. Je ontwikkelt voor de opdrachtgever op basis van deskresearch een uitvoerbaar communicatieplan of communicatieadvies dat aansluit bij de vraag, de communicatiesituatie en het budget van de opdrachtgever. 3. Je realiseert voor de opdrachtgever op basis van het opgestelde communicatieplan of communicatieadvies de beschreven communicatiemiddelen (print, digitaal, audiovisueel, event, ( )) die aansluiten bij de organisatie en de doelgroep. aansluiten bij de organisatie en de doelgroep. 4. Je verantwoordt de bij het ontwikkelen van de communicatiemiddelen gemaakte keuzes. 5. Optioneel: Je stelt voor de opdrachtgever op basis van de ontwikkelde communicatiemiddelen een procedure of onderhoudsplan op voor de productie en/of het gebruik van de middelen. 6. Je onderhoudt op professionele wijze contact met zowel de opdrachtgever, de senior communicatieadviseur als de collega-studenten. 2.2 Cursus inhoud Het BureaU is de naam van het niet-commerciële communicatiebureau dat in blok B en D door derdejaarsstudenten binnen de opleiding Bedrijfscommunicatie gerund wordt. Voor Het bureau voeren studenten in groepen voor een opdrachtgever een reële communicatieopdracht uit. Het bureau geeft met de stage (jaar 3) en de afstudeeropdracht (jaar 4) duidelijk vorm aan praktijkleren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 232 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 48 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

12 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar Communicatietrends en Crisiscommunicatie 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-COCRI.3V Cursusnaam Communicatietrends en Crisiscommunicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Trends and Crisis Communication 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon BPJ Wouters (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Nee Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Communicatietrends niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Crisiscommunicatie niet verplicht 1 maal per week 1680 minuten Praktijkcase crisisexpert niet verplicht 2 maal per blok 240 minuten blok 1 blok 3 blok 1 blok 3 blok 1 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 108 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Communicatietrends Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 2. blok 2 1. blok 3 2. blok 4 Crisiscommunicatie Numeriek 1,0-10,0 5, blok 1 2. blok 2

13 1. blok 3 2. blok 4

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen Communicatietrends: 1. Je onderzoekt en analyseert (online) communicatietrends, actuele mediaontwikkelingen en de toepassing ervan. 2. Op basis van je analyse maak je een digitaal trendrapport in de vorm van een blog. 3. Je adviseert een bedrijf over welke communicatie- en mediatrends het beste ingezet zouden kunnen worden. Leerdoelen Crisiscommunicatie: 1. Je analyseert een crisis aan de hand van de causaliteitsketen van Stamsneijder (2002). 2. Je maakt een stakeholderanalyse volgens de richtlijnen van Gardner et al. (1985) 3. Je past de principes van responsstrategieën toe afhankelijk van de crisissituatie. 4. Je adviseert de opdrachtgever over de inzet van media in een crisissituatie. 2.2 Cursus inhoud Communicatietrends In deze cursus ga je onder andere onderzoeken hoe je nieuwe mediakanalen kunt gebruiken bij bedrijfscommunicatie. Je leert nieuwe trends op waarde te schatten. Bovendien leer je ook hoe je nieuwe media moet beoordelen of het verstandig is voor je opdrachtgever/werkgever om gebruik te maken van dit kanaal. En zo ja, op welke manier. Verder leer je om bestaande boodschappen aan te passen aan de eisen die jouw doelgroep stelt aan vorm en inhoud. Crisiscommunicatie Zoals er goede tijden, kent ieder bedrijf ook kwade tijden. Of het nu gaat om een mislukte fusie, een milieuprobleem, een beursgang die faalt of het terugroepen van een product. Als zich onvoorziene omstandigheden aandienen, kunnen reputaties als bladeren van de boom vallen. Bedrijfscrises kunnen grote schade veroorzaken, omdat zij in het nieuws breed worden uitgemeten. De consument is veel eerder en sneller op de hoogte van het handelen van bedrijven dan vroeger, o.a. dankzij mediatrends zoals Facebook, Twitter en WhatsApp. Er is meer dan ooit behoefte aan openheid van zaken. De vraag naar deskundigheid en een praktische aanpak om communicatie daarbij in goede banen te leiden, neemt hand over hand toe. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 108 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

15 Titel Opleidingsvariant Communicatieplatform Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-COMPLA.2V Cursusnaam Communicatieplatform 1.3 Cursusnaam in Engels Communication Platform 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Voltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: MEC van Gelderen (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Assessments niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Eindpresentaties verplicht 1 maal per blok 180 minuten Projecturen (consultatie) niet verplicht 1 maal per week 1260 minuten blok 2 blok 2 blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Concept Numeriek 1,0-10,0 5, Presentatie Numeriek 1,0-10,0 5, blok 2 2. blok 3 1. blok 2 2. blok 3

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1) Je analyseert de doelgroep van een bestaande organisatie analyseren en brengt deze in kaart. 2) Je adviseert op basis van deze analyse de organisatie op het gebied van online media. 3) Je werkt je advies uit in een plan van aanpak en een gedetailleerd conceptueel voorstel. 4) Je presenteert het conceptueel voorstel kort en krachtig. 2.2 Cursus inhoud Inhoud Korte beschrijving: Het begrip communicatieplatform is erg breed. In deze cursus gebruiken we een communicatieplatform om een heel specifieke doelgroep te informeren en enthousiasmeren. Dit communicatieplatform staat niet op zich, de doelgroep kan met behulp van verschillende middelen (zoals sociale media) naar het platform getrokken worden. De opdrachtgever is een taakomroep of onderdeel van een B-omroep. Belangrijk is dat helder wordt welke opdracht deze omroep heeft in het bestel. Voor deze omroep ontwikkel je een gedetailleerd conceptueel voorstel (inclusief plan van aanpak) en presenteer je deze. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 38 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 102 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

17 Titel Opleidingsvariant Corporate communicatie Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-CORCOM.2V Cursusnaam Corporate communicatie 1.3 Cursusnaam in Engels Corporate Communication 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon WA van Oorschot Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 840 minuten blok 4 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? toets Numeriek 1,0-10,0 5, toets Numeriek 1,0-10,0 5, blok 4 2. blok 5 1. blok 4 2. blok 5

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 1. Je kent de belangrijkste begrippen en theorieën uit het vakgebied van corporate communicatie: benoemt en reproduceert deze; legt deze uit en geeft voorbeelden; 2. Je analyseert communicatiestrategieën, - concepten en/of middelen die een organisatie inzet om een gunstig beeld van zichzelf te creëren bij haar stakeholders. 3. Je adviseert organisaties over corporate communicatiestrategieën, ontwikkelt een corporate communicatieplan en bijbehorende middelen. 2.2 Cursus inhoud Het belang van communicatie in de maatschappij en in organisaties is de laatste jaren sterk toegenomen (Michels, 2010). Corporate communicatie is de strategische, geïntegreerde aanpak van alle communicatie van een organisatie. Het gaat over het overkoepelende communicatiebeleid en communicatiestrategie, voortkomend uit de organisatiedoelen, dat consistent wordt doorvertaald naar de andere gebieden van communicatie: marketingcommunicatie, interne communicatie en concerncommunicatie. Centraal in dit vakgebied staan de termen identiteit, imago en reputatie. In deze cursus leer je deze begrippen hanteren en hoe je als communicatieprofessional grip hebt op beïnvloeding van deze aspecten (en ook waar je geen grip op hebt). 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 110 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

19 Titel Opleidingsvariant Customer media magazine Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-CUSMM.2V Cursusnaam Customer media magazine 1.3 Cursusnaam in Engels Customer media magazine 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon BF Krewinkel Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Eindpresentaties verplicht 1 maal per blok 640 minuten Project verplicht 1 maal per week 840 minuten Projecturen (consultatie) niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Training Samenwerken en assertiviteit verplicht 1 maal per week 480 minuten Werkcollege Beeldredactie niet verplicht 1 maal per week 720 minuten Workshops Indesign niet verplicht 1 maal per week 720 minuten blok 4 blok 4 blok 4 blok 4 blok 4 blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 4 2. blok 5 Individuele opdracht Numeriek 1,0-10,0 5, blok 4 2. blok 5

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen 1) Je analyseert de doelgroepen van de organisatie en hun communicatiebehoeften. 2) Je analyseert binnen welke vormgeving en met welke inhoud de communicatie tussen opdrachtgever en doelgroep het beste tot zijn recht komt. 3) Je ontwikkelt op basis van de organisatie- en doelgroepanalyses een bladformule en ontwerpt een 4) Je ontwerpt een bij de bladformule passende vormgeving. 5) Je produceert binnen de redactie, op basis van de bladformule, de inhoud van een Customer Media Magazine. 6) Je produceert binnen de redactie, op basis van de bladformule, de vormgeving voor het bedrijfsblad met behulp van de softwareprogramma s Indesign en Photoshop.. 7) Je werkt als redactielid binnen de redactie volgens planning en afspraken samen aan de uitvoering van de gezamenlijk ontworpen bladformule en vormgeving. 8) Je reflecteert binnen dit project op je eigen ontwikkeling en op de samenwerking binnen de redactie. 2.2 Cursus inhoud De student vormt met medestudenten een redactie die een aansprekend magazine maakt voor een specifieke doelgroep. De student verwerkt in groepsverband de wensen van een opdrachtgever in een programma van eisen voor een Customer Media magazine, een speciaal voor de klant gemaakt tijdschrift. In deze cursus wordt zowel het concept, de planning als het uiteindelijk product beoordeeld op de individuele bijdrage van de student en het resultaat van de redactie als collectief. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 71 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 69 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

21 Titel Opleidingsvariant Diplomering bachelor Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-DIP.4V Cursusnaam Diplomering bachelor 1.3 Cursusnaam in Engels Bachelor diploma ceremony 1.4 Aantal EC's 0 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: LK van der Heijden (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Diplomering verplicht 1 maal per blok 240 minuten blok 1 blok 3 bij aanvangsblok 5: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden?

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Niet van toepassing. Is een 0-ectscursus. 2.2 Cursus inhoud Niet van toepassing. Is een 0-ectscursus. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 4 Toetsduur (uren): Zelfstudie (uren): Totaal (uren) 0 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (0) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

23 Titel Opleidingsvariant Int. com. en tevredenheidsonderzoek Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-INCOOR.2V Cursusnaam Interne communicatie en tevredenheidsonderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Communcation and satisfaction research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.9 Contactpersoon J Moons (tel ) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten de werkvorm aangeboden? Interne Communicatie niet verplicht 1 maal per week 840 minuten Practicum tevredenheidsonderzoek niet verplicht 1 maal per week 240 minuten Tevredenheidsonderzoek niet verplicht 1 maal per week 600 minuten blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen Interne Communicatie Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 2. blok 4 Tevredenheidsonderzoek Numeriek 1,0-10,0 5, blok 3 2. blok 4

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Bedrijfseconomie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEBE-ALGEC-13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie